Views
8 months ago

Byavisa Moss nr 355

Byavisa Moss nr 355 for uke 15 - 2018

er godt å se, både på

er godt å se, både på Byavisas side for leserinnlegg og på Facebook, at folk engasjerer seg for byen Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no vår og distriktet vårt. Det er derimot ikke like positivt å observere at folk uttaler seg om ting de åpenbart Byavisa Moss arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god vet lite eller ingenting om. Redaktøren er stort sett tilgjengelig for spørsmål det meste av døgnet. presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. LEDERDet Ta gjerne kontakt om du lurer på noe – og gjerne før du påstår ting på sosiale medier. Smilefjes… 4 AKTUELT | BYAVISA MOSS 11. APRIL 2018 Ønsker verdig tilrettelegging I Rygge har debatten om trivsel og verdighet i eldreomsorgen blusset opp. Bakgrunnen er at flere beboere på Ryggeheimen har ytret ønske om å få muligheten til å røyke innendørs i vinterkulda. FrPs Michael Torp ønsker en tilrettelegging. ARNE KR. L. STELLANDER tekst og foto På forrige kommunestyremøte fremmet FrPs Michael Torp en interpellasjon hvor han ba kommunen om å legge til rette for innendørs røyking. – Jeg slår gjerne et slag for folkehelsa ved å jobbe for at unge mennesker skal slutte å røyke, men vi kan ikke be mennesker som har røyket i kanskje 50-60 år om å slutte, sier gruppelederen. Han påpeker at et sykehjem fortsatt er et hjem, og at de som bor der faktisk skal føle seg hjemme. Torp mener denne saken ikke bare dreier seg om røyking, men at den også er av prinsipiell betydning. – Fremskrittspartiet har alltid vært tydelige på at eldreomsorgen ikke bare skal bestå av daglig pleie, men også preges av trivsel og verdighet. Om voksne menneske ønsker vin til maten eller å ta seg en røyk uten ubehaget og risikoen vinterkulda fører med seg, så mener jeg det er feil av kommunen å nekte dem dette. Selv om man blir gammel skal man så langt det går fortsatt beholde en frihet og rett til å styre sitt eget liv, slår han fast. Røykestasjon Løsningen FrP har sett for seg er en innvendig røykestasjon. Dette et en flyttbar «boks» man går inn i for å røyke, og som har plass til flere brukere samtidig, enten de står eller sitter i rullestol. Stasjonen har kraftige vifter og filter som sørger for å rense både luft og røyk, slik at det ikke blir noen røyksmitte ut til omgivelsene. Dette mener Torp er viktig for å skjerme beboere og ansatte som ikke røyker. RØYKESTASJON: Det er en røykestasjon av dette slaget gruppeleder Michael Torp i Rygge FrP ser for seg at flere institusjoner kan gå til anskaffelse av. – Vi kan jo ikke be mennesker som har røyket i kanskje 50-60 år om å slutte. Det må de få bestemme selv, sier han til Byavisa Moss. – Det er klart at røykernes behov ikke skal slå negativt ut for ikke-røykere, og det unngår man ved å ta i bruk denne røykestasjonen. Han viser til at de har samme løsning ved både Melløsparken sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter i Moss, hvor både ansatte og beboere virker fornøyde. Interpellasjonen fikk ikke støtte i kommunestyret, hvor FrP var eneste parti som stemte for forslaget. De andre partiene ønsket i stedet å se på muligheten for en utvendig røykepaviljong. Dette mener Torp ikke er bra nok, da det uansett vil innebære at beboerne må ut for å røyke. – Mange eldre føler ubehag i kulda, og er redde for å bli syke. Dessuten tar det bort mye av gleden med røyken når man må be om hjelp for å kle på seg tykke ytterklær og røykeforkle. Mange må ha med seg pleierne ut, og det er dessverre slik at eldre ofte kan være litt redde for å være til bry, sier han. Saken skal opp til ny behandling i kommunens Hovedutvalg for levekår, og der håper han de andre partiene revurderer FrPs forslag. Det fungerer faktisk Byavisa Moss tok med seg Michael Torp til Skoggata boog servicesenter for å ta en titt på den nevnte røykestasjonen. Det bør her nevnes at journalisten er særdeles ømfintlig for tobakksrøyk, og får pustebesvær allerede ved svært lav konsentrasjon av røyk i luften. Skepsisen til å nærme seg en røykestasjon var derfor stor. På vei til røykestasjonen møter vi en eldre herre i rullestol, som ytrer stor glede over å slippe å måtte kle på seg yttertøy og be pleiere om hjelp hver gang han vil ha seg en blås. – Nå triller jeg bare bortover gangen, tar meg noen trekk og prater med andre beboere. Det er sosialt og hyggelig, sier han. Det er absolutt ikke noe problem for undertegnede å nærme seg røykeboden. Man kjenner at det lukter tobakk, men lufta føles ren og behagelig. Hvordan føler så daglig leder ved Skoggata bo- og servicesenter Ida Lindqvist at ordningen fungerer? – Dette fungerer godt. Det var litt lukt fra starten av, men vi fikk justert avtrekket, så nå er det mye bedre. Vi ser at dette har blitt en sosial møteplass for mange av beboerne, og når bruken er som størst blir det gjerne mer lukt, MØTEPLASS: – Vi ser at røykestasjonen har blitt en sosial møteplass for mange av beboerne, og synes ordningen fungerer godt, sier Ida Lindqvist, daglig leder ved Skoggata bo- og servicesenter. men i det store og hele fungerer det veldig godt. Vi har jo opplevd beboere som har røyket inne i boenhetene, og det er verken lov eller bra for våre ansatte, uttaler hun. aks@byavisamoss.no Byavisa Moss en del av Content Media Telefon: 69 20 70 90 Besøks- og postadresse: Skoggata 2, 1530 Moss Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisamoss.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Opplag: 22.600 | Trykk: Hamar Media Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 53 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 53 Redaktør: Arne Kr. L. Stellander, tlf. 930 58 130 Markedsavdelingen: Salgssjef: Ingrid Thunshelle, tlf. 930 33 449 Mediekonsulent: Kjell H. Jokstad, tlf. 913 87 945 Annonser: Telefon: 69 20 70 90 Epost: anno@byavisamoss.no Tips: Telefon: 69 20 70 90 Epost: red@byavisamoss.no

11. APRIL 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT 5 KIWIs Prisløfte VI GIR OSS ALDRI PÅ PRIS! Først kuttet vi prisene på over 200 vaske- og hygieneprodukter, deretter på produkter til taco og hjemmelaget pizza NÅ kutter vi prisene på ALL sukkerfri brus PRISEKSEMPLER: FØR: NÅ: 6 pk Coca-Cola Zero 1,25 liter. Pr. l 11,87 109,- 89,00 4 pk Coca-Cola Zero 0,33 liter, boks. Pr. l 30,23 49,90 39,90 4 pk Pepsi Max 1,5 liter. Pr. l 14,83 99,00 89,00 Alle halvlitere med sukkerfri brus. Pr. l 39,80 22,90 19,90 + pant + pant + pant + pant

Byavisa Moss nr 356
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Sandefjord nr 171
Byavisa Sandefjord nr 170
Byavisa Tønsberg nr 664
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 173
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 150