02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STORFE | Kalving<br />

KALVEUTTREKKER 2020<br />

Med robust plastikkhode. Svært enkel å<br />

betjene. Hurtigutløser for optimal sikkerhet.<br />

98007010121<br />

2 796,-<br />

KALVEUTTREKKER<br />

Vink. Rustfri kalveuttrekker som<br />

er solid og varig. Trekkraft<br />

kan utløses umiddelbart ved<br />

behov. 160 cm.<br />

9800701045<br />

5 480,-<br />

TAU FØDSELSHJELP<br />

Mykt vevd tau, med løkke<br />

i begge ender. 130 cm.<br />

98007010259<br />

112,-<br />

FREMFALLSELE KU<br />

Sele laget av nylon og skinn.<br />

9800701031<br />

680,-<br />

FØDSELSKJETTING<br />

Kjetting med to håndtak.<br />

1,3 meter, forniklet.<br />

934840180227<br />

740,-<br />

ENGANGSHANSKER<br />

50 STK.<br />

Hanske med halskrage slik at den<br />

er selvholdende, og skulderen er<br />

dekket av hansken.<br />

Small 934840260727<br />

Large 934840260726<br />

196,-<br />

GLIDEMIDDEL 1 L<br />

Bovivet Gel. Glidemiddel til bruk<br />

ved fødselshjelp og inseminasjon.<br />

934840180533<br />

72,-<br />

LEGGSKINNE FOR KALV<br />

CS22. Et godt hjelpemiddel for kalver<br />

som er født med for korte sener, og som<br />

trenger støtte de første dagene.<br />

9243262150009501<br />

656,-<br />

KALVETEPPE<br />

Ekstremt vannavstøtende; opp til 3000 mm vannsøyle.<br />

Pusteegenskaper forhindrer overdreven<br />

svetting. Polyfleece-fyll for optimal<br />

beskyttelse selv i ekstreme<br />

utetemperaturer.<br />

Maskinvaskes ved 30 °C<br />

70 cm 98007014148<br />

80 cm 98007014149<br />

316,-<br />

KALVETEPPE<br />

88267302 / 01<br />

Vannavstøtende trelags<br />

kalveteppe fra DeLaval.<br />

Teppet har lange reimer som<br />

gjør det enkelt å justere.<br />

Kan vaskes i maskin.<br />

20-35 kg 396,-<br />

92432688267302<br />

30-60 kg 456,-<br />

92432688267301<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!