108IO NO 1.indd 20 13/10/10 12.21 - Intex Nordic

intexnordic.net.dynamicweb.dk

108IO NO 1.indd 20 13/10/10 12.21 - Intex Nordic

108IO NO 1.indd 20 13/10/10 12.21


(122IO) DELUXE WALL(108)MOUNTMODEL 636SURFACEFILTERSKIMMERPUMP NORWEGIANENGLISH 7.5”7.5”X 10.3”10.3”PANTONEPANTONE295U295U 08/23/200806/15/2009108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21OWNER’S MANUALBRUKERVEILEDNINGKrystal Clear TMBildet For illustrative er bare til purposes veiledning only. Tilbehør Pool may leveres not be provided.ikke nødvendigvis sammen med bassenget.IMPORTANT VIKTIGESIKKERHETSREGLERSAFETY RULESLes, Read, forstå Understand, og følg alle and instruksjonerFollow allnøye Instructions før du installerer Carefully og before brukerInstalling and produktet. using this Product.English NorskDeluxe Wall MountSurface SkimmerMODELL 636T FILTERPUMPE220 - 240 V~, 50 Hz, 165 WHmax 1,0 m, H min 0,19 m, IPX5Maks. vanntemperatur 35 °CDon’t Glem ikke forget å prøve to try these disse andre other fine produktene Intex products: fra Intex: Pools, Bassenger, Pool Accessories,Inflatable bassengtilbehør, Pools and oppblåsbare In-Home Toys, bassenger Airbeds og and inneleker, Boats available luftmadrasser at fineogretailers båter kan or fås visit hos our utvalgte website. forhandlere eller på vårt nettsted.122 108IO©2009©2008IntexIntexMarketingMarketingLtd.Ltd.- Intex- IntexDevelopmentDevelopmentCo.Co.Ltd.Ltd.- Intex- IntexTradingTradingLtd.Ltd.- Intex ©2010 IntexRecreation Intex MarketingRecreationCorp. Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.Corp.All rights- Intex reserved/TousRecreation Corp.droitsdroitsréservés/Todosréservés/Todoslos derechoslos derechosreservados/AlleAll rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle reservados/AlleRechteRechtevorbehalten. Printed in China/Impriméin en Chine/Impresoen en China/Gedruckten in China.Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.China.®®Trademarks® Trademarksused inusedsomein in somecountries countriesof theof theworld world underunder licenselicense from/®from/® MarquesMarques Marques utiliséesutiliséesutilisées dansdanscertains danscertainscertains payspayssous payssoussouslicencelicencede/Marcas licence de/Marcas registradas registradas utilizadas utilizadas en algunos en algunos países países del del mundodel mundo mundobajo bajo bajo licencia licencia de/Warenzeichen verwendet verwendetverwendet in einigen in einigenin einigenLändernLändern Ländern Weltder der Weltin Welt Lizenzin in Lizenz von/Intex von/Intex Marketing Marketing Ltd. Ltd. to/à/a/an Intex Intex Intex Trading Trading Ltd., Ltd., Intex Intex Development Development Co. Co. Ltd., Co.Ltd., G.P.O Ltd.,G.P.OG.P.OBoxBox28829, Box 28829,Hong 28829, HongKong Hong Kong Kong & Intex&& Intex Recreation Corp., Corp., P.O. P.O. P.O.Box Box Box 1440, 1440, Long Long Beach, Beach, CA 90801 CA 90801 • Distributed • • Distributed in the in the European inEuropeanthe EuropeanUnionUnionby/Distribué Union by/Distribuéby/Distribuédansdansl’Union dans l’Unionl’Union EuropéenneEuropéenne par/Distribuidopar/Distribuidoen en la laen uniónla unión Europea por/VertriebEuropea inpor/Vertriebin der der Europäischenin Unionder EuropäischenUnionUniondurch/Intex durch/Intexdurch/IntexTrading TradingTradingB.V.,B.V.,P.O. B.V.,P.O.Box P.O.Boxnr. Box 1075 nr. 1075nr. 1075– 4700 – 4700– 4700BB BB RoosendaalBB Roosendaal–– The– The NetherlandsNetherlands108IO NO 1.indd 1 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108INNHOLDAdvarsel – Les før montering ........................................ 3Oversikt over deler ......................................................... 4-6Installasjonsveiledning .................................................. 7-9Stasjonær montering av filterpumpen.......................... 10Driftsanvisninger ............................................................ 11Vedlikehold ....................................................................... 12Bassengvedlikehold og kjemikalier .............................. 12Langtidsoppbevaring ..................................................... 13Feilsøkingsguide ............................................................ 14Vanlige problemer .......................................................... 15Generelt om sikkerhet og vann ..................................... 16Garantibestemmelser ..................................................... 17Finn din Intex-representant ........................................... 18TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN Side 2108IO NO 1.indd 2 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108SIKKERHETSREGLERVIKTIGE SIKKERHETSREGLERLes, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet.LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONERADVARSEL• For å redusere risikoen for skader skal du ikke la barn bruke dette produktet uten at duholder nøye oppsyn med dem. Hold alltid øye med barn og personer med funksjonshemninger.• Fare for elektrisk støt. Produktet må bare kobles til en jordet stikkontakt beskyttet med jordfeilbrytereller en feilstrømbryter. Kontakt kvalifisert elektriker hvis du ikke vet om kontaktener beskyttet med jordfeil-/feilstrømbryter. La en kvalifisert elektriker installere jordfeil-/feilstrømbryteren, som skal ha en maks. verdi på 30 mA. Ikke bruk bærbar jordfeilbryter.• Strømledninger skal ikke graves ned. Legg ledningen slik at den ikke skades av gressklippere,hekksakser eller annet utstyr.• Strømledningen kan ikke skiftes ut. Hvis ledningen skades, må du bytte hele apparatet.• For å redusere risikoen for elektrisk støt skal du ikke bruke skjøteledning, tidsbrytere,kontaktadaptere, eller kontaktomformere for å koble enheten til strømnettet. Bruk etstrømuttak plassert et egnet sted.• Montering og demontering skal kun utføres av voksne.• Ikke forsøk å koble produktet til eller fra når du står i vannet eller har våte hender.• Hold barn på avstand fra produktet og strømledningen(e).• Ikke bruk produktet når det er personer i bassenget.• Produktet skal alltid kobles fra strømuttaket før du flytter, rengjør, vedlikeholder ellerjusterer det.• Denne pumpen er kun beregnet på bruk til sammenleggbare basseng. Den skal ikkebrukes til permanent installerte basseng. Et sammenleggbart basseng er konstruert slik atdet lett kan demonteres for oppbevaring og senere settes sammen igjen i sin originale stand.• Hold produktet minst 2 m. fra bassenget.• Hold pluggen til dette produktet mer enn 3,5m fra bassenget.• Pluggen skal monteres etter produktet er installert.• Dette produktet må ikke brukes av personer (herunder barn) med nedsatte fysiske, sanseligeeller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledningeller opplæring i bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.• Hold tilsyn med barn for å hindre at de leker med produktet.• Dette filterpumpesystemet er kun beregnet på bruk i henhold til formålet angitti denne veiledningen!• Hver dag gjennom hele sesongen skal bassenget filtreres minimum slik at man har fåttgjennom alt vannet.MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DISSE ADVARSLER KAN MED-FØRE MATERIELL SKADE, ELEKTRISK STØT, SAMMENFILTRING,ANNEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL.Produktadvarslene, instruksjonene og sikkerhetsreglene som følger med produktet,informerer om noen vanlige farer forbundet med fritidsutstyr med vann, men utgjør ingenfullstendig oversikt over alle mulige farer og risikoer. Bruk sunn fornuft og god dømmekraftnår holder på med fritidsaktiviteter som inkluderer vann.TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 3108IO NO 1.indd 3 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER (108) PUMP MODEL NORWEGIAN 636 FILTER PUMP 7.5” X 10.3” ENGLISH PANTONE 7.5” X 295U 10.3” 08/23/2008 PANTONE 295U 06/10/2009English Norsk108OVERSIKT OVER DELER124578101113 14OVERSIKT PARTS OVER LISTDELER3691215PARTS LISTMERK: NOTE: Drawings Bilder er bare for illustration til veiledning. purpose Det kan only. være May de not ikke reflect speiler actual det product. virkelige Not toproduktet. scale. Produktet vises ikke i virkelig målestokk.TA SAVE VARE THESE PÅ DENNE INSTRUCTIONS VEILEDNINGENPage Side 4108IO NO 1.indd 4 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108INNHOLDSLISTEINNHOLDSLISTEFør du monterer produktet, ber vi deg bruke et par minutter på å kontrollere innholdet iesken og gjøre deg kjent med de ulike delene.123456327MERK: Bilder er bare til veiledning. Det kan være de ikke speiler det virkeligeproduktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk.REF.-NR. BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDELSNR.1234567KRAGE MED GJENGER FOR FILTERHUSLUFTVENTIL/SEDIMENTVENTILO-RING TIL VENTILFILTERHUSLOKKO-RING TIL FILTERHUSFILTERPATRON (59900)PUMPESLANGE MED MUTTERE1221112107491046010264107501032510494Ved bestilling av deler ber vi deg oppgi modellnummer og delenummerTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 5108IO NO 1.indd 5 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/10/2009(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008EnglishNorsk108108INNHOLDSLISTEPARTSINNHOLDSLISTEREFERENCE(fortsetter)(continued)Before assembling your product, please take a few minutes to check the contentsFør du monterer produktet, and ber become vi deg familiar bruke et with par all minutter the parts. på å kontrollere innholdet iesken og gjøre deg kjent med de ulike delene.10 11 12 13 1410 11 12 13 14889910 11 12 1310 11 12 13 158899PARTS REFERENCENOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not toscale.MERK: Bilder er bare til veiledning. Det kan være de ikke speiler det virkeligeproduktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk.REF. NO. DESCRIPTION QTY. SPARE PART NO.REF.-NR. 8 PLUNGER VALVE (HOSE BESKRIVELSE O-RING & STEP WASHER INCLUDED) ANTAL 2 RESERVEDELSNR. 107479810 911 1012 1113 1214 13STEMPELVENTIL HOSE O-RING (10 + 11 INKLUDERT)O-RING STEP WASHER TIL SLANGELITEN STRAINER SKIVENUTSILMUTTERFLAT STRAINER RUBBER WASHERFLAT THREADED UNDERLAGSSKIVE STRAINER CONNECTORI GUMMI FOR SILSILKOBLING ADJUSTABLE MED POOL GJENGER INLET NOZZLE2 10262 1074710745 102622 10256 10745210255 10256211235 102551211074 1074414 JUSTERBAR BASSENGINNLØPSDYSE1 11074 11235When ordering parts, be sure to quote the model number and part numbers.15 SILNETTING1 10253TASAVEVARETHESEPÅ DENNEINSTRUCTIONS Page 6VEILEDNINGENSide 108IO NO 1.indd 6 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636T FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/16/201(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008EnglishNorsk108108INSTALLASJONSVEILEDNINGPOOL OUTLET - STRAINER & PLUNGER VALVE SETUPMONTERING AV SILNETING OG SILMUTERThe strainer grid prevents large objects from jamming and/or damaging theSilnettingen filter pump. The hindrer plunger at større valve objekter assembly tetter prevents og/eller water ødelegger from flowing filterpumpen, into theog filter stempelventilenheten pump while the filter forhindrer cartridge vannet is being i å placed strømme or cleaned. inn i filterpumpen If your pool mensfilterpatronen has an inflatable settes top inn ring, eller install rengjøres. the strainer, På Easy nozzle Set bassengene and plunger installers valve beforefilter inflating og stempelventil the pool liner før top du ring. fyller The luft parts i den numbers øverste here ringen. onward, refer to theparts depicted in the Parts List section of this manual. To install, do thefollowing:1. Ta tak i silen og stempelventilmekanismen.12.1.SkruIn astempelventilenhetencounter-clockwise motionmot urviserenunscrewog12av silkoblingenplunger valvemeduniongjengerfrom(13).the threaded2Vær forsiktigså underlagsskivenstrainer connectori gummi(13) (see(10) ikkedrawingløsner.1).SettBestempelventilencareful not topålosebakkenthe steppå etrubbertrygtsted.washer(se tegning(10). Place1).the plunger valve on3. Skruthesilmutterenground in a(11)safemotplace.urviseren og av1koblingen2. In a counter-clockwisemed gjenger (13).motionLa denunscrew1flateunderlagsskiventhe strainer nut(12)(11)bli værendefrom thepåthreadedkoblingen(13).connector (13). Leave the flatINNVENDIG SIDE 2AV BASSENGDUKEN4. Frawasherinnsiden(12)avonbassengetthe connectorsetter(13).INSIDE 2du innLINER WALLkoblingen3. Install(13)the straineri ett av hulleneand plungerdu finnervalveder.at theUnderlagsskivenlower positionblirofsittendepool outletigjen(markedpå koblin"+").gen somFromplasseresthe insidemotof theinnsidenpool linerav vegginsertkledningen.the connector (13) into one of the5. Skrupre-cutsilmutterenholes with(11)thepåwasherkoblingenremainingmed1112 13 15gjengeron the(13)connectorigjen vedtoå dreiebe placedden medagainst1112 13urviseren.the insideDen flateof thesidenlinertilwall.silmutteren (11)3skal4. Beforepeke motassembly,utsidenlubricateav veggkledningen.the threads with3(se tegninga petroleum2). Førjelly.monteringThen, withskaltheduflat side ofsmørethegjengenestrainer nutmed(11)vaselin.facing the outside wall16. Skruof thesilmutterenliner in a(11)clockwisefast påmotionkoblingenscrewmedthegjengerstrainer(13)nutfor hånd.(11) back onto the threaded7. Taconnectortak i stempelventilenheten.(13) (see drawingForsikre2).deg2om5.atFingerunderlagsskiventighten the strainer(10) mednuttrinn(11)erontopå2plass.the threaded connector (13).8.6.SkruGraspstempelventilenthe plunger valvetilbakeassembly.på koblingenMakemed4.114.1gjengersure(13)thevedstepåwashervri den(10)medisurviseren.in place.1INNVENDIGSIDE INSIDE AV(se7.tegningIn a clockwise3).motion screw the plunger 2BASSENG- LINER9. Undersøkvalve unionstempelventilenback onto theforthreaded2å kontrollere atDUKEN WALLhåndtaketconnectorer trykket(13) (seehelt neddrawingtil stillingen3).”0/1”.8. ExamineHvis dettetheikkeplungerer tilfelle,valvetartoduseetakif theihåndtakethandleøverstis pushedog trykkerfully downdet nedto thesamtidig"0/1"somposition.du vrir detIf not,medgraspurviserenthe handletil plasttappenatsomthestikkertoput,andstårpushi posisjonendown, turning”0/1”.theDette4.2hindrerhandleat vannetin a clockwiserenner utdirectionunder fylling.until the4.2(se tegningplastic protruding4.1 & 4.2).notch anchors inthe "0/1" position. This will preventwater from flowing out during filling of thepool (see drawings 4.1 & 4.2).SETUP INSTRUCTIONSTASAVEVARETHESEPÅ DENNEINSTRUCTIONS Page 7VEILEDNINGENSide 7108IO NO 1.indd 7 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108INSTALLASJONSVEILEDNINGMONTERING AV JUSTERBAR BASSENGINNLØPSDYSE OG SILMUTER1. Ta tak i silen og stempelventilmekanismen.2. Skru stempelventilenheten mot urviseren ogav silkoblingen med gjenger (14). Vær forsiktigså underlagsskiven i gummi (11) ikke løsner.Sett stempelventilen på bakken på et trygtsted. (se tegning 5).3. Skru silmutteren (12) mot urviseren og avkoblingen med gjenger (14). La den flateunderlagsskiven (13) bli værende på koblingen(14).4. Fra innsiden av bassenget setter du innkoblingen (14) i ett av hullene du finner der.Underlagsskiven blir sittende igjen på koblingensom plasseres mot innsiden av veggkledningen.5. Skru silmutteren (12) på koblingen medgjenger (14) igjen ved å dreie den medurviseren. Den flate siden til silmutteren (12)skal peke mot utsiden av veggkledningen.(se tegning 6). Før montering skal dusmøre gjengene med vaselin.6. Skru justerbar bassenginnløpsdyse (15) ogsilmutteren (12) fast på koblingen med gjenger(14) for hånd.7. Ta tak i stempelventilenheten. Forsikre degom at underlagsskiven (11) med trinn er påplass.8. Skru stempelventilen tilbake på koblingen medgjenger (14) ved å vri den med urviseren.(se tegning 7).9. Undersøk stempelventilen for å kontrollere athåndtaket er trykket helt ned til stillingen”0/1”. Hvis dette ikke er tilfelle, tar du tak ihåndtaket øverst og trykker det ned samtidigsom du vrir det med urviseren til plasttappensom stikker ut, står i posisjonen ”0/1”. Dettehindrer at vannet renner ut under fylling.(se tegning 8.1 & 8.2).10. Gjenta trinn 1 til 9 for det andre hullet.(se tegning 9).11. Bassengkledningen kan nå fylles med vann.Se veiledningen fra bassengprodusenten forhvordan påfyllingen skal utføres.121211225INNVENDIG SIDE 6AV BASSENGDUKEN13 14 1578.1INNVENDIGSIDE AVBASSENG-DUKEN8.29VANNETSRETNINGBASSENGTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 8108IO NO 1.indd 8 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108INSTALLASJONSVEILEDNINGINSTALLASJON AV FILTERPUMPENS SLANGEKOBLING1. Ta Krystal Clear filterpumpen og slangene ut av emballasjen.2. Plasser filterpumpen et egnet sted for kobling av slangen (7) til stempelventilenheten.Merk: Lokale forskrifter kan foreskrive at filterpumpen skal monteres på etstasjonært fundament. Til dette formålet finnes det to (2) monteringshull påpumpesokkelen. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om regler formontering av filterpumpe.3. Ta tak i de to (2) pumpeslangene (7) og koble slangemutterne til filterpumpen.4. Skru filterhusets krage med gjenger (1) mot urviseren for å skru det av filterhuset.Sett det på et trygt sted.5. Filterpumpen er et lufttett system. Drei den øverste lufteventilen (2) 1–2 omdreiningermot urviseren. IKKE fjern lufteventilen fra det øverste lokket da dette vil føre til atvannet strømmer med høyt trykk dersom motoren er på, noe som medfører skader.6. Ta tak i og fjern filterhuslokket (4). Kontroller om det står en patron i filterhuset.Hvis ja, setter du lokket på plass igjen, monterer kragen (1) på filterhuset ogstrammer den for hånd.7. Stram sedimentventilen nederst i huset forsiktig med fingrene for å sikre at det ikkelekker ut vann.8. Når bassenget er fylt, kobler du slangen nederst på filterhuset til den høyeste silenheten.Slangekoblingen befinner seg nederst på stempelventilen. Bruk slangemutterenfor å feste slangen.9. Koble den andre slangen til midten av motorhuset og til den ledige koblingen ibassengkledningenLUFTNINGSVENTILMOTORHUSPUMPELOKKADVARSELIkke ha produktet i nærheten av bassenget. Dette for å forhindre at barnbruker det for å komme seg opp i bassenget.STEMPELVENTILSPENNEBÅNDKRAGE MEDGJENGERFILTERENHETINNISLANGEO-RINGVANN UTVANNETS RETNINGVANNETS RETNINGVANNSTANDVANNFILTERINNVENDIG SIDEAV BASSENGDUKENVANNFILTERSLANGE O-RINGVANN INNTRANSFORMATORUTVENDIG SIDEAV BASSENGDUKEN(TEGNINGEN ER IKKE I RIKTIG MÅLESTOKK)Denne pumpen er i overensstemmelse med el-sikkerhetsstandarden EN 60335-2-41TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 9108IO NO 1.indd 9 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108STASJONÆR MONTERINGSTASJONÆR MONTERING AV FILTERPUMPENEnkelte land, spesielt innenfor EU, krever at filterpumpen sikres til bakken eller etfundament i en permanent, loddrett stilling. Kontakt lokale myndigheter for å fastslå omdet finnes forskrifter for filterpumper til basseng plassert over bakken. Hvis dette ertilfelle, kan filterpumpen monteres på et fundament ved hjelp av de to (2) hullene isokkelen. Se tegningen nedenfor.Filterpumpen kan monteres på en sementsokkeleller på et trefundament for å hindre at den velter. Hele konstruksjonen må væretyngre enn 18 kg. I henhold til europeisk standard EN 60334-2-41 skal dette produktetsikres til bakken eller til et fundament.1. Monteringshullene er 6,4 mm. i diameter og har en avstand på 130 mm.2. Bruk to bolter og låsemuttere med en diameter på maks. 6,4 mm.130 mmTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 10108IO NO 1.indd 10 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108(108) MODEL 636 FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/10/2009DRIFTSANVISNINGERDRIFTSANVISNINGEROPERATING INSTRUCTIONS1. Forsikre deg om at bryteren til filterpumpen står på ”OFF”. Bryteren befinner segøverst på motorhuset.2. Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. VIKTIG: For å forhindre at luft fanges1. i pumpen, Make sure skal the du filter først pump åpne is den switched nederste off. The stempelventilen switch is located (koblet on the til innløpsslangen)motoroghousing.deretter den øverste stempelventilen (koblet til utløpsslangen).2. Connect the power cord to a GFCI protected electrical outlet.ADVARSELWARNINGFare Risk for of elektrisk electric shock. støt. Produktet Connect må this bare product kobles only til to en a jordet grounding stikkontakt type beskyttetreceptacle med jordfeilbryter protected by a eller ground-fault en feilstrømbryter. circuit interrupter Kontakt (GFCI) kvalifisert or residual elektrikerhviscurrentdu ikkedevicevet om(RCD).kontaktenContacterabeskyttetqualified electricianmed jordfeil-/feilstrømbryter.if you cannot verifyLa enthat the receptacle is protected by a GFCI/RCD. Use a qualified electriciankvalifisertto installelektrikerthe GFCI/RCD,installerewhichjordfeil-/feilstrømbryteren,has a maximum rate of 30mA.som skalDo nothauseen maks.averdi portable på 30 residual mA. Ikke current bruk bærbar device (PRCD). jordfeilbryter.IMPORTANT VIKTIGEnglishTo prevent air lock, open the lower plunger valve (connected inlet hose)For å forhindre at luft fanges i pumpen, skal du først åpne den nedre stempelventilenrelease valve, (koblet wait til until innløpsslangen) water starts to og flow deretter out of the den air øvre release stempelventilenvalve,first and then the upper plunger valve (connected outlet hose). Open the air(koblet close air til utløpsslangen). release valve. Åpne lufteventilen og senk innløpsslangen til detkommer vann ut av lufteventilen. Steng lufteventilen.3. Grasp a plunger valve handle. Turn the handle counter-clockwise, pull up until3. Ta tak i håndtaket på stempelventilen. Drei håndtaket mot urviseren, trekk det oppoverthe til "0/1" det stanser position. og Repeat vri det for deretter the second med plunger urviseren valve. til This metalltappen opens the står valves, i stillingenit stops, and then turn it clockwise until the metal protruding notch anchors in”0/1”. allowing Gjenta water for to den flow andre into the stempelventilen. filter pump. Ventilene er nå åpne slik at vannet kan4. strømme With water inn flowing i filterpumpen. into pump, the water pressure will allow the air trapped4. Når inside vannet to escape renner from inn i the filterpumpen, air release vil valve vanntrykket (2). When presse all the air luften has som escaped er fangetinne water i pumpen, will flow ut out gjennom of the valve lufteventilen (2). When (2). this Når occurs all luft gently er presset finger tighten ut, kommer the detvalve (2) in a clockwise direction.A. vann Still ut tidsuret av ventilen ønsket (2). driftstid. Når dette Se skjer, driftstidstabellen, strammer du Se ventilen fig. 10(2) forsiktig for hånd5. To operate the filter pump on “TIMER” mode:B. med Slå A. urviseren. på Set pumpen the timer ved dial å to sette the bryteren desired operating i stilling “ hours. ”. Filterpumpen See operation filtrerer time nå table. vannet, ogstopper See når Fig. driftstiden 10 er omme. Det innebygde tidsuret går nå i det antallet timer du harvalgt, B. på Turn samme on the tidspunkt pump by hver pressing dag. the switch to “ ” position, the filter pump isC. Driftstiden now filtering kan om the nødvendig water and justeres will stop på after nytt. the Følg operating trinn A hours – B. areBruke filterpumpen completed. The manuelt built-in (uten timer tidsur): will now operate for the number of hoursA. Slå på selected pumpen at the ved same å sette time bryteren each day. i stilling “I”. Filterpumpenfiltrerer C. OperatingRENGJØRING nå vannet. hours can be re-adjusted if necessary. Follow step A – B.(OG SKIFTE) AV FILTERPATRONENB. DuToslåroperateav pumpenthe filtervedpumpå settemanuallybryteren(withouti stillingthe“O”.“TIMER” mode):A. Turn on the pump by pressing the switch to “-” position, the filter pump isnow filtering the water.Vi anbefaler B. To turn at off filterpatronen the pump, press the skiftes switch to hver “O” position. andre uke.1. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen 6 ut av stikkontakten.2. Ta tak i håndtaket på stempelventilen. Drei håndtaket mot urviseren, trykk det nedovertil det stanser, og vri det deretter med urviseren til plasttappen står i stillingen”0/1”. Gjenta for den andre stempelventilen. Dette forhindrer at vannet renner utav bassenget.3. Vri den øverste lufteventilen forsiktig 1–2 omdreininger TIMER Tidsur DIAL mot (timer) (HOURS) urviseren. Du kan nåenkelt fjerne filterhuslokket.4. Fjern kragen (1) fra filterhuset ved å dreie den mot urviseren. Sett den på ettrygt sted.5. Fjern filterhuslokket (4).6. Fjern den ”GAMLE” filterpatronen.PÅON AV OFF TIMER TidsurFIG 1024812108OPERATING INSTRUCTIONSTA SAVE VARE THESE PÅ DENNE INSTRUCTIONS Page 11VEILEDNINGENSide 11108IO NO 1.indd 11 13/10/10 12.21


DRIFT”0/1”. Gjenta for den andre stempelventilen. Ventilene er nå åpne slik at vannet kanstrømme inn i filterpumpen.4. Når vannet renner inn i filterpumpen, vil vanntrykket presse luften som er fangetinne i pumpen, ut gjennom lufteventilen (2). Når all luft er presset ut, kommer detvann ut av ventilen (2). Når dette skjer, strammer du ventilen (2) forsiktig for håndmed urviseren.(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108EDLIGEHOLDELSE VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDRENGJØRING RENGJØRING (OG SKIFTE) (OG SKIFTE) AV AV FILTERPATRONEN (fortsetter)7. Vi Undersøk anbefaler innsiden at filterpatronen av filterhuset. skiftes hver andre uke.8. 1. Hvis Kontroller det finnes at filterpumpen skitt eller avleiringer er slått av, på og bunnen trekk strømledningen av huset: ut av stikkontakten.2. A. Ta tak Skru i håndtaket sedimentventilen på stempelventilen. (2) nederst i Drei huset håndtaket forsiktig mot urviseren, og trykk fjern det den. nedoverSett til det den stanser, på et trygt og vri sted. det deretter med urviseren til plasttappen står i stillingenB. ”0/1”. Bruk Gjenta bøtte for den eller andre en hageslange stempelventilen. for å fylle Dette vann forhindrer i huset at slik vannet at avleiringene renner utav bassenget.skylles bort.C. Sett sedimentventilen (2) på plass igjen ved å skru den forsiktig med urviseren.3. Vri den øverste lufteventilen forsiktig 1–2 omdreininger mot urviseren. Du kanIkke stram for hardt.Norsk nå 1089. Settenkeltenfjerneny filterpatronfilterhuslokket.inn i huset.10. 4. Sett Fjern filterhuslokket kragen (1) fra (4) filterhuset på plass ved igjen å og dreie monter den mot kragen urviseren. (2) på filterhuset Sett den på ved et å skruRENGJØRING den trygt med sted. urviseren. (OG SKIFTE) AV FILTERPATRONEN (fortsetter)11. 5. Drei Fjern håndtakene filterhuslokket til de (4). to stempelventilene mot urviseren, trekk håndtakene oppover6. til Fjern de stanser, den ”GAMLE” og vri deretter filterpatronen. med urviseren til metalltappene står i stillingen ”0/1”.12. Sett støpselet inn i stikkontakten.7. Undersøk innsiden av filterhuset.13. Drei pumpebryteren til ”ON”.8. Hvis det finnes skitt eller avleiringer på bunnen av huset:14. Når all luft har kommet ut gjennom lufteventilen, strammer du ventilen (2) forsiktigA. Skru sedimentventilen (2) nederst i huset forsiktig mot urviseren og fjern den.ved å skru med urviseren.Sett den på et trygt sted.B. Bruk en bøtte eller en hageslange for å fylle vann i huset slik at avleiringene Side 11skylles bort.C. Sett BASSENGVEDLIKEHOLD sedimentventilen (2) på plass igjen OG ved KJEMIKALIERå skru den forsiktig med urviseren.Ikke stram for hardt.• 9. Sett Alle bassenger ny filterpatron krever inn vedlikehold……i huset.• 10. Sett Alle basseng filterhuslokket krever (4) vedlikehold på plass igjen for å og holde monter vannet kragen klart (2) og på hygienisk filterhuset rent. ved Med å skruden tilstrekkelig med urviseren. bruk av kjemikalier vil filteret hjelpe deg å oppnå dette. Kontakt bassengleverandørenhåndtakene for til informasjon de to stempelventilene om korrekt bruk mot av urviseren, klor, algemiddel trekk håndtakene og andre kjemiske oppover11. Dreitil midler de stanser, som og nødvendige vri deretter for med rent urviseren vann. til metalltappene står i stillingen ”0/1”.• 12. Sett Oppbevar støpselet bassengkjemikaliene inn i stikkontakten. utilgjengelig for barn.• 13. Drei Ikke pumpebryteren hell kjemikaliene til i ”ON”. bassenget når det er personer i det. Dette vil kunne medføre14. Når hud- all og luft øyeirritasjoner.har kommet ut gjennom lufteventilen, strammer du ventilen (2) forsiktig• ved Daglig å skru kontroll med av urviseren. pH-verdien og kjemisk behandling av vannet er svært viktig Dansk og 108kan ikke understrekes godt nok. Klor, algemiddel og vedlikehold av korrekt pH-nivåer nødvendig både når bassenget fylles, og i løpet av sesongen. Kontakt din lokalebassengleverandør BASSENGVEDLIKEHOLD for instruksjoner. OG KJEMIKALIER• Første gang bassenget fylles, kan det forekomme brakkvann som krever ekstra tilsetningsmidlerog ekstra filterskifte. Bading skal ikke tillates før du har oppnådd et• Alle bassenger krever vedlikehold……balansert pH-nivå. Kontakt din lokale bassengleverandør for instruksjoner.7. • Alle Ha Undersøg bassengreservepatroner filterhuset krever vedlikeholdtilgjengelig. indvendigt. for å holde vannet klart og hygienisk rent. MedSkift patron hver andre uke.8. tilstrekkelig• Klorvann Hvis der er brukkan snavs avskade eller kjemikalierplenen, bundfald vilhagen forneden filteret hjelpeog busker i huset, degnår barna skal å oppnå du leker gøre dette.i bassenget følgende: Kontakt bassengleverandørenogspruter A. Skru vann forsigtigt informasjonutenfor bundfaldsventil om korrektdet. Plenen under (2), som brukbassengkledningen sidder av klor, forneden algemiddelvil i huset, ogbli ødelagt. af andre ved Legg at kjemiskemidlermerke dreje somtil at den er nødvendigenoen mod typer uret, gress og for fjern rentkan den. vann.vokse Anbring gjennom den kledningen et sikkert uten sted. at dette påvirker• Oppbevarfunksjonen. B. Brug en bassengkjemikaliene spand med vand eller utilgjengelig haveslange for barn. til at komme vand i huset, så• Ikke Filterets bundfaldet hell kjemikalienelevetid skylles iavhenger ud. bassenget når det er personer i det. Dette vil kunne medføreav bassengets størrelse, været og hvor mye det brukes.hud-Eksperimenter C. Drej og øyeirritasjoner.bundfaldsventil med lengde (2) av tilbage filtreringen til dens for position å produsere ved at rent, dreje klart den vann. med• Daglig Før tømming uret. kontroll Stram avav ikke pH-verdienbassenget for hårdt. og kjemisk behandling av vannet er svært viktig ogtil langtidsoppbevaring eller flytting, sørg for at vannet9. kanledes Monter ikketil en understrekeset sikkert ny filterindsats godtavløpssted i huset. nok. Klor, algemiddel og vedlikehold av korrekt pH-nivåvekk fra huset. Undersøk om det finnes lokale forskrifterMonter nødvendig10. for husets bådeavhending dæksel nårav (4), bassengetvann og fra skru fylles,basseng. ringen og (1) i løpet på filterhuset av sesongen. igen ved Kontakt at drej din den lokalebassengleverandør med uret. for instruksjoner.11. • Første Drej stempelventilens gang bassenget greb fylles, mod kan uret, det træk forekomme op i dem, brakkvann indtil de som stopper, krever og ekstra drej tilsetningsmidlerdem derefter med og ekstra uret, indtil ADVARSELfilterskifte. metalhakket Bading står skal i positionen ikke tillates ”0/1”. før du har oppnådd et12. balansert Når den indespærrede pH-nivå. Kontakt luft din er lukket lokale ud bassengleverandør gennem luftventilen, for instruksjoner.strammes• Konsentrerte Ha ventilen reservepatroner (2) forsigtigt klorløsninger tilgjengelig. igen ved kan skade at Skift dreje bassengkledningen. patron den med hver uret. andre uke. Følg alltid anvisningeneKlorvann Sæt fra ledningen produsenten kan skade i igen. av plenen, kjemikaliene hagen og ta busker hensyn når til barna helse- leker og fareadvarsler.i bassenget og13. •14. spruter Tænd for vann pumpen. utenfor det. Plenen under bassengkledningen vil bli ødelagt. Leggmerke til at noen typer gress kan vokse gjennom kledningen uten at dette påvirkerfunksjonen.• Filterets levetid avhenger av bassengets størrelse, været og hvor mye det brukes.EksperimenterPLEJEmed lengdeAFavPOOLENfiltreringenOGfor åKEMIKALIERprodusere rent, klart vann.• Før tømming av bassenget til langtidsoppbevaring eller flytting, sørg for at vannet• ledes Alle pools til et sikkert kræver avløpssted vedligeholdelse vekk fra for huset. at holde Undersøk vandet rent om og det hygiejnisk. finnes lokale Hvis forskrifterdu anvender for avhending kemikalierne av vann korrekt, fra basseng. hjælper filteret med at holde vandet rent.Side 12Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.• Opbevar kemikalier til poolen ADVARSELutilgængeligt for børn.• Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføreKonsentrertehud- og øjenirritation.klorløsninger kan skade bassengkledningen. Følg alltid anvisning-(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008RENGØRING AF FILTERINDSATSEN ELLER UDSKIFTNING (fortsat)TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN108IO NO 1.indd 12 13/10/10 12.21


BASSENG VEDLIKEHOLD VEDLIKEASSENG VEDLIKEHOLD• AlleIkkebassengstramkreverfor hardt.vedlikehold for å holde vannet klart og hygienisk rent. Med9. Setttilstrekkeligen ny filterpatronbruk av kjemikalierinn i huset.vil filteret hjelpe deg å oppnå dette. Kontakt bassengleverandøren10. Sett filterhuslokketfor informasjon(4) på plassomigjenkorrektog monterbruk avkragenklor, algemiddel(2) på filterhusetog andrevedkjemiskeå skrudenmidlermedsomurviseren.er nødvendige for rent vann.11.•DreiOppbevarhåndtakenebassengkjemikalienetil de to stempelventilene(108) MODELutilgjengeligmot636 FILTERforurviseren,PUMPbarn.trekk håndtakene oppoverNORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008•tilIkkede stanser,hell kjemikalieneog vri deretteri bassengetmed urviserennår det ertilpersonermetalltappenei det.stårDettei stillingenvil kunne”0/1”.medføre12. Setthudstøpseletog øyeirritasjoner.inn i stikkontakten.13.•DreiDagligpumpebryterenkontroll av pH-verdientil ”ON”.og kjemisk behandling av vannet er svært viktig og14. Nårkanallikkeluftunderstrekeshar kommet utgodtgjennomnok. Klor,lufteventilen,algemiddelstrammerog vedlikeholddu ventilenav korrekt(2) forsiktigpH-nivåved Norsk 108er nødvendigå skru medbådeurviseren.når bassenget fylles, og i løpet av sesongen. Kontakt din lokalebassengleverandør for instruksjoner.• Første gang bassenget fylles, kan det forekomme brakkvann som krever ekstra tilsetningsmidlerBASSENGVEDLIKEHOLD og ekstra LANGTIDSOPPBEVARINGfilterskifte. Bading OG skal KJEMIKALIERikke tillates før du har oppnådd etbalansert pH-nivå. Kontakt din lokale bassengleverandør for instruksjoner.•• Alle Ha bassenger reservepatroner krever tilgjengelig. vedlikehold…… Skift patron hver andre uke.• 1. • Alle Før Klorvann basseng du tømmer kan krever skade bassenget vedlikehold plenen, for hagen langtidsoppbevaring for å og holde busker vannet når barna klart eller og flytting, leker hygienisk i bassenget bør du rent. sørge Med og fortilstrekkelig at spruter vannet vann ledes bruk utenfor til av en kjemikalier det. egnet Plenen vannbeholder vil under filteret bassengkledningen hjelpe borte deg fra huset. å oppnå Undersøk vil dette. bli ødelagt. Kontakt om det Legg bassengleverandørenmerke til at noenfinneslokale forskrifter informasjon typer gress tømming om kanav vann korrekt voksefra bruk gjennombasseng. av klor, kledningen algemiddel uten og at andre dette kjemiske påvirkermidler funksjonen. som er nødvendige for rent vann.2. Trekk støpselet ut stikkontakten.•• Oppbevar Filterets levetid bassengkjemikaliene avhenger av bassengets utilgjengelig størrelse, for barn. været og hvor mye det brukes.• 3. Ikke Når Eksperimenter hell bassenget kjemikaliene er med helt lengde i tomt bassenget for av vann, filtreringen når kobler det er for du personer å alle produsere slanger i det. rent, fra Dette pumpen klart vil kunne vann. og stempelventileneFør tømming og øyeirritasjoner.og fjerner av bassenget silene fra til bassengveggen.langtidsoppbevaring eller flytting, sørg for at vannetmedføre• hud-• 4. Daglig Tapp ledes ut til kontroll alt et sikkert vann av fra pH-verdien avløpssted filterpumpens og vekk kjemisk innside. fra huset. behandling Undersøk av vannet om det er finnes svært lokale viktig forskrifterog5. kan La filterpumpens ikke for understrekes avhendingdeler godt avogvannslanger nok. fra Klor, basseng.ligge algemiddel ute og lufttørke. og vedlikehold av korrekt pH-nivå6.erVrinødvendigstempelkragenbåde nårmotbassengeturviseren ogfylles,fjernogstrømningskontrollmekanismeni løpet av sesongen. Kontakt dinfralokalebassengleverandør for instruksjoner.• Førstestempelhuset.gang bassenget fylles, ADVARSELkan det forekomme brakkvann som krever ekstra tilsetningsmidlerFør langtidslagring skal du smøre O-ringene og underlagsskivene angitt nedenfor7.Konsentrerte klorløsninger og ekstra filterskifte. kan skade Bading bassengkledningen. skal ikke tillates Følg før du alltid har anvisningenefra produsentenoppnådd etbalansert med vaselin: pH-nivå. Kontaktav kjemikalienedin lokaleogbassengleverandørta hensyn til helseforoginstruksjoner.fareadvarsler.• Ha • reservepatroner O-ringen i filterhuset tilgjengelig. (5). Skift patron hver andre uke.• Klorvann • Lufteventilen kan skade og plenen, O-ringene hagen til sedimentventilen og busker når barna (3). leker i bassenget ogspruter vann utenfor det. Plenen under bassengkledningen vil bli ødelagt. Legg• O-ringene til pumpeslangen (9).merke til at noen typer gress kan vokse gjennom kledningen uten at dette påvirkerfunksjonen. • Underlagsskivene med trinn til silventilenheten (10).Norsk 108• Filterets • De flate levetid underlagsskivene avhenger av bassengets i gummi til størrelse, silen (12). været og hvor mye det brukes.8. Eksperimenter Kast ”GAMLE” med og brukte lengde filterpatroner. av filtreringen Ha for 1–2 å produsere nye patroner rent, liggende klart vann. så du er Side 12• Før klar tømming til neste sesong. av bassenget til langtidsoppbevaring eller flytting, sørg for at vannet9.ledesPlassertil etallesikkertde tørreavløpssted LANGTIDSOPPBEVARINGdelene ivekkoriginalemballasjenfra huset. Undersøkeller leggom detdemfinnesi en lufttettlokale forskrifterfor avhending av vann fra basseng.plastpose.1.10.FørOppbevardu tømmerfilterpumpenbassengetogfortilbehøretlangtidsoppbevaringpå et tørt og kjøligellersted.flytting, bør du sørge forADVARSELat vannet ledes til en egnet vannbeholder borte fra huset. Undersøk om det finneslokale Konsentrerte forskrifter klorløsninger for tømming kan av skade vann bassengkledningen. fra basseng. Følg alltid anvisningenefra støpselet produsenten ut av av stikkontakten.kjemikaliene og ta hensyn til helse- og fareadvarsler.2. Trekk3. Når bassenget er helt tomt for vann, kobler du alle slanger fra pumpen og stempelventileneog fjerner silene fra bassengveggen.4. Tapp ut alt vann fra filterpumpens innside.5. La filterpumpens deler og slanger ligge ute og lufttørke.6. Vri stempelkragen mot urviseren og fjern strømningskontrollmekanismen fra Side 12stempelhuset.7. Før langtidslagring skal du smøre O-ringene og underlagsskivene angitt nedenformed vaselin:• O-ringen i filterhuset (5).• Lufteventilen og O-ringene til sedimentventilen (3).• O-ringene til pumpeslangen (9).• Underlagsskivene med trinn til silventilenheten (10).• De flate underlagsskivene i gummi til silen (12).8. Kast ”GAMLE” og brukte filterpatroner. Ha 1–2 nye patroner liggende så du erklar til neste sesong.9. Plasser alle de tørre delene i originalemballasjen eller legg dem i en lufttettplastpose.10. Oppbevar filterpumpen og tilbehøret på et tørt og kjølig sted.(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 13108IO NO 1.indd 13 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108FEILSØKINGSGUIDEFILTERMOTORENVIL IKKE STARTEFEILSØKINGSGUIDEPROBLEM KONTROLLER MULIG LØSNINGFILTERET RENGJØRIKKE BASSENGETFILTERET PUMPERIKKE VANN ELLERGJENNOMSTRØM-NINGENER SVÆRTLANGSOMPUMPEN VIRKERIKKE• Kontakten er ikke koblet til.• Kontroller sikringsboksen.• Jordfeil-/feilstrømbryterener utløst.• Motoren er for varm ogoverspenningsvernetslår den av. La motorenavkjøle seg.• Ukorrekt klor- eller pH-nivå.• Skitten filterpatron.• Patronen er ødelagt.• Bassenget er for skittent.• Silen hemmer gjennomstrømningen.• Inn-/utløpet er tett.• Luftlekkasje i innløpsslangen.• Kalk eller avleiringer påpatronen.• Bassenget er for skittent.• Skitten filterpatron.• Lavt vannivå.• Silen er tilstoppet.• Luftlekkasje i innløpsslangen.• Feil på motoren eller fastklemt hjul.• Luftlommer på innsiden avpatronkammeret.• Filterledningen må være koblet til en trelederkontaktsom er beskyttet med en jordfeilbryteri klasse A eller en feilstrømbryter.• Tilbakestill overspenningsvernet. Hvis overspenningsvernetutløses flere ganger, kandet være feil på det elektriske anlegget. Slåav overspenningsvernet og tilkall en elektrikerfor å løse problemet.• Juster klor- og pH-nivået. Kontakt din lokalebassengleverandør.• Rengjør eller skift patron.• Sjekk patronen for hull. Skift hvis den er ødelagt.• La filteret gå i lengre tid av gangen.• Rengjør silen ved innløpet i bassengveggen.• Kontroller om det er fremmedlegemer i innløps-eller utløpsslangen på innsiden avbassengveggen.• Stram slangeklemmene, kontroller omslangen har skader, kontroller vannivået ibassenget.• Skift patron.• Rengjør patronen oftere.• Rengjør inni stempelventilen.• Trekk ventilhåndtaket opp i helt loddrettposisjon.• Fyll bassenget til korrekt vannivå.• Rengjør silen ved bassenginnløpet.• Stram slangeklemmene, kontroller om slangener skadet.• Kontroller og fjern pinner og løv som harkommet inn i pumpeinnløpet.• Åpne lufteventilen øverst på pumpen.LEKKASJE FRA DETØVERSTE LOKKET• O-ringen mangler.• Lokket er ikke skrudd ordentlig til.• Skitten filterpatron.• Fjern lokket og kontroller O-ringen.• Stram lokket (for hånd).• Skift eller rengjør patronen.LEKKASJE FRASLANGENLUFTBLÆRE• Slangeklemmenesitter ikke godt.• Luftlommer i pumpehuset oginnløpsslangen.• Stram/skift slangeklemmer.• Åpne lufteventilen og senk innløpsslangentil det kommer vann ut avlufteventilen.Steng lufteventilen.VIKTIGDersom du støter på problemer kan du kontakte vårt kundesenter.Se kontaktopplysninger på baksiden.TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 14108IO NO 1.indd 14 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108VANLIGE BASSENGPROBLEMERVANLIGE BASSENGPROBLEMERPROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAK LØSNINGALGERFARGET VANNSLAM IVANNETKRONISKLAVTVANNIVÅBUNNFALLPÅ BASSENG-BUNNENAVFALL PÅOVERFLATEN• Grønnaktig vann.• Grønne eller svarteflekker på bassengkledningen.• Bassengkledningener glatt og/ellerlukter ille.• Vannet blir blått,brunt, eller svartførste gangendet behandlesmed klor.• Vannet ergrumsete ellermelkeaktig.• Nivået er lavereenn dagen før.• Skitt eller sand påbassenggulvet.• Løv, insekter, osv.• Klor- og pH-nivåetmå justeres.• Vannet inneholderkobber, jern ellermangan somoksiderer når dettilsettes klor.• Dette er vanlig.• “Hardt vann” på grunnav for høy pH-verdi.• Klorandelen er lav.• Fremmedlegemer ivannet.• Ripe eller hull ibassengkledningeneller slangene.Stram lokkene.• Hard bruk, inn- ogutstigning avbassenget.• Bassenget står fornært trær.• Superkloring med sjokkbehandling.KorrigerpH-en til bassengleverandørensanbefalteverdi.• Støvsug bassengbunnen.• Oppretthold korrekt klornivå.• Juster pH-verdien til anbefaltverdi.• La filteret gå til vannet erklart.• Rengjør patronen ofte.• Juster pH-verdien. Kontaktbassengforhandleren forkorrekt vannbehandling.• Kontroller at klornivået er korrekt.• Rengjør eller skift filter.• Reparer med lappesaker.• Trekk til alle lokk for hånd.• Bruk Intex bassengstøvsugerfor å rengjørebassengbunnen.• Bruk Intex bassengoppsamler.TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 15108IO NO 1.indd 15 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108SIKKERHETSREGLERGENERELT OM SIKKERHET OG VANNÅ slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksompå at det også innebærer risiko for skader og død. For å redusere risikoenfor skader, skal du lese og følge alle advarsler og instruksjoner på produktet,emballasjen og materiell som følger med. Husk at produktadvarsler,instruksjoner og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanligerisikoene forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige risikoerog farer.For ytterligere beskyttelse bør du også gjøre deg kjent med følgendegenerelle retningslinjer i tillegg tilretningslinjer fra nasjonale sikkerhetsorganisasjoner:• Lær deg å svømme.• Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp.• Opplys alle som passer på barna, om potensielle farer ved bassenget oghvordan man bruker sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv.Krev kontinuerlig oppsyn.• Lær barn hva de skal gjøre i en nødssituasjon.• Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktivitetersom inkluderer vann.• Følg med hele tiden.• Ha en sterk stang med en tverrslå eller krok liggende ved siden av svømmebassengetfor nødssituasjoner.• Ha alltid telefonnummeret til alarmsentralen (112) liggende ved siden avsvømmebassenget.• Opsyn er nøgleordet.TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 16108IO NO 1.indd 16 13/10/10 12.21


(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108GARANTIBESTEMMELSERDin nye Krystal ClearTM filterpumpe er produsert av materialer og håndverk av beste kvalitet.Alle pumper og filterelementer er kontrollert og funnet fri for feil før de forlaterfabrikken. Denne garantien gjelder kun filterpumpen Krystal Clear.Bestemmelsene i denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen.Denne garantien er gyldig i ett (1) år fra kjøpsdato. Oppbevar salgsdokumentene sammenmed denne veiledingen. Du må dokumentere kjøpet for å kunne fremme garantikrav.Hvis det oppdages fabrikasjonsfeil innen 1-årsperioden, skal du henvende deg til det aktuellekontoret angitt nedenfor.UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER BEGRENSET INNENFOR BESTEMMELSENEI DENNE GARANTIEN OG INTEX, AUTORISERTE FORHANDLERE ELLER ANSATTE VILUNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVAR OVERFOR KJØPEREN, TREDJEPARTFOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER FORPLIKTELSER.Denne garantien gjelder ikke dersom det er foretatt uautoriserte modifikasjoner på enheten.Problemer på den elektriske motorpumpen må kun utbedres av kvalitetskontrollpersonale fraIntex. Ikke skru enheten fra hverandre. I så fall opphører garantien. Kostnadene forbundetmed vanntap, kjemikalier eller vannskader dekkes ikke av denne garantien. Skader ellerødeleggelser på eiendom eller andre personer dekkes ikke av denne garantien.Sprekker i hus, feilbruk eller brann i filtermotoren som skyldes tilstoppede filterpatroner, tetteinnløpsdeksler, fastkjørte eller ødelagte hus samt vannskader, dekkes ikke av denne garantien.Garantien opphører dersom det brukes andre filterpatroner enn de som er oppført.Garantien gjelder heller ikke hvis produktet brukes sammen med et produkt som ikkeer fra Intex ved montering av bassenget.TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 17108IO NO 1.indd 17 13/10/10 12.21


108---A0-1107 108---A0-1107 EN 19.pdf EN 1 19.pdf 13/10/101 09.13 13/10/10 09.13(108) MODEL 636 FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008Norsk108For servicespørsmål eller bestilling av reservedeler ber vi deg kontakte ditt aktuelleservicekontor som angitt nedenfor, eller besøk vår hjemmeside på www.intexcorp.com.hkfor å se en oversikt over ofte stilte spørsmål.AREAL BELIGGENHED BELIGGENHED AREAL AREAL BELIGGENHED BELIGGENHED• ASIAINTEX DEVELOPMENT CO. LTD.• ARGENTINAJARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A8TH FLOOR,MANUEL GARCIA 122/124DAH SING FINANCIAL CENTRE,CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES108 GLOUCESTER ROAD,(CP 1284)WANCHAI, HONG KONGTEL: 54-11-4942-2238TEL: 852-28270000E-mail: contacto@serviciointex.com.ar• ASIA • ASIA INTEX DEVELOPMENT FAX: 852-23118200INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD.• ARGENTINA • ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL JARSE Website: Y INDUSTRIAL COMERCIAL www.serviciointex.com.arY S.A COMERCIAL S.A• PERUCOMEXA S.A.9TH FLOOR, E-mail: 9TH xmservicesupport@intexcorp.com.cnFLOOR,MANUEL GARCIA MANUEL Nº124, GARCIA PARQUE Nº124, PATRICO, PARQUE PATRICO,AV. COMANDANTE ESPINAR 142DAH SING Website: FINANCIAL DAH www.intexdevelopment.comSING CENTRE, FINANCIAL CENTRE,BUENOS AIRES, BUENOS ARGENTINA AIRES, ARGENTINAMIRAFLORES, LIMA PERÚ• EUROPE108 GLOUCESTER INTEX108 TRADING ROAD, GLOUCESTER B.V. ROAD,TEL: 4942-2238 (interno TEL: 4942-2238 106); (interno 106);511-2418036WANCHAI, POSTBUS HONG WANCHAI, KONG 1075, 4700 HONG BB KONGTEL: 4942-2238( TEL: interno 4942-2238( 145) interno 145)ROOSENDAAL,contacto@serviciointex.com.peTEL: 852-28270000 THE NETHERLANDSTEL: 852-28270000E-mail: Martín Cosoleto: E-mail: Martín mcosoleto@jarse.com.arCosoleto: mcosoleto@jarse.com.arE-mail: Daniel Centurion: E-mail: Website: Daniel dcenturion@jarse.com.arwww.serviciointex.com.peCenturion: dcenturion@jarse.com.arFAX: 852-23118200 TEL: 31-(0)165-593939FAX: 852-23118200• URUGUAYWebsite: www.jarse.com.ar Website: ALLERTON www.jarse.com.ar S.A.E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cnFAX: 31-(0)165-593969E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn • PERU • PERU COMEXA S.A. COMEXA ALBERTO S.A. ZUM FELDE #2393Website: E-mail: www.intexdevelopment.comWebsite: service@intexcorp.nlwww.intexdevelopment.comAVENIDA COMANDANTE AVENIDA 11400 MONTEVIDEO COMANDANTE ESPINAR 142, URUGUAY ESPINAR 142,• EUROPE • EUROPE INTEX TRADING Website: INTEX www.intexcorp.nlB.V. TRADING B.V.MIRAFLORES, LIMA, MIRAFLORES, TEL: PERÚ 54-11-4942-2238 LIMA, PERÚ• FRANCEPOSTBUSREFLEX1075, POSTBUS 4700SERVICESBB ROOSENDAAL,1075, 4700 BB ROOSENDAAL,TEL: 446-9014 TEL: E-mail: 446-9014 contacto@serviciointex.com.uyTHE NETHERLANDSNETHERLANDS(SAV INTEX FRANCE)• SAUDI ARABIA • SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI Website: MARKETING ARABIAN www.serviciointex.com.uy& MARKETING &TEL: 31-(0)165-593939 TEL: 31-(0)165-593939• SAUDI ARABIA AGENCIES CO. AGENCIES LTD. SAUDI ARABIAN CO. LTD. MARKETING &FAX: 31-(0)165-59396952, ROUTEFAX:NATIONALE,31-(0)165-593969PRINCE AMIR MAJED PRINCE AGENCIES STREET, AMIR CO. MAJED LTD. STREET,E-mail: service@intexcorp.nl39190 BEAUFORT, E-mail: service@intexcorp.nlFRANCEAL-SAFA DISTRICT. AL-SAFAPRINCEJEDDAH, DISTRICT.AMIR MAJEDJEDDAH,STREET,Website: TEL: www.intexcorp.nl 08 Website: 90 71 20 www.intexcorp.nl39 (0.15 TTC/min)KINGDOM OF SAUDI KINGDOM ARABIA OF SAUDI ARABIAAL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,• FRANCE • FRANCE UNITEX FAX: / INTEX 03 UNITEX 84 SERVICE 25 18 / INTEX 09 FRANCE SERVICE S.A.S FRANCE S.A.STEL: 966-2-693 8496 TEL: 966-2-693 8496KINGDOM OF SAUDI ARABIA52, ROUTE E-mail: NATIONALE, 52, sav@intexcorp.com.frROUTE NATIONALE,FAX: 966-2-271 4084 FAX: 966-2-271 4084TEL: 966-2-693 849639190 BEAUFORT, Website: 39190 www.intex.frFRANCE BEAUFORT, FRANCEE-mail: toy@samaco.com.sa E-mail: toy@samaco.com.saFAX: 966-2-271 4084• GERMANY STEINBACH VERTRIEBSGMBHWebsite: www.samaco.com.saWebsite: www.samaco.com.saTEL: 08 90 71 20 TEL: 39 (0,15€/min) 08 90 71 20 39 (0,15€/min)E-mail: toy@samaco.com.saAN DER WELLE 4• AUSTRIA • AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBHSTEINBACH VERTRIEBSGMBHFAX: 03 84 25 18 FAX: 09 03 84 25 18 09AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE Website: 2 www.samaco.com.sa 2Website: 60322 www.intex.fr FRANKFURTWebsite: www.intex.fr• AUSTRIA 4311 SCHWERTBERG 4311 STEINBACH SCHWERTBERG VERTRIEBSGMBH• GERMANY• GERMANY STEINBACH TEL: VERTRIEBSGMBH0800 STEINBACH 468397665 VERTRIEBSGMBHTEL: 0820 - 200 100 TEL: AISTINGERSTRAßE 200 0820 - 200 100 200 2C/O WEBOPAC FAX: + C/O LOGISTICS 43 (7262) WEBOPAC 61439 GMBH LOGISTICS GMBH(0,145€/min aus allen (0,145€/min 4311 Netzen) SCHWERTBERGaus allen Netzen)INTER-LOGISTIK-PARK E-mail: INTER-LOGISTIK-PARK service@intexcorp.de1-31-3FAX: + 43 (7262) FAX: 61439 TEL: + 0800 43 (7262) 468397665 6143987600 KAUFBEURENWebsite: 87600 www.intexcorp.deKAUFBEURENE-mail: service@intexcorp.atE-mail: FAX: + service@intexcorp.at43 (7262) 61439• ITALYTEL: 0180 A & 5 405 A MARKETING TEL: 100 200 0180 5 405 SERVICE 100 200Website: www.intexcorp.at Website: E-mail: www.intexcorp.atservice@intexcorp.at(0,14€/min OFFICE: aus dem (0,14€/min VIA Festnetz, DEI aus Mobilfunk MESTIERI dem Festnetz, max. 8, 0,42€/min) Mobilfunk 20049 max. 0,42€/min) • CZECH REPUBLIC • CZECH / REPUBLIC INTEX / TRADING INTEX Website: S.R.O. TRADING www.intexcorp.at S.R.O.FAX: + 43 CONCOREZZO, (7262) FAX: 61439+ 43 (7262) MILANO 61439- ITALYEASTERN • EUROPE CZECH EASTERN REPUBLIC EUROPE / BENESOVSKA 23, BENESOVSKA INTEX TRADING 23, S.R.O.E-mail: service@intexcorp.deTEL: 39-039-6886260E-mail: service@intexcorp.deEASTERN EUROPE 101 00 PRAHA 10, 101 BENESOVSKA 00 PRAHA 10, 23,Website: FAX: www.intexcorp.de 39-039-6043603Website: www.intexcorp.deCZECH REPUBLIC CZECH 101 00 PRAHA REPUBLIC 10,• ITALY • ITALY A & A MARKETING E-mail: A intex@aeamarketingservice.com& A SERVICE MARKETING SERVICETEL: +420-267 313 TEL:CZECH188+420-267 REPUBLIC313 188FAX: +420-267 312 FAX: 552+420-267 312 552VIA RAFFAELLO Website: VIA www.intexitalia.comSANZIO RAFFAELLO SANZIOE-mail: info@intexcorp.cz E-mail: TEL: +420-271 info@intexcorp.cz 732 247• UK20058 VILLASANTA TOY BROKERS 20058 (MI) VILLASANTA LTD (MI)• BELGIUM• BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. FAX: SIMBA-DICKIE BELGIUM +420-267 S.A. 312 BELGIUM 552 S.A.TEL: 199MARKETING12 19 78 TEL: 199HOUSE,12 19 78MOESKROENSESTEENWEG MOESKROENSESTEENWEG E-mail: info@intexcorp.cz383C, 383C,FAX: +39BLACKSTONE039 2058204 FAX: +39 039ROAD,2058204• BELGIUM 8511 AALBEKE, 8511 BELGIUM N.V. AALBEKE, SIMBA-DICKIE BELGIUM BELGIUM S.A.E-mail: info@intexitalia.comE-mail: info@intexitalia.comMOESKROENSESTEENWEG 383C,HUNTINGDON, CAMBS.TEL: 0800 92088TEL: 0800 92088Website: www.intexitalia.comWebsite: www.intexitalia.comFAX: 32-56.26.05.38 FAX: 851132-56.26.05.38AALBEKE, BELGIUM• UK • UK TOY BROKERSPE29 6EF.TOY LTDUKBROKERS LTDE-mail: intex@nicotoy.be E-mail: TEL: 0800 intex@nicotoy.be 92088MARKETING TEL: HOUSE, 0844 MARKETING 561 7129 HOUSE,E-mail: intexsupport@nicotoy.beE-mail: FAX: 32-56.20.37.61intexsupport@nicotoy.beBLACKSTONE FAX: 01480 ROAD, BLACKSTONE 414761 ROAD,Website: www.nicotoy.be/downloads.htmWebsite: E-mail: www.nicotoy.be/downloads.htmintex@nicotoy.beHUNTINGDON, E-mail: HUNTINGDON, CAMBS. sales@toybrokers.com CAMBS.• DENMARK • • DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. A/S MATHIASEN A/S A/SPE29 6EF. Website: UK PE29 www.intexspares.com6EF. UKSINTRUPVEJ 12, SINTRUPVEJ DK-8220 12, 12, DK-8220• SWITZERLAND TEL: 0844 GWM 561 7129 AGENCY TEL: 0844 561 7129BRABRAND, DENMARK BRABRAND, DENMARKFAX: 01480 GARTEN-U. 414761 FAX: 01480 WOHNMÖBEL,414761TEL: +45 89 44 22 TEL: 00 +45 +45 89 89 44 44 22 22 00 00RÄFFELSTRASSE 25,FAX: +45 86 24 02 FAX: 39 +45 +45 86 86 24 24 02 02 39E-mail: sales@toybrokers.comE-mail: sales@toybrokers.com39E-mail: intex@keleg.dk E-mail:POSTFACH,intex@keleg.dkWebsite: www.intexspares.comWebsite: www.intexspares.comWebsite: www.intexnordic.comWebsite:CH-8045 ZURICH/SWITZERLANDwww.intexnordic.com• SWITZERLAND • SWITZERLAND GWM AGENCYGWM AGENCY• SWEDENTEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60••SWEDENSWEDEN LEKSAM AB LEKSAMLEKSAMABGARTEN-U. WOHNMÖBEL,GARTEN-U. WOHNMÖBEL,BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN 6,AB6,RÄFFELSTRASSE FAX: +41 RÄFFELSTRASSE 25, 44 455 50 65 25,S-262 73 ÄNGELHOLM, S-262 BRANDSVIGSGATAN 73 ÄNGELHOLM, 6,POSTFACH, E-mail: POSTFACH, gwm@gwm.chSWEDEN SWEDEN S-262 73 ÄNGELHOLM,CH-8045 Website: ZURICH/SWITZERLANDCH-8045 www.gwm.ch ZURICH/SWITZERLANDTEL: +46 431 44 TEL: 41 SWEDEN 00 +46 431 44 41 00• SPAINTEL: 0900 KOKIDO 455456 TEL: or BVI +41 0900 LIMITE 44455456 50 Dor 60 +41 44 455 50 60FAX: +46 431 190 FAX: TEL: 35 +46 +46 431 431 190443541 00FAX: +41 FAX: +46 431 190 35AV. 44 455 MORERAS, FAX: 50 65 +41 44 1 - 455 NAVES 50 65 7-10 POL.LNDE-mail: intex@leksam.se E-mail: intex@leksam.seE-mail: gwm@gwm.chE-mail: intex@leksam.seCAMPORROSSO E-mail: gwm@gwm.ch 28350 CIEMPOZUELOS,Website: www.intexnordic.comWebsite: www.intexnordic.comWebsite: • NORWAY NORSTAR Website: www.intexnordic.comASMADRID www.gwm.ch, Website: - APDO.DE www.gwmsale.chwww.gwm.ch, CORREOS www.gwmsale.ch • NORWAY NORSTAR AS134• SPAIN / PORTUGAL • SPAIN / PORTUGAL Nostrum • NORWAYPINDSLEVEIEN NORSTAR AS 1,TEL: Iberian 34 Nostrum Market 902 35 S.A. Iberian 10 45 Market S.A.PINDSLEVEIEN 1,Av. de laN-3221 PINDSLEVEIEN SANDEFJORD, 1,FAX: Albufera, 34 Av. 91 321 de 691 la Albufera, 27 09 321N-3221 SANDEFJORD,NORWAY NORWAY28031 Madrid, N-3221 SANDEFJORD,E-mail: Spain 28031 belen@kokido.comMadrid, SpainTEL: +47 33 48 74 TEL: NORWAY 10 +47 33 48 74 10TEL: +34E-mail:902101339 TEL:info@kokido.com+34 902101339FAX: +47 33 48 74 FAX: TEL: 11 +47 +47 33 33 48 48 74 74 11FAX for Spain: +34 FAX 9 029 for Spain: 089 76 +34 9 029 089 7610• PORTUGALKOKIDO BVI LIMITEDE-mail: intex@norstar.no E-mail: FAX: +47 intex@norstar.noEmail for Spain: Email sat@intexiberian.comfor Spain: sat@intexiberian.com33 48 74 11AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIARWebsite: www.intexnordic.comWebsite: E-mail: www.intexnordic.comintex@norstar.noFAX for Portugal: FAX +351 for 707 Portugal: 506 090+351 707 506 090Nº 163, SALA 3 - 5º DIREITO• FINLAND • FINLAND NORSTAR OY NORSTAR Website: www.intexnordic.comOYEmail for Portugal: Email spv-pt@intexiberian.comfor Portugal: spv-pt@intexiberian.com1050 LISBOA• FINLANDSUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE NORSTAR 7, OY 7,Website: www.intexiberian.comWebsite: www.intexiberian.comFIN-02270 ESPOO, FIN-02270TEL: 351 707 200 936SUOMALAISTENTIEESPOO,FINLAND7,• AUSTRALIA • AUSTRALIA HUNTER PRODUCTS HUNTER PTY PRODUCTS LTD PTY LTDFINLANDFAX: 351 213 519 550TEL: FIN-02270 +358 9 8190 ESPOO,LEVEL 1, 225 BAY LEVEL STREET, 1, 225 BAY STREET,TEL: +358 9 8190 530530E-mail: infopt@kokido.comFAX: FINLANDBRIGHTON, VICTORIA, BRIGHTON, VICTORIA,FAX: +358 9 8190 5335+358 9 8190 5335• AUSTRALIAHUNTER OVERSEAS PTY LTDE-mail: TEL: +358 info@norstar.fi 9 8190 530AUSTRALIA AUSTRALIAE-mail: info@norstar.fiLEVEL 1, 225 BAY STREET,Website: FAX: +358 www.intexnordic.com9 8190 5335TEL: 61-3-9596-2144 TEL: or 61-3-9596-2144 1800-224-094 or 1800-224-094Website: www.intexnordic.comBRIGHTON, VICTORIA,• RUSSIA LLC E-mail: BAUER info@norstar.fiFAX: 61-3-9596-2188 FAX: 61-3-9596-2188• RUSSIA LLC BAUERWebsite: www.intexnordic.comAUSTRALIAKIEVSKAYA STR., KIEVSKAYA 20, STR., 20,E-mail: enquiries@hunterproducts.com.auE-mail: enquiries@hunterproducts.com.au• RUSSIA121165 MOSCOW, 121165 LLC RUSSIA BAUER MOSCOW, RUSSIAWebsite: TEL: www.hunterproducts.com.au61-3-9596-2144 Website: www.hunterproducts.com.auor 1800-224-094TEL: 099-249-9400/8626/9802TEL: KIEVSKAYA 099-249-9400/8626/9802STR., 20,• NEW ZEALAND • NEW ZEALAND HAKA NEW FAX: ZEALAND 61-3-9596-2188HAKA NEW LIMITED ZEALAND LIMITEDFAX: 095-742-8192 FAX: 121165 095-742-8192 MOSCOW, RUSSIAUNIT 4, 11 E-mail: ORBIT UNIT enquiries@hunteroverseas.com.auDIVE, 4, 11 ALBANY, ORBIT DIVE, ALBANY,E-mail: intex.russia@gmail.comE-mail: TEL: 095-249-9400/8626/9802intex.russia@gmail.comAUCKLAND Website: 0757, AUCKLAND www.hunteroverseas.com.auNEW ZEALAND 0757, NEW ZEALANDWebsite: www.intex.su Website: FAX: 095-742-8192www.intex.su• NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 HAKA TEL: NEW / 0800 649-4159213 ZEALAND 634434 / 0800 LIMITED 634434• POLAND • POLAND KATHAY HASTER KATHAY E-mail: intex@rdm.ruHASTERFAX: 649-4159212 UNIT 4, FAX: 11 ORBIT 649-4159212 DIVE, ALBANY,UL. LUTYCKA 3, UL. Website: 60-415 LUTYCKA POZNAN www.intex.su 3, 60-415 POZNANE-mail: geoff@hakanz.co.nzAUCKLAND E-mail: 0757, geoff@hakanz.co.nzNEW ZEALAND• POLANDTEL: +48 61 8498 TEL: KATHAY 334 +48 61 HASTER 8498 334Website: TEL: www.hakanz.co.nz 649-4159213Website: www.hakanz.co.nzFAX: +48 61 8474 FAX: UL. 487 LUTYCKA +48 61 8474 487 3, 60-415 POZNAN• MIDDLE EAST • MIDDLE EAST FIRST GROUP E-mail:FAX: 649-4159212INTERNATIONALFIRST GROUP INTERNATIONALE-mail: inx@kathay.com.pl TEL: +48 inx@kathay.com.pl61 8498 381/380REGION REGION AL MOOSA Website:E-mail: GROUP AL geoff@hakanz.co.nzMOOSA BUILDING, GROUP 1ST BUILDING, 1STWebsite: www.intexpoland.plFAX: +48www.intexpoland.pl• HUNGARY RECONTRA61LTD./RICKI8474 487LTD.• MIDDLE EAST FLOOR, FIRST OFFICE FLOOR, GROUP 102 & 103, OFFICE INTERNATIONAL UMM 102 HURAIR & 103, UMM HURAIR • HUNGARY RECONTRA LTD./RICKI LTD.H-1113 E-mail: BUDAPEST, inx@kathay.com.pl DARÓCZI ÚT 1-3,REGIONROAD, KARAMA, AL MOOSAROAD, DUBAI, GROUPKARAMA, UAE BUILDING,DUBAI, UAEH-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,1ST• HUNGARY HUNGARY HUNGARY RECONTRA LTD./RICKI LTD.TEL: 00971-4-800INTEX(46839)FLOOR,TEL:OFFICE00971-4-800INTEX(46839)102/&+971-4-3373322103, UMM HURAIR/ +971-4-3373322TEL: +361 372 5200/113 TEL: H-1113 +361 BUDAPEST, 372 5200/113DARÓCZI ÚT 1-3,FAX: 00971-4-3375115 FAX: 00971-4-3375115ROAD, KARAMA, DUBAI, UAEFAX: +361 209 2634 FAX: HUNGARY +361 209 2634E-mail: intex@firstgroupinternational.com.E-mail: intex@firstgroupinternational.com.TEL: 00971-4-3373322E-mail: service@recontra.huE-mail: TEL: +361 service@recontra.hu372 5200/113Website: www.firstgroupinternational.comWebsite: www.firstgroupinternational.comFAX: 00971-4-3375115• BRASIL • BRASIL KONESUL MARKETING KONESUL FAX: +361 & MARKETING SALES 209 2634 LTDA& SALES LTDA• SOUTH AFRICA • SOUTH AFRICA WOOD & HYDEWOOD & HYDERUA ANTONIO RUA DAS E-mail: ANTONIO CHAGAS, gizi@recontra.huDAS CHAGAS,15-17 PACKER E-mail: AVENUE, 15-17 info@firstgroupinternational.comPACKER INDUSTRIA AVENUE, 2, INDUSTRIA 2,• BRASIL 1.528 - CEP. 04714-002, 1.528 KONESUL - CEP. 04714-002, MARKETING & SALES LTDACAPE TOWN, Website: SOUTH CAPE www.firstgroupinternational.comTOWN, AFRICA SOUTH 7460 AFRICA 7460CHÁCARA SANTO CHÁCARA RUA ANTONIO SANTO - SÃO DAS ANTONIO CHAGAS, - SÃO• SOUTH AFRICA TEL: 27-21-0800-204-692WOOD TEL: & HYDE 27-21-0800-204-692PAULO - SP - BRASIL PAULO 1.528 -- CEP. SP - BRASIL 04714-002,FAX: 27-21-505-5600 15-17 PACKER FAX: 27-21-505-5600 AVENUE, INDUSTRIA 2,TEL: 55 (11) 5181 TEL: CHÁCARA 464655 (11) 5181 SANTO 4646 ANTONIO - SÃOE-mail: ygoldman@melbro.co.zaCAPE TOWN, E-mail: ygoldman@melbro.co.zaSOUTH AFRICA 7460FAX: 55 (11) 5181 FAX: PAULO 464655 (11) - SP 5181 - BRASIL 4646• CHILE / URUGUAY • CHILE / URUGUAY COMEXA TEL: S.A. 27-21-0800-204-692COMEXA S.A.E-mail: sacintexbrasil@uol.com.brE-mail: TEL: 55 sacintexbrasil@uol.com.br(11) 5181 4646EL JUNCAL FAX: 100, 27-21-505-5600EL PARQUE JUNCAL INDUSTRIAL 100, PARQUE PORTEZUELO,INDUSTRIAL PORTEZUELO, • ISRAEL • ISRAEL ALFIT TOYS LTD ALFIT FAX: 55 TOYS (11) LTD 5181 4646QUILICURA, E-mail: SANTIAGO, QUILICURA, ygoldman@thumb.co.zaCHILE. SANTIAGO, CHILE.MOSHAV NEHALIM, MOSHAV E-mail: sacintexbrasil@uol.com.brNEHALIM,• CHILETEL: 600-822-0700 SILFA LTDA TEL: 600-822-0700• ISRAELMESHEK 32, 49950, MESHEK ALFIT ISRAEL TOYS 32, 49950, LTDISRAELTEL: +972-3-9076666 TEL:CERRO SAN LUIS # 9987, BODEGA 22MOSHAV+972-3-9076666E-mail: serviciotecnico@silfa.clE-mail: serviciotecnico@silfa.clFAX: +972-3-9076660 FAX: +972-3-9076660NEHALIM,QUILICURA, SANTIAGO DE CHILEE-mail: michald@chagim.co.ilE-mail: MESHEK michald@chagim.co.il32, 49950, ISRAELTEL: 56-2-3399004TEL: +972-3-9076666E-mail: contacto@serviciointex.clFAX: +972-3-9076660Website: www.serviciointex.clE-mail: michald@chagim.co.ilHESE HESE INSTRUCTIONSTA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGENSide 18108IO NO 1.indd 18 13/10/10 12.21


AREAL BELIGGENHED AREAL BELIGGENHED108IO NO 1.indd 19 13/10/10 12.21

More magazines by this user
Similar magazines