program - Norges orienteringsforbund

orientering.no
  • No tags were found...

program - Norges orienteringsforbund

SIDE 2


InnholdSide 3:Side 3:Side 5:Side 9-11:Side 12Side 13-14:Side 15-17:Side 18:Side 19-21:Side 22-31:Side 22.Side 23:Side 24:Side 25:Side 26-29:Side 29:Side 30:Side 31Presidentens velkomstNøkkelpersoner for HL-arrangementet + TidsplanOrdførere og hovedløpskomiteen ønsker velkommenLillehammer o-klubbs historie og aktivitetPremiering og løypeleggere på HovedløpetPM - felles for begge løp og PM Hovedløp sprintStartliste Hovedløp sprintPM Hovedløp langdistanseStartliste Hovedløp langdistanseØvrig informasjonStevnesenter Hovedløp og O-landsleirDetaljert tidsplan Hovedløp og O-landsleirTreninger og aktiviteter OLLTransportplanTreningsgrupperPM KretsstafettenTidligere vinnere av HovedløpetOrdensregler for deltagere– Ha det gøyMange av årets deltakere tenker “endelig er det min tur til å delta på O-landsleiren”, ogenda flere tenker nok “endelig er det tid for Hovedløp og O-landsleir igjen”. Årets besteuke for o-løpere som er 14, 15 og 16 år.Men hva skal til for at det blir årets beste uke? Jo, det er fellesskapet med gamle ognye venner. Det er kombinasjonen av gode treninger og morsomme aktiviteter. Det erforventningene på forhånd, og det er blandingen av de ulike opplevelsene i løpet av uka.Følgende kan bidra til at det blir årets beste uke:- Husk å jogge rolig til førstepost på Hovedløpet.- Delta på mest mulig av det organiserte tilbudet.- Vis respekt for ledere og de andre deltakerne du omgås.- Si takk til dem som organiserer og jobber i arrangementet.- Vær positiv og ha det gøy!Med vennlig hilsenEinar TommelstadPresidentNorges OrienteringsforbundNøkkelpersoner HovedløpetLeder Hovedkomité: Ernst Fristad Nilsen 90 29 71 60Løpsledere sprint: Ane Bjørnsgaard 91 12 64 39Jon Vegard Lunde 91 15 34 58Løpsledere lang: Tove P. Bakken 91 54 99 31Valborg Madslien 90 78 87 42Stevnelege: Dag Sulheim 98 26 23 93Postvaktansvarlig (lør): Jørn Prestsæter 99 57 25 78Arenaansvarlig lørdag: Tore Dukefoss 99 22 75 22søndag: Kjell Joar Rognstad 91 15 67 17Pressekontakt: Ane Bjørnsgaard 91 12 64 39Økonomi Hovedløpet: Kjell Nordaune 92 43 83 42Start: Guri Larssen 90 29 97 43Mål: Anders Bakken 90 59 21 37Parkering: Freddy Jensen 47 62 99 30O-landsleir:Hovedleder: Lene Kinneberg 93 26 47 56Arr.teknisk/treninger: Jan Arild Johnsen 90 16 56 80Inkvartering: Bente Landmark 92 21 13 32Trenere: Eivind Tonna 92 01 98 07Transport: Jeppe Hansson 92 80 90 08SIDE 3


SIDE 6


MOBILBANKEr du mye på farten?Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og sjekk saldo akkurat når detpasser deg.Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller Ipad. Fungerer også på Ipod Touchog de fleste Android telefoner.Hent mobilbank-appen iApp Store her--->Tlf. 612 18000Bank. Forsikring. Og deg.www.s1g.noSIDE 7


SIDE 10


Bjerkreim Nilsen var med på å vinne kretsstafettenunder O-landsleiren i Sandefjord 2008. I 2009 vantVegard Bjerkreim Nilsen, Henrik Dukefoss og DagLofthus stafetten i H13-16 under O-festivalen.Av nyere prestasjoner må VM-gullet i stafett tilBetty Ann Bjerkreim Nilsen i 2009 nevnes. Hunvant også gull under NM sprint i 2010 og sølv underNM langdistanse 2011. I 2009 tok Audhild BakkenRognstad sølv i D17-18 under jr. NM sprint og i 2010tok hun sølv i bronse i D19-20 under jr. NM mellomdistanse.Dag Lofthus tok samtidig sølv i H 17-18 pålangdistansen. I 2011 tok han bronse under jr. NMsprint. Klubbens damelag ble nr. 3 på stafetteneunder O-festivalen både i 2010 og 2011.Audhild Bakken Rognstad var med på laget somble verdensmestre i ski-o stafett for juniorer i 2011.Audhild er på landslaget i ski-o, og har flere godeprestasjoner i WC-sesongen 2011/2012.God rekrutteringPå Lillehammers o-treninger på Maihaugen ogBadedammen har det yret av liv i våres. Deltagelseav barn fra 7-13 år har den siste sesongen økt med50%, og nå er det mellom 40 og 50 deltagere på deukentlige treningene. Klubben har hatt systematiskarbeid med å rekruttere barn på lek- og fartsfyltetreninger. Samtidig har det hvert år blitt gitt nybegynnerkursfor voksne. Jon-Vegard Lunde gjør itillegg en innsats for å lære folk med innvandrerbakgrunnkart og kompass, og føle seg trygge i skogen.Turorientering både på ski, sykkel og til fotsBerit Eskerud er ansvarlig for turorienteringen iLillehammer. 180 kartpakker som ble lagt ut i mai errevet bort fra butikkene. Om vinteren er Ski-jeger`net populært aktivitetstilbud. En nykommer av året erSykkeljeger’n. Initiativtaker Bernt Bjørnsgaard har fåtttil et samarbeid mellom Lillehammer Turist og Lillehammerorienteringsklubb om et godt aktivitetstilbudfor alle sykkelinteresserte som vil jakte på sykkelposterspredd på flotte steder i hele Lillehammerregionen.SIDE 11


Premiering i Hovedløpet 2012I alle hovedløpsklassene er det 1/3 premiering utregnet fra antall startende. Antallet avrundes opp. Allefår samme premie og diplom. Lillehammer orienteringsklubb har fått produsert premier spesielt tilhovedløpet, som i tillegg til sin funksjon vil fungere som et minne om innsatsen i hovedløpet.I tillegg vil medaljevinnerne få hovedpremier i form av sportsutstyr og gavekort med fri start i Oslos Bratteste2012 fra Slevik IL. Det vil også bli trukket ut noen uttrekkspremier.Premier til Hovedløpet sprint 2012Til sprinten er premieringen et bilde fra en lokal fotograf. Bildet vil være innrammet, og vil ha hovedløpetslogo innarbeidet.Medaljevinnerne under sprinten får følgende sportsutstyr som hovedpremie:1. premie – North FaceBase Camp Duffel – Medium2. premie -1 par Saucony KilkennyXC 4, henholdsvis dame og herre3. premie – Suunto Arrow 6 –Sports CompassPremier til Hovedløpet langdistanse 2012Til langdistansen er premieringen ostehøvler med hovedløpets logo på bladet. Ostehøvelen er opprinneliget ekte Lillehammerprodukt.Medaljevinnerne under langdistansen får følgende sportsutstyr som hovedpremie:1. premie – 1 par VJ Bold,henholdsvis dame og herre2. premie - North FaceBase Camp Duffel – Small3. premie – Suunto Arrow 6 –Sports CompassLøypeleggerne i Hovedløpet 2012Lang: Ingvild GjessingLang: Anders SkjesetSprint: Audhild Bakken RognstadSIDE 12


Felles PM for HovedløpeneLøpskontor: Er felles for HL/OLL og befinner seg vedresepsjon i Skeikampen Booking/velkomstsenter (tidligereThon Hotel Gausdal). Løpskontoret er åpent fredag1200-2200, lørdag og søndag kveld. Lørdag formiddager løpskontoret åpent fra kl 0900 på frammøtested forsprint og søndag på arena Austlid fra kl 0830.Deltakerpose: Deles ut på løpskontoret. Inneholderbl.a. startnummer for begge løpsdager, sikkerhetsnåler,program med startlister og PM. Uavhentededeltakerposer får hos arrangør ved fremmøtestedlørdag morgen.Tidtaking, brikke, emitag: Det benyttes emitag til tidtakingi hovedløpet. Denne tildeles løperen på forstarten,og festes til venstre arm med borrelås.Det er tidsstart i henhold til startliste. Løpstiden gårfra starttidspunkt. For sen start er løpers ansvar!Måltida tas idet løperen passerer mållinjen. Det er ikkestempling på målstreken, men brikkeregistrering likeetterpå. Emitag leveres etter målgang lørdag, menbeholdes etter målgang søndag for bruk på downhill iOLL tirsdag.OBS! Emitagen tar bare tider og passeringstider. Deter brikken som registrerer om løperen har vært påposten. En må derfor ikke slurve med stemplingen.Nulling av brikken skjer to minutter før start og ikke istartøyeblikket.Leiebrikker: Deltagere som er påmeldt på O-landsleirmed leiebrikke mottar denne ved ankomst Skei ogdenne beholdes hele uka.Brikke med display kan ikke brukes av tekniske grunner.De som er påmeldt med display-brikke får automatisktildelt leiebrikke.Endringer av brikkenummer eller andre forhold måmeldes gjennom kretsledere innen lagledermøtetkvelden i forveien.Backup-lapper: Selvbetjening både på forstart og start.Løse postbeskrivelser: Finnes på start.PM Hovedløpet sprintArena: På Stortorget i Lillehammer sentrum. Ingenløpere kan være her før gjennomført løp.Adkomst til frammøtested for deltagere: Samtligedeltagere skal ankomme frammøtested uten å passeregjennom Lillehammer sentrum. Busser fra Skeikampenkjører til frammøtestedet. Andre skal ta av fraE-6 ved nordre avkjøringen til Lillehammer og følgemerking til frammøtestedet. Fra Sjusjøen eller Nordseterskal det kjøres via Nordseterveien. Ta eventueltkontakt med arrangøren (post@lillehammer-ok.no) fornærmere rettledning.Postbeskrivelsene er også trykt på kartet.Startnummer: Ligger i deltakerposen. Eget startnummertil hhv. sprint og langdistanse. Husk å ta påstartnummeret! Dette fungerer også som bussbillettfor HL-deltakerne.Tett mellom postene: Det er tett mellom postene påalle løyper. Vær nøye med å sjekke koder, så vi unngårunødvendige diskvalifikasjoner!Innsamling av kart: Løperne leverer kartet ettermålgang. Det henvises til fair play og at det ikke er lovå gi opplysninger om løypa til deltagere som ikke harstartet. Løpskartene deles ut etter siste start.Eldre kart: Det er ikke tillatt å ha gamle kart over løpsområdetpå samlingsplass.Tøy fra start: Fraktes fra forstarten til målområdet.Vask: På arena er det våtklutmetoden som gjelder.Dusjing henvises til hyttene på Skei.Sanitet: Førstehjelp med lege tilgjengelig på arena.Kiosk: Det vil være kiosksalg med rikholdig tilbud oghyggelige priser på arena.Salg av sportsutstyr: Sport1 ligger lett tilgjengelig fraarena for sprinten lørdag. Det blir ikke salg av sportsutstyrsøndag.Blomsterseremoni og premieutdeling: Det blir blomsterseremonipå arena etter hvert løp 30 minutter etterat medaljefordelingen er klar. Premieutdeling foregårlike etter middag på Skei lørdag og søndag kveld.1/3 premiering og diplom av antall startende.Publikumsløp: Etter blomstersermonien begge dagervil det bli mulighet for publikum å løpe løypene. Kartmed løyper kr. 50,-.Leder av hovedkomite: Ernst Fristad Nilsen 90 29 71 60Jury: Kjetil Bjørlo, Halden, Torkel Irgens, Bodø, ogAnne Marit Bordal, RingsakerAdkomst og parkering for publikum: For parkeringnær arena - ta av søndre avkjørsel til Lillehammerved Strandtorget. Kjør til høyre i andre lyskryss – følgKirkegata mot Lillehammer kirke. Parkering på Hammartunskole nordvest for kirka. Ca. 300 meter å gåtil arena. Parkeringavgift kr. 50,-. Gratis parkering vedidrettshallene i OL-parken (Ca. 1 km å gå til arena).Vanlig avgiftsparkering i Lillehammer sentrum kanogså benyttes.Antrekk og sko: Kort bukse er tillatt sprint. Pigger iskoene, også o-sko med knottpigg, er forbudt!SIDE 13


Forstart: Løperne tar med bagasjen og følger merkingsørover til forstart, merket med blå og hvite bånd. Utdelingav emitag og backuplapper foregår her innendørs.Det er også toaletter innendørs.Oppvarmingskart: På forstarten får løperne et oppvarmingskartmed noen av de samme elementene som påløpskartet, og noen poster uten stemplingsenheter. Trekantenpå oppvarmingskartet er ved forstarten. Oppvarmingskal skje innenfor grensene for oppvarmingskartet.Start: Ca. 400 meter å gå langs vei, merket med blå/hvite bånd eller følg oppvarmingskartet.Opprop: Skjer 5 min. før angitt starttid med kontroll avbrikkenummer et stykke fra startstedet!Startpost: Fra start til startpost er det ca. 50 meter.Klasser og løyper:Lengde Stigning: Antall posterD14: 1830 m 52 m 16D15: 2000 m 52 m 16D16: 2130 m 72 m 19H14: 1970 m 56 m 18H15: 2290 m 76 m 19H16: 2380 m 80 m 21Stipulert vinnertid for alle klasser er 12-15 minutter.Kart: Lillehammer sentrum, målestokk 1:4000, ekv.2 m, utgitt 2012, tegnet etter IOFs sprintnorm (ISSOM2007). Oversikt over spesielle karttegn i denne normener oppslått på forstarten og på Skeikampen og lagt ut påløpets hjemmeside. Meridianene er blå, fordi det ellerser lite blått på kartet. Stolper av alle slag, flaggstenger,skilt av alle slag, er ikke inntegnet på kartet, og hellerikke søppelcontainere. I prinsippet er alle trær og buskerinntegnet.”Terrenget” går noen steder i flere plan. Overganger/undergangerer vist, og lysegrått viser at det er ettak det er mulig å løpe under. Noen av de smugene, bådede ”lysegrå”, overbygde og de uten tak, er smalere ennkartet viser, et par av dem er bare i dørbredde. I ett tilfelleer det ei dør, og ikke en port, som skal passeres. Dennedøra vil stå åpen. Det er ikke tillatt å passere gjennomrom. Mørkegrå bygninger er upasserbare. Grensene motprivate, forbudte områder er bare markert med konturlinje,hvis det ikke er spesielle grunner til å vise gjerde,hekk eller mur. Eierne har gitt tillatelse til å løpe gjennomeiendommer der dette er naturlige veivalg. Eiendommersom har preg av at mange ferdes der, er tegnet ”åpne”(brun hovedfarge). Det er da lite beplantning og plen, oggjerne både næringsvirksomhet og boliger.Noen steder vil forbudte passeringer være avsperreteller markert med rød/hvite bånd. Løperne har likeveldet fulle ansvaret for ikke å krysse forbudt område.Forbudte områder: Sprint har egne regler for hvordet er forbudt å løpe. Alt som er ”ikke passerbart” erforbudt å passere. Det er ikke lov å krysse:- Gjerder tegnet med tjukk strek- Murer og skrenter tegnet med tjukk, svart strek.SIDE 14- Hekker tegnet med mørkegrønn farge (her særligaktuelt langs kanten av park)- Private områder, gulgrønn farge.- Områder markert med lilla striper (sterkt trafikkertvei) eller lys lille farge (uteservering).Se oppslag i fargeprint av disse og noen andre karttegnsom er spesielle for sprint.NB! Mur med gjerde på toppen er vanlig i dette terrenget.Det kan være tegnet som mur eller gjerde avhengigav helhetsinntrykket. Korte gjerdestumper kanvære tegnet uten tverrstrek for lesbarhetens skyld.Terrenget: Terrenget er meget detaljert byterreng medbakgårder o.l., 80-90 prosent hardt underlag: Asfalt,brostein, grus. Resten er park eller parklignende terreng.Det er store høydeforskjeller til å være sprint-terreng.Folk og trafikk: Løpet foregår delvis i et travelt forretningsområde.Ingen gater er sperret for biltrafikk, mentrafikken i området går langsomt. Gjennomfartsveienegår utenfor kartet. De er forbudt område og til delsmerket med lilla striper. Kartet viser om det er lov åløpe på fortauet langs dem.Plakater med ”O-løp pågår” blir satt opp ”overalt”. Deter likevel løpernes eget ansvar å se seg for. Ikke løpned folk. Vær særlig oppmerksomme når dere kommerfra et smug og ut i en gate. I tillegg til uteserveringenesom er avmerket med lilla, vil det være salgsbodero.l. i gågata som løperne må ta hensyn til.Etter løpet: Løperne skal oppholde seg på arena tilsiste løper er i mål. De kan hente bagasjen sin og skiftei kinoens bomberom (kinoen er huset nord for kunstmuseetsom er rett nord for mål).Toaletter: For deltagere ved forstart og i kinoens bomberom.Publikum har ikke adgang til kinoens toaletter,men offentlige toaletter rett øst for mål.Transport tilbake til Skeikampen: Etter løpet går desom skal ha buss tilbake til Skeikampen, vestover tilSkysstasjonen hvor bussene vil ankomme. Avreise allebusser kl. 14.15.Løpsledere sprint: Jon Vegard Lunde 91 15 34 58Ane Bjørnsgaard 91 12 64 39Løypelegger: Audhild Bakken RognstadTeknisk delegert: Jan Arild JohnsenArenakart sprint1. Kino, bagasje ogtoaletter2/7. Passeringsposter3. Storskjerm4. Mål5. Salgsboder6. Oppslag8. Pall9. Siste post10. Off. toalett


Startliste Hovedløp sprint 2012H14Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr205 Magnus Enes Heggøy Askøy OL 11:35:00 119613206 Guttorm Snemyr Holtet Indre Østfold OK 11:36:00 132889207 Rikard Kammerud Ringerike OL 11:37:00 146609208 Amund Bø Kongsbakk Bodø og Omegn IF Orientering 11:38:00 158124209 Jostein Tandberg Nydalens SK 11:39:00 172203210 Magnus Ramberg Østmarka OK 11:40:00 173200211 Sander Claussen Fana IL 11:41:00 146246212 Ivar Nordeide Botne SK 11:42:00 144641213 Trygve Bondhus Often Tynset IF 11:43:00 150989214 Jørgen Kjos Barkenæs Fet OL 11:44:00 132726215 Alexander Skeppland Hole Nydalens SK 11:45:00 158129*216 Vegard Gulbrandsen Asker Skiklubb 11:46:00 118538217 Odin Monsen OK Sør 11:47:00 165638218 Espen Samuelsen Skiri Bodø og Omegn IF Orientering 11:48:00 158190*219 Jens Didrik Berg Larvik OK 11:49:00 153624220 Håvard Landro Svingheim Konnerud IL 11:50:00 178168221 Kjetil Mølnvik Freidig 11:51:00 152365222 Martin Sollie Nåtedal OL Trollo 11:52:00 124901223 Mathias Høiås Bragge Fossum IF 11:53:00 178355224 Kristian Nyhus Birkenes IL 11:54:00 132955225 Martin Ekeli Onstad Oppsal Orientering 11:55:00 158147*226 Emil Bratbak OL Tønsberg og omegn 11:56:00 123876227 Herman Ryen Martinsen Fredrikstad SK 11:57:00 151054228 Ola Tandberg Ryan Asker Skiklubb 11:58:00 142612229 Kasper Rønning Komnæs Varegg Fleridrett 11:59:00 296119230 Vegard Høiland Stavanger Orienteringsklubb 12:00:00 152716231 Sander Hildebrand Rogndokken Fet OL 12:01:00 147535232 Bjørnar Brevik Raumar Orientering 12:02:00 143181233 Johannes Djupesland Haugesund IL Orientering 12:03:00 172270234 Tobias Kristensen Larvik OK 12:04:00 158144*235 Sturla Frydenlund IF Sturla 12:05:00 159626236 Anders Haga Raumar Orientering 12:06:00 88630237 Petter Markhus Verdal OK 12:07:00 137132238 Olav Heggelund Lierbygda OL 12:08:00 147724239 Sam Lunøe Nydalens SK 12:09:00 177010240 Mathias Gløersen OL Tønsberg og omegn 12:10:00 118730241 Morten Kristian Vikerhaug Fet OL 12:11:00 147487242 Sigurd Svaland Aas Birkenes IL 12:12:00 156977243 Vegard Myhre Kristiansand OK 12:13:00 98147244 Hallvard Arntzen Foss Sandefjord OK 12:14:00 174871245 Bjørnar Løvli Asker Skiklubb 12:15:00 168824246 Markus Kjærner-Semb Varegg Fleridrett 12:16:00 145385247 Eskild Brandal Avlesbug Wing OK 12:17:00 160995248 Anders Løset Ringerike OL 12:18:00 129035249 Ole Jakob Olsrød Stokke IL 12:19:00 152517*250 Gjermund Tørnqvist Halden Nydalens SK 12:20:00 172674251 Sevat Mestvedthagen Hemsedal IL 12:21:00 153955252 Lars Risebrobakken Raumar Orientering 12:22:00 146446253 Johannes Skjæveland Eide Stavanger Orienteringsklubb 12:23:00 114932254 Håkon Østraat Sævareid Halden SK 12:24:00 180501255 Lars Solli Mo OK 12:25:00 138482256 Erlend Kvittum Nytrøen Tynset IF 12:26:00 144855257 Adrian Opheim Freidig 12:27:00 158180*258 Kristian Reiersen Jensen Birkenes IL 12:28:00 144256259 Are Helle Mårdalen Freidig 12:29:00 154346260 Mats Jørgen Nordmo Ingdal Mellembygd OL 12:30:00 180700261 Tore Heir Nydalens SK 12:31:00 158013262 Johannes Bordal Ringsaker OK 12:32:00 92337263 Petter Vangen Lunåsmo Tynset IF 12:33:00 152308264 Martin Nordvi Grue IL 12:34:00 89084265 Vetle Elias Lynnebakken Kristiansand OK 12:35:00 158100266 Ola Løvald Bråten Asker Skiklubb 12:36:00 159019267 Styrk Almeland Bleie Varegg Fleridrett 12:37:00 153559268 Henrik Chr. Hirsch IF Trauma 12:38:00 134590269 Vegard Vaeng Bernhardsen IL BUL-Tromsø 12:39:00 165249270 Jørgen Vister Indre Østfold OK 12:40:00 159945271 Andreas Sedin Raumar Orientering 12:41:00 156915272 Ole Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 12:42:00 165123273 Sander Arnevik Ringerike OL 12:43:00 87545274 Emil Morgenlie Skei Nydalens SK 12:44:00 132859275 Olav Schmitt Gran Halden SK 12:45:00 168591276 Fredrik Ramstad Hoff Fossum IF 12:46:00 145718277 Simen Åmodt Amundsen Lardal OL 12:47:00 175864278 Jonas Mo OL Toten-Troll 12:48:00 111646279 Gard Dahlen Kongsberg OL 12:49:00 177546280 Ole Flaatten OK Skeidi 12:50:00 158080281 Thomas Haarr Johansen Oppsal Orientering 12:51:00 158139*282 Sondre Korstad Stjørdals-Blink Orientering 12:52:00 165318283 Trym Moeng Jensen Nydalens SK 12:53:00 176052284 Håvard Eidsmo Freidig 12:54:00 154400285 Jonas Unsgård IL Leik 12:55:00 162564286 Ole Martin Edstrøm Oppsal Orientering 12:56:00 145714287 Martin Borge Heir Fossum IF 12:57:00 118577288 Even K. Gjedtjernet Grue IL 12:58:00 145275289 Henrik Herø Eiker OL 12:59:00 173277290 Marius Pytten Kristiansand OK 13:00:00 151381291 Tarjei Holo Fossum IF 13:01:00 144659292 Erling Bell Lysaker Fana IL 13:02:00 125271293 Mads Aanes Haugen Raumar Orientering 13:03:00 151224294 Vegard Myklemyr Eiker OL 13:04:00 144794295 Oskar Grevstad Fossum IF 13:05:00 168894296 Emil Løwengreen Sarpsborg OL 13:06:00 145054297 Eivind Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 13:07:00 168821298 Øystein Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegn 13:08:00 100384299 Carl August Klevjer Ringerike OL 13:09:00 160313H15Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr105 Christian Lillestrand Trøsken 11:35:00 110745106 Petter Norsted Kildebo Halden SK 11:36:00 91171107 Anders Hallem Iversen Steinkjer OK 11:37:00 128493108 Henrik Fjermeros Øvrebø/Vindbjart Orientering 11:38:00 147389109 Erik Dymbe IL Gneist 11:39:00 149230110 Simen Solli Lind IL BUL-Tromsø 11:40:00 168638111 Thor William Skånøy Byåsen IL 11:41:00 147259112 Håvard Bakke Ringerike OL 11:42:00 160315113 Håvard Stavnås Markhus Steinkjer OK 11:43:00 139507114 Anders Nyaas Tynset IF 11:44:00 132765115 Sander Knold Sarpsborg OL 11:45:00 109341116 Fredrik Moe Sandefjord OK 11:46:00 176106117 Knut Aasheim Oppsal Orientering 11:47:00 165618118 Andreas Indahl Verdal OK 11:48:00 132959119 Truls Sildnes Baklid Konnerud IL 11:49:00 119523120 Sondre Damm TIF Viking 11:50:00 127197121 Lars Harald Thuestad Haugesund IL Orientering 11:51:00 175766122 Skjalg Hundseid Kamsvåg IL Tyrving 11:52:00 123838123 Anders Stiansen Nygaard Ås-UMB Orientering 11:53:00 124720124 Bjørnar Almeland Fana IL 11:54:00 158215*125 Even Prestbøen Sandefjord OK 11:55:00 173003126 Herman Kirste Skien OK 11:56:00 140117127 Sverre Bang Støeng Hamar OK 11:57:00 175987128 Kristian Nilsen Sandnes Emblem IL 11:58:00 141670129 Jørgen K. Gjedtjernet Grue IL 11:59:00 180241130 Brage Jørum Byåsen IL 12:00:00 181456131 Erlend Nilsen Sandnes Emblem IL 12:01:00 155095132 Ulrik Astrup Arnesen Heming Orientering 12:02:00 136882133 Toralf Grande Kongsberg OL 12:03:00 112784134 Brynjar Forseth OL Trollelg 12:04:00 160944135 Sondre Lorentsen OK Silsand 12:05:00 158258*136 Håkon Blågestad Indre Østfold OK 12:06:00 132724137 Øyvind Johannessen IL Gneist 12:07:00 124849138 Kristoffer Nygård Egersund OK 12:08:00 134843139 Øystein Størdal Martinussen Wing OK 12:09:00 180069140 Sigurd Rønning Modum OL 12:10:00 158308*141 Magnus Wølneberg IL Tyrving 12:11:00 137124142 Johannes Midtbø Wing OK 12:12:00 142406143 Jan Edvard Nødland Byåsen IL 12:13:00 144123144 Vegard Landsverk Skien OK 12:14:00 127168145 Lars Kringlebotn Hamar OK 12:15:00 166977146 Einar Lund Kongsberg OL 12:16:00 111699147 Marius Landsem Melhus Steinkjer OK 12:17:00 165125148 Audun Heimdal Konnerud IL 12:18:00 158253*149 Preben Antonsen Byåsen IL 12:19:00 147257150 Karsten Martinussen Fossum IF 12:20:00 148659151 Are Wigaard Oppsal Orientering 12:21:00 160715152 Lars Gustav Rogne Nittedal OL 12:22:00 130731153 Johannes Løvås Byåsen IL 12:23:00 180529154 Brage Løver Hovden Stord Orientering 12:24:00 142831155 Erik Wegner Hodt Fossum IF 12:25:00 177753156 Jarle Lysnes Hedrum OL 12:26:00 156950157 Peter Nordbrøden Halden SK 12:27:00 132021158 Åsmund Aamodt Resell Nydalens SK 12:28:00 132009159 Aleksander Skovly Øvrebø/Vindbjart Orientering 12:29:00 147385160 Sigurd Bonden Kjørsvik Kongsberg OL 12:30:00 146532161 Amund Hoel Raumar Orientering 12:31:00 135330162 Martin Gjedrem Lund Verdal OK 12:32:00 137226163 Ivar Jevne Arnesen Hamar OK 12:33:00 136878164 Björn Sundberg Kvale IL Gneist 12:34:00 79896165 Amund Garsrud Tvedt Vaulen Orienteringsklubb 12:35:00 100570166 Åsmund Stenvik Byåsen IL 12:36:00 145199167 Asbjørn Midtbø Wing OK 12:37:00 131420168 Kristoffer Susort Kvale Haugesund IL Orientering 12:38:00 116462169 Johannes Bakke Aashamar Flosta IL 12:39:00 114837170 Magnus Sivertsen Verdal OK 12:40:00 179875171 Olav Andreas Remmen OL Trollelg 12:41:00 121201172 Endre Høivold Kongsberg OL 12:42:00 155651173 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 12:43:00 121647174 Jørgen Teigen Søgård Kongsberg OL 12:44:00 116587175 Philip Roberg Ghabeli OL Trollo 12:45:00 176179176 Helge Nikolai Helmersen Fet OL 12:46:00 147584177 Håvard Ulsaker Hemsedal IL 12:47:00 155780178 Ole Kostøl Kristiansand OK 12:48:00 142858SIDE 15


Startliste Hovedløp sprint 2012179 Kim-Andrè Kjenes Haugland Varegg Fleridrett 12:49:00 158242*180 Hallvard Seim Grøvlen OK Nidarøst 12:50:00 176026181 Anders Haflan OL Tønsberg og omegn 12:51:00 174869182 Jakob Eikner Fana IL 12:52:00 172774183 Nils Ola Kvam Freidig 12:53:00 176240184 Trygve Lægran Steinkjer OK 12:54:00 128479185 Martin Løvås OK Nidarøst 12:55:00 158266*186 Torkel Reinhartsen Kristiansand OK 12:56:00 158300*187 Håkon Akselsen Haugesund IL Orientering 12:57:00 166624188 Trygve Heggedal Kongsberg OL 12:58:00 71956H16Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr6 Ola Brende Fossum IF 11:36:00 1659967 Håvard Irgens Bodø og Omegn IF Orientering 11:37:00 1547028 Elias T. Mølnvik Fossum IF 11:38:00 1570569 Torgeir Sulheim Lillehammer OK 11:39:00 17474010 Erland Kvisle Asker Skiklubb 11:40:00 13616011 Kaspar Lilja Modum OL 11:41:00 8224212 Henrik Eijsink Ås-UMB Orientering 11:42:00 17794813 Steinar Kollerud Lillomarka OL 11:43:00 17482514 Andreas Marcussen Asker Skiklubb 11:44:00 16883115 Jardar Lindaas Bringedal Haugesund IL Orientering 11:45:00 14916316 Henrik Upsal Kristiansand OK 11:46:00 158372*17 Runar Bjørhovde Bækkelagets SK 11:47:00 16033918 Håvard Nummedal Os Førde IL 11:48:00 13221519 Karl Fremstad Larvik OK 11:49:00 16900020 Henrik Nielsen Solberg Stjørdals-Blink Orientering 11:50:00 15370921 Erling Hovdenak Sylte Molde og Omegn IF 11:51:00 14214122 Dag Blandkjenn Kristiansand OK 11:52:00 9798623 Oskar Størmer Fossum IF 11:53:00 12359024 Øyvind Wiggen Byåsen IL 11:54:00 15592425 Ask Kleist Godal Bodø og Omegn IF Orientering 11:55:00 13687226 Eskild Ronæss Melleby Vaulen Orienteringsklubb 11:56:00 158367*27 Anders Israelsson OK Skøynar 11:57:00 12700028 Jørgen Wingerei Porsgrunn OL 11:58:00 158377*29 Endre Aaen Stjørdals-Blink Orientering 11:59:00 15370830 Claus Martinsen Heming Orientering 12:00:00 18177731 Matias Sølvsberg Noren Hamar OK 12:01:00 15486632 Vebjørn Tandberg Nydalens SK 12:02:00 15775533 Vetle Brekmo Lillehammer OK 12:03:00 14639134 Dzmitry Karpenka Asker Skiklubb 12:04:00 14266735 Herman Moe Fet OL 12:05:00 18103136 Torstein Borsheim Kyllesø Sandnes IL (Rogaland) 12:06:00 15864237 Vebjørn Fallbakken Berge Løten OL 12:07:00 15704238 Henrik Røen Samnanger IL 12:08:00 17819239 Einar Lofthus Lillehammer OK 12:09:00 16511140 Jakob Mestvedthagen Hemsedal IL 12:10:00 15395341 Anders Ronæss Hansen Vaulen Orienteringsklubb 12:11:00 8303742 Henrik Bordal Ringsaker OK 12:12:00 9233643 Are Smeland Nygårdseter Vegårshei IL 12:13:00 17939544 Marius Witte Alta OL 12:14:00 12948645 Andreas Eide Skjæveland Stavanger Orienteringsklubb 12:15:00 11493146 Eilif Tandberg Swensen Asker Skiklubb 12:16:00 14353747 Ingvar Rafdal Stord Orientering 12:17:00 9633148 Are Årøen Lykke Emblem IL 12:18:00 14165349 Ivar Aukrust Osmoen Nord-Østerdal OK 12:19:00 14277050 Jostein Bergsvåg Stord Orientering 12:20:00 9752651 Vegard Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 12:21:00 16547652 Sigurd Ruud Skjeseth OL Vallset/Stange 12:22:00 15964353 Bjørn André Aaslund Fet OL 12:23:00 16834354 Magnus Sandven Notodden OL 12:24:00 12485955 Matias Hodne Hanisch Kristiansand OK 12:25:00 15863756 Lars Grønlund Ringerike OL 12:26:00 13479457 Erlend Gjestrum Hedrum OL 12:27:00 15694758 Martin Søderlind OK Sør 12:28:00 15397259 Elias Wiklund Nydalens SK 12:29:00 17219160 Krister Hovde Ringsaker OK 12:30:00 17701261 Lasse Simonsen Fredrikstad SK 12:31:00 3839462 Peder Fossheim Asplin Gjø-Vard OL 12:32:00 9645063 Sigurd Melsom Fossum IF 12:33:00 17079964 Vebjørn Heitmann Mikkelsen Alta OL 12:34:00 15438165 Ola Jordheim Hemsedal IL 12:35:00 15577766 Jørgen Weidemann Nydalens SK 12:36:00 14528867 Karsten Hervik Hansen Haugesund IL Orientering 12:37:00 12934668 Rasmus Njølstad Vonen Varegg Fleridrett 12:38:00 14537669 Arvid Lyngstad Wing OK 12:39:00 14588470 Magnus Rokne Vågen Nydalens SK 12:40:00 16833571 Erik Dukefoss Lillehammer OK 12:41:00 12387472 Odd Kasper Ekre Indre Østfold OK 12:42:00 16088673 Hans Kristian Folde Molde og Omegn IF 12:43:00 12919274 Rein Helle Mårdalen Freidig 12:44:00 15434375 John Kasper Svergja Nord-Østerdal OK 12:45:00 15701576 Vegard Rønning Huber Tynset IF 12:46:00 16568677 Olav Ekrheim Fana IL 12:47:00 17091478 Ole-Kristian Kaspersen Mo OK 12:48:00 16580579 Håkon Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegn 12:49:00 10038280 Olai Stensland Lillevold Ås-UMB Orientering 12:50:00 15416381 Johan Otto Munkeby Frol IL 12:51:00 14421282 Øystein Krogstie Freidig 12:52:00 15434183 Kristian Lampe Gjemdal Heming Orientering 12:53:00 12607284 Sivert Vinjevoll Årdal Førde IL 12:54:00 12181085 Øystein Tallhaug Engelstad Ringsaker OK 12:55:00 13423486 Endre Wigaard Oppsal Orientering 12:56:00 17458987 Stian Sundsvik Frol IL 12:57:00 18079388 Brage Hellen TIF Viking 12:58:00 11643089 Halvor Egner Granerud Asker Skiklubb 12:59:00 9844490 Asgeir Ristesund Fredrikstad SK 13:00:00 16035891 Børge Styrvold Porsgrunn OL 13:01:00 18092092 Henrik Olav Aandstad Indre Østfold OK 13:02:00 14527293 Michael Woodward OK Moss 13:03:00 121609D14Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr3006 Stine Njåstein IL Tyrving 10:06:00 1609733007 Marthe Svihus Sandnes IL (Rogaland) 10:07:00 1432243008 Emma Kjerstine Martinsen Walle Bardu IL 10:08:00 1665613009 Marthe Ramstad Fet OL 10:09:00 1384313010 Kjersti Kvistad Dengerud Steinkjer OK 10:10:00 1284903011 Mia Larsen Sveberg Verdal OK 10:11:00 1372373012 Nora Synnøve Woxholth Asker Skiklubb 10:12:00 1607623013 Malin Sandstad Freidig 10:13:00 1595503014 Sigrid Vada Grønlie Stjørdals-Blink Orientering 10:14:00 1283623015 Marie Line Furland Sandnes IL (Rogaland) 10:15:00 1432253016 Silje Hadland Egersund OK 10:16:00 1465493017 Helena Åsberg Sarpsborg OL 10:17:00 1295243018 Synne Malene Brække Halden SK 10:18:00 1584243019 Maiken Økern Hågård Stjørdals-Blink Orientering 10:19:00 1395773020 Helga Stenvik Byåsen IL 10:20:00 1451983021 Marie Treekrem Ås-UMB Orientering 10:21:00 1206293022 Ylva Horten Lillomarka OL 10:22:00 1524963023 Anne Willkommen Eiken Kongsberg OL 10:23:00 1465813024 Mina Haver Lillomarka OL 10:24:00 1584183025 Astrid Lye Moum Halden SK 10:25:00 1708243026 Johanne Øderud Vatne Bækkelagets SK 10:26:00 1453123027 Synne Eide Rapp Raumar Orientering 10:27:00 1248663028 Oda Sikkeland IL Tyrving 10:28:00 1373313029 Nora Graffer Østmarka OK 10:29:00 1270633030 Lotte Eriksen Reitan Bodø og Omegn IF Orientering 10:30:00 1707083031 Gunhild Stuland Tysvær Varegg Fleridrett 10:31:00 1707563032 Sanna Fiskum Ness Freidig 10:32:00 1249413033 Anine Hallén Nydalens SK 10:33:00 1544603034 Hilvi Emerense Hamar Freidig 10:34:00 1758803035 Kårhild Husby Nordstad Varegg Fleridrett 10:35:00 1369233036 Åshild Faller Råheim Fet OL 10:36:00 1538423037 Eldrid Bratsberg Wing OK 10:37:00 1314273038 Constance Storvestre Varegg Fleridrett 10:38:00 1193543039 Astrid Styrvold Porsgrunn OL 10:39:00 1393963040 Julie Nærestad IF Trauma 10:40:00 1399463041 Ingvild Margrete Ofstad Bardu IL 10:41:00 675213042 Louise Marøy Bårdsen Heming Orientering 10:42:00 158697*3043 Anniken Helland-Hansen IL Tyrving 10:43:00 1410723044 Marte Mjeldheim Sandvoll IL Gneist 10:44:00 1208643045 Åse Bergan Nydalens SK 10:45:00 1248873046 Rannveig Winsnes Nordhagen Ås-UMB Orientering 10:46:00 915743047 Maiken Sandberg Nydalens SK 10:47:00 1177333048 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 10:48:00 1464203049 Karine Vestøl Vegårshei IL 10:49:00 1270913050 Line Sølberg IL Leik 10:50:00 1605103051 Ingvild Benum Vestre Fossum IF 10:51:00 1207253052 Hanne Grandal IL Tyrving 10:52:00 1511743053 Karen Rysgård Frol IL 10:53:00 1211273054 Ida Johanne Aadland Samnanger IL 10:54:00 158382*3055 Pernille Opheim Freidig 10:55:00 1425263056 Marianne Høysæter Monsen Askøy OL 10:56:00 1395433057 Margrethe Wisløff Asker Skiklubb 10:57:00 1508843058 Anniken E. Karlsen Oppsal Orientering 10:58:00 158725*3059 Ingvild C. Fleisje Nittedal OL 10:59:00 1758983060 Line Wegner Hodt Fossum IF 11:00:00 1608383061 Maria Olsbø Østmarka OK 11:01:00 1321533062 Sofie Skyttersæter Iversen Heming Orientering 11:02:00 158724*3063 Kristin Ottesen Fredrikstad SK 11:03:00 1479453064 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 11:04:00 1543123065 Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL 11:05:00 1603403066 Kristin Smeby Kongsberg OL 11:06:00 1218053067 Sandra B. Robertsen OL Tønsberg og omegn 11:07:00 158727*3068 Hanne Tørum Haugerud Wing OK 11:08:00 1610063069 Dina Sofie Antonsen Fredrikstad SK 11:09:00 1557683070 Ingvild Paulsen Vie Haugesund IL Orientering 11:10:00 1465623071 Amalie Fjæstad Amundsen Konnerud IL 11:11:00 1239133072 Fanni Jauhojärvi Markussen Asker Skiklubb 11:12:00 1775553073 Ida Aurebekk Torridal IL 11:13:00 1513023074 Kaisa Viena Ringerike OL 11:14:00 610563075 Johanne Marie Norsted Halden SK 11:15:00 1321363076 Idunn Haavengen Kongsberg OL 11:16:00 1673893077 Elin Visscher OK Sør 11:17:00 606963078 Tonje Aasheim Nymark Askøy OL 11:18:00 1402703079 Helene Sivertsen Neverfjord IL 11:19:00 158845*3080 Hannah Malmei Sandnes IL (Rogaland) 11:20:00 1328503081 Alma Haugen Kvisgaard Fredrikstad SK 11:21:00 1472463082 Emilie Westin Porsgrunn OL 11:22:00 149323SIDE 16


Startliste Hovedløp sprint 2012D15Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr406 Benedicte Pedersen Sarpsborg OL 10:16:00 158113407 Åshild Kolstad Mo OK 10:17:00 123899408 Siri Grandal IL Tyrving 10:18:00 145284409 Hanna Torjusen Fredrikstad SK 10:19:00 147245410 Vilde Malmei Sandnes IL (Rogaland) 10:20:00 132849411 Ida Feiring Haltia IL Tyrving 10:21:00 135786412 Kristine Fjeld Ringsaker OK 10:22:00 92330413 Susanne Eide Haug Stjørdals-Blink Orientering 10:23:00 165124414 Beate Berg Porsgrunn OL 10:24:00 176263415 Ingeborg Eide Byåsen IL 10:25:00 136775416 Margrete Krage Sarpsborg OL 10:26:00 121634417 Sigrid Bjørgen OL Vallset/Stange 10:27:00 168118418 Martine Topstad OL Tønsberg og omegn 10:28:00 180812419 Stine Frogner Tømmervold Hamar OK 10:29:00 95256420 Sunniva Eik Haave Oppsal Orientering 10:30:00 158895*421 Synne Nesheim Flatebakken IL Tyrving 10:31:00 118487422 Ingvild, Ytterhus Utengen Byåsen IL 10:32:00 175861423 Tuva Bjerketvedt OK Moss 10:33:00 132651424 Ingrid Lundanes Emblem IL 10:34:00 112720425 Ida-Marie Hansen Sørreisa OL 10:35:00 129542426 Kristin Helland-Hansen IL Tyrving 10:36:00 141074427 Sigrid Hallem Solum Verdal OK 10:37:00 137234428 Siri Moholth Kongsberg OL 10:38:00 180239429 Emma Arnesen Byåsen IL 10:39:00 137239430 Astrid Fiskum IL Tyrving 10:40:00 180302431 Vilde Skage IL Gneist 10:41:00 92125432 Nora Skyttersæter Saugerud Konnerud IL 10:42:00 176210433 Julie Askeland Fana IL 10:43:00 133026434 Marie Olaussen Fredrikstad SK 10:44:00 131283435 Ingvild Ramtvedt Næsset Sarpsborg OL 10:45:00 147376436 Kristin Brekke Lillomarka OL 10:46:00 158871*437 Elin Fossum Rye Asker Skiklubb 10:47:00 143180438 Ingrid Vrålstad Løvås Varegg Fleridrett 10:48:00 92693439 Caroline Bergman Konnerud IL 10:49:00 157134440 Tiril Ruud Bråten Raumar Orientering 10:50:00 158880*441 Amalie Bergstrøm Gimle IF 10:51:00 167601442 Oda Lægran Nydalens SK 10:52:00 176200443 Kristin Blindheim Lillomarka OL 10:53:00 180936444 Dorte Narum OL Vallset/Stange 10:54:00 146385445 Sigrid Søvik IL Gneist 10:55:00 140290446 June Rangmel Hovde Hamar OK 10:56:00 137244447 Gina Granstedt Halden SK 10:57:00 39424448 Ingunn Rognsvåg Fana IL 10:58:00 96384449 Ragnhild Dyrstad Nordreisa IL 10:59:00 146396450 Martha Kalvig Skogan Bodø og Omegn IF Orientering 11:00:00 158532451 Johanne Lægran Nydalens SK 11:01:00 176066452 Vilde Aarreberg Nordstrøm Haugesund IL Orientering 11:02:00 182071453 Maren Theisen Mellembygd OL 11:03:00 174834454 Oda Furuholmen Bodø og Omegn IF Orientering 11:04:00 170723455 Maren Roll Paulsen Fredrikstad SK 11:05:00 112203456 Hanna E. Andersen Eiker OL 11:06:00 116447457 Ingrid Nytun Nergård Nittedal OL 11:07:00 154164458 Line Laurantsen IL Gneist 11:08:00 146595459 Stine Madslien Bakken Nydalens SK 11:09:00 141009D16Snr. Navn Klubb Starttid Brikkenr306 Julia Plaian Asker Skiklubb 10:06:00 158963*307 Ingrid Holte Porsgrunn OL 10:07:00 166625308 Christine Williksen Høiland Fossum IF 10:08:00 117702309 Marthe Kristensen Sarpsborg OL 10:09:00 158123310 Ingvild Torgersen Halden SK 10:10:00 141069311 Ragnhild Vada Grønlie Stjørdals-Blink Orientering 10:11:00 128488312 Karen Bjergaard Nydalens SK 10:12:00 180935313 Evine Westli Andersen Løten OL 10:13:00 114843314 Karoline Sønsterudbråten Raumar Orientering 10:14:00 161304315 Ingunn Egeberg Vári IF Sturla 10:15:00 159662316 Anne Marte Nilsen Enerstvedt Haugesund IL Orientering 10:16:00 172851317 Silje Arntzen Lierbygda OL 10:17:00 168791318 Astrid Bjørgul Halden SK 10:18:00 132082319 Sigrid Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 10:19:00 165177320 Nora Hui Andersen Hamar OK 10:20:00 176073321 Alexandria Jensen Indre Østfold OK 10:21:00 132892322 Heidi Smestad Pedersen Frol IL 10:22:00 116825323 Ingvild Wang Lillomarka OL 10:23:00 158428324 Ragnhild Hjermstad Fossum IF 10:24:00 157480325 Marte Sofie Buraas Raumar Orientering 10:25:00 89611326 Nanna Norderud IL Tyrving 10:26:00 160974327 Tonje Vassend Porsgrunn OL 10:27:00 149243328 Ingrid Peikli Sandnes IL (Rogaland) 10:28:00 146422329 Gina Mølnvik Freidig 10:29:00 170440330 Anniken Aarrestad Nydalens SK 10:30:00 123768331 Margit Sandem Fjellengen Indre Østfold OK 10:31:00 111758332 Martine Løwengreen Sarpsborg OL 10:32:00 114069333 Karoline Haug Hamar OK 10:33:00 155017334 Rebecca Sætherhaug OL Trollelg 10:34:00 137213335 Julie Hjortland Larvik OK 10:35:00 158946*336 Oda Frøshaug Indre Østfold OK 10:36:00 145395337 Kristine Klock Fleten Wing OK 10:37:00 161005338 Kristiane E. Ottesen Varegg Fleridrett 10:38:00 154308339 Silje Sørnes Neverfjord IL 10:39:00 132625340 Ingrid Landmark Tandrevold Fossum IF 10:40:00 160906341 Kaja Bø Timestad Freidig 10:41:00 131295342 Åsne Skram Trømborg Kongsberg OL 10:42:00 139609343 Bente Green Verdal OK 10:43:00 175971344 Lovise Fremstad Larvik OK 10:44:00 159011345 Kaja Bråten Løvald Asker Skiklubb 10:45:00 159024346 Ingeborg Aadland Samnanger IL 10:46:00 158938*347 Idun Bækken Nord-Østerdal OK 10:47:00 96444348 Sigrid Merete Moen Pedersli OL Trollelg 10:48:00 157005349 Atalie Pedersen Bjerkvik IF 10:49:00 153860350 Sara Angell Bakke Lillomarka OL 10:50:00 116806351 Andrea Myre Johaug Os IL 10:51:00 142779352 Helga Hognestad Lillehammer OK 10:52:00 165103353 Anine Ahlsand Nydalens SK 10:53:00 158939*354 Marte Hoff Hagen Byåsen IL 10:54:00 160436355 Vilde Bredholt Jørgensen Sandefjord OK 10:55:00 119288356 Emilie Bertelsen Porsgrunn OL 10:56:00 145229357 Karoline Jarlsby Halden SK 10:57:00 123824358 Anna Solberg OL Trollelg 10:58:00 158965*359 Anneli Grindstad Sarpsborg OL 10:59:00 127160360 Kristine Ausen Porsgrunn OL 11:00:00 68597361 Ane Svegård Bye Byåsen IL 11:01:00 169812362 Thea-Elise Ødegaard Fossum IF 11:02:00 134592363 Selma Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 11:03:00 129120364 Katrine Molvik IL Gneist 11:04:00 140018365 Marit Nersten Fossum IF 11:05:00 123944366 Ida Rongved Ringerike OL 11:06:00 134805367 Maren Grande Verdal OK 11:07:00 129473368 Toril Aasheim Nymark Askøy OL 11:08:00 140269369 Kjersti Heir Nydalens SK 11:09:00 118460370 Suratthra Cherdchu Ålgård Orientering 11:10:00 127151371 Frida Sæther Freidig 11:11:00 180266372 Guro Jordheim Hemsedal IL 11:12:00 155778373 Vibeke Rykkje Fana IL 11:13:00 116491374 Nina Asheim Birkeland Halden SK 11:14:00 158423375 Unn Iveland Jacobsen Haugesund IL Orientering 11:15:00 156701376 Stina Sandberg Nydalens SK 11:16:00 97715377 Ida Berg Hanssen Byåsen IL 11:17:00 176319Vi er der du erRegnskap, lønn og rådgivningavd. LillehammerSIDE 17


PM Hovedløpet langdistanseArena: Austlid arena ved Austlid fjellstue.Adkomst og parkering: Fra sør kjører man av E6 likenord for Lillehammer og følger FV 255 vestover tilSegalstad bru, og derfra FV 254 til Svingvoll og tarav til Skei. Fra nord kjører man E6 til Tretten, tar avFV 254 til Svingvoll og deretter opp til Skei. Fra Skeier det 4 km langs grusveg til Austlid fjellstue hvorman parkerer. Parkeringsavgift kr 50,-. 100 m å gåtil samlingsplass.Forstart: 1,2 km fra samlingsplass, på vei og sti,totalt 60 m stigning, beregn 10-15 minutter. Utdelingav emitag og backuplapp.Opprop: Skjer 5 minutter før angitt starttid med kontrollav brikkenummer.Startpost: Fra start til startpost er det 100 meter.Kart: Kartet er synfart av Erik Engebråten og reviderttil hovedløpet 2012 av Gunnar Gytri. Målestokk1:10 000 og ekvidistanse 5 m.Måltegnet på løypene: Måltegnet er redusert til 40 %av vanlig størrelse for ikke å komme i konflikt medøvrig løypetegn, så ikke bli forvirret av den lille dobbelringen.Terreng: Løpsterrenget ligger mellom 800 og 950meter over havet. I de høytliggende områdene erdet store myrer og småkuperte kollepartier. Noenpartier med tettere bjørkeskog forekommer. I de lavereliggendeområdene er det hovedsakelig storreistgranskog. Sikten varierer fra svært god til middelsgod. Løpbarheten er generelt meget god, men i noenpartier er den redusert på grunn av einer og vier. Pågrunn av den våte sommeren er det generelt settvått i terrenget.Væskepost: Ved passering arena for alle løyper.Toaletter: Er tilgjengelig i utleiehytter nord for arenaen,følg skilt! I tillegg vil det være enkle doer vedforstart.Løpsledere:Løypeleggere:Teknisk delegert:Tove Bakken 91 54 99 31 ogValborg Madslien 90 78 87 42Ingvild Gjessing ogAnders SkjesetBernt O. MyrvoldKlasser og løypelengder:Klasse Lengde Stigning Ant.posterVinnertid Til førstemeldepostD14 4,05 km 80 m 14 32 min 1,10D15 4,78 km 85 m 15 36 min 1,32D16 5,55 km 100 m 16 42 min 1,91H14 4,13 km 70 m 15 30 min 1,01H15 5,59 km 90 m 18 35 min 1,12H16 6,63 km 135 m 19 41 min 2,14D14-16C 3,22 km 35 m 8 28 minH14-16C 3,22 km 35 m 8 28 minPrøv en løypeEtter blomsterseremoniene isprint og langdistanse kan allesom vil, kjøpe et kart med frittvalgt løype for 50 kroner, ogløpe selv. Postene blir tatt innnår alle har fått en rimelig tidtil å fullføre. Tidspunktet fordette blir opplyst på arena.SIDE 18


Startliste Hovedløp lang 2012H14S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr206 Are Helle Mårdalen Freidig 10:10:00 154346207 Ole Martin Edstrøm Oppsal Orientering 10:12:00 145714208 Anders Haga Raumar Orientering 10:14:00 88630209 Trygve Bondhus Often Tynset IF 10:16:00 150989210 Herman Ryen Martinsen Fredrikstad SK 10:18:00 151054211 Marius Pytten Kristiansand OK 10:20:00 151381212 Sander Claussen Fana IL 10:22:00 146246213 Trym Moeng Jensen Nydalens SK 10:24:00 176052214 Kristian Reiersen Jensen Birkenes IL 10:26:00 144256215 Alexander Skeppland Hole Nydalens SK 10:28:00 158129*216 Petter Vangen Lunåsmo Tynset IF 10:30:00 152308217 Eivind Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 10:32:00 168821218 Emil Morgenlie Skei Nydalens SK 10:34:00 132859219 Vegard Vaeng Bernhardsen IL BUL-Tromsø 10:36:00 165249220 Bjørnar Brevik Raumar Orientering 10:38:00 143181221 Sam Lunøe Nydalens SK 10:40:00 177010222 Rikard Kammerud Ringerike OL 10:42:00 146609223 Mats Jørgen Nordmo Ingdal Mellembygd OL 10:44:00 180700224 Emil Bratbak OL Tønsberg og omegn 10:46:00 123876225 Ola Løvald Bråten Asker Skiklubb 10:48:00 159019226 Ivar Nordeide Botne SK 10:50:00 144641227 Sturla Frydenlund IF Sturla 10:52:00 159626228 Ole Jakob Olsrød Stokke IL 10:54:00 152517*229 Ola Tandberg Ryan Asker Skiklubb 10:56:00 142612230 Thomas Haarr Johansen Oppsal Orientering 10:58:00 158139*231 Hallvard Arntzen Foss Sandefjord OK 11:00:00 174871232 Gjermund Tørnqvist Halden Nydalens SK 11:02:00 172674233 Henrik Chr. Hirsch IF Trauma 11:04:00 134590234 Morten Kristian Vikerhaug Fet OL 11:06:00 147487235 Henrik Herø Eiker OL 11:08:00 173277236 Lars Risebrobakken Raumar Orientering 11:10:00 146446237 Tarjei Holo Fossum IF 11:12:00 144659238 Carl August Klevjer Ringerike OL 11:14:00 160313239 Sander Hildebrand Rogndokken Fet OL 11:16:00 147535240 Bjørnar Løvli Asker Skiklubb 11:18:00 168824241 Jonas Unsgård IL Leik 11:20:00 132564242 Guttorm Snemyr Holtet Indre Østfold OK 11:22:00 132889243 Simen Åmodt Amundsen Lardal OL 11:24:00 175864244 Kjetil Mølnvik Freidig 11:26:00 152365245 Jørgen Kjos Barkenæs Fet OL 11:28:00 132726246 Mads Aanes Haugen Raumar Orientering 11:30:00 151224247 Erlend Kvittum Nytrøen Tynset IF 11:32:00 144855248 Espen Samuelsen Skiri Bodø og Omegn IF Orientering 11:34:00 158190*249 Vegard Gulbrandsen Asker Skiklubb 11:36:00 118538250 Håvard Landro Svingheim Konnerud IL 11:38:00 178168251 Amund Bø Kongsbakk Bodø og Omegn IF Orientering 11:40:00 158124252 Jostein Tandberg Nydalens SK 11:42:00 172203253 Martin Sollie Nåtedal OL Trollo 11:44:00 124901254 Sander Arnevik Ringerike OL 11:46:00 87545255 Lars Solli Mo OK 11:48:00 138482256 Håkon Østraat Sævareid Halden SK 11:50:00 180501257 Sigurd Svaland Aas Birkenes IL 11:52:00 156977258 Jørgen Vister Indre Østfold OK 11:54:00 159945259 Johannes Bordal Ringsaker OK 11:56:00 92337260 Olav Schmitt Gran Halden SK 11:58:00 168591261 Øystein Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegn 12:00:00 100384262 Håvard Eidsmo Freidig 12:02:00 154400263 Styrk Almeland Bleie Varegg Fleridrett 12:04:00 153559264 Jonas Mo OL Toten-Troll 12:06:00 111646265 Oskar Grevstad Fossum IF 12:08:00 168894266 Tore Heir Nydalens SK 12:10:00 158013267 Petter Markhus Verdal OK 12:12:00 137132268 Mathias Gløersen OL Tønsberg og omegn 12:14:00 118730269 Gard Dahlen Kongsberg OL 12:16:00 177546270 Olav Heggelund Lierbygda OL 12:18:00 147724271 Odin Monsen OK Sør 12:20:00 165638272 Ole Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 12:22:00 165123273 Ole Flaatten OK Skeidi 12:24:00 158080274 Emil Løwengreen Sarpsborg OL 12:26:00 145054275 Martin Borge Heir Fossum IF 12:28:00 118577276 Martin Nordvi Grue IL 12:30:00 89084277 Vetle Elias Lynnebakken Kristiansand OK 12:32:00 158100278 Sondre Korstad Stjørdals-Blink Orientering 12:34:00 165318279 Magnus Ramberg Østmarka OK 12:36:00 173200280 Eskild Brandal Avlesbug Wing OK 12:38:00 160995281 Vegard Myklemyr Eiker OL 12:40:00 144794282 Markus Kjærner-Semb Varegg Fleridrett 12:42:00 145385283 Johannes Djupesland Haugesund IL Orientering 12:44:00 172270284 Tobias Kristensen Larvik OK 12:46:00 158144*285 Martin Ekeli Onstad Oppsal Orientering 12:48:00 158147*286 Andreas Sedin Raumar Orientering 12:50:00 156915287 Magnus Enes Heggøy Askøy OL 12:52:00 119613288 Anders Løset Ringerike OL 12:54:00 129035289 Kristian Nyhus Birkenes IL 12:56:00 132955290 Adrian Opheim Freidig 12:58:00 158180*291 Johannes Skjæveland Eide Stavanger Orienteringsklubb 13:00:00 114932292 Vegard Myhre Kristiansand OK 13:02:00 98147H15S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr106 Johannes Løvås Byåsen IL 10:40:00 180529107 Sverre Bang Støeng Hamar OK 10:42:00 175987108 Hallvard Seim Grøvlen OK Nidarøst 10:44:00 176026109 Andreas Indahl Verdal OK 10:46:00 132959110 Trygve Heggedal Kongsberg OL 10:48:00 71956111 Magnus Wølneberg IL Tyrving 10:50:00 137124112 Brynjar Forseth OL Trollelg 10:52:00 160944113 Håvard Ulsaker Hemsedal IL 10:54:00 155780114 Einar Lund Kongsberg OL 10:56:00 111699115 Jan Edvard Nødland Byåsen IL 10:58:00 144123116 Björn Sundberg Kvale IL Gneist 11:00:00 79896117 Knut Aasheim Oppsal Orientering 11:02:00 165618118 Asbjørn Midtbø Wing OK 11:04:00 131420119 Thor William Skånøy Byåsen IL 11:06:00 147258120 Erik Dymbe IL Gneist 11:08:00 149230121 Martin Gjedrem Lund Verdal OK 11:10:00 137226122 Håkon Akselsen Haugesund IL Orientering 11:12:00 166624123 Are Wigaard Oppsal Orientering 11:14:00 160715124 Fredrik Moe Sandefjord OK 11:16:00 176106125 Kristoffer Susort Kvale Haugesund IL Orientering 11:18:00 116462126 Johannes Midtbø Wing OK 11:20:00 142406127 Torkel Reinhartsen Kristiansand OK 11:22:00 158300*128 Vegard Landsverk Skien OK 11:24:00 127168129 Ivar Jevne Arnesen Hamar OK 11:26:00 136878130 Amund Hoel Raumar Orientering 11:28:00 135330131 Sondre Damm TIF Viking 11:30:00 127197132 Magnus Sivertsen Verdal OK 11:32:00 179875133 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 11:34:00 121647134 Ole Kostøl Kristiansand OK 11:36:00 142858135 Marius Landsem Melhus Steinkjer OK 11:38:00 165125136 Lars Kringlebotn Hamar OK 11:40:00 166977137 Brage Jørum Byåsen IL 11:42:00 181456138 Jarle Lysnes Hedrum OL 11:44:00 156950139 Åsmund Stenvik Byåsen IL 11:46:00 145199140 Jakob Eikner Fana IL 11:48:00 172774141 Preben Antonsen Byåsen IL 11:50:00 147257142 Anders Haflan OL Tønsberg og omegn 11:52:00 174869143 Håvard Stavnås Markhus Steinkjer OK 11:54:00 139507144 Brage Løver Hovden Stord Orientering 11:56:00 142831145 Anders Nyaas Tynset IF 11:58:00 132765146 Simen Solli Lind IL BUL-Tromsø 12:00:00 168638147 Sander Knold Sarpsborg OL 12:02:00 109341148 Kim-Andrè Kjenes Haugland Varegg Fleridrett 12:04:00 158242*149 Audun Heimdal Konnerud IL 12:06:00 158253*150 Anders Hallem Iversen Steinkjer OK 12:08:00 128493151 Kristian Nilsen Sandnes Emblem IL 12:10:00 141670152 Peter Nordbrøden Halden SK 12:12:00 132021153 Erlend Nilsen Sandnes Emblem IL 12:14:00 155095154 Martin Løvås OK Nidarøst 12:16:00 158266*155 Håvard Bakke Ringerike OL 12:18:00 160315156 Olav Andreas Remmen OL Trollelg 12:20:00 121201157 Nils Ola Kvam Freidig 12:22:00 176240158 Endre Høivold Kongsberg OL 12:24:00 155651159 Petter Norsted Kildebo Halden SK 12:26:00 91171160 Sigurd Bonden Kjørsvik Kongsberg OL 12:28:00 146532161 Lars Gustav Rogne Nittedal OL 12:30:00 130731162 Håkon Blågestad Indre Østfold OK 12:32:00 132724163 Karsten Martinussen Fossum IF 12:34:00 148659164 Trygve Lægran Steinkjer OK 12:36:00 128479165 Even Prestbøen Sandefjord OK 12:38:00 173003166 Helge Nikolai Helmersen Fet OL 12:40:00 147584167 Øyvind Johannessen IL Gneist 12:42:00 124849168 Åsmund Aamodt Resell Nydalens SK 12:44:00 132009169 Amund Garsrud Tvedt Vaulen Orienteringsklubb 12:46:00 100570170 Kristoffer Nygård Egersund OK 12:48:00 134843171 Erik Wegner Hodt Fossum IF 12:50:00 177753172 Sigurd Rønning Modum OL 12:52:00 158308*173 Ulrik Astrup Arnesen Heming Orientering 12:54:00 136882174 Anders Stiansen Nygaard Ås-UMB Orientering 12:56:00 124720175 Johannes Bakke Aashamar Flosta IL 12:58:00 114837176 Sondre Lorentsen OK Silsand 13:00:00 158258*177 Toralf Grande Kongsberg OL 13:02:00 112784178 Truls Sildnes Baklid Konnerud IL 13:04:00 119523179 Herman Kirste Skien OK 13:06:00 140117180 Skjalg Hundseid Kamsvåg IL Tyrving 13:08:00 123838SIDE 19


Startliste Hovedløp lang 2012H16S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr6 Jardar Lindaas Bringedal Haugesund IL Orientering 10:28:00 1491637 Krister Hovde Ringsaker OK 10:30:00 1770128 Dzmitry Karpenka Asker Skiklubb 10:32:00 1426679 Olai Stensland Lillevold Ås-UMB Orientering 10:34:00 15416310 Øystein Tallhaug Engelstad Ringsaker OK 10:36:00 13423411 Torstein Borsheim Kyllesø Sandnes IL (Rogaland) 10:38:00 15864212 Odd Kasper Ekre Indre Østfold OK 10:40:00 16088613 Asgeir Ristesund Fredrikstad SK 10:42:00 16035814 Bjørn André Aaslund Fet OL 10:44:00 16834315 Vebjørn Heitmann Mikkelsen Alta OL 10:46:00 15438116 Sigurd Melsom Fossum IF 10:48:00 17079917 John Kasper Svergja Nord-Østerdal OK 10:50:00 15701518 Kaspar Lilja Modum OL 10:52:00 8224219 Rein Helle Mårdalen Freidig 10:54:00 15434320 Jakob Mestvedthagen Hemsedal IL 10:56:00 15395321 Karl Fremstad Larvik OK 10:58:00 16900022 Anders Ronæss Hansen Vaulen Orienteringsklubb 11:00:00 8303723 Jørgen Wingerei Porsgrunn OL 11:02:00 158377*24 Henrik Eijsink Ås-UMB Orientering 11:04:00 17794825 Kristian Lampe Gjemdal Heming Orientering 11:06:00 12607226 Olav Ekrheim Fana IL 11:08:00 17091427 Henrik Nielsen Solberg Stjørdals-Blink Orientering 11:10:00 15370928 Øyvind Wiggen Byåsen IL 11:12:00 15592429 Eskild Ronæss Melleby Vaulen Orienteringsklubb 11:14:00 158367*30 Are Smeland Nygårdseter Vegårshei IL 11:16:00 17939531 Rasmus Njølstad Vonen Varegg Fleridrett 11:18:00 14537632 Michael Woodward OK Moss 11:20:00 12160933 Magnus Rokne Vågen Nydalens SK 11:22:00 16833534 Håvard Irgens Bodø og Omegn IF Orientering 11:24:00 15470235 Matias Hodne Hanisch Kristiansand OK 11:26:00 15863736 Lasse Simonsen Fredrikstad SK 11:28:00 3839437 Endre Wigaard Oppsal Orientering 11:30:00 17458938 Vegard Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 11:32:00 16547639 Jørgen Weidemann Nydalens SK 11:34:00 14528840 Henrik Røen Samnanger IL 11:36:00 17819241 Marius Witte Alta OL 11:38:00 12948642 Martin Søderlind OK Sør 11:40:00 15397243 Claus Martinsen Heming Orientering 11:42:00 18177744 Henrik Upsal Kristiansand OK 11:44:00 158372*45 Vegard Rønning Huber Tynset IF 11:46:00 16568646 Andreas Eide Skjæveland Stavanger Orienteringsklubb 11:48:00 11493147 Erlend Gjestrum Hedrum OL 11:50:00 15694748 Torgeir Sulheim Lillehammer OK 11:52:00 17474049 Steinar Kollerud Lillomarka OL 11:54:00 17482550 Ivar Aukrust Osmoen Nord-Østerdal OK 11:56:00 14277051 Henrik Olav Aandstad Indre Østfold OK 11:58:00 14527252 Arvid Lyngstad Wing OK 12:00:00 14588453 Håvard Nummedal Os Førde IL 12:02:00 13221554 Magnus Sandven Notodden OL 12:04:00 12485955 Øystein Krogstie Freidig 12:06:00 15434156 Erik Dukefoss Lillehammer OK 12:08:00 12387457 Andreas Marcussen Asker Skiklubb 12:10:00 16883158 Dag Blandkjenn Kristiansand OK 12:12:00 9798659 Runar Bjørhovde Bækkelagets SK 12:14:00 16033960 Herman Moe Fet OL 12:16:00 18103161 Ola Jordheim Hemsedal IL 12:18:00 15577762 Erland Kvisle Asker Skiklubb 12:20:00 13616063 Karsten Hervik Hansen Haugesund IL Orientering 12:22:00 12934664 Ola Brende Fossum IF 12:24:00 16599665 Vebjørn Fallbakken Berge Løten OL 12:26:00 15704266 Ask Kleist Godal Bodø og Omegn IF Orientering 12:28:00 13687267 Brage Hellen TIF Viking 12:30:00 11643068 Matias Sølvsberg Noren Hamar OK 12:32:00 15486669 Lars Grønlund Ringerike OL 12:34:00 13479470 Hans Kristian Folde Molde og Omegn IF 12:36:00 12919271 Peder Fossheim Asplin Gjø-Vard OL 12:38:00 9645072 Sigurd Ruud Skjeseth OL Vallset/Stange 12:40:00 15964373 Sivert Vinjevoll Årdal Førde IL 12:42:00 12181074 Erling Hovdenak Sylte Molde og Omegn IF 12:44:00 14214175 Oskar Størmer Fossum IF 12:46:00 12359076 Ingvar Rafdal Stord Orientering 12:48:00 9633177 Stian Sundsvik Frol IL 12:50:00 18079378 Jostein Bergsvåg Stord Orientering 12:52:00 9752679 Are Årøen Lykke Emblem IL 12:54:00 14165380 Vebjørn Tandberg Nydalens SK 12:56:00 15775581 Johan Otto Munkeby Frol IL 12:58:00 14421282 Anders Israelsson OK Skøynar 13:00:00 12700083 Ole-Kristian Kaspersen Mo OK 13:02:00 16580584 Eilif Tandberg Swensen Asker Skiklubb 13:04:00 14353785 Elias T. Mølnvik Fossum IF 13:06:00 15705686 Endre Aaen Stjørdals-Blink Orientering 13:08:00 15370887 Henrik Bordal Ringsaker OK 13:10:00 9233688 Einar Lofthus Lillehammer OK 13:12:00 16511189 Elias Wiklund Nydalens SK 13:14:00 17219190 Vetle Brekmo Lillehammer OK 13:16:00 14639191 Håkon Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegn 13:18:00 100382D14S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr3006 Stine Njåstein IL Tyrving 10:11:00 1609733007 Maiken Sandberg Nydalens SK 10:13:00 1177333008 Dina Sofie Antonsen Fredrikstad SK 10:15:00 1557683009 Rannveig Winsnes Nordhagen Ås-UMB Orientering 10:17:00 915743010 Nora Synnøve Woxholth Asker Skiklubb 10:19:00 1607623011 Amalie Fjæstad Amundsen Konnerud IL 10:21:00 1239133012 Malin Sandstad Freidig 10:23:00 1595503013 Marte Mjeldheim Sandvoll IL Gneist 10:25:00 1208643014 Mina Haver Lillomarka OL 10:27:00 1584183015 Mia Larsen Sveberg Verdal OK 10:29:00 1372373016 Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL 10:31:00 1603403017 Anniken Helland-Hansen IL Tyrving 10:33:00 1410723018 Marie Treekrem Ås-UMB Orientering 10:35:00 1206293019 Sigrid Vada Grønlie Stjørdals-Blink Orientering 10:37:00 1283623020 Margrethe Wisløff Asker Skiklubb 10:39:00 1508843021 Alma Haugen Kvisgaard Fredrikstad SK 10:41:00 1472463022 Kristin Smeby Kongsberg OL 10:43:00 1218053023 Hilvi Emerense Hamar Freidig 10:45:00 1758803024 Oda Sikkeland IL Tyrving 10:47:00 1373313025 Louise Marøy Bårdsen Heming Orientering 10:49:00 158697*3026 Maiken Økern Hågård Stjørdals-Blink Orientering 10:51:00 1395773027 Pernille Opheim Freidig 10:53:00 1425263028 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 10:55:00 1543123029 Helga Stenvik Byåsen IL 10:57:00 1451983030 Kaisa Viena Ringerike OL 10:59:00 610563031 Anne Willkommen Eiken Kongsberg OL 11:01:00 1465813032 Ylva Horten Lillomarka OL 11:03:00 1524963033 Emilie Westin Porsgrunn OL 11:05:00 1493233034 Åshild Faller Råheim Fet OL 11:07:00 1538423035 Gunhild Stuland Tysvær Varegg Fleridrett 11:09:00 1707563036 Synne Eide Rapp Raumar Orientering 11:11:00 1248663037 Idunn Haavengen Kongsberg OL 11:13:00 1673893038 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 11:15:00 1464203039 Ida Johanne Aadland Samnanger IL 11:17:00 158382*3040 Sandra B. Robertsen OL Tønsberg og omegn 11:19:00 158727*3041 Ingvild Paulsen Vie Haugesund IL Orientering 11:21:00 1465623042 Kristin Ottesen Fredrikstad SK 11:23:00 1479453043 Tonje Aasheim Nymark Askøy OL 11:25:00 1402703044 Hannah Malmei Sandnes IL (Rogaland) 11:27:00 1328503045 Sanna Fiskum Ness Freidig 11:29:00 1249413046 Silje Hadland Egersund OK 11:31:00 1465493047 Eldrid Bratsberg Wing OK 11:33:00 1314273048 Lotte Eriksen Reitan Bodø og Omegn IF Orientering 11:35:00 1707083049 Line Sølberg IL Leik 11:37:00 1605103050 Kjersti Kvistad Dengerud Steinkjer OK 11:39:00 1284903051 Synne Malene Brække Halden SK 11:41:00 1584243052 Karen Rysgård Frol IL 11:43:00 1211273053 Emma Kjerstine Martinsen Walle Bardu IL 11:45:00 1665613054 Helene Sivertsen Neverfjord IL 11:47:00 158845*3055 Anine Hallén Nydalens SK 11:49:00 1544603056 Marianne Høysæter Monsen Askøy OL 11:51:00 1395433057 Fride Sørensen IF Sturla 11:53:00 890593058 Ingvild Margrete Ofstad Bardu IL 11:55:00 675213059 Julie Nærestad IF Trauma 11:57:00 1399463060 Ingvild Benum Vestre Fossum IF 11:59:00 1207253061 Astrid Styrvold Porsgrunn OL 12:01:00 1393963062 Hanne Grandal IL Tyrving 12:03:00 1511743063 Anniken E. Karlsen Oppsal Orientering 12:05:00 158725*3064 Constance Storvestre Varegg Fleridrett 12:07:00 1193543065 Marthe Ramstad Fet OL 12:09:00 1384313066 Maria Olsbø Østmarka OK 12:11:00 1321533067 Ingvild C. Fleisje Nittedal OL 12:13:00 1758983068 Sofie Skyttersæter Iversen Heming Orientering 12:15:00 158724*3069 Johanne Øderud Vatne Bækkelagets SK 12:17:00 1453123070 Marie Line Furland Sandnes IL (Rogaland) 12:19:00 1432253071 Åse Bergan Nydalens SK 12:21:00 1248873072 Helena Åsberg Sarpsborg OL 12:23:00 1295243073 Nora Graffer Østmarka OK 12:25:00 1270633074 Karine Vestøl Vegårshei IL 12:27:00 1270913075 Line Wegner Hodt Fossum IF 12:29:00 1608383076 Fanni Jauhojärvi Markussen Asker Skiklubb 12:31:00 1775553077 Kårhild Husby Nordstad Varegg Fleridrett 12:33:00 136923D15S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr406 Nora Skyttersæter Saugerud Konnerud IL 10:31:00 176210407 Oda Lægran Nydalens SK 10:33:00 176200408 Martha Kalvig Skogan Bodø og Omegn IF Orientering 10:35:00 158532409 Vilde Malmei Sandnes IL (Rogaland) 10:37:00 132849410 Ida-Marie Hansen Sørreisa OL 10:39:00 129542411 Astrid Fiskum IL Tyrving 10:41:00 180302412 Stine Frogner Tømmervold Hamar OK 10:43:00 95256413 Tiril Ruud Bråten Raumar Orientering 10:45:00 158880*414 Tuva Bjerketvedt OK Moss 10:47:00 132651415 Ida Feiring Haltia IL Tyrving 10:49:00 135786416 Ingvild, Ytterhus Utengen Byåsen IL 10:51:00 175861417 Hanna Torjusen Fredrikstad SK 10:53:00 147245SIDE 20


Startliste Hovedløp lang 2012418 Kristin Helland-Hansen IL Tyrving 10:55:00 141074419 Emma Arnesen Byåsen IL 10:57:00 137239420 Ingrid Vrålstad Løvås Varegg Fleridrett 10:59:00 92693421 Amalie Bergstrøm Gimle IF 11:01:00 167601422 Kristin Brekke Lillomarka OL 11:03:00 158871*423 Maren Roll Paulsen Fredrikstad SK 11:05:00 112203424 Margrete Krage Sarpsborg OL 11:07:00 121634425 Ingunn Rognsvåg Fana IL 11:09:00 96384426 Emilie Johanne Hagen Raumar Orientering 11:11:00 174765427 Marie Olaussen Fredrikstad SK 11:13:00 131283428 Elin Fossum Rye Asker Skiklubb 11:15:00 143180429 Sigrid Hallem Solum Verdal OK 11:17:00 137234430 Sigrid Bjørgen OL Vallset/Stange 11:19:00 168118431 Line Laurantsen IL Gneist 11:21:00 146595432 Ragnhild Dyrstad Nordreisa IL 11:23:00 146396433 Kristine Fjeld Ringsaker OK 11:25:00 92330434 Siri Moholth Kongsberg OL 11:27:00 180239435 Beate Berg Porsgrunn OL 11:29:00 176263436 Siri Grandal IL Tyrving 11:31:00 145284437 Vilde Skage IL Gneist 11:33:00 92125438 Maren Theisen Mellembygd OL 11:35:00 174834439 Martine Topstad OL Tønsberg og omegn 11:37:00 180812440 Julie Askeland Fana IL 11:39:00 133026441 Sunniva Eik Haave Oppsal Orientering 11:41:00 158895*442 Oda Furuholmen Bodø og Omegn IF Orientering 11:43:00 170723443 Johanne Lægran Nydalens SK 11:45:00 176066444 Gina Granstedt Halden SK 11:47:00 39424445 Åshild Kolstad Mo OK 11:49:00 123899446 Synne Nesheim Flatebakken IL Tyrving 11:51:00 118487447 Ingrid Lundanes Emblem IL 11:53:00 112720448 Ingrid Nytun Nergård Nittedal OL 11:55:00 154164449 Dorte Narum OL Vallset/Stange 11:57:00 146385450 Stine Madslien Bakken Nydalens SK 11:59:00 141009451 Ingeborg Eide Byåsen IL 12:01:00 136775452 Susanne Eide Haug Stjørdals-Blink Orientering 12:03:00 165124453 Caroline Bergman Konnerud IL 12:05:00 157134454 Sigrid Søvik IL Gneist 12:07:00 140290455 Hanna E. Andersen Eiker OL 12:09:00 116447456 Kristin Blindheim Lillomarka OL 12:11:00 180936457 Benedicte Pedersen Sarpsborg OL 12:13:00 158113D16S nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr306 Sigrid Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 10:15:00 165177307 Alexandria Jensen Indre Østfold OK 10:17:00 132892308 Ingunn Egeberg Vári IF Sturla 10:19:00 159662309 Tonje Vassend Porsgrunn OL 10:21:00 149243310 Sara Angell Bakke Lillomarka OL 10:23:00 116806311 Nora Hui Andersen Hamar OK 10:25:00 176073312 Selma Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 10:27:00 129120313 Karoline Sønsterudbråten Raumar Orientering 10:29:00 161304314 Anniken Aarrestad Nydalens SK 10:31:00 123768315 Vibeke Rykkje Fana IL 10:33:00 116491316 Kristiane E. Ottesen Varegg Fleridrett 10:35:00 154308317 Nina Asheim Birkeland Halden SK 10:37:00 158423318 Oda Frøshaug Indre Østfold OK 10:39:00 145395319 Ragnhild Vada Grønlie Stjørdals-Blink Orientering 10:41:00 128488320 Ingvild Skovly Fjeldstad Ringerike OL 10:43:00 176239321 Lovise Fremstad Larvik OK 10:45:00 159011322 Suratthra Cherdchu Ålgård Orientering 10:47:00 127151323 Ingeborg Aadland Samnanger IL 10:49:00 158938*324 Kaja Bø Timestad Freidig 10:51:00 131295325 Karoline Haug Hamar OK 10:53:00 155017326 Ingrid Landmark Tandrevold Fossum IF 10:55:00 160906327 Marthe Kristensen Sarpsborg OL 10:57:00 158123328 Kristine Klock Fleten Wing OK 10:59:00 161005329 Katrine Molvik IL Gneist 11:01:00 140018330 Anine Ahlsand Nydalens SK 11:03:00 158939*331 Julie Hjortland Larvik OK 11:05:00 158946*332 Andrea Myre Johaug Os IL 11:07:00 142779333 Anna Solberg OL Trollelg 11:09:00 158965*334 Ingrid Holte Porsgrunn OL 11:11:00 166625335 Åsne Skram Trømborg Kongsberg OL 11:13:00 139609336 Rebecca Sætherhaug OL Trollelg 11:15:00 137213337 Ingvild Torgersen Halden SK 11:17:00 141069338 Kaja Bråten Løvald Asker Skiklubb 11:19:00 159024339 Stina Sandberg Nydalens SK 11:21:00 97715340 Guro Jordheim Hemsedal IL 11:23:00 155778341 Gina Mølnvik Freidig 11:25:00 170440342 Ingvild Wang Lillomarka OL 11:27:00 158428343 Idun Bækken Nord-Østerdal OK 11:29:00 96444344 Frida Sæther Freidig 11:31:00 180266345 Silje Arntzen Lierbygda OL 11:33:00 168791346 Vilde Bredholt Jørgensen Sandefjord OK 11:35:00 119288347 Ragnhild Hjermstad Fossum IF 11:37:00 157480348 Anneli Grindstad Sarpsborg OL 11:39:00 127160349 Evine Westli Andersen Løten OL 11:41:00 114843350 Karen Bjergaard Nydalens SK 11:43:00 180935351 Julia Plaian Asker Skiklubb 11:45:00 158963*352 Ane Svegård Bye Byåsen IL 11:47:00 169812353 Atalie Pedersen Bjerkvik IF 11:49:00 153860354 Emilie Bertelsen Porsgrunn OL 11:51:00 145229355 Ida Berg Hanssen Byåsen IL 11:53:00 176319356 Kjersti Heir Nydalens SK 11:55:00 118460357 Marte Hoff Hagen Byåsen IL 11:57:00 160436358 Marte Sofie Buraas Raumar Orientering 11:59:00 89611359 Karoline Jarlsby Halden SK 12:01:00 123824360 Maren Grande Verdal OK 12:03:00 129473361 Astrid Bjørgul Halden SK 12:05:00 132082362 Marit Nersten Fossum IF 12:07:00 123944363 Martine Løwengreen Sarpsborg OL 12:09:00 114069364 Christine Williksen Høiland Fossum IF 12:11:00 117702365 Toril Aasheim Nymark Askøy OL 12:13:00 140269366 Ida Rongved Ringerike OL 12:15:00 134805367 Nanna Norderud IL Tyrving 12:17:00 160974368 Unn Iveland Jacobsen Haugesund IL Orientering 12:19:00 156701369 Sigrid Merete Moen Pedersli OL Trollelg 12:21:00 157005370 Kristine Ausen Porsgrunn OL 12:23:00 68597371 Heidi Smestad Pedersen Frol IL 12:25:00 116825372 Ingrid Peikli Sandnes IL (Rogaland) 12:27:00 146422373 Thea-Elise Ødegaard Fossum IF 12:29:00 134592374 Margit Sandem Fjellengen Indre Østfold OK 12:31:00 111758375 Silje Sørnes Neverfjord IL 12:33:00 132625H14-16CS nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr3106 Anders Brevik Østmarka OK 11:10:00 1386673107 Even K. Gjedtjernet Grue IL 11:12:00 1452753108 Erling Bell Lysaker Fana IL 11:14:00 1252713109 Jørgen Teigen Søgård Kongsberg OL 11:16:00 1165873110 Henrik Fjermeros Øvrebø/Vindbjart Orientering 11:18:00 1473893111 Eirik Vestengen Lian Lillomarka OL 11:20:00 1208903112 Sevat Mestvedthagen Hemsedal IL 11:22:00 1539553113 Vegard Høiland Stavanger Orienteringsklubb 11:24:00 1527163114 Jørgen K. Gjedtjernet Grue IL 11:26:00 1802413115 Øystein Størdal Martinussen Wing OK 11:28:00 1800693116 Lars Harald Thuestad Haugesund IL Orientering 11:30:00 1757663117 Kasper Rønning Komnæs Varegg Fleridrett 11:32:00 2961193118 Aleksander Skovly Øvrebø/Vindbjart Orientering 11:34:00 1473853119 Martin Kjeldsberg Raumar Orientering 11:36:00 1242133120 Philip Roberg Ghabeli OL Trollo 11:38:00 1761793121 Jens Didrik Berg Larvik OK 11:40:00 1536243122 Mathias Høiås Bragge Fossum IF 11:42:00 1783553123 Bjørnar Almeland Fana IL 11:44:00 158215*D14-16CS nr. Navn Klubb Starttid Brikkenr3206 Ingvild Ramtvedt Næsset Sarpsborg OL 11:11:00 1473763207 Bente Green Verdal OK 11:13:00 1759713208 June Rangmel Hovde Hamar OK 11:15:00 1372443209 Johanne Marie Norsted Halden SK 11:17:00 1321363210 Hanne Tørum Haugerud Wing OK 11:19:00 1610063211 Vilde Aarreberg Nordstrøm Haugesund IL Orientering 11:21:00 1820713212 Elin Visscher OK Sør 11:23:00 606963213 Astrid Lye Moum Halden SK 11:25:00 1708243214 Anne Marte Nilsen Enerstvedt Haugesund IL Orientering 11:27:00 1728513215 Ida Aurebekk Torridal IL 11:29:00 1513023216 Marthe Svihus Sandnes IL (Rogaland) 11:31:00 1432243217 Helga Hognestad OKLillehammer11:33:00 165103SIDE 21


Øvrig informasjonStevnesenteret for Hovedløpet og O-landsleirenInformasjonssenteret befinner seg på Skeikampenbooking og velkomstsenter (gamle Thon HotelGausdal) . Her disponerer vi resepsjonsområdet rettinnenfor hovedinngangen . Det fungerer også somløpskontor for hovedløpene.Måltider: 4 måltider serveres hver dag. Se tidspunkteri program/tidsplan.Frokost og kveldsmat: Serveres i velkomstsenteret(Thon Hotel Gausdal)Åpningstider: Stevnesenteret åpner fredag 3. augustkl 1200 og holder åpent til kl 2200.Lørdag kl 2000-2230 og søndag kl 0800 – 0900 og kl2030 – 2230. Øvrige åpningtider under leiren vil blislått opp i informasjonssenteret.Innkvartering: En representant fra hver krets henterher ut nøkler til leiligheter og kvitterer for disse.Informasjon: Her får alle deltakere sin deltakerpose.Hentes helst kretsvis. Deltakerposen inneholderbl.a. startnummer til begge HL og program medstartlister, PM og annen nyttig informasjon.Deltakere og ledere får T-shirt som kan hentes avhver enkelt for å få riktig størrelse. Prøveløpskarthentes fortrinnsvis kretsvis.For øvrig får dere svar på spørsmål knyttet tilhovedløpene, transport, måltider, trening, overnatting,aktiviteter og annet nyttig.Det vil være oppslag med startlister, resultatlister,treningsgrupper, transportplan og oversikter overhvor alle bor under OLL. Følg med hver dag for viktigenyheter eller endringer.I velkomstsenteret vil lagledermøtene foregå. Her erdet også oppholdsrom der man kan slappe av. Deter gratis trådløst internett i hele velkomstsenteret,leilighetene på skitorget, Thon Hotel Skeikampen ogleiligheter.Bussavganger: Alle bussavganger og – ankomstertil/fra hovedløpene og treninger vil skje fra plassenutenfor stevnesenteret. Møtepunkt vil bli merket.Ordensregler: For at alle skal trives og få en hyggeliguke er det viktig at hver og en tar ansvar for åholde det pent og ryddig rundt seg. Søppel kastes påanviste plasser. Møkkete o-sko må tas av og settesutenfor alle leiligheter. Tørk av tøy ute eller på anvisteplasser. Se for øvrig eget punkt i programmetog oppslag.Lunsj: Lørdag og søndag smører alle matpakker.Mandag serveres lunsj to steder, Vikingland og ThonHotel Gausdal. Se kretsvis fordelingTirsdag grillunsj ute ved AstridbekkenOnsdag spiser alle på Thon Hotel Gausdal.Middag: Fredag, lørdag, mandag og tirsdag serveresmiddag to steder, Vikingland og Thon Hotel Gausdal.Se kretsvis fordeling.Bankett søndag: Serveres på Thon HotelSkeikampen for alle ungdommer og sentral arrangørstab.Fordeling i to saler, se oppslag stevnesenter.Trenere og øvrige ledere spiser på Thon Hotel Gausdal.Følgende kretser spiser på Vikingland ved deling:Akershus og Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold ogØstfold.Følgende kretser spiser på Thon Hotel Gausdal veddeling: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland,Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark,Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland,Troms,Finnmark. I tillegg trenere og arrangørstab.Viktige telefonerBrann 110Politi 112Sykebil 113FørstehjelpLegevakttelefon V. Gausdal (dagtid/arbeidstid):61 24 89 25Legevakt Sykehuset Lillehammer: 06200(Utenom arbeidstid og og akutt hjelp)Ellers gjelder også 113, da kommer man tilAMK på Gjøvik som setter inn riktig instans.KlubbsponsorLillehammer OKSIDE 22


Treningsgrupper O-landsleirenGruppe 1 - 16 år Trener: Andreas MagerøyOda Frøshaug Indre Østfold OKSara Angell Bakke Lillomarka OLEmilie Bertelsen Porsgrunn OLJulie Hjortland Larvik OKKristine Ausen Porsgrunn OLVibeke Rykkje Fana ILKatrine Molvik IL GneistSuratthra Cherdchu Ålgård OrienteringAndreas Eide Skjæveland Stavanger OKSigurd Ruud Skjeseth OL Vallset/StangeBørge Styrvold Porsgrunn OLMagnus Sandven Notodden OLRunar Bjørhovde Bækkelagets SKAnders Ronæss Hansen Vaulen OKHåkon Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegnEilif Tandberg Swensen Asker SkiklubbKarl Fremstad Larvik OKAndrea Myhre Johaug Os ILGruppe 2 - 16 år Trener: Anders EmilssonHeidi Smestad Pedersen Frol ILSigrid Merete Moen Pedersli OL TrollelgNora Hui Andersen Hamar OKUnnIveland Jacobsen Haugesund IL OrientNanna Norderud IL TyrvingBente Green Verdal OKKristine Klock Fleten Wing OKSelma Øfsthus Gravir Asker SkiklubbPederFossheim Asplin Gjø-Vard OLMatias Hodne Hanisch Kristiansand OKOle-Kristian Kaspersen Mo OKOla Jordheim Hemsedal ILTorgeir Sulheim Lillehammer OKDzmitry Karpenka Asker SkiklubbVebjørn Tandberg Nydalens SKHenrik Bordal Ringsaker OKRasmus Njølstad Vonen Varegg FleridrettGruppe 3 - 16 år Trener: Sondre Ruud BråtenGina Mølnvik FreidigKristiane E. Ottesen Varegg FleridrettFrida Sæther FreidigIngrid Holte Porsgrunn OLAnniken Aarrestad Nydalens SKSigrid Wanvik Haugen Stjørdals-Blink OrientMargit Sandem Fjellengen Indre Østfold OKIdun Bækken Nord-Østerdal OKJørgen Weidemann Nydalens SKVebjørn Fallbakken Berge Løten OLOlai Stensland Lillevold Ås-UMB OrienteringAsk Kleist Godal Bodø og Omegn IFJørgen Wingerei Porsgrunn OLHans Kristian Folde Møre og Romsdal IFAndreas Marcussen Asker SkiklubbJardar Lindaas Bringedal Haugesund IL OrientEinar Lofthus Lillehammer OKMagnus Rokne Vågen Nydalens SKThea-Elise Ødegaard Fossum IFGruppe 4 - 16 år Trener: Jonas Madslien BakkenAstrid Bjørgul Halden SKIngeborg Aadland Samnanger ILAtalie Pedersen Bjerkvik IFVilde Bredholt Jørgensen Sandefjord OKRagnhild Hjermstad Fossum IFRagnhild Vada Grønlie Stjørdals-Blink OrientAnna Solberg OL TrollelgIngvild Torgersen Halden SKTonje Vassend Porsgrunn OLSIDE 26Marius Witte Alta OLErlend Gjestrum Hedrum OLØystein Krogstie FreidigErik Dukefoss Lillehammer OKEskildRonæss Melleby Vaulen OKMartin Søderlind OK SørStian Sundsvik Frol ILVetle Brekmo Lillehammer OKVegard Rønning Huber Tynset IFGruppe 5 - 16 år Trener: Simen Eid NielsenAlexandria Jensen Indre Østfold OKMarthe Kristensen Sarpsborg OLEvineWestli Andersen Løten OLKaroline Haug Hamar OKSilje Arntzen Lierbygda OLKaja Bråten Løvald Asker SkiklubbKaroline Jarlsby Halden SKKaja Bø Timestad FreidigHenrik Eijsink Ås-UMB OrienteringArvid Lyngstad Wing OKEndre Aaen Stjørdals-Blink OrientClaus Martinsen Heming OrienteringHenrik Nielsen Solberg Stjørdals-Blink OrientJohan Otto Munkeby Frol ILSigurd Melsom Fossum IFElias T. Mølnvik Fossum IFOlav Ekrheim Fana ILGruppe 6 - 16 år Trener: Sturle NordeideKaren Bjergaard Nydalens SKChristine W Høiland Fossum IFNina Asheim Birkeland Halden SKStina Sandberg Nydalens SKÅsneSkram Trømborg Kongsberg OLKarolineSønsterudbråten Raumar OrienteringIda Berg Hanssen Byåsen ILElias Wiklund Nydalens SKVebjørn Heitmann Mikkelsen Alta OLSteinar Kollerud Lillomarka OLMatias Sølvsberg Noren Hamar OKOskar Størmer Fossum IFKrister Hovde Ringsaker OKHåvard Irgens Bodø og Omegn IFØyvind Wiggen Byåsen ILHenrik Upsal Kristiansand OKAsgeir Ristesund Fredrikstad SKGruppe 7 - 16 år Trener: Jakob Kalvig SkoganAne Svegård Bye Byåsen ILMartine Løwengreen Sarpsborg OLJulia Plaian Asker SkiklubbIngrid Landmark Tandrevold Fossum IFAnine Ahlsand Nydalens SKAnneli Grindstad Sarpsborg OLMaren Grande Verdal OKIngunn Egeberg Vári IF SturlaRein Helle Mårdalen FreidigJohn Kasper Svergja Nord-Østerdal OKOla Brende Fossum IFAre Årøen Lykke Emblem ILMichael Woodward OK MossErland Kvisle Asker SkiklubbKristian Lampe Gjemdal Heming OrienteringVegard Jarvis Westergård Varegg FleridrettTorsteinBorsheim Kyllesø Sandnes IL (Rogaland)Anders Israelsson OK SkøynarHenrik Olav Aandstad Indre Østfold OKGruppe 8 - 16 årTrener: Rasmus Rørholt Theisen


Treningsgrupper O-landsleirenToril Aasheim Nymark Askøy OLIngrid Peikli Sandnes IL (Rogaland)Marte Hoff Hagen Byåsen ILLovise Fremstad Larvik OKAnne Marte Nilsen Enerstvedt Haugesund IL OrientKjersti Heir Nydalens SKIngvild Wang Lillomarka OLMarit Nersten Fossum IFOdd Kasper Ekre Indre Østfold OKJostein Bergsvåg Stord OrienteringBrage Hellen TIF VikingKarsten Hervik Hansen Haugesund IL OrientIvar Aukrust Osmoen Nord-Østerdal OKLasse Simonsen Fredrikstad SKEndre Wigaard Oppsal OrienteringErling Hovdenak Sylte Molde og Omegn IFØystein Tallhaug Engelstad Ringsaker OKIngvar Rafdal Stord OrienteringGruppe 9 - 15 år Trener: Kari SvingheimGina Granstedt Halden SKKristinHelland-Hansen IL TyrvingBenedicte Pedersen Sarpsborg OLSigrid Søvik IL GneistVilde Skage IL GneistKristin Brekke Lillomarka OLSigrid Bjørgen OL Vallset/StangeHåkon Akselsen Haugesund IL OrientTorkel Reinhartsen Kristiansand OKMartin Løvås OK NidarøstAsbjørn Midtbø Wing OKFredrik Moe Sandefjord OKBjørnar Almeland Fana ILLars Harald Thuestad Haugesund IL OrientAnders Haflan OL Tønsberg og omegnLars Kringlebotn Hamar OKKristian Nilsen Sandnes Emblem ILJarle Lysnes Hedrum OLChristian Lillestrand Trøsken ILGruppe 10 - 15 år Trener: Siri KollerudTiril Ruud Bråten Raumar OrienteringElin Fossum Rye Asker SkiklubbMartine Topstad OL Tønsberg og omegnMaren Theisen Mellembygd OLOda Furuholmen Bodø og Omegn IFIngunn Rognsvåg Fana ILSiri Grandal IL TyrvingTuva Bjerketvedt OK MossHåkon Raadal Bjørlo Halden SKNils Ola Kvam FreidigAmund Garsrud Tvedt Vaulen OKHåvard Ulsaker Hemsedal ILBjörn Sundberg Kvale IL GneistPetter Norsted Kildebo Halden SKJørgen Teigen Søgård Kongsberg OLErlend Nilsen Sandnes Emblem ILAnders Nyaas Tynset IFHenrik Fjermeros Øvrebø/VindbjartTrygve Lægran Steinkjer OKHåkon Blågestad Indre Østfold OKGruppe 11 - 15 år Trener: Ida Vår DirdalIngrid Vrålstad Løvås Varegg FleridrettIngvild Ytterhus Utengen Byåsen ILVilde Malmei Sandnes IL (Rogaland)Maren Roll Paulsen Fredrikstad SKIda Feiring Haltia IL TyrvingRagnhild Dyrstad Nordreisa ILAmalie Bergstrøm Gimle IFPeter Nordbrøden Halden SKAndersStiansen Nygaard Ås-UMB OrienteringOle Kostøl Kristiansand OKJohannes Bakke Aashamar Flosta ILBrage Løver Hovden Stord OrienteringAmund Hoel Raumar OrienteringMarius Landsem Melhus Steinkjer OKJakob Eikner Fana ILSander Knold Sarpsborg OLØyvind Johannessen IL GneistAleksander Skovly Øvrebø/VindbjartAre Wigaard Oppsal OrienteringGruppe 12 - 15 år Trener: Emma JohansonMarie Olaussen Fredrikstad SKNora Skyttersæter Saugerud Konnerud ILHanna E. Andersen Eiker OLSiri Moholth Kongsberg OLSunniva Eik Haave Oppsal OrienteringSynne Nesheim Flatebakken IL TyrvingIngeborg Eide Byåsen ILStine Frogner Tømmervold Hamar OKJohannes Løvås Byåsen ILSverre Bang Støeng Hamar OKAnders Hallem Iversen Steinkjer OKEirik Vestengen Lian Lillomarka OLSimen Solli Lind IL BUL-TromsøEndre Høivold Kongsberg OLErik Dymbe IL GneistKristoffer Susort Kvale Haugesund IL OrientBrynjar Forseth OL TrollelgKarsten Martinussen Fossum IFHerman Kirste Skien OKJohannes Midtbø Wing OKGruppe 13 - 15 år Trener: Endre HauglandKristin Blindheim Lillomarka OLOda Lægran Nydalens SKBeate Berg Porsgrunn OLIngvild Ramtvedt Næsset Sarpsborg OLJuneRangmel Hovde Hamar OKStine Madslien Bakken Nydalens SKEmma Arnesen Byåsen ILSondre Damm TIF VikingEinar Lund Kongsberg OLHallvard Seim Grøvlen OK NidarøstSigurd Bonden Kjørsvik Kongsberg OLJørgen K. Gjedtjernet Grue ILØystein Størdal Martinussen Wing OKPreben Antonsen Byåsen ILKim-Andrè Kjenes Haugland Varegg FleridrettMagnus Wølneberg IL TyrvingThor William Skånøy Byåsen ILHåvard Stavnås Markhus Steinkjer OKGruppe 14 - 15 år Trener: André DyrstadMargrete Krage Sarpsborg OLVilde Aarreberg Nordstrøm Haugesund IL OrientDorte Narum OL Vallset/StangeMartha Kalvig Skogan Bodø og Omegn IFSigrid Hallem Solum Verdal OKCaroline Bergman Konnerud ILLine Laurantsen IL GneistTruls Sildnes Baklid Konnerud ILIvar Jevne Arnesen Hamar OKÅsmund Aamodt Resell Nydalens SKMartin Gjedrem Lund Verdal OKHelge Nikolai Helmersen Fet OLSkjalg Hundseid Kamsvåg IL TyrvingAudun Heimdal Konnerud ILSIDE 27


Treningsgrupper O-landsleirenToralf Grande Kongsberg OLJan Edvard Nødland Byåsen ILErik Wegner Hodt Fossum IFGruppe 15 - 15 år Trener: Ingvild Lindaas BringedalHanna Torjusen Fredrikstad SKJohanne Lægran Nydalens SKAstrid Fiskum IL TyrvingSusanne Eide Haug Stjørdals-Blink OrientJulie Askeland Fana ILIngrid Lundanes Emblem ILÅshild Kolstad Mo OKEmilie Johanne Hagen Raumar OrienteringUlrik Astrup Arnesen Heming OrienteringBrage Jørum Byåsen ILKristoffer Nygård Egersund OKVegard Landsverk Skien OKOlav Andreas Remmen OL TrollelgÅsmund Stenvik Byåsen ILAndreas Indahl Verdal OKHåvard Bakke Ringerike OLPhilip Roberg Ghabeli OL TrolloKristine Fjeld Ringsaker OKGruppe 16 - 14 år Trener: Elling Fossheim AsplinNora Synnøve Woxholth Asker SkiklubbKjersti Kvistad Dengerud Steinkjer OKElin Visscher OK SørKristin Smeby Kongsberg OLIdunn Haavengen Kongsberg OLEmilie Liabakk Eriksen Byåsen ILMina Haver Lillomarka OLLotte Eriksen Reitan Bodø og Omegn IFOla Løvald Bråten Asker SkiklubbCarl August Klevjer Ringerike OLMagnus Ramberg Østmarka OKJonas Mo OL Toten-TrollRikard Kammerud Ringerike OLOle Flaatten OK SkeidiOskar Grevstad Fossum IFHåkonØstraat Sævareid Halden SKTrygve Bondhus Often Tynset IFJørgen Vister Indre Østfold OKGruppe 17 - 14 år Trener: Solveig BlindheimAnine Hallén Nydalens SKHilvi Emerense Hamar FreidigÅshild Faller Råheim Fet OLSandra B. Robertsen OL Tønsberg og omegnMaiken Økern Hågård Stjørdals-Blink OrientMarie Line Furland Sandnes IL (Rogaland)Marie Treekrem Ås-UMB OrienteringTillaFarnes Hennum Lierbygda OLKaisa Viena Ringerike OLMagnus Enes Heggøy Askøy OLHallvard Arntzen Foss Sandefjord OKAnders Haga Raumar OrienteringMorten Kristian Vikerhaug Fet OLEskild Brandal Avlesbug Wing OKSondre Korstad Stjørdals-Blink OrientJostein Tandberg Nydalens SKHenrik Chr. Hirsch IF TraumaVegard Myhre Kristiansand OKMarius Pytten Kristiansand OKGruppe 18 - 14 år Trener: Tine Elisa KjemperudLine Sølberg IL LeikAnne Willkommen Eiken Kongsberg OLMaiken Sandberg Nydalens SKEmma Kjerstine Martinsen Walle Bardu ILNora Graffer Østmarka OKMalin Sandstad FreidigConstance Storvestre Varegg FleridrettSynne Eide Rapp Raumar OrienteringEivind Øfsthus Gravir Asker SkiklubbMathias Gløersen OL Tønsberg og omegnMartin Nordvi Grue ILJohannes Djupesland Haugesund IL OrientErling Bell Lysaker Fana ILOla Tandberg Ryan Asker SkiklubbJohannes Bordal Ringsaker OKAlexander Skeppland Hole Nydalens SKMartin Ekeli Onstad Oppsal OrienteringSimen Åmodt Amundsen Lardal OLOle Jakob Olsrød Stokke ILGruppe 19 - 14 år Trener: Kari Nødland FuglestadFanni Jauhojärvi Markussen Asker SkiklubbMarte Mjeldheim Sandvoll IL GneistYlva Horten Lillomarka OLJohanne Øderud Vatne Bækkelagets SKAnniken E. Karlsen Oppsal OrienteringSanna Fiskum Ness FreidigKarine Vestøl Vegårshei ILSilje Hadland Egersund OKSam Lunøe Nydalens SKVegard Gulbrandsen Asker SkiklubbAmund Bø Kongsbakk Bodø og Omegn IFLars Solli Mo OKMads Aanes Haugen Raumar OrienteringEspenSamuelsen Skiri Bodø og Omegn IFAnders Brevik Østmarka OKIvar Nordeide Botne SKOle Wanvik Haugen Stjørdals-Blink OrientAnders Løset Ringerike OLGruppe 20 - 14 år Trener: Snorre LundeGunhild Stuland Tysvær Varegg FleridrettEldrid Bratsberg Wing OKLine Wegner Hodt Fossum IFMarthe Svihus Sandnes IL (Rogaland)Helga Stenvik Byåsen ILMargrethe Wisløff Asker SkiklubbRannveigWinsnes Nordhagen Ås-UMB OrienteringKårhild Husby Nordstad Varegg FleridrettErlend Kvittum Nytrøen Tynset IFThomas Haarr Johansen Oppsal OrienteringOle Martin Edstrøm Oppsal OrienteringVegard Myklemyr Eiker OLTrym Moeng Jensen Nydalens SKAre Helle Mårdalen FreidigKristian Reiersen Jensen Birkenes ILSander Claussen Fana ILMartin Sollie Nåtedal OL TrolloSturla Frydenlund IF SturlaMartin Kjeldsberg Raumar OrienteringGruppe 21 - 14 år Trener: Ingvild Oxaas WieIda Aurebekk Torridal ILSofie Skyttersæter Iversen Heming OrienteringJohanne Marie Norsted Halden SKEmilie Westin Porsgrunn OLHelena Åsberg Sarpsborg OLMaria Olsbø Østmarka OKStine Njåstein IL TyrvingJulie Nærestad IF TraumaKasper Rønning Komnæs Varegg FleridrettOlav Schmitt Gran Halden SKBjørnar Løvli Asker SkiklubbJohannesSkjæveland Eide Stavanger OKSIDE 28


Treningsgrupper O-landsleirenGuttorm Snemyr Holtet Indre Østfold OKJørgen Kjos Barkenæs Fet OLHåvard Landro Svingheim Konnerud ILHenrik Herø Eiker OLMats Jørgen Nordmo Ingdal Mellembygd OLOlav Heggelund Lierbygda OLAndreas Sedin Raumar OrienteringGruppe 22 - 14 år Trener: Ingelinn MolvikMia Larsen Sveberg Verdal OKMaritMelby Jacobsen Lardal OLSynne Malene Brække Halden SKElise Kaland Odden Porsgrunn O-lagHanne Tørum Haugerud Wing OKHanne Grandal IL TyrvingAnnikenHelland-Hansen IL TyrvingSigrid Vada Grønlie Stjørdals-Blink OrientMathias Høiås Bragge Fossum IFVegard Høiland Stavanger OKSigurd Svaland Aas Birkenes ILKristian Nyhus Birkenes ILHåvard Eidsmo FreidigLars Risebrobakken Raumar OrienteringAudun Rognerud Bøe Fossum IFEmil Løwengreen Sarpsborg OLGjermundTørnqvist Halden Nydalens SKAdrian Opheim FreidigGruppe 23 - 14 år Trener: Torill BrekkenAlmaHaugen Kvisgaard Fredrikstad SKIngvild C. Fleisje Nittedal OLLouise Marøy Bårdsen Heming OrienteringAstrid Lye Moum Halden SKIngvild Paulsen Vie Haugesund IL OrientIda Johanne Aadland Samnanger ILPernille Opheim FreidigDina Sofie Antonsen Fredrikstad SKKristin Ottesen Fredrikstad SKSander Arnevik Ringerike OLPetter Markhus Verdal OKEven K. Gjedtjernet Grue ILVetle Elias Lynnebakken Kristiansand OKKjetil Mølnvik FreidigMarkus Kjærner-Semb Varegg FleridrettEmil Morgenlie Skei Nydalens SKStyrk Almeland Bleie Varegg FleridrettMartin Borge Heir Fossum IFVegard Vaeng Bernhardsen IL BUL-TromsøTobias Kristensen Larvik OKGruppe 24 - 14 år Trener: Ingeborg Ellegaard MelbyIngvild Benum Vestre Fossum IFKaren Rysgård Frol ILIngvild Margrete Ofstad Bardu ILAmalie Fjæstad Amundsen Konnerud ILAstrid Styrvold Porsgrunn OLMarthe Ramstad Fet OLTonje Aasheim Nymark Askøy OLOda Sikkeland IL TyrvingFride Sørensen IF SturlaSander Hildebrand Rogndokken Fet OLGard Dahlen Kongsberg OLEmil Bratbak OL Tønsberg og omegnBjørnar Brevik Raumar OrienteringTarjei Holo Fossum IFTore Heir Nydalens SKPetter Vangen Lunåsmo Tynset IFHerman Ryen Martinsen Fredrikstad SKØystein Fruseth Christiansen OL Tønsberg og omegnOdin Monsen OK SørJens Didrik Berg Larvik OKPM Kretsstafettonsdag 8. august 2012Fremmøte og arena: Skitorget, SkeikampenParkering: Gratis parkering ved arenaLøpskontor: Skeikampen booking, (OLL info kontoret)Startnummer: Startnummer deles ut på lagledermøtekvelden før.Elektronisk kvitteringssystem: Løperne må benytte egneEmit-brikker. Alle løpere skal bruke back-up lapp somdeles ut kvelden før eller fås på løpskontoret. Ved starter det satt opp postenhet for nulling og test av brikker.Lagoppstillinger må legges inn i Palisoft senest tirsdag 7.august kl. 20.00.Tidtaking: Måldommere avgjør plassering ved spurtoppjør.Starttidspunkt: - Kl 0930: D14-16- Kl 1030: H14-16Forventet målgang ca 1025 for jenter, og ca 1115 for gutter.Start/veksling: Start skjer ved fellesstart vest på arenapå arena. Veksling foregår midt på arena. Husk nullingav brikker på utsatte null-enheter ved fellesstarten ogi vekslingsfeltet. Fra start/vekslingsfelt følger løpernemerket løype til startpost (ca 200m fra start og ca 150mfra veksling). Ved veksling passerer løperne mål, levererfra seg kartet og veksler med neste løper. Utgående løpertar selv kartet, sjekk startnummer (jentenes kart hengertil venstre for huset og guttenes kart henger til høyre forhuset). Skulle ditt kart ikke henge der, fortsett til endenav huset for utlevering av reservekart. Etter ferdig etappeskal løperen følge sluse tilbake til avlesning av Emit-brikkeog “Rød sone” ved eventuelle feil.Oppvarming / Forbudt område: Oppvarming skal kun skjepå Skitorget og arena.Passering / Forvarsel: Alle etapper passerer arena ca 3min. før mål.Løypelengder: Alle etapper i begge klasser er ca 2,8 km.Kart: Skei 1:5000, ekvidistanse 2,5 m. Utgitt 2012. Kartetog løype er digital printet. Synfaring og rentegning er utførtav Erik Engebråten.Terrengbeskrivelse: Kartet dekker hyttefeltene rundtSkei, hotellområdet og deler av en golfbane. Det er en delforbudte gjerder i området, dette er stort sett skigarder, allkryssing av disse er forbudt.Det er vakter i løype der det er nødvendig.Skovalg: Anbefalt sko er lette joggesko. O-sko med piggereller knottpigg er forbudt.Resultater: Resultatlister henges opp fortløpende på arena.Premieseremoni: Ca kl 1145. Premie til 3 beste lagene ihver klasse og beste kostymelag i hver klasse.Toaletter: Benytt leilighetene eller Skeikampen booking.Løypeleggere, løpsleder, TD: Jan Arild JohnsenSIDE 29


Vinnere Hovedløp 1969-20101969H15-16: Frank Andersen, OppsalD15-16: Cilje Astrup, HemingH13-14: Geir Fløymo, NydalenD13-14: Dea Haug, Kongsberg1970H15-16: Stein Haugland, OppsalD15-16: Ingeborg Nordmo, MellombygdH13-14: Øyvind Sørlie, AskerD13-14: Rita Dolsvåg, Randesund1971H15-16: Ove Drange, GularD15-16: Anne-Lise Haugdal, FreidigH13-14: Trond Rønneberg, AskerD13-14: Anne Berit Eid, Romerkslaget1972H15-16: Arne E. Andersen, HAldenD15-16: Anne Berit Eid, RomerkslagetH13-14: Morten Berglia, EikerD13-14: Unni Thonhaugen, Skrim1973H16: Håvard Steinsholt, ÅsH15: Jørn Nordbrøden, HaldenH14: Knut Mathisen, PorsgrunnH13: Bjarne Schikora, HaslumD16: Anne Berit Eid, RomerkslagetD15: Tove Larsen, HaldenD14: Reidunn Hallan, ÅrvollD13: Anne C. Løvald, Tyrving1974H16: Morten Berglia, EikerH15: Jan Bjerketvedt, SkrimH14: Dag Rammelhof O-52H13: Sindre Langaas, NydalenD16: Tove Grete Solheim, SkrimD15: Nina Bloch Hansen, FossumD14: Anne C. Løvald, TyrvingD13: Heidi Christiansen, Bækkelaget1975H16: Kai Morten Lunde, VarteigH15: Yngvar Christiansen, OppsalH14: Tom Hultgreen, BotneH13: Jarle Teigland, O-52D16: Ranghild Teigen, SkrimtD15: Anne C. Løvald, TyrvingD14: Helle Johansen, SvelvikD13: Ida T. Tønnessen, Haslum1976H16: Rune Hellan, GrorudH15: Sindre Langaas, NydalenH14: Ragnvald Sannes, GreiH13: Stein Hagen, MossD16: Brit Volden, BækkalagetD15: Jorunn Teigen, SkrimD14: Heidi Thorsen, KonnerudD13: Bente Andersen, Store Bergan1977H16: Sindre Langaas, NydalenH15: Kim Farnes Hansen, BotneH14: Gaute Langaas, NydalenH13: Bjørn Haavangen, KongsbergD16: Ragnhild Bratberg, RingerikeD15: Ellen Sofie Olsvik, OrkangerD14: Kjersti Hov, NydalenD13: May Torill Moen, Stjørdals-BlinkSIDE 301978H16: Henning Schikora, HaslumH15: Gaute Langaas, NydalenH14: Thor Mella, RælingenH13: Eivind Damsgaard, HisøyD16: Ellen Sofie Olsvik, OrkangerD15: Kjersti Hov, NydalenD14: Grethe Løvald, TyrvingD13: Ragnhild B. Andersen, Halden1979H16: Jon Karlsen, FredrikstadH15: Børge Pedersen, LunderseterH14: Dag Songedal, VegårdsheiH13: Johan Gedde Dahl, Bærums VerkD16: Unn Hilde Heggedal, FetD15: Sidsel Rebård, Store BerganD14: Kjersti Stræte, LånkeD13: Gry Dengerud, Siggerud1980H16: Thor Mella, RælingenH15: Are Kristiansen, RælingenH14: Stein E. Berthelsen, Bærums VerkH13: Anders Bjørnsgaard, RingsakerD16: Grethe Løvald, TyrvingD15: Ingrid Hernes, GimleD14: Gunhild Rønning, SkøynarD13: Mona Kjeldsberg, Trollo1981H16: Per Olaussen, HaldenH15: Jon Ivar Bakken, BækkelagetH14: Leif Størmer, HemingH13: Kjetil Bjørlo, GimleD16: Ragnhild B. Andersen, HaldenD15: Gunhild Rønning, SkøynarD14: Anne K. Aas, Bærums VerkD13: Marianne Nygaard, Viking1982H16: Dag Økern, FrognerH15: Anders Bjørnsaard, RingsakerH14: Stig Brerthelsen, Bærums VerkH13: Knut Norland, Gjø-VardD16: Gunhild Rønning, SkøynarD15: Mona Kjeldsberg, TrolloD14: Bente Anette Selvli, KjellmyraD13: Wenche-Lill Hansen, O-521983H16: Bjørnar Valstad, Stjørdals-BlinkH15: Ole H. Ellingsen, KongsbergH14: Kjell E. Vestrum, Store BerganH13: Espen Bergstrøm, GimleD16: Heidi Arnesen, TrollelgD15: Bente Anette Selvli, KjellmyraD14: Tone Bjerknes BødalenD13: Lene Puck, Halden1984H16: Espen Klovning, PorsgrunnH15: Knut Norland, Gjø-VardH14: Bjørnar Lynum, Stjørdals-BlinkD16: Ragnhild Dåsnes, PorsgrunnD15: Eva-Lill Eriksen, AskerD14: Torunn Fossli, Austre Moland1985H16: Einar Wahlstrøm, HemingH15: Ståle Hagen, KorgenH14: Hans Petter Eng, RælingenD16: Tone Bjerknes, RøykenD15: Hanne Sandstad, SelbuD14: Katrine Bakken, Heming1986H16: Bjørnar Lynum, Stjørdals-BlinkH15: Pål Skogedal, AskerH14: Øyvind Stokseth, FredrikstadD16: Kristi Lysaker, EikerD15: Trine Rannem, SørliaD14: Marianne Arvesen, Store Bergan1987H16: Pål Skogedal, AskerH15: Espen Valsgård, FlaggtreffH14: Espen Bekhus, FredrikstadD16: Anne Blomhoff, HemingD15: Hanne Staff, NittedalD14: Miri Jørgensen, Bækkelaget1988H16: Harald Torbjørnsen, GraneH15: Gaute Stavik, Molde og OmegnH14: Morten Skogsfjord, KongsbergD16: Kristin Bøkseth, BuvikD15: Miri Jørgensen, BækkelagetD14: Trude Harstad, Birkenes1989H16: Gaute Stavik, Molde og OmegnH15: Thomas Edvardsen, AskerH14: Geir O. Kvernstuen, NotoddenD16: Birgitte Huseby, FredrikstadD15: Åshild Hamre, DrangedalD14: Ragnhild Myrvold, Kongsberg1990H16: Anders Storbråten, BækkelagetH15: Hans Trøan, HadelandH14: Jørgen Lerfall, Stjørdals-BlinkD16: Turid Hagelia, GjerstadD15: Anette Kocbach, Bergens TFD14: Anne M. Hausken, Torvastad1991H16: Hans Trøan, HadelandH15: Trond Døskeland, FanaH14: Kjetil Dahl, SkienD16: Ragnhild Myrvold, KongsbergD15: Stine H. Kirkevik, AskerD14: Kristin Aure, Drangedal1992H16: Jon Solberg, BøH15: Hans G. Omdal, VindbjartH14: Dyre Meen, PorsgrunnD16: Anne M. Hausken, TorvastadD15: Aasne Fenne Hoksrud, SkienD14: Elin Bjerva, Drangedal1993H16: Nils Albert Aamand, SkienH15: Jostein Moe, ØverbøH14: Christian Kahrs, FredrikstadD16: Vigdis Færestrand, KristiansandD15: Gro V. Sæther, RælingenD14: Eirill P. Buvik, Korgen1994H16: Jørgen Rostrup, GraneH15: Trond Kortner, PorsgrunnH14: Anders B. Øksenholt, SkienD16: Gro Vogt Sæther, RælingenD15: Eirill P. Buvik, KorgenD14: Inger Morset, Selbu1995H 16: Trond M. Kortner, PorsgrunnH 15: Jann Post, SkimtH 14: Even Lillemo, KongsbergD 16: Karin Sørlie, FossumD 15: Linda Antonsen, FredrikstadD 14: Ingun Sundelin, Bækkelaget1996H 16: Rune Strandberg, Øvrebø & VenneslaH 15: Glenn Tørå, GraneH 14: Christian Bøen, PorsgrunnD 16: Marte Balchen, OddersjaaD 15: Gerd I. Legård, OddaD 14: Lene Moe, Raumar1997H 16: Olav Bakken Hagelia, GjerstadH 15: Christian Bøen, PorsgrunnH 14: Lars Skjeset, VangD 16: Tonje Rasmussen, TønsbergD 15: Kristin Øverøyen, TyrvingD 14: Line Hagman, Kolbotn & Skimt1998H 16: Carl Waaler Kaas, Heming/NjårdH 15: Kristian Dalby, HaldenH 14: Eirik Watterdal, Tønsberg og OmegnD 16: Tone Ellefsen Lye, TyrvingD 15: Line Hagman, Kolbotn & SkimtD 14: Hege Ask-Henriken, Konnerud1999H 16: Kristian Dalby, HaldenH 15: Audun Bjerkreim Nilsen, TorridalH 14: Østein Sørensen, EikerD 16: Anne Øverøyen, TyrvingD 15: Karianne Ruud, FredrikstadD 14: Mari Fasting, Moss2000H 16: Mats Norum, FredrikstadH 15: Øystein Sørensen, EikerH 14: Anders Skarholt, AskerD 16: Jorid Flatekval, OppsalD 15: Mari Fasting, MossD 14: Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Torridal2001H 16: Øystein Sørensen, EikerH 15: Magnus Hov, HaldenH 14: Øyvind Watterdal, Tønsberg og OmegnD 16: Mari Fasting, MossD 15: Betty Ann Bjerkreim Nilsen, TorridalD 14: Heidi Ø. Bagstevold, Kongsberg2002H 16: Tore Dyrhaug Mo, ØstmarkaH 15: Olav Lundanes, EmblemH 14: Espen Jakobsen, FredrikstadD 16: Betty Ann Bjerkreim Nilsen, TorridalD 15: Mali Fjogstad Nielsen, KongsbergD 14: Liv Bjerkreim Nilsen, Torridal2003H 16: Olav Lundanes, EmblemH 15: Erik Sagvolden, ØstmarkaH 14: Håkon Heggedal, KongsbergD 16: Nina Smestad, LøtenD 15: Gitte Bromander, FredrikstadD 14: Rannveig Øverøyen, Tyrving2004H 16: Erik Sagvolden, ØstmarkaH 15: Håkon Heggedal, KongsbergH 14: Mathias Bjugan, WingD 16: Lone S. Molstad, Gjø-VardD 15: Britt Ingunn Moian Nydal, AskerD 14: Martine Åstebøl, Oppsal2005H 16: Ulf Forseth Indgaard, FrolH 15: Vegard Danielsen, OddersjaaH 14: Daniel Carløy Skjønsfjell, Tønsberg og OmegnD 16: Britt Ingunn Moian Nydal, AskerD 15: Live Lindemark, AskerD 14: Anette Baklid, Konnerud2006H 16: Gaute W. Hallan Steiwer, LillomarkaH 15: Jo Forseth Indgaard, FrolH 14: Mathias Nalum Olsen, LarvikD 16: Mari Jevne Arnesen, HamarD 15: Audhild Bakken Rognstad, LillehammerD 14: Anne-Tine Markset, Koll2007H 16: Jo Forseth Indgaard, FrolH 15: Mathias Nalum Olsen, LarvikH 14: Anders Bjergaard, NydalenD 16: Anette Baklid, KonnerudD 15: Ingjerd Myhre, KongsbergD 14: Julie Størmer, Fossum2008H 16: Mathias Nalum Olsen, LarvikH 15: Anders Bjergaard, NydalenH 14: Magne Haga, raumarD 16: Ingjerd Myhre, KongsbergD 15: Kamilla Olaussen, FredrikstadD 14: Marthe Gløersen, Tønsberg og OmegnSprint:H 16: Simen Olafsen, FreidigH 15: Bjørn Lundanes, EmblemH 14: Thomas Schive, MossD 16: Ingjerd Myhre, KongsbergD 15: Kamilla Olaussen, FredrikstadD 14: Runa Fremstad, Larvik2009H 16: Tommi Luchsinger, KongsbergH 15: Sebastian Torgersen, BækkelagetH 14: Sigur Heggedal, KongsbergD 16: Kamilla Olaussen, FredrikstadD 15: Runa Fremstad, LarvikD 14: Solveig Hegstad Krüger, NydalenSprint:H 16: Sindre Bæk, LøtenH 15: Trond Einar Moen Pedersli, TrollelgH 14: Jonas Madslien Bakken, NydalenD 16: Anna Ulvensøen, Tønsberg og OmegnD 15: Mari Støen Gussiås, Molde og OmegnD 14: Andrine Benjaminsen, Lillomarka2010H 16: Borger Melsom, FossumH 15: Sigur Heggedal, KongsbergH 14: Steinar Kollerud, LillomarkaD 16: Runa Fremstad, LarvikD 15: Synnøve Bråten, VegårsheiD 14: Kaja Bråten Løvald, AskerSprint:H 16: Trond Einar Moen Pedersli, TrollelgH 15: Andreas Sølvberg, LeikH 14: Olai Stensland Lillevold, Ås-UMBD 16: Mathilde Rundhaug, MoD 15: Ingrid Gulbrandsen, AskerD 14: Kaja Bråten Løvald, AskerDe tre beste i 2011Hovedløp SprintD14 1. Ingeborg Eide, Byåsen IL H14 1. Amund Hoel, Raumar Orientering2. Marie Olaussen, Fredrikstad SK 2. Audun Heimdal, Konnerud3. Emma Arnesen, Byåsen IL 3. Håkon Raadal Bjørlo, Halden ILD15 1. Anine Ahlsand, Nydalens SK H15 1. Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering2. Frida Sæther, SPK Freidig 2. Håvard Irgens, Bodø og Omegn IF Orientering3. Tonje Vassend, Porsgrunn OL 3. Vegard Jarvis Westergård, Varegg FleridrettD16 1. Synnøve Bråten, Vegårshei IL H16 1. Andreas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL2. Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 2. Jon Nilsen, Vegårshei IL3. Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 3. Jonas Ressem, Frol ILHovedløp LangdistanseD14 1. Gina Granstedt, Halden SK H14 1. Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK2. Marie Olaussen, Fredrikstad SK 2. Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering3. Ingeborg Eide, Byåsen IL 3. Johannes Bakke Aashamar, Flosta ILD15 1. Nina Askheim Birkeland, Halden SK H15 1. Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering2. Gina Mølnvik, SPK Freidig 2. Øyvind Wiggen, Byåsen IL3. Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 3. Ivar Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OKD16 1. Andrine Benjaminsen, Lillomarka O L H16 1. Andreas Sølberg, IL Leik2. Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 2. Anders Sommerstad Juveli, Lillomarka OL3. Kaja Winsnes Nordhagen, ÅS-UMB Orientering 3. Jon Nilsen, Vegårshei IL


ORDENSREGLER FOR DELTAGEREOm tid og respekt1. Møt alltid presis, tidene er ikke veiledende.2. Lytt godt til alle beskjeder som blir gitt.3. Hold deg oppdatert på skriftlig informasjon.4. Det er ditt ansvar å være på rett sted til rett tid.5. Respekter køordninger, romfordelinger og andre regler for HL/OLL 2012.Om orden og renslighet6. Vask dere nøye etter trening med såpe.7. Ikke tørk treningstøy inne i leilighetene.8. O-sko tas av og settes utenfor leiligheten.9. Vask dere på hendene før alle måltider og etter alle toalettbesøk.10. Hold det ryddig og husk å lufte godt ut i leiligheten.11. Kast søppel i søppelbøtte og containere hver dag.Om helse og sikkerhet12. Blir du syk, si fra.13. Er du redd, si fra.14. Ser du noen slå seg eller holde på å skade seg, hjelp til og si fra.15. Har du god helse, tren enda mer!16. Pass på dine verdisaker, arrangøren tar ikke ansvar.Om trivsel og vennskap16. Ikke la noen stå alene i et hjørne.17. Finn deg en ny venn18. Smil i stedet for å gråte, dersom du gråter grunnet pt. 12 eller 13. si fra.Om å finne poster og få næring før og etter trening19. Orienter deg frem i skogen, ikke bom så sykt mye.20. Frukt kan du få etter trening. Ikke spis så alt for mye godteri.21. Drikk mye vann. Så du ikke går i bakken. Ha med egen drikkeflaske.22. Gå i bakken dersom du ikke orker å løpe.23. Husk å spise godt til alle måltider og smør matpakke lørdag og søndag.Om å kle seg24. Kle deg etter vær og vind – husk vi er på fjellet !25. Etter trening er det greit å ha noe tørt å skifte til.Om å legge seg25. Vær på egen leilighet senest kl 22:30 (23:30 på søndag/tirsdag)26. Det skal være ro på hyttene kl 23:00 (24:00 på søndag/tirsdag)27. Legg hodet på puten, la resten av kroppen finne sin plass i sengen. Lukk øyne og SOV .SIDE 31


SIDE 32

More magazines by this user
Similar magazines