11.10.2018 Views

Felleskjopet_forsesong2019

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Førsesongsal<br />

Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 14.12.2018<br />

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018.<br />

Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Langsiktig planlegging lønar seg<br />

Under førsesongsalget kan du som kunde nå gjera gode kjøp av maskiner du ønsker levert<br />

før neste sesong startar.<br />

Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalget er at når<br />

me bestiller maskinane frå våre leverandørar tidleg, har dei<br />

moglegheit til å planleggje produksjonen slik at den blir mest<br />

mogleg effektiv. Leverandørane gjev oss då reduserte prisar<br />

på produkt bestilt under førsesongsalget, noko som vi igjen<br />

førar tilbake til deg som kunde - i form av endå lågare prisar!<br />

Bladet du nå les, viser eit utvalg av produkta vi har førsesongsalg<br />

på. Om produktet du er interessert i, ikkje er<br />

med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein av<br />

våre seljarar så finn dykk rett pris på rett produkt. Navn<br />

og telefonnummer til seljarane finn du på siste side.<br />

Väderstad NZM såbedsharv<br />

3 punktmontert harv med store hjul og unikt drag.<br />

• Arbeidsbreidde 5 meter<br />

• Draget gjer at harva er veldig stabil under arbeid<br />

• Hydraulisk sloddeplank<br />

Kampanjepris frå 87 750,-<br />

Väderstad NZA såbedsharv<br />

Profesjonelle slepe - har ver med solid rame og ekstra stor vridnings<br />

stabilitet.<br />

• Arbeidsbreidder på 5 - 10 meter<br />

• HD hydraulisk sloddeplanke med stabilisatorstag<br />

• Hydraulisk djubdejustering med minne<br />

Kampanjepris frå 173 000,-<br />

NZA 500ST<br />

LEASING<br />

1 186,- pr. mnd.<br />

NZM500<br />

2<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Väderstad Carrier<br />

• 3- punkt maskin, nokre modellar kan utstyrast med slepedrag<br />

• Slepemodell kan påmonterast Crossboard sloddeplanke<br />

• Kan leverast med Ø45 / Ø47 skåler eller nyheten Crosscutter<br />

• Fleire ulike etterpakkarar å velge mellom<br />

Kampanjepris frå 120 400,-<br />

3 meter Soilrunner<br />

Väderstad Carrier X og XL<br />

Solid og effektiv slept skålharv med transporthjul.<br />

• Arbeidsbreidder fra 4,25 m<br />

• Transportbreidde 2,85 m<br />

• X modell: Ø45 eller Ø47 skåler eller nyheten Crosscutter<br />

• XL modell: Ø51 eller Ø61 cm koniske skåler<br />

• Fleire ulike etterpakkarar å velge mellom<br />

Kampanjepris frå 237 600,-<br />

Carrier X 4,25 meter SoilRunner<br />

Väderstad Rapid såmaskin<br />

Kombisåmaskin med fantastisk presisjon.<br />

• Stort utvalg av forredskap<br />

• Kan utstyrast med Biodrill grasfrøsåmaskin<br />

• Väderstad E-kontroll<br />

• Trådløs kommunikasjon gjer enkel betening<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

3


Väderstad Rollex og Rexius<br />

Solid og driftsikre tromlar der valget av ringtype avgjer arbeidsoppgåvene.<br />

• Arbeidsbreidder fra 4,5 til 12,3 meter<br />

• For vanlig tromling; Cambridge eller Cambridge HD<br />

(Rexius) ringar<br />

• Kan leverast med BioDrill såmaskin<br />

• For jordarbeiding; Crosskill-ringar i kombinasjon<br />

med Crossboard sloddeplank<br />

Kampanjepris frå 82 300,-<br />

Rollex 450 Cambridge<br />

LEASING<br />

984,- pr. mnd.<br />

3 METER<br />

Einböck Pneumaticstar Grasfrøsåmaskin<br />

Luftdreven såeinhet påmontert ei langfingerharv.<br />

Du får ein perfekt og effektiv maskin til fornying og vedlikehald av eng, beiter og til såing i pløyd mark.<br />

• Luftar, sår og nedmolder i same operasjon<br />

• Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget<br />

• Arbeidsbreidder fra 3 til 12 m<br />

Kampanjepris frå 72 800,-<br />

3 meter<br />

4<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


NYHEIT!<br />

LEASING<br />

5 485,- pr. mnd.<br />

4 METER<br />

Kivi-Pekka Steinhentar<br />

Pel-tuote Oy er ny leverandør dette året, og er ein finsk<br />

produsent som lagar maskinar til ekstreme forhald.<br />

Kivi-Pekka er solide steinhenterar med lang levetid.<br />

Maskinen vert levert med arbeidsbreddane 4, 5, 6 eller 7 m.<br />

Ny modell for 2019 sesongen har heile 7 meter arbeidsbredde.<br />

Med store sold og brei innmating har maskinane stor kapasitet.<br />

Maskinane kan plukka stein opp mot 50 cm med ekstrautstyret<br />

Flex Drum.<br />

Maskinane er drevne mekanisk via traktorens kraftuttak.<br />

Dei har eit lågt kraftbehov, frå 70 hk (4 meter).<br />

Kivi-Pekka - steinhentaren for både bonden og entreprenøren!<br />

Kampanjepris frå 405 900,-<br />

4 meter<br />

5


Duun SP200 Gjødselpumpe<br />

Duun SP200 Gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore<br />

gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter.<br />

• Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe<br />

• Energieffektiv – skånsom mot traktoren<br />

• Effektbehov 45 hk/35 kw pto<br />

• Lastekapasitet 5000 l/min<br />

• Rørekapasitet 9000 l/min<br />

• Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk<br />

med mindre skumdanning<br />

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid<br />

Kampanjepris frå 85 500,-<br />

LEASING<br />

1 155,- pr. mnd.<br />

SP200<br />

Duun SP400 Gjødselpumpe<br />

Duun SP400 Gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets<br />

gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet.<br />

• Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe<br />

• 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent<br />

• Energieffektiv – skånsom mot traktoren<br />

• Effektbehov 85 hk<br />

• Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min)<br />

• Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min)<br />

• Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk<br />

med mindre skumdanning<br />

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid<br />

Kampanjepris frå 96 500,-<br />

(manuell betjening)<br />

6<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Duun Propellomrørar PO50/70<br />

Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar<br />

som vert levert i 5 eller 7 meter lengde.<br />

Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon<br />

med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast over<br />

høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødselmiksaren<br />

utstyrast med mellomstykket PA20.<br />

Kampanjepris frå 22 750,-<br />

Duun veggmontert<br />

Propellomrørar VPO20<br />

Propellomrørar for fastmontering i vegg.<br />

Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhald<br />

til vegg. Brukar same propell som PO50/70.<br />

Kampanjepris frå 27 800,-<br />

NYHEIT!<br />

HMR Voss Slangespreiaranlegg<br />

Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda.<br />

Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar. Spreiaren kan væra ein<br />

fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken. I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire<br />

slangetromlar for transport og lagring av slangen.<br />

Ta kontakt for eit godt tilbod!<br />

7


Fliegl Gjødselvogner<br />

Fliegl tilbyr eit stort utval av gjødselvogner i alle utstyrsnivå.<br />

• Vakumvogner frå 3-30 m3<br />

• Stålvogner med høgtrykkspumpe frå 5-25 m<br />

• Glassfibervogner med høgtrykkspumpe frå 6-18,5 m3<br />

• Fastgjødselvogner frå 6-19 m3 3<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

8<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Kampanjepris frå 159 000,-<br />

NY-<br />

LANSERING!<br />

Underhaug Avlessarvogn - ny produksjon i vinter!<br />

Avlessarvogna frå Underhaug er ein klassikar i norsk landbruk. Frå seint 70 tall og utover i 80 og 90 tallet blei det på<br />

Underhaugsfabrikken på Nærbø produsert over 12 000 vogner. Fleire avlessarvogner er i daglig drift den dag i dag,<br />

og vognene bærer preg av slitasje etter mange års bruk.<br />

Nå har du moglegheit til å skaffa deg ei ny avlessarvogn. På grunn av aukande etterspurnad ynskjer Underhaug å ta opp<br />

att produksjonen av 3,7 meter utgåva. Produksjonsoppstart er avhengig av at det vert selde nok vogner i haust!<br />

Underhaug Grasfrøsåmaskin<br />

Underhaugs grasfrøsåmaskin er ein enkel såmaskin veleigna<br />

for reparasjon av eng, beiter og grasplen.<br />

• Leverast i 2,5 og 3 meter arbeidsbredde<br />

Kampanjepris frå 28 600,-<br />

9


NYHEIT!<br />

Vicon Lessevogn<br />

For 2019 sesongen kan FKRA endelig tilby 4 små og lette lessevogner<br />

- med lastekapasitet frå 28 m3 til 39 m3!<br />

• Alle er utstyrt med pickup m/innmaterarmar<br />

• Alpex 280 er ein lågbygd modell som kan leverast med<br />

opptil 16 knivar<br />

• Feedex 300, 360 og 390 kan leverast med opptil 33 knivar<br />

Kampanjepris frå 242 000,-<br />

ALPEX280<br />

10<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING<br />

Frå 2 925,-<br />

pr. mnd.<br />

ASW110<br />

Fliegl ASW Avskyvervogn<br />

Heilgalvanisert vogn med brems på alle hjul som standard.<br />

Når vogna skal tømast vert framveggen pressa bakover ved hjelp<br />

av hydraulikk. Dermed vert vogna tømt utan at tyngdepunktet<br />

vert lyfta oppover, slik det er tilfelle når ein tømer ein vanlig tilhengar.<br />

Faren for kveltring under tømming er dermed minska<br />

betrakteleg.<br />

Under påfylling av masse som inneheld mykje luft, f.eks snitta<br />

gras, kan massen komprimerast ved hjelp av å køyra framveggen<br />

bakover. Vognene har galvanisert heilrame og med dei unike<br />

sideplatene som gjer vognene til dei lettaste på marknaden.<br />

Blir levert med hydr. fjørande drag og akselfjøring.<br />

Størrelsar frå 20 – 60 m3.<br />

Kampanjepris frå 216 500,-<br />

ASW110<br />

PLANLEGG 2019 NÅ!<br />

I år har vi saman med Kverneland laga eit eige<br />

førsesongmagasin som inneheld Kverneland sine produkt.<br />

Her kan du lese reportasjar frå kundar, ekspertartikkel<br />

om pløying, samt omtaler av ein stor mengde maskinar<br />

frå Kverneland.<br />

11


LEASING<br />

Frå 4 986,-<br />

pr. mnd.<br />

HØG KAPASITET - SOLID KONSTRUKSJON<br />

John Deere F441R<br />

Knallharde ballar<br />

• 18 ruller<br />

• Rullar med 12 ribber<br />

• Forsterka rullar og lager<br />

• Takler tørr halm<br />

Marknadens beste innmating<br />

• Rustfrie pickupspiler<br />

• Integrert innmatersnegler og rotor<br />

• Senkbar knivbru i full pickup breidde<br />

• Innmater i Hardox<br />

Servicevenleg<br />

• Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang<br />

• Servicelys under deksler og nettbinding<br />

• Sentralsmøring for feitt og olje<br />

• Store deksler som svingast opp<br />

• Svært kraftige kjeder<br />

• 24000 nm bruddstyrke på hovedkjede<br />

Enkel i bruk<br />

• IsoBus klar<br />

• Moglegheit for kamera<br />

Kampanjepris frå 369 000,-<br />

John Deere F441R, 13 kniver<br />

12<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


KAPASITET FRÅ A-Å<br />

John Deere C441R<br />

Marknadens beste innmating<br />

• Rustfrie pickupspiler<br />

• Integrert innmatersnegler og rotor<br />

• Senkbar knivbru i full pickup-breidde<br />

• Innmatar i Hardox<br />

Knallharde ballar<br />

• 18 ruller<br />

• Ruller med 12 ribbar<br />

• Forsterka rullar og lagre<br />

• Taklar tørr halm<br />

Suverene eigenskapar i bratt terreng<br />

• Sikker omlasting av ball i terreng<br />

• Val mellom boggi eller singelaksel<br />

• 620/45R22,5 eller 750/45R22,5<br />

NYHEIT!<br />

4240<br />

isobusskjerm<br />

Servicevenleg<br />

• Hydraulisk nedfellbare filmhaldarar<br />

• Raskt og enkelt bytte av film<br />

• Markedets enkleste nettbinding med svært god tilgang<br />

• Service-lys under deksler, nettbinding og for pakkar<br />

• Elektronisk styrt sentralsmøring<br />

• Store deksler som svingast opp<br />

• Svært kraftige kjeder<br />

• 24000 nm bruddstyrke på hovedkjede<br />

Høg kapasitet<br />

• Svært kort syklustid pga pakkebordprinsipp<br />

• Pakkerarm med 40 omdr/min.<br />

• Halv fart automatikk<br />

Enkel i bruk<br />

• IsoBus klar<br />

• 4240 isobusskjerm følger med<br />

• Moglegheit for kamera<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

13


MED FÔRKVALITET I FOKUS<br />

John Deere 8000-serien<br />

John Deere sin 8000 serie snittarar består av 6 modeller fra<br />

380 hk til 617 hk.<br />

Alle modellane kan skreddersys til akkurat ditt bruk. Det kan<br />

leveras utstyr som er tilpassa alle slags grøder og behov. Om<br />

du ynskjer marknadens mest eksakte fôranalyseverktøy eller<br />

store dekkdimensjonar med avansert firehjulstrekk har desse<br />

maskinane dette utstyret.<br />

Pickup:<br />

3m Heavy Duty Pickup med variabel hastighet på<br />

pickuptindar og innmatersnegle for perfekt materialflyt i<br />

alle forhald.<br />

Innmatevalsar:<br />

4 stk matevalsar med trippel sikring. Metalldetektor og<br />

dobbel steindetektor. Steindetektoren føler både på<br />

bevegelse og lyd.<br />

Snitterhovud:<br />

I snitterhovudet og saman med innmatinga er det her<br />

snittekvalitet og fôrkvaliteten skapast. Takka være det<br />

unike snittehovudet og slipesystemet oppnås det ei svært<br />

einsarta og god snitting utan at materialet «skadast».<br />

Fôrkvalitet:<br />

John Deere er marknadsleiande på sin teknikk angåande<br />

fôrkvalitet. Blant anna har dei utvikla ein NIR sensor som<br />

nå også kan lesa graskvalitet og justera maskinen inn etter<br />

forholda. Den kan lese av tørrstoff, sukker, protein +++<br />

Materialstraum:<br />

John Deere sitt DuraLine slitebelegg er i ein særklasse som<br />

dei er aleine om. Det gir ein ekstremt god sliteevne som nå<br />

John Deere garanterer for i 3000 timar eller 5 år*.<br />

AFC er eit automatisk fyllesystem som forenklar sjåførjobben<br />

og auker effektiviteten. Dette består av 2 stk infrarøde sensorar<br />

som les hengaren og kan fylle hengaren slik du ynskjer.<br />

Komfort:<br />

• Premium førarhus med svært god komfort<br />

• Enkel tilgang til alle servicepunkt<br />

John Deere 8000- serie snittarar<br />

• Svært god snittekvalitet<br />

• Unike løysningar for innmating<br />

• Svært god flyteevne takka store dekkdimensjonar<br />

• Lågt drivstoff-forbruk<br />

DuraLine<br />

Med DuraLine slitebelegg får du marknadens største<br />

slitestyrke og beste materialflyt.<br />

John Deere Dura Line slitebelegg kjem nå i tre utgåver. Det er<br />

ein perfekt utgave for alle behov, så du vel sjølv det du ynskjer.<br />

Alle er garantert å vare for 3000 timar eller 5 års bruk.*<br />

Med Dura Line kan du få meir gjort - garantert.<br />

* Inkluderer ikkje knivar, knivhaldar, motstål og avskrapar.<br />

14<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


JOHN DEERE 5E<br />

5E serien består av modellane 5058E, 5067E og 5075E. Med henholdsvis<br />

60, 68 og 75 hestekrefter. Traktorane har ein moderne<br />

utsjånad, og inne i førerhuset sitt du godt. Hydraulikkspaker,<br />

3-punktkontroll, elektrisk håndgass og elektrisk PTO-bryter er<br />

plassert samla i førerhusets høyrekonsoll.<br />

5E har elektrisk innkobling av firehjulstrekk, det betyr at dei nå<br />

går i 40 km/t. For 40 km/t leveres en 24F/12R PowReverser<br />

girkasse med hurtiggir. Vendegiret er kløtsjfritt og plassert på<br />

rattets venstre side. 5E er kompakt og med god svingradius.<br />

Traktorane kan bestillast med eller utan førarhytte.<br />

Tekniske spesifikasjoner:<br />

• John Deere PowerTech 3 sylindret motor<br />

• 60, 68 og 75hk maks effekt<br />

• 40 km/t hastighet<br />

• 1,8 tonn løftekraft 3-punkt og 5E<br />

JOHN DEERE 5M<br />

5M er den traktorserien John Deere selg flest traktorar av årleg i<br />

verden. Størrelse, fleksibilitet og økonomi er nokre av grunnane<br />

til dette.<br />

• 75, 90, 100 og 115 hk effekt<br />

• Lågt effekttap gjennom drivlinja<br />

• Moderne traktor med topp førerkomfort<br />

• Avdempa og støysvakt førerhus<br />

• Delramme-konsept som taklar store påkjenningar<br />

og gjev mindre vibrasjonar<br />

• Kløtsjfritt vendegir og hurtiggir<br />

• Stor hydraulikk-kapasitet<br />

JOHN DEERE 6RC<br />

Den kompakte utformingen og den korte akselavstanden gjør<br />

at 6RC er en effektiv traktor selv på liten plass og i vanskelig<br />

terreng. I likhet med større John Deere traktorar, er den bygget<br />

rundt det velkjente heilrammekonseptet (Full Frame).<br />

Dette fjerner belastning fra motor og girkasse, senker vibrasjonsnivået,<br />

gir lav totalvekt og gjør traktoren ideell for arbeid<br />

med frontlastar.<br />

6115RC<br />

SPAR<br />

104 300,-<br />

• 3 modeller: 6095RC m/95 hk (105 hk IPM), 6105RC m/105 hk<br />

(115 hk IPM) og 6115RC m/115hk (125 hk IPM)<br />

• AutoQuad Plus EcoShift gir toppfart på lavere turtall<br />

• Stor hydraulikkapasitet: 80 eller 114 l/min.<br />

Godt utstyrt 6115RC kampanjemodell<br />

Kampanjepris 656 100,-<br />

Spar 104 300,-<br />

Begrenset antall!<br />

15


JOHN DEERE 5R<br />

Smidig og sterk<br />

5R er liten og sterk med opptil 125 hk nominell effekt.<br />

Noko av det mest spanande med denne serien er ein<br />

heilautomatisk transmisjon med redusert turtall ved<br />

transporthastigheter, og at 5125R har ei oppgitt vekt frå<br />

4300 kg med ein maks effekt på 135 hk. Traktoren har<br />

meget liten svingradius, takka være ein akselavstand<br />

på bare 2,25 meter.<br />

Rikhaldig utstyrsutval<br />

Ved kjøp av John Deere 5R kan du blant anna velja;<br />

• Transmisjon, Command8 med EcoShift<br />

• Panorama førarhus<br />

• Premium luftsete (inkl. varme)<br />

• Avfjøra førerhus med passasjersete og bakrutepussar<br />

• Elektrisk betjent joystick med 3 dv ventilar<br />

• Utvendig betjening av PTO<br />

• Isobus klargjort<br />

• Autotrac GPS styring<br />

16<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


ALLROUNDER<br />

John Deere 6M serie<br />

6M-serien er eit nøkternt og prisgunstig alternativ beståande av 8 modellar med effekt frå 110 til 195 hk, som med komfort<br />

og allsidigheit ivaretar mange norske brukarars krav.<br />

• Heilrammekonsept; stabil og enkel tilpassing<br />

av tilleggsutstyr<br />

• Godt utval i transmisjoner<br />

• PFC-hydraulikksystemet har blitt styrka for å handtera dei<br />

ekstra krava frå arbeidsreiskapane og tilleggsutstyret<br />

• Permaclutch<br />

Kan blant anna leveres med:<br />

• John Deeres framakselfjøring TLS<br />

• Mekanisk hyttefjøring<br />

• Integrert trepunktsløft og kraftuttak foran<br />

• ISOBUS og Autotrack forberedt<br />

JOHN DEERE FARMSIGHT<br />

Med John Deere sine «online»- løysingar for overføring av<br />

dokumentasjon og kommunikasjon med mobile einheter hos<br />

deg eller på verkstaden, tilfører du økt verdi til den daglege<br />

drifta.<br />

Tilknytta satellittar<br />

Den nye StarFire 6000 GPS-mottakeren gir marknadens<br />

beste nøyaktighet på 3 ulike nivå.<br />

Tilknytta redskap<br />

Gir dei beste moglegheitane for reiskapsstyring og kontroll.<br />

Tilknytta John Deere Link<br />

Gjør maskinen «online» og du har full kontroll til ei kvar tid.<br />

Tilknytta dokumentasjon<br />

Overfører dokumentasjonsdata trådlaust og utan<br />

huskelappar<br />

Tilknytta verkstad<br />

Med John Deere Link er du og maskinen online med verkstad.<br />

17


SELECT<br />

• AutoQuad Plus transmisjon<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• Konsoll på høgre side<br />

• 7” CommandCenter terminal<br />

• Select lyspakke<br />

• Standard radio<br />

• Mekanisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

MARKNADSLEIAREN<br />

John Deere 6R serie<br />

PREMIUM<br />

• AutoPowr transmisjon<br />

(Alt. DirectDrive på 6 syl.)<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• CommandARM<br />

• 7” CommandCenter terminal<br />

• Premium lyspakke<br />

• Standard radio<br />

• iTEC vendeteigsautomatikk<br />

• Elektronisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

ULTIMAT<br />

• AutoPowr transmisjon<br />

(Alt. DirectDrive på 6 syl.)<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• HCS førarhusfjøring<br />

• CommandARM<br />

• 10” CommandCenter terminal<br />

• Ultimate lyspakke<br />

• Premium radio<br />

• iTEC vendeteigsautomatikk<br />

• Automatisk klimaanlegg<br />

• Elektronisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

-155 l/min for 6175R-6215R<br />

Det er mange grunnar til å velgje ein 6R-traktor: moderne, integrert teknologi, eksepsjonell sikt i alle retningar, brukervenleg<br />

betening og den nye generasjonen av Command-ARM. Spesifiser traktoren med utstyr som passar deg og ditt behov.<br />

Det er ikkje utan grunn at John Deere 6R er den mest selde<br />

traktor-serien gjennom fleire år. John Deere er også leiande<br />

på utstyr innan presisjonsjordbruk.<br />

Med Farmsight-tjenester som gir deg full oversikt over<br />

drifta og fjernkommunikasjon med verkstaden får du den<br />

effektive hjelpa du treng når du har behov for det.<br />

Med 6R får du blant anna<br />

• Meget stor hydraulikk-kapasitet<br />

• CommandView førerhus - førermiljø som i ein personbil<br />

• Hyttefjøring, HCS Plus - som bare må opplevast<br />

• GS4 CommandCenter display med touchscreen<br />

og eit utall avanserte moglegheiter<br />

• 6R kan leverast med markedets beste integrerte<br />

autostyringssystem<br />

• 360° belysning<br />

JOHN DEERE GARANTERAR DER ANDRE LOVAR<br />

Drivstofføkonomi som garantert - eller pengane tilbake*<br />

Drivstoff utgjer opptil 50% av maskinkostnaden – John Deere arbeidar<br />

målretta med å senka forbruket for sitt breie utval av traktorar<br />

og maskinar.<br />

For eit heilt år vil me refundera differansen mellom faktisk<br />

drivstofforbruk under transportkøyring og garantert forbruk*.<br />

Ta kontakt med Felleskjøpet for meir informasjon.<br />

*Det kreves en signert avtale med vilkår, avtalt JDLink tilkobling, og Felleskjøpets<br />

SGA-avtale. Garantiprogrammet er kun gyldig i samsvar med de angitte JDLink data.<br />

18<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


MARKNADENS BESTE KØYRESPAK<br />

John Deere 6230R og 6250R<br />

UNIK KØYREOPPLEVELSE MED COMMANDPRO<br />

John Deere 6230R og 6250R er traktorar med mykje effekt og låg eigenvekt. 6250R har<br />

250hk nominelt og 300 hk makseffekt. Traktoren har ein hydraulikkapasitet på 160 l/min<br />

og kan utstyrast med 6 hydraulikkuttak. Den bakre 3-punkten løftar heile 10,4 tonn.<br />

Med 6230R og 6250R får du kvalitet og komfort<br />

på høgt nivå:<br />

• Heilramme-konstruksjon<br />

• Trinnlaus transmisjon<br />

• CommandArm - betjening<br />

• Lågt støynivå<br />

• 280/300 hk makseffekt<br />

• 160 l/min hydraulikkapasitet<br />

NYHEIT!<br />

Commandpro<br />

tilgjengeleg<br />

på heile<br />

6R-serien<br />

CommandPro - marknadens beste køyrespak?<br />

• Fleire medier har omtalt CommandPro som marknadens<br />

beste, og brukaropplevinga er eineståande<br />

• Køyrespaken programmer du i CommandCenteret<br />

• Ergonomisk betening på høgt nivå<br />

• Transmisjonsbetjening og heile 11 programmerbare knappar<br />

19


Ta kontakt for<br />

ein god handel!<br />

Magnus Lunde Bakka<br />

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne,<br />

Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord<br />

T: 918 32 402<br />

magnus.lundebakka@fkra.no<br />

Svein Magne Sjøen<br />

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord,<br />

Bømlo, Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord<br />

T: 414 65 967<br />

sveinmagne.sjoen@fkra.no<br />

Ragnvald K. Bjelland<br />

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland,<br />

Kvitsøy og Gjesdal<br />

T: 917 59 777<br />

ragnvald.bjelland@fkra.no<br />

Bjarne Aske<br />

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger<br />

Veg, anlegg, park og industri Sør-Rogaland<br />

T: 928 39 444<br />

bjarne.aske@fkra.no<br />

Trond Maudal<br />

Klepp, Time og Bjerkreim<br />

T: 971 90 376<br />

trond.maudal@fkra.no<br />

SALGSLEIARAR<br />

Stig Nordbø<br />

Veg, anlegg, park og industri<br />

Aust- og Vest-Agder<br />

T: 468 96 060<br />

stig.nordbo@fkra.no<br />

Tommy Landås<br />

Aust-Agder samt Vennesla og Kristiansand<br />

T: 907 23 564<br />

tommy.landas@fkra.no<br />

Kyrre Skrettingland<br />

Inneseljar FK-senteret Klepp<br />

T: 909 40 250<br />

kyrre.skrettingland@fkra.no<br />

Inge Liene<br />

Inneseljar FK-senteret Kristiansand<br />

T: 951 55 527<br />

inge.liene@fkra.no<br />

Lars Håland<br />

Eigersund, Hå, Lund og Sokndal<br />

T: 900 60 062<br />

lars.haland@fkra.no<br />

Gunnar Klaussen<br />

Salgsleiar FK-senteret Haugesund<br />

Tlf: 915 79 472<br />

gunnar.m.klaussen@fkra.no<br />

Ernst Netland<br />

Vest-Agder utanom Kristiansand og Vennesla<br />

T: 908 97 722<br />

ernst.netland@fkra.no<br />

Ingvald Rygg<br />

Salgsleiar FK-senteret Klepp<br />

Tlf: 991 68 435<br />

ingvald.rygg@fkra.no<br />

*Leasingtilbod er rente per 28.09.2018 og avtaleperiode på 7 år.<br />

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2018.<br />

Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!