Muskelsmerter_ny design - Apotek 1

apotek1.no

Muskelsmerter_ny design - Apotek 1

M U S K E L S M E R T E R

Muskelsmerter kan skyldes fysisk over -

belastning i form av forstrekning, støt, slag eller

feilbelastning. Psykiske belastninger kan også gi

muskelplager. Stress fører til at man ubevisst

strammer musklene, og dette kan gi seg utslag i

spenninger og smerte. En annen årsak til muskelsmerter

er virusinfeksjoner som influensa.

Når bør man kontakte lege?

• Ved sterke smerter

• Hvis du tror muskelsmertene skyldes en

sykdom

• Hvis du tror smertene skyldes

legemidler du bruker

• Hvis du har problemer med å bevege eller

bruke den vonde kroppsdelen

• Hvis reseptfrie smertestillende legemidler

ikke hjelper, og du ikke vet hva smerten

kommer av

Behandling og forebygging av

muskelsmerter

Ved akutte muskelskader: Kjøl ned skade stedet

i ca 15 minutter ved hjelp av en ispose eller en

kuldepakning med en trykkbandasje over.

Nedkjøling gjentas i 20-minuttersperioder hver

3.-4. time de første 48 timene ved behov.

Bruk gjerne stoff eller et håndkle mellom

kulde pakningen og huden. Pass på å ikke legge

trykkbandasjen for stramt og dermed hindre

blod-sirkulasjonen. Tegn på redusert blod -

sirkulasjon er at huden nedenfor blir blålig og

mister følelsen, eventuelt prikking. Hold deg i

ro, gjerne med skadestedet hevet det første

døgnet.

Kroniske muskelsmerter: Mindre stress, nok

søvn, mosjon, hygge, riktig arbeidsstilling og

regelmessige pauser gjennom arbeidsdagen kan

hjelpe godt på muskelsmerter som skyldes

anspenthet og stress. Varme kan også hjelpe.

Massasje og ulike former for fysikalsk

behandling kan forsøkes ved kroniske

muskelsmerter.

Forebygging: Vi kan gi råd om bruk av

støttebandasjer for å minske feilbelastning.

Smertebehandling: Reseptfrie smertestillende

legemidler kan forsøkes i 3-5 dager ved lette

til moderate og kortvarige muskelsmerter.

Ved muskelsmerter er smertestillende legemidler

med betennelsesdempende effekt å

foretrekke. Disse legemidlene kan ikke brukes

av alle, så se produktoversikten i denne

brosjyren, les pakningsvedlegget eller spør

Apotek 1.

Lokalbehandling med smerte- og betennelsesdempende

legemidler anbefales ved akutte

milde til moderate muskelsmerter i forbindelse

med forstuing og forstrekning. Fordelen med

lokalbehandling er at man bare behandler det

området som gir plager og ikke resten av

kroppen. Lokalbehandling reduserer dermed

risikoen for bivirkninger.

Se produktoversikt neste side.

Aktuelle produkter ved muskelsmerter:

Ibumetin gel* 1 Algesal

Ibux gel* 1 salve* 2

Barn 3 - 12 år – +

Voksne og barn

over 12 år + +

Gravide og

ammende – –

Astmatikere – +

Nyre- eller

leversykdom – +

Magesårproblemer + +

Bruker

blodfortynnende – –

+ anbefales til egenbehandling

– anbefales ikke til egenbehandling

*Reseptfrie legemidler som inneholder (1) ibuprofen,

(2) dietylamin salisylat

Les pakningsvedlegget før bruk.

L e s f l e r e b e h a n d l i n g s r å d p å w w w . A p o t e k 1 . n o


Legemidlene skal masseres inn på skade -

stedet, og må ikke komme i kontakt med

slimhinner, øyne eller skadet hud, for eksempel

ved eksem eller åpne sår. Vask hendene etter

påføring. Unngå soling.

Tabletter anbefales ved lettere muskeleller

leddsmerter, ved utbredte muskelsmerter

eller der hvor lokalbehandling ikke gir

tilstrekkelig lindring.

Tabletter som inneholder ibuprofen (1)

eller diklofenak (2) virker smerte- og

betennelsesdempende.

Hvis du ikke kan bruke dette, anbefaler vi

smertestillende legemidler som inneholder

paracetamol (3 ).

Se produktoversikt neste side.

Aktuelle produkter ved muskelsmerter:

Ibumetin* 1 , Voltarol* 2 Paracetamol* 3 ,

Ibuprofen* 1 , Pinex* 3 , Paracet* 3 ,

Ibux* 1 Pamol* 3 , Panodil* 3

Barn 1 – 12 år + – +

Voksne og barn over 12 år + + ** +

Gravide og ammende – – +

Magesårproblemer – – +

Astmatikere – – +

Hjertesvikt – – +

Nyre- eller leversykdom – – –

+ anbefales til egenbehandling – anbefales ikke til egenbehandling

*Reseptfritt legemiddel som inneholder:

(1) ibuprofen, (2) diklofenakkalium, (3) paracetamol.

**Skal ikke brukes av barn under 14 år.

Les pakningsvedlegget før bruk.

STØTTEBANDASJER

støttebandasjer gir støtte til ledd, muskler og

sener, og muliggjør aktivitet til tross for smerter

eller skader. Støttebandasjer er et godt tips i en

overgangsfase fra redusert til normal aktivitet.

Spør oss om råd!

2011/Varenr. for 200 stk. 327974

Muskelsmerter

More magazines by this user
Similar magazines