Barrierer for storskala vindkraftutbygging i Norge - Energi Norge

energinorge.no

Barrierer for storskala vindkraftutbygging i Norge - Energi Norge

BARRIERER FOR STORSKALAVINDKRAFTUTBYGGING I NORGEPTK - 5. mars 2012Olav RommetveitFoto: R. Myre


Prosjekter i Østfold Energi / Vardar / EBI drift (22,6 MW)Konsesjonssøkt (1047 MW)Meldt (213 MW)Under bygging (52,5 MW)Konsesjon (66 MW)Innvordfjellet (115 MW)Helligvær (12 MW)Sjonfjellet (NGK) (360 MW)Remmafjellet (130 MW)Geitfjellet (180 MW)Haram (66 MW)Mehuken I (4 MW)Vågsvåg (24 MW)Mehuken II (18 MW)Guleslettene (180 MW)4


FORNYBARMÅLNorsk–Svensk fornybarmål innen 2020: 26,4 TWhNorsk andel:13,2 TWhVindkraft: 6-7 TWh ?Det betyr:2-2.500 MW ellerca. 1.000 vindturbiner6


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGEProsjektnavnAntallturbinerInstallert effekt[MW]Normal/forventetproduksjon[GWh]Valsneset 4 9,2 35Hitra 1 24 55,2 138Smøla 1 og 2 68 150 356Mehuken 1 og 2 13 22,65 65Kjøllefjord 17 39,1 119Havøygavlen 16 33 100Sandhaugen 3 9 22Nygårdsfjellet 1-2 14 32,2 53Hundhammerfjellet 12 36,5 82,2Bessakerfjellet 1 25 57,5 175Høg-Jæren * 26 (32) 59,8 (73,6) 188 (232)Diverse < 5 MW 21 15,2 46,2TOTALT 243 519 1379,4


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGEValsneset:5 turbiner – 10,5 MWHitra 1:24 turbiner – 55,2 MWSmøla 1 og 2:20 + 48 turbiner – 40 + 110 MWHarøy:5 turbiner – 3,75 MWMehuken 1 og 2:5 + 8 turbiner – 4,25 MW + 18,4 MWMidtfjellet 1:21 turbiner – 52,5 MWStorøya (sertifikat):2 turbiner, 1,6 MWUtsira vind og hydrogenanlegg:2 turbiner – 1,2 MWHywind (off) (test):1 turbin – 2,3 MWHøg-Jæren:32 turbiner – 73,6 MWLista:31 turbiner – 102 MWFjeldskår:5 turbiner – 3,75 MWSØR-NORGE: 477,75 MWI drift (Enova)I drift (sertifikat)Under konstruksjon


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGEKjøllefjord:17 turbiner – 39,1 MWHavøygavlen:16 turbiner – 33 MWFakken:18 turbiner – 54 MWSandhaugen:3 turbiner – 9 MWAndøy vindmølle:1 turbin – 0,4 MWHovden vindmølle:1 turbin – 0,4 MWNygårdsfjellet 1 og 2:3 + 11 turbiner – 6,9 + 25,3 MWNORD-NORGE: 303 MWVikna:4 turbiner – 1,8 MWYtre Vikna:17 turbiner – 39,1 MWHundhammerfjellet:12 turbiner – 36,5 MWBessakerfjellet 1:25 turbiner – 57,5 MWI drift (Enova)I drift (sertifikat)Under konstruksjon


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGE - KONSESJONERFINNMARK:Rákkocearro:TROMS:Fakken:Kvitfjell:NORDLAND:Andmyran:Røst:Vardøya:200 MW60 MW200 MW160 MW9 MW6 MWNORD-TRØNDELAG:Ytre Vikna:249 MWVindparker med konsesjon: 985 MWVindparker der konsesjonen er anket: 770 MWSØR-TRØNDELAG:Sørmarkfjelleia/Oksbåsheia:Bessakerfjellet 2:Roan:Harbakfjellet:Kvenndalsfjellet:Storheia:150 MW10 MW300 MW90,75 MW100 MW220 MW


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGE - UTBYGGINGSKLAREHitra 2:25 turbiner – 75 MWHaram:33 turbiner – 66 MWKlar til bygging:Under bygging:239 MW124,5 MWMidtfjellet:21 turbiner – 52,5 MW23 turbiner – 57,5 MWTysvær:13 turbiner – 39 MWÅsen 2:2 turbiner – 1,6 MWLista:31 turbiner – 72 MW


STATUS FOR VINDKRAFT I NORGE - UTBYGGINGSKLARERákkocearro:10 turbiner – 30 MWFakken:18 turbiner – 54 MWRøst:3 turbiner – 9 MWVardøya:2 turbiner – 5 MWKlar til bygging:Under bygging:54 MW93,1 MWYtre Vikna:17 turbiner – 39,1 MWBessakerfjellet 2:5 turbiner – 10 MW


Tiden det tarfra NVE harTiden det tarfattet vedtak til OEDSfra søknad tilOED får behandlingstidNVE-vedtakTiden oversendt det tarfra klagen NVE harTiden det tarGitt 720 fattet vedtak 201 til OEDS 525 1446fra søknad tilDrift 414 OED får 201 behandlingstid 482 1097NVE-vedtakAvslått 818 oversendt 151 562 1531Gjennomsnitt 650 klagen 184 523 1358Gitt 720 201 525 1446Drift 414 201 482 1097Avslått 818 151 562 1531Gjennomsnitt År 650 År 184 År 523 1358Gitt 1,97 0,55 1,44 4,0Drift 1,13 0,55 1,32 3,0Avslått 2,24 0,41 1,54 4,2Gjennomsnitt År 1,78 År 0,51 År 1,43 3,7Gitt 1,97 0,55 1,44 4,0Drift 1,13 0,55 1,32 3,0Avslått 2,24 0,41 1,54 4,2Gjennomsnitt 1,78 0,51 1,43 3,7BARRIERE 1: BEHANDLINGSTID VINDKRAFT• Behandlingstiden har økt med ett år?• Større søknadsmengde lengre behandlingstid?• Hva skal OED behandle?• Rogalandsprosjektene har ligget i OED siden sept 2010,Fosenprosjektene siden mars 201116


BARRIERE 1: BEHANDLINGSTID VINDKRAFT17


BARRIERE 1: BEHANDLINGSTID VINDKRAFTStatus Antall prosjekter MW GWhI drift 22 519,00 1380,00I drift, så avsluttet 4 3,76 13,00Konsesjon gitt 37 3281,15 9213,80Søknad sendt 55 5511,50 15537,60Prosjekt meldt 54 15587,00 54094,00Prosjekt avsluttet 44 5565,00 14977,00Konsesjon avslått 21 2542,25 7065,50SUM 237 33009,66 102280,90• Nok prosjekter til å oppfylle fornybarforpliktelsene• NVE ikke flaskehals for denne oppnåelsen• Er det riktig at kommunene har veto?• OED må sørge for rask ankebehandling• Nye prosjekter nå rekker knapt 2020-fristen18


Effekt [MW]BARRIERE 2: NETT3500300025002000150010005000R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8VannVindNettkapasitet i dag Nettkapasitet 2025Kartkilde: Enova«Mulighetsstudie for landbasertvindkraft 2015 og 2025»


BARRIERE 2: NETTOrkdal – Snillfjord(2017)Ørskog – Fardal(2015)Mongstad-Modalen(2016)Vestre korridorKr. sand – Sauda(2020)20


BARRIERE 2: NETTBalsfjord – Hammerfest(2017)Ofoten – Balsfjord(2015)Namsos – Roan – Storheia(2015)• Nettet begrenser utbygging, medunntak av i Rogaland• Det er først fra 2016 man kan fåvesentlig mengder vindkraft• Ett år fra montasje første mølle tilvindparken er på sertifikater• Ca. 700 MW vindkraft frem mot 2017på elsertifikater21


VINDKRAFT I 2020Snillfjord-omr: 400 MWSogn og Fjordane: 400 MWHordaland: 100 MWRogaland:600 MWSør-Norge: 1500 MW22


VINDKRAFT I 2020Troms/Finnmark: 300 MWNordland: 300 MWFosen: 500 MWNord-Norge: 1100 MW23


BARRIERE 3: FINANSIERING• Bygging av 2.500 MW vindkraft tilsvarer en investering på ca. 30milliarder kroner. I tillegg kommer like mye vannkraft!• Stort sett kraftselskap som står bak vindkraftprosjektene• Kraftselskapene er solide nok til å dekke EK-andel i prosjektene• Hvordan lykkes med finansiering:• Solide og erfarne utbyggere• Organisering - Portefølje av vindkraftprosjekter• Sikre kontantstrømmen – PPA, serviceavtale medturbinleverandør• Vurdere ulike investorer – banker, fond etc.24


BARRIERE 4: LEVERANDØRER - TURBINER• Ca. 400 MW vindkraft (150 turbiner) per år fra 2017-2020• 9.700 MW vindkraft installert i Europa i 2011 (900 MW offshore)• Norsk andel er liten – Europa, USA, Asia vil styre markedet• Risiko for at turbiner for kalde og vindfulle lokasjoner ikkeprioriteres25


Vindfordeling [timer/år]Effekt [P]BARRIERE 4: LEVERANDØRER - TURBINTEKNOLOGI1. IEC 1a: ~1500 MW Ønsker større rotorIEC 2a: ~1000 MW2. Stormkontroll 3. Anti-ising100090080070060050040030020010001 5 9 13 17 21 25 29 33 37Vindhastighet [m/s]Øker produksjonen med 2-3 %på enkelte lokasjoner26


BARRIERE 4: LEVERANDØRER – BYGG/ANLEGG, KABLER• 1000 turbiner krever 600 km med veier, ca. 1000 mål medoppstillingsplasser pluss en rekke kaianlegg• Det blir kamp om anleggsentreprenørene i perioden 2017-2020• Det er allerede i dag stor etterspørsel etter kabler (22 kV og 34kV)• Ressurser til prosjektering, anskaffelser og gjennomføring avutbyggingsprosjektene blir en utfordring. Vi mangler alleredemange ingeniører i Norge!• I tillegg skal det bygges vannkraft i Norge og like mye vind- ogvannkraft i Sverige!27


OPPSUMMERINGStatus vindkraft:- Litt over 500 MW bygd (ENOVA)- Litt over 200 MW kan bygges nåDe 4 barrierene:1. NVE gir tilstrekkelig med konsesjoner til at målet kan nås. OED/MD børbehandle ankene raskere.2. Nettkapasitet er en stor barriere. Mangel på nett skyvervindkraftutbyggingen ut til etter 2016. Kartlegg ledig nettkapasitet!3. Avhengig av ekstern finansiering. De best strukturerte vindparkene fården beste finansieringen4. Det er viktig å utvikle turbiner for norske forhold. Anleggsentreprenører,kabelleverandører og ingeniører for utbyggingsfasen blir mangelvare i2017-2020• 2.500 MW vindkraft i Norge innen 2020 mulig, men lite sannsynlig?• Det aller meste (2/3) kommer etter 2016 – mest langs kysten, noeinnlands kan komme mot slutten av perioden• Det kommer en tid etter 2020 også …….28


Foto:www.zephyr.no29

More magazines by this user
Similar magazines