Prisliste 2013 - TROX Auranor Norge as

trox.no

Prisliste 2013 - TROX Auranor Norge as

Prisliste 2013

– en partner å regne med

1 1


Kjære kunde/forretningsforbindelse

Tore Holthe

2012 er inne i sluttfasen og vi ser tilbake på et år med mange prosjekter og produkter - som flytter

oss spesielt - og bransjen generelt. Av spesielle ting kan nevnes overleveringen av Statoil Fornebu

som på mange måter var banebrytende i bransjen. Som følge av dette prosjektet har Statoil snudd i

prosjekteringsfasen på Statoil Bergen, og har valgt å gå for samme løsning som på Fornebu. I tillegg

til at produktet preges av systemintegrering og prefabrikkering, er det tatt ut vesentlig besparelser i

prosjektgjennomføring på byggeplass. Det kan nevnes ting som helt emballasjefri leveranse, hvor

tid og kostnad på byggeplass vedrørende mottak, leting, avemballering, oppsamling og transport av

emballasje i retur er helt fjernet. Her snakker vi om mange årsverk på en byggeplass. Dette er i

tillegg til miljøaspektet som redusert transport og forbrenning/gjenvinning i det globale perspektivet.

Videre har det vært et år med mange spennende trekk hva gjelder bransjen. Vi ser ytterligere

bevegelser i retning av at prosjektene er sterkere drevet av byggautomasjonsprosesser, med

tilhørende krav til kompetanse i prosjektene. Dette fører til at flere og flere entreprenører ser

viktigheten av tettere samarbeid med leverandøren for å skape gevinster gjennom smartere

løsninger, og kompetanseoverføring for en mer effektiv byggeprosess hvor større deler av

systemene er ivaretatt på prefabrikkert nivå.

2012 har også vært et år hvor store deler av verden er utsatt for spenninger som følge av finanskriser

og politisk uro. Dette går ikke upåaktet hen uten at det får konsekvenser også i Norge.

Først og fremst reflekteres dette i økt arbeidsledighet i Europa og større press på Norge med

arbeidsimport og økt priskonkurranse på hjemmebane. For å bøte på dette er det viktig å ta

rasjonalisering på alvor og se på den totale gjennomføringskostnaden som etableres i et hvert

prosjekt, og dermed se på gode og fremtidige samarbeidsmodeller for redusert kost og økt konkurransekraft.

TROX Auranor vil til det ytterste bidra til at vi klarer å redusere de totale kostnadene, og

dermed skape konkurransefortrinn i prosjektene gjennom utvikling av fremtidige samarbeid.

Videre har TROX Auranor hatt prosesser gjennom 2012 på utvikling av nye løsninger innen VAV og

romstyring. Dette innebærer et nytt spekter på kammer/ventilsiden som vil kunne gi enklere løsninger

når det gjelder montasje og reguleringsforhold. Dette vil lanseres i starten av 2013.

Vi jobber også med flere aspekter av kjølebafler som følge av økt etterspørsel etter løsninger som er

systemintegrert og prefabrikkert. I tillegg til produktutvikling, har vi prosesser i gang før økt effektivitet

og vil gjennom dette skape gode vekstvilkår for industri i Norge. Dette er, og skal være, til kundens

fordel. Vi tar også grep på interne prosesser gjennom fokus på investeringer og økt automasjon/

robotisering. Dette er nødvendig for å sikre utvikling og effektivitet og dermed dempe kostnadsutviklingen

i Norge.

TROX Auranor driver også utstrakt opplæring og kompetanseutvikling internt i alle ledd, og kan med

sikkerhet si at vi har nødvendig konkurransekraft inn i fremtiden sett i lys av konkurranse med lavkostlandene

og sterkere import av arbeidskraft.

Vi ser med bakgrunn i overnevnte inn i 2013 med en stor grad av optimisme. Samtidig som vi vet

at dette vil by på en del utfordringer. Dette vil bl.a. reflekteres i et relativt stabilt marked med sterk

konkurranse i alle ledd, og dermed økt krav til kostnadseffektivisering. Det gjelder her å finne sin

styrke og skape grunnlaget for sterkere samarbeid gjennom reduserte felleskostnader. Vi mener

derfor at det blir viktig med samarbeid i streben på mer effektive logistikkprosesser, bedre løsninger,

utvikling av samarbeidsprosesser, og felles innsats mot økt salg og bedre prosjektgjennomføring.

Med dette vil vi takke for et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder og

leverandører i 2012, og ønsker dere alle et fremgangsrikt år i 2013.

Med vennlig hilsen

2

TROX Auranor Norge AS

Tore Holthe

Adm. dir.


Innhold

Produkter og betingelser

Side

Jethetter og takhatter 6

Brann-/røykgasspjeld 7

Avtrekksventiler 8 - 9

Rister og overstrømsventiler 10 - 11

Tilluftsventiler og plenumskammer 12 - 13

Siv-inn 14 - 15

Spjeld - Sirkulære - VAV 16

Spjeld – Rektangulære 17

Lyddempere – Sirkulære/Rektangulære 18

Lyddempere – Rektangulære 19

VIP-X 20

Kjølebafler 21

Labvetilasjon 22

Salgs- og leveringsbetingelser – Transport 23

Type Side Type Side Type Side

Aula 14

ATK 9

Belimo motorer 17

BKN 7

DRS 16

DRS-M 16

DRS-T 16

DRS-T-M 16

DKW 13

DUK-V 12

FBA 12

EPS 16

ESNU 9

EASYLAB 22

FK-SE 7

FKR-SE 7

FKRS-SE 7

FMS 7

Iris 16

Inter 8

ITH/AKH 6

JBV 13

JTA-1-L 6

JTA-1-F 6

JTA-1-R 6

JTA-2 6

KAI 6

KSO 8

LKK 19

LKL 18

LKR/LKR-V 18

LEV 16 - 18

Leo 16

LOV 10

Luna 12

LSM 14

LVS 8

LØV-A 8

LØV-R 12

Nettingrist/ESNU 9

Orion ATV 9

Orion-LØV 12

Orion-OPUS 12

ORION-PTV 12

OVF 10

Opus- 4 og 5 12

OVA 10

RAT 6

Rego-T 17

Rego-T m/sirk. ansl. 16

RN 16

RIA-1 11

RIA-SA 8

Siv-inn-1-1/4R, 1/2R 14

Siv-inn-2000 14

Siv-inn-Skole 14

Siv-inn-2 15

Siv-inn-T/V 15

Siv-inn-Innfelt 14

Siv-inn-Panel 14

Svalbard 21

TSK Tett spjeld 17

Tellus-Opus D 12

Tellus-Opus 12

Tellus-LØV 12

Tellus-LØV HD 12

TGF 6

TIH 13

TIR 13

TLG-LØV 12

TLH 13

TLK 13

TNR-SE 7

TOG-R 10

TUB 13

TVJ/TVT 16

UPK 8 - 9

USI/ USI m/demper 9

VAV tilbehør 16

VFC 16

VSR 11

VIP-X 20

3


TROX Auranors markedsavdeling

Hovedkontoret PÅ Brandbu – Telefon: 61 31 35 00 Telefaks: 61 31 35 10

BJØRN DYRUD

Regionleder Innland/

Avd. leder innesalg

Telefon: 61 31 35 20

Mobil: 91 12 03 24

bjorn.dyrud@auranor.no

ROAR GRIME

Inneselger

Telefon: 61 31 35 23

Mobil: 97 68 25 85

roar.grime@auranor.no

NILS ARNE MARIGÅRD

Inneselger

Telefon: 61 31 35 25

nils.arne.marigard@auranor.no

KARIN LYSEN

Inneselger

Telefon: 61 31 35 22

karin.lysen@auranor.no

SØLVI GRIMSRUD

Inneselger

Telefon: 61 31 35 21

solvi.grimsrud@auranor.no

Inger Sofie Luneng

Sentralbord/innesalg

Telefon: 61 31 35 02

inger.luneng@auranor.no

Joakim Hedlund

Sentralbord/Innesalg

Telefon : 61 31 35 00

joakim.hedlund@auranor.no

PER OTTO DÆHLEN

Ekspedisjonskoordinator

Telefon: 61 31 35 60

Mobil: 90 79 79 82

perotto.daehlen@auranor.no

TONE HOEL

Markedskoordinator

Telefon: 61 31 35 30

Mobil: 91 16 23 32

tone.hoel@auranor.no

TORE STENBRÅTEN

Produktutviklingssjef

Telefon: 61 31 35 80

Tore.stenbraten@auranor.no

4


TROX Auranors avdelingskontorer

OSLO

EIVIND ERNSTSEN

Regionleder Oslo

Mobil: 90 17 62 61

Telefon: 61 31 35 31

eivind.ernstsen@auranor.no

HELGE HORNSRUD

Salgsingeniør

Mobil: 90 10 84 95

Telefon: 61 31 35 33

helge.hornsrud@auranor.no

RUNE BLISTEN

Salgsingeniør

Mobil: 48 89 61 42

Telefon: 61 31 35 34

rune.blisten@auranor.no

trondheim

trondheim – Hoved-lf. 61 31 35 00 - Fax 61 31 35 10

Morten Holthe

Regionleder Midt/Nord

Mobil: 91 54 63 22

morten.holthe@auranor.no

Magnar Stamnsve

Salgsingeniør

Mobil: 91 12 03 90

magnar.stamnsve@auranor.no

KRISTIAN WÆRNES

Salgsingeniør

Mobil: 91 78 22 03

kristian.waernes@auranor.no

Ole anders Uv

Salgsingeniør

Mobil: 90 72 88 31

oleanders.uv@auranor.no

Sør/vest

ROGER REINSBORG

Regionleder Sør/Vest

Mobil: 91 12 03 26

roger.reinsborg@auranor.no

LARS KRISTIAN LUNDE

Salgsingeniør, Stavanger

Mobil: 48 89 01 77

lasse.lunde@auranor.no

Christian Hope

Salgsingeniør, Bergen

Mobil: 95 00 95 88

christian.hope@auranor.no

5 5


Jethetter og takhatter

JTA-1-R

m/spjeld og

festering

JTA-1-F

m/spjeld og

fotplate

JTA-1-L

Tillegg for

lyddempet

deksel

JTA-2

Komplett m/

topp la te, kon

og spjeldka

sett

RAT

Inntak/

avkasthatt.

TGF

Takgjennomføring

for RAT/JTA-1

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris

160 1 599 2 068 1 956 – – 2 163

200 1 734 2 236 2 112 5 113 – 2 566

250 2 268 2 941 2 771 6 191 – 2 963

315 2 836 3 681 3 454 7 024 11 542 3 367

400 3 991 5 091 4 696 8 876 13 925 3 775

500 5 535 7 173 6 239 11 387 16 509 4 851

630 7 771 10 512 8 763 15 784 22 299 7 167

800 11 023 14 329 12 598 21 168 27 610 8 953

1000 14 031 18 680 14 278 28 321 37 158 11 039

1250 19 399 24 614 17 669 35 529 48 834 13 424

KAI

Kombihatt

KAI

Komplett

m/Takgj.

ITH/AKH

Inntak eller

avkast

ITH/AKH

Komplett

m/Takgj.

Type Kanal dim. Pris Pris Pris Pris

B 160 5 949 – – –

1 200-315 13 983 19 748 10 287 14 516

2 400 - 500 17 821 25 504 13 096 18 752

2 B 500 - 630 20 008 27 691 14 710 20 761

3 630 - 800 26 637 35 132 19 610 25 855

4 1000 29 271 40 989 23 673 32 283

6


Brann-/branngasspjeld

FK-SE

Rektangulert EI 120

Brann-/branngasspjeld

H/B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

200 11 741 12 124 12 443 12 827 13 081 13 528 13 847 16 208 16 719 16 973 17 420

250 11 996 12 252 12 571 13 017 13 464 13 911 14 229 16 464 16 973 17 420 17 740

300 12 124 12 443 12 763 13 209 13 656 14 167 14 485 16 783 17 293 17 740 18 059

350 12 252 12 571 12 953 13 400 13 911 14 421 14 740 17 037 17 612 18 059 18 441

400 12 443 12 763 13 145 13 656 14 167 14 676 15 060 17 357 17 931 18 441 18 824

450 14 357 14 740 15 187 15 825 16 208 16 719 17 165 17 804 18 377 18 888 19 271

500 14 549 14 996 15 443 16 080 16 464 17 037 17 484 18 187 18 888 19 271 19 781

600 – 15 315 15 953 16 527 17 101 17 676 18 123 18 697 19 463 19 909 20 484

700 – 15 825 16 400 17 101 17 612 18 187 18 697 19 399 20 037 20 675 21 121

800 – 16 208 16 973 17 612 18 251 18 888 19 399 20 037 20 675 21 313 21 824

Største dim: 1500 x 800

Priser over er inkl. 24V motor, tillegg for 230V = kr. 575

TNR-SE

Sirkulært EI 120

Brann-/branngasspjeld

Dim pris inkl. 24V motor pris inkl. 230V motor

200 10 249 10 710

250 10 658 11 120

315 11 170 11 632

400 11 837 12 298

500 12 913 13 375

630 14 655 15 116

FKR-SE

Sirkulært EI 60

Brann-/branngasspjeld

Dim pris inkl. 24V motor pris inkl. 230V motor

200 10 198 10 689

250 10 526 11 017

315 10 961 11 453

400 11 398 11 889

500 12 325 12 816

630 13 688 14 179

FKRS-SE

Sirkulært EI 60

Brann-/branngasspjeld

Dim pris inkl. 24V motor pris inkl. 230V motor

100 6 806 7 317

125 6 863 7 374

160 6 976 7 487

200 7 203 7 714

Tilbehør brannspjeld

Tilbehør brannspjeld

Tilbehør brannspjeld

Pris

FMS-A - Styreskap 15 540

BKN 230-24 Trafo/kommunikasjon 1 655

Røykdetektor K 24V SDD-S65-R 6 900

7 7


Avtrekksventiler

LVS

m/ramme

KKT

KSO

m/ramme

KKT

INTER

Montasjesett for avtrekksventil

i letthimling, ulakkert

LØV-A

Dim. Pris Pris Pris Pris

100 193 249 168 –

125 220 276 176 957

160 255 319 184 1 091

200 330 387 191 1 290

250 – – – 1 474

315 – – – 1 659

RIA-SA

H / B 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

200 990 1 226 1 436 1 660 1 947 2 145 2 381 2 900 3 490

400 1 377 1 715 1 991 2 300 2 704 3 018 3 320 3 727 4 232

600 2 028 2 416 2 838 3 239 3 805 3 951 4 638 5 050 5 622

800 2 505 3 005 3 473 3 978 4 272 4 724 5 781 6 370 6 440

1000 2 974 3 540 4 128 4 750 5 663 6 238 6 800 7 286 7 593

1200 3 597 4 336 5 074 5 799 6 481 7 220 7 924 8 008 8 775

1400 4 089 4 821 5 742 6 697 7 399 8 207 9 071 9 484 10 160

1600 4 581 5 530 6 448 7 399 8 276 9 265 10 160 10 670 10 906

1800 5 074 6 095 7 114 8 139 9 232 10 214 11 272 11 850 12 427

2000 5 530 6 697 7 799 9 279 10 143 11 272 12 397 13 168 13 881

UPK

m/ramme

H \ B 200 300 400 500 600 800

100 511 590 670 764 845 1 019

150 559 648 741 845 939 1 133

200 610 727 814 929 1 032 1 249

300 – 874 1 016 1 137 1 266 1 532

400 – – 1 100 1 260 1 406 1 708

500 – – – 1 439 1 622 2 011

600 – – – – 1 846 2 247

UPK med ramme kan leveres på hele 50 mm lysmål; fra H/B min 100 x 200 til maks 950 x 950.

Ved mål utover oppgitte lysmål, leveres UPK uten ramme og med skruehull i flens. Pris på forespørsel.

Standard hvit.

Annen farge på forespørsel.

8


Avtrekksventiler

ATK-kammer

for UPK-R

BxH BxH

Pris Pris

200-100 ansl. Ø100 Pris

1 058

200-100 ansl. Ø100 Ø125 953 1 058

300-100 ansl. Ø160 461

1 111

300-150 200-100 ansl. Ø125 Ø200 953 1 349

400-100 ansl. Ø160 461

1 349

400-150 300-100 ansl. Ø160 Ø250 1002 1 388

400-200 ansl. Ø250 532

2 004

500-100 300-150 ansl. Ø200 1 216 1 713

500-150 ansl. Ø250 584

1 855

500-200 400-100 ansl. Ø160 Ø315 1 216 2 185

500-300 ansl. Ø315 604

2 595

600-200 400-150 ansl. Ø250 Ø315 1 251 2 499

Nettingrist

med stuss

eSNU

galv*

ESNU

m/pynteflens

Dim. Pris Pris

100 312 736

125 387 783

160 449 880

200 464 951

250 649 1 053

315 845 1 249

400 1 236 1 468

500 1 314 1 860

630 1 715 2 343

800 2 112

1 000 2 514

* ESNU u/pynteflens leveres i galv.

UPK-H-S/B

m/ATK kammer

Dim.

Pris

160 2 945

200 3 090

250 3 230

315 3 374

400 3 518

UPK-H-600–600:

Pris

Raster for systemhimling 1 193

Orion-ATV

Komplett med front

standard A Kant

T = ansl. topp S = ansl. side

Dim. Pris Pris

160 1 176 1 998

200 1 265 2 149

250 1 456 2 476

315 1 636 2 781

400 1 943 3 302

USI

USI

m/demper

Dim. Pris Pris

200 4 188 4 999

250 4 456 5 401

315 4 731 6 077

400 6 077 7 831

500 7 426 9 452

Sandard hvit. Kammer i galvanisert utførelse.

Annen farge på forespørsel

9 9


Rister og overstrømsventiler

OVA

Utenpåliggende overstrømsrist

B x H Pris B x H Pris B x H Pris

100-100 367 400-100 520 500-500 964

150-100 375 400-150 546 600-200 715

150-150 401 400-200 599 600-300 848

200-100 426 400-250 665 600-400 920

200-150 455 400-300 694 600-500 1 107

200-200 483 400-400 724 600-600 1 209

250-250 578 500-100 545 – –

300-100 495 500-150 567 – –

300-150 530 500-200 611 – –

300-200 556 500-250 703 – –

300-250 631 500-300 839 – –

300-300 653 500-400 874 – –

LOV

Lyddempet

overstrømsventil

TOG-R

pr. sett

Type

Pris

612 1 060

613 1 155

812 1 266

813 1 360

Type

Pris

125 1 021

160 1 179

200 1 333

OVF

Ei-60 godkjent overstrømsventil

Dim.

Pris

500 x 100 7 065

500 x 150 7 511

Standard hvit.

Annen farge på forespørsel.

10


Rister og overstrømsventiler

RIA-1

Inntaks/avkastrist

VSR

Vannsikker

inntaksrist

H \ B 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

200 661 818 957 1 107 1 299 1 431 1 588 1 934 2 327

400 919 1 145 1 328 1 533 1 803 2 012 2 214 2 486 2 822

600 1 352 1 612 1 892 2 159 2 537 2 635 3 092 3 367 3 749

800 1 671 2 002 2 315 2 652 2 849 3 150 3 855 4 247 4 294

1000 1 983 2 360 2 752 3 167 3 775 4 159 4 534 4 857 5 062

1200 2 398 2 891 3 382 3 866 4 322 4 814 5 284 5 338 5 850

1400 2 727 3 214 3 828 4 465 4 933 5 471 6 047 6 323 6 774

1600 3 054 3 688 4 299 4 933 5 517 6 177 6 774 7 113 7 271

1800 3 382 4 064 4 744 5 427 6 155 6 810 7 515 7 901 8 285

2000 3 688 4 465 5 200 6 187 6 762 7 515 8 265 8 779 9 255

Leveres i sjøvannbestandig aluminium.

Leveres i standardmodul 50mm. Pris som størrelse over.

RIA ramme: Faktor 0,25

RIA-2 (uten flens): Faktor 1,2

RIA-3 (lyddempet): Faktor 3,0

RIA-rund BxHx: Faktor 3,0

Natureloxert: Faktor 1,8

Tillegg for lakk: Faktor 0,6

RIA spesial: Pris på forespørsel.

Største rist uten deling 2000 x 2000 mm

Tillegg for varmekabel:RIA-pris x 3

H \ B 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

600 10 684 10 946 11 210 13 281 13 585 13 892 15 915 16 261

800 10 932 11 241 11 656 13 916 14 335 14 755 16 903 17 379

1000 11 185 11 647 12 106 14 548 15 082 15 619 17 887 18 500

1200 13 239 13 886 14 535 15 186 18 096 18 826 18 872 23 354

1400 13 532 14 295 15 077 18 113 21 112 21 933 23 642 30 437

1600 13 819 14 700 15 571 18 840 24 126 24 858 24 779 32 083

1800 15 830 16 835 21 236 27 144 27 660 27 964 30 608 32 899

2000 16 167 17 300 21 945 28 727 30 158 31 072 32 058 33 448

Leveres i sjøvannsbestandig aluminium.

Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.

Tillegg for lakk: Faktor 0,3

11 11


Tilluftsventiler og plenumskammer

Orion-LØV

Orion-Opus

Orion-PTV

TLG-LØV

TLG-LØV S

Nedadrettet

LØV-R

DUK-V

Ulakkert

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris

100 – – – 618 1 037 830 1 924

125 936 1 062 1 011 656 1 082 830 2 038

160 941 1 067 1 016 691 1 124 835 2 150

200 1 012 1 149 1 093 756 1 201 923 2 433

250 1 165 1 322 1 258 1 202 1 737 1 108 2 772

315 1 308 1 485 1 413 1 379 1 949 1 285 3 451

400 1 554 1 764 1 678 – – – 4 243

Luna

Galvanisert utførelse

Tellus Tellus Tellus Tellus Tellus

LØV LØV HD LØV-S Opus Opus-D

Nedadrettet

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris

100 1 279 – – – –

125 1 423 – – 1 563 –

160 1 547 – 1 857 1 814 –

200 1 781 2 666 2 137 2 395 3 197

250 2 291 3 427 2 749 3 284 4 316

315 2 877 4 314 3 453 – –

For spirokanal

For rektangulær

kanal

Pris

Opus-4/5D

Enkel dyserad 707

Ø 200–1000

Pris

Opus-4/5-DD

Dobbel dyserad 935

Ø 315–1250

Dim. Pris

100-100 728

100-125 728

100-160 758

125-125 758

125-160 758

125-200 890

160-160 890

160-200 890

160-250 1 058

200-200 1 058

200-250 1 058

200-315 1 348

250-250 1 348

250-315 1 348

250-400 1 433

315-315 1 433

315-400 1 433

FBA 150 200 150 200

Gulvventil 1- Upolert 3 - Polert, sortlakkert

FBA K-SM 957 1 148 1 339 1 595

FBA K-SV 1 085 1 276 1 467 1 723

Standard hvit.

Annen farge på forespørsel.

12


Tilluftsventiler og plenumskammer

TLK

K / L v tLH JBv JBV

Ansl bak (B) Ansl side (S) Ansl bak (B) Ansl side (S) Front Komplett

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris

100 1 187 1 318 1 286 1 417 443 607 1 257

125 1 318 1 462 1 450 1 593 463 631 1 311

160 1 530 1 684 1 823 1 977 503 808 1 677

200 1 820 2 033 2 234 2 446 – – –

250 2 275 2 539 2 534 2 798 – – –

TUB 1/4 -1/2

tUB Deksel

Dim. L=2m L=4m L=6m Pris pr. m. Minstepris = 1 m.

Pris Pris Pris Pris

160 6 152 10 169 13 221 1 696

200 7 477 11 710 15 170 1 770

250 8 504 13 233 17 253 1 845

DKW

D dysekanal Blindrør

Dim. Aktiv L=2m Aktiv L=4m Per meter

160 4 365 7 810 1 561

200 5 248 9 390 1 875

250 5 810 10 395 2 082

315 6 980 12 490 2 500

400 8 762 15 678 3 024

500 10 952 19 596 3 920

TIR

Galvanisert

Tillegg for luftretter:

fakt.1,3

TIH

Galvanisert

Dim. Pris Pris

315 3 628 4 794

400 4 272 5 822

500 5 307 6 984

630 6 729 –

800 8 016 –

Standard hvit. TLK-kammer og TIH leveres i galvanisert, ulakkert utførelse.

Annen farge på forespørsel.

13

13


Siv-inn Komfort

Siv-inn-1-1/4 og 1/2R

Te le skop dek sel

Justerbar fra

2250 til 2800

Pyntedeksel/

Sokkel

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris

100 1 993 1 754 193 1 270 – – –

125 2 163 1 949 229 1 335 5 443 6 484 1 179

160 2 376 2 140 280 1 535 6 046 7 112 1 373

200 3 218 2 527 313 1 836 7 576 8 156 1 568

250 3 603 2 775 355 2 011 8 386 9 619 1 764

315 4 852 3 028 398 2 184 – 11 499 1 959

400 6 468 4 314 659 3 027 – – –

LSM

Siv-inn-2000

Komplett enhet

1/4 og 1/2 m/deksel

Siv-inn Skole

Deksel

L = 1000

Siv-inn Aula

Aula - 100/125 Aula - 400-500-600 og 2000

Uten

ramme

Anslutningskammer

Frontrist

Kom plett

u/spjeld

Dim. Pris Pris Pris Pris

100 771 – – –

125 857 – – –

400 – 337 447 784

500 – 370 464 834

600 – 405 490 895

Aula 2000 ink. en skjøtelask og to endestykker: 1 088

Siv-inn

innfelt

Siv-inn

panel

m/frontrist Ansl. kanal Komplett

uten avd.list

B x H Pris Pris Pris

300-600 1 867 881 2 748

600-300 1 867 881 2 748

400-400 1 867 881 2 748

600-600 2 191 1 095 3 286

600-900 2 844 1 314 4 158

Siv-inn - PP

m/plan flens

Siv-inn - PK

m/knekt flens

Siv-inn-panel leveres komplett med

kammer eller på spesialmål til pas set

byg nings mes sig kammer.

Pris på forespørsel

Standard hvit.

Annen farge på forespørsel.

14


Siv-inn Komfort / Siv-inn-2 Industri

Siv-inn T/V

Type Pris

312 5 239

612 6 203

618 7 370

1212 8 529

1218 9 692

1224 12 015

Tillegg for perforerte sider: 10% pr. side.

Tillegg for anslutning i annen posisjon: 5%.

Standard hvit.

Siv-inn-2

H = 2000

Type

Pris

206 7 165

2010 7 779

2012 10 640

Leveres i galv. ulakkert.

20% tillegg for standard hvit.

Siv-inn-2

1/4.R 1/2.R 1/1.R

H=2000 H=1500 H=2000 H=1500 H=2000 H=1500

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris

315 8 508 7 756 8 509 7 756 8 509 7 756

400 11 241 10 080 11 241 10 080 11 241 10 080

500 13 399 11 773 13 399 11 773 13 399 11 773

630 16 444 14 370 16 444 14 370 16 444 14 370

800 19 374 17 049 19 373 17 049 19 373 17 049

Leveres i galv. ulakkert. 20% tillegg for standard hvit.

15 15


Spjeld – Sirkulær – VAV

DRS DRS-T DRS-M DRS-TM Rego-T Iris EPS RN VFC

Kl.4 m/sirk. ansl.

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris

100 *169 423 – 604 – 519 357 – *1 713

125 *191 449 – 651 – 548 397 – *1 829

160 *219 505 – 663 – 588 498 – *1 829

200 *250 546 – 714 – 660 516 – *2 001

250 *300 562 – 861 – 1 218 633 – *2 172

315 *429 576 – 904 – 1 361 805 2 685 –

400 736 1 053 992 1 244 1 766 3 201 – 3 580 –

500 947 1 265 1 132 1 391 2 134 5 017 – – –

630 1 174 1 513 1 381 1 646 2 908 6 597 – – –

800 – – – – 3 684 10 249 – – –

1 000 – – – – 4 969 – – –

1 250 – – – – 7 179 – – – –

* NB! DRS og VFC kan påmonteres motor. Type: CM

Påbyggingssett for motor til RN: kr 733,-.

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel.

Leo

ikke

Leo-D LEV-K LEV-L

mantlet mantlet L = 500 L =1000

Dim. Pris Pris Pris Pris

100 4 072 5 139 637 810

125 4 149 5 331 659 897

160 4 241 5 502 728 936

200 4 334 5 675 832 1 068

250 4 577 6 070 997 1 274

315 4 902 6 567 1 314 2 033

400 5 543 7 633 1 746 2 293

500 6 189 8 520 – 2 873

630 6 774 9 326 – 3 542

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate.

Annet materiale, pris på forespørsel.

TVJ/

TVT

Rektangulær

Tillegg for annen motor

Dim. LON MOD KNX

100 - 400 1 508 771 1 957

500 - 630 1 494 921 1 982

Pris på forespørsel

VAV tilbehør

Pris

Temp.regulator CR24-B1 1 610

Temp.regulator CR24-B2 1 565

Bevegel.melder vegg IR24-P 1 995

Bevegel.melder tak IR24-PC 2 495

OS IAQ Sensor VS CO2 Temp 4 900

OS IAQ Controller CO2 Temp 9 250

UK 24-LON 4 875

UK 24-KNX 7 780

UK 24-BAC 7 020

UK 24-MOD 5 975

Optimizer COU24-A-MP 5 020

Trykkgiver DTT150-010 2 945

Trykkregulator komplett OP5U 8 950

Innjusteringsvektøy

PC-Tool komplett 12 795

ZTH-GEN 4 070

16


Spjeld – Rektangulære

TSK

Tett spjeld

Klasse 3

H \ B 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2600

200 2 480 2 700 2 970 3 355 3 818 4 251 5 939 6 268 6 711 7 086 7 635 8 178

400 3 271 3 544 3 818 4 170 4 687 5 452 7 635 8 064 8 340 8 829 9 373 10 194

600 3 955 4 170 4 744 5 942 6376 6 922 8 457 10 576 11 882 12 265 12 753 13 191

800 4 499 5 042 5 587 6 678 7 905 8 586 11 174 12 265 13 355 14 722 15 809 16 627

1000 5 315 5 862 6 678 7 496 8 674 9 484 13 355 14 174 14 990 16 355 17 348 18 261

1200 5 862 6 813 7 905 8 611 9 131 10 221 15 809 16 355 17 223 17 444 18 261 19 348

1400 6 542 7 496 8 314 9 540 10 901 11 718 16 627 17 444 19 080 20 985 21 800 22 621

1600 7 088 8 178 9 131 10 763 11 856 12 810 18 261 19 899 21 525 22 341 23 710 –

1800 7 631 9 131 10 628 11 992 12 946 13 627 21 256 22 892 23 983 25 072 – –

2000 8 449 9 949 11 584 12 810 13 627 14 716 23 167 24 522 25 618 – – –

Klasse 4: Faktor 1,2

Tillegg for montasje av spjeldmotor: kr 487,-.

Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.

Rego-T

Reguleringsspjeld

H \ B 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 500

200 1 004 1 058 1 161 1 472 1 732 2 163 2 595

400 1 240 1 410 1 546 1 749 2 163 2 595 3 028

600 1 591 1 771 1 966 2 168 2 463 2 920 3 458

800 1 943 2 124 2 273 2 575 3 403 3 856 4 067

1000 2 372 2 726 3 119 3 403 3 989 4 308 4 991

1200 2 595 3 179 3 631 4 308 4 975 5 443 5 899

1400 3 028 3 500 3 969 4 535 6 011 6 356 6 909

1500 3 423 3 975 4 421 5 443 6 155 6 909 7 772

Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.

Belimo

Spjeld motor

Type Funksjon Pris Spjeldstørrelse

CM230/24-F-R.1 AU Av-På 887 DRS 100-315 og VFC 100-250

CM24-SR Modulerende 1 463 DRS 100-315 og VFC 100-250

LM230/24A-F Av–På 1 029 DRS-TM Ø100-315

LM24A-SRF Modulerende 1 513 DRS-TM Ø100-315

LM230A-SRF Modulerende 2 002 DRS-TM Ø100-315

NM230/24A Av–På 1 381 DRS-M Ø400-630 / Tett spj.


Lyddempere – Sirkulære / Rektangulære

LKR

L = 300

LKR

L = 600

LKR

L = 900

LKR

L = 1200

LKR

L = 1500

Dim. Pris Pris Pris Pris Pris

80 421 447 – – –

100 361 397 512 627 –

125 381 516 607 687 –

160 406 559 649 722 –

200 508 575 705 821 –

250 567 725 857 975 –

315 650 1 011 1 292 1 561 –

400 – 1 449 1 914 2 126 –

500 – 1 748 2 446 2 715 –

630 – – 3 057 3 397 –

800 – – 3 869 4 301 –

1000 – – – – 6 610

1250 – – – – 8 931

LEV-K

L = 500

LEV-L

L = 1000

Dim. Pris Pris

100 637 810

125 659 897

160 728 936

200 832 1 068

250 997 1 274

315 1 314 2 033

400 1 747 2 293

500 – 2 873

– 3 542

LKR-V faktor 1,35 min kr 125,- pr. stk.

LKL

Lavtbyggende

lyddemper

H BxL 400-640 600-640 800-640 1000-640

150 1 388 1 388 1 388 1 388

200 1 388 1 388 1 388 1 388

250 1 388 1 388 1 395 1 562

300 1 492 1 492 1 703 1 909

350 1 630 1 630 2 032 2 258

400 2 082 2 082 2 344 2 604

H BxL 400-1240 600-1240 800-1240 1000-1240 400-1500 600-1500 800-1500 1000-1500

150 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388 1 651 1 909 2 082

200 1 388 1 406 1 597 1 788 1 736 1 866 2 394 2 600

250 1 547 1 788 2 021 2 238 2 128 2 169 2 776 3 123

300 1 874 2 186 2 447 2 725 2 554 2 604 3 349 3 644

350 2 169 2 566 2 873 3 130 2 995 3 036 3 886 4 252

400 2 604 2 950 3 297 3 644 3 470 3 990 4 426 4 858

18


Lyddempere – Rektangulære

LKK

Eksempel på bruk av tabellen:

LKK: B = 800, H = 400 og L = 1240

Ved en bredde på 800 og lengde på

1240 avleses en faktor lik 994

1.) Pris = 994 x 400 (høyden) = 3 976,-

100

LKK-V

Eksempel på bruk av tabellen:

LKK-V B=800 H=400 I= 400 og U=300

For å finne lengden på demperen benyttes

følgende formel: L = B + I + U

Ved en bredde på 800 og lengde på 1500

avleses en faktor lik 1345

2.) Pris = 1 345 x 400 x *1,5 = 8 070,-

100

* Pristillegg for vinkelutførelse: Faktor 1,5

B/L L= 640 L=1240 L=1500 L=1880 L=2480

600 642 911 1 231 1 550 1 819

700 652 925 1 251 1 575 1 849

800 699

1)

994

2)

1 345 1 692 1 989

900 709 1 050 1 402 1 757 2 099

1000 715 1 058 1 415 1 771 2 116

1100 751 1 072 1 446 1 822 2 143

1200 760 1 083 1 462 1 840 2 162

1300 813 1 143 1 548 1 954 2 284

1400 835 1 191 1 608 2 025 2 380

1500 877 1 243 1 681 2 117 2 486

1600 902 1 291 1 741 2 192 2 580

1700 945 1 349 1 821 2 293 2 697

1800 991 1 368 1 905 2 357 2 733

1900 999 1 395 1 937 2 392 2 788

2000 1 029 1 465 1 979 2 492 2 929

2100 1 052 1 498 2 025 2 551 2 998

2200 1 094 1 560 2 105 2 651 3 118

2300 1 118 1 596 2 153 2 712 3 190

2400 1 172 1 634 2 218 2 804 3 266

2600 1 200 1 710 2 311 2 908 3 419

2800 1 277 1 822 2 460 3 096 3 643

3000 1 357 1 937 2 616 3 294 3 873

NB! Største bredde på LKK-V = 2400

OBS!

Tallene oppgitt i denne tabellen er kun utregningsfaktorer.

Se eksempel.

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate med lyddempermateriale.

Annen utførelse og materiale på forespørsel.

Leveres med støvforsegling og KSA-kanalskjøt som standard.

LKK: Rektangulær lyddemper leveres i standard lengder på 640, 1240 og 1500 mm.

1880 og 2480 lengder leveres to-delt og sammenbygges på byggeplassen.

19 19


Komplett styringsog

overvåkingssystem for VAV

VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

• Forenkler oppstart og igangkjøring

• Eliminerer feilkobling

• Ingen lisens eller programvareinstallasjon

• Åpen kommunikasjon mot de mest kjente

bus-systemene

Pris på forespørsel

VIP-X er en prefabrikkert løsning for

energiriktig styring og overvåking av

inneklima i bygg.

Med VIP-X får man utnyttet den uslagbare

kvaliteten og kostnadseffektiviteten som

prefabrikkering gir, uten at det går ut over

fleksibiliteten.

Vi har kompetansen!

www.dmt.no

20


Svalbard kjølebafler

SVALBARD - Gjør logistikken enklere

Vi har utviklet Svalbard en ny serie

kjølebafler som ikke bare gir deg optimalt

inneklima, men som også revolusjonerer og

forenkler innstallasjonsprosessen.

Med Svalbard prfabrikkerer vi enkomplett løsning, og skreddersyr

produktet etter bygget og kundens behov.

Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte

funksjoner.

• Enkel justering av dysekonfigurasjon - en nødvendighet ved

bruksendring i lokalene.

• Mulighet for integrert reguleringsutrustning,

lys, sprinkelhode og avtrekksventil.

Foto: Byggenytt

SVALBARD I

Integrert

Lengde 1200 - 3000 mm

Tilpasset systemhimling

SVALBARD F

Fritthengende

Lengde 1200 – 3000 mm

SVALBARD H

Hjørneløsning

Lengde opptil 1200 - 3000 mm

Auracool

dimensjoneringsprogram

På vår internettside www.trox.no

finnes det program for dimensjonering

av kjølebaflene

21 21


TROX EASYLAB

www.dmt.no

Nytt styringssystem

for labventilasjon

· Overvåking og regulering av spesialrom og avtrekkskap

· Enkel igangkjøring – Ingen adressering

· Alle enheter kommuniserer med hverandre umiddelbart

· Plug-and-play koplinger kombinerer enkel

installasjon med full fleksibilitet

· Kan kombineres med alle lab-/avtrekksskap

· Tilrettelagt for spjeldvinkelstyring

· LON/BacNet/Modbus

· 24 el 230V spenning

· Oversiktlig og enkelt for operatør

Pris på forespørsel

22


Salgs- og leveringsbetingelser – Transport

Prisliste

Gyldig fra 01.01.2013

FRI LEVERING

av ordrer større enn 5000,- netto - over hele Norge ihht.

vår distribusjonsplan (unntatt hasteordre med

spesiell transport). På ordrer under 5000,- netto

kommer 10 % frakt i tillegg.

Endringer

TROX Auranor forbeholder seg retten til endringer i

så vel pris som utførelse, uten forutgående varsel.

Avbestilling

Ordre som er satt i produksjon må betales fullt ut.

Avbestilling av ordre på standard produkter debiteres

med 70%.

Produksjonstid

Standardprodukter som produseres fra

halvfabrikata: 0 - 2 dager.

Spesialprodukter: 1- 3 uker.

Leveringsdato = den dagen varen sendes fra fabrikk.

DISTRIBUSJONSPLAN for TROX Auranor

Se www.trox.no

Spørsmål angående vareleveringer rettes til Per Otto Dæhlen på telefon: 61 31 35 60.

email: perotto.daehlen@auranor.no

Varer i retur

NB! Må avtales i hvert enkelt tilfelle, og belastes med et returgebyr.

1. Avtalt retur av god kvalitet krediteres med 70% av kjøpesummen med fradrag for returfrakt

2. Retur som ikke er avtalt på forhånd belastes med renovasjonsavgift på 250,- pr. m 3, , samt kostander for returfrakt.

Generelle betingelser

Leveransen skjer i henhold til NL 09 og sendes for kjøpers regning og risiko. Mottaker plikter å kon trol le re varen ved

mottagelse, og eventuelt reklamasjonskrav må påføres fraktbrevet umiddelbart. Varer som er bestilt for levering på,

eller ved byggeplass hvor kvittering for varemottak ikke er mulig, skjer helt og fullt på kjøpers/mottakers ansvar.

Ved for sen betaling beregnes etterskuddsrente p.t. 18% p.a.

NB! Varen forblir VÅR EIENDOM til den er betalt i sin helhet.

Reklamasjon

Eventuell skade eller feil på vårt utstyr eller som følge derav, skal ikke erstattes eller utbedres for vår regning med

mindre vi på forhånd har gitt skriftlig samtykke, bl.a. om fremgangsmåte, pris, etc.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

23 23


NO0101

07.13

Hovedkontor/fabrikk

Postboks 100

2712 Brandbu

Telefon:61 31 35 00

Telefax: 61 31 35 10

www.trox.no

Salgskontor

Sorgenfriveien 9

7037 Trondheim

Salgskontor

Kvitsøygt. 19 B

4014 Stavanger

Salgskontor

Besøksadresse:

Tvetenveien 152

0671 Oslo

Salgskontor

Damsgårdsveien 169

5160 Laksevåg

www.dmt.no

More magazines by this user
Similar magazines