ABC for revy

revy.no

ABC for revy

Dato for forestillingen

Dato for forestillingen bør settes tidlig, slik at man hele tiden vet hvor

lang tid det er igjen til premieren. Husk at det tar lang tid å forbrede

alt til en forestilling, så sett av god tid. Hvor lang tid man trenger er

naturligvis avhengig av hvor intensivt man jobber, men generelt går

tiden alltid mye fortere enn det man tror!

Markedsføring

Når det nærmer seg forestilling må det potensielle publikummet informeres

om at nå er det like før! Da må det lages plakater eller annet

markedsføringsmateriale som kan spres rundt omkring i nærmiljøet.

I mange lokalaviser finnes det ”Det skjer” spalter som er gratis, hvor

man kanskje kan sette inn en liten notis med alle de nødvendige opplysningene.

Mange lokalaviser lager også gjerne en forhåndsomtale

hvis de for eksempel blir invitert til en øving. Husk at dette må planlegges

og gjøres i god tid før forestilling.

Tenk også på andre medium som kan brukes til markedsføring, for

eksempel e-postutsendelser, sms, reklame på nærradioen osv.

Opplysninger som er viktig å få med i en notis/annonse eller på en

plakat:

• Hvor det skal være.

• Klokkeslett og dato.

• Hva forestillingen heter.

• Hvem som setter opp forestillingen. Er det Falken 4H, Ringsaker

Bygdeungdomslag eller speiderklubben Jerven?

• Hvor mye det koster å komme inn.

• Hvem forestillingen passer for hvis den er rettet mot en spesiell

gruppe, f.eks. barn.

• Kanskje en sponsor...?

16

More magazines by this user
Similar magazines