Biogass-presentasjon Svein Lilleengen (3.5 MB) - Bygg uten grenser

byggutengrenser.no

Biogass-presentasjon Svein Lilleengen (3.5 MB) - Bygg uten grenser

Energivekster, gras fra et areal

som en fotballbane (ca 10 da)

Gjødsel fra 20 kyr

eller

Behandlet i en bioreaktor

gir

drivstoff for 67000 km

– som tilsvarer ca 1,5 ganger

rundt jorden med en vanlig

personbil

- eller strøm til fire husholdninger

og varme for en husholdning!

– samtidig som utslippene av

klima-gasser reduseres med

ca 13 tonn CO 2 -ekvivalenter

More magazines by this user
Similar magazines