02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Landbruk<br />

Landbrukskatalog<br />

med husdyrrekvisita<br />

og landbruksutstyr<br />

<strong>2023</strong><br />

Du finner hele utvalget på bondekompaniet.no


SVANEMERKET<br />

NO - 4660<br />

Trykkeri<br />

2041 0652<br />

Velkommen til<br />

BondeKompaniet!<br />

Nok en gang er det en glede for oss å presentere årets Landbrukskatalog<br />

for dere. Vi håper denne kan gi dere både nyttig info og inspirasjon til å<br />

møte <strong>2023</strong> på en god måte.<br />

Vi hadde alle et håp om at <strong>2023</strong> skulle bli et år hvor vi så verden komme<br />

tilbake til normalen. Dessverre ser det ikke slik ut. Vi leser daglig om blant<br />

annet krig, inflasjon, økte energipriser, og fare for resesjon i mediene.<br />

Alle disse tingene får konsekvenser for bøndene i form av økte priser på<br />

driftsmidler og i noen tilfeller mangel på varer.<br />

Alt dette minner oss på hvor viktig det er med et levende, lokalt og<br />

bærekraftig landbruk. Vi i BondeKompaniet og <strong>FKRA</strong> lover å gjøre vårt<br />

ytterste for å ivareta dere på best mulig måte, slik at dere kan fortsette<br />

å produsere trygg mat i verdensklasse, samtidig som dere forvalter våre<br />

naturressurser på en bærekraftig måte.<br />

bondekompaniet.no<br />

2


Gjerde<br />

Stolper 6<br />

Netting og tråd 7<br />

Verktøy til gjerding 8<br />

Flettverk og smånetting 9<br />

Beitegrinder 10<br />

El-gjerde 12<br />

Permanent el-gjerde 22<br />

Storfe<br />

Grinder og fangbokser 24<br />

Fôring på beite 26<br />

Utstyr til kalv 28<br />

Fôrtro og drikkekar 32<br />

Bindsel 36<br />

Tilbehør til ku 37<br />

Klippemaskin 40<br />

Melkeutstyr og vask 42<br />

Småfe<br />

Fôrhekker og -automater 48<br />

Grinder 50<br />

Gulv for sau 52<br />

Veiing og klauvpleie 53<br />

Fôrtro og drikkekar 54<br />

Klippemaskin 55<br />

Utstyr til lam 56<br />

Tilbehør til sau 60<br />

Rekvisita<br />

Gris 62<br />

Fjørfe 64<br />

Hest 66<br />

Tilskuddsfôr 69<br />

Spon og strø 71<br />

Sårstell og pleie 72<br />

Utstyr fjøs<br />

Overvåkningskamera 74<br />

Varmelamper og lameller 75<br />

Skraper og koster 76<br />

Fôrutstyr 78<br />

VVS og belysning 81<br />

Fluebekjempelse 82<br />

Skadedyr 84<br />

Vask og<br />

desinfeksjon<br />

Støvsuger og feiemaskin 86<br />

Høytrykksvaskere 87<br />

Rengjøring og desinfeksjon 90<br />

Slanger og koblinger 92<br />

Håndrens og tørkepapir 93<br />

Slått og beite<br />

Plantevern 94<br />

Sprøyter 95<br />

Ensileringsutstyr 96<br />

Plastpresse og pumper 100<br />

Gaffel og ljå 101<br />

Skog og utmark<br />

Ryddesager 102<br />

Slåmaskiner 103<br />

Motorsager 103<br />

Øks og vedsekker 105<br />

ATV 106<br />

Transport<br />

Bilhengere 108<br />

Transportkasse 111<br />

Jekke- og sekketraller 112<br />

Last og surring 113<br />

Verksted<br />

Frostvæske 114<br />

Olje og fett 115<br />

Smøremiddel 118<br />

Oljeutstyr 121<br />

Kompressor og sveis 124<br />

Aggregat og dieselvarmere 126<br />

El-verktøy 128<br />

El-materiell og lamper 130<br />

Håndverktøy 131<br />

Bygg og<br />

vedlikehold<br />

Stiger og stillas 132<br />

Mur og støp 133<br />

Håndredskap 134<br />

Drensrør og kummer 135<br />

Klær, sko og vern<br />

Arbeidsklær FK-profil 136<br />

Støvler og vernesko 138<br />

Regntøy 139<br />

Arbeidsklær 140<br />

Verneklær 142<br />

Hansker 143<br />

Vernemasker 144<br />

Hørselvern og vernebriller 146<br />

Brann og sikkerhet 147


Innhold | Alfabetisk<br />

A<br />

Aggregat 126<br />

Agrysan salve 72<br />

Aluminiumskasse 113<br />

Ankelband storfe 37<br />

Antifrost 114<br />

Antisugering 37<br />

Arbeidshansker 143<br />

Arbeidsklær 136<br />

Arbeidsklær barn 137<br />

Arbeidslys 130<br />

Arbeidssko 138<br />

Armatur 81<br />

Asfalt 133<br />

Asfaltrive 134<br />

ATV 106<br />

ATV utstyr 107<br />

Avfetting 90<br />

Avvenningsplate 37<br />

B<br />

Bandasje 73<br />

Batteriklipper 41<br />

Batterilader 125<br />

Beitegrind 10<br />

Beitegrind tilbehør 11<br />

Beitekar 27<br />

Beitepumpe 27<br />

Belte 141<br />

Betongblander 133<br />

Bilhenger 108<br />

Bindsel 36<br />

Biokull 148<br />

Bitenippel 34<br />

Bjelle 60<br />

Bluespray 73<br />

Bolus storfe 70<br />

Bovikalc 70<br />

Boxer 136<br />

Brannslukker 147<br />

Brannteppe 147<br />

Bryne 101<br />

Bryter el-gjerde 20<br />

Bukse 141<br />

Bukseseler 141<br />

Byggtørke 127<br />

Børster 47<br />

Bøtte 32, 54, 80<br />

Bøtteholder 32<br />

Båsmatte 38<br />

C<br />

Caps 136<br />

Champion hest 68<br />

CRC 120<br />

D<br />

Desinfeksjon 91<br />

Desinfeksjon Jod 56<br />

Diakur 69<br />

Dieselvarmer 127<br />

Distanseisolator 19<br />

Doseringssprøyte 61<br />

Drage 84<br />

Drenskum 135<br />

Drensrør 135<br />

Drikkekar 34, 35, 54<br />

Drikkekar lavt trykk 27<br />

Drikkenippel 34, 62<br />

Drill 128<br />

Drivplate gris 63<br />

Dykkpumpe 100<br />

E<br />

Eggbrett 64<br />

Eggvaskepulver 64<br />

Eggvasker 64<br />

El-gjerde 12<br />

El-verktøy 128<br />

Emballasjepresse 100<br />

Engangsdress 142<br />

Engangshansker 28, 56, 142<br />

Ensileringsutstyr 96<br />

F<br />

Fangboks storfe 24<br />

Fargekritt springsele 60<br />

Fatpumpe 122<br />

Feiekost 77<br />

Feiemaskin 86<br />

Fett 115<br />

Fettpresse 123, 129<br />

Fjærstålstolpe 18<br />

Fjærvekt 80<br />

Fjøstavle 33<br />

Fjøsvask 90<br />

FK olje 116, 117<br />

Flaske for lam 58<br />

Flettverk 9<br />

Flottørkar 34, 35, 54<br />

Fluebekjempelse 82, 83<br />

Fluefanger 83<br />

Fluepapir 82<br />

Fluespray 82<br />

Folie 97<br />

Forause 78<br />

Forhekk sau 49<br />

Forhekk storfe 26<br />

Foringssprøyte lam 57<br />

Forklede vær 60<br />

Forkrybbe 33<br />

Forskål 62<br />

Fortralle 78, 79<br />

Fortro 33, 54, 66<br />

Fortro med gjennomgang 50<br />

Fortønne 80<br />

Forvogn 79<br />

Fotbad 39<br />

Fremfallsele ku 28<br />

Fremfallsele sau 56<br />

Friskluftsmaske 145<br />

Frostvæske 114<br />

Fuglenett 97<br />

Fugleskremsel 84<br />

Fuktighetsmåler 101<br />

Førstehjelp 147<br />

G<br />

Gardintrapp 132<br />

Gassmaske 144<br />

Gassmåler 145<br />

Gel Optima 72<br />

Gjerdeapparat 12, 13, 14<br />

Gjerdeband el-gjerde 16, 17<br />

Gjerdeklubbe 18<br />

Gjerdespett 9<br />

Gjerdestolpe 6<br />

Gjerdetau el-gjerde 16, 17<br />

Gjerdetester 15<br />

Gjerdetråd 7<br />

Gjerdetråd el-gjerde 16, 17, 22<br />

Gjødselskrape 76<br />

Glassfiberstolpe 18<br />

Glidemiddel 56<br />

Greip 134<br />

Grime storfe 37<br />

Grime vær 60<br />

Grind flyttbar 25<br />

Grindhandtak el-gjerde 21<br />

Grindisolator el-gjerde 21<br />

Gripple 8<br />

Gris aktivisering 63<br />

Gårdsbelysning 81<br />

H<br />

Halsreim sau 60<br />

Halsreim storfe 36<br />

Hestesko 67<br />

High tensile gjerde 7<br />

Hjelm 104<br />

Hovkniv 53<br />

Hovutstyr 67<br />

Hudspray Optima 72<br />

Hudvask Optima 72<br />

Husdyrarmatur 75<br />

Hydraulikkolje 117<br />

Hønsenett 9<br />

Hørselvern 146<br />

Høyhekk 33<br />

Høykurv sau 49<br />

Høynett 66<br />

Høytrykksvasker 87, 88, 89<br />

Høytrykksvasker utstyr 87<br />

Hånddesinfeksjon 93<br />

Håndrens 93<br />

Håndsåpe 93<br />

Håndverktøy 131<br />

I<br />

Indikatorpapir 45<br />

Insektsmiddel 84<br />

Inseminering gris 63<br />

Inverter 125<br />

Isolator el-gjerde 19<br />

Isolator Veshovda 23<br />

J<br />

Jekkestropp 113<br />

Jekketralle 112<br />

Jernstarter 70<br />

Jordhakke 103<br />

Jurbeskytter 42<br />

Jurhygiene 44<br />

Jurklut 43<br />

Strømkabel el-gjerde 15<br />

K<br />

Kabeltrommel 130<br />

Kaldtvannsvasker 87<br />

Kalvebøtte 30, 32<br />

Kalvedrikkevarmer 32<br />

Kalveflaske 29, 30<br />

Kalveskål 31<br />

Kalvesmokk 30<br />

Kalveteppe 28<br />

Kalveuttrekker 28<br />

Kamera 74<br />

Karbonpasta 69<br />

Kjedesliper 103<br />

Kjeledress 136, 140<br />

Kjemikaliehansker 142<br />

Klauvpleie 39, 53<br />

Klauvsko 39<br />

Klauvtang 53<br />

Klave kvikk 60<br />

Klippemaskin 40, 41, 55<br />

Klortabletter 43<br />

Klær 136<br />

Klømatte 38<br />

Kombiolje 117<br />

Kombivinde el-gjerde 20<br />

Komposittstolpe 23<br />

Kompressor 124<br />

Komprimatolje 115<br />

Kost 77<br />

Krafse 134<br />

Kraftfor hest 68<br />

Kraftforautomat kalv 26<br />

Kraftforautomat lam 49<br />

Kraftforflaske 30<br />

Kraftvask 90<br />

Krampe 7<br />

Krampepistol 8<br />

Krybbeende 36<br />

Kråsestein 65<br />

Kubørste 38<br />

Kutterspon 71<br />

Kyllingnett 9<br />

Kyllingpapir 64<br />

4


Alfabetisk | Innhold<br />

L<br />

Lagerlys 81<br />

Lameller 75<br />

Lammemor 58, 59<br />

Lammesmokk 58, 59<br />

Lammeuttrekker 56<br />

Lammevekt 53<br />

Lanofilm 118, 119<br />

Lastestropp 113<br />

Leggskinne kalv 28<br />

Lettgrind proff 51<br />

Lettgrind spesial 50<br />

Livdyrhenger 110<br />

Ljå 101<br />

Luserne 65<br />

Lyssett 111<br />

Lysslynge 130<br />

M<br />

Maskesett 144<br />

Maskinhenger 110<br />

Maskinvask 90<br />

Mastitt test 45<br />

Medisinsk utstyr 73<br />

Melkebar kalv 31<br />

Melkeerstatning 69<br />

Melkefilter 42<br />

Melkekrakk 42<br />

Melkepumpe 57<br />

Merkeband storfe 37<br />

Merkepenn øremerke 60<br />

Merkespray 63<br />

Merkestift 60<br />

Metallskrape 133<br />

Mineraler 70<br />

Monteringshansker 143<br />

Motorolje 116<br />

Motorsag 103, 104<br />

Murbalje 133<br />

Murbøtte 133<br />

Musefelle 85<br />

Muttertrekker 129<br />

Mørtel 133<br />

Mørtelrører 133<br />

Målebeger 122<br />

N<br />

Nettinggjerde el-gjerde 17<br />

Nivåregulator 27<br />

O<br />

Olje 116, 117<br />

Oljekanne 122<br />

Oljeutstyr 121, 122<br />

Oppbevaringstønne 80<br />

Oppruller el-gjerde 17<br />

Optima produkter 72<br />

Overtrekksstøvler 142<br />

Overvannsrør 135<br />

Overvåkingskamera 74<br />

P<br />

Pakkestropp 113<br />

Pattesalve 72<br />

Peckstone 65<br />

Permanent el-gjerde 23<br />

Pig-Let 62<br />

Pipesett 131<br />

Plansilofolie 97<br />

Plantevernskap 94<br />

Plaster på sprayboks 73<br />

Plastpresse 100<br />

Plastrist sau 52<br />

Plaststolpe 18<br />

Pleiemiddel hest 67<br />

Pluss produkter 69, 70<br />

Polyband el-gjerde 16<br />

Polyband storfe 36<br />

Polytau el-gjerde 16<br />

Polytråd el-gjerde 16<br />

Potetgrev 134<br />

Presenning 113<br />

Påledriver 8<br />

R<br />

Refraktometer 29<br />

Regnbukse 139<br />

Regnjakke 139<br />

Regntøy 139<br />

Rengjøringsmidler 90<br />

Ringisolator 19<br />

Risteskrape 76<br />

Rottefelle 85<br />

Rundballefolie 98, 99<br />

Rundballehekk sau 48<br />

Rundballeklokke sau 49<br />

Rundballenett 98<br />

Rundballetape 97<br />

Rundsling 113<br />

Rustfjerner 118<br />

Rustfri bøtte 32<br />

Ryddesag 102<br />

Ryggsprøyte 95<br />

Ryobi el-verktøy 128<br />

Røkteskrape 38<br />

Rørkobling 81<br />

Råmelkerstatning 69<br />

Råmelkposer 29<br />

Rånespray 63<br />

S<br />

Saltbalanse 69<br />

Saltstein 70<br />

Salve 45<br />

Sandfang 135<br />

Sauebjelle 60<br />

Sekketralle 112<br />

Sekskantnetting 9<br />

Sement 133<br />

Shorts 141<br />

Sigd 101<br />

Signallampe el-gjerde 15<br />

Silogaffel 101<br />

Silopress 96<br />

Silosaftpumpe 100<br />

Skadedyr 85<br />

Skaft 47, 77<br />

Skaphenger 110<br />

Skillegrind sau 51<br />

Skilt til beite 10<br />

Skjellsand fjørfe 65<br />

Skjorte 140<br />

Skjøteledning 130<br />

Skogsklær 104<br />

Skoovertrekk 142<br />

Skrape 76<br />

Skyvestige 132<br />

Slangevogn 92<br />

Slegge 134<br />

Slikkestein 68, 70<br />

Slikkesteinholder 54, 62<br />

Slåmaskin 103<br />

Smokk for lam 58, 59<br />

Smørefett 115<br />

Smøremiddel 120<br />

Sokker 136, 140<br />

Spade 134<br />

Sparkebøyle 42<br />

Spenedypp 44<br />

Spenesalve 45<br />

Spett 134<br />

Spon 71<br />

Sprayflaske 121<br />

Sprengkraft 133<br />

Springsele vær 60<br />

Spylepistol 92<br />

Stallgreip 67<br />

Stalosan 71<br />

Stige 132<br />

Stilas 132<br />

Stolpe el-gjerde 18<br />

Stolpedriver 9<br />

Storfegrind 24<br />

Strekkmetall 52<br />

Strøkorn fjørfe 65<br />

Strømaggregat 126<br />

Strøtorv 71<br />

Støvelvask 92<br />

Støvler 137, 138<br />

Støvmaske 144<br />

Støvsuger 86<br />

Ståltråd 7, 22<br />

Svaber 47<br />

Sveiseapparat 125<br />

Søm til hestesko 67<br />

Såmaskin 95<br />

T<br />

Tannsliper gris 63<br />

Tau 113<br />

Tau fødselhjelp 28<br />

Termometer 32, 73<br />

Tilhenger 108<br />

Tilskuddsfor hest 68<br />

Tordenværbeskyttelse 20<br />

Trakt 121<br />

Traktoraggregat 126<br />

Transportkasse 111<br />

Treskaft 77<br />

Trillebåre 134<br />

Trykkluftutstyr 124<br />

Trykkrør 81<br />

Trykksprøyte 95<br />

Tråd 7, 9<br />

T-skjorte 136, 141<br />

T-skjorte barn 137<br />

Tømmingspropper 42<br />

Tømningsventil 78<br />

Tørkepapir 93<br />

Tåkesprøyte 95<br />

U<br />

Ullgenser 140<br />

Ullsekk 55<br />

V<br />

Vakumpumpeolje 115<br />

Vannkobling 92<br />

Vannkrane 81<br />

Vannrør 81<br />

Varehenger 109<br />

Varmelampe 75<br />

Varmepære 75<br />

Varmtvannsvasker 88, 89<br />

Vaskemiddel melkeanlegg 46<br />

Vedsekk 105<br />

Vedutstyr 105<br />

Veiesele lam 56<br />

Veisalt 134<br />

Vekt 80<br />

Vektmålband 63<br />

Verktøysett 131<br />

Vernebrille 146<br />

Vernemaske 145<br />

Vernesko 138<br />

Vernestøvel 104, 138<br />

Veshovda el-gjerde 23<br />

Vinkelsliper 129<br />

Visp 32<br />

Vommagnet 73<br />

Y<br />

Yoghurlac 62<br />

Ø<br />

Øks 105<br />

5


GJERDE | Stolper<br />

Gjerde<br />

Norskproduserte<br />

gjerdestolper av<br />

høy kvalitet<br />

Våre stolper tilfredsstiller de<br />

kravene som stilles i henhold til<br />

NS-EN 351-1 klasse P8.<br />

Tette årringer og små kvister<br />

kjennetegner norsk furu. Dette gir<br />

en meget høy bruddstyrke. Viktig<br />

at stolpene har riktig impregnering.<br />

Netting med aluzink galvanisering<br />

Vår netting er produsert ved<br />

europeisk stålverk, og er av høy<br />

kvalitet.<br />

Galvanisering aluminium og zink gir<br />

lenger levetid enn varmgalvanisering.<br />

Crapal 2 (C2) er den<br />

mest solgte kvaliteten. Crapal 4<br />

(C4) har tykkere galvanisering, og<br />

brukes der nettet er ekstra utsatt<br />

(ved salt fra sjø og vei).<br />

IMPREGNERT<br />

GJERDESTOLPE<br />

1/2 kl. 8×175 cm 36,-<br />

300 stk. pr. pall<br />

102178GJKL08175CC<br />

1/2 kl. 10×175 cm 48,-<br />

200 stk. pr. pall<br />

102178GJKL10175CC<br />

6x175 cm (36,-) 30,-<br />

264 stk. pr. pall<br />

102178GJ06175CC<br />

7x175 cm (44,-) 38,-<br />

203 stk. pr. pall<br />

102178GJ07175CC<br />

8x175 cm (56,-) 48,-<br />

150 stk. pr. pall<br />

102178GJ08175CC<br />

Tilbudspris<br />

gjelder ved kjøp<br />

av hel pall!<br />

IMPREGNERT<br />

SPESIALSTOLPE<br />

7x200 cm 60,-<br />

203 stk. pr. pall<br />

102178GJ07200CC<br />

8x200 cm 84,-<br />

150 stk. pr. pall<br />

102178GJ08200CC<br />

10x200 cm 116,-<br />

48 stk. pr. pall<br />

102178GJ10200CC<br />

6x250 cm 64,-<br />

140 stk. pr. pall<br />

102178GJ06250CC<br />

8x250 cm 104,-<br />

81 stk. pr. pall<br />

102178GJ08250CC<br />

10x250 cm 144,-<br />

48 stk. pr. pall<br />

102178GJ10250CC<br />

12x250 cm 208,-<br />

38 stk. pr. pall<br />

102178GJ12250CC<br />

14x250 cm 296,-<br />

26 stk. pr. pall<br />

102178GJ14250CC<br />

Anbefalt til å henge beitegrinder på<br />

6


Netting og tråd | GJERDE<br />

NETTING<br />

Med 6 horisontale tråder<br />

90-6-15 3,0 mm 100 m C2 1 396,-<br />

980175PFG212154C2<br />

90-6-15 3,0 mm 100 m C4 1 596,-<br />

980175PFG218576C4<br />

90-6-15 3,4 mm 100 m C4 2 196,-<br />

980175PFG218583C4<br />

NETTING<br />

Med 15 horisontale tråder<br />

100-15-15 3/2 mm 50 m C2 1 244,-<br />

980175PFG212444C2<br />

100-15-15 3/2 mm 100 m C2 2 496,-<br />

980175PFG212161C2<br />

100-15-15 3/2 mm 50 m C4 1 296,-<br />

980175PFG218606C4<br />

NETTING<br />

HT 100-8-22 2,5 mm 100 m C2. High<br />

tensile: forsterket netting som tåler større<br />

belastning enn vanlig netting.<br />

9801751FXH0810022A4CRA<br />

1 796,-<br />

Sesongpris!<br />

Sesongpris!<br />

GJERDETRÅD I BUNT<br />

Tråd med Crapal 4 (legering av aluminium<br />

og zink) galvanisering for fire ganger lengre<br />

levetid enn varmgalvanisert tråd.<br />

1,5 mm ca. 360 m 5 kg C4<br />

980175PFF304286C4<br />

2,0 mm ca. 202 m 5 kg C4<br />

980175PFF304293C4<br />

3,0 mm ca. 90 m 5 kg C4<br />

980175PFF304309C4<br />

296,-<br />

1,5 mm ca. 1 800 m 25 kg C4<br />

980175PFF218729C4<br />

2,0 mm ca. 1 010 m 25 kg C4<br />

980175PFF218736C4<br />

3,0 mm ca. 450 m 25 kg C4<br />

980175PFF218743C4<br />

4,0 mm ca. 254 m 25 kg C4<br />

980175PFF218750C4<br />

996,-<br />

GJERDEKRAMPE<br />

32 mm (1 1/4") 400 stk. 156,-<br />

9801615530100115<br />

40 mm (1 1/2") 200 stk. 168,-<br />

9801615530100120<br />

GJERDEKRAMPE<br />

3,0x30 mm 5 kg C4 980175PFP077012C4<br />

3,5x35 mm 5 kg C4 980175PFP077029C4<br />

4,0x40 mm 5 kg C4 980175PFP095009C4<br />

4,5x45 mm 5 kg C4 980175PFP006005C4<br />

280,-<br />

DIVERSE NETTING<br />

120-10-15 3/2 mm 50 m C2 1 196,-<br />

980175PFG267802C2<br />

VILTNETT<br />

200-22-15 2,4/1,9 mm 50 m C2 1 896,-<br />

980175PFG166426C2<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

7


GJERDE | Verktøy til gjerding<br />

GRIPPLETANG TORQ<br />

Grippletang er et kraftfullt verktøy, gir et<br />

trekk på over 300 kg. Brukes med Gripple<br />

trådbindere og til å stramme opp netting,<br />

glatte tråder og elektrisk gjerde. Ideell ved<br />

reparasjoner og vedlikehold.<br />

9801751AGT0000000C1000<br />

1 196,-<br />

GRIPPLE TRÅDBINDER<br />

Fester raskt og enkelt to ståltråder<br />

sammen, uten bruk av verktøy.<br />

1,4–2,2 mm 20 pk. 256,-<br />

9801751AGS0000000C5000<br />

2,0–3,25 mm 20 pk. 236,-<br />

9801751AGM0000000C3000<br />

3,25–4,2 mm 20 pk. 416,-<br />

9801751AGPL000000C3000<br />

GRIPPLE T-CLIP<br />

Endeavslutning til stolper.<br />

2,0–3,25 mm 20 pk. 236,-<br />

9801751AGTC0000000C1000<br />

PÅLEDRIVER<br />

Easy Petrol.<br />

Bærbar pålebanker som er lett å ta med<br />

seg. Kan brukes til både trepåler, stenger<br />

og vinkeljern. Fra 10-107 mm tykkelse. Ideelt<br />

for arbeid i ulendt terreng, og steder med<br />

begrenset tilgjengelighet. Vekt 15,5 kg.<br />

Honda 4-takt motor. Leveres standard med<br />

78 mm hylse.<br />

970291MT1013822<br />

29 980,-<br />

TRÅDSTRAMMER<br />

980070441269<br />

996,-<br />

ADAPTER<br />

Adapter for 107 mm hylse.<br />

Overgang kamjern.<br />

970291MT1013823107<br />

1 996,-<br />

GJERDETANG<br />

Robust tang av høy kvalitet.<br />

Til god hjelp under gjerding.<br />

92432698767209<br />

156,-<br />

KRAMPEPISTOL<br />

TJEP FS-40<br />

Gassdrevet. For montering av sauenett/<br />

flettverk/streng. Enkel å ta med. 1 100 skudd<br />

pr. gasspatron. 5 200 skudd pr. opplading.<br />

Plastkoffert. 2 stk. batterier 1,65Ah.<br />

Batterilader.<br />

970269H11562<br />

7 896,-<br />

Gasspatron 156,-<br />

970269H12700<br />

Kramper, 1 500 stk. 1 596,-<br />

970269H12880<br />

FROSKEKJEFT<br />

4101 1-5 mm. Froskekjefter brukes til<br />

oppspenning og/eller fremdragning av<br />

ståltau og tråd.<br />

9718562801328<br />

896,-<br />

8


Flettverk og smånetting | GJERDE<br />

STOLPEDRIVER<br />

Unikt hjelpemiddel til å<br />

slå gjerdestolper ned<br />

i jorden. Unngår at<br />

stolpen sprekker. Passer<br />

til gjerdestolper inntil<br />

100 mm i diameter. Vekt<br />

ca. 12 kg. Høyde 80 cm.<br />

101116304963<br />

796,-<br />

GJERDESPETT<br />

Et unikt redskap når<br />

du skal lage hull til<br />

gjerdestolper. 8,5 kg.<br />

9801616102499999<br />

879,-<br />

SEKSKANTNETTING<br />

Varmforsinket kylling- og hønsenetting<br />

900x13x0,7 mm 10 m 239,-<br />

9801619800140001<br />

900x13x0,7 mm 46 m 1 079,-<br />

9801619800140002<br />

900x19x0,7 mm 10 m 175,-<br />

9801619800140003<br />

900x19x0,7 mm 46 m 783,-<br />

9801619800140004<br />

900x25x0,7 mm 10 m 143,-<br />

9801619800140007<br />

900x25x0,9 mm 10 m 207,-<br />

9801619800140008<br />

900x25x0,9 mm 46 m 927,-<br />

9801619800140005<br />

900x50x1,0 mm 46 m 559,-<br />

9801619800140006<br />

FIRKANTNETTING<br />

Varmforsinket netting til bl.a. kaninbur<br />

1 000x12,7x12,7x1,05 mm 5 m 223,-<br />

9801619800140011<br />

1 000x12,7x12,7x1,05 mm 25 m 1 116,-<br />

9801619800140010<br />

1 000x19,5x19,5x1,05 mm 5 m 159,-<br />

9801619800140012<br />

1 000x25,4x25,4x1,75 mm 5 m 319,-<br />

9801619800140016<br />

1 000x25,4x25,4x1,75 mm 25 m 1 596,-<br />

9801619800140017<br />

PLASTBELAGT FLETTVERK<br />

Solid flettverk med 2,24 mm tykk tråd.<br />

Grunnbehandlet med alusink, og belagt<br />

med plast for lang levetid.<br />

GRØNN<br />

H: 0,6 m L: 10 m 396,-<br />

9801751CPC3106050A1500<br />

H: 0,8 m L: 10 m 520,-<br />

9801751CPC3108050A1500<br />

H: 1,0 m L: 10 m 660,-<br />

9801751CPC3110050A1500<br />

H: 1,0 m L: 25 m 1 660,-<br />

9801751CPC3110050A2000<br />

H: 1,2 m L: 10 m 840,-<br />

9801751CPC3112050A1500<br />

H: 1,2 m L: 25 m 2 096,-<br />

9801751CPC3112050A2000<br />

SVART<br />

H: 1,0 m L: 10 m 660,-<br />

9801751CBG31110050A1500<br />

H: 1,0 m L: 25 m 1 660,-<br />

9801751CBG31110050A2000<br />

PLASTBELAGT SYTRÅD<br />

2,00/1,40 mm 175 m 256,-<br />

GRØNN: 9801751WPS0200140B5000<br />

SVART: 9801751WPB0200140B2500<br />

PLASTBELAGT<br />

OVER-/UNDERTRÅD<br />

4,75/3,55 mm 56 m 256,-<br />

GRØNN: 9801751WPS0475355B3000<br />

SVART: 9801751WPB0473355B3000<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

9


GJERDE<br />

GJERDE | Beitegrinder<br />

Beitegrinder<br />

Solide beitegrinder som varer<br />

i mange år. Monteres på vegg eller<br />

på stolpe med kroker. Et annet<br />

meget godt alternativ er<br />

å bruke impregnert trestolpe<br />

14 x 250 cm og montere på<br />

flattjern med kroker.<br />

Leveres med fjærbelastet låsebolt<br />

og to justerbare øyebolter for<br />

oppheng.<br />

Høyde 114 cm<br />

Topp og bunnrør Ø 43 mm<br />

Mellomrør Ø 29 mm<br />

Enderør firkant 50 X 50 mm<br />

BEITEGRIND<br />

Ashbourne. Kraftige beitegrinder med høyde på 114 cm. Leveres i flere lengder med<br />

en fjærbelastet låsebolt og to justerbare øyebolter for oppheng på kroker eller stolpe<br />

(kroker/stolpe følger ikke med).<br />

SKILT<br />

Norskprodusert treskilt 60x15 cm.<br />

Behandlet med Benarolje.<br />

Okse på beite. Ferdsel på eget ansvar.<br />

970117305030<br />

Lukk grinda<br />

970117305031<br />

Dyr på beite. Husk båndtvang!<br />

970117305032<br />

Lukk grinda! Dyr på beite. Husk båndtvang!<br />

970117305033<br />

199,-<br />

LITEN BEITEGRIND<br />

91,5 cm 880,-<br />

980174F000208103<br />

122 cm 1 060,-<br />

980174F000208104<br />

183 cm 1 260,-<br />

980174F000208106<br />

STOR BEITEGRIND<br />

305 cm 1 580,-<br />

980174F000208110<br />

366 cm 1 780,-<br />

980174F000208112<br />

396,5 cm 1 980,-<br />

980174F000208113<br />

488 cm 2 280,-<br />

980174F000208116<br />

RESERVEDELER TIL BEITEGRIND<br />

Øyebolt 72,-<br />

20 mm øye, 15 cm til senter.<br />

980174B104122033<br />

Fjærbelastet låsebolt 120,-<br />

980174F016200401<br />

10


veshovda Tilbehør grinder GJERDE | Tilbehør beitegrinder | GJERDE<br />

LÅSEPINNE<br />

980174F016200202<br />

440,-<br />

STØTTEHJUL<br />

980174F016200601<br />

1 040,-<br />

KRAFTIG SKJØTEKLAFF<br />

980174F016200102<br />

680,-<br />

KROKER<br />

PÅ FLATTJERN<br />

Kroker for oppheng av<br />

beitegrind, på flattjern.<br />

980174F016001220<br />

596,-<br />

KROKER 2 STK.<br />

Kroker for oppheng av beite grind.<br />

4 hull plate.<br />

980174F016031120<br />

296,-<br />

SMEKKLÅS<br />

Smekklås på plate,<br />

for lukking av<br />

beitegrind.<br />

980174B106006000<br />

188,-<br />

KROK MED BOLT<br />

Krok på bolt for oppheng<br />

av beitegrind.<br />

200 mm 140,-<br />

980174B107032010<br />

250 mm 180,-<br />

980174B107032012<br />

LÅSEBOLT HOLDER<br />

Plate med spor<br />

for låsebolt.<br />

980174F016200302<br />

96,-<br />

STOLPE<br />

MED KROKER<br />

Grindstolpe for<br />

oppheng av<br />

beitegrind.<br />

L: 2 m Ø: 11,4 cm<br />

980174F017200310<br />

880,-<br />

STOLPE<br />

MED HULL FOR<br />

BEITEGRINDLÅS<br />

Grindstolpe med hull<br />

til låsebolt for lukking<br />

av beitegrind.<br />

L: 2 m Ø: 11,4 cm<br />

980174F017200320<br />

820,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

11


GJERDE | Apparat til el-gjerde<br />

Sikrere<br />

el-gjerder med<br />

tidsforsinkede<br />

apparater<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

DeLaval gjerdeapparater samsvarer<br />

med EU sin sikkerhetsstandard<br />

for elektriske gjerder<br />

som trådte i kraft i oktober 2010.<br />

Ifølge normen må standardenheter<br />

i jouleområdet 5-15 være<br />

utstyrt med effektjustering og<br />

forsinkelse for endrede<br />

belastninger, og må ha en<br />

alarmfunksjon. Denne tidsfor<br />

sinkelsen sikrer at det er<br />

nok tid til å bevege seg trygt bort<br />

fra gjerdet. Imidlertid, hvis det er<br />

kontakt med gjerdet<br />

over en lengre tidsperiode,<br />

vil pulsfrekvensen bremses<br />

og alarmer utløses.<br />

GJERDEAPPARAT 10M<br />

Nettdrevet apparat til korte gjerder (hest).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

1,5/1,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

7.850 Volt. Max lengde ved normal<br />

motstand/vegetasjon 2,5 km.<br />

92432692198080<br />

1 156,-<br />

GJERDEAPPARAT 20M<br />

Nettdrevet apparat til korte og middels<br />

lange gjerder.<br />

B<br />

A<br />

C<br />

1 m<br />

Max ladeenergi/max utgående energi.<br />

2,5/1,9 Joule. Max spenning uten belastning<br />

8.750 Volt. Max lengde ved normal<br />

motstand/vegetasjon 3 km.<br />

92432694290080<br />

1 596,-<br />

3 m<br />

A<br />

Du får optimale koblinger med<br />

DeLaval koblingskabler.<br />

B<br />

Montér apparatet slik at du kan<br />

se til det hver dag, og i henhold til<br />

anvisninger fra forsikringsselskapet.<br />

C<br />

I de fleste tilfeller trengs minimum<br />

3 jordspyd for permanente gjerder.<br />

GJERDEAPPARAT 30M<br />

Nettdrevet apparat til korte<br />

og middels lange gjerder.<br />

Viser spenningsnivå med lys.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

3,0/2,0 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 9.000 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 5 km.<br />

92432694300010<br />

2 096,-<br />

12


Apparat til el-gjerde | GJERDE<br />

GJERDEAPPARAT E60M<br />

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig undervegetasjon.<br />

To utganger for strøm (for to gjerder eller stripebeiting).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi 6,0/4,5 Joule. Max spenning<br />

uten belastning 9.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 16 km.<br />

92432685488720<br />

3 196,-<br />

GJERDEAPPARAT<br />

E8BM<br />

Batteri og nettdrevet apparat til korte<br />

gjerder (hest).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

0,8/0,45 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 7.900 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 2 km.<br />

92432687881601<br />

1 396,-<br />

GJERDEAPPARAT E250M<br />

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig undervegetasjon.<br />

Det kraftigste som er tillatt.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi 25,0/14,0 Joule. Max spenning<br />

uten belastning 10.600 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 40 km.<br />

92432686167601<br />

6 896,-<br />

GJERDEAPPARAT<br />

ESE25BM<br />

Batteriapparat, som også kan kobles til nettet.<br />

Ekstra sikkerhet om strømmen blir borte.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

2,5/2,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

12.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4,5 km.<br />

92432687881201<br />

3 396,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

13


GJERDE | Apparat til el-gjerde<br />

GJERDEAPPARAT ESE25BS<br />

Solcelledrevet apparat med integrerte solcellepaneler,<br />

totalt 24W, og integrert 12V batteri. Kan lades med<br />

230V (ikke drift). Energisparefunksjon. Max ladeenergi/<br />

max utgående energi 2,5/1,8 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 11.100 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4,9 km.<br />

9243262150025171<br />

6 696,-<br />

T-JORDSPYD 1 M<br />

Passer til montering og<br />

kobling av apparat ESE7BS.<br />

9243262150013531<br />

228,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE7BS<br />

Solcelledrevet apparat med integrert solcellepanel<br />

og integrert batteri. Max ladeenergi/max<br />

utgående energi 0,65/0,5 Joule. Max spenning<br />

uten belastning 11.000 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 4,2 km.<br />

92432688859401<br />

4 496,-<br />

BATTERI ALKALIE<br />

Alkalisk tørrbatteri meget godt egnet<br />

for elektriske gjerder. 600/1200 Wh.<br />

9 V 75 Ah<br />

92432690598880<br />

256,-<br />

9 V 175 Ah<br />

92432688029101<br />

440,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE4B<br />

Batteridrevet apparat. Regulerer strøm forbruk<br />

etter behov. Max ladeenergi / utgående energi<br />

0,4/0,25 joule. Max spenning uten belastning<br />

10.000 volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4 km.<br />

9243262150020131<br />

1 996,-<br />

BATTERI OPPLADBART<br />

12 V 12 Ah. Oppladbart batteri for el-gjerde.<br />

92432690632090<br />

768,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE20BM<br />

Batteridrevet apparat som også kan kobles til<br />

strøm. Max ladeenergi/max utgående energi<br />

2,3/1,8 joule. Max spenning uten belastning<br />

14.000 volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4 km.<br />

92432689492401<br />

3 996,-<br />

14


Tilbehør til el-gjerde | GJERDE<br />

GJERDETESTER<br />

NØKKELRING<br />

For rask kontroll av ditt<br />

el-gjerde. Den piper ved<br />

god spenning på gjerdet.<br />

92432691960701<br />

100,-<br />

GJERDETESTER<br />

Uten jordingspinne. 10 lysdioder som<br />

viser effekten på gjerdet. Hendig liten<br />

tester til å ha med seg i lomma, eller på et<br />

nøkkelknippe.<br />

9243262150025169<br />

272,-<br />

SIGNALLAMPE<br />

Blinker ved hver strømimpuls.<br />

Kommer strømmen under<br />

3000V, slutter den å blinke<br />

og viser at gjerdet ikke lenger<br />

er sikkert. Monter gjerne<br />

signallamper på flere steder<br />

på gjerdet, for bedre kontroll.<br />

Lampen er synlig i dagslys.<br />

Krever ikke batterier.<br />

980070442373<br />

220,-<br />

GJERDETESTER<br />

DIGITALT<br />

Voltmeter. Viser nøyaktig<br />

spenning og er velegnet<br />

for måling av hvor god<br />

jordingen er. 9 volts batteri<br />

inkludert.<br />

92432664164301<br />

488,-<br />

GJERDETESTER MULTI<br />

Et supert apparat som viser<br />

både spenning (Volt) og strøm<br />

(Ampere). Det viser også<br />

i hvilken retning strømmen<br />

går og indikerer i hvilken<br />

retning det er en feil eller<br />

kortslutning.<br />

Legges på gjerdet uten<br />

bruk av jordings-pinne.<br />

9 Volts batteri inkludert.<br />

92432685030001<br />

1 596,-<br />

JORD- OG VEGGKABEL<br />

Dobbeltisolert<br />

1,6 mm 10 m 92,-<br />

92432686675501<br />

1,6 mm 25 m 236,-<br />

92432698767235<br />

2,5 mm 100 m 1 196,-<br />

92432688859601<br />

JORDSPYD 115 CM<br />

Vinklet profil gir stor<br />

kontaktflate mot jord,<br />

sikrer jording og gir et<br />

pålitelig gjerdesystem.<br />

92432698882440<br />

108,-<br />

TILSLUTNING<br />

Universal<br />

92432694247025<br />

112,-<br />

KABEL TIL<br />

BATTERITILKOBLING<br />

9243262150021038<br />

284,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

Apparat til tau 1,5 m<br />

92432690632014<br />

76,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

Apparat til band 1,5 m<br />

92432690632015<br />

88,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

Band til band 1,5 m<br />

92432690632016<br />

128,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

15


GJERDE | Tråd og band til el-gjerde<br />

Tråd og band<br />

Jo lavere motstand (ohm), jo bedre<br />

leder tråden strømmen.<br />

Kobber (CU) leder strømmen best,<br />

men tåler minst. Rustfritt stål (SS) er<br />

sterkest og mest holdbar, men ikke<br />

like god strømleder som kobber.<br />

Trippelgalvanisert tråd (TC) er<br />

sterkere enn kobber, og leder<br />

strømmen bedre enn rustfritt.<br />

Antall ledere har betydning for pris,<br />

kvalitet og levetid.<br />

POLYTRÅD<br />

BWP4. Premium flettet<br />

tråd, sort/hvit 3CU/1SS.<br />

Diameter 3,5 mm,<br />

motstand 0,15 ohm.<br />

200 m 516,-<br />

92432690599610<br />

500 m 1 128,-<br />

92432690599609<br />

PREMIUM<br />

POLYTRÅD 250 M<br />

W2. Standard tråd, hvit 1CU/2SS.<br />

Diameter 1,15 mm,<br />

motstand 0,3 ohm.<br />

92432688153801<br />

176,-<br />

STANDARD<br />

POLYTRÅD 500 M<br />

BW3. Premium tråd i PVC. 3SS.<br />

Diameter 3 mm. Motstand 7,73 ohm.<br />

9243262150030751<br />

680,-<br />

PVC<br />

POLYTRÅD 1000 M<br />

BW4. Premium tråd sort/hvit<br />

3CU/3SS. Diameter 3,5 mm.<br />

Motstand 0,06 ohm.<br />

9243262150004319<br />

1 140,-<br />

PREMIUM<br />

POLYBAND<br />

BWR9. Premium band, sort/hvit<br />

2CU/7SS. Bredde 9 mm, motstand<br />

0,06 ohm.<br />

200 m 412,-<br />

9243262150004313<br />

400 m 660,-<br />

9243262150004314<br />

PREMIUM<br />

POLYBAND 200 M<br />

W10. Standard band, hvit 1CU/4SS.<br />

Bredde 10 mm, motstand 0,35 ohm.<br />

92432688154001<br />

244,-<br />

STANDARD<br />

POLYBAND 200 M<br />

BW12. Premium tråd i PVC.<br />

4SS. Bredde 12 mm.<br />

Motstand 1,8 ohm.<br />

9243262150030753<br />

572,-<br />

PVC<br />

POLYBAND 200 M<br />

W20. Standard band, hvit 1CU/5SS.<br />

Bredde 20 mm, motstand 0,34 ohm.<br />

92432688154101<br />

348,-<br />

POLYTAU 200 M<br />

BW6. Premium tråd, PVC. 3SS.<br />

Diameter 6 mm. Motstand 7,73 ohm.<br />

9243262150030752<br />

588,-<br />

STANDARD<br />

PVC<br />

16


Tråd og band til el-gjerde | GJERDE<br />

GJERDETRÅD 400 M<br />

6TC TopLine. 6 x 0,25 mm<br />

trippelgalvaniserte ledere<br />

(TriCOND), motstand 0,43 ohm.<br />

980070449594<br />

308,-<br />

GJERDEBAND 200 M<br />

4TC TopLine 10 mm. 4 x 0,25 mm<br />

trippelgalvaniserte ledere (TriCOND),<br />

motstand 0,64 ohm.<br />

980070449590<br />

196,-<br />

GJERDETAU 200 M<br />

6TC TopLine. Ø 6 mm. 6 x 0,25 mm<br />

trippel galvaniserte ledere (TriCOND),<br />

motstand 0,43 ohm.<br />

980070449593<br />

424,-<br />

ELEKTRISK NETTINGGJERDE<br />

90 cm × 50 m. Elektrisk nettingjerde for sikker inngjerding<br />

av småfe, geit og gris. Består av 9 horisontale tråder, de<br />

8 øverste strømførende, og vertikale plastholdere c/c 31 cm.<br />

Antall ledere er 3, og motstand 0,29 ohm/m. Nettet er<br />

montert på 14 stk. PVC-stolper, med en kraftig stålspiss.<br />

Vertikale plastspiler for ekstra støtte.<br />

92432690601680<br />

1 496,-<br />

PREMIUM<br />

OPPRULLER<br />

For el-netting. Komplett.<br />

9243262150025166<br />

940,-<br />

ELEKTRISK<br />

NETTINGGJERDE<br />

90 cm X 50 m. TopLine Plus-nettet<br />

er spesielt egnet for ujevnt underlag.<br />

Horisontale plast-stivere i stedet for tråd,<br />

for hver 30 cm, sikrer stabilitet i kupert og<br />

ujevnt terreng.<br />

Høyde 90 cm (7 horisontale tråder) og<br />

lengde 50 meter. Forsterket streng øverst,<br />

økt ledningsevne takket være bruken<br />

av 5 rustfrie tråder og en tinnbelagt<br />

kobbertråd.<br />

98007027325<br />

1 096,-<br />

EKSTRA UTSTYR TIL EL-NETTING<br />

Sveiv til oppruller 420,-<br />

9243262150025168<br />

Ruller 3 stk. 1 336,-<br />

9243262150025167<br />

Nettinggjerde<br />

Et elektrisk nettinggjerde er raskt<br />

og enkelt å sette opp.<br />

Nettinggjerdet har god<br />

ledningsevne og er meget<br />

godt synlig. Det holder dyrene<br />

sikkert på innsiden og rovdyrene<br />

på utsiden.<br />

For å unngå dyretragedie må<br />

et elektrisk nettinggjerde aldri<br />

brukes uten at det er strøm på<br />

dette. Gjerdet krever daglig tilsyn,<br />

og kontroll av at der er nok strøm<br />

på gjerdet.<br />

Oppruller<br />

for el-netting<br />

El-netting oppruller er et<br />

hjelpemiddel for å rulle inn<br />

og ut sauenetting etter bruk.<br />

Det gjør jobben enklere, man<br />

sparer tid og plass til lagring,<br />

og man trenger bare å være en<br />

person for å gjøre jobben.<br />

Komplett el-netting oppruller<br />

leveres med oppsamlerplate,<br />

stang for lagring og sveiv.<br />

Oppruller har lav vekt og den<br />

passer alle nett med høyde<br />

opptil 125 cm.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

17


GJERDE | Stolper til el-gjerde<br />

Stolper<br />

Hvilken stolpe man skal velge avhenger av grunnforholdene,<br />

hvor ofte gjerdet skal flyttes og type dyr som skal inngjerdes.<br />

FJÆRSTÅLSTOLPER<br />

Fjærstålstolper brukes til<br />

flyttbare gjerder og er<br />

enklere å bruke enn de<br />

andre stolpene dersom<br />

bakken er hard.<br />

GLASSFIBERSTOLPER<br />

Glassfiber er et moderne<br />

stolpemateriale. De er<br />

enkle å tråkke ned i<br />

bakken. Har lav vekt og<br />

synes godt.<br />

PLASTSTOLPER<br />

Produsert i holdbart<br />

materiale med flere faste<br />

isolatorer. Foten har en<br />

metallspiss som effektivt<br />

kan tråkkes ned i bakken.<br />

Med<br />

toppisolator<br />

Pakke<br />

á 5 stk!<br />

FJÆRSTÅLSTOLPE<br />

105 CM<br />

Kan monteres på ekstra<br />

isolatorer, dersom en ønsker å<br />

bruke flere tråder.<br />

92432694247060<br />

36,-<br />

GLASSFIBER-<br />

STOLPE<br />

110 cm BWP110 40,-<br />

92432697270462<br />

150 cm BWP150 64,-<br />

92432697270463<br />

PLASTSTOLPE<br />

105 cm. Standard 24,-<br />

9243262150021160<br />

140 cm. Standard 32,-<br />

9243262150021161<br />

MED STIGBØYLE<br />

115 cm. Premium 36,-<br />

9243262150025164<br />

155 cm. Premium 60,-<br />

9243262150025165<br />

PLASTSTOLPE 5 PK<br />

Med dobbel fot.<br />

105 cm 100,- (pr. stk. 20,-)<br />

98007044491<br />

156 cm 140,- (pr. stk. 28,-)<br />

980070443493<br />

EKSTRA ISOLATOR<br />

25 STK.<br />

EKSTRA ISOLATOR<br />

25 STK.<br />

GJERDEKLUBBE<br />

Med treskaft.<br />

For fjærstålstolpe.<br />

92432694247061<br />

144,-<br />

Til glassfiberstolpe.<br />

92432697270480<br />

124,-<br />

3 kg<br />

92432697270441<br />

348,-<br />

5 kg<br />

92432697270442<br />

396,-<br />

18


Isolatorer til el-gjerde | GJERDE<br />

RINGISOLATOR<br />

KRAFTIG<br />

100 STK.<br />

Galvanisert gjennomgående<br />

skrue for ekstra styrke.<br />

Universaltrekker medfølger.<br />

980070443141003E<br />

236,-<br />

Anbefalt høyde<br />

og antall tråder<br />

på elektrisk gjerde<br />

til storfe, hest<br />

og småfe<br />

STORFÉ<br />

RINGISOLATOR<br />

KRAFTIG<br />

120 STK.<br />

Forsterket ringisolator<br />

i polypropylen med 6 mm<br />

tykk jernkjerne. Følger med<br />

monteringsverktøy.<br />

9243262150021055<br />

432,-<br />

HEST<br />

SAU<br />

RINGISOLATOR<br />

For tråd og tau opptil 4 mm.<br />

Standard 25 stk. 56,-<br />

92432691960704<br />

Standard 120 stk. 236,-<br />

92432694247050<br />

RINGISOLATOR<br />

Sterk ringisolator med god isoleringsevne.<br />

For ståltråd, tau og band opp til 12 mm<br />

bredde.<br />

25 stk. 104,-<br />

92432688248801<br />

180 stk. 596,-<br />

92432688248803<br />

ISOLATORKNOPP 50 STK.<br />

92432698882433<br />

96,-<br />

STANDARD<br />

PREMIUM<br />

DISTANSEISOLATOR<br />

10 STK.<br />

For montering av elektrisk tråd på toppen<br />

av netting gjerde for bedre avstand mellom<br />

disse. Tau/tråd opp til 6 mm. L: 20 cm.<br />

92432687896001<br />

108,-<br />

MONTERINGSVERKTØY<br />

For ringisolator. Metall.<br />

9243262150013530<br />

112,-<br />

ISOLATOR 100 STK.<br />

Uten spiker<br />

92432697270517<br />

124,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

19


GJERDE | Tilbehør til el-gjerde<br />

El-gjerdeskolen<br />

www.delaval.com/no/lar/elgjerdeskole/<br />

På denne nettsiden finner<br />

du informasjon og nyttige tips om<br />

el-gjerde, og hvilke produkter en<br />

bør velge.<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

ISOLATORRØR 25 M<br />

For ståltråd.<br />

92432691960708<br />

316,-<br />

TRÅD- OG TAUSKJØT<br />

5 STK.<br />

4 mm 52,-<br />

92432687050701<br />

6 mm 68,-<br />

92432687050702<br />

TAUSKJØT 5 STK.<br />

For tau opp til 6 mm.<br />

92432690601982<br />

128,-<br />

BRYTER FOR<br />

ELEKTRISK GJERDE<br />

AKO. Praktisk på/av og omkoblingsbryter<br />

med fire innstillinger. Gir enkelt bytte mellom<br />

to separate gjerdesystemer, eller begge på<br />

samtidig. Enkelt å skru av<br />

strømmen for vedlikehold<br />

når en har lange<br />

avstander.<br />

98007044607011<br />

100,-<br />

KOMBIVINDE LITEN<br />

En lettvektsvinde som forenkler opprulling<br />

og uttrekking av poly-tråd og band. Den<br />

rommer ca. 2000 m tråd (2 mm) eller<br />

ca. 600 m band (12 mm).<br />

Spole 196,-<br />

92432694247005<br />

Holder 220,-<br />

92432694247006<br />

TORDENVÆR-<br />

BESKYTTELSE<br />

Overspenningsvern reduserer risikoen<br />

for at lyn ødelegger gjerdeapparatet.<br />

Monteres mellom + på apparat og<br />

gjerdetråd, og forankres i det ene<br />

jordspydet.<br />

92432698872010<br />

180,-<br />

KOMBIVINDE STOR<br />

Stor vinde spesielt tilpasset til å rulle<br />

inn og ut polytråd og band. Ulik kapasitet<br />

i forhold til type, opptil 1500 m<br />

band og 4000 m tråd. Vinden<br />

er utstyrt med brems.<br />

Spole 316,-<br />

92432685030005<br />

Holder 264,-<br />

92432685030006<br />

20


Tilbehør til el-gjerde | GJERDE<br />

FJÆRGRIND<br />

Tilpasser seg etter åpningens<br />

bredde. Maks. 4,5 m.<br />

92432697271430<br />

80,-<br />

GRIND ELASTISK<br />

Sikker og dyrevennlig grind. Elastisk,<br />

strømførende tau. Til grinder opptil 4.9 m.<br />

92432697271433<br />

232,-<br />

ELEKTRISK FLEXIGRIND<br />

7,5 M<br />

6 mm tau. Automatisk opprulling ved åpning.<br />

Festes til trestolpe med to medfølgende<br />

treskruer.<br />

980070441299011<br />

356,-<br />

HJØRNEISOLATOR 10 STK.<br />

Sterk og holdbar hjørneisolator<br />

for ståltråd.<br />

92432698882430<br />

72,-<br />

GRINDHÅNDTAK<br />

Sort.<br />

1 stk. 28,-<br />

92432690632055<br />

5 stk. 108,-<br />

9243262150021037<br />

STANDARD<br />

GRINDISOLATOR 4 STK.<br />

Med kaus.<br />

9243262150021162<br />

60,-<br />

GRINDHÅNDTAK<br />

Grønn.<br />

98007044959<br />

20,-<br />

HURTIGKOBLING<br />

For band/wire.<br />

980070441209041<br />

68,-<br />

GRINDISOLATOR 10 STK.<br />

Treveis. Rustfri.<br />

980070446550<br />

124,-<br />

Pakke<br />

á 10 stk!<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

21


GJERDE | Permanent el-gjerde<br />

VINDE FOR<br />

GALVANISERT TRÅD<br />

Spesialutviklet vinde for uttrekking av<br />

forstrekt gjerdetråd. Innebygget brems<br />

gjør at tråden ikke ruller ut av seg selv. Gjør<br />

det mye enklere å håndtere tråden.<br />

92432698964680<br />

1 880,-<br />

GJERDETRÅD<br />

Forstrukket ståltråd, trippelgalvanisert,<br />

til permanente gjerder. Er brukt på gjerder<br />

som har stått i mer enn 20 år.<br />

2,0 mm 1025 m 25 kg 1 108,-<br />

92432698800902<br />

2,5 mm 650 m 25 kg 1 108,-<br />

92432698800903<br />

TRÅDSTRAMMER STAR<br />

2 STK<br />

Forenkler arbeidet med å stramme<br />

galvanisert ståltråd. For tråd og tau<br />

opptil 6 mm og band opptil 12 mm.<br />

92432694247022<br />

88,-<br />

HÅNDTAK FOR<br />

TRÅDSTRAMMER STAR<br />

Gir ekstra kraft ved stramming og kan hektes<br />

på ståltråden for enklere å låse<br />

fast strammeren.<br />

92432698882441<br />

168,-<br />

STÅLTRÅD<br />

DeLaval. Normalgalvanisert ståltråd. En<br />

tradisjonell, myk ståltråd beregnet på<br />

permanente el-gjerder. Ca. 60 gr zink/m².<br />

Finnes i to forskjellige diametre og leveres<br />

i kveiler på ca. 5 kg.<br />

1,4 mm 410 m 264,-<br />

92432698800912<br />

1,8 mm 250 m 264,-<br />

92432685488710<br />

TRÅDKOBLING 5 STK.<br />

En skrukobling som sikrer meget<br />

god og sikker strømforbindelse<br />

mellom jord- og veggkabel, ståltråd,<br />

gjerdewire og annen tråd.<br />

92432697271719<br />

96,-<br />

FJÆR<br />

TIl strekking av ståltråd.<br />

Til spenningsregulering av galvanisert tråd.<br />

92432690601980<br />

132,-<br />

VARSELSKILT 4 STK.<br />

92432685488701<br />

120,-<br />

22


Permanent el-gjerde | GJERDE<br />

”Vår erfaring med<br />

gjerdesystemet er hvor<br />

enkelt, revolusjonerende<br />

og dyreetisk Veshovda<br />

systemet er i praksis.”<br />

Svein Narve Veshovda,<br />

bonde og gründer<br />

Veshovda gjerdesystem<br />

MINI ISOLATOR<br />

Brakett beregnet som tråd- og båndholder<br />

for trepåler og vegg.<br />

102097150675<br />

pr. stk. 28,-<br />

Gjerdesystemet<br />

Består av to patentbeskyttende multifunksjone le<br />

gjerdekomponenter, skråstagfeste og strammeverktøy<br />

som til sammen utgjør en totaløsning for å møte de<br />

utfordringene inngjerdingsarbeidet innebærer.<br />

Systemet har få komponenter med lav vekt, og kan<br />

festes på ulike materialer som f.eks. stein, trepåler og<br />

Hvem bruker Veshovda?<br />

Gjerdesystemet blir brukt av bønder såvel som beitelag,<br />

Jernbaneverket, kommuner, entreprenører, Statens<br />

Vegvesen, havnevesen etc.<br />

jernstenger. Dette gjør systemet svært fleksibelt og er<br />

lett å tilpasse ulike typer dyrehold og dekker de fleste<br />

bruksområder.<br />

Vi har fokus på dyrenes sikkerhet - både husdyr og vilt.<br />

Kombinerer du gjerdet med strøm unngår du at dyrene<br />

setter seg fast i gjerdet.<br />

Er fleksibelt, solid og enkelt - med minimalt vedlike hold!<br />

Rogaland<br />

Bryne 48 01 08 78<br />

Egersund 48 02 29 00<br />

Haugesund 52 70 54 70<br />

Klepp 47 62 55 00<br />

Randaberg 48 03 55 00<br />

Sandnes 47 80 11 80<br />

Stavanger 90 29 50 54<br />

Varhaug 51 77 14 70<br />

Vikeså 51 45 12 12<br />

Årdal 51 75 42 30<br />

Mini isolator<br />

102097150675<br />

SKRUER 100 STK.<br />

6x60 A2 TX25.<br />

102097100110<br />

Konseptet egner seg for vedlikehold av eksisterende<br />

inngjerdinger. Med enkelhet kan partier e ler deler av<br />

tradisjone l inngerding, skiftes ut e le repareres.<br />

Agder<br />

Rigetjønn 38 05 67 20<br />

Sørlandsparken 90 94 70 00<br />

Flekkefjord 38 32 68 40<br />

Lyngdal 38 33 10 70<br />

Mandal 38 27 29 70<br />

Evje 99 33 36 33<br />

Grimstad 47 61 04 00<br />

Tvedestrand 37 16 69 25<br />

Strammeverktøy<br />

102097150692<br />

25 mm 1,5 m. En lett gjerdepåle, veier kun<br />

1 kg. Laget for norske forhold.<br />

102097150700<br />

128,-<br />

224,-<br />

Vestland<br />

Etne 53 77 11 30<br />

Kvinnherad 99 38 48 70<br />

Stord 53 40 09 00<br />

Skruer 6x60mm<br />

A2 T25 100 stk.<br />

102097100110<br />

Kompositt gjerdestolpe<br />

Ø25 mm 1,5 m<br />

102097150700<br />

Veshovda gjerdesystem består av:<br />

- To multifunksjone le gjerdekomponenter<br />

- Skråstagfeste<br />

- Strammeverktøy<br />

bondekompaniet.no Februar <strong>2023</strong><br />

Nettbutikk<br />

Klikk og hent<br />

Maxi isolator<br />

102097150685<br />

Kamstål 1,5/2/2,5 m<br />

102097150600/601/602<br />

Proffskråstag<br />

102097150694<br />

Multifunksjonelle<br />

gjerdekomponenter<br />

Strammeverktøy<br />

Proffskråstag<br />

Veshovda<br />

bondekompaniet.no<br />

Spar tid!<br />

Veshovda<br />

gjerdesystem<br />

Genialt konsept!<br />

Gjerdesystemet fra Veshovda er utarbeidet av norske bønder<br />

med lang erfaring innen utfordrende gjerdearbeid.<br />

Systemet er fleksibelt, solid og enkelt - med minimalt vedlike hold!<br />

Lett å tilpasse ujevnt terreng, fje lnabber, veier og bekker. Hensikten<br />

er å gjøre inngjerdingsarbeidet lettere, raskere, bi ligere og mer solid.<br />

Det er i ti legg svært enkelt å montere!<br />

Veshovda Gjerdesystem<br />

AS har siden 2011 vært<br />

på markedet med et<br />

revolusjonerende<br />

konsept for<br />

inngjerding.<br />

Veshovda gjør<br />

inngjerdingsarbeidet<br />

lettere,<br />

raskere og billigere<br />

– og inngjerdingen<br />

blir solid!<br />

Les mer her:<br />

MAXI ISOLATOR<br />

Brakett beregnet som tråd - og båndholder<br />

for jernpåler max 25 mm diameter.<br />

102097150685<br />

pr. stk. 68,-<br />

STRAMMEVERKTØY<br />

Strammevertøy som er spesialutformet<br />

til å kunne monteres på Veshovda MAXI-brakett<br />

til opp stramming av tråd.<br />

102097150692<br />

496,-<br />

PROFFSKRÅSTAG<br />

Galvanisert. Skråstagfeste beregnet<br />

for høye konstruksjoner<br />

og punkt med stor<br />

belastning.<br />

102097150694<br />

216,-<br />

KAMSTÅL<br />

1,5 m 102097150600 96,-<br />

2 m 102097150601 124,-<br />

2,5 m 102097150602 152,-<br />

GJERDESTOLPE<br />

KOMPOSITT<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

23


STORFE | Storfegrinder<br />

Storfe<br />

GRIND FOR FIKSERING AV<br />

STORFE UNDER KALVING<br />

305 cm lang. Med denne grinden kan kua bli<br />

fiksert ved behov for hjelp under kalving. Grinden<br />

har tre avtakbare rør slik at kalven kan drikke,<br />

eller dersom det er behov for keisersnitt. Den<br />

har også fjernbetjent åpning av fanglås for økt<br />

sikkerhet.<br />

980174F040201320<br />

9 480,-<br />

Fangbokser og grinder<br />

En god fangboks vil redusere stress på<br />

både dyr og operatør, og dermed sikre<br />

et tryggere og mer produktivt miljø.<br />

Les mer her:<br />

24


Flyttbare grinder | STORFE<br />

FLYTTBAR GRIND<br />

240x160/172 cm 1 696,-<br />

980070442591<br />

300x160/172 cm 1 896,-<br />

980070442592<br />

10%<br />

rabatt ved kjøp<br />

av 9. stk<br />

Flyttbare grinder<br />

Perfekt for bygging av<br />

inngjerdning for storfe og hest.<br />

Grindene festes sammen med<br />

kjettinger, og hurtigfestet gjør<br />

det raskt og enkelt å koble<br />

sammen. Buede føtter sikrer god<br />

stabilitet. Sikkerhetsbuer på<br />

toppen for hindrer at dyr sklir<br />

mellom grindene, om de prøver å<br />

komme over. Galvaniserte rør.<br />

Fanggarden bør ha ett eller flere<br />

faste fester slik at den står stabilt<br />

for å unngå uhell.<br />

Høyden på øvre rør er 1,6 m<br />

Total høyde er 1,7 m<br />

Avstand mellom rør er 20 cm<br />

Vekt grind 240 cm: 27 kg<br />

Vekt grind 300 cm: 35 kg<br />

Vekt grind m/port 240 cm: 43 kg<br />

Vekt grind m/port 300 cm: 47 kg<br />

FLYTTBAR GRIND MED PORT<br />

240x221/160 cm<br />

980070442594<br />

2 896,-<br />

300x221/160 cm<br />

980070442595<br />

3 096,-<br />

RAMME<br />

Til flyttbar grind.<br />

980070442621<br />

2 096,-<br />

FLYTTBAR GRIND MED KALVEGJØMME<br />

300x172 cm<br />

980070442624<br />

2 296,-<br />

SKYVEPORT<br />

Til flyttbar grind.<br />

980070442620<br />

6 396,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

25


STORFE | Fôring på beite<br />

KRAFTFÔRAUTOMAT FOR KALV<br />

Kraftig modell. Beholderen er integrert i enheten på en<br />

måte som gir stivhet og styrke. Beholder på hele 725<br />

liter. Lokket løftes og skyves forover, som gir god tilgang<br />

til påfyll av kraftfor.<br />

Sikker lås. Mange innstillingsmuligheter på inngang<br />

for kalv. 3 høyde inn stillinger og 2 bredde innstillinger,<br />

enkel og sikker låsing. Leveres med trepunktsfeste,<br />

og ører for pallegaffel, for transport på korte<br />

avstander (når den er tom).<br />

FÔRHEKK STORFE<br />

Med toppring og i kraftig utførelse.<br />

231,5 cm diameter. H: 145 cm. 20 spiseplasser.<br />

980174F030200003<br />

5 980,-<br />

H: 140 cm B: 250 cm D: 190 cm.<br />

980174F030202507<br />

21 980,-<br />

FÔRHEKK STORFE<br />

Kraftig utførelse. 12 spiseplasser.<br />

980174F030200024<br />

7 780,-<br />

FÔRHEKK UTEN FANGHEKK<br />

2X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for fôring<br />

med rundballe. 12 eteplasser.<br />

Tre av sidene kan åpnes, og<br />

høyde på taket kan justeres.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121103<br />

16 980,-<br />

FÔRHEKK MED FANGHEKK<br />

2X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for fôring<br />

med rundballe. 12 eteplasser.<br />

Patentert fangsystem.<br />

Hurtigutløsende<br />

polymerklaffer.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121106<br />

24 980,-<br />

FÔRHEKK UTEN FANGHEKK<br />

3X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for<br />

fôring med rundballer.<br />

14 eteplasser. Tre<br />

av sidene kan<br />

åpnes, og høyde på<br />

taket kan justeres.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121001<br />

23 980,-<br />

FÔRHEKK MED FANGHEKK<br />

3X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for<br />

fôring med rundballer.<br />

14 eteplasser.<br />

Patentert fangsystem.<br />

Hurtigutløsende<br />

polymerklaffer.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121005<br />

32 980,-<br />

26


Vann på beite | STORFE<br />

MONTERINGSPLATE<br />

For drikkekar på<br />

IBC-container<br />

980070221981<br />

196,-<br />

DRIKKEKAR KN50<br />

Med lavtrykksventil for bruk på beite<br />

(IBC-container). Vannstrømningshastighet:<br />

7,2 l/min ved 0,5 bar, 10,8 l/min<br />

ved 0,75 bar. Volum: 2,2 liter.<br />

980070225035<br />

356,-<br />

HUDSON VENTIL 1"<br />

Solid flottørventil/<br />

nivåregulator med høy<br />

gjennomstrømming,<br />

selv med lavt trykk<br />

101116122860<br />

636,-<br />

Nyhet!<br />

SLANGE<br />

Fleksibel armert slange for å koble<br />

drikkeutstyr til IBC-container. 70 cm.<br />

980070221980<br />

396,-<br />

KRAN<br />

For IBC-container<br />

980070221982<br />

156,-<br />

FLOTTØRVENTIL<br />

For ettermontering<br />

i flottørkar ved lavt trykk.<br />

98007022182<br />

188,-<br />

BEITEKAR P450<br />

Uten ventil. 450 l. UV-bestandig plast. Enkelt<br />

å gjøre rent. Plugg i bunnen for å tømme<br />

karet. Flottørventil kjøpes separat og<br />

monteres når man ønsker det.<br />

9243262150017601<br />

3 596,-<br />

Vann på beite<br />

Mange har behov for å kjøre<br />

ut vann til dyrene på beite. IBC<br />

container eller andre vanntanker<br />

blir ofte brukt til å fylle i beitekar,<br />

eller kobles til drikkekar som er<br />

fastmontert. Vanlige drikkekar gir<br />

lite vann når det er svakt<br />

vanntrykk. Det anbefales å bruke<br />

drikkekar og flottørventiler som<br />

er beregnet for lavt trykk.<br />

DRIKKEKAR<br />

Grønn UV-bestandig OK-plast.<br />

Næringsmiddel godkjent.<br />

H 40 × B 60 × L 80 cm. 200 l.<br />

101116122730<br />

1 296,-<br />

FOR HUDSON VENTIL 1"<br />

10111612286001<br />

348,-<br />

NIVÅREGULATOR<br />

Universal. 12 l/min.<br />

92432698908280<br />

348,-<br />

FLOTTØRVENTIL<br />

Kompl P450/P650/P1000<br />

92432689492101<br />

716,-<br />

SUGESLANGE<br />

Med bunnventil. 7 m.<br />

980070221123<br />

676,-<br />

BEITEPUMPE P100<br />

Dobbeltvirkende. Max pumpehøyde 8 m.<br />

0,6 l pr. slag.<br />

980070221100<br />

3 596,-<br />

FLOTTØR<br />

Universal.<br />

980070222905<br />

248,-<br />

BUNNVENTIL<br />

980070221122<br />

236,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

27


STORFE | Kalving<br />

KALVEUTTREKKER 2020<br />

Med robust plastikkhode. Svært enkel å<br />

betjene. Hurtigutløser for optimal sikkerhet.<br />

98007010121<br />

2 796,-<br />

KALVEUTTREKKER<br />

Vink. Rustfri kalveuttrekker som<br />

er solid og varig. Trekkraft<br />

kan utløses umiddelbart ved<br />

behov. 160 cm.<br />

9800701045<br />

5 480,-<br />

TAU FØDSELSHJELP<br />

Mykt vevd tau, med løkke<br />

i begge ender. 130 cm.<br />

98007010259<br />

112,-<br />

FREMFALLSELE KU<br />

Sele laget av nylon og skinn.<br />

9800701031<br />

680,-<br />

FØDSELSKJETTING<br />

Kjetting med to håndtak.<br />

1,3 meter, forniklet.<br />

934840180227<br />

740,-<br />

ENGANGSHANSKER<br />

50 STK.<br />

Hanske med halskrage slik at den<br />

er selvholdende, og skulderen er<br />

dekket av hansken.<br />

Small 934840260727<br />

Large 934840260726<br />

196,-<br />

GLIDEMIDDEL 1 L<br />

Bovivet Gel. Glidemiddel til bruk<br />

ved fødselshjelp og inseminasjon.<br />

934840180533<br />

72,-<br />

LEGGSKINNE FOR KALV<br />

CS22. Et godt hjelpemiddel for kalver<br />

som er født med for korte sener, og som<br />

trenger støtte de første dagene.<br />

9243262150009501<br />

656,-<br />

KALVETEPPE<br />

Ekstremt vannavstøtende; opp til 3000 mm vannsøyle.<br />

Pusteegenskaper forhindrer overdreven<br />

svetting. Polyfleece-fyll for optimal<br />

beskyttelse selv i ekstreme<br />

utetemperaturer.<br />

Maskinvaskes ved 30 °C<br />

70 cm 98007014148<br />

80 cm 98007014149<br />

316,-<br />

KALVETEPPE<br />

88267302 / 01<br />

Vannavstøtende trelags<br />

kalveteppe fra DeLaval.<br />

Teppet har lange reimer som<br />

gjør det enkelt å justere.<br />

Kan vaskes i maskin.<br />

20-35 kg 396,-<br />

92432688267302<br />

30-60 kg 456,-<br />

92432688267301<br />

28


Kalvefôring | STORFE<br />

STARTSETT RÅMELK 10 PK.<br />

10 poser, 1 smokk og 1 sonde. Optimal måte<br />

å håndtere råmelk på. 4-liters poser av<br />

aluminium som kan pasteuriseres (valgfritt),<br />

fryses og varmes. Posene er<br />

lette å fylle, og smokk eller<br />

sonde skrus direkte på posene.<br />

98007014640<br />

296,-<br />

RÅMELKSPOSER 5 STK. 124,-<br />

98007014642<br />

SMOKK FOR RÅMELKPOSER 48,-<br />

98007014644<br />

Startfôring av kalv<br />

Råmelk har høyere andel<br />

immunglobuliner og næringsstoffer<br />

enn vanlig kumelk. Fôring<br />

med råmelk til nyfødt kalv er<br />

avgjørende for videre utvikling.<br />

Kvaliteten på råmelken varierer,<br />

og det er viktig at den nyfødte<br />

kalven får i seg større mengder av<br />

høykvalitets råmelk straks.<br />

BAG FOR<br />

RÅMELKPOSER<br />

Bagen holder melken varm lenger<br />

og gjør fôringen enklere.<br />

98007014646<br />

242,-<br />

HOLDER FOR<br />

RÅMELKPOSER<br />

98007014647<br />

196,-<br />

KALVEFLASKE MED SONDE<br />

Speedy Drencher. For nødfôring av<br />

nyfødte kalver som ikke vil drikke.<br />

2,5 l 476,-<br />

92432686703101<br />

4,0 l 676,-<br />

92432686703102<br />

KALVEFLASKE<br />

Speedy Feeder.<br />

2,5 l 376,-<br />

92432686703201<br />

4,0 l 536,-<br />

92432686703202<br />

RESERVESONDE<br />

92432686703103<br />

224,-<br />

REFRAKTOMETER<br />

For råmelk. Brix-skala. Håndholdt<br />

refraktometer til vurdering av kvaliteten<br />

på råmelk. Refraktometeret er enkelt<br />

i bruk. Plaser 1-2 dråper råmelk på<br />

platen, lukk dekselet og avles deretter<br />

IgG‐konsentrasjonen.<br />

934840290017<br />

696,-<br />

RESERVESMOKK MED KORK<br />

92432686703203<br />

184,-<br />

REFRAKTOMETER<br />

DIGITALT<br />

Digitalt refraktometer gir en meget<br />

rask og pålitelig måling av kvaliteten<br />

på råmelk, og dermed en god<br />

indikasjon på hva som er god<br />

nok melk for kalven.<br />

934840290015<br />

2 696,-<br />

Vurdering av resultat: Refraktometer måler den totale immunoglobulin- konsentrasjon i råmelk.<br />

Kvaliteten av colostrum måles i prosent med en «cut-off-verdi» på 22%. En IgG konsentrasjon på 22%<br />

eller over betraktes som en colostrum av god kvalitet og svarer til en IgG på 50g/l.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

29


STORFE | Kalvefôring<br />

Riktig montering<br />

av smokk<br />

Det er ikke likegyldig hvordan en smokk<br />

blir montert. Den skal monteres som<br />

et + og ikke som en X. Dette for at<br />

kalven skal få melk i riktig hastighet.<br />

KALVEBØTTE 8 L<br />

Med smokk. Produsert i kraftig blå plast.<br />

9243262150009388<br />

138,-<br />

RETT<br />

FEIL<br />

PAKNING<br />

4 MM 5 PK<br />

98007014805<br />

24,-<br />

KALVEFLASKE<br />

MED SMOKK<br />

92432697105702<br />

100,-<br />

KALVESMOKK 5 PK<br />

hvit 68,-<br />

98007014535<br />

rød 68,-<br />

9800701475<br />

natur 76,-<br />

98007014775<br />

KALVESMOKK<br />

Rød 24,-<br />

92432697105501<br />

Natur 36,-<br />

9243262150009824<br />

SMOKK FOR KRAFTFÔR<br />

9800701429<br />

36,-<br />

KRAFTFÔRFLASKE<br />

Komplett med smokk og<br />

plastikkbrakett. Kapasitet<br />

4 l. Beregnet for kalver<br />

fra 2. dag opp til 3 mnd.<br />

9800701428<br />

212,-<br />

METALLHOLDER<br />

9800701437<br />

152,-<br />

LOKK TIL<br />

KRAFTFÔRFLASKE<br />

98007014280<br />

32,-<br />

SMOKK FOR MELK<br />

9800701432<br />

32,-<br />

30


Kalvefôring | STORFE<br />

MELKEBAR CN5<br />

5 smokker. 30 l.<br />

89093401<br />

1 232,-<br />

DeLaval melkebar<br />

Gi kalvene en god start. En<br />

velfungerende melkebar<br />

stimulerer spyttproduksjon<br />

og forbedrer pH-verdien i kalvens<br />

mage som fører til bedre<br />

fordøyelse.<br />

DeLaval produserer sterke<br />

melkebarer med lav vekt og som<br />

enkle å håndtere. Innsiden er<br />

blank og det er ingen utstående<br />

deler. Dette gjør de enkle å<br />

rengjøre.<br />

Smokkene er naturtro og er gode<br />

å drikke av for kalven.<br />

CN3 og CN5 er oppdelt i store<br />

rom, som sikrer lik tilgang på<br />

drikke til alle kalvene.<br />

MELKEBAR CN3<br />

Delt med 3 smokker. 16 l.<br />

92432687180201<br />

1 148,-<br />

MELKEBAR N1<br />

1 smokk 4 l.<br />

92432687180101<br />

316,-<br />

SMOKK 10 STK.<br />

Smokk (Peach Teat) til<br />

kalvemelkebar N1, N3, N5.<br />

92432687188201<br />

508,-<br />

SMOKK 10 STK.<br />

Til gammel type melkebar til kalv. Passer<br />

smokkehull 19 - 22mm.<br />

92432687363801<br />

584,-<br />

KALVESKÅL<br />

Rustfritt kar, 4 liter, med mange bruksområder,<br />

for eksempel fôring av kalver.<br />

Hygienisk og enkel å rengjøre.<br />

92432697105008<br />

172,-<br />

HOLDER<br />

TIL KALVESKÅL<br />

92432697105292<br />

184,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

31


STORFE | Fôring og bøtter<br />

TERMOMETER<br />

For måling av væsker.<br />

Tåler koking (opptil 110 °C).<br />

Med opphengsøye.<br />

Uten kvikksølv.<br />

92432686922401<br />

180,-<br />

VARMER FOR<br />

KALVEDRIKKE<br />

Easyheat. Enkel i bruk,<br />

ekstremt stabil og med<br />

høy varmeeffekt.<br />

98007014170<br />

1 956,-<br />

VARMER FOR<br />

KALVEDRIKKE<br />

Fastheat. Enkel<br />

temperatur regulering<br />

og lett å holde ren.<br />

98007014150<br />

3 296,-<br />

VISP<br />

Rustfri. Kraftig visp som<br />

er enkel å rengjøre.<br />

92432670000398<br />

156,-<br />

BØTTE<br />

VARMGALVANISERT<br />

9 l<br />

98007029181<br />

236,-<br />

11 l<br />

9800702918<br />

244,-<br />

14 l<br />

9800702919<br />

264,-<br />

PLASTBØTTE<br />

Med stålhank. PE blå.<br />

Ekstra kraftige plastbøtter,<br />

som tåler mye.<br />

12 l<br />

92432664284402<br />

104,-<br />

17 l<br />

92432664284403<br />

116,-<br />

RUSTFRI BØTTE<br />

Rimelig modell.<br />

5,7 l<br />

98007029375<br />

132,-<br />

8,5 l<br />

98007029376<br />

244,-<br />

12,3 l<br />

98007029377<br />

260,-<br />

BØTTEHOLDER<br />

KALVEBØTTE<br />

RUSTFRI BØTTE<br />

12/14 l<br />

101116224814<br />

156,-<br />

20 l<br />

101116224820<br />

172,-<br />

Blå gradert. 7 l.<br />

92432664284401<br />

64,-<br />

Næringsmiddelgodkjent!<br />

DeLaval. Ekstra kraftig.<br />

97105007 / 97105012<br />

7 l<br />

92432697105007<br />

420,-<br />

HOLDER<br />

FOR KALVEBØTTE<br />

92432697105280<br />

324,-<br />

12 l<br />

92432697105012<br />

672,-<br />

32


Fôrtro og fôrhekk | STORFE<br />

FJØSTAVLE<br />

For ku med visere.<br />

9702341005<br />

24,-<br />

FÔRTRO 42 L<br />

100x35 / 28x24 cm.<br />

9800703268<br />

696,-<br />

FLOTTØR<br />

Til fôrtro 9800703268.<br />

980070223113<br />

612,-<br />

FÔRTRO 6 L<br />

For kalv og sau. Bredde 23 cm,<br />

dybde 22 cm og høyde 12/21 cm.<br />

9800703257<br />

112,-<br />

FÔRTRO 15 L<br />

Uten spillkant og i solid plast. Bredde 42 cm,<br />

dybde 32 cm og høyde 30 cm.<br />

9800703258<br />

220,-<br />

KRYBBE TIL KRAFTFÔR<br />

Solo Feed. For ku og hest. Kraftig, helstøpt<br />

krybbe i slitesterk plast. Volum 12 liter.<br />

92432697284702<br />

272,-<br />

HØYKURV FOR VEGG<br />

75,3x47,5x46,5 cm.<br />

9800703231<br />

736,-<br />

Solid<br />

HØYHEKK FOR VEGG<br />

70 x 40 cm<br />

101116143370<br />

316,-<br />

HØYHEKK<br />

61,5x51x48 cm.<br />

98007032702<br />

740,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

33


STORFE | Drikkekar<br />

Drikkevann<br />

Kravene til drikkevann for dyr må<br />

i prinsippet stilles like høyt som<br />

for mennesker. Storfé skal ha fri<br />

tilgang til friskt vann døgnet rundt i<br />

en slik nærhet at spesielt melkeproduksjonen<br />

ikke kan bli<br />

skadelidende på grunn av for lavt<br />

vanninntak. Kyr har et vannbehov på<br />

100-150 liter per døgn, og drikker<br />

med en hastighet på ca. 20 l/min.<br />

DRIKKEKAR S22<br />

Meget hygienisk drikkekar i rustfritt stål.<br />

Vanntilførsel er på hele 22 l/min.<br />

Innebygget spillkant.<br />

92432690602883<br />

1 396,-<br />

VOLUMVENTIL<br />

TIL S22<br />

92432690602821<br />

368,-<br />

FLOTTØRKAR CF7<br />

Solid drikkekar som tåler mye.<br />

Lett å gjøre rent.<br />

92432697282490<br />

896,-<br />

DRIKKEKAR C5<br />

MED VENTIL<br />

Spesielt laget for kalv. Ventilen er lett<br />

å påvirke og enkel å bruke. Gjennomstrømningen<br />

er tilpasset for kalver og<br />

ventilen gir 5 l/min. Laget av emaljert<br />

støpejern for<br />

god hygiene.<br />

Vanntilkopling<br />

ovenfra eller<br />

under.<br />

92432690576485<br />

680,-<br />

DRIKKEKAR C10<br />

MED VENTIL<br />

Produsert i solid emaljert støpejern.<br />

Sikrer melkekyr stor vannmengde.<br />

Gir opptil 20 l/min.<br />

92432692632980<br />

920,-<br />

DRIKKEKAR C20<br />

MED VENTIL<br />

Med 1/2" kopl. Stort drikkeareal slik at dyrene<br />

lett kan drikke. Skålformet bunn gjør koppen<br />

lett å hold ren. Leveres med volumventil som<br />

gir opp til 20 l/min. Laget av støpejern belagt<br />

med syrefast emalje.<br />

92432698932783<br />

1 296,-<br />

FESTEKLEMME<br />

DOBBEL<br />

For drikkekar. Feste for 1 1/4" og 1 1/2" rør.<br />

M10x50 bolter.<br />

92432697274580<br />

260,-<br />

BITENIPPEL<br />

For ku og ungdyr. DeLaval biteventiler<br />

produseres i rustfritt stål. Dyrene biter<br />

rundt ventilen og trykker på en klaff.<br />

1/2" 456,-<br />

92432692632950<br />

3/4" 484,-<br />

92432692632951<br />

VEGGFESTE<br />

1/2"×1/2" 156,-<br />

92432697281088<br />

1/2"×3/4" 160,-<br />

92432697281085<br />

34


Drikkekar | STORFE<br />

DRIKKEKAR E21<br />

Rustfritt drikkekar og holder i støpejern. Ventil<br />

med høy gjennomstrømming. 4-punkts feste<br />

for vegg eller rør.<br />

980070221860<br />

796,-<br />

MONTERINGSBØYLE<br />

Passer til drikkekar E21<br />

98007022365<br />

56,-<br />

FLOTTØRKAR S30<br />

Flottørkar av solid plast. Vannmengde ca.<br />

6,5 l/min (2-3 bar). Plugg i bunn for enkel<br />

rengjøring. Volum 5 liter.<br />

980070222070<br />

548,-<br />

BESKYTTELSERING<br />

FOR DRIKKEKAR<br />

980070221971<br />

364,-<br />

Drikkekar<br />

Drikkekar i plast egner seg best til hest<br />

og småfe.<br />

Fleksibel monteringsslange forenkler<br />

tilkoblingen.<br />

I modeller med integrert varmekabel,<br />

holder vannet seg frostfritt i uisolerte<br />

hus. Brukes sammen med<br />

transformator (24 volt).<br />

I tillegg må tilførselsrøret frostsikres,<br />

f.eks. med varmekabel og rørisolasjon.<br />

MONTERINGSSLANGE<br />

Med EPDM gummislange og fletting av<br />

rustfritt stål. Tåler opptil 100 grader celsius.<br />

30 cm 1/2" A4 52,-<br />

101116102306<br />

45 cm 1/2" A4 60,-<br />

101116102308<br />

65 cm 1/2" A4 68,-<br />

101116102310<br />

30 cm 1/2" 90 gr A4 72,-<br />

101116102326<br />

FLOTTØRKAR MED VARME SH30<br />

Flottørkar av solid plast, med integrert varme kabel (ca 31W).<br />

Må ha transformator i tillegg (24V). Frostsikkert ned til<br />

ca. -15 °C. Vannmengde ca 6,5 l/min (2-3 bar). Plugg i bunn<br />

for enkel rengjøring. Volum 5 liter.<br />

980070222063<br />

1 496,-<br />

TRANSFORMATOR<br />

24V 100VA<br />

Passer til drikkekar/flottørkar med varme<br />

(24V). Kortslutning og overbelastningssikring.<br />

Også sikret mot overoppheting (tilbakestiller<br />

etter nedkjøling) IP 65.<br />

980070222796<br />

764,-<br />

DRIKKEKAR MED VARME HP20<br />

Drikkekar av solid plast, med integrert varmekabel<br />

(ca 31W). Må ha transformator i tillegg (24V). Integrert<br />

termostat. Kontrollerbar vannmengde (max 11 l/min).<br />

Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 2,8 liter.<br />

980070222045<br />

1 240,-<br />

BESKYTTELSE<br />

FOR RØR<br />

1000x132x80 mm. Forhindrer<br />

at dyr ødelegger varme kabler<br />

og isolasjon rundt rør.<br />

980070221975<br />

252,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

35


STORFE | Bindsel<br />

DeLaval polybelt bindsel<br />

Er produsert i et meget slitesterkt polyesterm ateriale.<br />

Bindslene har halsreimer med ekstra polyester-forsterkning<br />

og sikre belte låser. Polybelt bindsel er produsert i en frisk,<br />

lyseblå farge med hvite og lysegrå detaljer. Bindslene skal<br />

alltid monteres i ring eller sjakkel. Aldri rett på innredning.<br />

Dette for å unngå slitasje!<br />

HALSBAND<br />

Polybelt.<br />

For kalv 80,-<br />

L: 52-70 cm B: 3,5 cm.<br />

92432687284704<br />

For ungdyr 84,-<br />

L: 53-95 cm B: 4,5 cm.<br />

92432687284702<br />

For ku 88,-<br />

L: 78-110 cm B: 4,5 cm.<br />

92432687284701<br />

For store dyr XL 92,-<br />

L: 108-138 cm B: 4,5 cm.<br />

92432687284703<br />

For okse 156,-<br />

Med dobbel spenne.<br />

L: 78-139 cm B: 5 cm.<br />

92432688948901<br />

RING<br />

For nylondbindsel. 7x50 mm.<br />

92432687284901<br />

24,-<br />

SPENNE<br />

For kraftig nylonband.<br />

92432687651401<br />

20,-<br />

SVIVEL MED RING<br />

Til polybelt. 7x35 mm.<br />

92432687285001<br />

68,-<br />

BINDSELKLEMME<br />

Med skruer.<br />

9243262150016880<br />

16,-<br />

KRYBBEENDE<br />

KRYBBEENDE<br />

KARABINKROK<br />

PLATELÅS<br />

Med karabinkrok. Polybelt.<br />

92432687284801<br />

96,-<br />

Med platelås. Polybelt.<br />

92432687651601<br />

132,-<br />

Til bindsel.<br />

92432687285101<br />

44,-<br />

Til bindsel. 8 mm ring.<br />

92432687651701<br />

76,-<br />

KRYBBEENDE<br />

KRYBBEENDE<br />

KJETTINGSKJØT<br />

FESTERING<br />

Enkel kjetting.<br />

Med karabinkrok. 70 cm.<br />

92432687886901<br />

148,-<br />

Dobbel kjetting.<br />

Med karabinkrok. 2x65 cm.<br />

92432697285405<br />

176,-<br />

Galvanisert.<br />

6 mm 10 pk.<br />

98007012322<br />

8 mm 5 pk.<br />

98007012324<br />

48,-<br />

For veggmontering.<br />

980070321631<br />

44,-<br />

36


Ankelbånd og patteplate | STORFE<br />

Rød 92432697289091<br />

Gul 92432697289092<br />

Blå 92432697289094<br />

Grønn 92432697289095<br />

120,-<br />

UTGLIDNINGS-<br />

BÅND<br />

Med lærreim. Sikrer at kua ikke<br />

forskrever seg. Kan forebygge<br />

strekkskader, men kan også<br />

brukes ved kalving. En billig<br />

livsforsikring for kua.<br />

92432687651501<br />

124,-<br />

ANKELBAND 5 PK.<br />

Gul 9243262150011855<br />

Rød 9243262150011856<br />

Grønn 9243262150011857<br />

168,-<br />

MERKEBAND 10 PK.<br />

TAU<br />

Med løkke. 16 mm × 5 m.<br />

Ekstra langt tau for sikker<br />

håndtering. 16 mm tykkelse<br />

gir godt grep.<br />

98007029540<br />

96,-<br />

GRIME<br />

I POLYESTER<br />

DeLaval.<br />

Til kalv 132,-<br />

92432687651101<br />

Til ungdyr 148,-<br />

92432687651201<br />

Til ku 156,-<br />

92432687651301<br />

Til okse 272,-<br />

9243262150010552<br />

ANTISUGERING<br />

2 PK.<br />

Müller. Ny og innovativ antisugering<br />

uten pigger som kan<br />

irritere andre dyr. Forlengelsene<br />

som går inn i nesen, gir<br />

en impuls ved suging som<br />

forstyrrer dyret som suger.<br />

Sikrer langsiktig læringseffekt,<br />

selv etter bare noen uker. Enkel<br />

montering. Monteres med<br />

forlengelsene oppover.<br />

Liten 980070131402<br />

Medium 980070131412<br />

Stor 980070131422<br />

136,-<br />

ANTISUGERING<br />

MED PIGGER 2 PK.<br />

Müller. Med ekstra vippebeskyttelse.<br />

Superelastisk,<br />

UV-stabil latex og enkel justering<br />

med vingemutter.<br />

Liten 980070131502<br />

Medium 980070131512<br />

Stor 980070131522<br />

116,-<br />

AVVENNINGSPLATE<br />

QuietWean. Gunstig og lønnsom måte å avvenne ammekalver<br />

på. Patteplaten er uten pigger, og er enkel å montere. Den<br />

settes på kalven 4–7 dager før avvenning. Gir en smidigere<br />

overgang, mer fôropptak og opptil 95% mindre rauting.<br />

QuietWean kan brukes om igjen flere ganger.<br />

101116129370<br />

64,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

37


STORFE | Røkterutstyr og klauvpleie<br />

KUBØRSTE<br />

STASJONÆR<br />

Komplett SB.<br />

92432688265780<br />

2 596,-<br />

RØKTEBØRSTE<br />

I tre med nylonhår.<br />

9800701819<br />

60,-<br />

RØKTESKRAPE<br />

Med mankam.<br />

9800701811<br />

96,-<br />

BØRSTE<br />

FOR VEGG/HJØRNE<br />

50x23 cm.<br />

980070293100<br />

688,-<br />

BÅSMATTE KEN<br />

Robust, formstabil og slitesterk båsmatte.<br />

Ken 120x170 cm 1 098,-<br />

96534202831500<br />

Ken 120x200 cm 1 292,-<br />

96534202832000<br />

BENSKRAPE<br />

92432685555402<br />

68,-<br />

RØKTESKRAPE<br />

92432685555401<br />

76,-<br />

KLØMATTE<br />

40x30 cm 284,-<br />

98007032678<br />

60x40 cm 496,-<br />

98007032689<br />

38


Røkterutstyr og klauvpleie | STORFE<br />

KLAUVSLIPER<br />

Semiflex. 125x22 mm K24. Enkel skive for<br />

sliping og rengjøring av klauver.<br />

9801616606122101<br />

55,-<br />

KLAUVSKIVE<br />

Korning 6, 125 mm<br />

98007016344<br />

556,-<br />

Med 6 faste kniver,<br />

125 mm<br />

98007016358<br />

1 196,-<br />

KLAUVGEL<br />

Kruuse. Med salisylsyre 0,5 l.<br />

Vask først klauven med<br />

såpevann og tørk deretter.<br />

Påfør gelen på hoven etterfulgt<br />

av en bandasje som tåler vann<br />

og fuktighet.<br />

934840220402<br />

212,-<br />

KLAUVSKO 10 STK.<br />

Demotec Futura Pad. 5 høyre + 5 venstre.<br />

934840220551<br />

1 896,-<br />

BLANDEPISTOL<br />

FOR KLAUVLIM<br />

Kruuse Hoof Glue.<br />

934840220602<br />

1 096,-<br />

BANDASJE<br />

10 cm. Selvheftende. Grønn robust<br />

bandasje. Utmerket resistens mot<br />

fuktighet. Fleksibel og lett å legge på,<br />

også på vanskelige steder.<br />

934840164220<br />

24,-<br />

TREKLOSS FOR KLAUV<br />

Demotec.<br />

110 mm 16,-<br />

934840220490<br />

130 mm, XL 20,-<br />

934840220491<br />

KLAUVLIM 200 ML<br />

934840220600<br />

476,-<br />

BLANDERØR FOR LIM 10 STK<br />

934840220601<br />

128,-<br />

KLAUVBANDASJE 10 STK.<br />

Large.<br />

934840220411<br />

336,-<br />

DESINFEKSJONS VÆSKE<br />

TIL KLAUVBAD 20 L<br />

4Hooves ADR. Miljøvennlig klauvbehandling.<br />

2 liter blandes med 200 liter vann i et<br />

klauvkar, effektivt for 200 kyr.<br />

924326741007831<br />

2 896,-<br />

KLAUVKAR<br />

Kar som er svært slitesterkt mot slag, kjemiske<br />

stoffer og kulde. Det er sklisikkert og lett å<br />

plassere i kyrnes gangareal.<br />

9243264787027097<br />

4 296,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

39


STORFE | Klippemaskin<br />

Klipping av ku<br />

I mange tilfeller kan det være smart å<br />

bruke saue klipper med shattlekam til<br />

storfe. Spesielt om dyrene er skitne,<br />

fuktige, eller har vanskelig pels/hår<br />

(ikke utstillingsdyr). Det blir mindre<br />

problem med varmgang på knivene,<br />

som ofte medfører dårligere<br />

klippe egenskaper (bl.a. hår mellom<br />

knivene).<br />

OLJE TIL KLIPPEMASKIN 100 ML<br />

Spesialolje for klippemaskiner forlenger levetiden<br />

på knivene og holder smuss borte. Smør alltid før<br />

klipping, og hvert 10. minutt under klippingen (oftere om<br />

motstanden øker). En batteri drevet maskin, vil også ha<br />

lengre klippetid dersom knivene holdes godt smurte.<br />

92432697106540<br />

84,-<br />

REFILL 500 ML<br />

92432692525830<br />

260,-<br />

KLIPPEMASKIN C250<br />

For ku. El-klipperen C250 har to hastigheter, noe som gjør det enklere å klippe<br />

pels i forskjellig tykkelse. Stillegående 68 dB, ergonomisk håndtak som er godt<br />

å holde i. Vekt er 1,18 kg, ledning 5 meter, 250W.<br />

9243262150007814<br />

4 996,- KNIVSETT<br />

For C2, C250, CC320, R200,<br />

CC3-18, HCP65, R2<br />

STANDARD KU/HEST 31/5<br />

Standard - fin, hårlengde 3-4 mm.<br />

92432685695902<br />

524,-<br />

FIN KU/HEST 31F/15<br />

Standard - kortere klipping, hårlengde 1 mm.<br />

92432685695903<br />

728,-<br />

GROV KU/HEST 21/23<br />

Standard – grov, hårlengde 3-4 mm.<br />

92432685695901<br />

524,-<br />

EKSTRA GROV KU/HEST 18/23<br />

Ekstra grov, hårlengde 2–4 mm.<br />

92432697107178<br />

596,-<br />

KAM<br />

DeLaval Shattle kam for storfe. Klippebredde<br />

78 mm. Kam til bruk på saueklippemaskin.<br />

92432697106455<br />

524,-<br />

KLIPPEMASKIN S250<br />

DeLaval el-klippemaskin S250 er en ergonomisk riktig<br />

klippemaskin til sau, med en kraftig motor opp til<br />

250 W. Klippemaskinen har to hastigheter som man<br />

enkelt kan skifte mellom, også mens man klipper. Denne<br />

er også fin til kjøttfe med tykkere eller<br />

skitten pels. Til storfe anbefales å bruke en<br />

shattlekam, som kan kjøpes i tillegg.<br />

9243262150007812<br />

5 496,-<br />

40


Klippemaskin | STORFE<br />

BATTERIKLIPPER R2<br />

DeLaval batteriklipper R2 leveres med 2 batterier.<br />

Dette er en sterk og smidig klippemaskin for ku,<br />

kjøttfe og hest. Ladetid ca. 60 min per batteri.<br />

Driftstid på et batteri er ca. 120 min. Leveres med<br />

standard knivsett 21/23.<br />

9243262150007720<br />

5 996,-<br />

KNIVSETT<br />

For CB35<br />

STANDARD 1,5 MM<br />

Standard knivsett som passer til<br />

å klippe jur, hest eller kjæledyr!<br />

92432694247115<br />

696,-<br />

BATTERIKLIPPER CB35<br />

Stillegående og lett spesialmaskin for klipping av jur. Kan<br />

også brukes til klipping av smådyr. Leveres med lader og<br />

to batterier. 45 min ladetid, 50 min driftstid pr. batteri.<br />

Effekt 35W. Vekst 420 g.<br />

92432694247100<br />

4 196,-<br />

CB35 GROVT 2,3 MM<br />

92432686479501<br />

1 036,-<br />

CB35 FIN 1,2 MM<br />

92432694247114<br />

696,-<br />

CB35 EKSTRA FIN 0,5 MM<br />

92432694247113<br />

696,-<br />

BATTERIKLIPPER<br />

Farmclipper Accu2. Prisgunstig klipper for storfe eller<br />

hest. Det medfølger to 14,4 volt Litium-ion batterier, som<br />

tillater uavbrutt klipping takket være optimaliserte driftsog<br />

ladetider. Gode ergonomiske egenskaper gjør at<br />

klipperen er god å holde i, også for små hender. Leveres<br />

med knivsett 21/23.<br />

980070181891<br />

3 196,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

41


STORFE | Melkeutstyr<br />

JUSTERBAR<br />

SPARKEBØYLE<br />

Galvanisert.<br />

980070111<br />

112,-<br />

SPARKEBØYLE<br />

Kick-Stop. Sparkevernet plasseres over<br />

ryggen på kua og strammes med sveiva.<br />

Endepropper av gummi gjør at sparkevernet<br />

er skånsomt mot dyret.<br />

980070113<br />

1 356,-<br />

MELKEKRAKK<br />

Med gassdemper.<br />

60-80 kg 92432689489580<br />

75-100 kg 92432689489780<br />

1 716,-<br />

MELKEFILTER<br />

320 x 60 hvitt 200 stk. 388,-<br />

90577610<br />

620 x 60 hvitt 200 stk. 752,-<br />

90577611<br />

320 x 60 hvitt 200 stk. 452,-<br />

70 g sydde<br />

90577670<br />

620 x 60 hvitt 200 stk. 792,-<br />

70 g sydde<br />

90577671<br />

320 x 60 blått 60 g 200 stk. 380,-<br />

90577710<br />

620 x 60 blått 200 stk. 740,-<br />

90577711<br />

570 x 44 blått 100 stk. 544,-<br />

sydd VMS<br />

98079632<br />

JURBESKYTTER<br />

M 92432688439501<br />

L 92432688439502<br />

XL 92432688439503<br />

XXL 92432688439504<br />

716,-<br />

TØMMINGSPROPPER<br />

10 PK<br />

40/34 92432695921540 96,-<br />

46,5/40 92432695921546 96,-<br />

52/46 92432695921552 96,-<br />

63/60 92432699909263 136,-<br />

SILFILTER 200 PK<br />

200 mm 280,-<br />

92432698502080<br />

240 mm 352,-<br />

92432698502480<br />

320 mm 632,-<br />

92432698503280<br />

42


Jurvask | STORFE<br />

KLORTABLETTER<br />

300 STK.<br />

For desinfeksjon av melkeutstyr, gårds tanker,<br />

vegger, gulv mm. Nøytral pH.<br />

Jurkluter: 3 tabl/10 l vann.<br />

Generell desinfeksjon:<br />

2 tabl/10 l vann.<br />

Oppbevares<br />

utilgjengelig<br />

for barn.<br />

92432692086300<br />

196,-<br />

DOBBEL BØTTE<br />

Bøtte med to rom, praktisk ved jurvask.<br />

Et rom til rene jurkluter - det andre til skitne,<br />

brukte kluter. 2x10 l<br />

92432697105002<br />

296,-<br />

Jurkluter<br />

og tilbehør<br />

For å produsere kvalitetsmelk må<br />

juret rengjøres før spene koppene<br />

settes på. Bruk alltid en ny jurklut<br />

til hver ku! Flergangskluter kan<br />

maskinvaskes i 95˚ C. Sterk<br />

kloroppløsning over lang tid forkorter<br />

bomullsfibrenes levetid.<br />

JURKLUT 10 STK. 176,-<br />

Liten tekstilklut, rutemønstret, tynn og<br />

smidig som gir god følelse og kontakt ved<br />

avtørkingen. 80 % bomull og 20 % syntetisk<br />

materiale. Krymper ved vask, men kan<br />

strekkes i fuktig tilstand.<br />

92432697312180<br />

JURKLUT 10 STK. 196,-<br />

Stor, strikket bomullsklut - meget myk og<br />

behagelig å arbeide med. 100 % bomull.<br />

Krymper ved vask, men kan strekkes i fuktig<br />

tilstand. 30 x 52 cm.<br />

92432697312183<br />

JURKLUT 12 STK. 236,-<br />

En premium jurklut i microfiber med<br />

dobbel holdbarhet og oppsugingsevne<br />

sammenlignet med en bomullsjurklut. Vaskes<br />

etter hver melking i 90 °C. Myk, fin kvalitet<br />

som ikke loer. 30 x 30 cm.<br />

92432692065151<br />

JURKLUT 10 STK. 288,-<br />

En stor, tykk og kraftig vaffelvevd klut som<br />

rengjør meget effektivt under avtørkingen.<br />

80 % bomull og 20 % syntetisk materiale.<br />

Krymper ved vask, men kan strekkes i fuktig<br />

tilstand.<br />

92432697312182<br />

JURKLUT 50 STK. 280,-<br />

Super. Myk og slitesterk jurklut i<br />

syntetisk materiale, 80 % viskose og<br />

20 % polypropylen. Tåler maskinvask 100 °C.<br />

9243264784481091<br />

JURKLUT 25 STK. 188,-<br />

UT507. Myk, syntetisk klut som tørker raskt<br />

og holder formen. Absorberer 10 ganger sin<br />

egen vekt og tørker raskt. Kan maskin vaskes<br />

på 95 °C. Holdbar i ca. 15 vask. Velegnet både<br />

i melkerom og i huset.<br />

92432692065150<br />

DISPENSER<br />

For jurpapir. Bruk og oppbevar<br />

BIOCELL/DRYCEL i den<br />

praktiske dispenseren.<br />

92432697105050<br />

104,-<br />

JURPAPIR 2 RULLER<br />

Fuktet Biocell jurklut er laget av kraftig papir<br />

som er meget våtsterkt. Papiret er fuktet<br />

med en unik, patentert rengjøringsvæske<br />

som er både effektivt rengjørende og<br />

hudlegende.<br />

924326741006806<br />

580,-<br />

JURPAPIR 8 RULLER<br />

Drycel 600 er et våtsterkt papir for deg som<br />

selv vil fukte jurklutene. Tilsett 3 liter rent<br />

vann pluss Hamra jursåpe pr. rull. Bruk og<br />

oppbevar Drycel i den praktiske dispenseren.<br />

92432698826380<br />

1 968,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

43


STORFE | Jurhygiene<br />

Viktigheten<br />

av spenedypp<br />

Spenedypp/-spray kan redusere<br />

antall tilfeller av mastitt og holder<br />

spenehuden myk og smidig. Ta på<br />

direkte etter avsluttet melking mens<br />

spenekanalen er åpen. Sørg for at<br />

minst den nedre tredje delen av<br />

spenen er helt dekket av spenedypp/-spray.<br />

Ikke slipp kyrne ut<br />

i kaldt vær før spenene er tørre.<br />

JURSÅPE 10 L<br />

Hamra. Skånsom rengjørende og<br />

hudpleiende jursåpe til fukting/bløtlegging<br />

av jurkluter før vasking av juret før melking.<br />

924326741006707<br />

744,-<br />

SPENEDYPP/SPRAY<br />

Dipal konsentrat. Blandes ut med vann<br />

1+4. Basert på jod, som er effektivt<br />

bakteriedrepende. Holder spenene myke<br />

og smidige. Jodinnhold 1 500 ppm i ferdig<br />

blandet oppløsning.<br />

5 l 796,-<br />

92432692052805<br />

10 l 1 348,-<br />

924326741006489<br />

SPRAYFLASKE 600 ML<br />

Sprayflaske med fast<br />

sprutemunnstykke i<br />

rustfritt stål. Sprayer på<br />

skrå og oppover. Står<br />

støtt på gulvet.<br />

92432698795820<br />

236,-<br />

SPENEDYPP<br />

Trifender. Jodbasert premium<br />

spenedypp - meget velegnet til bruk<br />

i VMS! Spenedypp med unik god<br />

sprayevne!<br />

10 l 1 464,-<br />

924326741006620<br />

20 l 2 776,-<br />

924326741006621<br />

60 l 6 820,-<br />

924326741006622<br />

SPENEDYPP 60 L<br />

Dipal RTU. Tradisjonelt<br />

jodprodukt, ferdigblandet.<br />

Inneholder mykgjører.<br />

924326741006465<br />

3 664,-<br />

SPRAYFLASKE 550 ML<br />

Sprayflaske med<br />

oppoverrettet stråle,<br />

munnstykke i rustfritt stål.<br />

92432689503017<br />

196,-<br />

DYPPEFLASKE 300 ML<br />

Skrånet overdel for<br />

å lette dyppingen.<br />

92432696500381<br />

172,-<br />

PRØVEKOPP<br />

Slagfast plast. Romslig beholder med svart<br />

kontrollplate som gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

92432696502280<br />

76,-<br />

PRØVEMELKINGSKOPP<br />

Med svart kontrollplate som<br />

gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

Kopp med krok til å henge i<br />

lomme eller belte. Praktisk<br />

holder til beltet finnes som<br />

tilbehør.Rommer 300 ml. Lett<br />

å tømme. Hindrer søl under<br />

melkingen. Mønsterbeskyttet.<br />

92432696502285<br />

236,-<br />

44


Jurhygiene | STORFE<br />

SPENE-/<br />

HUDKREM<br />

500 ML<br />

Suncream SPF 12.<br />

God gjenfettende og<br />

mykgjørende effekt<br />

med solfaktor 12. En god<br />

solkrem spesielt ved<br />

beiteslipp for å unngå<br />

solbrente jur/spener.<br />

Utmerket også som<br />

solkrem for mennesker.<br />

92432692065208<br />

236,-<br />

SPENESALVE<br />

Cream. Spenesalve<br />

med god gjenfettende<br />

og mykgjørende<br />

effekt. Bruk Cream<br />

om spenene har blitt<br />

tørre. Også en meget<br />

god håndkrem.<br />

500 ML<br />

92432692065202<br />

196,-<br />

2,5 L<br />

92432692065203<br />

544,-<br />

2,5 L<br />

Komplett med tut<br />

og krok.<br />

92432692065204<br />

612,-<br />

SALVE MINT<br />

Mint Cream. Liniment –<br />

for økt blodsirkulasjon.<br />

Salve med 35 %<br />

japansk peppermynteolje.<br />

Massêr<br />

harde og svulne jur<br />

regelmessig.<br />

500 ML<br />

92432692065205<br />

252,-<br />

2,5 L<br />

92432692065206<br />

768,-<br />

2,5 L<br />

KOMPLETT MED<br />

TUT OG KROK<br />

92432692065207<br />

840,-<br />

SPENEFETT 1 L<br />

Smooth. Hudvennlig og drøyt spenefett.<br />

Inneholder ikke vann. God hudpleie for dyr,<br />

også fin for hundepoter. For god beskyttelse<br />

i et tøft klima. Vaselinbasert, inneholder ikke<br />

løsemidler eller alkohol. Luktfri, inneholder<br />

kun farmasøytiske ingredienser. Myk struktur<br />

som gjør at den er enkel å smøre på. Drøy og<br />

meget hensiktsmessig ved beiteslipp og kald<br />

løsdrift.<br />

92432692065200<br />

156,-<br />

MASTITT TEST<br />

CMT komplett sett.<br />

92432692065113<br />

344,-<br />

CMT TESTPLATE HVIT 52,-<br />

9243264000620<br />

CMT 1 L REFILL 108,-<br />

92432692065114<br />

INDIKATORPAPIR 25 STK<br />

For rask indikasjon på begynnende<br />

betennelse.<br />

9800701535<br />

56,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

45


STORFE | Vaskemiddel<br />

VASKEMIDDEL 10 KG<br />

Alkali 30 pulver. Lavdosert, fosfatfritt,<br />

alkalisk vaskemiddel for vekselvask av<br />

melkeanlegg. Alcali 30 desinfiserer,<br />

løser opp fett, protein og er<br />

lavtskummende.<br />

924326741001705<br />

1 016,-<br />

VASKEMIDDEL 10 KG<br />

Acid 50 pulver. Brukes i vekselvask<br />

med Alkali 30 (kombi kveld), alkalisk<br />

vaskemiddel.<br />

924326741001505<br />

1 016,-<br />

VASKEMIDDEL<br />

Cid NonP. Et fosfatfritt syrevaskemiddel<br />

for melke-anlegg som effektivt fjerner<br />

mineraler (melkestein) og hindrer dannelser<br />

av mineralbelegg. Anbefales i vekselvask<br />

med Alkali Non P.<br />

10 L 640,-<br />

924326741007343<br />

25 L 1 376,-<br />

924326741007345<br />

60 L 2 976,-<br />

924326741007346<br />

VASKEMIDDEL<br />

Alkali NonP. Et fosfatfritt alkalisk vaskemiddel<br />

for melke anlegg som desinfiserer og<br />

effektivt fjerner fett og proteinrester.<br />

Anbefales i vekselvask med DeLaval<br />

Cid Non P.<br />

10 L 640,-<br />

924326741007103<br />

25 L 1 376,-<br />

924326741007105<br />

60 L 2 976,-<br />

924326741007106<br />

DISPENSER 0,5 DL<br />

For 25/60 l kanne. DeLaval<br />

doserings-/sikkerhets pumpe for<br />

flytende vaskemiddel. Passer til 25<br />

og 60 liters dunker, samt 200 l fat.<br />

Inkl. doseringsflaske.<br />

92432698509980<br />

732,-<br />

GRØNNSÅPE<br />

5 L<br />

Flytende grønnsåpe for<br />

effektiv rengjøring.<br />

92432692065111<br />

120,-<br />

UNIVERSAL-<br />

DISPENSER 25 ML<br />

92432696891180<br />

208,-<br />

46<br />

FK SYREVASK 25 L<br />

Flytende surt<br />

vaskemiddel til<br />

bruk i melkeanlegg.<br />

Syren<br />

fjerner/løser<br />

enkelt opp mineralbelegg<br />

i systemet<br />

(rør og tanker).<br />

Benyttes vekselvis<br />

med BASEVASK.<br />

930448FF629<br />

756,-<br />

FK BASEVASK 25L<br />

Flytende alkalisk<br />

vaskemiddel til bruk<br />

i melkeanlegg.<br />

Produktet virke<br />

desinfiserende<br />

og har meget god<br />

oppløsningsevne<br />

på proteiner og<br />

fettstoffer.<br />

Benyttes vekselvis<br />

med SYREVASK.<br />

930448FF628<br />

756,-


Rengjøring Vaskemiddel – børster | STORFE<br />

OPPVASKKOST<br />

SPANNBØRSTE<br />

Hvit<br />

92432697203505<br />

Orange<br />

92432698880117<br />

79,-<br />

Rund. 130 mm.<br />

92432664186501<br />

264,-<br />

SKUREBØRSTE<br />

92432664186401<br />

236,-<br />

SPANNBØRSTE<br />

Kort skaft.<br />

92432664186301<br />

176,-<br />

SPANNBØRSTE<br />

Langt skaft.<br />

92432664186201<br />

248,-<br />

ERGONOMISK<br />

SKAFT<br />

Uten børste. Ergoskaft,<br />

et lett og solid<br />

aluminiumskaft med<br />

gjenger.<br />

TELESKOPSKAFT<br />

Glassfiber med gjenger.<br />

92432697270485<br />

340,-<br />

150 CM<br />

92432698880129<br />

280,-<br />

UNIVERSAL-<br />

BØRSTE<br />

490 mm.<br />

92432698880101<br />

240,-<br />

RØRRENSER<br />

500 mm.<br />

92432698880103<br />

136,-<br />

170 CM<br />

92432698880139<br />

296,-<br />

SKAFT<br />

Aluminium. Til<br />

tankbørste,<br />

svaber og<br />

skraper.<br />

92432698880116<br />

116,-<br />

SKRUBBESVAMP<br />

5 PK.<br />

92432697321550<br />

60,-<br />

NEGLEBØRSTE<br />

92432664145901<br />

76,-<br />

VASKEBØRSTE<br />

TANKBØRSTE<br />

SVABER<br />

Vikan. For gulv.<br />

101116288190<br />

231,-<br />

Bred tankbørste, rund og tett.<br />

92432698880115<br />

284,-<br />

Svart gummi. Uten skaft.<br />

92060110 / 92060111<br />

40 CM 92432692060110<br />

288,-<br />

60 CM 92432692060111<br />

344,-<br />

EKSTRA GUMMIBLAD<br />

40 CM 200,-<br />

92432692060115<br />

60 CM 220,-<br />

92432692060114<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

47


SMÅFE | Fôrhekk og fôrautomat<br />

Småfe<br />

RUNDBALLEHEKK FOR SAU<br />

En helt ny fôrhekk som er utviklet sammen med norske sauebønder.<br />

Et norsk produkt som er produsert hos Tegle AS på Bryne.<br />

• Justerbare åpninger på to av sidene<br />

• Beskyttelsesbøyler som forhindrer at fôret faller over sauene<br />

• Gulv og tak kan leveres som tilleggsutstyr<br />

• Som på bildet, kan lettgrid proff monteres innvendig i bøylene<br />

970163400010<br />

14 980,-<br />

Produktkatalog småfe<br />

Vi har gode løsninger for ditt sauehold!<br />

Vi har samlet mye av det større utstyret<br />

du trenger i en egen katalog.<br />

Les mer her:<br />

TAK TIL RUNDBALLEHEKK<br />

970163400030<br />

8 980,-<br />

GULV TIL RUNDBALLEHEKK<br />

OBS! Gulvet omfatter kun rammeverket –<br />

trematerialet følger ikke med.<br />

970163400020<br />

6 980,-<br />

48


Fôrhekk og fôrautomat | SMÅFE<br />

VERTIKAL FÔRHEKK<br />

160 cm. 24 plasser.<br />

980174F035200033<br />

2 680,-<br />

DIAGONAL FÔRHEKK<br />

180 cm. 26 plasser.<br />

980174F035200035<br />

3 480,-<br />

Fôrhekk for sau<br />

Viktig: Sørg for at dyrene<br />

ikke har hodet gjennom når fôr/<br />

rundballe legges i hekken. Jevn ut<br />

fôret, slik at det ikke kan falle over<br />

hodet på dyrene når de eter,<br />

gjenta dette om nødvendig. Vær<br />

ekstra varsom ved bruk av<br />

fôrhekk til sauer med horn på<br />

grunn av stor fare for<br />

å bli sittende fast.<br />

FORHEKK KLOKKE<br />

Designet for å passe over en standard<br />

rundballe. Har åtte åpninger og plass<br />

til max 20 sauer samtidig. Beskytter<br />

foret mot regn. Laget av polyetylen og<br />

er lett å flytte på. Ø: 185 cm H: 150 cm<br />

102645HB02<br />

7 996,-<br />

Nyhet!<br />

HORISONTAL FÔRHEKK<br />

160 cm. Den sikreste modellen for sauer<br />

med horn.<br />

980174F035200032<br />

2 680,-<br />

TRAU FOR SAU OG LAM<br />

L: 275 cm. For fôring ute eller inne.<br />

B: 32 cm H: 20 cm.<br />

980174F035200524<br />

796,-<br />

HØYKURV<br />

Dobbeltsidig for bingeskille.<br />

980174B107017020<br />

396,-<br />

KRAFTFÔRAUTOMAT LAM<br />

Dobbelsidig kraftfôrautomat. H: 65 cm.<br />

122 CM 12 PLASSER<br />

980174F035200108<br />

5 180,-<br />

244 CM 24 PLASSER<br />

980174F035200107<br />

7 580,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

49


SMÅFE | Lettgrinder<br />

LETTGRINDER SPESIAL er det<br />

rimeligste alternativet. To ører<br />

i hver ende for feste med<br />

koblingsbolt 10 mm (alt. 12 mm).<br />

Høyde 97 cm.<br />

DOBBELTSIDIG FÔRTRO sammen<br />

med lettgrinder, er en enkel måte<br />

å lage ekstra garder under lemming.<br />

Kombi feste gjør det enkelt å koble til<br />

lettgrinder i hver ende. Brakett<br />

brukes for å feste kombifeste til<br />

fôrtro utenom endene.<br />

LETTGRIND SPESIAL<br />

Med ører. Skillegrind for oppdeling i lammegarder.<br />

Nå med 8 rør, tettere nederst, for å<br />

unngå at lammene kommer gjennom.<br />

L: 94,5/103,5 CM 980174F052204114 520,-<br />

L: 109/118 CM 980174F052204111 620,-<br />

L: 149/158 CM 980174F052204110 696,-<br />

L: 189/198 CM 980174F052204118 820,-<br />

L: 229/238 CM 980174F052204122 940,-<br />

LAMMEPORT SPESIAL<br />

HENGSLE VEGG<br />

Flattjern med ører som festes til<br />

vegg og kobles til grind ved hjelp<br />

av koblingsbolt.<br />

980174F055203002<br />

Med ører 61 cm.<br />

980174F052200102<br />

796,-<br />

168,-<br />

KOBLINGSBOLT 10 MM<br />

Koblingsbolt for spesialgrind.<br />

980174F035200003<br />

LÅSEBOLT 12 MM<br />

Kan brukes for å låse lettgrinder<br />

fast i gulv (strekkmetall). Settes<br />

i firkantrøret på grindene.<br />

980174F052204101<br />

44,-<br />

132,-<br />

FÔRTRÔ<br />

Med gjennomgang.<br />

L: 244 B: 68,5 H: 96,5 cm<br />

980174F035202011<br />

4 480,-<br />

L: 300 B: 68,5 H: 96,5 cm<br />

980174F035202012<br />

4 980,-<br />

ENDEPLATE<br />

980174F035202015<br />

740,-<br />

BRAKETT<br />

980174F051282110<br />

196,-<br />

KOMBIFESTE FOR VEGG<br />

OG INNREDNING<br />

980174F051282109<br />

316,-<br />

50


Lettgrinder Grinder | SMÅFE<br />

LETTGRIND PROFF er en pris gunstig<br />

lettgrind med tre ører i hver ende<br />

som passer til koblingsbolt på<br />

16 eller 19 mm. Høyde 106 cm.<br />

KOBLINGSTEIN finnes i tre<br />

forskjellige utførelser:<br />

Massiv tein, som på grunn av tyngde<br />

medfører minst støy.<br />

Rørtein brukes når vekt er viktig<br />

(f.eks. ute på beite)<br />

Rørtein med påsveiset tapp i enden<br />

for låsing i gulv innendørs<br />

LETTGRIND PROFF IAE<br />

50 cm 980174F052200301 528,-<br />

100 cm 980174F052200302 648,-<br />

120 cm 980174F052200307 760,-<br />

150 cm 980174F052200303 840,-<br />

200 cm 980174F052200304 976,-<br />

250 cm 980174F052200305 1 160,-<br />

PORT LETTGRIND PROFF<br />

100 cm. 980174F052200402<br />

2 160,-<br />

FESTEBRAKETT<br />

BØYLE<br />

Bøyd festebrakett<br />

brukes ved vannrør<br />

på vegg<br />

980174F051282102<br />

FESTEBRAKETT<br />

Standard festebrakett<br />

til proff<br />

lettgrinder<br />

980174F051282104<br />

44,-<br />

80,-<br />

KOBLINGSTEIN 16 MM<br />

Standard massiv tein<br />

980174F051201804<br />

100,-<br />

KOBLINGSTEIN 19 MM<br />

Rørtein<br />

980174F051201805<br />

80,-<br />

KOBLINGSTEIN 16 MM<br />

Rørtein med tapp<br />

980174F051201806<br />

128,-<br />

SKILLEGRIND SOLID MED SKYVEPORT<br />

SKILLEGRIND SOLID MED 7 RØR<br />

IAE. 30 mm.<br />

198 cm<br />

9801741000955<br />

2 440,-<br />

238 cm<br />

980174F051280223<br />

2 720,-<br />

298 cm<br />

980174F051280229<br />

2 980,-<br />

IAE. 30 mm.<br />

198 cm<br />

980174F051280018<br />

1 180,-<br />

238 cm<br />

980174F051280022<br />

1 360,-<br />

298 cm<br />

980174F051280028<br />

1 560,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

51


SMÅFE | Gulv for sau<br />

Strekkmetall<br />

Helnorsk produkt fra Tegle.<br />

Strekkmetall uten ramme brukes ved<br />

utskifting, eller til montering<br />

på trerammer.<br />

Stekkmetall på ramme ligger løst<br />

på en konstruksjon lagd av 20 x 40<br />

mm rør med en ramme av vinkeljern<br />

i ytterkant som låser og holder<br />

strekkmetallet på plass.<br />

Vinkeljernene, som danner rammen<br />

rundt er sveist i tre av kantene mens<br />

den siste er skrudd, slik at det er<br />

mulig å skifte kun selve strekkmetallet<br />

når dette er slitt.<br />

Livstidsøkonomien med dette<br />

produktet har derfor potensiale<br />

til å bli veldig god.<br />

Byggehøyde på ristene er 5 cm.<br />

Strekkmetallet er 3,5 mm og<br />

varmvalset for å få optimal<br />

levetid og høy bruddstyrke.<br />

Plastrist<br />

Denne plastrista kan skrus på treverk<br />

eller klamres og skrus<br />

til IPE 100 eller 120 (se bilder). Samlet<br />

gir dette en stabil og sterk<br />

oppbygning av gulvet. Ru overflate<br />

sikrer god friksjon for både dyr og<br />

røkter. Fargen medvirker til at<br />

husdyrrommet oppleves renslig over<br />

tid.<br />

• Norskprodusert plastrist fra Tegle<br />

• Rista er 45 x 60 cm og er godkjent<br />

for 300 kg pr. m 2<br />

• Unik montering på både stål<br />

og trebjelker<br />

• Festes med skruer og klammer<br />

til bæringene<br />

• Ru overflate for optimal sklisikring<br />

• 15 mm spalteåpning som sikrer god<br />

gjødselgjennomgang<br />

• Enkel, forståelig og rask<br />

montering<br />

• Opptil 4 meter spenn<br />

www.youtube.com<br />

Tegle Plastrist<br />

STREKKMETALL<br />

UTEN RAMME<br />

Lysåpning: L: 38 B: 17 mm.<br />

Maske: L: 52 B: 26 mm. Varmvalset<br />

strekkmetall med tykkelse 3,5 mm.<br />

100x200 cm 1 230,-<br />

9701631930<br />

100x240 cm 1 480,-<br />

9701631933<br />

120x200 cm 1 480,-<br />

9701631932<br />

120x240 cm 1 780,-<br />

9701631931<br />

PLASTRIST FOR SAU<br />

45 x 60 cm.<br />

Utviklet og produsert i Norge.<br />

9701631990<br />

210,-<br />

STREKKMETALL<br />

PÅ RAMME<br />

100x200 cm 3 300,-<br />

9701631920<br />

100x240 cm 3 960,-<br />

9701631924<br />

120x200 cm 3 960,-<br />

9701631923<br />

120x240 cm 4 790,-<br />

9701631922<br />

SELVBORENDE SKRUE<br />

TIL PLASTRIST 200 STK<br />

970163974144<br />

980,-<br />

TRESKRUE<br />

TIL PLASTRIST 300 STK<br />

970163974142<br />

1 930,-<br />

KLAMMER<br />

TIL PLASTRIST 50 STK<br />

970163974141<br />

2 620,-<br />

52


Veiing og klauvpleie Grinder | SMÅFE<br />

Nyhet!<br />

DIGITAL VEKT<br />

Ny og forbedret lammevekt med<br />

LCD kranvekt og to svingarmer<br />

for å sikre mer nøyaktig veiing.<br />

Max 300 kg.<br />

980174100258701<br />

11 480,-<br />

TELLEAPPARAT<br />

934840247135<br />

140,-<br />

FOTBAD<br />

Supert kar til fotbading ved flytting av<br />

småfe/vær. 80 l. 154x57x14 cm<br />

102645FB1<br />

1 296,-<br />

VEIEBØYLE<br />

For sau og lam.<br />

9252414100<br />

696,-<br />

GJETERSTAV<br />

Med hals og beinkrok.<br />

9800702721<br />

288,-<br />

KLAUVTANG<br />

Klauvtang for småfé, tagget.<br />

9800701639<br />

116,-<br />

KLAUVTANG FELCO<br />

Standard Felco 51.<br />

9800702758<br />

920,-<br />

HOVKNIV<br />

Standard DBL<br />

934840220054<br />

64,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

53


SMÅFE | Fôrtro og drikkekar<br />

SLIKKESTEINHOLDER<br />

Sort 10/15 kg.<br />

980070324793<br />

40,-<br />

SLIKKESTEINHOLDER<br />

For stein på 2 kg.<br />

BLÅ<br />

92432698076194<br />

40,-<br />

GRØNN<br />

101116123825<br />

56,-<br />

FLOTTØRKAR S1098<br />

Rustfritt.<br />

980070221098<br />

540,-<br />

FLOTTØRKAR S190<br />

I støpegods. Flottørkar med pulverlakkert<br />

skål i støpegods og rustfritt deksel.<br />

98007022190<br />

696,-<br />

DRIKKEKAR SUEVIA 10P<br />

Skål laget av høykvalitets plast, med<br />

forsterkning av rustfri plate.<br />

980070221000<br />

636,-<br />

FÔRTRO 13 L<br />

Hang-on. Krybbe 13 liter for å henge på<br />

innredning (max 40mm). Bredde 28 cm,<br />

dybde 31/37 cm og høyde 28/32 cm.<br />

980070323480<br />

168,-<br />

FÔRTRO 8 L<br />

Hang-on. Krybbe 8 liter for å henge<br />

på innredning (max 40 mm).<br />

980070323481<br />

124,-<br />

MONTERINGSBØYLE<br />

98007022365<br />

56,-<br />

BØTTE KRAFTIG<br />

Olivengrønn. Solid bøtte med<br />

håndtak i stål.<br />

12 L 76,-<br />

98007029881<br />

20 L 132,-<br />

98007029882<br />

54


Klippemaskin Grinder | SMÅFE<br />

SAUESAKS<br />

Sauesaks av høy kvalitet,<br />

ca 27 cm.<br />

980070188<br />

112,-<br />

ULLSEKK<br />

Tom ullsekk. 137 l.<br />

39020<br />

12,-<br />

BATTERIKLIPPER<br />

Aesculap Nova. Oppladbar klippemaskin av høy<br />

kvalitet til sau og storfe. Ideell til å klippe enkeltsauer,<br />

halerhår, eller storfe med mye hår. Kraftig<br />

motor og høy klippehastighet. Elektronisk<br />

kontroll optimaliserer strømforbruk og kraft til<br />

klipping. Børsteløs likestrømsmotor gir mindre<br />

varmeutvikling og lenger levetid.<br />

980070GT684<br />

7 996,-<br />

BATTERI<br />

980070GT821<br />

2 780,-<br />

KLIPPEMASKIN<br />

El S250. 2 hastigheter. DeLaval klippemaskin<br />

S250 er en ergonomisk riktig klippemaskin<br />

til sau, med en kraftig motor opp til 250 W.<br />

Klippemaskinen ha to hastigheter som<br />

man enkelt kan skifte mellom, også<br />

mens man klipper. Denne er også fin<br />

til kjøttfe med tykkere eller skitten pels.<br />

Til storfe anbefales å bruke en shattlekam,<br />

som kan kjøpes i tillegg.<br />

9243262150007812<br />

5 496,-<br />

BATTERIKLIPPER<br />

Farm clipper AKKU2. Batteridreven saueklippemaskin<br />

med to batterier på 14,4 volt. En prisgunstig<br />

klippemaskin til klipping av haler og enkeltdyr.<br />

Slank form og balansert vekt gir god ergonomi.<br />

98007018262<br />

3 696,-<br />

KAM OVINA<br />

STD FOR EL-KLIPPER 3"<br />

En allsidig konveks kam for<br />

alle typer ull. 76 mm.<br />

92432697106454<br />

KAM RAPIER<br />

FOR EL-KLIPPER 3"<br />

Spesielt utformet for tett,<br />

fet og skitten ull. 85 mm.<br />

92432697106453<br />

OVERSKJÆR 1 STK.<br />

Passer til de fleste<br />

klippe maskiner for sau.<br />

980070GT578<br />

164,-<br />

KAM PRO<br />

FOR EL-KLIPPER 3"<br />

En konkav kam for den<br />

profesjonelle. 93 mm.<br />

92432697106451<br />

396,-<br />

404,-<br />

376,-<br />

KNIV XP4<br />

FOR EL KLIPPER 3" 3 STK.<br />

Kniv i spesialherdet stål for<br />

3" klippemaskiner.<br />

92432697106450<br />

352,-<br />

UNDERSKJÆR 13T<br />

Passer til Aesculap<br />

GT824 (utgått modell).<br />

980070GT588<br />

476,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

55


SMÅFE | Utstyr for lamming<br />

Lamming<br />

Sjekk at alt utstyret er på plass, når<br />

lammingen starter. Fremfallsele er<br />

smart å ha liggende, klar til bruk om<br />

nødvendig.<br />

FREMFALLSELE<br />

Sele for å stoppe/hindre<br />

skjedeframfall hos sau.<br />

98007010303<br />

180,-<br />

Engangshansker, glidemiddel,<br />

jod spray og tau er et must. Bruk<br />

gjerne en Fortro «Hang On» til å<br />

bære utstyret i, henges på<br />

gardeskille.<br />

LANGE<br />

ENGANGSHANSKER<br />

100 STK.<br />

Lange engangshansker.<br />

9800701536<br />

228,-<br />

LAMMEUTTREKKER<br />

Lammeuttrekker for fødselshjelp.<br />

9800702725<br />

56,-<br />

TAU FOR FØDSELSHJELP<br />

150 cm Ø 5 mm. Løkke i begge ender.<br />

934840180577<br />

52,-<br />

JODAPAX RTU<br />

JODSPRAY<br />

500 ML<br />

Praktisk sprayflaske.<br />

Beskytter mot infeksjoner.<br />

Effektivt middel til å<br />

desinfisere øremerker ved<br />

påsetting.<br />

1028616600<br />

159,-<br />

JODOPAX VET<br />

500 ML<br />

Konsentrat av jod som skal<br />

fortynnes før bruk. Svir ikke<br />

når den er fortynnet. Kraftig<br />

og hurtigvirkende effekt på<br />

bakterier, sopp, sporer og<br />

virus. Drøy i bruk.<br />

1028616601<br />

252,-<br />

VEIESELE<br />

For lam.<br />

98007027473<br />

176,-<br />

GLIDEMIDDEL<br />

Bovivet. Glidemiddel til bruk ved<br />

fødselshjelp og inseminasjon.<br />

0,5 L 40,-<br />

934840180532<br />

1 L 72,-<br />

934840180533<br />

5 L 316,-<br />

934840180534<br />

56


Utstyr for lamming | SMÅFE<br />

Melkepumpe<br />

for sau<br />

Svært godt hjelpemiddel! Rask og<br />

effektiv melking av sauer, for å<br />

sikre at nyfødte lam får råmelk.<br />

Den første råmelken inneholder<br />

mest antistoffer, som er<br />

avgjørende for å få gode og friske<br />

lam. Svake lam, og lam som ikke<br />

suger selv, fôres med<br />

fôringsflaske eller sprøyte.<br />

MELKEPUMPE<br />

For sau. Udderly<br />

98007027602<br />

1 996,-<br />

Komplett<br />

EKSTRA FLASKE<br />

2 STK.<br />

0,47 L<br />

98007027606<br />

0,95 L<br />

98007027605<br />

EKTSRA SMOKK<br />

FOR FLASKE<br />

98007027608<br />

For melkepumpe.<br />

98007027603<br />

596,-<br />

184,-<br />

216,-<br />

72,-<br />

EKSTRA PAKNINGER<br />

FOR MELKEPUMPE<br />

4 STK.<br />

98007027613<br />

84,-<br />

REPSETT<br />

FÔRINGSFLASKE<br />

Fôringsflaske med slange til fôring<br />

av svake lam.<br />

MÅ BRUKES FORSIKTIG!<br />

9800702754<br />

108,-<br />

FÔRINGSSPRØYTE<br />

Fôringssprøyte med sonde til fôring<br />

av svake lam.<br />

MÅ BRUKES FORSIKTIG!<br />

934840247540<br />

68,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

57


SMÅFE | Lammemor og smokker<br />

Melkefôring<br />

Det er viktig å se over utstyret før<br />

lammene kommer, slik at en er klar<br />

når det først setter i gang. Sjekk<br />

ventiler og pakninger. Smokker er<br />

ferskvare, og blir harde når de ligger<br />

for lenge.<br />

Et sett med smokker til brus/<br />

vannflaske kan være lurt å<br />

ha i reserve.<br />

FLASKE<br />

Med meget myk smokk og<br />

antivakuum funksjon.<br />

980070278<br />

68,-<br />

LAMMEMOR 10 L<br />

Lammemor med opphengsbrakett<br />

og 6 smokker. Lokk ikke inkludert.<br />

980070271<br />

176,-<br />

MYK SMOKK 2<br />

STK.<br />

For flaske 980070278<br />

9800702792<br />

40,-<br />

FLASKEHOLDER<br />

For inntil fem flasker 980070278.<br />

Henges på skille/gjerde.<br />

98007027110<br />

476,-<br />

SMOKK 6 STK<br />

Lang smokk i latex for lammemor<br />

9800702746<br />

52,-<br />

VENTIL 6 STK.<br />

For lang latex-smokk.<br />

9800702756<br />

52,-<br />

58


Lammemor og smokker | SMÅFE<br />

LAMMEMOR FOR 5 LAM<br />

Lammemor med opphengsbrakett<br />

og 5 smokker med ventil. Lokk ikke<br />

inkludert.<br />

980070276<br />

224,-<br />

LOKK<br />

For lammemor.<br />

9800701441<br />

28,-<br />

SMOKK 5 STK.<br />

For lammemor.<br />

RØD 56,-<br />

9800702775<br />

NATUR 60,-<br />

980070271115<br />

PAKNING 5 STK.<br />

For lammemor. 3 mm<br />

pakning til ventil.<br />

9800701485<br />

20,-<br />

VENTIL 2 STK.<br />

For lammemor.<br />

9800701492<br />

56,-<br />

FESTEBRAKETT<br />

For lammemor.<br />

9800701410<br />

16,-<br />

SMOKK MED SKRUKORK<br />

5 STK.<br />

Smokk til å skru på flaske.<br />

98007027835<br />

76,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

59


SMÅFE | Rekvisita småfe<br />

BJELLE<br />

For sau og gjeit. Med bjellefeste.<br />

5,5 CM 9252412612 56,-<br />

6,5 CM 9252412620 60,-<br />

7,5 CM 9252412630 64,-<br />

HALSREIM<br />

For sau og geit.<br />

Gul<br />

98007027181<br />

Grønn<br />

98007027189<br />

52,-<br />

BJELLEFESTE 4 40<br />

9252412410<br />

GRIME<br />

For vær og sau. Nylon.<br />

98007027131<br />

96,-<br />

MERKESTIFT<br />

For ku, sau og gris.<br />

Blå 98007020620<br />

Rød 98007020621<br />

Grønn 98007020622<br />

Oransje 98007020624<br />

Svart 98007020626<br />

16,-<br />

KLAVE<br />

Kvikk. For småfe.<br />

Gul 9252412401<br />

Grønn 9252412402<br />

Orange 9252412403<br />

Rød 9252412405<br />

Blå 9252412406<br />

56,-<br />

MERKEPENN<br />

Svart merkepenn til bruk på øremerker.<br />

1 MM, TYNN 32,-<br />

98007020143<br />

2 MM, TYKK 52,-<br />

98007020144<br />

FORKLEDE FOR VÆR<br />

Forklede for å hindre uønsket paring.<br />

44/33x60cm.<br />

9800702741<br />

220,-<br />

SPRINGSELE NYLON<br />

Springsele for identifikasjon ved paring.<br />

Leveres uten fargekritt.<br />

9800702736<br />

144,-<br />

FARGEKRITT<br />

FOR SPRINGSELE<br />

Rød 9800702737<br />

Blå 9800702738<br />

Grønn 9800702739<br />

56,-<br />

60


Rekvisita småfe | SMÅFE<br />

DOSERINGSPISTOL<br />

Behandling<br />

mot snyltere<br />

Sjekk at doseringspistolen gir<br />

riktig dose, sprøyt gjerne i en<br />

engangssprøyte for å kontrollere.<br />

For å sikre tilstrekkelig dose,<br />

bør en veie dyrene, eller dosere<br />

etter de tyngste dyrene (på grunn<br />

av fare for utvikling av resistente<br />

parasitter).<br />

Fikser sauen godt slik at middelet<br />

kommer ned i vomma, hold en<br />

hand under haka og legg kula på<br />

doseringspistolen bak tunga.<br />

REPARASJONSSETT<br />

TIL DOSERINGSPISTOL<br />

9800702333<br />

RESERVEKANNE<br />

TIL DOSERINGSPISTOL<br />

98007027400<br />

Komplett henke. Doseringspistol med kanne.<br />

Selvfyllende og regulerbar<br />

mengdeinnstilling.<br />

9800702740<br />

1 196,-<br />

96,-<br />

264,-<br />

Har du en eller flere ekstra-/<br />

reservekanner, så kan du bruke<br />

ulike kanner til ulike midler. Det<br />

følger med tett kork, slik at en<br />

slipper å helle overskytende<br />

middel tilbake.<br />

Husk å merke kannene godt.<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

50 ML<br />

98007023500<br />

140,-<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

70 ML<br />

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.<br />

Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.<br />

98007023610<br />

356,-<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

200 ML<br />

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.<br />

Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.<br />

98007023612<br />

388,-<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

6 ML<br />

Prima Twist Drench. Automatisk<br />

doseringssprøyte med munnstykke i metall<br />

og gjenger for flaske. Justerbar, maks 6 ml pr.<br />

pump.<br />

102646352637<br />

452,-<br />

FLASKE 250 ML<br />

Praktisk plastflaske med<br />

kork for montering på<br />

Prima Twist Drenchsprøyten.<br />

102646350817<br />

32,-<br />

EKSTRA PAKNING<br />

28 ML<br />

For Prima Twist Drenchsprøyten.<br />

102646340337<br />

28,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

61


GRIS | Rekvisita gris<br />

Gris<br />

DRIKKENIPPEL<br />

1/2" - 1/2" TYKK<br />

980070222550<br />

44,-<br />

1/2" - 1/2" TYNN<br />

980070222851<br />

40,-<br />

VEGGFESTE<br />

30 gr SS 1/2" x 1/2"<br />

98007022835<br />

56,-<br />

FÔRSKÅL<br />

19x8 cm<br />

90001203186<br />

152,-<br />

27x8 cm med kjegle<br />

90001206906<br />

245,-<br />

SLIKKESTEINSHOLDER<br />

Til mineralstein. Rustfri<br />

90194<br />

156,-<br />

PLUSS SVIN<br />

MINERALSTEIN 15 KG<br />

Mineralstein som kan brukes for å<br />

forebygge stress og halebiting hos<br />

griser.<br />

35410<br />

PIG-LET STARTER<br />

Komplett med 2 flasker. Pig-LET<br />

starter er en patentert<br />

fôrautomat til gris. Den<br />

leveres komplett med<br />

polymerskål, flaskeholder og<br />

to flasker. Testet hos danske<br />

svineprodusenter med<br />

gode resultater.<br />

1028335101003<br />

399,-<br />

YOGHURLAC 8 KG<br />

YoghurLac er et energirikt og syrnet<br />

pulverprodukt for smågris. Ideell som<br />

energitilskudd for små og svake griser<br />

med mage- og<br />

tarmsystem som<br />

ikke er i balanse<br />

10217490196<br />

1 992,-<br />

62


Rekvisita gris | GRIS<br />

RÅNESPRAY 250 ML<br />

Porcivet. Spray for å stimulere<br />

suggene, spray max 2 sek. nær<br />

dyret.<br />

934840241124<br />

96,-<br />

INSEMINERINGSKATETER<br />

500 STK.<br />

Med endestykke.<br />

934840340214<br />

1 096,-<br />

TANNSLIPER TRÅDLØS KOMPLETT<br />

Premium trådløs tannsliper. Leveres med slipestein, med dobbelt<br />

lag med diamantpartikler, for lang levetid. Mulighet for å regulere<br />

hastigheten. En opplading holder normalt til 8-10 kull.<br />

980070226680<br />

2 996,-<br />

GRISELEKETØY<br />

Bite-Rite. Blå.<br />

101116109935<br />

428,-<br />

LEKETAU<br />

For gris. 10 mm, 250 m.<br />

98007022682<br />

1 496,-<br />

ANTISTRESSBALL<br />

For gris. Plastikkball, Ø30 cm, kan åpnes<br />

og fylles med «deler» som lager lyd.<br />

98007022120<br />

224,-<br />

LØSE HALER<br />

Til Bite-Rite. Blå.<br />

10111610993501<br />

pr. stk 60,-<br />

MERKESPRAY 400 ML<br />

Rød 934840240393<br />

Grønn 934840240394<br />

Blå 934840240395<br />

56,-<br />

ANTI-KANNIBALISME<br />

SPRAY<br />

Null Bit. Lukten er effektiv<br />

mot slåssing og halebiting.<br />

934840161072<br />

56,-<br />

BANDMÅL 2,5 M<br />

For storfe og gris.<br />

980070219<br />

96,-<br />

DRIVPLATE FOR GRIS<br />

Kraftig plate som ikke<br />

brekker, og veier lite.<br />

RØD 94 X 76 CM<br />

98007022122<br />

528,-<br />

GRØNN 126 X 76 CM<br />

980070221230<br />

636,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

63


FJØRFE | Rekvisita fjørfe<br />

Miljøberikelse<br />

til fjørfe<br />

Som en del av sin naturlige<br />

atferd har fjørfe et stort behov<br />

for å hakke og søke etter mat.<br />

Bruk av miljøberikelse bidrar<br />

til å stimulere til positiv hakkeatferd<br />

ved å tilrette legge for søk<br />

i strøet istedenfor at dyret retter<br />

oppmerksomheten mot de<br />

andre dyrene.<br />

Hos slaktekylling har man sett<br />

at bruk av strøbad og lucerne<br />

stimulerer til mer variert adferd;<br />

mer lek og mer søk og hakking<br />

i strøet.<br />

Fjørfe<br />

EGGVASKEMASKIN<br />

America komplett. 1 kurv følger med.<br />

Kan vaske opptil 100 egg om gangen.<br />

970106946<br />

7 592,-<br />

EGGEBRETT 117 STK.<br />

For 30 egg. Papp.<br />

970106987<br />

319,-<br />

KYLLINGPAPIR<br />

2 ruller 195 m OLI.<br />

Et hjelpemiddel som<br />

gjør det lettere for<br />

kyllingene å finne<br />

frem til vann og mat<br />

i starten.<br />

9701664087<br />

340,-<br />

EGGKORG<br />

Plastbelagt.<br />

970106948<br />

271,-<br />

EGGVASKEPULVER<br />

America.<br />

5 KG 471,-<br />

970106947D<br />

10 KG 879,-<br />

970106947E<br />

64


Rekvisita fjørfe | FJØRFE<br />

SKJELLSAND 15 KG<br />

Grov. Skjellsand gir en positiv stimulans til<br />

krås/kro, den gir bedre tarmhelse og sørger<br />

for ekstra kalsium i fôrrasjonen.<br />

34007<br />

MULTIVITAMIN 5 L<br />

Pluss. Sikrer opptak av vitaminer ved en<br />

stressperiode. I perioder med lavt fôropptak<br />

kan multivitaminer i drikkevannet dekke opp<br />

for vitaminmangel. Inneholder D-vitamin som<br />

er viktig for kalsiumopptaket.<br />

96520016239<br />

335,-<br />

STRØKORN<br />

25 KG<br />

Kromat Strøkorn er<br />

varmebehandlet hele<br />

hvete. Strøkornet gir<br />

god aktivitet i flokken.<br />

95037<br />

KRÅSESTEIN 25 KG<br />

Kylling (geflugelgritt) grov.<br />

Kråsestein er et produkt av knust<br />

glimmergneis som er 2–5 mm<br />

i størrelse. Bidrar til en optimal<br />

kråsfunksjon.<br />

34003<br />

PECKSTONE 10 KG<br />

Ekstra hard. Rød. Steinen skal tilfredstille<br />

hønenes behov for pikking og nebbsliping<br />

og gir dermed økt aktivitetsnivå i tråd med<br />

deres naturlige instinkter. Samtidig gir<br />

aktiviteten individuell opptak av kalsium,<br />

magnesium og natrium.<br />

39056<br />

HARTOG 20 KG<br />

Compact Luserne. Varmebehandlet<br />

lucerne høy. Produktet fungerer som en<br />

miljø berikelse og stimulerer til naturlig<br />

hakking og søking.<br />

43115<br />

Varer<br />

uten pris?<br />

Sjekk med<br />

din butikk!<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

Varer uten pris? Sjekk med din butikk!<br />

65


HEST | Rekvisita hest<br />

Hest<br />

HØYNETT<br />

Deluxe. Maskestørrelse 4,5 cm<br />

LITEN 140,-<br />

980005400060<br />

STOR 159,-<br />

980005400061<br />

FÔRDUNK MED LOKK<br />

40 L<br />

Svart. Solid fôrdunk. Godt og tett lokk<br />

med lås. Merkelapp for beskrivelse av fôr.<br />

Kan stables.<br />

980005400098<br />

279,-<br />

Produktkatalog hest<br />

I vår Champion-brosjyre kan du lese alt<br />

om fôring av hest! Sortimentet består av<br />

forskjellige fôr tilpasset alle typer hester.<br />

Les mer her:<br />

FÔRTRO 8L<br />

Hang-on OK. Mini transportkrybbe.<br />

Grønn 101116143140<br />

Lime 101116143142<br />

Pink 101116143141<br />

120,-<br />

66


Rekvisita hest | HEST<br />

INSEKTMIDDEL 1 L<br />

Heimer Ditch the Itch. Insektmiddel<br />

med effektiv beskyttelse og langvarig<br />

effekt. Gir en beskyttende barriere<br />

mot fluer, mygg, knott, klegg og andre<br />

bitende insekter.<br />

980005225062<br />

302,-<br />

ABSORBINE<br />

ULTRASHIELD 946 ML<br />

Høyeffektivt insektmiddel.<br />

Mot bitende og stikkende<br />

insekter. Virker opptil<br />

14 dager. Registrert med<br />

sikkerhetsdatablad.<br />

980005222020<br />

412,-<br />

ABSORBINE SHOWSHEEN<br />

946 ML<br />

Absorbine Showsheen<br />

har en unik formel som<br />

gir hesten en utrolig glans<br />

og frembringer konturene<br />

og hestens farge til det<br />

maksimale. Holder man<br />

og hale flokefri, og er<br />

elsket av hestefolk over<br />

hele verden.<br />

980005222006<br />

279,-<br />

HELOSAN 300 GR<br />

Mykgjørende salve. Fungerer<br />

til både hest og rytter.<br />

980005210006<br />

143,-<br />

HIPPOSAN 500 GR<br />

Til såre koder, gnagsår<br />

eller mugg hos hest.<br />

980005210000<br />

127,-<br />

HESTESKO<br />

Kerck Legend slett. Slitesterk framsko<br />

med tåkappe til travhester.<br />

15x6 0 98000567106000<br />

15x6 1 98000567106001<br />

15x6 2 98000567106002<br />

15x6 3 98000567106003<br />

15x6 4 98000567106004<br />

pris fra 56,-<br />

HESTESKO<br />

DF Special framsko, med<br />

utenpåliggende tåkappe og mindre<br />

rund form. Til ridehest.<br />

20x8 0 98000567101000<br />

22x8 1 98000567101101<br />

22x8 2 98000567101102<br />

22x8 3 98000567101103<br />

pris fra 76,-<br />

SKAFT TIL GREIP<br />

V-plast.<br />

Grå 980005400410<br />

Rosa 120 cm 980005400412<br />

Lilla 115 cm 980005400418<br />

123,-<br />

HESTESKO<br />

Kerck Legend. Slitesterk baksko med<br />

fals og tåkappe til travhester.<br />

15x6 0 98000567116200<br />

15x6 1 98000567116201<br />

15x6 2 98000567116202<br />

15x6 3 98000567116203<br />

15x6 4 98000567116204<br />

pris fra 66,-<br />

HESTESKO<br />

ST Special baksko, med<br />

utenpåliggende tåkappe og mindre<br />

rund form. Til ridehest.<br />

20x8 0 98000567110100<br />

22x8 1 98000567110201<br />

22x8 2 98000567110202<br />

22x8 3 98000567110203<br />

pris fra 73,-<br />

GREIPHODE<br />

V-plast.<br />

Svart 980005400405<br />

Lilla 980005400417<br />

Lime 980005400421<br />

Rosa 980005400406<br />

156,-<br />

HOVKLINGE<br />

Diamond 280 mm.<br />

980005610190<br />

132,-<br />

RASP<br />

Mercury.<br />

980005610071<br />

332,-<br />

SØM 250 STK.<br />

E3 Liberty.<br />

980005653003<br />

164,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

67


HEST | Fôr hest<br />

CHAMPION<br />

Les mer om Champion i vår brosjyre.<br />

QR-kode finner du på side 66.<br />

CHAMPION<br />

MULTITILSKUDD<br />

Vitamin- og mineraltilskudd tilpasset hestens<br />

behov. Multitilskudd er særlig gunstig når<br />

grovfôret er dårlig eller når det gis mindre<br />

kraftfôr enn anbefalte mengder.<br />

Bestselger!<br />

PELLETS 10 KG<br />

31028<br />

PELLETS 25 KG<br />

31029<br />

CHAMPION<br />

ENERGI 25 KG<br />

Til voksne hester.<br />

14022<br />

CHAMPION<br />

OPPDRETT 25 KG<br />

Til avlshopper<br />

og unghester.<br />

14017<br />

MJØL/PULVER 20 KG<br />

31020<br />

CHAMPION<br />

B-VITAMIN 1 L<br />

CHAMPION KOMPLETT 25 KG<br />

Kan brukes som eneste kraftfôr<br />

sammen med grov fôr.<br />

14015<br />

CHAMPION<br />

FØLL 25 KG<br />

Muslifôr tilpasset<br />

føllets første leveår.<br />

14083<br />

CHAMPION<br />

BETFIBER 25 KG<br />

Lettfordøyelige og<br />

energirike fibre.<br />

14081<br />

Tilskudd av b-vitaminer<br />

i fôret kan ha en positiv<br />

helsemessig effekt<br />

på hester som er<br />

i hard bruk og har en<br />

høy energiomsetning<br />

i kroppen.<br />

96520115150<br />

239,-<br />

CHAMPION<br />

OMEGA-3 OLJE 2,5 L<br />

Oljen er en blanding av høykvalitets lakseolje<br />

og rapsolje med en behagelig sitrusaroma<br />

som gjør produktet velsmakende<br />

for hesten.<br />

96520113535<br />

287,-<br />

CHAMPION<br />

BIOTIN 750 GR<br />

Høykonsentrert biotintilskudd formet<br />

i praktiske drops som kan gis i hånden som<br />

en godbit eller blandes i fôret. Tilskudd til<br />

hester med dårlig hovkvalitet, sen hovvekst<br />

eller sprukne høver.<br />

Anbefalt dosering:<br />

10 gram daglig.<br />

96520115085<br />

247,-<br />

CHAMPION<br />

ELEKTROLYTTE 4 KG<br />

Inneholder mineraler i saltform, som<br />

er nædvendig for å opprettholde normal<br />

væskebalanse.<br />

96520115087<br />

327,-<br />

SALTSTEIN<br />

Saltstein av 250 millioner år gammelt<br />

Himalaya-salt. Inneholder 84 forskjellige<br />

mineraler. Ca. 2,5‐kilos blokk med tau for<br />

oppheng.<br />

980005240500<br />

71,-<br />

CHAMPION<br />

SALTSLIKKESTEIN<br />

Kan brukes til alle typer hest, tilsatt vitaminer<br />

og er til bruk på beite og ved innefôring.<br />

2 KG<br />

36501<br />

10 KG<br />

36500<br />

Varer<br />

uten pris?<br />

Sjekk med<br />

din butikk!<br />

CHAMPION VM-BLOKK<br />

Vitamineral slikkestein i praktisk bøtte.<br />

Enkel å forflytte, og velegnet til bruk<br />

på beite.<br />

10 KG 255,-<br />

96520116288<br />

22,5 KG<br />

38908<br />

68 Varer uten pris? Sjekk med din butikk!


Tilskuddsfôr | STRØ OG TILSKUDDSFÔR<br />

PLUSS<br />

RÅMELKERSTATNING<br />

675 GR<br />

Dersom råmelka til kua, sauen eller<br />

geita ikke har tilstrekkelig<br />

god kvalitet bør det<br />

benyttes erstatning. Den<br />

består av tørket råmelk<br />

fra ku, hentet fra første<br />

melking etter kalving. En<br />

pose holder til en kalv<br />

eller fem lam.<br />

1024932IG0320NOY<br />

687,-<br />

Melkeerstatning<br />

lam<br />

PLUSS<br />

STJERNA<br />

25 KG<br />

Proteinrik melkeerstatning<br />

til kalv<br />

for høy tilvekst.<br />

39045<br />

Melkeerstatning<br />

kalv<br />

PLUSS DIAKUR 3 KG<br />

Stabiliserer pH og sikrer kalven nødvendige<br />

mineraler. Tiltaksblanding som anbefales<br />

utblandet i melk/melkeerstatning dersom<br />

kalven har fått diaré.<br />

98688984414<br />

496,-<br />

PLUSS<br />

ULLA<br />

25 KG<br />

Melkeerstatning til<br />

lam og kje<br />

med norsk<br />

mysepulver<br />

produsert<br />

i England.<br />

33413<br />

PLUSS<br />

LAMBERT<br />

25 KG<br />

Melkeerstatning til<br />

lam og kje produsert<br />

i Norge. 100 % av<br />

melke råvaren er<br />

norsk. Protein og<br />

energi rik.<br />

39050<br />

PLUSS KALVEPASTA<br />

4X30 ML<br />

Inneholder høgt<br />

innhold av antistoff.<br />

Kan brukes som<br />

supplement ved<br />

fødsel sammen med<br />

råmelk for å styrke<br />

immunforsvaret og<br />

forebygge diaré.<br />

96520015034<br />

359,-<br />

PLUSS SALTBALANSE<br />

1,5 KG<br />

Stabiliserer elektrolytt- og vannbalanse.<br />

Brukes ved risiko for, i perioder med eller ved<br />

rekonvalesens fra diaré.<br />

96520016048<br />

191,-<br />

PLUSS<br />

ROSA<br />

25 KG<br />

Melkeerstatning<br />

til kalv. Gode<br />

utblandingsegenskaper.<br />

39044<br />

PLUSS<br />

ALMA<br />

25 KG<br />

Melkeerstatning til<br />

kalv basert på norsk<br />

melkeråvare.<br />

33418<br />

KARBONPASTA 310 G<br />

Kullpasta til bruk ved diaré<br />

på storfe. Anbefales til bruk<br />

samen med Pluss Diakur eller<br />

Pluss Saltbalanse. Bruk egnet<br />

inngiverpistol, og sørg for at<br />

kalven svelger.<br />

10233813000054<br />

119,-<br />

Kjøp en<br />

kartong!<br />

(24 stk.)<br />

2 304,-<br />

Ta vare på dyra!<br />

Pluss tilskuddsfôr - for god dyrehelse og<br />

gode resultater hos storfe, sau, geit,<br />

kamelider, svin og fjørfe.<br />

Les mer her:<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

69


STRØ OG TILSKUDDSFÔR | Tilskuddsfôr<br />

PLUSS SAU<br />

Et allsidig tilskuddsfôr til<br />

sau. Anbefales gitt til sau<br />

som får mindre enn 0,5 kg<br />

Formel Sau.<br />

31044/<br />

10907<br />

PLUSS<br />

MINERALSTEIN<br />

TIL SAU 15 KG<br />

Mineralstein som gis i fri<br />

tilgang. Til bruk både på beite<br />

og ved innefôring.<br />

39035<br />

PLUSS<br />

VM-BLOKK<br />

SAU 22,5 KG<br />

Slikkestein i bøtte som gis i<br />

fri tilgang. Egner seg godt på<br />

beite. 38906<br />

BOVIKALC 4 STK.<br />

Bovikalc er et kalsiumtilskudd<br />

som først og<br />

fremst bør gis til kyr<br />

som har økt risiko for<br />

melkefeber rundt<br />

kalving.<br />

98688912831<br />

264,-<br />

Kjøp en<br />

kartong!<br />

1 424,-<br />

BOVIKALC<br />

INNGIVER<br />

98688885641<br />

628,-<br />

PLUSS STORFE<br />

Pluss Storfe er et allsidig<br />

tilskuddsfôr som anbefales<br />

spesielt til ungdyr, ammekyr,<br />

geit og melkekyr som får<br />

mindre<br />

enn<br />

5 kg<br />

vanlig<br />

kraftfôr.<br />

32024/<br />

10910<br />

PLUSS<br />

MINERALSTEIN<br />

TIL STORFE<br />

15 KG<br />

Mineralstein som gis i fri<br />

tilgang, kan monteres i<br />

holder.<br />

39034<br />

PLUSS<br />

VM-BLOKK<br />

STORFE OG GEIT<br />

22,5 KG<br />

Slikkestein i bøtte.<br />

Gis i fri tilgang<br />

38905<br />

PLUSS JERNSTARTER<br />

Gis spedgris umiddelbart etter fødsel i løpet<br />

av første levedøgn.<br />

910082504020<br />

135,-<br />

JERNSTARTER<br />

DOSERINGS-<br />

PISTOL<br />

910082504019<br />

351,-<br />

PLUSS<br />

SALTSLIKKE-<br />

STEIN TIL<br />

STORFE 10 KG<br />

GRÅ<br />

Gis i fri tilgang for å sikre<br />

storfe tilstrekkelig salt og<br />

kopper. Må ikke gis til sau.<br />

Kan benyttes i økologiske<br />

besetninger.<br />

36514<br />

PLUSS<br />

SALTSLIKKE-<br />

STEIN TIL SAU<br />

10 KG HVIT<br />

Til sau der det er fare for<br />

kopperforgiftning. Kan<br />

benyttes i økologiske<br />

besetninger.<br />

36510<br />

PLUSS<br />

SALTSLIKKE-<br />

STEIN TIL SAU<br />

10 KG RØD<br />

Til sau der det er fare for<br />

koppermangel. Kan benyttes<br />

i økologiske besetninger.<br />

36512<br />

PLUSS SALTBALANSE<br />

TIL GRIS 8,5 KG<br />

Stabiliserer elektrolyttog<br />

vannbalansen.<br />

96520016012<br />

503,-<br />

PLUSS<br />

JERNTILSKUDD<br />

TIL GRIS 5 L<br />

96520016091<br />

255,-<br />

PLUSS BOLUS<br />

STORFE 10 STK.<br />

PLUSS BOLUS<br />

SINKU 10 STK.<br />

PLUSS BOLUS<br />

KALSIUM 20 STK<br />

PLUSS APPLIKATOR<br />

BOLUS<br />

Gir langvarig forsyning av<br />

mikro mineraler og vitaminer.<br />

Virketid ca. 250 dager. Må<br />

ikke gis til storfe mindre enn<br />

200 kg. 100956394512<br />

496,-<br />

Sikrer sinkua mikromineraler<br />

og vitaminer. Virketid ca.<br />

40 dager. Må ikke gis til<br />

storfe mindre enn 200 kg.<br />

10095633415<br />

428,-<br />

Tilfører ekstra kalsium<br />

og reduserer risikoen for<br />

melkefeber. Gis ved kalving.<br />

10095633416<br />

456,-<br />

Med pistolgrep. Inngiver til Bolus.<br />

100956593610<br />

748,-<br />

70<br />

Varer uten pris? Sjekk med din butikk!


Spon og strø | STRØ OG TILSKUDDSFÔR<br />

KUTTERSPON ÅMLI<br />

21 kg grov 104,-<br />

9801832017<br />

21 kg fin 112,-<br />

9801832016<br />

30 kg 120,-<br />

98018328<br />

Sponmangel<br />

<strong>FKRA</strong> og BondeKompaniet har nå<br />

som andre aktører store<br />

utfordringer med å få tak i<br />

tilstrekkelig mengde spon. Vi<br />

jobber på spreng med å få tak i<br />

tilstrekkelig med varer. Et<br />

alternativ til spon er AJ Kross.<br />

Ta kontakt med din butikk.<br />

STRØTORV 200 L<br />

Degernes strøtorv har stor oppsugingsevne. Torven<br />

bidrar til å ta bort lukten av ammoniakk og gass, og<br />

skåner luftveiene for både dyr og mennesker. Dens<br />

lave pH-verdi gjør at torven virker antiseptisk og<br />

betennelsesdempende og forhindrer bakterier i å trives.<br />

98022650159<br />

128,-<br />

DRYMAXX STRØMIDDEL 22 KG<br />

Har ammoniakknøytraliserende egenskaper og høy absorberingskapasitet på inntil 140%<br />

av sin egen vekt. DryMaxx bidrar til tørrere overflater, bedre jur- og klauvhelse og komfort.<br />

Kontroll av fuktighet, lukt og dermed også insektsnivå.<br />

Bidrar til å holde dyr sunne og gir økt<br />

produktivitet, som følge av mindre<br />

stress og sykdom.<br />

92432692067004<br />

348,-<br />

STALOSAN 15 KG<br />

Sørger for effektiv senkning av<br />

smittepresset og forbedrer klimaet i<br />

husdyrrom. Hindrer fremvekst av bakterier,<br />

sopp, virus, fluelarver, coccidier og egg<br />

fra spolorm. Fjerner ammoniakk- og<br />

svovelgasser.<br />

97031668142<br />

202,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

71


VET | Medisinsk utstyr<br />

Optima pH4<br />

Optima pH4 produktene<br />

inneholder organiske syrer. Dette<br />

er syrer som finnes i naturen og i<br />

mange matvarer. Disse har<br />

hemmende effekt<br />

på skadelige bakterier og sopp.<br />

Det fine med disse syrene er at<br />

de ikke skader de nyttige<br />

bakteriene.<br />

Optima pH4 finnes i tre<br />

produktkategorier: For folk, for<br />

dyr og for renhold. For mer info,<br />

se bondekompaniet.no<br />

Aktuelt til lamminga:<br />

• Optima pH gel ved overflatesår<br />

på jur og spener<br />

• Optima pH gel ved fødselhjelp<br />

• Optima hudvask og hudspray<br />

for dyr ved lammebytte<br />

(adopsjon)<br />

• Optima pH ved munnskurv<br />

OPTIMA PH HUDSPRAY FOR DYR<br />

500 ml 91971231 136,-<br />

1 l 91971232 164,-<br />

5 l 91971233 396,-<br />

OPTIMA PH HUDVASK FOR DYR<br />

500 ml 91971235 144,-<br />

1 l 91971236 168,-<br />

5 l 91971237 432,-<br />

Optima<br />

for dyr<br />

Optima<br />

for dyr<br />

OPTIMA PH<br />

SPENESPRAY 25 L<br />

For myke og<br />

elastiske spener og<br />

god jurhelse.<br />

91971234<br />

1 756,-<br />

Optima<br />

for dyr<br />

OPTIMA PH GEL FOR DYR<br />

200 ml 91971241 112,-<br />

1 l 91971240 200,-<br />

5 l 91971242 620,-<br />

Optima<br />

for dyr<br />

AGRYSAN SALVE<br />

Agrysan pattesalve med bivoks. Beskytter huden mod<br />

uttørring. Renser og heler smårifter og skrammer.<br />

Etterlater ikke en fettet overflate på huden.<br />

100 ml 101116125605 47,-<br />

500 ml 101116125610 143,-<br />

500 ml med solfaktor 271,-<br />

101116125620<br />

AGRYSAN LOTION<br />

MED ALOE VERA 200 ML<br />

Til daglig bruk. Mykgjørende<br />

og trenger hurtig inn i huden.<br />

Etterlater et tynt beskyttende<br />

lag på huden.<br />

101116125630<br />

79,-<br />

72


Medisinsk utstyr | VET<br />

SÅRRENS<br />

BLUESPRAY 250 ML<br />

DeLaval. Rengjør og desinfiserer<br />

sår på husdyr.<br />

92432697311510<br />

128,-<br />

REFILL SÅRRENS<br />

BLUESPRAY 1 L<br />

DeLaval<br />

92432697311511<br />

352,-<br />

BLUE SPRAY 200 ML<br />

En desinfiserende spray for<br />

bittskader, kutt og andre sår.<br />

934840161080<br />

60,-<br />

PLASTER 200 ML<br />

Plaster på boks. Transparent<br />

og sterilt. Danner en vannbeskyttende<br />

film.<br />

934840161010<br />

68,-<br />

PLASTER MED TJÆRE<br />

200 ML<br />

Transparent, vannbeskyttende<br />

film med<br />

tjære. Miljøvennlig,<br />

inneholder ikke CFC.<br />

934840161020<br />

88,-<br />

ZINKSALVE 200 ML<br />

Krusan. Vannavvisende uparfymert<br />

zinksalve. Danner en oljefilm, som<br />

beskytter huden mot vann, svette,<br />

urin mm. Inneholder<br />

også allantoin og kamille<br />

som roer huden.<br />

934840325076<br />

108,-<br />

DIGITALT<br />

TERMOMETER<br />

Kruse.<br />

934840291126<br />

48,-<br />

INNGIVER FOR MAGNET<br />

Rustfri.<br />

9800702129<br />

296,-<br />

BANDASJE 4,5 M<br />

En fantastisk selvheftende bandasje som<br />

«puster”. Egner seg meget godt for bruk<br />

på dyr. Bredde 6 cm.<br />

92432698679401<br />

116,-<br />

DIGITALT<br />

TERMOMETER<br />

For store dyr.<br />

934840291102<br />

168,-<br />

MAGNET<br />

For storfe 35x100 mm. Rustfri.<br />

9800702115<br />

28,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

73


UTSTYR FJØS | Kamera<br />

Utstyr fjøs<br />

IP-kameraer<br />

Enkel installasjon takket være<br />

«plug & view». Koble kameraet til<br />

nettverket, skan QR-koden med<br />

smarttelefon eller nettbrett, og<br />

slå på kameraet på<br />

smarttelefonen, nettbrettet eller<br />

PC. Egnet for bruk i nettverk eller<br />

på Internett. Internett-tilgang via<br />

kabel eller trådløst er viktig!<br />

• Tilgang via forskjellige enheter<br />

(smarttelefon, PC, nettbrett)<br />

• Opptil 4 brukere kan få tilgang<br />

til kameraet samtidig<br />

• Robust kamera med IP 65,<br />

sertifisert for sikker bruk<br />

i stallen eller ute<br />

• Gratis App (www.eyecloud.so)<br />

i AppStore og Google Play<br />

• Omfattende programvare inkl.,<br />

se flere kameraer på skjermen,<br />

skjermbilder, opptak funksjon,<br />

bevegelsesdeteksjon, etc.<br />

• Night vision funksjon<br />

OVERVÅKNINGSKAMERA<br />

IPCam 360 FHD med 4 x optisk zoom<br />

• Oppheng som kan dreies<br />

90° og festes på vegg, skrått<br />

tak eller rett tak<br />

• Raskt svingbart IP-kamera<br />

med stort synsfel<br />

• Utmerket bildekvalitet med<br />

2 megapiksler<br />

• Værbestandig<br />

aluminiumshus<br />

• 30 meters nattesyn via<br />

6 infrarøde lysdioder<br />

98007010809<br />

3 996,-<br />

74


Varmelamper og lameller | UTSTYR FJØS<br />

HUSDYRARMATUR<br />

250W<br />

Armatur for varmepære, aluminiumskjerm<br />

Ø 21 cm, 5 meter kabel. Godkjent for<br />

max 150W pære.<br />

9800702229<br />

212,-<br />

HUSDYRARMATUR<br />

MED SPAREBRYTER<br />

250W<br />

Godkjent for max 150W pære.<br />

98007022291<br />

256,-<br />

HUSDYRARMATUR<br />

MED SPAREBRYTER<br />

250W<br />

Forlenget gitter for økt sikkerhet.<br />

Max 250W pære.<br />

9801619794000503<br />

556,-<br />

LAMELLSETT TIL DØR<br />

3 mm PVC. Ferdig pakke som består<br />

av 5 lameller 30x225 cm med<br />

opphengsbeslag og skinne på 1,3 m.<br />

980070291162<br />

1 696,-<br />

VARMEPÆRE RØD<br />

Philips. Sprutsikkert herdet glass. Økt varmespredning<br />

gjennom dobbel reflektor.<br />

Solid støpning mellom glass og skrudel.<br />

150W<br />

9801619808348560<br />

250W<br />

9801619808348561<br />

64,-<br />

VARMEPÆRE RØD<br />

Philips sparepære PAR38. Forsterket<br />

glass og redusert strømforbruk.<br />

100W<br />

9801619808345500<br />

175W<br />

9801619808345510<br />

92,-<br />

VARMEPÆRE<br />

KLAR 150W<br />

Euro Farm.<br />

98007022243<br />

68,-<br />

LAMELL PVC 25 M<br />

2 mm 20 cm 944,-<br />

980070291156<br />

3 mm 30 cm 2 096,-<br />

980070291150<br />

LAMELLBESLAG<br />

Rustfritt.<br />

20 cm 32,-<br />

980070291161<br />

30 cm 40,-<br />

980070291154<br />

OPPHENGSBESLAG<br />

100 CM<br />

Rustfritt.<br />

980070291157<br />

216,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

75


UTSTYR FJØS | Koster og skraper<br />

TREKANTSKRAPE<br />

Trekantformen gjør det lett å komme inn<br />

under kyr/hester som ligger. Produsert<br />

i plastmateriale av høy klasse.<br />

Uten gjenger 44,-<br />

92432697310115<br />

Med gjenger 64,-<br />

9243262150015439<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

Gjødselskraper av plast er lette og enkle<br />

å arbeide med. Produsert i plastmateriale<br />

av høy klasse. Tilpasset ERGO-skaft med<br />

gjenger.<br />

92432697310105<br />

72,-<br />

RISTESKRAPE<br />

Risteskrape/gjødselskrape av plast. Lett og<br />

enkel å arbeide med. Produsert i plastmateriale<br />

av høy klasse. Tilpasset både<br />

treskaft og ERGO-skaft med gjenger.<br />

92432697310110<br />

72,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

Prisgunstig gjødselskrape for<br />

skaft Ø 28 mm uten gjenger.<br />

98007029243<br />

56,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

HALVRUND<br />

Med høykvalitets utskiftbart gummiblad.<br />

Passer til skaft Ø 30 mm.<br />

50 cm 236,-<br />

980070291270<br />

66 cm 264,-<br />

980070291269<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

Med høykvalitets utskiftbart gummiblad.<br />

Passer til skaft Ø 30 mm.<br />

30 cm 140,-<br />

980070291285<br />

40 cm 156,-<br />

980070291267<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

Aluminium.<br />

33 cm 9801611897309480 456,-<br />

47 cm 9801611897309481 504,-<br />

60 cm 9801611897309482 536,-<br />

GJØDSELSKRAPE 33 CM<br />

Aluminium. Vinkel.<br />

9801611897309580<br />

512,-<br />

76


Koster og skraper | UTSTYR FJØS<br />

KOST 30 CM<br />

Rød/sort bust.<br />

9801616901007224<br />

23,-<br />

GULVKOST<br />

28 cm 84,-<br />

92432697311482<br />

31 cm 108,-<br />

92432697311480<br />

48 cm 144,-<br />

92432697311481<br />

Topp<br />

kvalitet!<br />

GATE-/SKOLEKOST<br />

50 CM<br />

Myk.<br />

9801616901002704<br />

55,-<br />

FEIEKOST<br />

Solid rød børste.<br />

50 cm 9800702944 116,-<br />

60 cm 9800702945 148,-<br />

80 cm 9800702946 236,-<br />

Topp<br />

kvalitet!<br />

FEIEKOST 40 CM<br />

101116281735<br />

143,-<br />

SKUREKOST<br />

9801616901000289<br />

28,-<br />

Topp<br />

kvalitet!<br />

TRESKAFT<br />

Solid treskaft i kvistfritt<br />

materiale.<br />

24x1350 mm 64,-<br />

92432697311302<br />

28x1700 mm 100,-<br />

92432697310202<br />

28x1900 mm 108,-<br />

92432697310203<br />

30x1650 mm 96,-<br />

98007029612<br />

35x1700 mm 140,-<br />

92432670000433<br />

MED GJENGER<br />

25x1700 mm<br />

med gjenger 79,-<br />

101116282196<br />

28x1700 mm<br />

med gjenger 116,-<br />

92432697310204<br />

KOST MED SKAFT<br />

150 CM<br />

Solid kost med skaft.<br />

40 cm bred kost.<br />

98007029435<br />

135,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

77


UTSTYR FJØS | Fôrutstyr<br />

FÔRTRALLE 170 L<br />

Tufx. Stabil fôrtralle, med ekstra sterk<br />

plastkasse. Galvanisert ramme med<br />

forsterkning framme og bak. Kapasitet<br />

170 liter. Bredde ca. 70 cm.<br />

Enkel å montere.<br />

101116401036<br />

3 196,-<br />

Solid<br />

kasse<br />

TØMMINGSVENTIL<br />

Tømmeventil i metall for storsekk.<br />

Sekken tres ned på ventilen.<br />

Egnet for fôr, gjødsel, såfrø mm.<br />

98007029428<br />

1 556,-<br />

Topp<br />

kvalitet!<br />

FÔRTRALLE 250 L<br />

Prisgunstig fôrtralle med to<br />

hjul, plastkasse og<br />

galvanisert understell.<br />

L: 175 cm. H: 85 cm.<br />

Bredde 90 cm.<br />

Leveres umontert.<br />

101116401040<br />

2 696,-<br />

FÔRAUSE<br />

Plast.<br />

1 l 101116223161 36,-<br />

2 l 101116223162 48,-<br />

FÔRAUSE 2,5 L<br />

Fôrause i kraftig plast. En spesiallaget<br />

fôrause med mange bruksområder.<br />

Gradert i bunnen.<br />

92432697284220<br />

80,-<br />

FÔRAUSE 3 L<br />

Ergo. Produsert i kraftig plastmateriale<br />

og har en ergonomisk utforming.<br />

Fôrausen er gradert.<br />

92432698982990<br />

108,-<br />

78


Fôrutstyr | UTSTYR FJØS<br />

FÔRTRALLE 250 L<br />

Kraftig fôrtralle med to hjul og kraftig<br />

tippemekanisme. Forsterket med<br />

stållist i front.<br />

102645TWB250<br />

4 396,-<br />

Topp<br />

kvalitet<br />

FÔRTRALLE TIL BARN<br />

125 L<br />

Kraftig fôrtralle for barn med to hjul og tipp.<br />

Praktisk når junior skal hjelpe til på gården!<br />

102645TWB125<br />

2 596,-<br />

FÔRTRALLE 400 L<br />

Kraftig fôrtralle med to hjul og kraftig<br />

tippemekanisme.<br />

102645TWB400<br />

6 996,-<br />

FÔRTRALLE SMAL 250 L<br />

FÔRTRALLE 250 L<br />

Kraftig fôrtralle med to hjul.<br />

102645TWBG<br />

4 196,-<br />

SKILLEPLATE I TRE<br />

FOR TWB7<br />

102645TWB7D<br />

PLASTLOKK<br />

FOR TWB7<br />

102645TWB7PL<br />

Smal fôrtralle med 63 cm bredde for optimal<br />

fremkommelighet. Trallen har 4 hjul hvor to<br />

er luftfylte dekk og to er kraftige svinghjul<br />

som gjør den lett å trille og manøvrere.<br />

102645TWB7<br />

3 796,-<br />

316,-<br />

896,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

79


UTSTYR FJØS | Fôrutstyr<br />

BØTTE 10 L<br />

Klassisk FK-bøtte i plast med hank.<br />

Tåler det meste!<br />

1018272164000601<br />

119,-<br />

OPPBEVARINGSTØNNE<br />

MED LOKK<br />

Til oppbevaring av dyrefôr, avfall, sement,<br />

mørtel, kalk, kjemikalier, matvarer.<br />

30 L 364,-<br />

9801616510066370<br />

60 L 476,-<br />

9801616510066380<br />

220 L 1 352,-<br />

98016166376<br />

FÔRTØNNE 128 L<br />

Med hjul og lokk grå.<br />

101116202930<br />

716,-<br />

TERMOMETER<br />

980070291222<br />

28,-<br />

LOKK TIL FK-BØTTE<br />

1018272163000500<br />

28,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

1000 KG<br />

101116223275<br />

2 596,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

40 KG<br />

Ryom.<br />

101116223264<br />

136,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

100 KG<br />

Ryom.<br />

101116223271<br />

520,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

300 KG<br />

101116223273<br />

680,-<br />

FJÆRVEKT<br />

Ryom.<br />

10 kg 101116223241<br />

25 kg 101116223242<br />

50 kg 101116223245<br />

100 kg 101116223250<br />

156,-<br />

80


VVS og belysning | UTSTYR FJØS<br />

GÅRDSBELYSNING<br />

Ledtronic. Kvalitetslampe til konkurransedyktig<br />

pris. Justerbar brakett, kan<br />

festes på vegg eller mast. Passer til<br />

gårdsbelysning og på industribygg.<br />

50W 952,-<br />

925469LTC50WB<br />

100W 1 432,-<br />

925469LTC100WB<br />

LAGERLYS 200W<br />

Ledtronic. Kraftig lagerlys av høy<br />

kvalitet og med et flott lysbilde.<br />

Leveres med opphengsøye, kabel<br />

og støpsel. Lysfarge 4000K.<br />

925469LTC200WLL<br />

2 392,-<br />

LYSRØRARMATUR LED<br />

1x16W IP65 236,-<br />

9718564075039421<br />

2x16W IP65 476,-<br />

9718564072040001<br />

LYSRØR<br />

LED 1200 MM<br />

15W/830 3000K<br />

97185634820753<br />

15W/840 4000K<br />

9718564083940671<br />

76,-<br />

KOBLING PEM<br />

Rett<br />

20x20 mm plast 56,-<br />

9718563004080122<br />

20x20 mm metall 204,-<br />

9718563004006042<br />

20 mm × 1/2" metall 136,-<br />

9718563004012122<br />

20 mm × 1/2" utv. gj. plast 36,-<br />

9718563004080302<br />

20 mm × 1/2" inv. gj. plast 40,-<br />

9718563004080482<br />

Vinkel<br />

20x20 mm plast 60,-<br />

9718563004080562<br />

20x20 mm metall 268,-<br />

9718563004024042<br />

T-rør<br />

20x20x20 mm plast 72,-<br />

9718563004080842<br />

20x20x20 mm metall 384,-<br />

9718563004048042<br />

KULEVENTIL<br />

Kuleventil for drikkevann, varme-/kjølesystemer, diesel,<br />

glykol og nøytrale vesker.<br />

1/2" inv. gj. metall 9718563007027042 140,-<br />

3/4" inv. gj. metall 9718563007027062 240,-<br />

1" inv. gj. metall 9718563007027082 348,-<br />

1/2" m/slangekobling metall 9718563010036142 88,-<br />

3/4" m/slangekobling metall 9718563010036152 108,-<br />

TRYKKRØR PE 25 M<br />

Rør for vannforsyning med inntil<br />

10 bar trykk.<br />

Pris pr. meter<br />

80/11 20 mm 9718592391791 22,-<br />

80/11 25 mm 9718592391792 24,-<br />

80/11 32 mm 9718592391793 40,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

81


UTSTYR FJØS | Fluebekjempelse<br />

FLUEFELLE VINDU<br />

8 STK.<br />

Gjennomsiktig plastfilm<br />

med lim til å feste på vinduet<br />

der fluene finnes. Giftfri.<br />

92432696809341<br />

52,-<br />

FLUESPRAY<br />

750 ML<br />

Aptaor PYR. Insektmiddel<br />

som effektivt fjerner fluer<br />

og andre insekter. Spray,<br />

klar til bruk, hurtigvirkende.<br />

Inneholder ikke farlige<br />

løsemidler, lite innvirkning på<br />

miljøet.<br />

92432692062702<br />

224,-<br />

SUPER PERMETRIN<br />

500 ML<br />

Trinol. Effektiv i bekjempelse av<br />

skjeggkre, sølvkre, maur,<br />

veps, fluer mm.<br />

90003824062<br />

103,-<br />

FLUEGARDIN C60<br />

10x600 cm. Fluepapir/limfelle gardin – liten<br />

rull som passer utmerket for små rom.<br />

En fargeglad og effektiv erstatning for<br />

fluespiralen i hjemmet.<br />

92432696809304<br />

96,-<br />

FLUEGARDIN C210<br />

30x700 cm. Fluepapir/limfelle gardin som<br />

rulles ut etter behov. Giftfri. Kan henges opp<br />

på flere måter.<br />

92432696809301<br />

196,-<br />

NEPOREX 1 KG<br />

Forebyggende og<br />

langtidsvirkende<br />

middel som bekjemper<br />

flueformeringen allerede<br />

på larvestadiet. Kan<br />

brukes overalt hvor det<br />

finnes fluelarver, som<br />

feks. i større staller, i<br />

flytende naturgjødning og<br />

på gjødselsdynger.<br />

900038163101<br />

368,-<br />

FLUEPAPIR S35<br />

6 STK.<br />

30x12 cm. Fluepapir/<br />

limfelle. Giftfri. Plasseres<br />

i små rom og der det er<br />

trangt. For et fluefritt miljø,<br />

bytt feller regelmessig.<br />

92432696809303<br />

52,-<br />

FLUEPAPIR S180 8 STK.<br />

30x60 cm. Fluepapir/limfelle. Giftfri.<br />

Kan henges opp på flere måter. Plasser<br />

flere feller med 5-8 m mellomrom for økt<br />

effektivitet. For et fluefritt miljø, bytt feller<br />

regelmessig (1 gang i måneden).<br />

92432696809302<br />

196,-<br />

FLUEMIDDEL 400 G<br />

Agita. Tiltrekker og dreper fluene gjennom<br />

sukkerbasert agn som simulerer feromonene<br />

til fluer og sender signaler om å samles.<br />

Meget god mot fluer som er resistente for<br />

andre midler. Kan blandes<br />

i vann og smøres<br />

eller sprayes.<br />

90003824278<br />

584,-<br />

FLUEBAND PÅ RULL MED HOLDER<br />

Flueband på rull, en meget effektiv og samtidig<br />

diskrèt metode for fluebekjemping. Det hvite<br />

bandet lokker fluene til seg og de<br />

setter seg fast i det kraftige limet.<br />

92432696809340<br />

544,-<br />

FLUEBAND REFILL 500 M<br />

92432696809345<br />

460,-<br />

FLUEMIDDEL 1 L<br />

AquaPy. Effektivt middel for<br />

bekjempelse av bl.a.fluer<br />

i fjøs og stall. Bekjemper<br />

flygende og krypende<br />

insekter. Kan brukes<br />

med dyr i rommet.<br />

97021480481314<br />

1 079,-<br />

82


Fluebekjempelse | UTSTYR FJØS<br />

FLUEFANGER RYOM<br />

Elektrisk fluefanger med to rør<br />

på 15W. Dekker opp til 150m².<br />

4000V. IPX4.<br />

101116228391<br />

1 196,-<br />

FLUEFANGER EL 2<br />

Halley 2138. Elektrisk fluefanger med<br />

to rør på 15W. Dekker opp til 150 m².<br />

5000V. B: 51 cm H: 31 cm D: 12 cm.<br />

IP44.<br />

980070299804<br />

2 696,-<br />

LYSRØR 15W<br />

980070299811<br />

96,-<br />

Elektriske fluefeller<br />

For å være virkelig effektiv er det<br />

viktig at fluefangeren er riktig<br />

plassert. Monteres der fluene<br />

pleier å samles slik at de trekkes<br />

mot det ultrafiolette lyset.<br />

Ta hensyn til følgende:<br />

• Formen av rommet<br />

• Plassering over dører og<br />

vinduer<br />

• Luftstrømmer fra luftinntak,<br />

dører og vinduer<br />

• Kalvebokser o.l. hvor fluer samles<br />

UV-lysrøret som sitter i insektfella<br />

bør skiftes ut etter ca. 8.000<br />

drifts timer. Lysrør som står på<br />

døgnet rundt skiftes årlig.<br />

Generell virke radius er 15-18 m,<br />

og størst i lysretningen. I en lang<br />

fjøsgang bør den plasseres på<br />

tvers av lengde retning. Da har<br />

den effekt på 15-18 m framover<br />

og bakover.<br />

FLUEFANGER EL<br />

Halley 2214. Elektrisk fluefanger<br />

med to rør på 20W. Dekker opp til<br />

200 m². 5000V. B: 66 cm H: 31 cm<br />

D: 12 cm. IP44.<br />

980070299807<br />

3 296,-<br />

LYSRØR 20W<br />

980070299819<br />

152,-<br />

FLUEPOSE 3 STK.<br />

Flueposen er en effektiv giftfri fluefanger for<br />

utendørs bruk. Henges opp utenfor fjøset<br />

etter å ha blitt blandet med 0,5 l lunkent<br />

vann. Fluene tiltrekkes av åten takket være<br />

en sterk duft. Flueposen virker i 4 - 6 uker.<br />

92432696809330<br />

372,-<br />

INSEKTFELLE FOR KLEGG<br />

Taonx. En felle som reduserer nærvær av klegg/brems med opp til 95% i umiddelbar<br />

nærhet, og har en maksimal effektiv rekkevidde på ca. 10.000 m². Helt giftfri og<br />

miljøvennlig. Lett å montere og svært solid. 2-års garanti for mekaniske deler. Høyde<br />

over bakke 2,20 m. Vekt 20 kg. Paraply diameter ca. 91 cm.<br />

Fellen fungerer slik at ballen varmes opp, og simulerer et mål som kleggen/bremsen<br />

tiltrekkes av. Når insektet ikke finner blod, flyr det oppover, og går i oppsamlingsfellen<br />

på toppen. Kan brukes overalt hvor klegg/brems er en plage.<br />

980070323520<br />

1 980,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

83


UTSTYR FJØS | Skadedyr<br />

INSEKTMIDDEL<br />

WoodTox er et vannbasert insektmiddel til<br />

bekjempelse og forebyggende behandling<br />

mot insekter som angriper treverk. Brukes<br />

mot blant annet stripet borebille, husbukk<br />

og stokkmaur.<br />

1 l 215,-<br />

10268212600<br />

5 l 800,-<br />

10268212631<br />

20 l 2 232,-<br />

10268212635<br />

Nyhet!<br />

FUGLESKREMSEL<br />

Teleskopisk glassfiberstang som kan<br />

trekkes ut. På avstand ser dragen ut som,<br />

og flyr som en rovfugl.<br />

1 drage + 4 m fiberstang 476,-<br />

101116228360<br />

2 drager + 7 m fiberstang 976,-<br />

101116228359<br />

2 drager + 10 m fiberstang 1 616,-<br />

101116228362<br />

Løs drage 256,-<br />

10111622835905<br />

Løs drage med hale 220,-<br />

10111622835906<br />

VEGGFESTE<br />

FUGLE-/DUEPIGGER<br />

Ryom. 25 cm 10-pk.<br />

101116228410<br />

280,-<br />

Til fugleskremsel.<br />

10111622835907<br />

284,-<br />

84


Skadedyr | UTSTYR FJØS<br />

KLERAT VOKSBLOKK<br />

3 KG<br />

Åteblokker à 20 g, klare til bruk for<br />

bekjempelse av mus og rotter i og rundt<br />

bygninger. Til bruk i åtestasjoner. Ved kjøp,<br />

kreves autorisasjonsbevis.<br />

90003824263<br />

776,-<br />

ROTTEKASSE<br />

Med smekkfelle. Plast.<br />

101116228693<br />

168,-<br />

MUS/ROTTEMIDDEL 3 KG<br />

Selontra er ikke blodfortynnende middel,<br />

men en overdose D-vitamin. Ved kjøp, kreves<br />

autorisasjonsbevis.<br />

96520067931<br />

910,-<br />

ROTTEGIFTKASSE<br />

Med lås 23x19x10. Plast.<br />

101116228692<br />

103,-<br />

ROTTEFELLE<br />

Super Smæk. Rottfelle som enkelt kan<br />

spennes med en hånd. Plast.<br />

101116228562<br />

63,-<br />

MUSEFELLE 2 STK.<br />

Super Smæk. Musefelle som enkelt kan<br />

spennes med en hånd. Plast.<br />

101116228522<br />

47,-<br />

ÅTESTASJON<br />

Temus. Åtestasjon mot mus.<br />

Forhåndsfylt med åte.<br />

10071144170<br />

87,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

85


VASK OG DESINFEKSJON | Støvsuger og feiemaskin<br />

Vask og<br />

desinfeksjon<br />

GROVSTØVSUGER<br />

Foma 440/12M. Støv- og vannsuger som<br />

passer ypperlig for gårdbrukere, håndverkere<br />

eller industribedrifter som ønsker en solid<br />

grovstøvsuger. Utstyrt med tre kraftige totrinns<br />

sugeturbiner med by-pass kjøling på<br />

1500 watt hver og et effektivt filtersystem.<br />

3500 watt / 63 liter<br />

970079174410<br />

5 192,-<br />

(6 392,-)<br />

FEIEMASKIN<br />

Foma 550 M er lett i vekt og enkel i bruk.<br />

Den har et beltefritt system noe som<br />

gjør at den ikke krever mye vedlikehold.<br />

Feiebredde 550 mm, beholder på 20 liter,<br />

manuell fremdrift, vekt 9 kg.<br />

970079121298<br />

2 952,-<br />

(3 192,-)<br />

FEIEMASKIN<br />

Foma TK 510 M er en profesjonell og kraftig<br />

feiemaskin for utendørs bruk. Maskinen<br />

er utstyrt med sidebørste som gjør at den<br />

feier helt inntil kanter. Passer godt for<br />

feiing av lagergulv, bensinstasjoner, fortau,<br />

parkeringshus, husdyrrom m.m. Feiebredde<br />

490 mm (670 mm m/sidebørste), beholder:<br />

24 liter, manuell fremdrift, vekt 24 kg.<br />

970079120297<br />

5 832,-<br />

(7 192,-)<br />

86


Høytrykksvasker og utstyr | VASK OG DESINFEKSJON<br />

Rengjøring<br />

Landbruket stiller høye krav til<br />

utstyr. BondeKompaniet tilbyr<br />

produkter til alle typer<br />

rengjøringsoppgaver.<br />

Vi hjelper deg å finne rett<br />

produkt til ditt behov.<br />

TELESKOPLANSE<br />

Foma teleskoplanse laget av glassfiber<br />

som gir lav vekt. Med et maks trykk på<br />

275 bar og en vannmengde på 30 l/min<br />

passer teleskoplansen til de aller fleste<br />

høytrykksvaskere.<br />

Lengde: 274–732 cm.<br />

970079LCLC40012<br />

2 792,-<br />

NORDIC KIT<br />

1 liter skumkanon og hurtigkoblinger.<br />

970079420017<br />

1 192,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

LAKKERT<br />

Foma slangetrommel i lakkert stål for bruk<br />

sammen med høytrykkspyler.<br />

Kan monteres på vegg<br />

eller i tak. Automatisk<br />

inntrekk av slange.<br />

18 meter<br />

970079230308<br />

6 632,-<br />

25 meter<br />

970079230314<br />

7 992,-<br />

SLANGETROMMEL RUSTRI<br />

Foma slangetrommel i rustfritt stål med<br />

automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi,<br />

frostvæske, spylevæske,<br />

adblue, vann og olje.<br />

Kan monteres på vegg<br />

eller i tak.<br />

18 meter<br />

970079230310<br />

9 592,-<br />

25 meter<br />

970079230316<br />

11 592,-<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

Foma PW-C85 2021P4T med saktegående<br />

stempelpumpe med keramiske stempler som<br />

sørger for maksimal effekt over lang tid og<br />

lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann.<br />

Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den<br />

doble spylelansen. Leveres med 20 meter<br />

høytrykkslange, spylepistol M22, dobbel rustfri<br />

spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22.<br />

200 bar, 1300 liter/time<br />

3x230V 970079146098<br />

3x400V 970079146099<br />

21 592,-<br />

(23 992,-)<br />

Perfekt for<br />

større gårdsbruk!<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

Foma Benz er en robust og allsidig høytrykkspyler som driftes<br />

av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Maskinen er enkel å<br />

transportere og er perfekt for rengjøring der det ikke finnes strøm<br />

og trykkvann. Leveres med standard 10 meter høytrykkslange,<br />

spylepistol og enkel lanse i rustfritt stål med regulering av trykk.<br />

PW-BENZ-C H2013<br />

6,5 HK 180 bar, 660 liter/time<br />

970079142181<br />

15 992,-<br />

(19 992,-)<br />

PW-BENZ-C L2013<br />

9,0 HK 200 bar, 800 liter/time<br />

970079142179<br />

21 592,-<br />

(26 392,-)<br />

PW-BENZ-C L2021<br />

13,0 HK 200 bar, 1260 liter/time<br />

970079142178<br />

26 392,-<br />

(30 392,-)<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

87


VASK OG DESINFEKSJON | Høytrykksvasker og utstyr<br />

Ny serie og nytt<br />

design fra Foma<br />

• Nytt design på deksel, hjul og<br />

kontrollpanel<br />

• Ny og mer motstandsdyktig<br />

plastblanding for deksel og<br />

vippedør<br />

• Mer miljøvennlig med flere deler<br />

laget av resirkulert plast.<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

VARMTVANN<br />

PW-H41 1813 NORDIC EDITION<br />

Liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset<br />

varmtvannsvasker med stempelpumpe. Utstyrt med<br />

kontrollpanel som har varsellamper for feil, nivåvarsling på<br />

diesel, avkalkning, m.m.<br />

Leveres med 20 m høytrykkslange med skrukobling,<br />

høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med<br />

høytrykkdyser og turbodyser.<br />

180 bar, 800 liter/time<br />

3x230V 970079146705<br />

3x400V 970079146706<br />

22 792,-<br />

(31 192,-)<br />

Nytt<br />

design<br />

• Brukervennlig tilgang til<br />

justeringer og væskepåfylling via<br />

ny og innovativ vippedør<br />

• PW-H41 er utstyr med<br />

signallamper for å holde alt under<br />

kontroll<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

VARMTVANN<br />

PW-H41 1814 NORDIC EDITION<br />

Helt ny modell med saktegående stempelpumpe,<br />

jobber på 1 400 omdreininger og gir mindre støy.Trefaset<br />

varmtvannsvasker som er liten, mobil, og effektiv.<br />

Kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på<br />

diesel, avkalkning, m.m.<br />

Leveres med 20 m høytrykkslange med skrukobling,<br />

høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med<br />

høytrykkdyser og turbodyser.<br />

180 bar, 840 liter/time<br />

3x230V 970079146707<br />

3x400V 970079146708<br />

23 992,-<br />

(31 992,-)<br />

Nytt<br />

design<br />

• PW-H61 og –H101 maskinene er<br />

utstyr med digital skjerm for full<br />

oversikt<br />

88


Høytrykksvasker og utstyr | VASK OG DESINFEKSJON<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

VARMTVANN<br />

PW-H61 1915 NORDIC EDITION<br />

Effektivt og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. Digitalt<br />

display som varsler dersom det oppstår feil. Den nye serien<br />

er gjort mer miljøvennlig med opptil 60% gjenvunnet plast<br />

og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare.<br />

Maskinen har et ECO-modus som gjør at du kan redusere<br />

dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. Optimal maskin<br />

for landbruket, autobransjen og industrien. Maskinen har<br />

saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre<br />

støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader.<br />

Nytt<br />

design<br />

Leveres med 20 m høytrykkslange med skrukobling,<br />

høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel<br />

spylelanse med KEW hurtigkobling og turbolanse med<br />

KEW hurtigkobling.<br />

190 bar, 900 liter/time<br />

3x230V 970079146730<br />

3x400V 970079146731<br />

27 992,-<br />

(35 192,-)<br />

HØYTRYKKSPYLER<br />

VARMTVANN<br />

W-H101 2021 NORDIC EDITION<br />

Den kraftigste mobile varmtvannsvasker fra FOMA. Utstyrt<br />

med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring<br />

og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Digitalt<br />

kontrollpanel som varsler dersom det oppstår feil.<br />

Den nye serien er gjort mer miljøvennlig med opptil<br />

60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av<br />

komponentene er resirkulerbare. ECO-modus som gjør<br />

at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil<br />

25%. Perfekt maskin for landbruket, autobransjen og<br />

industrien. Maskinen har saktegående stempelpumpe noe<br />

som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere<br />

servicekostnader.<br />

Nytt<br />

design<br />

Leveres med 20 m høytrykkslange med skrukobling,<br />

høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel<br />

spylelanse med KEW hurtigkobling og turbolanse med<br />

KEW hurtigkobling.<br />

200 bar, 1260 liter/time<br />

3x230V 970079146742<br />

3x400V 970079146743<br />

39 192,-<br />

(55 992,-)<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

89


VASK OG DESINFEKSJON | Rengjøring og desinfeksjon<br />

FK KRAFTVASK 5 L<br />

Universal. Sterkt vaskemiddel for<br />

utvendige flater som skal males eller<br />

beises. Fjerner effektivt smuss, sot,<br />

fett, etc. Produktet<br />

matter overflater.<br />

9801619300100101<br />

127,-<br />

DM CLEAN SUPER 25 L<br />

Spesialvaskemiddel til våtforingsanlegg<br />

for gris. Alkalisk, høykonsentrert, ikkeskummende<br />

såpe. Ideell for bruk i<br />

røropplegg i bla. slakterier, akvakultur,<br />

melkeroboter og grisebesetninger.<br />

101814676028<br />

1 720,-<br />

KENOSAN 22 L<br />

Kenosan er en eksepsjonell såpe som er<br />

godt egnet til vask av flere typer husdyrrom,<br />

eksempelvis fjørfe, kjøttfe, gris, melkeku og<br />

kalkunhus.<br />

101814659531<br />

1 260,-<br />

FK MASKINVASK 5 L<br />

Kraftig vaskemiddel med skum til<br />

rengjøring av traktor, maskiner og<br />

redskap. Bruk gjerne skumdyse for ekstra<br />

effekt.<br />

9801619300200601<br />

236,-<br />

FK ASFALT OG<br />

OLJEFJERNER 1 L<br />

Petroleumsbasert avfetting<br />

som effektivt fjerner<br />

asfaltflekker, olje, tjære<br />

og salt.<br />

9801619300200700<br />

87,-<br />

BIOSAFE VASKEMIDDEL<br />

20 L<br />

Miljøvennlig vaskemiddel, behagelig å<br />

bruke, høytskummende og kon sentrert.<br />

De svært gode skum egenskapene gir<br />

forlenget holdetid. Forlenget holdetid<br />

gir bedre oppløsning = kortere vasketid.<br />

Bruksområder: husdyrrom, bil, traktor<br />

og redskap.<br />

101814676021<br />

1 075,-<br />

BIOGEL 25 L<br />

Ny generasjon vaskemiddel, mer effektiv,<br />

tøffere mot møkk, mer miljøvennlig.<br />

Forlenget holdetid, gir bedre oppløsning.<br />

Bedre opp løsing gir kortere vasketid. Kan<br />

skade aluminium. Bruksområde: husdyrrom.<br />

101814676023<br />

1 295,-<br />

FK AVFETTING<br />

Vannbasert avfetting som effektivt løser opp<br />

olje- og asfaltflekker, salt og smuss.<br />

1 l spray<br />

9801619300200710<br />

63,-<br />

5 l<br />

9801619300200711<br />

199,-<br />

90


Rengjøring og desinfeksjon | VASK OG DESINFEKSJON<br />

VIROCID<br />

Anbefales for desinfeksjon i husdyrrom,<br />

på redskap, biler, båter og utstyr.<br />

10 l 1 559,-<br />

101814676001<br />

20 l 3 140,-<br />

101814676002<br />

VIRKON S 2,5 KG<br />

Bredspektret desinfeksjonsmiddel.<br />

Skånsomt, kan brukes på alle over flater<br />

som tåler vann. Til fotbad benyttes en<br />

løsning på 2%. Løsningen byttes når den<br />

rosa fargen er blitt borte eller minimum<br />

1 gang/uke.<br />

9585656303<br />

1 239,-<br />

VIRKON S 50 G<br />

Pulver.<br />

9585657595<br />

63,-<br />

CID 2000 10 L<br />

Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikkevann,<br />

samt for å fjerne organisk/uorganisk<br />

materiale fra drikkevannsystemer – vannrør,<br />

nippelrekker, drikkekopper, vannrenner,<br />

reservoarer osv.<br />

101814676005<br />

825,-<br />

NEOPREDISAN 10 L<br />

Bredspektret spesial desinfeksjonsmiddel.<br />

Effektiv mot koksidier og<br />

egg fra innvolls ormer. Brukes i gris<br />

og fjørfehus.<br />

101814676009<br />

2 590,-<br />

KENOCOX 10 L<br />

Et bredspektret spesial desinfeksjonsmiddel,<br />

som er effektivt mot koksider<br />

og innvollsorm-egg. Brukes i fjørfe- og<br />

grisehus.<br />

101814600608<br />

2 112,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

91


VASK OG DESINFEKSJON | Slanger og koblinger<br />

KOBLING METALL<br />

Hun. 12,5 mm.<br />

93866120300000<br />

127,-<br />

KOBLING METALL<br />

Kran bsp. 19 mm.<br />

93866120410000<br />

103,-<br />

KOBLING METALL<br />

Hun. 19 mm.<br />

93866120400000<br />

143,-<br />

KOBLING METALL<br />

Han. Dobbel.<br />

93866120440000<br />

95,-<br />

SPYLEPISTOL<br />

Solid spylepistol for kaldt og varmt vann.<br />

Munnstykke av messing og isolert håndtak.<br />

9800701574<br />

148,-<br />

VANNSLANGE 50 M<br />

Klar armert PVC-slange som tåler høyt trykk<br />

(max 13 bar ved 20 °C).<br />

101116441613<br />

796,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

METALL<br />

For 90 m.<br />

93866124600000<br />

1 199,-<br />

STØVLEVASK 85 CM<br />

Til stolpemontering, inklusiv<br />

spiralslange og pistol<br />

970611691237<br />

2 302,-<br />

STØVELVASKER<br />

Med vanntilkobling for vask av<br />

støvler.<br />

9243262150004170<br />

2 496,-<br />

SLANGEVOGN<br />

METALL<br />

Komplett montert med 30 m<br />

slange.<br />

93866124360000<br />

1 023,-<br />

Komplett<br />

92


Håndrens og tørkepapir | VASK OG DESINFEKSJON<br />

TØRKEPAPIR BASIC<br />

Katrin. L1200 rull.<br />

981832463864<br />

215,-<br />

TØRKEPAPIR CLASSIC S<br />

Katrin tørkepapir med hvitt mykt 1-lags papir. Høy styrke og høy absorpsjonsevne.<br />

Godkjent for kontakt med næringsmidler (ISEGA).<br />

Classic S 981832448257<br />

47,-<br />

Classic M 981832448311<br />

79,-<br />

15%<br />

rabatt<br />

ved kjøp<br />

av 12 stk.<br />

15%<br />

rabatt<br />

ved kjøp<br />

av 6 stk.<br />

GULVSTATIV<br />

Katrin. For L1200<br />

tørkerull Basic.<br />

98183254909<br />

319,-<br />

DISPENSER FOR<br />

TØRKEPAPIR<br />

Katrin. Hvit dispenser for tørkepapir.<br />

Small<br />

98183290106<br />

Medium<br />

98183290120<br />

239,-<br />

PAPIR SOFTCEL<br />

Mykt blått tørkepapir med god<br />

oppsugings evne. Perfekt til bruk på<br />

våte spener eller i verkstedet.<br />

1 rull med 500 ark 112,-<br />

9243262150028745<br />

2 ruller à 1000 ark 412,-<br />

9243262150026890<br />

HÅNDRENS 1 L<br />

Blåtind med pumpe. Løser effektivt opp olje,<br />

fett, vann basert maling og annet vanskelig<br />

smuss. Hendene etterlates rene og myke.<br />

930448FI303<br />

57,-<br />

HÅNDRENS 5 L<br />

Blåtind.<br />

930448FI507<br />

196,-<br />

HÅNDSÅPE MILD<br />

1 L<br />

BLÅTIND opp/ned. Mild,<br />

hudvennlig og skånsom såpe.<br />

Inneholder ikke parfyme eller<br />

fargestoffer.<br />

930448FF372<br />

71,-<br />

HÅNDDESINFEKSJON<br />

1 L<br />

Blåtind opp/ned. Skånsom<br />

mot huden. Inneholder<br />

85 % alkoholer for<br />

effektiv desinfeksjon.<br />

930448FI302<br />

111,-<br />

DISPENSER<br />

Til opp/ned flaske 1 l.<br />

Produsert i rustfritt materiale.<br />

930448FT148<br />

135,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

93


SLÅTT OG BEITE | Plantevern<br />

Slått og<br />

PLANTEVERNSKAP<br />

NGM H 180 × B 55 × D<br />

40. Skap i stål. 4 hyller.<br />

Ventilasjonsstuss i tak.<br />

Sylinderlås.<br />

923680381000<br />

4 630,-<br />

beite<br />

Plantevern!<br />

I plantevernkatalogen finner du<br />

inspirasjon og produktinformasjon fra<br />

Felleskjøpet.<br />

Les mer her:<br />

94


Sprøyter | SLÅTT OG BEITE<br />

RYGGSPRØYTE 15 L<br />

Solo 425 Comfort. Solid ryggsprøyte. Utstyrt<br />

med stempelpumpe som gir arbeidstrykk fra<br />

1-6 bar. Brede, myke skulderstropper med<br />

hurtigjustering. Vekt: 4,3 kg.<br />

922404S425COM<br />

2 096,-<br />

RYGGSPRØYTE 16 L<br />

Berthoud Proff elektrisk. Ryggsprøyte, proff<br />

elektrisk, for store hager og profesjonell<br />

bruk. Ergonomisk og komfortabel på<br />

ryggen. Kompositt teleskoplanse 60-120<br />

cm. Tre justerbare dyser, kon, smal flat og<br />

bred flat. Tre elektroniske trykkinnstillinger,<br />

selvkalibrerende. 16 liters tank.<br />

938661102139<br />

7 992,-<br />

HÅNDSÅMASKIN 9 L<br />

Solo 421. Til frø, gjødsel, salt,<br />

sand etc. Sprederen<br />

er hånddrevet. Du<br />

kan selv enkelt justere<br />

sprederetning og<br />

leveringshastighet.<br />

922404S421<br />

1 680,-<br />

TRYKKSPRØYTE 5 L<br />

Berthoud. Trykksprøyte,<br />

profesjonell, for plante vern. Stor<br />

påfyllingsåpning og doseringsmål<br />

i lokket. Aluminiums lanse,<br />

justerbar dyse og<br />

nitril pakninger.<br />

Kapasitet 7,2/5,0 l.<br />

938661101451<br />

919,-<br />

RYGGSPRØYTE 16 L<br />

Berthoud Proff. Ryggsprøyte, profesjonell,<br />

for store hager og profesjonell bruk.<br />

Ergonomisk og komfortabel på ryggen.<br />

Kompositt teleskoplanse 40–100 cm. Tre<br />

justerbare dyser, kon, smal flat og bred flat.<br />

16 liters tank.<br />

938661102022<br />

3 320,-<br />

RYGGTÅKESPRØYTE<br />

STIHL SR450. Sprøyteaggregat med mange<br />

muligheter, høy komfort og lang rekkevidde.<br />

Innebygd granulatsystem. Enkel å bruke og<br />

starte. Stor tank med stor åpning. Maskinen<br />

gjøres raskt klar til granulatspredning.<br />

96538942440112641<br />

9 192,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

95


SLÅTT OG BEITE | Ensileringsutstyr<br />

BASSENGPRESS<br />

Med maljer. Produsert i meget kraftig,<br />

belagt polyesterduk, helsveiset etter<br />

siloens mål. 1 meter høy sidevegg.<br />

Maljer for oppheng i elastiske<br />

festestropper eller tau.<br />

D: 4 m H: 1 m 5306,-<br />

91860133011D4M<br />

D: 5 m H: 1 m 7476,-<br />

91860133011D5M<br />

D: 6 m H: 1 m 9128,-<br />

91860133011D6M<br />

DEKKEDUK<br />

For silo. Produsert i kraftig,<br />

belagt polyesterduk. Står<br />

meget godt mot slitasje og<br />

punktbelastning.<br />

D: 4 m 4776,-<br />

91860133021D4M<br />

D: 5 m 7356,-<br />

91860133021D5M<br />

D: 6 m 9323,-<br />

91860133021D6M<br />

SILOPRESS-SLANGE<br />

Produsert i kraftig, belagt polyesterduk. Står<br />

meget godt mot slitasje og punktbelastning.<br />

Slange med diameter 50 cm gir et press på<br />

180 kg pr. meter.<br />

Ø: 50 cm D: 4 m 6 722,-<br />

9186013307040M<br />

Ø: 50 cm D: 5 m 8088,-<br />

9186013307050M<br />

Ø: 50 cm D: 6 m 9520,-<br />

9186013307060M<br />

96


Ensileringsutstyr | SLÅTT OG BEITE<br />

TOPPFOLIE 150 MY<br />

Silopro. Sort/hvit.<br />

6x25 m 10287320098615 770,-<br />

8x25 m 10287320098621 1030,-<br />

10x25 m 10287320098626 1290,-<br />

8x50 m 10287320098623 2050,-<br />

10x50 m 10287320098629 2560,-<br />

12x50 m 10287320098636 3090,-<br />

14x50 m 10287320098642 3590,-<br />

16x50 m 10287320098647 4290,-<br />

FOLIE VAKUUM 40 MY<br />

8x50 m 610,-<br />

10287320109343<br />

12x50 m 920,-<br />

10287320108851<br />

14x50 m 1070,-<br />

10287320109345<br />

16x50 m 1190,-<br />

10287320109346<br />

Folie til<br />

både plan- og<br />

tårnsilo!<br />

SANDSEKK 120x27 CM<br />

PLANSILO<br />

Laget av sterk duk. Fylles<br />

med sand eller singel for å holde<br />

beskyttelsesduken på plass.<br />

102873200000000247<br />

15,-<br />

BESKYTTELSESNETT<br />

PLANSILO<br />

220 g.<br />

5x10 m 880,-<br />

102873200000000812<br />

8x15 m 1990,-<br />

102873200000000287<br />

FUGLENETT 8 X 25 M<br />

Bruk fuglenett for å beskytte rundballer og<br />

plansilo fra skader. Dette er et nett som vi<br />

har testet, og som fungerer meget bra.<br />

En effektiv og billig forsikring.<br />

965201301259<br />

575,-<br />

RUNDBALLETAPE<br />

100 mm × 20 m. 2 stk.<br />

96520179930020<br />

116,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

97


SLÅTT OG BEITE | Ensileringsutstyr<br />

RUNDBALLENETT<br />

John Deere Coveredge. 3800m.<br />

96520173389170<br />

2 850,-<br />

RUNDBALLENETT<br />

Tama Edgetoedge. 3800m.<br />

96520173380021<br />

2 790,-<br />

RUNDBALLEPLAST UV<br />

Sigma U5. 750x25x1700. 5-lags<br />

myk og smidig strekkfilm med høy<br />

punkteringsstyrke. UV-stabiliseringen<br />

gir sikker lagring i minst 12 måneder.<br />

965201ACJ2956100V<br />

1 120,-<br />

98


Ensileringsutstyr | SLÅTT OG BEITE<br />

BREIPLAST<br />

TrioBaleCompressor.<br />

16µ × 1400 mm × 4500 m. Her får du det<br />

mest effektive innen rundballeteknikk.<br />

10‐30% høyere avkastning per rull.<br />

96520119056<br />

4 790,-<br />

BREIPLAST<br />

TrioBaleCompressor.<br />

20µ × 1400 mm × 1800 m. Her får du det mest<br />

effektive innen rundballeteknikk. 10-30%<br />

høyere avkastning per rull og lavere kostnad<br />

per ball.<br />

96520119057<br />

2 390,-<br />

RUNDBALLEPLAST<br />

TrioWrap Loop. 25μ × 500 mm × 1800 m.<br />

Inneholder minst 30% gjenvunnet strekkfilm.<br />

9652016236<br />

850,-<br />

RUNDBALLEPLAST<br />

TrioWrap Loop. 25µ × 750 mm × 1700 m.<br />

Inneholder minst 30%<br />

gjenvunnet strekkfilm<br />

9652016226<br />

1 190,-<br />

RUNDBALLEPLAST<br />

Triowrap Loop. 25μ × 750 mm × 1500 m.<br />

Med eske.<br />

Hvit<br />

9652016229<br />

Grønn<br />

9652016225<br />

1 090,-<br />

RUNDBALLEPLAST<br />

TrioWrap. 25µ × 750 mm × 1700 m. En sterk<br />

og pålitelig rundballeplast<br />

9652016212<br />

1 190,-<br />

RUNDBALLEPLAST<br />

TrioWrap Plus. 21µ × 750 mm × 1900 m. Den<br />

nye generasjon strekkfilm! Merket med<br />

Plustech teknikk – tynnere film men med<br />

samme eller bedre prestasjon enn premium<br />

25 MY.<br />

Hvit<br />

96520119730<br />

Grønn<br />

96520119749<br />

1 250,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

99


SLÅTT OG BEITE | Plastpresse og pumper<br />

DYKKPUMPE 15000<br />

Inox Comfort AL-KO. Nedsenkbar, til blant<br />

annet silosaft. Flottørbryter. Ytelse: 1 100<br />

watt. Maks transporthøyde: 11 m. Maks kap.:<br />

15 000 l/t. Maks nedsenkningsdybde: 7 m.<br />

9801616500112828<br />

1 680,-<br />

PRESSAFTPUMPE<br />

PS 18000 SN. For pumping av rent- og<br />

skittenvann fra beholdere, vannbassenger<br />

eller oversvømte kjellere. Dobbelt<br />

tettesystem beskytter pumpen når vannet<br />

er sterkt forurenset. Slitesterk kapsling i<br />

korrosjonsfritt stål.<br />

9000200251800000<br />

3 192,-<br />

RUNDBALLEKNIV<br />

Multiverktøy med skaft. Kniv<br />

til effektiv fjerning av plast på<br />

rundballer.<br />

92432686904901<br />

380,-<br />

EMBALLASJEPRESSE<br />

MacFab 75 er en hydraulisk emballasjepresse<br />

for komprimering av ulike typer<br />

avfall, blant annet rundballeplast og<br />

papp.<br />

102444MACFAB75<strong>FKRA</strong>6025<br />

39 900,-<br />

100


Gaffel og ljå | SLÅTT OG BEITE<br />

SILOGAFFEL<br />

Med T-håndtak og fire<br />

tinder. Spesielt egnet for<br />

finkuttet silo.<br />

98007029103T<br />

460,-<br />

SILOGAFFEL<br />

Classic. Beregnet<br />

for lemping av silo.<br />

Pulverlakkert stålhode,<br />

lakkert askeskaft og T-grep<br />

for bedre balanse og<br />

styring i arbeidet.<br />

9129911050109<br />

519,-<br />

SILOGAFFEL<br />

Classic. Silogaffel med<br />

D-grep i plast og tre tinder.<br />

Egnet for både høy, silo<br />

og finkuttet silo.<br />

9129911020746<br />

583,-<br />

Vår<br />

favoritt!<br />

LJÅORV<br />

Slåtteprofil. Hamre tre.<br />

9801614580404037<br />

919,-<br />

LJÅORV<br />

Rett profil. Hamre tre.<br />

9801614580404060<br />

663,-<br />

LJÅFESTE MED NØKKEL<br />

FOR LJÅORV HAMRE<br />

9801614580101503<br />

143,-<br />

LJÅBLAD<br />

Valdres/Vestland Hamre.<br />

52 x 4 cm 543,-<br />

9801614580400100<br />

58 x 4 cm 559,-<br />

9801614580400209<br />

BRYNE<br />

Grov/fin. Øyo.<br />

9801616190040315<br />

79,-<br />

INNHØSTINGSKORG<br />

1018272862000500<br />

151,-<br />

SIGD DIAMANT<br />

Jærmodell. Hamre<br />

9801614580404607<br />

583,-<br />

HAGELJÅ<br />

FUKTIGHETSMÅLER<br />

Wile 55 er en hendig og presis<br />

fuktighetsmåler for korn og frø.<br />

9266981691100055<br />

4 780,-<br />

BLAD FOR HAGELJÅ<br />

NR 110 HAMRE<br />

9801614580402700<br />

Med treskaft 090.<br />

75 cm. Hamre<br />

9801614580100090<br />

519,-<br />

351,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

101


SKOG OG UTMARK | Ryddesager<br />

Skog og<br />

utmark<br />

STIHL<br />

GRESS- OG RYDDESAG<br />

STIHL FSA 135. Kraftig trimmer/ryddesag<br />

med ergonomisk tohåndsstyre.<br />

Hastighets styring med tre effektsteg<br />

og lysdioder, trinnløs turtallsregulering,<br />

bæresele, luftfilter for lang levetid.<br />

Leveres med sagblad og trådhode.<br />

Maskinen er kompatibel med<br />

alle batterier og ladere i STIHL<br />

AP-systemet.<br />

965389FA012000000<br />

5 032,-<br />

STIHL<br />

GRESS- OG RYDDESAG<br />

STIHL FS 131. Effektsterk trimmer med 4-MIX<br />

motor. Tankes med oljeblandet bensin. Lett å<br />

starte og lett å bære. Ergonomisk to håndsstyre.<br />

Veldig bra dreiemoment. Maskinen er<br />

utrustet med både krattkniv, gresskniv og<br />

tråd hode som standard, samt en behagelig<br />

bære sele. Effekt kW/hk<br />

1,4/1,9. Vekt 5,8 kg.<br />

96538941802000679<br />

5 592,-<br />

STIHL<br />

GRESS- OG RYDDESAG<br />

STIHL FS 411 C-EM. Lettstartet profesjonell<br />

ryddesag med lang levetid. Med effektivt<br />

antivibrasjonssystem og stor tank passer den<br />

perfekt til lange arbeidsintervaller. Leveres<br />

komplett med krattkniv, sagblad, trådhode<br />

samt en behagelig<br />

bæresele. Effekt kW/<br />

hk 2/2,7. Vekt 8,7 kg.<br />

96538941472000426<br />

7 992,-<br />

102


Slåmaskiner og motorsager | SKOG OG UTMARK<br />

SLÅMASKIN<br />

Vari Hurricane F-550. En lett og effektiv<br />

mulchklipper. Takler enkelt kraftige<br />

gressarter. Maskinen leveres med gator<br />

mulch kniv på 58 cm. Åpen front med<br />

høydejusteringsguide som slipper gresset<br />

lett inn i klippepannen og styrer maskinen<br />

perfekt selv i vanskelig terreng. Ytelse 6,5 hk.<br />

Arbeidsbredde 58 cm. Kutthøyde 4-9 cm.<br />

Vekt 56 kg.<br />

97030704179<br />

15 992,-<br />

SLÅMASKIN<br />

Ariens BSM 90. Egner seg veldig godt på<br />

områder som er vanskelige å komme til.<br />

Ingen begrensning på<br />

høyden på gresset.<br />

Motor Briggs &<br />

Stratton 650 serie. 5 HK.<br />

Arbeidsbredde 92 cm.<br />

Vekt 60 kg.<br />

97030704099<br />

17 992,-<br />

SLÅMASKIN<br />

Ariens Garden Fox BSM 120. Slåmaskin med<br />

god kapasitet. Ingen begrensning på høyden<br />

på gresset. Motor<br />

Honda GX 160. 5,5<br />

HK. Arbeidsbredde<br />

117 cm. Vekt 79,5 kg.<br />

97030704101<br />

39 192,-<br />

STIHL JORDHAKKE<br />

MH 585<br />

Sterk bensindrevet jordhakke med en<br />

arbeidsbredde på hele 85 cm. Kraftfull<br />

Kohler-motor. Takler større<br />

marker i et imponerende<br />

tempo. 149 cm 3 ,<br />

2,3 kW/3,2 hk og 44,0 kg<br />

96538962410113928<br />

7 912,-<br />

STIHL MOTORSAG MS 261<br />

Vår mest solgte proffsag. Perfekt til den som<br />

stiller høye krav til maskin og ytelse. 35 cm<br />

sverdlengde, 3/4,1 kW/hk, 4,9 kg.<br />

96538911412000646<br />

7 992,-<br />

KJEDESLIPER<br />

Med dreibart slipehode, praktisk lys og<br />

235 watts motoreffekt.<br />

1026264499910<br />

1279,-<br />

STIHL MOTORSAG MS 500i W<br />

En av de råeste motorsagene fra STIHL. For kapping og bearbeiding<br />

av stor skog. Elektronisk drivstoffinnsprøyting. 50 cm sverdlengde,<br />

5/6,8 kW/hk, 6,3 kg.<br />

96538911472000003<br />

15 192,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

103


SKOG OG UTMARK | Motorsager og bekledning<br />

STIHL MOTORSAG MSA 220 C-B<br />

Batterimotorsag med høy kjedehastighet. Robust og<br />

kraftig motorsag til felling, beskjæring, kapping eller<br />

bygging med tre. 35 cm sverdlengde, 36V batteri,<br />

3,6 kg. Leveres uten batteri og lader.<br />

96538911412000646<br />

4 392,- Batteridrevet<br />

KOMPLETT PAKKE<br />

Med anbefalt batteri<br />

(AP 300 S) og<br />

hurtiglader (AL 301)<br />

8 296,-<br />

STIHL MOTORSAG MSA 300 C-O<br />

STIHL<br />

BATTERI AP<br />

Passer svært kraftige batteridrevne<br />

maskiner – ideelt for flere gårdsoppgaver!<br />

AP 100 1272,-<br />

96538948504006550<br />

AP 200 1832,-<br />

96538948504006560<br />

AP 300 2392,-<br />

96538948504006570<br />

AP 300 S 2792,-<br />

96538948504006580<br />

AP 500 S 3992,-<br />

965389EA014006500<br />

Utviklet for profesjonell bruk med maksimal kjedehastighet<br />

på hele 30 m/s. 35 cm sverdlengde, 3 kW, 4,5 kg.<br />

Batteri og lader selges separat.<br />

965389MA022000031<br />

7 192,-<br />

KOMPLETT PAKKE<br />

Med anbefalt batteri (AP 500 S)<br />

og hurtiglader super (AL 500)<br />

12 616,-<br />

Nyhet!<br />

Markedets kraftigste<br />

motorsag på batteri!<br />

HURTIGLADER<br />

AL301<br />

965389EA094305500<br />

1 112,-<br />

HURTIGLADER<br />

AL500<br />

96538948504305700<br />

1 432,-<br />

STIHL SKOGSJAKKE<br />

Advance X-vent. Lett og meget<br />

pustende skogsarbeidsjakke, spesielt<br />

egnet for høy fysisk aktivitet.<br />

Str. S-XXL<br />

9653890088335100%<br />

2 392,-<br />

STIHL MIDJEBUKSE<br />

Advance X-light. Arbeidsbukse produsert i<br />

STIHLs egen utviklede, ultralette og svært<br />

pustende verneinnleggsmateriale.<br />

Str. S-3XL<br />

9653890088342140%<br />

2 072,-<br />

STIHL HJELMPAKKE<br />

Advance X-vent Pro. Innovativt og lett<br />

hjelmsett med justerbare hørselvern og med<br />

enkel innstilling av hjelmens passform ved<br />

hjelp av rattjustering.<br />

96538900008880805<br />

1 192,-<br />

STIHL LÆRSTØVEL<br />

Function. Robuste støvler med<br />

motorsagvern.<br />

Str. 39-47<br />

965389008853204%<br />

1 752,-<br />

104


Øks og vedsekker | SKOG OG UTMARK<br />

FISKARS<br />

KLØYVSLEGGE<br />

X25 XL<br />

9129911015643<br />

759,-<br />

X27 XXL<br />

9129911015644<br />

799,-<br />

KOMBI STATIV<br />

Galvanisert. Passer både Euro- og hydropall.<br />

910765209<br />

2 872,-<br />

FISKARS KLØYVØKS<br />

X17 M<br />

9129911015641<br />

639,-<br />

X21 L<br />

9129911015642<br />

679,-<br />

TOM VEDSEKK 50 STK.<br />

40 l 207,-<br />

9107651023<br />

60 l 239,-<br />

910765103<br />

80 l 295,-<br />

910765101<br />

Vedsekker<br />

og skogsutstyr<br />

BondeKompaniet har fagkompetansen<br />

og et godt utvalg<br />

av vedsekker, sekkestativ, økser<br />

og annet praktisk skogsutstyr.<br />

Småsekkene er UV-stabilisert,<br />

formstabile og av høy kvalitet.<br />

Sekkene har snor for knytting i<br />

topp og er egnet for engangsbruk.<br />

Veden tørker godt i sekken<br />

og kvaliteten på veden er lett<br />

synlig.<br />

Storsekker er produsert for<br />

gjentatt bruk og passer ypperlig<br />

til tørking og transport av ved.<br />

Tauverk og looper er produsert<br />

av UV-stabilisert og spesialvevd<br />

tau for langvarig holdbarhet.<br />

Alle vedsekker fra Espegard<br />

testes og kontrolleres for å holde<br />

topp kvalitet.<br />

VENTISEKK<br />

Flere bruksområder.<br />

God gjennomlufting og tett bunn.<br />

1 000 l 183,-<br />

910765122<br />

1 500 l 239,-<br />

910765121<br />

Air 1 500 l 271,-<br />

910765132<br />

1 500 l<br />

med lokk 295,-<br />

910765133<br />

VEDSSEKK FOR<br />

EUROPALL 5 STK.<br />

910765119<br />

167,-<br />

VEDSSEKK FOR<br />

HYDROPALL 5 STK.<br />

910765113<br />

183,-<br />

SEKKEKANAL<br />

Forenkler oppsekking av ved i sekker.<br />

Produsert i slagfast og slitesterk plast.<br />

40 l 792,-<br />

910765213<br />

60/80 l 872,-<br />

910765200<br />

NOTSEKK MAXIMA<br />

Grovmasket storsekk, designet og sertifisert<br />

for gjenbruk i flere år. En bærekraftig<br />

vedsekk med fokus på miljø. Her får du en<br />

stabil vedsekk av svært høy kvalitet<br />

1500 l 399,-<br />

910765165<br />

1 500 l<br />

bunntømming 479,-<br />

910765166<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

105


SKOG OG UTMARK | ATV<br />

HONDA ATV<br />

TRX420FE1 T3B<br />

4WD. Pålitelig og økonomisk motor på 420 kubikk. Manuell fem girs<br />

kasse. Væskekjølt 1 sylindret firtakter. Stiv bakaksel. Tilhenger feste<br />

med slepekapasitet på 550 kg. Klassifisering T3B. Registrert for to.<br />

Maks hastighet 60 km/t.<br />

971860TRX420FE1T3B<br />

95 992,-<br />

HONDA ATV<br />

TRX520FE2 T3B<br />

Dreiemomentet fra den væskekjølte motoren på 519 kubikk<br />

lar deg takle tøft terreng, så vel som tunge slep. PGM-FI<br />

innsprøytingssystem med 36 mm gasspjeldhus. Akselmontert<br />

kraftig tilhengerfeste med slepekapasitet på 550 kg. Stiv<br />

bakaksel. Utstyrt med elektrisk servostyring. Elektrisk girvelger.<br />

Stor kraftig vinsj med fjernstyring. Registrert for to. Klassifisering<br />

T3B. Maks hastighet 60 km/t.<br />

971860TRX520FE2T3B<br />

111 992,-<br />

HONDA ATV<br />

TRX520FA6 T3B<br />

Kommer med en automatisert DCT-girkasse. Da er neste gir alltid<br />

forhåndsvalgt, og skifting skjer på millisekunder. Kan switches til<br />

manuell. Motor på 518 kubikk. Velg enkelt mellom 2WD eller 4WD.<br />

2WD gir lettere styring, 4WD maksimerer trekkraften. DCT-girkasse<br />

med dobbel clutch. Utstyrt med elektrisk servostyring. Eksepsjonelt<br />

liten svingradius. Slepekapasitet på inntil 450 kilo. Registrert for to.<br />

Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t.<br />

971860TRX520FA6T3B<br />

123 992,-<br />

ATV-SPREDER<br />

Rondini SPT 160 kulekobling.<br />

Beholder i rustfritt galvanisert stål.<br />

149 l. 37 kg. Luftfylte hjul. Passer<br />

til sand, salt, gjødsel, grus osv.<br />

Spredebredde opptil 6 meter.<br />

922404ROSPT160K<br />

10 996,-<br />

106


ATV | SKOG OG UTMARK<br />

VAREHENGER 400 FOR ATV<br />

Espegard. Med høye lemmer. Enkel galvanisert<br />

henger med tipp. Enkel hjulgang og roterende<br />

drag. Lastekapasitet: 400 kg.<br />

910765883<br />

7 992,-<br />

KOMBIHENGER<br />

HØYT PLAN FOR ATV<br />

Espegard. Flerbrukshenger med ekstra<br />

høye planvegger. Tipp, svingbart<br />

teleskopisk vinsjtårn, gittervegg,<br />

fire tømmerstaker, roterende<br />

drag samt boggihjul med<br />

pendelfunksjon.<br />

Galvanisert og<br />

lakkert stål.<br />

Lastekapasitet:<br />

1300 kg.<br />

910765898<br />

19 192,-<br />

KYMCO ATV<br />

MXU550 EPS T3B<br />

Kraftig modell med høy sikkerhet. Væskekjølt 4-takts<br />

motor på 501 kubikk og fire ventiler. Elektrisk vinsj.<br />

Uavhengig fjæring på begge aksler. 4W/2W. Hengerfeste<br />

og slepekapasitet på 730 kg. EPS servostyring. Registrert<br />

for to. Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t.<br />

971860MXU550EPST3B<br />

87 992,-<br />

Vi har ATV!<br />

ATV forhandles av følgende avdelinger:<br />

• Felleskjøpet Fagsenter Klepp, Kristiansand<br />

og Haugesund<br />

• BondeKompaniet Lyngdal, Etne og Årdal<br />

Klargjøring og registrering av ATV kommer i<br />

tillegg til oppgitt pris. NB: Noen varer kan være<br />

bestillingsvare, men vi har kort leveringstid.<br />

KYMCO ATV<br />

MXU700 EPS T3B<br />

Væskekjølt 4-takts motor på 695 kubikk og fire ventiler. Slepekapasitet<br />

på inntil 730 kg. Registrert for to. Klassifisering T3B.<br />

Maks hastighet 60 km/t. Elektrisk vinsj. Uavhengig fjæring på<br />

begge aksler. 4W/2W. EPS Servostyring. Maxxis Bighorn-dekk<br />

på aluminiums felger.<br />

971860MXU700EPST3B<br />

103 992,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

107


TRANSPORT | Bilhengere<br />

GAUPEN BILHENGER G1325<br />

G1325 er en videreutvikling av Gaupens toppselger<br />

A1325. En kvalitetshenger med romslig plan.<br />

Med et kassemål på 144x255 er denne stor<br />

nok for de fleste transportbehov. Du kan laste<br />

opp til et tonn på hengeren så dette er en real<br />

arbeidshest. Kom til Felleskjøpet for en kikk på<br />

en G1325. Totalvekt 1300 kg. Egenvekt 260 kg.<br />

Nyttelast 1 040 kg. Med brems.<br />

97183410283<br />

17 592,-<br />

G1325T TIPPHENGER<br />

97183410284<br />

18 556,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

GAUPEN MASKINHENGER<br />

M2530<br />

Kraftige maskinhengere med solide ramper som<br />

enkelt kan justeres sideveis. Integrerte støttebein<br />

på kjørerampene og solide stålskjermer som tåler at<br />

man tråkker på dem. 18 mm vannfast finér<br />

i bunn. Kassemål 145 x 300 cm. Nyttelast 1 970 kg.<br />

Totalvekt 2 500 kg.<br />

97183419200<br />

41 276,-<br />

M3535<br />

Kassemål 170 x 350 cm. Nyttelast 2830 kg.<br />

Totalvekt 3500 kg.<br />

97183419250<br />

45 996,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

GAUPEN BILHENGER D1425N<br />

Høye rammevanger og solid chassis. 15 mm bunnplate<br />

og kraftige avtakbare hjørnestolper. Nedfelte<br />

surrekroker. 35 cm zink legerte stållemmer med tett<br />

profil i bunn og topp for enklere renhold og bedre<br />

styrke. Totalvekt 1 300 kg. Nyttelast 940 kg. Brems.<br />

Kassemål 144 x 258 x 35 cm. 13” hjul.<br />

Boggi. Leveres med støttehjul.<br />

97183410251<br />

24 792,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

GAUPEN BILHENGER D2025N<br />

Kraftig yrkeshenger for tøff bruk. Med 35 cm<br />

lemmer og helårsdekk. Avtagbare hjørnestolper<br />

og solide sammen føyninger i hjørner. Sterk<br />

kantprofil med nedfelte surringsfester. 15 mm tykk<br />

bunnplate.Totalvekt 2 000 kg. Egenvekt 360 kg.<br />

Nyttelast 1640 kg. Kassemål 144 x 258 x 35 cm.<br />

Brems og støttehjul.<br />

97183410252<br />

25 916,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

108


Bilhengere | TRANSPORT<br />

TREDAL VAREHENGER<br />

T-15-BBL<br />

Heftig yrkeshenger med det unike Spirax<br />

fjæringssystemet som fanger opp bevegelser fra<br />

både lasten og veien. Hydrauliske, dobbeltvirkende<br />

støtdempere. Totalvekt 1 500 kg. Egenvekt 350 kg.<br />

Nyttelast 1 150 kg. Kassemål 153 x 297 cm. Brems<br />

og nesehjul.<br />

980038907104<br />

43 992,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

TREDAL VAREHENGER<br />

T-15-B<strong>BK</strong> GRÅ<br />

Boggihenger med god vektfordeling og stabilitet.<br />

Praktisk henger for mellomtung transport. Alle<br />

karmer er hengslet. Planmål 153 x 247 cm.<br />

Nyttelast 1 160 kg.<br />

980038907103<br />

41 592,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

TREDAL VAREHENGER<br />

T-85-BRH GRÅ<br />

Med forlengbart drag. Allsidig henger med<br />

13” hjul. Forlengbart drag ved f.eks. transport av<br />

material. Innvendige surrefester. Alle karmer er<br />

hengslet. 40 cm karm. Brems. Totalvekt 850 kg.<br />

Nyttelast 645 kg.<br />

980038906122<br />

20 792,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

109


TRANSPORT | Bilhengere<br />

FLATHENGER LM126<br />

Ifor Williams. Solid og holdbar flathenger.<br />

Lasteevne 2825 kg. Paraboliske bladfjærer.<br />

Innvendige mål: L362 cm B: 198 cm.<br />

Totallengde 500 cm.<br />

100147TG213041N<br />

78 400,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

MASKINHENGER GH126<br />

Ifor Williams. En solid og holdbar maskinhenger med<br />

rampe. Den har lasteevne på 2 735 kg og en totalvekt<br />

på 3 500kg. Hengeren er bygget på to aksler og<br />

kommer med 13" hjul som standard.<br />

100147TG3426003N<br />

83 800,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

LIVDYRHENGER TA510G 14X7<br />

Ifor Williams. En solid og praktisk livdyrhenger med<br />

totalvekt på 3 500 kg og en lasteevne på 2 175 kg.<br />

Egenvekten på 1 325 kg er optimal i forhold til<br />

lastbarhet og den solide konstruksjonen. Hengeren<br />

er bygget på to aksler og kommer med 16" hjul som<br />

standard.<br />

100147TG186220N<br />

145 600,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

SKAPHENGER BV126G<br />

Med rampe og dør. Bestselgeren av skaphengere.<br />

Lasteevne 2 370 kg. Paraboliske bladfjærer.<br />

Innvendige mål: L360 cm B: 173 cm H: 214 cm. Total<br />

lengde: 535 cm.<br />

100147TG415131N<br />

131 800,-<br />

Bestselger<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

110


Transportkasse | TRANSPORT<br />

TRANSPORTKASSE <strong>BK</strong><br />

Modell <strong>BK</strong> produseres for <strong>FKRA</strong> med følgende utstyr:<br />

• Triangel hurtigkobling<br />

• Ekstra bredde<br />

• Fangluke (port 55 cm) for sau/geit/gris i ene siden.<br />

• Løs stolpe bak, for enklere lasting/transport av paller<br />

med spon, ved mm.<br />

Transportkassen har plass til:<br />

2 stk. storfe eller ca. 20 sauer og lam<br />

Lengde: 240 cm<br />

Bredde: 150 cm<br />

Høyde: 150 cm<br />

Vekt: 430 kg<br />

97016380021500<strong>BK</strong><br />

35 980,-<br />

Nyhet!<br />

Tegle<br />

transportkasse<br />

Er velegnet til både transport,<br />

fanging og fôring av dyr.<br />

Transportkassen har dobbel port<br />

i langside, og leveres med<br />

strekkmetall sider.<br />

Standardmodellene kan tilpasses<br />

ulike ønsker og behov, bl.a.:<br />

• Fanghekk/foringshekk<br />

• for storfe<br />

• Fangluke (port 55 cm)<br />

• Strekkmetall i bunn<br />

• Ekstra bredde (som avbildet)<br />

• Trepunkt kobling<br />

• Triangel hurtigkobling<br />

• Trima hurtigkobling<br />

Pris på forespørsel<br />

TRÅDLØSE LYS 12V<br />

Trådløst lyktesett til hengere/redskaper,<br />

med magnet. 12V billader følger med.<br />

Kan lades med enhver eksisterende<br />

lader. Unngå fullstendig utladning.<br />

926698LA60025<br />

879,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

111


TRANSPORT | Jekke- og sekketraller<br />

SEKKETRALLE<br />

Med klaff. 200 kg. En<br />

lett og robust tralle<br />

med klaff. Leveres med<br />

punkteringsfrie hjul.<br />

Kapasitet 200 kg.<br />

98016156601<br />

639,-<br />

KOMPAKT JEKK<br />

MED HJUL<br />

3 tonns garasjejekk fra Bahco,<br />

90 mm inngangshøyde og<br />

552 mm makshøyde.<br />

102320BH13000<br />

3 032,-<br />

Bestselger!<br />

JEKKETRALLE<br />

Dovre. 2000 kg. Jekketralle<br />

med store hjul og en kapasitet<br />

på 2000 kg.<br />

98016175598<br />

3 032,-<br />

SEKKETRALLE<br />

Jonex Sprinter er utviklet<br />

med hensyn til<br />

god ergonomi<br />

og stabilitet.<br />

Høy styrke.<br />

250 kg kapasitet.<br />

980021532869<br />

1 992,-<br />

JEKKETRALLE<br />

1150 mm boggie PU HT. Enkel<br />

jekketralle for lettere bruk.<br />

Med doble PU-hjul.<br />

Kapasitet: 2500 kg.<br />

98002153128<br />

5 032,-<br />

112


Last og surring | TRANSPORT<br />

PRESENNING 130 G<br />

Blå presenning til mange formål, laminert<br />

på begge sider. Isydd line og ringer for<br />

hver meter.<br />

1,7x2,0 m 9801616510011685 31,-<br />

2,0x3,0 m 9801616510011686 55,-<br />

2,5x3,6 m 9801616510011687 71,-<br />

4,0x6,0 m 9801616510011689 215,-<br />

3,0x5,0 m 9801616510011688 135,-<br />

5,0x8,0 m 9801616510011690 343,-<br />

6,0x10,0 m 9801616510011691 479,-<br />

8,0x10,0 m 9801616510011693 631,-<br />

10,0x12,0 m 98016111694 959,-<br />

12,0x15,0 m 98016111695 1 519,-<br />

PRESENNING HVIT 270 G<br />

5x7 m 98016160494 599,-<br />

6x8 m 98016160495 919,-<br />

6x10 m 98016160496 1 079,-<br />

8x12 m 98016160497 1 592,-<br />

PRESENNINGBUE<br />

140 - 210 CM<br />

98024055152040U36<br />

199,-<br />

TAU BLÅ<br />

PP splittfiber. 30 meters kveil med slitesterkt<br />

tau til mange bruksområder.<br />

4 mm × 30 m 23,-<br />

9801616700508669<br />

6 mm × 30 m 39,-<br />

9801616700508671<br />

8 mm × 30 m 79,-<br />

9801616700508689<br />

10 mm × 30 m 111,-<br />

9801616700508697<br />

12 mm × 30 m 159,-<br />

9801616700508699<br />

RUNDSLING<br />

Rundsling for løft. Produsert i henhold til<br />

gjeldene standard og krav. Rundslingsen<br />

leveres med perforert merkelapp som angir<br />

styrke og lengde. Hver stropp er pakket i<br />

plast sammen med eget sertifikat.<br />

1 TONN FIOLETT<br />

1,0/0,5 m 9801615545010101 47,-<br />

2,0/1,0 m 9801615545010102 79,-<br />

4,0/2,0 m 9801615545010104 119,-<br />

2 TONN GRØNN<br />

2,0/ 1,0 m 9801615545010202 111,-<br />

4,0/2,0 m 9801615545010204 151,-<br />

3 TONN GUL<br />

6,0/3,0 m 9801615545010306 319,-<br />

LASTESTRAMMER<br />

Lastestropper med krok, produsert i<br />

henhold til gjeldende standard og krav.<br />

800 kg LS02-0 9801616755001508 47,-<br />

1,5 tonn LS02-01 9801616755001500 79,-<br />

2 tonn LS02-02x8 9801616755001503 95,-<br />

4 tonn 10m LS02 9801616755001509 175,-<br />

5 tonn LS02-05x8 9801616755001505 199,-<br />

ALUKASSE<br />

Herd. Solid aluminiumskasse med<br />

2 låsehasper og bærehåndtak<br />

på sidene. Haspen kan låses med<br />

hengelås. Kassen kan stables og<br />

er værtett med gummipakning.<br />

Perfekt for oppbevaring og<br />

transport. Fås i 72 og 98 liter.<br />

72 l 980021535271 1 432,-<br />

98 l 980021535272 1 592,-<br />

PAKKESTROPP<br />

25 MM 400 KG<br />

1 m hvit 32,-<br />

980021732121<br />

1,5 m gul 36,-<br />

980021732122<br />

2 m blå 40,-<br />

980021732123<br />

2,5 m rød 40,-<br />

980021732124<br />

3,5 m sort 48,-<br />

980021732125<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

113


VERKSTED | Frostvæske<br />

Verksted<br />

FROSTVÆSKE<br />

Blåtind 4 l blå BS 6580<br />

930448FA436<br />

176,-<br />

FROSTVÆSKE<br />

Blåtind 4 l grønn 774 C LL<br />

930448FA433<br />

200,-<br />

FROSTVÆSKE<br />

Blåtind 4 l gul 774 D-F LL<br />

930448FA451<br />

208,-<br />

FROSTVÆSKE<br />

Blåtind 4 l rød 774 D-F LL<br />

930448FA434<br />

216,-<br />

FROSTVÆSKE<br />

Blåtind 4 l rød 774 G LL<br />

930448FA435<br />

208,-<br />

ANTIFROST NATUR<br />

Blåtind.<br />

4 L<br />

930448FA450<br />

292,-<br />

20 L PROFF<br />

930448FA626<br />

1 096,-<br />

114


Olje og fett | VERKSTED<br />

SILIKONSPRAY<br />

400 ML<br />

Spesialsmøremiddel for<br />

melke kraner og treveiskraner<br />

på melkeanlegg.<br />

Fukt- og vann avvisende.<br />

92432698836703<br />

156,-<br />

FETT UNIWAY<br />

LI 62. 400 grams patron.<br />

Universal EP2 fett for smøring<br />

av de aller fleste typer glide-,<br />

kule- og rulle lagre. Produktet<br />

er anbefalt i temperaturområdet<br />

-30 °C til +120 °C.<br />

900007800265869<br />

64,-<br />

FETT UNIWAY<br />

LIX 625. 400 grams patron.<br />

Høykvalitet litiumkompleks<br />

hjullagerfett. Kan med fordel<br />

benyttes som universalfett for<br />

alle typer kule og rullelager.<br />

NLGI 2,5. Produktet er anbefalt<br />

i temperaturområdet -30 °C<br />

til +150 °C. (Kan også håndtere<br />

temperaturer opp mot +200 °C<br />

i kortere perioder).<br />

900007800263056<br />

100,-<br />

BREMSEVÆSKE 1 L<br />

Maintain DOT 514 LV. Universell<br />

bruk til både personbiler og tunge<br />

kjøretøyer der bremse væske<br />

i henhold til ISO 4925 klasse<br />

5-1, klasse 6 eller klasse 7 er<br />

spesifisert.<br />

900007601888861<br />

224,-<br />

FETT MOLYWAY<br />

LI 732. 400 grams patron.<br />

Universal EP2 fett med 3%<br />

molybdendisulfid, for smø ring<br />

av tungt belastede glide lagre,<br />

bolter og ledd i anleggsmaskiner<br />

og større kjøretøy<br />

hvor det foreskrives fett<br />

som inneholder molybdendisulfid.<br />

Produktet anbefales i<br />

temperaturområdet -30 °C<br />

til +120 °C.<br />

900007800267269<br />

88,-<br />

FETT GREASEWAY<br />

CA H92. 400 grams patron.<br />

Høykvalitets kalsium fortykket<br />

smørefett med svært god<br />

vedheft og vannbestandighet.<br />

Anbefales til chassis smøring<br />

i entreprenør-, jordbruks- og<br />

skogsmaskiner, men fungerer<br />

også svært godt til marin<br />

bruk. Produktet anbefales i<br />

temperaturområdet -20 °C<br />

til + 120 °C.<br />

900007800264664<br />

88,-<br />

KOMPRIMATOLJE<br />

Spesialolje for hydrauliske gjødselanlegg.<br />

Beskytter anlegget mot slitasje<br />

og rust og holder en jevn og stabil<br />

viskositet innenfor det nødvendige<br />

temperaturområdet.<br />

4 l 92432688607004 384,-<br />

20 l 92432688607020 1476,-<br />

VAKUMPUMPEOLJE<br />

Spesialolje for smøring av vakuumpumper.<br />

Egenskapene hos DeLaval<br />

vakuumpumpeolje sørger for god<br />

smøring av pumpen uavhengig av<br />

høye eller lave temperaturer.<br />

4 l 92432688606804 396,-<br />

20 l 92432688606820 1 640,-<br />

HYDRAULIKKOLJE BIO 10 L<br />

Spesialolje til VMS hydraulikk.<br />

92432695662030<br />

1 856,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

115


VERKSTED | Olje<br />

MOTOROLJE<br />

HS 5W-30<br />

En helsyntetisk høykvalitets motorolje med<br />

gode drivstoff besparende egenskaper. Til<br />

moderne personbiler og varebiler med eller<br />

uten utvidede serviceintervaller. Spesielt<br />

utviklet for biler med eksosrensing og<br />

turbolader. Spesifikasjoner: ACEA C2/C3<br />

API SN<br />

4 l 336,-<br />

900007601775475<br />

20 l 1480,-<br />

900007601775468<br />

MOTOROLJE<br />

DS 10W-30<br />

En delsyntetisk høykvalitets motorolje<br />

med svært gode drivstoffbesparende<br />

egenskaper til tyngre dieselmotorer med<br />

og uten dieselpartikkel filter. Oljen har gode<br />

kaldstartsegenskaper og er formulert for<br />

å møte de seneste kravene til en rekke<br />

motorprodusenter. Spesifikasjoner: ACEA<br />

E9, API CK-4/CJ-4/SN<br />

4 l 296,-<br />

900007601775505<br />

20 l 1236,-<br />

900007601775499<br />

MOTOROLJE<br />

M 10W-40<br />

En mineralsk motorolje velegnet for bensin<br />

og diesel motorer med eller uten turbo i<br />

person- og varebiler. Oljen er velegnet til<br />

eldre kjøretøy. Spesifikasjoner: API SL<br />

4 l 264,-<br />

900007601775413<br />

20 l 1136,-<br />

900007601775406<br />

MOTOROLJE<br />

M 15W-40<br />

En mineralsk høykvalitets motorolje spesielt<br />

egnet til tyngre dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter.<br />

Kan også benyttes på eldre<br />

bensinmotorer. Spesifikasjoner: ACEA E7,<br />

API CI-4/SL<br />

4 l 268,-<br />

900007602082657<br />

20 l 1160,-<br />

900007602082640<br />

116


Olje | VERKSTED<br />

HYDRAULIKKOLJE S<br />

20 L (SPESIAL S)<br />

Hydraulikkolje S er en delsyntetisk<br />

universal transmisjonsolje (UTTO)<br />

for traktor og anleggs maskiner med<br />

kombinert transmisjon, differensial og<br />

hydraulikksystem, samt våte bremser.<br />

Gir meget god slitasjebeskyttelse og har<br />

gode lavtemperaturegenskaper.<br />

Spesifikasjoner: API GL-4, SAE J 300,<br />

10W-30<br />

900007601775451<br />

1 180,-<br />

HYDRAULIKKOLJE 46<br />

20 L<br />

Hydraulikkolje ISO VG 46, er en sinkfri<br />

hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset<br />

nordiske temperaturforhold.<br />

Gode lavtemperaturegenskaper sikrer<br />

bredt arbeidstemperaturområde godt<br />

egnet for både ute- og innendørs bruk.<br />

Spesifikasjoner: DIN 51524-3: HVLP,<br />

ISO 6743-4: L-HV<br />

900007601771293<br />

1 096,-<br />

HYDRAULIKKOLJE 32<br />

20 L<br />

Hydraulikkolje ISO VG 32, er en sinkfri<br />

hydraulikkolje med lavt stivnepunkt<br />

tilpasset nordiske temperaturforhold.<br />

Gode lav tempe ra turegenskaper sikrer<br />

bredt arbeidstem pe ra turområde godt<br />

egnet for både ute- og innendørs bruk.<br />

Spesifikasjoner: DIN 51524-3: HVLP,<br />

ISO 6743-4: L-HV<br />

900007601771286<br />

1 096,-<br />

HYPOGEAROLJE<br />

80W-90<br />

En mineralsk girolje med et meget bredt<br />

bruksområde. Anbefales til manuelle<br />

girkasser, aksler og navreduksjoner der<br />

det foreskrives hypoidolje eller olje som<br />

oppfyller API GL-4/GL-5. Spesifikasjoner:<br />

API GL-4/GL-5<br />

4 l 328,-<br />

900007601771323<br />

20 l 1436,-<br />

900007601771316<br />

HYPOGEAROLJE<br />

LS 4 L<br />

Hypogearolje LS er en SAE 80W-90<br />

mineralsk hypoidolje med LS egenskaper.<br />

Beregnet for kjøretøy og arbeidsmaskiner<br />

som har aksler med differensialbrems der<br />

det kreves en olje med LS-egenskaper og<br />

som oppfyller API GL-5. Kan også benyttes<br />

i hypoiddrev uten differensialbrems.<br />

Spesifikasjoner: API GL-5<br />

900007602032041<br />

396,-<br />

KOMBIOLJE 10W-30<br />

20 L<br />

Kombiolje 10W-30 er en universalolje<br />

(STOU) for motorer, manuelle girkasser, våte<br />

bremser og hydraulikk i traktorer og andre<br />

landbruksmaskiner. Spesifikasjoner: API CF-<br />

CE/SF-CD/SE, API GL-4<br />

900007601775390<br />

1 096,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

117


VERKSTED | Smøremiddel<br />

Lanolin<br />

Et slitesterkt vannavstøtende fett<br />

som kleber seg fast på rust,<br />

metall og tre, og metter porene.<br />

Dermed skapes en barriere mot<br />

fuktig het og vann som inneholder<br />

salt.<br />

Norsk miljøprodukt produ sert på<br />

Voss. Produktene er basert på<br />

ullfett eller lanolin om du vil.<br />

LANOFILM<br />

UNI20 (H7) 400 ML<br />

Tynn lanolinolje. Lanofilm Quick<br />

Penetrator er en tynnere variant av<br />

MultiMax. Svært god som<br />

smører på finmekanikk og<br />

som rustløser.<br />

102268220020<br />

96,-<br />

LANOFILM<br />

RUSTBESKYTTER<br />

500 ML<br />

Denne sprayboksen er<br />

perfekt for å stoppe<br />

og beskytte mot rust.<br />

Produktet penetrerer<br />

meget godt inn i rust.<br />

102268221013<br />

196,-<br />

Nyhet!<br />

JAMAICA-OLJE<br />

400 ML<br />

Lanofilm Jamaica Oil spray er<br />

en råtass som rustløser, spiser<br />

seg inn i rust og løser opp.<br />

Inneholder ren pimenteolje<br />

og er svært miljøvennlig.<br />

102268250000<br />

220,-<br />

LANOFILM<br />

UNI40 (HK9) 400 ML<br />

Mellomtykk lanolinolje. Lanofilm<br />

MultiMax er en svært god allround<br />

spray. På folkemunne<br />

kalles dette en<br />

"verktøykasse på boks".<br />

MultiMax har redusert<br />

lukt av lanolin.<br />

102268220040<br />

96,-<br />

LANOFILM<br />

TOP COATING<br />

500 ML<br />

Lanofilm Top Coating<br />

forebygger rust og gir en<br />

hard og luktfri film som<br />

ikke er klebrig. Filmen er<br />

blank/gjennomsiktig. Tåler<br />

vask med høytrykkspyler.<br />

102268151000<br />

316,-<br />

Nyhet!<br />

RUSTFJERNER 1 L<br />

Ferro-Bet fjerner overflaterust,<br />

pore/gravrust og flakrust, og<br />

preparerer ståloverflaten før<br />

maling. Omdanner aktiv rust til<br />

passiv jernfosfat (magnetitt),<br />

og hindrer videre rustutvikling/<br />

korrosjon. Legger igjen et<br />

beskyttende lag med sink.<br />

Skader ikke metallet ved normal<br />

bruk.<br />

100711261002<br />

156,-<br />

RUST BORT 1 L<br />

Ferro-Bet. Fjerner overflaterust<br />

som rustflekker, rustpartikler<br />

og rustrender på behandlet<br />

eller ubehandlet overflate,<br />

også på syrefast og galvanisert<br />

metall, betong, fliser og skifer.<br />

Fjerner metallstøv fra kapping<br />

og skjæring, og flyverust<br />

på karosseri/bil. Fjerner<br />

også kalk. Gir overflaten økt<br />

motstandsdyktighet mot rust.<br />

100711260010<br />

148,-<br />

ANTIRUSTMALING 0,9 L<br />

Ferro-Bet. Profesjonell vanntynnet antirustcoating<br />

og grunning i ett produkt. Basert<br />

på en nyutviklet akrylharpiks, som er tilsatt<br />

spesialtilpassede korrosjonsinhibitatorer.<br />

Ferroguard beskytter stål og metall mot<br />

korrosjon og ytre<br />

belastninger. Krever<br />

ikke sandblåsing før<br />

påføring.<br />

100711262022<br />

476,-<br />

RUSTOMVANDLER/<br />

PRIMER 750 ML<br />

Ferro-Bet. Rustomvandler og metallprimer<br />

i ett. Påføres direkte på rust. Etterlater<br />

en overflate med en struktur klargjort for<br />

maling eller lakk. Brukes når rusten har<br />

penetrert metallet, metallet er gjennomrustet<br />

alle kraftig flakrust.<br />

200 ml 156,-<br />

10071121200<br />

750 ml 356,-<br />

10071121500<br />

118


Smøremiddel | VERKSTED<br />

LANOFILM<br />

LANDBRUKSPAKKE<br />

Denne pakken inneholder det viktigste du trenger for å beskytte deg<br />

mot rust i landbruket! Ha alltid UNI40 (MultiMax) tilgjengelig for å smøre,<br />

stoppe rust, hindre irr på kontakter osv. H20 er en tynn lanolinolje<br />

som trenger godt inn i rust, skruer, bolter og falser, og er perfekt for å<br />

preservere landbruksutstyr som forhøstere, slåmaskiner og lignende.<br />

Påføres med sprayflaske som følger med.<br />

Pakken består av:<br />

• 6 stk. UNI40 (MultiMax) sprayboks<br />

• 1 stk. H20 olje 5 liter<br />

• 1 stk. Lanolinfett 1 kg<br />

• 1 stk. Pressol sprayflaske 1,5 liter<br />

102268208900<br />

1 396,-<br />

LANOFILM H20 5 L<br />

Tynn lanolinolje. Ekstrem penetreringsevne,<br />

trekker godt inn i rust, skruer, bolter og<br />

falser. Kan påføres med trykk-kanne eller<br />

trykkluft.<br />

102268230120<br />

420,-<br />

LANOFILM CP30 5 L<br />

Lanofilm CP30 er en tynn lanolinolje med lite<br />

lukt som gir langvarig beskyttelse i hulrom.<br />

Den penetrerer og trekker meget godt inn<br />

i rust. CP30 bremser / stopper rust. Oljen<br />

er vannavstøtende<br />

og resistent mot<br />

saltvann. Gir god<br />

smøreevne på<br />

bevegelige deler.<br />

102268240130<br />

520,-<br />

LANOFILM BILPAKKE "GJØR DET SELV"<br />

Alt du trenger for å beskytte bilen mot rust. Kan sprøytes utenpå<br />

rust og Tectyl. Sandblåsing er ikke nødvendig. CP70 er en tykk,<br />

sort beskyttelses lanolinolje. Lite lukt av lanolin. Gode smøre- og<br />

beskyttelsesevner. CP30 (hulromsolje) er svært penetrerende, trekker<br />

godt inn i rust holder seg aktiv over lang tid, lite lukt.<br />

Pakken består av:<br />

• 5 stk CP70 Black 1 liter<br />

• 1 stk CP30 hulromsolje 1 liter<br />

• 1 stk 400ml UNI20 sprayboks<br />

• Sprøyte for trykkluft<br />

(skrus rett på boksen)<br />

• Hulromslange for sprayboks<br />

102268283000<br />

1 296,-<br />

LANOFILM CP70 5 L<br />

En tykk, sort beskyttelsesmasse. Gode<br />

smøre- og beskyttelsesevner. Spesielt<br />

egnet for understellsbehandling. Lite lukt<br />

av lanolin. Allround olje for bil, transport,<br />

landbruk, industri,<br />

offshore og båt.<br />

102268210170<br />

596,-<br />

LANOLINFETT 1 KG<br />

Lanofilm Universal Grease er en grease med<br />

utrolig glideevne. Gir ekstremt langvarig og<br />

god smøring. Vannavstøtende mot vann og<br />

saltvann.<br />

102268201180<br />

236,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

119


VERKSTED | Smøremiddel<br />

VERKTØYKASSE<br />

PÅ BOKS 500 ML<br />

CRC 5-56 universalspray for<br />

vedlikehold og beskyttelse.<br />

Den penetrerer, smører,<br />

fortrenger fuktighet og<br />

løser fastrustede deler.<br />

9801616410032734<br />

111,-<br />

CRC Chain Spray smører<br />

kjeder mot korrosjon.<br />

9801616410033017<br />

151,-<br />

Bestselger!<br />

UNIVERSALSPRAY WD40<br />

450 ML<br />

Olje som smører, pene trerer,<br />

motvirker rust og beskytter.<br />

Unikt og enkelt skifte mellom<br />

spray og sprayrør.<br />

9801619965547009<br />

127,-<br />

SMØREMIDDEL<br />

500 ML<br />

CRC Multilube Pro er et<br />

dryppfritt smøremiddel.<br />

Gode penetrasjonsegenskaper,<br />

tåler høyt<br />

trykk og vibrasjoner.<br />

9801616410032697<br />

135,-<br />

RENS/AVFETTING<br />

500 ML<br />

Crc Brakleen Pro renser<br />

og avfetter. Fjerner olje,<br />

bremsevæske, fett og<br />

avleiringer. Effektivt<br />

og hurtigtørkende<br />

rengjøringsmiddel.<br />

9801616410032694<br />

95,-<br />

SMØREFETT<br />

500 ML<br />

Crc Chain Lube Pro er et<br />

flytende smørefett med god<br />

festeevne. Bruksområder:<br />

Kjeder, åpne drev, lager,<br />

hengsler mm.<br />

9801616410032721<br />

159,-<br />

RUSTLØSER<br />

250 ML<br />

CRC Rust Off løsner<br />

fastrustede deler og smører<br />

med Molybdenisulfid.<br />

Reduserer friksjon<br />

under demontering.<br />

9801616410933016<br />

103,-<br />

KJEDEOLJE<br />

250 ML<br />

ELEKTRONIKKRENS<br />

250 ML<br />

CRC Electronic Cleaner<br />

fjerner fett, olje og støv fra<br />

alarm systemer og annen<br />

elekronikk. Etterlater ingen<br />

rester.<br />

9801616410033010<br />

135,-<br />

ZINKSPRAY<br />

500 ML<br />

CRC Zink Korrosjonsbeskyttelse.<br />

Danner<br />

et hurtigtørrende,<br />

hardt, fleksibelt<br />

sinkbelegg. Gir utmerket<br />

korrosjonsbeskyttelse<br />

til jernholdige metaller.<br />

Muliggjør punkt sveising.<br />

9801616410930563<br />

215,-<br />

SMØRER/BESKYTTER<br />

500 ML<br />

CRC Silicone beskytter og<br />

smører alle deler av plast<br />

og gummi.<br />

9801616410032635<br />

207,-<br />

ELEKTROBESKYTTELSE<br />

400 ML<br />

CRC 2-26 hindrer elektriske<br />

feil forårsaket av fuktighet<br />

og korrosjon. Fortrenger<br />

vann og fuktighet.<br />

9801616410030348<br />

231,-<br />

120


Oljeutstyr | VERKSTED<br />

TRAKTSETT<br />

Ø: 50/75/100/120/150/160.<br />

Olje-, syre- og drivstoffbestandig.<br />

6 ulike størrelser<br />

med mange bruksområder.<br />

10256302372043<br />

112,-<br />

TRAKT<br />

Ø100 mm 0,25 l<br />

10256302363<br />

12,-<br />

Ø120 mm 0,27 l<br />

10256302364<br />

16,-<br />

Ø150 mm 0,7 l<br />

10256302365<br />

20,-<br />

TRAKT MED SIL<br />

200 mm<br />

10256302366<br />

44,-<br />

160 mm med håndtak<br />

10256302372<br />

64,-<br />

KOMBITRAKT<br />

Ø 160 MM<br />

Pressol. Vinkelrør med gjenger. Uttagbar<br />

messing sil. Olje, syre og drivstoffbestandig.<br />

10256302562<br />

156,-<br />

KOMBITRAKT<br />

Ø 160 MM<br />

Pressol. Fleksibelt påskrubart<br />

utløpsrør. Uttagbar messingsil.<br />

Olje- og dieselbestandig.<br />

10256302645<br />

220,-<br />

TRAKTORTRAKT<br />

4 L<br />

280x190x300 mm. Olje-, syre- og drivstoffbestandig.<br />

Rektangulær trakt med høy<br />

overløpskant. Sil av messing.<br />

10256302370<br />

124,-<br />

SPRAYFLASKE 1,5 L<br />

Pressol. Regulerbar dyse og Viton pakninger.<br />

Manuell trykkoppbygging med kombinert<br />

overtrykks- og utluftingsventil. Beholder i<br />

HDPE. Sprayflasken egner seg for løsemidler,<br />

unntatt aceton.<br />

10256306911015<br />

304,-<br />

SPRAYFLASKE 1,5 L<br />

Pressol. Flatdyse og Viton pakninger.<br />

Manuell trykkoppbygging med kombinert<br />

overtrykks- og utluftingsventil. Beholder<br />

i HDPE. Egner seg for tyntflytende<br />

mineraloljer.<br />

10256306912015<br />

276,-<br />

INDUSTRISPRAYFLASKE<br />

750 ML<br />

Pressol. Flaske i<br />

spesialkunststoff.<br />

Anbefales til tyntflytende<br />

væsker, bl.a. smøremidler,<br />

desinfeksjonsmidler,<br />

bremserens.<br />

10256306233<br />

156,-<br />

Regulær<br />

dyse<br />

Flat<br />

dyse<br />

SPRAYFLASKE 1,5 L<br />

Pressol. Flat stråledyse. Egner seg til<br />

aceton, tyntflytende oljer, kalde løsemidler,<br />

tynnere, silikonfjerner og alkoholer<br />

(f.eks. isopropanol).<br />

10256306911115<br />

912,-<br />

Flat<br />

stråledyse<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

121


VERKSTED | Oljeutstyr<br />

MÅLEBEGER<br />

Pressol. Kraftige målebeger med<br />

dobbeltsidig, preget måleskala.<br />

Riflet handtak for godt grep. Glatt<br />

overflate, lett å rengjøre. Egnet for<br />

oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og<br />

fryser. Næringsmiddelgodkjent.<br />

0,5 l 36,-<br />

10256307031<br />

1 l 48,-<br />

10256307032<br />

2 l 88,-<br />

10256307033<br />

DRIVSTOFFKANNE 20 L<br />

Passer til flytende drivstoff. Robust og<br />

uømfindtlig for slag. Med fleksibelt utløpsrør<br />

som blir oppbevart<br />

inni dunken.<br />

Innebygd avlufting<br />

i avløpsrøret.<br />

10256321127<br />

220,-<br />

PÅFYLLINGSKANNE 10 L<br />

Egnet til flytende drivstoff som<br />

diesel, olje, AdBlue®, vann,<br />

frostvæske og vindusspylervæske.<br />

Næringsmiddelgodkjent.<br />

10256321090<br />

176,-<br />

SUGEPUMPE 0,5 L<br />

Suge- og trykksprøyte med 60 cm slanger.<br />

Egnet for olje, bensin, diesel, etanol,<br />

frostvæske mm.<br />

10256312980<br />

752,-<br />

OLJEKANNE 0,5 L<br />

Oljekanne Pressol. Kanne i stål med<br />

kunsstoffpumpe og fleksibel tut.<br />

10256305135<br />

136,-<br />

MÅLEBEGER<br />

Pressol. Med beskyttelseslokk og kappe<br />

på utløpet. Avløp i traktform og fleksibelt<br />

utløpsrør. Olje-, syre- og drivstoffbestandig.<br />

Næringsmiddelgodkjent.<br />

0,5 l 100,-<br />

10256307621<br />

2 l 116,-<br />

10256307622<br />

5 l 180,-<br />

10256307625<br />

VERKSTEDOLJEKANNE<br />

300 ML<br />

Pressol. Hvit gjennomsiktig beholder.<br />

Dobbeltvirkende messingpumpe,<br />

med mulighet for dryppsmøring.<br />

10256304903<br />

212,-<br />

Med<br />

flextut<br />

og lokk<br />

FATPUMPE MED<br />

ROTASJON<br />

Lettgående håndsveivsdrift for enkel<br />

bruk. Teleskopsugerør med<br />

justerbar lengde (fra 355 til<br />

955 mm). Med sugefilter og<br />

fatadapter G 2“<br />

10256313055<br />

556,-<br />

122


Oljeutstyr | VERKSTED<br />

FETTPRESSE<br />

Pressol AKKU 20V med 2 batterier.<br />

• 20 V batteridrevet elektromotor<br />

• 2 litium-ion-batterier 20 V,<br />

2000 mAh og lader 230 V<br />

• Høytrykksfett-forsyningsslange med<br />

knekkbeskyttelse via fjær, 11 x 1000 mm<br />

• Presisjonskkobling, M 10 x 1 hunn,<br />

med ventil<br />

• Fettpresserør galvanisert<br />

• Profilert stempel, med tettet såle<br />

ved fett i løs vekt eller patroner<br />

• 2 justerbare fettransport hastigheter<br />

(L - H)<br />

• Integrert display som viser transportmengde,<br />

ladetilstand og trykkvolum<br />

• Displayet blinker rødt når det er mottrykk<br />

eller strømforbruket er for høyt<br />

• Alarm ved fettap - fettmengdemåler<br />

stanser<br />

• LED-lys som lyser opp smøreområde<br />

• Utstyret er utstyrt med støttefot,<br />

slangeholder og skulderreim<br />

• Pakket i bærbar kunststoffboks<br />

10256318051<br />

3 996,-<br />

Topp<br />

kvalitet!<br />

DISPLAY<br />

LEVERES MED<br />

SKULDERREM<br />

ARMERT SLANGE<br />

FOR FETTPRESSE<br />

30 cm 84,-<br />

10256312855828<br />

50 cm 100,-<br />

10256312861828<br />

FETTPRESSE<br />

Pressol hevearm 2014.1 gr.<br />

Fettpresse av svært høy kvalitet.<br />

Optimale hevearmsforhold<br />

medfører at det trengs veldig lite<br />

kraft til smøringen.<br />

10256314203251<br />

456,-<br />

FETTPRESSE<br />

Pressol enhånd 2014.1 gr. Fettpresse av<br />

svært høy kvalitet. Konstruksjonen gjør<br />

det mulig å smøre vanskelig tilgjengelige<br />

områder med en hånd.<br />

10256314401251<br />

512,-<br />

FETTMUNNSTYKKE<br />

Pressol. Munnstykke med G-kobling som<br />

låser på smørenippelen.<br />

10256312649<br />

336,-<br />

FETTMUNNSTYKKE<br />

Pressol M10x1 hunn. Presisjonsmunnstykke<br />

med fire dreiede<br />

låseklosser.<br />

10256312156<br />

56,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

123


VERKSTED | Kompressor<br />

KOMPRESSOR<br />

50 L 2,5HK<br />

Stanley Fatmax. Kraftig oljesmurt<br />

kompressor med 2,5 hk. og tank<br />

på 50 liter.<br />

98016182966<br />

3 032,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

FOR VEGG TRYKKLUFT<br />

Stanley. Trykkluftslangetrommel for<br />

vegg. Automatisk slangeoppruller med<br />

9 meter trykluftslange.<br />

9801616510062994<br />

719,-<br />

KOMPRESSOR<br />

100 L 3HK<br />

100 liter kompressor fra Stanley Fatmax,<br />

3,0HK, 1 faset motor. Max luft 390 liter.<br />

98016182985<br />

9 592,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

TRYKKLUFT<br />

Stanley. Praktisk 20 meter<br />

trykkluftslange i gummi<br />

på trommel. Leveres med<br />

hurtigkobling.<br />

Slangetykkelse: 8 mm.<br />

9801616519000020<br />

639,-<br />

TRYKKLUFTSLANGE<br />

20 M 6X11 MM<br />

Stanley. 20 Meter kraftig slange<br />

med nippel og kobling.<br />

9801616510066773<br />

279,-<br />

LUFTPÅFYLLER<br />

Stanley. Luftfyller med manometer<br />

og 3 pumpenipler/-dyser.<br />

Maksimalt trykk: 10 bar.<br />

98016161939<br />

199,-<br />

BLÅSEPISTOL 1/4"<br />

Probuild. Trykkluft<br />

blåsepistol.<br />

Inkludert nippel med<br />

innvendig gjenger.<br />

98016112231<br />

39,-<br />

124


Sveis og ladere | VERKSTED<br />

INVERTER SWP<br />

DC MMA-200DS IGBT. Kompakt, kraftig<br />

og lett sveiseapparat som er enkelt å<br />

bruke. 1-fas, for elektroder opp til 4,0<br />

mm, 16 A treg sikring.<br />

970221MMA200DS<br />

2 952,-<br />

CADDY MIG<br />

C200I. Bærbart sveiseapperat med lettlest<br />

digitalt display.<br />

9702210349312030<br />

12 420,-<br />

BATTERILADER 12V<br />

Exide. Helautomatisk.<br />

5,5A.<br />

For alle batterier opptil 85Ah<br />

928240261910<br />

1 432,-<br />

7A.<br />

For alle batterier<br />

opptil 150Ah<br />

928240261920<br />

1 592,-<br />

15A.<br />

For alle batterier<br />

opptil 300Ah<br />

928240261930<br />

2 792,-<br />

Vi har<br />

sveisegass!<br />

BATTERILADER<br />

Exide P45. Batterilader for både lading og<br />

starthjelp. 12/24V. Maks starthjelp 300Ah.<br />

Batteristørrelse 20 til 700Ah.<br />

9282402652892<br />

3 592,-<br />

ELEKTRODER OK<br />

46.00 2,5x350 mm<br />

46.00 3,2x350 mm<br />

48.15 2,5x350 mm<br />

48.15 3,2x450 mm<br />

53.05 3.2x350 mm<br />

Priser fra 352,-<br />

SVEISEMASKE<br />

Sveisemaske med<br />

automatisk<br />

blending.<br />

970221TN350089100<br />

888,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

125


VERKSTED | Strømaggregat<br />

TRAKTORAGGREGAT<br />

45 KVA. Traktordrevet strømaggregat<br />

med maks ytelse på 45 kVA. Denne type<br />

generatoroppsett passer ypperlig<br />

der det trengs en enkel, men pålitelig<br />

strømkilde.<br />

230V 54 392,-<br />

102503TRA42<br />

AGGREGAT<br />

SG 5600 Basic. 1-faset og 400V<br />

3-faset strømaggregat. Maks effekt<br />

5600W. 2x230V uttak + 1x400V uttak.<br />

Motoreffekt 13HK, 25 liters bensintank.<br />

98016162767<br />

7 992,-<br />

Lagerføres<br />

av FKfagsenter!<br />

TRAKTORAGGREGAT<br />

62 KVA. Traktordrevet strømaggregat<br />

med maks ytelse på 62 kVA. Denne type<br />

generatoroppsett passer ypperlig<br />

der det trengs en enkel, men pålitelig<br />

strømkilde. Leveres som 3x230V eller<br />

3x400V.<br />

230V 102503TRA63<br />

400V 102503TRA63400V<br />

62 392,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

AHR 700. Lettstartet aggregat med en ytelse<br />

på 6,5 kVA og Honda GX-390 motor.<br />

Leveres med ekstra stor tank på 21 L<br />

for å kunne kjøres en arbeidsdag uten<br />

å måtte etterfylle. Oljevakt og hjulsett.<br />

2 stk. 1-fase, 230V uttak.<br />

102503AHR700<br />

19 992,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

AH 300. Solid og lettstartet aggregat på<br />

3kVA, med Honda-motor. Kommer med<br />

oljevakt og 2 stk. 1-fase, 230V uttak.<br />

102503AH300<br />

13 592,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

AH 1250 er et kraftig bensindrevet<br />

aggregat med Honda GX-630 motor.<br />

Uttak: 3-fase 230V og 1-fase 230V<br />

16 Ah. El-start<br />

102503AH1250N<br />

51 192,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

AH 850. Proff 3-faset bensinaggregat med<br />

ytelse 8,5kVA. Leveres som 230V eller 400V.<br />

102503AH850<br />

22 392,-<br />

126


Byggtørke | VERKSTED<br />

DIESELVARMER SE80<br />

Oklima dieselvarmer på 20kw.<br />

42 liter tank. Vekt 40 kg.<br />

102503OKLIMASE80<br />

12 792,-<br />

Dieselvarmere<br />

Yppelige maskiner for rask, sikker<br />

og effektiv oppvarming av bygg<br />

som lager, verksteder og kjellere.<br />

Oklima er effektive og driftssikre<br />

dieselvarmere av høy kvalitet som<br />

produseres i Italia.<br />

DIESELVARMER SE120<br />

Oklima dieselvarmer på 34kw.<br />

42 liter tank. Vekt 48 kg.<br />

102503OKLIMASE120<br />

19 992,-<br />

Drivstoff: Diesel eller parafin.<br />

Finnes i utførelser direkte<br />

forbrenning og indirekte<br />

forbrenning (med pipe for renere<br />

drift).<br />

Alle Oklima modellene leveres<br />

med utvendig dieselfilter, Danfoss<br />

dieselpumpe og uttak for<br />

termostatdrift (Plug-in).<br />

DIESELVARMER SE200<br />

Oklima dieselvarmer på 58kw.<br />

65 liter tank. 81 kg.<br />

102503OKLIMASE200<br />

28 792,-<br />

TERMOSTAT<br />

TIL OKLIMA-MODELLER<br />

102503TERMOKLIMA<br />

1 272,-<br />

DIESELVARMER<br />

Infrarød dieselvarmer på 20 kw med<br />

innebygd termostatstyring og led-panel.<br />

12-liters tank. Vekt 19 kg<br />

102503SIP20INFRA<br />

7 992,-<br />

DIESELVARMER SD130<br />

Oklima dieselvarmer med 36kw effekt. Lave<br />

utslipp og driftssikker byggtørker. Danfoss<br />

dieselpumpe, plasttank, utvendig filter, uttak<br />

for termostatdrift samt direkte forbrenning.<br />

42 liter tank. Vekt 25 kg.<br />

102503OKLIMASD130<br />

10 392,-<br />

Bestselger!<br />

DIESELVARMER<br />

SiP Fireball 50XD dieselvarmer med effekt<br />

på 14,7 kW. Den er ideell for oppvarming av<br />

garasjer og små verksteder. 20 liter tank.<br />

Vekt 12,7 kg.<br />

102503FIREBALL50XD<br />

4 792,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

127


VERKSTED | El-verktøy<br />

BOR-/SKRUMASKIN<br />

RDD18C-0 HP. Børsteløs. Borkapasitet<br />

på 38 mm i tre og 13 mm i metall.<br />

LED‐arbeidslys. Batteri og lader<br />

medfølger ikke.<br />

1011085133004979<br />

1 159,-<br />

MUTTERTREKKER<br />

RIW18X-0 HP. Børsteløs. Ideell for å<br />

feste eller løsne store hjulmuttere<br />

og bolter. Opptil 700Nm feste og<br />

900Nm løsnemoment. Batteri og<br />

lader medfølger ikke.<br />

1011085133004960<br />

1 799,-<br />

SLAGSKRUTREKKER<br />

RID18X-0 HP. Børsteløs. Ideell for skruing av<br />

store skruer og festeelementer. Batteri og<br />

lader medfølger ikke.<br />

1011085133004961<br />

1 519,-<br />

ARBEIDSLYS<br />

HYBRID RLPH18-0. Kraftig LED arbeidslys.<br />

3 lysstyrker. Opptil 3000 lumen. Kan brukes<br />

med batteri eller ledning. Batteri og lader<br />

ikke inkludert.<br />

1011085133005397<br />

1 279,-<br />

KAPP- OG GJÆRSAG<br />

RMS18190-0. Kompakt batteridrevet kappog<br />

gjærsag. 190 mm blad med 40 karbidtuppede<br />

tenner medfølger. Sikkerhets -<br />

brems. Batteri og lader ikke inkludert.<br />

1011085133005502<br />

2 639,-<br />

LADER<br />

18V RC18150<br />

1011085133002638<br />

719,-<br />

VINKELSLIPER<br />

RAG18X-0 HP. Børsteløs. Ideell for en rekke<br />

kutte- og slipeoppgaver. GripZone og<br />

ergonomisk grep-bryter. Batteri og lader<br />

ikke inkludert.<br />

1011085133005011<br />

1 519,-<br />

BATTERI<br />

18V 5,0 AH RB1850X<br />

1011085133005287<br />

1 119,-<br />

BATTERI<br />

18 V 9 AH RB18L90<br />

1011085133002865<br />

1 839,-<br />

STIKKSAG<br />

RJS18X-0 HP. Børsteløs stikksag, ideell<br />

for kutting av intrikate former i tre, plast<br />

og metall. Batteri og lader medfølger ikke.<br />

1011085133004970<br />

1679,-<br />

SIRKELSAG<br />

RCS18X-0 HP. Børsteløs batteridrevet<br />

sirkelsag. 62 mm kuttekapasitet. 184 mm<br />

sagblad med 24 tungsten karbidtenner<br />

medfølger. Batteri og lader ikke inkludert.<br />

1011085133004971<br />

1 919,-<br />

DYKKSAG<br />

RPLS18X-0. Børsteløs kraftig dykksag.<br />

165 mm blad. Leveres med styreskinner.<br />

Batteri og lader ikke inkludert.<br />

1011085133005734<br />

3 759,-<br />

SPIKERPISTOL<br />

R18GN18X-0 1,2 MM. Batteridrevet<br />

spikerpistol. Børsteløs. 18G dykkert<br />

på 1,2 mm 15-54mm lange. To skytemoduser.<br />

Batteri og lader ikke inkludert.<br />

1011085133005597<br />

3 032,-<br />

128


El-verktøy | VERKSTED<br />

MUTTERTREKKER PAKKE<br />

R18IW3-120S. 18 volt muttertrekker med 1 stk. 2,0Ah<br />

Lithium‐batteri og hurtiglader. Dreiemoment 400 Nm, tre<br />

hastigheter for ulike bruksområder. Slagtall 0-1800,<br />

2400 eller 2800 slag/min. LED arbeidslys. Inklusive 3<br />

hjulmutter hylser (17 mm,19 mm og 21 mm). Leveres i bag.<br />

1011085133003574<br />

1 592,-<br />

(2 392,-)<br />

FETTPRESSE<br />

R18GG-0 RYOBI. Batteridrevet<br />

fettpresse, ideell for enkel smøring<br />

av kjøretøy og maskiner. Batteri og<br />

lader medfølger ikke.<br />

1011085133004643<br />

1 992,-<br />

VINKELSLIPER<br />

Metabo W9-125 Quick 900W. Kompakt<br />

vinkelsliper med klassens slankeste håndtak<br />

og perfekt ergonomi.<br />

900020600374000<br />

1 192,-<br />

VINKELSLIPER<br />

WE 22-230MVT-2200W. Metabo Marathonmotor<br />

med patentert støvbeskyttelse for<br />

lang levetid. Elektronisk sikkerhetsutkobling.<br />

Håndtaket kan dreies og ekstrahåndtaket<br />

monteres i 3 posisjoner for best mulig<br />

balanse i grepet.<br />

900020606464000<br />

2 152,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

129


VERKSTED | El-materiell og arbeidslamper<br />

SKJØTELEDNING<br />

RDOE (H07RN-F). Gummi kraftig IP44.<br />

S-merket. Godkjent for utendørsbruk.<br />

10 m 3x1,5 183,-<br />

9718564000124101<br />

20 m 3x1,5 295,-<br />

9718564000124201<br />

15 m 3x2,5 471,-<br />

9718564019135151<br />

SKJØTELEDNING<br />

Sterk IP44. Skjøteledning, jordet med lokk,<br />

ytre kappe PUR (Polyuretan), høyfleksibel og<br />

ekstra slitesterk.<br />

10 m 3x1,5 344,-<br />

9718564005460101<br />

20 m 3x1,5 528,-<br />

9718564005460201<br />

25 m 3x2,5 796,-<br />

9718564005461251<br />

SKJØTELEDNING<br />

3-VEIS IP44. Selvstengende lokk.<br />

Kabel RDOE (H07RN-F). Godkjent<br />

for utendørsbruk.<br />

0,5 m 3x2,5 79,-<br />

9718564003420521<br />

25 m 3x2,5 596,-<br />

9718564003422521<br />

KABELTROMMEL 25 M<br />

3x1,5 gummi IP44. Med jording og stålstativ.<br />

RDOE (H07RN-F) kabel, 4 Schuko‐uttak.<br />

971856010009425<br />

396,-<br />

KABELTROMMEL<br />

Fast nav/anti-twist IP44. Med lokk, stålstativ<br />

og jording. Kabel H07RN-F.<br />

25 m 3x1,5 748,-<br />

9718564021594251<br />

40 m 3x1,5 1 068,-<br />

9718564021594401<br />

25 m 3x2,5 1 168,-<br />

9718564022594251<br />

ARBEIDSLAMPE<br />

LED 20W batteri IP44. Oppladbar og<br />

kompakt. To lysnivå 50% - 100%. Lades fra<br />

230 V eller 12V. Ladetid 3,5-4 timer. Driftstid<br />

2,5–5 timer.<br />

9718564075222001<br />

695,-<br />

ARBEIDSLAMPE<br />

LED 20W Med stativ IP65.<br />

1,5 m kabel og kabelholder.<br />

9718564075202101<br />

287,-<br />

ARBEIDSLAMPE<br />

LED 50W med stativ IP54. 2 m kabel<br />

og kabelholder. 2 stk. 230 V jordede<br />

strømuttak bak.<br />

9718564075205011<br />

639,-<br />

ARBEIDSLAMPE<br />

LED 100W med 3 uttak IP54. Arbeidsbelysning<br />

med 2 nivåer, 100% og 50%.<br />

Lysfarge kan skifte mellom 4000 K og<br />

6500 K. Hvit skjerm forhindrer blendende lys.<br />

9718564075100881<br />

1 436,-<br />

HÅNDLAMPE<br />

LED 280lm oppladbar IP20. Magnet og<br />

opphengskrok. Leveres med 230V og<br />

12V ladere.<br />

9718564075300011<br />

183,-<br />

ARBEIDSLYS LYSSLYNGE<br />

LED-slynge for midlertidig arbeids belysning.<br />

Til bruk på byggeplass, korridorer, trapper,<br />

stilaser og heis sjakter. Ved hjelp av ulike<br />

lengder og forhåndsinstallerte koblinger kan<br />

slyngen forlenges helt opp til 50 meter.<br />

3 m 156,-<br />

97185636446133<br />

10 m 360,-<br />

97185636446132<br />

STRØMFORSYNING<br />

9718564091058702<br />

FESTEKLIPS 10 STK.<br />

9718564091059202<br />

95,-<br />

39,-<br />

130


Håndverktøy | VERKSTED<br />

UNIVERSALRØRTANG<br />

Bahco 1 1/2". Universalrørtang med<br />

ergonomisk design for optimal komfort.<br />

102320142<br />

519,-<br />

PIPESETT 91 DELER<br />

Pipenøkkelsett fra Bahco, inneholder<br />

1/4" og 1/2" piper og lange piper med<br />

firkantinnfestning, metrisk sekskant<br />

og kombinasjonsnøkkelsett. 91 deler.<br />

102320S910<br />

1 432,-<br />

HÅNDSAG<br />

Bahco Universal 22". Håndsag for kapping av<br />

alle typer tre, håndtak med et komfortabelt<br />

grep og god sagstøtte.<br />

102320NP22U78HP<br />

79,-<br />

HÅNDSAG<br />

Bahco ProfCut 22". Håndsag for gips og<br />

plater av trebaserte materialer. Har 3-sidig<br />

sliping, superskarp GT-tanning og er<br />

tannspissherdet for langvarig skarphet.<br />

102320PC22GT7<br />

125,-<br />

Bahco GLF 16OZ. Blankpolert snekkerhammer<br />

med glassfiberskaft for maksimal<br />

støtabsorpsjon.<br />

10232042816<br />

119,-<br />

KOMBINASJONS-<br />

NØKKELSETT MED<br />

SKRALLE<br />

Skralle 6D B. Kombinasjonsnøkkelsett (8,<br />

10, 12, 13, 14, 17) med kjeftvinkel 15°. Forsynt<br />

med forskjellige dimensjoner i hver ende. 15°<br />

ringende for bedre grep og plass til knoken.<br />

1023201RMSH6<br />

799,-<br />

BREKKJERN<br />

Bahco 625 - 25" Premium. Brekkjern med klo<br />

i den ene enden som er spesialkonstruert for<br />

enkel bruk.<br />

102320WBP625<br />

447,-<br />

JERNBINDERTANG<br />

Bahco 225 mm. Jernbindertang med<br />

PVC-håndtak for bedre grepskomfort.<br />

Egnet for klipping av jern.<br />

1023<strong>2023</strong>39D<br />

199,-<br />

SNEKKERHAMMER<br />

SNEKKERKNIV<br />

Bahco. Rustfri snekkerkniv med godt skaft<br />

gir et behagelig og sikkert grep. Leveres<br />

med en praktisk slire som kan festes i beltet.<br />

1023201446<br />

59,-<br />

MULTIVERKTØY<br />

Bahco aluminium 12 i 1. Sammenleggbart,<br />

allsidig og kraftig multiverktøy i aluminium<br />

med 12 funksjoner. Blader i rustfritt stål.<br />

102320MTT051<br />

159,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

131


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Stillas og stiger<br />

KLAPPSTILLAS<br />

PAX BASIS<br />

Med luke 0,55 m. Lett,<br />

sammenleggbart stillas<br />

i aluminium. Et smart og<br />

fleksibelt stillaskonsept fra<br />

Zarges for de som ønsker<br />

et lett og ukomplisert<br />

stillas med få deler.<br />

98002153510<br />

5 592,-<br />

FALLSIKRING<br />

Takpakke. Komplett takpakke med sele,<br />

20 meter line med brems, karabinkroker,<br />

festeslynge, trumestropp og sekk.<br />

980021700001<br />

3 032,-<br />

GARDINTRAPP<br />

Z-200 Zarges.<br />

Typegodkjent profftrapp<br />

med verktøybrett og<br />

svertefrie sidevanger.<br />

3 trinn 1 432,-<br />

98002144153<br />

5 trinn 1 912,-<br />

98002144155<br />

7 trinn 2 632,-<br />

98002144157<br />

BUKK MAX<br />

Aluminium.<br />

2 trinn 639,-<br />

980021472424<br />

3 trinn 927,-<br />

980021472448<br />

STIGE ENKEL<br />

Climber. En lett og solid<br />

enkeltstige med lukket<br />

vangeprofil.<br />

2 m 719,-<br />

98002149537<br />

3,1 m 1 039,-<br />

98002149538<br />

4,2 m 1 599,-<br />

98002149539<br />

SKYVESTIGE<br />

Climber. Lett og praktisk 2-delt<br />

skyvestige i aluminium.<br />

4 m 1 832,-<br />

98002149551<br />

6 m 2 152,-<br />

98002149552<br />

7,3 m 2 952,-<br />

98002149553<br />

8,5 m 4 792,-<br />

98002149847<br />

STIGE<br />

SUPERKOMBI<br />

Climber. Robust og<br />

anvendelig 3-delt<br />

stige som kan brukes<br />

som frittstående eller<br />

anleggende stige.<br />

5 m 2 392,-<br />

98002149562<br />

6 m 3 032,-<br />

98002149563<br />

7,6 m 3 752,-<br />

98002149564<br />

132


Mur og støp | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

STØPEMØRTEL B25<br />

20 KG<br />

Robust. Universal støpemørtel til de fleste<br />

støpe arbeider som påstøp på gulv, trapper,<br />

små fundamenter mm.<br />

970229165<br />

55,-<br />

STØPEMØRTEL B40<br />

20 KG<br />

Robust. Sterk tørrbetong til støpearbeider<br />

med krav om høy styrke og<br />

store påkjenninger. Benyttes inne og ute.<br />

970229169<br />

95,-<br />

SEMENT 20 KG<br />

Robust sement til utblanding av støpe mørtel<br />

eller betong. 20-80 mm tykkelse. Til støping<br />

av trapper, fundamenter mm. Benyttes ikke<br />

til muring.<br />

970229137<br />

95,-<br />

MURBØTTE<br />

Sort murer-/industribøtte<br />

med metallhank. Tåler<br />

inntil -20 °C.<br />

12 l 20,-<br />

9801616711054983<br />

20 l 31,-<br />

9801616711054984<br />

MURBALJE RUND<br />

Sort murer-/industribalje med<br />

ekstra forsterkning.<br />

40 l 63,-<br />

9801616711054968<br />

65 l 79,-<br />

9801616711054985<br />

90 l 119,-<br />

9801616711054986<br />

MURBALJE FIRKANT<br />

Sort murer-/industribalje med<br />

ekstra forsterkning.<br />

40 l 63,-<br />

9801616711054977<br />

65 l 95,-<br />

9801616711054957<br />

90 l 119,-<br />

9801616711054982<br />

ASFALT<br />

REPARASJONSMASSE<br />

25 KG<br />

Brukes til å reparere<br />

hull og groper. Gir et<br />

hardt og slitesterket<br />

materiale.<br />

Ferdigblandet.<br />

10134110<br />

287,-<br />

MØRTEL-/<br />

MALINGSRØRER<br />

ProBuild. Mørtel-/malingsrører<br />

på 1200W, 2 gir.<br />

98016133043<br />

952,-<br />

SPRENGKRAFT<br />

Snigamit. Sprengkraft kan brukes av alle.<br />

Ikke nødvendig med sikring eller besiktigelse<br />

av tilstøtende bygg.<br />

4 kg 599,-<br />

9801615515100004<br />

10 kg 1 272,-<br />

9801615515100010<br />

SMART ASFALT H2O<br />

16 KG<br />

Brukes til å reparere huller og groper.<br />

Gir et hardt og slitesterket materiale.<br />

Holdbarhet som varm asfalt.<br />

101341SA1116<br />

287,-<br />

BETONGBLANDER 104 L<br />

Dovre. 550W. Betongblander med en<br />

hastighet på 26 o/min.<br />

98016194992<br />

3 592,-<br />

METALLSKRAPE<br />

15 cm 76,-<br />

98007029264<br />

30 cm 96,-<br />

98007029261<br />

50 cm 148,-<br />

98007029262<br />

SKAFT TIL<br />

METALLSKRAPE<br />

120 CM X 36 MM<br />

98007029263<br />

68,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

133


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Håndredskap<br />

VEISALT<br />

MG-kombi. For støvbinding av<br />

veier og smelting av is og snø.<br />

25 kg 183,-<br />

97023510800<br />

1000 kg 4 552,-<br />

97023510837<br />

SLEGGE<br />

Komposittskaft<br />

3 kg 799,-<br />

9129911023518<br />

4 kg 879,-<br />

9129911023519<br />

5 kg 879,-<br />

9129911023540<br />

SPETT<br />

5 kg 120 cm 663,-<br />

9129911027234<br />

6 kg 135 cm 719,-<br />

9129911027235<br />

7 kg 150 cm 799,-<br />

9129911027236<br />

POTETGREV<br />

9129911003709<br />

399,-<br />

GJØDSEL-<br />

GREIP<br />

Classic.<br />

9129911005023<br />

599,-<br />

KRAFSE<br />

9129911020747<br />

543,-<br />

KRAFSE<br />

Med langt skaft.<br />

9129911014793<br />

559,-<br />

ANLEGGSSPADE<br />

9129911014776<br />

591,-<br />

SKAFT<br />

ALUMINIUM<br />

Til asfaltrive.<br />

9129911005037<br />

399,-<br />

TRILLEBÅR<br />

Allround 012G.<br />

9129911024543<br />

2 479,-<br />

BLAD TIL<br />

ASFALTRIVE<br />

Tre<br />

9129911005039<br />

Aluminium<br />

9129911005040<br />

135,-<br />

134


Drensrør og kummer | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

Vi har et<br />

komplett<br />

utvalg av<br />

tilbehør<br />

og deler.<br />

Bedre pris<br />

på større<br />

kvanta!<br />

Vi i BondeKompaniet har et<br />

komplett utvalg av rør, deler og<br />

tilbehør. Vi selger rør fra Pipelife,<br />

Norges største produsent av<br />

plastrør. Pipelife produserer etter<br />

godkjente normer. Bruker man tid<br />

og penger på å legge rør i bakken,<br />

skal en være trygg på at disse varer i<br />

svært mange år.<br />

DRENSRØR I KVEIL<br />

Drensrør i kveil finnes i<br />

dimensjonene Ø 50/60 og<br />

Ø 83/100, og i ulike lengder. Til<br />

drenering i landbruket anbefales<br />

83/100, mest for å unngå vannlås og<br />

for enklere spyling ved rustutfelling.<br />

DRENSRØR PRAGMA<br />

Dobbelveggede rør som<br />

produseres i faste lengder på 3 eller<br />

6 meter. Rørene finnes i mange<br />

ulike dimensjoner fra Ø 75 mm og<br />

oppover. Disse har en unik styrke og<br />

en glatt innside, og er det beste<br />

valget.<br />

OVERVANNSRØR<br />

Dobbelveggede rør er, i motsetning<br />

til drensrør, uten slisser. De leveres i<br />

6 meters lengder og Ø 110 mm og<br />

oppover.<br />

KOBLINGER<br />

Vi lagerfører eller skaffer et bredt<br />

utvalg av koblinger og deler til<br />

drensrør, overvannsrør og<br />

selvbygger sandfangkummer.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

135


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær FK profil<br />

FK KJELEDRESS<br />

Vår populære Felleskjøpet<br />

kjeledress som er ufôret<br />

med påsydde reflekser.<br />

65 % polyester, 35 % bomull.<br />

BARN<br />

2 år–14 år<br />

96529887852%<br />

319,-<br />

VOKSEN<br />

XS–XXL<br />

96529889855%<br />

399,-<br />

FK CAPS<br />

Barn 9711231998C<br />

Voksen 9711231998B<br />

47,-<br />

Klær, sko<br />

og vern<br />

FK T-SKJORTE<br />

Vår populære Felleskjøpet<br />

t-skjorte til voksen.<br />

100 % bomull.<br />

HERRE S–XXXL<br />

965298350571040222%<br />

DAME XS–XXL<br />

965298350581040222%<br />

119,-<br />

FK BOXER<br />

100 % bomull.<br />

S–XXL<br />

980091981002640%<br />

95,-<br />

FK SOKK 2 PAR<br />

40% ull, 57% polyester,<br />

3% elastan. Str. 36–47<br />

101573VIND20133%<br />

63,-<br />

(79,-)<br />

Tilbudet gjelder så<br />

langt lageret rekker<br />

FK HAGEHANSKE<br />

All round hagehanske. Gir<br />

meget god følelse for det du<br />

holder på med.<br />

Str. 8 938661400428<br />

Str. 11 938661400294<br />

23,-<br />

136


Arbeidsklær barn | KLÆR, SKO OG VERN<br />

NEOPRENSTØVEL BARN<br />

Vind. Vanntett neoprenstøvel som<br />

tørker raskt og isolerer godt.<br />

SVART<br />

Str. 30–35<br />

101573VIND20125%<br />

GUL/GRØNN<br />

Str. 22–35<br />

101573VI30001%<br />

319,-<br />

OVERALL BARN<br />

Vind. Komfortabel og slitesterk.<br />

35% bomull, 65% polyester.<br />

Str. 2–10 år<br />

101573VIND2012%<br />

319,-<br />

JAKKE BARN<br />

BS gul/svart<br />

Str. 2–14 år<br />

980091012410738%<br />

519,-<br />

T-SKJORTE BARN<br />

Vind. 100 % bomull.<br />

GRØNN 2–8 år<br />

101573VIND20108%<br />

GUL 2–8 år<br />

101573VIND20107%<br />

103,-<br />

Ny levering i juni!<br />

BUKSE BARN<br />

BS gul/svart<br />

Str. 2–14 år<br />

980091011410738%<br />

399,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

137


KLÆR, SKO OG VERN | Sko og støvler<br />

MUCKBOOT STØVEL<br />

Pull On. Lett og fleksibel halvhøy allround<br />

støvel i gummibelagt neopren. Slitesterk<br />

yttersåle i gummi som gir godt feste selv på<br />

fuktige underlag. Komforttemp: 0 til +18 °C.<br />

Str. 37–49 98009115875%<br />

879,-<br />

MUCKBOOT LAV STØVEL<br />

Forager. Lav neopren sko som er 100 %<br />

vanntett. Ekstra forsterket i tå- og hælparti.<br />

Slitesterk yttersåle i gummi som gir godt<br />

grep på de fleste underlag.<br />

Str. 36–48 98009115803%<br />

559,-<br />

LETTVEKTSTØVEL<br />

DeLaval. Lett og støt dempende støvel med<br />

vernetå av stål og spikerbeskyttelse, spesielt<br />

laget for fjøsmiljø. Kjemisk bestandig mot<br />

olje og gjødsel.<br />

Str. 37–48/49 924326852086%<br />

996,-<br />

GUMMISTØVEL<br />

Farm. PVC-støvel for hage- og fjøsbruk. En<br />

prisgunstig støvel med god komfort. Meget<br />

populær i landbruket.<br />

Str. 37–48 98009105751%<br />

399,-<br />

MUCKBOOT STØVEL<br />

Derwent. Lett og komfortabel all-round<br />

støvel i 4 mm gummibelagt neopren.<br />

Innvendig foret med PK-Mech og forsterket<br />

tå- og hælparti. Sålen er olje og syrefast<br />

og tåler de vanligste landbrukssyrer.<br />

Temperatur fra: 0 - 18°C.<br />

Str. 37–48 98009115864%<br />

959,-<br />

MYK VERNESKO<br />

Med hælreim. Laget i venti lerende kvalitets lær belagt med PU<br />

for høyere slitestyrke. God demping. Vernetå EN 345 SB E. F<br />

Str. 35–48 980091B4507%<br />

719,-<br />

UTEN VERNETÅ<br />

Str. 35–48<br />

980091B33406%<br />

559,-<br />

VERNESKO S3<br />

Blåkläder. En slitesterk og vanntett<br />

vernesko. Med tekstil spiker trampbeskyttelse,<br />

tåhette av aluminium.<br />

Anatomisk utformet innersåle. Freelockfunksjonen<br />

gjør det enkelt å få på og av<br />

skoen. Passer best for utendørsarbeid<br />

innen konstruksjon, transport,<br />

vedlikehold, reparasjon og drift.<br />

Damelest i størrelse 35-39.<br />

Str. 35–48 102095245400009900%<br />

1 599,-<br />

VERNESTØVEL S5<br />

Techno. En komfortabel og allsidig S5<br />

vernestøvel i PU. Vernetå og spikertrampsåle<br />

i stål. SRC sertifisert yttersåle i PU som sikrer<br />

godt grep selv på våte overflater. Antibakterielt<br />

innerfôr. Sertifisering: EN ISO 20345:2011 S5<br />

SRC CI<br />

Str. 36–49 98009105871%<br />

519,-<br />

VERNESKO S3<br />

Alba&N, Gausta. Vernesko i lær og tekstil<br />

med god ventilasjon. Vernetå i stål og spikertrampsåle.<br />

Anatomisk innersåle. Ekstra<br />

tåforsterker. Sertifisering:<br />

ISO 20345:2011 S3 SRC.<br />

Str. 36–48 98009115109%<br />

479,-<br />

138


Regntøy | KLÆR, SKO OG VERN<br />

REGNJAKKE<br />

PU grønn. 170 g. Vind og vanntett. 11 000 mm<br />

vannsøyle. Hette med snor skjult i kragen.<br />

Skjult glidelås. Trykknappjustering ved ermer.<br />

S–4XL<br />

101728LR9808%<br />

319,-<br />

REGNJAKKE KL.3<br />

PU/PVC orange. 350 g. Vind og vanntett.<br />

13 000 mm vannsøyle. Fast hette med snor,<br />

som passer over hjelm. Skjult glidelås.<br />

Trykknappjustering ved håndledd. To<br />

utvendige lommer.<br />

S–4XL<br />

101728LR905505%<br />

479,-<br />

REGNJAKKE KL. 3<br />

PU gul. 260 g. Vind- og vanntett. 20000 mm<br />

vannsøyle. Kraftig regnjakke. Antiflame.<br />

Avtagbar hette - passer over hjelm.<br />

Brystlomme til ID-kort. Skjult brystlomme.<br />

To frontlommer med trykknapper. Skjult<br />

glidelås. Ventilasjon i rygg. Knapp justering<br />

på ermer.<br />

HERRE S–4XL<br />

101728FRLR602553%<br />

DAME S–3XL<br />

101728FRLR502553%<br />

799,-<br />

REGNBUKSE<br />

PU grønn. 170 g. Vind og vanntett. 11 000 mm<br />

vannsøyle. Elastikk i midje med snøring.<br />

Glidelås ved ankler. Refleksdetaljer.<br />

S–4XL<br />

101728LR9108%<br />

239,-<br />

REGNOVERALL KL. 2<br />

PU/PVC orange. 350 g. Vind og vanntett.<br />

13 000 mm vannsøyle. Elastiske seler med<br />

spenne for justering. Trykknapp justering ved<br />

ankler.<br />

S–4XL<br />

101728LR905905%<br />

399,-<br />

REGNBUKSE KL. 2<br />

PU gul. 260 g. Vind og vanntett. 20000 mm<br />

vannsøyle. Kraftig regnbukse med seler.<br />

Antiflame. Avtagbare seler. Åpning til<br />

verktøys belte/lommer. Klaff med borrelås<br />

fra kneet og ned. Forsterkning på kne.<br />

Justering ved ankel.<br />

HERRE S–4XL<br />

101728FRLR602253%<br />

DAME S–3XL<br />

101728FRLR502253%<br />

559,-<br />

FINNES OGSÅ<br />

I GUL FARGE<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

139


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær<br />

KJELEDRESS<br />

Wenaas de Luxe. Behagelig dress med<br />

god passform. Godt egnet til arbeidsog<br />

fritidsbruk. Mange lommer til<br />

alt du trenger. To sidelommer med<br />

gjennomgrep. Kneputelommer. Strikk<br />

i liv. 2-veis glidelås under frontklaff.<br />

Trykk-knapper på enden av ben og<br />

mansjetter for justering av vidde.<br />

65 % polyester, 35 % bomull.<br />

250 g/m 2 .<br />

SVART STR. 44-68<br />

96529808987012510C%<br />

BLÅ STR. 44-68<br />

96529808987012545C%<br />

319,-<br />

ULLGENSER<br />

BS Lygna. Varm og behagelig genser med høy hals og<br />

glidelås i 100 % ull. Tommelhull i ermer.<br />

MARINE/ORANSJE S–4XL<br />

980091036344462%<br />

GRÅ/BURGUNDER S–4XL<br />

980091036344491%<br />

GRÅ/LIME S–4XL<br />

980091036344494%<br />

599,-<br />

God<br />

pris!<br />

TURSOKK 3 PAR<br />

BARN/VOKSEN<br />

BS. Behagelig og varm sokk med<br />

40 % ullfrotte i sålen. Forsterket<br />

hæl.<br />

Str. 20–48<br />

98009105925%/<br />

9800915925%/<br />

9800915932%<br />

135,-<br />

ARBEIDSSOKK<br />

3 PAR<br />

BS. Myk og behagelig sokk til<br />

arbeid eller fritid. Forsterket hæl<br />

og tåparti.<br />

Str. 36–48<br />

98009105945%<br />

79,-<br />

FLANELLSKJORTE<br />

BS Lom. Flanellskjorte i 100 % bomull.<br />

To brystlommer.<br />

RØDRUTET S–3XL<br />

980091036052110%<br />

BLÅRUTET S–3XL<br />

980091036052150%<br />

SORTRUTET S–3XL<br />

980091036052180%<br />

239,-<br />

FJELLSOKK 3 PAR<br />

BS. Varm og behagelig med<br />

forsterket hæl.<br />

Str. 36–48<br />

9800915924%<br />

167,-<br />

RAGGSOKK<br />

BS. Varm og god<br />

raggsokk. 80 % ull.<br />

Str. 37–48<br />

9800915931%<br />

87,-<br />

2 par for<br />

111,-<br />

140


Arbeidsklær | KLÆR, SKO OG VERN<br />

VARSELSHORTS KL. 1<br />

Med stretch. Svart/gul. Varselshorts<br />

med stretchpaneler foran, i skrittet og i<br />

linningen bak. Borrelås i midjen som gir<br />

ekstra komfort. CORDURA ® - forsterket<br />

tommestokklomme, benlomme,<br />

mobillomme og IDkortlomme<br />

er<br />

noen av funksjonene.<br />

Str. C44-C62<br />

102095154118119933%<br />

1 039,-<br />

VARSELBUKSE KL. 1<br />

Svart/gul. Stretchpaneler og elastisk midje<br />

for økt komfort. Passer bra til sjåfører og<br />

industriarbeidere. Sertifisert i henhold til<br />

EN ISO 20471. Kneputelommer.<br />

Dame, str. C32-50, D19-25<br />

102095716118119933%<br />

Herre, str. C44-64,<br />

C146-156, D88-124<br />

102095155118119933<br />

1 119,-<br />

T-SKJORTE I BOMULL<br />

100% bomull. T-skjorte med<br />

ribbet hals og forsterket nakke<br />

og skuldersømmer.<br />

Oliven 102095352510424500%<br />

Str. XS–4XL<br />

Marine 102095352510428800%<br />

Hvit 102095352510421000%<br />

Sort 102095352510429900%<br />

Str. XS-6XL<br />

Svart og hvit farge finnes i ekstra<br />

lengde str. ST-3XLT<br />

pr. stk. 103,-<br />

PAKKEPRIS!<br />

5 stk. for<br />

436,-<br />

SHORTS MED STRETCH<br />

Svart. Stretchpaneler for optimal<br />

bevegelses frihet og komfort. Slitesterkt,<br />

hurtigtørkende og lett materiale.<br />

Dame, str. C30-50<br />

102095714918459900%<br />

Herre, str. C44-62<br />

102095144918459900%<br />

719,-<br />

BUKSE MED STRETCH<br />

Grå, sort, oliven. Bukse i slitesterkt materiale<br />

med hurtig tørkende egenskaper. Penn- og<br />

knivlomme tilpasset høyre- og venstrehendte.<br />

Inn vendig lomme i mesh for mobil telefonen,<br />

samt forlengingsmulighet på ben. 65 %<br />

polyester, 35 % bomull, 166 g/m².<br />

Dame, str. C30-50<br />

10209571591845%<br />

Herre, str. C44-62, D84-124<br />

10209514591845%<br />

799,-<br />

(959,-)<br />

SELER<br />

Gul eller svart. One size.<br />

10209540091006%<br />

359,-<br />

BUKSE MED STRETCH<br />

Grå. Ripefri industribukse i 2-veis stretch med<br />

strikk i midjen for optimal komfort. Skjulte<br />

lommer og trykknapper gjør buksen til et<br />

pålitelig plagg i utsatte miljøer.<br />

Refleksdetaljer.<br />

Str. C44-64, C144-158, D84-136<br />

102095144818329699%<br />

639,-<br />

God<br />

pris!<br />

BELTE<br />

Med logo. One size.<br />

10209540340000%<br />

183,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

141


KLÆR, SKO OG VERN | Verneklær<br />

ARBEIDSHANSKER<br />

Nitril. For håndtering av alkali og syrer. 45 cm<br />

lange. Flosset innside for bedre komfort.<br />

Str. 7–12<br />

980091186%<br />

44,-<br />

KJEMIKALIE-<br />

HANSKER<br />

45 cm. Kjemikaliebeskyttende<br />

hanske,<br />

PVC, Vinyl, Sømløs, Nylon,<br />

Granulert, Cat. III, blå,<br />

svart, ekstra lang, for<br />

grovarbeid. EN-samsvar:<br />

EN 374-3:2003,<br />

AKL EN 388, 4131.<br />

Str. 8–11<br />

98009112945%<br />

103,-<br />

Stort utvalg<br />

av hansker!<br />

Vi hjelper deg med rett hanske til<br />

både arbeid og fritid! Håndterer du<br />

oljer og kjemikalier uten å beskytte<br />

hendene, risikerer du hudskader<br />

samt skader på nerve system og<br />

indre organer. Du kan også pådra<br />

deg hud irritasjoner, overfølsomhet<br />

eller etseskader.<br />

ENGANGSHANSKE<br />

100 STK.<br />

Nitril. Slitesterk hanske med god tykkelse<br />

i håndflaten. Fingertekstur gir godt grep.<br />

Godkjent til medisinsk bruk, matkontakt og<br />

håndtering av kjemikalier.<br />

Str. S–XL<br />

102639NG10%<br />

159,- God<br />

Nyhet!<br />

pris!<br />

ENGANGSDRESS<br />

Microgard. Korttidsdress for beskyttelse mot<br />

partikler og begrenset søl. Sydde sømmer,<br />

tredelt hette og toveis glidelås foran.<br />

Silikonfri og antistatisk. Leveres i et pustende<br />

materiale for bedre komfort. CE-kategori III<br />

(Type 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5).<br />

Str. M–3XL<br />

928720TT19%<br />

44,-<br />

Nyhet!<br />

ENGANGSDRESS<br />

3M. Vernedress i pustende materiale.<br />

Godkjent i type 5/6 mot støv og<br />

beg renset sprut fra kjemi kalier.<br />

Oppfyller kravene i<br />

kategori III for vernetøy.<br />

Hvit med grønn trekant<br />

i ryggen.<br />

Str. M–XXL<br />

980161991000452%<br />

79,-<br />

SKOOVERTREKK LAV<br />

100 STK.<br />

Blå.<br />

98009105961<br />

63,-<br />

OVERTREKKSSTØVLER<br />

50 PAR<br />

40x50 cm.<br />

98007015375<br />

256,-<br />

142


Hansker | KLÆR, SKO OG VERN<br />

MONTERINGSHANSKE<br />

Fingerdyppet monteringshanske<br />

belagt med tynn nitril i hudvennlig,<br />

pustende materiale.<br />

Håndbak i nylon og spandex.<br />

Str. 7–12<br />

98009114480%<br />

39,-<br />

Pakkepris!<br />

12 par hansker<br />

399,-<br />

ARBEIDS-/HAGEHANSKE<br />

En kjempegod arbeidshanske! Fantastisk<br />

å jobbe i hagen med, slitesterk og med<br />

suveren passform!<br />

Fin når du skal klippe<br />

rosebusker.<br />

Str. S–L<br />

938661400%<br />

63,-<br />

HANSKE I GEITESKINN<br />

Uforet. Kromfri monteringshanske i ekstra<br />

mykt geiteskinn. Med elastikk i håndbak og<br />

borrelåslukking rundt håndledd.<br />

Str. 8–12<br />

98009114370%<br />

63,-<br />

MONTERINGSHANSKE<br />

Tegera PRO-hanske i Microthan og overdel<br />

av nylon/polyester. Smidig og lett materiale<br />

som gir ekstra godt grep, med borrelås over<br />

håndledd. Kromfri.<br />

Str. 6–11<br />

9800919120%<br />

191,-<br />

HANSKE I OKSELÆR<br />

Halvfôret kromfri okselær med gummiert<br />

mansjett. Brukes til håndtering av<br />

trelast, profiler og mekanisk industri.<br />

Meget slitesterk og myk.<br />

Str. 7–13<br />

98009154231%<br />

79,-<br />

FK HAGEHANSKE<br />

All round hagehanske. Gir meget<br />

god følelse for det du holder på med.<br />

Str. 8–11<br />

938661400%<br />

23,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

143


KLÆR, SKO OG VERN | Vernemasker<br />

STØVMASKE 10 STK.<br />

3M 9332PT FFP3 med ventil. Beskytter<br />

mot fint støv og olje- eller vann basert tåke.<br />

Tredelt Aura paneldesign. Ny 3M Cool<br />

Flow ventil reduserer fukt- og varmeutvikling<br />

ved pusting. Sval og komfortabel å<br />

ha på. Elastiske stropper, formbar nesebøyle.<br />

9801619910043686<br />

799,-<br />

STØVMASKE 10 STK.<br />

3M 8822PT FFP2 med ventil. Beskytter<br />

mot fint støv. Elastiske stropper, formbar<br />

nesebøyle. Ny 3M Cool Flow ventil<br />

reduserer fukt- og varme utvikling ved<br />

pusting. Sval og komfortabel å ha på.<br />

9801619910046235<br />

423,-<br />

STØVMASKE 10 STK.<br />

3M C112 FFP2 med ventil. Støvmaske med<br />

ventil til bruk ved blant annet feie-, pusse-,<br />

slipe- og isoleringsarbeide. Med elastiske<br />

stropper og formbar nesebøyle.<br />

9801619910112010<br />

191,-<br />

STØVMASKE 20 STK.<br />

3M 8810-FFP2S uten ventil. Uten ventil. Gir<br />

beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot farlige<br />

partikler og aerosoler. Engangsmaske med to<br />

strikker med nesebøyle og nesepute. Indre<br />

slitesterkt skall, som holder fasongen.<br />

9801619910881020<br />

399,-<br />

HALVMASKESETT<br />

3M 4279+ FFABEK1P3D. Maske med<br />

fast filter klar til bruk – når filteret er<br />

oppbrukte, byttes hele masken ut.<br />

EN405:2001 og A1:2009 godkjent.<br />

Til beskyttelse mot gass, damp og<br />

partikler (FFP3). Filtre integrert i<br />

maskekroppen. Komfortabel å ha på.<br />

9801619910427901<br />

495,-<br />

HELMASKESETT<br />

STS gass-/sprøytemaske. Startpakke med alt du trenger.<br />

Inneholder:<br />

• Helmaske CF01 (medium)<br />

• 2 stk. gassfilter ABEK1 (1 par).<br />

• 2 stk. partikkelfilter P3 til kombinasjon med<br />

gassfilter (1 par).<br />

• 2 stk partikkelfilter P3 (1 par).<br />

• Desinfeksjonsserviett.<br />

Filtrene monteres enkelt på masken. Støvfilter<br />

kan klikkes på gassfilteret for kombinert<br />

beskyttelse.<br />

928720TT19428<br />

1 759,-<br />

God<br />

pris!<br />

HALVMASKESETT<br />

STS gass-/sprøytemaske. Startpakke med alt du trenger.<br />

Inneholder:<br />

• Halvmaske RS01 (medium)<br />

• 2 stk gassfilter ABEK1 (1 par).<br />

• 2 stk partikkelfilter P3 til kombinasjon med<br />

gassfilter (1 par).<br />

• 2 stk partikkelfilter P3 (1 par).<br />

• Desinfeksjonsserviett.<br />

Filtrene monteres enkelt på masken. Støvfilter<br />

kan klikkes på gassfilteret for kombinert<br />

beskyttelse.<br />

928720TT19430<br />

599,-<br />

144<br />

God<br />

pris!<br />

GASSFILTER<br />

CA-ABEK1<br />

928720TT17543<br />

175,- (pr. par)


Vernemasker | KLÆR, SKO OG VERN<br />

JSP POWERCAP ACTIVE<br />

Komplett med filter. Gir brukeren frisk luft i klasse P2. Beregnet for bruk i tørre<br />

klima. Bare mot støv og partikler. Svært godt alternativ til engangsmasker.<br />

Komplett pakke med batteri, lader, kalibrator og lufttett oppbevaringsboks.<br />

«Bump cap» for ekstra hodebeskyttelse og bedre passform. Brukstid ca. 8 timer pr. lading.<br />

928720TT18691<br />

5 032,-<br />

JSP POWERCAP<br />

ACTIVE IP<br />

Anbefalt i fuktige miljø!<br />

928720TT18692<br />

5 996,-<br />

Forfilter<br />

bør skiftes<br />

ved hver<br />

bruk<br />

GASSMÅLER<br />

ARA100 H 2<br />

S hydrogensulfid.<br />

Ta sikkerheten<br />

din på alvor. Rimelig<br />

løsning for gassmåling.<br />

Denne varsler<br />

med lyd- og lys så<br />

snart grenseverdien<br />

overstiges.<br />

24 måneders varighet.<br />

928720ARA100<br />

1 519,-<br />

ANTI-DUGG SPRAY<br />

100 ML<br />

Nyhet!<br />

Anti-dugg coating for alle visir. Til bruk på<br />

briller, masker, visir med mer. Anbefales til<br />

alle friskluftsmasker<br />

928720TT20514<br />

319,-<br />

POWERCAP FORFILTER<br />

20 stk 928720TT17371 119,-<br />

200 stk. 928720TT17372 1 039,-<br />

POWERCAP FILTER<br />

P2 UNIVERSAL 2 STK<br />

928720TT15784<br />

399,-<br />

Nyhet!<br />

Hjelper mot<br />

dugg.<br />

FRISKLUFTSMASKE<br />

Kite Pro Vision-maske inkl. filter P3. Masken møter de nye<br />

anbefalingene til bruk av P3 filter i landbruket hos fjørfe- og<br />

grisebønder. Friskluftsmasken har et stort og klart visir som<br />

kan tres opp og ned ved behov. Viftemotoren i bakhodet<br />

blåser filtrert, ren luft til ansiktsregionen gjennom et kraftig<br />

P3 filter. P3 filter sørger for effektiv beskyttelse mot støv<br />

og partikler.<br />

92872010100<br />

9 592,-<br />

Nyhet!<br />

ÅNDEDRETTSVERN<br />

CleanAir Ready2Work koffert 2F P3.<br />

Komplett systempakke med vifte og<br />

maske - klar til bruk! Lett vekt. Opptil<br />

10 timer driftstid. Justerbar luftflow. Mot<br />

støv, amoniak og kvikksølv. Viften er også<br />

vanntett med IP65. Dette gjør enheten<br />

anvendbar for tung industri, kjemikalie,<br />

laboratorier og medisinske applikasjoner,<br />

samt asbestsanering. Kofferten inneholder:<br />

hodesett, slange, filter, batteri, lader, belte<br />

og motor. Mye ekstra utstyr kan kjøpes<br />

928720TT20538<br />

14 392,-<br />

Nyhet<br />

STØVFILTER P3<br />

Til Kite Pro Vision-maske.<br />

2 stk. partikkelfilter P3 (1 par).<br />

92872020009<br />

319,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

145


KLÆR, SKO OG VERN | Hørselvern og vernebriller<br />

HØRSELVERN<br />

Peltor WS Alert XPI BT ACK.<br />

Toppmodell inklusiv lader og batteri.<br />

Bluetooth. Mobilapp for iOS og<br />

Android. Støydempende boommikrofon.<br />

Bluetooth MultiPoint gjør<br />

det mulig å koble opp mot to mobiler.<br />

Navigering skjer på mobilen. Pushto-listen<br />

lyttefunksjon. Utskiftbare<br />

hygienesett.<br />

9801619910005299<br />

5 032,-<br />

HØRSELVERN FOR HJELM<br />

Peltor WS Alert.<br />

9801619910005297<br />

5 032,-<br />

Batteri<br />

og lader<br />

inkludert<br />

HØRSELVERN<br />

T-Tec hørselvern med Bluetooth, DAB/<br />

DAB+ og FM radio. Oppladbart batteri på<br />

hele 2000 mAH gjør at du kan høre på radio<br />

under arbeidsdagen.<br />

• DAB radio<br />

• Bluetooth for streaming<br />

• Mikrofon for telefonsamtaler<br />

T-Tec hørselvern demper lyden med 24 dB<br />

og har praktisk display som viser klokke,<br />

batteriprosent og kanalnavn. Aux-inngang<br />

(3,5 mm) og egen utvendig mikrofon.<br />

Antenne for godt mottak av radiokanaler<br />

enten du benytter DAB eller FM radio. Du<br />

kan lagre dine favorittkanaler slik at de alltid<br />

er lett tilgjengelige når du ønsker å bytte<br />

mellom ulike radiokanaler.<br />

Batteriet lades via<br />

medfølgende USBkabel.<br />

9801616757025004<br />

1 199,-<br />

HØRSELVERN<br />

Peltor Optime 2. For krevende støy. Bøyle i rustfritt<br />

stål. Dempingsdata: H=34 dB, M=29 dB,<br />

L=20 dB og SNR=31 dB.<br />

9801619910000507<br />

263,-<br />

HØRSELVERN<br />

FOR HJELM<br />

Optime 2<br />

9801619910000511<br />

263,-<br />

HØRSELVERN<br />

Peltor Optime 3. For ekstremt støyende<br />

miljøer. Støy som eks. fra landbruksmaskiner<br />

eller tyngre industri. Bøyle i rustfritt stål.<br />

Dempingsdata: H:40 dB,M:32 dB L:23 dB og<br />

SNR= 35 dB.<br />

9801619910000509<br />

279,-<br />

HØRSELVERN BARN<br />

Peltor. Designet for yngre brukere over 5 år.<br />

Gir beskyttelse med opptil 27 dB. Utskiftbare<br />

puter og innlegg.<br />

Grønn 9801619910010289<br />

Rosa 9801619910010292<br />

199,-<br />

146<br />

VERNEBRILLE KLAR<br />

Probuilder. Med ventillameller og slagfast<br />

linse. Kan brukes utenpå alminnelige briller.<br />

EN166. 98016118094<br />

39,-<br />

VERNEBRILLE MØRK<br />

3M 2821 Classic.<br />

9801619110102821/<br />

9801619910010253<br />

111,-<br />

VERNEBRILLE KLAR<br />

3M Securefit 500. God kvalitet, design og<br />

komfort. Antiripe- og antiduggbelegg gir økt<br />

holdbarhet og bedre sikt.<br />

9801619910010501<br />

119,-<br />

VERNEBRILLE<br />

3M 2890SC. Klar.<br />

9801619910010229<br />

239,-


Brann og sikkerhet | KLÆR, SKO OG VERN<br />

BRANNSLUKKER PULVER<br />

6 KG 43A 233BC Nor-Tec. Godkjent til bruk i<br />

boliger og i næring. Brannklasse: ABC<br />

98016183257/928720SK015632<br />

399,-<br />

BRANNSLUKKER SKUM<br />

6 L 21A 144B Nor-Tec. Slukker branner i<br />

A og B, samt elektrisk opptil 1000V.<br />

98016183330<br />

479,-<br />

FØRSTEHJELPS KOFFERT<br />

COMBI<br />

Snøggkofferten Combi er<br />

en utrykningsenhet rikelig<br />

forsynt med alt du trenger på<br />

skadestedet.<br />

9801611600021040<br />

1 359,-<br />

BRANNTEPPE<br />

Nor-Tec.<br />

1,0x1,0 m<br />

98016183221<br />

135,-<br />

1,8x1,2 m<br />

98016183248<br />

159,-<br />

FØRSTEHJELPSSKRIN<br />

FLEXI<br />

Snøgg. Lett og transportabel førstehjelpskoffert<br />

som egner seg på steder der<br />

uforutsette skader kan oppstå.<br />

9801611600021511<br />

799,-<br />

ØYESKYLLE FLASKE<br />

500 ML<br />

Snøgg. Inneholder 0,9 %<br />

natrium kloridløsning. Steril<br />

og enkel å bruke.<br />

9801611600215010<br />

191,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.<strong>2023</strong><br />

147


Bondens<br />

butikk siden<br />

1899!<br />

Side 62<br />

PIG-LET<br />

STARTER<br />

En patentert<br />

fôrautomat til gris.<br />

Testet hos danske<br />

svineprodusenter med<br />

gode resultater.<br />

1028335101003<br />

Nyhet!<br />

Side 62<br />

YOGHURLAC<br />

8 KG<br />

Ideell som energitilskudd<br />

for små og<br />

svake griser med<br />

mage- og tarmsystem<br />

som ikke er i<br />

balanse<br />

10217490196<br />

Nyhet!<br />

Her finner<br />

du oss:<br />

VESTLAND<br />

Etne TLF 53 77 11 30<br />

Kvinnherad TLF 99 38 48 70<br />

Stord TLF 53 40 09 00<br />

Side 79<br />

FÔRTRALLE SMAL<br />

250 L<br />

Smal fôrtralle med 63 cm<br />

bredde for optimal<br />

fremkommelighet.<br />

Trallen har 4<br />

hjul hvor to er<br />

luftfylte dekk og<br />

to er kraftige svinghjul<br />

som gjør den lett å<br />

trille og manøvrere.<br />

102645TWB7<br />

Side 111<br />

TRANSPORTKASSE <strong>BK</strong><br />

Modell <strong>BK</strong> produseres for <strong>FKRA</strong> med følgende utstyr:<br />

• Triangel hurtigkobling<br />

• Ekstra bredde<br />

• Fangluke (port 55 cm) for<br />

sau/geit/gris i ene siden.<br />

• Løs stolpe bak, for enklere<br />

lasting/transport av paller<br />

med spon, ved mm.<br />

Transportkassen har plass til:<br />

2 stk. storfe eller ca. 20 sauer og lam<br />

PLASTLOKK FOR TWB7<br />

102645TWB7PL<br />

SKILLEPLATE I TRE<br />

FOR TWB7<br />

102645TWB7D<br />

Nyhet!<br />

ROGALAND<br />

Bryne TLF 48 01 08 78<br />

Egersund TLF 48 02 29 00<br />

Haugesund TLF 52 70 54 70<br />

Klepp TLF 47 62 55 00<br />

Randaberg TLF 48 03 55 00<br />

Sandnes TLF 47 80 11 80<br />

Stavanger TLF 90 29 50 54<br />

Varhaug TLF 51 77 14 70<br />

Vikeså TLF 51 45 12 12<br />

Årdal TLF 51 75 42 30<br />

AGDER<br />

Evje TLF 99 33 36 33<br />

Flekkefjord TLF 38 32 68 40<br />

Grimstad TLF 47 61 04 00<br />

Lyngdal TLF 38 33 10 70<br />

Mandal TLF 38 27 29 70<br />

Rigetjønn TLF 38 05 67 20<br />

Sørlandsparken TLF 90 94 70 00<br />

Tvedestrand TLF 37 16 69 25<br />

KLIKK OG HENT<br />

NETTBUTIKK<br />

Lengde: 240 cm<br />

Bredde: 150 cm<br />

97016380021500<strong>BK</strong><br />

Høyde: 150 cm<br />

Vekt: 430 kg<br />

bondekompaniet.no<br />

En del varer lagerføres ikke alle steder, og må derfor bestilles. Markedssituasjonen kan i enkelte<br />

tilfeller påvirke varetilgangen. Prisene i denne katalogen gjelder i perioden 1. mars til 30. juni <strong>2023</strong> og<br />

tilbudsprisene så langt beholdningen rekker. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om feil i katalogen.<br />

Ikke kast varer som går på strøm eller batterier (EE-avfall) sammen med annet avfall. Vi tar imot<br />

EE-avfall av samme type som butikkene våre selger, helt gratis!