02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Innhold | Alfabetisk<br />

A<br />

Aggregat 126<br />

Agrysan salve 72<br />

Aluminiumskasse 113<br />

Ankelband storfe 37<br />

Antifrost 114<br />

Antisugering 37<br />

Arbeidshansker 143<br />

Arbeidsklær 136<br />

Arbeidsklær barn 137<br />

Arbeidslys 130<br />

Arbeidssko 138<br />

Armatur 81<br />

Asfalt 133<br />

Asfaltrive 134<br />

ATV 106<br />

ATV utstyr 107<br />

Avfetting 90<br />

Avvenningsplate 37<br />

B<br />

Bandasje 73<br />

Batteriklipper 41<br />

Batterilader 125<br />

Beitegrind 10<br />

Beitegrind tilbehør 11<br />

Beitekar 27<br />

Beitepumpe 27<br />

Belte 141<br />

Betongblander 133<br />

Bilhenger 108<br />

Bindsel 36<br />

Biokull 148<br />

Bitenippel 34<br />

Bjelle 60<br />

Bluespray 73<br />

Bolus storfe 70<br />

Bovikalc 70<br />

Boxer 136<br />

Brannslukker 147<br />

Brannteppe 147<br />

Bryne 101<br />

Bryter el-gjerde 20<br />

Bukse 141<br />

Bukseseler 141<br />

Byggtørke 127<br />

Børster 47<br />

Bøtte 32, 54, 80<br />

Bøtteholder 32<br />

Båsmatte 38<br />

C<br />

Caps 136<br />

Champion hest 68<br />

CRC 120<br />

D<br />

Desinfeksjon 91<br />

Desinfeksjon Jod 56<br />

Diakur 69<br />

Dieselvarmer 127<br />

Distanseisolator 19<br />

Doseringssprøyte 61<br />

Drage 84<br />

Drenskum 135<br />

Drensrør 135<br />

Drikkekar 34, 35, 54<br />

Drikkekar lavt trykk 27<br />

Drikkenippel 34, 62<br />

Drill 128<br />

Drivplate gris 63<br />

Dykkpumpe 100<br />

E<br />

Eggbrett 64<br />

Eggvaskepulver 64<br />

Eggvasker 64<br />

El-gjerde 12<br />

El-verktøy 128<br />

Emballasjepresse 100<br />

Engangsdress 142<br />

Engangshansker 28, 56, 142<br />

Ensileringsutstyr 96<br />

F<br />

Fangboks storfe 24<br />

Fargekritt springsele 60<br />

Fatpumpe 122<br />

Feiekost 77<br />

Feiemaskin 86<br />

Fett 115<br />

Fettpresse 123, 129<br />

Fjærstålstolpe 18<br />

Fjærvekt 80<br />

Fjøstavle 33<br />

Fjøsvask 90<br />

FK olje 116, 117<br />

Flaske for lam 58<br />

Flettverk 9<br />

Flottørkar 34, 35, 54<br />

Fluebekjempelse 82, 83<br />

Fluefanger 83<br />

Fluepapir 82<br />

Fluespray 82<br />

Folie 97<br />

Forause 78<br />

Forhekk sau 49<br />

Forhekk storfe 26<br />

Foringssprøyte lam 57<br />

Forklede vær 60<br />

Forkrybbe 33<br />

Forskål 62<br />

Fortralle 78, 79<br />

Fortro 33, 54, 66<br />

Fortro med gjennomgang 50<br />

Fortønne 80<br />

Forvogn 79<br />

Fotbad 39<br />

Fremfallsele ku 28<br />

Fremfallsele sau 56<br />

Friskluftsmaske 145<br />

Frostvæske 114<br />

Fuglenett 97<br />

Fugleskremsel 84<br />

Fuktighetsmåler 101<br />

Førstehjelp 147<br />

G<br />

Gardintrapp 132<br />

Gassmaske 144<br />

Gassmåler 145<br />

Gel Optima 72<br />

Gjerdeapparat 12, 13, 14<br />

Gjerdeband el-gjerde 16, 17<br />

Gjerdeklubbe 18<br />

Gjerdespett 9<br />

Gjerdestolpe 6<br />

Gjerdetau el-gjerde 16, 17<br />

Gjerdetester 15<br />

Gjerdetråd 7<br />

Gjerdetråd el-gjerde 16, 17, 22<br />

Gjødselskrape 76<br />

Glassfiberstolpe 18<br />

Glidemiddel 56<br />

Greip 134<br />

Grime storfe 37<br />

Grime vær 60<br />

Grind flyttbar 25<br />

Grindhandtak el-gjerde 21<br />

Grindisolator el-gjerde 21<br />

Gripple 8<br />

Gris aktivisering 63<br />

Gårdsbelysning 81<br />

H<br />

Halsreim sau 60<br />

Halsreim storfe 36<br />

Hestesko 67<br />

High tensile gjerde 7<br />

Hjelm 104<br />

Hovkniv 53<br />

Hovutstyr 67<br />

Hudspray Optima 72<br />

Hudvask Optima 72<br />

Husdyrarmatur 75<br />

Hydraulikkolje 117<br />

Hønsenett 9<br />

Hørselvern 146<br />

Høyhekk 33<br />

Høykurv sau 49<br />

Høynett 66<br />

Høytrykksvasker 87, 88, 89<br />

Høytrykksvasker utstyr 87<br />

Hånddesinfeksjon 93<br />

Håndrens 93<br />

Håndsåpe 93<br />

Håndverktøy 131<br />

I<br />

Indikatorpapir 45<br />

Insektsmiddel 84<br />

Inseminering gris 63<br />

Inverter 125<br />

Isolator el-gjerde 19<br />

Isolator Veshovda 23<br />

J<br />

Jekkestropp 113<br />

Jekketralle 112<br />

Jernstarter 70<br />

Jordhakke 103<br />

Jurbeskytter 42<br />

Jurhygiene 44<br />

Jurklut 43<br />

Strømkabel el-gjerde 15<br />

K<br />

Kabeltrommel 130<br />

Kaldtvannsvasker 87<br />

Kalvebøtte 30, 32<br />

Kalvedrikkevarmer 32<br />

Kalveflaske 29, 30<br />

Kalveskål 31<br />

Kalvesmokk 30<br />

Kalveteppe 28<br />

Kalveuttrekker 28<br />

Kamera 74<br />

Karbonpasta 69<br />

Kjedesliper 103<br />

Kjeledress 136, 140<br />

Kjemikaliehansker 142<br />

Klauvpleie 39, 53<br />

Klauvsko 39<br />

Klauvtang 53<br />

Klave kvikk 60<br />

Klippemaskin 40, 41, 55<br />

Klortabletter 43<br />

Klær 136<br />

Klømatte 38<br />

Kombiolje 117<br />

Kombivinde el-gjerde 20<br />

Komposittstolpe 23<br />

Kompressor 124<br />

Komprimatolje 115<br />

Kost 77<br />

Krafse 134<br />

Kraftfor hest 68<br />

Kraftforautomat kalv 26<br />

Kraftforautomat lam 49<br />

Kraftforflaske 30<br />

Kraftvask 90<br />

Krampe 7<br />

Krampepistol 8<br />

Krybbeende 36<br />

Kråsestein 65<br />

Kubørste 38<br />

Kutterspon 71<br />

Kyllingnett 9<br />

Kyllingpapir 64<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!