Kirkeblad nr. 4, 2010 - Rønninge Kirke

ronningekirke.dk

Kirkeblad nr. 4, 2010 - Rønninge Kirke

Kirkebladet

irkebladet

for

Rønninge

Sogn

September-oktober-november 2010

1


nu falmer skoven...

2

Efter en varm og smuk sommer står efteråret på

spring med køligere dage og visne blade i alverdens

gyldne farver.

I Rønninge Kirke bliver det et spændende efterår

med flere nye tiltag.

Vi skal holde fyraftensgudstjeneste, og vi skal mødes

til Bibelmarathon. Begge dele kan man læse

mere om på de næste sider. Samtidig har vi, traditionen

tro, sogneaften, kirkefrokost, syng-sammen-eftermiddag,

familiegudstjeneste og naturligvis

gudstjeneste hver eneste søndag, hvor alle er

velkomne.

For de yngste og deres forældre begynder en ny

sæson med babysalmesang og Ulvetime, hvor vi

glæder os til at hilse på nye familier.

Efteråret er også tiden, hvor vi byder de nye konfirmander

velkomne både til konfirmandforberedelse

i Grubehuset og til gudstjenesterne i Kirken.

En af glæderne ved efteråret er nogle af de smukke

efterårssalmer, vi finder i salmebogen. Ved efterårets

gudstjenester og arrangementer skal vi synge

både kendte efterårssalmer som Grundtvigs Nu

falmer skoven, men også Lars Busk Sørensens nye

efterårssalme Nu står der skum fra bølgetop.

Nu falmer skoven trindt om land,

og fuglestemmen daler;

alt flygted storken over strand,

ham følger viltre svaler.

(Grundtvig)

Nu står der skum fra bølgetop,

og blæsten river ned og op,

hvad Gud en sommer skabte.

Nu kan alene kærlighed

forhindre, at vi synker ned

I bitterhed – fortabte.

(Lars Busk Sørensen)

Vel mødt i Kirke og Grubehus

I.L.

Menighedsrådets formand

Erik Jørgensen

Grønvangen 74

5550 Langeskov

Tlf. 6538 3028

Kirkeværge

Flemming Nielsen

Valmuevænget 6

5550 Langeskov

Tlf. 6538 1758

Organist

Birgit Nedergaard Madsen

Fasanvej 1

5540 Ullerslev

Tlf. 6535 1953

Graver

Anne Jensen,

Gl. Skolevej 7, Rønninge

5550 Langeskov

Tlf. 6538 3818

Privat tlf. 6538 2527

(Mandag er fridag)

Gravermedhjælper

Jens Høj

Sarumgårdsvej 1, Holev

5290 Marslev

Kirkesanger

Asbjørn Mach

Albanigade 11,3

5000 Odense C

Tlf. 6613 2114

Kirkesanger

Birgit Baagøe Stokholm,

Åløkkevej 40

5800 Nyborg

Tlf. 6536 2235

Grubehuset

Tlf. 6538 3218


Siden sidst

Døbte:

9/5: Mille Lundegaard Lip

13/5: Vanessa Marie Gundlach Hjære

Lucas Brobyskov Andersen

23/5: Emma Vedel

Ida Bækkelund Jørgensen

Laura Bækkelund Jørgensen

6/6: Sophie Liv Kristensen

Mille Lindquist Ottesen

20/6: Mathias Abildtrup Andersen

Begravede/bisatte:

9/6: Svend Gannerup Mathiesen, 82 år

9/7: Gunnar Erling Pedersen, 68 år

17/7: Ruth Emilie Erika Bramsen, 79 år

4/8: Ruth Boll Petersen, 64 år

Viede:

17/7: Annette Andersen og

Dennis Husted Sørensen

Find Rønninge Kirke

på Facebook!

Rønninge Kirke har en gruppe på Facebook. Her

kan du komme i kontakt med andre, som mener,

at: Rønninge Kirke... det er da min kirke!

3


4

Det sker

Gudstjeneste på LanGesKOv

KræMMerMarKed

søndag 19. september kl. 8.45.

Traditionen tro vil der også i år være

gudstjeneste i det store markedstelt på

kræmmermarkedet.

BusK-Gudstjeneste

søndag 31. oktober kl. 11.00.

BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke.

Gudstjenesten, som bliver en familiegudstjeneste,

arrangeres sammen med

KFUM-spejderne.

Minikonfirmanderne deltager også.

aLLe heLGens daG (7. nOveMBer)

Alle helgens dag mindes vi også i år under

gudstjenesten årets døde – deres

navne læses efter prædikenen.

FyraFtensGudstjeneste

Som noget nyt, kan man i efteråret

komme til fyraftensgudstjeneste i Rønninge

Kirke.

den første tirsdag i september, oktober

og november kl. 17.00 samles vi til

en anderledes gudstjeneste.

Gudstjenesten er kortere end søndagens

højmesse, og der er ingen prædiken.

Musikken og fællessangen skaber sammen

med bøn og læsninger fra Bibelen

et rum til eftertænksomhed.

BiBeLMarathOn

den 2. torsdag i september, oktober og

november og igen efter jul vil vi sammen

læse Bibelen.

I alt vil det komme til at strække sig

over 26 gange. For de udholdende vil

det således vare godt 3 år, inden vi er

nået hele vejen igennem. Man vil skulle

læse ca. 50 sider til hver gang. I fællesskab

vil vi den enkelte aften først se på,

hvad vi har læst, derefter vil vi få nogle

historiske fakta, og endelig vil vi se på

betydningen for os i dag. Den første aften

bliver en introduktionsaften, hvor

projektet nærmere vil blive belyst. Man

behøver ikke binde sig til at være med

alle 26 gange – så kom endelig og vær

med! Aftenerne ledes af sognepræst

Lars Jonssen.

Torsdag den 9. september,

torsdag den 14. oktober og

torsdag den 10. november.

vi starter kl. 19.30 og slutter med at

drikke kaffe.

KOMMende Ordinære MeniGhedsrådsMøder:

Kommende ordinære menighedsrådsmøder:

14. september kl. 19.00

7. oktober kl. 19.30

9. november kl. 19.00.

Møderne, der er offentlige, holdes i Grubehuset.

Alle er velkomne


(Billede af Rønninge Kirke 1862)

Jørgen Føhns, som blev konfirmeret i Rønninge Kirke i 1949, har sendt denne tegning

af Rønninge Kirke. Tegningen stammer fra 1862, og er lavet af Geologisk

Institut i forbindelse med en landmåling.

Der er sket meget med kirken og området siden dengang. F.eks. var kirken i 1862

stadig hvidkalket, og ikke rød, som vi kender den i dag.

Tegneren har ikke blot tegnet en kirkebygning, men har sat et personligt præg på

tegningen med flere detaljer, heriblandt et begravelsesfølge. Ser man godt efter,

kan man se præsten komme gående efter kisten med præstekjole og høj hat.

Læs mere om kirkens historie i hæftet Sct. Sørens Kirke, udgivet af Rønninge Menighedsråd.

konfirmation og

konfirmationsforbereDelse

den 7. september begynder konfirmationsforberedelsen

Konfirmationerne finder sted den 20. og 22. maj 2011

Elever fra 7. klasse på ”Bakken” med bopæl i Rønninge sogn har alle fået brev om

konfirmationsforberedelsen. Bor man i Rønninge sogn, men går i skole udensogns,

er man naturligvis meget velkommen til at følge forberedelsen her på stedet og

blive konfirmeret, hvor man hører til.

Hvis det rent praktisk ikke lader sig gøre at følge forberedelsen her, kan man også

vælge at følge forberedelsen, hvor man går i skole, og så ”komme hjem” og blive

konfirmeret i Rønninge kirke. Men ring endelig, så vi kan træffe en aftale.

Det er ikke muligt for os at vide, hvem der evt. går i skole andre steder;

derfor er I nødt til at kontakte os.

5


6

Kirkegården findes der en smuk plæne

i skyggen under Paradisæblerne.

Det er ’de ukendtes grav’, der er placeret

her. Det er en fællesgrav, hvor de

enkelte gravpladser ikke er synligt afgrænset

fra hinanden, og hvor der ikke

er mulighed for at sætte gravsten eller

lave individuel beplantning.

Oftest har den afdøde ønsket at blive

bisat i de ukendtes grav for ikke at være

til besvær for de efterladte, og vedkommende

har ikke villet forpligte sine kære

til at være nødt til at passe et gravsted

eller skulle komme med blomster. Kirkegården

vedligeholder området, og der

kenDt af guD

er mulighed for at lægge en buket foran

stenen eller sætte den i bedet omkring

den, hvis de efterladte gerne vil det for

at mindes den afdøde.

I forbindelse med de ukendtes grav findes

også en plæne, hvor kister kan nedsættes

i en fællesgrav uden gravsten.

Afdøde der bliver nedsat i de ukendtes

grav er ikke ukendte – deres navn står

ikke på en gravsten, og selve urnens

placering er for de pårørende ukendt,

men den afdøde er stadig kendt af Gud.

Anne Jensen og Jens Høj


„Herre, du ransager mig

salmernes bog 139,1 og kender mig”

På Bibelens første sider kan vi læse om,

hvordan Gud skabte himlen og jorden

og til sidst mennesket. Det er begyndelsen

på fortællingen om Gud og mennesker.

Side efter side kan vi bladre gennem

Bibelen, og læse om, hvordan Gud

henvender sig til mennesker, hjælper og

lytter. Vi kan læse om, hvordan Gud den

ene gang efter den anden viser, at han

kender mennesker; ved hvad vi tænker,

kender vores styrke og vores svage sider,

kender vores tro og vores tvivl. Gud

kender os, som de mennesker vi er.

Hvert eneste menneske er kendt af Gud,

i livet og ind gennem døden. Når døden

tvinger os til at give slip på et menneske,

så griber Gud.

Det synger vi om i den smukke, men

ikke særlig kendte salme: Nu er livet

gemt hos Gud:

lise trap

sorg

Den dybeste ære

glæden kan få

Præsten lise trap har skrevet en

anbefalelsesværdig bog om sorg.

Hun tager fat på nogle af de spørgsmål

og problemstillinger, som knytter

sig til det at miste og ikke

mindst til det at kende en, der mister.

Hvordan møder man et menneske

i sorg? Hvad skal man sige, og

hvad skal man ikke sige?

giv bogen som en gave til den, der

har mistet eller køb den til dig selv!

Nu er livet gemt hos Gud.

Vi overgir alt til ham.

Håbet er tændt i savn og sorg.

Ingen er glemt af Gud.

Vi skal hvile i Guds fred

og sove i jordens skød.

Kristus har gjort vor grav til sin.

Altid er vi hos Gud.

Gud, vor Far, tar vare på

det liv, som er revet bort.

Kristus har selv beredt os plads.

Før os gik han til Gud.

Dagen kommer. Kristi dag,

da tiden blir visket bort.

Kristus står frem, og alt blir nyt.

Døden blir knust af Gud.

Nu er livet gemt hos Gud.

Vi overgir alt til ham.

Håbet er tændt i liv og død.

Ingen er glemt af Gud.

Svein Ellingsen 1977. Jens Lyster 1978

7


B ysalmesang!

8

Babysalmesang begynder igen tirsdag den 31. august kl. 11-11.45 i

kirken, og finder sted hver tirsdag frem til og med den 12. oktober.

Det er for babyer mellem 3 og 10 mdr. og deres far eller mor. Vi

synger, danser og laver sanselege med babyerne. Bagefter er der

mulighed for at blive til en kop kaffe/the og få sig en snak med de

øvrige deltagere.

Man er velkommen til at kontakte organisten for nærmere oplysninger,

ligesom man kan få en folder om babysalmesang ved henvendelse

til organisten eller til en af sognepræsterne. Det koster ikke

noget, og man skal ikke have særlige forudsætninger for at kunne

deltage.

Tilmelding til organisten (se side 2 for tlf. nr. og mailadresse) senest

tirsdag den 24. august (meget gerne før) med navn, e-mail, tlf.nr.

og babys navn og fødselsdag.

or

synger til.

Kor begynder igen efter sommerferien tirsdag den 31. august kl. 15 (Lillekor,

dvs. 4.-6. klasse) og kl. 16.15 (Storekor, dvs. fra 7. klasse og opefter). Begge korhold

synger ca. 1 gang om måneden til gudstjeneste, og vi tager på adventsstævne

en lørdag i november. Der gives lommepenge for hver gudstjeneste, man

Kor-spirrevipperne Fra november måned begynder ’Kor-spirrevipperne’, som er

et nyt korhold for børn i 2. og 3. klasse. Planen er at mødes ca. 2 lørdage hver

måned i vinterhalvåret. Vi synger med hele kroppen, leger musiklege og lærer lidt

om noder. Hver gang slutter vi med saftevand. Kor-spirrevipperne synger ikke til

gudstjenester som Lillekor og Storekor gør, men børnene har mulighed for at fortsætte

i Lillekor bagefter. Hvis vi får lyst, medvirker vi ved en gudstjeneste som en

afslutning på forløbet i løbet af april måned 2011.

Første gang: Lørdag den 6. november kl. 11-12 i Grubehuset. De næste gange:

Lørdag den 20. november og lørdag den 4. december samme tid og sted. Efter jul

mødes vi igen den 8. januar.

Kontakt gerne Organisten for yderligere oplysninger (tlf. og mailadresse på side 2).

Deltagelse er gratis, men man bedes tilmelde sig på forhånd - senest den 15. oktober.


minikonfirmanD

Der er i år en stor flok minikonfirmander.

Fortælling og leg er vigtige ingredienser,

når vi mødes en gang om ugen i efteråret.

Minikonfirmanderne arbejder med livets

store spørgsmål, om liv og død, om Gud og

Jesus.

Emilie, som selv har været Minikonfirmand

i Rønninge Kirke, er i efteråret frivillig hjælper,

når Minikonfirmanderne samles på Pilen.

Ulvetime

Den sidste torsdag i hver måned

holder vi Ulvetime i Rønninge

Kirke kl. 17.30-19.00.

Vi mødes i kirken, hvor vi synger,

hører fortælling og beder

Fader vor. Derefter går vi i Grubehuset,

hvor bordet er dækket,

og maden står klar. Når vi har

spist, er der tid og plads til leg,

hygge, snak og en kop kaffe.

Ulvetime er et tilbud til sognets

børnefamilier, men alle er naturligvis

velkomne.

Det koster 30 kr. pr. familie

Tilmelding og spørgsmål

rettes til

Irene Lindegaard

Benyt chancen for en aften,

hvor maden står på bordet, og

opvasken tager sig selv!

9


10

torsdag 2. september kl. 19.30

sOGneaFten

Sognepræst Lars Jonssen fortæller om Rønninge

kirkes historie og inventar. Vi starter i Grubehuset

og går derefter over i kirken. For de

modige vil der blive mulighed for at komme op

i tårnet og se klokkerne og komme en tur ud

oven på hvælvingerne.

torsdag 9.september kl. 19.30

BiBeLMarathOn

torsdag 30.september kl. 17.30

uLvetiMe

torsdag 14. oktober kl. 19.30

BiBeLMarathOn

torsdag 28. oktober kl. 14.30

”synG-saMMen-eFterMiddaG”

Efter kaffen kommer højskolesangbogen frem

til ”ønskekoncert”.

Og sluttelig får vi en historie at gå hjem på.

torsdag 28.oktober kl. 17.30

uLvetiMe

arrangementer

torsdag 10. november kl. 19.30

BiBeLMarathOn

søndag 21. november kl. 11.30:

KirKeFrOKOst OG FOredraG

Efter gudstjenesten kl. 10, er der frokost med

efterfølgende foredrag.

Pris pr. person: kr. 50,-. Tilmelding til præstegården

senest den 14. nov.

Forhenværende biskop over Roskilde Stift, Jan

Lindhardt, der ikke behøver nærmere præsentation,

besøger os og taler om: ”Folkekirken og

omgivelserne.”

torsdag 25. november kl. 17.30

uLvetiMe

torsdag 9.december kl. 19.30

juLeKOncert

Vi gentager succesen fra sidste år med ’De ni

læsninger’ og teksterne læses igen i år af menighed

og kor. Musikken bliver ved ”Familien

Pultz” fra Randersegnen, som består af 5 medlemmer:

To musikerforældre (trompet, sang,

klaver og orgel) og 3 dygtige teenagebørn på

hver sit messingblæseinstrument.

Man kan orientere sig om den musikalske familie,

som medvirker, på deres hjemmeside:

www.familien-pultz.dk

Vel mødt til disse arrangementer

- husk at kirkebilen gerne må benyttes!


Hvorfor støtte

kirkens korsHær?

Fordi vi stadig har en ret stor gruppe mennesker,

der er i daglig nød og fattigdom.

De penge vi samler ind her i vores kreds går til det sociale

byarbejde i Odense, hvor vi støtter varmestuen i Nørregade.

Her kan de hjemløse få et dagligt måltid mad.

De fleste af vores penge får vi gennem den årlige basar,

hvor vi bredt sælger de ting, vi har fremstillet i årets løb.

den årlige basar

finder i år sted lørdag den 20. november

kl. 11-15

i konfirmandstuen i rynkeby præstegård

Der er juleinspiration at hente i vores salgsboder. Her kan

der købes håndarbejder, julegaver, adventskranse og dekorationer.

Som altid har vi tombola, kinesisk lotteri og en

spændende café.

De fleste af tingene er fremstillet af kredsen medlemmer,

der kommer fra sognene Rolfsted, Marslev og Rønninge.

på forhåbentlig gensyn den 20. november 2009.

11


august

september

Oktober

november

december

Info

Gudstjenester

i Rønninge kirke

Søndag 29. aug. (13.s.e.trin): kl. 10.00 Irene Lindegaard, med nye

konfirmander

Søndag 5. sep. (14.s.e.trin): kl. 10.00 Lars Jonssen, med nye

konfirmander

Tirsdag 7. sept. kl. 17.00 Lars Jonssen

Søndag 12. sept. (15.s.e.trin): kl. 19.30 Irene Lindegaard

Søndag 19. sept. (16.s.e.trin): kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 26. sept. (17.s.e.trin.): kl. 10.00 Lars Jonssen, høstgudstj.

Søndag 3. okt. (18.s.e.trin.): kl. 10.00 Irene Lindegaard

Tirsdag 5. okt. kl. 17.00 Irene Lindegaard

Søndag 10. okt. (19.s.e.trib): kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 17. okt. (20.s.e.trin.): kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 24. okt. (21.s.e.trin.): kl. 9.00 Lone Wellner

Søndag 31. okt. (22.s.e.trin.): kl. 11.00 Irene Lindegaard, familiegudstj.

Tirsdag 2. nov. kl. 17.00 Irene Lindegaard

Søndag 7. nov. (Alle helgens d.) kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 14. nov. (24.s.e.trin.): kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 21. nov. (Sidste s. i kirkeåret): kl. 10.00 Irene Lindegaard,

Kirkefrokost, foredrag

Søndag 28. nov. (1. s. i advent): kl. 10.00 Lars Jonssen

Søndag 5. dec. (2. s. i advent): kl. 14.00 Irene Lindegaard

familiegudstj., luciaoptog

præster samt kirkekontor

Sognepræst (kbf.) Lars Jonssen

Præstesekretær Pia Jonssen

Rønninge præstegård,

Kirkestræde 1, 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 11 56. E-mail: ljo@km.dk

Sognepræst Irene Lindegaard

Birkevej 14, 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 35 70. E-mail: ili@km.dk

Kirkebilen

Kirkebilen er gratis og kan benyttes til alle gudstjenester

og arrangementer

– brug den endelig!

Der ringes til Michael Jensen tlf. 26 61 20 11

– ring gerne dagen før.

Redaktion: Irene Lindegaard (ansv.), Lars Jonssen, Rita Kobæk og Erik Jørgensen.

næste nummer af Kirkebladet udkommer ultimo november 2010

Tryk & layout: Strandbygaard Grafisk 96 800 700

More magazines by this user
Similar magazines