02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GJERDE | Permanent el-gjerde<br />

VINDE FOR<br />

GALVANISERT TRÅD<br />

Spesialutviklet vinde for uttrekking av<br />

forstrekt gjerdetråd. Innebygget brems<br />

gjør at tråden ikke ruller ut av seg selv. Gjør<br />

det mye enklere å håndtere tråden.<br />

92432698964680<br />

1 880,-<br />

GJERDETRÅD<br />

Forstrukket ståltråd, trippelgalvanisert,<br />

til permanente gjerder. Er brukt på gjerder<br />

som har stått i mer enn 20 år.<br />

2,0 mm 1025 m 25 kg 1 108,-<br />

92432698800902<br />

2,5 mm 650 m 25 kg 1 108,-<br />

92432698800903<br />

TRÅDSTRAMMER STAR<br />

2 STK<br />

Forenkler arbeidet med å stramme<br />

galvanisert ståltråd. For tråd og tau<br />

opptil 6 mm og band opptil 12 mm.<br />

92432694247022<br />

88,-<br />

HÅNDTAK FOR<br />

TRÅDSTRAMMER STAR<br />

Gir ekstra kraft ved stramming og kan hektes<br />

på ståltråden for enklere å låse<br />

fast strammeren.<br />

92432698882441<br />

168,-<br />

STÅLTRÅD<br />

DeLaval. Normalgalvanisert ståltråd. En<br />

tradisjonell, myk ståltråd beregnet på<br />

permanente el-gjerder. Ca. 60 gr zink/m².<br />

Finnes i to forskjellige diametre og leveres<br />

i kveiler på ca. 5 kg.<br />

1,4 mm 410 m 264,-<br />

92432698800912<br />

1,8 mm 250 m 264,-<br />

92432685488710<br />

TRÅDKOBLING 5 STK.<br />

En skrukobling som sikrer meget<br />

god og sikker strømforbindelse<br />

mellom jord- og veggkabel, ståltråd,<br />

gjerdewire og annen tråd.<br />

92432697271719<br />

96,-<br />

FJÆR<br />

TIl strekking av ståltråd.<br />

Til spenningsregulering av galvanisert tråd.<br />

92432690601980<br />

132,-<br />

VARSELSKILT 4 STK.<br />

92432685488701<br />

120,-<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!