04.07.2018 Views

Byavisa Tønsberg nr 638

Byavisa Tønsberg nr 638 for uke 18 - 2018

Byavisa Tønsberg nr 638 for uke 18 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TØNSBERG Onsdag 2. mai 2018 Uke 18 – <strong>nr</strong>. <strong>638</strong> Årgang 14<br />

50 år<br />

med<br />

Messa<br />

SIDE 23<br />

Har du fjell ? Vi fjerner uten smell.<br />

.no<br />

Ring 915 79 141 for gratis befaring<br />

Blomstrende<br />

netthandel<br />

Verver<br />

frivillige<br />

hjelpere<br />

SIDE 4-5<br />

Er det varmt i været går det varmt på nettsiden til<br />

Din Lokale Gartner, Rom Hagemiljø, som var aller først<br />

ute med å selge planter på internett. SIDE 8-9<br />

Vi har alt til<br />

sommerfesten<br />

norengros olafsen engros tønsberg<br />

Kilengaten 18 b, 3117 tønsberg - tlf: 33 35 94 30<br />

Langåpent<br />

Tor-fre: 9–20 Lør: 10–16<br />

3.–5. mai<br />

BOBILMESSE<br />

Velkommen til våre lokaler!<br />

Rett ved E18, <strong>Tønsberg</strong> | Åshaugveien 4, 3170 Sem<br />

tlf. 33 30 13 00 | www.askjems.no<br />

Gå ikke glipp av de beste tilbudene!<br />

Følg oss på facebook/askjems – her kommer de først!


2<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Norges siste<br />

barber-svenn<br />

Wilfred Liljeroos (70) var<br />

frisør i <strong>Tønsberg</strong> i 35 år.<br />

I 1975 var han den aller<br />

siste som tok svenneprøven<br />

som barberer i Norge.<br />

Samtidig ble han Norges<br />

første svenn som skjeggklipper.<br />

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto<br />

Wilfred Liljeroos er født og oppvokst<br />

i <strong>Tønsberg</strong>, men bor nå i<br />

Skoger der han har godt over i<br />

bransjen som gravferdskonsulent.<br />

Det var i sin tid naturlig at han<br />

overtok familiefirmaet Liljeroos<br />

Frisør etter sin far, etter at de<br />

hadde jobbet sammen i mange<br />

år. Der holdt Wilfred Liljeroos<br />

det gående inntil han avsluttet<br />

frisørkarrieren i 1996. Minnene<br />

er mange, og spesielt starten på<br />

frisørkarrieren – der han nokså<br />

tilfeldig skulle få avslutte en<br />

årelang tradisjon i Norge med<br />

svennebrev som barberer som<br />

sistemann – og svennebrev som<br />

skjeggklipper som førstemann.<br />

Tilfeldig innertier<br />

Det var egentlig tilfeldighetene<br />

som slo inn. I 1975 skiftet Det<br />

Norske frisørlauget svenneprøveplakat.<br />

Tiden med barberere<br />

var avleggs, og skulle erstattes<br />

med skjeggklipping. Da Wilfred<br />

Liljeroos skulle avlegge sin svenneprøve<br />

hadde det ikke vært<br />

avlagt svenneprøve i <strong>Tønsberg</strong><br />

i dette faget siden før krigen.<br />

Ingen gikk lenger til barbereren<br />

for å barbere seg. Men samtidig<br />

med at han var den første til å<br />

ta svenneprøven med den nye<br />

svenneplakaten, fikk han innvilget<br />

svenneprøven som barberer<br />

– på overtid.<br />

– Det var ikke lenger marked for<br />

barbering. Men siden jeg var den<br />

eneste unge frisøren i <strong>Tønsberg</strong>,<br />

fikk jeg dispensasjon av lauget til<br />

å utføre prøven som sistemann.<br />

Når sant skal sies så hadde det nok<br />

ikke gått uten gode bekjentskaper.<br />

Det kommer alltid godt med, sier<br />

Liljeroos med et lurt smil.<br />

Wilfred Liljeroos tok også mesterbrevet<br />

i barbering og skjeggklipping<br />

i 1975 ved å pendle til<br />

Lillestrøm i helgene.<br />

– Også der fikk jeg unntak fra<br />

reglene. Egentlig skulle det gå<br />

fire år mellom disse opptaksprøvene,<br />

men så var det dette med<br />

bekjentskaper da...<br />

Som ung frisør i <strong>Tønsberg</strong>,<br />

og med tider i endring, var det<br />

Gartneri<br />

Og samtidig den første<br />

svenn på skjeggeklipp<br />

mer enn barbering som gjorde rasjoner, helt tilbake til Faraoenes<br />

Wilfred Liljeroos til en populær tid i Egypt 2000 år før Kristus.<br />

frisør i Vestfolds hovedstad. – Den gang hadde også de<br />

kvinnelige faraoene skjegg. Og<br />

Herrer og damer<br />

det fikk de ved å feste fantastisk<br />

Liljeroos var også den første komponerte hårdekorasjoner<br />

som startet med permanent – under haka, men med feste<br />

på gutter og mannfolk.<br />

rundt ørene. Måten de komponerte<br />

disse skjeggparykkene<br />

– Min far skjønte jo ikke vitsen<br />

med dette og advarte meg. på – der de bant fire og fire hår<br />

«Når man kan klippe seks sammen – var så kunstnerisk<br />

stykk på to timer, kan man jo ikke perfekt utført at man selv i dag<br />

bruke like lang tid på å ta permanent<br />

på en person», sa han. det, forteller Liljeroos.<br />

ikke forstår hvordan de klarte<br />

– Men der tok han grundig Selv er han naturlig nok like<br />

feil. Permanenter på gutter viste opptatt av skjegg og bart og<br />

seg å bli en gullgruve fra siste hvordan finishen er den dag i<br />

Kr 400 00 halvdel av 70-tallet og langt inn dag.<br />

på 80-tallet. I hvert fall for meg, – Og det må nok sies at man<br />

sier Wilfred Liljeroos, som også nok var mer nøye tidligere, med<br />

Kr 195 00<br />

klarte å hviske ut stempelet som formen, tydeligere markeringer<br />

ren herrefrisør. Et stempel som og overganger. Skjegg og bart<br />

Kr 200 00<br />

forsvant gradvis utover 80-tallet. er til for å ordne ornamenter i<br />

ansiktet.<br />

Høystatus med skjegg<br />

PS: Wilfred Liljeroos var selv<br />

Skjegg og bart har vært menns formann i prøvenemnda i 16 år.<br />

uttrykk for status gjennom gene-<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

GODE MINNER: Wilfred Liljeroos har tilbrakt bortimot hele sitt arbeidsføre liv som frisør i <strong>Tønsberg</strong>. Der tok han også svenneprøven som barberer som sistemann<br />

i Norge i 1975. Her praktiseres gamle kunstner på <strong>Byavisa</strong>s typograf Bent Fossan, også han fra <strong>Tønsberg</strong>.<br />

MÆLE<br />

SOMMERBLOMSTSPESIALISTEN<br />

Tlf 33 33 32 20<br />

Smørbergv. 74, 1 km sør for<br />

Jarlsberg Travbane<br />

Villa dè paris 8stk<br />

<br />

<br />

Ampler<br />

<br />

Floralux 5stk<br />

<br />

<br />

ÅPNINGSTIDER<br />

Hverdager 9-20 (17)<br />

Søndag 12-17


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GRATIS<br />

konsultasjon<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Resultatet er :<br />

Mindre fett,<br />

stram hud og<br />

ingen arr<br />

ERFARNE BEHANDLERE: Cecilie Martinussen, Siv Ovidie Kaspersen og<br />

Tove Grande har mange års erfaring i bransjen. De har tidligere jobbet på<br />

Akademiklinikken.<br />

<br />

<br />

<br />

Baglergaten 1


Pris til Nøtterøy-elever<br />

Videregående-elever fra Nøtterøy ble beste yrkesfaglige bedrift i NM for i<br />

ungdomsbedrifter som ble avsluttet på Lillestrøm i dag. De fem jentene i<br />

HandyHelp har utviklet en hanske med silikonknotter for at folk med leddplager<br />

lettere kan vaske håret. Juryen skriver at de har avdekket et reelt behov<br />

og at hansken gjør det mulig for folk å mestre hverdagen med verdighet.<br />

4 BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Strandrydding i skjærgården<br />

Er du opptatt av marin forsøpling og vil gjøre en<br />

innsats? Vil du være med å rydde skjærgården i<br />

Færder nasjonalpark? Da kan du bli med ut på øyene<br />

søndag 6. mai. Skjærgårdstjenesten og Oslofjordens<br />

Friluftsråd i samarbeid med Færder nasjonalpark og<br />

Færder kommune inviterer til strandryddedag med<br />

rydding og hygge med base fra Østre Bolæren. Etter<br />

dugnaden serveres pølser og drikke. Gratis båttransport<br />

(Kanalveien 4) klokka 09.30. 70 plasser om bord.<br />

Førstemann til mølla. Hele arrangementet er gratis.<br />

INNSATS: I november reiste Trond Rasmussen til Lesvos. Der satte han i gang byggingen av et hus som skal romme en butikk. Bygget skal erstatte en telt-butikken hvor det «selges» klær. Flyktningene får<br />

utdelt lapper som fungerer som penger, hvor de med verdighet selv kan handle det de måtte ønske.<br />

Trenger flere frivillige<br />

– Ingen kan gjøre alt,<br />

men alle kan gjøre litt,<br />

sier Trond Rasmussen,<br />

en av de mange frivillige<br />

i hjelpeorganisasjonen<br />

«Dråpen i havet».<br />

Mandag 7. mai blir det<br />

rekrutteringsmøte på<br />

biblioteket – målet er å<br />

få flere frivillige med på<br />

laget.<br />

FAKTA<br />

Dråpen i havet<br />

• Har som formål å gi umiddelbar<br />

og direkte bistand til<br />

mennesker på flukt.<br />

• Hovedfokus er å hjelpe barn<br />

og deres mødre som ankommer<br />

Europa ved å koordinere<br />

frivillige hjelpearbeidere, og<br />

ved å samle inn og distribuere<br />

nødvendig utstyr.<br />

• Ble stiftet september 2015,<br />

og har siden oppstarten koordinert<br />

flere enn 4.000 frivillige<br />

hjelpearbeidere til Hellas, der<br />

behovet for hjelp er stort.<br />

HILDE LORENTZEN tekst<br />

Hellas har gått fra å være et<br />

transittland videre inn i Europa<br />

til å bli provisorisk bosted<br />

for titusenvis av flyktninger.<br />

Grensekontrollene ut av landet<br />

er nå strengere enn noen gang.<br />

Samtidig fortsetter tilstrømmingen<br />

av nye båtflyktninger,<br />

noe som fører til stadig opphopning<br />

av flyktninger i offisielle og<br />

uoffisielle leire.<br />

– Flyktningene lever nå under<br />

kummerlige og uverdige forhold<br />

på ubestemt tid. Behovet<br />

for bistand er stort og arbeidet<br />

til frivillige organisasjoner<br />

som «Dråpen i havet» har<br />

aldri vært viktigere, sier Trond<br />

Rasmussen.<br />

I september 2016 stiftet Trude<br />

Jacobsen «Dråpen i havet».<br />

Hun var på ferie i Hellas og så<br />

med egne øynene den humanitære<br />

krisen, flyktninger på flukt<br />

som kom til Hellas. Hun opprettet<br />

Facebook-gruppen for å<br />

holde venner, bekjente og familie<br />

oppdatert på situasjonen. Det<br />

skulle rask vise seg å være en<br />

suksess. For i løpet av kort tid<br />

eksploderte det. Nordmenn<br />

viste et enormt engasjement,<br />

og «Dråpen i havet» gikk fra å<br />

ha om lag 100 medlemmer til<br />

11.000 på tre dager.<br />

– På kort tid har «Dråpen i<br />

havet» blitt en ryddig og profesjonell<br />

hjelpeorganisasjon, sier<br />

Rasmussen.<br />

Debrifing<br />

Rasmussens engasjement startet<br />

i 2016.<br />

– Dråpen i havet søkte etter<br />

frivillige psykologer og terapeuter<br />

som kunne snakke med<br />

de frivillige som kom hjem<br />

etter å ha vært i Hellas, forteller<br />

Rasmussen.<br />

Som frivillig har han hatt<br />

samtaler individuelt og med<br />

grupper, med de mange frivillige<br />

fra Vestfold, Telemark<br />

og Buskerud, han har også<br />

hatt samtaler med frivillige fra<br />

andre land via Skype.<br />

– Så langt er det snakk om<br />

5.000 frivillige som har jobbet<br />

for «Dråpen i havet» fra 60<br />

land, forteller han.<br />

BLI MED: Trond Rasmussen, frivillig i «Dråpen i havet», arrangerer rekrutteringsmøte på biblioteket 7. mai. – Alle er velkommen<br />

til å høre om flyktningsituasjonen, sier Rasmussen.<br />

ALLE FOTO: PRIVAT<br />

I november 2017 dro<br />

Rasmussen som frivillig til<br />

Hellas i 14 dager.<br />

– Jeg dro til Lesvos ikke bare<br />

for å hjelpe, men også fordi jeg<br />

ville se, oppleve – jeg ville vite,<br />

kjenne og erkjenne.<br />

Som frivillig er det mange<br />

oppgaver å ta fatt på. Noe av<br />

det Rasmussen gjorde var å<br />

speide etter båter med flyktninger<br />

om natten. Det er under en<br />

mil over til Tyrkia fra Lesvos.<br />

Blir båten stoppet halvveis<br />

og innenfor Tyrkisk farvann,<br />

bærer det rett tilbake til Tyrkia.<br />

Kommer de forbi denne grensen<br />

blir de tatt imot i Hellas.<br />

På Lesvos blir flyktningene<br />

innlosjert – i flyktningleirene<br />

bestående av telt og ombygde<br />

containere. Ventetiden begynner.<br />

Leiren Moria camp, gjorde<br />

inntrykk på Rasmussen. En<br />

leir hvor det egentlig er plass<br />

til cirka 2.000, her er 6.000-<br />

7.000 flyktninger internert.<br />

Rasmussen betegner det som<br />

«helvetes forgård». Her bor det<br />

barnefamilier, som venter og<br />

venter, og som etter halvannet<br />

år ikke har fått sin sak vurdert.<br />

Verdighet<br />

– Jeg er europeer. Jeg er stolt<br />

av å være norsk og europeer. Nå<br />

skjer det noe i Europa, som gjør<br />

vold på våre egne verdier. Jeg vil<br />

ikke lukke øynene, jeg vil se hva<br />

som skjer. Det smerter. Vi snakker<br />

om Europa. Jeg kan forstå<br />

det i fattige Libanon med millioner<br />

av flyktninger. Jeg kan forstå<br />

det i Kenya og i Bangladesh.<br />

Ressursene er knappe, hva kan<br />

de gjøre? Men dette er i Europa!<br />

For Rasmussen handler det<br />

om menneskeverd og respekt.<br />

– Flyktninger er mennesker.<br />

Vi kan ikke hjelpe alle, men alle<br />

<strong>Byavisa</strong> <strong>Tønsberg</strong><br />

Telefon: 950 69 991<br />

Adresse: Torvgaten 1, 3110 <strong>Tønsberg</strong><br />

Kontortid: Mandag-fredag 8-16<br />

Hjemmeside: www.byavisatonsberg.no<br />

Daglig leder/ansvarlig redaktør:<br />

Vibeke Lundquist, tlf. 950 69 991 e-post: vibeke@byavisatonsberg.no<br />

Opplag: 20.200 | Trykk og distribusjon: Amedia<br />

Salgssavdelingen:<br />

Telefon: 408 78 109 / 950 69 991<br />

/ 934 03 587<br />

Annonsebestilling:<br />

anno@byavisatonsberg.no<br />

Redaksjonen:<br />

Telefon: 95 40 96 27<br />

Tips: red@byavisatonsberg.no<br />

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo<br />

Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no<br />

<strong>Byavisa</strong> <strong>Tønsberg</strong> arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god<br />

presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale<br />

oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg<br />

(PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske<br />

spørsmål.


Deler du brønn med naboen?<br />

Nå skal alle vannforsyningssystem registreres. Innen 1. juli 2018 skal alle<br />

vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også<br />

de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.<br />

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere<br />

krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.<br />

Markering av veterandagen<br />

8. mai er den nasjonale frigjørings- og veterandagen.<br />

I <strong>Tønsberg</strong> markeres dagen i Minneparken ved<br />

Domkirken fra kl. 17.00. Program: Velkommen v/<br />

ordfører Petter Berg. Sang med Sjømannsforeningens<br />

Shantykor. Tale v/veteran og Fylkesberedskapssjef Jan<br />

Helge Kaiser. Kransenedleggelse. Shantykoret avslutter<br />

med sang. Ordfører Petter Berg inviterer veteranene til<br />

mottagelse ved hotell Klubben i etterkant av markeringen.<br />

2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

5<br />

FELLESSKAP: – Som frivillig blir du del av et stort fellesskap, på tvers av hjelpeorganisasjoner, og vil oppleve varme og hjertelige møter med flyktninger, sier Trond Rasmussen.<br />

ALLE FOTO: PRIVAT<br />

bør behandles med verdighet.<br />

Menneskeverd og menneskerettigheter<br />

er viktige europeiske<br />

verdier.<br />

Engasjementet er stort og<br />

Rasmussen forteller at han<br />

synes det er vanskelig å forstå<br />

at det politiske Norge så på det<br />

som en flyktningkrise.<br />

– Det var snakk om 30.000<br />

flyktninger som kom til Norge<br />

i 2015, det er ikke mer enn<br />

kapasiteten til Ullevål stadion.<br />

Nå bor det 50.000 flykninger i<br />

Hellas som ikke kommer noen<br />

vei. Nå er det vi som jobber som<br />

frivillige som kompenserer for<br />

vår regjerings unnfallenhet.<br />

Trenger flere<br />

– 7. mai holder vi et rekrutteringsmøte<br />

på biblioteket. Alle<br />

er velkommen for å høre om<br />

flyktningsituasjonen og de som<br />

vurderer å bli frivillige, vil få<br />

informasjon.<br />

Det er behov for frivillige<br />

året rundt. Det er stort behov<br />

for alle slags alminnelige mennesker<br />

med ulik bakgrunn og<br />

erfaringer som har lyst til å<br />

hjelpe. Du bør helst være over<br />

25 år. De frivillige betaler selv<br />

for opphold og reise, og bør<br />

minimum sette av to uker.<br />

Mange av de frivillige reiser<br />

tilbake igjen og noen har vært<br />

der i flere måneder.<br />

– Det er behov for modne<br />

mennesker som er villig til å<br />

gjøre en innsats. Som frivillig<br />

blir du del av et stort felleskap,<br />

på tvers av hjelpeorganisasjoner,<br />

og vil oppleve varme<br />

og hjertelige møter med flyktninger.<br />

Flyktningene er svært<br />

takknemlig for å bli sett og at<br />

det er noen som bryr seg, forteller<br />

Rasmussen.<br />

hilde@byavisatonsberg.no<br />

Din trygghet,<br />

vårt ansvar!<br />

Kontakt oss for hvitevareservice<br />

Døvleveien 45, 3170 Sem | Tlf. 33 30 99 00<br />

pema@pema.no | www.pema.no<br />

BYGGINGEN HAR<br />

STARTET!<br />

PRESTERØD BYGG D og E<br />

LEILIGHETER MED STORE BALKONGER<br />

BRA fra 83 m2 til 117,5 m2. 3- og 4-roms selveierleiligheter<br />

med romslig balkong, sportsbod og biloppstillingsplass i<br />

parkeringsetasje. Siste byggetrinn, benytt sjansen nå!<br />

VISNING: Torsdag 03.05, kl. 18 - 19<br />

VELKOMMEN TIL VÅR NYE VISNINGSLEILIGHET I BYGG C<br />

Anvisning fra Presterødkrysset.<br />

Kontakt: Anniken Rasch, 98 48 48 44, anniken.rasch@jm.no<br />

Les mer på jm.no/presterod-bygg-d-e


6BYHISTORIE<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

TIDSMASKINEN<br />

1963<br />

Klipp fra lokalpressen i <strong>Tønsberg</strong><br />

REDIGERT AV CHRISTER LUNDQUIST<br />

Hyggelig turnmønstring i Sem<br />

Idrettspark i går: 6 «nøster»<br />

fikk sine diplom efter deltagelse<br />

i 3 eller 4 barneturnstevner.<br />

Pikene var Lise Johansen, Reidun<br />

Hotvedt, Eva Kværne, Merete<br />

Kjær og Anne Britt Studsrød.<br />

Tom Lotherington, Grindløkka, gikk seierrik ut av sykkelløpet som ble<br />

arrangert i forbindelse med speiderutstillingen på Rosahaug. På den 5<br />

km. lange løypen med flere hemmelige poster beviste han sin sykkelferdighet<br />

og respekt for trafikkreglene.<br />

En fornøyet 5. klasse fra Bergan<br />

Skole på Nøtterøy var forleden dag<br />

ute på botanikk-ekskursjon med<br />

sin lærer Jens Petter Dingstad. De<br />

er her fotografert ved Agerup, og<br />

senere dro de til Strengsdalsvannet.<br />

Læreren sitter i første rekke<br />

sammen med (fra venstre) Torunn<br />

L. Hansen, Nesbryggen, Sissel<br />

Sandaker, Skallestad og Berit<br />

Flaatten, Bergan. 2. rekke fra venstre:<br />

Åge Myrseth, Kjøle, Kari<br />

Pedersen, Skallestad, Britt Lander,<br />

Skallestad og Berit Synnøve Smith,<br />

Nedre Skallestad. 3. rekke fra venstre:<br />

Finn Thorsen, Breidablikk,<br />

John Terje He<strong>nr</strong>iksen, Hjemseng,<br />

Vidar Nordberg, Knarberg,<br />

Ingar Bokeli, Hjemseng, Kjersti<br />

Johansen, Skallestad, Harald<br />

Smital, Breidablikk og Jan Juel<br />

Andersen, Knarberg. Bakerst fra<br />

venstre: Tor Vold, Duken, Eldar<br />

Løvik, Roppestad, Odd Gunnar<br />

Røed, Nesbryggen, Petter Tim<br />

Larsen, Breidablikk og Arild R.<br />

Andersen, Nesbryggen.


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

7<br />

A til<br />

sommeren<br />

KIWIs sommerburgere<br />

NYHET!<br />

39 00<br />

DAGENS BIG BEEFBURGER<br />

250 g Folkets, pr. kg 156,00<br />

250G<br />

NYHET!<br />

39 00 4x70 g F<br />

hos KIWI<br />

49 00<br />

DAGENS MINIBURGER<br />

4x70 g Folkets, pr. kg 175,00<br />

29 00<br />

NYHET!<br />

8 grillmiddager i enkeltpakninger!<br />

39 90 39 90<br />

MØRBRAD AV STORFE<br />

180 g pepperbiff, pr. kg 221,67<br />

ENTRECOTE AV STORFE<br />

180 g grillmarinert, pr. kg 221,67<br />

DAGENS FISKEBURGER LAKS OG TORSK<br />

2x120 g Fiskemannen, pr. kg 162,50<br />

49 00 DAGENS BACONBURGER<br />

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33<br />

49 00<br />

R<br />

49 00<br />

DAGENS KYLLINGBURGER<br />

2x120 g Folkets, pr. kg 120,83<br />

39 00 2x120 g<br />

DAGENS BEEFBURGER<br />

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33<br />

19 90 19 90<br />

YTREFILET AV SVIN<br />

YTREFILET AV SVIN<br />

160 g Middelhavsmarinert, pr. kg 124,37<br />

29 90 29 90<br />

160 g Peppermarinert, pr. kg 124,37<br />

KYLLINGFILET<br />

KYLLINGFILET STEKT<br />

200gsitronog<br />

og papaya, pr. kg 149,50<br />

200 g asiatisk, pr. kg 149,50<br />

DAGENS SWEET HOT CHILI BURGER<br />

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33<br />

10 00<br />

Dagens Mango&currysaus<br />

130 ml Eldorado, pr. l 76,92<br />

10 00 10 00<br />

DAGENS CHORIZOBURGER<br />

2x150 g Folkets, pr. kg 130,00<br />

10 00<br />

Dagens American BBQ saus<br />

Dagens Sweet&Smokey saus<br />

130 ml Eldorado, pr. l 76,92<br />

130 ml Eldorado, pr. l 76,92<br />

10 00 10 00<br />

29 90 19 90<br />

KYLLING OVERVINGE<br />

KALKUNMEDALJONGER<br />

200 g naturell, pr. kg 149,50<br />

KYLLIN<br />

300 g grillet, pr. kg 66,33<br />

Dagens Salsa Roja<br />

130 ml Eldorado, pr. l 76,92<br />

Dagens Hamburgerdressing<br />

130 ml Eldorado, pr. l 76,92<br />

Dagens Mangosalsa<br />

150 g Eldorado, pr. kg 66,67


NÆRING<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

8<br />

12<br />

NYETABLERTE<br />

G PAULSEN INVEST AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 769 950<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Styrets leder: Geir Paulsen<br />

HAMROD AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 766 684<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Styrets leder: Øyvind Rødland<br />

JPM HOLDING AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 772 897<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Per Magnus He<strong>nr</strong>iksen<br />

MBG INVEST AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 820 765 192<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Morten Bjerkgård<br />

NORDIC WOOD<br />

PROTECTION AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 820 769 872<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Bjørn Isaksen<br />

NORDICRAILING AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 770 835<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Åge Almås<br />

PASSER RENTAL AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 820 781 902<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Petter Mangelrød<br />

YEAST AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 765 629<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 50.000,00<br />

Daglig leder: Tom Roar Skillinghaug<br />

Andersen<br />

BELLA TØNSBERG AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 783 104<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 100.000,00<br />

Daglig leder: Katherine Schweder<br />

GARD SUPPLY AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 798 632<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Tore Rygh Gard<br />

KARL & JOHAN BYGG OG<br />

ANLEGGSSERVICE AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 820 798 082<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 30.000,00<br />

Daglig leder: Karl Erik Eriksen<br />

RYLLIKVEIEN BOLIG AS<br />

Org.<strong>nr</strong>.: 920 782 086<br />

Organisasjonsform: Aksjeselskap<br />

Kapital: NOK 70.560,00<br />

Daglig leder: Christoffer Jonstang<br />

VALUTAKURSER<br />

Bestiller du ferdighekk<br />

på bussen til jobben fra<br />

din lokale gartner får du<br />

mye grønn glede i høyde<br />

og bredde når du vel<br />

er kommet hjem igjen.<br />

Skinnende stemor og<br />

kvitrende kanarifugler<br />

er også trivelige ting du<br />

får se hvis du tar veien til<br />

Rom.<br />

THOMAS RAGNUM tekst og foto<br />

– Vil du ha ferdighekk er det<br />

bare å taste og bestille. Vi kjører<br />

rett ut med hekken. Om<br />

den er femten meter lang og<br />

halvannen meter høy er ikke<br />

det noe problem. Tujahekker<br />

har vi også, men de krever<br />

mer stell, sier Ulrik Jensen<br />

Linnestad.<br />

Dansken har reist fra grønne<br />

skoger på den danske<br />

sydhavsøya Lolland via gartnerskolen<br />

på Gjennestad i<br />

Stokke til Din Lokale Gartner<br />

i Robergveien i Slagen.<br />

Lykken for ham og resten av<br />

gjengen på Hageland Rom er<br />

primula på våren, alle småhage-<br />

og storhagekundene som<br />

koser seg med utvalget i og<br />

utenfor drivhuset om sommeren<br />

og et lettvint lager der vintergrønne<br />

planter kan kjøle seg<br />

ned i vente på våren. I mellomtiden<br />

betjenes kundene mens<br />

de hører på koselig kanarifuglkakling<br />

i grønne omgivelser.<br />

Behov for å samle dine lån?<br />

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett<br />

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele<br />

refinansieringen for deg.<br />

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no<br />

9,68 7,94 11,11 92,53 129,92<br />

2,28 6,18 6,01 7,27x 807,73<br />

Kjøp ferdighekk på<br />

CECILIE PÅ NETT: Nettansvarlig<br />

Cecilie Hagen styrer nettbutikken hos<br />

Din Lokale Gartner, og jubler over<br />

gnistrende salg etter oppgradering<br />

av nettsiden.<br />

Stauder og stemorsblomster<br />

– Her ser du stemorsblomster<br />

som vi selger mye av, og her<br />

er noen lettstelte stauder som<br />

skal vannes og gjødsles så de<br />

trives og får et godt liv. Neste<br />

er nellikene her borte, smiler<br />

Ulrik og koster bort til «pink<br />

kisses» som gir et rosa preg på<br />

Rom.<br />

Gress i ulike grønnsjatteringer<br />

er det også rom for langs<br />

Robergveien.<br />

Ved siden av alle plantene<br />

kan Hageland by på en som<br />

tegner og forklarer, for det å<br />

skaffe seg sin egen hage kan<br />

være en designoppgave som<br />

krever sin mann eller dame.<br />

– Vi har en landskapsarkitekt<br />

ansatt som hjelper med å tegne<br />

din hage ved behov, og hjelper<br />

gjerne her på Hageland med å<br />

plante, beskjære og yte det lille<br />

ekstra, vektlegger dansken som<br />

har fått besøk av mange flere<br />

biler på parkeringsplassen på<br />

denne siden av påsken.<br />

– Etter at våren nå har fått<br />

overtaket, er det kommet flere<br />

til. Mandag var det mange, og<br />

onsdag var det til og med et<br />

hagelag fra Horten som tok<br />

turen, sier Ulrik, som gjerne<br />

viser fram koselige kranser,<br />

krukker og hagebad som vil<br />

pynte opp hos alle fra Wedel-<br />

Jarlsberg til Olsen med hageflekken<br />

i Nordbyen. Vi selger<br />

da litt stash også, forteller<br />

den daglige lederen som holdt<br />

åpent på påskeaften i år og<br />

allerede nå markedsfører god<br />

førjuls- og romjulsstemning<br />

når den tid kommer.<br />

FAKTA<br />

OSLO BØRS<br />

Sist uke<br />

+1,40%<br />

ÅR ETTER ÅR: Staudene står pent<br />

side om side og venter på grønne<br />

fingre som kan ta dem videre.<br />

Butikk og<br />

nettbutikken<br />

• Hver dag sendes det pakker<br />

fra <strong>Tønsberg</strong> til kunder over<br />

hele landet.<br />

• Stadig flere lokaleide forretninger<br />

i <strong>Tønsberg</strong> har også<br />

utvidet driften med nettbutikker.<br />

• I ukene framover vil vi i<br />

<strong>Byavisa</strong> lage saker på de lokale<br />

butikkene som også satser<br />

på nettbutikk.<br />

– I år blir det julekos med<br />

kortreiste juletrær i butikken,<br />

med juleblomster og julekaker<br />

til. Vi kan ikke love hvit<br />

jul, men vi lover julestjerner<br />

og mange julegleder, forteller<br />

fyren fra sydhavsøyene som<br />

giftet seg inn i en skiinstruktørfamilie<br />

i Ramnes og nå har<br />

glidd glitrende inn som daglig<br />

leder hos femtiårsjubilanten på<br />

Rom i Slagen.<br />

God på markedsføring<br />

– Din Lokale Gartner var<br />

først ute med planter på nett<br />

i 2.000. I fjor oppgraderte<br />

vi nettbutikken, og nå er det<br />

Siste året<br />

+23,51%<br />

HAGEBAD: Skal det være et lite hagebad fra Hagela<br />

mulig å bestille med vanlig<br />

visa uten å bruke kodebrikke.<br />

Trafikken har virkelig tatt seg<br />

opp de seneste månedene, og<br />

nå går det aller meste av salget<br />

på hekk, roser og klematis over<br />

nett. Dessuten selger vi bærbusker,<br />

plantevernmidler og<br />

alt av frø elektronisk, forteller<br />

nettansvarlig Cecilie Hagen.<br />

– Er det varmt i været går det<br />

også varmt på nettsiden vår,<br />

forteller Cecilie fra Din Lokale<br />

Gartner, som også markedsfører<br />

seg hos folkeopplysere som<br />

Facebook og Instagram.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.<br />

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


Ny styreleder i VIB<br />

Thor Smith Stickler (65) er ny styreleder i Vestfold interkommunale<br />

brannvesen. Han ble valgt av de fem ordførerne i<br />

VIBs eierkommuner Holmestrand, Re, Horten, <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder på representantskapsmøte i går. Samtidig takket de<br />

av Kurt Orre som etter eget ønske ikke stilte til gjenvalg.<br />

bussen<br />

HSN oppfyller universitetskrav<br />

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å<br />

bli universitet. Det konkluderer den sakkyndige komiteen<br />

som har vurdert høgskolens søknad. Nå gjenstår endelig<br />

beslutning fra regjeringen og behandling i statsråd, skriver<br />

Khrono.<br />

Boliglånet kan bli dyrere<br />

Bankene kan sette opp boliglånsrentene fremover,<br />

selv om styringsrenten holdes uendret inntil videre.<br />

Norges Bank har holdt styringsrenten på rekordlave<br />

0,5 prosent siden mars 2016, og ekspertene venter at<br />

den forblir lav, inntil videre.<br />

Likevel kan bankene snart komme til å øke boliglånsrentene<br />

fordi det blir dyrere for bankene å låne<br />

penger.<br />

Skal finne multiresistente bakterie<br />

Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har fått et nytt<br />

instrument for å finne multiresistente bakterier. På NGS- laben kan<br />

ansatte på en enklere, raskere og billigere måte finne bakterienes<br />

arvestoff, sier avdelingsoverlege Dagfinn Skaare.<br />

2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

9<br />

– Når kostnadene til bankene nå stiger, regner vi med<br />

at de kanskje kan komme til å velte noe av dette over<br />

på sine kunder, sånn at kundene får en renteøkning<br />

på sine lån, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i<br />

Handelsbanken til NRK.<br />

Selv om rentene kan være på vei oppover både i<br />

Norge og internasjonalt, ser ekspertene for seg at det<br />

historisk sett vil være billig å låne penger i lang tid.<br />

DRIFTSGARANTI<br />

Få jobben gjort med<br />

maskiner og utstyr fra UCO.<br />

Du har<br />

dessuten<br />

UCO Driftsgaranti<br />

på<br />

alt du leier<br />

fra oss.<br />

nd?<br />

400 05 773<br />

ROSA KYSS: Gartnerens hagenelliker kalles Pink Kisses.<br />

MODERNE SOLSKJERMING FOR ETHVERT BEHOV<br />

www.mibutikken.no<br />

GRATIS BEFARING!<br />

Tlf. 928 70 800<br />

Skal du kjøpe bolig?<br />

La oss hjelpe deg med og gjøre trygge valg.<br />

RING<br />

934 90 848<br />

!<br />

VISNINGSHJELPENEN<br />

FAGKUNNSKAP + KVALITETSSIKRING<br />

Å kjøpe ny bolig innebærer viktige og ikke minst riktige valg.<br />

Vi blir med deg på visning og kartlegger tilstanden på boligen.<br />

Visningshjelpen – kan bli din viktigste investering!


10<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Skaper glede gjennom kunst<br />

I bibliotekets underetasje<br />

ser du dreiede glass,<br />

vaser og fat ved siden av<br />

naturinspirerte bilder.<br />

Kjærligheten til akryl og<br />

keramikk gir glede, ro og<br />

harmoni for paret som<br />

forlot Pasvik og nordlyset<br />

til fordel for strand og svaberg.<br />

Nå håper de salgsutstillingen<br />

i Storgaten vil<br />

varme som vårsola.<br />

THOMAS RAGNUM tekst og foto<br />

– Jeg bruker «acrylic pouring»,<br />

en teknikk der du påfører<br />

maling direkte på lerret og så<br />

lar fargene flyte naturlig inn i<br />

hverandre. Teknikken kommer<br />

egentlig fra USA og er nå på<br />

full fart hit til<br />

landet. Her på<br />

biblioteket har<br />

jeg utstilt rundt<br />

40 bilder.<br />

Tilsammen<br />

har jeg en 100<br />

bilder fra jeg<br />

begynte med akrylmaling sommeren<br />

2017. Bilder er en del<br />

av interiøret i et hjem, og det<br />

ligger en sterk glede i å skape<br />

Produktene<br />

mine tåler både<br />

oppvaskmaskin og<br />

mikrobølgeovn,<br />

”VIGDIS KALLIAINEN<br />

KERAMIKK: Glass, vaser og fat i keramikk<br />

laget av Vigdis Kalliainen kan du<br />

løpe, se på og kjøpe på <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder bibliotek<br />

noe som folk trives med å se på<br />

hver eneste dag, forteller Terje<br />

Ivan Nylund, til daglig ansatt<br />

på Mågerø.<br />

Inspirasjon<br />

Terje Ivans<br />

kjærlighet og<br />

inspirasjon ligger<br />

i jordfarger<br />

og den nordnorske<br />

naturen<br />

han kjenner<br />

fra Ibestad mellom Harstad og<br />

Senja i Troms.<br />

Kona Vigdis Kalliainen er<br />

utdannet keramiker fra Sem,<br />

AKRYL: Terje Ivan Nylund stiller ut sine akrylbilder malt med teknikken «acrylic pouring» i underetasjen på <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder bibliotek.<br />

men har bakgrunn fra skatt,<br />

økonomi og Pasvikdalen i<br />

Finnmark. Nå er hennes produktive<br />

skatter utstilt blant<br />

bibliotekets øvrige skatter i<br />

Storgaten, og heltidskunstneren<br />

håper vårvarmen inspirerer<br />

nysgjerrige til å komme seg ut<br />

og se koselig keramikk.<br />

– Produktene mine tåler både<br />

oppvaskmaskin og mikrobølgeovn,<br />

presiserer Vigdis, som<br />

hovedsakelig lager høytbrent<br />

keramikk som har vært gjennom<br />

1250 grader i prosessen.<br />

Varmt klima<br />

Paret kom nordfra i 2010,<br />

bosatte seg i Stokke og flyttet<br />

til Tjøme i 2012. Det jevnt gode<br />

klimaet og varmen i Vestfold<br />

får ros, men Finnmarksvidda er<br />

på ingen måte glemt mark.<br />

– Vi er i Finnmark minst en<br />

måned i året og nyter den storslåtte<br />

naturen der. Da benytter<br />

jeg også sjansen til å selge keramikk<br />

på ulike campingplasser<br />

i området, avrunder Vigdis<br />

Kalliainen og ser fram til flere<br />

bibliotekdager med bra besøk.<br />

Salgsutstillingen ble åpnet<br />

21.april, og bildene og keramikken<br />

vil stå framme til 18.mai.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

<br />

Den mest avanserte modellen i 300-serien. Den<br />

klipper kompliserte plener på inntil 1600 m2,<br />

håndterer smale passasjer og skråninger med inntil<br />

40 % helling og takler ulendt terreng.<br />

Fra kr 21.499,-<br />

inkl. mva.<br />

<br />

Premium-modellen og det perfekte valget for alle<br />

hager. Takler meget komplekse hager på inntil 3200<br />

m2 med adskilte plenområder, smale passasjer, trær,<br />

busker og bratte hellinger.<br />

Fra kr 28.499,-<br />

BATTERI-<br />

TRIMMER<br />

INKLUDERT!<br />

VÅREN ER ENDELIG HER...<br />

<br />

HUSQVARNA 115IL<br />

Lett, komfortabel og brukervennlig batteridrevet trimmer for å trimme plenkanter eller<br />

små områder med høyt gress. Den kraftige børsteløse motoren med lavt vibrasjonsnivå,<br />

uten direkte utslipp, er stille nok til å brukes i boligområder uten å forstyrre din egen<br />

familie eller naboer. Vekt (uten skjæreutstyr) 2.98 kg/Vekt uten batteri 3.45 kg.<br />

kr 2.664,-<br />

inkl. mva.<br />

<br />

inkl. mva. Fra kr 36.999,-<br />

inkl. mva.<br />

Den mest avanserte og best utstyrte modellen på markedet. Den<br />

passer til store, utfordrende hager på inntil 5000 m2. Den takler<br />

<br />

og brattere skråninger.<br />

<br />

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315<br />

Avansert 4-hjuls robotklipper for større og mer<br />

komplekse gressområder. Passer for mellomstore<br />

områder på opptil 1500 m² og kan også håndtere<br />

skråninger med en stigning på 40%. Snapdeksler i<br />

forskjellige farger er tilgjengelig som tilleggsutstyr<br />

kr 17.999,-<br />

inkl. mva.<br />

BATTERI-<br />

TRIMMER<br />

INKLUDERT!<br />

BATTERI-<br />

TRIMMER<br />

INKLUDERT!<br />

VI UTFØRER<br />

MONTERING<br />

OG SERVICE<br />

PÅ ROBOTER<br />

Forbehold om trykkfeil<br />

<br />

Produsert av <strong>Byavisa</strong>


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

11<br />

Masse gode tilbud!<br />

Kake og kaffe til alle!<br />

Velkommen!<br />

CHOICE oppsett F-S<br />

17.935<br />

SPAR 11.960<br />

2.-5. MAI<br />

FEIRER VI FLOTTE,<br />

NYOPPUSSEDE<br />

LOKALER I<br />

TØNSBERG!<br />

Fagmøbler <strong>Tønsberg</strong><br />

Håndverkergt. 4 | Tlf.: 33 31 17 03<br />

ÅPENT: 10-19 (16)<br />

STOR NYÅPNING!<br />

2. til 5. mai feirer vi flotte, nyoppussede lokaler i <strong>Tønsberg</strong>!<br />

DU FINNER<br />

OSS PÅ<br />

KILEN!<br />

VI FEIRER SAMMEN!<br />

Tilbudene gjelder både i<br />

<strong>Tønsberg</strong> og Sandefjord!<br />

20%<br />

eller mer<br />

på alt i<br />

butikken!<br />

CHOICE MODULSOFA<br />

40%<br />

CHOICE oppsett F-S Stoff Bari 17.935,– (29.895,–)<br />

CHOICE STOFF BARI, METRO, MAJA & LIDO<br />

LONDON MODULSOFA<br />

DAYTON SOFA<br />

FLOW HVILESTOL<br />

40%<br />

20%<br />

20%<br />

Utvalgte stoff<br />

Utvalgte stoff<br />

15.295<br />

SPAR 10.200<br />

10.395<br />

SPAR 2.600<br />

9.995<br />

SPAR 2.500<br />

LONDON oppsett 16 Stoff Zenith 15.295,– (25.495,–) DAYTON vinkelsofa Stoff Gordon 10.395,– (12.995,–)<br />

Stoff Sheford 9.995,– (12.495,–)<br />

ODEL FOSS kontinental<br />

10.995<br />

SPAR 3.000<br />

ODEL BRE<br />

30%<br />

12.595<br />

SPAR 5.400<br />

MASTER RECLINER<br />

20%<br />

14.075<br />

SPAR 3.520<br />

ODEL FOSS kontinental 150 x 200 cm<br />

m/overmadrass og ben 10.995,– (13.995,–). Gavl selges separat.<br />

ODEL BRE kontinental 150 x 200 cm<br />

m/overmadrass og ben 12.595,– (17.995,–). Gavl selges separat.<br />

Stoff Facet oransje 14.075,– (17.595,–)<br />

FEVIK SOVESOFA<br />

FRANS RECLINER<br />

SPACE STOL<br />

20%<br />

5.595<br />

SPAR 1.400<br />

20%<br />

20%<br />

3.115<br />

SPAR 780<br />

4.795<br />

SPAR 1.200<br />

Stoff Gordon 5.595,– (6.995,–)<br />

176x90, H83 cm. Liggemål 74/148x193 cm. Re opp til én eller to!<br />

Stoff Beach<br />

4.795,– (5.995,–)<br />

Stoff Lido 3.115,– (3.895,–)<br />

Begrenset fargeutvalg<br />

Tilbudene gjelder fra 2. til 5. mai. BLI MEDLEM, DET LØNNER SEG! Medlemskap er gratis og uforpliktende. Du finner mer informasjon på fagmobler.no


12TEMA BIL<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Nordmenn klare for elbilskiftet<br />

Det er grunn til å vente en sterk økning i elbilsalget<br />

også i 2018. Ifølge beregninger fra en fersk befolkningsundersøkelse<br />

er potensialet at hele 45 prosent<br />

av nybilsalget i 2018 er elbil, hvis bilprodusentene<br />

er i stand til å møte etterspørselen. I undersøkelsen<br />

kommer det også fram et halvparten av nordmenn<br />

ikke tror på politikernes elbilløfter. Resten av Norden<br />

henger langt etter Norge og Island i elbil-utviklingen.<br />

Ifølge beregninger kan det innen utgangen av 2020<br />

kjøre så mye som 400.000 elbiler på norske veier.<br />

Jentene på Sem<br />

Emma Solberg (17) og<br />

Luisa Kohlsche (34) er to<br />

tøffe jenter som ikke er<br />

redde for å bli møkkete.<br />

De to jobber som understellsbehandlere<br />

hos<br />

<strong>Tønsberg</strong> Antirust på Sem.<br />

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto<br />

Emma Solberg som blir 18 om<br />

et par måneder er utplassert<br />

gjennom Oppfølgingstjenesten<br />

i Vestfold. Hun er glad for å ha<br />

fått praksisplass hos <strong>Tønsberg</strong><br />

Antirust.<br />

– Jeg har alltid vært glad i<br />

biler. Det er helt ok å kalle meg<br />

for en guttejente, det er jo sant,<br />

sier hun med et stort smil.<br />

Har det i blodet<br />

Hun forteller at hun gjennom<br />

hele oppveksten har vært med<br />

sin far i garasjen og mekket.<br />

MUNTER GJENG: Luisa Kohlsche, Roy Nordholmen og Emma Solberg er en<br />

munter gjeng som brenner for jobben sin.<br />

– Dessuten har jeg nesten<br />

vokst opp på motorsykkelen til<br />

mamma. Helt siden jeg var fire<br />

år gammel har jeg sittet på med<br />

mamma når hun har kjørt motorsykkel,<br />

så det er nok riktig å<br />

si at jeg har motorinteressen i<br />

blodet, sier hun.<br />

Hun elsker å ha på seg<br />

arbeidsklær, og er kjempeglad<br />

for at hun fikk jobb hos Roy<br />

Nordholmen, mannen bak<br />

<strong>Tønsberg</strong> Antirust.<br />

En kjernekar<br />

Luisa Kohlsche som opprinnelig<br />

kommer fra Berlin, har<br />

arbeidet i nesten fem år på<br />

<strong>Tønsberg</strong> Antirust.<br />

– Jeg trives kjempegodt i dette<br />

TRIVES: Her er Luisa i gang med en bil som skal ha understellsbehandling.<br />

yrket. Her gjør jeg alt innen<br />

understellsbehandling, minus<br />

sandblåsing. Det er vanskelig<br />

og ikke trives hos Roy, han er<br />

en kjernekar som virkelig bryr<br />

seg om sine arbeidstakere og er<br />

en det går an å snakke med om<br />

alt. Dessuten er han morsom og<br />

motiverende, sier hun.<br />

Nordholmen er på sin side<br />

full av lovord om «jentene<br />

sine».<br />

– De er dyktige og nøyaktige,<br />

og gjør en god innsats. Det er<br />

viktig å bekjempe rust, en bil er<br />

tross alt en stor investering som<br />

helst skal holde i mange år, sier<br />

fagmannen Roy.<br />

espen@byavisatonsberg.no<br />

FÅ FÅ GRATIS<br />

LAKKBEHANDLING<br />

FRIDAY<br />

VERDI KR. 4 490,-<br />

GRATIS!<br />

OPPRETTING - PLASTREPERASJON - BILGLASS<br />

Få med Meguiar`s lakkbehandling på kjøpet!<br />

Husk det er du som bestemmer hvor bilen din skal repareres<br />

33 33 44 00


Feil dekktrykk kan gi rekkeviddeangst<br />

Har du nettopp skiftet til sommerhjul? Riktig dekktrykk<br />

er avgjørende for både elbilens rekkevidde og kjøreegenskaper.<br />

– Hvis dekkene er for harde blir riktignok<br />

rullemotstanden lavere, men du får samtidig økt slitasje<br />

midt i slitebanen og langt dårlige veigrep, sier Ståle<br />

Frydenlund i Norsk elbilforening. Er dekkene for bløte,<br />

ruller de tungt, som gir vesentlig økt energiforbruk og<br />

potensielt redusert rekkevidde, i tillegg til at dekkene<br />

vrir seg. Elbileiere oppfordres derfor til å sjekke instruksjonsboka.<br />

Frydenlund minner også om tommelfingerregelen<br />

om at hjul med større rulleomkrets og rulleflate<br />

som regel gir høyere energiforbruk.<br />

2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

13<br />

Drepte i trafikken 2017<br />

I fjor døde 109 mennesker i vegtrafikken. Det er det<br />

laveste antall pr. år siden rett etter 2. verdenskrig. Norge<br />

er verdens mest trafikksikre land for tredje år på rad, og<br />

med den positive utviklingen siden 1970-tallet er det nå<br />

faktisk mulig å tro på at 0-visjonen er oppnåelig. Av disse<br />

109 drepte var hele 20 drepte på MC. I fylkene Buskerud,<br />

Vestfold, Telemark og Agder-fykene omkom i 2017 20 personer<br />

i vegtrafikken. Av disse 20 var hele åtte i MC-ulykker.<br />

garantert best pris på<br />

Oljeskift<br />

grATiS<br />

olJeSKiFT!<br />

du betaler for olje og<br />

filter. Vi spanderer<br />

hele jobben!<br />

40%<br />

rAbATT<br />

Ved KJøp<br />

AV olJe<br />

drop-in eller TimebeSTilling<br />

TØFFE JENTER: Luisa Kohlsche (34) og Emma Solberg (17) er to tøffe jenter som ikke er redde for å bli møkkete. De to jobber som understellsbehandlere<br />

hos <strong>Tønsberg</strong> Antirust på Sem.<br />

960 12 126<br />

Kilengaten 20, 3117 <strong>Tønsberg</strong><br />

Smørepunkt.no<br />

Mai 2018


14<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SOLGT<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SOLGT


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

15<br />

<br />

<br />

<br />

SOLGT


16<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

HOVEDSPONSOR: I forrige uke ble sponsorbilen overlevert til Ma lene Berdalen av varebilansvarlig i Mobile Jarlsberg, Bent Sondre Nielsen.<br />

Berdalen i ny dra<br />

Mobile Jarlsberg satser<br />

på Stall Berdalen. Nå<br />

kjører Malene Berdalen<br />

(32) rundt i en splitter ny<br />

Navara. -Jeg har aldri følt<br />

meg så beglodd før. Folk<br />

flokker seg rundt bilen og<br />

er veldig nysgjerrige, smiler<br />

travtreneren.<br />

HILDE LORENTZEN tekst<br />

Malene Berdalen har byttet fra<br />

vi<strong>nr</strong>ødt, svart og hvitt, til svart,<br />

hvitt og oransje. Alle i Teamet er<br />

kledd opp med Mobile Jarlsbergklær<br />

og Malene Berdalen har<br />

fått seg ny bil. Etter å ha vinglet<br />

fram og tilbake mellom en<br />

Citroën Jumpy 150 HK PROFF<br />

og en Nissan Navara DC 190 HK<br />

Tekna, falt valget på Navara fordi<br />

den har 3.500 kg tillhengervekt,<br />

mot 2.500 kg på Jumpy.<br />

– Jeg kjører mye landeveier, og<br />

i skogen «der ingen kunne tru<br />

at nokon kunne kjøre». Jeg er<br />

avhengig av en bil som kommer<br />

frem. Jeg falt ned på Navara, som<br />

en praktisk og proff bil som kan<br />

dra en hestehenger, sier Berdalen.<br />

Lokal helt<br />

Siden 2016 har Stall Berdalen<br />

holdt til på Jarlsberg. Malene er<br />

en travtrener som på relativt kort<br />

tid har vokst noe enormt. Hun har<br />

nå totalt 15 travhester på stallen<br />

sin, som hun har treneransvaret<br />

på.<br />

– Fordi hun er jente, i et mannsdominert<br />

yrke, og samtidig har en<br />

helt enorm vinnervilje, blir hun<br />

selvfølgelig lagt merke til. Med<br />

arbeidsdager fra 06 til 21 hver<br />

eneste dag er noe denne sporten<br />

er preget av, og derfor ønsker vi å<br />

bidra til en lokal helt. Jeg kjenner<br />

Malene og vet hva hun står for,<br />

sier varebilansvarlig Bent Sondre<br />

Nielsen, i Mobile Jarlsberg.<br />

Mobile Jarlsberg har gått inn<br />

med full spons av topp kvalitet<br />

arbeidsklær til de i teamet – til<br />

sommer, høst og vinter. Malene<br />

har også fått en ny Montèdrakt og<br />

en spesialdesignet hjelm.<br />

– En del av pakka er å gi<br />

rabatt på varebil til kunder som<br />

er knyttet til hestesporten, legger<br />

Nielsen til.<br />

Valuta for pengene<br />

Det var en tilfeldighet at Mobile<br />

Jarlsberg ble hovedsponsor for<br />

Berdalen. Egentlig var hun på jakt<br />

etter en sponsor for en av jentene<br />

i stallen. Den forrige hovedsponsoren<br />

til Berdalen solgte firmaet<br />

sitt. Den tidligere sponsoren solgte<br />

stallutstyr.<br />

Om det å ha Mobile Jarlsberg<br />

som hovedsponsor sier Berdalen<br />

følgende:<br />

– Det har egentlig bare tatt helt<br />

av og utviklet seg til å bli noe stort.<br />

Dette er helt annerledes enn med<br />

forrige hovedsponsor. Det startet<br />

med at jeg skulle profilere Mobile<br />

Jarlsberg, men så spurta gutta på<br />

Mobile om jeg ikke kunne tenke<br />

meg å kjøre en bil fra dem. Jeg er<br />

heldig, noen ganger er man på rett<br />

sted til rett tid, sier Berdalen.<br />

Hun er overbevist om at de vil<br />

få valuta for pengene. Berdalen<br />

er mye på farten og er nærmest<br />

hver eneste dag på tur rundt på<br />

Østlandet. Dette er en bil som blir<br />

lagt merke til.<br />

– Det er veldig tøft gjort av<br />

Mobile. Jeg synes de gjør noe<br />

smart med å markedsføre seg på<br />

denne måten. I hestesporten er<br />

det behov for gode og praktiske<br />

biler, sier Berdalen.<br />

Forrige uke ble sponsorbilen<br />

overlevert. En godt synlig bil,<br />

med sterke farger og med et<br />

gedigent hestebilde. En bil som<br />

for øvrig har masse hestekrefter<br />

i seg, noe som trengs i bransjen<br />

til Malene Berdalen.<br />

hilde@byavisatonsberg.no


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

17<br />

NÅ KAN DU ENDELIG TA<br />

HENGERLAPPEN PÅ TOLVSRØD<br />

TRAFIKALT<br />

GRUNNKURS<br />

7/5: 16.00 - 18.15<br />

8/5: 16.00 - 19.00<br />

14/5: 16.00 - 18.15<br />

15/5: 16.00 - 19.00<br />

Vi tilbyr opplæring i klassene B,<br />

B kode 96, og BE.<br />

Vi har både automat og manuell,<br />

og holder trafikalt grunnkurs i lyse<br />

og trivelige lokaler.<br />

Vi holder til i Valløveien 55, 2. etg.<br />

Kom innom for et godt tilbud,<br />

eller kontakt oss på:<br />

Meld deg på via våre<br />

nettsider<br />

www.romatrafikkskole.no<br />

post@romatrafikkskole.no<br />

33 99 40 50<br />

FÆRDER BIL & BÅTKLARGJØRING<br />

kt<br />

Det har egentlig<br />

bare tatt helt av<br />

og utviklet seg<br />

til å bli noe stort. Dette er<br />

helt anderledes enn med<br />

forrige hovedsponsor.<br />

”MALENE BERDALEN<br />

LAKKFORSEGLING TILBUD<br />

Lakkforsegling som varer opptil 6 år.<br />

5000 kr og 600 kr for etterbehandling.<br />

Gjelder ut mai måned.<br />

UTSTYR: Malene Berdalen er gjennom sponsoravtalen med Mobile Jarlsberg varebil, sikret arbeidsklær<br />

i topp kvalitet, både til seg selv og til teamet i Stall Berdalen.<br />

Smidsrødveien 200, 3133 Færder v/Shell og Kiwi Hjemseng.<br />

Tlf. 92 11 65 58. Åpent: Mandag-Søndag 9-18.


18<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

DEMONTERING Hjul, innerskjermer og alt av plastdeksler<br />

blir demontert.<br />

VASK Det blir påført kjemikalier.<br />

VASK Bilen blir vasket med 120 kg trykk og 90<br />

grader for å få vekk alt av salt og møkk<br />

TØRK Bilen blir tørket med 55 kw samtidig som det<br />

blir brukt trykkluft i kanalene og hulrom.<br />

RUST bedring.<br />

Det er viktig at en ikke sprøyter over rust.<br />

UTBEDRING Sandblåsing er mest anbefalt. Etter<br />

sandblåsing blir det grunnet.<br />

Mange er ikke klar over at en<br />

meget viktig del av Tectylbehandlingen<br />

er sprøyting av<br />

tynnstoff i dører, kanaler og<br />

hulrom som kryper inn i alt av<br />

falser og plateskjøter.<br />

Konsistensen er omtrent som olje.<br />

SPRØYTING Det blir sprøytet en tynn penetrerende<br />

Tectyl i alt av bilens kanaler og hulrom. Dette stoffet blir<br />

også sprøytet på hele understellet, da det er dette stoffet<br />

som er rusthindrende.<br />

SPRØYTING Hele bilen understell blir sprøytet<br />

med slitebelegg. Det er denne Tectylen som synes<br />

under bilen.<br />

Saltet som blir brukt om vinteren blir mer og mer aggresivt, samtidig som mange biler har dårligere<br />

behandling fra fabrikken enn tidligere. Vi i antirustbransjen har aldri sett så mye rust på bilen som<br />

nå. Derfor bør du passe på å ta Tectylbehandling så tidlig som mulig. Tectyl er godkjent av<br />

importører og fabrikker. Dermed risikerer en ikke å miste rustgarantien på bilen, i tillegg til at<br />

Tectylen er forenlig med orginalbelegget.<br />

Vi har<br />

lånebiler!<br />

MONTERING, VASK Montering, vask Når alt av<br />

deksler og hjul er montert, blir bilen rengjort utvendig med<br />

lunket vann.<br />

Når kvalitet er viktig<br />

<br />

www.tonsbergantirust.no


2. MAI 2018 BYAVISA TØNSBERG<br />

Klargjøring av bilen<br />

19<br />

Dersom du vil ta vare på<br />

bilen din, er det viktig å<br />

fjerne asfalt, piggstøv<br />

og bremsestøv etter<br />

en lang vinter. Ifølge<br />

Joakim Larsen på Kepler<br />

Bilservice, har mange<br />

lett for å glemme at bilen<br />

trenger litt ettersyn og<br />

klargjøring etter vintersesongen.<br />

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto<br />

–Vi får inn biler der vi ser både<br />

bra og dårlig vedlikehold, og<br />

forskjellene kan være store. Det<br />

er liten tvil om at dette forlenger<br />

levetiden på bilen din,<br />

annenhåndsverdien er også<br />

høyere. Men for meg så er det<br />

følelsen av å kjøre en strøken bil<br />

som er best, sier Larsen.<br />

Flere typer beskyttelse<br />

Han forteller at man for tiden<br />

har en kampanje på lakkforsegling.<br />

– Den er veldig populær og<br />

vi har flere tusen biler inne til<br />

behandling hvert år, dette er<br />

veldig populært og vi ser kunder<br />

i alle aldre, kvinner og menn.<br />

Det er veldig gøy å kunne hjelpe<br />

så mange, for bil er en stor<br />

investering for mange, og da<br />

er det klart at det er viktig å ta<br />

vare på den, sier Larsen.<br />

Ifølge Larsen går behandlingen<br />

ut på at man vasker<br />

bilen ren, fjerner asfalt, pigg<br />

KLARGJØRING AV BIL: Dersom du vil ta vare på bilen din, er det viktig å fjerne asfalt, piggstøv og bremsestøv etter en<br />

lang vinter, forteller Joakim Larsen på Kepler Bilservice, Sem.<br />

og bremsestøv (det ruglete du<br />

kjenner langs siden), bilen blir<br />

deretter polert blank, før man<br />

legger på et beskyttende lag.<br />

– I tillegg går vi over detaljer,<br />

felger, døråpning og så videre.<br />

Det finnes flere typer beskyttelse<br />

å velge i, alt fra naturlig<br />

voks til keramiske hinner<br />

som Evershine med ekstrem<br />

holdbarhet, sistnevnte har blitt<br />

testet på Teknologisk institutt<br />

(Kiwa) og knuser konkurrentene.<br />

Vi er opptatt av kvalitet og<br />

det er viktig for oss at kundene<br />

får det beste på markedet. Vi<br />

har vært de eneste i landet som<br />

faktisk har gjort en slik test,<br />

det kostet mye penger, men for<br />

oss var det verdt det, nå kan vi<br />

dokumentere våre påstander,<br />

sier en engasjert Larsen.<br />

Vedlikehold koster<br />

Larsen hevder at fler og fler<br />

velger Evershine.<br />

– Man får da en hinne som er<br />

dobbelt så hard som bilens lakk,<br />

den blir mye lettere å holde ren<br />

og man får mindre riper og<br />

steinsprut. Ofte anbefaler bilprodusenten<br />

en årlig behandling,<br />

dette for at rustgarantien<br />

skal opprettholdes, det er klart<br />

at vedlikehold koster penger,<br />

men det er dyrere å la være, sier<br />

Larsen.<br />

Krever god kunnskap<br />

Larsen forteller at enkelte<br />

ønsker å gjøre dette selv, men<br />

det krever god kunnskap.<br />

– Man kan fort skade lakken,<br />

det ser vi i ny og ned, da<br />

frustrerte bileiere kommer med<br />

skader etter polering som er<br />

utført enten hjemme eller de<br />

har fått hjelp av noen. Det kan<br />

koste flere tusen å rette opp<br />

slike feilbehandlinger, sier han.<br />

Men skal du gjøre det hjemme<br />

så har Larsen noen tips til<br />

leserne.<br />

– Bruk en egnet avfetting og<br />

la virke i henhold til anbefaling,<br />

spyl deretter bilen, aller helst<br />

med høytrykk (Pass på så man<br />

ikke har lansen for nærme eller<br />

spyler på lakkskader, da kan det<br />

ofte bli skader). Bland bilsjampo<br />

i en bøtte med rent vann,<br />

begynn å vask bilens hatt, det<br />

vil si tak, vinder. Før man jobber<br />

seg nedover. Det er nemlig<br />

mindre skitt og partikler øverst<br />

på bilen, så slipper man å lage<br />

unødvendige vaskeriper. Skyll<br />

så bilen med en høyttrykkspyler,<br />

begynn neden fra og opp,<br />

grunnen til det er for å unngå<br />

skjolder/renner etter kjemikaliene.<br />

Tørk bilen godt, dropper<br />

du dette så kan du få kalkflekker,<br />

det er lett å få bort, men ser<br />

ikke så pent ut, forteller han.<br />

Tenk på miljøet<br />

Husk selvfølgelig vask av felger,<br />

døråpninger og så videre.<br />

Detaljer er også viktig sier<br />

Larsen<br />

– Man må sørge for å ikke<br />

vaske i direkte sollys, tørker<br />

såpen på lakken kan du få skader.<br />

En ting vi er opptatt av<br />

er å bruke godkjente/egnede<br />

produkter, da tenker vi på miljøet.<br />

Til oss som driver profesjonelt<br />

er det krav til rensing av<br />

utslipp, men som privatperson<br />

er det ikke det, så tenk på miljøet.<br />

Vi ser til Sverige, der er det<br />

forbudt å bruke slike kjemikalier<br />

hjemme, sier Larsen.<br />

espen@byavisatonsberg.no<br />

CITROËN BERLINGO<br />

L1 PROFF<br />

1.790,–* PER MND.<br />

INKL. VINTERHJUL<br />

FORSKUDD KR 0,-<br />

NORGES MEST<br />

POPULÆRE VAREBIL!<br />

t<br />

e<br />

LED kjørelys foran • Lakkerte fangere+sidelister (ikke bakfanger på L2) • El. innfellbare/oppvarmede sidespeil • FCS kledning i tak med LED lys • Komfort skillevegg med lasteluke •<br />

Kollisjonspute fører/passasjer • Topphengslet bakluke • Assymetriske bakdører med visker/varme • Høyre skyvedør • Tåkelys foran • Manuelt Klimaanlegg • Cruisekontroll og<br />

hastighetsbegrenser • Reservehjul • Parkeringssensor • ESP • Pack Grip (ikke på ETG) • Fast vindu høyre/venstre side i varerom • Skin<strong>nr</strong>att • Touchscreen m/DAB + radio med USB/<br />

bluetooth • 3 seter foran • ABS med bremsekraftfordeler • Matte på gulv i varerom • El. vindusheiser foran • El. justerbare sidespeil • Sentrallås med fjernkontroll • Kjørecomputer •<br />

Høydejusterbart førersete • Høyde- og lengdejusterbart ratt • Setevarmer foran •15” felger • Skuff under førersete • Mediestyring på rattstamme • Vinterhjul<br />

s<br />

t<br />

*Eks mva. Leieperiode er 24 mnd/15.000 km. Startleie er kr 0,– eks mva. og renten er 3,95 %. Etablerings – og termingebyr tilkommer. Totalpris er kr. 48.150,– eks. mva. Nybilgarantien for Citroën Berlingo er 5 år/200.000 km.<br />

Modellen er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.<br />

Mobile Jarlsberg<br />

Travveien 4, 3170 Sem • Tlf: 33 20 50 05 • jarlsberg@mobile.no • www.mobile.no


20<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Hva med en benkeprat?<br />

Filosofen tar seg gjerne<br />

tid til å sette seg ned på<br />

en benk i byen og samtale<br />

rundt livsnære spørsmål i<br />

en årstid der endringene<br />

er omfattende og pliktene<br />

føles tvingende.<br />

Ro til refleksjon midt i<br />

materialismens mas, spør<br />

<strong>Tønsberg</strong>-filosofen Tom<br />

Rønning etter.<br />

THOMAS RAGNUM tekst og foto<br />

Tom Rønning har drevet filosofisk<br />

praksis i mange år, har<br />

eget firma innenfor filosofisk<br />

virksomhet og har gjennom åtte<br />

års tid samlet fra førti til seksti<br />

reflekterende sjeler hver fredag<br />

på biblioteket.<br />

– Vi har snakket om livsnære<br />

emner som mot, tillit, respekt,<br />

ærlighet og rettferdighet, temaer<br />

som er allmenngyldige og<br />

viktige og som gir oss innsikt i<br />

våre travle, daglige liv. Jeg tror<br />

det er viktig å snakke sammen<br />

om noe dypere, undre seg mer<br />

og gi rom for ulike tolkninger<br />

av ting, sier Tom Rønning og<br />

kommer med et benkeforslag.<br />

– Jeg kunne godt tenke meg<br />

å føre en filosofisk samtale med<br />

flere. Benkene er der, menneskene<br />

er her og resonnementer<br />

å reflektere over er det raust<br />

av, melder Tom Rønning fra<br />

bra benkeplass rett utenfor det<br />

kombinerte biblioteket og kulturhuset<br />

i Storgaten.<br />

– Våren en tid for vekst<br />

– Våren er lys og forventninger,<br />

men også jobb og plikter. Mye<br />

skal gjøres; det er alltid en båt<br />

man skal pusse på og sette ut,<br />

bilen skal få en velfortjent vask<br />

og polering og når 17.mai kommer<br />

må både hagen og bunaden<br />

være strøken. Midt oppe i<br />

dette jaget er det mange som<br />

glemmer å sette seg ned, nyte<br />

og reflektere. Jeg tror folk i dag<br />

kanskje fokuserer for mye på<br />

det materielle og hva de må, og<br />

bruker for lite tid og energi på<br />

hva de egentlig vil gjøre med<br />

tiden sin. Pust ut, sett deg på<br />

undringsbenken og finn inspirasjon<br />

i alle endringene som<br />

skjer disse vårdagene.<br />

– Lytt til fuglene i skogen<br />

eller rislingen i bekken, la deg<br />

rive med av småkrypene på<br />

stien, sett deg ned og la bena<br />

hvile mens sola treffer deg midt<br />

på nesa. Våren betyr vekst i<br />

åkeren, men våren kan også<br />

bety vekst i mental utvikling,<br />

reflekterer Rønning.<br />

Glede, prøvelse og melankoli<br />

– Vi er inne i en tid der folk gleder<br />

seg til tider som skal komme.<br />

Kanskje en lang, deilig sommer,<br />

reiser, ferie og fravær av plikter.<br />

Samtidig er det flere som kjenner<br />

på tidens tann. Tiden går,<br />

NATURLIG LYD: – Vi trenger mer naturlig lyd og mindre menneskeskapt lyd. Naturlig lyd er frisk, menneskeskapt lyd er forurensende, sier filosof Tom Rønning med<br />

rislende vann som akkompagnement på torvet i <strong>Tønsberg</strong>.<br />

hva med meg? Består jeg? Enda<br />

ett år eldre, hva nå? Mange kan<br />

kjenne seg igjen i melankolien,<br />

i minner av noe som var<br />

og kanskje aldri kommer tilbake.<br />

Andre kan rett og slett dale<br />

ned i en depresjon der et indre<br />

mørke overskygger alt det lyse<br />

og levende som mai måned har<br />

å by på ytre sett, spesifiserer<br />

Tom Rønning og viser ril institusjoner<br />

som i blomstringens tid<br />

blir besøkt av mennesker som<br />

har det så vanskelig at de føler<br />

de visner.<br />

– En av vårens lyse, gode sider<br />

er kreativiteten, innovasjonen<br />

og alle de nye ideene som kan<br />

dukke opp, en av de negative er<br />

den mørke tunnelen som kan<br />

lede inn i en depressiv lidelse,<br />

nettopp på grunn av det overveldende<br />

lyset som strømmer på.<br />

Sokratisk metode<br />

71 år gamle Tom Rønning er<br />

tidligere lærer med mange<br />

års erfaring fra yrkesskolen i<br />

<strong>Tønsberg</strong>. Siden han sluttet og<br />

gikk over i filosofisk praksis har<br />

han skrevet brev og snakket<br />

med ledelsen på flere forskjellige<br />

skoler. Få har gitt tilbakemelding<br />

på Toms faglige forslag<br />

til hvordan man skal gi<br />

elever bedre selvtillit.<br />

– Vi vet at det å reflektere,<br />

samtale og det å gi tid til undring<br />

kan føre til større innsikt,<br />

og det kan vise seg å være spesielt<br />

viktig for jenter og gutter<br />

i videregående-alder. Jeg skulle<br />

gjerne ha fått refleksjon inn<br />

som fast fag i norsk skole, men<br />

har dessverre ikke lyktes, forteller<br />

filosofen.<br />

På vei fra klosterruinene i<br />

bibliotekets underetasje og<br />

ut til undringsbenken utenfor<br />

snakker han om Sokrates,<br />

refleksjonens filosof i antikkens<br />

Hellas, og hvordan humanisten<br />

ville vekke og gi innsikt.<br />

Tom Rønning ønsker å fortsette<br />

å bruke sokratisk metode<br />

for å få folk i tale og til samtale,<br />

og han er definitivt ute etter<br />

mer Kierkegaard-stemning enn<br />

kirkegårdsstemning. Lyset og<br />

livet skal prises.<br />

– Jeg setter meg gjerne ned på<br />

en benk langs vår flotte strandpromenade<br />

og samtaler. Vår<br />

og sommer skal være arenaer<br />

for vekst og indre innsikt, for<br />

refleksjon og for harmoni. Tenk<br />

på hva du vil, ikke alltid hva<br />

du må, og gled deg over livet,<br />

naturen og de naturlige lydene,<br />

oppfordrer Tom Rønning fra en<br />

sitteplass med utsikt til rislende<br />

vann i vårsol-vakre <strong>Tønsberg</strong><br />

by.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

– HVA MED EN BENKEPRAT? Filosof Tom Rønning tar gjerne en samtale med<br />

folk i Sokrates ånd. – Benkene er der og menneskene er her, inviterer Tom, som<br />

her samtaler med Lars Kristian Larsen på en benk rett utenfor <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder bibliotek.


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

21<br />

INNFLYTTINGSKLART!<br />

7 LEILIGHETER SOLGT - KUN 3 IGJEN!<br />

Priser fra 3 190 000,- +omk. Sem Hageby - nye, fine leiligheter med store uteplasser, carport og heis!<br />

76 til 97 m²<br />

Adresse: Gamle Ramnesvei 5 og 7<br />

Visning: Etter avtale.<br />

Prospekt: Send sms PARTNERS 28160080 til 2105<br />

Ansvarlig megler:<br />

Jeanette Sørvik<br />

90 23 95 40<br />

jeanette@bs-partners.no<br />

Besøksadresse: Storgaten 47<br />

KUN 3 LEILIGHETER IGJEN! PRISER FRA KR 3 190 000,-<br />

LEKRE OG INNFLYTNINGSKLARE. Leilighetene er plassert på<br />

en slik måte at mest mulig sol slipper til og fremstår derfor som<br />

svært lyse og gjennomgående. Kombinert stue - og<br />

kjøkkenløsning med store vindusflater som slipper inn mye<br />

naturlig lys. Det er god plass til både spiseplass og<br />

sittegruppe. I Sem Hageby står livskvalitet i fokus og du bor<br />

behagelig og trygt i grønne omgivelser, samtidig som<br />

<strong>Tønsberg</strong> sentrum ikke ligger langt unna. Velkommen!<br />

Boligtype: Leilighet Eierseksjon Bra/P-rom: fra 76 til 97 kvm Byggeår: 2017 Tomt: 5007 kvm fellestomt Fellesutgifter: fra 1 692 pr. mnd.<br />

Omkostninger: fra kr. 16 249,50,-<br />

www.bs-partners.no


22<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Pusse opp stuen?<br />

Du finner Elfag<br />

på 180 steder<br />

i Norge!<br />

Tenk helhet<br />

Bryter i hvitt og matt<br />

glass passer perfekt i<br />

dette interiøret!<br />

For mer inspirasjon se<br />

www.elfag.no<br />

Pet Installasjon AS Halvdan Wilhelmsens allè 37, 3117 TØNSBERG Tlf. 33 30 13 90<br />

Teft Installasjon AS Valløvn. 19, 3151 TOLVSRØD Tlf. 33 32 43 88<br />

Tjøme El-Installasjon AS Østveien 529, Tjøme Tlf. 33 30 33 20<br />

Moer Installasjon AS <strong>Tønsberg</strong> Stensarmen 3c, 3112 TØNSBERG Tlf. 33 35 90 90<br />

Moer Installasjon Avd. Revetal AS Revetal Bispeveien 1047, 3147 REVETAL Tlf. 33 06 19 90


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

23<br />

KLARE: Messekomiteen er klare for årets Messafestival og gleder seg til storin<strong>nr</strong>ykk på messeområdet i perioden 4. mai til 13. mai. Fra venstre Alf Vestvik, Berit Molstad, Thormod Johansen og Arild Johansen.<br />

Messafestival - et sikkert vårtegn<br />

<strong>Tønsberg</strong>messen ble<br />

for aller første gang<br />

arrangert i 1968 og feirer<br />

i år 50 år, de siste fire<br />

årene under konseptet<br />

Messafestivalen - tilegnet<br />

de unge med gratis<br />

inngang og gratis konserter.<br />

– Vi gleder oss til ti<br />

herlige messedager, sier<br />

Arild Johansen og hans<br />

kompanjonger i stiftelsen<br />

<strong>Tønsberg</strong>messen.<br />

HILDE LORENTZEN tekst og foto<br />

4. mai braker det løs og helt<br />

fram til 13. mai kan barn og<br />

unge i <strong>Tønsberg</strong>-området og<br />

fra hele vestfold glede seg over<br />

egen festival med tivoli og konserter.<br />

Og de unge har blitt hørt,<br />

det er flere stjerner som kommer<br />

tilbake til Messafestivalen<br />

– The Main Level, Cir. Cuz og<br />

Freddy Kalas er booket inn i<br />

år også.<br />

Leder for Messafestivalen,<br />

Arild Johansen, er en kjent<br />

mann blant de unge jentene.<br />

De er på fornavn – de kjenner i<br />

hvert fall Arild. For det er nemlig<br />

rift om hvem som skal dele<br />

ut blomster til stjernene.<br />

– «Hvor er Arild?» spør jentene,<br />

forteller Berit Molstad,<br />

som har vært aktivt med i styre<br />

og stell siden 1983.<br />

– Allerede før vi visste at<br />

The Main Level kommer, ble<br />

jeg kontaktet av to jenter som<br />

vil dele ut blomster til bandet.<br />

Hun ene kommer helt fra<br />

Nord-Norge for å høre på dem.<br />

Jeg har allerede plukket ut tre<br />

jenter som skal dele ut blomst<br />

til dette bandet, smiler Arild.<br />

Nytt konsept<br />

Fra og med 2014 ble<br />

<strong>Tønsberg</strong>messen endret til<br />

konseptet Messafestivalen. Det<br />

første året etter endringen ble<br />

det tatt inngangspenger, noe<br />

som ikke var en stor suksess og<br />

de gikk på en økonomisk smell.<br />

De to siste årene har det vært<br />

gratis inngang og gratis konserter,<br />

noe som har vært en kjempesuksess.<br />

Axels Tivoli bærer<br />

det økonomiske ansvaret, og<br />

stiftelsen <strong>Tønsberg</strong>messen får<br />

prosenter av omsetningen.<br />

Siden 1968 har over tre millioner<br />

mennesker besøkt messeområdet.<br />

På underholdningssiden<br />

har mange stjerner entret<br />

scenen, som Roger Moore<br />

(Helgenen), Sven Ingvars, Sten<br />

og Stanley, Pippi Langstrømpe,<br />

Åge Aleksandersen og mange<br />

flere. I år blir det i tillegg til de<br />

tre favorittene, konserter med<br />

KONTAKT MED PUBLIKUM: Alexander Instøy fra The Main Level kommer tilbake til <strong>Tønsberg</strong>. Her fra konserten i fjor.<br />

FOTO: JOAKIM FOSSAN<br />

Adelén, ItaloBrothers og lokale<br />

og dyktige artister som Argh,<br />

Medaz-b og Oscar A.<br />

– Det blir konserter hver<br />

eneste kveld, lover Arild.<br />

For de yngste blir det sceneshow<br />

med blant annet Skrimmel<br />

og Skrammel, ponniriding,<br />

minidisco, ansiktsmaling og<br />

mye annet moro.<br />

– Det har blitt et bra program,<br />

synes komiteen.<br />

Inntekter<br />

Deres rolle under festivalen er<br />

å organisere. Berit og Arild blir<br />

å finne i kiosken, mens Alf og<br />

Tormod har ansvaret for 40<br />

ungdommer – neste års russekull,<br />

som er hentet inn for å<br />

jobbe på festivalen. Nøtterøy<br />

Håndball tar seg av parkeringen.<br />

Utegruppen består av Pål<br />

Nilsson, Petter Lyng og Kjetil<br />

Almenning, som har ansvaret<br />

for alt utendørs utstyr og at<br />

alle Messefestival-bannere er<br />

på plass til åpningsdagen.<br />

– For oss er det blitt en livsstil.<br />

Vi jobber med dette året<br />

rundt, smiler Berit.<br />

Pengene som stiftelsen tjener<br />

går tilbake til lokale lag og<br />

foreninger. Totalt, med direkte<br />

tilskudd og tilskudd i forbindelse<br />

med utbetalt dugnadsarbeid,<br />

og omregnet til 2018<br />

kroner, har <strong>Tønsberg</strong>messen<br />

bidratt med godt over 200 millioner<br />

kroner til idrett og kultur<br />

i <strong>Tønsberg</strong>-distriktet.<br />

– Det er blitt mindre inntekter<br />

med årene, men vi deler<br />

fortsatt ut midler. Blant annet<br />

har vi gitt penger til en renholdsmaskin<br />

til tennishallen,<br />

forteller Arild.<br />

hilde@byavisatonsberg.no


Bilsalget i mars<br />

Lavvo brant<br />

Brannvesenet rykket nylig ut til en overtent lavvo<br />

på Nøtterøy. Brannvesenet jobbet for at brannen<br />

ikke skulle spre seg til skogbunnen.<br />

I mars 2018 ble det registrert 14.401 nye personbiler, 1.003 flere I mars 2018 hadde 16 prosent av alle nyregistrerte personbiler<br />

(+7,5 prosent) enn i mars 2017. Nullutslippsbilene (elbiler og bare dieselmotor, i mars 2017 hadde 24,6 prosent av de nye personbilene<br />

hydrogenbiler) hadde 37,3 prosent av registreringene i personbilmarkedet.<br />

bare dieselmotor. 20 prosent av de nye personbilene<br />

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2017<br />

registrert i mars var 63 g/km, 22 g/km lavere enn i mars 2017. var 26,4 prosent. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.<br />

24 BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Frisbeegolf i farta<br />

Hver uke møter 40-50<br />

gutter og jenter opp i<br />

messeområdet for å treffe<br />

venner og treffe kurven.<br />

Frisbeegolf er en frisk<br />

sport som kombinerer<br />

mosjon og kameratskap,<br />

og en gren der man raskt<br />

blir mer dreven. – Flere<br />

bør hive seg med, sier<br />

Tron Skjauff, Vear-veteran<br />

innenfor idretten som<br />

kombinerer golf med<br />

frisbee. Eller disk som de<br />

drevne kaller den.<br />

THOMAS RAGNUM tekst og foto<br />

– I dag er vi 48 stykker her, og<br />

vi har plass til mange flere. Vi<br />

er en sport på full fart framover,<br />

og jeg unner flere å treffe<br />

målet, kjenne det gode kameratskapet<br />

og gå banen som gir<br />

masse god mosjon, melder Tron<br />

Skjauff. Vear-mannen stiller<br />

med sekken full av frisbee og<br />

hodet fullt av entusiasme en<br />

tirsdagskveld ved Maier Arena<br />

midt i <strong>Tønsberg</strong>s messeområde.<br />

Sammen med kamerater fra<br />

Skien i sør til Horten i nord<br />

er han straks klar for å forsere<br />

løypa på 28 hull med driverdisk,<br />

putterdisk og mediumvarianten<br />

midrangedisk.<br />

Samme regler<br />

– Der golfsporten bruker ulike<br />

køller benytter vi forskjellige<br />

typer disker avhengig av hva slags<br />

kast vi vil utføre. Driverdisken er<br />

tynnere og går derfor lenger enn<br />

den mer stabile midrange, mens<br />

putterdisken er den tykkeste og<br />

rundeste og brukes til å kaste<br />

på kurven fra kort hold. Ellers<br />

kaller vi egenlig kurven for hull,<br />

begrepene birdie og bogey bruker<br />

vi for kast under par og over<br />

par og vi har som i golf ulike<br />

hindre for å gjøre en veldig enkel<br />

bane litt vanskeligere, forteller<br />

Tron som selv ble hekta på sporten<br />

for 20 år siden.<br />

– Frisbeegolf kom til Norge<br />

fra USA allerede i 1983, og har<br />

nå vokst seg såpass stor lokalt at<br />

vi har fått både nybegynnerbane<br />

og videregående bane på Vear<br />

ved siden av at det har kommet<br />

en rekke andre baner i distriktet.<br />

Dgshop sørger også for å<br />

spre budskapet ved å formidle<br />

disker både elektronisk og fysisk<br />

via butikken på Kjelle, sier den<br />

ivrige Vear-mannen og forklarer<br />

forkortelsen «dg» som diskgolf.<br />

Kjær idrett med metallkurv som<br />

mål har flere navn.<br />

GØY MED FRISBEEGOLF: Rundt 50 gutter og jenter var samlet til frisbeegolf i <strong>Tønsberg</strong> i forrige uke<br />

Frisk luft og god mosjon<br />

– Jeg er med for at det er en<br />

mesterlig måte å komme seg ut<br />

på, miljøet er veldig godt og så er<br />

det en spennende sport, forteller<br />

Johan Sem Andersen, som har<br />

kommet opp fra Sandefjord til<br />

<strong>Tønsberg</strong> for å spille frisbeegolf.<br />

Hjemme har Johan og vennene<br />

en bane i Bugårdsparken, men<br />

kameratskapet, mosjonen og<br />

konkurranseinstinktet tar ham<br />

til messeområdet der hull 13<br />

har en avstand på 63 meter fra<br />

utkaststed til kurv.<br />

Ideelt skal det tre kast til for å<br />

få disken opp i kurven her, men<br />

som i den beslektede golfsporten<br />

får man av og til fulltreff på første<br />

forsøk.<br />

– «Ace» kaller vi det, mens<br />

Suzann Pettersen ville kalt det<br />

«hole-in-one», forklarer en smilende<br />

Tron Skjauff mens han<br />

snur disken og viser fram det<br />

skriftlige beviset på blinkkastet<br />

fra Vear-banen. Honnøren er<br />

lagkameratenes autografer.<br />

Relativt ny<br />

– Dette er gøy og givende, og<br />

jeg har veldig lyst til å fortsette.<br />

Vi har dessverre ikke fått<br />

noen bane hjemme i Horten<br />

foreløpig, så vi megler stadig<br />

med lokale bønder for å<br />

få bruke noe av arealet deres.<br />

Roar Birkeland er relativt ny i<br />

sporten, men han har allerede<br />

fått sans for friluftsaktiviteten<br />

som samler stadig flere folk<br />

med disk. Putteren gjør nytte<br />

for seg når hortenseren lander<br />

et hull, men det er ikke alltid<br />

like lett når man skal mellom<br />

trær, over lyktestolper og langs<br />

et vann.<br />

KLAR FOR KURVEN: Roar Birkeland styrer disken trygt mot kurven under en runde frisbeegolf i messeområdet<br />

OVER VANNET, IKKE I VANNET: Fra venstre Roar Birkeland, Johan Sem Andersen og Tron<br />

Skjauff koser seg med frisbeesporten. Metallkurven skimtes på den andre siden av vannet mellom<br />

Johan og Tron.


Stipend til fylkestalenter<br />

Tre idrettsutøvere og to musikere fra Vestfold tildeles 25 000<br />

kr i stipend. - Stipendene tildeles de ypperste talentene vi har<br />

innenfor idrett og kunst i fylket, sier leder av pris- og stipendkomiteen,<br />

Ellen Eriksen. Vestfold fylkeskommune tildeler hvert<br />

år kultur- og idrettsstipend til talentfulle kunstnere og idrettsutøvere<br />

i fylket. Fylkeskommunens pris- og stipendkomitè har<br />

vedtatt at årets stipender skal gå til skøyteløper Sofie Karoline<br />

Haugen (Sandefjord), seiler Bjørnar Erikstad (Færder), skytter<br />

Jeanette Hegg Duestad (Re), hornist Emilie Ravn Jensen (Larvik)<br />

og cellist Anne Handeland (Færder).<br />

Dømt for ruskjøring<br />

En 25 år gammel mann er i <strong>Tønsberg</strong> tingrett dømt til<br />

36 dagers fengsel for ruskjøring. 25-åringen hadde tatt<br />

amfetamin før han ble stoppet av politiet i november i<br />

fjor.<br />

2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

25<br />

”<br />

Vi er en sport på full fart framover,<br />

og jeg unner flere å treffe målet,<br />

kjenne det gode kameratskapet og gå<br />

banen som gir masse god mosjon,<br />

TRON SKJAUFF<br />

NYTT STYRE: Det nye distriktsstyret i Vestfold Røde Kors består av (fra venstre) Amir Bari, John<br />

Dutton, Mette Bjune, Eivind Yrjan Bøe Stamnes, Nazia Q. Hustad, Stig Tørnvall, Monika Rirud, Asbjørn<br />

Dag Hansen og distriktsstyrets leder Reidar Falkensten.<br />

FOTO: RØDE KORS<br />

Nytt distriktsstyre<br />

i Vestfold Røde Kors<br />

Røde Kors eget kursog<br />

aktivitetssenter,<br />

Eidene Senter på Tjøme,<br />

var arena da over 100<br />

representanter fra de<br />

12 lokale Røde Korsforeningene<br />

i Vestfold<br />

var samlet til årsmøte<br />

forrige helg. I tillegg til<br />

Inspirasjonskonferansen<br />

for deltakerne på søndag,<br />

ble det også valgt<br />

nye representanter til<br />

distriktsstyret i Vestfold<br />

Røde Kors.<br />

– Med flere enn 6.000<br />

medlemmer i Vestfold<br />

er Røde Kors en frivillig<br />

organisasjon som har en<br />

viktig rolle og stor betydning<br />

for humaniteten<br />

i fylket vårt. Derfor er<br />

jeg veldig glad for at vi<br />

har fått på plass et bredt<br />

sammensatt styre med<br />

mye kompetanse. Det<br />

nye styret vil bidra til å<br />

styrke det arbeidet som<br />

Røde Kors gjør i Vestfold,<br />

sier distriktsstyrets leder<br />

Reidar Falkensten.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

Ny operasjonssentral<br />

– Det er ikke alltid<br />

skiva går dit den skal gå,<br />

og da blir det fort O.B.<br />

eller «out of bounds»,<br />

sier Skjauff og beskriver<br />

uttrykket for å gå utenfor<br />

markert bane.<br />

– En bunkersball i golf<br />

eller en O.B.-disk i frisbeegolf<br />

gir en liten straff<br />

i selve spillet, men hva er<br />

vel det i en større sammenheng.<br />

Her er det miljøet,<br />

gleden ved å være<br />

ute og det morsomme i<br />

å konkurrere som teller,<br />

avrunder Tron og gleder<br />

seg til sommerens internasjonale<br />

konkurranse i<br />

Finland der 800 kastere<br />

av begge kjønn skal gjøre<br />

alt for å få til fulltreffere<br />

med frisbeedisken.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

ACE: Ace i frisbeegolf er som hole-in-one i vanlig golf. Autografene fra medspillerne er honnøren.<br />

Politiets nye operasjonssentral<br />

for<br />

Sør-Øst politidistrikt<br />

er satt i drift.<br />

Distriktet som fram<br />

til i dag har hatt fire<br />

operasjonssentraler,<br />

styres nå fra en felles<br />

sentral i <strong>Tønsberg</strong>.<br />

Sør-Øst politidistrikt<br />

dekker fylkene<br />

Buskerud, Telemark<br />

og Vestfold i tillegg<br />

til Jevnaker kommune.<br />

– Dette er en merkedag<br />

for politidistriktet. Vi har<br />

brukt to år på å planlegge<br />

dette, og selv om det<br />

har vært mye som skulle<br />

på plass, så har det<br />

gått etter planen. Dette<br />

er en sentral som er bygget<br />

for å møte de forventingene<br />

som stilles til<br />

oss, og det gir oss bedre<br />

kapasitet og verktøy til å<br />

styre vår tjeneste. Både i<br />

det daglige og ved store<br />

hendelser, sier politimester<br />

Christine Fossen.<br />

Overgangen til ny sentral<br />

har gått etter planen.<br />

Den nye sentralen som<br />

ligger i <strong>Tønsberg</strong> er bygget<br />

opp rundt nye standarder<br />

for operasjonssentralene<br />

i hele landet.<br />

Sør-Øst politidistrikt<br />

er det siste av landets<br />

12 politidistrikter som<br />

åpner sin nye sentral.<br />

Operasjonssentralen er<br />

politidistriktets ledelsesog<br />

koordinerings-sentral<br />

for både planlagt og hendelsesstyrt<br />

operativ virksomhet<br />

– i daglig drift<br />

og ved ekstraordinære<br />

hendelser og kriser.<br />

– Vi er den siste operasjonssentralen<br />

i Norge<br />

som settes i drift i de nye<br />

politidistriktene, og vi<br />

har fått på plass mange<br />

dyktige medarbeidere<br />

som får dette som sin<br />

arbeidsplass. Brann<br />

skal også samlokaliseres<br />

med politiets sentral i<br />

<strong>Tønsberg</strong> i løpet av året,<br />

det vil gi gode effekter<br />

for samhandling, sier<br />

Fossen.<br />

OPERATIV: Operasjonsleder<br />

Sven Christian Gulli ble den<br />

første operasjonslederen på<br />

den nye operasjonssentralen i<br />

Sør-Øst politidistrikt.<br />

Sentralene i Hønefoss,<br />

Drammen og Skien er<br />

nå lagt ned. Publikum<br />

skal forholde seg til politiet<br />

på samme måte som<br />

tidligere ved å ringe 112<br />

i nødstilfeller der det er<br />

fare for liv og helse, og<br />

02800 ellers.<br />

red@byavisatonsberg.no


26<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Uslåelige priser<br />

Rådhus XL<br />

Tromlet belegningsstein, 6 cm tykkelse.<br />

Gråmix fra Aaltvedt<br />

Frakt kun 1.990,-<br />

Pr. kvm<br />

- Inntil 15 tonn129 90<br />

Sammenlign med hvem du vil!<br />

Tilbudene gjelder kun butikkene i Larvik, Sandefjord og <strong>Tønsberg</strong>.<br />

Rådhus mur<br />

Rådhus<br />

Topphelle, Gråmix fra Aaltvedt<br />

Rådhus<br />

Mur Gråmix<br />

Rådhus<br />

Mur, Gråmix m/Geolock<br />

37 90<br />

Pr. stk<br />

17 90<br />

Pr. stk<br />

34 90<br />

Pr. stk


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

27<br />

Kongsgård Grå<br />

119 90<br />

Pr. kvm<br />

Kun<br />

Kongsgård belegningsstein grå<br />

Kongsgård belegningsstein lever opp til<br />

navnet med sin klassiske, elegante form.<br />

I motsetning til en ru tromlet stein med<br />

ujevne kanter, er Kongsgård med den<br />

strenge formen og de rene linjene ypperlig<br />

å kombinere med heller og produkter<br />

i tre. Kongsgård vel egnet til å sette et<br />

unikt og personlig preg på utemiljøet.<br />

109 90<br />

Pr. kvm<br />

Torg Grå XL<br />

Belegningsstein, 14x21 cm.<br />

NORGES BILLIGSTE!<br />

Bruddskifer<br />

Mellombrudd til terasser og trapper,<br />

15-30 mm tykkelse.<br />

Pr kvm<br />

Granitt kantstein<br />

8/20 x 1 meter, pr stk<br />

Granitt kantstein<br />

10/25 x 1 meter, pr stk<br />

Kun<br />

Kun<br />

69,-<br />

Kun199,-<br />

Granitt kantstein<br />

8/15 x 0,5 meter, pr stk<br />

149,-<br />

Pr stk<br />

Pr stk<br />

Pr stk<br />

Kun<br />

Mur Granitt<br />

20x20x100<br />

Kun<br />

Mur Granitt<br />

30x30x100<br />

269,-<br />

Kun<br />

349,-<br />

Pr. stk<br />

599,-<br />

Pr. stk<br />

Tilbudene gjelder kun butikkene i Larvik,<br />

Sandefjord og <strong>Tønsberg</strong>.<br />

Larvik: Elveveien 10 • Tlf: 33 19 85 52<br />

Åpent: 09-18 (16)<br />

Sandefjord: Pindslev. 9 • Tlf: 46 47 07 77<br />

Åpent: 09-20 (16)<br />

<strong>Tønsberg</strong>: Kilengt. 11 • Tlf: 33 35 91 50<br />

Åpent: 09-20 (16)


28<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

BOKTIPS<br />

Ingunn Thon:<br />

Ollis<br />

SAMLAGET, 2017<br />

Oda Lise Louise Sonja, eller Ollis om du vil, er en jente på 10 år.<br />

Hun er bestevenninne med Gro og storesøster til Ian på 5 måneder.<br />

Ollis og Ian bor sammen med moren deres og den veldig<br />

irriterende faren til Ian.<br />

En dag er Ollis og Gro ute i skogen og de finner et postkort ved<br />

en postkasse. Kortet er til Ollis fra faren hennes. Hvorfor er det<br />

kortet i skogen og ikke hos Ollis? Hvor er egentlig faren hennes?<br />

Det er ikke bestandig like lett å være Ollis.<br />

Boken om Ollis er en nydelig fortelling om det å plutselig få en<br />

ny familiesituasjon, om nye og gamle vennskap, om å være redd,<br />

men samtidig veldig oppfinnsom, om motsetninger i vennskap.<br />

I tillegg er det en fortelling det å føle seg glemt og misforstått av<br />

familie og venner. Det handler også om å ty til løgner fordi sannheten<br />

kan være vanskelig.<br />

Ollis er en fin høytlesningsbok for barn fra 9 år, og er både spennende<br />

og humoristisk.<br />

Ingeborg Westermann<br />

Hansen<br />

Biblioteket anbefaler hver uke<br />

bøker for barn, unge og voksne<br />

UKENS FILM<br />

Avengers: Infinity<br />

War<br />

Den mektige<br />

skurken<br />

Thanos<br />

søker etter<br />

krefter for<br />

å likvidere<br />

store deler<br />

av universets befolkning.<br />

Heldigvis, samler superheltene<br />

seg for å kjempe imot.<br />

Avengers er en konstant<br />

løpende rekke av kjappe<br />

one-liners og råtøff action. I<br />

de beste scenene, elsker man<br />

motet og samarbeidet og blir<br />

fenget med av heltene. Og<br />

innimellom slagene, er det<br />

mer enn nok til å holde latteren<br />

ved like.<br />

Det er rett og slett et<br />

imponerende stjernegalleri<br />

av mange gode skuespillere<br />

samlet på et sted og i en og<br />

samme film. I og med at man<br />

har møtt så mange av disse<br />

karakterene før i enkeltstående<br />

filmer, kan filmskaperen<br />

fokusere på dynamikken<br />

mellom heltene.<br />

Og det fungerer så vanvittig<br />

bra. Starlord og gjengens<br />

retromusikk og uhøytidelige<br />

holdning, fungerer i møte<br />

med Thors alvorlige og ærefryktige<br />

tone. Tony Starks<br />

selvopptatthet, lyder godt i<br />

møte med Doctor Stranges<br />

mystikk. Og Wakanda blir<br />

en helt suveren slagmark for<br />

store deler av seansen. Det<br />

er rett og slett mye ulikt som<br />

komplimenterer hverandre.<br />

I tillegg, har vi skurker<br />

som virker som reelle<br />

utfordrere for heltene våre.<br />

Og til og med Thanos selv,<br />

som er en mesterødelegger<br />

av verdener, har et snev av<br />

gjenkjennelighet og medynk.<br />

Man kan så vidt forstå motivene<br />

hans.<br />

Den forrige Avengersfilmen<br />

var på mange måter<br />

en liten nedtur i serien. Men<br />

Infinity War er definitivt på<br />

riktig spor igjen. Ting tar av<br />

til de grader, men blir aldri<br />

kjedelig eller uten sjarm og<br />

komikk.<br />

Konklusjon<br />

Et hav av gode<br />

skuespillere,<br />

humor og action,<br />

gjør at denne<br />

filmen er super<br />

(omtalt ved Odeon Kino).<br />

KRIS MUNTHE<br />

<strong>Byavisa</strong><br />

Unge musikanter<br />

Søndre Slagen skolekorps<br />

er i siget. <strong>Byavisa</strong> var med<br />

da korpset inviterte nye<br />

barn til informasjonsmøte.<br />

Barna fikk prøve en<br />

lang rekke ulike instrumenter,<br />

unødvendig å<br />

si at det ble mye latter<br />

og mange rare lyder når<br />

mange for første gang<br />

blåste i et ordentlig<br />

instrument.<br />

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto<br />

Ikke alle vet at korpsbevegelsen<br />

er landets største arena<br />

for musikkopplæring og<br />

musikk-formidling.<br />

– Hvert år får rundt 60 barn<br />

og unge fra Husvik, Presterød,<br />

Sandeåsen og Husøy skolekretser,<br />

musikkopplæring gjennom<br />

Søndre Slagen skolekorps.<br />

Korpset er delt inn i tre aldersinndelte<br />

orkestre; aspirant,<br />

junior og hoved, forteller Jørn<br />

Sæverhagen, korpsets leder.<br />

KULTURGUIDE FOR TØNSBERG-REGIONEN 2. - 9. MAI<br />

Onsdag 2. mai<br />

11:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

11:00 Utstilling: HEN -<br />

FLYTENDE KJØNN<br />

- Haugar Vestfold<br />

Kunstmuseum<br />

12:00 Orgelmatiné - <strong>Tønsberg</strong><br />

domkirke<br />

18:00 Grå Gubber leker med<br />

fyrstikker - en vill versjon<br />

av piken med fyrstikkene -<br />

Papirhuset Teater<br />

Torsdag 3. mai<br />

11:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

GØYALT: Barna syntes det var gøy å prøve intrumentene.<br />

Positivt barne- og ungdomsmiljø<br />

Øvelsene foregår på Presterød<br />

skole; aspirant og junior på<br />

mandager, hovedkorpset på<br />

onsdager. En-til-en undervisningen<br />

med egen instruktør,<br />

skjer på Husvik, Sandeåsen og<br />

Presterød skole.<br />

– For medlemmer som går<br />

på SFO tilbys opplæring i<br />

SFO tiden. Vårt oppdrag er å<br />

gi barn og unge musikkopplæring<br />

innen mange sjangere,<br />

og et godt og positivt barneog<br />

ungdomsmiljø. I tillegg til<br />

ukentlige samspill med korpset,<br />

får alle musikantene individuell<br />

undervisning på sitt<br />

instrument de fem første årene.<br />

Skolekorpset leier inn både<br />

musikklærere fra Kulturskolen<br />

i <strong>Tønsberg</strong> og de eldste musikerne<br />

i korpset som instruktører,<br />

sier korps-lederen.<br />

Forkunnskaper kreves ikke<br />

Korps-lederen forteller at man<br />

har et godt miljø og samhold<br />

på tvers av aldersgrensene, noe<br />

som er fundamentet i skolekorpset.<br />

– Her lærer barna å spille<br />

sammen med vennene sine.<br />

Det kreves ingen spesielle<br />

evner eller forkunnskaper for å<br />

bli medlem. Alt lærer musikanten<br />

hos oss. Aspirant-opptak<br />

foregår hver høst, mens barn og<br />

11:00 Utstilling: HEN -<br />

FLYTENDE KJØNN<br />

- Haugar Vestfold<br />

Kunstmuseum<br />

16:00 MAKEit – <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder bibliotek<br />

17:00 Filosofikveld - Holt Gård<br />

19:00 Foredrag: Dåpsplagg i<br />

Vestfold – Slottsfjellsmuseet<br />

20:00 Staut - Nøtterøy Kulturhus<br />

Fredag 4. mai<br />

11:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

11:00 Utstilling: HEN -<br />

FLYTENDE KJØNN<br />

- Haugar Vestfold<br />

Kunstmuseum<br />

LITTLE DRUMMER BOY: Edward<br />

Salvesen (7) prøver seg som trommis.<br />

ungdommer som kan spille tas<br />

opp hele året, sier han.<br />

Lørdag 5. mai<br />

12:00 Den stygge andungen -<br />

Papirhuset Teater<br />

12:00 Tom Waits løpet – <strong>Tønsberg</strong><br />

12:00 Nonfigurativt lydverksted for<br />

barn – <strong>Tønsberg</strong> og Færder<br />

bibliotek<br />

12:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

12:00 Utstilling: HEN -<br />

FLYTENDE KJØNN<br />

- Haugar Vestfold<br />

Kunstmuseum<br />

20:00 Åpningsfest Foynhagen<br />

2018 - Röyksopp (DJ set) –<br />

Foynhagen<br />

20:00 Jørgen Berrig LIVE – Gamle<br />

Total<br />

VEILEDNING: Korps-leder Jørn Sæverhagen veile<br />

Sosialt og gøy<br />

Ifølge Sæverhagen er det mye<br />

sosialt og hyggelig samvær i det<br />

å være med i korpset.<br />

– Vi reiser på turer, blant<br />

annet til Tusenfryd og til<br />

Danmark. Vi kombinerer spilling<br />

med andre gøyale aktiviteter<br />

som ungene setter pris<br />

på. Her knyttes vennskap,<br />

og mange blir gode venner,<br />

Søndag 6. mai<br />

12:00 Søndagsåpen Krambukafé<br />

på Riggerloftet - <strong>Tønsberg</strong><br />

Kystkultursenter<br />

12:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

12:00 Utstilling: HEN -<br />

FLYTENDE KJØNN<br />

- Haugar Vestfold<br />

Kunstmuseum<br />

12:00 Åpent i Nikolinehuset<br />

13:00 Utstillingsåpning: Snorre<br />

Sturlason i <strong>Tønsberg</strong> –<br />

Slottsfjellsmuseet<br />

13:00 Åpen Gård - Holt Gård -<br />

Holt Gård


Lydverksted på biblioteket<br />

Lørdag 5. mai inviterer biblioteket til nonfigurativt<br />

lydverksted for barn. Her skal<br />

det lages lyd uten vanlig instrumenter.<br />

Sammen med lærer og musiker Sindre<br />

Bjerga og musiker Jan-Morten Iversen, kan<br />

barna leke med lyd og få hjelp til å prøve<br />

ut forskjellige og veldig enkle teknikker.<br />

De som vil kan gjerne ta med noen leketøy<br />

som lager lyd. I slutten av lydverkstedet<br />

holdes en liten konsert. Anbefalt for barn<br />

mellom 6-12 år.<br />

2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

29<br />

<br />

Vi åpner hver dag 30 min før første<br />

forestilling.<br />

Billetter kan kjøpes på www.bryggakino.no<br />

Last ned eBillett appen og få billettene rett<br />

på telefonen.<br />

Billetter kan bestilles på 33313000<br />

”<br />

Vi kombinerer spilling med andre<br />

gøyale aktiviteter som ungene setter<br />

pris på. Her knyttes vennskap, og mange blir<br />

gode venner, så dette er helt topp<br />

JØRN SÆVERHAGEN<br />

der Tuva Salvesen (9) i hvordan hun skal spille på instrumentet.<br />

så dette er helt topp. Vi er i<br />

dag 45 aktive, men ønsker oss<br />

enda flere medlemmer. Vi har<br />

egne nettsider der man kan<br />

Mandag 7. mai<br />

16:00 MAKEit - <strong>Tønsberg</strong> og<br />

Færder bibliotek<br />

Tirsdag 8. mai<br />

17:00 Historisk øyvandring med<br />

guide - Arås brygge<br />

18:00 Kirkens Korskole - Nøtterøy<br />

Kulturhus<br />

Onsdag 9. mai<br />

09:30 Det Spirer og<br />

Teknologikonferansen 2018<br />

- Oseberg Kulturhus<br />

Arrangementskalenderen er levert av<br />

Visit Vestfold. Med forbehold om endringer.<br />

Komplett oversikt finner du på<br />

www.visittonsberg.com<br />

finne kontaktinformasjon og<br />

mye annet, sier en smilende<br />

korps-leder.<br />

espen@byavisatonsberg.no<br />

11:00 Utstilling: DANIA BURGER<br />

– Daniabunad - Vestfold<br />

Kunstsenter<br />

12:00 Orgelmatiné - <strong>Tønsberg</strong><br />

domkirke<br />

18:00 Kirkens Korskole - Nøtterøy<br />

Kulturhus<br />

20:00 Mogensen/Ulrik Quartet<br />

med Steve Swallow – Cafe M<br />

20:30 Loveshack – Foynhagen<br />

ONSDAG 2/5<br />

Avengers: Infinity War (2D)<br />

(12 år) kl.17:00+18:00+21:00<br />

Detektivbyrå <strong>nr</strong>. 2 -<br />

Operasjon Mørkemann (9 år)<br />

kl.17:00<br />

The Death of Stalin (15 år) kl.17:30<br />

Filmstjerner dør ikke i<br />

Liverpool (alle) kl.17:30<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.18:00<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.19:30<br />

Avengers: Infinity War (3D)<br />

(12 år) kl.20:00<br />

Loving Vincent (12 år) kl.20:00<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.20:00<br />

Ghostland (18 år) kl.21:00<br />

TORSDAG 3/5<br />

Avengers: Infinity War (2D) (12 år)<br />

kl.17:00+18:00+21:00<br />

Detektivbyrå <strong>nr</strong>. 2 -<br />

Operasjon Mørkemann (9 år)<br />

kl.17:00<br />

The Death of Stalin (15 år) kl.17:30<br />

Filmstjerner dør ikke i<br />

Liverpool (alle) kl.17:30<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.18:00<br />

Avengers: Infinity War (3D) (12 år)<br />

kl.20:00<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.20:00<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.20:30<br />

Loving Vincent (12 år) kl.20:30<br />

Ghostland (18 år) kl.21:00<br />

FREDAG 4/5<br />

I Feel Pretty (Engelsk tale) (6 år)<br />

kl.17:00+18:30<br />

Den utrolige historien om den<br />

kjempestore pæra (6 år) kl.17:30<br />

Avengers: Infinity War (2D) (12 år)<br />

kl.17:30+20:30<br />

Truth or Dare (15 år) kl.21:00<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.20:00<br />

Filmstjerner dør ikke i Liverpool<br />

(alle) kl.20:30<br />

Man of Integrity (alle) kl. 18.00<br />

LØRDAG 5/5<br />

Den utrolige historien om<br />

den kjempestore pæra (6 år)<br />

12:00+14:00<br />

Detektivbyrå <strong>nr</strong>. 2 -<br />

Operasjon Mørkemann (9 år)<br />

kl.12:00+14:00+16:00<br />

Avengers: Infinity War (2D)<br />

(12 år) kl.12:00+15:00+16:30<br />

+18:00+20:00<br />

Sherlock Gnomes (Norsk tale)<br />

(6 år) kl.12:00+14:00<br />

Loving Vincent (12 år) kl.13:00<br />

Coco (2D, Norsk) (6 år) kl.13:00<br />

Filmstjerner dør ikke i Liverpool<br />

(alle) kl.15:15+20:30<br />

Utøya 22. juli (15 år) kl.15:30<br />

I Feel Pretty (Engelsk tale)<br />

(6 år) kl.16:00+18:30+21:00<br />

Man of Integrity (alle) kl.17:30<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.17:30<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.18:00<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.20:30<br />

Truth or Dare (15 år) kl.21:00<br />

SØNDAG 6/5<br />

Torsdag kl. 20.00<br />

2 billetter + 1 medium<br />

popcorn og 2 kjærligheter<br />

kr. 250,-<br />

Den utrolige historien om den<br />

kjempestore pæra (6 år) kl.14:00<br />

Detektivbyrå <strong>nr</strong>. 2 - Operasjon<br />

Mørkemann (9 år) kl.14:00+16:00<br />

Sherlock Gnomes (Norsk tale)<br />

(6 år) kl.14:00<br />

Avengers: Infinity War (2D) (12<br />

år) kl.14:30+16:30+18:00+20:00<br />

+21:00<br />

Filmstjerner dør ikke i Liverpool<br />

(alle) kl.15:00+20:30<br />

Utøya 22. juli (15 år) kl.15:00<br />

I Feel Pretty (Engelsk tale) (6 år)<br />

kl.16:00+18:30+21:00<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.17:30<br />

Man of Integrity (alle) kl.17:30<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.18:00<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.20:30<br />

Truth or Dare (15 år) kl.21:00<br />

MANDAG 7/5 TIL<br />

ONSDAG 9/5<br />

Den utrolige historien om den<br />

kjempestore pæra (6 år) kl.17:00<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.17:00<br />

Man of Integrity (alle) kl.17:30<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.17:30<br />

Avengers: Infinity War (2D) (12 år)<br />

kl.18:00+19:30+21:00<br />

I Feel Pretty (Engelsk tale) (6 år)<br />

kl.18:00+20:30<br />

Filmstjerner dør ikke i Liverpool<br />

(alle) kl.20:00<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.20:00<br />

Truth or Dare (15 år) kl.20:30<br />

TORSDAG 10/5<br />

Den utrolige historien om<br />

den kjempestore pæra (6 år)<br />

kl.13:00+15:00<br />

Coco (2D, Norsk) (6 år) kl.13:00<br />

Loving Vincent (12 år) kl.13:00<br />

Detektivbyrå <strong>nr</strong>. 2 - Operasjon<br />

Mørkemann (9 år) kl.13:30+16:00<br />

v kl.13:30<br />

Avengers: Infinity War (2D)<br />

(12 år) kl.14:00+17:00+18:00+20:<br />

00+21:00<br />

Filmstjerner dør ikke i Liverpool<br />

(alle) kl.15:15+20:30<br />

Utøya 22. juli (15 år) kl.15:15<br />

I Feel Pretty (Engelsk tale) (6 år)<br />

kl.16:00+18:30+21:00<br />

Dobbelt Begjær (15 år) kl.17:30<br />

Man of Integrity (alle) kl.17:30<br />

Ready Player One (2D) (12 år)<br />

kl.18:00<br />

Isle Of Dogs (9år) kl.20:30<br />

Truth or Dare (15 år) kl.21:00<br />

ONSDAGSMATINÈ<br />

9/5 KL 12.30<br />

I Feel Pretty<br />

(Engelsk tale) (6 år)<br />

Avengers: Infinity War<br />

(2D) (12 år)<br />

Filmstjerner dør ikke i<br />

Liverpool (alle)<br />

Man of Integrity (alle)<br />

Loving Vincent<br />

(12 år)<br />

Filmstjerner<br />

dør ikke i<br />

Liverpool<br />

(alle)<br />

Babykino<br />

UNG HELG:<br />

Se 2 filmer<br />

for 180 kr<br />

inkl. medium popcorn<br />

For alle mellom 12 og 18 år<br />

PRODUSERT AV BYAVISA


30 BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

Opprykk for Husum<br />

Norske fotballjenter<br />

spilte søndag opprykkskamp<br />

på Ibiza,<br />

med <strong>Tønsberg</strong>-Jenta<br />

Renate Husum som<br />

kaptein.<br />

HILDE LORENTZEN tekst<br />

Renate Husum med en fortid<br />

i EIK <strong>Tønsberg</strong> og ikke<br />

minst Urædd og Toppserien,<br />

har allerede signert en ny<br />

kontrakt med F.C. Mallorca<br />

Toppfotball Femenina for<br />

2018/19-sesongen. Denne<br />

sesongen står hun med 9<br />

scoringer og hele 16 assister.<br />

Husum er eneste spiller<br />

på laget som har spilt<br />

samtlige 44 kamper siden<br />

første seriekamp forrige<br />

sesong. Søndag trengte de<br />

kun et poeng for å rykke<br />

opp med det spansk /norske<br />

damelaget til nivå 2 i<br />

Spania - Segunda División.<br />

Opprykket ble sikret med<br />

en sterk seier 0-5.<br />

Mallorca Toppfotball er et<br />

ni måneders fotballakademi<br />

i Spania for ambisiøse norske<br />

fotballjenter i alderen<br />

18-23 år. De spiller samtidig<br />

for den spanske klubben<br />

F.C. Mallorca Toppfotball<br />

som er tilknyttet akademiet.<br />

Husum har vært med på<br />

det spanske eventyret fra<br />

dag én.<br />

hilde@byavisatonsberg.no<br />

OPPRYKK: Renate Husum klar for et nytt år på Mallorca. Søndag ble det opprykk.<br />

TJENESTE guiden – ditt lokale bedriftsmarked<br />

ANLEGGSGARTNER<br />

BIL<br />

Steaming av belegningsstein<br />

og fasadevask.<br />

FJERNING AV VANSKELIGE TRÆR<br />

Klipping av busker<br />

Opprydding<br />

Beskjæring frukttrær.<br />

Vidar Andersen<br />

Tlf: 33 33 02 78 - Sagveien 21<br />

BIL - BÅT - HENGER - ELEKTRISK<br />

Bil-Elektro<br />

Klemmetsby<br />

KILEN - TØNSBERG, TLF. 33 31 53 80<br />

ANLEGGSGARTNER<br />

MURMESTER<br />

Ditt profesjonelle<br />

trepleiefirma.<br />

Vi har bred kompetanse og erfaring innen:<br />

• Trefelling • Trepleie • Stubbefresing • Beskjæring<br />

• Opprydding • Flishugging • Gartnertjenester<br />

• Rådgivning • Snørydding av gårdsplasser og tak.<br />

Ta kontakt på tlf. 91 88 62 77 • www.lillebyas.no<br />

– Din murmester i Vestfold<br />

BYGGMESTER BLIKKENSLAGER<br />

Tilbygg/<br />

ombygging<br />

Tlf.: 33 31 25 81<br />

Mob: 92 05 43 20<br />

E-post: post@soby.no<br />

Totalpakke<br />

baderom<br />

909 11 936 - WWW.SVERRES.NO<br />

Fornyelse<br />

av yttertak<br />

TRAFIKKSKKOLE<br />

Førerkortgaranti<br />

Tlf. 33 33 03 00 - safedriving.no<br />

RØRLEGGER<br />

Burotveien 2, 3118 <strong>Tønsberg</strong><br />

Kontor/døgnvakt-telefon:<br />

33 35 98 20<br />

BYGGMESTER<br />

TAK/MEMBRANER<br />

TAK - MEMBRANER - RADONSIKRING - VÅTROM - TERRASSE<br />

T: 33 30 85 60 www.protan.no/entreprenor<br />

AVFALL/CONTAINER<br />

containerutleie<br />

bilopphugging<br />

borgeskogen 43 D<br />

3160 stokke<br />

www.ragnsells.no<br />

BYGGMESTER<br />

TILBYGG<br />

NYBYGG<br />

REHABILITERING<br />

Gulliveien 69, Barkåker - Tlf. 913 70 672 - 400 07 076<br />

REGNSKAP<br />

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP<br />

Træleborgveien 9, 3112 <strong>Tønsberg</strong><br />

Tlf. 33 00 36 80<br />

Smidsrødv. 2C, 3120 <strong>Tønsberg</strong><br />

Tlf. 33 38 25 60<br />

RØRLEGGER<br />

RØRLEGGER<br />

Kort ventetid, alle oppdrag!<br />

He<strong>nr</strong>iksen Rørleggerbedrift AS<br />

Tlf. 33 35 76 76<br />

post@he<strong>nr</strong>ikse<strong>nr</strong>or.no<br />

ELEKTRIKER<br />

Teft Installasjon AS<br />

Tlf: 33 32 43 88 • 91 16 36 70<br />

teft@teft.net • www.teft.net<br />

Når du trenger<br />

elektriker<br />

MALER<br />

SOLVANG<br />

MALERSERVICE<br />

Innvendig og utvendig<br />

maling, snekring og bad.<br />

Gratis besiktigelse – Rask og rimelig! RING SINGH PÅ 91 80 98 67<br />

MALER<br />

GRATIS BEFARING OG PRISTILBUD<br />

RING 928 98 405<br />

928 98 405 | www.engers-malerfirma.no<br />

VAKTMESTERTJENESTE<br />

PensjonistGutta AS<br />

gjør jobben for deg med maling/vedlikehold ute<br />

og inne, snekkeroppdrag ute og inne, terrasse etc,<br />

hagearbeid, samt bortkjøring av avfall til<br />

konkurransedyktige priser.<br />

pe-kg@online.no – www.penjonistgutta-as.no<br />

926 66 129


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

31<br />

10<br />

Er taket ditt<br />

slitt og stygt?<br />

PTM har spesialprodukter for overflatebehandling og<br />

forskjønning av hustak. Med bakgrunn i 10 års erfaring i<br />

Norge og spesialprodukter, kan vi gi de fleste typer tak<br />

lengre levetid og en fornyet glans. Ivareta husets verdi<br />

gjennom vedlikehold av taksteinen, og utsett den<br />

kostbare operasjonen det er å bytte tak.<br />

”Nytt” tak uten å bytte takstein!<br />

• Økt levetid på steinen<br />

• Penere utseende<br />

• Verdiøkning<br />

• Redusert slitasje<br />

• Økt trivsel<br />

• Enklere rengjøring<br />

Ta kontakt for en uforpliktende befaring og tilbud.<br />

Se www.takbehandling.no for mer informasjon.<br />

Idéhuset Albretsen - idehus.net<br />

Buskerud | Vestfold | Telemark | Oslo<br />

Telefon: 33 21 02 72<br />

takbehandling.no<br />

Vi hjelper deg med<br />

tilbehør til din bunad.<br />

Øvre Langgate 44 <strong>Tønsberg</strong> | Tlf. 33 31 35 63<br />

www.norskflid.no | tonsberg@norskflid.no


32<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

GATEPARLAMENTET<br />

Nyter du restaurantlivet i<br />

<strong>Tønsberg</strong>?<br />

På tvers av landeg<br />

Ingunn Hæve, Kongsberg<br />

– Vi går mer på restaurant i <strong>Tønsberg</strong><br />

enn hjemme i Kongsberg i alle fall.<br />

Har noen bekjente som jobber på<br />

Kverneriet, og vi besøker den burger-restauranten<br />

av og til. Ellers synes vi det er<br />

koselig å gå på Havariet også.<br />

Eva Hannevig, <strong>Tønsberg</strong><br />

– Restaurantene på Brygga er best.<br />

Indiske Bombay Tandoori, Havariet,<br />

Esmeralda, La Pergola og The Sense<br />

er alle fine, og så har vi Kverneriet på<br />

Kaldnes som jeg liker godt.<br />

He<strong>nr</strong>iette Vasstrand, Stavanger<br />

–Jeg bor ikke i <strong>Tønsberg</strong>, så besøker<br />

egentlig ikke restaurantene her så mye.<br />

Men nå hjelper jeg venninna mi med å<br />

åpne Uro her i <strong>Tønsberg</strong>, så da blir det<br />

helt sikkert noen turer dit framover.<br />

Ivar Sundberg, <strong>Tønsberg</strong><br />

– Nei, nå er det så travelt at jeg ikke har<br />

tid.<br />

Spanske elever og<br />

<strong>Tønsberg</strong>-elever lærer av<br />

hverandre takket være<br />

Erasmus+, et utvekslingsprosjekt<br />

hvor ungdom og<br />

næringsliv får muligheten<br />

til å dele kunnskap<br />

med hverandre på tvers<br />

av kulturer og landegrenser.<br />

HILDE LORENTZEN tekst og foto<br />

Greveskogen videregående<br />

skole er med i et utvekslingsprosjekt,<br />

Erasmus+ sammen<br />

med IES Jabalcuz i Jaén,<br />

Andalucia i Spania. Initiativet<br />

kom fra Greveskogen som<br />

søkte om EU-midler og fikk<br />

innvilget 500.000 kroner i<br />

prosjektperioden på to år.<br />

Prosjektet er av typen «Key<br />

action 2: Cooperation for innovation<br />

and the exchange of<br />

good practices». Prosjektet<br />

er en del av programfagene<br />

Entreprenørskap og bedriftsutvikling<br />

og Markedsføring og<br />

ledelse.<br />

– Vi har kalt prosjektet<br />

«Changing roles – through<br />

democracy to competent<br />

schools». Prosjektet avsluttes<br />

i juni 2018, forteller Linda<br />

Solheim, lærer og initiativtaker<br />

ved Greveskogen skole.<br />

Kunnskapsdeling<br />

I forrige uke gjestet syv elever<br />

og lærere Greveskogen videregående<br />

skole. I november i fjor<br />

var elever fra Greveskogen på<br />

besøk i Spania. Selv om kunnskapsdeling<br />

er en stor del av<br />

prosjektet, setter elevene ekstra<br />

stor pris på det sosiale og det<br />

å komme tett på en litt annen<br />

kultur.<br />

På besøket i <strong>Tønsberg</strong>, har<br />

elevene fra Spania vært innlosjert<br />

i familiene til elevene fra<br />

Greveskogen.<br />

– Da vi var i Spania i november<br />

bodde vi hos familien til<br />

elevene. Det var så koselig.<br />

Vi ble så godt mottatt og de<br />

ønsket oss velkommen tilbake,<br />

forteller Ira Johansen, som har<br />

vært på besøk hos partnerskolen<br />

to ganger.<br />

FAKTA<br />

Erasmus+<br />

• Er verdens største utdanningsprogram,<br />

med et budsjett<br />

på 14,7 milliarder euro<br />

for perioden 2014-2020.<br />

• Utformet med mål om å<br />

bekjempe arbeidsledighet,<br />

som spesielt rammer unge,<br />

ikke minst i Spania og Hellas.<br />

• Erasmus+ bidra til at flere<br />

unge opparbeider seg den<br />

kompetanse det er behov for<br />

i arbeidslivet.<br />

– I Spania fikk se og lære mye<br />

om kulturhistorie og om mat. I<br />

det området skolen ligger produseres<br />

det mye olivenolje, legger<br />

Elisabeth Hagen til.<br />

Forskjeller<br />

Det å komme til Norge,<br />

<strong>Tønsberg</strong> og Greveskogen videregående<br />

skole var en inspirerende<br />

opplevelse for de spanske<br />

elevene. De er den nye generasjonen<br />

som skal få fart på<br />

utviklingen i Spania, skape nye<br />

arbeidsplasser og tenke nytt.<br />

– De synes skolebygningen<br />

vår er et palass. De er veldig<br />

imponert over det norske skolesystemet.<br />

De er inndelt i klasser<br />

med elever fra 12 til 17 år,<br />

forteller Ira.<br />

Elevene ser at de har mye å<br />

lære av hverandre.<br />

– Vi har kommet lengre i<br />

Norge på høyteknologi, sier<br />

Oscar Funden.<br />

– Men de er mye mer vennlig,<br />

hjelpsomme og varme enn<br />

oss, de opplever oss som mer<br />

kalde og avvisende. Vi kan lære<br />

av deres hjertelighet og vi kan<br />

lære dem om business, handel<br />

og teknologi, sier Ira og<br />

Elisabeth.<br />

VERDENS ENDE: De spanske elevene koste seg på besøk i Norge. Fra venstre: Santiago Soto C<br />

Pegalajar Heredia.<br />

I SPANIA: I november var elever fra Greveskogen videregående skole på besøk i Spania. Fra ve<br />

Røsås, Hussein Majed, Oscar Nedler Funden, Elisabeth Hagen, Ingrid Helene Thomassen Øhre, I<br />

Pegalajar Heredia, Pablo Ortega Contreras, Ana Munoz Martinez, Eva Maria Morago Marin, Dieg<br />

Netthandel<br />

På <strong>Tønsberg</strong>-besøket har de<br />

spanske elevene og deres lærere<br />

fått oppleve mye. Mye tid<br />

har gått med på skolen hvor<br />

de har jobbet med prosjekter<br />

knyttet opp til problemstillinger<br />

innen entreprenørskap og<br />

markedsføring med et særlig<br />

fokus olivenolje. Kan netthandel<br />

være en mulighet?<br />

Elevene fra Spania har et<br />

konkret prosjekt – de ønsker<br />

å selge byens olivenolje under<br />

eget merkevare og øyner<br />

muligheten for Norge og kanskje<br />

Komplett.no som en mulig<br />

samarbeidspartner?<br />

– Byen de kommer fra har 56<br />

millioner oliventrær og står for<br />

70 prosent av olivenolje-produksjonen<br />

i Spania. De klarer<br />

ikke å få produktet på markedet,<br />

og selger olivenoljen på fat<br />

til de som vil kjøpe. Italia er en<br />

stor oppkjøper som selger den<br />

spanske olivenoljen som italiensk,<br />

forklarer Oscar.<br />

Det å besøke nettgiganten<br />

Komplett, et eventyr som startet<br />

i en garasje og som nå har<br />

hatt mål av seg til å erobre<br />

TEGNESERIE HAKKUM | av Nils Petter Smeby


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

33<br />

renser<br />

”<br />

Det var så koselig. Vi ble<br />

så godt mottatt og de<br />

ønsket oss velkommen tilbake<br />

IRA JOHANSEN<br />

NAVNEDAGER<br />

2. Åsa /Åse<br />

Begge kommer av norrønt áss (gud)<br />

og er kortform av navn som begynner<br />

på ås.<br />

3. Gjermund /Gøril<br />

Gjermund = norrønt geirr (spyd) +<br />

mundr (beskyttelse). Gøril (dansk) =<br />

geirr + hildr (strid).<br />

4. Monika /Mona<br />

Monika er trolig gresk monos (ensom).<br />

Mona er 1. kortform, 2. irsk muadh<br />

(edel), 3. italiensk madonna<br />

5. Gudbrand /Gullborg<br />

Gudbrand = norrønt guð + brandr<br />

(sverd). Gullborg = Gudbjørg = norrønt<br />

guð + bjørg (vern).<br />

6. Guri /Gyri<br />

Guri = Gudrid = norrønt guð + friðr<br />

(skjønnhet). Gyri er en sideform av<br />

navnet.<br />

7. Maia /Mai /Maiken<br />

Maiken/Maia = Maria = hebraisk<br />

Mirjam (vakker). Mai er en kortform<br />

eller kommer av måneden mai.<br />

8. Åge /Åke<br />

Begge kommer av gammeldansk Aki,<br />

som tilsvarer det urnordiske ordet anu<br />

(forfader).<br />

BARN FORKLARER<br />

Tegneserie<br />

Mariell Risvold (6)<br />

Ω I tegneseriene går det alltid bra.<br />

Theodor Stensrød Svensvik (6)<br />

Ω Det er en sånn serie som er tegnet på<br />

TV-en. Og det er Donald Duck-blad.<br />

astro, Diego Cuadrado Garcia, Irene Quesada Cruz, Ana Munoz Martinez, Pablo Ortega Contreras, Eva Maria Morago Marin og Jaime<br />

GUDSTJENESTER<br />

Søndag 6. mai<br />

FÆRDER<br />

Det blir konfirmasjonsgudstjenester<br />

i Nøtterøy Kirke søndag 6.mai kl.<br />

10.30 og kl. 13.00. Medvirkende er<br />

Ungdomskantoriet, ungdomsarbeider<br />

Helene Fahre, sokneprest Inger<br />

Bækken samt kantorene Kristin Vold og<br />

Ingunn Aas Andreassen. Offer til Kirkens<br />

Bymisjon <strong>Tønsberg</strong>.<br />

I Teie Kirke blir det konfirmasjonsgudstjenester<br />

kl. 10.30 og kl. 13.00.<br />

Medvirkende er diakon Dag Litleskare,<br />

sokneprest Karl Olav Skilbreid, sanger<br />

Inga Kjæraas og kantor Wenche<br />

He<strong>nr</strong>iksen. Offer til KRIK – Kristent<br />

ungdomsarbeid.<br />

I Torød kirke er det gudstjeneste med<br />

konfirmasjon kl. 11.00. Her deltar<br />

organist Guy Poupart, Marlin Nilsen på<br />

trompet og prest Kari Robinson. Offer til<br />

Kirkens Nødhjelp.<br />

I Hvasser Kirke blir det gudstjeneste med<br />

konfirmasjon kl. 11.00. Medvirkende<br />

er kantor Vanja-Therese Langnes<br />

og sokneprest Jan Brastein. Offer til<br />

Trosopplæring.<br />

nstre: Ira Monja Helen Johansen, Julia M Skoglund<br />

rene Quesada Cruz, Santiago Soto Castro, Jaime<br />

o Cuadrado Garcia, Issy Jukes og Robin Ramski.<br />

Europa, synes spanjolene var<br />

inspirerende.<br />

– Det er imponere å se at<br />

noe som startet som noe så<br />

lite kan bli så stort, sier Isabel<br />

Jukes, assistentlærer i følget fra<br />

Spania.<br />

hilde@byavisatonsberg.no<br />

NETTHANDEL: Husein Majed (17), Oscar Funden (17) og Julia Rørås (18) synes<br />

det var spennende å besøke Komplett sammen med de spanske elevene.<br />

Carolina Santana Røang (5)<br />

Ω Donald og Mikke har jeg sett.<br />

TØNSBERG<br />

Lørdag 5. mai:<br />

Søndre slagen kirke kl 11:00 og kl 13:00:<br />

Konfirmasjonsgudstjenester<br />

Søndag 6. Mai:<br />

Søndre slagen kirke kl 11:00 og kl 13:00:<br />

Konfirmasjonsgudstjenester<br />

Vallø kirke kl 11:00:<br />

Konfirmasjonsgudstjeneste<br />

BESØK: Elevene fra Greveskogen videregående skole, synes de har mye å lære<br />

av de spanske elvene og trekker fram særlig spanjolenes gjestfrihet. Fra<br />

venstre Ira Johansen (19), Ingrid Helene Thomassen (17) og Elisabeth Hagen<br />

(17).<br />

Frigivelse av navn på omkommet<br />

Politiet bekrefter at det var den 83 år gamle Bjørn Arvid Bjørnø fra Horten<br />

som omkom i en fallskjermulykke på Jarlsberg flyplass søndag 29.april.<br />

Navnet frigis i overenstemmelse med de pårørende.<br />

Rollespillkveld på biblioteket<br />

Nysgjerrig på Dungeons &<br />

Dragons? Programserien MAKEit,<br />

på biblioteket, inviterer til rollespillkveld<br />

med Dungeon Master, terninger,<br />

penn og papir mandag 7. mai.<br />

Dette blir både sosialt og spennende<br />

der terningene bestemmer spillernes<br />

skjebne i en fantasiverden<br />

med monstre, magi og sverdkamper!<br />

Alle MAKEit-arrangementene<br />

er gratis, og retter seg mot ungdom<br />

og unge voksne med fokus på<br />

makerspace og gaming. Alle arrangementene<br />

foregår i Kreatoriet i<br />

underetasjen på biblioteket.<br />

FASADE ELEGANT<br />

TERRASSEMARKISE<br />

-30%<br />

TIL<br />

m/justerbar vinkel v/kveldsol<br />

MULIGHET<br />

FOR STYRING<br />

MED APP!<br />

19.05.<br />

GRATIS BEFARING<br />

911 50 200<br />

fasadeprodukter.no<br />

MARKISER – SCREENS – GARASJEPORTER - INTERIØRGARDINER


34<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

guiden<br />

Helse & velvære<br />

FOTSONE-<br />

TERAPEUT<br />

RITA HOLT DAHL<br />

Bestill time på tlf: 916 64 751<br />

– kort ventetid<br />

Havørnveien 5a, <strong>Tønsberg</strong><br />

Arr, rynker, problemhud, grove porer, sprengte blodkar,<br />

rødme, pigmentflekker, rosacea, fettkuler, perm. hårfjerning,<br />

brasiliansk voks, laser og lysbehandling,<br />

krystallsliping, enzymbehandling, dyp-peel og dyp rens<br />

m/massasje, micro-needling m.m.<br />

Synlig bedring etter 1. behandling.<br />

Velkommen!<br />

Tlf. 952 15 943<br />

St. Olavsgt. 33A, 3112 <strong>Tønsberg</strong><br />

35 års erfaring!<br />

www.elins-hudpleie.no<br />

Bestill din annonse i<br />

Helse - og velværeguiden.<br />

Tlf. 950 69 991 / 408 78 109 /<br />

934 03 587<br />

annonse@byavisatonsberg.no<br />

FÅ INSPIRASJON I VÅR 700 M 2 UTSTILLING!<br />

SANNSYNLIGVIS<br />

VESTFOLDS<br />

STØRSTE UTVALG<br />

AV HAGEMØBLER<br />

Time hos hudlege?<br />

Ingen ventetid • Erfarne hudleger<br />

<br />

overdreven svette (med botox, tabletter og<br />

Iontoforese), kløe, eksem, psoriasis, skabb og<br />

kroniske sår.<br />

Hudlege Singh Konsultasjonspris kr 600<br />

Hudlege Kaur<br />

Besøk vår nettside VHLS.NO for å bestille time<br />

online eller ring oss på 45852503.<br />

Se mer på www.hovs.no/hagemobler<br />

eller last ned vår app «varemagasinet HOVS» på din telefon<br />

FØLG OSS PÅ /VAREMAGASINETHOVS Re-torvet, revetal. - TLF: 33 06 27 11 - www.hovs.no<br />

ALT AV INNGLASSING<br />

Hagestuer – Vinterhager – Balkonginnglassing – Glassrekkverk<br />

Tlf. 33 35 10 90 - E-post: post@centrumglass.no - www.centrumglass.no


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

35<br />

4-13 MAI<br />

Plass: <strong>Tønsberg</strong> Messeområde<br />

GRATIS INNGANG<br />

SALGSBODER<br />

SKANDINAVIAS STØRSTE TIVOLI<br />

OG MYE MYE MER!<br />

LØRDAG<br />

5. MAI<br />

www.messafestivalen.no<br />

LØRDAG<br />

12. MAI<br />

THE MAIN<br />

LEVEL<br />

FREDAG<br />

11. MAI<br />

FREDAG<br />

4. MAI<br />

VIDAR VILLA<br />

Over 20<br />

karuseller!<br />

Noe for hele<br />

familien<br />

SØNDAG 6.<br />

MAI<br />

SØNDAG<br />

6. MAI<br />

SØNDAG<br />

6. MAI<br />

CIR.CUZ<br />

OG MANGE FLERE!!!<br />

SKRIMMEL SKRAMMEL &<br />

LØRDAG 5.<br />

MAI<br />

LØRDAG<br />

5. MAI<br />

GRATIS Underholdning


36<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

BASAR<br />

GRATIS rubrikkmarked*<br />

SMS/MMS TIL<br />

2077<br />

Gjelder kun privatpersoner<br />

LEVERINGSFRIST SØNDAG KL. 24.00<br />

Send SMS med kodeord BYT BASAR [din annonsetekst] til 2077,<br />

e-post til basar@byavisatonsberg.no, eller bruk eget skjema på nettsiden<br />

www.byavisatonsberg.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYT MMS<br />

[din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner. Manuelt mottak<br />

125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde. Vi forbeholder<br />

oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.<br />

EIENDOM SELGES<br />

<strong>Byavisa</strong> tilbyr privatpersoner<br />

å annonsere for salg av leilighet<br />

og eiendommer, med eller uten<br />

bilde.<br />

For annonse under Eiendom<br />

send SMS-melding med<br />

kodeord BYT EIENDOM<br />

[din annonsetekst] til 2077.<br />

Pris pr. melding 200 kroner<br />

inkl. mva.<br />

ARBEID UTFØRES<br />

<strong>Byavisa</strong> tilbyr private<br />

og andre å annonsere under<br />

Arbeid Utføres.<br />

Send SMS-melding med<br />

kodeord BYT ARBEID<br />

[din annonsetekst] til 2077.<br />

Pris pr. melding 200 kroner<br />

inkl. mva.<br />

BIL – MC – BÅT<br />

<strong>Byavisa</strong> tilbyr private<br />

å annonsere for salg/kjøp<br />

av motorkjøretøy<br />

som bil, båt og MC,<br />

med eller uten bilde.<br />

For annonse under BIL –BÅT –<br />

MC send SMS-melding med<br />

kodeord BYT MOTOR<br />

[din annonsetekst] til 2077.<br />

Pris pr. melding 100 kroner<br />

inkl. mva.<br />

Nytt isolert kattehus selges<br />

3200kr. Huset kan besiktiges på<br />

min adresse etter avtale. Mobil<br />

99203841<br />

En mengde lite brukt og nye<br />

klær, vesker, smykker, neillakk.<br />

Alt av meget god kvalitet og<br />

design. Alt selges veldig billig<br />

på <strong>Tønsberg</strong> Torg lørdag 28/4,<br />

26/5, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7.<br />

Lysarmaturer.Dobble Glamox<br />

m 2x energisparende 5T<br />

rør.30stk selges sammlet eller<br />

delt.Fine til verksted-butill-lager<br />

-garasje-kjeller mm Selges tlf<br />

90750221<br />

Vårjakke av merke «Haust» i<br />

sort, str. 40. Ekte pels rundt kragen.<br />

Jakken er brukt et par ganger<br />

og fremstår som ny. Nypris<br />

er 2999 kr. Selges nå for 700 kr.<br />

Tlf. 92617121.<br />

Spisebord antikk hvit. 170 x 90<br />

cm + inl.plate. H = 75cm. 4 stoler<br />

m/blågrått trekk følger med. Pris<br />

kr. 1500,-. Tlf. 91165435<br />

ØNSKES KJØPT<br />

Båt 8-19 fot med brukbar<br />

motor, og eller bare tilhenger<br />

ønskes kjøpt. Pris fra 0 - 10000,-<br />

tlf 90094995<br />

Fiskeutstyr -gammelt - ønskes<br />

kjøpt - 906 44 290<br />

Gamle ting, leker, Hvaltenner<br />

.reklame, postkort .Lp - plater.<br />

m.m tlf 924 18 506<br />

Båt 15-22 fot ca ønskes<br />

kjøpt, maks 60.000,- ring / sms<br />

93493490. Alt av intr.<br />

Alt av Modelljernbane kjøpes,<br />

alle merker og samlinger Stort &<br />

smått, henter 95275746<br />

Bilhenger kjøpes, også Båthenger<br />

eller skaphenger, henter<br />

95275746<br />

Tid for å rydde Garasjen:<br />

Kjøper Gamle mopeder, Hagemaskiner,<br />

Sittegressklipper,<br />

Motorsag, Vedkløyver m.m. Bilhenger<br />

m.m 95275746<br />

tlf<br />

ARBEID<br />

924 18 506<br />

UTFØRES<br />

VASKERHVITT.no<br />

Tlf. 33505555<br />

Sprøytemaling av<br />

møbler, baderomsmøbler,<br />

kjøkken etc.<br />

Erfaren pensjonist,<br />

snille priser.<br />

Telefon: 91663117<br />

VERDIFULLE MINNER<br />

på smalfilm, video, bilder,<br />

lysbilder og lydbånd, bør du få<br />

digitalisert før det er for sent.<br />

Lang erfaring, garantert kvalitet.<br />

Gratis henting.<br />

Tlf 99551900.<br />

www.videov.no.<br />

Rekord mye<br />

avisingsvæske<br />

På Torp Sandefjord lufthavn<br />

er det brukt over dobbelt så<br />

mye avisingskjemikalier til rullebanen<br />

og til fly første kvartal<br />

i år sammenlignet med i fjor.<br />

250 000 liter avisingsvæske<br />

gikk til å avise 609 fly på Torp<br />

første kvartal i år. I 2017 var<br />

det 381 fly som måtte avises.<br />

Når det gjelder salt på rullebanen<br />

er det brukt 184 tonn i<br />

år, 100 tonn mer enn året før.<br />

Mange byger med regn som<br />

fryser på bakken er årsaken,<br />

forteller miljøsjef på Torp, Lars<br />

Guren.<br />

TIL SALGS<br />

KULKURI herresykkel i god<br />

stand selges kr 500.- Henv.<br />

tlf. 33 31 74 26<br />

Marvik hybrid dame sykkel lite<br />

brukt selges høyst b over 500kr<br />

tlf 90284001<br />

TRIPP TRAPP stol m/bøyle til<br />

salgs for kr 400,-. Original Stokke.<br />

Tlf.: 971 87 079<br />

Flott pyntebord selges 700 kr.<br />

Ring på tas:91878522<br />

Hvitt garderobeskap, mål: B:<br />

100 cm, H: 205,5 cm, D: 58 cm,<br />

garderobestang, 4 hyller selges<br />

kr. 500,-. Send SMS til 92406180.<br />

Moderne trench-coat (kappe/<br />

frakk) FLOYD, lite brukt, str. 38<br />

selges høystbydende. Ny pris ca.<br />

1000,- Tlf. 980 40 539 (Maria)<br />

Veteranmoped/Motorsykkel<br />

kjøpes Tempo Corvette, Panter,<br />

Puck hjelm, sidevesker, deler<br />

m.m henter 95275746<br />

Er på jakt etter gammelt regntøy<br />

fra 1970 - 80 eller eldre.<br />

Dame/Herre, Barn fra str. 6-7<br />

år. Vask ikke. Ring Steinar Tlf<br />

92088948 eller sms<br />

Lp og singler ønskes kjøpt.<br />

Tlf. 41269203<br />

TEMAMØTE<br />

Tirsdag 8. mai kl 18.00-20, Bydelshuset i <strong>Tønsberg</strong><br />

<br />

<br />

Dr phil. Egil Hove Olsvik med foredrag. «Monster!» Med<br />

hvilken rett kan ansvarlige i justis- og eller helsesektoren<br />

omtale noen på en slik måte?”<br />

Arrangeres av Human-etisk Forbund <strong>Tønsberg</strong> lokallag.<br />

SKADET<br />

BIL?<br />

- Oppretting<br />

- Rustreparasjoner<br />

- Antirustbehandling<br />

- Person- og varebil<br />

- Lakkering + MC<br />

- Plastreparasjoner<br />

- Bilglass<br />

RING OSS!<br />

33 33 28 59<br />

L&S<br />

DET ER DUMT Å<br />

BETALE FOR MYE<br />

Lakk & Sveis Billakkering<br />

Hesby Industriområde - 3170 Sem<br />

2-seter sovesofa, mål : B: 124,5<br />

cm, H: 78 cm, D: 78,5 cm. Furu,<br />

grønn/gulrutet stoff selges kr.<br />

250,-. Send SMS 92406180<br />

Selger Gamle Garnkuler, glasskuler,<br />

med netting 10 stk 350 kr<br />

tlf 924 18 506<br />

BYENS RIMELIGSTE<br />

INNRAMMING?<br />

- Betal ikke mer enn du må!<br />

- 30 års erfaring<br />

- Ring og spør om pris<br />

RAMMEBUA.NO<br />

Tlf. 95 98 26 66 Dag/kveld<br />

Bauer Master Supreme str<br />

37,5 100,- Ubetydelig brukt i en<br />

sesong. Tlf. 408 78 109.<br />

Hiace / Hilux / Dyna<br />

Canter/ Tipp-biler<br />

L200 / Sprinter / Gd<br />

samt div. varebiler/lastebiler i alle<br />

størrelser. Kjøper også personbiler<br />

fra 80-tallet og eldre<br />

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427<br />

ØNSKES LEID<br />

Båtplass for 2018 sesongen<br />

ønskes leid i tønsberg omegn.<br />

ring / sms 93493490<br />

BIL - MC - BÅT<br />

Lifan 50Q moped/scooter.kun<br />

jentekjørt 2000km-alltid lagret<br />

inne Selges tlf 90750221<br />

Tøff, rask og stilig Mercedes<br />

sportskupé kr 20.000,- Tlf:<br />

45268944<br />

MAT FRA HAVET<br />

Fiskebil med flotte fiskeprodukter kommer i morgen!<br />

<strong>Tønsberg</strong> v/Circle K (Slagenveien) fra kl. 10.00-14.00<br />

og Tolvsrødsenteret fra kl. 14.30-16.30<br />

Torsk i skiver pr.kg 99,-<br />

Seifilet pr.kg 89,-<br />

Lettsaltet uerfilet pr.kg 115,-<br />

Røkt torskefilet pr.kg 120,-<br />

Lettsaltet torskefilet pr.kg 120,-<br />

TILBUD:<br />

6,8 kr torskefilet<br />

pr. kartong kr 895,-<br />

5 kg torskeloins<br />

pr kartong kr 850,-<br />

Vi har også fiskekaker,<br />

fiskeball, klippfisk,<br />

reker, seifilet etc.<br />

Kveiteskiver pr.kg 189,-<br />

Lutfisk pr kg 75,-<br />

Torskefilet u/skinn pr kg 135,-<br />

Blandaball/<br />

Kristiansundball pr.kg 115,-<br />

OLE LØVOLD AS<br />

1971-2014 40 ÅR<br />

6530 AVERØY<br />

Tlf. fiskebilen 913 22 277<br />

HOROSKOP – UKE 19 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no<br />

VÆREN<br />

I ditt profesjonelle<br />

liv gjør du<br />

det bra. Du<br />

får ikke noe<br />

gratis for å<br />

si det slik, men til gjengjeld blir<br />

du skikkelig belønnet. Du har<br />

mange gode kreative ideer og<br />

meninger som dine foresatte<br />

gjerne lytter til. Nå er du selve<br />

motoren i ditt eget liv. Din selvtillit<br />

er sterk.<br />

Motto: Gi og du skal få!<br />

TYREN<br />

Med vitale<br />

Solen plassert<br />

sterkt i ditt<br />

eget stjernetegn,<br />

er det<br />

klart at du<br />

for tiden har<br />

masse vitalitet og pågangsmot.<br />

Du føler det nærmest som at en<br />

ny syklus har startet i livet ditt.<br />

Om du har bursdag denne uken<br />

eller ikke, koser og hygger du<br />

deg som bare det.<br />

Motto: Livet er rikt!<br />

TVILLINGENE<br />

En tid hvor<br />

ting går din<br />

vei i det<br />

meste du gjør.<br />

Du er også<br />

meget sosial<br />

av deg. Et kurs<br />

eller et seminar med venner og<br />

bekjente som deler de samme<br />

interessene som deg selv, blir<br />

helt topp.<br />

Du er flink til å finne den rette<br />

balansen mellom de ytre og<br />

indre verdier i livet ditt nå.<br />

Motto: Større enn selve livet!<br />

KREPSEN<br />

Planetene står<br />

høyt oppe i<br />

horoskopet<br />

ditt. Dette<br />

inviterer deg<br />

til å bli engasjert<br />

i ting ut<br />

mot verdenen. Å sitte hjemme<br />

og vente på at noe skal skje,<br />

bør du slettes ikke gjøre. Nå<br />

har du supre muligheter til å<br />

få anerkjennelse for det flotte<br />

mennesket du er.<br />

Motto: Spre dine vinger!<br />

LØVEN<br />

Sosiale sammenkomster,<br />

om det er<br />

privat eller i<br />

forbindelse<br />

med jobb og<br />

karriere, kan<br />

vise seg å bli meget fordelaktig<br />

for deg. Du har en indre kraft og<br />

styrke til å få til det meste. Det<br />

er bare en ting du bør huske<br />

på; om du strekker strikken for<br />

langt, kan den ryke.<br />

Motto: Realisme!<br />

JOMFRUEN<br />

Reiser lover<br />

bra denne<br />

uken. Jo lengre<br />

du drar<br />

av sted, des<br />

bedre ser det<br />

ut til å bli. Antagelig<br />

får du<br />

en del hyggelige overraskelser.<br />

Men dette er også en topp tid<br />

for skolegang og studier. Ny<br />

kunnskap om mangt et emne<br />

bare tar du til deg med fryd og<br />

glede. Du har også mange gedigne<br />

ideer.<br />

Motto: Intet menneske er en<br />

øde øy!


2. MAI 2018 BYAVISA TØNSBERG<br />

Arbeidsmarkedet litt bedre<br />

37<br />

Øvre Langgate 44 <strong>Tønsberg</strong><br />

Tlf. 33 31 35 63<br />

www.norskflid.no | tonsberg@norskflid.no<br />

Tlf: 33 37 99 90 – www.tonsberg-elektriske.no<br />

Ved utgangen av april var det registrert<br />

3.817 helt arbeidsledige i Vestfold,<br />

5 prosen t færre enn på samme tid i<br />

fjor. Det er fortsatt reduksjon innen de<br />

fleste yrkesgrupper og økt etterspørsel<br />

etter arbeidskraft, sier avdelingsdirektør<br />

Gunhild Løkkevol.<br />

– Selv om ledigheten er redusert i<br />

Vestfold de siste månedene, er reduksjonen<br />

mindre enn i de fleste andre<br />

fylkene, sier Løkkevol.<br />

Det har resultert i at Vestfold har<br />

den høyeste ledigheten blant fylkene i<br />

landet. I forhold til bruttoledigheten,<br />

som også omfatter arbeidssøkere på<br />

tiltak, har Vestfold den tredje høyeste<br />

ledigheten.<br />

Ledigheten utgjør 3,1 prosent av<br />

arbeidsstyrken mot 2,4 prosent for<br />

landet. Størst reduksjon er det innen<br />

industriarbeid og bygg- og anlegg. I<br />

disse næringene er det også god tilgang<br />

av stillinger.<br />

Av bykommunene har Larvik det<br />

lavest nivået med 2,4 prosent. Mens<br />

ledigheten er høyest i Horten med 3,8<br />

prosent. I <strong>Tønsberg</strong> er ledigheten 3,3<br />

prosent, som er 4 prosent færre enn på<br />

samme tid i fjor.<br />

Tilgangen av nye arbeidssøkere er nå<br />

915 per måned. Det tilsvarer en reduksjon<br />

med 8 prosent. Størst reduksjon<br />

ser vi innen bygg- og anlegg.<br />

Det ble registrert 1.648 ledige stillinger<br />

i april. Denne måneden har det<br />

vært mange stillinger innen næringsmiddelindustri,<br />

butikk og sykepleie.<br />

For å dra nytte av bedringen i arbeidsmarkedet<br />

må flere utvide det geografiske<br />

området hvor de søker jobb, og være<br />

yrkesmessig mobile. Etterspørselen<br />

etter arbeidskraft er ikke like stor alle<br />

plasser, og varierer mellom yrker og<br />

bransjer, sier Løkkevol.<br />

red@byavisatonsberg.no<br />

INFORMASJONSMØTE<br />

om «Dråpen i havet» og arbeidet for<br />

<br />

<br />

Er du interessert i å høre<br />

om vårt arbeid - eller kan tenke deg å<br />

reise ned som frivillig?<br />

www.drapenihavet.no Følg oss<br />

BILDEKRYSS<br />

Vår hos TRIX frisør<br />

DIVERSE VARER<br />

fra blant annet Bed Head, Osis,<br />

Redken og American crew<br />

LØSHÅR<br />

– mange muligheter og varianter<br />

30,- til<br />

100,-<br />

50,-<br />

pr.stk<br />

Smidrødveien 15,<br />

3120 <strong>Tønsberg</strong><br />

Tlf 33 32 03 39<br />

SVARPREMIE BILDEKRYSS<br />

Løsningsord sendes på e-post til<br />

grafisk@byavisatonsberg.no med ordet<br />

«Bildekryss» i emnefeltet, <br />

eller i posten til <br />

<strong>Byavisa</strong> <strong>Tønsberg</strong>, Torvgaten 1,<br />

3110 <strong>Tønsberg</strong>. Konvolutt må merkes<br />

«Bildekryss». Hver uke trekker vi ut en vinner som får<br />

to kinobilletter tilsendt. Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.<br />

NAVN: _________________________________________________<br />

ADRESSE: ______________________________________________<br />

Løsningsord forrige oppgave.: Rytterløs traver<br />

Kryssordvinner forrige uke: Bens Aarø, Tolvsrød<br />

VEKTEN<br />

Kjærligheten<br />

står høyt i<br />

kurs hos deg<br />

nå. Nå søker<br />

du en dypere<br />

lidenskap hos<br />

din elskede.<br />

Har dere noe usnakket, vil en<br />

reise gjøre store underverker.<br />

Det samme gjelder egentlig<br />

også for de som er single. Det<br />

ser ut som at en forelskelse er<br />

knyttet opp til en reise. Utlandet<br />

lokker.<br />

Motto: Hjertegod!<br />

SKORPIONEN<br />

Din egen<br />

planet, den<br />

intense<br />

Pluto, står<br />

i et meget<br />

gunstig<br />

forhold til<br />

vitale Solen på himmelen disse<br />

dagene. Det blir spesielt innen<br />

to områder du kommer til å<br />

merke det positive i dette. Det<br />

ene er kjærlighet og parforhold,<br />

og det andre er din gode evne<br />

til å kommunisere med andre.<br />

Motto: Dette lover godt!<br />

SKYTTEN<br />

Du har en<br />

egen evne til<br />

å overraske<br />

andre på en<br />

spennende og<br />

positiv måte.<br />

Jobben blir<br />

viktig i så henseende. Men ikke<br />

legg forventningslista for høyt.<br />

Hvis så, kan du gå på en liten<br />

energismell. Det blir viktig å<br />

finne en balanse mellom livets<br />

ytre verdier og de indre inne i<br />

din egen sjel.<br />

Motto: Ingenting er gratis!<br />

STEINBUKKEN<br />

Din personlige<br />

innflytelse<br />

over andre<br />

mennesker er<br />

stor for tiden.<br />

Du vinner<br />

lett igjennom<br />

med dine meninger og ideer.<br />

I hvert fall så lenge som du<br />

respekterer andres og din egen<br />

integritet. Penger gjennom<br />

jobben du gjør, ser bra ut. Mulig<br />

at det også blir en aldri så liten<br />

flørt på arbeidsplassen.<br />

Motto: Unngå feilgrep!<br />

VANNMANNEN<br />

Å ta en liten<br />

kalkulert risiko,<br />

ser ut som det<br />

vil gagne deg.<br />

Det kan være at<br />

dette stammer<br />

fra at du får en<br />

kjempeide som<br />

du ikke greier å<br />

slippe taket i. I alle fall ser hjernen<br />

din ut som at den jobber på<br />

overtid for si det slik. Du tenker<br />

raskt og er i tillegg flink til å<br />

ordlegge deg.<br />

Motto: Ikke vær overfladisk!<br />

FISKENE<br />

Det ser ut til<br />

å være en fin<br />

fremgang på<br />

flere felter<br />

i livet ditt.<br />

Det eneste<br />

du egentlig<br />

må gjøre, er å gripe fatt i dem.<br />

Økonomien ser lovende ut, det<br />

samme gjelder reiser og alle<br />

former for kommunikasjon. I<br />

hjemmet legger du masse kjærlighet<br />

og harmoni.<br />

Motto: Livet er rikt!


Bolærnebåten med helgerute<br />

Båten Færderfjord åpnet i helgen og<br />

kjører helgeruter fram til sansankthans.<br />

Fra sankthans er det rute hver dag fram<br />

til skolestart. Denne sesongen går båten<br />

fra den gamle Lecabrygga, 200 meter<br />

38<br />

BYAVISA TØNSBERG 2. MAI 2018<br />

fra kanalbrygga øst for Dags marked på<br />

grunn av byggevirksomhet på kaia. Kaia<br />

tilpasses i disse dager for passasjerdrift<br />

av Færderfjord. I pinsehelgen blir det<br />

utvidet rute fra torsdag til mandag.<br />

Båten Færderfjord har i vinter gått gjennom<br />

en ny oppgradering teknisk på aksling<br />

og propellsystem og gearsystem og<br />

skulle være klar for ny sommersesong.<br />

Ansvarlig salg av alkohol<br />

<strong>Tønsberg</strong> kommune arrangerer kurs - Ansvarlig salg av alkohol<br />

som er rettet mot salg og salgssteder i kommunene. Kurset finner<br />

sted 23. mai i Grandgården Mat & Drikke. Målsettingen er<br />

å styrke overholdelse av alkoholloven, forbygge salg mot mindreårige,<br />

sikre gode rutiner og skape nettverk i bransjen.<br />

Bryllup på Refsnes Gods<br />

Historiske og ærverdige Hotell Refsnes Gods har flotte selskapslokaler enten dere ønsker en stor<br />

bryllupsfest eller en privat feiring. Vår deilige hage er velegnet for utendørsvielse, og vil dere<br />

ankomme selskapet ekstra elegant, kan dere leie vår Rolls Royce eller legge til med båt på vår<br />

brygge. Vi ligger vestvendt til på vakre Jeløy midt i Oslofjorden. Bryllupsnatten kan dere tilbringe i<br />

en av våre vakre suiter, og dagen derpå nyte en sen og god frokost, gjerne sammen med gjestene.<br />

Gjestfrihet – den gang som nå<br />

Refsnes Gods arrangerer<br />

bryllupet slik dere ønsker<br />

HOTELL REFSNES GODS Godset 5, NO-1518 Moss<br />

www.refsnesgods.no


2. MAI 2018<br />

BYAVISA TØNSBERG<br />

39<br />

tv<br />

hele uken<br />

2.5-8.5<br />

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag<br />

06:20 Morgensending<br />

17:15 Filmavisen 1957<br />

17:50 Billedbrev fra Europa:<br />

Romas fontener<br />

18:00 Dagsnytt atten<br />

18:50 Distriktsnyheter<br />

19:00 Dagsrevyen<br />

19:45 Generasjoner: Far forandrer<br />

seg<br />

20:25 Norge nå<br />

20:55 Distriktsnyheter<br />

21:00 Dagsrevyen 21<br />

21:20 Brennpunkt: Legekoden<br />

22:20 THIS IS IT<br />

23:00 Distriktsnyheter<br />

23:05 Kveldsnytt<br />

23:20 Torp<br />

23:50 Lisenskontrolløren: Søta<br />

bror<br />

00:20 Chicago Fire<br />

06:20 Morgensending<br />

12:15 Miss Marple: Mord er<br />

ingen sak<br />

13:50 Det gode bondeliv<br />

14:20 Folk: Skjærgårdens<br />

voktere<br />

15:00 Hele Norge rydder<br />

17:00 NRK nyheter<br />

17:15 Hele Norge rydder<br />

17:50 Hele Norge rydder<br />

18:50 Distriktsnyheter<br />

19:00 Dagsrevyen<br />

19:45 Norge nå<br />

20:55 Distriktsnyheter<br />

21:00 Dagsrevyen 21<br />

21:25 Debatten<br />

22:25 Helikopterranet<br />

22:55 Distriktsnyheter<br />

23:00 Kveldsnytt<br />

23:15 Harvey Weinstein - Hollywoods<br />

rovdyr<br />

00:05 Chicago Fire<br />

00:45 Chicago Fire<br />

06:20 Morgensending<br />

13:50 Det gode bondeliv<br />

14:20 I jegerens gryte<br />

15:05 Motorsøstre<br />

15:20 Eides språksjov<br />

16:00 Severin<br />

16:30 Monsen, Monsen og<br />

Mattis<br />

17:00 NRK nyheter<br />

17:15 Filmavisen 1957<br />

17:50 180 meter med Svelvikferja<br />

18:00 Friidrett: Diamond League<br />

18:50 Distriktsnyheter<br />

19:00 Dagsrevyen<br />

19:30 Norge Rundt<br />

19:55 Beat for beat<br />

20:55 Ramm, ferdig, gå!<br />

21:30 Adresse Lisboa<br />

22:30 Unge inspektør Morse<br />

23:00 Kveldsnytt<br />

23:15 Unge inspektør Morse<br />

00:15 Ein fest for Shirley Bassey<br />

06:55 Det er ikke så dumt å bli<br />

gammel<br />

07:55 Hagen min<br />

08:35 Team Bachstad i østerled<br />

09:15 Gull på markedsplassen<br />

10:15 Mesternes mester<br />

11:15 Mesternes mester<br />

12:15 Columbo<br />

13:50 Generasjoner: Far forandrer<br />

seg<br />

14:30 Ugressmiddelet som splitter<br />

Europa<br />

16:00 Handlingens menn<br />

17:00 Beat for beat<br />

18:00 Hygge i hagen<br />

19:00 Lørdagsrevyen<br />

19:45 Lotto<br />

19:55 Klassequizen<br />

20:55 Tidsbonanza<br />

21:45 Fenomenet Elvis<br />

22:35 Svart humor<br />

23:00 Kveldsnytt<br />

23:15 Kodenavn: Mercury<br />

06:30 Morgensending<br />

08:10 Norge Rundt<br />

08:35 Team Bachstad i østerled<br />

09:15 Gull på markedsplassen<br />

10:15 Adresse Lisboa<br />

11:15 Klassequizen<br />

12:15 Columbo<br />

13:50 Film: Sommaren med<br />

Göran<br />

15:20 Lego - en hemmelig<br />

verden<br />

16:10 Ramm, ferdig, gå!<br />

16:45 Toppserien: Stabæk - Røa<br />

18:00 Europeisk naturdag<br />

19:00 Søndagsrevyen<br />

19:45 Sportsrevyen<br />

20:05 Fantastiske fjell - livet over<br />

skyene<br />

20:55 Torghatten<br />

22:25 Mammasjokket<br />

23:00 Kveldsnytt<br />

23:20 30 grader i februar<br />

00:20 Signaturen til en morder<br />

06:20 Morgensending<br />

13:50 Det gode bondeliv<br />

14:20 I jegerens gryte<br />

15:05 Motorsøstre<br />

15:20 Eides språksjov<br />

16:00 Severin<br />

16:30 Monsen, Monsen og<br />

Mattis<br />

17:00 NRK nyheter<br />

17:15 Filmavisen 1957<br />

17:55 Nye triks<br />

18:50 Distriktsnyheter<br />

19:00 Dagsrevyen<br />

19:45 Sannheten om trening<br />

20:25 Norge nå<br />

20:55 Distriktsnyheter<br />

21:00 Dagsrevyen 21<br />

21:20 Fader Brown<br />

22:05 Liberty<br />

23:04 Distriktsnyheter<br />

23:10 Kveldsnytt<br />

23:25 Hinterland<br />

06:20 Morgensending<br />

13:50 Det gode bondeliv<br />

14:20 I jegerens gryte<br />

15:05 Motorsøstre<br />

15:20 Eides språksjov<br />

16:00 Severin<br />

16:30 Monsen, Monsen og<br />

Mattis<br />

17:00 NRK nyheter<br />

17:15 Filmavisen 1957<br />

17:55 Hagen min<br />

18:35 Extra<br />

18:50 Distriktsnyheter<br />

19:00 Dagsrevyen<br />

19:45 Hagen min<br />

20:25 Norge nå<br />

20:55 Distriktsnyheter<br />

21:00 Eurovision Song Contest<br />

2018: Semifinale 1<br />

23:00 Kveldsnytt<br />

23:15 Vita & Wanda: Sminkekurs<br />

23:35 Tidsbonanza<br />

00:25 Chicago Fire<br />

06:00 Morgensending<br />

12:00 Sommerhytta 18<br />

13:00 Dyrepasserne<br />

13:30 Property Brothers<br />

14:30 Love it or List it<br />

15:30 Solsidan<br />

16:00 Solsidan<br />

16:30 Home and Away<br />

17:00 Home and Away<br />

17:30 Tid for hjem<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Sommerhytta 19<br />

20:00 Samme tid neste år<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:40 Petter uteligger: En ny<br />

sjanse<br />

22:40 Tjukken & Lillemor 3<br />

23:40 Åsted Norge 9<br />

00:40 Criminal Minds<br />

06:00 Morgensending<br />

12:00 Sommerhytta 19<br />

13:00 Dyrepasserne<br />

13:30 Property Brothers<br />

14:30 Love it or List it<br />

15:30 Solsidan<br />

16:00 Solsidan<br />

16:30 Home and Away<br />

17:00 Home and Away<br />

17:30 Tid for hjem<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Sommerhytta 20<br />

20:00 Helsekontrollen 4<br />

20:30 TV 2 hjelper deg 12<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:40 Stian Blipp Show 9<br />

22:40 Huskestue 8<br />

23:40 Criminal Minds 16<br />

00:35 Criminal Minds<br />

06:00 Morgensending<br />

13:00 Dyrepasserne<br />

13:30 Property Brothers<br />

14:30 Love it or List it<br />

15:30 Helsekontrollen 4<br />

16:00 TV 2 hjelper deg 12<br />

16:30 Home and Away<br />

17:00 Home and Away<br />

17:30 Tid for hjem<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Dyrepasserne 5<br />

19:30 Norske talenter 31<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:40 Norske talenter 32<br />

22:15 Senkveld med Thomas og<br />

Harald 13<br />

23:20 Roeng<br />

23:50 Stian Blipp Show 9<br />

00:50 Chaos<br />

06:00 Morgensending<br />

07:50 Bonanza<br />

08:55 Bonanza<br />

09:55 MACGYVER<br />

10:55 MACGYVER<br />

11:55 MACGYVER<br />

13:00 Øya<br />

14:00 Hagetid<br />

15:00 Reisen hjem 5<br />

15:30 Mer enn gull 5<br />

16:30 Norske talenter 31<br />

18:00 Norske talenter 32<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Samme tid neste år<br />

20:00 Århundrets stemme 18<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:15 Været<br />

21:20 Sportsnyhetene<br />

21:40 Århundrets stemme 19<br />

22:15 Gullruten 2018<br />

00:15 Gullrutens Fagpris 2018<br />

06:00 Morgensending<br />

08:55 Bonanza<br />

09:55 MACGYVER<br />

10:55 MACGYVER<br />

11:55 MACGYVER<br />

13:00 Øya<br />

14:00 Roeng<br />

14:30 Gullruten 2018<br />

16:30 Århundrets stemme 18<br />

17:30 Århundrets stemme 19<br />

18:00 Reisen hjem 6<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Tjukken & Lillemor 3<br />

20:00 Huskestue 9<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:45 Beck: Den siste dagen<br />

22:45 Beck: Den siste dagen<br />

23:45 Mer enn gull 5<br />

00:45 Samme tid neste år<br />

Har du tomter for salg?<br />

06:00 Morgensending<br />

12:00 Sommerhytta 20<br />

13:00 Dyrepasserne<br />

13:30 Property Brothers<br />

14:30 Love it or List it<br />

15:30 Solsidan<br />

16:00 Solsidan<br />

16:30 Home and Away<br />

17:00 Home and Away<br />

17:30 Tid for hjem<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Sommerhytta 21<br />

20:00 Tjukken & Lillemor 4<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:40 Åsted Norge 10<br />

22:40 Petter uteligger: En ny<br />

sjanse<br />

23:40 Blindspot 19<br />

00:40 Criminal Minds<br />

06:00 Morgensending<br />

10:00 God morgen Norge<br />

12:00 Sommerhytta 21<br />

13:00 Dyrepasserne<br />

13:30 Property Brothers<br />

14:30 Love it or List it<br />

15:30 Solsidan<br />

16:00 Solsidan<br />

16:30 Home and Away<br />

17:00 Home and Away<br />

17:30 Tid for hjem<br />

18:30 Nyhetene<br />

18:45 Været<br />

18:50 Sportsnyhetene<br />

19:00 Sommerhytta 22<br />

20:00 Mer enn gull 6<br />

21:00 Nyhetene<br />

21:20 Været<br />

21:25 Sportsnyhetene<br />

21:40 Grey’s Anatomy 21<br />

22:40 Good Doctor, The 18<br />

23:30 Madam Secretary 17<br />

00:25 Criminal Minds<br />

“Øhrebekken” Smidsrødveien 107, 3120 Nøtterøy<br />

Telefon: 33 31 86 10 - www.lillesandhus.no Ta gjerne kontakt med oss på tlf 33 31 86 10<br />

06:00 Morgensending<br />

11:00 Sinnasnekker’n<br />

12:00 4-stjerners middag<br />

13:00 Ja vi elsker camping<br />

14:00 Cougar Town<br />

14:30 The Big Bang Theory<br />

15:00 The Big Bang Theory<br />

15:30 Friends<br />

16:00 Friends<br />

16:30 Friends<br />

17:00 Two and a Half Men<br />

17:30 Two and a Half Men<br />

18:00 Two and a Half Men<br />

18:30 The Big Bang Theory<br />

19:00 The Big Bang Theory<br />

19:30 4-stjerners middag<br />

20:30 Ja vi elsker camping<br />

21:30 Ullared<br />

22:30 Praktisk info med Jon<br />

Almaas<br />

23:30 Brille<br />

00:30 Castle<br />

06:00 Morgensending<br />

11:00 Sinnasnekker’n<br />

12:00 4-stjerners middag<br />

13:00 Ja vi elsker camping<br />

14:00 Cougar Town<br />

14:30 The Big Bang Theory<br />

15:00 The Big Bang Theory<br />

15:30 Friends<br />

16:00 Friends<br />

16:30 Friends<br />

17:00 Two and a Half Men<br />

17:30 Two and a Half Men<br />

18:00 Two and a Half Men<br />

18:30 The Big Bang Theory<br />

19:00 The Big Bang Theory<br />

19:30 4-stjerners middag<br />

20:30 Ja vi elsker camping<br />

21:30 Første date<br />

22:30 The Big Bang Theory<br />

23:00 Brille<br />

00:00 Castle<br />

00:55 CSI<br />

06:00 Morgensending<br />

13:00 Ja vi elsker camping<br />

14:00 Mom<br />

14:30 The Big Bang Theory<br />

15:00 The Big Bang Theory<br />

15:30 Friends<br />

16:00 Friends<br />

16:30 Friends<br />

17:00 Two and a Half Men<br />

17:30 Two and a Half Men<br />

18:00 Two and a Half Men<br />

18:30 The Big Bang Theory<br />

19:00 The Big Bang Theory<br />

19:30 Ullared<br />

20:30 Neste sommer<br />

21:00 Thomas Giertsen: Helt<br />

perfekt<br />

21:30 Hvite gutter<br />

22:00 Praktisk info med Jon<br />

Almaas<br />

23:00 Transformers: Age of<br />

Extinction<br />

06:15 Morgensending<br />

10:25 Friends<br />

10:55 Friends<br />

11:30 Friends<br />

12:00 Two and a Half Men<br />

12:30 Two and a Half Men<br />

13:00 Two and a Half Men<br />

13:30 Two and a Half Men<br />

14:00 Two and a Half Men<br />

14:30 Two and a Half Men<br />

15:00 Two and a Half Men<br />

15:30 Two and a Half Men<br />

16:00 Ullared<br />

17:00 Første date<br />

18:00 71° nord - Norges tøffeste<br />

kjendis<br />

19:30 Neste sommer<br />

20:00 En hyllest til Jahn Teigen<br />

21:30 Mission: Impossible -<br />

Rogue Nation<br />

00:00 The Girl with the Dragon<br />

Tattoo<br />

06:00 Morgensending<br />

12:00 Friends<br />

12:30 Two and a Half Men<br />

13:00 Two and a Half Men<br />

13:30 Two and a Half Men<br />

14:00 Two and a Half Men<br />

14:30 Two and a Half Men<br />

15:00 Two and a Half Men<br />

15:30 Two and a Half Men<br />

16:00 Ja vi elsker camping<br />

17:00 Ja vi elsker camping<br />

18:00 Ja vi elsker camping<br />

19:00 Ja vi elsker camping<br />

20:00 71° nord - Norges tøffeste<br />

kjendis<br />

21:30 Neste sommer<br />

22:00 Thomas Giertsen: Helt<br />

perfekt<br />

22:30 Hvite gutter<br />

23:00 Praktisk info med Jon<br />

Almaas<br />

00:00 Brille<br />

06:00 Morgensending<br />

14:00 Mom<br />

14:30 The Big Bang Theory<br />

15:00 The Big Bang Theory<br />

15:30 Friends<br />

16:00 Friends<br />

16:30 Friends<br />

17:00 Two and a Half Men<br />

17:30 Two and a Half Men<br />

18:00 Two and a Half Men<br />

18:30 The Big Bang Theory<br />

19:00 The Big Bang Theory<br />

19:30 4-stjerners middag<br />

20:30 Ja vi elsker camping<br />

21:30 The Big Bang Theory<br />

22:00 America’s Funniest Home<br />

Videos<br />

22:30 Neste sommer<br />

23:00 Thomas Giertsen: Helt<br />

perfekt<br />

23:30 Brille<br />

00:30 Castle<br />

06:00 Morgensending<br />

11:00 Sinnasnekker’n<br />

12:00 4-stjerners middag<br />

13:00 Ja vi elsker camping<br />

14:00 Mom<br />

14:30 The Big Bang Theory<br />

15:00 The Big Bang Theory<br />

15:30 Friends<br />

16:00 Friends<br />

16:30 Friends<br />

17:00 Two and a Half Men<br />

17:30 Two and a Half Men<br />

18:00 Two and a Half Men<br />

18:30 The Big Bang Theory<br />

19:00 The Big Bang Theory<br />

19:30 4-stjerners middag<br />

20:30 Ja vi elsker camping<br />

21:30 Praktisk info med Jon<br />

Almaas<br />

22:30 Første date<br />

23:30 Brille<br />

00:30 Castle<br />

06:00 Morgensending<br />

07:35 Ellen DeGeneres Show<br />

08:30 Dr. Phil<br />

09:20 Dr. Phil<br />

10:10 NCIS: New Orleans<br />

11:05 NCIS: Los Angeles<br />

12:00 Ellen DeGeneres Show<br />

13:00 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

14:00 Sex og singelliv<br />

14:30 Hele Norge baker<br />

15:30 Masterchef USA<br />

16:30 Svenske Hollywoodfruer<br />

17:30 Luksusfellen Sverige<br />

18:30 Boligjakten<br />

19:30 Luksusfellen<br />

20:30 Luksusfellen Sverige<br />

21:30 Lethal Weapon<br />

22:30 Paradise Hotel<br />

23:30 Sex og singelliv<br />

00:05 Svenske Hollywoodfruer<br />

06:00 Morgensending<br />

08:30 Dr. Phil<br />

09:20 Dr. Phil<br />

10:10 NCIS: New Orleans<br />

11:05 NCIS: Los Angeles<br />

12:00 Ellen DeGeneres Show<br />

13:00 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

14:00 Sex og singelliv<br />

14:30 Hele Norge baker<br />

15:30 Masterchef USA<br />

16:30 Svenske Hollywoodfruer<br />

17:30 Luksusfellen Sverige<br />

18:30 Boligjakten<br />

19:30 Luksusfellen<br />

20:30 Eventyrlig oppussing<br />

21:30 Han heter ikke William<br />

22:00 Han heter ikke William<br />

22:30 Paradise Hotel<br />

23:30 Sex og singelliv<br />

00:05 Svenske Hollywoodfruer<br />

06:00 Masterchef USA<br />

06:45 Boligjakten<br />

07:35 Ellen DeGeneres Show<br />

08:30 Dr. Phil<br />

09:20 Dr. Phil<br />

10:10 NCIS: New Orleans<br />

11:05 NCIS: Los Angeles<br />

12:00 Ellen DeGeneres Show<br />

13:00 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

14:00 Gordon Ramsay rydder<br />

opp<br />

15:00 Masterchef USA<br />

16:00 Svenske Hollywoodfruer<br />

17:00 Luksusfellen Sverige<br />

18:00 Boligjakten<br />

19:05 Jakten på den grønne<br />

diamant<br />

21:30 Grandma<br />

23:05 Smokey and the Bandit<br />

01:10 Svenske Hollywoodfruer<br />

06:00 Morgensending<br />

08:30 Hele Norge baker<br />

09:30 Hele Norge baker<br />

10:30 Ellen DeGeneres Show<br />

11:30 Ellen DeGeneres Show<br />

12:30 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

13:30 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

14:30 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

15:30 The Real Housewives of<br />

Orange County<br />

16:30 The F Word<br />

17:30 The Mick<br />

18:00 The Mick<br />

18:30 Will & Grace<br />

19:05 Nilens juvel<br />

21:30 Unbroken<br />

00:20 Smokey and the Bandit på<br />

farten igjen<br />

06:00 Playing House<br />

06:25 Ellen DeGeneres Show<br />

07:10 Ellen DeGeneres Show<br />

07:55 Hele Norge baker<br />

08:50 Gordon Ramsay rydder<br />

opp<br />

09:50 Ellen DeGeneres Show<br />

10:50 Ellen DeGeneres Show<br />

11:50 Jakten på den grønne<br />

diamant<br />

14:05 Boligjakten<br />

15:05 Luksusfellen<br />

16:05 Luksusfellen<br />

17:05 Luksusfellen<br />

18:00 Luksusfellen<br />

19:00 OSL 24-7<br />

19:30 OSL 24-7<br />

20:00 Luksusfellen Sverige<br />

21:00 What Happens in Vegas<br />

23:00 Smokey and the Bandit 3<br />

00:50 Lethal Weapon<br />

06:00 Morgensending<br />

11:05 NCIS: Los Angeles<br />

12:00 Ellen DeGeneres Show<br />

13:00 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

14:00 The Mick<br />

14:30 Gordon Ramsay rydder<br />

opp<br />

15:30 Masterchef USA<br />

16:30 Svenske Hollywoodfruer<br />

17:30 Luksusfellen Sverige<br />

18:30 Boligjakten<br />

19:30 Luksusfellen<br />

20:30 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

21:30 NCIS: New Orleans<br />

22:30 Paradise Hotel<br />

23:30 Han heter ikke William<br />

00:00 Sex og singelliv<br />

00:35 Girlfriends’ Guide to<br />

Divorce<br />

06:00 Morgensending<br />

10:10 NCIS: New Orleans<br />

11:05 NCIS: Los Angeles<br />

12:00 Ellen DeGeneres Show<br />

13:00 The Real Housewives of<br />

Orange County<br />

14:00 Sex og singelliv<br />

14:30 Gordon Ramsay rydder<br />

opp<br />

15:30 Masterchef USA<br />

16:30 Svenske Hollywoodfruer<br />

17:30 Luksusfellen Sverige<br />

18:30 Boligjakten<br />

19:30 Luksusfellen<br />

20:30 The F Word<br />

21:30 OSL 24-7<br />

22:00 OSL 24-7<br />

22:30 Paradise Hotel<br />

23:30 Sex og singelliv<br />

00:05 Real Housewives of<br />

Beverly Hills<br />

©Mediabuddy


Profesjonelt, personlig og hyggelig!<br />

Bestill time nå<br />

– Fordi personlig service betyr noe!<br />

i Kammegaten 5.<br />

Tlf. 33317307 • www.tonsbergoptiske.no<br />

Uønsket: Ingen tvil her, dørselgere bør finne andre steder å oppsøke med<br />

sine varer. Solvang er ikke stedet for dem.<br />

FOTO: ESPEN JØRGENSEN<br />

Liten: En liten urban toseter som sikkert gir mye moro bak rattet FOTO: ESPEN JØRGENSEN<br />

Tall om ting<br />

Kjøkkenvekt: God gammel kjøkkenvekt som ble observert på Sem. They<br />

Don’t Make ’Em Like That Anymore.<br />

FOTO: ESPEN JØRGENSEN<br />

Din lokale elektriker<br />

Halfdan Wilhelmsens allé 37, 3117 <strong>Tønsberg</strong><br />

Tlf. 33 30 13 90 – petinstallasjon.no<br />

UKENS BIL<br />

195.000,-<br />

Honda CR-V EXECUTIVE - Skinn/Aut/Navi/Ryggekamera/Hengerfeste++<br />

2012, 155 000 km<br />

Trofaste: Dette stokkand-paret virket å ha et godt øye til hverandre.<br />

FOTO: ESPEN JØRGENSEN<br />

Størst i <strong>Tønsberg</strong><br />

Opplag: 20.200 hver onsdag!<br />

06.42<br />

Sol ned<br />

i dag: 20.03<br />

Sol opp<br />

i morgen: 06.39<br />

Sol ned<br />

i morgen: 20.05<br />

33<br />

barn ble født<br />

i <strong>Tønsberg</strong><br />

i forrige uke.<br />

PÅ JAKT ETTER NY<br />

BRUKTBIL?<br />

SE VÅRT UTVALG PÅ<br />

WWW.HEDDE.AS<br />

NARVERØDVEIEN 40,<br />

3113 TØNSBERG<br />

Tlf. 411 38 000<br />

24<br />

ganger ble kanalbrua<br />

åpnet i løpet<br />

av forrige uke.<br />

5.402<br />

besøkende på<br />

biblioteket i<br />

forrige uke.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!