ABC for revy

revy.no

ABC for revy

Tekst

Tekst og tekstskriving er ofte det en starter med når en skal lage et

innslag, en revy eller en annen form for forestilling. Tekst og den

muntlige framføringen av den er kanskje det viktigste virkemiddelet

for å få fram det en vil formidle. Teksten som en har på papiret under

øving kan i utgangspunktet være svært enkel. Det er framføringen av

teksten, handlingen og bevegelsene som skaper innslaget.

I en revyforestilling er det ikke alltid sånn at det er skuespilleren i et

innslag som har skrevet teksten til innslaget, men det er viktig å presisere

at skuespillerne bør prøve å gjøre den skrevne teksten til sin

egen. Med det mener en at en sier det som blir naturlig for en å si.

Det er fullt lovlig å skifte ut ord med andre ord i samme mening (så

lenge det ikke er ordet i seg selv som er et poeng). Tidlig frigjørelse fra

manus bør også være et mål under innøving av teksten.

I en revy har en mange innslag med tekst i. Det er viktig å variere

måten en bruker teksten på, slik at forestillingen ikke blir ensformig.

Forslag til praktisk og kreativ bruk av tekst

1. Ved å bruke ulike sjangrer varierer en måten en formidler og bruker

tekst på. En forestilling kan inneholde både sanger, monologer, dikt,

rap, dialoger mellom to og flere osv.

2. Tekster kan være svært så ulike ut i fra hva som skal formidles. De

kan være glade, triste, inneholde ulike dialekter, være samfunnskristiske,

inneholde budskap, men også rett og slett være uten særlig mål og

mening. Ved å variere tekstene på ulike måter, oppnår en ulike former

for praktisk bruk av tekst, og man skaper en større spennvidde i hele

forstillingens innhold.

Musikk

Musikk skaper uten tvil god stemning og er en viktig del av en revy-

33

More magazines by this user
Similar magazines