Fossenes rike 2018 - Sommermagasin for Sunndal

sunndalkommune

Fossenes rike - sommermagasin for Sunndal 2018: Her finner du informasjon om attraksjoner, aktiviteter og handel i Sunndal.

SUNNDAL /// LAND OF WATERFALLS /// 2018

Fosse-

04 guide

Sunndal er rik på spektakulære fossefall.

Disse fossene må du få med deg

12

Sunndalsambassadører

Fotballsøstrene Ada og Andrine

Stolsmo Hegerberg har hjertet i Sunndal

Seter-

32 landet

Opplev tradisjonelt seterliv i verdifullt

kulturlandskap


FOTO: LEDIARD FOTO

Utgiver:

Sunndal Næringsforening v/

Handelsforum og Reiselivsforum

Sunndal kommune

Sunndal Næringsselskap

Prosjektgruppe:

• Ninni Innvik, prosjektleder,

Sunndal Næringsselskap

• Sigrun Rødset, Sunndal kommune

VELKOMMEN

TIL SUNNDAL!

- og bli med inn i Fossenes Rike

ÅMOTAN: der elvene

møtes.

FOTO: LEDIARD FOTO

Tekst

• Tommy Fossum

Coverfoto

Per Kvalvik

Grafisk design

Eggedosis AS

Trykk

Artko AS

SSunndal er vill og vakker, og er rik på mektige fjell og spektakulære

fossefall. Og fossene er ikke bare vakre å se på. Fossene og vannkrafta

har også lagt grunnlag for det moderne industrisamfunnet Sunndal er

i dag, og er derfor en viktig del av vår identitet.

ESSENSEN. I magasinet Fossenes rike finner essensen av Sunndal er

og hva Sunndal har å by på, både av natur, opplevelser, mat, overnatting

og handelsmuligheter.

Vi håper dette kan friste deg til å utforske Sunndal, enten du bor her

eller bare er på besøk.

Velkommen til Fossenes Rike!

Sunndal is wild and beautiful, full of impressive mountains

and spectacular waterfalls. The waterfalls are more than just

nice to look at. The hydroelectricity they produce has laid the

groundwork for the industry based society in Sunndal today, and

are therefore an important part of our identity.

In the magazine ‹Fossenes Rike›, you will learn about the essence

of Sunndal, what Sunndal has to offer: nature, experiences, food,

accommodation, and shopping opportunities. We hope this

tempts you into exploring Sunndal, whether you live here or are

here to visit.

Welcome to Fossenes Rike!

FOTO: PER KVALVIK

MMANGFOLD. Sunndalsregionen byr på et

stort mangfold av lokalprodusert mat. I magasinet

presenteres mange godbiter.

FOTO: LEDIARD FOTO

LLADYEN. Musikkspillet om Lady Arbuthnott,

Sunndals ukronede dronning har gått i

over 20 år. Les mer om engelsktida og musikkspillet

i magasinet.

FOSSENES

FOSSENES

2 RIKE

RIKE 3


DISSE FEM FOSSENE

MÅ DU SE!

Få steder i verden har så mange imponerende fosser som Sunndal.

Her er de fem fossene du må se i regionen.

Av Tommy Fossum

Fossene bruser og bekkene synger i Sunndal

om våren og sommeren. Ikke minst under

snøsmeltingen, eller etter et ordentlig regnvær

med høye temperaturer i fjellet.

Totalt har Sunndal nasjonalparksenter registrert

om lag 70 små og store fosser bare i

Sunndalen. I tillegg kommer alle de levende

vannfallene i Øksendal, Jordalsgrenda, Innerdalen

og på Ålvundeid og mot Ålvundfjord,

der det ligger liten skjult perle i Smisetfossen.

BREVANNET GIR LIV. Vinnu er den mest

kjente i selve dalføret etter at amerikanske

fossekikkere utropte fossen til verdens sjette

høyeste fossefall med sine 865 meter. Fossen

er dermed den høyeste på det Eurasiatiske

kontinentet og fossen kommer inn som nummer

fem i verden med et dropp på 730 meter

på lista World›s Tallest Waterfalls By Tallest

Individual DropVannet fra fossen kommer fra

isbreen Vinnu, som er den største isbreen mellom

Svartisen og Jostedalsbreen. Brevannet

gir liv til fossen - en spektakulær turistmagnet,

men de siste årene har også Midt-Norges

største isbre blitt mindre. Brefronten har i sjuårsperioden

fra 2006 til 2013 trukket seg tilbake

45 meter, men ser ut til å ha stabilisert seg

de siste årene.

TA TUREN UNDER FOSSEN! Fra rasteplassen

på Holskeidet har du fin utsikt til Vinnu

og flere andre fosser, som Harema, Skorga og

Fossa. Går du langs sykkelstien noen hundre

meter oppover dalen fra rasteplassen, kan du

følge en nylig tilrettelagt sti som tar deg under

selve fossen. En fin og lett tilgjengelig tur.

Skorga, som kommer ned litt lengre øst, er

verdens sjuende høyeste med sine 864 meter.

Tågfossen i Litldalen er nummer 27 blant verdens

høyeste fossefall. For 30 av fossene er det

registrert gode plasser der de kan sees og fotograferes.

Her byr fossene i Åmotan på uante

fotomuligheter - både over, ved siden og under

fossene!

STI: Det er nå laget

en sti opp til Vinnu.

FOTO: SIGRUN RØDSET

1 VINNU. Over en av Norges flotteste rasteplasser

stuper verdens sjette lengste foss,

Vinnu, 865 meter ned fjellsiden. Den ligger på

en 77. plass på World›s Top 100 Highest Rated

Waterfalls, i følge worldwaterdatabase.com.

På samme liste kommer Svøufallet inn på en

91. plass.

Vinnu ved rasteplassen på Holskeidet mellom

Sunndalsøra og Grøa rangeres som den

høyeste i Norge!

Fossen har riktig nok varierende vannmengde,

og er mest imponerende i juni, ikke

minst etter et kraftig regnskyll.

Ikke rart fossen, eller «fallet» som sunndalinger

liker å kalle slike naturfenomen, også

karakteriseres som et brudeslør når vinden

tar tak i fjellsidene. Da er det viktig å passe på

hvor du kjører på riksveien, for ofte står bilturister

mer eller mindre i veibanen for å fotografere

det imponerende skuet!

STUP: Vinnu stuper ned fjellsiden

ovenfor rasteplassen på Holskeidet

mellom Sunndalsøra og Grøa.

Fossen som sprer seg ofte som et

brudeslør langs fjellsiden rangeres

som den høyeste i Norge!

PS! Vet du hva som

er definisjonen på en

foss? Jo, det er en del av

elven der vannet har et

tilnærmet loddrett fall.

Med tilnærmet loddrett

fall menes et fall som er

brattere enn 30 grader

eller omkring 2 meters

fall per meter horisontal

lengde, i følge Norges

vassdrags- og

energidirektorat.

THESE 5 WATERFALLS ARE A

MUST SEE!

Few places have as many impressive

waterfalls as Sunndal. Here are the five

must see waterfalls in the region.

You can hear the gushing waterfalls and

creeks in Sunndalen in the spring and

summer, especially during snow melt or

after heavy rains. The Sunndal National

Park center has 70 registered waterfalls in

Sunndalen, not including the many more

in Øksendal, Jordalsgrenda, Innerdalen,

Ålvundeid and Ålvundfjord, with the

hidden jewel of Smiset waterfall.

GLACIER WATER GIVES LIFE. Vinnu

is the most well-known, being the 6th

highest waterfall in the world and highest

on the Eurasian continent, 865 m of fall.

The water runs from the shrinking Vinnu

glacier, which has receded 45 m from

2006-2013. The melting glacier provides

life for this waterfall, and a spectacular

tourist attraction.

TAKE A TRIP UNDER A WATERFALL!

From the picnic area at Holskeidet, there

are nice views of many waterfalls in the

area. If you want an up close experience,

you can follow the bike path a few hundred

meters up the valley, before turning

onto a trail that will lead you up to under

the waterfall.

A bit farther east, you will find Skorga,

the world´s 7th highest waterfall, at 864 m

high. Tågfossen in Litldalen is the 27th

highest. Many of the waterfalls also provide

excellent photo opportunities, especially

the waterfalls in Åmontan.

PS! Do you know the definition of a waterfall?

It is part of a river where the water

is falling near vertically. By near vertical

it means it is a steeper than 30 degrees, or

falling about 2 m vertically for 1 m horizontally,

as stated by the Norwegian Authority

for water and Energy.

1 VINNU. Above one of Norway’s most

beautiful roadside picnic areas at Holskeidet,

one can see the Vinnu waterfall.

This is the world›s 7th longest waterfall,

falling 865 m down the mountainside.

The volume of water varies here, and can

be most impressive during snow melting

in June or after heavy rains. This characteristic

waterfalls looks like a bridal veil

as the wind catches the water as it cascades

down the mountainside.

FOSSENES

FOSSENES

4 RIKE

RIKE 5

FOTO: LEDIARD FOTO


MEKTIG: Det er

verdt å ta turen til

Lindalsfallet.

VAKRESTE: Hestehale-fossen

Svøufallet rangeres som en

av de vakreste i Norge av

worldwaterfalldatabase.com..

FOTO: TINA STAFRÉN, FOTOGRAFTINA.SE

FOTO: LEDIARD FOTO

ÅMØTET. «Å» betyr elv – og «mota» betyr

møte. Åmotan betyr rett og slett elvemøte – og

bedre definisjon kan det ikke bli på det naturfenomenet

sør for Gjøra, der elver fra seks

daler møtes: Lindøla fra øst, Skiråa og Reppa

fra sør, Grøvu og Geitåa fra sørvest og Svøu fra

vest. Noen av elvene møtes før selve juvet, og

tre av elvene kaster seg ned i selve juvet. Reppa

er den første fossen du ser, enten du kjører opp

til Jenstad eller oppover Snøgutu mot Svisdalen,

Grødalen og Hafsåsen, men Lindalsfallet

og Svøufallet er de mest imponerende som

kaster seg ned i juvet.

Over juvet klorer gamle fjellgårder seg fast i

berget. Her har det bodd folk i flere hundre år

og kulturlandskapet vitner om arbeid og slit.

Åmotan er unikt også botanisk med innslag

både fra høyfjellsflora, fuktkrevende bergvegetasjon

og varmekjær edelløvskog.

PS! Du får uansett mest utbytte av å oppleve

Åmotan ved å være med på en guidet tur med

www.visitwaterfalls.no.

2 LINDALSFALLET. Lindalsfallet, eller Lindalsfossen,

er den mektigste fossen som kommer

ned i Åmotan i øvre Sunndal. Det frie

droppet er på 110 meter.

Lindalsfallet ligger skjult både fra Jenstad

og Svisdalen - og krever at man går en bit.

Ørnsnydda på Jenstadsida er et flott utsiktspunkt

mot Lindalsfallet, og er definitivt verdt

turen, men vær forsiktig langs kanten av juvet.

Her er en del løse stein- og jordmasser.

3 SVØUFALLET. Svøufallet er rangert blant

de 100 flotteste fossene i verden! Ved parkeringsplassen

ved Fallet på vei opp til Svisdalen,

står du bokstavelig talt rett over Svøufallet

og ser fossen stupe ned 156 meter. Samlet fall

er derimot på 313 meter.

Vil du gå ned i Åmotan og oppleve intensiteten

fra Svøufallet, som er en såkalt hestehale-foss,

er det best å gå ned fra Jenstad. Her

kan vi love deg en ordentlig kalddusj. Her, tett

på elvene, får du virkelig oppleve Åmotan,

ikke minst under vårflommen eller etter heftig

regnvær inne på fjellet. Her kan Åmotan ta

pusten fra deg – i dobbelt forstand.

ÅMØTET. «Å» means river and «mota»

means meet, and so Åmotan makes for a fitting

name. Around Åmotan, rivers from six

different valleys come together. Lindalsfallet

and Svøufallet are the most impressive as

they fall down the side on the canyon and

into the Grøvu river. Her you can find unique

flora from the high mountains, moist

cliff side plants, and deciduous forest.

PS! You will get the most out of your trip

to Åmotan by joining a guided tour by www.

visitwaterfalls.no

2 LINDALSFALLET. Lindalsfallet, or Lindalsfossen,

is the most mighty of the waterfalls

into Åmotan. A free fall of 110 m! Lindalsfallet

is hidden gem you have to walk

to see. Ørnsnydda at Jenstadsida is a great

viewpoint for the waterfall. Be careful near

the edge of the canyon, the rocks are loose.

3 SVØUFALLET. Svøufallet is ranked as

one of the 100 most beautiful waterfalls in

the world! From the parking by Fallet, on

the way up to Svisdalen, you can peer right

into the waterfall. To experience the full intensity

of the 313 m waterfall, you can walk

down to Åmotan from Jenstad. This trip will

take you close to the river, give you a nice

cold shower, and take your breath away.

FOSSENES

FOSSENES

6 RIKE

RIKE 7


…AND ALONG NORWAY’S

WILDEST DETOUR!

FOTO: LEDIARD FOTO

Although Trollstigen is much better

known, many believe that Aursjøvegen

is a tougher experience! And there are

waterfalls to see all along the way from

Sunndalsøra to Eidsvag.

Even though most of the water in this

area is dammed and diverted, there are

still many impressive free flowing waterfalls.

The two most impressive being Tågfossen

and Mardalsfossen.

In 1914, construction started on the

Aura powerstation, but due to the delays

from WWI and WWII, it was not finished

until after WWII. The construction of

the road employed up to 2000 labourers

from both Norway and Sweden during its

peak.

…og langs Norges villeste omvei!

700:

Togfossen

øverst i

Litldalen i

Sunndal har

et fritt fall

på over 700

meter.

FOTO: LEDIARD FOTO

IDYLL: Selv om mye av vannet langs

Aursjøvegen i dag er temt, er det fortsatt mange

bekker og vann langs Norges tøffeste omvei.

FOTO: LEDIARD FOTO

4 TÅGFOSSEN. Tågfossen flows from

Tågvatna lake (1.088 moh) to Dalavatnet

in the bottom of the valley, with a free fall

of more than 700 m. Tågfossen is especially

impressive early in the summer, and

on very warm days. It is nearly dry by late

summer. Tågfossen is the 28th highest

waterfall in the world, with the 9th highest

free fall. This area is popular for base

jumpers in the summer and ice climbers

in the winter.

5 MARDALSFOSSEN. You can’t visit

Eikesdalen without exploring Mardalsfossen,

a multi-stage waterfall. The waterfall

is 655 m tall all together, with a

297 m free falling section(water level dependent).

From the parking in Mardalen,

there is a marked trail to the waterfall.

This 45 min walk takes you right up the

base of the waterfall, with the possibility

of a nice cold shower for those interested.

The Mardøla river is a regulated river, and

has a release of 3 cms from June 20 - August

20 for tourism.

...OG LANGS NORGES VILLESTE OM-

VEI. Trollstigen er langt mer kjent, men mange

mener at Aursjøvegen er tøffere. Og fosseopplevelsene

står i kø langs denne veien fra

Sunndalsøra til Eidsvåg. Selv om mesteparten

av vannet i dette området er temmet i store

damanlegg og går i rør, er det også mange

imponerende frittfallende fosser. De to mest

imponerende er Tågfossen og Mardalsfossen.

Det er spor etter mye anleggsarbeid langs

Aursjøvegen. I 1914 startet arbeidet med å

bygge Aura kraftanlegg. På det meste var om

lag 2000 rallare fra Norge og Sverige i sving

her, men arbeidet stoppet opp under 1. verdenskrig.

Under 2. verdenskrig forsøkte nazistene

å starte opp igjen arbeidet, men det var

først etter krigen arbeidet ble realisert.

8 FOSSENES

RIKE

4 TÅGFOSSEN. Tågfossen, eller Tågbekken

som lokalbefolkningen kaller den, kommer

ned fra Tågvatna (1.088 moh) og ender ned i

Dalavatnet i bunnen av dalen. Dermed har

Tågfossen et fritt fall på over 700 meter.

Tidlig på sommeren, spesielt etter varmt

vær, er Tågfossen imponerende, men den

være mer eller mindre tørr sent på sommeren.

Den rangeres som den 28. høyeste fossen i verden,

men kommer inn på en 9. plass med det

lengste sammenhengende fallet med sine 706

meter.

Her ved Tågfossen er også et populært sted

for basehoppere, og fossen er også populær

blant isklatrere om vinteren.

5 MARDALSFOSSEN. I Eikesdalen er det

umulig å ikke oppdage Mardalsfossen, en

flertrinns stupfoss. Fallet er totalt på 655 meter,

mens det høyeste fallet oppgis å være på

297 meter, skjønt høyden varierer fra kilde til

kilde. Fra parkeringsplassen i Mardalen er det

merket sti opp til fossen. Turen tar ca. 45 minutter.

Du kan gå helt inntil fossen, men vær

forberedt på en dusj. Begge fallene er stupfosser

og det øverste fallet er den høyeste. Fossen

ender i en del mindre kaskadefall ved bunnen.

Elva Mardøla er regulert til kraftutbygging

i Grytten kraftverk men fra 20. juni til

20. august slippes det tre kubikkmeter vann i

sekundet hele døgnet på grunn av turismen.

Resten av året ledes vannet til vannmagasinene

Grøttavatnet og Mongevatnet.

MARDALSFOSSEN:

Det er godt med

en dusj etter turen

opp til fossen.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS


#

MIN FAVORITT

Av Tommy Fossum

#my favourite

SOV GODT

UNDER

SKARFJELL

ANNONSE

SSunndalsjenta Eva Karin Langseth studerer

i Trondheim og legger ofte ut bilder på instagram

med #sunndal og #sunndalvillogvakker.

- Bildet er tatt fra den store steinen på vei

opp til Vikfjellet. Her har man fantastisk utsikt

innover Sunndalen og utover fjorden. Dette er

en tur jeg anbefaler å gå! Jeg gikk denne turen

alene i august i fjor. Jeg startet å gå fra gården

hjemme (Børstølen) opp til Synnåhaugen. Videre

gikk turen til Hammartoppen, og deretter

fulgte jeg vardene opp mot Vikfjellet. Været

var upåklagelig, og temperaturen var høy.

I løpet av turen, benyttet jeg anledningen til

å se etter sauene våre. Jeg hørte bjeller på tur

opp til Hammartoppen, og så noe hvitt som

beitet i retning Vassdalsletta. I tillegg var jeg

så heldig å få se ryper da jeg nærmet meg toppen.

Jeg er veldig glad i å fotografere når jeg

er på tur, og legger det som oftest ut på Instagram.

Grunnen til dette er for å få et fotografisk

minne av naturopplevelsene jeg får på de

ulike fjellturene. I tillegg er jeg veldig glad og

stolt av plassen jeg er oppvokst i, og jeg deler

bilder for at andre mennesker får se hvor flott

og vakkert det er i Sunndal.

FOTO: EVA KARIN LANGSETH

Eva Karin Langseth grew up in Sunndal and is now studying in Trondheim. Her favourite

Picture is taken on the way to Vikfjellet. - It’s a fantastic view to Sunndalen and over the

Sunndalsfjord, and I really recommend this hike. I like photographing the nature when I’m

hiking, and I often share my experiences on Instagram. I am really proud of my hometown,

and want my friends and other people to see how beautiful Sunndal is.

GGjermund Svinsås har i mange ti-år vært en

ivrig og dyktig fotograf. Han har alltid med

seg kameraet når han er på tur - og det er han

ofte. - Jeg har egentlig aldri vært noen ivrig fisker.

Jakt- og fototurer har jeg hatt mer sans for,

og de senere åra har turene med fotoapparatet

fått eneretten. Men å være med et par ivrige

fiskevenner på tur, er noe helt annet. Det

er moro. Både som selskap og å for å få med i

bildene! Her er vi på fisketur, på vei over Blåhøa

med utsikt mot Geitådalen, Glupen, Storskarhøa

og Geitåtæla i Sunndalsfjella. Det er

vel neppe å ta i at det var fotografen som fikk

største fangsten med seg hjem.

Gjermund Svinsås has photographed

for many years. He always brings his

camera when he is on a trip. - I›ve never

really been any keen fisherman, but

being with a few eager fishermen on

the go is something different. It is fun.

Here we are on a fishing trip, heading

over Blåhøa with a view of Geitådalen,

Glupen, Storskarhøa and Geitåæla in

Sunndalsfjella.

10 FOSSENES

RIKE

FOTO: GJERMUND SVINSÅS

De siste årene har aktiviteten i Innerdalen og Trollheimen økt betydelig. Ikke minst er toppturer

opp til Dronninga, Grøvelnebba og Kongen blitt svært populært de siste årene.

Selskapet Skarfjell Utvikling AS er etablert for

å styrke opplevelsen for tilreisende i området. I

første omgang har selskapet bygd tre tømmerhytter

på 12 kvadratmeter, som er levert fra det

lokale laftefirmaet Lervike. Hyttene er spesialtilpasset

for oppbevaring av ryggsekker, ski, og

har tørkemuligheter for ski og skifeller - og hver

av hyttene har fire sengeplasser, vedovn, kjøkkenkrok,

spisebord – og selvsagt utedo. Ja,

her er alt du trenger, om du skal gå i dalen med

familien og prøve fiskelykken eller bade - eller

dra på en spektakulær topptur på ski.

post@dronningkrona.no

booking@dronningkrona.no

+47 982 10 382 (Emil Bråten)

VAKKERT:

Mektige Skarfjell.

FOTO: RAGNAR MEISINGSET

Eveything you need while the

mountains wait for you – a timbercabin

in a relaxing environment in Viromdalen

close to Skarfjell and Innerdalen.

TØMMERHYTTER: Skarfjell Utvikling har bygd

tre tømmerhytter i Viromdalen som du kan leie.

FOSSENES

RIKE

11


ANNONSE

Av Tommy Fossum

MIDT I SENTRUM AV SUNNDALSØRA

FEM GO’BITER FRA

ENGELSKTIDA I SUNNDAL

3SERVERINGSKNIV. Det var i første rekke

laksefisket i elva Driva som trakk til seg mange

britiske aristokrater til Sunndalen. Dette måtte

selvsagt også markeres på bestikket, må vite.

Legg merke til detaljen her fra serveringskniven

for fisk i sølvplett. Her er fiskeren selv i aksjon

med omrisset av en slottsruin i bakgrunnen!

Sunndalsøra Hotell er et trivelig hotell med hjemmekoselig

atmosfære. Hotellet ligger midt i sentrum av

Sunndalsøra, og er det perfekte utgangspunkt for deg

som enten reiser med jobben eller ferierer i Sunndalsregionen.

Rommene har forskjellige størrelser og prisklasser. Fri

parkering rett over gaten. Gratis trådløst internett på

alle rom. I TV-stuen i 2. etasje kan du nyte kaffe og annen

drikke sammen med venner og kolleger. Frokost

inkludert i prisen, bufféten serveres i lobbyen i 1. etasje.

I hotellbygningen finnes to restauranter – restauranten

Nyhaven og den intime italienske bistroen og pizzeriaen

Napoli. Kultur- og musikkpuben Øra Kafe med mye

aktivitet holder også til i bygningen. Du kan også få

thai-massasje på hotellet.

SENTRALT: Sunndalsøra Hotell ligger

midt i sentrum av Sunndalsøra

FOTO: TOMMY RUSTAD

Velstående briter satte sitt preg på Sunndal på 1800-

tallet og fram til 1950-årene. Her er fem av gjenstandene

fra tiden med ladyer og lorder i dalen som du bør sjekke

ut ved Leikvin, Sunndal bygdemuseum.

1 2

VANNBØFFELHORN-MØBLER. Hon.Mrs.

Barbara Arbuthnott bygde eget hus i Sunndal

og bosatte seg permanent i Sunndal for 150 år

siden. Den velstående britiske Frua hadde møbler

som ingen andre, deriblant stol og bord av

vannbøffelhorn og selskinn! Disse møblene

ble lagd av Martinus Langsøy. Møblene viser

kontaktnettverket man hadde på tvers av det

britiske imperiet.

MUSEUM: Møbler av vannbøffel.

FOTO: JARLE STAVIK

BRITISK SAMOVAR. Georgiansk stil. En

samovar er en tevarmer, hvor teen blir varmet

opp i beholderen og tappet fra tappekranen på

framsiden. Tebladene blir bløtgjort av dampen

i toppkammeret før de blir lagt i tekoppen. På

framsiden av dette samovaret er det inngravert

en B. Denne har tilhørt Hon. Mrs. Barbara

Elrington Arbuthnott, men ut fra stilperioden

er det sannsynlig at hun har arvet den av sin

mor, som også het Barbara.

4SERVERINGSFAT. Sjekk dette fatet i sølvplett

i georgiansk stil. Fatet har tilhørt Cochrane-familien,

venner av Fru Arbuthnott som

kjøpte Leikvin og levde store deler av livet sitt

her. Fatet er fra første halvdel av 1800-tallet.

Både Agnes Cochrane og hennes sønn ligger

i likhet med Barbara Arbuthnott og hennes

sønn James gravlagt ved Løykja kapell, like ved

bygdemuseet.

5AKVARELL-SAMLING. Professor Edgar

March Crookshank bodde herskapelig like sør

for London, men bygde seg eget feriehus, Nyheim

lodge, på Gjøra i 1905. Her ferierte han

store deler av somrene sammen med familie og

venner. Margaret Beale, datter av Crookshank,

malte mange akvareller av folk, landskap og

interiør, som i dag er utstilt ved Sunndal bygdemuseum.

Museet har dessuten to skissebøker

med plantemalerier av en annen datter, Evelyn

Crookshank. Plantene har dato og sted påført

og er derfor også en verdifull dokumentasjon

av kulturlandskapet i øvre Sunndal.

5 items. Many British aristocrats

had a strong influence on Sunndal from

the 1800’s to the 1950’s. This era of Lord’s

and Lady’s can be illustrated by the high

class articles in the picture above, including

the water-buffalo horn and sheepskin

table and chair, silverware, and a

silver-plated dinner service. You can see

these items and learn more at Leikvin,

Sunndal’s folk museum.

Sunndalsøra Hotell is located in the middle of Sunndalsøra with free parking across the street. The rooms have different sizes and price

ranges. Free wireless internet in all rooms. In the TV lounge on the 2nd floor you can enjoy coffee and other drinks with friends and colleagues.

Breakfast included in the price. Nyhaven restaurant and Napoli is located in the same building with the culture and music pub Øra Café.

W www.sunndalsora.no

BESØK INNERDALEN TURISTHYTTE!

Norges vakreste dal, Innerdalen,

har i en årrekke vært et populært

turmål. Olav Innerdal startet, som

en av de første i landet, klatrekurs

her. Han hadde også mange førstebestigninger.

Olav og Betzy

var kjent for god mat og ett godt

vertskap for alle.

Det har vært drevet med turisme

siden Innerdal Turisthytte ble bygget

av Halvor Innerdal i 1889, som

en av de første turisthyttene nord

for Dovre. I dag er det Torill og Iver

Innerdal som driver den.

+47 71 69 88 00

service@sunndalsora.no

Anlegget består i dag av Nyhytta,

som ble bygd i 1989 med 27 senger,

stor spisesal, peisestue og resepsjon.

Varmt og kaldt vann på

alle rom. Dusj og toalett i korridor.

Hytta er betjent fra 1. juni til 1. oktober.

DNT-rabatt gis. Utenom sesong

er det åpent for bestilling for

mer enn 15 personer. I sesongen

serveres tradisjonell mat som

blant annet rømmegrøt, fjellørret,

vafler med Sunndalsgrøt. A la carte

og søndagsbuffet i juli - august.

Alle rettigheter.

Turisthytta samarbeider med

Kristiansund og Nordmøre Turistforening,

som disponerer låven

med 20 senger som er betjent på

sommeren, men selvbetjent på

vinteren. Gammelhytta er selvbetjent

og har 32 senger.

VERTSKAP: Torill og Iver

Innerdal er vertskap ved

Innerdal turisthytte.

FOTO: INNERDAL TURISTHYTTE

Between peaks and glaciers lies the lush and beautiful Innerdalen. Here, at the foot of the mountain Innerdalstårnet, Innerdal Turisthytte

offers you accommodation and food. Welcome!

W www.innerdalturisthytte.no

71 69 79 90/ 416 28 209

Innerdal Turisthytte, Innerdalen

Iver.i@live.no og torill.innerdal@hotmail.com

12 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

13


SUNNDALS BESTE

AMBASSADØRER

Fotballsøstrene Ada og Andrine Stolsmo Hegerberg

snakker mye om hjemstedet og oppveksten sin – og

i norske medier alltid med bred dialekt. Møt Sunndals

fremste ambassadører.

FOTBALLFAMILIE: Andrine og Ada

vokste opp i en fotballfamilie på

Sunndalsøra. I dag er de blant de mest

profilerte fotballspillerne i verden.

EM: Andrine og Ada Stolsmo

Hegerberg ladet i helgen opp

til EM sammen med familie og

venner på Sunndalsøra. De to

rakk også et par fjellturer.

Av Tommy Fossum

FOTO: TOMMY FOSSUM

FOTO: TOMMY FOSSUM

Det er ikke så veldig mange årene siden de to

søstrene selv trente på jentelagene til Sunndal

IL Fotball. I dag er de blant verdens største fotballprofiler:

Ada har i en årrekke spilt for Lyon,

mens Andrine signerte ved juletider for Paris.

Men det var på fotballbanene i Sunndal

grunnlaget ble lagt sammen med mamma

Gerd (tidligere Sunndal og Trondheims/Ørn)

og pappa Stein Erik Hegerberg (Sunndal/trener

for Strindheim) og storebroren Silas. Og

mange lagvenniner og trenere og støtteapparat

for øvrig.

- Mamma og pappa er de viktigste for oss og

de som alltid vil være våre næreste rådgivere,

sier søstrene nærmest samstemt på kjøkkenet

til bestemor i Auragata på Sunndalsøra.

BRA BALLAST. Selv om livet til de to nå

foregår stort sett i Frankrike og mange vil ha

en bit av dem, har de bevart bakkekontakten.

- Vi prøver bare å være oss selv, sier Ada.

Hun og søsteren er ikke i tvil om at en barndom

på et lite sted med oversiktlige forhold –

og et godt fotballmiljø – har gitt dem den ballasten

som de har i dag.

- Humoren og selvironien har vi med oss fra

Sunndal. Det har formet og preget oss. Det har

skapt personlighetene våre. Det er stor forskjell

på humoren her i Sunndal og i Oslo. Jeg

føler vi fra bygda har litt mer sjel da, sier Ada.

- Ja, vi har med oss en bra ballast, smiler

Andrine.

- I tillegg til at vi har foreldre som tenker litt

ut av boksen. De var ikke redde for å søke nye

miljø og nye utfordringer når de så at vi trengte

det. Det har vært mange fine kombinasjoner

her som har vært bra for oss.

NÆRE VENNER. I tillegg er de to konkurransemenneskene

og søstrene nære og gode

venner.

- Båndene våre blir bare sterkere og sterkere.

Vi er sjukt åpne med hverandre og sier i fra.

Det kan gå ei kule varmt på trening, men vi

snakker ut om det og gjør oss ferdig med det,

og går ikke å tenker på dette dag ut og dag inn.

Dessuten er vi flinke til å skryte av hverandre

og klype hverandre i arma. For det er klart at

mye av dette er ganske uvirkelig for oss.

- Vi har opplevd litt av hvert sammen og har

vokst på hverandre, sier Andrine.

HJEMME. I fjor sommer kom de hjem igjen,

der alt startet - og ga tips og råd - og ikke minst

inspirasjon, til spillerne i sin hjemklubb

Sunndal Fotball. Det gjorde de foran flere

hundre i Amfihallen på Sunndalsøra. Rådene

de ga de lokale fotballspillerne var klare: - Ha

troen på deg selv og tørr å stole på dine egne

ferdigheter. Lytt til deg selv og til de gode folka

du har rundt deg, og gutse på, sier Ada.

- Og så er det viktig å sørge for kvalitet i treningene.

Det er viktig å være bevisst på det,

sier Andrine.

De to syntes det var godt å være hjemom,

men synes det er litt rart å være hjemme i rollen

som fotballproff.

- Sunndal er hjembygda vår, og vi forteller

mye om Sunndal. Det er en god følelse å høre

den brede dialekta vår.

Den har de også greid å holde på.

FOSSENES

FOSSENES

14 RIKE

RIKE 15

FAKTA

PROFFSØSTRENE

Ada Stolsmo Hegerberg (22)

Klubb: Olympique Lyonnais (Lyon)

Posisjon: Spiss

Årets kvinnelige fotballspiller i verden

2017, UEFA Årets kvinnelige spiller i

Europa 2015/16

Andrine Stolsmo Hegerberg (24)

Klubb: Paris Saint-Germaine

Posisjon: Midtbane


ANNONSE

Ada and Andrine Stolsmo Hegerberg

were raised in Sunndal and played for

Sunndal Fotball until their family moved

to Kolbotn, where the sisters joined the

youth-ranks of Kolbotn IL.

Ada won the 2016 UEFA Best Women›s

Player in Europe Award on 25 August 2016,

and in 2017 was named BBC Women›s

Footballer of the Year. Ada plays for Lyon

and Andrine for Paris Saint-Germaine.

Ada and Andrine are fond of nature and

must have some walks in the mountains

when they are home in Sunndal.

More info:

www.wikipedia.no

STOLT: Mamma Gerd og mormor Kjellaug er

stolte av Ada og Andrine.

FOTO: TOMMY FOSSUM

KLART FOR KULTURFEST

De var 11 og 13 år da de flyttet til Kolbotn og

nye utfordringer i det som fortsatt er blant de

fremste klubbene i landet for jente- og kvinnefotball.

- Vi forteller mye om hjemstedet vårt, ikke

minst til folk som sliter tungt med geografien

i Norge. Det er en god følelse å komme hjem

til familie og venner og kjente, og ikke minst

til naturen, sier de to, som må ha noen turer i

fjellet når de er hjemom.

I fjor sommer rakk de en tur både på Halskammen

i Ålvundfjord og Flaggnuten på

Sunndalsøra.

- Neste gang skal jeg på Litltkalkinn. Jeg har

aldri vært der. Det er nesten ikke lov å si som

sunndaling, men det er sant, sier Ada.

HERLIG OPPVEKST. Mamma Gerd beskriver

sine to internasjonale døtre som 100 prosent

sunndalinger.

- Det er den naturligste ting i verden for dem

og sunndalinger vil de alltid forbli. Røttene, og

verdiene ved å vokse opp i et lokalsamfunn, er

et av suksesskriteriene. De hadde jo en herlig

oppvekst med stor frihet under ansvar. De var

allsidige og nysgjerrige og på farten stort sett

hele tiden. Det var ikke mange nettbrett hjemme

hos familien Stolsmo/Hegerberg, forteller

mamma Gerd, som sammen med Stein Erik

har fulgt døtrene tett.

- De snakker mye om oppveksten sin på

Øra. Fjellene og naturen har blitt en skikkelig

a-ha opplevelse når de har kommet hjem de

siste gangene. De har hatt en skikkelig dragning

mot fjelltoppene. Sier hver gang at de skal

på Kalken og se utsikten, men tiden strekker

som oftest ikke til. Det du er så vant til når du

bor i Sunndal blir en eksotisk greie når du ser

det utenfra og kommer hjem på besøk, forklarer

Gerd.

Mamma Stolsmo og pappa Hegerberg har

vært mye på farten for å følge opp døtrene.

- Når vi kommer på kamp i Lyon på Park

Olympique Lyonnaise og ser store bannere

med Ada på, da ser vi på hverandre og smårister

på hodet. Det er ikke hver dag vi skjønner

hvor stort dette eventyret egentlig er. Og nå

med Andrine i Paris.

- Ja, vi føler vi har lykkes med lagarbeidet vi

har jobbet med, smiler mamma Gerd.

VENSTRE: Andrine, her sammen med mamma Gerd,

signerte for Paris ved juletider - og nå er begge

proffsøstrene i Frankrike.

MIDTEN: Årets fotballspiller i Europa, Ada Stolsmo

Hegerberg, hilste på fansen da Sunndal Sparebank

inviterte til inspirasjonsmøte mellom fotballsøstrene

og unge, håpefulle fotballspillere i helgen på

Sunndalsøra.

UNDER: Ada og Andrine må på en fjelltur eller to når

de er hjemme i Sunndal. Sist de var hjemme rakk de

også en tur på Flaggnuten.

El Cuero og Wenche Myhre er klare for Ørafest. Det blir Festivaljam, ettermiddagsjazz og kunstutstilling

med Ragnhild Slåen. Og det er klart for en stormønstring til årets Humortelt med noen

av de fremste humoristene i Midt-Norge.

Sunndal rockeklubb, Sunndal kunstlag, Sunndal

jazzklubb og JazzåTeatret produksjon har

i 2018 innledet et samarbeid med et mål om å

skape mer liv og røre i sentrum i forbindelse

med at musikalen Lady Arbuthnott – Frua på

Elverhøy går for fulle hus i Sunndal kulturhus.

Forestillingen går fra 20. – 30. juni, fordelt på 2

helger, og i tillegg til forestillingen vil det foregå

mye annet i Sunndal disse dagene. Arrangørene

konsentrerer seg om aktivitetene rundt

familieaktiviteter som engasjerer både barn

og voksne og mindre konserter den første helgen,

mens det fra torsdag 28. juni settes opp

stortelt og inviteres til 3-dagers fest og moro

på Øratorget med kjente publikumssuksesser

som blant annet Jam og humortelt.

Første helgen blir det blant annet Livat på

Leikvin der Frua og ensemblet i musikkspillet

møter publikum i sine kostymer på Leikvin.

Vi stemmer på den vakreste høna, det blir allsang

med Karen og Lars, fluebinding, steving,

tautrekking med rødluegutta og folk – og hesteridning

og dyr.

- Vi ønsker å skape begeistring, entusiasme

og liv og røre sammen og sammen med flere

organisasjoner og samarbeidspartnere, sier

arrangørene.

Ørafest is a festival running June

20. – 30. with concerts, exhibitions,

performances and other cultural

activities for an audience between 0 to

100 years old.

FOTO: TOMMY FOSSUM FOTO: PRIVAT FOTO: PRIVAT

W www.sunndalkulturhus.no

orafest

71 69 91 65

16 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

17


ANNONSE

ANNONSE

OPPLEV

Traktorsafari

i Åmotan

Siste nytt

I TODALSFJORDPROSJEKTET

Traktorsafari til seters og spektakulære vannfall.

Servering i Jenstadlåven med fantastisk utsikt.

Min. 12 personer per bestilling.

Booking og kontakt: booking@visitwaterfalls.no

Grafisk design: Amfi Kreativ AS

Todalsfjordprosjektet er prioritert som

nr. 1 av Møre og Romsdal sine større

samferdselsprosjekt, og det er politisk

enighet rundt behovet for en ny veistrekning

med bru over Todalsfjorden.

Nå er arbeidet med kommunedelplanen i

gang. Dette blir en viktig vekstimpuls for

hele Indre Nordmøre.

Følg Todalsfjordprosjektet på

todalsfjordprosjektet.no

Foto: Øivind Leren

Den nye fergefrie strekningen vil gi oss en helt

annen dynamikk. Vi blir en 24/7-region, noe

som gagner både næringsliv, kulturliv,

pendlere og folk flest. Med et sammenhengende

veinett som alltid er åpent, vil det

bli mulig for eksempel å bo i Surnadal og

jobbe i Kristiansund. Kort sagt åpner vi opp

regionen for en helt ny måte å tenke

rekruttering, arbeidsmarked og bolyst på.

GRATIS I FREMTIDEN

Todalsfjordprosjektet blir avhengig av bompengefinansiering.

Det betyr at strekningen

fortsetter å koste litt de første tiårene. Etter

nedbetalingsperioden, blir reisen gratis – for

første gang. Bompengeprisen vil ligge rundt

det samme som en fergebillett med obligatorisk

svele - omtrent hundre kroner. Med rabattkort

slipper man unna med halve prisen.

arbeidet er gjort, har man kunnskapen som

trengs for å finne den beste bruplasseringen

og veiløsninger.

MEDVIRKNING

Dem som bor i området vil bli invitert til

medvirkningsmøter tidligst høsten 2018. Innen

utgangen av 2019 skal Veivesenet sende

over planforslag til kommunene. Høring og

bearbeidelse skjer i 2020 før det til slutt fattes

et endelig vedtak om byggestart. Målet vårt i

Todalsfjordprosjektet AS er byggestart i 2024.

POSITIVT FOR HELE SAMFUNNET

– Innen ti år kan du etter all sannsynlighet

suse fra Sunndal til Surnadal helt uten å tenke

på fergeruter! Ikke bare blir det en mer

behagelig hverdag for privatpersoner og

pendlere, men også bedriftene vil få store

fordeler. Alle vi som jobber med prosjektet ser

bare muligheter, og gleder oss til fortsettelsen,

sier Bergsvein Brøske, daglig leder i Todalsfjordprosjektet.

www.visitwaterfalls.no

TIDEN FREMOVER

Nå starter det konkrete arbeidet med å

planlegge tunneler, veier og bruer. Innen to år

er det bestemt hvor og hvordan fjorden skal

krysses. Veivesenet skal avklare grunnforholdene

rundt brukryssing og tunnelpåhugg

sammen med geologer, slik at det blir

mulig å avklare linjene for tunnelene i fjellet.

Kulturminner skal også kartlegges. Når dette

Prinsippskissen viser alternativene for fjordkryssing. Dette er ikke veilinjer

– kun stiliserte prinsipplinjer. Både hengebru og flytebru skal vurderes.

FOSSENES

18 19

RIKE

FOSSENES

RIKE


SETERLANDET

Om lag 200 setre var i drift om somrene i Sunndal for 100 år siden. Tre av setrene

er det fortsatt drift på – midt i et verdifullt landskap.

Av Tommy Fossum

I seterlandet Sunndal tar du som gjest del i et

tradisjonelt seterliv blant folket på setra, og

som oftest tett på sauer, geiter, høner, katter og

kyr. Her lages seterkosten på tradisjonelt vis,

og seterkosten smaker enda bedre når du sitter

tett ved eldgamle seterhus i vill fjellnatur,

der mye av naturen er så sjelden og verdifull at

svært mye av den er vernet. Hele 2/3-deler av

Sunndal kommune er vernet!

KJØR ELLER GÅ TIL SETERS. I Sunndal

kan du både kjøre, gå en tur langs vei eller en

noe lengre tur langs vei eller sti for å komme

til seters. Alle de tre setrene som i dag fortsatt

er i drift tar i mot dagsbesøk og det er overnattingsmuligheter

på eller like ved setrene.

Renndølsetra og Gammelsetra tilbyr frokost,

lunsj og middag - og selvfølgelig vafler og kaffe.

Torbuvollen serverer vafler og kaffe. Setrene

selger også seterprodukter direkte fra setra.

Ved besøk på setrene kan du etter avtale delta

i fjøsstell og ved foredling av melk. Ikke langt

unna setrene finnes overnattingsmuligheter,

blant annet har Kristiansund og Nordmøre

Turistforening turisthyttene Aursjøhytta ikke

langt fra Torbuvollen, Grøvudalshytta bare

noen hundre meter fra Inner Gammelsetra

og gammelhuset ved Innerdalshytta like ved

Renndølsetra.

VERN OG BRUK. Alle disse tre setrene ligger

i storslått fjellandskap, der svært mye av

naturen er karakterisert som så verdifull at

den er vernet.

VILLREIN. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ble det største sammenhengende

verneområdet i Norge da nasjonalparken ble

vedtatt 3. mai 2002. Bakgrunnen er at siste rest

av Europas villreinstamme skal tas vare på. I

dette fjellområdet ligger Torbuvollen og Inner

Gammelsetra.

Torbuvollen: www.brubekken.weebly.com

Renndølsetra: www.innerdalen.com

Inner Gammelsetra:

www.innergammelsetra.no

SETERKOST: Renndølsetra og

Gammelsetra tilbyr frokost, lunsj

og middag - og selvfølgelig vafler

og kaffe.

FOTO: SIGRUN RØDSET

1INNER GAMMELSETRA . Inner Gammelsetra

er også en del av Åmotan - Grøvudalen

landskapsvernområde, som byr på et særpreget

og vakkert natur- og kulturlandskap, der

seterbebyggelse, setervoller og kulturminner

etter fangst, jordbruk og beitebruk utgjør en

vesentlig del av landskapets egenart.

2

RENNDØLSETRA . Innerdalen Landskapsvernområde

har et vakkert naturlandskap

som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon

har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig

verdi. Renndølsetra ligger i hjertet av

Trollheimen Landskapsvernområde, som har

et særpreget og vakkert fjellområde med skog

og seterdaler og et rikt plante- og dyreliv. Dette

ble for 51 år siden Norges første landskapsvernområde.

3

TORBUVOLLEN . Torbuvollen er lokalisert

ikke langt unna Torbudalen biotopvernområde,

som er et viktig trekkområde som binder

sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen

i Snøhettastammen.

FRITID:: Det er en egen ro å sitte på tunet på

en seter. I Sunndal er det tre setre du kan gjøre

nettopp dette i sommermånedene.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS

FOSSENES

FOSSENES

20 RIKE

RIKE 21

FAKTA

Setrenes blomstringstid var

i middelalderen og frem til

begynnelsen av 1900-tallet,

da det ble grunnlagt større

ysterier i dalene. Disse

kunne produsere osten

billigere enn setrene, noe

som skapte en merkbar

konkurranse. Situasjonen

ble forverret ytterligere på

1960-tallet, da arbeidskraft

ble dyrere, mens produktog

transportpriser sank.

Inntil da hadde arbeidskraft

vært billig og produkt- og

transportpriser høye.

Den arbeidsintensive

seterdriften hadde dermed

mistet sine tidligere

fordeler. Det fulgte en til

dels drastisk nedgang. I

deler av de sydlige Alpene

ble mer enn 60 % av setrene

lagt ned. Andre deler av

Alpene har klart å bevare

mange setrer, best står

det til med seterdriften i

Tirol, der bare rundt 10 % av

setrene ble avviklet.

Setrene som er igjen, har

blitt betydelig modernisert.

De fleste har fått

veiforbindelse, slik at det

har blitt mulig for budeia/

budøren å dagpendle til og

fra setra, og å frakte melken

til dalen til videre foredling.

Dugnadsinnsatsen har blitt

redusert eller avskaffet.

Også driftsformene med

flere høydetrinn har blitt

forenklet eller avskaffet.

Andelen av ungdyr har økt

på bekostning av melkekyr.

Det varierte landskapsbildet

i mange fjellområder med

veksel mellom skog og

artsrike gresslier skyldes

i stor grad seterdrift.

Uten seterdrift hadde den

subalpine høydesonen

vært dominert av nokså

artsfattige skoger. Ofte

har seterdriften også

ført til at tregrensen

sank (i Alpene med

opptil 400 høydemeter).

Nedleggelsen av setrer

har derfor stor betydning

for kulturlandskapet.

Uten beiting gror de åpne

beiteområdene igjen,

og artsrike enger viker

for artsfattig buskas. I

bratt terreng øker også

erosjonsfaren, siden

kortbeitet gress er mer

motstandsdyktig mot store

nedbørsmengder. For å

bevare kulturlandskapet i

fjellene, mottar seterdrift

nå i mange land økonomisk

støtte.

Kilde: Wikipedia


ANNONSE

GAMMELSETRA:: Seterliv er godt

både for to- og firbeinte. Her er

det katten Buster som gjør seg

klar for ny dyst i Grøvudalen.

FOTO: JENNY MARIE JAKOBSEN

OVERNATTING: Phillipshaugen Lodge har i

snart 120 år tatt i mot tilreisende. Den britiske

reiselivskongen Ethelbert Lort Phillips bygde

turisthytta, som de siste årene er oppgradert og

blitt et populært overnattingssted.

ALLE FOTO: CHRISTIAN RAJEC/PHILLIPSHAUGEN

Visit the mountain farms in Sunndal

where you can take part in a traditional

farminglife close to sheep, goats, hens,

cats and cows. The products are made in

the traditional way, and the food you’re

served here taste special when you sit

close to old-fashioned farmhouses in

wild mountains, where much of nature

is so rare and valuable that much of it is

protected. 2/3 of Sunndal municipality

are protected.

Dovre-Sunndalsfjella National Park

is located in a high mountain area of

Dovre and Sunndalsfjella. The park was

created in 2002 to preserve an intact

alpine ecosystem, and it covers an area

of 1.693 km ². The mountain farms Inner

Gammelsetra in the Grøvudalen valley

and Torbuvollen in Torbudalen valley are

both located in this area.

Trollheimen (the home of the Trolls) is a

mountain range on the border between

Møre og Romsdal and Sør-Trøndelag.

In the west, the mountains is of alpine

character, while in the east the landscape

is quieter. Innerdalen is one of the gates

into Trollheimen, and is often called

Norways most beautiful valley. A hike

into Innerdalen is well worth spending

a day, there you can enjoy the beautiful

nature and experience the traditional

mountain farming at Renndølsetra.

Phillipshaugen Lodge er en «gjemt perle» i hjertet av Øksendal.

PHILLIPSHAUGEN LODGE

Lodge’n er bygget i 1899 av Engelskmannen

Ethelbert Lort Phillips, som utgangspunkt for

jakt og fiske.

- Vi tilbyr en unik kombinasjon av overnatting

og mat av topp kvalitet, i en historisk lodge.

Vårt kjøkken serverer smakfull, hjemmelaget

mat. Lokale og økologiske leverandører er

foretrukket.

Restaurant: Lunsj og middag på bestilling. Vi

arrangerer bursdagsfeiringer, bryllup og leir etc.

Overnatting: Åpent hele året. Unike historiske

rom i den gamle lodge’n, eller budsjettpris i

pensjonatet, med selvhushold. Våre overnattingsgjester

kan nyte en variert frokostbuffet

og middag med dessert.

Phillipshaugen kafe: Sesongbasert. Sjekk ut

vår webside eller facebook.

HISTORISKE OMGIVELSER: Phillipshaugen Lodge

er et ypperlig møtested - og byr på smakfull,

hjemmelaget mat.

The Phillipshaugen Lodge is a hidden

gem at the heart of Öksendalen.

Built in 1899 by the english man Lort

Phillips as a starting point for hunting &

fishing.

We offer a unique combination of top

quality food & accommodation in a

historic mountain lodge. The kitchen

serves fresh, homemade and tasty food.

We try to buy from local producers and

use organic products as much as possible.

Restaurant: Lunch/Dinner opens up on

reservation from 6+ persons and bigger

events eg. birthday, weddings..., if you`re

less please check availability.

Accommodation: All year round, from

unique historic rooms in the old lodge to

budget rooms with separate kitchen for

self containing in the new building. Our

overnight guests enjoy a varied breakfast

buffet and a rich 2-course dinner.

Phillipshaugen Cafe: Depends on season,

check opening hours on our website/

google/facebook

TORBUVOLLEN: Melka på setra blir

utnyttet også til osteproduksjon.

MATLAGING: på Inner

Gammelsetra.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/

FOTO: JENNY MARIE JAKOBSEN

W www.phillipshaugen.com

+47 916 33 763 Øksendalsveien 420, 6610 Øksendal booking@phillipshaugen.no

22 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

23


ANNONSE

ANNONSE

HISTORIE: Vikingene kommer til Leikvin

siste helga i mai, men det er flere

arrangementer utover sommeren.

Sunndalregionens historie er samlet på Leikvin.

LIV OG RØRE PÅ LEIKVIN

I norrøne sagaer hører man om leikvollr, hvor

ungdom møttes til lek og idrett. Navn som Løken

og Leikvin antyder hvor slike plasser har

ligget i Norge – og ikke noe sted kler navnet

bedre i 2018 enn Leikvin-området i Sunndal.

Først er det Vikingmarked 26. til 27. mai, som

trekker til seg vikinger fra hele Skandinavia og

Island. Her er det salg av keramikk, smykker

og våpen – og ikke minst demonstrasjon og

forklaring hvordan vikingene levde.

10. juni er det Leikvinstemne der barn og unge

fra kulturskolen opptrer. Det blir sunndalsmesterskap

i «bakelsgraut», det vil si den nokså

særsunndalske tradisjonen med å ha grøt i

vaffel, hvor publikum får anledning til å stemme

på sin favoritt. Dessuten konkurranser slik

som sunndalsmesterskap i «rævkrok».

24. juni er det Livat på Leikvin! Her møter Frua

og ensemblet i musikkspillet publikum i sine

kostymer på Leikvin. Vi stemmer på den vakreste

høna, det blir allsang med Karen og

Lars, fluebinding, steving, tautrekking med

rødluegutta og folk – og hesteridning og dyr.

Selve Sunndal bygdemuseum består av 13

bygninger med spennende utstillinger. Hovedtema

for utstillingene er britisk lakseturisme,

men det er også mye lokal sunndalskultur

samt en arkeologisk utstilling.

Museet er en del av Leikvin kulturminnepark,

som består av Phillipshagen, et gravfelt fra

jernalderen og graven til Barbara Arbuthnott

og hennes sønn James, som døde for 150 år

siden i 2018. Flere av Arbuthnotts omgangskrets

og medarbeidere ligger også gravlagt

her på kirkegården ved Løykja kapell.

FOTO: LEDIARD FOTO

Vel 200 graver er registrert på selve gravfeltet,

men feltet har bestått av kanskje oppimot

500 graver. I tillegg til røyser og hauger finnes

skipsformede graver samt en stjerneformet

og tre trekantede gravminner. Stjernen og trekantene

er uvanlige og nyere forskning spekulerer

i om de markerer kultsteder.

Museet er åpent i perioden 15. Juni - 15. august

fra tirsdag til søndag fra klokka 12 til 17,

onsdager i juli til kl 19.

Sunndal museum is part of Leikvin

heritage park. Here you find an exhibition

of the British “salmonlords” who came to

Nordmøre between 1850 and 1950, not at

least Barbara Arbuthnott. You’ll find a lot

of interesting local history here.

During the summer there are many

different events at Leikvin. Viking

market, game performances and meeting

with the actors from the musical «Lady

Arbuthnott - frua på Elverhøy».

MAGISKE TROLLTIND

Området ligger i en fantastisk natur oppi mot

500 meter over havet med utsikt til Sunndalsfjorden.

Det grenser til Dovrefjell og Sunndalsfjella

Nasjonalpark med Eikesdalsfjella

som mektig bakteppe. Her har du muligheter

til turer i late lier og myrer med mange slags

bær, eller beseire stolte høyreiste topper opp

mot 1800 meter over havet. Både i den friskt

strømmende Jordalselva og i en rekke vann

og tjern er det både fiske- og bademuligheter.

Så langt er 25 tomter ferdig opparbeidet og sju

av tomtene er solgt – og fire hytter er oppført

i et område hvor det er regulert inn over 100

hyttetomter. Arkitektkontoret Rever & Drage

har sammen med lokale håndverkere i Lervirke

utviklet en hytte som ligger i Trolltind hytteområde

som har fått flere omtaler i internasjonale

arkitekt publikasjoner.

Fra Molde til Jordalsgrenda er det ca. 70 km,

ca en times kjøretur. Fra Kristiansund er det ca

92 km og tar ca 1 time og 20 minutter å kjøre.

OMTALE: Denne hytta har fått mye omtale den

siste tiden. Den ligger i Trolltind hytteområde i

Jordalsgrenda i Sunndal.

Rett under majestetiske Trolltind i Jordalsgrenda i Sunndal finner du Trolltind hyttefelt.

FOTO: TOM AUGER / REVER & DRAGE.

By the majestic mountain Trolltind

in Jordalsgrenda in Sunndal you will

find a impressing area where you can

build your own cabin. The area is located

in a magnificent scenery up to 500

meters above sea level with views to the

Sunndalsfjord.

W www.nordmore.museum.no/sunndal 974 71 942

Sunndal bygdemuseum, Leikvinvegen 21, 6612 Grøa

www.trolltindhyttefelt.no

+47 901 57 992

Trolltind Utvikling, Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

24 25

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

Nils Brüggare Johansen, av tysk ætt, men født i Haparanda i Sverige, åpnet bakeri på

Sunndalsøra i 1885 sammen med kona Mari fra Lesja. Johansen får ry på seg som en god

baker, og hans brød, særlig hans berømte loff, blir spredt utover hele Nordmøre.

ANDRE BOLLER: Konditoriet i Amfi Sunndal

med Anne Grete Meringdal og Astrid

Reistadbakk byr på et bredt utvalg av

bakervarer, lønsj- og middagsretter.

DALENS ELDSTE OG BESTE

FOTO: LEDIARD FOTO

I dag driver 5. generasjon Johansen, Arne, bakeri

og konditori på Sunndalsøra. Johansen

Bakeri er Sunndalsøras eldste bedrift og er,

som den alltid har vært, en familiebedrift.

I dag er det nesten 40 ansatte ved bakeriet

Sunndalsøra som i tillegg driver konditori

i Amfi Sunndal og Amfi Surnadal, samt kantiner

ved Sunndal vidaregåande skole og Hydro

Sunndal.

Firmaet tilbyr et bredt utvalg innenfor bakervarer,

kantine- og cateringvirksomhet, og utvikler

seg stadig, men holder fast på klassikere som

«pizzaen på bakar’n». Pizzaen er fortsatt en av

favorittene blant publikum, slik den har vært

de siste 30 årene. Vaffel med sunndalsgrøt og

sveler og kneipen hos Johansen er også populære

produkter, men de siste årene har bakar’n

utviklet nye lunsjprodukter – deriblant eget

steinsovnsbakte brød og langtidshevede brød.

Johansen Bakery is the oldest

company in Sunndal. Ever since 1885

they have supplied bread and bakery

products in the region. The company

has taken care of the traditions but also

developed new products. Welcome to the

local baker!

Trenger du eller bilen påfyll? Du finner det meste på Best Sunndal og Melkild Bilverksted.

FULL SERVICE? VELKOMMEN!

FOTO: LEDIARD FOTO

NILS BRÜGGARE (1851 - 1931) JOHAN A. MARINIUS (1879 - 1952) NIELS (1904 - 1978) JON EGIL (1943 - 2009) ARNE (1969 -)

Melkild Bilverksted er blant de eldste bedriftene

i Sunndal – og tilbyr sammen med Best

Sunndal mer enn noen gang.

Siste nyheten er at verkstedet har agentur for

Husqvarnas store vareutvalg, som for våren

og sommeren 2018 er fra praktiske robotgressklippere,

effektive høytrykksvaskere og

avanserte gressklippere. Er du ute etter henger,

er verkstedet også forhandlere av Tysse.

Verkstedet er for øvrig godkjent for å utføre

service og reparasjoner på alle kjøretøy opp til

7500 kilo.

Hos Best Sunndal finner du alt en bensinstasjon

skal ha, som drivstoff og vaskeanlegg –

og litt til. Her finner du en variert meny med

alt fra vaffel med Sunndalsgrøt og tradisjonell

matpakke til vårruller og selvsagt burger. «Ingen

fest uten burger på Best»

- Hos oss får både du og kjøretøyet forpleining

og påfyll. Velkommen innom! sier Dag Nikolai

Gjersvoll.

At Best Sunndal you will find

everything a gas station should have -

and more. Here you will find a varied

menu and of course “the famous burger

from Best”.

Latest news from Melkild Bilverksted is

that they have agencies for all products

from Husqvarna and Tysse. The garage is

approved to perform services and repairs

on all vehicles up to 7500 kilos.

71 68 91 90

post@johansen-bakeri.no JohansenBakeri Johansen-Conditori-As

W www.melkild.no 71 69 99 90 Nordmørsvegen 35, 6600 Sunndalsøra Butikk/deler: dag@melkild.no Daglig leder: haakon@melkild.no

FOSSENES

26 27

RIKE

FOSSENES

RIKE


Naturen venter på deg! Ta en trimtur! Her er tre

enkle turer – og tre litt barskere turer.

TURER FRA

VEIKANTEN

VANSKELIGHETS-

GRAD /DIFFICULTY:

Lett / easy:

Enkelt terreng med lite stigning.

Easy terrain with small gradients.

Middels / medium:

Easy terreng med noe stigning.

Easy terrain with som steeper gradients.

Krevende /challenging:

Terreng med noen brattere passasjer og

litt luftige omgivelser.

Terrain with some steeper passages and

dramatic surroundings.

Turene er merket av på kartet side 58.

The hikes are all marked on the map, page 58.

Av Tommy Fossum

KNUTSLIA/KNUTSLIØYA:

Superkult og lett tur

FOTO: KAREN FOSSUM

SELJEBØVATNET:

Tilrettelagt for alle.

FOTO: SIGRUN RØDSET

1 3

En tur fra Jenstad og ned til Åmotan, som betyr

Å’møte, altså elvemøte, er virkelig en tur i Grøa, ligger noen fine fiskehøler som engelske

2Nede ved elvebredden til Driva, like øst for

fossenes rike. Elver fra seks daler møtes i dette lakselorder har brukt mye. De kalte området

juvet hvor du har fjellgårder på begge sider. for «Pibe», etter at en av dem mistet nettopp

Tre av elvene stuper ned i juvet som fosser. pipa si i elva her. Her nede ligger rester av et

Området har en unik flora, hvor planter som gårdbruk, Knutsliøya, som er et interessant

trenger fuktighet trives svært godt. Nede i juvet

er det rasteplass og du kan krysse elvene på menneskene «melder seg ut» lenge nok. Det er

bevis på at naturkreftene tar over dersom

bruer, og komme nær flere av fossene. Mesteparten

av turen ligger i et landskapsvernom-

å gå i.

småkupert terreng langs Driva og lett terreng

råde, og det anbefales å være med en guidet

tur med kjentfolk gjennom Visit Waterfalls

Barnevogn? Eller rullestol? Det er i utgangspunktet

ingen hindring på denne turen, for

her er det tilrettelagt med fin grusvei, selv om

det er noe bratt enkelte partier. Turen er også

barnevennlig. Turen går i fint skogsterreng og

det er fin utsikt sørover møt Ålvatnet eller Seljebøvatnet

hvor det er etablert ny gapahuk og

grill.

ÅMOTAN,

GJØRA:

KNUTSLIA/

SELJEBØVATNET,

1 KNUTSLIØYA, GRØA: 2

ÅLVUNDFJORD:

3

Start /starting point:

Jenstad

Start /starting point:

Torske bru /bridge

Start /starting point:

Seljebøsaga

ÅMOTAN: Her får du oppleve

Fossenes rike

FOTO: LEDIARD FOTO

Parkering / parking:

merket parkering /marked parking,

parkeringsavgift/parking fee

Lengde/distance: 3,2 km t/r / roundtrip,

merket sti/ marked path

Høydemeter /meters: 150 m

Vanskelighetsgrad / difficulty:

middels /medium

Parkering /parking:

ved bru /by the bridge

Lengde/distance:

4 km t/r / roundtrip,

merket sti/marked path

Høydemeter/meters: 80 m

Vanskelighetsgrad/difficulty:

lett/easy

Parkering/parking: merket parkering 200

meter inn på skogsbilveg/ marked parking

by forestroad (200 m from exit rv 70)

Lengde /distance:

3,8 km t/r / roundtrip, skogsbilveg og sti /

forest road and marked path

Høydemeter / meters: 120 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

lett /easy Tilgjengelig med rullestol /

wheelchair accessible

FOSSENES

FOSSENES

28 RIKE

RIKE 29


ALLE DISSE

TURENE OG

FLERE TURTIPS

I SUNNDAL

OG OMRÅDET

RUNDT FINNER

DU PÅ

MOROTUR.NO

VETTAFJELLET: Utsikt!

FOTO: SIGRUN RØDSET

VETTAFJELLET,

SUNNDALSØRA

Start/starting point:

Vettamyra

Parkering/parking: ved veiens ende /

by the end of the road

Lengde/distance: 4,6 km t/r / roundtrip,

merket sti /marked path

4

4Vettafjellet (969 moh) byr på en spektakulær

utsikt mot Sunndalsøra, utover Sunndalsfjorden

og ned i Øksendalen. Turen starter frå

parkeringsplass på Svinberget, som ligger 234

moh. Det er tydelig sti oppover lia i forholdsvis

bratt terreng, enkelte bratte parti.

UTSIKT. Fin utsikt store deler av turen.

Høydemeter / meters: ca 700 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

krevende /challenging

FLÅNEBBA: her kan du se Snøhetta

på en finværsdag.

FOTO: SIGRUN RØDSET

FOTO: SIGRUN RØDSET

EKKERTIND,

ØVRE SUNNDAL:

Start: Vollan gård

Parkering/parking: merket parkering /

marked parking

Lengde /distance: ca 8 km t/r / roundtrip,

merket sti til Vollasetra, umerket sti fra

Vollasetra til Ekkertind /marked path to

Vollasetra, unmarked path from Vollasetra

to Ekkertind

Høydemeter /meters: ca 1000 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

krevende/challenging

5

5 6

Ekkertind 1189 moh, er Sunndals svar på Prekestolen,

og har seilet opp som et svært populært

turmål de siste årene. Dette er stedet hvor

du kan få tatt spektakulære bilder ned mot

Gravemgårdene i Sunndalen, der pulsåren i

dalen, Driva, svinger seg nedover.

ARTSRIK. Gjørashaugen ligger like ved og er

et eget naturreservat, blant annet fordi det er

mange vegetasjonstyper og er en av de mest

artsrike lokalitetene i Møre og Romsdal.

VOLLASETRA. Turen starter ved Vollan

gård, via Vollasetra. Setra er en koselig selvbetjent

hytte, her er det fint å overnatte om

en ønsker dele opp turen. Alternativt kan du

parkere på Gjøra og gå opp via Gjørashaugen.

FLÅNEBBA,

ÅLVUNDEID

Start /starting point:

Rødset gård

Parkering / parking: merket parkering før

bru /marked parking by bridge

Lengde /distance: 9,6 km t/r /roundtrip,

merket sti / marked path

Høydemeter / meters: ca 1000 m

Vanskelighetsgrad / difficulty:

krevende/challenging

Fra toppen av Flånebba (1147 moh) ser du

innover Trollheimen, ned i Sunndalsfjorden

og mot Sunndalen og Litldalen – og inn i Øksendalen.

På helt klare dager kan du se både

til øya Grip og det mektige Snøhetta-massivet.

Turen kan fortsettes til nabotoppen Smisetnebba.

MERKET. Turen går på merket og godt synlig

sti og på turen opp kan du nyte utsikten mot

Innerdalen og Innerdalstårnet.

3 easy hikes, and 3 a bit more

challenging hikes in Sunndal.

The nature is waiting for you! Sunndal is

full of possibilities and hikes for all tastes

– here are some tips.

Make sure you have dressed properly for

the hike, have enough food and drink and

take it easy.

FOSSENES

FOSSENES

30 RIKE

RIKE 31

6

Have a nice trip!

All these tours and other hikes in Sunndal

and the surrounding area can be found at

www.morotur.no


ANNONSE

ANNONSE

NYT: På Renndølsetra

får du kjøpt en kopp

kaffe og nydelige

vaffler.

VELKOMEN TIL RENNDØLSETRA!

Kvar sommar sidan 1740 har familien Opdøl

flytta dyra til setra i Innerdalen vest i Trollheimen,

30 minutt kjøring frå Sunndalsøra.

Her kan du bo, berre for å slappe av og nyte

seterstemninga, eller som utgangspunkt for

fjellturar.

Vi har også ein seterkafe der vi serverer vafler

og enkel mat om du berre har tid til ein dagstur.

Kyrne beiter rundt setra, der vi også har sauer,

griser og høner. Det er 3,5 km, eller omlag 1

time, å gå frå parkeringsplassen og inn til setra.

Renndølsetra ligg i Norges første landskapsvernområde,

Innerdalen, oppretta i 1967 på

grunn av den spektakulære naturen.

Overnatting: Vi har totalt 27 overnattingsplasser,

fordelt på 6 rom, Raudhytta og fjøset.

Seterkafe: Seterkafeen er åpen kvar dag frå

12.00-17.00 i sesongen.

Seterutsalg: Våre heimelaga produkt kan du

kjøpe på setra. Vi lager rømme, smør og forskjellige

typer yoghurt.

FOTO: PER KVALVIK

Every summer since 1740 the

Opdøl family has moved their cattle

to Innerdalen west in Trollheimen, 30

minutes drive from Sunndalsøra. Here

you can just relax and enjoy the nature

or use it as a “basecamp” for mountain

walks. You will find a café here, you

can stay the night and you can buy

homemade products like sour cream,

butter and different types of yogurt. It

takes about one hour to walk from where

you park your car.

NÅR DU TRENGER

KVALITET, KOMMER DU

TIL FELLESKJØPET

Vi har støttet norsk landbruk i 120 år, nå støtter vi deg.

Felleskjøpet er Norges ledende faghandelkjede

med over 110 butikker over hele landet.

Felleskjøpet på Sunndalsøra er en av dem,

og fører et bredt utvalg kvalitetsvarer. Takket

være store innkjøp og effektiv distribusjon i

faghandelkjeden kan Felleskjøpet gi deg meget

gunstige priser.

Kjæledyrene er viktige for oss, enten vi er

hjemme eller på ferie. I over hundre år har

Felleskjøpet visst hva dyrene trenger for å ha

det bra. Denne erfaringen har de tatt med seg

i produksjonen av fôr til kjæledyr. På Sunndalsøra

fører de mat til alle kjæledyr, og alt er

norskprodusert.

- Vi har et bredt sortiment og er best på utvalg

og pris, og tilbyr mat til kjæledyr av alle

raser, størrelser og aldre. Kom innom oss og få

det du trenger. Vi ligger midt på Sunndalsøra,

og har gode parkeringsmuligheter, også for

bobiler, sier butikksjefen på Sunndalsøra.

I Sunndal er det gode muligheter for camping

og friluftsliv. Felleskjøpet har alt man trenger

for et godt campingliv: telt, soveposer, stormkjøkken

og turmat, for å nevne noe. Med elver

fiskevann og fjorder er det også gode fiskemuligheter.

Felleskjøpet har fiskeutstyret.

- Hvis du ser etter grill og tilbehør, så har vi

det. Både slike som passer bobiler, camping

og hageselskaper. Hva passer vel bedre til rolige

feriedager?

For den som liker å stelle i hagen, har Felleskjøpet

alt man trenger.

- Vi har alt til hagen, fra frø til robotiserte

gressklippere. Konseptet vårt er at om du

ønsker å dyrke selv, er vi de rette å komme til.

Hagegleden starter hos oss, sier butikksjefen.

FAGHANDEL: Felleskjøpet har alt du

trenger til ferie, fritid og arbeid.

FOTO: TOMMY RUSTAD

Dersom du er på reise og lurer på om Felleskjøpet

Sunndalsøra har det du trenger, kan

du besøke nettbutikken www.felleskjopet.no,

og ta ut de varene du trenger. Så kan du hente

varene på butikken dagen etterpå.

Det er lett å finne det man trenger på

Felleskjøpet!

Felleskjøpet has everything you need

for holiday, leisure and work. We have å

good selection of camping equipment like

tents, sleeping bags and outdoor kitchen,

If you look for barbecue and accessories

you find that too. There are good fishing

opportunities in the area and fishing gear

is also available in our stores.

W www.innerdalen.com

+47 913 23 199

post@innerdalen.com

renndolsetra

Renndølsetra / Renndølsetra turisthytte

W www.felleskjopet.no

+47 72 50 50 50

Hovsvegen 25, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

32 33

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

EN HEMMELIG

HAGEPERLE

Oppdageren, eventyreren og reiselivskongen

Etheltbert Lort Phillips etablerte en egen

engelsk hage i Sunndalen.

Av Tommy Fossum

RHODODENDRO: Phillipshagen i Leikvin kulturminnepark,

sju kilometer oppover dalen fra Sunndalsøra,

byr på sterke farger og dufter under blomstringen av

de mektige rhododendronene. Her er Mrs Chalmers

(Marit Synnøve Berg) og William Arbuthnott (Jonas

Nerland) fra musikalen Lady Arbuthnott – Frua på

Elverhøy på besøk i den engelske hagen.

FOTO: TOMMY FOSSUM

Kjør Aursjøvegen - og opplev

storslåtte fosser og fjell-Norge

fra bilen.

NORGES

VILLESTE

OMVEI

Langs Aursjøvegen er opplevelsene og mulighetene

mange. På den 55 km lange strekningen

mellom Litldalen og Finnset finner du

fine bademuligheter, spennende jettegryter,

tradisjonell seterdrift, avslappende gapahuker,

magiske Aurstupet og mange muligheter for

flotte turer, jakt og fiske. Vel 13000 biler kjører

den tøffe vegen med hårnålsvinger årlig.

Fra Litldalen og Eikesdalen ser du fra bilvinduet

noen av fjellene som basehoppere fra hele

verden besøker årlig. Her er det spor etter rallarliv,

som til slutt fikk temt naturkreftene og

bygd ut Aura, som i dag er et av de største

damanleggene i landet. Spor etter de første

nordmennene, så langt tilbake som 11 000 år

siden, er funnet her.

Den ligger sju kilometer oppover dalen fra

Sunndalsøra – og like ved Sunndal bygdemuseum,

engelskhuset Elverhøy som Barbara

Arbuthnott bygde for 150 år siden og et stort

gravfelt. Hele området kalles Leikvin kulturminnepark.

Ethelbert Lort Phillips forelsket seg i Sunndalen

etter sitt første besøk i 1886 – og investerte

betydelige summer i sine lodger hvor

hans gjester fra den britiske overklassen

fisket og ferierte. Like ved hans lodge, Hvilestedet,

som tragisk brant ned, anla han og

hans kone Louise Jane Forbes Lort Phillips,

en stor hage med importerte planter, spesielt

rododendron. Hun tegnet alle gjestehus som

skilte seg ut fra eksisterende byggeskikk i området.

Paret delte en sterk interesse for alt naturen

hadde å by på, ikke minst planter. De to

brakte med seg planter fra England og fjerne

himmelstrøk til den frodige Sunndalen. Det

er registrert 50 plantearter i den hagen, hvor

det i Lort Phillips levetid var en mengde fuglehus

og verpekasser – og da selvsagt et yrende

34 FOSSENES

RIKE

fugleliv. Det skulle da bare mangle for et par

som brukte vintrene på sydligere breddegrader

for nettopp å studere fugler.

Da hagen ble etablert i 1890-årene var den

enestående i sitt slag nord for Dovrefjell, men

etter at Hvilestedet brant ned på begynnelsen

av 1900-tallet, forfalt hagen. Lort Phillips var

knust etter branntragedien – og det sies at han

ikke ville tilbake til eiendommen.

Hagen har fått varierende omtanke opp

gjennom årene, ikke minst under andre verdenskrig

da nazistene brukte hagen som parkeringsplass

for kanoner og utstyr, men heldigvis

har hagen fått et løft de siste årene.

Spesielt under rhododendronblomstringen

er det en stor opplevelse å tusle i parken en

sin sommerdag med intense farger og dufter.

Ta med deg en piknikkurv og kos deg i hagen

mellom Apeskrekk-trærne, svære bøketrær,

bambuser, lerker og storslåtte gullregn.

I samme område ligger museet som består

av 13 bygninger som viser mange sider av

bygdas historie. Kulturminneparken består

også av et gravfelt fra jernalderen og graven

til Barbara Arbuthnott, hennes sønn James og

flere av hennes nære venner og medarbeider,

er verdt å oppleve på kirkegården ved Løykja

kapell.

www.sunndal.com

Many wealthy people from Great

Britain came to Sunndal and other

parts of Norway to fish salmon and to

do mountainwalking from 1850 to 1950.

Ethelbert Lort Phillips was one of them.

He created also a English garden close to

Leikvin. Today, you can experience more

than 50 species of plants in a true British

landscape garden. Take a picnic and

enjoy the blooming!

www.visitaursjovegen.no

+47 70 23 88 00

STORSLÅTT: Tågfossen brukes til isklatring på

vinteren og er et flott skue på sommerstid.

Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

FOTO: TERJE ERSTAD

Selv om mye vann går i rør i dette området,

er det også mange imponerende frittfallende

fosser, som Tågfossen i Litldalen og Mardalsfossen

i Eikesdalen. Det var i disse traktene

nasjonaldikteren Bjørnstjerne Bjørnson vokste

opp.

Velkommen til Aursjøvegen!

Along the mountainroad Aursjøvegen

there are beautiful small and large

waterfalls, several hiking trails,

viewpoints and places for picnic. Several

mountain lakes are suited for fishing and

canoeing. After a 400 metres light walk

from the car road, you will find yourself

on the edge of Aurstupet, with many

hundreds of metres of cliff below you.

terje.erstad@sunndals.net

FOSSENES

RIKE

35


ANNONSE

ANNONSE

SUNNDAL KOMMUNE

VELKOMMEN TIL SUNNDAL!

FOTO: Lediard Foto

SJEKK UT:

Trenger du en pause mellom

fjellturene? Eller noe å gjøre

på en regnværsdag?

SUNNDAL SVØMMEHALL

SUNNDAL KULTURHUS

SUNNDAL FOLKEBIBLIOTEK ØRATORGET

Sunndal svømmehall er lokalisert

på Sande ved idrettsanlegg og

skoleområde. Svømmehallen har

2 basseng og er tilpasset bevegelseshemmede.

Kiosksalg ved

inngang.

Åpningstider i sommerferien:

11.00 - 15.00.

Ordinære åpningstider, se:

www.sunndal.kommune.no

Sunndal kulturhus kan du

se kino, konserter, teater og

forestillinger.

Se kinoprogram og åpningstider:

www.sunndalkulturhus.no

Sunndal folkebibliotek ligger

sentralt til på Øratorget ved Sunndal

kulturhus. Her kan du låne bøker,

lese aviser, låne PC eller bruke

gratis wifi.

Se åpningstider på:

www.sunndal.kommune.no

Test ut skateparken eller spill bordtennis!

Skateboard og pingpongutstyr

kan lånes på kulturhuset.

Startpunkt for Stikk UT!-tur til

Fjordparken.

Arrangementer:

2. juni: Hydro Cup arrangement

9. juni: Barnas verdensdag

20.-30. juni: Ørafest

Vi anbefaler:

Ta en Stikk UT-tur til Fjordparken for å nyte fjordutsikten eller en spasertur langs elva (Drivapromenaden) via Driva bru.

OPPLEV

SUNNDAL

Se mer informasjon på

www.sunndal.kommune.no

www.facebook.com/sunndalkommune

FOSSENES

36 37

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

VELKOMMEN TIL NYHEIM LODGE

Nyheim Lodge er en engelsk sommervilla bygd

i 1905 av engelske laksefiskere, og er en del av

engelsktida i Sunndalen. Her får du innblikk i

over 100 års reiselivshistorie på Gjøra.

Av Tommy Fossum

VIL HA ELVA TILBAKE

TIL LORD STAIRS TID

Nyheim Lodge byr på kaffe og kaker, lunsj og middag - heimlaga og

heimbaka tradisjonsmat i autentiske omgivelser. En sommerrestaurant

med alle rettigheter. Nyheim Lodge har spisestue og peisestue, og er

godt egnet for mindre selskaper.

Lodgen tilbyr overnatting og har til sammen 13 sengeplasser fordelt på

6 rom.

Welcome to Nyheim Lodge, food and accommodation with

traditions from the English period in Sunndalen. Nyheim Lodge

is an English summer villa located in Gjøra, built in 1905 by the

Crookschank family. At Nyheim Lodge you will get to know about

more than 100 years of unique history of tourism and cultural

treasures in Gjøra. The lodge is set in a scenic landscape.

ALLE FOTO: TOM GUSTAVSEN

KULTURHISTORIE OG ROTENON. Infosentret

vil vise fram elvas betydning, fortelle

noe av historiene fra elva og forklare hvorfor

myndighetene satser millionsummer for å få

Driva fri fra Gyrodactylus-parasitten som tar

livet av smolten. Infosentret viser også villaksens

liv i havet og i elva og forteller om den

dødelige parasitten via tekst, bilder og imponerende

filmer på store skjermer. Også ulike

måter myndigheten vurderer for å bli kvitt parasitten

på, hvorav bruken av rotenon er svært

omstridt, tar sentret også for seg.

drivaregionen.no

W www.nyheimlodge.no

38 FOSSENES

RIKE

+47 916 89 702

Vi kjenner de gode fiskeplassene i Driva.

post@nyheimlodge.no

FURU LAKSVALD OG CAMPINGSENTER

Furu Laksvald og Campingsenter ligger like

ovenfor Sunndalsøra sentrum i retning Oppdal,

og er et egnet utgangspunkt for laksefiske

i Driva og turer i området, for eksempel til

Vinnu, verdens fjerde høyeste fossefall, noen

steinkast unna.

Campingplassen har eget laksvald og god

kunnskap om laksefiske og fiskeplasser. Vi har

hytter med felles sanitæranlegg, og fine plasser

for bobiler og campingvogner.

Campingplassen er medlem i NB Bobilcampkjeden

og NBCC Topp Camping.

IDYLL: Campingsentret er en NBCC Topp Camping

for bobilturister og har også hytter for fiskere og

turister.

ALLE FOTO: FURU CAMPINGSENTER

Nyheim lodge

Furu Laksvald and campsite is

an NBCC Top Camping for motorists

and also has cabins for fishermen and

tourists. It is a suitable starting point for

salmon fishing in Driva and tours in the

area, for example to the world›s fourth

highest waterfall, Vinnufossen.

W www.furu-campingsenter.no post@furu-campingsenter.no Furu Laksvald og Campingsenter 913 33 065 / 957 31 623

Lord Stair dro en laks på nærmere 28 kilo. Den historien

– og mye mer - kan du få vite mer om ved det nye

infosentret i Sunndalsporten på Gjøra.

Driva har vært en av landets beste lakseelver.

En normal god sesong i elva kunne by på oppimot

28 tonn laks og ørret. Slik er det ikke

lenger og slikt fiske har det ikke vært i elva

på mange ti-år. Årsaken er parasitten Gyrodactylus

salaris, som dreper smolten, altså

babylaksen.

Miljødirektoratet vil nå fortelle hvorfor de

har bygd verdens største fiskesperre i Driva i

Snøvassmelan i Sunndalen. Fortellingen får

du hvis du besøker infosentret i Sunndalsporten

på Gjøra.

ARISTOKRATENE INNTOK ELVA. Fra

gammelt av fisket ikke lokalbefolkningen i

elva. De hentet fisk i elva. I egne spesialbygde

teiner.

På midten av 1800-tallet kom rike britiske

aristokrater til Sunndalen på grunn av elva og

den storslåtte naturen som området er velsignet

med. Rikfolket reiste ofte fra forurensede

STØRSTE PÅ FLUE?: Lord John James

Dalrymple, 12th Earl of Stair (til venstre), dro en

laks på nærmere 28 kilo på flue 12. juli 1938. Til

sammen 2,4 tonn dro gjestene på Elverhøy på en

drøy måned i 1939. Mange drømmer om å få elva

tilbake til gamle høyder.

FOTO: ELVERHØY

byer i Storbritannia for å nyte ren natur og luft

– og for å oppleve jakt, turer i fjell og mark, og

ikke minst fiske med flue. Noen bygde egne

sommerhus og gjestehus i området, der de tok

i mot ferieregjester. Og det var tider da elva leverte!

FEM FISKERE TOK 2,4 TONN LAKS .

Fiskejournalen på Elverhøy ved Grøa, hvor

mange framstående personer fra de britiske

øyer ferierte, viser at 1938 og 1939 var eventyrlig

år i elva. Lord John James Dalrymple, 12th

Earl of Stair, dro en laks på nærmere 28 kilo

på flue den 12. juli i 1938. Hannlaksen var 54

tommer lang (137, 16 cm) og 29 tommer (73,66

cm) rundt på det bredeste. Lorden dro alene i

land 55 laks på til sammen 1076 pund (489,09

kilo), viser journalen. Det fem personene som

holdt til på Elverhøy mellom 13. juni og 23. juli

i 1939 dro i land til sammen 5395 pund, over

2,4 tonn laks!

Restoring the river to the glory days

of Lord Stair›s time.

The Driva River has historically been one

of Norway’s best salmon fishing rivers.

The river is no longer so well populated

with salmon due to a parasitic infection,

Gyrodactylus salaris. In an attempt

eradicate the parasite, the worlds’ largest

fish dam has been built. You can learn

more about this at the information center

in Gjøra (Sunndalsporten).

Traditional fishing methods in

Sunndal used specially designed traps in

the river. This changed in the middle of

the 19th century when rich British Aristocrats

came to Sunndalen with reel and

rod. These affluent Brits traveled from the

polluted cities of the UK, to enjoy the clean

nature and air of Sunndalen- also to

experience hunting, mountain hiking,

and none the least, fly fish. There were

summer and guest houses build in the

area, and it was at this time the river delivered.

From 13-23 of July 1939, 5 fishermen

caught 2.4 tons of salmon (5395 lbs).

The information center shows the river’s

influence, shares stories, and explains

why the government is using millions

of Norwegian Kroner to eradicate the

Gyrodactylus parasite from the river, and

different strategies that have been tried.

FOSSENES

RIKE

39


ANNONSE

ANNONSE

BAKT MED KJÆRLIGHET PÅ URKORN

Mosbøen Gård er ute med nytt flatbrød – bakt

på urkorn.

Flatbrødet, som mest trolig er det første i sitt slag i Norge, bakes av

emmerkorn og er et håndlaget produkt som er stekt på takke. Urkornflatbrødet

har en nydelig nøttaktig ettersmak, som passer godt til tapas,

laks og sennepssaus, eller med kremost og chorizo.

- Det er spennende å utvide tilbudet, og vi har fått gode tilbakemeldinger

på det nye flatbrødet, som er tykkere og mer rustikt enn hva du kanskje

forbinder med flatbrød, sier baker og daglig leder Åse Torvik.

Hun har fått mye heder og omtale for sine ulike flatbrød-typer. I 2016 ble

hennes flatbrød på ramsløk hedret som Årets produkt under Trøndersk

matfestival.

- Spesialiteten er flatbrød med urter som er bakt og eltet for hånd. Alle

flatbrødene er stekt på takke – og laget med kjærlighet, sier hun.

Mosbøen Gård er åpen for gjester hver lørdag om sommeren og byr på

flatbrød, lefser og annen gjærbakst. Det er også mulig å treffe dyrene på

gården etter nærmere avtale.

W mosboengaard.no

+47 977 62 581

info@mosboengaard.no

Flatbread made with love! Mosbøen Gård in Øksendal has

received a lot of honor for their handmade flatbread with different

herbs. In 2016, her flatbread on ramsløg was honored as the year›s

product during the Trøndersk Food Festival.

6610 Øksendal Åpent lørdag: 1200 – 1600

NAM, NAM: Sjekk ut

det nye flatbrødet!

FOTO: STUDIO400

TORBUVOLLEN:

SÆTRA I FJELLHEIMEN

Brubæken Gårdsmeieri gir deg

lokale mattradisjoner.

Torbuvollen ligger vakkert til i Torbudalen, tre

mil opp Aursjøvegen frå Sunndalsøra. Her går

det bilveg helt fram – og her er det drift med

ku og geit og all foredling av melka skjer på

setra. Det produseres både rømme og smør,

brun og hvit ost, som du kan nyte på setra.

Etter avtale kan det også tilbys guidet kulturvandring

i området. Her er det mye historie å

fortelle. I Torbudalen og traktene rundt Aursjøen

er det registrert spor av mennesker som er

oppimot 10 - 11000 år gamle og det er flere

spor etter eldgammel samedrift.

Når du tar turen til Torbuvollen kjører du også

hele eller deler av spektakulære Aursjøvegen

med tøff høyfjellsnatur, spennende veier og

kulturminner.

Velkommen!

Europris på Sunndalsøra har fylt opp hyllene med sommervarene.

- VI ER KLARE FOR SOMMER’N!

- Vi er store på utemøbler og hagemøbler og

med alt som tenkes kan av tilbehør til meget

gode priser, reklamerer butikksjef May Helen

Knivskjenes entusiastisk. Sammen med sine

ansatte har hun nå fylt opp butikken med partytelt,

paviljonger, stakittgjerder, levegger, badmintonsett

og griller – og mer til.

TILLTSFULLE: Både dyr og

budeier er glade for besøk.

FOTO: TOMMY RUSTAD

In July and August we move to the

mountain farm Torbuvollen where the

“seter” is located, in the municipality of

Sunndal, at Aursjøvegen. We welcome

guests all summer for accommodation

and dining. There is a roadway all the way

to Torbuvollen. Welcome!

SOMMERFEST:

Utstyret til sommeren

finner du hos Europris

Sunndalsøra.

FOTO: LEDIARD FOTO

Everything you need for your summerholiday, garden or home you’ll find at Europris in

the middle of Sunndalsøra.

Europris Sunndalsøra har fått flere priser for

sin drift opp gjennom årene – og de ansatte

er kjent for å strekke seg langt for å komme

kundene i møte. Butikken er kjent for sitt gode

vareutvalg, sin ryddighet og for det gode humøret

blant de ansatte.

Butikken ligger midt på Sunndalsøra i samme

bygg som Kiwi – og har gode parkeringsmuligheter.

- Vi har dessuten avtale med firmaet Frakthjelp

24 som frakter hjem møblene og varene dine

mot et tillegg i prisen, sier Knivskjenes.

TA MED HJEM: Oster, rømme og

smør er til salgs på setra.

FOTO: STEIN BRUBÆK

SETER: Torbuvollen tar vare

på gamle tradisjoner. Man

kommer helt fram med bil.

FOTO: STEIN BRUBÆK

FISKE: Fjellvannene

er fulle av ørret.

FOTO: STEIN BRUBÆK

W www.europris.no

+47 916 54 657

Ep368@europris.no

Sunndalsvegen 3, 6600 Sunndalsøra

W www.brubekken.weebly.com

+47 915 63 259

stein359@gmail.com

FOSSENES

40 41

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

Aldri før har så mange vært så aktive

HAR UTSTYRET DU TRENGER

#

MIN FAVORITT

Av Tommy Fossum

#my favourite

Det merker Sunndal Sport 1 godt. Butikken har

alt som små og store trenger for små og store

turer. I skogen. På fjellet. Langs elva. Eller på

fjorden.

- Vi bruker naturen mer enn noen gang i fritiden

vår. Ikke minst er det stadig flere som bruker

alle de flotte turmulighetene vi har i Sunndalsregionen.

Dette merker vi selvsagt godt på

salget vårt, for folk vil ha godt utstyr, spesielt

sko, sier daglig leder for Sunndal Sport 1, Peder

Hagen. Han fører utstyr til alt du trenger

for aktiviteter – fra enkle trimturer til fots eller

padling - til ekstremtur på ski eller sykkel.

- Vi har alt som trengs for en aktiv hverdag, sier

Peder.

Sunndal Sport1 fikk forleden en epost fra en

tysk kunde som handlet i butikken i fjor, og

som fortsatt nærmest var målløs av turanbefalingen

han fikk i butikken, nemlig en tur fra

Torbudalen og innover Raubergstæla.

- Han var så fornøyd med opplevelsen at han

måtte takke. Han gikk ikke i kø og fikk oppleve

fjellet alene. Det var han åpenbart svært glad

for.

- Skjønner vi hva vi har utenfor stuedøra vår

her i Sunndal?

- Nei, ren natur og stillhet i fantastisk fjellandskap

er stadig færre forunt.

RRemi Haugen er ute med kamerat sitt til alle

døgnets tider - og har tatt mange spektakulære

bilder i Sunndal: - Dette bildet er tatt i Vassdalen

i Sunndal. Her har man oversikt over hele

Sunndalsøra og en del av Litldalen.Turen tar

ca 1-1.5 time fra startpunkt på Hammarn. Bildet

er tatt 26. juni 2015, og en av de varmeste

dagene i Sunndal den sommeren. Jeg er veldig

fascinert av naturen i Sunndal, og det mangler

ikke på motiv her i kommunen. Derfor fotograferer

jeg en del, ca 10.000 bilder i året.

FOTO: REMI HAUGEN

Remi Haugen is out with his camera at all times - and has taken many spectacular

pictures in Sunndal: - This picture i took in Vassdalen in Sunndal. Here you have an overview

of the entire Sunndalsøra and part of the Litldalen. The journey takes about 1-1.5 hours from

the starting point at Hammarn. The picture was taken on June 26, 2015, one of the warmest

days in Sunndal that summer.

I am very fascinated by the nature in Sunndal, and there is no lack of photooptions here in

Sunndal. Therefore, I photograph a about 10,000 images a year.

W www.sport1.no/butikker/sport-1-sunndal

sunndal.sport@sport1.no

STORT UTVALG: De

ansatte ved Sunndal

Sport 1 tilbyr det meste

for den aktive.

ALLE FOTO: LEDIARD FOTO

Never before have so many been

so active – and Sunndal Sport 1 has

everything you need for small trips

or longer journeys. - People want

equipment with high quality, especially

shoes, says manager for Sunndal Sport

1, Peder Hagen. He provides equipment

for everything you need for all kind of

activities.

+47 71 69 15 22 Hverdager: 0900 – 1900 • Lørdag: 0900 – 1600

INSTAGRAM

Følg

@sunndalvillogvakker

Og merk bildene dine

#sunndalvillogvakker

#fossenesrike

#sunndal

OOle Erik Loe er ofte ute i Sunndal med kameraet

og har markert seg som en habil fotograf

de siste årene: - Dette bildet er tatt på tur inn

fra Grønnvollen oppe i Torbudalen, og viser

sporene etter Skarvdalselva som ble lagt i rør

lengre inne i dalen. Wenche sitter ved en av

flere kulper/jettegryter som elva har brukt

millioner av år på å grave ut i grunnfjellet, og

stedet har blitt en «hemmelig» plass som jeg

besøker ofte om sommeren, en plass der tanker

om stort og smått får ny energi. Jeg elsker å

ta bilder, det gir meg en ro og en grunn til å bevege

meg ut i vår vidunderlige natur. Å fange

motiver og lys er det som er spennende og har

vel nesten blitt en besettelse, men en givende

sådan.

Ole Erik Loe is often seen in Sunndal with his Camera, and his favourite spot is in

Torbudalen, by the river Skarvdalselva. – Wenche is sitting by one of many potholes formed

by the river during millions of years. This is a “secret” place I often visit in summer and that

gives me new energy. I love photographing, and catching motives and light in the nature has

become my obsession.

FOTO: OLE ERIK LOE

42 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

43


AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

GODE

hverdagsopplevelser

HOS AMFI SUNNDAL

AMFI SUNNDAL | 10-19 (16) | amfi.no/sunndal

Når man legger ut på bilferie, er det lett å tenke på

selve reisen som et ork. Men hvis du ser bilturen som

en del av ferieopplevelsen blir det straks mye

hyggeligere. Stopp opp, kjøp en is, oppdag fine ting

på steder hvor du stopper.

Sånn er det med hverdagen også.

Hverdagen handler ofte om å få ting gjort.

Enten det er vårrengjøring hjemme, du skal

arrangere et selskap eller du skal oppdatere klær og

utstyr til vårens turopplevelser i Sunndalsfjellene:

Trikset er å finne hverdagslykken. Ta det med ro.

Hos oss finner du det meste på ett sted.

KLÆR, SKO OG TILBEHØR

CUBUS

DRESSMANN

EUROSKO

IVAR ØVERLIE OPTIKER OG

URMAKER

LINDEX

ZAVANNA

HELSE OG VELVÆRE

APOTEK 1

HÅRSMIA

KVERVIL’N

LIFE/NØSTE

VITA

MAT OG DRIKKE

EXTRA

JOHANSEN BAKERI

MIX

REMA 1000/POST I BUTIKK

TIMIAN & PERSILLE

VINMONOPOLET

SPORT OG FRITID

INTERSPORT

SPORT 1 SUNNDAL SPORT

Bruk litt tid når du er på senteret. Stopp og prat

med noen du kjenner. Ta deg en kaffe. Så kommer

du hjem igjen med alt du trenger, og et smil om

munnen.

Takk for at du handler lokalt!

Hilsen alle oss på AMFI Sunndal.

AMFI Sunndal

er senteret mellom

fjellene med mangfoldig

utvalg av butikker.

Velkommen til

25

FLOTTE BUTIKKER

HJEM OG HOBBY

ARK BOKHANDEL

JYSK

MØBELHUSET

NILLE

PRINCESS

TILBORDS

FOSSENES

FOSSENES

44 RIKE

RIKE 45


ANNONSE

ANNONSE

FJELLET VENTER PÅ DEG!

Sunndal Fjellstyre har fire hytter i høyfjellet til utleie samt et eget gapahukanlegg i Torbudalen.

Torbudalshytta, Håkodalshytta, Storvassbua

og Karistu ligger nær eller helt i vannkanten av

fine fiskevann i Sunndalsfjella, som er et fjelleventyr

for friluftsfolk, jegere og fiskere. Alle

hyttene er utstyrt med kokemuligheter, ved og

gass. Alt du må huske å ta med er sovepose

og mat. Ved alle hyttene kan du også benytte

båt, og tre av hyttene har også garn til fri bruk.

Her finnes lekker ørret og noen få vann har

også harr. Fiskekortene gjelder for hele året –

og hyttene leies ut gjennom iNatur.no Sunndal

Fjellstyre står også bak Vikseterplassen i Torbudalen,

et gapahukanlegg med varmestue og

bålplass i midten av anlegget. Her er det mulighet

for opp til 30 personer å overnatte!

TA MED HOBBYEN DIN PÅ CAFE!

På Hobbycafeen på Sunndalsøra kan du møte andre med

samme hobby som deg, for en prat over en kopp kaffe eller

en matbit.

Det er Lisbeth Holmefjord som står bak det

nye cafe-konseptet, som holder til i de samme

lokalene som Cafe Trædalsstuene holdt til

midt i Sunndalsøra sentrum, vis-a-vis Kiwi og

Europris. Cafeen ligger på gateplan og er lett

tilgjengelig for alle.

Her er det bare å ta med bøker, bilder, bil-problemer,

håndarbeid, motor, sport, frimerkesamlingen

eller modellflyet for en prat eller

problemløsning. Cafeen skal også få til et

hjørne der de selger de mest etterspurte hobbysakene.

Hobbycafeen er inspirert av god gammeldags

husmannskost. Her serveres retter som er

laget på tradisjonelt vis, som sildball, Svigermors

bacalao, langtidsbakte koteletter, rømmebakt

torsk, seibiff, retter av lokalt lam, kje

og villsau. I tillegg lager vi kjøttkaker etter «Besto

ved sjøen» si oppskrift og fiskekaker etter

«Besten ved sjøen» sin oppskrift.

Foruten middag serverer cafeen dagsferske

bakervarer og kaker laget på eget kjøkken.

Det blir Dagens meny servert på buffet, Lunsjmat

samt en a la carte-meny.

HOBBY: - Velkommen

til Hobbycafeen, sier

Lisbeh Holmefjord

(til venstre), Ann Kari

Torve Sandvik og Reidar

Holmefjord.

FOTO: LEDIARD FOTO

- Vi vil ha mest mulig hjemmelaget mat også

på a la carten, som Besto sine kjøttkaker, Rømmebakt

laksefilet, hjemmelaget osteschnitzel,

sier Holmefjord.

Hobbycafeen tilbyr gjennom moderselskapet

Holmefjord Mat alt av catering, selskapsmat

og arrangementsplanlegging. Kontakt/bestilling:

post@holmefjordmat.no eller 41127363

- Vi ønsker gamle og nye gjester velkommen.

Hobbycafeen is inspired by good oldfashioned

home cooking with recipies

from the owners grandparents. The café

also serves freshly baked pastries, cakes

and lunch made in their own kitchen.

The café is located cross the street from

Sunndalsøra Hotel, in the same building

as Kiwi and Europis. Welcome!

JAKT: Sunndalsfjellene

har gode

forekomster av

rype og hare.

ØRRET: Fisken i fjellvannene

er gjerne fra 350g til en kilo.

ALLE FOTO: PER SKOTVEDT

Sunndal Fjellstyre forvalter 480 kvadratkilometer

av Sunndal statsalmenning som ligger

i Norges største samlede verneområde, Dovrefjell

Sunndalsfjella nasjonalpark.

Norges og verdens første miljøvernminister,

biologen Olav Gjærevoll, sa dette om «sine

fjell»: - Dovrefjell, Sunndalsfjella og Trollheimen

har mye til felles (…) Her møter vi ikke bare

den mest artsrike fjellflora som Skandinavia

kan by på, men også en rekke arter med høyst

interessante utbredelsesmønstre. Noen har

sine nærmeste voksesteder oppe i Nord-Norge,

andre på Svalbard eller så langt borte som

Grønland eller nordligste Nord-Amerika.

Vitenskapelig sett er disse fjellene nøkkelområder

for forståelsen av hva som skjedde biologisk

sett i vårt land under og etter istiden.

Velkommen til fjellet – og undringens verden.

Sunndal Fjellstyre manages a part of

Dovrefjell - Sunndalsfjella National Park.

Sunndal fjellstyre has four cabins in the

high mountains for rent.

HÅKODALSHYTTA STORVASSBUA TORBUDALSHYTTA VIKSETERPLASSEN

W www.hobbycafeen.no

91904651 - kl 09-17 41127363 utenom åpningstid post@hobbycafeen.no Sunndalsvegen 3, 6600 Sunndalsøra

W www.sunndal-fjellstyre.no 414 59 647 (SMS) sunndal@fjellstyrene.no Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

46 47

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

PORTEN TIL SUNNDAL!

LADY: Deler av ensemblet som

spiller i forestillingen Lady

Arbuthnott – Frua på Elverhøy i

Sunndal foran Elverhøy, som hun

bygde for 150 år siden.

FOTO: LEDIARD FOTO

ALLE FOTO: SUNNDALSPORTEN

LADY ARBUTHNOTT

– FRUA PÅ ELVERHØY

I 2018 er det 150 år siden den

skotske velstående kvinnen

Hon Mrs Barbara Arbuthnott

flyttet fra sin velstand i Skottland

og til Sunndalen. Hun

bygde Elverhøy.

Det er også 150 år siden hun mistet sin eneste

sønn under dramatiske omstendigheter. Hun

gravla ham like ved sitt nye hjem i Sunndalen.

Hvert år siden 1996 har forestillingen om hennes

liv bergtatt så vel publikum som kritikere i

Sunndal kulturhus. Det er en bragd i seg selv.

Vel 150 mennesker er årlig involvert i produksjonen

– og det legges ned minst 10 000

dugnadstimer i å få på plass det «fenomenale

fenomenet Ladyen», som Riksteatersjef Tom

Remlov uttrykte det.

Her er det et samspill mellom profesjonelle og

amatører som det virkelig gnistrer av!

«…et strålende flott ensemblespill. Alle, fra de

yngste barna via unge dansere til godt modne

statister, imponerer med dedikasjon og innlevelse»,

skrev Adresseavisen i 2017 - og trillet terningkast

fem.

Ellen Horn, tidligere kulturminister og sjef for

Riksteateret, var ikke mindre begeistret da

hun så musikalen noen år tidligere: - Vanligvis

kjeder jeg meg på teateret, for jeg har sett så

enormt mye, men dette musikkspillet er nærmest

i egen klasse. Så gjennomarbeidet, så

sjarmerende, så rørende - og uten dødpunkter.

Jeg ble helt grepet. Dette kunne ha vært spilt

både på Broadway og i London.

Bedre attest går det ikke an å få, så det er en

ting å si: Kjøp billett nå – og velkommen til

forestillingen og Sunndal!

This musical tells the story of the

wealthy scottish Hon Mrs Barbara

Arbuthnott, who moved to Sunndal and

lived an exciting life with love, intrigue

and drama in the small community for

150 years ago. It is played for the 23rd time

and the audience loves the performance -

and has received good reviews for its high

quality. Welcome!

PS!

JazzåTeatret produksjon har flere arrangementer

i året hvor vi markerer at det er 150

år siden Frua på Elverhøy gjorde sunndaling

av seg. Vi tilbyr «High tea» med tablå

med noen av karakterene i musikalen Lady

Arbuthnott – Frua på Elverhøy! Hvor? På

Leikvin eller i et av lodgene som britiske

aristokrater bygde for over 100 år siden i

Sunndal! Meny: «High Tea» med varierte

sandwicher, scones, kaker, og selvsagt

te og champagne. Under High Tea blir du

guidet gjennom engelsktida i Sunndalen,

og spesielt Barbara Arbuthnotts liv.

I 2018 åpner et nytt infosenter om historien om laksefisket i

Driva og i norske vassdrag – og bekjempelsen av

lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Sunndalsporten på Gjøra.

Her kan du få oppleve laksens storartede, men

farefulle liv i storhavet og i elva – og hva laksen

har betydd og betyr for lokale innbyggere og

tilreisende. Det blir en ny, spennende attraksjon

i øverbygda!

I tillegg vil festivalen Gjæra Gjøra foregå i og

ved Sunndalsporten fra 12. – 15. juli i sommer.

Her blir det motbakkeløp, stor familiedag med

underholdning for hele familien og dyr, matsalg,

bondens marked, andeløp og utdeling

av fjellrevpris, kulturvandring, pubquiz, fest og

dans med Sjuende far i huset og Frode Haarstad

og Never Never band.

Det er nå ti år siden bygdefolket investerte i sin

egen framtid og realiserte Sunndalsporten, et

spesialtegnet bygg, som er storstua og selve

limet i øverbygda.

I dag er det Joker-butikk i Sunndalsporten i

tillegg til turistinformasjon, frisør, utstillingslokaler,

kjøkken, toaletter og dusj og kaffekrok.

Eget drivstoffanlegg med meget konkurransedyktige

priser og egen ladestasjon for El-biler

er også på plass ved Sunndalsporten.

Sunndalsporten vil også få et opprustet uteområde

i løpet av sommeren. Målet vårt er at

dette skal være den opplagte plassen å stoppe

for en trivelig handel for lokalbefolkningen,

hyttefolket og turister.

Velkommen til Sunndalsporten!

In Sunndalsporten you will find

a new informationcenter about the

salmon in the river Driva and the

fight against the Gyrodactylus salarisparasite.

Sunndalsporten have also

touristinformation, a grocery store,

hairdresser, toilets and showers - and

here you can buy a cup of coffee. At

Sunndalsporten you can also fill your car

up with fuel - or charge your electric car.

Welcome to Sunndalsporten!

AKTIVITET: Ved Sunndalsporten blir det også i 2018

mye aktivitet med nytt infosenter - og festivalen

Gjæra Gjøra 12. - 15- juli.

W www.ladyarbuthnott.no ladyarbuthnott@gmail.com

W www.sunndalsporten.com +47 71 69 20 20 Sunndalsporten Fjellgardsvegen 4, 6613 Gjøra

jokersunndalsporten

FOSSENES

48 49

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

Hos B. Watten på Sunndalsøra finner du årets moter for ungdom, herre og dame!

FRISK OPP GARDEROBEN!

#

MIN FAVORITT

Av Tommy Fossum

#my favourite

+47 71 69 18 18

MOTERIKTIG: B. Watten har hva

du trenger til sommer´n.

Åkersgt 5, 6600 Sunndalsøra

FOTO: LEDIARD FOTO

Turistboomen i Innerdalen betyr mye for Coop Ålvundeid.

SKÅL FOR SOMMEREN!

Vårens og sommerens mote er påvirket av late dager der vi ønsker en

avslappet og behagelig stil. Stoffer og modeller skal derfor ose av komfort

og av materialer av høy kvalitet. Italia har fortsatt en sterk påvirkning

av motebildet – og farger er elegante og lysere, og vi ser mye farger

som hvitt, kitt, khaki som lett kombineres med brunt, navy, mellomblå

og rødt.

På herresiden har vi merker som Gabba, Wrangler, Matinique, Samsøe,

Clean cut Copenhagen, Urban Pioneers, dresser fra Frislid og voksent

utvalg på Meyer bukser, Belika strikkevarer og skjorter fra Van Heusen.

På damesiden kan vi friste med lekre merker som Part Two, Samsøe,

Wrangler Line of Oslo,Masai og Elinette samt sko fra Shoe The Bear.

- Frisk opp garderoben – velkommen innom, sier Birgitte Watten.

At B. Watten in Sunndalsøra you will find fashionable clothes

for youth, men and women! For men we have brands like Gabba,

Wrangler, Matinique, Samsøe, Clean cut Copenhagen, Urban

Pioneers, Frislid, Meyer og Van Heusen. For women we can tempt

you with nice brands like Part Two, Samsøe, Wrangler Line of Oslo,

Masai og Elinette and shoes from Shoe The Bear.

bwattenas Hverdager: 1000 - 1900 • Lørdag: 1000 - 1600

Så mye at butikken nå i samarbeid med flere aktører har fått på plass

toalett og dusjmuligheter for turister og andre som besøker Norges vakreste

dal og tilliggende herligheter.

- De siste fem årene har vi merket en betydelig omsetningsøkning, som

i all grad skyldes alle besøkende i Innerdalen. Spesielt juli har vi hatt en

stor omsetningsøkning. Jo bedre vær, desto større omsetning for oss –

så vi håper selvsagt på en god og varm sommer. Blir den ordentlig varm

har vi også iskald slush, en ordentlig brain cooler, og mye annen god

drikke, sier butikksjef Svein Kåre Ulvund.

Foruten et rikholdig vareutvalg, salg av drivstoff, døgnåpne toaletter og

dusj, er det også post-i-butikk ved den eneste butikken på Ålvundeid –

og selvsagt det naturlige møtestedet for lokalbefolkningen.

Coop Marked Ålvundeid har sommeråpent fra 20. juni og ut august fra

mandag til fredag 9 til 21. På lørdag er butikken åpen fra 9 til 18.

Britiske Nathan W. Lediard er fotograf med

hovedbase i Surnadal - og har dette bildet som

sin favoritt. Lediard forteller: - Du kan ikkje

bu i regionen utan å ha hørt om Lady Arbuthnott,

men eg må innrømme at tross i at det er

over 10 år sida eg flytta hit at eg har aldri hatt

tid til å faktisk sjå det! I fjor var eg engasjert for

å fotografere diverse reisemål og aktiviteter på

begge sider av fjorden - og ein av dei var forestillingen

Lady Arbuthnott - Frua på Elverhøy.

Som fotograf liker eg å planlegge, men på fotograferinger

av forestillinger må eg ofte tenke

på ståande fot. Eg må jobbe raskt og følge med

det som skjer og med Ladyen er det mykje som

skjer! Konsentrasjon blir 100% og eg får oftest

ikkje mulighet til å bli rørt av det som skjer på

scenen fordi eg er så oppteken med jobben

min. Denne gongen vart det annleis! For ein

show! Fantastisk musikk og skuespillprestasjoner

og scenelys i verdensklasse! Dette bildet

er ein absolutt favoritt, eg fekk skikkeleg

gåsehud under denne scenen tros i at lyset var

utfordrende på mange vis. Samspill mellom

skuespillerne, lys og musikk må opplevast,

men eg føler at med dette bildet fanga eg det.

Trur ikkje det blir den siste gong er skal sjå

Lady Arbuthnot, med eller utan kamera!

Asbjørn Eggebø Næss er profesjonell skikjører

bosatt på Hjelset i Romsdal, og en god ambassadør

for Sunndalsfjella. Han har blant annet

tatt initiativ til å rydde skog og etablere Norges

første heisløse skisenter ved Brandstad i Øksendal.

- Skogen på Brandstad er en av mine

største favoritter og et hjertebarn for meg. Tor

Olav Naalsund introduserte meg for Øksendalen

rett etter at jeg flyttet hit. På Brandstad er

det gammel stor bjørkeskog. Skikkelig «gammel»

skog. Visuell og veldig fin. Å kunne få

tilrettelegge for trygg og artig skikjøring lokalt

føles bra. Da kan flere dra nytte av og få glede

av skikjøringa, både på styggversdager og finversdager

. Delt glede er dobbel glede.

FOTO: LEDIARD FOTO

The british photographer Nathan W. Lediard is based in Surnadal – and holds this Photo

as a favourite. – You can not live in the region without knowing Lady Arbuthnott, and after

10 years in Surnadal I finally got to see the Musical myself, as I was hired to shoot different

Attractions and Activities in Sunndal. The Musical totally blew me away ! The music, the

Actors and the scenic light is world class. Many of the scenes are so intense and challenging

photographing, but I think I caught some of the magic in this Photo.

W www.coop.no/butikker/marked/alvundeid-2401/

50 FOSSENES

RIKE

SOMMERKLAR: Ved Coop

Ålvundeid er alt klart for sommeren

FOTO: TOMMY FOSSUM

+47 97 99 48 62

Coop Marked Ålvundeid is the place to shop food and drinks

before you start the trip to Innerdalen. Here you will find restroom,

toilets and showers too. You can also purchase fuel to your car here.

alvundeid.marked@coop.no

Eidavegen 33, 6620 Ålvundeid

FOTO: BÅRD BASBERG/SGNSKIS

Asbjørn Eggebø Næss is a professional skier established on Hjelset in Romsdal, and a good ambassador for skiing in Sunndalsfjella. - The

forest at Brandstad in Øksendal is one of my absolute favourites. I was introduced to this forest by local skiers. The forest is old and very good

for skiing. Facilitating and promoting safe skiing is important to me. Then we can have fun skiing either the weather is good or bad.

FOSSENES

RIKE

51


ANNONSE

ANNONSE

Er du på jakt etter et sommerprosjekt med pinnene? Sjekk ut Tante Bodil!

TANTE BODIL

– SUNNDALS STRIKKEBUTIKK

Her finner du alt du trenger til

strikking og hekling. Fra trendy til

det mer tradisjonelle - og fra de

enkle til de mer komplekse oppskriftene

og mønstrene.

- Strikking er mer populært enn

noen gang. Strikking fenger alle

generasjoner, sier Bodil Tafjord,

som driver Tante Bodil på Sunndalsøra.

Butikken har et rikholdig utvalg av

garn – og har et fyldig utvalg av

oppskrifter, strikke- og heklepinner,

sytråd, glidelås og bånd. Her

selges også glasskunst, som

smykker, armbånd, øredobber

samt engler, sommerfugler og

fugler. Tante Bodil tar også imot

kofter og gensere til montering.

Hos Tante Bodil finner du den unike

gaven til deg selv eller noen du

bryr deg om. Kom innom, da vel!

STRIKKESOMMER: Tante Bodil har

sommerens prosjekt til deg!

At Tante Bodil you will find everything you need for knitting

and crochet – and selfmade work of glass.

bodil@tantebodil.no

FOTO: LEDIARD FOTO

+47 90 99 66 85 Åkersgt 5, 6600 Sunndalsøra tantebodil

10.00-16.30 (15)

LATE DAGER: Med Fugelvåg camping

som utgangspunkt kan du nå flere

severdigheter i regionen.

FOTO: FUGLEVÅG CAMPING

TRÆDAL HOTELL OG TURISTSENTER

NYT LIVET I FUGELVÅGEN

BRATT: Trædal hotell og

turistsenter ligger ved foten

av Kalkinn.

Den britiske reiselivskongen Ethelbert Lort

Phillips la grunnsteinen for det som i dag er

Trædal Hotell og Turistsenter, som ligger like

utenfor sentrum av Sunndalsøra. Hotellet er

vakkert plassert med utsikt over Sunndalsfjorden

og de storslåtte fjellene i Litldalen.

Hotellet og turistsenteret tilbyr overnatting i

hotell, leiligheter, vandrerhjem og campinghytter.

I tillegg har stedet egen caravanplass

til campingvogner, bobil og telt. Med utgangspunkt

i Trædal Hotell og Turistsenter er flere

severdigheter, aktiviteter og utflukter i Sunndal

tilgjengelig. - Vi samarbeider tett med lokale

guider og tur- og aktivitetsfirmaet Contrast

Adventure for å tilby våre gjester en unik opplevelse

i vakre Sunndal, forteller Jostein Tredal

ved hotell og turistsenteret.

Trædal Hotel is located just outside the center of Sunndalsøra. The hotel is beautifully located overlooking Sunndalsfjorden and

mountains of Litldalen. We offer accommodation in hotels, apartments, hihostels and camping cabins. In addition, we have caravan site

for caravans, motorhomes and tents.

Fugelvåg Camping er en familiedrevet campingplass som ligger

idyllisk til innerst i Ålvundfjorden.

Fugelvåg Camping tilbyr plasser for turister

med bobil, campingvogn eller telt, og har hytter

til utleie. Hytter og oppstillingsplasser for

døgngjester ligger et steinkast fra strandkanten.

Fugelvåg camping tilbyr også sesongplasser

for campingvogner med fortelt. Fra 2018

tilbys i tillegg helårsplasser for de som ønsker

det. Mange gjester har allerede bestilt isolerte

helårstelt til campingvogn for å kunne nyte

Fugelvågen året rundt. Driverne oppfordrer de

som er nysgjerrig på helårsplass til å ta kontakt

eller komme innom. Det er fortsatt noen

ledige plasser. Her er det muligheter for å få

seg en rimelig «hyttetomt» helt nede ved fjorden

i rolige og naturskjønne omgivelser.

Med Fugelvåg Camping som utgangspunkt

kan man nå flere severdigheter med en kort

biltur. Aller nærmest ligger Innerdalen, av mange

omtalt som Norges vakreste​dal. Kjører

man litt lenger, kan man oppleve blant annet

Åmotan. Aursjøvegen eller Øksendal. Plassen,

som befinner seg i knutepunktet mellom

Trondheim, Kristiansund og Oppdal, er også et

godt utgangspunkt for å oppleve andre deler

av regionen.

Fugelvåg Camping er et godt sted å være for

den som liker å fiske og gå turer, eller nyte livet

i fred og ro. For den som liker å gå i skog og

mark, sykle, eller gå på toppturer, er det mange

muligheter med Fugelvåg Camping som

utgangspunkt. Langs hele campingplassen

strekker det seg en fin og barnevennlig badestrand.

Solnedgangene er fantastiske.

Mulighetene er mange i Fugelvågen. Vil du vite

mer, besøk gjerne www.fugelvag-camping.no.

Fugelvåg Camping has a perfect

location if you want to enjoy quiet

surroundings and beautiful nature, or if

you want to take daytrips to Kristiansund

and Atlanterhavsveien. The campingsite

is also a good base for many hiking

destinations, such as Innerdalen.

Fugelvåg Camping is located by a long

beach which is nice and friendly for the

kids. You can rent a boat and also try the

fishing luck while staying in a cabin or

find a spot for your tent or caravan.

W www.tredal.com/kontaktoss

+47 71 69 87 00 post@tredal.com Lort Philipsveg 50, 6600 Sunndalsøra

W www.fugelvag-camping.no +47 40 20 66 07

fugelvagcamping@gmail.com

Vågaveien 5, 6622 Ålvundfjord

FOSSENES

52 53

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

ALLTID BEREDT: De ansatte ved

Møbelhuset ble kåret til Årets

bedrift ved Amfi Sunndal i 2017 - og

har all grunn til å være stolte av den

utmerkelsen.

GRØVUDALEN: Amund Svisdal og

en av kyrne ved Inner Gammelsetra

slapper av etter kveldsstellet. I

Grøvudalen er det unge hender som

viderefører de gamel tradisjonene.

LEVERER VARENE

Møbelhuset på Sunndalsøra ble årets bedrift ved Amfi Sunndal i 2017.

Årsaken er enkel: Positiv omsetningsøkning, til

enhver tid et solid møbel- og interiørsortiment

og alltid serviceinnstilt.

- Vi utvider og tilpasser stadig tilbudet, og satser

på interiør, blomster, bilder og lamper. Vi

har dessuten et rikholdig utvalg av tepper og

senger, sier daglig leder Odd Anderssen. Hans

bedrift har i over 40 år levert møbler fra de

ledende møbelprodusentene, som Ekornes,

Brunstad, Formfin med mange flere.

- Har vi ikke det du ser etter, vil vi skaffe det

– til en svært konkurransedyktig pris, garanterer

Anderssen, som blant annet selger merker

som Wonderland, Top-Line, Lone, Nordic lightning

group

STORT UTVALG: Møbelhuset har blant annet et

stort utvalg av Lonetepper og spennende

dekorasjoner.

FOTO: LEDIARD FOTO

GAMLE TRADISJONER I

UNGE HENDER

På en av de tre setrene i grenda, på Inner

Gammelsetra, blir de gamle setertradisjonene

holdt i hevd hovedsakelig av entusiastiske

ungdommer. Her kan du følge ostekoking på

nært hold, og få servert ekte seterkost. Her arrangeres

også seterkurs hver sommer, som i

år blir i uke 28. Det er også mulig å være med

på seteropphold gjennom sommeren.

Grøvuhelga arrangeres ved setra den 27.- 29.

juli 2018 med underholdning, rømmegraut i

ostegryta og dans på setervollen utover kvelden.

Seterdriverne, som har fått «Finseprisen»

for arbeidet med å ta vare på seterhusa og

setertradisjonene, ønsker alle velkommen på

besøk i sommer!

FOTO: JENNY MARIE JAKOBSEN OG ODA SVISDAL.

Etter en god times tur til fots innover frodige Grøvudalen kommer du til setergrenda Gammelsetra.

Her har det vært kontinuerlig seterdrift i hundrevis av år – og resultatet er et unikt kulturlansdkap

med autentisk setermiljø med gamle seterhus og irrgrønne setervoller.

At Inner Gammelsetra the traditions

are held mainly by enthusiastic youngsters.

Here you can follow the cheeseproduction

and enjoy, in a unique atmosphere, a

traditional mountain farm-meal after a

walk through beautiful Grøvudalen.

Møbelhuset sell everything in interior and furniture, including office furniture, children›s furniture, carpets and small items. Møbelhuset

also take assignments in the assembly and repair of furniture.

Møbelhuset, Amfi Sunndal

W www.amfi.no/kjopesentre/amfi-sunndal

71 69 12 58

mobelhuset@gmail.com

1000 – 1900 (16)

W www.innergammelsetra.no

454 20 140/952 36 889

post@innergammelsetra.no

Inner Gammelsetra i Grøvudalen

FOSSENES

54 55

RIKE

FOSSENES

RIKE


mna

åa

kken

Hammarkaia

Hammaren

Hammaren

SUNNDALSØRA

Nyttige linker:

www.sunndal.com

www.visitnorthwest.com

www.visitwaterfalls.no

www.sunndal.kommune.no

INSTAGRAMFAVORITTER:

Båthusene i småbåthavna

Naustørsnippen

Notbøneset

Tredalskeila

Naustøra

Sunndalsfjorden

Håsøran

Industrivegen

Idrettsplass

Nordøra

16

Fjordparken

66

Hydro Aluminium

Driva

Bruflata

65

Sunndal Jeger og

Fiskeforenings

nærmiljøområde

Tømmeplass

for bobil

Ytter Geilbekken

Hønsvikura

Hesthamran

7

Nordmørsvegen

55

Åkersøra

Flaggnutvegen

54 56

Mongstugata

Romsdalsvegen

Ragnvald

18

2

1 7

Jonas

Reins ga te

Blakstads

Storøra

Drivavegen

Ellefstolgata

8

20

gat e

Nedgardsgata

Auragata

Killurdgata

Kaptein Drejers gate

69

10 4 3

43

50

14 17

53 12

Keilgata

Åkersgata

57

Hovsvegen

Myragata

Østistugata

Kyrkjegata

9

Prestvegen

Kilura

Hov

Bjørgs gate

SPISE- OG SERVERINGSSTEDER / WHERE TO EAT AND DRINK

1 East og West restaurant • Sunndalsøra • 95 33 84 87

2 Johansen conditori • www.johansen-bakeri.no • 71 68 91 90

3 Napoli restaurant • Sunndalsøra • 41 61 06 59

4 Nyhaven restaurant • FB Nyhaven restaurannt • 99 89 43 04

5 Nyheim Lodge, Gjøra • www.nyheimlodge.no • 91 68 97 02

6 Phillipshaugen Lodge, Øksendalen • www.phillipshaugen.no • 916 33 763

7 Rallarn Pub og Scene • Sunndalsøra • 94 37 06 55

8 Spiskammerset • FB Kammerset og Spiskammerset • 71 69 01 85

9 Timian og Persille • www.timianogpersille.no • 97 51 73 20

10 Sham gatekjøkken • 97 96 34 00

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

12 Hybbycaféen • www. hobbycafeen.no • 91904651

13 Trædalsstuene Selskapslokaler • FB Trædalsstuene • 41 12 73 63

14 Øra kafe • www.orakafe.no • 45 51 72 56

15 Vangshaugen fjellstue • www.kntur.no • 71 69 57 11

16 Go Biten Cafe og Catering • FB Go Biten Cafe og Catering • 907 71 471

Kilurdbekken

OVERNATTING / ACCOMODATION

Hoteller / Hotels

6 Phillipshaugen Lodge • www.phillipshaugen.no • 916 33 763

43 Sunndalsøra Hotell • www.sunndalsora.no • 71 69 88 88

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

44 Nyheim Lodge • www. nyheimlodge.no • 916 89 702

Øver Høgdin

Øster Killurdbekken

Camping

24 Furu camping

25 Furu Laksvald og campingsenter • www.furucampingsenter.no • 91 33 30 65

26 Fugelvåg Camping • www.fugelvag-camping.no • 40 20 66 07

27 Gjøra Camping • www.nisja.no • 91 73 79 75

28 Myren Camping • www.myrencamping.com • 71 69 45 60

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

Trauget

29 Sætran camping • www.satran-camping.com • 71 69 58 11 / 41 42 90 45

Hytter og andre overnattingssteder /

Cabins and other accomodation

38 Alfheim, Grødalen • www.nordmore.museum.no • 90 56 64 08

39 Nesøya Brygge • www.fjordfiske.com • 90 63 07 54

40 Renndølsetra • www.innerdalen.com • 91 32 31 99

41 Rødset Gard • www.roedset.no • 91 57 72 86

42 Camp Dronningkrona • www. dronningkrona.no • 962 10 382

Turistforeningens hytter

Se www.kntut.no for oversikt over hytter og turforslag

30 Aursjøhytta Turistforeningshytte

31 Eiriksvollen Turistforeningshytte

32 Grøvudalshytta Turistforeningshytte

33 Innerdal Turisthytte

34 Loennechenbua Turistforeningshytte

35 Raubergshytta Turistforeningshytte

15 Vangshaugen Turistforeningshytte

Holten

37 Vollasetra Turistforeningshytte

60 Åmotdalshytta

61 Gammelsetra, Dindalen

Krokvegen

Ole Bruseths gate

Sunndalsvegen

Snarvegen

Ringvegen

Lykkjevegen

Fjellvegen

Torsgata

Parkvegen

Fagerhaugvegen

Fagerhaugbekken

Fagerhaugan

Fagerhaugan

68

DAGLIGVAREBUTIKKER UTENOM SENTRUM /

GROCERY STORES Hovsnebba OUTSIDE SUNNDALSØRA

22 Joker Sunndalsporten • Sunndalsporten, Gjøra

21 Coop Marked Ålvundeid • Ålvundeid

23 Joker Ålvundfjord • Ålvundfjord

TURISTINFORMASJON

43 Sunndalsøra Hotell • www.sunndal.com • 906 48 693

19 Sunndalsporten • www.sunndal.com / visitwaterfalls.no • 93051752

Grønsletta

Høgslåbekken

POLITI

57 Sunndal lensmannskontor • 71 68 98 00/02800/112

Sande Stadion

Sande Skole

51

BENSINSTASJONER / GAS STATIONS

17 Circle K • FB Circle K Sunndalsøra • 94 18 94 51

18 Melkild Best Sunndal • FB Best Sunndal • 90 17 18 10

19 Sunndalsporten • www.sunndalsporten.com

20 Uno-X • Ubetjent

21 Coop Ålvundeid • Coop Ålvundeid

SETERDRIFT / MOUNTAIN FARMS

46 Inner Gammelsetra • www.innergammelsetra.no • 45 42 01 40

40 Renndølsetra • www.innerdalen.com • 91 32 31 99

48 Torbuvollen • www.sbrubaek@c2i.net • 91 56 32 59

ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER / ATTRACTIONS AND ACTIVITIES

1. Åmotan

2. Innerdalen

3. Aursjøvegen

4. Øksendalsøra

5. Flåøya

6. Vinnu

7. Driva

* Fiskekort Driva • www.sjff.net • 46 88 75 14

* Fiskekort Fjellvatn • www.Sunndal-fjellstyre.no • 41 45 96 47 Kufonna

45 Leikvin Bygdemuseum • www.nordmore.museum.no • 90 56 64 08

65 Nærmiljøanlegg Driva

Drivapromenaden, tursti

50 Sunndal kulturhus, kino / cinema: www.sunndalkulturhus.no, tlf 71 69 91 74

51 Sunndal svømmehall / indoor swimming: sunndal.kommune.no, tlf 71 69 94 80

52 Sunndal sportshall • 71 69 94 80

53 Sunndal folkebibliotek / library: www.sunndal.kommune.no, tlf 71 69 91 80

67 Visningsverk Aura (kraftverk) / Aura Power Plant Visitor Center

• www.statkraft.no • 71 69 44 70.

68 Fagerhaugan idrettspark med turløyper, tennisbane mm

69 Skatepark

66 Fjordparken

70 Badeplass/badestrand / bathing spot/beach

65 Tømmeplass for bobil /Waste disposal for motorhomes

LEGEHJELP / MEDICAL HELP

54 Sunndal lege- og helsesenter • 71 69 40 20/ 116 117/113

55 Sunndal medisinske senter • 71 68 90 00/116 117/113

56 Legevakt / emergency medical help • 116 117/113

Sportshall

52

Høgslåbekken

Oreiman

ra kraftverk

67

Sjølsengvegen

Sjølsenga

Tredalsøra

Sjølseng

Fåtjønnin

Litldalsvegen

Litldalselva

Naustvegen

Bekkøra

Kviturvegen

Tredal skole

Pollgata

Tore Håsos veg

Pollbekken

Tredalspollen

Nygata

Romsdalsvegen

Tredalsvegen

Håsenvegen

Keilfaret

Kalkvegen

Polløra

Hamna

Grytlaet

Kvitura

Slettgata

Plassgata

Teiggata

Verksbyvegen

Engvegen

Hjellbakkvegen

Oldervegen

Elvavegen

Hjelltrøa

Hjellbakkan

Driva

Håshjellan

Håshjellan

Storøra

Sydøra

Øranvegen

Håshjelløran

Skjøllendgata

Erik Hauge alle

Skjølløndneset

Skjølløndøran

Skjøllendøran

Hovenvegen

Sandbrekkgata

Sande

Langslågata

Sandegata

Kleivhølgata

Landstøvegen

Gr ø nnslettgata

Skolevegen

Sunndalsvegen

Øyagata

Sunndal Vidaregåande skole Svømmehall

Sunndal ungdomsskole

Hovenvegen

Lilletrøa

Leirdamman

Ivar Seljedals gate

Skippergata

Trøagata

Blindjogata

Hagavegen

Glukstads gate

Einvegen

Sandlykkja

Melan

Presthagan

Brandeingata

Høgslågata

Driva

Buråket

Blind-Jo- bekken

Hagan

Odden

Øykjeføruhaugen

Myran

Oppigard

Lensmannsøra

Karihaugan

Stykket

Furugrenda

Oppkastet

Negardsø

Lort Phillips'

veg

Leitet

Tredalen

FOSSENES

FOSSENES

56 RIKE

RIKE 57

13 11 Hestdalen

Øyabakkan

Kleivhamran

Øran

Øyan

M

Hjellbakkan


Snøtinden

Romsdal

NesKleive

F62

R a u m a

E39

Mauset Kortgarden

Talset

Nesa

Sotåa

Skjørsetra

Ullaland Åfløylia

Rødhesten

Reitasetra Myrasetra

Sotnakken

Storhaugen

Rød Harholten

Tjelle

Ljøsta Høvika

Nesset F62

Nesset Eidsvåg kommune

Snøfjellet

Barsteinen

Skåla

Hjellen

Bukta

Åram

Langfjorden

Gauprøra

Prestaksla

kålsetra

Sandnes

Horsgård

Trollhaug

Ytre Bogge F660

F660

Indre Bogge

Indre Skorga

Årset

Myklebostad

Vistdal

Eresfjorden

Inner-Mittet

Skorgedalen

Lange

Kaldberget

F660

Mork

Ytre Mittet

Ytre Slemmå

Rjuptinden

Liasætra

Daurmålhaugen

Holm

Vistdalen

N e s s e t

Ødegård

rje

Dale

Nonshaugen

Skarven

Mittetdalen

Snarketinden

Nerland

Slemmemyrane

Hansetsætra

Oppdal

Nauste

Langadalen

Syltebø

Herjevatnet

Skrokkensetra Storfjellet

Blåfjellet

Husby

Bollfjellvatnet

Frisvoll

F660

Tarløysa

Nebba

Måsvassbu

Ljøsåtind Kjøvdalen

Vistdalsheia

Eresfjord

da

idet

E136

tskolten

F63

Eidssetra

Roaldset

Oppdølselva

E39

da

t

jukehus

Eide

em

rdset

F64

Åndal

Innfjordstunnelen Varden

Finnan

Torvika

Raudheia

Skarven

Veblungsnes Grytten

Setnesmoen

Svartebottstinden

Isterdalen

Slettvikane

Langfjelldalen

Bjorstadfjellet

elangdalen

Breifjellet

lehornet

Krynkelvatnet

Karitinden

Dronninga

Kongen

Tjønnebu

Tjørnane

Bispen

F63

Gaupset

Bjerkeset

Batnfjordelva

Furset

Fuglehaugen

Skorga

Trollstigen

Trollstigheimen

Storfjellet

Storfjellet

Fursetsetra

Einangen

Skallelva

Kvasstinden

Isfjorden

Rauma Åndalsnes kommune

Istra

Soggemoen

Storgrovfjellet

Stigbotthornet

Silset

Ljøsådalen

Ingridsetra

E136

Isfjorden Hen Kavli

Grøtta

F64

Moa

Venjesdalssetra

Store Venjetinden

F665

SkiriE136

F62

Slenessetra

Vasstindbu

Horndalen

Verma

Sletta Øverdalen

Helvetestinden

Kvitfjellet

Svartvassbu

Mardalsbotnen Mardalsvatna

F665 Aspåsen

Åbakkfjellet

Gjuratinden

Hoemsbreen

Evelsfonnhøa

Fosnahøgdin

Storfjellet

Raudsandvatnet

Grønfjellet

Nebba

Slenes

Horne

Sjøvdøla

Nyheitinden

Eira Øverås

Angvika

Haltvikan

Brakstad F666

Raudsand

Neverlia

Goksøyra

Eikesdalsvatnet

Hoemsbu

Hoemtinden Hoemsetra

Hauduken

Flemsetra

Sjølia

Bersås

Meisalvatnet

Bjørktinden

Hegerberget

Ormset

Honnhammaren

TovenTalset Eidsøra

Vike

Skarven

Meisalfjellet

Sandviksbotnen

Tingvoll

Tingvoll

kommune

Stølbygda

Stølvatnet

Stølan

Gjørsvikfjellet

R70

Meisalstranda

Svenslia

Vikesoksa

Breitelnebba

Midtfonntindan

Solvang

Rottås

Ballstad

Stordalen

Kjerkjeberget

Reinstinden

Storset

Vollan Vågbøen

Bergslia

Hanem

Bruksgrenda

Jøvika

Ballsneset

F62

Blåbotnen

Myran

Røttingsnes

Bjørkholsetra

Vollan

Reinsvatnet

Vasslia

R70

Flå

Flåøya

Hjellen

Dalavatnet

Styggdalen

Holbuvatnet

Litltågkollen

Sollia

Kroken

Hals

F670

Årammen R70

Røset

Valset

Ålvundeidet Børsetlauvet

Ålvundeid

Tågvatna

Storkalkinn

Nedre Skarvdalsvatnet

Søya

S u n n d a l

D o v r e f j e l l - S u n n d a l s f j e l l a

Raudbergstela

Purkflåa

S u r n a d a l

E136

Langtjønne

Aursjøhøi

Grytholet

Midthøa

FOSSENES

Raudstøl

Eggekollan

Salhøa

60

FOSSENES

58

Borga

Nestasvollan

RIKE

Ettare Bøvervatnet Svarthøi

Geitavollen

Midtre Salhøtjønne

RIKE 59

Ulvådalen

Alnesdalen

Norvikstølen

Sjømælingsfjellet Skei

Gjemnes Batnfjordsøra kommune

Larssetra

Gravfjellet

Mjelva

Åk

Trollveggen

Trolltindan

Bjørnebottvatnet

Innergardssetra

Silsetvatnet

Lykkja

Breivikheia

Breitinden

Ytterhaugan

Breivika

Hole

Venja

Søre Isglupen

Skarfjellet

Storbreen

Bjørnabottinden

Nørdre Isglupen

Bjørnegga

Såta

Istadlia

Blånebba

Romsdalshornet

Slettflybottvatnet

Salhøa

Vermevatnet

Hånådalstinden

Horgheim

Langvatnet

Skansen

Seterdalen

Steinløysa

Snortungen

Alnes

Mannen

Osvatnet

Liabygda

Romsdalen

Kors

Tua

Trollvatnet

Oltervatnet

Måsvasstind

Sollia

Loftskarstinden

Kalskråtinden

Mebotnen

Svartevatnet

Vermedalen

Storelva

Unjem

Isa

Øvre Åsen

Skarvskaregga

Grovaskarsbotnen

Vakkerstøylen

Svarttinden

Vermetinden

Marstein

Ny Jord

Kvanndalstindan

Remmem

Duå

Åfløya

Stor-Gusjåsen

Dalsbygda

Mongefossen

Dønttinden

Skirifjellet

Veslbotnen

Hattan

Osmarka

Klauva

Duåsen

Hanaset

Førholen

Heggem

Vetafjellet

KyrkjetaketKjøvskartinden

Kavlisetra

Unjemsbotn

Erstaddalen

Glutra

Døntebotnen

Verma

Fosterlågen

Grøvdal

Morstøl

Fleskevatnet

Flatmark

Veslfjellet

Rangåhøgda

Rauma

Reitan

Fostervollen

Grøttabotnen

Hersel

Øye

Rødsetrin

Kjerringlia

Rabben

Morgådalstindan

Bjørnabotnhøgda

Storbreen

Grøttavatnet

Midthøin

Stokke

Skredin

Blikåsen

Kalvgjeltinden

Fagerlia

Fossafjellet

Ytste Mardøla

Store Sandgrovvatnet

Sandgrovbotnen

Brulia Brue

Kleiva

Mardalsfossen

Mardalen

Ytste Bruåbotnen

Sandgroveggen

Eikesdalen

Reitan

Bruåbottmillo

Inste Bruåbotnen

Kleneggen

Kaldhøa

Raudmyrhøa

Toppen

Meringdal

Bøvervatn

Børa

Børa

Kaldbottinden

Middagshaugen

Grovåkampen

Haltbakkan

Dordinakkan

Skarvvatnet

Dalsbøen

F671

Nordviksetra

Hjellnes

Todalsfjorden

Øksendal

Øksendalstunnelen

Fulånebba

Husby

Sandvikhaugen

4

4

Grasdalen

Nordmørsskaret

Erstadbotnen Øksendalsøra

Vika

F62

Storvikan

Storstølen

Børstølen

Kanndalssetra

Skrommelnebba

Bakkan

Ryssdalsnebba

Smedstad

29

Setran

Vinnufjellet

Børset

Nonshaugen

Krokshamna

Hovsnebba

6

Hydro Aluminium

Skjorta Frusalvatnet

Hjellen Husbysetran

Sunndal

Bruset

F670

7

Holten

Sjølsenga

R70

24 25

Vikfjellet Tredalen

Furu

Øksendalen

Vinnu 6

Holssanden

Kleppen

Hoven Hol

Ljøsåbotnen

Brandstadbu

Knubben

Driva

HårstadHårstadnebba

Hjellbønebba

Leikvin 45

Fløtatinden

Vikehaugen

Kjøtåfjellet

Eikesdalen

Litlevatnet

Tverrgrovbotnen

Høvelkampen

Blåfjellet

Vardfjellet

Reitan

Einlia

Trolltinden

Setra

Gravdalen

Storflåa

Gravdalsvatnet

Kollhøi

Kjøtåvatnet

Isløypet

Breitela

Langfjellet

Vikebotnen

Trollvatnet

Finnset

Vika

Jønnstad

Slotthøa

Meisingset

Hanemsvatnet

Ryssdalen

Trolltinden

Ytste Ramnåhøa

Løypåvollen

Skar

Jordalsgrenda

Havdalen

Sunndalsfjorden

Liasetrin

Reinsvassbua

Stordalsåa

Inste Ramnåhøa

Bukkeskreden

Mehøi

Inste Mølmsvatnet

Seljefonnin

Storhøi

Åsprong

Torsknyken

Hafstadvatnet

Hufatet

Mjølkill

Salsnebba

Øksendalstjønnin

Gråhøa

Odden

Aura

Sandneset

Søre Steinbruhøa

Vakkerdalen

Stordalen

Mulvikknuken

Brøskja

Nesøya

Stangvikfjorden

Ålvundfjorden

Litlhøa

Nes

Smisetnebba

Bøneset

Flånebba

Nørdre Steinbruhøa

Torbusnyta

Storbolla

Vangsbotn

39

70

5

Seljebøbotnen

Aursjøvegen

3

Osvatnet

Stangvik

Heimdal

Rykkjem

Litldalen

Tågfossen

Dalen

Torbudalen

Aursjøhytta

Vangsvatnet

6

Ålvund

Seljebøen

Hjellan

Øygarden

Langvatnet

Oppdøl

Stortågkollen

Sandvatnet

30

41

70

26

70

3

Torbuvatnet

48

Kvanne

Handlarstuhamran

23 70

Rennsetvatnet

21

Nylykkja

Viromdalen

Purkhamran

Aursjøen

Strengen

Røen

Stortuva

Mohaugen

Håkodalstela

Drøppingan

Virom

Rambjøra

Grånebba

Gjerstad

Nordvik

Viromkjerringa

Ålvundelva

Hovenmannen

Kaldfonna

Smellfonnebba

Vardfjellet

Nedre Håkodalsvatnet

Krøshøa

42

Serkjedalen

Skjellbreia

35

Raubergshytta

Langranden

Øvre Håkodalsvatnet

Storpurka

Raudhøa

Skjenna

Storskarhøa

Pollen

Kvennbøen

F670

Fossafjellet

Ytre Sula

Indre Sula

TodalsøraKvennsetdalen

Dalasetra

Dalen

Grøa

Grynningsdalen

Storglupvatnet

Seterfjellet

Kvennset

Todalen

Husby

Todalshytta

Bruset

Trolla

Storsetra

Sandremvatna

Åsen

Øvstbødalen

Mellingan

Øvstbøen

Bollknubben

Renndølsetra

Innerdalshytta

Flatvad

Sunndalen

Tåga

Såtbakkollen

Grinaren

Moen

Faleøyan

Fale

Råa R70

Åkerssetra

Grødalen

Brandeinsetra

Storvatnet

Renndalen

Innerdalen

Skarfjellet Innerdalstårnet

Storvatnet

Flatvaddalen

Grøa Hoås

Håkodalshøa

Nørdre Svarthammaren

Bjørnhovda

2

Geitåhøi

Geitådalen

Stoplan

Langtjønna

Kvennbøsetrin

Bjøråskaret

Skarfjellet

Kvenndøla

Storfjellet

Snøfjellet

ÅLESUND

40

33

Geitådalen

Råstu

Høgtunga

Gråhøa

Romåa

Todalen

Taløyan

Storbotnen

2

Seterknubben

Trollhøtta

Melsseterkollen

Kringlehøa

Storsomrungnebba

Snøva

Gammelseterhaugen

Alfheim

Svøu

Holbekksetra

Geitåa

Litlaurhøa

Flya

31

Søyåa

Holtasetra

Romådalen

Langvatnet

Vanghøa

Kårvatn

Øvre Grinarvatna

Grøvudalshytta

Grøvu

Grønlia

Grønliskaret

Grønliskarstinden

46 32

Grytvatnet

28

Blåhøa

Kåsa

Tverrådalen

Stortela

Myra

Fauskefjellet

38

Blånebba

Toåa

Hallen

Trollheimen

Romfo

Vangshaugen

Nonsfjellkollen

Raudbekkjekollen

Nørdre Salhøtjønna

Tverråbotnfjellet

Kråkbotnen

Klingfjellet

Fremre Grynningshøa

Tøftvangen

Kufjellet

Langøyfjellet

Seterfjellet

Rognnebba

Gammelseterfjellet

15

Vinddøldalen

Fruhøtta

Naustådalen

Neådalsvatna

Neådalen

Mardølhøa

Tohatten

Ottdalen

Ottemsøyan

Vinddøla

Indre Grynningshøa

Kollifjellet

Hafsåsen

Grøvu

Åmotan

Svisdalen

Hælfjellet Fjellgardan

Jenstad

Røymoen

Søre Salhøtjønne

Kvitådalshøa

Storkollen

Atlanterhavsveien

Høa

Tovatna

Reppa

Reppdalen

Istjønna

MOLDE

Ottem

Lågtangan

Øvre Kløftsetra Skrøåfjellet

Vassdalsfjellet

Graslitinden

Bjørbekkje

Reppdalstangan

Hjelle

Høgtangan

Litlskrymten

Storskrymten

Leirsjøtelet

Lontjønna

Nonshøa

1

1

Fagerlidalen

Neådalssnota

R70

Fagerlidalsvatna

Salen

Volladalen

Hjellmoen Storøya

Skirådalen

Linndøla

Gammelsetra

Tindfjellet

Breiskaret

Vollasetra

Snota

Svarthaugen

Svartvatnet

Grøafjellet

Svartdalskollen

Kråkvasstinden

27

5

Storligrenda

Storlidalen

Folda

Krokbygda

Grensa

Vollan

Gravemssetrin

Slettfjellet

Storvatnet

Gråhøsteinslægda

Skulan

Storbekkhøa

19 22

5

44

Gråhøin

Sandåa

37

61

Linndalen

Blåfjellet

Loennechenbua

Foldsjøen

Aunbakksetra

Gråhaugen

Folddalen

Folddalen

Fallan

Hyttdalen

Bårdsgarden

Ångardsvatnet

Roksdalskammen

Svorundfjellet

Langvatnet

Åmotdalshytta

Åmotsvatnet

KRISTIANSUND

ÅNDALSNES

Trollstigen

34

Klevgardan

Urdvatnet

Larstjørnin

Skarven

Ångarden

Storgrøhausen

Ura

Gråsjøen

Bossvasshøgda

Løsetsetra

Vassendsætrin

Veggasætra

Snøfjellskollan

Gråhøin

Åmotsflyin

Okla

Fossåa

Bølu

Kufjellet

Liagarden

Trollheimshytta

Snydda

Mellomfjellet

Gjerdet

R70

Bøluvatna

Slettåa

Fossådalsvatnet

Mjølkskåla

Dalsvatnet

Dalen

Storhaugen

Gjerdhøa

Sæthøa

Holberget

Svartdalen

Slipran

Kamtjønnin

Gjevillvasskamban

Gråhøa

Svartdalskollen

Flatbekktjønna

Dindalen

Åmotselva

Tilset

Skardkollen

Korgtjønna

Vinndøla

Vinndalssætrin

Lønset

Trollhøtta

Trollhøtta

Svartådalen

Geithøtta

Blåhøa

Nonsfjellet

Horvlia

Rønningen

Nerholsætra

Dindalshytta

Dindøla

Reinheim

Svarttjønnin

Blåhøtjønna

Gjevillvatnet

Veggen

Blokkhus

Litlrindvatnet

Rindhatten

Langvatnet

Svartåa

Falkfangarhøa

Storhornet


Løsetsetra

Storrindvatnet

Sandhaugan

Langfjellet

Gjørdøldalen

Tyrikvamfjellet

Øyan Gjevilvasshytta

Klettsætra

Soløyfjellet

Grøtsætra

Veslhornet

Bjørnatelin

Raudfjellet

Langvatnet

Raudfjellvatnet

Gammelsæterdalen

Høghødalen

Høghøa

Svahøa

Grøna

Langtjønna

Sessåkersætra

Stølen

Trondfjellet

Skrikhøa

Hovden

Jølvatnet

Jøldalshytta

Gråfjellet

Svartdalssætrin

Skaret

Vognillssætra

Hornet

Gravurfjellet

Jøla

Langvasskjølen

Grøliin

Vekveselva

Hindset Stensem

Sunndalsøra Elghøa - Trondheim Sætran (via E6) 180 km

Breen

R70

Egga

Ålbu

Vognillan

Sunndalsøra - Surnadal 43 km Tørvesgrenda

Vinndalen

Driva

Hoksengmoan

Utem

Snøfjellstjønna

Tverrfjellet

SUNNDAL

Tjønnglupen

Namnlauskollen

Gravbekken

Dovrefjell og

Sunndalsfjella

Langodden

Nasjonalpark

Tjønngluptjønnin

Uv

Ishol

Brattskarven

Gottemsætra

Stølen

Åmotsdalen

Storbrean

Storkinn

Minnilldalsglupen

Tythøkollen

Tythøa

Raudhøa

Minnilla

AVSTANDER/DISTANCE:

Sunndalsøra - Molde 85 km

Morka

Gråurdfjellet

Moan

Nysætra

Sunndalsøra - Kristiansund 100 km

Sunndalsøra - Oppdal 65 km

Tronda

Kvernbekkhøa

Sletthøa

Nystugguhøa

Svarthaugen

Minnilldalen

Gregosen

Skugglisætrin

SkoremRisgrenda

E6

O p p d a l

Gottem

Vålåskaret

Resvatnet

Resheim

Remma

Nonshøsætra

Skarvatnet

Stølegga

Sætra

Kinna

Sætran

Fossem

Mågålaupet

Vamran

Engan

Hesthåggåhøa

Stølådalen

Driva

TRONDHEIM

Skarvollen

Skardalen

Kleva

Nidarosdomen

Snøve

E6

Hol

Ondusfjellet

Svarthamm

Heldalssætrin

Bakk-kjølen

Nerskogen

Dalasæ

Haga

Lånksætra

Solbakken

Vika


Lossætrin

Kvolvtjønnin

Storkvolve

Brattskarven

Finnpiggan

Oppdal

Risberget Trøasætra

Storslåtta

Sno

Blå

Røtvegen

Oppdal Op ko

Kåsa

Mjøa

Oppheim

Storhøa

Hevle

Hevlessætra

Brustølan

Medlisætrin

Store Ristjønna Vinstradalen

Vinstra

Drivdalen

OPPDAL

Forbregd

Drivstoggo

Driva

Brattstigen

Finnshøa

Finnsjøen

Vårstigsætra

Re

Minnillkroke

Prestaur

Bjørkg

Allm

Ryphusan

Ves


DET SKJER I SUNNDAL I SOMMER

26. – 27. mai Vikingmarked på Leikvin Leikvin

01. – 03. juni Hydro Cup Sande stadion og

fotballbaner

16. – 17. juni Ålvundfjorddagan Ålvundfjord

Med fotballcup, triatlon, aktiviteter og plattdans

20. – 30. juni Musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy Sunndal kulturhus

20. – 30. juni Ørafest Øratorget, Øra Kafe,

Med utstillinger, aktiviteter for barn og voksne og konserter med

Rallarn pub og scene mm

blant annet Wenche Myhre, El Cuero, Hayden Powell og mye, mye mer.

21. juni Sunndalkonferansen Sunndal kulturhus

23. juni Kaptein Dreiers Minneløp Sunndalsøra/Hydro

12. – 15. juli Gjærra Gjøra Gjøra

Sommerfestival med konsert/dans, familiedag, motbakkeløp, andeløp mm

23. – 29. juli Underleir – Øksendal godlynte leirskole Phillipshaugen Lodge,

Øksendal

27. – 29. juli Grøvuhelg Inner Gammelsetra i

Grøvudalen

28. juli Olsokløpet Ålvundeid

26. – 30. september In2it – International Dance festival Sunndal kulturhus

TURISTINFORMASJON

Sunndalsøra Hotell

Sunndalsvn. 4, Sunndalsøra

Tlf: 906 48 693

turistinfo@sunndal.kommune.no

Sunndalsporten

Fjellgardsvegen 4 , 6613 Gjøra

Tlf. 7169 2020/ 93 05 17 52

joker.sunndalsporten@joker.no

W

INFORMASJON OM SUNNDAL

www.sunndal.com

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

www.facebook.com/sunndalvillogvakker

More magazines by this user
Similar magazines