27.07.2013 Views

Pobierz plik słownika - slowniki.org.pl

Pobierz plik słownika - slowniki.org.pl

Pobierz plik słownika - slowniki.org.pl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SŁOWNIK NORWESKICH CZĘŚCI MOWY V.09.2009<br />

(C) Jerzy Kazojć 2009<br />

Słownik zawiera 20001 słów.<br />

å=przymiotnik<br />

å=rzeczownik<br />

abakus=rzeczownik<br />

abbed=rzeczownik<br />

abbor=rzeczownik<br />

abc-bok=rzeczownik<br />

abdikasjon=rzeczownik<br />

abdisere=czasownik<br />

aberrasjon=rzeczownik<br />

ablasjon=rzeczownik<br />

ablativ=rzeczownik<br />

abnorm=przymiotnik<br />

abnorm=rzeczownik<br />

abonnement=rzeczownik<br />

abonnent=rzeczownik<br />

abonnere=czasownik<br />

åbor=rzeczownik<br />

abort=rzeczownik<br />

abortere=czasownik<br />

abrakadabra=rzeczownik<br />

absentasjon=rzeczownik<br />

absolusjon=rzeczownik<br />

absolutt=przymiotnik<br />

absorbent=czasownik<br />

absorbent=rzeczownik<br />

absorbere=czasownik<br />

absorpsjon=rzeczownik<br />

abstraksjon=rzeczownik<br />

abstrakt=przymiotnik<br />

absurd=rzeczownik<br />

absurditet=rzeczownik<br />

accent=rzeczownik<br />

aceton=rzeczownik<br />

acetylen=rzeczownik<br />

ad=rzeczownik<br />

adamse<strong>pl</strong>e=rzeczownik<br />

addere=rzeczownik<br />

adel=rzeczownik<br />

adelsmann=rzeczownik<br />

adgang=rzeczownik<br />

adgangsbegrensning=rzeczownik<br />

adiabatisk=przymiotnik<br />

adjektiv=rzeczownik<br />

adjø!=rzeczownik<br />

adjutant=rzeczownik<br />

'adjutant=rzeczownik<br />

administrasjon=rzeczownik<br />

admiral=rzeczownik<br />

adopsjon=rzeczownik<br />

adoptere=czasownik<br />

adrenalin=rzeczownik<br />

adressat=rzeczownik<br />

adresse=rzeczownik<br />

Adriaterhavet=rzeczownik


advare=czasownik<br />

advare=rzeczownik<br />

advent=rzeczownik<br />

adventskalender=rzeczownik<br />

adverb=rzeczownik<br />

advokat=rzeczownik<br />

æra=rzeczownik<br />

ærbar=przymiotnik<br />

ærbar=rzeczownik<br />

ærbarhet=rzeczownik<br />

ærbødig=przymiotnik<br />

ærbødig=rzeczownik<br />

ærbødighet=rzeczownik<br />

ære=czasownik<br />

ære=rzeczownik<br />

ærefrykt=rzeczownik<br />

ærefull=przymiotnik<br />

ærekrenkelse=rzeczownik<br />

æreløs=przymiotnik<br />

æreløs=rzeczownik<br />

ærend=rzeczownik<br />

ærerik=przymiotnik<br />

æres!=rzeczownik<br />

æresb<strong>org</strong>er=rzeczownik<br />

æresmedlem=rzeczownik<br />

æresord=rzeczownik<br />

ærfugl=rzeczownik<br />

ærgjerrig=przymiotnik<br />

ærgjerrig=rzeczownik<br />

ærgjerrighet=rzeczownik<br />

ærlig=przymiotnik<br />

ærlig=rzeczownik<br />

ærlighet=rzeczownik<br />

aerodynamikk=rzeczownik<br />

aerolitt=rzeczownik<br />

aerosol=rzeczownik<br />

ærverdig=przymiotnik<br />

ærverdig=rzeczownik<br />

ætling=rzeczownik<br />

ætt=rzeczownik<br />

affære=rzeczownik<br />

affekt=rzeczownik<br />

affiks=rzeczownik<br />

afghaner=rzeczownik<br />

aforisme=rzeczownik<br />

afrikaner=rzeczownik<br />

aften=rzeczownik<br />

aftensmat=rzeczownik<br />

agat=rzeczownik<br />

agave=rzeczownik<br />

age=rzeczownik<br />

agende=rzeczownik<br />

agent=rzeczownik<br />

agentur=rzeczownik<br />

åger=rzeczownik<br />

ågerpris=rzeczownik<br />

agg=rzeczownik<br />

aggressiv=przymiotnik<br />

agitasjon=rzeczownik<br />

agn=rzeczownik<br />

agnostiker=rzeczownik


agorafobi=rzeczownik<br />

agronom=rzeczownik<br />

agurk=rzeczownik<br />

agurktid=rzeczownik<br />

airbag=rzeczownik<br />

ajourføre=czasownik<br />

ajourføring=rzeczownik<br />

åk=rzeczownik<br />

akademi=rzeczownik<br />

akademiker=rzeczownik<br />

akademisk=przymiotnik<br />

akantus=rzeczownik<br />

akasie=rzeczownik<br />

ake=czasownik<br />

akebrett=rzeczownik<br />

åker=rzeczownik<br />

åkermåne=rzeczownik<br />

åkerrikse=rzeczownik<br />

åkersennep=rzeczownik<br />

akillessene=rzeczownik<br />

akklamasjon=rzeczownik<br />

akklimatisere=czasownik<br />

akkompagnement=rzeczownik<br />

akkompagnere=czasownik<br />

akkompagnere=rzeczownik<br />

akkord=rzeczownik<br />

akkordion=rzeczownik<br />

akkumulator=rzeczownik<br />

akkumulere=czasownik<br />

akkurat=przymiotnik<br />

akkurat=przysłówek<br />

akkusativ=rzeczownik<br />

akrobat=rzeczownik<br />

akrobatikk=rzeczownik<br />

akrobatisk=przymiotnik<br />

akryl=rzeczownik<br />

aks=rzeczownik<br />

akse=rzeczownik<br />

aksel=rzeczownik<br />

akselerasjon=rzeczownik<br />

akselerere=czasownik<br />

aksent=rzeczownik<br />

aksept=rzeczownik<br />

akseptabel=przymiotnik<br />

akseptere=czasownik<br />

aksiom=rzeczownik<br />

aksje=rzeczownik<br />

aksjeselskap=rzeczownik<br />

aksjon=rzeczownik<br />

aksjonær=rzeczownik<br />

aksjonere=czasownik<br />

akt=rzeczownik<br />

akte=czasownik<br />

akte=rzeczownik<br />

aktelse=rzeczownik<br />

aktende=przymiotnik<br />

akter=przysłówek<br />

akter=rzeczownik<br />

akterdekk=rzeczownik<br />

akterende=rzeczownik<br />

aktiv=przymiotnik


aktiv=rzeczownik<br />

aktivere=czasownik<br />

aktivisere=czasownik<br />

aktivist=rzeczownik<br />

aktivitet=rzeczownik<br />

aktivum=rzeczownik<br />

aktor=rzeczownik<br />

aktpågivende=przymiotnik<br />

aktpågivende=rzeczownik<br />

aktpågivenhet=rzeczownik<br />

aktsom=przymiotnik<br />

aktstykke=rzeczownik<br />

aktualitet=rzeczownik<br />

aktuell=przymiotnik<br />

akupunktur=rzeczownik<br />

akustikk=rzeczownik<br />

akustisk=przymiotnik<br />

akutt=przymiotnik<br />

akvamarin=rzeczownik<br />

akvarell=rzeczownik<br />

akvarium=rzeczownik<br />

akvedukt=rzeczownik<br />

ål=rzeczownik<br />

alabast=rzeczownik<br />

alarm=rzeczownik<br />

albaner=rzeczownik<br />

albatross=rzeczownik<br />

albino=rzeczownik<br />

albue=rzeczownik<br />

album=rzeczownik<br />

aldeles=przysłówek<br />

alder=rzeczownik<br />

alderdom=rzeczownik<br />

aldri=przysłówek<br />

ale=czasownik<br />

alene=przymiotnik<br />

alene=przysłówek<br />

alfabet=rzeczownik<br />

alfabetisk=przymiotnik<br />

alge=rzeczownik<br />

algebra=rzeczownik<br />

alibi=rzeczownik<br />

alkohol=rzeczownik<br />

alkotest=rzeczownik<br />

alkove=rzeczownik<br />

alkymi=rzeczownik<br />

all=przymiotnik<br />

all=rzeczownik<br />

all=zaimek<br />

alle=zaimek<br />

allé=rzeczownik<br />

allegori=rzeczownik<br />

aller=przymiotnik<br />

aller=przysłówek<br />

aller=rzeczownik<br />

allerede=przysłówek<br />

allerede=rzeczownik<br />

allergi=rzeczownik<br />

allestedsnærværende=przymiotnik<br />

allestedsnærværende=rzeczownik<br />

allianse=rzeczownik


alliere=czasownik<br />

alliert=rzeczownik<br />

alligator=rzeczownik<br />

allikevel=przysłówek<br />

allmannamøte=rzeczownik<br />

allmektig=przymiotnik<br />

allmenn=przymiotnik<br />

allmenn=rzeczownik<br />

allmennbefinnende=rzeczownik<br />

allmennhet=rzeczownik<br />

allsidig=przymiotnik<br />

alltid=przysłówek<br />

allvitende=przymiotnik<br />

almanakk=rzeczownik<br />

alminnelig=przymiotnik<br />

alminnelig=rzeczownik<br />

almisse=rzeczownik<br />

alpelue=rzeczownik<br />

Alpene=rzeczownik<br />

alpin=przymiotnik<br />

alpinisme=rzeczownik<br />

alpinist=rzeczownik<br />

alskens=przymiotnik<br />

alt=przymiotnik<br />

alt=rzeczownik<br />

alt=zaimek<br />

altan=rzeczownik<br />

alter=rzeczownik<br />

altergang=rzeczownik<br />

alternativ=rzeczownik<br />

alternative=rzeczownik<br />

alternatives=czasownik<br />

altertavle=rzeczownik<br />

altervin=rzeczownik<br />

altetende=przymiotnik<br />

altfor=przysłówek<br />

altmuligmann=rzeczownik<br />

altomfattende=przymiotnik<br />

altså=przysłówek<br />

aluminium=rzeczownik<br />

aluminiumsfolie=rzeczownik<br />

alumnus=rzeczownik<br />

alun=rzeczownik<br />

alv=rzeczownik<br />

alvor=rzeczownik<br />

alvorlig=przymiotnik<br />

amalgam=rzeczownik<br />

amasone=rzeczownik<br />

amatør=rzeczownik<br />

ambassade=rzeczownik<br />

ambassadør=rzeczownik<br />

ambisiøs=przymiotnik<br />

ambisjon=rzeczownik<br />

ambolt=rzeczownik<br />

ambulanse=rzeczownik<br />

åme=rzeczownik<br />

amen=rzeczownik<br />

amerikaner=rzeczownik<br />

ametyst=rzeczownik<br />

amfiteater=rzeczownik<br />

amfora=rzeczownik


ammoniakk=rzeczownik<br />

ammunisjon=rzeczownik<br />

amnesti=rzeczownik<br />

amnestia=czasownik<br />

amoralsk=przymiotnik<br />

amortisasjon=rzeczownik<br />

amortisere=rzeczownik<br />

åmot=rzeczownik<br />

amours=rzeczownik<br />

amputasjon=rzeczownik<br />

amulett=rzeczownik<br />

an=czasownik<br />

an=rzeczownik<br />

anabolisme=rzeczownik<br />

analfabet=rzeczownik<br />

analog=przymiotnik<br />

analyse=rzeczownik<br />

analytiker=rzeczownik<br />

ananas=rzeczownik<br />

anarki=rzeczownik<br />

anatomi=rzeczownik<br />

anbefal=rzeczownik<br />

anbefale=czasownik<br />

anbefale=rzeczownik<br />

anbefaling=rzeczownik<br />

anbringe=rzeczownik<br />

anbud=rzeczownik<br />

and=rzeczownik<br />

ånd=rzeczownik<br />

andakt=rzeczownik<br />

ånde=rzeczownik<br />

åndedrag=rzeczownik<br />

åndedrett=rzeczownik<br />

andektig=przymiotnik<br />

andel=rzeczownik<br />

åndelig=przymiotnik<br />

åndelig=rzeczownik<br />

åndeløs=przymiotnik<br />

andelsleilighet=rzeczownik<br />

åndenød=rzeczownik<br />

andføttes=przysłówek<br />

åndfull=przymiotnik<br />

andpusten=przymiotnik<br />

andragende=rzeczownik<br />

andre=przymiotnik<br />

andre=rzeczownik<br />

andre=zaimek<br />

åndrik=przymiotnik<br />

åndsarbeid=rzeczownik<br />

åndsevne=rzeczownik<br />

åndsfraværende=przymiotnik<br />

åndsfrihet=rzeczownik<br />

åndskraft=rzeczownik<br />

andunge=rzeczownik<br />

ane=czasownik<br />

anekdote=rzeczownik<br />

anelse=rzeczownik<br />

anemi=rzeczownik<br />

anemone=rzeczownik<br />

anerkjenne=czasownik<br />

anerkjenne=rzeczownik


anerkjennelse=rzeczownik<br />

anerkjennende=przymiotnik<br />

anerkjent=przymiotnik<br />

anestesi=rzeczownik<br />

anfall=rzeczownik<br />

—anfall=rzeczownik<br />

anførselstegn=rzeczownik<br />

angå=czasownik<br />

angå=przyimek<br />

angående=przyimek<br />

angående=rzeczownik<br />

angel=rzeczownik<br />

anger=rzeczownik<br />

angi=czasownik<br />

angi=rzeczownik<br />

angina=rzeczownik<br />

angivelig=przymiotnik<br />

angivelig=przysłówek<br />

angivelse=rzeczownik<br />

angiver=rzeczownik<br />

angre=czasownik<br />

angrep=rzeczownik<br />

angrepet=przymiotnik<br />

angripe=czasownik<br />

angriper=rzeczownik<br />

angst=rzeczownik<br />

anholde=rzeczownik<br />

anis=rzeczownik<br />

anke=rzeczownik<br />

ankeinstans=rzeczownik<br />

ankel=rzeczownik<br />

ankenemnd=rzeczownik<br />

anker=rzeczownik<br />

ankerspill=rzeczownik<br />

anklage=czasownik<br />

anklage=rzeczownik<br />

anklager=rzeczownik<br />

anklaget=przymiotnik<br />

ankomme=czasownik<br />

ankomme=rzeczownik<br />

ankomst=rzeczownik<br />

ankre=czasownik<br />

anledning=rzeczownik<br />

anlegg=rzeczownik<br />

anlegge=czasownik<br />

anleggsarbeid=rzeczownik<br />

anliggende=rzeczownik<br />

anløpe=czasownik<br />

anmarsj=rzeczownik<br />

anmelde=czasownik<br />

anmelde=rzeczownik<br />

anmeldelse=rzeczownik<br />

anmelder=rzeczownik<br />

anmerke=czasownik<br />

anmerke=rzeczownik<br />

anmerkning=rzeczownik<br />

anmode=czasownik<br />

anmode=rzeczownik<br />

anmodning=rzeczownik<br />

anneks=rzeczownik<br />

annektere=rzeczownik


annen=przysłówek<br />

annen=rzeczownik<br />

annen=zaimek<br />

annengradslikning=rzeczownik<br />

annenhver=zaimek<br />

annenrangs=przymiotnik<br />

annerledes=przymiotnik<br />

annet=zaimek<br />

annonse=rzeczownik<br />

annonsere=czasownik<br />

annonsering=rzeczownik<br />

annullere=czasownik<br />

annullere=rzeczownik<br />

annullering=rzeczownik<br />

anomali=rzeczownik<br />

anonym=przymiotnik<br />

anonym=rzeczownik<br />

anorakk=rzeczownik<br />

anordning=rzeczownik<br />

anoreksi=rzeczownik<br />

anretning=rzeczownik<br />

ansamling=rzeczownik<br />

ansatt=rzeczownik<br />

anse=czasownik<br />

anse=rzeczownik<br />

anseelse=rzeczownik<br />

anselig=przymiotnik<br />

ansett=przymiotnik<br />

ansette=czasownik<br />

ansette=rzeczownik<br />

ansiennitet=rzeczownik<br />

ansikt=rzeczownik<br />

ansiktsfarge=rzeczownik<br />

ansiktstrekk=rzeczownik<br />

ansjos=rzeczownik<br />

anskaffe=czasownik<br />

anskaffe=rzeczownik<br />

anskaffelse=rzeczownik<br />

anskuelig=rzeczownik<br />

anslå=czasownik<br />

anslag=rzeczownik<br />

anspent=przymiotnik<br />

anstalt=rzeczownik<br />

anstandsdame=rzeczownik<br />

anstendig=przymiotnik<br />

anstendig=rzeczownik<br />

anstendighet=rzeczownik<br />

anstøt=rzeczownik<br />

anstøtelig=przymiotnik<br />

anstrenge=czasownik<br />

anstrenge=rzeczownik<br />

anstrengelse=rzeczownik<br />

anstrengende=przymiotnik<br />

anstrengt=przymiotnik<br />

anstrøk=rzeczownik<br />

ansvar=rzeczownik<br />

ansvarlig=przymiotnik<br />

anta=czasownik<br />

anta=przysłówek<br />

antakelse=rzeczownik<br />

antall=rzeczownik


Antarktis=rzeczownik<br />

antaste=czasownik<br />

antenne=rzeczownik<br />

antibiotisk=przymiotnik<br />

antikk=przymiotnik<br />

antikk=rzeczownik<br />

antikken=rzeczownik<br />

antikvar=rzeczownik<br />

antikvariat=rzeczownik<br />

antikvert=przymiotnik<br />

antilope=rzeczownik<br />

antiluftskyts=rzeczownik<br />

antipati=rzeczownik<br />

antisemitt=rzeczownik<br />

antrekk=rzeczownik<br />

antyde=rzeczownik<br />

antydning=rzeczownik<br />

anvende=czasownik<br />

anvende=rzeczownik<br />

anvendelig=przymiotnik<br />

anvendelse=rzeczownik<br />

anvise=czasownik<br />

anvise=rzeczownik<br />

anvisning=rzeczownik<br />

aorta=rzeczownik<br />

aparte=przymiotnik<br />

apati=rzeczownik<br />

apatisk=przymiotnik<br />

ape=czasownik<br />

ape=rzeczownik<br />

åpen=przymiotnik<br />

åpen=rzeczownik<br />

åpenbar=przymiotnik<br />

åpenbare=czasownik<br />

åpenbaring=rzeczownik<br />

åpenbart=przysłówek<br />

åpenhet=rzeczownik<br />

åpenhjertig=przymiotnik<br />

åpenlys=przymiotnik<br />

åpenmunnet=przymiotnik<br />

åpn=rzeczownik<br />

åpne=czasownik<br />

åpne=rzeczownik<br />

åpner=rzeczownik<br />

åpning=rzeczownik<br />

åpningstid=rzeczownik<br />

apo<strong>pl</strong>eksi=rzeczownik<br />

A-post=rzeczownik<br />

apostel=rzeczownik<br />

apostrof=rzeczownik<br />

apotek=rzeczownik<br />

apotekervarer=rzeczownik<br />

apparat=rzeczownik<br />

appartement=rzeczownik<br />

appell=rzeczownik<br />

appelsin=rzeczownik<br />

appetitt=rzeczownik<br />

ap<strong>pl</strong>audere=czasownik<br />

ap<strong>pl</strong>audere=rzeczownik<br />

ap<strong>pl</strong>aus=rzeczownik<br />

approbasjon=rzeczownik


aprikos=rzeczownik<br />

april=rzeczownik<br />

aprilsnarr=rzeczownik<br />

apropos=przysłówek<br />

år=rzeczownik<br />

araber=rzeczownik<br />

arbeid=rzeczownik<br />

arbeide=czasownik<br />

arbeider=rzeczownik<br />

arbeiderklasse=rzeczownik<br />

arbeiderparti=rzeczownik<br />

arbeidsdag=rzeczownik<br />

arbeidsdyktig=przymiotnik<br />

arbeidsgiver=rzeczownik<br />

arbeidsom=przymiotnik<br />

arbeidstid=rzeczownik<br />

arbeidsudyktig=przymiotnik<br />

arbeidsværelse=rzeczownik<br />

årbok=rzeczownik<br />

åre=rzeczownik<br />

areal=rzeczownik<br />

åreblad=rzeczownik<br />

åreforkalkning=rzeczownik<br />

åreknute=rzeczownik<br />

årelat=rzeczownik<br />

arena=rzeczownik<br />

åretak=rzeczownik<br />

årevis=przysłówek<br />

årgang=rzeczownik<br />

årgangsvin=rzeczownik<br />

Argentina=rzeczownik<br />

argentiner=rzeczownik<br />

argentinsk=przymiotnik<br />

argument=rzeczownik<br />

argumentere=czasownik<br />

århundre=rzeczownik<br />

arie=rzeczownik<br />

aristokrat=rzeczownik<br />

aristokrati=rzeczownik<br />

aristokratisk=przymiotnik<br />

aritmetikk=rzeczownik<br />

ark=rzeczownik<br />

arkade=rzeczownik<br />

arkaisk=rzeczownik<br />

arkeolog=rzeczownik<br />

arkeologi=rzeczownik<br />

arkitekt=rzeczownik<br />

arkitektur=rzeczownik<br />

arkiv=rzeczownik<br />

arkivar=rzeczownik<br />

arkivere=czasownik<br />

arktisk=przymiotnik<br />

årlig=przymiotnik<br />

årlig=rzeczownik<br />

arm=rzeczownik<br />

armbåndsur=rzeczownik<br />

armé=rzeczownik<br />

armere=czasownik<br />

armering=rzeczownik<br />

aroma=rzeczownik<br />

aromatisk=przymiotnik


arr=rzeczownik<br />

arrangement=rzeczownik<br />

arrangere=czasownik<br />

arrangør=rzeczownik<br />

årrekke=rzeczownik<br />

arrest=rzeczownik<br />

arrestasjon=rzeczownik<br />

arrestere=czasownik<br />

arrestordre=rzeczownik<br />

årring=rzeczownik<br />

arriver=przysłówek<br />

arriver=rzeczownik<br />

arroganse=rzeczownik<br />

arrogant=przymiotnik<br />

års=rzeczownik<br />

årsak=rzeczownik<br />

årsberetning=rzeczownik<br />

arsenal=rzeczownik<br />

arsenikk=rzeczownik<br />

årskull=rzeczownik<br />

årslønn=rzeczownik<br />

årsmelding=rzeczownik<br />

årsmøte=rzeczownik<br />

årsoppgjør=rzeczownik<br />

årsrapport=rzeczownik<br />

årstall=rzeczownik<br />

årstid=rzeczownik<br />

art=rzeczownik<br />

arterie=rzeczownik<br />

artig=przymiotnik<br />

artikkel=rzeczownik<br />

artikulasjon=rzeczownik<br />

artilleri=rzeczownik<br />

artisjokk=rzeczownik<br />

artist=rzeczownik<br />

artium=rzeczownik<br />

årtusen=rzeczownik<br />

arv=rzeczownik<br />

årvåken=przymiotnik<br />

årvåken=rzeczownik<br />

arve=czasownik<br />

arvelig=przymiotnik<br />

arvelighet=rzeczownik<br />

arving=rzeczownik<br />

as=rzeczownik<br />

ås=rzeczownik<br />

asalea=rzeczownik<br />

asbest=rzeczownik<br />

asfalt=rzeczownik<br />

asiat=rzeczownik<br />

asjett=rzeczownik<br />

ask=rzeczownik<br />

aske=rzeczownik<br />

askebeger=rzeczownik<br />

asketisk=przymiotnik<br />

asosial=przymiotnik<br />

asparges=rzeczownik<br />

aspekt=rzeczownik<br />

aspirant=rzeczownik<br />

åsrygg=rzeczownik<br />

assimilasjon=rzeczownik


assistanse=rzeczownik<br />

assistent=rzeczownik<br />

assistere=czasownik<br />

associé=rzeczownik<br />

assortere=czasownik<br />

assosiasjon=rzeczownik<br />

assurandør=rzeczownik<br />

assuranse=rzeczownik<br />

åsted=rzeczownik<br />

åstedsbefaring=rzeczownik<br />

asters=rzeczownik<br />

astma=rzeczownik<br />

astrolog=rzeczownik<br />

astronaut=rzeczownik<br />

astronom=rzeczownik<br />

asur=rzeczownik<br />

asyl=rzeczownik<br />

åsyn=rzeczownik<br />

at=rzeczownik<br />

at=spójnik<br />

åte=rzeczownik<br />

ateisme=rzeczownik<br />

atelier=rzeczownik<br />

atferd=rzeczownik<br />

atferdsvanske=rzeczownik<br />

atkomst=rzeczownik<br />

Atlanterhavet=rzeczownik<br />

atlas=rzeczownik<br />

atlask=rzeczownik<br />

atlet=rzeczownik<br />

atletisk=przymiotnik<br />

atmosfære=rzeczownik<br />

atom=rzeczownik<br />

atombombe=rzeczownik<br />

atrofi=rzeczownik<br />

åtsel=rzeczownik<br />

åtselgribb=rzeczownik<br />

atskille=czasownik<br />

atskille=rzeczownik<br />

atskillelse=rzeczownik<br />

atskillig=przymiotnik<br />

atskilt=przymiotnik<br />

atspredelse=rzeczownik<br />

åtte=rzeczownik<br />

åttekant=rzeczownik<br />

attende=przymiotnik<br />

attentat=rzeczownik<br />

atter=przysłówek<br />

attest=rzeczownik<br />

attestere=czasownik<br />

attføring=rzeczownik<br />

åtti=rzeczownik<br />

attrå=rzeczownik<br />

attraksjon=rzeczownik<br />

attraktiv=przymiotnik<br />

attråverdig=przymiotnik<br />

attribusjon=rzeczownik<br />

au=czasownik<br />

au=rzeczownik<br />

audiens=rzeczownik<br />

audiovisuell=przymiotnik


auditorium=rzeczownik<br />

august=rzeczownik<br />

auksjon=rzeczownik<br />

auksjonarius=rzeczownik<br />

aula=rzeczownik<br />

aura=rzeczownik<br />

aure=rzeczownik<br />

australier=rzeczownik<br />

australsk=przymiotnik<br />

autentisk=przymiotnik<br />

autentisk=rzeczownik<br />

autodidakt=rzeczownik<br />

autograf=rzeczownik<br />

automat=rzeczownik<br />

automatisere=czasownik<br />

automatisering=rzeczownik<br />

automatisk=przymiotnik<br />

automobil=rzeczownik<br />

autopsi=rzeczownik<br />

autorisasjon=rzeczownik<br />

autorisere=czasownik<br />

autoritær=przymiotnik<br />

autoritet=rzeczownik<br />

autovern=rzeczownik<br />

av=przyimek<br />

av=przysłówek<br />

av=rzeczownik<br />

av=zaimek<br />

avanse=rzeczownik<br />

avansement=rzeczownik<br />

avansert=przymiotnik<br />

avantgarde=rzeczownik<br />

avart=rzeczownik<br />

avbalansere=czasownik<br />

avbalansert=przymiotnik<br />

avbestille=czasownik<br />

avbestille=rzeczownik<br />

avbestilling=rzeczownik<br />

avbetale=rzeczownik<br />

avbetaling=rzeczownik<br />

avbilde=czasownik<br />

avbitertang=rzeczownik<br />

avblåse=czasownik<br />

avbleket=przymiotnik<br />

avbrudd=rzeczownik<br />

avbryte=czasownik<br />

avbryte=rzeczownik<br />

avbud=rzeczownik<br />

avdanket=przymiotnik<br />

avdeling=rzeczownik<br />

avdelingssjef=rzeczownik<br />

avdød=przymiotnik<br />

avdrag=rzeczownik<br />

avdramatisere=czasownik<br />

avdrift=rzeczownik<br />

avduke=czasownik<br />

avduking=rzeczownik<br />

avec=rzeczownik<br />

aversjon=rzeczownik<br />

avertere=czasownik<br />

avertissement=rzeczownik


avfall=rzeczownik<br />

avfallsdynge=rzeczownik<br />

avfeie=czasownik<br />

avfinne=czasownik<br />

avfolke=czasownik<br />

avfolke=rzeczownik<br />

avfolket=przymiotnik<br />

avføring=rzeczownik<br />

avføringsmiddel=rzeczownik<br />

avfyre=czasownik<br />

avgå=czasownik<br />

avgang=rzeczownik<br />

avgangseksamen=rzeczownik<br />

avgangstid=rzeczownik<br />

avgi=czasownik<br />

avgift=rzeczownik<br />

avgifts<strong><strong>pl</strong>ik</strong>tig=przymiotnik<br />

avgjøre=czasownik<br />

avgjøre=rzeczownik<br />

avgjørende=przymiotnik<br />

avgjort=przymiotnik<br />

avgrense=czasownik<br />

avgrensning=rzeczownik<br />

avgrunn=rzeczownik<br />

avgud=rzeczownik<br />

avhandling=rzeczownik<br />

avhenge=czasownik<br />

avhenge=rzeczownik<br />

avhengig=przymiotnik<br />

avhjelpe=czasownik<br />

avhold=rzeczownik<br />

avholdenhet=rzeczownik<br />

avholdsmann=rzeczownik<br />

avhør=rzeczownik<br />

avis=rzeczownik<br />

avise=czasownik<br />

aviskiosk=rzeczownik<br />

avkall=rzeczownik<br />

avkastning=rzeczownik<br />

avkjøle=czasownik<br />

avkjøle=rzeczownik<br />

avkjøring=rzeczownik<br />

avklare=czasownik<br />

avklaring=rzeczownik<br />

avkle=rzeczownik<br />

avkobling=rzeczownik<br />

avkom=rzeczownik<br />

avkrefte=rzeczownik<br />

avkreftet=przymiotnik<br />

avkreve=czasownik<br />

avkrok=rzeczownik<br />

avl=rzeczownik<br />

avlang=przymiotnik<br />

avlåse=czasownik<br />

avlåst=przymiotnik<br />

avlat=rzeczownik<br />

avle=czasownik<br />

avlede=czasownik<br />

avledning=rzeczownik<br />

avlegge=czasownik<br />

avlegger=rzeczownik


avleggs=przymiotnik<br />

avleire=czasownik<br />

avleire=rzeczownik<br />

avleiring=rzeczownik<br />

avlese=czasownik<br />

avlevere=czasownik<br />

avlevere=rzeczownik<br />

avleverje=rzeczownik<br />

avling=rzeczownik<br />

avlive=czasownik<br />

avløp=rzeczownik<br />

avløpsgrøft=rzeczownik<br />

avløse=czasownik<br />

avløse=rzeczownik<br />

avløser=rzeczownik<br />

avløsning=rzeczownik<br />

avlsdyr=rzeczownik<br />

avlyse=czasownik<br />

avlytte=czasownik<br />

avmagre=rzeczownik<br />

avmagringskur=rzeczownik<br />

avmakt=rzeczownik<br />

avmålt=przymiotnik<br />

avmerke=czasownik<br />

avokado=rzeczownik<br />

avpasse=czasownik<br />

avreagere=czasownik<br />

avregning=rzeczownik<br />

avreise=czasownik<br />

avreise=rzeczownik<br />

avretningsmasse=rzeczownik<br />

avrime=czasownik<br />

avrunde=czasownik<br />

avrusing=rzeczownik<br />

avsats=rzeczownik<br />

avse=czasownik<br />

avsendelse=rzeczownik<br />

avsender=rzeczownik<br />

avsenderadresse=rzeczownik<br />

avsetning=rzeczownik<br />

avsette=czasownik<br />

avsettelse=rzeczownik<br />

avsi=czasownik<br />

avsides=przymiotnik<br />

avsindig=przymiotnik<br />

avsindig=rzeczownik<br />

avskaffe=czasownik<br />

avskaffe=rzeczownik<br />

avskåret=przymiotnik<br />

avskjed=rzeczownik<br />

avskjedige=czasownik<br />

avskjedsbesøk=rzeczownik<br />

avskjedsfest=rzeczownik<br />

avskjedssøknad=rzeczownik<br />

avskoging=rzeczownik<br />

avskrekke=czasownik<br />

avskrekkende=przymiotnik<br />

avskrift=rzeczownik<br />

avsky=czasownik<br />

avsky=rzeczownik<br />

avskyelig=przymiotnik


avslå=czasownik<br />

avslag=rzeczownik<br />

avslapning=rzeczownik<br />

avslappet=przymiotnik<br />

avsløre=czasownik<br />

avslørende=przymiotnik<br />

avsløring=rzeczownik<br />

avslutning=rzeczownik<br />

avslutte=czasownik<br />

avslutte=rzeczownik<br />

avsluttende=przymiotnik<br />

avsmak=rzeczownik<br />

avsnitt=rzeczownik<br />

avsondre=rzeczownik<br />

avsondret=przymiotnik<br />

avspark=rzeczownik<br />

avspasere=czasownik<br />

avspeile=czasownik<br />

avspenning=rzeczownik<br />

avsperre=czasownik<br />

avsperre=rzeczownik<br />

avsperring=rzeczownik<br />

avspille=czasownik<br />

avspilling=rzeczownik<br />

avspise=czasownik<br />

avspore=czasownik<br />

avsporing=rzeczownik<br />

avstå=czasownik<br />

avstå=rzeczownik<br />

avstamning=rzeczownik<br />

avstand=rzeczownik<br />

avstemning=rzeczownik<br />

avstigning=rzeczownik<br />

avstikker=rzeczownik<br />

avstive=czasownik<br />

avstøpning=rzeczownik<br />

avstraffe=czasownik<br />

avstraffe=rzeczownik<br />

avstraffelse=rzeczownik<br />

avta=czasownik<br />

avtakbar=przymiotnik<br />

avtaker=rzeczownik<br />

avtale=rzeczownik<br />

avtjene=czasownik<br />

avtrekk=rzeczownik<br />

avtrekker=rzeczownik<br />

avtrykk=rzeczownik<br />

avvæpne=czasownik<br />

avvæpne=rzeczownik<br />

avvei=rzeczownik<br />

avveie=czasownik<br />

avvekslende=przymiotnik<br />

avvekslende=rzeczownik<br />

avveksling=rzeczownik<br />

avvenne=czasownik<br />

avvenning=rzeczownik<br />

avvente=czasownik<br />

avventende=przymiotnik<br />

avverge=czasownik<br />

avvik=rzeczownik<br />

avvikende=przymiotnik


avviker=rzeczownik<br />

avvikle=czasownik<br />

avvise=czasownik<br />

avvise=rzeczownik<br />

avvisende=przymiotnik<br />

avvisning=rzeczownik<br />

ayatolla=rzeczownik<br />

B=rzeczownik<br />

babord=rzeczownik<br />

baby=rzeczownik<br />

bacon=rzeczownik<br />

bad=rzeczownik<br />

bade=czasownik<br />

både=przysłówek<br />

både=spójnik<br />

badebukse=rzeczownik<br />

badedrakt=rzeczownik<br />

badekar=rzeczownik<br />

badeværelse=rzeczownik<br />

badminton=rzeczownik<br />

badstue=rzeczownik<br />

bær=rzeczownik<br />

bærbar=przymiotnik<br />

bære=czasownik<br />

bærer=rzeczownik<br />

bærestol=rzeczownik<br />

bagasje=rzeczownik<br />

bagatell=rzeczownik<br />

bagatellisere=czasownik<br />

baisser=rzeczownik<br />

bajas=rzeczownik<br />

bajonett=rzeczownik<br />

bak=przysłówek<br />

bak=rzeczownik<br />

bakbein=rzeczownik<br />

bakdel=rzeczownik<br />

bakdør=rzeczownik<br />

bake=czasownik<br />

bake=rzeczownik<br />

bakepulver=rzeczownik<br />

baker=rzeczownik<br />

bakeri=rzeczownik<br />

bakerst=przymiotnik<br />

bakevje=rzeczownik<br />

bakfra=przysłówek<br />

bakgård=rzeczownik<br />

bakgrunn=rzeczownik<br />

bakhånd=rzeczownik<br />

bakhjul=rzeczownik<br />

bakhode=rzeczownik<br />

bakhold=rzeczownik<br />

baking=rzeczownik<br />

bakke=czasownik<br />

bakke=rzeczownik<br />

bakkekontakt=rzeczownik<br />

bakkete=przymiotnik<br />

bakkropp=rzeczownik<br />

baklengs=przymiotnik<br />

baklomme=rzeczownik<br />

bakmann=rzeczownik<br />

bakom=przyimek


akpå=przysłówek<br />

bakrus=rzeczownik<br />

bakse=czasownik<br />

baksete=rzeczownik<br />

bakside=rzeczownik<br />

bakstrev=rzeczownik<br />

baktale=czasownik<br />

baktale=rzeczownik<br />

baktanke=rzeczownik<br />

bakterie=rzeczownik<br />

bakteriolog=rzeczownik<br />

baktropp=rzeczownik<br />

bakvaskelse=rzeczownik<br />

bakvendt=przymiotnik<br />

bakverk=rzeczownik<br />

bål=rzeczownik<br />

balanse=rzeczownik<br />

balansere=czasownik<br />

baldakin=rzeczownik<br />

balje=rzeczownik<br />

balkong=rzeczownik<br />

ball=rzeczownik<br />

ballade=rzeczownik<br />

ballast=rzeczownik<br />

ballett=rzeczownik<br />

ballettdanser=rzeczownik<br />

ballfølelse=rzeczownik<br />

ballong=rzeczownik<br />

ballspill=rzeczownik<br />

balsam=rzeczownik<br />

balsatre=rzeczownik<br />

balustrade=rzeczownik<br />

bambus=rzeczownik<br />

bamse=rzeczownik<br />

ban=rzeczownik<br />

banal=przymiotnik<br />

banal=rzeczownik<br />

banalitet=rzeczownik<br />

banan=rzeczownik<br />

bånd=rzeczownik<br />

bandasje=rzeczownik<br />

bandasjere=czasownik<br />

bande=rzeczownik<br />

banderole=rzeczownik<br />

banditt=rzeczownik<br />

bandolær=rzeczownik<br />

båndsag=rzeczownik<br />

bane=czasownik<br />

bane=rzeczownik<br />

banesår=rzeczownik<br />

bank=rzeczownik<br />

bankbok=rzeczownik<br />

bankboks=rzeczownik<br />

banke=rzeczownik<br />

bankekjøtt=rzeczownik<br />

bankerott=rzeczownik<br />

bankett=rzeczownik<br />

bankfunksjonær=rzeczownik<br />

bankier=rzeczownik<br />

bankkonto=rzeczownik<br />

bankkort=rzeczownik


anklån=rzeczownik<br />

bankobligasjon=rzeczownik<br />

bankobrev=rzeczownik<br />

bankraner=rzeczownik<br />

banksjef=rzeczownik<br />

bann=rzeczownik<br />

banne=czasownik<br />

banner=rzeczownik<br />

banning=rzeczownik<br />

bannlyse=czasownik<br />

bannord=rzeczownik<br />

baptist=rzeczownik<br />

bar=przymiotnik<br />

bar=rzeczownik<br />

barakke=rzeczownik<br />

barbar=rzeczownik<br />

barbarisk=przymiotnik<br />

barbeint=przymiotnik<br />

barber=rzeczownik<br />

barberblad=rzeczownik<br />

barbere=czasownik<br />

barbermaskin=rzeczownik<br />

bardun=rzeczownik<br />

bare=przysłówek<br />

båre=rzeczownik<br />

barfotet=przymiotnik<br />

bark=rzeczownik<br />

barlind=rzeczownik<br />

barm=rzeczownik<br />

barmhjertig=przymiotnik<br />

barmhjertig=rzeczownik<br />

barmhjertighet=rzeczownik<br />

barmhjertighetsdrap=rzeczownik<br />

barn=rzeczownik<br />

barnealder=rzeczownik<br />

barnebarn=rzeczownik<br />

barnebek=rzeczownik<br />

barnebidrag=rzeczownik<br />

barnehage=rzeczownik<br />

barnehjem=rzeczownik<br />

barneoppdragelse=rzeczownik<br />

barneorm=rzeczownik<br />

barnepike=rzeczownik<br />

barnesete=rzeczownik<br />

barneskole=rzeczownik<br />

barnesykdom=rzeczownik<br />

barnet=rzeczownik<br />

barnetrinn=rzeczownik<br />

barnevernsnemnd=rzeczownik<br />

barnevogn=rzeczownik<br />

barnløs=przymiotnik<br />

barnslig=przymiotnik<br />

barokk=rzeczownik<br />

barometer=rzeczownik<br />

baron=rzeczownik<br />

barre=czasownik<br />

barre=rzeczownik<br />

barriere=rzeczownik<br />

barrikade=rzeczownik<br />

barsel=rzeczownik<br />

barselseng=rzeczownik


arsk=przymiotnik<br />

barskog=rzeczownik<br />

bart=rzeczownik<br />

bartender=rzeczownik<br />

bartre=rzeczownik<br />

baryton=rzeczownik<br />

bas=rzeczownik<br />

bås=rzeczownik<br />

basar=rzeczownik<br />

base=rzeczownik<br />

basere=czasownik<br />

Basic=rzeczownik<br />

basilika=rzeczownik<br />

basilisk=rzeczownik<br />

basill=rzeczownik<br />

basis=rzeczownik<br />

baske=czasownik<br />

basker=rzeczownik<br />

baskerlue=rzeczownik<br />

basketak=rzeczownik<br />

bass=rzeczownik<br />

basse=rzeczownik<br />

basseng=rzeczownik<br />

bassist=rzeczownik<br />

bast=rzeczownik<br />

bastant=przymiotnik<br />

bastard=rzeczownik<br />

bastion=rzeczownik<br />

basun=rzeczownik<br />

båt=rzeczownik<br />

batalje=rzeczownik<br />

bataljon=rzeczownik<br />

båtbyggeri=rzeczownik<br />

båtnaust=rzeczownik<br />

båtshake=rzeczownik<br />

båtsmann=rzeczownik<br />

batteri=rzeczownik<br />

baufil=rzeczownik<br />

baug=rzeczownik<br />

bauta=rzeczownik<br />

bautastein=rzeczownik<br />

baute=czasownik<br />

bavian=rzeczownik<br />

be=czasownik<br />

be=przymiotnik<br />

be=rzeczownik<br />

beæret=przymiotnik<br />

bearbeide=czasownik<br />

bearbeidelse=rzeczownik<br />

bebo=rzeczownik<br />

bebodd=przymiotnik<br />

beboer=rzeczownik<br />

bebreide=czasownik<br />

bebreide=rzeczownik<br />

bebreidelse=rzeczownik<br />

bebreidende=przymiotnik<br />

bebude=czasownik<br />

bebygd=przymiotnik<br />

bebygge=czasownik<br />

bebygge=rzeczownik<br />

bebyggelse=rzeczownik


ed=rzeczownik<br />

bedåre=czasownik<br />

bedding=rzeczownik<br />

bededag=rzeczownik<br />

bedehus=rzeczownik<br />

bedekke=rzeczownik<br />

bedende=przymiotnik<br />

bederve=czasownik<br />

bedervelig=przymiotnik<br />

bedervet=przymiotnik<br />

bedømme=czasownik<br />

bedømme=rzeczownik<br />

bedøve=czasownik<br />

bedøve=rzeczownik<br />

bedøvelse=rzeczownik<br />

bedøvelsesmiddel=rzeczownik<br />

bedra=czasownik<br />

bedra=rzeczownik<br />

bedrag=rzeczownik<br />

bedrageri=rzeczownik<br />

bedre=czasownik<br />

bedre=przymiotnik<br />

bedrevitende=przymiotnik<br />

bedrift=rzeczownik<br />

bedriftsklubb=rzeczownik<br />

bedring=rzeczownik<br />

bedrive=czasownik<br />

bedrøve=czasownik<br />

bedugget=przymiotnik<br />

beduin=rzeczownik<br />

befal=rzeczownik<br />

befale=czasownik<br />

befaling=rzeczownik<br />

befatte=czasownik<br />

befeste=rzeczownik<br />

befinne=czasownik<br />

befinne=rzeczownik<br />

beføle=czasownik<br />

befolke=rzeczownik<br />

befolket=rzeczownik<br />

befolkning=rzeczownik<br />

befordr=rzeczownik<br />

befordre=czasownik<br />

befordre=rzeczownik<br />

befrakte=czasownik<br />

befri=czasownik<br />

befri=rzeczownik<br />

befrukte=czasownik<br />

befullmektiget=przymiotnik<br />

begå=czasownik<br />

begå=rzeczownik<br />

begavelse=rzeczownik<br />

begavet=przymiotnik<br />

begeistret=przymiotnik<br />

begeistret=rzeczownik<br />

begeistring=rzeczownik<br />

beger=rzeczownik<br />

Begge=rzeczownik<br />

begi=czasownik<br />

begivenhet=rzeczownik<br />

begjær=rzeczownik


egjærlig=przymiotnik<br />

begonia=rzeczownik<br />

begrave=czasownik<br />

begrave=rzeczownik<br />

begravelse=rzeczownik<br />

begravelsesbyrå=rzeczownik<br />

begrense=czasownik<br />

begrense=rzeczownik<br />

begrenset=przymiotnik<br />

begrep=rzeczownik<br />

begripe=czasownik<br />

begripelig=przymiotnik<br />

begrunne=czasownik<br />

begrunne=rzeczownik<br />

begrunnelse=rzeczownik<br />

begunstige=rzeczownik<br />

begynne=czasownik<br />

begynnelse=rzeczownik<br />

begynner=rzeczownik<br />

behå=rzeczownik<br />

behag=rzeczownik<br />

behage=czasownik<br />

behagelig=przymiotnik<br />

behandle=czasownik<br />

behandle=rzeczownik<br />

behandling=rzeczownik<br />

behefte=czasownik<br />

behendig=czasownik<br />

beherske=czasownik<br />

beherskelse=rzeczownik<br />

behersket=przymiotnik<br />

behold=czasownik<br />

behold=rzeczownik<br />

beholde=czasownik<br />

beholder=rzeczownik<br />

beholdning=rzeczownik<br />

behov=rzeczownik<br />

behøve=czasownik<br />

beige=przymiotnik<br />

beiler=rzeczownik<br />

bein=przymiotnik<br />

bein=rzeczownik<br />

beinbrudd=rzeczownik<br />

beinmarg=rzeczownik<br />

beis=rzeczownik<br />

beise=czasownik<br />

beist=rzeczownik<br />

beit=rzeczownik<br />

beite=rzeczownik<br />

beitemark=rzeczownik<br />

bek=rzeczownik<br />

bekjempe=czasownik<br />

bekjempelse=rzeczownik<br />

bekjenne=czasownik<br />

bekjenne=rzeczownik<br />

bekjennelse=rzeczownik<br />

bekjent=rzeczownik<br />

bekjentskap=rzeczownik<br />

bekk=rzeczownik<br />

bekkasin=rzeczownik<br />

bekken=rzeczownik


eklage=czasownik<br />

beklage=rzeczownik<br />

beklagelig=przymiotnik<br />

beklageligvis=przysłówek<br />

bekledning=rzeczownik<br />

bekoste=czasownik<br />

bekoste=rzeczownik<br />

bekostning=rzeczownik<br />

bekranse=czasownik<br />

bekrefte=czasownik<br />

bekrefte=rzeczownik<br />

bekreftelse=rzeczownik<br />

bekreftende=przymiotnik<br />

bekvem=przymiotnik<br />

bekvem=rzeczownik<br />

bekymr=rzeczownik<br />

bekymre=czasownik<br />

bekymre=rzeczownik<br />

bekymret=przymiotnik<br />

bekymring=rzeczownik<br />

bel=rzeczownik<br />

belære=czasownik<br />

belage=czasownik<br />

belaste=czasownik<br />

belaste=rzeczownik<br />

belastende=przymiotnik<br />

belastning=rzeczownik<br />

belegg=rzeczownik<br />

belegge=czasownik<br />

beleire=czasownik<br />

beleire=rzeczownik<br />

beleiring=rzeczownik<br />

belemre=czasownik<br />

belesse=czasownik<br />

belest=przymiotnik<br />

belg=rzeczownik<br />

belgier=rzeczownik<br />

belgisk=przymiotnik<br />

beliggende=rzeczownik<br />

beliggenhet=rzeczownik<br />

belønne=czasownik<br />

belønne=rzeczownik<br />

beløp=rzeczownik<br />

beløpe=czasownik<br />

belte=rzeczownik<br />

belyse=czasownik<br />

belyse=rzeczownik<br />

belysning=rzeczownik<br />

bemanne=czasownik<br />

bemektige=czasownik<br />

bemerke=rzeczownik<br />

bemerkelsesverdig=przymiotnik<br />

bemerkning=rzeczownik<br />

bemyndige=czasownik<br />

bemyndige=rzeczownik<br />

bemyndigelse=rzeczownik<br />

ben=rzeczownik<br />

benåde=czasownik<br />

benåde=rzeczownik<br />

bend=przymiotnik<br />

bendel=rzeczownik


endelbånd=rzeczownik<br />

bendelorm=rzeczownik<br />

benediktiner=rzeczownik<br />

benekte=czasownik<br />

bengali=rzeczownik<br />

benk=rzeczownik<br />

benklær=rzeczownik<br />

bensin=rzeczownik<br />

bensinstasjon=rzeczownik<br />

benytte=czasownik<br />

benytte=rzeczownik<br />

berede=rzeczownik<br />

beredskap=rzeczownik<br />

beredskaps<strong>pl</strong>an=rzeczownik<br />

beredt=przymiotnik<br />

beregne=czasownik<br />

beregne=rzeczownik<br />

beregnende=przymiotnik<br />

beregning=rzeczownik<br />

bereist=przymiotnik<br />

beretning=rzeczownik<br />

berette=czasownik<br />

berettige=czasownik<br />

berettige=rzeczownik<br />

berettigelse=rzeczownik<br />

berettiget=przymiotnik<br />

berg=rzeczownik<br />

bergart=rzeczownik<br />

berge=czasownik<br />

bergelønn=rzeczownik<br />

berging=rzeczownik<br />

bergingskompani=rzeczownik<br />

bergkløft=rzeczownik<br />

bergverk=rzeczownik<br />

bergverksdrift=rzeczownik<br />

berike=czasownik<br />

beriktige=rzeczownik<br />

berme=rzeczownik<br />

bero=czasownik<br />

berolige=czasownik<br />

berolige=rzeczownik<br />

beroligende=przymiotnik<br />

berømme=czasownik<br />

berømme=rzeczownik<br />

berømt=przymiotnik<br />

berømthet=rzeczownik<br />

berøre=czasownik<br />

berøring=rzeczownik<br />

berøve=czasownik<br />

berserk=rzeczownik<br />

beruse=czasownik<br />

beruse=rzeczownik<br />

beruselse=rzeczownik<br />

beruset=przymiotnik<br />

beryktet=przymiotnik<br />

besatt=przymiotnik<br />

besegle=czasownik<br />

beseire=czasownik<br />

besetning=rzeczownik<br />

besettelse=rzeczownik<br />

besindig=rzeczownik


esinne=czasownik<br />

besitte=czasownik<br />

besitte=rzeczownik<br />

besittelse=rzeczownik<br />

besjele=czasownik<br />

besk=przymiotnik<br />

beskaffenhet=rzeczownik<br />

beskatning=rzeczownik<br />

beskjære=czasownik<br />

beskjæring=rzeczownik<br />

beskjed=rzeczownik<br />

beskjeden=przymiotnik<br />

beskjeden=rzeczownik<br />

beskjeftige=czasownik<br />

beskjeftige=rzeczownik<br />

beskjeftigelse=rzeczownik<br />

beskrive=czasownik<br />

beskrive=rzeczownik<br />

beskylde=czasownik<br />

beskylde=rzeczownik<br />

beskyldning=rzeczownik<br />

beskytte=czasownik<br />

beskytte=rzeczownik<br />

beskyttelse=rzeczownik<br />

beskytter=rzeczownik<br />

beslag=rzeczownik<br />

beslaglegge=czasownik<br />

beslektet=przymiotnik<br />

beslutning=rzeczownik<br />

beslutte=czasownik<br />

beslutte=rzeczownik<br />

besluttsom=przymiotnik<br />

besluttsomhet=rzeczownik<br />

besøk=rzeczownik<br />

besøke=czasownik<br />

besøkstid=rzeczownik<br />

besparelse=rzeczownik<br />

besparende=przymiotnik<br />

bespisning=rzeczownik<br />

best=czasownik<br />

best=przymiotnik<br />

best=rzeczownik<br />

bestå=czasownik<br />

bestand=rzeczownik<br />

bestanddel=rzeczownik<br />

beste=rzeczownik<br />

besteb<strong>org</strong>er=rzeczownik<br />

bestefar=rzeczownik<br />

bestemme=czasownik<br />

bestemme=rzeczownik<br />

bestemmelse=rzeczownik<br />

bestemmelsessted=rzeczownik<br />

bestemor=rzeczownik<br />

bestemt=przymiotnik<br />

bestemthet=rzeczownik<br />

bestialsk=przymiotnik<br />

bestige=czasownik<br />

bestikk=rzeczownik<br />

bestikke=czasownik<br />

bestikke=rzeczownik<br />

bestikkelse=rzeczownik


estille=czasownik<br />

bestilling=rzeczownik<br />

bestillingsseddel=rzeczownik<br />

bestøve=czasownik<br />

bestøving=rzeczownik<br />

bestråle=czasownik<br />

bestråling=rzeczownik<br />

bestrebe=czasownik<br />

bestrebe=rzeczownik<br />

bestrebelse=rzeczownik<br />

bestride=czasownik<br />

bestyre=czasownik<br />

bestyre=rzeczownik<br />

bestyrer=rzeczownik<br />

bestyrke=czasownik<br />

besvær=rzeczownik<br />

besvare=czasownik<br />

besvare=rzeczownik<br />

besvarelse=rzeczownik<br />

besvime=czasownik<br />

besvime=rzeczownik<br />

betale=czasownik<br />

betale=rzeczownik<br />

betaling=rzeczownik<br />

betatt=przymiotnik<br />

betegne=czasownik<br />

betegne=rzeczownik<br />

betegnelse=rzeczownik<br />

betenke=czasownik<br />

betenke=rzeczownik<br />

betenkelig=przymiotnik<br />

betenkningstid=rzeczownik<br />

betennelse=rzeczownik<br />

betent=przymiotnik<br />

betinge=rzeczownik<br />

betingelse=rzeczownik<br />

betinget=przymiotnik<br />

betjening=rzeczownik<br />

betone=czasownik<br />

betone=rzeczownik<br />

betong=rzeczownik<br />

betoning=rzeczownik<br />

betrakte=czasownik<br />

betrakte=rzeczownik<br />

betraktelig=przymiotnik<br />

betraktning=rzeczownik<br />

betro=czasownik<br />

betrodd=przymiotnik<br />

betryggende=przymiotnik<br />

betvile=czasownik<br />

bety=czasownik<br />

bety=przysłówek<br />

betydelig=przymiotnik<br />

betydning=rzeczownik<br />

betydningsfull=przymiotnik<br />

betydningsløs=przymiotnik<br />

beundre=czasownik<br />

beundre=rzeczownik<br />

beundrer=rzeczownik<br />

beundring=rzeczownik<br />

bevæpne=czasownik


evæpning=rzeczownik<br />

bevare=czasownik<br />

bevege=czasownik<br />

bevege=rzeczownik<br />

bevegelig=przymiotnik<br />

bevegelse=rzeczownik<br />

beveget=przymiotnik<br />

bever=rzeczownik<br />

bevertning=rzeczownik<br />

bevilge=czasownik<br />

bevilge=rzeczownik<br />

bevilgning=rzeczownik<br />

bevilling=rzeczownik<br />

bevirke=czasownik<br />

bevis=rzeczownik<br />

bevise=czasownik<br />

bevisst=przymiotnik<br />

bevisst=rzeczownik<br />

bevissthet=rzeczownik<br />

bevisstløs=przymiotnik<br />

bevitne=czasownik<br />

bevitne=rzeczownik<br />

bevokte=czasownik<br />

bevoktning=rzeczownik<br />

BH=rzeczownik<br />

biavl=rzeczownik<br />

bibel=rzeczownik<br />

bibliografi=rzeczownik<br />

bibliotek=rzeczownik<br />

biceps=rzeczownik<br />

bidra=czasownik<br />

bidra=rzeczownik<br />

bidrag=rzeczownik<br />

bie=rzeczownik<br />

bielv=rzeczownik<br />

bien=rzeczownik<br />

bifag=rzeczownik<br />

bifall=rzeczownik<br />

bifalle=czasownik<br />

biff=rzeczownik<br />

bifortjeneste=rzeczownik<br />

bigami=rzeczownik<br />

bihule=rzeczownik<br />

bihulebetennelse=rzeczownik<br />

bijobb=rzeczownik<br />

bikube=rzeczownik<br />

bil=rzeczownik<br />

bilag=rzeczownik<br />

bilbelte=rzeczownik<br />

bilde=rzeczownik<br />

bildekk=rzeczownik<br />

bilderør=rzeczownik<br />

bildetekst=rzeczownik<br />

bilegge=rzeczownik<br />

bilforsikring=rzeczownik<br />

bilist=rzeczownik<br />

biljard=rzeczownik<br />

bilkjøring=rzeczownik<br />

bilkø=rzeczownik<br />

bille=rzeczownik<br />

billedbok=rzeczownik


illede=rzeczownik<br />

billedhogger=rzeczownik<br />

billedlig=przymiotnik<br />

billett=rzeczownik<br />

billettkasse=rzeczownik<br />

billettkontor=rzeczownik<br />

billettluke=rzeczownik<br />

billettør=rzeczownik<br />

billig=przymiotnik<br />

billig=przysłówek<br />

billion=rzeczownik<br />

Biltilsynet=rzeczownik<br />

biltur=rzeczownik<br />

bilulykke=rzeczownik<br />

bilutleie=rzeczownik<br />

bilverksted=rzeczownik<br />

bind=rzeczownik<br />

binde=czasownik<br />

binde=rzeczownik<br />

binders=rzeczownik<br />

bindestrek=rzeczownik<br />

binding=rzeczownik<br />

binge=rzeczownik<br />

bingo=rzeczownik<br />

binyre=rzeczownik<br />

biodynamisk=przymiotnik<br />

biografi=rzeczownik<br />

biokjemi=rzeczownik<br />

biolog=rzeczownik<br />

biprodukt=rzeczownik<br />

birolle=rzeczownik<br />

bisak=rzeczownik<br />

bisam=rzeczownik<br />

bisamrotte=rzeczownik<br />

bisarr=przymiotnik<br />

bisetning=rzeczownik<br />

bisettelse=rzeczownik<br />

biskop=rzeczownik<br />

bislag=rzeczownik<br />

bismak=rzeczownik<br />

bison=rzeczownik<br />

bisonokse=rzeczownik<br />

bisp=rzeczownik<br />

bispedømme=rzeczownik<br />

bissel=rzeczownik<br />

bistand=rzeczownik<br />

bistikk=rzeczownik<br />

bit=rzeczownik<br />

bite=czasownik<br />

bitende=przymiotnik<br />

bitt=rzeczownik<br />

bitter=przymiotnik<br />

bitterhet=rzeczownik<br />

bivirkning=rzeczownik<br />

bivoks=rzeczownik<br />

bjeff=rzeczownik<br />

bjeffe=czasownik<br />

bjelke=rzeczownik<br />

bjelle=rzeczownik<br />

bjerk=rzeczownik<br />

bjørk=rzeczownik


jørn=rzeczownik<br />

bjørnebær=rzeczownik<br />

bjørnunge=rzeczownik<br />

bla=czasownik<br />

bla=rzeczownik<br />

blå=przymiotnik<br />

blå=rzeczownik<br />

blåbær=rzeczownik<br />

blad=rzeczownik<br />

błąd=przymiotnik<br />

błąd=zaimek<br />

blære=rzeczownik<br />

blærete=przymiotnik<br />

blaffe=czasownik<br />

blafre=czasownik<br />

blakk=przymiotnik<br />

blanche=rzeczownik<br />

blande=czasownik<br />

blande=rzeczownik<br />

blandet=przymiotnik<br />

blanding=rzeczownik<br />

blandingsrase=rzeczownik<br />

blank=przymiotnik<br />

blank=rzeczownik<br />

blankett=rzeczownik<br />

blankpolert=przymiotnik<br />

blankslitt=przymiotnik<br />

blansjere=czasownik<br />

blant=przyimek<br />

blåøyd=przymiotnik<br />

blåpapir=rzeczownik<br />

blårev=rzeczownik<br />

blåse=czasownik<br />

blåsebelg=rzeczownik<br />

blåser=rzeczownik<br />

blasfemi=rzeczownik<br />

blåskjell=rzeczownik<br />

blåst=rzeczownik<br />

blei=rzeczownik<br />

bleie=rzeczownik<br />

blek=przymiotnik<br />

blek=rzeczownik<br />

blekk=rzeczownik<br />

blekkhus=rzeczownik<br />

blekklatt=rzeczownik<br />

blekksprut=rzeczownik<br />

blemme=rzeczownik<br />

blende=czasownik<br />

blendende=przymiotnik<br />

blender=rzeczownik<br />

bli=czasownik<br />

bli=rzeczownik<br />

blid=przymiotnik<br />

blikk=rzeczownik<br />

blikkenslager=rzeczownik<br />

blikkstille=przymiotnik<br />

blind=przymiotnik<br />

blindebukk=rzeczownik<br />

blindemann=rzeczownik<br />

blindgate=rzeczownik<br />

blindhet=rzeczownik


lindpassasjer=rzeczownik<br />

blindtarm=rzeczownik<br />

blindtarmbetennelse=rzeczownik<br />

blingse=czasownik<br />

blink=rzeczownik<br />

blinke=czasownik<br />

blinklys=rzeczownik<br />

blinkskudd=rzeczownik<br />

blits=rzeczownik<br />

blø=czasownik<br />

blod=rzeczownik<br />

blodbad=rzeczownik<br />

bløder=rzeczownik<br />

blodfattig=rzeczownik<br />

blodig=przymiotnik<br />

blodigle=rzeczownik<br />

blødning=rzeczownik<br />

blodoverføring=rzeczownik<br />

blodpropp=rzeczownik<br />

blodpudding=rzeczownik<br />

blodskam=rzeczownik<br />

blodstyrtning=rzeczownik<br />

blodsutgytelse=rzeczownik<br />

blodtrykk=rzeczownik<br />

blodtype=rzeczownik<br />

bløffe=czasownik<br />

blokade=rzeczownik<br />

blokk=rzeczownik<br />

blokkdannelse=rzeczownik<br />

blokkere=czasownik<br />

blokkering=rzeczownik<br />

blokkfløyte=rzeczownik<br />

blokkhus=rzeczownik<br />

blomkål=rzeczownik<br />

blomst=rzeczownik<br />

blomsterbed=rzeczownik<br />

blomsterbukett=rzeczownik<br />

blomsterforretning=rzeczownik<br />

blomsterhandler=rzeczownik<br />

blomsterpotte=rzeczownik<br />

blomsterstøv=rzeczownik<br />

blomstre=czasownik<br />

blomstrende=przymiotnik<br />

blomstrete=przymiotnik<br />

blomstring=rzeczownik<br />

blond=przymiotnik<br />

blond=rzeczownik<br />

blonde=rzeczownik<br />

blondine=rzeczownik<br />

bløtdyr=rzeczownik<br />

bløtgjøre=czasownik<br />

bløtgjøringsmiddel=rzeczownik<br />

bløthjertet=przymiotnik<br />

bløtkake=rzeczownik<br />

bløtkokt=przymiotnik<br />

blotomløp=rzeczownik<br />

blott=przymiotnik<br />

blotte=czasownik<br />

blotter=rzeczownik<br />

bluferdig=przymiotnik<br />

blund=rzeczownik


lunde=czasownik<br />

blunk=rzeczownik<br />

blunke=czasownik<br />

bluse=rzeczownik<br />

bluss=rzeczownik<br />

blusse=czasownik<br />

bly=rzeczownik<br />

blyant=rzeczownik<br />

blyfri=przymiotnik<br />

blyfri=rzeczownik<br />

blyg=przymiotnik<br />

blyg=rzeczownik<br />

blygrå=przymiotnik<br />

blyinnfattet=przymiotnik<br />

blylodd=rzeczownik<br />

BNP=rzeczownik<br />

bo=rzeczownik<br />

boa=rzeczownik<br />

bobestyrer=rzeczownik<br />

boble=rzeczownik<br />

bod=rzeczownik<br />

bøddel=rzeczownik<br />

bøffel=rzeczownik<br />

bog=rzeczownik<br />

bohem=rzeczownik<br />

boikott=rzeczownik<br />

boikotte=czasownik<br />

bojar=rzeczownik<br />

bok=rzeczownik<br />

bøk=rzeczownik<br />

boka=rzeczownik<br />

bokanmeldelse=rzeczownik<br />

bokbind=rzeczownik<br />

bokbinder=rzeczownik<br />

bøkeskog=rzeczownik<br />

bokfink=rzeczownik<br />

bokføre=czasownik<br />

bokføre=rzeczownik<br />

bokføring=rzeczownik<br />

bokforlag=rzeczownik<br />

bokhandel=rzeczownik<br />

bokhandler=rzeczownik<br />

bokholder=rzeczownik<br />

bokhvete=rzeczownik<br />

bokhylle=rzeczownik<br />

bokmål=rzeczownik<br />

bokmerke=rzeczownik<br />

bokorm=rzeczownik<br />

bokreol=rzeczownik<br />

boks=rzeczownik<br />

boksåpner=rzeczownik<br />

bokse=czasownik<br />

boksehanske=rzeczownik<br />

bokser=rzeczownik<br />

boksing=rzeczownik<br />

bokstav=rzeczownik<br />

bokstavelig=przymiotnik<br />

bokstavrim=rzeczownik<br />

bokstøtte=rzeczownik<br />

boktrykker=rzeczownik<br />

boktrykkeri=rzeczownik


ølge=rzeczownik<br />

bølgebevegelse=rzeczownik<br />

bølgebryter=rzeczownik<br />

bølgende=przymiotnik<br />

bølgeslag=rzeczownik<br />

bolig=rzeczownik<br />

boligmarked=rzeczownik<br />

bøling=rzeczownik<br />

bolle=rzeczownik<br />

bølle=rzeczownik<br />

bolt=rzeczownik<br />

bolte=czasownik<br />

boltre=czasownik<br />

bolverk=rzeczownik<br />

bom=rzeczownik<br />

bombardement=rzeczownik<br />

bombardere=czasownik<br />

bombe=rzeczownik<br />

bomme=czasownik<br />

bomme=rzeczownik<br />

bommert=rzeczownik<br />

boms=rzeczownik<br />

bomstille=przymiotnik<br />

bomull=rzeczownik<br />

bon=rzeczownik<br />

bonde=rzeczownik<br />

bondegård=rzeczownik<br />

bone=czasownik<br />

bong=rzeczownik<br />

bønn=rzeczownik<br />

bønne=rzeczownik<br />

bønnebok=rzeczownik<br />

bønneskrift=rzeczownik<br />

bønnfalle=czasownik<br />

bønnhøre=czasownik<br />

bonus=rzeczownik<br />

book=rzeczownik<br />

bopel=rzeczownik<br />

bo<strong>pl</strong>ass=rzeczownik<br />

bor=rzeczownik<br />

bør=czasownik<br />

bør=rzeczownik<br />

bord=rzeczownik<br />

bordbein=rzeczownik<br />

bordbønn=rzeczownik<br />

borddame=rzeczownik<br />

bordduk=rzeczownik<br />

borde=czasownik<br />

bordell=rzeczownik<br />

bore=czasownik<br />

bore=rzeczownik<br />

boretårn=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>er=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>erkrig=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>erlig=przymiotnik<br />

b<strong>org</strong>ermester=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>er<strong><strong>pl</strong>ik</strong>t=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>errett=rzeczownik<br />

b<strong>org</strong>erskap=rzeczownik<br />

boring=rzeczownik


orrelås=rzeczownik<br />

børs=rzeczownik<br />

børse=rzeczownik<br />

børsmekler=rzeczownik<br />

børste=czasownik<br />

børste=rzeczownik<br />

borsyre=rzeczownik<br />

bort=czasownik<br />

bort=przymiotnik<br />

bort=przysłówek<br />

borte=przysłówek<br />

bortføre=czasownik<br />

bortføre=rzeczownik<br />

bortføring=rzeczownik<br />

bortforklare=czasownik<br />

bortgang=rzeczownik<br />

bortimot=przyimek<br />

bortkastet=przymiotnik<br />

bortlede=czasownik<br />

bortreist=przymiotnik<br />

bortsett=przymiotnik<br />

bortsett=przysłówek<br />

bortskjemt=przymiotnik<br />

borvann=rzeczownik<br />

bosatt=przymiotnik<br />

bosette=czasownik<br />

bosetting=rzeczownik<br />

bøsse=rzeczownik<br />

bosted=rzeczownik<br />

bot=rzeczownik<br />

botaniker=rzeczownik<br />

botanikk=rzeczownik<br />

botanisk=przymiotnik<br />

bøte=czasownik<br />

botemiddel=rzeczownik<br />

bøtte=rzeczownik<br />

boy=czasownik<br />

bøye=czasownik<br />

bøye=rzeczownik<br />

bøyelig=przymiotnik<br />

bøying=rzeczownik<br />

bøyle=rzeczownik<br />

bra=przymiotnik<br />

brå=przymiotnik<br />

brå=rzeczownik<br />

bråhast=rzeczownik<br />

brak=rzeczownik<br />

bråk=rzeczownik<br />

brake=czasownik<br />

bråke=czasownik<br />

brakk=przymiotnik<br />

brakk=rzeczownik<br />

brakke=rzeczownik<br />

brakkmark=rzeczownik<br />

brakkvann=rzeczownik<br />

bråkmaker=rzeczownik<br />

brann=rzeczownik<br />

brannbil=rzeczownik<br />

brannfarlig=przymiotnik<br />

brannmann=rzeczownik<br />

brannslange=rzeczownik


annstasjon=rzeczownik<br />

bransje=rzeczownik<br />

bras=rzeczownik<br />

brase=czasownik<br />

brasilianer=rzeczownik<br />

brasme=rzeczownik<br />

bratsj=rzeczownik<br />

bratt=przymiotnik<br />

bravur=rzeczownik<br />

bre=czasownik<br />

bre=rzeczownik<br />

breaking=rzeczownik<br />

bred=przymiotnik<br />

bredbånd=rzeczownik<br />

bredd=rzeczownik<br />

bredde=rzeczownik<br />

breddfull=przymiotnik<br />

bredside=rzeczownik<br />

bredskuldret=przymiotnik<br />

bregne=rzeczownik<br />

brek=rzeczownik<br />

breke=czasownik<br />

breking=rzeczownik<br />

brekk=rzeczownik<br />

brekke=czasownik<br />

brekke=rzeczownik<br />

brekkjern=rzeczownik<br />

brekning=rzeczownik<br />

brem=rzeczownik<br />

brems=rzeczownik<br />

bremse=czasownik<br />

bremse=rzeczownik<br />

bremsing=rzeczownik<br />

brennbar=rzeczownik<br />

brenne=czasownik<br />

brennemerke=rzeczownik<br />

brennende=przymiotnik<br />

brennenesle=rzeczownik<br />

brennesle,=rzeczownik<br />

brennevin=rzeczownik<br />

brennglass=rzeczownik<br />

brenning=rzeczownik<br />

brennpunkt=rzeczownik<br />

brennstoff=rzeczownik<br />

brensel=rzeczownik<br />

brent=przymiotnik<br />

bresje=rzeczownik<br />

brett=rzeczownik<br />

brette=czasownik<br />

brev=rzeczownik<br />

breviar=rzeczownik<br />

brevkort=rzeczownik<br />

brevpapir=rzeczownik<br />

brevporto=rzeczownik<br />

bridge=rzeczownik<br />

brigade=rzeczownik<br />

brigg=rzeczownik<br />

brikke=rzeczownik<br />

briks=rzeczownik<br />

briljant=rzeczownik<br />

briller=rzeczownik


illeslange=rzeczownik<br />

bringe=czasownik<br />

bringe=rzeczownik<br />

bringebær=rzeczownik<br />

bris=rzeczownik<br />

brise=rzeczownik<br />

brisling=rzeczownik<br />

brist=rzeczownik<br />

brite=rzeczownik<br />

britisk=przymiotnik<br />

bro=rzeczownik<br />

brød=rzeczownik<br />

brodd=rzeczownik<br />

brøde=rzeczownik<br />

broder=rzeczownik<br />

brodere=czasownik<br />

brodere=rzeczownik<br />

broderi=rzeczownik<br />

broderlig=rzeczownik<br />

brodermord=rzeczownik<br />

brødrister=rzeczownik<br />

brødskorpe=rzeczownik<br />

broiler=rzeczownik<br />

brøk=rzeczownik<br />

brokete=przymiotnik<br />

brokk=rzeczownik<br />

brokkoli=rzeczownik<br />

brøl=rzeczownik<br />

brøle=czasownik<br />

brolegge=rzeczownik<br />

brøler=rzeczownik<br />

brom=rzeczownik<br />

bronkitt=rzeczownik<br />

brønn=rzeczownik<br />

bronse=rzeczownik<br />

bror=rzeczownik<br />

brordatter=rzeczownik<br />

brorpart=rzeczownik<br />

brorskap=rzeczownik<br />

brorsønn=rzeczownik<br />

brosje=rzeczownik<br />

brosjyre=rzeczownik<br />

brott=rzeczownik<br />

brøyte=czasownik<br />

brøyting=rzeczownik<br />

bru=rzeczownik<br />

brud=rzeczownik<br />

brudd=rzeczownik<br />

bruddstykke=rzeczownik<br />

brudekjole=rzeczownik<br />

brudepar=rzeczownik<br />

brudgom=rzeczownik<br />

bruk=rzeczownik<br />

brukbar=przymiotnik<br />

bruke=czasownik<br />

bruke=rzeczownik<br />

bruker=rzeczownik<br />

bruksanvisning=rzeczownik<br />

brukskunst=rzeczownik<br />

brukt=przymiotnik<br />

bruktbil=rzeczownik


umme=czasownik<br />

brun=przymiotnik<br />

brun=rzeczownik<br />

brune=czasownik<br />

brunette=rzeczownik<br />

brunst=rzeczownik<br />

brunstekt=przymiotnik<br />

brus=rzeczownik<br />

bruse=czasownik<br />

brusk=rzeczownik<br />

brustein=rzeczownik<br />

brutal=przymiotnik<br />

brutal=rzeczownik<br />

brutalitet=rzeczownik<br />

brutto=rzeczownik<br />

bruttobeløp=rzeczownik<br />

bruttolønn=rzeczownik<br />

bruttovekt=rzeczownik<br />

bry=czasownik<br />

bry=rzeczownik<br />

brygg=rzeczownik<br />

brygge=rzeczownik<br />

bryggerhus=rzeczownik<br />

bryggeri=rzeczownik<br />

brygging=rzeczownik<br />

bryllup=rzeczownik<br />

bryllupsreise=rzeczownik<br />

bryn=rzeczownik<br />

bryne=rzeczownik<br />

brynje=rzeczownik<br />

brysom=przymiotnik<br />

brysom=rzeczownik<br />

bryst=rzeczownik<br />

brystbilde=rzeczownik<br />

brystholder=rzeczownik<br />

brystkasse=rzeczownik<br />

brystnål=rzeczownik<br />

brystvern=rzeczownik<br />

brystvorte=rzeczownik<br />

bryte=czasownik<br />

bryte=rzeczownik<br />

brytekamp=rzeczownik<br />

bryter=rzeczownik<br />

bryting=rzeczownik<br />

bu=rzeczownik<br />

bud=rzeczownik<br />

Buddha=rzeczownik<br />

buddhisme=rzeczownik<br />

buddhist=przymiotnik<br />

buddhist=rzeczownik<br />

budeie=rzeczownik<br />

budsjett=rzeczownik<br />

budskap=rzeczownik<br />

bue=rzeczownik<br />

buegang=rzeczownik<br />

buffé=rzeczownik<br />

bugne=czasownik<br />

buk=rzeczownik<br />

buké=rzeczownik<br />

bukett=rzeczownik<br />

bukk=rzeczownik


ukke=czasownik<br />

buksbom=rzeczownik<br />

bukse=rzeczownik<br />

bukser=rzeczownik<br />

buksere=czasownik<br />

bukspyttkjertel=rzeczownik<br />

bukt=rzeczownik<br />

buktaler=rzeczownik<br />

bukte=czasownik<br />

bulder=rzeczownik<br />

buldre=czasownik<br />

bule=rzeczownik<br />

bulevard=rzeczownik<br />

bulgarer=rzeczownik<br />

buljong=rzeczownik<br />

bulk=rzeczownik<br />

bulldogg=rzeczownik<br />

bulle=rzeczownik<br />

bullterrier=rzeczownik<br />

bunad=rzeczownik<br />

bunke=rzeczownik<br />

bunker=rzeczownik<br />

bunn=rzeczownik<br />

bunne=czasownik<br />

bunnfall=rzeczownik<br />

bunnløs=przymiotnik<br />

bunnrekord=rzeczownik<br />

bunt=rzeczownik<br />

bunte=czasownik<br />

buntmaker=rzeczownik<br />

bur=rzeczownik<br />

burde=czasownik<br />

bure=czasownik<br />

bursdag=rzeczownik<br />

buse=czasownik<br />

buse=rzeczownik<br />

busemann=rzeczownik<br />

busk=rzeczownik<br />

buskap=rzeczownik<br />

buskas=rzeczownik<br />

buskete=przymiotnik<br />

buss=rzeczownik<br />

bust=rzeczownik<br />

bustete=przymiotnik<br />

butikk=rzeczownik<br />

butikkekspeditør=rzeczownik<br />

butt=przymiotnik<br />

butterdeig=rzeczownik<br />

butterfly=rzeczownik<br />

by=czasownik<br />

by=rzeczownik<br />

bydel=rzeczownik<br />

bydende=przymiotnik<br />

bygd=rzeczownik<br />

byge=rzeczownik<br />

bygg=rzeczownik<br />

bygge=czasownik<br />

byggherre=rzeczownik<br />

byggmester=rzeczownik<br />

byggverk=rzeczownik<br />

bygning=rzeczownik


ygningsingeniør=rzeczownik<br />

byll=rzeczownik<br />

bylt=rzeczownik<br />

bymessig=przymiotnik<br />

by<strong>pl</strong>anlegging=rzeczownik<br />

byr=rzeczownik<br />

byrå=rzeczownik<br />

byråd=rzeczownik<br />

byråkrat=rzeczownik<br />

byråkrati=rzeczownik<br />

byråkratisk=przymiotnik<br />

byrde=rzeczownik<br />

byrett=rzeczownik<br />

bysse=rzeczownik<br />

byste=rzeczownik<br />

bystyre=rzeczownik<br />

bytte=czasownik<br />

bytte=rzeczownik<br />

bytte=wykrzyknik<br />

byvåpen=rzeczownik<br />

C=rzeczownik<br />

camping=rzeczownik<br />

Canada=rzeczownik<br />

carte=czasownik<br />

CD=rzeczownik<br />

CD-<strong>pl</strong>ate=rzeczownik<br />

celle=rzeczownik<br />

cellevev=rzeczownik<br />

cellist=rzeczownik<br />

cellull=rzeczownik<br />

celluloid=rzeczownik<br />

cembalo=rzeczownik<br />

cent=rzeczownik<br />

cerebral=rzeczownik<br />

certeparti=rzeczownik<br />

champagne=rzeczownik<br />

changer=rzeczownik<br />

charterflyging=rzeczownik<br />

chartre=czasownik<br />

chiffons=przymiotnik<br />

chilener=rzeczownik<br />

cisterne=rzeczownik<br />

citadell=rzeczownik<br />

citrus=rzeczownik<br />

Clutch=rzeczownik<br />

cocktail=rzeczownik<br />

collier=rzeczownik<br />

comme=rzeczownik<br />

computer=rzeczownik<br />

cortex=rzeczownik<br />

coś=rzeczownik<br />

cosinus=rzeczownik<br />

cot=rzeczownik<br />

cotangens=rzeczownik<br />

coyote=rzeczownik<br />

crayon=rzeczownik<br />

cup=rzeczownik<br />

cyste=rzeczownik<br />

D=rzeczownik<br />

da=przysłówek<br />

då=rzeczownik


dåd=rzeczownik<br />

daddel=rzeczownik<br />

dådyr=rzeczownik<br />

dag=rzeczownik<br />

dagblad=rzeczownik<br />

dagbok=rzeczownik<br />

dagdriver=rzeczownik<br />

dagdrømme=czasownik<br />

dages=czasownik<br />

daggry=rzeczownik<br />

daglig=przymiotnik<br />

dagligspråk=rzeczownik<br />

dagmamma=rzeczownik<br />

dagsavis=rzeczownik<br />

dagslys=rzeczownik<br />

dagsorden=rzeczownik<br />

dakapo=przysłówek<br />

daktyl=rzeczownik<br />

dal=rzeczownik<br />

dale=czasownik<br />

dalmatiner=rzeczownik<br />

daltonisme=rzeczownik<br />

dam=rzeczownik<br />

dame=rzeczownik<br />

damebind=rzeczownik<br />

dameskredder=rzeczownik<br />

damp=rzeczownik<br />

dampe=czasownik<br />

dampkjele=rzeczownik<br />

dampkoke=czasownik<br />

dampmaskin=rzeczownik<br />

dampveivals=rzeczownik<br />

dåne=czasownik<br />

danne=czasownik<br />

danne=rzeczownik<br />

dannelse=rzeczownik<br />

dannet=przymiotnik<br />

dannet=rzeczownik<br />

dans=rzeczownik<br />

danse=czasownik<br />

dansegolv=rzeczownik<br />

danser=rzeczownik<br />

danseskole=rzeczownik<br />

dansk=przymiotnik<br />

dansk=rzeczownik<br />

danske=rzeczownik<br />

dåp=rzeczownik<br />

dåre=rzeczownik<br />

dårlig=przymiotnik<br />

dårskap=rzeczownik<br />

darwinisme=rzeczownik<br />

dåse=rzeczownik<br />

dåsemikkel=rzeczownik<br />

dask=rzeczownik<br />

daske=czasownik<br />

data=rzeczownik<br />

datamaskin=rzeczownik<br />

datere=czasownik<br />

datering=rzeczownik<br />

dativ=rzeczownik<br />

dato=rzeczownik


datter=rzeczownik<br />

datum=rzeczownik<br />

daværende=przymiotnik<br />

davit=rzeczownik<br />

de=czasownik<br />

de=przymiotnik<br />

de=rzeczownik<br />

de=zaimek<br />

debatt=rzeczownik<br />

debattant=rzeczownik<br />

debattere=czasownik<br />

debet=rzeczownik<br />

debitere=czasownik<br />

debitere=rzeczownik<br />

debitor=rzeczownik<br />

debut=rzeczownik<br />

dechiffrere=czasownik<br />

dedikasjon=rzeczownik<br />

deduksjon=rzeczownik<br />

defekt=przymiotnik<br />

defekt=rzeczownik<br />

deflasjon=rzeczownik<br />

deg=zaimek<br />

degenerasjon=rzeczownik<br />

degenerere=czasownik<br />

degge=czasownik<br />

degradere=czasownik<br />

degradering=rzeczownik<br />

degresjon=rzeczownik<br />

deig=rzeczownik<br />

deigete=przymiotnik<br />

deilig=przymiotnik<br />

dekk=rzeczownik<br />

dekke=czasownik<br />

dekke=rzeczownik<br />

dekkslast=rzeczownik<br />

deklamasjon=rzeczownik<br />

deklamere=czasownik<br />

deklarasjon=rzeczownik<br />

deklarere=czasownik<br />

dekning=rzeczownik<br />

dekokt=rzeczownik<br />

dekorasjon=rzeczownik<br />

dekoratør=rzeczownik<br />

dekorere=czasownik<br />

dekret=rzeczownik<br />

deksel=rzeczownik<br />

del=partykóła<br />

del=rzeczownik<br />

dele=czasownik<br />

delegasjon=rzeczownik<br />

delegat=czasownik<br />

delegat=rzeczownik<br />

delegere=czasownik<br />

delegert=przymiotnik<br />

delelig=przymiotnik<br />

delfin=rzeczownik<br />

delig=przymiotnik<br />

delikat=przymiotnik<br />

delikat=rzeczownik<br />

delikatesse=rzeczownik


deling=rzeczownik<br />

dels=przysłówek<br />

delt=przymiotnik<br />

delta=czasownik<br />

delta=rzeczownik<br />

deltakelse=rzeczownik<br />

deltaker=rzeczownik<br />

deltid=rzeczownik<br />

deltidsarbeid=rzeczownik<br />

delvis=przymiotnik<br />

delvis=przysłówek<br />

dem=rzeczownik<br />

dem=zaimek<br />

demagog=rzeczownik<br />

dement=przymiotnik<br />

dementere=czasownik<br />

dementere=rzeczownik<br />

dementi=rzeczownik<br />

demme=czasownik<br />

demme=rzeczownik<br />

demning=rzeczownik<br />

demokrat=rzeczownik<br />

demokrati=rzeczownik<br />

demokratisk=przymiotnik<br />

demon=rzeczownik<br />

demonstrant=rzeczownik<br />

demonstrasjon=rzeczownik<br />

demonstrativ=przymiotnik<br />

demonstrere=czasownik<br />

demoralisasjon=rzeczownik<br />

dempe=czasownik<br />

dempe=rzeczownik<br />

demper=rzeczownik<br />

demre=czasownik<br />

demre=rzeczownik<br />

demring=rzeczownik<br />

den=przysłówek<br />

den=rzeczownik<br />

den=zaimek<br />

denaturert=przymiotnik<br />

dendrokronologi=rzeczownik<br />

denne=rzeczownik<br />

denne=zaimek<br />

denotasjon=rzeczownik<br />

dent=rzeczownik<br />

deodorant=rzeczownik<br />

departement=rzeczownik<br />

dependent=przymiotnik<br />

depesje=rzeczownik<br />

deponere=czasownik<br />

deportasjon=rzeczownik<br />

deportere=czasownik<br />

depositum=rzeczownik<br />

depot=rzeczownik<br />

deppa=przymiotnik<br />

depresjon=rzeczownik<br />

deprimert=przymiotnik<br />

deputasjon=rzeczownik<br />

der=przymiotnik<br />

der=przysłówek<br />

der=zaimek


derav=przysłówek<br />

dere=zaimek<br />

Deres=zaimek<br />

deretter=przysłówek<br />

derfor=przysłówek<br />

derfra=przysłówek<br />

deriblant=przysłówek<br />

derpå=przysłówek<br />

dersom=spójnik<br />

dertil=przysłówek<br />

desember=rzeczownik<br />

desertere=czasownik<br />

desertere=rzeczownik<br />

desertør=rzeczownik<br />

design=rzeczownik<br />

desimal=przymiotnik<br />

desimal=rzeczownik<br />

desinfeksjon=rzeczownik<br />

desinfisere=czasownik<br />

desorientere=czasownik<br />

desorientert=przymiotnik<br />

desperasjon=rzeczownik<br />

despot=rzeczownik<br />

dess=przysłówek<br />

dess=rzeczownik<br />

dessert=rzeczownik<br />

dessverre=przysłówek<br />

destillasjon=rzeczownik<br />

destillere=czasownik<br />

destruere=czasownik<br />

destruksjon=rzeczownik<br />

det=rzeczownik<br />

det=zaimek<br />

det?=przymiotnik<br />

detalj=rzeczownik<br />

detaljert=przymiotnik<br />

detektiv=rzeczownik<br />

detonere=czasownik<br />

dette=zaimek<br />

deux=rzeczownik<br />

devaluere=czasownik<br />

devaluere=rzeczownik<br />

devaluering=rzeczownik<br />

dia=rzeczownik<br />

diabetes=rzeczownik<br />

diabetiker=rzeczownik<br />

diadem=rzeczownik<br />

diagnose=rzeczownik<br />

diagonal=rzeczownik<br />

diagram=rzeczownik<br />

dialekt=rzeczownik<br />

dialog=rzeczownik<br />

diamant=rzeczownik<br />

diameter=rzeczownik<br />

diametral=przymiotnik<br />

diaré=rzeczownik<br />

didaktikk=rzeczownik<br />

die=czasownik<br />

diesel=rzeczownik<br />

dieselmotor=rzeczownik<br />

dieselolje=rzeczownik


diett=rzeczownik<br />

diffus=przymiotnik<br />

difteri=rzeczownik<br />

digge=czasownik<br />

digital=przymiotnik<br />

digresjon=rzeczownik<br />

dike=czasownik<br />

dike=rzeczownik<br />

diksjon=rzeczownik<br />

dikt=rzeczownik<br />

diktat=rzeczownik<br />

diktator=rzeczownik<br />

dikte=czasownik<br />

dikter=rzeczownik<br />

dilemma=rzeczownik<br />

diligence=rzeczownik<br />

dill=rzeczownik<br />

dimensjon=rzeczownik<br />

din=czasownik<br />

dingle=czasownik<br />

dings=rzeczownik<br />

di<strong>pl</strong>om=rzeczownik<br />

di<strong>pl</strong>omat=rzeczownik<br />

direksjon=rzeczownik<br />

direkte=przymiotnik<br />

direktør=rzeczownik<br />

dirigent=rzeczownik<br />

dirigere=czasownik<br />

dirk=rzeczownik<br />

dirre=czasownik<br />

dis=rzeczownik<br />

disig=przymiotnik<br />

disi<strong>pl</strong>in=rzeczownik<br />

disippel=rzeczownik<br />

disk=rzeczownik<br />

diskant=rzeczownik<br />

diske=czasownik<br />

diskett=rzeczownik<br />

diskontere=rzeczownik<br />

diskos=rzeczownik<br />

diskoskast=rzeczownik<br />

diskotek=rzeczownik<br />

diskré=przymiotnik<br />

diskresjon=rzeczownik<br />

diskriminere=czasownik<br />

diskriminere=rzeczownik<br />

diskusjon=rzeczownik<br />

diskutabel=przymiotnik<br />

diskutere=czasownik<br />

diskvalifikasjon=rzeczownik<br />

diskvalifisere=czasownik<br />

dispensasjon=rzeczownik<br />

dispensere=czasownik<br />

disponent=rzeczownik<br />

disponere=czasownik<br />

disponibel=przymiotnik<br />

disposisjon=rzeczownik<br />

disputas=rzeczownik<br />

disputere=czasownik<br />

dissekere=czasownik<br />

dissekere=rzeczownik


dissens=rzeczownik<br />

dissident=rzeczownik<br />

dissonans=rzeczownik<br />

distanse=rzeczownik<br />

distansere=czasownik<br />

distinksjon=rzeczownik<br />

distrahere=czasownik<br />

distrahere=rzeczownik<br />

distraksjon=rzeczownik<br />

distré=przymiotnik<br />

distribuer=rzeczownik<br />

distribuere=czasownik<br />

distrikt=rzeczownik<br />

dit=przysłówek<br />

ditt=zaimek<br />

divan=rzeczownik<br />

divergere=czasownik<br />

diverse=przymiotnik<br />

dividend=rzeczownik<br />

dividende=rzeczownik<br />

dividere=czasownik<br />

divisjon=rzeczownik<br />

djerv=przymiotnik<br />

djevel=rzeczownik<br />

do=czasownik<br />

do=rzeczownik<br />

dø=czasownik<br />

dø=rzeczownik<br />

dobbel=przysłówek<br />

dobbelt=przymiotnik<br />

dobbelt=rzeczownik<br />

dobbeltspill=rzeczownik<br />

dobbeltsyn=rzeczownik<br />

dobbeltværelse=rzeczownik<br />

doble=czasownik<br />

død=przymiotnik<br />

død=rzeczownik<br />

dødelig=przymiotnik<br />

dødelighet=rzeczownik<br />

dødfødt=przymiotnik<br />

dødninghode=rzeczownik<br />

dødpunkt=rzeczownik<br />

dødsattest=rzeczownik<br />

dødskamp=rzeczownik<br />

dødsleie=rzeczownik<br />

dødvann=rzeczownik<br />

dødvekt=rzeczownik<br />

dogg=rzeczownik<br />

dogge=czasownik<br />

dogmatisk=przymiotnik<br />

dogme=rzeczownik<br />

døgn=rzeczownik<br />

døgnflue=rzeczownik<br />

dokk=rzeczownik<br />

dokke=rzeczownik<br />

doktor=rzeczownik<br />

dokument=rzeczownik<br />

dokumentasjon=rzeczownik<br />

dokumentere=czasownik<br />

dokumentmappe=rzeczownik<br />

dolk=rzeczownik


dolke=czasownik<br />

dollar=rzeczownik<br />

dom=rzeczownik<br />

domene=rzeczownik<br />

domestisere=czasownik<br />

domfelle=czasownik<br />

dominant=rzeczownik<br />

dominere=czasownik<br />

dominikaner=rzeczownik<br />

domino=rzeczownik<br />

domkirke=rzeczownik<br />

dømme=czasownik<br />

dommedag=rzeczownik<br />

dommer=rzeczownik<br />

domprost=rzeczownik<br />

domsmann=rzeczownik<br />

domstol=rzeczownik<br />

donasjon=rzeczownik<br />

dongeri=rzeczownik<br />

dønning=rzeczownik<br />

donor=rzeczownik<br />

dop=rzeczownik<br />

dope=czasownik<br />

døpe=czasownik<br />

døpe=rzeczownik<br />

doppsko=rzeczownik<br />

dør=rzeczownik<br />

døråpning=rzeczownik<br />

dørhandtak=rzeczownik<br />

dørk=rzeczownik<br />

dørkarm=rzeczownik<br />

dørklokke=rzeczownik<br />

dorm=rzeczownik<br />

dørslag=rzeczownik<br />

dørstokk=rzeczownik<br />

dørterskel=rzeczownik<br />

døs=rzeczownik<br />

dose=rzeczownik<br />

døse=czasownik<br />

dosere=czasownik<br />

døsig=przymiotnik<br />

dotasjon=rzeczownik<br />

dott=rzeczownik<br />

døv=przymiotnik<br />

døv=rzeczownik<br />

doven=przymiotnik<br />

doven=rzeczownik<br />

dovendyr=rzeczownik<br />

dovenskap=rzeczownik<br />

døvhet=rzeczownik<br />

døvstum=przymiotnik<br />

døvstum=rzeczownik<br />

døyt=rzeczownik<br />

dra=czasownik<br />

dra=rzeczownik<br />

drabantby=rzeczownik<br />

drabelig=przymiotnik<br />

drag=rzeczownik<br />

drage=rzeczownik<br />

dragon=rzeczownik<br />

drake=rzeczownik


drakt=rzeczownik<br />

dram=rzeczownik<br />

drama=rzeczownik<br />

dranker=rzeczownik<br />

drap=rzeczownik<br />

dråpe=rzeczownik<br />

drapere=czasownik<br />

draperi=rzeczownik<br />

drapsmann=rzeczownik<br />

drastisk=przymiotnik<br />

dregg=rzeczownik<br />

dreibar=rzeczownik<br />

dreie=czasownik<br />

dreie=rzeczownik<br />

dreiebenk=rzeczownik<br />

dreier=rzeczownik<br />

dreining=rzeczownik<br />

drektig=przymiotnik<br />

dren=rzeczownik<br />

dreng=rzeczownik<br />

drepe=czasownik<br />

dress=rzeczownik<br />

dressere=czasownik<br />

dressere=rzeczownik<br />

drett=rzeczownik<br />

dreven=przymiotnik<br />

drible=czasownik<br />

drift=rzeczownik<br />

drikk=rzeczownik<br />

drikke=czasownik<br />

drikkepenger=rzeczownik<br />

drikkevarer=rzeczownik<br />

drikkfeldig=przymiotnik<br />

driks=rzeczownik<br />

drill=rzeczownik<br />

driste=czasownik<br />

dristig=przymiotnik<br />

dristighet=rzeczownik<br />

dritt=rzeczownik<br />

drive=czasownik<br />

drive=rzeczownik<br />

drivende=przymiotnik<br />

driver=rzeczownik<br />

drivfjær=rzeczownik<br />

drivhjul=rzeczownik<br />

drivhus=rzeczownik<br />

drivkraft=rzeczownik<br />

drivstoff=rzeczownik<br />

drivtømmer=rzeczownik<br />

drøfte=czasownik<br />

drøfte=rzeczownik<br />

drøfting=rzeczownik<br />

drøm=rzeczownik<br />

dromedar=rzeczownik<br />

drømme=czasownik<br />

drone=rzeczownik<br />

drønn=rzeczownik<br />

dronning=rzeczownik<br />

droppe=czasownik<br />

drops=rzeczownik<br />

drosje=rzeczownik


drøssevis=przysłówek<br />

drøv=rzeczownik<br />

drøvel=rzeczownik<br />

drøvtygger=rzeczownik<br />

drøy=przymiotnik<br />

drue=rzeczownik<br />

druesukker=rzeczownik<br />

drukken=przymiotnik<br />

drukken=rzeczownik<br />

drukne=czasownik<br />

drukningsulykke=rzeczownik<br />

drypp=rzeczownik<br />

dryppe=czasownik<br />

dryss=rzeczownik<br />

drysse=czasownik<br />

du=przymiotnik<br />

du=rzeczownik<br />

du=zaimek<br />

dualisme=rzeczownik<br />

dublett=rzeczownik<br />

due=rzeczownik<br />

duell=rzeczownik<br />

dueslag=rzeczownik<br />

duett=rzeczownik<br />

duft=rzeczownik<br />

duftende=przymiotnik<br />

duge=czasownik<br />

dugg=rzeczownik<br />

dugnad=rzeczownik<br />

duk=rzeczownik<br />

dukke=czasownik<br />

dukke=rzeczownik<br />

dukkehjem=rzeczownik<br />

dukkert=rzeczownik<br />

dukknakket=przymiotnik<br />

duks=rzeczownik<br />

dukt=rzeczownik<br />

dum=przymiotnik<br />

dum=rzeczownik<br />

dumdristig=przymiotnik<br />

dumhet=rzeczownik<br />

dumme=czasownik<br />

dump=czasownik<br />

dump=przymiotnik<br />

dump=rzeczownik<br />

dumpe=czasownik<br />

dumping=rzeczownik<br />

dumrian=rzeczownik<br />

dun=rzeczownik<br />

dunder=rzeczownik<br />

dundre=czasownik<br />

dundyne=rzeczownik<br />

dunet=przymiotnik<br />

dunete=przymiotnik<br />

dunk=rzeczownik<br />

dunke=czasownik<br />

dunkel=przymiotnik<br />

dunst=rzeczownik<br />

dunteppe=rzeczownik<br />

dur=rzeczownik<br />

dusin=rzeczownik


dusj=rzeczownik<br />

dusje=czasownik<br />

dusk=rzeczownik<br />

dusør=rzeczownik<br />

dust=rzeczownik<br />

dvale=rzeczownik<br />

dvask=przymiotnik<br />

dvele=czasownik<br />

dverg=rzeczownik<br />

dy=czasownik<br />

dy=rzeczownik<br />

dybde=rzeczownik<br />

dyd=rzeczownik<br />

dykk=rzeczownik<br />

dykke=czasownik<br />

dykke=rzeczownik<br />

dykker=rzeczownik<br />

dykking=rzeczownik<br />

dyktig=przymiotnik<br />

dyktighet=rzeczownik<br />

dynamikk=rzeczownik<br />

dynamisk=przymiotnik<br />

dynamisk=rzeczownik<br />

dynamitt=rzeczownik<br />

dynamo=rzeczownik<br />

dynasti=rzeczownik<br />

dyne=rzeczownik<br />

dynge=czasownik<br />

dynge=rzeczownik<br />

dynn=rzeczownik<br />

dyp=przymiotnik<br />

dyp=rzeczownik<br />

dypfryse=czasownik<br />

dypfryse=rzeczownik<br />

dypgang=rzeczownik<br />

dyppe=czasownik<br />

dypsindig=przymiotnik<br />

dypsindighet=rzeczownik<br />

dyptgående=przymiotnik<br />

dyr=przymiotnik<br />

dyr=rzeczownik<br />

dyreart=rzeczownik<br />

dyrehage=rzeczownik<br />

dyrestek=rzeczownik<br />

dyrisk=przymiotnik<br />

dyrkbar=przymiotnik<br />

dyrke=czasownik<br />

dyrking=rzeczownik<br />

dyrlege=rzeczownik<br />

dyrtid=rzeczownik<br />

dyse=rzeczownik<br />

dysse=czasownik<br />

dyst=rzeczownik<br />

dyster=przymiotnik<br />

dytt=rzeczownik<br />

E=rzeczownik<br />

—e=czasownik<br />

ebbe=rzeczownik<br />

e-bok=rzeczownik<br />

ebonitt=rzeczownik<br />

ed=rzeczownik


edder=rzeczownik<br />

edderkopp=rzeczownik<br />

eddik=rzeczownik<br />

edel=przymiotnik<br />

edel=rzeczownik<br />

edelstein=rzeczownik<br />

edelsten=rzeczownik<br />

eden=rzeczownik<br />

ederdun=rzeczownik<br />

edfeste=czasownik<br />

edru=przymiotnik<br />

edru=rzeczownik<br />

edruelig=przymiotnik<br />

effekt=rzeczownik<br />

effektiv=przymiotnik<br />

effektivitet=rzeczownik<br />

eføy=rzeczownik<br />

egen=przymiotnik<br />

egen=rzeczownik<br />

egenandel=rzeczownik<br />

egenart=rzeczownik<br />

egenartet=przymiotnik<br />

egenartet=rzeczownik<br />

egenhendig=przymiotnik<br />

egenkjærlig=przymiotnik<br />

egenmektig=przymiotnik<br />

egennavn=rzeczownik<br />

egennytte=rzeczownik<br />

egenskap=rzeczownik<br />

egentlig=przymiotnik<br />

egentlig=przysłówek<br />

egenvekt=rzeczownik<br />

egenverdi=rzeczownik<br />

eget=rzeczownik<br />

egg=rzeczownik<br />

egge=czasownik<br />

eggehvite=rzeczownik<br />

egge<strong>pl</strong>omme=rzeczownik<br />

eggerøre=rzeczownik<br />

eggleder=rzeczownik<br />

eggløsning=rzeczownik<br />

eggstokk=rzeczownik<br />

egn=rzeczownik<br />

egne=czasownik<br />

egoisme=rzeczownik<br />

egoist=rzeczownik<br />

egoistisk=przymiotnik<br />

egypter=rzeczownik<br />

e-handel=rzeczownik<br />

ei=przysłówek<br />

eid=rzeczownik<br />

eie=rzeczownik<br />

eiendom=rzeczownik<br />

eiendommelig=przymiotnik<br />

eiendomsrett=rzeczownik<br />

eier=rzeczownik<br />

eik=rzeczownik<br />

eike=rzeczownik<br />

eikenøtt=rzeczownik<br />

eiketre=rzeczownik<br />

eim=rzeczownik


einer=rzeczownik<br />

einerbær=rzeczownik<br />

ekkel=przymiotnik<br />

ekko=rzeczownik<br />

eklektiker=rzeczownik<br />

eklipse=rzeczownik<br />

ekorn=rzeczownik<br />

eksakt=przymiotnik<br />

eksamen=rzeczownik<br />

eksamensbevis=rzeczownik<br />

eksamensvitnemål=rzeczownik<br />

eksaminator=rzeczownik<br />

eksaminere=czasownik<br />

eksekusjon=rzeczownik<br />

eksekutiv=rzeczownik<br />

eksekutor=rzeczownik<br />

eksellense=rzeczownik<br />

eksem=rzeczownik<br />

eksempel=rzeczownik<br />

eksem<strong>pl</strong>ar=rzeczownik<br />

eksem<strong>pl</strong>arisk=przymiotnik<br />

eksentrisk=przymiotnik<br />

eksersere=czasownik<br />

eksersere=rzeczownik<br />

eksersis=rzeczownik<br />

eksil=rzeczownik<br />

eksistens=rzeczownik<br />

eksistere=czasownik<br />

ekskludere=czasownik<br />

ekskludere=rzeczownik<br />

eksklusiv=przyimek<br />

eksklusiv=przymiotnik<br />

eksklusjon=rzeczownik<br />

ekskursjon=rzeczownik<br />

ekslibris=rzeczownik<br />

eksogen=przymiotnik<br />

eksorsisme=rzeczownik<br />

eksos=rzeczownik<br />

eksotisk=przymiotnik<br />

ekspandere=czasownik<br />

ekspedere=czasownik<br />

ekspedere=rzeczownik<br />

ekspedisjon=rzeczownik<br />

ekspedisjonstid=rzeczownik<br />

ekspeditør=rzeczownik<br />

ekspeditrise=rzeczownik<br />

eksperiment=rzeczownik<br />

eksperimentell=przymiotnik<br />

eksperimentere=czasownik<br />

ekspert=przymiotnik<br />

ekspert=rzeczownik<br />

ekspertise=rzeczownik<br />

eks<strong>pl</strong>odere=czasownik<br />

eks<strong>pl</strong>odere=rzeczownik<br />

eks<strong>pl</strong>osiv=przymiotnik<br />

eks<strong>pl</strong>osjon=rzeczownik<br />

eks<strong>pl</strong>osjonsfarlig=przymiotnik<br />

eksponent=rzeczownik<br />

eksport=rzeczownik<br />

eksportere=czasownik<br />

ekspress=rzeczownik


ekspropriasjon=rzeczownik<br />

ekspropriere=czasownik<br />

ekstase=rzeczownik<br />

ekstatisk=przymiotnik<br />

ekstemporere=czasownik<br />

ekstern=przymiotnik<br />

ekstra=przymiotnik<br />

ekstra=rzeczownik<br />

ekstrakt=rzeczownik<br />

ekstranummer=rzeczownik<br />

ekstraskatt=rzeczownik<br />

ekstratog=rzeczownik<br />

ekstraundervisning=rzeczownik<br />

ekstravaganse=rzeczownik<br />

ekstrem=przymiotnik<br />

ekstrem=rzeczownik<br />

ekstremist=rzeczownik<br />

ekstremistisk=przymiotnik<br />

ekte=czasownik<br />

ekte=przymiotnik<br />

ekte=rzeczownik<br />

ektefelle=rzeczownik<br />

ektefolk=rzeczownik<br />

ektemake=rzeczownik<br />

ektepar=rzeczownik<br />

ekteskap=rzeczownik<br />

ekteskapelig=przymiotnik<br />

ekteskapsloven=rzeczownik<br />

ektevie=czasownik<br />

ekthet=rzeczownik<br />

ekvator=rzeczownik<br />

ekviper)=rzeczownik<br />

ekvipere=rzeczownik<br />

ekvivalent=rzeczownik<br />

elastikk=rzeczownik<br />

elastisitet=rzeczownik<br />

elastisk=przymiotnik<br />

elde=czasownik<br />

elde=rzeczownik<br />

eldgammel=przymiotnik<br />

eldorado=rzeczownik<br />

eldre=przymiotnik<br />

eldst=przymiotnik<br />

elefant=rzeczownik<br />

eleganse=rzeczownik<br />

elegant=przymiotnik<br />

elegi=rzeczownik<br />

elektrifisere=czasownik<br />

elektrifisere=rzeczownik<br />

elektriker=rzeczownik<br />

elektrisitet=rzeczownik<br />

elektrisk=przymiotnik<br />

elektrode=rzeczownik<br />

elektron=rzeczownik<br />

elektronikk=rzeczownik<br />

elektronisk=przymiotnik<br />

element=rzeczownik<br />

elementær=przymiotnik<br />

elendig=przymiotnik<br />

elendig=rzeczownik<br />

elendighet=rzeczownik


elev=rzeczownik<br />

elfenbein=rzeczownik<br />

elfenbeinstårn=rzeczownik<br />

elfenben=rzeczownik<br />

elg=rzeczownik<br />

eliminasjon=rzeczownik<br />

elite=rzeczownik<br />

elkraft=rzeczownik<br />

elle=rzeczownik<br />

ellers=przysłówek<br />

ellevte=przymiotnik<br />

ellipse=rzeczownik<br />

elske=czasownik<br />

elske=rzeczownik<br />

elskelig=przymiotnik<br />

elskov=rzeczownik<br />

elskverdig=przymiotnik<br />

elskverdig=rzeczownik<br />

elte=czasownik<br />

elv=rzeczownik<br />

elvebredd=rzeczownik<br />

elveleie=rzeczownik<br />

elvemunning=rzeczownik<br />

elverk=rzeczownik<br />

elvevann=rzeczownik<br />

emalje=rzeczownik<br />

emaljere=czasownik<br />

emballasje=rzeczownik<br />

emballere=czasownik<br />

embete=rzeczownik<br />

embetsfolk=rzeczownik<br />

emblem=rzeczownik<br />

emboli=rzeczownik<br />

embouchure=rzeczownik<br />

emigrant=rzeczownik<br />

emigrere=czasownik<br />

eminent=przymiotnik<br />

emne=rzeczownik<br />

emosjon=rzeczownik<br />

empirestil=rzeczownik<br />

empiri=rzeczownik<br />

em<strong>pl</strong>oi=czasownik<br />

en=rzeczownik<br />

en)=rzeczownik<br />

enarmet=przymiotnik<br />

enda=przysłówek<br />

enda=rzeczownik<br />

ende=czasownik<br />

ende=rzeczownik<br />

endelig=przymiotnik<br />

endeløs=przymiotnik<br />

endelse=rzeczownik<br />

endestasjon=rzeczownik<br />

endevende=czasownik<br />

endogami=rzeczownik<br />

endossement=rzeczownik<br />

endre=czasownik<br />

endre=rzeczownik<br />

endring=rzeczownik<br />

ene=przymiotnik<br />

ene=przysłówek


ene=rzeczownik<br />

enebarn=rzeczownik<br />

eneboer=rzeczownik<br />

enebolig=rzeczownik<br />

enegget=przymiotnik<br />

enehersker=rzeczownik<br />

ener=rzeczownik<br />

enerådig=przymiotnik<br />

enerådig=rzeczownik<br />

enerett=rzeczownik<br />

energi=rzeczownik<br />

energisk=przymiotnik<br />

energisparende=przymiotnik<br />

enerom=rzeczownik<br />

enerverende=przymiotnik<br />

enestående=przymiotnik<br />

eneste=przymiotnik<br />

enetale=rzeczownik<br />

enevelde=rzeczownik<br />

enfold=rzeczownik<br />

eng=rzeczownik<br />

engang=rzeczownik<br />

engangsflaske=rzeczownik<br />

engasjement=rzeczownik<br />

engasjere=czasownik<br />

engel=rzeczownik<br />

Engelsk=czasownik<br />

engelsk=rzeczownik<br />

engelskmann=rzeczownik<br />

England=rzeczownik<br />

engleaktig=przymiotnik<br />

engste=czasownik<br />

engstelig=przymiotnik<br />

engstelse=rzeczownik<br />

enhet=rzeczownik<br />

enhjørning=rzeczownik<br />

enhver=zaimek<br />

enig=przymiotnik<br />

enig=rzeczownik<br />

enighet=rzeczownik<br />

enke=rzeczownik<br />

enkel=przymiotnik<br />

enkel=rzeczownik<br />

enkelhet=rzeczownik<br />

enkelt=przymiotnik<br />

enkeltbillett=rzeczownik<br />

enkeltværelse=rzeczownik<br />

enkemann=rzeczownik<br />

enkepensjon=rzeczownik<br />

enn=przysłówek<br />

ennå=przysłówek<br />

enorm=przymiotnik<br />

ensartet=przymiotnik<br />

ensbetydende=przymiotnik<br />

ense=czasownik<br />

ensformig=przymiotnik<br />

ensformighet=rzeczownik<br />

ensidig=przymiotnik<br />

ensifret=przymiotnik<br />

enslig=przymiotnik<br />

ensom=przymiotnik


ensom=rzeczownik<br />

ensomhet=rzeczownik<br />

ensrette=czasownik<br />

enstavelsesord=rzeczownik<br />

enstemmig=przymiotnik<br />

enstemmig=rzeczownik<br />

entall=rzeczownik<br />

entomolog=rzeczownik<br />

entre=rzeczownik<br />

entré=rzeczownik<br />

entreprenør=rzeczownik<br />

entrer=rzeczownik<br />

entusiasme=rzeczownik<br />

entusiast=rzeczownik<br />

entusiastisk=przymiotnik<br />

entydig=przymiotnik<br />

enveis=przymiotnik<br />

enveis=rzeczownik<br />

enveiskjøring=rzeczownik<br />

enzym=rzeczownik<br />

epidemi=rzeczownik<br />

epidemisk=przymiotnik<br />

epigram=rzeczownik<br />

epilepsi=rzeczownik<br />

epileptiker=rzeczownik<br />

epileptisk=przymiotnik<br />

epilog=rzeczownik<br />

episode=rzeczownik<br />

epistel=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>e=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>ekake=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>emost=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>epai=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>etre=rzeczownik<br />

e<strong>pl</strong>evin=rzeczownik<br />

epoke=rzeczownik<br />

epos=rzeczownik<br />

e-post=rzeczownik<br />

er=rzeczownik<br />

ereksjon=rzeczownik<br />

eremitt=rzeczownik<br />

erfar=rzeczownik<br />

erfare=czasownik<br />

erfare=rzeczownik<br />

erfaren=przymiotnik<br />

erfaring=rzeczownik<br />

ergerlig=przymiotnik<br />

ergerlig=rzeczownik<br />

ergometersykkel=rzeczownik<br />

ergoterapeut=rzeczownik<br />

ergoterapi=rzeczownik<br />

ergre=czasownik<br />

ergre=rzeczownik<br />

ergrelse=rzeczownik<br />

erindre=czasownik<br />

erindre=rzeczownik<br />

erindring=rzeczownik<br />

erkebiskop=rzeczownik<br />

erkeengel=rzeczownik<br />

erkjenne=czasownik<br />

erkjenne=rzeczownik


erkjennelse=rzeczownik<br />

erklære=czasownik<br />

erklære=rzeczownik<br />

erklæring=rzeczownik<br />

erme=rzeczownik<br />

ernære=czasownik<br />

ernære=rzeczownik<br />

ernæring=rzeczownik<br />

ernæringsekspert=rzeczownik<br />

erobre=czasownik<br />

erobre=rzeczownik<br />

erobring=rzeczownik<br />

erogen=przymiotnik<br />

erosjon=rzeczownik<br />

erot=rzeczownik<br />

erotikk=rzeczownik<br />

erotisk=przymiotnik<br />

erotomani=rzeczownik<br />

errata=rzeczownik<br />

erstatning=rzeczownik<br />

erstatningskrav=rzeczownik<br />

erstatte=czasownik<br />

ert=rzeczownik<br />

erte=czasownik<br />

ertesuppe=rzeczownik<br />

erupsjon=rzeczownik<br />

erverv=rzeczownik<br />

erverve=czasownik<br />

esel=rzeczownik<br />

esing=rzeczownik<br />

eskadre=rzeczownik<br />

eske=rzeczownik<br />

eskimo=rzeczownik<br />

eskorte=czasownik<br />

eskorte=rzeczownik<br />

esle=czasownik<br />

espalier=rzeczownik<br />

esperanto=rzeczownik<br />

esprits=rzeczownik<br />

ess=rzeczownik<br />

esse=rzeczownik<br />

essens=rzeczownik<br />

est=rzeczownik<br />

ester=rzeczownik<br />

estetiker=rzeczownik<br />

estetisk=przymiotnik<br />

estlender=rzeczownik<br />

estragon=rzeczownik<br />

et=przymiotnik<br />

et=rzeczownik<br />

etablere=czasownik<br />

etablere=rzeczownik<br />

etappe=rzeczownik<br />

etasje=rzeczownik<br />

ete=czasownik<br />

eter=rzeczownik<br />

ethvert=zaimek<br />

etikett=rzeczownik<br />

etikk=rzeczownik<br />

etisk=przymiotnik<br />

etnolog=rzeczownik


etse=czasownik<br />

etsende=przymiotnik<br />

ett=rzeczownik<br />

ettall=rzeczownik<br />

etter=przyimek<br />

etter=przysłówek<br />

etter=rzeczownik<br />

etterape=czasownik<br />

etterfølge=czasownik<br />

etterfølgende=przymiotnik<br />

etterfølger=rzeczownik<br />

etterforske=czasownik<br />

etterforsker=rzeczownik<br />

etterforskning=rzeczownik<br />

ettergi=rzeczownik<br />

ettergivende=przymiotnik<br />

etterhånden=przysłówek<br />

etterkomme=rzeczownik<br />

etterkommer=rzeczownik<br />

etterlate=czasownik<br />

etterligne=czasownik<br />

etterligne=rzeczownik<br />

etterlikne=czasownik<br />

etterlikning=rzeczownik<br />

etterlyse=czasownik<br />

etterlysning=rzeczownik<br />

ettermiddag=rzeczownik<br />

ettermiddagsavis=rzeczownik<br />

etternavn=rzeczownik<br />

etternøler=rzeczownik<br />

etterpåklok=przymiotnik<br />

etterretning=rzeczownik<br />

etterretningstjeneste=rzeczownik<br />

etterse=czasownik<br />

ettersende=czasownik<br />

etterskudd=rzeczownik<br />

ettersmak=rzeczownik<br />

ettersøkning=rzeczownik<br />

ettersøkt=przymiotnik<br />

ettersom=spójnik<br />

etterspill=rzeczownik<br />

etterspore=czasownik<br />

etterspørsel=rzeczownik<br />

etterspurt=przymiotnik<br />

ettersyn=rzeczownik<br />

ettertanke=rzeczownik<br />

ettertenksom=przymiotnik<br />

ettertraktet=przymiotnik<br />

ettertrykk=rzeczownik<br />

ettertrykkelig=przymiotnik<br />

ettervirkning=rzeczownik<br />

ettroms=przymiotnik<br />

etui=rzeczownik<br />

etyl=rzeczownik<br />

etymologi=rzeczownik<br />

eufori=rzeczownik<br />

eugenikk=rzeczownik<br />

eukalyptus=rzeczownik<br />

eunukk=rzeczownik<br />

euro=rzeczownik<br />

europeer=rzeczownik


europeisk=przymiotnik<br />

europeisk=rzeczownik<br />

evakuere=czasownik<br />

evakuere=rzeczownik<br />

evakuering=rzeczownik<br />

evaluere=rzeczownik<br />

evangelisk=przymiotnik<br />

evangelisk=rzeczownik<br />

evangelium=rzeczownik<br />

evaporator=rzeczownik<br />

eventualitet=rzeczownik<br />

eventuell=przymiotnik<br />

eventuelt=przysłówek<br />

eventyr=rzeczownik<br />

eventyrer=rzeczownik<br />

eventyrlig=przymiotnik<br />

eventyrlyst=rzeczownik<br />

evig=przymiotnik<br />

evig=przysłówek<br />

evig=rzeczownik<br />

evighet=rzeczownik<br />

evinnelig=przymiotnik<br />

evje=rzeczownik<br />

evne=rzeczownik<br />

evneveik=przymiotnik<br />

evnukk=rzeczownik<br />

evolusjon=rzeczownik<br />

Ex=rzeczownik<br />

F=rzeczownik<br />

fa=rzeczownik<br />

få=czasownik<br />

få=przymiotnik<br />

få=rzeczownik<br />

fabel=rzeczownik<br />

fabelaktig=przymiotnik<br />

fable=czasownik<br />

fabrikat=rzeczownik<br />

fabrikk=rzeczownik<br />

fadder=rzeczownik<br />

fader=rzeczownik<br />

fadermord=rzeczownik<br />

Fadervår=rzeczownik<br />

fadese=rzeczownik<br />

fæl=przymiotnik<br />

faen=rzeczownik<br />

færøysk=przymiotnik<br />

færre=przymiotnik<br />

færrest=przymiotnik<br />

fåfengt=przymiotnik<br />

fag=rzeczownik<br />

fagdommer=rzeczownik<br />

fagforening=rzeczownik<br />

faglig=przymiotnik<br />

fagmann=rzeczownik<br />

fagmessig=przymiotnik<br />

fagott=rzeczownik<br />

fagspråk=rzeczownik<br />

faible=rzeczownik<br />

fajanse=rzeczownik<br />

fakir=rzeczownik<br />

fakke=czasownik


fakkel=rzeczownik<br />

faks=rzeczownik<br />

fakse=czasownik<br />

fakte=rzeczownik<br />

faktisk=przymiotnik<br />

faktor=rzeczownik<br />

faktum=rzeczownik<br />

faktura=rzeczownik<br />

fakturere=czasownik<br />

fakultet=rzeczownik<br />

fał=przysłówek<br />

falk=rzeczownik<br />

fall=rzeczownik<br />

falle=czasownik<br />

falleferdig=przymiotnik<br />

fallent=rzeczownik<br />

fallitt=rzeczownik<br />

fallskjerm=rzeczownik<br />

falme=czasownik<br />

false=czasownik<br />

falsett=rzeczownik<br />

falsk=przymiotnik<br />

falsk=rzeczownik<br />

falskhet=rzeczownik<br />

falskmyntner=rzeczownik<br />

falskneri=rzeczownik<br />

fåmælt=przymiotnik<br />

familiær=przymiotnik<br />

familiaritet=rzeczownik<br />

familie=rzeczownik<br />

familiebånd=rzeczownik<br />

familiebilde=rzeczownik<br />

familieforøkelse=rzeczownik<br />

familieforsørger=rzeczownik<br />

familieliv=rzeczownik<br />

familiemedlem=rzeczownik<br />

familienavn=rzeczownik<br />

familieportrett=rzeczownik<br />

famle=czasownik<br />

famle=rzeczownik<br />

fan=rzeczownik<br />

fanatiker=rzeczownik<br />

fanatisk=przymiotnik<br />

fanatisme=rzeczownik<br />

fancy=rzeczownik<br />

fanden=przymiotnik<br />

fanden=rzeczownik<br />

fane=rzeczownik<br />

fanfare=rzeczownik<br />

fang=rzeczownik<br />

fangarm=rzeczownik<br />

fange=rzeczownik<br />

fangeleir=rzeczownik<br />

fangenskap=rzeczownik<br />

fangevokter=rzeczownik<br />

fangst=rzeczownik<br />

fant=rzeczownik<br />

fantasere=czasownik<br />

fantasere=rzeczownik<br />

fantasere=wykrzyknik<br />

fantasi=rzeczownik


fantastisk=przymiotnik<br />

fantom=rzeczownik<br />

far=rzeczownik<br />

får=rzeczownik<br />

farao=rzeczownik<br />

farbar=przymiotnik<br />

farbar=rzeczownik<br />

farbror=rzeczownik<br />

fare=czasownik<br />

fare=rzeczownik<br />

fårehund=rzeczownik<br />

fårekjøtt=rzeczownik<br />

fareskilt=rzeczownik<br />

fårete=przymiotnik<br />

faretruende=przymiotnik<br />

farfar=rzeczownik<br />

farge=rzeczownik<br />

fargeblindhet=rzeczownik<br />

fargefjernsyn=rzeczownik<br />

fargehandel=rzeczownik<br />

farget=przymiotnik<br />

fargevalg=rzeczownik<br />

farging=rzeczownik<br />

fårikål=rzeczownik<br />

farin=rzeczownik<br />

fariseer=rzeczownik<br />

farlig=przymiotnik<br />

farmakolog=rzeczownik<br />

farmasi=rzeczownik<br />

farmasøyt=rzeczownik<br />

farmor=rzeczownik<br />

farse=rzeczownik<br />

farsott=rzeczownik<br />

fart=rzeczownik<br />

fartøy=rzeczownik<br />

fartsmåler=rzeczownik<br />

farvann=rzeczownik<br />

farvel=rzeczownik<br />

fasade=rzeczownik<br />

fasan=rzeczownik<br />

fascinerende=przymiotnik<br />

fascisme=rzeczownik<br />

fascist=rzeczownik<br />

fascistisk=przymiotnik<br />

fase=rzeczownik<br />

fasett=rzeczownik<br />

fasit=rzeczownik<br />

fasong=rzeczownik<br />

fast=przymiotnik<br />

fastboende=rzeczownik<br />

faste=rzeczownik<br />

fastende=przymiotnik<br />

faster=rzeczownik<br />

fastetid=rzeczownik<br />

fasthet=rzeczownik<br />

fastland=rzeczownik<br />

fastlåse=czasownik<br />

fastlåst=przymiotnik<br />

fastlegge=czasownik<br />

fastsette=czasownik<br />

fastslå=czasownik


fat=rzeczownik<br />

fatal=przymiotnik<br />

fåtall=rzeczownik<br />

fatam<strong>org</strong>ana=rzeczownik<br />

fatle=rzeczownik<br />

fatning=rzeczownik<br />

fatøl=rzeczownik<br />

fatt=przysłówek<br />

fatte=czasownik<br />

fattet=przymiotnik<br />

fattig=przymiotnik<br />

fattig=rzeczownik<br />

fattighjelp=rzeczownik<br />

fauna=rzeczownik<br />

favne=czasownik<br />

favne=rzeczownik<br />

favør=rzeczownik<br />

favorisere=czasownik<br />

favorisere=rzeczownik<br />

favoritt=rzeczownik<br />

fe=rzeczownik<br />

feber=rzeczownik<br />

febril=przymiotnik<br />

febrilsk=przymiotnik<br />

februar=rzeczownik<br />

fedd=rzeczownik<br />

fedme=rzeczownik<br />

fedreland=rzeczownik<br />

fedrift=rzeczownik<br />

fei=rzeczownik<br />

feide=rzeczownik<br />

feie=czasownik<br />

feie=rzeczownik<br />

feig=przymiotnik<br />

feig=rzeczownik<br />

feighet=rzeczownik<br />

feiging=rzeczownik<br />

feil=przymiotnik<br />

feil=rzeczownik<br />

feile=czasownik<br />

feiltagelse=rzeczownik<br />

feire=czasownik<br />

feit=przymiotnik<br />

fekte=czasownik<br />

fekte=rzeczownik<br />

fekting=rzeczownik<br />

fele=rzeczownik<br />

felg=rzeczownik<br />

felle=czasownik<br />

felle=rzeczownik<br />

fellende=przymiotnik<br />

felles=przymiotnik<br />

fellesantenne=rzeczownik<br />

felleseie=rzeczownik<br />

felleskap=rzeczownik<br />

fellesmarked=rzeczownik<br />

fellesnevner=rzeczownik<br />

fellesskap=rzeczownik<br />

felt=rzeczownik<br />

feltflaske=rzeczownik<br />

felttog=rzeczownik


feminin=przymiotnik<br />

feminist=rzeczownik<br />

feministisk=przymiotnik<br />

femkamp=rzeczownik<br />

femkant=rzeczownik<br />

femme=rzeczownik<br />

femme!=rzeczownik<br />

femmer=rzeczownik<br />

femtall=rzeczownik<br />

femte=przymiotnik<br />

femtende=przymiotnik<br />

fender=rzeczownik<br />

fenge=czasownik<br />

fenge=rzeczownik<br />

fengende=przymiotnik<br />

fenghette=rzeczownik<br />

fengsel=rzeczownik<br />

fengselscelle=rzeczownik<br />

fengsle=czasownik<br />

fengslende=przymiotnik<br />

fennikel=rzeczownik<br />

fenol=rzeczownik<br />

fenologi=rzeczownik<br />

fenomen=przymiotnik<br />

fenomen=rzeczownik<br />

ferd=rzeczownik<br />

ferdes=czasownik<br />

ferdig=przymiotnik<br />

ferdighet=rzeczownik<br />

ferdsel=rzeczownik<br />

ferdselsåre=rzeczownik<br />

ferge=rzeczownik<br />

ferie=rzeczownik<br />

feriere=czasownik<br />

ferievikar=rzeczownik<br />

ferje=rzeczownik<br />

ferme=rzeczownik<br />

ferment=rzeczownik<br />

ferniss=rzeczownik<br />

fersk=przymiotnik<br />

fersk=rzeczownik<br />

fersken=rzeczownik<br />

ferskvann=rzeczownik<br />

ferskvannsfisk=rzeczownik<br />

fess=rzeczownik<br />

fest=rzeczownik<br />

feste=rzeczownik<br />

festforestilling=rzeczownik<br />

festival=rzeczownik<br />

festlighet=rzeczownik<br />

festmiddag=rzeczownik<br />

festning=rzeczownik<br />

festspill=rzeczownik<br />

fet=rzeczownik<br />

fetisj=rzeczownik<br />

fett=rzeczownik<br />

fetter=rzeczownik<br />

fettete=przymiotnik<br />

fettstoff=rzeczownik<br />

fiasko=rzeczownik<br />

fiber=rzeczownik


fibrin=rzeczownik<br />

fibrom=rzeczownik<br />

fiende=rzeczownik<br />

fiendskap=rzeczownik<br />

fiendtlig=przymiotnik<br />

fiendtlighet=rzeczownik<br />

fiffig=przymiotnik<br />

figur=rzeczownik<br />

figurere=czasownik<br />

fiken=rzeczownik<br />

fiks=rzeczownik<br />

fikse=czasownik<br />

fiksering=rzeczownik<br />

fiksjon=rzeczownik<br />

fil=rzeczownik<br />

filament=rzeczownik<br />

filantrop=rzeczownik<br />

filateli=rzeczownik<br />

file=czasownik<br />

file=rzeczownik<br />

filer=przymiotnik<br />

filet=rzeczownik<br />

filetere=czasownik<br />

filial=rzeczownik<br />

filipens=rzeczownik<br />

fille=rzeczownik<br />

film=rzeczownik<br />

filmatelier=rzeczownik<br />

filmatisere=czasownik<br />

filmatisering=rzeczownik<br />

filmbyrå=rzeczownik<br />

filme=czasownik<br />

filmstjerne=rzeczownik<br />

filolog=rzeczownik<br />

filosof=rzeczownik<br />

filosofere=czasownik<br />

filosofi=rzeczownik<br />

filosofisk=przymiotnik<br />

filt=rzeczownik<br />

filter=rzeczownik<br />

filtre=czasownik<br />

filtrere=czasownik<br />

filtrete=przymiotnik<br />

Fin=czasownik<br />

fin=przymiotnik<br />

finale=rzeczownik<br />

finansdepartement=rzeczownik<br />

finanser=rzeczownik<br />

finansiere=czasownik<br />

finansiering=rzeczownik<br />

finansminister=rzeczownik<br />

finer=rzeczownik<br />

finesse=rzeczownik<br />

finger=rzeczownik<br />

fingeravtrykk=rzeczownik<br />

fingerbøl=rzeczownik<br />

fingere=czasownik<br />

fingerferdighet=rzeczownik<br />

fingert=przymiotnik<br />

finkę=rzeczownik<br />

finkjemme=czasownik


Finland=rzeczownik<br />

finlender=rzeczownik<br />

finmekaniker=rzeczownik<br />

finne=czasownik<br />

finne=rzeczownik<br />

finnerlønn=rzeczownik<br />

finnes=czasownik<br />

finnested=rzeczownik<br />

finsk=przymiotnik<br />

fint=przysłówek<br />

fint=rzeczownik<br />

fintfølende=przymiotnik<br />

finvask=rzeczownik<br />

fiol=rzeczownik<br />

fiolett=przymiotnik<br />

fiolin=rzeczownik<br />

fiolinist=rzeczownik<br />

fire=czasownik<br />

fire=przymiotnik<br />

firedobbelt=przymiotnik<br />

firefelts=przymiotnik<br />

firehjuls=przymiotnik<br />

firer=rzeczownik<br />

firetaktsmotor=rzeczownik<br />

firkant=rzeczownik<br />

firkantet=przymiotnik<br />

firkløver=rzeczownik<br />

firma=rzeczownik<br />

firskåren=przymiotnik<br />

fis=rzeczownik<br />

fise=czasownik<br />

fisefin=przymiotnik<br />

fisk=rzeczownik<br />

fiske=czasownik<br />

fiskeben=rzeczownik<br />

fisker=rzeczownik<br />

fiskeredskap=rzeczownik<br />

fiskerett=rzeczownik<br />

fiskeri=rzeczownik<br />

fiskerigrense=rzeczownik<br />

fiskesnøre=rzeczownik<br />

fiskestang=rzeczownik<br />

fisket<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

fisketur=rzeczownik<br />

fistel=rzeczownik<br />

fitte=rzeczownik<br />

fjær=rzeczownik<br />

fjære=czasownik<br />

fjære=rzeczownik<br />

fjærfe=rzeczownik<br />

fjæring=rzeczownik<br />

fjas=rzeczownik<br />

fjell=rzeczownik<br />

fjellkjede=rzeczownik<br />

fjellklatrer=rzeczownik<br />

fjelltopp=rzeczownik<br />

fjerde=przymiotnik<br />

fjern=przymiotnik<br />

fjern=rzeczownik<br />

fjerne=czasownik<br />

fjernere=przymiotnik


fjernkontroll=rzeczownik<br />

fjernskriver=rzeczownik<br />

fjernsyn=rzeczownik<br />

fjernundervisning=rzeczownik<br />

fjernvarme=rzeczownik<br />

fjes=rzeczownik<br />

fjolle=czasownik<br />

fjollete=przymiotnik<br />

fjols=rzeczownik<br />

fjord=rzeczownik<br />

fjortende=przymiotnik<br />

fjøs=rzeczownik<br />

flå=czasownik<br />

flagg=rzeczownik<br />

flagge=czasownik<br />

flaggermus=rzeczownik<br />

flaggskip=rzeczownik<br />

flaggstang=rzeczownik<br />

flagre=czasownik<br />

flak=rzeczownik<br />

flakke=czasownik<br />

flakong=rzeczownik<br />

flaks=rzeczownik<br />

flakse=czasownik<br />

flambere=czasownik<br />

flambert=przymiotnik<br />

flamingo=rzeczownik<br />

flamme=czasownik<br />

flamme=rzeczownik<br />

flamsk=przymiotnik<br />

flanell=rzeczownik<br />

flanke=rzeczownik<br />

flaske=rzeczownik<br />

flaskehals=rzeczownik<br />

flass=rzeczownik<br />

flat=przymiotnik<br />

flat=rzeczownik<br />

flatbrød=rzeczownik<br />

flate=rzeczownik<br />

flåte=rzeczownik<br />

flateinnhold=rzeczownik<br />

flatfisk=rzeczownik<br />

flatlus=rzeczownik<br />

flatterende=przymiotnik<br />

flattrykt=przymiotnik<br />

flau=przymiotnik<br />

flau=rzeczownik<br />

flegma=rzeczownik<br />

fleip=rzeczownik<br />

flekk=rzeczownik<br />

flekke=czasownik<br />

flekkete=przymiotnik<br />

flekkevis=przymiotnik<br />

flekkrensing=rzeczownik<br />

fleksibel=przymiotnik<br />

fleksibel=rzeczownik<br />

fleksitid=rzeczownik<br />

flenge=rzeczownik<br />

flere=przymiotnik<br />

flere=rzeczownik<br />

fleretasjes=przymiotnik


flerkoneri=rzeczownik<br />

flerstavelsesord=rzeczownik<br />

flerstemmig=przymiotnik<br />

flertall=rzeczownik<br />

flertydig=przymiotnik<br />

flesk=rzeczownik<br />

fleskesvor=rzeczownik<br />

flest=przymiotnik<br />

flette=czasownik<br />

flette=rzeczownik<br />

flettverk=rzeczownik<br />

flid=rzeczownik<br />

flik=rzeczownik<br />

flikk=rzeczownik<br />

flimmer=rzeczownik<br />

flimre=czasownik<br />

flimring=rzeczownik<br />

flink=przymiotnik<br />

flint=rzeczownik<br />

flintskalla=przymiotnik<br />

flintskallet=przymiotnik<br />

flintstein=rzeczownik<br />

flippe=czasownik<br />

flipperspill=rzeczownik<br />

flir=rzeczownik<br />

flis=rzeczownik<br />

flittig=przymiotnik<br />

flittig=rzeczownik<br />

flo=rzeczownik<br />

flod=rzeczownik<br />

flodhest=rzeczownik<br />

floke=rzeczownik<br />

flokk=rzeczownik<br />

flokke=czasownik<br />

flom=rzeczownik<br />

flomme=czasownik<br />

flor=rzeczownik<br />

flora=rzeczownik<br />

florere=czasownik<br />

flørt=rzeczownik<br />

flørte=czasownik<br />

floskel=rzeczownik<br />

flosshatt=rzeczownik<br />

fløte=rzeczownik<br />

flott=przymiotnik<br />

flotte=czasownik<br />

flottør=rzeczownik<br />

fløy=rzeczownik<br />

fløyel=rzeczownik<br />

fløyt=rzeczownik<br />

fløyte=czasownik<br />

fløyte=rzeczownik<br />

fløytist=rzeczownik<br />

flue=rzeczownik<br />

fluesopp=rzeczownik<br />

flukt=rzeczownik<br />

fluktstol=rzeczownik<br />

fluor=rzeczownik<br />

fly=czasownik<br />

fly=rzeczownik<br />

flybase=rzeczownik


flybåt=rzeczownik<br />

flybillett=rzeczownik<br />

flygeblad=rzeczownik<br />

flygeferdig=przymiotnik<br />

flygel=rzeczownik<br />

flygeleder=rzeczownik<br />

flygende=przymiotnik<br />

flyger=rzeczownik<br />

flyging=rzeczownik<br />

flykaprer=rzeczownik<br />

flykapring=rzeczownik<br />

flykatastrofe=rzeczownik<br />

flykte=czasownik<br />

flyktning=rzeczownik<br />

flyktningleir=rzeczownik<br />

flymodell=rzeczownik<br />

flyndre=rzeczownik<br />

fly<strong>pl</strong>ass=rzeczownik<br />

flyrute=rzeczownik<br />

flystevne=rzeczownik<br />

flystyrt=rzeczownik<br />

flyte=czasownik<br />

flytende=przymiotnik<br />

flytte=czasownik<br />

flyttebil=rzeczownik<br />

flytting=rzeczownik<br />

flytur=rzeczownik<br />

flyulykke=rzeczownik<br />

flyvåpen=rzeczownik<br />

flyvertinne=rzeczownik<br />

fnatt=rzeczownik<br />

fnattmidd=rzeczownik<br />

fnis=rzeczownik<br />

fnise=czasownik<br />

fnising=rzeczownik<br />

fnugg=rzeczownik<br />

fnyse=czasownik<br />

fø=czasownik<br />

foajé=rzeczownik<br />

føde=rzeczownik<br />

fødeby=rzeczownik<br />

fødsel=rzeczownik<br />

fødselsår=rzeczownik<br />

fødselsdag=rzeczownik<br />

fødselspermisjon=rzeczownik<br />

føflekk=rzeczownik<br />

fogd=rzeczownik<br />

fokk=rzeczownik<br />

fokkemast=rzeczownik<br />

fokus=rzeczownik<br />

fokusere=czasownik<br />

følbar=rzeczownik<br />

fold=rzeczownik<br />

folde=czasownik<br />

folder=rzeczownik<br />

foldeskjørt=rzeczownik<br />

fole=rzeczownik<br />

føle=czasownik<br />

følehorn=rzeczownik<br />

følelse=rzeczownik<br />

følelsesladet=przymiotnik


følelsesløs=przymiotnik<br />

føler=rzeczownik<br />

følge=czasownik<br />

følge=rzeczownik<br />

følgebrev=rzeczownik<br />

følgende=przymiotnik<br />

følgeriktig=przymiotnik<br />

følgeseddel=rzeczownik<br />

følgeskriv=rzeczownik<br />

folie=przymiotnik<br />

folie=rzeczownik<br />

føling=rzeczownik<br />

folio=rzeczownik<br />

føljetong=rzeczownik<br />

folk=rzeczownik<br />

folkeånd=rzeczownik<br />

folkeavstemning=rzeczownik<br />

folkedans=rzeczownik<br />

folkedemokrati=rzeczownik<br />

folkedrap=rzeczownik<br />

folkeferd=rzeczownik<br />

folkelig=przymiotnik<br />

folkemord=rzeczownik<br />

folkeopinion=rzeczownik<br />

folkesang=rzeczownik<br />

folkevandring=rzeczownik<br />

folkevise=rzeczownik<br />

folklore=rzeczownik<br />

føll=rzeczownik<br />

follekniv=rzeczownik<br />

følsom=przymiotnik<br />

følsom=rzeczownik<br />

følsomhet=rzeczownik<br />

folunge=rzeczownik<br />

fomle=czasownik<br />

fond=rzeczownik<br />

fondy=rzeczownik<br />

føne=czasownik<br />

fonetiker=rzeczownik<br />

fonetikk=rzeczownik<br />

fonn=rzeczownik<br />

fonograf=rzeczownik<br />

fonotek=rzeczownik<br />

font=rzeczownik<br />

fontene=rzeczownik<br />

for=przyimek<br />

for=przysłówek<br />

for=rzeczownik<br />

fôr=rzeczownik<br />

før=przysłówek<br />

før=rzeczownik<br />

forære=czasownik<br />

foræring=rzeczownik<br />

forakt=rzeczownik<br />

forakte=czasownik<br />

foraktelig=przymiotnik<br />

foran=przyimek<br />

foran=przysłówek<br />

foranderlig=rzeczownik<br />

forandre=czasownik<br />

forandring=rzeczownik


foranledige=czasownik<br />

foranledige=rzeczownik<br />

foranstående=przymiotnik<br />

forarbeid=rzeczownik<br />

forarge=czasownik<br />

forarge=rzeczownik<br />

forårsake=czasownik<br />

foråt=spójnik<br />

forbanne=czasownik<br />

forbanne=rzeczownik<br />

forbannelse=rzeczownik<br />

forbannet=przymiotnik<br />

forbarme=czasownik<br />

forbause=czasownik<br />

forbause=rzeczownik<br />

forbauselse=rzeczownik<br />

forbausende=przymiotnik<br />

forbauset=przymiotnik<br />

forbedre=czasownik<br />

forbedre=rzeczownik<br />

forbedring=rzeczownik<br />

forbehold=rzeczownik<br />

forbeholde=czasownik<br />

forberede=czasownik<br />

forberede=rzeczownik<br />

forberedelse=rzeczownik<br />

forberedende=przymiotnik<br />

forbi=przyimek<br />

forbi=przysłówek<br />

forbil=rzeczownik<br />

forbilde=rzeczownik<br />

forbinde=czasownik<br />

forbinde=rzeczownik<br />

forbindelse=rzeczownik<br />

forbinding=rzeczownik<br />

forbipasserende=rzeczownik<br />

forbitret=przymiotnik<br />

forblåst=przymiotnik<br />

forbli=czasownik<br />

forblø=czasownik<br />

forbløffe=czasownik<br />

forbløffe=rzeczownik<br />

forbløffende=przymiotnik<br />

forbokstav=rzeczownik<br />

forbønn=rzeczownik<br />

forbrenne=rzeczownik<br />

forbrenning=rzeczownik<br />

forbrent=przymiotnik<br />

forbruk=rzeczownik<br />

forbruke=czasownik<br />

forbruker=rzeczownik<br />

forbryte=czasownik<br />

forbryte=rzeczownik<br />

forbrytelse=rzeczownik<br />

forbryter=rzeczownik<br />

forbud=przymiotnik<br />

forbud=rzeczownik<br />

forbudslov=rzeczownik<br />

forbudsskilt=rzeczownik<br />

forbudt=przymiotnik<br />

forbund=rzeczownik


forbytte=czasownik<br />

fordampe=czasownik<br />

fordampe=rzeczownik<br />

fordamping=rzeczownik<br />

fordel=rzeczownik<br />

fordelaktig=przymiotnik<br />

fordele=czasownik<br />

fordele=rzeczownik<br />

fordeling=rzeczownik<br />

forderve=rzeczownik<br />

fordervet=przymiotnik<br />

fordoble=czasownik<br />

fordobling=rzeczownik<br />

fordom=rzeczownik<br />

fordømme=czasownik<br />

fordømme=rzeczownik<br />

fordømt=przymiotnik<br />

fordøye=czasownik<br />

fordøye=rzeczownik<br />

fordøyelse=rzeczownik<br />

fordreie=czasownik<br />

fordring=rzeczownik<br />

fordringsfull=przymiotnik<br />

fordrive=czasownik<br />

fordufte=czasownik<br />

fordypning=rzeczownik<br />

fordyre=czasownik<br />

fore=czasownik<br />

føre=czasownik<br />

føre=przysłówek<br />

føre=rzeczownik<br />

forebygge=czasownik<br />

forebygging=rzeczownik<br />

foredemme=rzeczownik<br />

foredle=rzeczownik<br />

foredømme=rzeczownik<br />

foredrag=rzeczownik<br />

foredragsholder=rzeczownik<br />

føreforhold=rzeczownik<br />

foregå=czasownik<br />

foregående=przymiotnik<br />

foregangsmann=rzeczownik<br />

foregi=czasownik<br />

forekomme=czasownik<br />

forekomst=rzeczownik<br />

foreldet=przymiotnik<br />

foreldreoms<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

forelegg=rzeczownik<br />

forelegge=czasownik<br />

forelegge=rzeczownik<br />

forelese=rzeczownik<br />

foreligge=czasownik<br />

foreliggende=przymiotnik<br />

foreløpig=przymiotnik<br />

forelske=czasownik<br />

forelske=rzeczownik<br />

forelskelse=rzeczownik<br />

førende=przymiotnik<br />

forene=czasownik<br />

forene=rzeczownik<br />

forening=rzeczownik


fører=rzeczownik<br />

førerkort=rzeczownik<br />

foresatt=rzeczownik<br />

forespeile=czasownik<br />

forespørre=czasownik<br />

forespørre=rzeczownik<br />

forespørsel=rzeczownik<br />

forestå=czasownik<br />

forestående=przymiotnik<br />

forestill=rzeczownik<br />

foreta=czasownik<br />

foreta=rzeczownik<br />

foretak=rzeczownik<br />

foreteelse=rzeczownik<br />

foretrede=rzeczownik<br />

foretrekke=czasownik<br />

forevise=rzeczownik<br />

forfall=rzeczownik<br />

forfalle=czasownik<br />

forfallen=przymiotnik<br />

forfalske=czasownik<br />

forfalske=rzeczownik<br />

forfalskning=rzeczownik<br />

forfalt=przymiotnik<br />

forfatning=rzeczownik<br />

forfatte=czasownik<br />

forfatte=rzeczownik<br />

forfatter=rzeczownik<br />

forfedre=rzeczownik<br />

forfekte=czasownik<br />

forfengelig=przymiotnik<br />

forfengelig=rzeczownik<br />

forfengelighet=rzeczownik<br />

forferde=rzeczownik<br />

forferdelig=przymiotnik<br />

forferdelig=rzeczownik<br />

forferdelse=rzeczownik<br />

forferdet=przymiotnik<br />

forfine=czasownik<br />

forfinet=przymiotnik<br />

forfjamselse=rzeczownik<br />

forfjamset=przymiotnik<br />

forflytte=czasownik<br />

forflytte=rzeczownik<br />

forfølge=czasownik<br />

forfølge=rzeczownik<br />

forfølgelse=rzeczownik<br />

forføre=czasownik<br />

forføre=rzeczownik<br />

forfra=przysłówek<br />

forfremme=czasownik<br />

forfremme=rzeczownik<br />

forfremmelse=rzeczownik<br />

forfriske=czasownik<br />

forfriske=rzeczownik<br />

forfriskning=rzeczownik<br />

forfrossen=rzeczownik<br />

forfrysning=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>asser=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>ifte=czasownik<br />

f<strong>org</strong>iftning=rzeczownik


f<strong>org</strong>jengelig=przymiotnik<br />

f<strong>org</strong>jenger=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>jeves=przymiotnik<br />

f<strong>org</strong>lemmegei=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>lemmelse=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>reine=czasownik<br />

f<strong>org</strong>runn=rzeczownik<br />

f<strong>org</strong>ude=czasownik<br />

f<strong>org</strong>ylle=czasownik<br />

f<strong>org</strong>ylt=przymiotnik<br />

forhale=czasownik<br />

forhale=rzeczownik<br />

forhånd=rzeczownik<br />

forhandle=czasownik<br />

forhandle=rzeczownik<br />

forhandler=rzeczownik<br />

forhandling=rzeczownik<br />

forhåpentlig=rzeczownik<br />

forhaste=czasownik<br />

forhastet=przymiotnik<br />

forhatt=przymiotnik<br />

forhekset=przymiotnik<br />

forheng=rzeczownik<br />

forhenværende=przymiotnik<br />

forherlige=rzeczownik<br />

forhindre=czasownik<br />

forhindre=rzeczownik<br />

forhindring=rzeczownik<br />

forhippen=przymiotnik<br />

forhistorisk=przymiotnik<br />

forhjul=rzeczownik<br />

forhjulstrekk=rzeczownik<br />

forhold=rzeczownik<br />

forholde=czasownik<br />

forholdsmessig=przymiotnik<br />

forholdsregel=rzeczownik<br />

forholdsvis=przysłówek<br />

forhør=rzeczownik<br />

forhøre=czasownik<br />

forhøye=czasownik<br />

forhøye=rzeczownik<br />

forhøyning=rzeczownik<br />

foring=rzeczownik<br />

føring=rzeczownik<br />

forkalke=czasownik<br />

forkaste=czasownik<br />

forkaste=rzeczownik<br />

forkjærlighet=rzeczownik<br />

forkjært=przymiotnik<br />

forkjemper=rzeczownik<br />

forkjøle=rzeczownik<br />

forkjøle]=czasownik<br />

forkjølelse=rzeczownik<br />

forkjølet=przymiotnik<br />

forkjøp=rzeczownik<br />

forkjørsrett=rzeczownik<br />

forklar=rzeczownik<br />

forklare=czasownik<br />

forklare=rzeczownik<br />

forklaring=rzeczownik<br />

forkle=rzeczownik


forkledning=rzeczownik<br />

forkludre=rzeczownik<br />

forkorte=czasownik<br />

forkorte=rzeczownik<br />

forkortelse=rzeczownik<br />

forkvinne=rzeczownik<br />

forkynne=czasownik<br />

forkynne=rzeczownik<br />

forkynnelse=rzeczownik<br />

forlag=rzeczownik<br />

forlange=czasownik<br />

forlangende=rzeczownik<br />

forlate=czasownik<br />

forlate=rzeczownik<br />

forlatt=przymiotnik<br />

forleden=przymiotnik<br />

forlegen=przymiotnik<br />

forlegen=rzeczownik<br />

forlegenhet=rzeczownik<br />

forlegge=czasownik<br />

forlenge=rzeczownik<br />

forlengelse=rzeczownik<br />

forlengs=przysłówek<br />

forlik=rzeczownik<br />

forlis=rzeczownik<br />

forlise=czasownik<br />

forløp=rzeczownik<br />

forløper=rzeczownik<br />

forlove=czasownik<br />

forlovede=rzeczownik<br />

forlovelse=rzeczownik<br />

forlover=rzeczownik<br />

forlovet=przymiotnik<br />

forlystelse=rzeczownik<br />

form=rzeczownik<br />

formål=rzeczownik<br />

formalitet=rzeczownik<br />

formålsløs=przymiotnik<br />

formane=czasownik<br />

formane=rzeczownik<br />

formaning=rzeczownik<br />

formann=rzeczownik<br />

formasjon=rzeczownik<br />

format=rzeczownik<br />

formatere=czasownik<br />

forme=czasownik<br />

formel=rzeczownik<br />

formell=przymiotnik<br />

formere=czasownik<br />

formering=rzeczownik<br />

formgi=czasownik<br />

formgivning=rzeczownik<br />

formidabel=przymiotnik<br />

formiddag=rzeczownik<br />

formidle=czasownik<br />

formidler=rzeczownik<br />

formidling=rzeczownik<br />

formilde=czasownik<br />

formilde=rzeczownik<br />

forming=rzeczownik<br />

forminske=czasownik


formlære=rzeczownik<br />

formode=czasownik<br />

formode=rzeczownik<br />

formørke=czasownik<br />

formørke=rzeczownik<br />

formørkelse=rzeczownik<br />

formsak=rzeczownik<br />

formue=rzeczownik<br />

formueskatt=rzeczownik<br />

formular=rzeczownik<br />

formulere=czasownik<br />

formulering=rzeczownik<br />

formynder=rzeczownik<br />

fornærme=czasownik<br />

fornærme=rzeczownik<br />

fornærmende=przymiotnik<br />

fornærmet=przymiotnik<br />

fornavn=rzeczownik<br />

fornekte=czasownik<br />

fornem=przymiotnik<br />

fornem=rzeczownik<br />

fornemme=czasownik<br />

fornemme=rzeczownik<br />

fornøyd=przymiotnik<br />

fornøyd=rzeczownik<br />

fornøyelse=rzeczownik<br />

fornuft=rzeczownik<br />

fornuftig=przymiotnik<br />

fornye=czasownik<br />

fornye=rzeczownik<br />

fornyelse=rzeczownik<br />

forøke=czasownik<br />

forord=rzeczownik<br />

forordne=rzeczownik<br />

forordning=rzeczownik<br />

forover=przysłówek<br />

forpakte=czasownik<br />

forpakte=rzeczownik<br />

forpakter=rzeczownik<br />

forpaktning=rzeczownik<br />

forpeste=czasownik<br />

for<strong>pl</strong>ante=czasownik<br />

for<strong>pl</strong>ante=rzeczownik<br />

for<strong>pl</strong>antning=rzeczownik<br />

for<strong>pl</strong>eining=rzeczownik<br />

for<strong><strong>pl</strong>ik</strong>te=czasownik<br />

for<strong><strong>pl</strong>ik</strong>telse=rzeczownik<br />

for<strong><strong>pl</strong>ik</strong>tende=przymiotnik<br />

forpost=rzeczownik<br />

forpurre=czasownik<br />

forråd=rzeczownik<br />

forråde=czasownik<br />

forræder=rzeczownik<br />

forræderi=rzeczownik<br />

forrædersk=przymiotnik<br />

forrang=rzeczownik<br />

forråtne=rzeczownik<br />

forråtnelse=rzeczownik<br />

forregne=czasownik<br />

forrest=przymiotnik<br />

forretning=rzeczownik


forretningsbrev=rzeczownik<br />

forretningsforbindelse=rzeczownik<br />

forretningslokale=rzeczownik<br />

forretningsmann=rzeczownik<br />

forretningsmessig=przymiotnik<br />

forretningsreise=rzeczownik<br />

forrett=rzeczownik<br />

forrige=przymiotnik<br />

forsagt=przymiotnik<br />

forsalg=rzeczownik<br />

forsamling=rzeczownik<br />

forsamlingslokale=rzeczownik<br />

forseelse=rzeczownik<br />

forsegle=czasownik<br />

forsendelse=rzeczownik<br />

forsere=czasownik<br />

forsete=rzeczownik<br />

forsett=rzeczownik<br />

forsettlig=przymiotnik<br />

forside=rzeczownik<br />

forsikre=czasownik<br />

forsikre=rzeczownik<br />

forsikring=rzeczownik<br />

forsiktig=przymiotnik<br />

forsiktig=rzeczownik<br />

forsiktighet=rzeczownik<br />

forsinke=czasownik<br />

forsinke=rzeczownik<br />

forsinkelse=rzeczownik<br />

forsinket=przymiotnik<br />

forskåne=czasownik<br />

forskanse=czasownik<br />

forske=czasownik<br />

forske=rzeczownik<br />

forskende=przymiotnik<br />

forsker=rzeczownik<br />

forskjærkniv=rzeczownik<br />

forskjell=rzeczownik<br />

forskjellig=przymiotnik<br />

forskjønne=czasownik<br />

forskning=rzeczownik<br />

førskole=rzeczownik<br />

forskrekke=czasownik<br />

forskrekke=rzeczownik<br />

forskrekkelse=rzeczownik<br />

forskrekket=przymiotnik<br />

forskremt=przymiotnik<br />

forskrift=rzeczownik<br />

forskrudd=przymiotnik<br />

forskudd=rzeczownik<br />

forskyve=czasownik<br />

forslag=rzeczownik<br />

forslått=przymiotnik<br />

forslitt=przymiotnik<br />

forsmak=rzeczownik<br />

forsnakkelse=rzeczownik<br />

forsnevring=rzeczownik<br />

forsøk=przysłówek<br />

forsøk=rzeczownik<br />

forsøke=czasownik<br />

forsømme=czasownik


forsømme=rzeczownik<br />

forsømmelse=rzeczownik<br />

forsømt=przymiotnik<br />

forsone=rzeczownik<br />

forsoning=rzeczownik<br />

forsørge=czasownik<br />

forsørge=rzeczownik<br />

forsørger=rzeczownik<br />

forsove=czasownik<br />

forsove=rzeczownik<br />

forspill=rzeczownik<br />

forspille=czasownik<br />

forspise=czasownik<br />

forspise=rzeczownik<br />

forsprang=rzeczownik<br />

først=przymiotnik<br />

først=przysłówek<br />

forstå=czasownik<br />

forstå=rzeczownik<br />

forstad=rzeczownik<br />

forståelse=rzeczownik<br />

forstand=rzeczownik<br />

forstander=rzeczownik<br />

forstavelse=rzeczownik<br />

forstavn=rzeczownik<br />

første=przymiotnik<br />

første=rzeczownik<br />

forsteine=rzeczownik<br />

forsteinet=przymiotnik<br />

forsterke=czasownik<br />

forsterke=rzeczownik<br />

forsterker=rzeczownik<br />

forsterkning=rzeczownik<br />

forstille=czasownik<br />

førstkommende=przymiotnik<br />

forstmann=rzeczownik<br />

førstnevnte=przymiotnik<br />

forstoppelse=rzeczownik<br />

forstørre=czasownik<br />

forstørre=rzeczownik<br />

forstørrelsesglass=rzeczownik<br />

forstøve=czasownik<br />

forstrekke=czasownik<br />

forstu=rzeczownik<br />

forstue=czasownik<br />

forstue=rzeczownik<br />

forstuing=rzeczownik<br />

forstyrre=czasownik<br />

forstyrre=rzeczownik<br />

forstyrret=przymiotnik<br />

forsure=czasownik<br />

forsuring=rzeczownik<br />

forsvar=rzeczownik<br />

forsvarer=rzeczownik<br />

forsvarlig=przymiotnik<br />

forsvarsløs=przymiotnik<br />

forsvinn=przymiotnik<br />

forsvinne=czasownik<br />

forsvinne=rzeczownik<br />

forsvunnet=przymiotnik<br />

forsyn=rzeczownik


forsyne=czasownik<br />

forsyne=rzeczownik<br />

forsyning=rzeczownik<br />

fort=przymiotnik<br />

fort=rzeczownik<br />

fortann=rzeczownik<br />

fortapt=przymiotnik<br />

fortau=rzeczownik<br />

fortauskant=rzeczownik<br />

fortausrestaurant=rzeczownik<br />

fortegn=rzeczownik<br />

fortegnelse=rzeczownik<br />

fortelle=czasownik<br />

fortelle=rzeczownik<br />

fortelling=rzeczownik<br />

forteppe=rzeczownik<br />

fortid=rzeczownik<br />

førtidspensjon=rzeczownik<br />

fortie=czasownik<br />

fortjene=czasownik<br />

fortjene=rzeczownik<br />

fortjeneste=rzeczownik<br />

fortjent=przymiotnik<br />

fortløpende=przymiotnik<br />

fortolke=rzeczownik<br />

fortolle=czasownik<br />

fortolling=rzeczownik<br />

fortørnet=przymiotnik<br />

fortøye=czasownik<br />

fortøye=rzeczownik<br />

fortøyning=rzeczownik<br />

fortred=rzeczownik<br />

fortreffelig=przymiotnik<br />

fortrenge=czasownik<br />

fortrengning=rzeczownik<br />

fortrinn=rzeczownik<br />

fortrolig=przymiotnik<br />

fortrolig=rzeczownik<br />

fortropp=rzeczownik<br />

fortrylle=czasownik<br />

fortrylle=rzeczownik<br />

fortryllelse=rzeczownik<br />

fortsatt=przymiotnik<br />

fortsette=czasownik<br />

fortsette=rzeczownik<br />

fortsettelse=rzeczownik<br />

fortumlet=przymiotnik<br />

fortuna=rzeczownik<br />

fortune=rzeczownik<br />

fortvile=czasownik<br />

fortvile=rzeczownik<br />

fortvilt=przymiotnik<br />

fortynne=czasownik<br />

fortynning=rzeczownik<br />

forulempe=czasownik<br />

forulykke=czasownik<br />

forunderlig=rzeczownik<br />

forundret=przymiotnik<br />

forundring=rzeczownik<br />

forurense=czasownik<br />

forurense=rzeczownik


forurolige=czasownik<br />

forut=przysłówek<br />

forut=rzeczownik<br />

forutanelse=rzeczownik<br />

forutbestemme=czasownik<br />

foruten=przyimek<br />

forutgående=przymiotnik<br />

forutsatt=przymiotnik<br />

forutse=czasownik<br />

forutsetning=rzeczownik<br />

forutsette=czasownik<br />

forutsi=czasownik<br />

forværelse=rzeczownik<br />

forvalte=czasownik<br />

forvalte=rzeczownik<br />

forvalter=rzeczownik<br />

forvaltning=rzeczownik<br />

forvandle=czasownik<br />

forvandle=rzeczownik<br />

forvandling=rzeczownik<br />

forvanske=czasownik<br />

forvaring=rzeczownik<br />

forvarsel=rzeczownik<br />

forvask=rzeczownik<br />

forveksle=czasownik<br />

forveksle=rzeczownik<br />

forveksling=rzeczownik<br />

forvente=czasownik<br />

forventning=rzeczownik<br />

forventningsfull=przymiotnik<br />

forverre=czasownik<br />

forverring=rzeczownik<br />

forvikling=rzeczownik<br />

forvirre=czasownik<br />

forvirre=rzeczownik<br />

forvirret=przymiotnik<br />

forvirring=rzeczownik<br />

forvise=czasownik<br />

forvisning=rzeczownik<br />

forvisse=czasownik<br />

forvitre=czasownik<br />

forvrenge=czasownik<br />

forvrengning=rzeczownik<br />

foryngende=przymiotnik<br />

fosfat=rzeczownik<br />

fosfor=rzeczownik<br />

foss=rzeczownik<br />

fosse=czasownik<br />

fossefall=rzeczownik<br />

fossekall=rzeczownik<br />

fossil=rzeczownik<br />

foster=rzeczownik<br />

fosterbarn=rzeczownik<br />

fosterfordrivelse=rzeczownik<br />

fosterforeldre=rzeczownik<br />

fostervann=rzeczownik<br />

fostre=czasownik<br />

fot=rzeczownik<br />

fotball=rzeczownik<br />

fotballkamp=rzeczownik<br />

fotbrems=rzeczownik


fotefar=rzeczownik<br />

fotende=rzeczownik<br />

fotfeste=rzeczownik<br />

fotfolk=rzeczownik<br />

fotgjenger=rzeczownik<br />

fotnote=rzeczownik<br />

foto=rzeczownik<br />

fotoapparat=rzeczownik<br />

fotoforretning=rzeczownik<br />

fotograf=rzeczownik<br />

fotografi=rzeczownik<br />

fotometer=rzeczownik<br />

fotsåle=rzeczownik<br />

fotsopp=rzeczownik<br />

fotspor=rzeczownik<br />

fotsvette=rzeczownik<br />

fottøy=rzeczownik<br />

fottrinn=rzeczownik<br />

føydalisme=rzeczownik<br />

føye=czasownik<br />

føyelig=przymiotnik<br />

fra=przyimek<br />

fra=rzeczownik<br />

frabe=czasownik<br />

fråde=czasownik<br />

fråde=rzeczownik<br />

fradømme=czasownik<br />

fradrag=rzeczownik<br />

fradragsberettiget=przymiotnik<br />

frafall=rzeczownik<br />

fragment=rzeczownik<br />

frakk=rzeczownik<br />

fraksjon=rzeczownik<br />

frakt=rzeczownik<br />

fraktbrev=rzeczownik<br />

frakte=czasownik<br />

fralandsvind=rzeczownik<br />

fralegge=czasownik<br />

fram=przysłówek<br />

fram=rzeczownik<br />

frambringe=czasownik<br />

framfor=przyimek<br />

framgå=czasownik<br />

framgang=rzeczownik<br />

framgangsmåte=rzeczownik<br />

framherskende=przymiotnik<br />

framheve=czasownik<br />

framkalle=czasownik<br />

framkaller=rzeczownik<br />

framkommelig=przymiotnik<br />

framkomstmiddel=rzeczownik<br />

framlegge=czasownik<br />

framleie=czasownik<br />

frammøte=rzeczownik<br />

framover=przysłówek<br />

framsette=czasownik<br />

framskaffe=czasownik<br />

framskritt=rzeczownik<br />

framskrittsvennlig=przymiotnik<br />

framskynde=czasownik<br />

framsteg=rzeczownik


framstilling=rzeczownik<br />

framstøt=rzeczownik<br />

framsyn=rzeczownik<br />

framsynt=przymiotnik<br />

framtid=rzeczownik<br />

framtidig=przymiotnik<br />

framtredende=przymiotnik<br />

framvise=czasownik<br />

framviser=rzeczownik<br />

framvisning=rzeczownik<br />

frankere=czasownik<br />

frankering=rzeczownik<br />

Frankrike=rzeczownik<br />

fransk=rzeczownik<br />

franskmann=rzeczownik<br />

fraråde=czasownik<br />

frase=rzeczownik<br />

frasi=czasownik<br />

fraskilt=przymiotnik<br />

fraskrive=czasownik<br />

frastøtende=przymiotnik<br />

frata=czasownik<br />

fratre=czasownik<br />

fratre=przymiotnik<br />

fratredelse=rzeczownik<br />

fråtse=czasownik<br />

fråtse=rzeczownik<br />

fråtsing=rzeczownik<br />

fravær=rzeczownik<br />

fraværende=przymiotnik<br />

fravike=czasownik<br />

fravike=rzeczownik<br />

fred=rzeczownik<br />

fredag=rzeczownik<br />

frede=czasownik<br />

fredelig=przymiotnik<br />

fredet=przymiotnik<br />

fredløs=przymiotnik<br />

fredløs=rzeczownik<br />

fredning=rzeczownik<br />

fregatt=rzeczownik<br />

fregne=rzeczownik<br />

frekk=przymiotnik<br />

frekk=rzeczownik<br />

frekkhet=rzeczownik<br />

frekvens=rzeczownik<br />

frelse=rzeczownik<br />

frem=rzeczownik<br />

fremadstrebende=przymiotnik<br />

frembrudd=rzeczownik<br />

fremby=czasownik<br />

fremdeles=przysłówek<br />

fremgå=czasownik<br />

fremgang=rzeczownik<br />

fremgangsmåte=rzeczownik<br />

fremheve=czasownik<br />

fremholde=czasownik<br />

fremkalle=czasownik<br />

fremlegge=czasownik<br />

fremleie=czasownik<br />

fremleie=rzeczownik


fremme=rzeczownik<br />

fremmed=rzeczownik<br />

fremmedordbok=rzeczownik<br />

fremmedpass=rzeczownik<br />

fremmedspråk=rzeczownik<br />

fremover=przysłówek<br />

fremragende=przymiotnik<br />

fremskritt=rzeczownik<br />

fremst=przymiotnik<br />

fremstående=przymiotnik<br />

fremsteg=rzeczownik<br />

fremstille=rzeczownik<br />

fremsyn=rzeczownik<br />

fremtid=rzeczownik<br />

fremtoning=rzeczownik<br />

fres=rzeczownik<br />

frese=czasownik<br />

fresia=rzeczownik<br />

fresko=rzeczownik<br />

fri=czasownik<br />

fri=przymiotnik<br />

fri=rzeczownik<br />

frier=rzeczownik<br />

frieri=rzeczownik<br />

frifinne=czasownik<br />

frifinnelse=rzeczownik<br />

frifot=rzeczownik<br />

frigi=czasownik<br />

frigivelse=rzeczownik<br />

frigjøre=czasownik<br />

frigjøring=rzeczownik<br />

frigjøringsbevegelse=rzeczownik<br />

frihandel=rzeczownik<br />

frihavn=rzeczownik<br />

frihet=rzeczownik<br />

friidrett=rzeczownik<br />

frik=rzeczownik<br />

frikast=rzeczownik<br />

frikjenne=czasownik<br />

frikjennelse=rzeczownik<br />

frikort=rzeczownik<br />

friksjon=rzeczownik<br />

frikvarter=rzeczownik<br />

friluftsliv=rzeczownik<br />

friluftsmuseum=rzeczownik<br />

frimerke=rzeczownik<br />

frimureri=rzeczownik<br />

fri<strong>pl</strong>ass=rzeczownik<br />

friserdame=rzeczownik<br />

frisinnet=przymiotnik<br />

frisk=przymiotnik<br />

friske=czasownik<br />

frisør=rzeczownik<br />

frispark=rzeczownik<br />

frist=rzeczownik<br />

friste=czasownik<br />

friste=rzeczownik<br />

fristelse=rzeczownik<br />

fristende=przymiotnik<br />

frisyre=rzeczownik<br />

frita=czasownik


fritak=rzeczownik<br />

fritid=rzeczownik<br />

fritt=przymiotnik<br />

fritt=przysłówek<br />

fritte=czasownik<br />

frittstående=przymiotnik<br />

frityrsteke=czasownik<br />

frivakt=rzeczownik<br />

frivillig=rzeczownik<br />

frø=rzeczownik<br />

frodig=przymiotnik<br />

frodig=rzeczownik<br />

frøken=rzeczownik<br />

frokost=rzeczownik<br />

from=przymiotnik<br />

from=rzeczownik<br />

fromasj=rzeczownik<br />

front=rzeczownik<br />

frosk=rzeczownik<br />

frossen=przymiotnik<br />

frost=rzeczownik<br />

frotté=rzeczownik<br />

frottere=czasownik<br />

fru=rzeczownik<br />

frukt=rzeczownik<br />

fruktavl=rzeczownik<br />

fruktbar=rzeczownik<br />

frukthage=rzeczownik<br />

frukthandler=rzeczownik<br />

fruktsaft=rzeczownik<br />

fruktsommelig=rzeczownik<br />

frustrert=przymiotnik<br />

fryd=rzeczownik<br />

fryde=czasownik<br />

frykt=rzeczownik<br />

frykte=czasownik<br />

fryktelig=przymiotnik<br />

fryktinngytende=przymiotnik<br />

fryktløs=przymiotnik<br />

fryktsom=przymiotnik<br />

frynse=rzeczownik<br />

frynsegoder?=rzeczownik<br />

frynsete=przymiotnik<br />

fryse=czasownik<br />

fryseboks=rzeczownik<br />

fryseri=rzeczownik<br />

fuge=rzeczownik<br />

fugl=rzeczownik<br />

fugleskremsel=rzeczownik<br />

fuksia=rzeczownik<br />

fukt=rzeczownik<br />

fukte=czasownik<br />

fukte=rzeczownik<br />

fuktig=przymiotnik<br />

full=przymiotnik<br />

full=rzeczownik<br />

fullblods=przymiotnik<br />

fullendt=przymiotnik<br />

fullføre=czasownik<br />

fullkommen=przymiotnik<br />

fullkommen=rzeczownik


fullmakt=rzeczownik<br />

fullmåne=rzeczownik<br />

fullmektig=rzeczownik<br />

fullstendig=przymiotnik<br />

fullt=przysłówek<br />

fulltallig=przymiotnik<br />

fundament=przymiotnik<br />

fundament=rzeczownik<br />

fundamental=przymiotnik<br />

fundere=czasownik<br />

fundere=rzeczownik<br />

fungere=czasownik<br />

fungerende=przymiotnik<br />

funksjon=rzeczownik<br />

funksjonær=rzeczownik<br />

funksjonell=przymiotnik<br />

funn=rzeczownik<br />

fure=czasownik<br />

fure=rzeczownik<br />

furte=czasownik<br />

fusel=rzeczownik<br />

fusjon=rzeczownik<br />

fusk=rzeczownik<br />

fut=rzeczownik<br />

futteral=rzeczownik<br />

futurum=rzeczownik<br />

fy=rzeczownik<br />

fylde=rzeczownik<br />

fyldig=przymiotnik<br />

fylke=rzeczownik<br />

fylkesting=rzeczownik<br />

fyll=rzeczownik<br />

fylle=czasownik<br />

fyllearrest=rzeczownik<br />

fyllekjøring=rzeczownik<br />

fyllepenn=rzeczownik<br />

fylleri=rzeczownik<br />

fyllik=rzeczownik<br />

fylling=rzeczownik<br />

fylt=przymiotnik<br />

fynd=rzeczownik<br />

fyr=rzeczownik<br />

fyrbøter=rzeczownik<br />

fyre=czasownik<br />

fyring=rzeczownik<br />

fyringsolje=rzeczownik<br />

fyrrom=rzeczownik<br />

fyrste=rzeczownik<br />

fyrstelig=przymiotnik<br />

fyrstikk=rzeczownik<br />

fyrstikkeske=rzeczownik<br />

fyrstinne=rzeczownik<br />

fyrtårn=rzeczownik<br />

fyrtøy=rzeczownik<br />

fyrverkeri=rzeczownik<br />

fyrvokter=rzeczownik<br />

fysiker=rzeczownik<br />

fysikk=rzeczownik<br />

fysiognomi=rzeczownik<br />

fysiolog=rzeczownik<br />

fysiologi=rzeczownik


fysiologisk=przymiotnik<br />

fysioterapeut=rzeczownik<br />

fysioterapi=rzeczownik<br />

fysisk=przymiotnik<br />

G=rzeczownik<br />

ga=czasownik<br />

gå=czasownik<br />

gå=rzeczownik<br />

gabardin=rzeczownik<br />

gælisk=przymiotnik<br />

gående=przymiotnik<br />

gående=przysłówek<br />

gående=rzeczownik<br />

gaffel=rzeczownik<br />

gågate=rzeczownik<br />

gagn=rzeczownik<br />

gagne=czasownik<br />

gagnlig=przymiotnik<br />

gal=przymiotnik<br />

gal=przysłówek<br />

galakse=rzeczownik<br />

galant=przymiotnik<br />

gale=czasownik<br />

galei=rzeczownik<br />

galge=rzeczownik<br />

galgenhumor=rzeczownik<br />

galla=rzeczownik<br />

gallaforestilling=rzeczownik<br />

galle=rzeczownik<br />

galleri=rzeczownik<br />

gallestein=rzeczownik<br />

gallion=rzeczownik<br />

gallionsfigur=rzeczownik<br />

gallup=rzeczownik<br />

gallupundersøkelse=rzeczownik<br />

galning=rzeczownik<br />

galopp=rzeczownik<br />

galoppere=czasownik<br />

galskap=rzeczownik<br />

galt=przysłówek<br />

galte=rzeczownik<br />

galvanisere=czasownik<br />

gamet=rzeczownik<br />

gamlehjem=rzeczownik<br />

gamling=rzeczownik<br />

gamma=rzeczownik<br />

gammafly=rzeczownik<br />

gamme=rzeczownik<br />

gammel=przymiotnik<br />

gan=rzeczownik<br />

gane=rzeczownik<br />

gang=rzeczownik<br />

gangbar=przymiotnik<br />

gangbro=rzeczownik<br />

gange=czasownik<br />

gangfart=rzeczownik<br />

gangfelt=rzeczownik<br />

ganglie=rzeczownik<br />

gangren=rzeczownik<br />

gangster=rzeczownik<br />

gangsti=rzeczownik


gangtunnel=rzeczownik<br />

ganske=przysłówek<br />

gap=rzeczownik<br />

gape=czasownik<br />

gapestokk=rzeczownik<br />

går?=rzeczownik<br />

garantere=czasownik<br />

garantere=rzeczownik<br />

garanti=rzeczownik<br />

garasje=rzeczownik<br />

gard=rzeczownik<br />

gård=rzeczownik<br />

garde=rzeczownik<br />

garder=rzeczownik<br />

gardere=czasownik<br />

garderobe=rzeczownik<br />

gardin=rzeczownik<br />

gardist=rzeczownik<br />

garn=rzeczownik<br />

garnison=rzeczownik<br />

garnnøste=rzeczownik<br />

gartner=rzeczownik<br />

gartnerfugl=rzeczownik<br />

gartneri=rzeczownik<br />

garve=czasownik<br />

garve=rzeczownik<br />

garvesyre=rzeczownik<br />

garvet=przymiotnik<br />

gas=rzeczownik<br />

gås=rzeczownik<br />

gåsehud=rzeczownik<br />

gåsestegg=rzeczownik<br />

gasje=rzeczownik<br />

gass=rzeczownik<br />

gasse=czasownik<br />

gasse=rzeczownik<br />

gassmaske=rzeczownik<br />

gast=rzeczownik<br />

gastritt=rzeczownik<br />

gastronomi=rzeczownik<br />

gåsunge=rzeczownik<br />

gate=rzeczownik<br />

gåte=rzeczownik<br />

gatedør=rzeczownik<br />

gatekryss=rzeczownik<br />

gatestein=rzeczownik<br />

gatt=rzeczownik<br />

gauke=czasownik<br />

gaul=rzeczownik<br />

gaule=czasownik<br />

gaupe=rzeczownik<br />

gave=rzeczownik<br />

gavott=rzeczownik<br />

geberde=czasownik<br />

gebiss=rzeczownik<br />

geburtsdag=rzeczownik<br />

gebyr=rzeczownik<br />

gehør=rzeczownik<br />

geip=rzeczownik<br />

geise=rzeczownik<br />

geistlighet=rzeczownik


geit=rzeczownik<br />

gele=rzeczownik<br />

geledd=rzeczownik<br />

gelender=rzeczownik<br />

gemal=rzeczownik<br />

geminasjon=rzeczownik<br />

gemytt=rzeczownik<br />

general=rzeczownik<br />

generaldirektør=rzeczownik<br />

generalisere=czasownik<br />

generalisere=rzeczownik<br />

generalkonsul=rzeczownik<br />

generalsekretær=rzeczownik<br />

generasjon=rzeczownik<br />

generator=rzeczownik<br />

genetisk=przymiotnik<br />

geni=rzeczownik<br />

genial=przymiotnik<br />

genitiv=rzeczownik<br />

genius=rzeczownik<br />

genre=rzeczownik<br />

genser=rzeczownik<br />

geodesi=rzeczownik<br />

geograf=rzeczownik<br />

geografi=rzeczownik<br />

geografisk=przymiotnik<br />

geolog=rzeczownik<br />

geologi=rzeczownik<br />

geologisk=przymiotnik<br />

geometri=rzeczownik<br />

geometrisk=przymiotnik<br />

ge<strong>org</strong>ine=rzeczownik<br />

gepard=rzeczownik<br />

geranium=rzeczownik<br />

geriatri=rzeczownik<br />

gerilja=rzeczownik<br />

germansk=przymiotnik<br />

gesims=rzeczownik<br />

geskjeftig=przymiotnik<br />

gest=rzeczownik<br />

gestikulere=czasownik<br />

gestikulere=rzeczownik<br />

getto=rzeczownik<br />

gevær=rzeczownik<br />

geværkule=rzeczownik<br />

gevinst=rzeczownik<br />

gevir=rzeczownik<br />

gi=czasownik<br />

gid=przysłówek<br />

gidde=czasownik<br />

giddeløs=przymiotnik<br />

gift=przymiotnik<br />

gift=rzeczownik<br />

gifte=czasownik<br />

giftermål=rzeczownik<br />

giftgass=rzeczownik<br />

giftig=przymiotnik<br />

gigant=rzeczownik<br />

gikt=rzeczownik<br />

gild=przymiotnik<br />

gild=rzeczownik


gilde=rzeczownik<br />

gips=rzeczownik<br />

gir=rzeczownik<br />

giraff=rzeczownik<br />

girere=czasownik<br />

girere=rzeczownik<br />

girkasse=rzeczownik<br />

girlander=rzeczownik<br />

giro=rzeczownik<br />

girstang=rzeczownik<br />

gisp=rzeczownik<br />

gispe=czasownik<br />

gissel=rzeczownik<br />

gitar=rzeczownik<br />

gitarist=rzeczownik<br />

gitt=przymiotnik<br />

gitter=rzeczownik<br />

giver=rzeczownik<br />

gjær=rzeczownik<br />

gjære=czasownik<br />

gjæring=rzeczownik<br />

gjalle=czasownik<br />

gjedde=rzeczownik<br />

gjel=rzeczownik<br />

gjeld=rzeczownik<br />

gjelde=czasownik<br />

gjeldende=przymiotnik<br />

gjeldsbevis=rzeczownik<br />

gjelle=rzeczownik<br />

gjemme=czasownik<br />

gjemme=rzeczownik<br />

gjemsel=rzeczownik<br />

gjenåpne=czasownik<br />

gjenboer=rzeczownik<br />

gjenbruk=rzeczownik<br />

gjendikte=czasownik<br />

gjendrive=czasownik<br />

gjenerobre=czasownik<br />

gjenferd=rzeczownik<br />

gjenfødelse=rzeczownik<br />

gjenforening=rzeczownik<br />

gjenfortelle=czasownik<br />

gjeng=rzeczownik<br />

gjenganger=rzeczownik<br />

gjenge=rzeczownik<br />

gjengi=czasownik<br />

gjengi=rzeczownik<br />

gjengivelse=rzeczownik<br />

gjengjeld=rzeczownik<br />

gjengjelde=czasownik<br />

gjengjeldelse=rzeczownik<br />

gjengrodd=przymiotnik<br />

gjengs=przymiotnik<br />

gjeninnføre=czasownik<br />

gjenkjenne=czasownik<br />

gjenkjenne=rzeczownik<br />

gjenklang=rzeczownik<br />

gjenlevende=rzeczownik<br />

gjenlyd=rzeczownik<br />

gjenlyde=czasownik<br />

gjennom=przyimek


gjennombore=czasownik<br />

gjennombrudd=przymiotnik<br />

gjennombrudd=rzeczownik<br />

gjennomfart=rzeczownik<br />

gjennomgå=czasownik<br />

gjennomgåelse=rzeczownik<br />

gjennomgående=przymiotnik<br />

gjennomgang=rzeczownik<br />

gjennomgangsbillett=rzeczownik<br />

gjennomgripende=przymiotnik<br />

gjennomkjøring=rzeczownik<br />

gjennomkjørsel=rzeczownik<br />

gjennomreise=rzeczownik<br />

gjennomsiktig=przymiotnik<br />

gjennomsiktig=rzeczownik<br />

gjennomskue=czasownik<br />

gjennomslag=rzeczownik<br />

gjennomsnitt=rzeczownik<br />

gjennomsnittlig=przymiotnik<br />

gjennomsøke=czasownik<br />

gjennomstekt=przymiotnik<br />

gjennomsyn=rzeczownik<br />

gjennomsyret=przymiotnik<br />

gjennomtrekk=rzeczownik<br />

gjennomtrenge=czasownik<br />

gjennomvåt=przymiotnik<br />

gjenoppbygde=rzeczownik<br />

gjenoppbygge=czasownik<br />

gjenoppbygging=rzeczownik<br />

gjenop<strong>pl</strong>eve=czasownik<br />

gjenop<strong>pl</strong>ive=czasownik<br />

gjenop<strong>pl</strong>iving=rzeczownik<br />

gjenopprette=czasownik<br />

gjenopprette=rzeczownik<br />

gjenoppstå=czasownik<br />

gjenoppta=czasownik<br />

gjenpart=rzeczownik<br />

gjensidig=przymiotnik<br />

gjensidig=rzeczownik<br />

gjenskape=czasownik<br />

gjenskinn=rzeczownik<br />

gjenspeile=czasownik<br />

gjenstand=rzeczownik<br />

gjenstridig=przymiotnik<br />

gjensyn=rzeczownik<br />

gjenta=czasownik<br />

gjenta=rzeczownik<br />

gjentakelse=rzeczownik<br />

gjenvalg=rzeczownik<br />

gjenvelge=czasownik<br />

gjenvinne=czasownik<br />

gjenvinningsanlegg=rzeczownik<br />

gjerde=czasownik<br />

gjerde=rzeczownik<br />

gjerdesmett=rzeczownik<br />

gjerne=przysłówek<br />

gjerning=rzeczownik<br />

gjerningsmann=rzeczownik<br />

gjerningssted=rzeczownik<br />

gjerrig=przymiotnik<br />

gjerrig=rzeczownik


gjerrighet=rzeczownik<br />

gjesp=rzeczownik<br />

gjespe=czasownik<br />

gjest=rzeczownik<br />

gjestbok=rzeczownik<br />

gjeste=czasownik<br />

gjestfri=przymiotnik<br />

gjestfri=rzeczownik<br />

gjestfrihet=rzeczownik<br />

gjete=czasownik<br />

gjete=rzeczownik<br />

gjeter=rzeczownik<br />

gjetning=rzeczownik<br />

gjette=czasownik<br />

gjø=czasownik<br />

gjødsel=rzeczownik<br />

gjødsle=czasownik<br />

gjødsling=rzeczownik<br />

gjøgl=rzeczownik<br />

gjøgler=rzeczownik<br />

gjøing=rzeczownik<br />

gjøk=rzeczownik<br />

gjøkalv=rzeczownik<br />

gjøn=rzeczownik<br />

gjør=przymiotnik<br />

gjøre=czasownik<br />

gjøre=przymiotnik<br />

gjøre=rzeczownik<br />

gjøremål=rzeczownik<br />

gjørlig=przymiotnik<br />

gjørme=rzeczownik<br />

gjørmete=przymiotnik<br />

glad=przymiotnik<br />

gladiator=rzeczownik<br />

glans=rzeczownik<br />

glansbilde=rzeczownik<br />

glansløs=przymiotnik<br />

glasere=czasownik<br />

glass=rzeczownik<br />

glassaktig=przymiotnik<br />

glasskap=rzeczownik<br />

glassklar=rzeczownik<br />

glassmaleri=rzeczownik<br />

glassmester=rzeczownik<br />

glassrute=rzeczownik<br />

glassverk=rzeczownik<br />

glasur=rzeczownik<br />

glatt=przymiotnik<br />

glatt=rzeczownik<br />

glatte=czasownik<br />

glattis=rzeczownik<br />

glattkjøringsbane=rzeczownik<br />

glattskate=rzeczownik<br />

glattstrikking=rzeczownik<br />

glaukom=rzeczownik<br />

glede=rzeczownik<br />

gledelig=przymiotnik<br />

gledesstrålende=przymiotnik<br />

glefse=czasownik<br />

glemme=czasownik<br />

glemme=rzeczownik


glemsel=rzeczownik<br />

glemsom=przymiotnik<br />

glente=rzeczownik<br />

gli=czasownik<br />

gli=rzeczownik<br />

glide=rzeczownik<br />

glidelås=rzeczownik<br />

glideskala=rzeczownik<br />

glimre=czasownik<br />

glimre=rzeczownik<br />

glimrende=przymiotnik<br />

glimt=rzeczownik<br />

glinse=czasownik<br />

glipp=rzeczownik<br />

glippe=czasownik<br />

glis=rzeczownik<br />

glissen=przymiotnik<br />

glitre=czasownik<br />

glitre=rzeczownik<br />

glitter=rzeczownik<br />

glo=rzeczownik<br />

global=przymiotnik<br />

globalisering=rzeczownik<br />

globulin=rzeczownik<br />

globus=rzeczownik<br />

glød=rzeczownik<br />

gløde=czasownik<br />

glødende=przymiotnik<br />

gløgg=przymiotnik<br />

gløgg=rzeczownik<br />

glorete=przymiotnik<br />

glorie=rzeczownik<br />

głos=przyimek<br />

glose=rzeczownik<br />

glosebok=rzeczownik<br />

gloseforråd=rzeczownik<br />

gløtt=rzeczownik<br />

glovarm=przymiotnik<br />

glukose=rzeczownik<br />

glup=przymiotnik<br />

glupende=przymiotnik<br />

glupsk=przymiotnik<br />

glupsk=rzeczownik<br />

gluten=rzeczownik<br />

glykol=rzeczownik<br />

glyserin=rzeczownik<br />

glysin=rzeczownik<br />

gnage=czasownik<br />

gnage=rzeczownik<br />

gnager=rzeczownik<br />

gnagsår=rzeczownik<br />

gnåle=czasownik<br />

gni=czasownik<br />

gni=rzeczownik<br />

gnier=rzeczownik<br />

gnisse=czasownik<br />

gnist=rzeczownik<br />

gnistre=czasownik<br />

gnom=rzeczownik<br />

gny=rzeczownik<br />

gobelin=rzeczownik


god=przymiotnik<br />

god=rzeczownik<br />

godartet=przymiotnik<br />

godbit=rzeczownik<br />

gode=rzeczownik<br />

godhet=rzeczownik<br />

godhjertet=przymiotnik<br />

godkjenne=czasownik<br />

godkjenne=rzeczownik<br />

godkjenning=rzeczownik<br />

godmodig=przymiotnik<br />

gods=rzeczownik<br />

godskrive=czasownik<br />

godstog=rzeczownik<br />

godt=przyimek<br />

godt=przysłówek<br />

godta=czasownik<br />

godte=czasownik<br />

godtgjøre=czasownik<br />

godtgjøre=rzeczownik<br />

godtgjørelse=rzeczownik<br />

godtgjøring=rzeczownik<br />

godtroende=przymiotnik<br />

godtroende=rzeczownik<br />

godtroenhet=rzeczownik<br />

godvilje=rzeczownik<br />

godvillig=przysłówek<br />

gold=przymiotnik<br />

golf=rzeczownik<br />

golv=rzeczownik<br />

gomle=czasownik<br />

gomme=rzeczownik<br />

gondol=rzeczownik<br />

gong=rzeczownik<br />

gongong=rzeczownik<br />

gonoré=rzeczownik<br />

gorilla=rzeczownik<br />

gørr=przysłówek<br />

gospel=rzeczownik<br />

gotikk=rzeczownik<br />

gotisk=przymiotnik<br />

gøy=przymiotnik<br />

grå=przymiotnik<br />

grabb=rzeczownik<br />

grad=rzeczownik<br />

gradbøying=rzeczownik<br />

grådig=przymiotnik<br />

grådig=rzeczownik<br />

grådighet=rzeczownik<br />

gradvis=przymiotnik<br />

grafiker=rzeczownik<br />

grafikk=rzeczownik<br />

grafisk=przymiotnik<br />

grafitt=rzeczownik<br />

grafologi=rzeczownik<br />

grafse=czasownik<br />

gråhåret=przymiotnik<br />

grålig=przymiotnik<br />

gram=rzeczownik<br />

gråmåke=rzeczownik<br />

grammatikk=rzeczownik


grammatisk=przymiotnik<br />

grammofon=rzeczownik<br />

gran=rzeczownik<br />

granat=rzeczownik<br />

granate<strong>pl</strong>e=rzeczownik<br />

granbar=rzeczownik<br />

grand=rzeczownik<br />

grande=rzeczownik<br />

granitt=rzeczownik<br />

grankongle=rzeczownik<br />

grann=rzeczownik<br />

granske=czasownik<br />

granske=rzeczownik<br />

gransking=rzeczownik<br />

granskog=rzeczownik<br />

grantre=rzeczownik<br />

grapefrukt=rzeczownik<br />

gras=rzeczownik<br />

grasiøs=przymiotnik<br />

gråsprengt=przymiotnik<br />

gråspurv=rzeczownik<br />

grasrotbevegelse=rzeczownik<br />

gråt=rzeczownik<br />

gråte=czasownik<br />

grateng=rzeczownik<br />

gratiale=rzeczownik<br />

gratinere=czasownik<br />

gratis=przysłówek<br />

gråtkvalt=przymiotnik<br />

gratulasjon=rzeczownik<br />

gratulere=czasownik<br />

grav=rzeczownik<br />

gråvær=rzeczownik<br />

gravand=rzeczownik<br />

grave=czasownik<br />

gravemaskin=rzeczownik<br />

graver=rzeczownik<br />

gravere=czasownik<br />

graverende=przymiotnik<br />

gravferd=rzeczownik<br />

gravfunn=rzeczownik<br />

gravhaug=rzeczownik<br />

gravid=przymiotnik<br />

gravid=rzeczownik<br />

graviditet=rzeczownik<br />

gravitasjon=rzeczownik<br />

gravkapell=rzeczownik<br />

gravlund=rzeczownik<br />

gravøl=rzeczownik<br />

gravør=rzeczownik<br />

gravskrift=rzeczownik<br />

gravsted=rzeczownik<br />

gravstein=rzeczownik<br />

gravurne=rzeczownik<br />

gre=czasownik<br />

grei=przymiotnik<br />

grei=rzeczownik<br />

greie=czasownik<br />

greie=rzeczownik<br />

greier=rzeczownik<br />

grein=rzeczownik


greip=rzeczownik<br />

greit=przysłówek<br />

greker=rzeczownik<br />

grell=przymiotnik<br />

gremme=czasownik<br />

gremme=rzeczownik<br />

gren=rzeczownik<br />

grenader=rzeczownik<br />

grense=czasownik<br />

grense=rzeczownik<br />

grenseland=rzeczownik<br />

grep=rzeczownik<br />

gresk=przymiotnik<br />

gress=rzeczownik<br />

gresse=czasownik<br />

gressenke=rzeczownik<br />

gresshoppe=rzeczownik<br />

gresskar=rzeczownik<br />

gressklipper=rzeczownik<br />

gressløk=rzeczownik<br />

gretten=przymiotnik<br />

grev=rzeczownik<br />

greve=rzeczownik<br />

grevinne=rzeczownik<br />

grevling=rzeczownik<br />

grevskap=rzeczownik<br />

gribb=rzeczownik<br />

grill=rzeczownik<br />

grille=rzeczownik<br />

grimase=rzeczownik<br />

grin=rzeczownik<br />

grind=rzeczownik<br />

grine=czasownik<br />

grine=rzeczownik<br />

grinebiter=rzeczownik<br />

gripe=czasownik<br />

gripende=przymiotnik<br />

gris=rzeczownik<br />

grise=czasownik<br />

grisebinge=rzeczownik<br />

griseri=rzeczownik<br />

grisk=przymiotnik<br />

grisk=rzeczownik<br />

griskhet=rzeczownik<br />

grissen=przymiotnik<br />

gro=czasownik<br />

gro=rzeczownik<br />

grobunn=rzeczownik<br />

grøde=rzeczownik<br />

grøft=rzeczownik<br />

grøftekant=rzeczownik<br />

grønlandsk=przymiotnik<br />

grønlender=rzeczownik<br />

grønn=przymiotnik<br />

grønn=rzeczownik<br />

grønnfink=rzeczownik<br />

grønnmynte=rzeczownik<br />

grønnsak=rzeczownik<br />

grønnsaker=rzeczownik<br />

grønnsakhandler=rzeczownik<br />

grønnsaksuppe=rzeczownik


grønnsakt<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

grønnsåpe=rzeczownik<br />

grønnsisik=rzeczownik<br />

grønnskolling=rzeczownik<br />

grønt=rzeczownik<br />

grop=rzeczownik<br />

gros:=rzeczownik<br />

grøss=rzeczownik<br />

grøsse=czasownik<br />

grøsser=rzeczownik<br />

grosserer=rzeczownik<br />

grøt=rzeczownik<br />

grotesk=przymiotnik<br />

grøtete=przymiotnik<br />

grotte=rzeczownik<br />

grov=przymiotnik<br />

grov=rzeczownik<br />

grovbrød=rzeczownik<br />

grovhet=rzeczownik<br />

grovis=rzeczownik<br />

grovkornet=przymiotnik<br />

grovsmed=rzeczownik<br />

grovt=przysłówek<br />

gru=rzeczownik<br />

gruble=czasownik<br />

grue=czasownik<br />

grue=rzeczownik<br />

gruelig=przymiotnik<br />

grufull=przymiotnik<br />

grums=rzeczownik<br />

grumsete=przymiotnik<br />

grundig=przymiotnik<br />

grundig=rzeczownik<br />

grundighet=rzeczownik<br />

grunn=przymiotnik<br />

grunn=rzeczownik<br />

grunnarbeid=rzeczownik<br />

grunne=czasownik<br />

grunne=rzeczownik<br />

grunneier=rzeczownik<br />

grunnfestet=przymiotnik<br />

grunning=rzeczownik<br />

grunnkurs=rzeczownik<br />

grunnlag=rzeczownik<br />

grunnlegge=czasownik<br />

grunnlegge=rzeczownik<br />

grunnleggende=przymiotnik<br />

grunnlegger=rzeczownik<br />

grunnlønn=rzeczownik<br />

grunnlov=rzeczownik<br />

grunnlovsstridig=przymiotnik<br />

grunn<strong>pl</strong>an=rzeczownik<br />

grunnskole=rzeczownik<br />

grunnstein=rzeczownik<br />

grunnstoff=rzeczownik<br />

grunnstøte=czasownik<br />

grunntone=rzeczownik<br />

grunnvann=rzeczownik<br />

grunnvoll=rzeczownik<br />

grunt=przymiotnik<br />

gruppe=rzeczownik


grus=rzeczownik<br />

grusom=przymiotnik<br />

grusom=rzeczownik<br />

grusomhet=rzeczownik<br />

grustak=rzeczownik<br />

grusvei=rzeczownik<br />

grut=rzeczownik<br />

gruve=rzeczownik<br />

gry=czasownik<br />

gry=rzeczownik<br />

gryn=przymiotnik<br />

gryn=rzeczownik<br />

grynt=rzeczownik<br />

grynte=czasownik<br />

gryte=rzeczownik<br />

grytelokk=rzeczownik<br />

gubbe=rzeczownik<br />

gud=rzeczownik<br />

gudbarn=rzeczownik<br />

guddom=rzeczownik<br />

gudebilde=rzeczownik<br />

gudfar=rzeczownik<br />

gudfryktig=rzeczownik<br />

gudinne=rzeczownik<br />

gudmor=rzeczownik<br />

gudsbespottelig=rzeczownik<br />

gudsønn=rzeczownik<br />

gudstjeneste=rzeczownik<br />

guffen=przymiotnik<br />

gufs=rzeczownik<br />

guide=rzeczownik<br />

gul=przymiotnik<br />

gulasj=rzeczownik<br />

gull=rzeczownik<br />

gullalder=rzeczownik<br />

gullbryllup=rzeczownik<br />

gullgruve=rzeczownik<br />

gullmedalje=rzeczownik<br />

gullsmed=rzeczownik<br />

gullur=rzeczownik<br />

gulpe=czasownik<br />

gulrot=rzeczownik<br />

gulsott=rzeczownik<br />

gulv=rzeczownik<br />

gulvteppe=rzeczownik<br />

gummi=rzeczownik<br />

gummistrikk=rzeczownik<br />

gunst=rzeczownik<br />

gunstig=przymiotnik<br />

gurgle=czasownik<br />

guru=rzeczownik<br />

gusten=przymiotnik<br />

gutt=rzeczownik<br />

guvernante=rzeczownik<br />

guvernør=rzeczownik<br />

gylden=rzeczownik<br />

gyldig=przymiotnik<br />

gyldig=rzeczownik<br />

gyldighet=rzeczownik<br />

gylf=rzeczownik<br />

gyllen=przymiotnik


gymnas=rzeczownik<br />

gymnastikk=rzeczownik<br />

gynekolog=rzeczownik<br />

gynekologi=rzeczownik<br />

gynge=czasownik<br />

gynge=rzeczownik<br />

gyngehest=rzeczownik<br />

gys=rzeczownik<br />

gyse=czasownik<br />

gyselig=przymiotnik<br />

gyser=rzeczownik<br />

gyte=czasownik<br />

gytje=rzeczownik<br />

gyvel=rzeczownik<br />

h=rzeczownik<br />

ha=czasownik<br />

ha=rzeczownik<br />

habil=przymiotnik<br />

hadde=rzeczownik<br />

hæl=rzeczownik<br />

hær=rzeczownik<br />

hærskare=rzeczownik<br />

hærverk=rzeczownik<br />

hage=rzeczownik<br />

hagebruk=rzeczownik<br />

hagen=rzeczownik<br />

hagl=rzeczownik<br />

hagle=rzeczownik<br />

haglebørse=rzeczownik<br />

hagtorn=rzeczownik<br />

hai=rzeczownik<br />

haike=czasownik<br />

haiker=rzeczownik<br />

hais=rzeczownik<br />

hake=czasownik<br />

hake=rzeczownik<br />

hakekors=rzeczownik<br />

hakk=rzeczownik<br />

hakke=czasownik<br />

hakke=rzeczownik<br />

hakkespett=rzeczownik<br />

hałas=rzeczownik<br />

hale=czasownik<br />

hale=rzeczownik<br />

hålke=rzeczownik<br />

hall=rzeczownik<br />

halleluja!=rzeczownik<br />

hallik=rzeczownik<br />

halloi=rzeczownik<br />

hallomann=rzeczownik<br />

hallusinasjon=rzeczownik<br />

halm=rzeczownik<br />

hals=rzeczownik<br />

halsbånd=rzeczownik<br />

halsbrann=rzeczownik<br />

halse=czasownik<br />

halshugge=czasownik<br />

halt=przymiotnik<br />

halte=czasownik<br />

halting=rzeczownik<br />

halv=przymiotnik


halvår=rzeczownik<br />

halvårlig=przymiotnik<br />

halvbror=rzeczownik<br />

halvdagsjobb=rzeczownik<br />

halvdel=rzeczownik<br />

halvdød=przymiotnik<br />

halvere=czasownik<br />

halveringstid=rzeczownik<br />

halvferdig=przymiotnik<br />

halvgammel=przymiotnik<br />

halvkule=rzeczownik<br />

halvkvalt=przymiotnik<br />

halvliter=rzeczownik<br />

halvmåne=rzeczownik<br />

halvmørke=rzeczownik<br />

halvnote=rzeczownik<br />

halvøy=rzeczownik<br />

halvøy=zaimek<br />

halvpart=rzeczownik<br />

halvpensjon=rzeczownik<br />

halvsirkel=rzeczownik<br />

halvsøster=rzeczownik<br />

halvveis=przymiotnik<br />

halvvoksen=przymiotnik<br />

ham=rzeczownik<br />

hamle=czasownik<br />

hammer=rzeczownik<br />

hamp=rzeczownik<br />

hamre=czasownik<br />

hamster=rzeczownik<br />

hamstre=czasownik<br />

hamstring=rzeczownik<br />

han=rzeczownik<br />

han=zaimek<br />

hån=rzeczownik<br />

hand=rzeczownik<br />

hånd=rzeczownik<br />

håndarbeid=rzeczownik<br />

håndball=rzeczownik<br />

håndbevegelse=rzeczownik<br />

handel=rzeczownik<br />

Handelsavtale=rzeczownik<br />

handelsbrev=rzeczownik<br />

handelsdepartement=rzeczownik<br />

handelsflåte=rzeczownik<br />

handelsforbindelse=rzeczownik<br />

handelsgymnas=rzeczownik<br />

handelshøyskole=rzeczownik<br />

handelskorrespondanse=rzeczownik<br />

handelskvinne=rzeczownik<br />

handelsreisende=rzeczownik<br />

handelsskole=rzeczownik<br />

handikap=rzeczownik<br />

handikappet=przymiotnik<br />

håndjern=rzeczownik<br />

håndkle=rzeczownik<br />

håndkoffert=rzeczownik<br />

handle=czasownik<br />

håndledd=rzeczownik<br />

handlekraft=rzeczownik<br />

handlekraftig=przymiotnik


handlemåte=rzeczownik<br />

handling=rzeczownik<br />

håndpenger=rzeczownik<br />

håndskrift=rzeczownik<br />

håndsrekning=rzeczownik<br />

håndtak=rzeczownik<br />

håndtere=czasownik<br />

håndtrykk=rzeczownik<br />

håndvask=rzeczownik<br />

håndverk=rzeczownik<br />

håndverker=rzeczownik<br />

håndveske=rzeczownik<br />

hane=rzeczownik<br />

håne=czasownik<br />

håne=rzeczownik<br />

hang=rzeczownik<br />

hangar=rzeczownik<br />

hangarskip=rzeczownik<br />

hangle=czasownik<br />

hank=rzeczownik<br />

hankjønn=rzeczownik<br />

hånlatter=rzeczownik<br />

hånlig=przymiotnik<br />

hann=rzeczownik<br />

hannkatt=rzeczownik<br />

hannrakle=rzeczownik<br />

hanrei=rzeczownik<br />

hans=rzeczownik<br />

hans=zaimek<br />

hanske=rzeczownik<br />

håp=rzeczownik<br />

håpe=czasownik<br />

håpe=przymiotnik<br />

hå<strong>pl</strong>øs=przymiotnik<br />

hå<strong>pl</strong>øs=rzeczownik<br />

hå<strong>pl</strong>øshet=rzeczownik<br />

hår=rzeczownik<br />

harang=rzeczownik<br />

hårbørste=rzeczownik<br />

hard=przymiotnik<br />

hardfør=przymiotnik<br />

hardingfele=rzeczownik<br />

hardnakket=przymiotnik<br />

hardnakket=rzeczownik<br />

hare=rzeczownik<br />

harem=rzeczownik<br />

hareskår=rzeczownik<br />

hårete=przymiotnik<br />

hårfarge=rzeczownik<br />

harke=czasownik<br />

harlekin=rzeczownik<br />

harm=przymiotnik<br />

harm=rzeczownik<br />

harmdirrende=przymiotnik<br />

harme=rzeczownik<br />

harmløs=przymiotnik<br />

harmonere=czasownik<br />

harmonere=rzeczownik<br />

harmoni=rzeczownik<br />

harpe=rzeczownik<br />

harpiks=rzeczownik


harpun=rzeczownik<br />

harr=rzeczownik<br />

hårreisende=przymiotnik<br />

hårsbredd=rzeczownik<br />

harselere=czasownik<br />

harsk=przymiotnik<br />

hårtørrer=rzeczownik<br />

harv=rzeczownik<br />

hårvann=rzeczownik<br />

harve=czasownik<br />

has=przymiotnik<br />

has=rzeczownik<br />

hasardiøs=przymiotnik<br />

hasardspill=rzeczownik<br />

haspe=rzeczownik<br />

hassel=rzeczownik<br />

hasselnøtt=rzeczownik<br />

hast=rzeczownik<br />

haste=czasownik<br />

hastig=przymiotnik<br />

hastighet=rzeczownik<br />

hastverk=rzeczownik<br />

hastverksarbeid=rzeczownik<br />

hat=rzeczownik<br />

hate=czasownik<br />

hatt=rzeczownik<br />

haug=rzeczownik<br />

hauk=rzeczownik<br />

haust=rzeczownik<br />

hav=rzeczownik<br />

håv=rzeczownik<br />

havål=rzeczownik<br />

havarere=czasownik<br />

havarere=rzeczownik<br />

havari=rzeczownik<br />

havblikk=rzeczownik<br />

havbukt=rzeczownik<br />

havbunn=rzeczownik<br />

havdyp=rzeczownik<br />

havdyr=rzeczownik<br />

have=czasownik<br />

have=rzeczownik<br />

håve=czasownik<br />

haven=przymiotnik<br />

havforskning=rzeczownik<br />

havfrue=rzeczownik<br />

havn=rzeczownik<br />

havne=czasownik<br />

havnearbeider=rzeczownik<br />

havneby=rzeczownik<br />

havnefogd=rzeczownik<br />

havnemyndighet=rzeczownik<br />

havnemyndigheter=rzeczownik<br />

havre=rzeczownik<br />

havregrøt=rzeczownik<br />

havregryn=rzeczownik<br />

havremel=rzeczownik<br />

havrevelling=rzeczownik<br />

havsnød=rzeczownik<br />

havsule=rzeczownik<br />

hebraisk=rzeczownik


hedensk=przymiotnik<br />

hedensk=rzeczownik<br />

heder=rzeczownik<br />

hedersbevisning=rzeczownik<br />

hedersgjest=rzeczownik<br />

hedning=rzeczownik<br />

hedre=czasownik<br />

heft=rzeczownik<br />

hefte=czasownik<br />

hefte=rzeczownik<br />

heftet=przymiotnik<br />

heftig=przymiotnik<br />

heftig=rzeczownik<br />

heft<strong>pl</strong>aster=rzeczownik<br />

hegn=rzeczownik<br />

hegre=rzeczownik<br />

hei=rzeczownik<br />

heia=rzeczownik<br />

heie=czasownik<br />

heim=rzeczownik<br />

heis=rzeczownik<br />

heise=czasownik<br />

heisekran=rzeczownik<br />

hekatombe=rzeczownik<br />

hekk=rzeczownik<br />

hekke=czasownik<br />

hekkeløp=rzeczownik<br />

hekle=czasownik<br />

heklenål=rzeczownik<br />

hekling=rzeczownik<br />

heks=rzeczownik<br />

hekse=czasownik<br />

heksejakt=rzeczownik<br />

hekseri=rzeczownik<br />

hekseskudd=rzeczownik<br />

hektar=rzeczownik<br />

hekte=rzeczownik<br />

hektisk=przymiotnik<br />

hekto=rzeczownik<br />

hektogram=rzeczownik<br />

hektoliter=rzeczownik<br />

hel=przymiotnik<br />

helautomatisk=przymiotnik<br />

helbred=rzeczownik<br />

helbrede=czasownik<br />

helbredelse=rzeczownik<br />

helbredstilstand=rzeczownik<br />

heldekkende=przymiotnik<br />

heldig=przymiotnik<br />

hele=czasownik<br />

hele=przymiotnik<br />

hele=rzeczownik<br />

heler=rzeczownik<br />

heles=czasownik<br />

helg=rzeczownik<br />

helgen=rzeczownik<br />

helhet=rzeczownik<br />

helhetsinntrykk=rzeczownik<br />

helhjertet=przymiotnik<br />

helikopter=rzeczownik<br />

hell=rzeczownik


helle=rzeczownik<br />

hellefisk=rzeczownik<br />

helleflyndre=rzeczownik<br />

hellenisme=rzeczownik<br />

hellensk=przymiotnik<br />

heller=przysłówek<br />

helleristing=rzeczownik<br />

helleristning=rzeczownik<br />

hellig=przymiotnik<br />

helligdom=rzeczownik<br />

hellighet=rzeczownik<br />

helligtrekongersaften=rzeczownik<br />

helling=rzeczownik<br />

helmelk=rzeczownik<br />

helnote=rzeczownik<br />

helpensjon=rzeczownik<br />

helse=rzeczownik<br />

helseattest=rzeczownik<br />

helsesenter=rzeczownik<br />

helskinnet=przymiotnik<br />

helst=przymiotnik<br />

helst=przysłówek<br />

helt=rzeczownik<br />

helte=rzeczownik<br />

heltemodig=przymiotnik<br />

heltinne=rzeczownik<br />

helvete=rzeczownik<br />

helvetesild=rzeczownik<br />

hemisfære=rzeczownik<br />

hemme=czasownik<br />

hemmelig=przymiotnik<br />

hemmelig=rzeczownik<br />

hemmelighet=rzeczownik<br />

hemmet=przymiotnik<br />

hemning=rzeczownik<br />

hemningsløs=przymiotnik<br />

hempe=rzeczownik<br />

hems=rzeczownik<br />

hen=rzeczownik<br />

hende=czasownik<br />

hende=rzeczownik<br />

hendelig=przymiotnik<br />

hendelse=rzeczownik<br />

hendene=rzeczownik<br />

hendig=przymiotnik<br />

henført=przymiotnik<br />

heng=rzeczownik<br />

henge=czasownik<br />

henge=rzeczownik<br />

hengebjørk=rzeczownik<br />

hengelås=rzeczownik<br />

henging=rzeczownik<br />

hengiven=przymiotnik<br />

hengiven=rzeczownik<br />

hengivenhet=rzeczownik<br />

hengs=rzeczownik<br />

hengsel=rzeczownik<br />

henhold:=przysłówek<br />

henholdsvis=przysłówek<br />

henimot=przyimek<br />

henimot=przysłówek


henlegge=czasownik<br />

henna=rzeczownik<br />

henne=zaimek<br />

hennes=zaimek<br />

henrette=czasownik<br />

henrette=rzeczownik<br />

henrettelse=rzeczownik<br />

henrivende=przymiotnik<br />

henrykkelse=rzeczownik<br />

henrykt=przymiotnik<br />

henseende=rzeczownik<br />

hensikt=rzeczownik<br />

hensiktsmessig=przymiotnik<br />

henstand=rzeczownik<br />

henstille=czasownik<br />

henstille=rzeczownik<br />

henstilling=rzeczownik<br />

hensyn=rzeczownik<br />

hente=czasownik<br />

hentyde=czasownik<br />

hentyde=rzeczownik<br />

hentydning=rzeczownik<br />

henvende=czasownik<br />

henvende=rzeczownik<br />

henvendelse=rzeczownik<br />

henvise=czasownik<br />

henvise=rzeczownik<br />

henvisning=rzeczownik<br />

henvist=przymiotnik<br />

her=przysłówek<br />

Her=rzeczownik<br />

heraldikk=rzeczownik<br />

herav=przysłówek<br />

herbarium=rzeczownik<br />

herberge=rzeczownik<br />

herde=czasownik<br />

herding=rzeczownik<br />

heresi=rzeczownik<br />

heretter=przysłówek<br />

herfra=przysłówek<br />

herje=czasownik<br />

herkomst=rzeczownik<br />

herlig=przymiotnik<br />

herme=czasownik<br />

hermed=przysłówek<br />

hermelin=rzeczownik<br />

hermetikk=rzeczownik<br />

hermetikkåpner=rzeczownik<br />

hermetikkboks=rzeczownik<br />

hermetikkfabrikk=rzeczownik<br />

hermetisere=czasownik<br />

hermetisk=przymiotnik<br />

heroin=rzeczownik<br />

heroisk=przymiotnik<br />

heroisk=rzeczownik<br />

herold=rzeczownik<br />

herpetologi=rzeczownik<br />

herr=rzeczownik<br />

herre=rzeczownik<br />

herred=rzeczownik<br />

herredømme=rzeczownik


herreekvipering=rzeczownik<br />

herrefrisør=rzeczownik<br />

herregård=rzeczownik<br />

herrekonfeksjon=rzeczownik<br />

herreløs=przymiotnik<br />

herse=czasownik<br />

herskap=rzeczownik<br />

herskapelig=przymiotnik<br />

herske=czasownik<br />

herske=rzeczownik<br />

hersker=rzeczownik<br />

herskesyk=przymiotnik<br />

hertil=przysłówek<br />

hertug=rzeczownik<br />

herunder=przysłówek<br />

herved=przysłówek<br />

hes=przymiotnik<br />

hes=rzeczownik<br />

heseblesende=przymiotnik<br />

heshet=rzeczownik<br />

hesje=rzeczownik<br />

heslig=przymiotnik<br />

heslig=rzeczownik<br />

hest=rzeczownik<br />

hestebønne=rzeczownik<br />

hestehandler=rzeczownik<br />

hestekraft=rzeczownik<br />

hestekur=rzeczownik<br />

hestesko=rzeczownik<br />

hestetyv=rzeczownik<br />

hesteveddeløp=rzeczownik<br />

het=przymiotnik<br />

het=rzeczownik<br />

—het=rzeczownik<br />

hete=czasownik<br />

hete=rzeczownik<br />

heteromorf=przymiotnik<br />

heteslag=rzeczownik<br />

hette=rzeczownik<br />

hetvin=rzeczownik<br />

hevd=rzeczownik<br />

hevde=czasownik<br />

heve=czasownik<br />

heve=rzeczownik<br />

hevelse=rzeczownik<br />

hevert=rzeczownik<br />

hevn=rzeczownik<br />

hevne=czasownik<br />

hevngjerrig=przymiotnik<br />

hevngjerrig=rzeczownik<br />

hevnlyst=rzeczownik<br />

hi=rzeczownik<br />

hierarki=rzeczownik<br />

hierarkisk=przymiotnik<br />

hikk=rzeczownik<br />

hikke=czasownik<br />

hikke=rzeczownik<br />

hikst=rzeczownik<br />

hilse=czasownik<br />

hilse=rzeczownik<br />

hilsen=rzeczownik


himmel=rzeczownik<br />

himmelsk=przymiotnik<br />

hind=rzeczownik<br />

hinder=rzeczownik<br />

hindre=czasownik<br />

hindring=rzeczownik<br />

hindu=rzeczownik<br />

hinduisme=rzeczownik<br />

hingst=rzeczownik<br />

hinke=czasownik<br />

hinke=rzeczownik<br />

hinne=rzeczownik<br />

hinsides=przyimek<br />

hint=rzeczownik<br />

hipp=przymiotnik<br />

hird=rzeczownik<br />

hirse=rzeczownik<br />

his=przymiotnik<br />

hisse=czasownik<br />

hissig=przymiotnik<br />

hissighet=rzeczownik<br />

hist=przysłówek<br />

historie=rzeczownik<br />

historiker=rzeczownik<br />

historisk=przymiotnik<br />

hit=przysłówek<br />

hit=rzeczownik<br />

hitliste=rzeczownik<br />

hitover=przysłówek<br />

hittebarn=rzeczownik<br />

hittegods=rzeczownik<br />

hittil=przysłówek<br />

HIV=rzeczownik<br />

hive=czasownik<br />

hjelm=rzeczownik<br />

hjelp=rzeczownik<br />

hjelpe=czasownik<br />

hjelpeløs=przymiotnik<br />

hjelpemiddel=rzeczownik<br />

hjelpeprest=rzeczownik<br />

hjelper=rzeczownik<br />

hjelpsom=przymiotnik<br />

hjelpsomhet=rzeczownik<br />

hjem=rzeczownik<br />

hjemby=rzeczownik<br />

hjemkalle=czasownik<br />

hjemkomst=rzeczownik<br />

hjemland=rzeczownik<br />

hjemlengsel=rzeczownik<br />

hjemlig=przymiotnik<br />

hjemløs=przymiotnik<br />

hjemløs=rzeczownik<br />

hjemme=czasownik<br />

hjemme=przysłówek<br />

hjemme=rzeczownik<br />

hjemmel=rzeczownik<br />

hjemmelaget=przymiotnik<br />

hjemmelekse=rzeczownik<br />

hjemover=przysłówek<br />

hjemreise=rzeczownik<br />

hjemsende=czasownik


hjemsøke=czasownik<br />

hjemsted=rzeczownik<br />

hjemvei=rzeczownik<br />

hjerne=rzeczownik<br />

hjernehinnebetennelse=rzeczownik<br />

hjernerystelse=rzeczownik<br />

hjerte=rzeczownik<br />

hjertebank=rzeczownik<br />

hjerteknuser=rzeczownik<br />

hjerteløs=przymiotnik<br />

hjerter=rzeczownik<br />

hjerteskjærende=przymiotnik<br />

hjerteslag=rzeczownik<br />

hjørne=rzeczownik<br />

hjort=rzeczownik<br />

hjortetakk=rzeczownik<br />

hjul=rzeczownik<br />

hobby=rzeczownik<br />

hode=rzeczownik<br />

hodeformet=rzeczownik<br />

hodepine=rzeczownik<br />

hodeskalle=rzeczownik<br />

hoff=rzeczownik<br />

høflig=przymiotnik<br />

høflig=rzeczownik<br />

høflighet=rzeczownik<br />

hofte=rzeczownik<br />

hogg=rzeczownik<br />

hogge=czasownik<br />

hoggorm=rzeczownik<br />

hoggtann=rzeczownik<br />

hogst=rzeczownik<br />

hoie=czasownik<br />

hold=rzeczownik<br />

hołd=rzeczownik<br />

holdbar=przymiotnik<br />

holdbarhet=rzeczownik<br />

holde=czasownik<br />

holde=rzeczownik<br />

holde<strong>pl</strong>ass=rzeczownik<br />

holdepunkt=rzeczownik<br />

holder=rzeczownik<br />

holdning=rzeczownik<br />

holdningsendring=rzeczownik<br />

holdt=rzeczownik<br />

hølje=czasownik<br />

hollandsk=przymiotnik<br />

hollender=rzeczownik<br />

holme=rzeczownik<br />

holt=rzeczownik<br />

homme=rzeczownik<br />

homofil=przymiotnik<br />

homofil=rzeczownik<br />

homogen=przymiotnik<br />

homoseksuell=przymiotnik<br />

høne=rzeczownik<br />

honning=rzeczownik<br />

honnør=rzeczownik<br />

honorar=rzeczownik<br />

honorere=czasownik<br />

hønsegård=rzeczownik


hønsehus=rzeczownik<br />

hønseri=rzeczownik<br />

hook=rzeczownik<br />

hop=rzeczownik<br />

hope=czasownik<br />

hopp=rzeczownik<br />

hoppbakke=rzeczownik<br />

hoppe=czasownik<br />

hopprenn=rzeczownik<br />

hor=rzeczownik<br />

horde=rzeczownik<br />

hore=rzeczownik<br />

høre=czasownik<br />

høreapparat=rzeczownik<br />

hørerør=rzeczownik<br />

hørevidde=rzeczownik<br />

høring=rzeczownik<br />

horisont=rzeczownik<br />

horisontal=przymiotnik<br />

hork=rzeczownik<br />

hørlig=przymiotnik<br />

hørlig=rzeczownik<br />

hormon=rzeczownik<br />

horn=rzeczownik<br />

hornhinne=rzeczownik<br />

horoskop=rzeczownik<br />

hors=rzeczownik<br />

hørsel=rzeczownik<br />

hortensia=rzeczownik<br />

hortulan=rzeczownik<br />

hos=przyimek<br />

hose=rzeczownik<br />

hospital=rzeczownik<br />

hospits=rzeczownik<br />

høst=rzeczownik<br />

hoste=czasownik<br />

hoste=rzeczownik<br />

høste=czasownik<br />

høstferie=rzeczownik<br />

hostie=rzeczownik<br />

høstjevndøgn=rzeczownik<br />

høstlig=przymiotnik<br />

høsttakkefest=rzeczownik<br />

hotell=rzeczownik<br />

hov=rzeczownik<br />

høvding=rzeczownik<br />

høve=czasownik<br />

høve=rzeczownik<br />

hovedarving=rzeczownik<br />

hovedbestanddel=rzeczownik<br />

hovedbygning=rzeczownik<br />

hovedforhandling=rzeczownik<br />

hovedinngang=rzeczownik<br />

hovedkontor=rzeczownik<br />

hovedkvarter=rzeczownik<br />

hovednøkkel=rzeczownik<br />

hovedperson=rzeczownik<br />

hovedpostkontor=rzeczownik<br />

hovedregel=rzeczownik<br />

hovedrolle=rzeczownik<br />

hovedsak=rzeczownik


hovedsakelig=przysłówek<br />

hovedsetning=rzeczownik<br />

hovedstad=rzeczownik<br />

hovedvekt=rzeczownik<br />

høvel=rzeczownik<br />

høvelbenk=rzeczownik<br />

høvelflis=rzeczownik<br />

hoven=przymiotnik<br />

hoven=rzeczownik<br />

hovercraft=rzeczownik<br />

hovere=czasownik<br />

høvle=czasownik<br />

hovmester=rzeczownik<br />

hovmod=rzeczownik<br />

hovne=czasownik<br />

høy=przymiotnik<br />

høy=rzeczownik<br />

høyakte=rzeczownik<br />

høyde=rzeczownik<br />

høyere=przymiotnik<br />

høyest=przymiotnik<br />

høyesterett=rzeczownik<br />

høyfeber=rzeczownik<br />

høyfjellshotell=rzeczownik<br />

høyfjellssol=rzeczownik<br />

høyforræderi=rzeczownik<br />

høygaffel=rzeczownik<br />

høyhælt=przymiotnik<br />

høyhalset=przymiotnik<br />

høyhastighetstog=rzeczownik<br />

høyhet=rzeczownik<br />

høyhus=rzeczownik<br />

høykant=rzeczownik<br />

høykonjunktur=rzeczownik<br />

høykultur=rzeczownik<br />

høyland=rzeczownik<br />

høylass=rzeczownik<br />

høylys=przymiotnik<br />

høylytt=przymiotnik<br />

høylytt=rzeczownik<br />

høyne=czasownik<br />

høyre=rzeczownik<br />

høyrød=przymiotnik<br />

høyrøstet=przymiotnik<br />

høysesong=rzeczownik<br />

høyskole=rzeczownik<br />

høyslette=rzeczownik<br />

høysnue=rzeczownik<br />

høysommer=rzeczownik<br />

høyspenning=rzeczownik<br />

høyst=przysłówek<br />

høystakk=rzeczownik<br />

høyt=przysłówek<br />

høyt=rzeczownik<br />

høytid=rzeczownik<br />

høytidelig=przymiotnik<br />

høytidelighet=rzeczownik<br />

høytidsdag=rzeczownik<br />

høytlesning=rzeczownik<br />

høytrykk=rzeczownik<br />

høytstående=przymiotnik


høyttaler=rzeczownik<br />

høyttravende=przymiotnik<br />

høyvann=rzeczownik<br />

hud=rzeczownik<br />

hud<strong>pl</strong>eie=rzeczownik<br />

hugg=rzeczownik<br />

huggestabbe=rzeczownik<br />

huggorm=rzeczownik<br />

huggtann=rzeczownik<br />

hugst=rzeczownik<br />

huk=rzeczownik<br />

hukommelse=rzeczownik<br />

hukommelsestap=rzeczownik<br />

hul=przymiotnik<br />

hul=rzeczownik<br />

hule=rzeczownik<br />

hulhet=rzeczownik<br />

hulk=rzeczownik<br />

hulke=czasownik<br />

hull=rzeczownik<br />

hullemaskin=rzeczownik<br />

hullete=przymiotnik<br />

hullmaskin=rzeczownik<br />

hulmål=rzeczownik<br />

hulning=rzeczownik<br />

huløyd=przymiotnik<br />

hulrom=rzeczownik<br />

hulter=przysłówek<br />

human=przymiotnik<br />

human=rzeczownik<br />

humanetikk=przymiotnik<br />

humanisme=rzeczownik<br />

humanistisk=przymiotnik<br />

humanitær=przymiotnik<br />

humle=rzeczownik<br />

hummer=rzeczownik<br />

humor=przymiotnik<br />

humor=rzeczownik<br />

humør=rzeczownik<br />

humorist=rzeczownik<br />

humoristisk=przymiotnik<br />

humpe=czasownik<br />

humus=rzeczownik<br />

hun=rzeczownik<br />

hun=zaimek<br />

hund=rzeczownik<br />

hundehus=rzeczownik<br />

hundevakt=rzeczownik<br />

hundeveddeløp=rzeczownik<br />

hundre=rzeczownik<br />

hundreårs=rzeczownik<br />

hundreårsjubileum=rzeczownik<br />

hundrevis=przysłówek<br />

hundse=czasownik<br />

hunger=rzeczownik<br />

hungers=rzeczownik<br />

hungersdød=rzeczownik<br />

hungersnød=rzeczownik<br />

hungre=czasownik<br />

hunkjønn=rzeczownik<br />

hunn=rzeczownik


hunnhund=rzeczownik<br />

hunnløve=rzeczownik<br />

huri=rzeczownik<br />

hurra=rzeczownik<br />

hurrarop=rzeczownik<br />

hurtig=przymiotnik<br />

hurtig=rzeczownik<br />

hurtighet=rzeczownik<br />

hurtigløp=rzeczownik<br />

hurtigtog=rzeczownik<br />

hus=rzeczownik<br />

husarbeid=rzeczownik<br />

husarrest=rzeczownik<br />

husbåt=rzeczownik<br />

husbestyrerinne=rzeczownik<br />

husbruk=rzeczownik<br />

husdyr=rzeczownik<br />

huse=czasownik<br />

huseier=rzeczownik<br />

husere=czasownik<br />

huset=rzeczownik<br />

husfar=rzeczownik<br />

husflid=rzeczownik<br />

husfrue=rzeczownik<br />

hushjelp=rzeczownik<br />

husholdning=rzeczownik<br />

husjakt=rzeczownik<br />

huske=czasownik<br />

huske=rzeczownik<br />

huskelapp=rzeczownik<br />

husleie=rzeczownik<br />

huslig=przymiotnik<br />

husløs=przymiotnik<br />

husly=rzeczownik<br />

husmor=rzeczownik<br />

hustelefon=rzeczownik<br />

hustru=rzeczownik<br />

husundersøkelse=rzeczownik<br />

hutre=czasownik<br />

hva=zaimek<br />

hval=rzeczownik<br />

hvelv=czasownik<br />

hvelve=czasownik<br />

hvelving=rzeczownik<br />

hvem=rzeczownik<br />

hvem=zaimek<br />

hver=rzeczownik<br />

hver=zaimek<br />

hverandre=rzeczownik<br />

hverandre=zaimek<br />

hverdag=rzeczownik<br />

hverdagslig=przymiotnik<br />

hvese=czasownik<br />

hvete=rzeczownik<br />

hvetemel=rzeczownik<br />

hvil=rzeczownik<br />

hvile=czasownik<br />

hviledag=rzeczownik<br />

hvileløs=przymiotnik<br />

hvilken=zaimek<br />

hvilt=rzeczownik


hvin=rzeczownik<br />

hvine=czasownik<br />

hvis=spójnik<br />

hviske=czasownik<br />

hvit=przymiotnik<br />

hvit=rzeczownik<br />

hvite=rzeczownik<br />

hviterusser=rzeczownik<br />

hvitglødende=przymiotnik<br />

hvithåret=przymiotnik<br />

hvitløk=rzeczownik<br />

hvitmalt=przymiotnik<br />

hvitting=rzeczownik<br />

hvitvin=rzeczownik<br />

hvor=przysłówek<br />

hvorav=przysłówek<br />

hvorav=rzeczownik<br />

hvordan=przysłówek<br />

hvoretter=przysłówek<br />

hvorfor=przysłówek<br />

hyasint=rzeczownik<br />

hybel=rzeczownik<br />

hybelleilighet=rzeczownik<br />

hybrid=rzeczownik<br />

hydra=rzeczownik<br />

hydrant=rzeczownik<br />

hydrofobi=rzeczownik<br />

hydrogen=rzeczownik<br />

hydrografi=rzeczownik<br />

hydro<strong>pl</strong>an=rzeczownik<br />

hyene=rzeczownik<br />

hygge=rzeczownik<br />

hyggelig=przymiotnik<br />

hygiene=rzeczownik<br />

hygienisk=przymiotnik<br />

hykle=czasownik<br />

hykle=rzeczownik<br />

hykler=rzeczownik<br />

hyl=rzeczownik<br />

hyle=czasownik<br />

hylle=czasownik<br />

hylle=rzeczownik<br />

hyllest=rzeczownik<br />

hylse=rzeczownik<br />

hylster=rzeczownik<br />

hymen=rzeczownik<br />

hymne=rzeczownik<br />

hyperbel=rzeczownik<br />

hyperbol=rzeczownik<br />

hypnose=rzeczownik<br />

hypokonder=rzeczownik<br />

hypotek=rzeczownik<br />

hypotese=rzeczownik<br />

hyppig=rzeczownik<br />

hyppighet=rzeczownik<br />

hyrde=rzeczownik<br />

hyrdedikt=rzeczownik<br />

hyrdestav=rzeczownik<br />

hyrdinne=rzeczownik<br />

hyre=rzeczownik<br />

hyse=rzeczownik


hysj=wykrzyknik<br />

hyssing=rzeczownik<br />

hysteri=rzeczownik<br />

hytte=rzeczownik<br />

i=przyimek<br />

i=przysłówek<br />

i=rzeczownik<br />

i=spójnik<br />

iaktta=czasownik<br />

iaktta=rzeczownik<br />

iakttakelse=rzeczownik<br />

iberegnet=przymiotnik<br />

iberisk=przymiotnik<br />

ibis=rzeczownik<br />

iblant=przysłówek<br />

id=rzeczownik<br />

idé=rzeczownik<br />

ideal=rzeczownik<br />

idealisme=rzeczownik<br />

idealist=rzeczownik<br />

idealistisk=przymiotnik<br />

ideell=przymiotnik<br />

identifikasjon=rzeczownik<br />

identifisere=czasownik<br />

identisk=przymiotnik<br />

identitet=rzeczownik<br />

identitetskort=rzeczownik<br />

ideolog=rzeczownik<br />

ideologi=rzeczownik<br />

ideologisk=przymiotnik<br />

idérik=przymiotnik<br />

idiom=rzeczownik<br />

idiot=rzeczownik<br />

idiotisk=przymiotnik<br />

idiotsikker=przymiotnik<br />

ID-kort=rzeczownik<br />

idmort=rzeczownik<br />

idol=rzeczownik<br />

idrett=rzeczownik<br />

idrettslag=rzeczownik<br />

idyll=rzeczownik<br />

idyllisk=przymiotnik<br />

ifølge=przyimek<br />

iføre=czasownik<br />

igjen=przysłówek<br />

igjen=rzeczownik<br />

igle=rzeczownik<br />

ignorere=czasownik<br />

ihendehaver=rzeczownik<br />

iherdig=przymiotnik<br />

iherdig=rzeczownik<br />

iherdighet=rzeczownik<br />

ikke=przymiotnik<br />

ikke=przysłówek<br />

ikke=rzeczownik<br />

ikke=zaimek<br />

ikke-angrepspakt=rzeczownik<br />

ikke-røyker=rzeczownik<br />

ikkevold=rzeczownik<br />

ikte=rzeczownik<br />

ilbud=rzeczownik


ild=rzeczownik<br />

ildflue=rzeczownik<br />

ildprøve=rzeczownik<br />

ildspåsettelse=rzeczownik<br />

ildsted=rzeczownik<br />

ile=czasownik<br />

ile=rzeczownik<br />

ilgods=rzeczownik<br />

iligne=czasownik<br />

ille=przysłówek<br />

illebefinnende=rzeczownik<br />

illegal=przymiotnik<br />

illegitim=przymiotnik<br />

illeluktende=przymiotnik<br />

illevarslende=przymiotnik<br />

illojal=przymiotnik<br />

illojal=rzeczownik<br />

illrød=przymiotnik<br />

illusjon=rzeczownik<br />

illusorisk=przymiotnik<br />

illustrasjon=rzeczownik<br />

illustrere=czasownik<br />

ilmenitt=rzeczownik<br />

iltelegram=rzeczownik<br />

ilter=przymiotnik<br />

iltog=rzeczownik<br />

imaginær=przymiotnik<br />

imbesillitet=rzeczownik<br />

imellom=przysłówek<br />

imellom=rzeczownik<br />

imens=przysłówek<br />

imidlertid=przysłówek<br />

imitasjon=rzeczownik<br />

imitere=czasownik<br />

imitert=przymiotnik<br />

immanent=przymiotnik<br />

immigrant=rzeczownik<br />

immigrere=czasownik<br />

immobilier=rzeczownik<br />

immun=przymiotnik<br />

immun=rzeczownik<br />

immunitet=rzeczownik<br />

imot=przyimek<br />

imot=przysłówek<br />

imot=rzeczownik<br />

imøtegå=czasownik<br />

imøtekomme=czasownik<br />

imøtekommende=przymiotnik<br />

imøtese=czasownik<br />

imperativ=rzeczownik<br />

imperfektum=rzeczownik<br />

imperialisme=rzeczownik<br />

imperialist=rzeczownik<br />

imperialistisk=przymiotnik<br />

imperium=rzeczownik<br />

impertinent=przymiotnik<br />

im<strong>pl</strong>antasjon=rzeczownik<br />

im<strong>pl</strong>isere=czasownik<br />

im<strong>pl</strong>isert=przymiotnik<br />

imponere=czasownik<br />

imponerende=przymiotnik


import=rzeczownik<br />

importere=czasownik<br />

importforbud=rzeczownik<br />

importør=rzeczownik<br />

impotens=rzeczownik<br />

impotent=przymiotnik<br />

impregnere=czasownik<br />

impresario=rzeczownik<br />

impresjonisme=rzeczownik<br />

impresjonist=rzeczownik<br />

improvisasjon=rzeczownik<br />

improvisere=czasownik<br />

impuls=rzeczownik<br />

impulsiv=przymiotnik<br />

incest=rzeczownik<br />

indeks=rzeczownik<br />

inder=rzeczownik<br />

inderlig=przymiotnik<br />

India=rzeczownik<br />

indianer=rzeczownik<br />

indiansk=przymiotnik<br />

indier=rzeczownik<br />

indifferens=rzeczownik<br />

indignasjon=rzeczownik<br />

indignert=przymiotnik<br />

indigo=rzeczownik<br />

indikasjon=rzeczownik<br />

indikativ=rzeczownik<br />

indirekte=przymiotnik<br />

indisium=rzeczownik<br />

indisk=przymiotnik<br />

indiskresjon=rzeczownik<br />

individ=rzeczownik<br />

individuell=przymiotnik<br />

indre=przymiotnik<br />

indre=rzeczownik<br />

induktor=rzeczownik<br />

industri=rzeczownik<br />

industriell=przymiotnik<br />

ineffektiv=przymiotnik<br />

inert=przymiotnik<br />

infam=przymiotnik<br />

infam=rzeczownik<br />

infanteri=rzeczownik<br />

infarkt=rzeczownik<br />

infeksjon=rzeczownik<br />

infernalsk=przymiotnik<br />

infernalsk=rzeczownik<br />

infiks=rzeczownik<br />

infiltrasjon=rzeczownik<br />

infinitiv=rzeczownik<br />

infisere=czasownik<br />

infisere=rzeczownik<br />

inflasjon=rzeczownik<br />

influensa=rzeczownik<br />

informasjon=rzeczownik<br />

informere=czasownik<br />

infrarød=przymiotnik<br />

ingefær=rzeczownik<br />

ingen=rzeczownik<br />

ingen=zaimek


ingeniør=rzeczownik<br />

ingensteds=rzeczownik<br />

ingenting=rzeczownik<br />

ingenting=zaimek<br />

ingrediens=rzeczownik<br />

inhabil=przymiotnik<br />

inhalere=czasownik<br />

initial=rzeczownik<br />

initiativ=rzeczownik<br />

injeksjon=rzeczownik<br />

injisere=czasownik<br />

injurie=rzeczownik<br />

inkarnasjon=rzeczownik<br />

inkarnere=czasownik<br />

inkarnert=przymiotnik<br />

inkasso=rzeczownik<br />

inkludere=czasownik<br />

inklusive=przysłówek<br />

inkognito=przysłówek<br />

inkompetent=przymiotnik<br />

inkonsekvens=rzeczownik<br />

inkonsekvent=przymiotnik<br />

inkubasjon=rzeczownik<br />

inkvisisjon=rzeczownik<br />

inn=przysłówek<br />

inn=rzeczownik<br />

innadvendt=przymiotnik<br />

innarbeide=czasownik<br />

innavl=rzeczownik<br />

innbakt=przymiotnik<br />

innbefatte=czasownik<br />

innbefatte=rzeczownik<br />

innbeta=rzeczownik<br />

innbetale=czasownik<br />

innbetaling=rzeczownik<br />

innbetalingskort=rzeczownik<br />

innbille=czasownik<br />

innbilning=rzeczownik<br />

innbilsk=przymiotnik<br />

innbilsk=rzeczownik<br />

innbilskhet=rzeczownik<br />

innbilt=przymiotnik<br />

innbinding=rzeczownik<br />

innblande=czasownik<br />

innblandet=przymiotnik<br />

innblanding=rzeczownik<br />

innblikk=rzeczownik<br />

innbo=rzeczownik<br />

innbringe=czasownik<br />

innbringende=przymiotnik<br />

innbrudd=rzeczownik<br />

innbruddstyv=rzeczownik<br />

innbudt=przymiotnik<br />

innby=czasownik<br />

innby=rzeczownik<br />

innbygger=rzeczownik<br />

innbyrdes=przymiotnik<br />

inndele=czasownik<br />

inndele=rzeczownik<br />

inndeling=rzeczownik<br />

inndra=czasownik


inndrive=czasownik<br />

inne=przysłówek<br />

inne=rzeczownik<br />

innebære=czasownik<br />

innebygd=przymiotnik<br />

innehaver=rzeczownik<br />

inneholde=czasownik<br />

inneliv=rzeczownik<br />

innelukket=przymiotnik<br />

innen=przyimek<br />

innen=przymiotnik<br />

innenbys=przymiotnik<br />

innendørs=przymiotnik<br />

innenfor=przyimek<br />

innenfra=przyimek<br />

innenlandsk=przymiotnik<br />

innenrikspolitikk=rzeczownik<br />

innerst=przymiotnik<br />

innervasjon=rzeczownik<br />

inneslutte=rzeczownik<br />

innesluttet=przymiotnik<br />

innesperre=czasownik<br />

innesperre=rzeczownik<br />

innestå=czasownik<br />

innestengt=przymiotnik<br />

inneværende=przymiotnik<br />

innfall=rzeczownik<br />

innfallsport=rzeczownik<br />

innfatning=rzeczownik<br />

innfinne=czasownik<br />

innfløkt=przymiotnik<br />

innflytelse=rzeczownik<br />

innflytelsesrik=przymiotnik<br />

innføre=czasownik<br />

innføring=rzeczownik<br />

innførsel=rzeczownik<br />

innforstått=przymiotnik<br />

innfri=czasownik<br />

inngå=czasownik<br />

inngående=przymiotnik<br />

inngang=rzeczownik<br />

inngangsdør=rzeczownik<br />

inngjerde=czasownik<br />

inngrep=rzeczownik<br />

inngripende=przymiotnik<br />

inngrodd=przymiotnik<br />

innhegne=czasownik<br />

innhegning=rzeczownik<br />

innhente=czasownik<br />

innhogg=rzeczownik<br />

innhold=rzeczownik<br />

innholdsfortegnelse=rzeczownik<br />

innholdsløs=przymiotnik<br />

innhøste=rzeczownik<br />

innhøsting=rzeczownik<br />

innhylle=czasownik<br />

inniblant=czasownik<br />

innimellom=przyimek<br />

innkalle=czasownik<br />

innkalle=rzeczownik<br />

innkalling=rzeczownik


innkassere=czasownik<br />

innkast=rzeczownik<br />

innkjøp=rzeczownik<br />

innkjøpspris=rzeczownik<br />

innkjørsel=rzeczownik<br />

innkreve=czasownik<br />

innkreving=rzeczownik<br />

innkvartere=czasownik<br />

innkvartering=rzeczownik<br />

innlagt=przymiotnik<br />

innlån=rzeczownik<br />

innland=rzeczownik<br />

innlasting=rzeczownik<br />

innlate=czasownik<br />

innlede=czasownik<br />

innlede=rzeczownik<br />

innledende=przymiotnik<br />

innledning=rzeczownik<br />

innlegg=rzeczownik<br />

innlegge=czasownik<br />

innleggelse=rzeczownik<br />

innlemme=czasownik<br />

innlevere=czasownik<br />

innlevering=rzeczownik<br />

innløpe=czasownik<br />

innløse=czasownik<br />

innlysende=przymiotnik<br />

innmark=rzeczownik<br />

innmat=rzeczownik<br />

innmeldelse=rzeczownik<br />

innmelding=rzeczownik<br />

innordne=czasownik<br />

innover=przyimek<br />

innover=przysłówek<br />

innpakning=rzeczownik<br />

innpåsliten=przymiotnik<br />

innprente=czasownik<br />

innramme=czasownik<br />

innrede=czasownik<br />

innredning=rzeczownik<br />

innregistrere=czasownik<br />

innreise=rzeczownik<br />

innretning=rzeczownik<br />

innrette=czasownik<br />

innrømme=czasownik<br />

innrømme=rzeczownik<br />

innrømmelse=rzeczownik<br />

innrykke=czasownik<br />

innsamling=rzeczownik<br />

innsats=rzeczownik<br />

innse=czasownik<br />

innsender=rzeczownik<br />

innside=rzeczownik<br />

innsigelse=rzeczownik<br />

innsikt=rzeczownik<br />

innsjø=rzeczownik<br />

innskjerpe=czasownik<br />

innskjerpe=rzeczownik<br />

innskrenke=czasownik<br />

innskrenket=przymiotnik<br />

innskrenkning=rzeczownik


innskrift=rzeczownik<br />

innskudd=rzeczownik<br />

innskyte=czasownik<br />

innskytelse=rzeczownik<br />

innskyter=rzeczownik<br />

innslag=rzeczownik<br />

innsmigrende=przymiotnik<br />

innsnevre=czasownik<br />

innsnevring=rzeczownik<br />

innsnitt=rzeczownik<br />

innsolvens=rzeczownik<br />

innspilling=rzeczownik<br />

innstille=czasownik<br />

innstilling=rzeczownik<br />

innstilt=przymiotnik<br />

innta=czasownik<br />

inntasting=rzeczownik<br />

inntekt=rzeczownik<br />

inntil=przyimek<br />

inntil=spójnik<br />

inntjening=rzeczownik<br />

inntre=czasownik<br />

inntre=rzeczownik<br />

inntreffe=czasownik<br />

inntrykk=rzeczownik<br />

innunder=przysłówek<br />

innvand=rzeczownik<br />

innvandre=czasownik<br />

innvandre=rzeczownik<br />

innvandrer=rzeczownik<br />

innvandring=rzeczownik<br />

innvende=czasownik<br />

innvendig=przymiotnik<br />

innvending=rzeczownik<br />

innvie=czasownik<br />

innvie=rzeczownik<br />

innvielse=rzeczownik<br />

innvikle=czasownik<br />

innviklet=przymiotnik<br />

innvirke=czasownik<br />

innvirke=rzeczownik<br />

innvirkning=rzeczownik<br />

innvortes=przymiotnik<br />

insekt=rzeczownik<br />

insinuere=czasownik<br />

insistere=czasownik<br />

inspeksjon=rzeczownik<br />

inspisere=czasownik<br />

instinkt=rzeczownik<br />

institusjon=rzeczownik<br />

institutt=rzeczownik<br />

instruere=rzeczownik<br />

instruks=rzeczownik<br />

instruksjon=rzeczownik<br />

instrument=rzeczownik<br />

instrumentalis=rzeczownik<br />

insulin=rzeczownik<br />

intakt=przymiotnik<br />

integrering=rzeczownik<br />

intellektuell=przymiotnik<br />

intellektuell=rzeczownik


intelligent=przymiotnik<br />

intendant=rzeczownik<br />

intens=przymiotnik<br />

intens=rzeczownik<br />

intensifier=rzeczownik<br />

intensjon=rzeczownik<br />

interessant=przymiotnik<br />

interessant=rzeczownik<br />

interesse=rzeczownik<br />

interessegruppe=rzeczownik<br />

interessekonflikt=rzeczownik<br />

interessere=czasownik<br />

interiør=rzeczownik<br />

intermesso=rzeczownik<br />

intern=przymiotnik<br />

internasjonal=przymiotnik<br />

internatskole=rzeczownik<br />

internere=rzeczownik<br />

Internettkafé=rzeczownik<br />

interpellasjon=rzeczownik<br />

intervall=rzeczownik<br />

intervensjon=rzeczownik<br />

intervju=rzeczownik<br />

intervjue=czasownik<br />

intet=rzeczownik<br />

intetkjønn=rzeczownik<br />

intim=przymiotnik<br />

intim=rzeczownik<br />

intoleranse=rzeczownik<br />

intonasjon=rzeczownik<br />

intravenøs=przymiotnik<br />

intrige=rzeczownik<br />

introduksjon=rzeczownik<br />

intuisjon=rzeczownik<br />

invadere=czasownik<br />

invalid=rzeczownik<br />

invaliditet=rzeczownik<br />

invasjon=rzeczownik<br />

inventar=rzeczownik<br />

investere=czasownik<br />

investere=rzeczownik<br />

investering=rzeczownik<br />

invitasjon=rzeczownik<br />

involvere=czasownik<br />

involvering=rzeczownik<br />

ionosfære=rzeczownik<br />

iørefallende=przymiotnik<br />

iøynefallende=przymiotnik<br />

iraker=rzeczownik<br />

irakisk=przymiotnik<br />

iraner=rzeczownik<br />

iransk=przymiotnik<br />

ire=rzeczownik<br />

irettesettelse=rzeczownik<br />

iris=rzeczownik<br />

irlender=rzeczownik<br />

ironi=rzeczownik<br />

irr=rzeczownik<br />

irre=czasownik<br />

irregulær=przymiotnik<br />

irritabel=przymiotnik


irritabel=rzeczownik<br />

irritasjon=rzeczownik<br />

irritere=czasownik<br />

irritere=przymiotnik<br />

irriterende=przymiotnik<br />

irsk=przymiotnik<br />

is=rzeczownik<br />

isbit=rzeczownik<br />

isbjørn=rzeczownik<br />

isbre=rzeczownik<br />

isbryter=rzeczownik<br />

iscenesette=czasownik<br />

iscenesettelse=rzeczownik<br />

iscenesetter=rzeczownik<br />

isdans=rzeczownik<br />

isenkram=rzeczownik<br />

isfjell=rzeczownik<br />

isflak=rzeczownik<br />

isfugl=rzeczownik<br />

ishockey=rzeczownik<br />

isjias=rzeczownik<br />

iskald=przymiotnik<br />

iskrem=rzeczownik<br />

islagt=przymiotnik<br />

Islam=przymiotnik<br />

islam=rzeczownik<br />

islamsk=przymiotnik<br />

Island=rzeczownik<br />

islandsk=przymiotnik<br />

islender=rzeczownik<br />

islending=rzeczownik<br />

isobar=rzeczownik<br />

isolasjon=rzeczownik<br />

isolat=rzeczownik<br />

isolator=rzeczownik<br />

isolere=czasownik<br />

Israel=rzeczownik<br />

israeler=rzeczownik<br />

israelitt=rzeczownik<br />

israelsk=przymiotnik<br />

isse=rzeczownik<br />

isteden=przysłówek<br />

istid=rzeczownik<br />

Italia=rzeczownik<br />

italiener=rzeczownik<br />

iver=rzeczownik<br />

iverksette=czasownik<br />

J=rzeczownik<br />

ja=przysłówek<br />

ja=rzeczownik<br />

jade=rzeczownik<br />

jærtegn=rzeczownik<br />

jævel=rzeczownik<br />

jafs=rzeczownik<br />

jag=rzeczownik<br />

jage=czasownik<br />

jager=rzeczownik<br />

jaguar=rzeczownik<br />

jakke=rzeczownik<br />

jakt=rzeczownik<br />

jakte=czasownik


jakthund=rzeczownik<br />

jål=rzeczownik<br />

jåle=czasownik<br />

jam=rzeczownik<br />

jambes=rzeczownik<br />

jamføre=czasownik<br />

jammen=przysłówek<br />

jammer=rzeczownik<br />

jamn=rzeczownik<br />

jamre=czasownik<br />

januar=rzeczownik<br />

japaner=rzeczownik<br />

japansk=przymiotnik<br />

japp=rzeczownik<br />

jare=rzeczownik<br />

jarl=rzeczownik<br />

jaspis=rzeczownik<br />

jatte=czasownik<br />

jeg=rzeczownik<br />

jeg=zaimek<br />

jeger=rzeczownik<br />

jekk=rzeczownik<br />

jekke=czasownik<br />

jeksel=rzeczownik<br />

jenke=czasownik<br />

jente=rzeczownik<br />

jeremiade=rzeczownik<br />

jern=rzeczownik<br />

jernalder=rzeczownik<br />

jernbane=rzeczownik<br />

jernbanekonduktør=rzeczownik<br />

jernbanekupé=rzeczownik<br />

jernbaneskinne=rzeczownik<br />

jernbanestasjon=rzeczownik<br />

jernbanetog=rzeczownik<br />

jernbanevogn=rzeczownik<br />

jernbeslag=rzeczownik<br />

jernblikk=rzeczownik<br />

jernmalm=rzeczownik<br />

jernteppe=rzeczownik<br />

jernvare=rzeczownik<br />

jernverk=rzeczownik<br />

jerpe=rzeczownik<br />

jerv=rzeczownik<br />

jesuitt=rzeczownik<br />

jeter=rzeczownik<br />

jetfly=rzeczownik<br />

jetjager=rzeczownik<br />

jetmotor=rzeczownik<br />

jevn=przymiotnik<br />

jevn=rzeczownik<br />

jevndøgn=rzeczownik<br />

jevne=czasownik<br />

jevnføre=czasownik<br />

jevning=rzeczownik<br />

jevnlig=przymiotnik<br />

jo=przysłówek<br />

jo=rzeczownik<br />

jobb=rzeczownik<br />

jobbe=czasownik<br />

jobbsøker=rzeczownik


jockey=rzeczownik<br />

jod=rzeczownik<br />

jøde=rzeczownik<br />

jodle=czasownik<br />

jogge=czasownik<br />

jogurt=rzeczownik<br />

jojo=rzeczownik<br />

jøkel=rzeczownik<br />

jolle=rzeczownik<br />

jomfru=rzeczownik<br />

jomfruelig=przymiotnik<br />

jomfruelig=przysłówek<br />

jomfrunalsk=przymiotnik<br />

jomfrutur=rzeczownik<br />

jonisk=przymiotnik<br />

jonsok=rzeczownik<br />

jonsokkoll=rzeczownik<br />

jord=rzeczownik<br />

jordansk=przymiotnik<br />

jordbær=rzeczownik<br />

jordbruk=rzeczownik<br />

jordbunn=rzeczownik<br />

jorde=rzeczownik<br />

jordegods=rzeczownik<br />

jordeiendom=rzeczownik<br />

jording=rzeczownik<br />

jordisk=przymiotnik<br />

jordisk=rzeczownik<br />

jordklode=rzeczownik<br />

jordledning=rzeczownik<br />

jordmor=rzeczownik<br />

jordnær=przymiotnik<br />

jordnøtt=rzeczownik<br />

jordomseiling=rzeczownik<br />

jordoverflate=rzeczownik<br />

jordskjelv=rzeczownik<br />

jordvarme=rzeczownik<br />

jøssing=rzeczownik<br />

journal=rzeczownik<br />

journalist=rzeczownik<br />

jovial=przymiotnik<br />

jubel=rzeczownik<br />

jubelår=rzeczownik<br />

jubilant=rzeczownik<br />

jubilere=rzeczownik<br />

jubileum=rzeczownik<br />

juble=czasownik<br />

judaisme=rzeczownik<br />

judisium=rzeczownik<br />

jugl=rzeczownik<br />

jugoslav=rzeczownik<br />

Jugoslavia=rzeczownik<br />

jugoslavisk=przymiotnik<br />

juice=rzeczownik<br />

juks=rzeczownik<br />

jukse=czasownik<br />

juksemaker=rzeczownik<br />

jul=rzeczownik<br />

julaften=rzeczownik<br />

jule=czasownik<br />

julebord=rzeczownik


julegave=rzeczownik<br />

julekrybbe=rzeczownik<br />

julekveld=rzeczownik<br />

julenisse=rzeczownik<br />

julepresang=rzeczownik<br />

julespill=rzeczownik<br />

juletre=rzeczownik<br />

juli=rzeczownik<br />

juling=rzeczownik<br />

jull=rzeczownik<br />

jumper=rzeczownik<br />

jungel=rzeczownik<br />

juni=rzeczownik<br />

junior=rzeczownik<br />

junta=rzeczownik<br />

jur=rzeczownik<br />

jura=rzeczownik<br />

jure!=rzeczownik<br />

juridisk=przymiotnik<br />

jurist=rzeczownik<br />

jury=rzeczownik<br />

jurymann=rzeczownik<br />

jus=rzeczownik<br />

just=przysłówek<br />

just=rzeczownik<br />

justerbar=przymiotnik<br />

justere=czasownik<br />

justis=rzeczownik<br />

justisdepartement=rzeczownik<br />

justisminister=rzeczownik<br />

justismord=rzeczownik<br />

jute=rzeczownik<br />

juv=rzeczownik<br />

juvel=rzeczownik<br />

juveler=rzeczownik<br />

juvenile=przymiotnik<br />

Jylland=rzeczownik<br />

jy<strong>pl</strong>ing=rzeczownik<br />

K=rzeczownik<br />

kabal=rzeczownik<br />

kabaret=rzeczownik<br />

kabel=rzeczownik<br />

kabin=rzeczownik<br />

kabinett=rzeczownik<br />

kabriolet=rzeczownik<br />

kabyss=rzeczownik<br />

kadaver=rzeczownik<br />

kadens=rzeczownik<br />

kader=rzeczownik<br />

kadett=rzeczownik<br />

kafé=rzeczownik<br />

kafeteria=rzeczownik<br />

kaffe=rzeczownik<br />

kaffebønne=rzeczownik<br />

kaffegrut=rzeczownik<br />

kaffekanne=rzeczownik<br />

kaffekvern=rzeczownik<br />

kaffemaskin=rzeczownik<br />

kaffer=rzeczownik<br />

kaffeservise=rzeczownik<br />

kaftan=rzeczownik


kagge=rzeczownik<br />

kahytt=rzeczownik<br />

kai=rzeczownik<br />

kaie=rzeczownik<br />

kajakk=rzeczownik<br />

kakadu=rzeczownik<br />

kakao=rzeczownik<br />

kake=rzeczownik<br />

kakerlakk=rzeczownik<br />

kaki=rzeczownik<br />

kakkelovn=rzeczownik<br />

kakl=rzeczownik<br />

kakle=czasownik<br />

kakle=rzeczownik<br />

kaktus=rzeczownik<br />

kål=rzeczownik<br />

kala=rzeczownik<br />

kalamitet=rzeczownik<br />

kalas=rzeczownik<br />

kald=przymiotnik<br />

kald=przysłówek<br />

kaldsvette=rzeczownik<br />

kalender=rzeczownik<br />

kalesje=rzeczownik<br />

kaliber=rzeczownik<br />

kalk=rzeczownik<br />

kalke=czasownik<br />

kalkerpapir=rzeczownik<br />

kalkholdig=przymiotnik<br />

kalkstein=rzeczownik<br />

kalkulasjon=rzeczownik<br />

kalkulator=rzeczownik<br />

kalkulere=czasownik<br />

kalkun=rzeczownik<br />

kalkyle=rzeczownik<br />

kall=rzeczownik<br />

kalle=czasownik<br />

kalori=rzeczownik<br />

kalorimeter=rzeczownik<br />

kalosje=rzeczownik<br />

kålrabi=rzeczownik<br />

kålrot=rzeczownik<br />

kalsium=rzeczownik<br />

kalv=rzeczownik<br />

kalve=czasownik<br />

kam=rzeczownik<br />

kambrisk=rzeczownik<br />

kamel=rzeczownik<br />

kameleon=rzeczownik<br />

kamelia=rzeczownik<br />

kamera=rzeczownik<br />

kamerat=rzeczownik<br />

kameratskap=rzeczownik<br />

kameratslig=przymiotnik<br />

kamfer=rzeczownik<br />

kamgarn=rzeczownik<br />

kamille=rzeczownik<br />

kamin=rzeczownik<br />

kammer=rzeczownik<br />

kammermusikk=rzeczownik<br />

kammerpike=rzeczownik


kammertjener=rzeczownik<br />

kamp=rzeczownik<br />

kampånd=rzeczownik<br />

kampanje=rzeczownik<br />

kampere=czasownik<br />

kampestein=rzeczownik<br />

kampfly=rzeczownik<br />

kampvotering=rzeczownik<br />

kamuflasje=rzeczownik<br />

kamuflere=czasownik<br />

kan=rzeczownik<br />

kanadier=rzeczownik<br />

kanadisk=przymiotnik<br />

kanal=rzeczownik<br />

kanaliser=rzeczownik<br />

kanapé=rzeczownik<br />

kanarifugl=rzeczownik<br />

kandidat=rzeczownik<br />

kandidatur=rzeczownik<br />

kandisere=czasownik<br />

kandisert=przymiotnik<br />

kanefart=rzeczownik<br />

kanel=rzeczownik<br />

kanevas=rzeczownik<br />

kanin=rzeczownik<br />

kanne=rzeczownik<br />

kannibal=rzeczownik<br />

kannik=rzeczownik<br />

kano=rzeczownik<br />

kanon=rzeczownik<br />

kanonbåt=rzeczownik<br />

kanoner=rzeczownik<br />

kanskje=przysłówek<br />

kansler=rzeczownik<br />

kant=rzeczownik<br />

kantarell=rzeczownik<br />

kantate=rzeczownik<br />

kante=czasownik<br />

kantete=przymiotnik<br />

kantine=rzeczownik<br />

kantre=czasownik<br />

kantstein=rzeczownik<br />

kanvas=rzeczownik<br />

kanyle=rzeczownik<br />

kaos=rzeczownik<br />

kaotisk=przymiotnik<br />

kapasitet=rzeczownik<br />

kåpe=rzeczownik<br />

kapell=rzeczownik<br />

kapellan=rzeczownik<br />

kapellmester=rzeczownik<br />

kaper=rzeczownik<br />

kapital=rzeczownik<br />

kapitalisme=rzeczownik<br />

kapittel=rzeczownik<br />

kapitulasjon=rzeczownik<br />

kapitulere=czasownik<br />

ka<strong>pl</strong>ak=rzeczownik<br />

kapp=rzeczownik<br />

kappe=rzeczownik<br />

kappes=czasownik


kappes=rzeczownik<br />

kappestrid=rzeczownik<br />

kap<strong>pl</strong>øp=rzeczownik<br />

kapproing=rzeczownik<br />

kappsag=rzeczownik<br />

kappseilas=rzeczownik<br />

kapre=czasownik<br />

kapre=rzeczownik<br />

kaprer=rzeczownik<br />

kaprifol=rzeczownik<br />

kaprifolium=rzeczownik<br />

kapring=rzeczownik<br />

kapriol=rzeczownik<br />

kaprise=rzeczownik<br />

kapsel=rzeczownik<br />

kaptein=rzeczownik<br />

kapusiner=rzeczownik<br />

kaputt=przymiotnik<br />

kar=rzeczownik<br />

kår=rzeczownik<br />

karabin=rzeczownik<br />

karaffel=rzeczownik<br />

karakter=rzeczownik<br />

karakterisere=czasownik<br />

karakterisere=rzeczownik<br />

karakteristikk=rzeczownik<br />

karakteristisk=przymiotnik<br />

karakterløs=przymiotnik<br />

karakterstyrke=rzeczownik<br />

karaktertrekk=rzeczownik<br />

karamell=rzeczownik<br />

karantene=rzeczownik<br />

karat=rzeczownik<br />

karate=rzeczownik<br />

karavane=rzeczownik<br />

karbon=rzeczownik<br />

karbonade=rzeczownik<br />

karbonat=rzeczownik<br />

karbondioksid=rzeczownik<br />

karbonmonoksid=rzeczownik<br />

karbonpapir=rzeczownik<br />

kardangaksel=rzeczownik<br />

kårde=rzeczownik<br />

kardemomme=rzeczownik<br />

kardialgi=rzeczownik<br />

kardinal=rzeczownik<br />

kardiologi=rzeczownik<br />

kåre=czasownik<br />

karet=rzeczownik<br />

karfolk=rzeczownik<br />

karibisk=przymiotnik<br />

karikatur=rzeczownik<br />

kåring=rzeczownik<br />

karjol=rzeczownik<br />

karm=rzeczownik<br />

karma=rzeczownik<br />

karmelitt=rzeczownik<br />

karmin=rzeczownik<br />

karmosin=rzeczownik<br />

karneval=rzeczownik<br />

karnevalsdrakt=rzeczownik


karosseri=rzeczownik<br />

karpe=rzeczownik<br />

karri=rzeczownik<br />

karriere=rzeczownik<br />

karse=rzeczownik<br />

kart=rzeczownik<br />

kartell=rzeczownik<br />

kartong=rzeczownik<br />

kartotek=rzeczownik<br />

karusell=rzeczownik<br />

karve=rzeczownik<br />

kåsere=czasownik<br />

kåseri=rzeczownik<br />

kaserne=rzeczownik<br />

kasino=rzeczownik<br />

kasjmir=rzeczownik<br />

kaskade=rzeczownik<br />

kasko=rzeczownik<br />

kassalapp=rzeczownik<br />

kassasjon=rzeczownik<br />

kassasuksess=rzeczownik<br />

kasse=rzeczownik<br />

kassemangel=rzeczownik<br />

kassere=czasownik<br />

kasserer=rzeczownik<br />

kassererske=rzeczownik<br />

kasserolle=rzeczownik<br />

kassett=rzeczownik<br />

kassevogn=rzeczownik<br />

kast=rzeczownik<br />

kastanje=rzeczownik<br />

kaste=czasownik<br />

kastrere=czasownik<br />

kasus=rzeczownik<br />

kåt=przymiotnik<br />

katakombe=rzeczownik<br />

katalog=rzeczownik<br />

katalogisere=czasownik<br />

katalysator=rzeczownik<br />

katapult=rzeczownik<br />

katarr=rzeczownik<br />

katastrofal=przymiotnik<br />

katastrofe=rzeczownik<br />

katedral=rzeczownik<br />

kategori=rzeczownik<br />

kategorisk=przymiotnik<br />

katekisme=rzeczownik<br />

kateter=rzeczownik<br />

kation=rzeczownik<br />

katolikk=rzeczownik<br />

katolisisme=rzeczownik<br />

katolsk=przymiotnik<br />

katt=rzeczownik<br />

kattemusikk=rzeczownik<br />

kattepine=rzeczownik<br />

kattevask=rzeczownik<br />

kattøye=rzeczownik<br />

kattunge=rzeczownik<br />

kausjon=rzeczownik<br />

kausjonere=czasownik<br />

kausjonist=rzeczownik


kautsjuk=rzeczownik<br />

kav=przysłówek<br />

kav=rzeczownik<br />

kavaler=rzeczownik<br />

kavaleri=rzeczownik<br />

kavalkade=rzeczownik<br />

kave=czasownik<br />

kaviar=rzeczownik<br />

kavring=rzeczownik<br />

kefir=rzeczownik<br />

keiser=rzeczownik<br />

keisersnitt=rzeczownik<br />

keitet=rzeczownik<br />

keitete=przymiotnik<br />

keivhendt=przymiotnik<br />

keivhendt=rzeczownik<br />

kelter=rzeczownik<br />

keltisk=przymiotnik<br />

kenguru=rzeczownik<br />

kennel=rzeczownik<br />

kentaur=rzeczownik<br />

keramiker=rzeczownik<br />

keramikk=rzeczownik<br />

ketchup=rzeczownik<br />

kidnappe=czasownik<br />

kikhoste=rzeczownik<br />

kikk=rzeczownik<br />

kikke=czasownik<br />

kikkert=rzeczownik<br />

kikkhull=rzeczownik<br />

kilde=rzeczownik<br />

kildevann=rzeczownik<br />

kile=rzeczownik<br />

kilen=przymiotnik<br />

kileskrift=rzeczownik<br />

killing=rzeczownik<br />

kilo=rzeczownik<br />

kilometer=rzeczownik<br />

kime=rzeczownik<br />

kim<strong>pl</strong>ante=rzeczownik<br />

kimse=czasownik<br />

Kina=rzeczownik<br />

kinaputt=rzeczownik<br />

kineser=rzeczownik<br />

kinesisk=przymiotnik<br />

kinin=rzeczownik<br />

kinn=rzeczownik<br />

kino=rzeczownik<br />

kiosk=rzeczownik<br />

kirke=rzeczownik<br />

kirkegård=rzeczownik<br />

kirkeverge=rzeczownik<br />

kiropraktor=rzeczownik<br />

kirsebær=rzeczownik<br />

kirurg=rzeczownik<br />

kiste=rzeczownik<br />

kitin=rzeczownik<br />

kitt=rzeczownik<br />

kittel=rzeczownik<br />

kiv=rzeczownik<br />

kjæle=czasownik


kjæle=rzeczownik<br />

kjæledyr=rzeczownik<br />

kjælen=przymiotnik<br />

kjælenavn=rzeczownik<br />

kjær=przymiotnik<br />

kjær=rzeczownik<br />

kjæreste=rzeczownik<br />

kjærkommen=przymiotnik<br />

kjærlig=przymiotnik<br />

kjærlighet=rzeczownik<br />

kjærtegn=rzeczownik<br />

kjærtegne=czasownik<br />

kjake=rzeczownik<br />

kjapp=przymiotnik<br />

kje=rzeczownik<br />

kjed=rzeczownik<br />

kjede=czasownik<br />

kjede=rzeczownik<br />

kjedebrev=rzeczownik<br />

kjedeforretning=rzeczownik<br />

kjedekasse=rzeczownik<br />

kjedekollisjon=rzeczownik<br />

kjedelig=przymiotnik<br />

kjedereaksjon=rzeczownik<br />

kjederøyker=rzeczownik<br />

kjedsomhet=rzeczownik<br />

kjedsommelig=przymiotnik<br />

kjeft=rzeczownik<br />

kjefte=czasownik<br />

kjegle=rzeczownik<br />

kjeglespill=rzeczownik<br />

kjekk=przymiotnik<br />

kjekkas=rzeczownik<br />

kjekl=rzeczownik<br />

kjekle=czasownik<br />

kjeks=rzeczownik<br />

kjele=rzeczownik<br />

kjeledress=rzeczownik<br />

kjelke=rzeczownik<br />

kjeller=rzeczownik<br />

kjeltring=rzeczownik<br />

kjemi=rzeczownik<br />

kjemiker=rzeczownik<br />

kjemisk=przymiotnik<br />

kjemme=czasownik<br />

kjemme=rzeczownik<br />

kjempe=rzeczownik<br />

kjendis=rzeczownik<br />

kjenne=czasownik<br />

kjenne=rzeczownik<br />

kjennelse=rzeczownik<br />

kjennemerke=rzeczownik<br />

kjenner=rzeczownik<br />

kjennetegn=czasownik<br />

kjennetegn=rzeczownik<br />

kjennetegne=czasownik<br />

kjenning=rzeczownik<br />

kjennskap=rzeczownik<br />

kjensgjerning=rzeczownik<br />

kjent=przymiotnik<br />

kjepp=rzeczownik


kjepphest=rzeczownik<br />

kjerne=rzeczownik<br />

kjernefamilie=rzeczownik<br />

kjernefysikk=rzeczownik<br />

kjernehus=rzeczownik<br />

kjernekraft=rzeczownik<br />

kjernemelk=rzeczownik<br />

kjerre=rzeczownik<br />

kjerring=rzeczownik<br />

kjertel=rzeczownik<br />

kjetter=rzeczownik<br />

kjetting=rzeczownik<br />

kjeve=rzeczownik<br />

kjevle=rzeczownik<br />

kjødelig=przymiotnik<br />

kjøkken=rzeczownik<br />

kjøkkenbenk=rzeczownik<br />

kjøkkenbord=rzeczownik<br />

kjøkkenkniv=rzeczownik<br />

kjøl=rzeczownik<br />

kjole=rzeczownik<br />

kjøle=czasownik<br />

kjøle=rzeczownik<br />

kjøleanlegg=rzeczownik<br />

kjølebag=rzeczownik<br />

kjøledisk=rzeczownik<br />

kjøleskap=przymiotnik<br />

kjøleskap=rzeczownik<br />

kjolestoff=rzeczownik<br />

kjølevæske=rzeczownik<br />

kjølevann=rzeczownik<br />

kjølevogn=rzeczownik<br />

kjølig=przymiotnik<br />

kjølighet=rzeczownik<br />

kjølvann=rzeczownik<br />

kjønn=rzeczownik<br />

kjønnsløs=rzeczownik<br />

kjønns<strong>org</strong>an=rzeczownik<br />

kjøp=rzeczownik<br />

kjøpe=czasownik<br />

kjøper=rzeczownik<br />

kjøpesenter=rzeczownik<br />

kjøpesum=rzeczownik<br />

kjøpmann=rzeczownik<br />

kjøpslå=czasownik<br />

kjør=rzeczownik<br />

kjøre=czasownik<br />

kjøre=rzeczownik<br />

kjørekort=rzeczownik<br />

kjører=rzeczownik<br />

kjøretøy=rzeczownik<br />

kjøring=rzeczownik<br />

kjortel=rzeczownik<br />

kjørvel=rzeczownik<br />

kjøter=rzeczownik<br />

kjøtt=rzeczownik<br />

kjøttbit=rzeczownik<br />

kjøttetende=przymiotnik<br />

klå=czasownik<br />

klabbeføre=rzeczownik<br />

kladd=rzeczownik


kladdebok=rzeczownik<br />

klær=rzeczownik<br />

klaff=rzeczownik<br />

klage=czasownik<br />

klage=rzeczownik<br />

klagemål=rzeczownik<br />

klagesang=rzeczownik<br />

klam=przymiotnik<br />

klamme=rzeczownik<br />

klammeri=rzeczownik<br />

klamp=rzeczownik<br />

klamre=czasownik<br />

klander=rzeczownik<br />

klang=rzeczownik<br />

klapp=rzeczownik<br />

klappe=czasownik<br />

klapperslange=rzeczownik<br />

klappjakt=rzeczownik<br />

klappsalve=rzeczownik<br />

klapre=czasownik<br />

klaps=rzeczownik<br />

klar=przymiotnik<br />

klar=rzeczownik<br />

klare=czasownik<br />

klarere=czasownik<br />

klarering=rzeczownik<br />

klargjøre=czasownik<br />

klarhet=rzeczownik<br />

klarinett=rzeczownik<br />

klaring=rzeczownik<br />

klarne=czasownik<br />

klarvær=rzeczownik<br />

klase=rzeczownik<br />

klask=rzeczownik<br />

klaske=czasownik<br />

klasse=rzeczownik<br />

klassifisere=czasownik<br />

klassifisere=rzeczownik<br />

klassiker=rzeczownik<br />

klassisisme=rzeczownik<br />

klassisk=przymiotnik<br />

klatre=czasownik<br />

klatrefugl=rzeczownik<br />

klatring=rzeczownik<br />

klatt=rzeczownik<br />

klaustrofobi=rzeczownik<br />

klausul=rzeczownik<br />

klauv=rzeczownik<br />

klaver=rzeczownik<br />

klaviatur=rzeczownik<br />

kle=czasownik<br />

klebe=czasownik<br />

kleberstein=rzeczownik<br />

klebrig=przymiotnik<br />

klede=rzeczownik<br />

kledelig=przymiotnik<br />

klegg=rzeczownik<br />

klekke=czasownik<br />

klekkelig=przymiotnik<br />

klem=czasownik<br />

klem=rzeczownik


klementin=rzeczownik<br />

klemme=rzeczownik<br />

klemt=rzeczownik<br />

klenge=czasownik<br />

klenge=rzeczownik<br />

klengenavn=rzeczownik<br />

kleptoman=rzeczownik<br />

kleresi=rzeczownik<br />

kles=rzeczownik<br />

klesbørste=rzeczownik<br />

kleshenger=rzeczownik<br />

klesklype=rzeczownik<br />

klesskap=rzeczownik<br />

kli=rzeczownik<br />

klient=rzeczownik<br />

klientell=rzeczownik<br />

klikk=rzeczownik<br />

klikke=czasownik<br />

klima=rzeczownik<br />

klimaks=rzeczownik<br />

klimakterium=rzeczownik<br />

klimatisk=przymiotnik<br />

klimpre=czasownik<br />

kling=rzeczownik<br />

klinge=czasownik<br />

klinikk=rzeczownik<br />

klinikken=przymiotnik<br />

klinisk=przymiotnik<br />

klink=rzeczownik<br />

klinke=rzeczownik<br />

klipp=rzeczownik<br />

klippe=czasownik<br />

klippe=rzeczownik<br />

klippeblokk=rzeczownik<br />

klippfisk=rzeczownik<br />

klipping=rzeczownik<br />

klips=rzeczownik<br />

klirr=rzeczownik<br />

klirre=czasownik<br />

klirring=rzeczownik<br />

klisjé=rzeczownik<br />

kliss=rzeczownik<br />

klissete=przymiotnik<br />

klister=rzeczownik<br />

klistre=czasownik<br />

klo=rzeczownik<br />

klø=czasownik<br />

klø=rzeczownik<br />

kloakk=rzeczownik<br />

kloakkanlegg=rzeczownik<br />

kloakkinnhold=rzeczownik<br />

klode=rzeczownik<br />

kløe=rzeczownik<br />

kløft=rzeczownik<br />

klok=przymiotnik<br />

klokke=rzeczownik<br />

klokkeblåstjerne=rzeczownik<br />

klokkeblomst=rzeczownik<br />

klokker=rzeczownik<br />

klokkeslett=rzeczownik<br />

klokskap=rzeczownik


kløkt=rzeczownik<br />

klone=czasownik<br />

klone=rzeczownik<br />

kløne=rzeczownik<br />

klønete=przymiotnik<br />

klor=rzeczownik<br />

klore=czasownik<br />

kloroform=rzeczownik<br />

klorofyll=rzeczownik<br />

klorose=rzeczownik<br />

klorvann=rzeczownik<br />

klosett=rzeczownik<br />

kloskate=rzeczownik<br />

kloss=rzeczownik<br />

klossete=przymiotnik<br />

klossmajor=rzeczownik<br />

kloster=rzeczownik<br />

kløtsj=rzeczownik<br />

klov=rzeczownik<br />

klovdyr=rzeczownik<br />

kløve=czasownik<br />

kløver=rzeczownik<br />

kløvhest=rzeczownik<br />

klovn=rzeczownik<br />

kløyve=czasownik<br />

klubb=rzeczownik<br />

klubbe=rzeczownik<br />

klubblokale=rzeczownik<br />

klubbmedlem=rzeczownik<br />

kludre=czasownik<br />

klukke=czasownik<br />

klukklatter=rzeczownik<br />

klump=rzeczownik<br />

klumpe=czasownik<br />

klumpete=przymiotnik<br />

klumpfot=rzeczownik<br />

klunger=rzeczownik<br />

klunk=rzeczownik<br />

klunke=czasownik<br />

kluss=rzeczownik<br />

klusse=czasownik<br />

klut=rzeczownik<br />

klynge=rzeczownik<br />

klynk=rzeczownik<br />

klynke=czasownik<br />

klyp=rzeczownik<br />

klype=rzeczownik<br />

klyster=rzeczownik<br />

klyver=rzeczownik<br />

km=rzeczownik<br />

kna=czasownik<br />

knabb=rzeczownik<br />

knagg=rzeczownik<br />

knake=czasownik<br />

knall=rzeczownik<br />

knallrød=przymiotnik<br />

knapp=przymiotnik<br />

knapp=rzeczownik<br />

knappe=czasownik<br />

knappenål=rzeczownik<br />

knapphet=rzeczownik


knapphull=rzeczownik<br />

knapt=przysłówek<br />

knarrand=rzeczownik<br />

knase=czasownik<br />

knaske=czasownik<br />

knast=rzeczownik<br />

knastørr=przymiotnik<br />

knaus=rzeczownik<br />

kne=rzeczownik<br />

knebel=rzeczownik<br />

kneble=czasownik<br />

knebøyning=rzeczownik<br />

knehase=rzeczownik<br />

kneipe=rzeczownik<br />

kneippbrød=rzeczownik<br />

kneise=czasownik<br />

knekk=rzeczownik<br />

knekke=czasownik<br />

knekkebrød=rzeczownik<br />

knekkende=przysłówek<br />

knekt=rzeczownik<br />

knele=czasownik<br />

knep=rzeczownik<br />

knepen=przymiotnik<br />

knepp=rzeczownik<br />

kneskål=rzeczownik<br />

knestrømpe=rzeczownik<br />

kniks=rzeczownik<br />

knip=rzeczownik<br />

knipe=rzeczownik<br />

knipetak=rzeczownik<br />

knipetang=rzeczownik<br />

kni<strong>pl</strong>ing=rzeczownik<br />

knippe=rzeczownik<br />

knips=rzeczownik<br />

knipse=czasownik<br />

knirke=czasownik<br />

knis=rzeczownik<br />

knitre=czasownik<br />

kniv=rzeczownik<br />

knoke=rzeczownik<br />

knokkel=rzeczownik<br />

knoll=rzeczownik<br />

knollet=przymiotnik<br />

knop=rzeczownik<br />

knopp=rzeczownik<br />

knoppskyting=rzeczownik<br />

knott=rzeczownik<br />

knudrete=przymiotnik<br />

knuge=czasownik<br />

knulle=czasownik<br />

knurr=rzeczownik<br />

knurre=czasownik<br />

knuse=czasownik<br />

knusende=przymiotnik<br />

knusk=rzeczownik<br />

knusktørr=przymiotnik<br />

knute=rzeczownik<br />

knutekål=rzeczownik<br />

knutepunkt=rzeczownik<br />

knutt=rzeczownik


kny=rzeczownik<br />

knytte=czasownik<br />

knytte=rzeczownik<br />

knyttneve=rzeczownik<br />

kø=rzeczownik<br />

koagulere=czasownik<br />

koalisjon=rzeczownik<br />

kobbe=rzeczownik<br />

kobbel=rzeczownik<br />

kobber=rzeczownik<br />

koble=rzeczownik<br />

kobling=rzeczownik<br />

kobolt=rzeczownik<br />

kobra=rzeczownik<br />

kode=rzeczownik<br />

kodeks=rzeczownik<br />

kodifikasjon=rzeczownik<br />

kodisill=rzeczownik<br />

koeffisient=rzeczownik<br />

koffein=rzeczownik<br />

kofferdam=rzeczownik<br />

koffert=rzeczownik<br />

koherens=rzeczownik<br />

kohesjon=rzeczownik<br />

kok=rzeczownik<br />

kokain=rzeczownik<br />

kokarde=rzeczownik<br />

koke=czasownik<br />

kokebok=rzeczownik<br />

kokett=przymiotnik<br />

kokette=rzeczownik<br />

kokettere=czasownik<br />

koking=rzeczownik<br />

kokk=rzeczownik<br />

kokong=rzeczownik<br />

kokos=rzeczownik<br />

kokosnøtt=rzeczownik<br />

koks=rzeczownik<br />

kolbe=rzeczownik<br />

koldbrann=rzeczownik<br />

koldtbord=rzeczownik<br />

kolera=rzeczownik<br />

koleriker=rzeczownik<br />

kolesterol=rzeczownik<br />

kolibri=rzeczownik<br />

kolikk=rzeczownik<br />

kolje=rzeczownik<br />

kollaps=rzeczownik<br />

kollbøtte=rzeczownik<br />

kolle=rzeczownik<br />

kølle=rzeczownik<br />

kollega=rzeczownik<br />

kollegium=rzeczownik<br />

kolleksjon=rzeczownik<br />

kollekt=rzeczownik<br />

kollektiv=przymiotnik<br />

kollektiv=rzeczownik<br />

koller=rzeczownik<br />

kolli=rzeczownik<br />

kollidere=rzeczownik<br />

kollisjonspute=rzeczownik


kolmule=rzeczownik<br />

kolon=rzeczownik<br />

koloni=rzeczownik<br />

kolonimakt=rzeczownik<br />

kolonnade=rzeczownik<br />

kolonne=rzeczownik<br />

koloss=rzeczownik<br />

kolossalt=przysłówek<br />

kom=rzeczownik<br />

koma=rzeczownik<br />

kombinasjon=rzeczownik<br />

kombinere=czasownik<br />

komedie=rzeczownik<br />

komet=rzeczownik<br />

komfort=czasownik<br />

komfort=rzeczownik<br />

komfortabel=przymiotnik<br />

komma=rzeczownik<br />

kommandere=czasownik<br />

kommandittselskap=rzeczownik<br />

kommando=rzeczownik<br />

kommandør=rzeczownik<br />

komme=czasownik<br />

komme=rzeczownik<br />

kommende=przymiotnik<br />

kommentar=rzeczownik<br />

kommentator=rzeczownik<br />

kommentere=czasownik<br />

kommer=rzeczownik<br />

kommersiell=przymiotnik<br />

kommisjon=rzeczownik<br />

kommisjonær=rzeczownik<br />

kommissariat=rzeczownik<br />

kommode=rzeczownik<br />

kommunal=przymiotnik<br />

kommune=rzeczownik<br />

kommunikasjon=rzeczownik<br />

kommunikasjonsmiddel=rzeczownik<br />

kommunion=przymiotnik<br />

kommunion=rzeczownik<br />

kommunisere=czasownik<br />

kommunisme=rzeczownik<br />

kompakt=przymiotnik<br />

kompani=rzeczownik<br />

kompaniskap=rzeczownik<br />

kompanjong=rzeczownik<br />

komparativ=rzeczownik<br />

kompass=rzeczownik<br />

kompensasjon=rzeczownik<br />

kompensere=czasownik<br />

kompetanse=rzeczownik<br />

kompetent=przymiotnik<br />

kompis=rzeczownik<br />

kom<strong>pl</strong>eks=rzeczownik<br />

kom<strong>pl</strong>ement=rzeczownik<br />

kom<strong>pl</strong>ett=przymiotnik<br />

kom<strong>pl</strong>ettere=czasownik<br />

kom<strong><strong>pl</strong>ik</strong>asjon=rzeczownik<br />

kom<strong>pl</strong>iment=rzeczownik<br />

kom<strong>pl</strong>isere=czasownik<br />

kom<strong>pl</strong>isert=przymiotnik


kom<strong>pl</strong>ott=rzeczownik<br />

komponent=rzeczownik<br />

komponere=czasownik<br />

komponere=rzeczownik<br />

komponist=rzeczownik<br />

kompost=rzeczownik<br />

kompost=wykrzyknik<br />

kompott=rzeczownik<br />

kompress=rzeczownik<br />

komprimere=czasownik<br />

kompromiss=rzeczownik<br />

komtesse=rzeczownik<br />

kon=rzeczownik<br />

kondemnere=czasownik<br />

kondens=rzeczownik<br />

kondensator=rzeczownik<br />

kondis=rzeczownik<br />

kondisjon=rzeczownik<br />

konditor=rzeczownik<br />

konditori=rzeczownik<br />

kondolere=czasownik<br />

kondom=rzeczownik<br />

kondor=rzeczownik<br />

konduite=rzeczownik<br />

konduktør=rzeczownik<br />

kone=rzeczownik<br />

konfeksjon=rzeczownik<br />

konfekt=rzeczownik<br />

konferanse=rzeczownik<br />

konferansier=rzeczownik<br />

konferere=czasownik<br />

konfesjon=rzeczownik<br />

konfidensiell=przymiotnik<br />

konfirmant=rzeczownik<br />

konfirmasjon=rzeczownik<br />

konfiskasjon=rzeczownik<br />

konfiskere=czasownik<br />

konflikt=rzeczownik<br />

konfrontasjon=rzeczownik<br />

konfrontere=czasownik<br />

konge=rzeczownik<br />

kongedømme=rzeczownik<br />

kongelig=przymiotnik<br />

kongerike=rzeczownik<br />

kongle=rzeczownik<br />

kongress=rzeczownik<br />

konjakk=rzeczownik<br />

konjektur=rzeczownik<br />

konjugasjon=rzeczownik<br />

konjunksjon=rzeczownik<br />

konjunktiv=rzeczownik<br />

konjunktur=rzeczownik<br />

konk=przymiotnik<br />

konkav=przymiotnik<br />

konkav=rzeczownik<br />

konkludere=czasownik<br />

konkludere=rzeczownik<br />

konklusjon=rzeczownik<br />

konkordans=rzeczownik<br />

konkordat=rzeczownik<br />

konkret=przymiotnik


konkretisere=czasownik<br />

konkubina=rzeczownik<br />

konkubinat=rzeczownik<br />

konkurranse=rzeczownik<br />

konkurransedyktig=rzeczownik<br />

konkurrent=rzeczownik<br />

konkurrere=czasownik<br />

konkurs=rzeczownik<br />

konkylie=rzeczownik<br />

konnotasjon=rzeczownik<br />

konsekvens=rzeczownik<br />

konsekvent=przymiotnik<br />

konsentrasjon=rzeczownik<br />

konsentrasjonsleir=rzeczownik<br />

konsentrere=czasownik<br />

konsept=rzeczownik<br />

konsern=rzeczownik<br />

konsert=rzeczownik<br />

konservativ=przymiotnik<br />

konservator=rzeczownik<br />

konservatorium=rzeczownik<br />

konserver=rzeczownik<br />

konservere=czasownik<br />

konservering=rzeczownik<br />

konserveringsmiddel=rzeczownik<br />

konsesjon=rzeczownik<br />

konsil=rzeczownik<br />

konsis=przymiotnik<br />

konsistens=rzeczownik<br />

konsolidere=czasownik<br />

konsoll=rzeczownik<br />

konsonant=rzeczownik<br />

konstabel=rzeczownik<br />

konstant=przymiotnik<br />

konstatere=czasownik<br />

konstellasjon=rzeczownik<br />

konstituere=czasownik<br />

konstituert=przymiotnik<br />

konstitusjon=rzeczownik<br />

konstruere=czasownik<br />

konstruere=rzeczownik<br />

konstruksjon=rzeczownik<br />

konstruktiv=przymiotnik<br />

konsul=rzeczownik<br />

konsulat=rzeczownik<br />

konsulent=rzeczownik<br />

konsultasjon=rzeczownik<br />

konsultere=czasownik<br />

konsument=rzeczownik<br />

konsumere=czasownik<br />

kontakt=rzeczownik<br />

kontakte=czasownik<br />

kontaktlinse=rzeczownik<br />

kontant=przymiotnik<br />

kontinent=rzeczownik<br />

kontinental=przymiotnik<br />

kontingent=rzeczownik<br />

kontinuerlig=przymiotnik<br />

konto=rzeczownik<br />

kontor=rzeczownik<br />

kontordame=rzeczownik


kontorist=rzeczownik<br />

kontortid=rzeczownik<br />

kontoutskrift=rzeczownik<br />

kontra=przyimek<br />

kontra=rzeczownik<br />

kontrabass=rzeczownik<br />

kontrakt=rzeczownik<br />

kontrapunkt=rzeczownik<br />

kontraspionasje=rzeczownik<br />

kontrast=rzeczownik<br />

kontroll=rzeczownik<br />

kontrollere=czasownik<br />

kontrollør=rzeczownik<br />

kontrolltårn=rzeczownik<br />

kontrolltiltak=rzeczownik<br />

kontroversiell=przymiotnik<br />

kontur=rzeczownik<br />

konvall=rzeczownik<br />

konveks=przymiotnik<br />

konvensjon=rzeczownik<br />

konversasjon=rzeczownik<br />

konversasjonsleksikon=rzeczownik<br />

konversere=czasownik<br />

konvertere=czasownik<br />

konvertitt=rzeczownik<br />

konvoi=rzeczownik<br />

konvolutt=rzeczownik<br />

kooperativ=przymiotnik<br />

koordinasjon=rzeczownik<br />

koordinere=czasownik<br />

kope=czasownik<br />

kopi=rzeczownik<br />

kopiere=czasownik<br />

kopimaskin=rzeczownik<br />

ko<strong>pl</strong>ing=rzeczownik<br />

kopp=rzeczownik<br />

kopper=rzeczownik<br />

koppevaksinasjon=rzeczownik<br />

kopra=rzeczownik<br />

kopula=rzeczownik<br />

kor=rzeczownik<br />

koral=rzeczownik<br />

korall=rzeczownik<br />

Koranen=rzeczownik<br />

korde=rzeczownik<br />

kordfløyel=rzeczownik<br />

koreograf=rzeczownik<br />

k<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

k<strong>org</strong>utt=rzeczownik<br />

korint=rzeczownik<br />

kork=rzeczownik<br />

korn=rzeczownik<br />

kornåker=rzeczownik<br />

kornblomst=rzeczownik<br />

kornell=rzeczownik<br />

kornett=rzeczownik<br />

kornkammer=rzeczownik<br />

korporal=rzeczownik<br />

korporativ=przymiotnik<br />

korps=rzeczownik<br />

korpulent=przymiotnik


korpus=rzeczownik<br />

korrekt=przymiotnik<br />

korrekt=rzeczownik<br />

korrektur=rzeczownik<br />

korrespondanse=rzeczownik<br />

korrespondere=czasownik<br />

korridor=rzeczownik<br />

korrigere=czasownik<br />

korrupsjon=rzeczownik<br />

korrupt=przymiotnik<br />

kors=rzeczownik<br />

korsang=rzeczownik<br />

korse=czasownik<br />

korsett=rzeczownik<br />

korsfeste=czasownik<br />

korsfestelse=rzeczownik<br />

korsrygg=rzeczownik<br />

korssting=rzeczownik<br />

korstog=rzeczownik<br />

korsvei=rzeczownik<br />

kort=przymiotnik<br />

kort=rzeczownik<br />

kortbølge=rzeczownik<br />

kortbukse=rzeczownik<br />

korteks=rzeczownik<br />

kortesje=rzeczownik<br />

kortfattet=przymiotnik<br />

korthåret=przymiotnik<br />

korthet=rzeczownik<br />

kortklippet=przymiotnik<br />

kortkunst=rzeczownik<br />

kortsiktig=przymiotnik<br />

kortslutning=rzeczownik<br />

kortslutte=czasownik<br />

kortspill=rzeczownik<br />

kortstokk=rzeczownik<br />

kortvarig=przymiotnik<br />

kortvarig=rzeczownik<br />

kortviser=rzeczownik<br />

korvett=rzeczownik<br />

kos=rzeczownik<br />

kosakk=rzeczownik<br />

kose=czasownik<br />

koselig=przymiotnik<br />

kosmetikk=rzeczownik<br />

kosmetisk=przymiotnik<br />

kosmisk=przymiotnik<br />

kosmonaut=rzeczownik<br />

kosmopolitisk=rzeczownik<br />

kosmos=rzeczownik<br />

kost=rzeczownik<br />

kostbar=przymiotnik<br />

koste=czasownik<br />

kostelig=przymiotnik<br />

kosteskaft=rzeczownik<br />

kosthold=rzeczownik<br />

kostnad=rzeczownik<br />

kostskole=rzeczownik<br />

kostyme=rzeczownik<br />

kotelett=rzeczownik<br />

koteri=rzeczownik


kott=rzeczownik<br />

koturne=rzeczownik<br />

køye=czasownik<br />

køye=rzeczownik<br />

krabat=rzeczownik<br />

krabbe=rzeczownik<br />

krafse=czasownik<br />

kraft=rzeczownik<br />

kraftanstrengelse=rzeczownik<br />

kraftig=przymiotnik<br />

kraftstasjon=rzeczownik<br />

kraftuttrykk=rzeczownik<br />

kraftverk=rzeczownik<br />

krage=rzeczownik<br />

kråke=rzeczownik<br />

krakilsk=przymiotnik<br />

krakk=rzeczownik<br />

kråle=czasownik<br />

kram=przymiotnik<br />

krambu=rzeczownik<br />

kramp=rzeczownik<br />

krampaktig=przymiotnik<br />

krampaktig=rzeczownik<br />

krampe=rzeczownik<br />

krampelatter=rzeczownik<br />

krampetrekning=rzeczownik<br />

kran=rzeczownik<br />

krangel=rzeczownik<br />

krangle=czasownik<br />

kraniebrudd=rzeczownik<br />

kraniologi=rzeczownik<br />

kranium=rzeczownik<br />

krans=rzeczownik<br />

kranse=czasownik<br />

krapp=przymiotnik<br />

krås=rzeczownik<br />

krasj=rzeczownik<br />

krasje=czasownik<br />

kråskap=rzeczownik<br />

krater=rzeczownik<br />

kratt=rzeczownik<br />

krav=rzeczownik<br />

krave=rzeczownik<br />

kravle=czasownik<br />

kreativ=przymiotnik<br />

kreatur=rzeczownik<br />

kredit=rzeczownik<br />

kreditere=czasownik<br />

kreditor=rzeczownik<br />

kreft=rzeczownik<br />

krek=rzeczownik<br />

krem=rzeczownik<br />

krematorium=rzeczownik<br />

kremere=czasownik<br />

kremering=rzeczownik<br />

kremte=czasownik<br />

krenge=czasownik<br />

krenke=czasownik<br />

krenke=rzeczownik<br />

krenkelse=rzeczownik<br />

krepere=czasownik


krepp=rzeczownik<br />

kreps=rzeczownik<br />

kres=czasownik<br />

kresen=przymiotnik<br />

kresol=rzeczownik<br />

kretiner=rzeczownik<br />

kretong=rzeczownik<br />

krets=rzeczownik<br />

kretse=czasownik<br />

kretsløp=rzeczownik<br />

kreve=czasownik<br />

krevende=przymiotnik<br />

krible=czasownik<br />

krig=rzeczownik<br />

kriger=rzeczownik<br />

krigersk=przymiotnik<br />

kriminalfilm=rzeczownik<br />

kriminell=przymiotnik<br />

kriminell=rzeczownik<br />

kriminolog=rzeczownik<br />

krimskrams=rzeczownik<br />

kringkaste=czasownik<br />

kringkaste=rzeczownik<br />

kringkasting=rzeczownik<br />

kringle=rzeczownik<br />

krinoline=rzeczownik<br />

krise=rzeczownik<br />

kristelig=przymiotnik<br />

kristen=przymiotnik<br />

kristen=rzeczownik<br />

Kristi=rzeczownik<br />

kristne=czasownik<br />

kristtorn=rzeczownik<br />

krite=czasownik<br />

kritiker=rzeczownik<br />

kritikk=rzeczownik<br />

kritisere=czasownik<br />

kritisk=przymiotnik<br />

kritt=rzeczownik<br />

kro=rzeczownik<br />

kroat=rzeczownik<br />

Kroatia=rzeczownik<br />

kroatisk=przymiotnik<br />

krok=rzeczownik<br />

krøke=czasownik<br />

krokete=przymiotnik<br />

krokket=rzeczownik<br />

krøkle=rzeczownik<br />

krokodille=rzeczownik<br />

krokus=rzeczownik<br />

krøll=rzeczownik<br />

krøllalfa=rzeczownik<br />

krølle=czasownik<br />

krølle=rzeczownik<br />

krøllete=przymiotnik<br />

krølltang=rzeczownik<br />

kromosom=rzeczownik<br />

kronblad=rzeczownik<br />

krone=rzeczownik<br />

kronglete=przymiotnik<br />

kronhjort=rzeczownik


krønike=rzeczownik<br />

kronikk=rzeczownik<br />

kroning=rzeczownik<br />

kronisk=przymiotnik<br />

kronologi=rzeczownik<br />

kronologisk=przymiotnik<br />

kronprins=rzeczownik<br />

kronprinsesse=rzeczownik<br />

krø<strong>pl</strong>ing=rzeczownik<br />

kropp=rzeczownik<br />

kroppsarbeid=rzeczownik<br />

kroppsbevisst=przymiotnik<br />

kroppsbygging=rzeczownik<br />

kroppslig=przymiotnik<br />

kroppslukt=rzeczownik<br />

kroppsvisitasjon=rzeczownik<br />

krøtter=rzeczownik<br />

krovert=rzeczownik<br />

krukke=rzeczownik<br />

krum=przymiotnik<br />

krum=rzeczownik<br />

krumme=czasownik<br />

krumspring=rzeczownik<br />

krumtapp=rzeczownik<br />

krupp=rzeczownik<br />

krus=rzeczownik<br />

kruse=czasownik<br />

krusete=przymiotnik<br />

krusifiks=rzeczownik<br />

krusning=rzeczownik<br />

krutt=rzeczownik<br />

kruttlapp=rzeczownik<br />

kry=przymiotnik<br />

kry;=rzeczownik<br />

krybbe=rzeczownik<br />

krydder=rzeczownik<br />

kryddernellik=rzeczownik<br />

krydre=czasownik<br />

krykke=rzeczownik<br />

krykkje=rzeczownik<br />

krympe=czasownik<br />

krymping=rzeczownik<br />

kryp=rzeczownik<br />

krypdyr=rzeczownik<br />

krype=czasownik<br />

krypskyting=rzeczownik<br />

krypskytter=rzeczownik<br />

krypt=rzeczownik<br />

kryptisk=przymiotnik<br />

krysantemum=rzeczownik<br />

krysning=rzeczownik<br />

kryss=rzeczownik<br />

krysse=czasownik<br />

krysser=rzeczownik<br />

krysserrakett=rzeczownik<br />

kryssfiner=rzeczownik<br />

kryssforhør=rzeczownik<br />

kryssforhøre=czasownik<br />

kryssild=rzeczownik<br />

kryssord=rzeczownik<br />

krystall=rzeczownik


krystallglass=rzeczownik<br />

krystallisere=czasownik<br />

krystallklar=przymiotnik<br />

ku=rzeczownik<br />

kubaner=rzeczownik<br />

kubbe=rzeczownik<br />

kube=rzeczownik<br />

kubein=rzeczownik<br />

kubikkinnhold=rzeczownik<br />

kubikkmeter=rzeczownik<br />

kubikkrot=rzeczownik<br />

kue=czasownik<br />

kue=rzeczownik<br />

kugalskap=rzeczownik<br />

kuguar=rzeczownik<br />

kujon=rzeczownik<br />

kul=rzeczownik<br />

kulde=rzeczownik<br />

kuldegysning=rzeczownik<br />

kule=rzeczownik<br />

kulelager=rzeczownik<br />

kulepenn=rzeczownik<br />

kuleramme=rzeczownik<br />

kulinarisk=przymiotnik<br />

kuling=rzeczownik<br />

kulisse=rzeczownik<br />

kull=rzeczownik<br />

kullboks=rzeczownik<br />

kullgruve=rzeczownik<br />

kullkaste=czasownik<br />

kullseile=czasownik<br />

kullsvart=przymiotnik<br />

kullsyre=rzeczownik<br />

kulminere=czasownik<br />

kulør=rzeczownik<br />

kulp=rzeczownik<br />

kult=rzeczownik<br />

kulten=przymiotnik<br />

kultivere=czasownik<br />

kultivere=rzeczownik<br />

kultivert=przymiotnik<br />

kultur=rzeczownik<br />

kulturell=przymiotnik<br />

kum=rzeczownik<br />

kun=przysłówek<br />

kunde=rzeczownik<br />

kundene=przymiotnik<br />

kunne=czasownik<br />

kunngjøre=czasownik<br />

kunngjøring=rzeczownik<br />

kunnskap=rzeczownik<br />

kunst=rzeczownik<br />

kunstakademi=rzeczownik<br />

kunstart=rzeczownik<br />

kunstferdig=przymiotnik<br />

kunstgalleri=rzeczownik<br />

kunstgjenstand=rzeczownik<br />

kunstgjødsel=rzeczownik<br />

kunsthandler=rzeczownik<br />

kunsthåndverk=rzeczownik<br />

kunsthistorie=rzeczownik


kunstig=przymiotnik<br />

kunstindustri=rzeczownik<br />

kunstløp=rzeczownik<br />

kunstmaler=rzeczownik<br />

kunstner=rzeczownik<br />

kunstnerisk=przymiotnik<br />

kunstsamler=rzeczownik<br />

kunstverk=rzeczownik<br />

kupé=rzeczownik<br />

kupert=przymiotnik<br />

kupong=rzeczownik<br />

kupp=rzeczownik<br />

kuppel=rzeczownik<br />

kur=rzeczownik<br />

kuranstalt=rzeczownik<br />

kurant=przymiotnik<br />

kurer=rzeczownik<br />

kurere=czasownik<br />

kurere=rzeczownik<br />

kuriositet=rzeczownik<br />

kurre=czasownik<br />

kurs=rzeczownik<br />

kursiv=rzeczownik<br />

kursivere=czasownik<br />

kursted=rzeczownik<br />

kurtisane=rzeczownik<br />

kurv=rzeczownik<br />

kurvball=rzeczownik<br />

kurve=rzeczownik<br />

kurvfletning=rzeczownik<br />

kurvfletting=rzeczownik<br />

kurvstol=rzeczownik<br />

kusine=rzeczownik<br />

kusk=rzeczownik<br />

kusma=rzeczownik<br />

kutikula=rzeczownik<br />

kutt=rzeczownik<br />

kutter=rzeczownik<br />

kuvending=rzeczownik<br />

kuvert=rzeczownik<br />

kuvøse=rzeczownik<br />

kvadrant=rzeczownik<br />

kvadrat=rzeczownik<br />

kvadratmeter=rzeczownik<br />

kvadratrot=rzeczownik<br />

kvadratur=rzeczownik<br />

kvae=rzeczownik<br />

kvakksalver=rzeczownik<br />

kval=rzeczownik<br />

kvalifikasjon=rzeczownik<br />

kvalifisere=czasownik<br />

kvalifisering=rzeczownik<br />

kvalitet=rzeczownik<br />

kvalm=przymiotnik<br />

kvalm=rzeczownik<br />

kvalme=rzeczownik<br />

kvann=rzeczownik<br />

kvantitet=rzeczownik<br />

kvantum=rzeczownik<br />

kvapsete=przymiotnik<br />

kvart=rzeczownik


kvartal=rzeczownik<br />

kvarte=czasownik<br />

kvarter=rzeczownik<br />

kvartett=rzeczownik<br />

kvartfinale=rzeczownik<br />

kvarts=rzeczownik<br />

kvaternær=przymiotnik<br />

kve=rzeczownik<br />

kveg=rzeczownik<br />

kveil=rzeczownik<br />

kveite=rzeczownik<br />

kvekk=rzeczownik<br />

kvekke=czasownik<br />

kveld=rzeczownik<br />

kvele=czasownik<br />

kvele=rzeczownik<br />

kvelerslange=rzeczownik<br />

kvelertak=rzeczownik<br />

kvelstoff=rzeczownik<br />

kverke=czasownik<br />

kvern=rzeczownik<br />

kverulant=rzeczownik<br />

kverulere=czasownik<br />

kveste=czasownik<br />

kvie=czasownik<br />

kvige=rzeczownik<br />

kvikk=przymiotnik<br />

kvikke=czasownik<br />

kvikksand=rzeczownik<br />

kvikksølv=rzeczownik<br />

kvin=rzeczownik<br />

kvinne=przysłówek<br />

kvinne=rzeczownik<br />

kvinnelig=przymiotnik<br />

kvinnelighet=rzeczownik<br />

kvinnelitteratur=rzeczownik<br />

kvinnesak=rzeczownik<br />

kvinnesakskvinne=rzeczownik<br />

kvinnesykdom=rzeczownik<br />

kvinneundertrykking=rzeczownik<br />

kvinnfolk=rzeczownik<br />

kvint=rzeczownik<br />

kvintessens=rzeczownik<br />

kvintett=rzeczownik<br />

kvise=rzeczownik<br />

kvisete=przymiotnik<br />

kvist=rzeczownik<br />

kvit=przymiotnik<br />

kviting=rzeczownik<br />

kvitre=czasownik<br />

kvitt=przymiotnik<br />

kvitter=rzeczownik<br />

kvittere=czasownik<br />

kvittere=rzeczownik<br />

kvittering=rzeczownik<br />

kvote=rzeczownik<br />

kvotient=rzeczownik<br />

kybernetikk=rzeczownik<br />

kyle=czasownik<br />

kylling=rzeczownik<br />

kyndig=przymiotnik


kyndig=rzeczownik<br />

kyndighet=rzeczownik<br />

kyniker=rzeczownik<br />

kynisk=przymiotnik<br />

kynisme=rzeczownik<br />

kyse=rzeczownik<br />

kysk=przymiotnik<br />

kysk=rzeczownik<br />

kyskhet=rzeczownik<br />

kyss=rzeczownik<br />

kysse=czasownik<br />

kyst=rzeczownik<br />

kystbåt=rzeczownik<br />

kystby=rzeczownik<br />

L=rzeczownik<br />

la=czasownik<br />

la=przymiotnik<br />

la=rzeczownik<br />

lab=rzeczownik<br />

laban=rzeczownik<br />

labb=rzeczownik<br />

labbe=czasownik<br />

labial=przymiotnik<br />

labil=przymiotnik<br />

laborant=rzeczownik<br />

laboratorium=rzeczownik<br />

labrador=rzeczownik<br />

labyrint=rzeczownik<br />

lade=czasownik<br />

lade=rzeczownik<br />

ladning=rzeczownik<br />

lær=rzeczownik<br />

lærd=przymiotnik<br />

lærd=rzeczownik<br />

lærdom=rzeczownik<br />

lære=czasownik<br />

lære=rzeczownik<br />

lærebok=rzeczownik<br />

læregutt=rzeczownik<br />

lærelyst=rzeczownik<br />

lærer=rzeczownik<br />

lærerinne=rzeczownik<br />

læretid=rzeczownik<br />

lærling=rzeczownik<br />

lag=rzeczownik<br />

lage=czasownik<br />

lage=rzeczownik<br />

lager=rzeczownik<br />

lagerrom=rzeczownik<br />

lagidrett=rzeczownik<br />

lagmannsrett=rzeczownik<br />

lagoppstilling=rzeczownik<br />

lagre=czasownik<br />

lagrett=rzeczownik<br />

lagring=rzeczownik<br />

lagune=rzeczownik<br />

lagvis=przysłówek<br />

lake=rzeczownik<br />

lakei=rzeczownik<br />

laken=rzeczownik<br />

lakk=rzeczownik


lakke=czasownik<br />

lakkere=czasownik<br />

lakksko=rzeczownik<br />

lakmus=rzeczownik<br />

lakris=rzeczownik<br />

laks=rzeczownik<br />

laktose=rzeczownik<br />

lakune=rzeczownik<br />

lam=przymiotnik<br />

lam=rzeczownik<br />

lama=rzeczownik<br />

lamell=rzeczownik<br />

laminere=czasownik<br />

laminert=przymiotnik<br />

lamme=czasownik<br />

lammekjøtt=rzeczownik<br />

lammelse=rzeczownik<br />

lammesteik=rzeczownik<br />

lammeull=rzeczownik<br />

lampe=rzeczownik<br />

lampefeber=rzeczownik<br />

lampeskjerm=rzeczownik<br />

lamslått=przymiotnik<br />

lån=rzeczownik<br />

land=rzeczownik<br />

land få=rzeczownik<br />

landauer=rzeczownik<br />

landbruk=rzeczownik<br />

landbrukshøyskole=rzeczownik<br />

landbruksnemnd=rzeczownik<br />

landdag=rzeczownik<br />

lande=czasownik<br />

landeiendom=rzeczownik<br />

landemerke=rzeczownik<br />

lande<strong>pl</strong>age=rzeczownik<br />

landes<strong>org</strong>=rzeczownik<br />

landevei=rzeczownik<br />

landflyktig=przymiotnik<br />

landflyktighet=rzeczownik<br />

landgang=rzeczownik<br />

landingsstripe=rzeczownik<br />

landkart=rzeczownik<br />

landkrabbe=rzeczownik<br />

landmåler=rzeczownik<br />

landmåling=rzeczownik<br />

landmerke=rzeczownik<br />

landområde=rzeczownik<br />

landsby=rzeczownik<br />

landsdekkende=przymiotnik<br />

landsdel=rzeczownik<br />

landsforræder=rzeczownik<br />

landsforræderi=rzeczownik<br />

landsforvisning=rzeczownik<br />

landskamp=rzeczownik<br />

landskap=rzeczownik<br />

landslag=rzeczownik<br />

landsmann=rzeczownik<br />

landsmøte=rzeczownik<br />

landsomfattende=przymiotnik<br />

landsted=rzeczownik<br />

landstryker=rzeczownik


landvin=rzeczownik<br />

landvinning=rzeczownik<br />

låne=czasownik<br />

låner=rzeczownik<br />

lang=przymiotnik<br />

lang=rzeczownik<br />

langdistanse=rzeczownik<br />

lange=rzeczownik<br />

langer=rzeczownik<br />

langfinger=rzeczownik<br />

langfingret=przymiotnik<br />

langfredag=rzeczownik<br />

långiver=rzeczownik<br />

langrenn=rzeczownik<br />

langs=przyimek<br />

langs=przysłówek<br />

langsiktig=przymiotnik<br />

langsom=przymiotnik<br />

langsom=rzeczownik<br />

langstrakt=przymiotnik<br />

langsynt=przymiotnik<br />

langt=przysłówek<br />

langtidsledig=przymiotnik<br />

langtidsparkering=rzeczownik<br />

langtidsvarsel=rzeczownik<br />

langtransport=rzeczownik<br />

langtransportsjåfør=rzeczownik<br />

langtrukken=przymiotnik<br />

langust=rzeczownik<br />

langvarig=przymiotnik<br />

langvarig=rzeczownik<br />

langveis=przysłówek<br />

langviser=rzeczownik<br />

lanse=rzeczownik<br />

lansere=czasownik<br />

lansett=rzeczownik<br />

låntager=rzeczownik<br />

lanterne=rzeczownik<br />

lapis=rzeczownik<br />

lapp=rzeczownik<br />

lappe=czasownik<br />

lappeteppe=rzeczownik<br />

lappverk=rzeczownik<br />

lapskaus=rzeczownik<br />

lapsus=rzeczownik<br />

lår=rzeczownik<br />

lårben=rzeczownik<br />

larm=rzeczownik<br />

larve=rzeczownik<br />

lås=rzeczownik<br />

lasaron=rzeczownik<br />

låse=czasownik<br />

laser=rzeczownik<br />

laserstråle=rzeczownik<br />

låsesmed=rzeczownik<br />

lass=rzeczownik<br />

lasso=rzeczownik<br />

last=rzeczownik<br />

laste=czasownik<br />

lastebåt=rzeczownik<br />

lastebil=rzeczownik


lasterom=rzeczownik<br />

lasting=rzeczownik<br />

lasur=rzeczownik<br />

lat=przymiotnik<br />

låt=rzeczownik<br />

lata=rzeczownik<br />

late=czasownik<br />

låte=czasownik<br />

latent=przymiotnik<br />

lathet=rzeczownik<br />

latin=rzeczownik<br />

latinamerikaner=rzeczownik<br />

latinsk=przymiotnik<br />

latrine=rzeczownik<br />

latskap=rzeczownik<br />

latter=rzeczownik<br />

latterbrøl=rzeczownik<br />

latterlig=przymiotnik<br />

latterliggjøre=czasownik<br />

lattermild=przymiotnik<br />

latvier=rzeczownik<br />

latvisk=przymiotnik<br />

laue=rzeczownik<br />

laug=rzeczownik<br />

lauk=rzeczownik<br />

laurbær=rzeczownik<br />

lauv=rzeczownik<br />

lav=rzeczownik<br />

lava=rzeczownik<br />

lavalder=rzeczownik<br />

låve=rzeczownik<br />

lavendel=rzeczownik<br />

laver=rzeczownik<br />

lavine=rzeczownik<br />

lavkonjunktur=rzeczownik<br />

lavland=rzeczownik<br />

lavmål=rzeczownik<br />

lavpris=rzeczownik<br />

lavtlønnet=przymiotnik<br />

lavtrykk=rzeczownik<br />

lavvann=rzeczownik<br />

layout=rzeczownik<br />

le=rzeczownik<br />

le=zaimek<br />

le;=rzeczownik<br />

lealaus=przymiotnik<br />

ledd=rzeczownik<br />

leddbånd=rzeczownik<br />

leddet=przymiotnik<br />

leddgikt=rzeczownik<br />

lede=czasownik<br />

lede=rzeczownik<br />

ledelse=rzeczownik<br />

ledende=przymiotnik<br />

leder=rzeczownik<br />

ledestjerne=rzeczownik<br />

ledetråd=rzeczownik<br />

ledig=przymiotnik<br />

lediggang=rzeczownik<br />

ledning=rzeczownik<br />

ledsage=czasownik


ledsage=rzeczownik<br />

ledsager=rzeczownik<br />

lee=czasownik<br />

lefse=rzeczownik<br />

leg=przymiotnik<br />

legal=przymiotnik<br />

legalisere=czasownik<br />

legasjon=rzeczownik<br />

legat=rzeczownik<br />

legdommer=rzeczownik<br />

lege=czasownik<br />

lege=rzeczownik<br />

legeattest=rzeczownik<br />

legeindustri=rzeczownik<br />

legekontor=rzeczownik<br />

legeme=rzeczownik<br />

legemiddel=rzeczownik<br />

legemlig=przymiotnik<br />

legendarisk=przymiotnik<br />

legendarisk=rzeczownik<br />

legende=rzeczownik<br />

lege<strong>pl</strong>ante=rzeczownik<br />

legere=rzeczownik<br />

legering=rzeczownik<br />

legesekretær=rzeczownik<br />

legesenter=rzeczownik<br />

legeundersøkelse=rzeczownik<br />

legevakt=rzeczownik<br />

legeveronika=rzeczownik<br />

legevitenskap=rzeczownik<br />

legg=rzeczownik<br />

leggbeskytter=rzeczownik<br />

legge=czasownik<br />

legge=rzeczownik<br />

leggetid=rzeczownik<br />

legitim=przymiotnik<br />

legitimasjon=rzeczownik<br />

legitimere=czasownik<br />

legmann=rzeczownik<br />

legning=rzeczownik<br />

legpredikant=rzeczownik<br />

lei=przymiotnik<br />

leide=rzeczownik<br />

leider=rzeczownik<br />

leie=czasownik<br />

leie=rzeczownik<br />

leiebil=rzeczownik<br />

leieboer=rzeczownik<br />

leietager=rzeczownik<br />

leilighet=rzeczownik<br />

leir=rzeczownik<br />

leirdue=rzeczownik<br />

leire=rzeczownik<br />

leirkrukke=rzeczownik<br />

leirskole=rzeczownik<br />

lek=rzeczownik<br />

leke=czasownik<br />

lekekamerat=rzeczownik<br />

leken=przymiotnik<br />

leke<strong>pl</strong>ass=rzeczownik<br />

lekestue=rzeczownik


leketøy=rzeczownik<br />

leketøysbutikk=rzeczownik<br />

lekk=przymiotnik<br />

lekk=rzeczownik<br />

lekkasje=rzeczownik<br />

lekke=czasownik<br />

lekker=przymiotnik<br />

lekmann=rzeczownik<br />

lekse=rzeczownik<br />

leksikon=rzeczownik<br />

leksjon=rzeczownik<br />

lekte=rzeczownik<br />

lektie=rzeczownik<br />

lektor=rzeczownik<br />

lektyre=rzeczownik<br />

lem=rzeczownik<br />

lemen=rzeczownik<br />

lemleste=czasownik<br />

lemleste=rzeczownik<br />

lempelse=rzeczownik<br />

lemping=rzeczownik<br />

lempning=rzeczownik<br />

lend=rzeczownik<br />

lende=rzeczownik<br />

lene=czasownik<br />

lenestol=rzeczownik<br />

lengde=rzeczownik<br />

lenger=przysłówek<br />

lenges=czasownik<br />

lengre=przymiotnik<br />

lengsel=rzeczownik<br />

lengselsfull=przymiotnik<br />

lengst=przymiotnik<br />

lengte=czasownik<br />

lenke=rzeczownik<br />

lense=czasownik<br />

lensmann=rzeczownik<br />

lents=przysłówek<br />

leopard=rzeczownik<br />

lepje=czasownik<br />

leppe=rzeczownik<br />

leppefisk=rzeczownik<br />

leppestift=rzeczownik<br />

lepra=rzeczownik<br />

lerk=rzeczownik<br />

lerke=rzeczownik<br />

lerketre=rzeczownik<br />

lerret=rzeczownik<br />

les=rzeczownik<br />

lesbe=rzeczownik<br />

lesbisk=przymiotnik<br />

lese=czasownik<br />

lese=rzeczownik<br />

lesebok=rzeczownik<br />

leselig=przymiotnik<br />

leser=rzeczownik<br />

lesesal=rzeczownik<br />

lesestoff=rzeczownik<br />

lesestykke=rzeczownik<br />

leseverdig=przymiotnik<br />

lesjon=rzeczownik


leske=czasownik<br />

leske=rzeczownik<br />

leskedrikk=rzeczownik<br />

lespe=czasownik<br />

lesping=rzeczownik<br />

less=przysłówek<br />

less=rzeczownik<br />

lesse=czasownik<br />

lest=rzeczownik<br />

letargi=rzeczownik<br />

lete=czasownik<br />

letne=czasownik<br />

lett=przymiotnik<br />

lett=rzeczownik<br />

lettbedervelig=przymiotnik<br />

lette=czasownik<br />

lettelse=rzeczownik<br />

lettet=przymiotnik<br />

lettfattelig=przymiotnik<br />

lettfordøyelig=przymiotnik<br />

letthet=rzeczownik<br />

lettkjøpt=przymiotnik<br />

lettkledd=przymiotnik<br />

lettlest=przymiotnik<br />

lettmelk=rzeczownik<br />

lettøl=rzeczownik<br />

lettroende=przymiotnik<br />

lettsindig=przymiotnik<br />

lettsindig=rzeczownik<br />

lettsindighet=rzeczownik<br />

lettvekt=rzeczownik<br />

lettvint=przymiotnik<br />

leve=czasownik<br />

leve=rzeczownik<br />

levebrød=rzeczownik<br />

levekostnader=rzeczownik<br />

leven=rzeczownik<br />

levende=przymiotnik<br />

lever=rzeczownik<br />

leverandør=rzeczownik<br />

leveranse=rzeczownik<br />

leverbetennelse=rzeczownik<br />

levere=czasownik<br />

levering=rzeczownik<br />

leverpostei=rzeczownik<br />

levesett=rzeczownik<br />

levestandard=rzeczownik<br />

levetid=rzeczownik<br />

levevei=rzeczownik<br />

levkøy=rzeczownik<br />

levne=czasownik<br />

levne=rzeczownik<br />

levnet=rzeczownik<br />

levnetsmidler=rzeczownik<br />

levning=rzeczownik<br />

li=rzeczownik<br />

liaison=rzeczownik<br />

lian=rzeczownik<br />

libaneser=rzeczownik<br />

libanesisk=przymiotnik<br />

liberal=przymiotnik


liberale=rzeczownik<br />

liberalisere=czasownik<br />

liberalisme=rzeczownik<br />

libertiner=rzeczownik<br />

libyer=rzeczownik<br />

libysk=przymiotnik<br />

lidderlig=przymiotnik<br />

lide=czasownik<br />

lide=rzeczownik<br />

lidelse=rzeczownik<br />

lidenskap=rzeczownik<br />

lidenskapelig=przymiotnik<br />

liderlig=przymiotnik<br />

lift=rzeczownik<br />

liga=rzeczownik<br />

ligge=czasownik<br />

liggende=przymiotnik<br />

liggesår=rzeczownik<br />

liggestol=rzeczownik<br />

ligne=rzeczownik<br />

lignelse=rzeczownik<br />

ligning=rzeczownik<br />

liguster=rzeczownik<br />

lik=przymiotnik<br />

lik=rzeczownik<br />

likblek=przymiotnik<br />

like=czasownik<br />

like=rzeczownik<br />

likedan=przymiotnik<br />

likefrem=przymiotnik<br />

likeglad=przymiotnik<br />

likegyldig=przymiotnik<br />

likegyldighet=rzeczownik<br />

likelønn=rzeczownik<br />

likemann=rzeczownik<br />

likeså=przysłówek<br />

likesinnet=przymiotnik<br />

likestilling=rzeczownik<br />

likestilt=przymiotnik<br />

likestrøm=rzeczownik<br />

likevekt=rzeczownik<br />

likevektig=przymiotnik<br />

likevektslære=rzeczownik<br />

likevel=przysłówek<br />

likeverdig=przymiotnik<br />

likferd=rzeczownik<br />

likhet=rzeczownik<br />

likhetstegn=rzeczownik<br />

likne=czasownik<br />

liknelse=rzeczownik<br />

liknende=przymiotnik<br />

likning=rzeczownik<br />

likør=rzeczownik<br />

likså=przysłówek<br />

likså=rzeczownik<br />

liksom=przysłówek<br />

likt=przysłówek<br />

liktorn=rzeczownik<br />

likvidasjon=rzeczownik<br />

likvidere=czasownik<br />

lilje=rzeczownik


lilla=przymiotnik<br />

lille=przymiotnik<br />

Lilleasia=rzeczownik<br />

lillehjerne=rzeczownik<br />

lilleputt=rzeczownik<br />

lim=rzeczownik<br />

limband=rzeczownik<br />

lime=czasownik<br />

limettsitron=rzeczownik<br />

liming=rzeczownik<br />

limonade=rzeczownik<br />

limpinne=rzeczownik<br />

lin=rzeczownik<br />

lind=rzeczownik<br />

lindr=rzeczownik<br />

lindre=czasownik<br />

lindring=rzeczownik<br />

line=rzeczownik<br />

linedanser=rzeczownik<br />

linerle=rzeczownik<br />

linjal=rzeczownik<br />

linje=rzeczownik<br />

linjere=czasownik<br />

linnea=rzeczownik<br />

linnet=rzeczownik<br />

linning=rzeczownik<br />

linoleum=rzeczownik<br />

linolje=rzeczownik<br />

linse=rzeczownik<br />

lire=czasownik<br />

lire=rzeczownik<br />

lirekasse=rzeczownik<br />

lirke=czasownik<br />

lise=rzeczownik<br />

lisens=rzeczownik<br />

lisse=rzeczownik<br />

list=rzeczownik<br />

liste=czasownik<br />

liste=rzeczownik<br />

listig=przymiotnik<br />

listig=rzeczownik<br />

lit=rzeczownik<br />

litani=rzeczownik<br />

litauer=rzeczownik<br />

litauisk=przymiotnik<br />

lite=czasownik<br />

lite=przymiotnik<br />

litelig=rzeczownik<br />

liten=przymiotnik<br />

liter=rzeczownik<br />

litograf=rzeczownik<br />

litt=przymiotnik<br />

litt=przysłówek<br />

litterær=przymiotnik<br />

litteratur=rzeczownik<br />

liturgi=rzeczownik<br />

liv=rzeczownik<br />

livaktig=przymiotnik<br />

livbåt=rzeczownik<br />

livbelte=rzeczownik<br />

livet=rzeczownik


livlig=przymiotnik<br />

livløs=przymiotnik<br />

livmor=rzeczownik<br />

livmorhals=rzeczownik<br />

livnære=rzeczownik<br />

livredd=przymiotnik<br />

livredder=rzeczownik<br />

livredning=rzeczownik<br />

livreim=rzeczownik<br />

livrente=rzeczownik<br />

livrett=rzeczownik<br />

livsanskuelse=rzeczownik<br />

livsbetingelse=rzeczownik<br />

livsfare=rzeczownik<br />

livsforsikring=rzeczownik<br />

livsvarig=przymiotnik<br />

livvakt=rzeczownik<br />

livvidde=rzeczownik<br />

ljå=rzeczownik<br />

ljome=czasownik<br />

ljore=rzeczownik<br />

lo=rzeczownik<br />

lobbe=czasownik<br />

lobelia=rzeczownik<br />

lød=rzeczownik<br />

lodd=rzeczownik<br />

lodde=czasownik<br />

lodde=rzeczownik<br />

lodden=przymiotnik<br />

loddetinn=rzeczownik<br />

loddrett=przymiotnik<br />

loddrett=rzeczownik<br />

loddtrekning=rzeczownik<br />

loe=czasownik<br />

løe=rzeczownik<br />

loff=rzeczownik<br />

loffe=czasownik<br />

loft=rzeczownik<br />

løft=rzeczownik<br />

løfte=czasownik<br />

løfte=rzeczownik<br />

løftebrudd=rzeczownik<br />

løfterik=przymiotnik<br />

løftestang=rzeczownik<br />

logaritme=rzeczownik<br />

logg=rzeczownik<br />

loggbok=rzeczownik<br />

logikk=rzeczownik<br />

logisk=przymiotnik<br />

logn=przymiotnik<br />

løgn=rzeczownik<br />

løgnaktig=przymiotnik<br />

løgner=rzeczownik<br />

løgnhals=rzeczownik<br />

logoped=rzeczownik<br />

logre=czasownik<br />

lojal=przymiotnik<br />

lojal=rzeczownik<br />

lojalitet=rzeczownik<br />

lok=rzeczownik<br />

løk=rzeczownik


lokal=przymiotnik<br />

lokalbedøvelse=rzeczownik<br />

lokale=rzeczownik<br />

lokalisere=czasownik<br />

lokalisere=rzeczownik<br />

lokalradio=rzeczownik<br />

lokalsamfunn=rzeczownik<br />

lokaltog=rzeczownik<br />

lokk=rzeczownik<br />

lokke=czasownik<br />

løkke=rzeczownik<br />

lokomotiv=rzeczownik<br />

lom=rzeczownik<br />

lomme=rzeczownik<br />

lommebok=rzeczownik<br />

lømmel=rzeczownik<br />

lommetørkle=rzeczownik<br />

lomre=rzeczownik<br />

londoner=rzeczownik<br />

lønn=rzeczownik<br />

lønne=czasownik<br />

lønning=rzeczownik<br />

lønningsdag=rzeczownik<br />

lønningsliste=rzeczownik<br />

lønnsforhøyelse=rzeczownik<br />

lønnskonflikt=rzeczownik<br />

lønnsnemnd=rzeczownik<br />

lønnsom=przymiotnik<br />

lønnsom=rzeczownik<br />

lønnspålegg=rzeczownik<br />

lønnsstopp=rzeczownik<br />

løp=rzeczownik<br />

løpe=czasownik<br />

løpe=rzeczownik<br />

løpebane=rzeczownik<br />

løpegrav=rzeczownik<br />

løpende=przymiotnik<br />

løpenummer=rzeczownik<br />

løper=rzeczownik<br />

løpetid=rzeczownik<br />

loppe=rzeczownik<br />

loppe,=rzeczownik<br />

løpsk=przymiotnik<br />

løpstikke=rzeczownik<br />

lørdag=rzeczownik<br />

lort=rzeczownik<br />

los=rzeczownik<br />

løs=przymiotnik<br />

løs=rzeczownik<br />

løsarbeid=rzeczownik<br />

lose=czasownik<br />

løse=czasownik<br />

løse=rzeczownik<br />

løsgjenger=rzeczownik<br />

losje=rzeczownik<br />

losjere=czasownik<br />

losji=rzeczownik<br />

løslate=czasownik<br />

loslitt=przymiotnik<br />

løsne=czasownik<br />

løsning=rzeczownik


løsøre=rzeczownik<br />

løsrive=czasownik<br />

loss:=rzeczownik<br />

løssalg=rzeczownik<br />

losse=czasownik<br />

lossepram=rzeczownik<br />

løsskudd=rzeczownik<br />

løssluppen=przymiotnik<br />

løst=rzeczownik<br />

løstsittende=przymiotnik<br />

lott=rzeczownik<br />

lotteri=rzeczownik<br />

lotto=rzeczownik<br />

lov=rzeczownik<br />

løv=rzeczownik<br />

lovbrudd=rzeczownik<br />

love=czasownik<br />

love=rzeczownik<br />

løve=rzeczownik<br />

løvemunn=rzeczownik<br />

lovende=przymiotnik<br />

lovendring=rzeczownik<br />

lover=rzeczownik<br />

løvetann=rzeczownik<br />

lovforslag=rzeczownik<br />

lovgivning=rzeczownik<br />

lovlig=przymiotnik<br />

lovlydig=przymiotnik<br />

lovovertredelse=rzeczownik<br />

lovovertreder=rzeczownik<br />

løvsag=rzeczownik<br />

løvskog=rzeczownik<br />

lovstridig=przymiotnik<br />

lovtale=rzeczownik<br />

løvtre=rzeczownik<br />

løvverk=rzeczownik<br />

løy=przymiotnik<br />

løye=czasownik<br />

løype=rzeczownik<br />

løytnant=rzeczownik<br />

løyve=rzeczownik<br />

lubben=przymiotnik<br />

ludder=rzeczownik<br />

ludo=rzeczownik<br />

lue=rzeczownik<br />

lue,=rzeczownik<br />

luffe=rzeczownik<br />

luft=rzeczownik<br />

luftavkjølt=przymiotnik<br />

lufte=czasownik<br />

luftfart=rzeczownik<br />

luftforandring=rzeczownik<br />

luftforsvar=rzeczownik<br />

luftforurensning=rzeczownik<br />

luftfuktighet=rzeczownik<br />

luftgevær=rzeczownik<br />

lufthavn=rzeczownik<br />

luftig=przymiotnik<br />

luftlomme=rzeczownik<br />

luftmadrass=rzeczownik<br />

luftpost=rzeczownik


luftputebåt=rzeczownik<br />

luftrom=rzeczownik<br />

luftrør=rzeczownik<br />

luftspeiling=rzeczownik<br />

lufttett=przymiotnik<br />

lufttom=przymiotnik<br />

lufttrykk=rzeczownik<br />

luftvåpen=rzeczownik<br />

lugar=rzeczownik<br />

lugg=rzeczownik<br />

lugge=czasownik<br />

luguber=przymiotnik<br />

luke=rzeczownik<br />

lukke=czasownik<br />

lukket=przymiotnik<br />

lukningstid=rzeczownik<br />

luksuriøs=przymiotnik<br />

luksuriøs=rzeczownik<br />

luksus=rzeczownik<br />

lukt=rzeczownik<br />

lukte=czasownik<br />

lummer=przymiotnik<br />

lummer=rzeczownik<br />

lumpen=przymiotnik<br />

lumpen=rzeczownik<br />

lumsk=przymiotnik<br />

lun=przymiotnik<br />

lund=rzeczownik<br />

lundefugl=rzeczownik<br />

lune=rzeczownik<br />

lunge=rzeczownik<br />

lungebetennelse=rzeczownik<br />

lunken=przymiotnik<br />

lunsj=rzeczownik<br />

lunt=przysłówek<br />

lunte=rzeczownik<br />

lupe=rzeczownik<br />

łupin=rzeczownik<br />

lur=rzeczownik<br />

lure=czasownik<br />

lureri=rzeczownik<br />

lurve=rzeczownik<br />

lurveleven=rzeczownik<br />

lus=rzeczownik<br />

lushatt=rzeczownik<br />

luska=rzeczownik<br />

luske=czasownik<br />

lut=przymiotnik<br />

lut=rzeczownik<br />

lute=czasownik<br />

lutefisk=rzeczownik<br />

lutheraner=rzeczownik<br />

lutre=rzeczownik<br />

lutt=rzeczownik<br />

luxemburger=rzeczownik<br />

luxemburgsk=przymiotnik<br />

ly=rzeczownik<br />

lyd=rzeczownik<br />

lydbånd=rzeczownik<br />

lydbok=rzeczownik<br />

lydbølge=rzeczownik


lyddemper=rzeczownik<br />

lyde=czasownik<br />

lydeffekt=rzeczownik<br />

lydeffekter=rzeczownik<br />

lydhør=przymiotnik<br />

lydig=przymiotnik<br />

lydig=rzeczownik<br />

lydighet=rzeczownik<br />

lydisolering=rzeczownik<br />

lydlære=rzeczownik<br />

lydlig=przymiotnik<br />

lydløs=przymiotnik<br />

lydmur=rzeczownik<br />

lydpotte=rzeczownik<br />

lydsetting=rzeczownik<br />

lydskrift=rzeczownik<br />

lydspor=rzeczownik<br />

lydstyrke=rzeczownik<br />

lydtett=przymiotnik<br />

lykke=rzeczownik<br />

lykkehjul=rzeczownik<br />

lykkelig=przymiotnik<br />

lykkes=czasownik<br />

lykkestjerne=rzeczownik<br />

lykketall=rzeczownik<br />

lykketreff=rzeczownik<br />

lykkønske=czasownik<br />

lykkønskning=rzeczownik<br />

lykksalig=przymiotnik<br />

lykt=rzeczownik<br />

lyktestolpe=rzeczownik<br />

lymfe=rzeczownik<br />

lymfekjertel=rzeczownik<br />

lyn=rzeczownik<br />

lynavleder=rzeczownik<br />

lyne=czasownik<br />

lyng=rzeczownik<br />

lynne=rzeczownik<br />

lynnedslag=rzeczownik<br />

lynrask=przymiotnik<br />

lynsje=czasownik<br />

lynvisitt=rzeczownik<br />

lyr=rzeczownik<br />

lyre=rzeczownik<br />

lyriker=rzeczownik<br />

lyrikk=rzeczownik<br />

lyrisk=przymiotnik<br />

lys=przymiotnik<br />

lys=rzeczownik<br />

lysbilde=rzeczownik<br />

lysbryter=rzeczownik<br />

lyse=czasownik<br />

lyseblå=przymiotnik<br />

lysekrone=rzeczownik<br />

lysekte=przymiotnik<br />

lysende=przymiotnik<br />

lyserød=przymiotnik<br />

lysestake=rzeczownik<br />

lysglimt=rzeczownik<br />

lyshåret=przymiotnik<br />

lysing=rzeczownik


lyskaster=rzeczownik<br />

lyske=rzeczownik<br />

lyskryss=rzeczownik<br />

lysmaler=rzeczownik<br />

lysne=czasownik<br />

lysning=czasownik<br />

lysning=rzeczownik<br />

lyspære=rzeczownik<br />

lyspunkt=rzeczownik<br />

lysstoffrør=rzeczownik<br />

lysstråle=rzeczownik<br />

lysstyrke=rzeczownik<br />

lyst=rzeczownik<br />

lystbåt=rzeczownik<br />

lystgass=rzeczownik<br />

lysthus=rzeczownik<br />

lystig=przymiotnik<br />

lystig=rzeczownik<br />

lystre=czasownik<br />

lystspill=rzeczownik<br />

lyte=rzeczownik<br />

lytt=przymiotnik<br />

lytte=czasownik<br />

lytte=rzeczownik<br />

lytter=rzeczownik<br />

lyve=czasownik<br />

M=rzeczownik<br />

machina=rzeczownik<br />

maddik=rzeczownik<br />

madjar=rzeczownik<br />

madonna=rzeczownik<br />

madrass=rzeczownik<br />

mæle=czasownik<br />

mæle=rzeczownik<br />

magasin=rzeczownik<br />

mage=rzeczownik<br />

magebelte=rzeczownik<br />

magebetennelse=rzeczownik<br />

magedans=rzeczownik<br />

magefølelse=rzeczownik<br />

mage<strong>pl</strong>ask=rzeczownik<br />

mager=przymiotnik<br />

magesaft=rzeczownik<br />

magesår=rzeczownik<br />

magesekk=rzeczownik<br />

magesyke=rzeczownik<br />

magi=rzeczownik<br />

magisk=przymiotnik<br />

magister=rzeczownik<br />

magnat=rzeczownik<br />

magnesia=rzeczownik<br />

magnet=rzeczownik<br />

magnetisk=przymiotnik<br />

magnetisme=rzeczownik<br />

magnetitt=rzeczownik<br />

magnetlås=rzeczownik<br />

magnettavle=rzeczownik<br />

magnolia=rzeczownik<br />

magnumflaske=rzeczownik<br />

mahogni=rzeczownik<br />

mai=rzeczownik


mais=rzeczownik<br />

majestet=rzeczownik<br />

majestetisk=przymiotnik<br />

majolika=rzeczownik<br />

majones=rzeczownik<br />

major=rzeczownik<br />

majoritet=rzeczownik<br />

mak=rzeczownik<br />

makaber=przymiotnik<br />

makadamisere=czasownik<br />

makaroni=rzeczownik<br />

make=przymiotnik<br />

make=rzeczownik<br />

måke=rzeczownik<br />

makedoner=rzeczownik<br />

makelig=przymiotnik<br />

makelig=rzeczownik<br />

makeløs=przymiotnik<br />

maken=przymiotnik<br />

makes=przymiotnik<br />

makker=rzeczownik<br />

makkverk=rzeczownik<br />

makrell=rzeczownik<br />

makrellstørje=rzeczownik<br />

makrokosmos=rzeczownik<br />

makron=rzeczownik<br />

maksimal=przymiotnik<br />

maksimal=rzeczownik<br />

maksimalt=przysłówek<br />

maksimum=rzeczownik<br />

makt=rzeczownik<br />

makte=czasownik<br />

maktesløs=przymiotnik<br />

maktesløs=rzeczownik<br />

maktkamp=rzeczownik<br />

maktmisbruk=rzeczownik<br />

maktovertakelse=rzeczownik<br />

maktpåliggende=przymiotnik<br />

mal=rzeczownik<br />

mål=rzeczownik<br />

malaria=rzeczownik<br />

målbevisst=przymiotnik<br />

målbevisst=rzeczownik<br />

male=czasownik<br />

male=rzeczownik<br />

måle=czasownik<br />

måle=rzeczownik<br />

maler=rzeczownik<br />

måler=rzeczownik<br />

maleri=rzeczownik<br />

malerisk=przymiotnik<br />

malerkost=rzeczownik<br />

malerkunst=rzeczownik<br />

malermester=rzeczownik<br />

malerpensel=rzeczownik<br />

målestokk=rzeczownik<br />

målfelt=rzeczownik<br />

målføre=rzeczownik<br />

målgruppe=rzeczownik<br />

maling=rzeczownik<br />

måling=rzeczownik


malje=rzeczownik<br />

mållinje=rzeczownik<br />

målløs=przymiotnik<br />

malm=rzeczownik<br />

målmann=rzeczownik<br />

mal<strong>pl</strong>assert=przymiotnik<br />

målrettet=przymiotnik<br />

målsetting=rzeczownik<br />

målskårer=rzeczownik<br />

målskåring=rzeczownik<br />

målstang=rzeczownik<br />

målstolpe=rzeczownik<br />

målstrek=rzeczownik<br />

malstrøm=rzeczownik<br />

malt=rzeczownik<br />

måltavle=rzeczownik<br />

maltekstrakt=rzeczownik<br />

måltid=rzeczownik<br />

maltose=rzeczownik<br />

maltraktere=czasownik<br />

maltraktere=rzeczownik<br />

måltrost=rzeczownik<br />

maltsukker=rzeczownik<br />

malurt=rzeczownik<br />

malva=rzeczownik<br />

målvakt=rzeczownik<br />

mamma=rzeczownik<br />

mammadalt=rzeczownik<br />

mammagutt=rzeczownik<br />

mammon=rzeczownik<br />

mammut=rzeczownik<br />

man=rzeczownik<br />

man=zaimek<br />

manager=rzeczownik<br />

mandag=rzeczownik<br />

mandarin=rzeczownik<br />

mandat=rzeczownik<br />

mandel=rzeczownik<br />

mandelbetennelse=rzeczownik<br />

mandig=przymiotnik<br />

mandig=rzeczownik<br />

mandolin=rzeczownik<br />

mane=czasownik<br />

måne=rzeczownik<br />

måned=rzeczownik<br />

månedlig=przymiotnik<br />

månedskort=rzeczownik<br />

månedsvis=przysłówek<br />

månefase=rzeczownik<br />

måneferd=rzeczownik<br />

månefisk=rzeczownik<br />

måneformørkelse=rzeczownik<br />

månelys=rzeczownik<br />

maner=rzeczownik<br />

manér=rzeczownik<br />

manesje=rzeczownik<br />

måneskinn=rzeczownik<br />

manet=rzeczownik<br />

mange=przymiotnik<br />

mange=przysłówek<br />

mange=rzeczownik


mangeårig=przymiotnik<br />

mangedobbel=przymiotnik<br />

mangel=rzeczownik<br />

mangelfull=rzeczownik<br />

mangemillionær=rzeczownik<br />

mangfoldig=przymiotnik<br />

mangfoldig=rzeczownik<br />

mangfoldighet=rzeczownik<br />

mangle=czasownik<br />

mani=rzeczownik<br />

manier=rzeczownik<br />

manifest=rzeczownik<br />

manipulasjon=rzeczownik<br />

manipulere=czasownik<br />

manisk=przymiotnik<br />

manisk=rzeczownik<br />

manke=rzeczownik<br />

manko=czasownik<br />

mann=rzeczownik<br />

manndom=rzeczownik<br />

manne=czasownik<br />

mannekeng=rzeczownik<br />

mannfolk=rzeczownik<br />

mannlig=przymiotnik<br />

mannsdominert=przymiotnik<br />

mannskap=rzeczownik<br />

mannsperson=rzeczownik<br />

mannssjåvinist=rzeczownik<br />

manntall=rzeczownik<br />

manøver=rzeczownik<br />

mansjett=rzeczownik<br />

mantilje=rzeczownik<br />

manuell=przymiotnik<br />

manuell=rzeczownik<br />

manufakturhandel=rzeczownik<br />

manus=rzeczownik<br />

manuskript=rzeczownik<br />

måpe=czasownik<br />

mappe=rzeczownik<br />

maquis=rzeczownik<br />

mår=rzeczownik<br />

maratonløp=rzeczownik<br />

mare=rzeczownik<br />

mareflyndre=rzeczownik<br />

marehalm=rzeczownik<br />

marengs=rzeczownik<br />

mareritt=rzeczownik<br />

maretunge=rzeczownik<br />

marg=rzeczownik<br />

margarin=rzeczownik<br />

margbein=rzeczownik<br />

marghule=rzeczownik<br />

margin=rzeczownik<br />

marginal=przymiotnik<br />

marginalskatt=rzeczownik<br />

marihand=rzeczownik<br />

marihøne=rzeczownik<br />

marihuana=rzeczownik<br />

marinade=rzeczownik<br />

marine=rzeczownik<br />

marineoffiser=rzeczownik


marinere=czasownik<br />

marines=rzeczownik<br />

marinesoldat=rzeczownik<br />

marinøkkel=rzeczownik<br />

marionett=rzeczownik<br />

maritim=przymiotnik<br />

mark=rzeczownik<br />

markant=przymiotnik<br />

markblomst=rzeczownik<br />

marked=rzeczownik<br />

markere=czasownik<br />

markering=rzeczownik<br />

markert=przymiotnik<br />

market=rzeczownik<br />

markise=rzeczownik<br />

markjordbær=rzeczownik<br />

marknad=rzeczownik<br />

markspist=przymiotnik<br />

marmelade=rzeczownik<br />

marmor=rzeczownik<br />

marodere=czasownik<br />

marokkaner=rzeczownik<br />

marokkansk=przymiotnik<br />

Marokko=rzeczownik<br />

maronitt=rzeczownik<br />

mars=rzeczownik<br />

marsipan=rzeczownik<br />

marsj=rzeczownik<br />

marsjall=rzeczownik<br />

marsjere=czasownik<br />

marsvin=rzeczownik<br />

martre=rzeczownik<br />

martyr=rzeczownik<br />

mas=rzeczownik<br />

mase=czasownik<br />

masekopp=rzeczownik<br />

maskara=rzeczownik<br />

maske=rzeczownik<br />

maskerade=rzeczownik<br />

maskere=czasownik<br />

maskin=rzeczownik<br />

maskinell=przymiotnik<br />

maskineri=rzeczownik<br />

maskingevær=rzeczownik<br />

maskiningeniør=rzeczownik<br />

maskinist=rzeczownik<br />

maskinrom=rzeczownik<br />

maskinsjef=rzeczownik<br />

maskinskade=rzeczownik<br />

maskinskreve=czasownik<br />

maskinskreve=rzeczownik<br />

maskinskriving=rzeczownik<br />

maskinvare=rzeczownik<br />

maskot=rzeczownik<br />

maskulin=przymiotnik<br />

masochist=rzeczownik<br />

masovn=rzeczownik<br />

massakre=rzeczownik<br />

massakrere=czasownik<br />

massasje=rzeczownik<br />

masse=rzeczownik


massere=czasownik<br />

massevis=przysłówek<br />

massiv=przymiotnik<br />

massør=rzeczownik<br />

massøse=rzeczownik<br />

mast=rzeczownik<br />

mastodont=rzeczownik<br />

masurka=rzeczownik<br />

mat=rzeczownik<br />

matador=rzeczownik<br />

match=rzeczownik<br />

mate=czasownik<br />

måte=rzeczownik<br />

måtehold=rzeczownik<br />

måteholden=przymiotnik<br />

måtelig=przymiotnik<br />

matematiker=rzeczownik<br />

matematikk=rzeczownik<br />

matematisk=przymiotnik<br />

materiale=rzeczownik<br />

materialestoff=rzeczownik<br />

materialisme=rzeczownik<br />

materialist=rzeczownik<br />

materialistisk=przymiotnik<br />

materie=rzeczownik<br />

materiell=rzeczownik<br />

matfat=rzeczownik<br />

matf<strong>org</strong>iftning=rzeczownik<br />

matiné=rzeczownik<br />

matkurv=rzeczownik<br />

matlaging=rzeczownik<br />

matlei=przymiotnik<br />

matolje=rzeczownik<br />

matoppskrift=rzeczownik<br />

matpakke=rzeczownik<br />

matpapir=rzeczownik<br />

matrikkel=rzeczownik<br />

matrise=rzeczownik<br />

matro=rzeczownik<br />

matrone=rzeczownik<br />

matros=rzeczownik<br />

matt=przymiotnik<br />

matt=rzeczownik<br />

matte=rzeczownik<br />

måtte=czasownik<br />

måtte=rzeczownik<br />

mattet=rzeczownik<br />

maur=rzeczownik<br />

mausoleum=rzeczownik<br />

mave=rzeczownik<br />

meander=rzeczownik<br />

med=przyimek<br />

med=przymiotnik<br />

med=rzeczownik<br />

medalje=rzeczownik<br />

medaljong=rzeczownik<br />

medaljør=rzeczownik<br />

medansvar=rzeczownik<br />

medansvarlig=przymiotnik<br />

medarbeider=rzeczownik<br />

medbestemmelse=rzeczownik


medb<strong>org</strong>er=rzeczownik<br />

medbringe=czasownik<br />

meddele=czasownik<br />

meddele=rzeczownik<br />

meddelsom=przymiotnik<br />

medeier=rzeczownik<br />

medfødt=przymiotnik<br />

medfølelse=rzeczownik<br />

medføre=czasownik<br />

medgang=rzeczownik<br />

medgi=czasownik<br />

medgift=rzeczownik<br />

medgjørlig=przymiotnik<br />

medgjørlig=rzeczownik<br />

medhjelper=rzeczownik<br />

medhold=rzeczownik<br />

median=rzeczownik<br />

medikament=rzeczownik<br />

medisin=rzeczownik<br />

medisiner=rzeczownik<br />

medisinglass=rzeczownik<br />

medisinsk=przymiotnik<br />

medisinskap=rzeczownik<br />

medisterpølse=rzeczownik<br />

meditasjon=rzeczownik<br />

meditere=czasownik<br />

medium=rzeczownik<br />

medkjensle=rzeczownik<br />

medlem=rzeczownik<br />

medlidenhet=rzeczownik<br />

medlyd=rzeczownik<br />

medmenneske=rzeczownik<br />

medregnet=przymiotnik<br />

medskyldig=przymiotnik<br />

medskyldig=rzeczownik<br />

medspiller=rzeczownik<br />

medtatt=przymiotnik<br />

medvind=rzeczownik<br />

medvirke=czasownik<br />

medvirke=rzeczownik<br />

medvirkende=rzeczownik<br />

medvirkning=rzeczownik<br />

medynk=rzeczownik<br />

meg=zaimek<br />

megafon=rzeczownik<br />

meget=przysłówek<br />

megetsigende=przymiotnik<br />

meglergebyr=rzeczownik<br />

meie=rzeczownik<br />

meieri=rzeczownik<br />

meieriprodukter=rzeczownik<br />

meis=rzeczownik<br />

meisel=rzeczownik<br />

meisle=czasownik<br />

meitemark=rzeczownik<br />

mekaniker=rzeczownik<br />

mekanikk=rzeczownik<br />

mekanisk=przymiotnik<br />

mekanisme=rzeczownik<br />

mekle=czasownik<br />

mekler=rzeczownik


mekling=rzeczownik<br />

meklingsforslag=rzeczownik<br />

meklingsmann=rzeczownik<br />

mekre=czasownik<br />

meksikaner=rzeczownik<br />

meksikansk=przymiotnik<br />

mektig=przymiotnik<br />

mektig=rzeczownik<br />

mel=rzeczownik<br />

melanesisk=przymiotnik<br />

melanesisk=rzeczownik<br />

melankoli=rzeczownik<br />

melankolsk=przymiotnik<br />

melde=czasownik<br />

melding=rzeczownik<br />

melert=przymiotnik<br />

melete=przymiotnik<br />

melis=rzeczownik<br />

melk=rzeczownik<br />

melke=czasownik<br />

mellom=przyimek<br />

mellom=przysłówek<br />

mellom=rzeczownik<br />

mellomdistanserakett=rzeczownik<br />

mellomfolkelig=przymiotnik<br />

mellomfornøyd=przymiotnik<br />

mellomgolv=rzeczownik<br />

mellomgulv=rzeczownik<br />

mellomkomst=rzeczownik<br />

mellomlande=czasownik<br />

mellomlanding=rzeczownik<br />

mellommann=rzeczownik<br />

mellomnavn=rzeczownik<br />

mellomrom=rzeczownik<br />

mellomspill=rzeczownik<br />

mellomstor=przymiotnik<br />

mellomstørrelse=rzeczownik<br />

mellomtid=rzeczownik<br />

mellomting=rzeczownik<br />

mellomvekt=rzeczownik<br />

melodi=rzeczownik<br />

melodiøs=przymiotnik<br />

melodisk=przymiotnik<br />

melodrama=rzeczownik<br />

melon=rzeczownik<br />

membran=rzeczownik<br />

memo=rzeczownik<br />

memoarer=rzeczownik<br />

memorere=czasownik<br />

men=rzeczownik<br />

men=spójnik<br />

mén=rzeczownik<br />

menasjeri=rzeczownik<br />

mene=czasownik<br />

mened=rzeczownik<br />

mengde=rzeczownik<br />

menge=czasownik<br />

menig=przymiotnik<br />

menig=rzeczownik<br />

menighet=rzeczownik<br />

menighetsråd=rzeczownik


menigmann=rzeczownik<br />

mening=rzeczownik<br />

meningitt=rzeczownik<br />

meningsforskjell=rzeczownik<br />

meningsmåling=rzeczownik<br />

menisk=rzeczownik<br />

menneske=rzeczownik<br />

menneskeheten=rzeczownik<br />

menneskelig=przymiotnik<br />

menneskeliv=rzeczownik<br />

menneskemengde=rzeczownik<br />

menneskerettighet=rzeczownik<br />

mens=spójnik<br />

menstruasjon=rzeczownik<br />

ment=rzeczownik<br />

mental=przymiotnik<br />

mental=rzeczownik<br />

mentalitet=rzeczownik<br />

mentalundersøkelse=rzeczownik<br />

mentol=rzeczownik<br />

menuett=rzeczownik<br />

meny=rzeczownik<br />

mer=przymiotnik<br />

mer=rzeczownik<br />

mergel=rzeczownik<br />

merger=czasownik<br />

merian=rzeczownik<br />

meridian=rzeczownik<br />

merino=rzeczownik<br />

Merk=rzeczownik<br />

merkbar=przymiotnik<br />

merkbar=rzeczownik<br />

merke=czasownik<br />

merke=rzeczownik<br />

merkelapp=rzeczownik<br />

merkelig=przymiotnik<br />

merkesak=rzeczownik<br />

merkevare=rzeczownik<br />

merknad=rzeczownik<br />

merkverdig=przymiotnik<br />

merkverdighet=rzeczownik<br />

merr=rzeczownik<br />

merutgift=rzeczownik<br />

merverdi=rzeczownik<br />

merverdiavgift=rzeczownik<br />

mesan=rzeczownik<br />

meske=czasownik<br />

mesmerisme=rzeczownik<br />

messe=rzeczownik<br />

messebok=rzeczownik<br />

messeserk=rzeczownik<br />

messing=rzeczownik<br />

mest=przymiotnik<br />

mest=rzeczownik<br />

mestepart=rzeczownik<br />

mester=rzeczownik<br />

mesterlig=przymiotnik<br />

mesterrot=rzeczownik<br />

mesterskap=rzeczownik<br />

mesterverk=rzeczownik<br />

mestis=rzeczownik


mestre=czasownik<br />

metabolisme=rzeczownik<br />

metafor=rzeczownik<br />

metafysikk=rzeczownik<br />

metall=rzeczownik<br />

metallisk=przymiotnik<br />

metallurgi=rzeczownik<br />

metamorfose=rzeczownik<br />

metan=rzeczownik<br />

meteor=rzeczownik<br />

meteoritt=rzeczownik<br />

meteorolog=rzeczownik<br />

meteorologisk=przymiotnik<br />

meteorsverm=rzeczownik<br />

meter=rzeczownik<br />

metersystem=rzeczownik<br />

metode=rzeczownik<br />

metodisk=przymiotnik<br />

metodist=rzeczownik<br />

metonymi=rzeczownik<br />

mett=przymiotnik<br />

mett=rzeczownik<br />

mette=czasownik<br />

mettet=przymiotnik<br />

metyl=rzeczownik<br />

mexicaner=rzeczownik<br />

mexicansk=przymiotnik<br />

mi=zaimek<br />

midd=rzeczownik<br />

middag=rzeczownik<br />

middagshvil=rzeczownik<br />

middagsmat=rzeczownik<br />

middel=rzeczownik<br />

middelalder=rzeczownik<br />

middelaldersk=przymiotnik<br />

middelaldrende=przymiotnik<br />

Middelhavet=rzeczownik<br />

middelmådig=przymiotnik<br />

middelpunkt=rzeczownik<br />

middelvei=rzeczownik<br />

midje=rzeczownik<br />

midlertidig=przymiotnik<br />

midnatt=rzeczownik<br />

midnattssol=rzeczownik<br />

midt=przysłówek<br />

midt=rzeczownik<br />

midtbane=rzeczownik<br />

midte=rzeczownik<br />

midterst=przymiotnik<br />

midtgang=rzeczownik<br />

midtlinje=rzeczownik<br />

midtpunkt=rzeczownik<br />

midtre=przymiotnik<br />

midtsommer=rzeczownik<br />

midtveis=przysłówek<br />

Mig=przymiotnik<br />

migrasjon=rzeczownik<br />

migrene=rzeczownik<br />

mikro=rzeczownik<br />

mikrobe=rzeczownik<br />

mikrofon=rzeczownik


mikroklima=rzeczownik<br />

mikron=rzeczownik<br />

mikroskop=rzeczownik<br />

mikrotom=rzeczownik<br />

mikse=czasownik<br />

mikse=rzeczownik<br />

mikser=rzeczownik<br />

mikstur=rzeczownik<br />

mil=rzeczownik<br />

milaneser=rzeczownik<br />

mild=przymiotnik<br />

mild=rzeczownik<br />

mildne=czasownik<br />

mile=przymiotnik<br />

milelang=przymiotnik<br />

milepæl=rzeczownik<br />

milevidt=przysłówek<br />

militær=przymiotnik<br />

militær=rzeczownik<br />

militærnekter=rzeczownik<br />

militærtjeneste=rzeczownik<br />

militant=przymiotnik<br />

militarist=rzeczownik<br />

miljø=rzeczownik<br />

miljømessig=przymiotnik<br />

miljøvern=rzeczownik<br />

mill=rzeczownik<br />

mille=rzeczownik<br />

milliard=rzeczownik<br />

millimeter=rzeczownik<br />

million=rzeczownik<br />

millionær=rzeczownik<br />

milt=rzeczownik<br />

mime=czasownik<br />

mimiker=rzeczownik<br />

mimikk=rzeczownik<br />

mimose=rzeczownik<br />

mimre=czasownik<br />

min=rzeczownik<br />

min=zaimek<br />

mina;=rzeczownik<br />

minaret=rzeczownik<br />

mindre=przymiotnik<br />

mindre=przysłówek<br />

mindreårig=przymiotnik<br />

mine=rzeczownik<br />

mine=zaimek<br />

miner=przymiotnik<br />

miner=rzeczownik<br />

mineral=rzeczownik<br />

mineralvann=rzeczownik<br />

minesøker=rzeczownik<br />

minespill=rzeczownik<br />

minesveiper=rzeczownik<br />

minimal=przymiotnik<br />

minimum=rzeczownik<br />

miniskjørt=rzeczownik<br />

minister=rzeczownik<br />

ministerium=rzeczownik<br />

ministrant=rzeczownik<br />

mink=rzeczownik


minne=czasownik<br />

minne=rzeczownik<br />

minnelig=przymiotnik<br />

minnes=czasownik<br />

minnesmerke=rzeczownik<br />

minneverdig=przymiotnik<br />

minør=rzeczownik<br />

minoritet=rzeczownik<br />

minske=czasownik<br />

minst=przymiotnik<br />

minstelønn=rzeczownik<br />

minstepris=rzeczownik<br />

minus=rzeczownik<br />

minutiøs=przymiotnik<br />

minutt=rzeczownik<br />

minutter=rzeczownik<br />

minuttviser=rzeczownik<br />

mirakel=rzeczownik<br />

mirakuløs=przymiotnik<br />

misantrop=rzeczownik<br />

misbillige=rzeczownik<br />

misbruk=rzeczownik<br />

misbruke=czasownik<br />

misdannelse=rzeczownik<br />

misdannet=przymiotnik<br />

misforhold=rzeczownik<br />

misfornøyd=przymiotnik<br />

misforstå=czasownik<br />

misforstå=rzeczownik<br />

misforståelse=rzeczownik<br />

misfoster=rzeczownik<br />

misgrep=rzeczownik<br />

mishag=rzeczownik<br />

mishandle=czasownik<br />

mishandling=rzeczownik<br />

misjon=rzeczownik<br />

misjonær=rzeczownik<br />

misjonere=czasownik<br />

miskreditt=rzeczownik<br />

misligholde=rzeczownik<br />

mislike=czasownik<br />

mislyd=rzeczownik<br />

mislykkes=czasownik<br />

mislykket=przymiotnik<br />

mismodig=przymiotnik<br />

misnøye=rzeczownik<br />

missil=rzeczownik<br />

mistak=rzeczownik<br />

mistanke=rzeczownik<br />

miste=czasownik<br />

misteltein=rzeczownik<br />

mistenk=rzeczownik<br />

mistenke=czasownik<br />

mistenke=rzeczownik<br />

mistenkelig=przymiotnik<br />

mistenksom=przymiotnik<br />

mistillit=rzeczownik<br />

mistrives=czasownik<br />

mistro=czasownik<br />

mistro=rzeczownik<br />

mistroisk=przymiotnik


misunne=czasownik<br />

misunne=rzec