MINI-KURS OM DIAMANTER FOR BUTIKKBETJENING

espeland.no

MINI-KURS OM DIAMANTER FOR BUTIKKBETJENING

M I N I - K U R S O M D I A M A N T E R

MINI-KURS OM DIAMANTER

FOR BUTIKKBETJENING

HVA VET KUNDEN OM DIAMANTER?

I dag er våre kunder ganske godt orientert om diamanter. De kunder som kommer for å se

på diamanter har i mange tilfeller lest noe, eller fått en viss interesse for diamanter.

Du må derfor regne med å få spørsmål om diamantene, og du må kunne svare og veiledede

klart og konsist for å skape nødvendig tillit.

HVA ER EN DIAMANT?

Diamanten har alltid vært den mest ettertraktede edelsten. Diamanten er dannet i jordens

indre under stort trykk og høy temperatur. Den er kommet til jordoverflaten ved vulkanutbrudd.

Diamanten består av rent kullstoff ”C”, og er det hardeste mineral vi kjenner til.

Den er helt upåvirkelig av de sterkeste syrer og kjemikalier, og kan trygt renses i de sterkeste

rensemidler uten å ta skade. (Men, selvsagt ikke fatningen).

Det er diamantforekomster mange steder i verden, de fleste ligger i Afrika.

HVA MÅ VI TENKE PÅ VED SALG AV DIAMANTER?

Først og fremst må vi ta hensyn til lyset. Det er blant annet lysets oppførsel i diamanten

som gjør den så attraktiv. Det er viktig å vite at en diamant er slipt for å reflektere lysstrålen

som kommer inn i steinen tilbake til øyet. Det er diamantens høye lysbrytingsegenskap som

er årsak til dette. I tillegg har den evnen til å dele opp lyset i regnbuens farger. Effekten av

dette kalles ”ild”, og skyter som intense fargeglimt ut av steinen. Blandingen av lyseffekten

fra briljantens 57 fasetter og dens ild er det som gjør diamanten så fasinerende.

Når vi skal selge diamantsmykker er det absolutt nødvendig å vise kunden disse egenskaper.

Vi må derfor sørge for å ha lysforhold som fremhever diamantens skjønnhet.

7.6.1


7.6.2

SVOLDER DIAMANTSMyKKER

M I N I - K U R S O M D I A M A N T E R

HVA SLAGS LySKILDE BØR VI BRUKE?

Når vi skal undersøke en diamant må vi ha dødt lys (lysstoffrør) som fjerner refl eks og ild, og

gjør den livløs. Dette er nødvendig for å se inn i steinen og vurdere klarhet og farge.

Men, står vi med en kunde er det diamantens skjønnhet vi skal vise, og da må vi ha lys

som gjør dette mulig, d.v.s. vi må ha mest mulig direkte lysstråler.

Vis diamanten i lys fra spotlights, gjerne halogen. Unngå lys fra lysstoffrør og matte

pærer. Unngå dagslys fra vinduer. Dagslys i overskyet vær er også uegnet. Skal du vise et

diamantsmykke ute, må det være direkte sollys.

Ovennevnte er nødvendige elementer som du absolutt må være oppmerksom på for å

vise en diamants særegne egenskaper. Så husk: Kun direkte lysståler.

DE FIRE C’ER

Ikke alle diamanter er like verdifulle, og det er fi re faktorer – kjent som de 4 C’er

– som bestemmer prisen på en diamant.

Carat weight ­ vekt

Colour ­ farge

Clarity ­ klarhet

Cut ­ slip

HVA ER CARAT?

Carat er vekt – 1 carat = 0,2 gram = 100 points.

1,00 ct er altså inndelt i 100 points, for eksempel: 0,05ct = 5 points ­ 0,10ct= 10 points osv.

Store diamanter er mer sjeldne enn små. Derfor har de også høyere verdi pr. carat.

Eksempel: En 1­stens diamantring er langt dyrere enn en rosettring, selv om kvalitet og carat

vekt er lik.

HVA MED FARGE?

De fl este diamanter er klare og gjennomsiktige, men med et ørlite anstrøk av gulfarge. De

blir gradert etter hvor mye gulfarge som kan sees mot en hvit bakgrunn. De fargeløse er de

mest sjeldne og oppnår høyest pris. Diamanter forekommer i fl ere farger, vanligst er som

nevnt diamanter med anstrøk av gul farge. Andre farger som gyllen, oransje, blå og grønn

kalles ”fancy” farger. De er høyt verdsatt på grunn av sin sjeldenhet.

Espeland 1-2009


SVOLDER DIAMANTSMyKKER

M I N I - K U R S O M D I A M A N T E R

Espeland 1-2009

HVORDAN GRADERER VI FARGENE?

I Norge graderer vi etter den Skandinaviske diamant­nomenklatur (graderingsbe­

nevnelse). Som regel er all gradering oppgitt på diamantsmykker fra leverandør.

Graderingsskala er som følger:

R River ­ Sjeldnest hvit

TW Top Wesselton ­ Sjelden hvit

W Wesselton ­ Hvit

TCR Top crystal ­ Meget lett tonet hvit

CR Crystal ­ Lett tonet hvit

TCA Top Cape ­ Tone hvit

CA Cape ­ Lett gullig

LY Light Yellow ­ Gullig

Y Yellow ­ Gul

HVA MENES MED KLARHET?

Diamanter er sjeldent helt klare, d.v.s. helt uten såkalte inneslutninger. Ser vi på diamanten

med en lupe som forstørrer 10 ganger, vil vi kunne se disse inneslutninger. De kan ha

forskjellige formasjoner som prikker, streker, fjær, skyer osv. Inneslutninger som er synlig

med det blotte øye vil i noen grad hindre lysets gang gjennom steinen og gjøre briljans

og ild mindre. Utvendige hakk, er også medbestemmende for klarhet.

HVILKE BETyDNING HAR KLARHETEN FOR VÅRE KUNDER?

Klarheten i de høyere klarhetsgrader har mindre å si for diamantens skjønnhet, men gir

store utslag i prisen fordi desto klarere den er, desto mer sjelden er den. Men i 1., 2. og

3. pique, hvor inneslutningene er lett synlige, vil de som ovenfor nevnt ha reduserende

virkning på skjønnheten.

KLARHETSGRADEN

Klarhetsgradering ser ut som følger:

IF Interior flawless ­ Ren, fri for indre særtegn

VVS Very, very small inclusions ­ Meget, meget små særtegn

VS Very smal inclusions ­ Meget små særtegn

SI Smal inclusions ­ Små særtegn

P1 Pique 1 ­ Små særtegn, synlige med blotte øye

P2 Pique 2 ­ Store særtegn, synlige med blotte øye

P3 Pique 3 ­ Grove særtegn, synlige med blotte øye

Dette er hovedtrinnene i klarhetsskalaen, og ved gradering skal det en øvet fagmann til

som benytter lupe eller mikroskop som forstørrer 10 ganger. Det krever lang erfaring i

å kunne bedømme klarhetsgraden korrekt. Diamanter over 0.50 carat VVS, VS og SI kan

inndeles i 2 klasser. F.eks. VVS1 og VVS2 osv.

7.6.3


7.6.4

SVOLDER DIAMANTSMyKKER

M I N I - K U R S O M D I A M A N T E R

HVA MED SLIP? HVOR VIKTIG ER DEN?

Det er slipekvaliteten som er avgjørende for diamantens lyseffekt. Hver stein blir slipt

individuelt, og av den grunn er muligheten for variasjon i symmetri og proposjoner nesten

ubegrenset. Fra samme rå­stein kan sliperen avgjøre om han vil slipe en stein slik at den blir

størst mulig (dvs. tyngst), eller vakrest mulig.

Som regel vil et kompromiss gi det beste økonomiske resultat. Blir en diamant slipt for

”grunn” eller for ”dyp” vil en del av lyset ”lekke” ut gjennom underdelen. Er diamanten slipt

korrekt, vil så å si alt lys reflekteres tilbake til øyet.

FINNES DET GRADERING PÅ SLIP?

Å bedømme slipingen krever lang erfaring. Alle avvik fra ideal­slipeformen gir utslag

i skjønnheten.

Graderingsbetegnelsen er:

Særdeles god

God

Middels god

Dårlig

HVA MED FORSKJELLIGE SLIPEFORMER?

Det finnes flere slipeformer, men den som hovedsakelig blir brukt i smykker i dag er briljantslip,

dvs. en rund form med 57 fasetter – 32 over ”beltet” og 24 under. En diamant slipt på

denne måte kalles kort og godt briljant. Små diamanter (0,01­0,02­0,03) har ofte en enklere

slip som kalles 8­kant (8­cut). De har 8 fasetter + bordfasetten på overdelen, og 8 fasetter

på underdelen.

HVORDAN SKAL VI BEHANDLE VÅRE DIAMANTSMyKKER?

Et spørsmål som stadig går igjen fra kundene er hvordan de skal behandle sine diamantsmykker.

Såpe og fett har spesielt lett for å feste seg til diamanter. En skitten diamant, også det

smuss som sitter på underdelen, reduserer steinens spill betraktelig. Derfor bør en diamant

renses med jevne mellomrom for å få tilbake den sin briljans.

Som nevnt tidligere tåler en diamant alt når det gjelder rengjøringsmidler, og det finnes

heller ingenting som kan ripe den opp (bortsett fra en annen diamant). Så ved siden av

smykkerens, er varmt salmiakkvann eller vanlig rengjøringsmiddel, pluss en gammel tannbørste,

utmerkede hjelpemidler.

HVA MER KAN DU SI?

Selv om diamanter ikke slites vil en ring i daglig bruk bli slitt i fatningen. Anbefal derfor

kunden å få fatningen ettersett ca 1 gang i året.

Du kan minne kunden om forsikring ved kjøp av diamantsmykker (i alle fall hvis det er

litt dyrere smykker), og du kan også minne kunden som sikker oppbevaring av smykker ved

fravær.

Espeland 1-2009

More magazines by this user
Similar magazines