Kommunikationspolitik - Ishøj Kommune

ishoj.dk

Kommunikationspolitik - Ishøj Kommune

IONSPOLITIK

YderLIgere I FOrhOLd

TIL MedArbejderNe

• Vi ønsker at sikre medarbejdere på alle niveauer et højt informationsniveau,

så de har den nødvendige indsigt, der kræves til om-

stilling og medansvar for kommunens fortsatte udvikling.

• Vi ønsker at øge arbejdsglæden hos kommunens medarbejdere

ved at fremme en uformel og venlig omgangstone på arbejds-

pladsen.

• Vi ønsker at styrke fællesskabsfølelsen på tværs af driftssteder og

centre for at motivere alle medarbejdere, øge ansvarligheden, ef-

fektiviteten og i sidste ende arbejdsglæden.

KOMMUNIKATIONSPLAN

Kommunikationscentret udarbejder og evaluerer løbende en handleplan

for dets samlede kommunikationsaktiviteter.

Handleplanen skal sikre fortsat udvikling af kommunens kommunikationsværktøjer

og den skal være tilgængelig på Kommunikationsportalen

på intranettet.

5

More magazines by this user
Similar magazines