Bibliotekbussen 50 år

FylkesbiblioteketAkershus

En hyllest til bibliotekbussen som fylte 50 år i 2014

Bibliotekbussene 50 år


MOBILT BIBLIOTEK I 50 ÅR

Høsten 1964 fikk vi den første bokbussen i Akershus. Den fikk en entusiastisk mottakelse hos publikum

rundt omkring i fylket. Sammenlignet med dagens mål var bussen liten og tilbudet begrenset til omtrent

2 500 bøker. Det var selve konseptet som gjorde at den ble så populær: et bibliotektilbud akkurat, eller

nesten, der folk bodde og oppholdt seg til daglig.

Ved siden av boktilbudet ble det etter hvert satset på en omfattende arrangementsvirksomhet, først og

fremst rettet mot barn og unge med Kulturbussen. Denne virksomheten ble drevet både i fylkesbibliotekets

egen regi og i utstrakt samarbeid med kommuner og organisasjoner.

Akershus fylkeskommune feirer i år 50-års jubileum for bibliotekbussen. Mobile bibliotek er et godt

supplement til folkebibliotekene og bibliotekbussen er ofte det første bibliotektilbudet barn og unge

benytter seg av, gjennom faste stopp både ved skoler og barnehager.

I årenes løp har dedikerte bibliotekarer og dyktige sjåfører med iver og glød betjent sine ruter uka

igjennom, uansett vær og føreforhold. Bibliotekbussene er et populært tilbud og har fungert både som

kulturarena med arrangementer av ulik art og som et kompakt bibliotek på hjul. Den har 70 stoppesteder

fordelt på 18 kommuner i fylket.

Bibliotekbussene bidrar til at alle får tilgang til bøker, musikk, film og andre medier – gratis og med

formidling og rådgiving på kjøpet.

Gjennom lett tilgang til litteratur skapes leselyst, lesetrening og lesekompetanse – og ikke minst

gode opplevelser.

Vi gratulerer fylkesbiblioteket og bibliotekbussene med 50 år med mobil bibliotektjeneste!

Anette Solli

fylkesordfører

Vibeke Limi

leder for hovedutvalg for kultur,

frivillighet og folkehelse


BOKBUSSEN KOMMER

Jeg husker det fortsatt. Den gode følelsen av å vite at i dag skulle jeg gå bort til parkeringsplassen ved Deørfeltet

og låne posevis med bøker av bokbussen. Og den sterke gleden da bussen kom rullende med sitt univers av bøker.

Noen bøker ville jeg låne og sto på venteliste for. Men den beste følelsen var det å finne en bok jeg ikke visste fantes,

for så å låne den med hjem for å lese.

I 2005/06 var jeg fylkesvaraordfører og fikk være med å bestemme at Akershus fylkeskommune skulle kjøpe seg

en ny bokbuss. Det var et ørlite overskudd på kulturbudsjettet, og vi hadde noen kroner på bok. Vedtaket var langt

fra enstemmig. Og fortsatt mener jeg forslaget og vedtaket om ny bokbuss både er framtidsrettet og bra for alle

i fylket. Bokbussene er i dag oppsøkende kultur på hjul. Bøker finner lesere der leserne er. Og i nettopp det ligger

framtidas tilbud. Bokbussene gjør kultur tilgjengelig og enkelt.

Hurra for de første femti år på hjul. Rull videre. Fyll poser med bøker og hjerter med opplevelse. Bokbussen går

ikke fra oss. Den kommer!

Siri Hov Eggen

gruppeleder AP fylkestinget

og bokbussentusiast


ET RULLENDE BIBLIOTEK MED SKATTER

«På stoppestedet står det en liten pjokk og venter, med et utvalg bøker i en bærepose fra butikken.

Sammen med ham står nabokona, som holder en liten bunke bøker i armkroken. Begge ser samme vei

– den pleier alltid å komme fra samme retning – og der! Der kommer bokbussen. Det rullende

biblioteket fylt med skatter man bare kan fråtse i – og det helt gratis! Gutten vil finne seg noen nye

bøker med bilder av fly og kanskje noen nye godnatthistorier som far kan lese for ham på sengen. De

han har i posten kan han nesten utenat. Nabokona håper at den nye novellesamlingen hun har

reservert er med, og hun skal også se etter andre godbiter hun kan slappe av med i stille kveldsstunder.

30 år senere har pjokken blitt en voksen mann som står på samme sted, med bøker på armen og

holder datteren i hånden. I dag skal de se etter den siste CD-en til favorittbandet, finne seg en film de

kan se sammen og låne noen nye barnebøker. Nabokona er spent på om opera-DVD-en hun har bestilt

er med, og noen nye lydbøker kan hun også tenke seg, nå når synet er blitt dårligere, men leselysten er

like stor.»

Slik har den mobile bibliotektjenesten i Akershus fulgt med i tiden gjennom 50 år. Brukerne har gjennom årene

endret seg og nye medier har kommet. Dette stiller krav til tilbudet om å være relevant, oppdatert og tidsaktuell,

tilpasset de enkelte brukergrupper og med et særlig fokus på barn og unge. Å utvikle gode lesevaner i ung alder

gir en ballast som kommer til nytte senere i livet, på skolen og i arbeidslivet, og har betydning for vår evne til å

forstå den informasjonsflommen vi hver dag utsettes for – digitalt og på papir.

Mobile bibliotekenheter bidrar til å utjevne forskjeller ved å gi tilgang til alle i sine nærmiljø. Gode formidlere med

bred litteraturfaglig kompetanse øser av sin kunnskap til lånerne, det være seg bøker, musikk, film eller andre

medier. Ved å ha tilpassede ruter for skoler og barnehager sammen med ordinære stopp, får svært mange

muligheten til å gjøre seg kjent med bibliotekets ulike tilbud og funksjoner. Veien videre til sitt lokale folkebibliotek

blir på denne måten kort.

Det er mitt håp at det tilbudet som et mobilt bibliotek representerer, også skal kunne

brukes av fremtidige generasjoners låner i Akershus. Bokbusstjenesten i Akershus er en

livskraftig 50-åring som tilpasser seg tidsånden og brukernes behov og ønsker,

samtidig som man tar vare på litteraturarven på en god, faglig og publikumsrettet

måte.

Gratulerer med 50-årsjubileet!

Erik Vadholm

direktør kultur.akershus


BIBLIOTEKBUSSENE – 50 ÅR PÅ VEIENE

Høsten 1964 sto den første bokbussen i Akershus klar foran det nye hovedbiblioteket/ sentralbiblioteket for

Akershus, på Strømmen. Akershus hadde som det siste fylket i landet fått sentralbibliotek i 1961, og da med

hovedbiblioteket i Skedsmo kommune som vertsbibliotek.

Bokbussen fikk en entusiastisk mottakelse hos publikum rundt omkring i fylket. Gamle klipp viser en stor

tilstrømning på stoppestedene med lånere fra alle samfunnslag, kvinner og menn, gamle og unge. Sammenlignet

med dagens mål var bussen liten og tilbudet begrenset til omtrent 2 500 bøker, men det var også den gang selve

konseptet som gjorde at den ble så populær: et bibliotektilbud akkurat, eller nesten, der folk bodde og oppholdt

seg til daglig.

Neste milepel ble passert i 1978. Da fikk fylkesbiblioteket buss nr. 2 – Kulturbussen. Ved siden av boktilbudet, ble

det satset på en omfattende arrangementsvirksomhet, først og fremst rettet mot barn og unge.

Kulturbussatsingen markerte en viss endring i bokbussvirksomhetens profil: fokuseringen på barn og unge ble

langt tydeligere enn tidligere. Kulturbussvirksomheten ble drevet både i fylkesbibliotekets egen regi og i utstrakt

samarbeid med kommuner og organisasjoner.

På 1980-tallet var det en gradvis tilbakevending til den tradisjonelle bokbussvirksomheten, men fortsatt med sterk

barne- og ungeprofil. Begge bussene ble skiftet ut, i 1983 og 1989, og framsto som moderne og driftssikre mobile

enheter. Medietilbudet ble utvidet i takt med tida, og omfattet etter hvert CD-er, lydbøker og vhs-kassetter.

I dag drifter fylkesbiblioteket fortsatt to busser. Bibliotekbussene «Fiinbeck» og «Fia» fikk ny profil og nytt

utseende i 2007. Da ble det nyeste tilskudd på «mobilstammen» satt i drift. Samtidig ble det foretatt en

«makeover» på bussen fra 1999. Bussene er nå helt like utvendig, - og innvendig og inneholder

bøker, lydbøker, filmer, musikk, magasiner og spill for alle aldersgrupper. En gang i måneden benyttes

utskiftbare hyller slik at bussene får et ekstra rikholdig tilbud til barn og unge. Da besøkes nemlig barneskoler,

ungdomsskoler og barnehager.


KULTURBUSSEN

Senhøsten 1978 var Kulturbussen en realitet! Bussen var noe større enn den som allerede var i drift, og den var

utstyrt slik at den også kunne brukes til noe mer enn bokutlån. Den hadde dokketeaterscene, blendingsutstyr for

overlyset, lyskastere og myke sitteputer. Bussen hadde også fleksible utstillingsplater som kunne monteres foran

bokhyllene, og med enkle håndgrep ble bussen til et utstillingslokale.

Dette økte mulighetene til å gi et mer omfattende tilbud enn tidligere. Det var også hovedhensikten med den nye

bussen som skulle være bokbuss i tre uker og kulturbuss i den fjerde, i månedene august til juni.

Dokketeater- og teaterforestillinger var i første rekke beregnet på barn, mens forfatterbesøk og utstillinger også

var for et voksent publikum.

Fylkesbiblioteket og kommunene vekslet på å fylle bussen med spennende program. Kommunene fikk i god tid

oversikt over kommende sesongs «kulturuker» og kunne låne buss og sjåfør vederlagsfritt mandag – fredag i disse

ukene. Interessen var overveldende, det var ofte venteliste. Variasjonen på arrangementene var stor og publikum

satt stor pris på besøk av Kulturbussen.

Etter en 10 års periode med kulturbussdrift endret driften seg. Arrangementer fant en annen form på bibliotekene

og skolene, og det var ikke lenger så aktuelt å lage regionale turneer med forestillinger som kunne vises i bussen.

Arrangørene ønsket å benytte større lokaler.

Det var fortsatt to busser i drift, og fokuset ble igjen satt på mer tradisjonelle bokbussoppgaver. Interessen for å

få et bibliotektilbud «helt i nærheten» var stor. Nye og store boligfelt ble anlagt over hele fylket og bokbussenes

nyeste nedslagsfelt ble nå presskommunene rundt Oslo. Utlånet økte for hver sesong og bussene gikk av og til i

doble skift og med ekstra bemanning til de nye stoppene der stopptida strakk seg opp mot fire og fem timer.

I tillegg gjorde de nye mediene sitt inntog, og populariteten til bussene og bruken av dem ble selvsagt ikke mindre

da tilbudet etter hvert også omfattet lydbøker, film og musikk.


BIBLIOTEKBUSSENES ØVRIGE AKTIVITETER

1981: besøk i Oppland fylke med en PR- og informasjonsturné for bokbuss

1990: deltakelse på Nordisk bokbussfestival på Öland, Sverige

1994: deltakelse på Nordisk bokbussfestival på Jylland, Danmark

1998: deltakelse i TV-program laget av NRK i forbindelse med utdeling av Brageprisen

1998: deltakelse på Nordisk bokbussfestival i Trondheim

1999: på tur til Estland med delegasjon fra Akershus fylkeskommune

2002: deltakelse på Nordisk bokbussfestival i Åbo, Finland

2005: deltakelse på IFLA-møtet i Oslo

2008: en del av Akershus-bibliotekenes store stand under Oslo Bokmesse i Lillestrøm

2008: finalist til prisen Årets bibliotek

2008: sentral rolle i NRKs barnetv-serie «Hvor er Alf»

2009: «ukas kulturminne», reportasje i NRK radio, Nitimen

2010: deltakelse på Norsk bibliotekforenings landsmøte på

Hamar. Turne til barnehager i Hamar kommune

med formidleren Trygve Ramnefjell fra Oppland

2011: Internasjonal bokbusskonferanse i Åbo, Finland

2014: hovedrolle i filmen «Bokbussen redder dagen»,

produsert av kultur.akerhus i anledning

50 års jubileet.

2014: en del av Festivalbiblioteket ved Eidsvollsbygningen.

Samarbeidsprosjekt med Eidsvoll

Salman Rushdie besøker bussen under Bokmessen 2008


RAMMEVILKÅR

Statstilskudd til drift av mobil bibliotektjeneste falt bort forholdsvis tidlig for Akershus, i det tilskuddsordningen

etter hvert ble kanalisert mot de såkalte distriktsutviklingskommunene. Investeringstilskuddet holdt noe lenger,

fram til 2000.

Den mobile bibliotektjenesten er en del av fylkeskommunens virksomhet. Akershus fylkeskommune har vært

opptatt av å sikre driften av en tjeneste som de vet er av betydning for publikum, og som en positiv og håndfast

profilering av fylkeskommunen. De to bussene ble fra politisk hold omtalt som fylkeskommunens «flaggskip».

Forutsigbarhet er viktig og gir rom for langsiktig og strategisk planlegging.

Ved Fylkesbiblioteket har det så i si helt i fra begynnelsen vært fast ansatt

sjåfør med to hovedarbeidsområder: Kjøre bussen, ha ansvaret for tekniske

vedlikehold og være bibliotekmedarbeider. Siden 1978 har det vært to

heltidsansatte sjåfører. Dette har betydd mye for å sikre en god kontinuitet

i driften.

Betjeningen av bibliotekbussene er fordelt på hele personalet. Dette gir

tilstrekkelig mulighet til å opprettholde direkte publikumskontakt.

Bussene har ikke egen mediesamling. Fylkesbibliotekets totale samling av alle

typer medier står til disposisjon for bibliotekbussene.

BAK RATTET PÅ BIBLIOTEKBUSSENE

Sjåførene har gjennom årene vært kjente og kjære representanter for

bibliotekbussene. De har vært godt kjent i kriker og kroker i fylket, trygge bak

rattet, punktlige, ansvarsbevisste og samvittighetsfulle. De har hatt glede av å

møte publikum, bidratt med god og personlig service ute på rutene.

Flere av sjåførene som Willy Keiserud, Ansgar Jørgensen, Per Hofseth, Vidar

Sørum og Lise Gyldmar har hatt lang fartstid i tjenesten. Vidar og Lise er

fortsatt å finne bak rattet på hver sin buss.

Fra venstre: Willy Keiserud, Per Hofseth

og Vidar Sørum. Bak: Lise Gyldmar


MED TRO PÅ MOBIL BIBLIOTEKVIRKSOMHET

Fylkesbibliotekets forskjellige ledere har ikke bare sørget for at en mobil

tjeneste ble opprettet, men også arbeidet iherdig for å videreutvikle den,

nettopp fordi de har sett betydningen og nytteverdien av en slik virksomhet.

Ledere ved Fylkesbiblioteket har vært Magne Hauge, Asbjørn Langeland, I

nge Hasselberg, Torbjørn Navelsaker. Nåværende fylkesbiblioteksjef er

Heidi Hovemoen.

TEAM BIBLIOTEKBUSSER

Ansgar Jørgensen leser høyt for unge lånere

I jubileumsåret består teamet av Patricia Castillo, Vidar Sørum, Lise Gyldmar, Olga Skrinde og Tone Sandum Lindh,

teamleder og ansvarlig for organiseringen av den mobile bibliotektjenesten siden 1978.

To ganger i året justeres ruteplanen hvis nødvendig med alt fra stopptider, kjøretider, spisepauser, etc. Det utvises

varsomhet med å endre for mye på veletablerte stopp der bibliotekbussens besøk har kommet «inn under huden»

på brukerne.

Det blir utarbeidet ruteplaner til internt bruk, til publikum generelt og til skoleelever spesielt. Det lages

plakatgrunnlag til samtlige stopp, satt opp bemanningsplaner, ryddeplaner og utstillingsplaner, utarbeidet

eventuelle avisannonser og rutene publiseres selvsagt på internett. Teamet er ansvarlig for bibliotekbussenes

Facebookside og teamleder for bussens egen blogg. Teamleder er kontakt mot de lokale bibliotekene, andre

samarbeidspartner, presse og andre medier.

Betjening av bibliotekbussen er en selvsagt oppgave for alle teammedlemmene.


BOKBUSSEN I MITT HJERTE

Etter fem års fartstid som utøvende bibliotekar, ble jeg i 1978 ansatt i Fylkesbiblioteket i Akershus der jeg skulle ha

ansvar for organisering av bokbusstjenesten. Fylkeskommunen hadde anskaffet buss nr. 2, og Kulturbussen var en

realitet.

For bokbussvirksomheten var det allerede lagt et godt grunnlag i et velfungerende rutenett, og dedikert personale

som med iver og glød betjente sine ruter uka igjennom. I tillegg skulle den ene bussen fylles med kulturinnhold av

alle slag og farte rundt til små og store i hele Akershus med kulturopplevelser og informasjon.

De såkalte frie teatergruppene var det flere av, og mange av disse så på Kulturbussen som en stor mulighet til

oppsøkende tjeneste. De nølte heller ikke med å ta utfordringen, og skapte teaterforestillinger skreddersydd for

bussen. Nettverket mitt besto ganske snart av dyktige skuespillere, dokkespillere, fortellere, musikere, klovner,

tryllekunstnere og selvsagt forfattere. Det var også mange ressurspersoner i bibliotek og kulturetater i

kommunene. De ulike forestillingene og arrangementene fikk mye positiv omtale, og entusiasmen som hele

tida var til stede både fra arrangører og utøvere, gjorde at dette ble en givende arbeidsoppgave.

Arbeidsdagen kunne være lang i årene før Arbeidsmiljøloven – tidlig ut og seint inne, uka igjennom. Fredagsrutene

var hyggelige, en aldri så liten helgefryd kunne anes på de siste stoppene hos lånere så vel som hos personalet.

For vår regionale bokbuss har besøksfrekvensen alltid vært den samme og stoppene får besøk en gang i måneden.

Antall stopp pr rute var flere i 70- og 80-åra enn i dag, og stopptiden var følgelig kortere. Hvert stopp hadde sin

kontaktperson som tok i mot bokkasser og sto for utlån i nabolaget til dem som ikke hadde anledning til å besøke

bussen på fastsatt dag. Ingen skulle være uten lesestoff i de ukene som gikk mellom hvert bokbussbesøk.

Lånerne opplevde besøket på bussen akkurat som besøket på en liten bibliotekfilial: Lukta av bokstøv blandet seg

med den liflige kaffelukta fra personalets medbrakte termos. Bokhyllene var stappfulle av bøker i blå, grønn og

rød granitolinnbinding, totalt fraværende var fine omslagsbilder og «vaskesedler». Her hadde utsagnet om «å lete

på lykke og fromme» virkelig en reell betydning. Tida som sto til rådighet var jo ikke så lang, så derfor spurte en

selvfølgelig personalet om hjelp. Hvilke hjelpemidler hadde så personalet? Så å si ingen, bortsett fra de viktigste:

egen bokkunnskap og formidlingsevne.

Vi skrev så blekket sprutet i store notatbøker om saker og ting vi skulle ordne opp med til neste gang,

fjernlånsbestillinger, emnebestillinger, av og til referansespørsmål (det hastet ikke så fælt på den tida), en

mengde skjønnlitterære bestillinger, nr 4 av Jalnabøkene, bind 5 av Forsytesagaen, Fønhus og Rustbøle,

Jevanord og Söderholm, Bagley og Maclean. Og andre store: Sigfried Lenz, Heinrich Böll, Doris Lessing,

Marge Piercy. Og lånerne fikk det de ønsket; full service, da som nå.


Vi tok forholdsvis tidlig i bruk dataløsninger på bokbussene, og tilpasset oss raskt den nye tid. «Kortstokken» ble

en saga blott, og vi fikk nesten uvirkelig mange søkeinnganger til katalogen som var «på data» etter hvert.

Purringene ble automatisert, noe som ikke alltid ble sett på som et framskritt fra lånernes side... men for

personalet hadde det en enorm rasjonaliseringsgevinst.

Nye medier gjorde sitt inntok i bussene. Lydbøker, film, musikk, kulørte magasiner. Bussene gikk over til å hete

Bibliotekbussene, for å understreke mangfoldet i tilbudet. Nå har også dataspill for lengst blitt en del av det vi

låner ut i bussene, og e-bøkene gir vi drahjelp etter beste evne, både med bruksanvisninger for nedlasting og

med formidling av innholdet.

Men det er noe som er ganske så uforandret: brukernes glede over å kunne møtes et sted der folk snakker

sammen om «ordentlige» ting. Bibliotekbussen er fortsatt et møtested i grenda, vellet, borettslaget, boligfeltet.

Personalets formidling av litteratur og informasjon er fremdeles den delen av tjenesten som verdsettes aller

høyest, i tillegg til leseopplevelser og kulturopplevelser vi stadig deler oss i mellom. Brukerundersøkelser

nderstreker nettopp dette aspektet ved den mobile bibliotektjenesten i Akershus. Flere sier dessuten at de blir i

godt humør når de besøker bibliotekbussen! Dette synes vi ikke kan undervurderes: at vi har et arbeid som gjør

mennesker lette og glade til sinns er i seg selv en gave!

Jeg har gjennom snart 40 år hatt den store glede å samarbeide med fem sjåfører som alle har bidratt til godt

teamarbeid, både når det gjelder «indre oppgaver» og ikke minst ute på bussen. Jeg gikk «læretida» mi hos Willy

Keiserud som hadde kjørt bokbussen i flere år da jeg ble ansatt. Hans rolige vesen og publikumstekke var

enestående egenskaper, - men han var samtidig en stor spøkefugl. Utallige var de vitsene vi utvekslet på turen:

«har du hørt om…», og han sto ikke tilbake for å erte meg når jeg sa at jeg måtte et nødvendig ærend, og han

stoppet langs veien ved en liten pjuskete granbusk og sa jeg kunne sette meg bak den.

Ansgar Jørgensen kjørte den andre bussen. Han viste en veldig entusiasme og interesse for oppgavene våre, han

var svært belest og kunnskapsrik. Jeg minnes med stor glede våre samtaler om for eksempel Martin Beck-serien

av Sjöwall og Wahlöö som vi begge syntes var fantastisk. Vi delte passasjer og sitater fra bøkene og fantaserte

også om at vi sammen skulle skrive en skikkelig underholdningsserie som ville revolusjonere kiosklitteraturen.

Vi hadde tittelen klar, den skulle hete «Bomvokterens datter» og inspirasjonen fikk vi på ruta til Hurdal der

vi måtte kjøre bomveier opp til stoppene i åsen.


Det har vært mange flotte medarbeidere og til Per, Vidar og Lise: Arbeidet mitt med bokbussvirksomheten hadde

rett og slett ikke vært det samme uten dere. Takk for godt og givende samarbeid. Vi har et felles mål og er enige

om hvordan vi best kan nå dette. Humor og glede, varme og respekt for hverandre og publikum, har gjort at det

er en god atmosfære på bussen og at vi utfyller hverandre, til glede for dem som besøker oss.

Mitt ønske for 50 årsjubilanten er flere gode og meningsfulle år med utviklingsmuligheter og endringsvillighet.

Jeg hilser med Willie Nelsons ord:

“And I can’t wait to get on the road again,

on the road again -

like a band of gypsies we go down the highway

we’re the best of friends

insisting that the world keep turning our way”

Tone Sandum Lindh, spesialbibliotekar


LÅNERNE GRATULERER

«…Jeg tror all den fabelaktige service og de fantastiske flybøkene Ansgar (Jørgensen,

sjåfør) husket på å ta med, gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg av den grunn fant det

naturlig å søke bibliotekarutdanninga. Jeg begynte på studiene i 1999. Den eldste sønnen

min (født 1984) var veldig interessert i fly på denne tida.

Ansgar hadde god greie på feltet og sørget for å ha hauger med flybøker til sønnen min

og historiebøker til meg. Jeg husker han viste meg en enorm billedbok om den

amerikanske borgerkrigen som var skikkelig gruoppvekkende og detaljert. Den skulle jeg

gjerne sett igjen…

Respekt! Håper bokbussen kjører i minst 50 år til!!!»

Siri Rutledal Iversen

«Jeg og min familie vil få gratulere bokbussen med 50 års jubileum. Bokbussen er super

og med kjempegod hjelp til å gjøre gode lån. Det skrives og snakkes om bøker i mange

fora i dag, men det blir mye det samme. På bokbussen får vi et nært og godt forhold til

personalet, og da blir det gode anbefalinger. Så får vi muligheten til å lese noen perler

av noen bøker som vi sikkert ikke hadde funnet selv.

Damene møter opp med et stort smil, og vi har mange og gode samtaler. Vi har hatt stor

glede og nytte av å låne bøker til store og små i mange år. Vår yngste datter, som for

lengst er voksen, tenker med glede på den gangen vi fikk sitte på med bokbussen.

Det var et forrykende uvær med kulde, regn og blåst. Vi var på vei for å låne bøker da

bokbussen stoppet for å ta oss med det siste stykket. Jenta var tre år, men husker det

fortsatt godt.

Så vil vi bare få takke for en kjempefin bokbuss og flott hjelp med å låne bøker.

Lykke til videre, og så håper vi det blir mange flere år med bokbuss på Svartskog!»

Gunn Eva Jensen


«Bokbussen er månedens store høydepunkt og tydelig markert i kalenderen. På vår rute

har vi dyktig og kjempehyggelig betjening! De vet hva vi liker og kommer alltid med

nye ting og forslag om hva vi burde prøve. Bokbussen har et veldig bra utvalg av bøker,

lydbøker, dvd og også tegneserier. Ungdommene i familien på 16 og 18 år ser alltid

igjennom boklån når de kommer fra skolen og finner bestandig noe de ikke har lest/hørt

eller sett.

Takk fra alle oss for et flott tilbud!»

Anne Allesøe

«Kjære alle dere som jobber i Bokbussen. Takk for år med smil, vennlighet og hjelp til

valg av god litteratur og fine filmer. Det er alltid en bursdagsfølelse å gå til dere, og hjem

igjen med poser og av og til et «trillebårlass» med nye «gaver». Gratulerer med 50 år, må

det fortsette evig!»

Siw Siebke, Tor-Einar Siebke

«Til 50 års jubilanten – mitt nærmeste kulturtilbud! Alltid på plass ved Solligrenda til rett

tid.

Et godt tilbud for oss ute i «bushen» Mye fin litteratur har vi fått tatt del i i disse åra»

Hilsen Unni og Kjetil (Bakke)…og de gamle «traverne» Leif, Synnøve, Hedvik og Ottar

«Gratulerer! En hjertelig gratulasjon i anledning 50 års jubileet. Min far, Kaare Hansen,

begynte å låne bøker på bokbussen ganske tidlig etter starten. Far lånte bøker hos

dere til han var 91 år. Han var i mange år tillitsmann for lånerne på Kopperud Bru. Da

far døde i 1993, overtok Liv Gulbrandsen som tillitskvinne. Sjøl flyttet jeg tilbake til mitt

hjem i Østre Kopperud i 1984 og begynte straks å låne bøker – antakelig litt sporadisk

i begynnelsen. Men da jeg også ble pensjonist ble jeg fast låner, og det har jeg tenkt å

fortsette med! Sønnen vår har også i flere år vært ivrig låner og har blitt så godt ivaretatt

av alle på bokbussen. Tusen takk!

Alle har tatt i mot oss med vennlighet og hjelpsomhet. Deres service og faglige

kunnskap har vært glimrende. De gir oss bygdefolk glede i hverdagen og representerer

et betydelig kulturinnslag i vår lille grend.

Vi håper dere forblir her og i de neste 50 år – minst! Gratulerer igjen – og takk!»

Aud Ragna Gulbjørnrud, Kopperud Bru


«En liten hilsen til Bokbussen og til dere som jobber her! Tusen takk for god hjelp, råd og

veiledning og hyggelige samtaler. Det er alltid en glede å komme hit og fylle opp bagen

med nye spennende bøker og filmer. Gratulerer med 50 års jubileet. Håper dere vil finnes i

maaaange år til!»

Bente Jonassen, Åneby

«Kjære bibliotekbussen. Gratulerer med de 50 år. Håper det blir mange år til. Dere har

vært månedens høydepunkt i mange år for meg. Siden jeg er handikappet kommer

jeg ikke inn i bussen, men det har aldri vært noe problem. Jeg kan bare komme

med ønskeliste, så tar dere med til meg det jeg vil ha. Som regel er det med litt

ekstra også, bøker og filmer som dere tror jeg vil like. Og det treffer alltid!

Servicen er topp! Varme hilsener og klemmer fra en meget fornøyd bruker!»

Wenche Lindseth, Bjørnemyr


BIBLIOTEKBUSSEN

akershus.fylkesbibliotek.no

Bilder:

Nina Fossli Eliasson. Fylkesbiblioteket i Akershus

Maria Meidell. IStockPhoto.

Print:

Grafisk senter, Akershus fylkeskommune

oktober 2014

tlf. 64 84 08 50

More magazines by this user