02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STORFE | Jurhygiene<br />

Viktigheten<br />

av spenedypp<br />

Spenedypp/-spray kan redusere<br />

antall tilfeller av mastitt og holder<br />

spenehuden myk og smidig. Ta på<br />

direkte etter avsluttet melking mens<br />

spenekanalen er åpen. Sørg for at<br />

minst den nedre tredje delen av<br />

spenen er helt dekket av spenedypp/-spray.<br />

Ikke slipp kyrne ut<br />

i kaldt vær før spenene er tørre.<br />

JURSÅPE 10 L<br />

Hamra. Skånsom rengjørende og<br />

hudpleiende jursåpe til fukting/bløtlegging<br />

av jurkluter før vasking av juret før melking.<br />

924326741006707<br />

744,-<br />

SPENEDYPP/SPRAY<br />

Dipal konsentrat. Blandes ut med vann<br />

1+4. Basert på jod, som er effektivt<br />

bakteriedrepende. Holder spenene myke<br />

og smidige. Jodinnhold 1 500 ppm i ferdig<br />

blandet oppløsning.<br />

5 l 796,-<br />

92432692052805<br />

10 l 1 348,-<br />

924326741006489<br />

SPRAYFLASKE 600 ML<br />

Sprayflaske med fast<br />

sprutemunnstykke i<br />

rustfritt stål. Sprayer på<br />

skrå og oppover. Står<br />

støtt på gulvet.<br />

92432698795820<br />

236,-<br />

SPENEDYPP<br />

Trifender. Jodbasert premium<br />

spenedypp - meget velegnet til bruk<br />

i VMS! Spenedypp med unik god<br />

sprayevne!<br />

10 l 1 464,-<br />

924326741006620<br />

20 l 2 776,-<br />

924326741006621<br />

60 l 6 820,-<br />

924326741006622<br />

SPENEDYPP 60 L<br />

Dipal RTU. Tradisjonelt<br />

jodprodukt, ferdigblandet.<br />

Inneholder mykgjører.<br />

924326741006465<br />

3 664,-<br />

SPRAYFLASKE 550 ML<br />

Sprayflaske med<br />

oppoverrettet stråle,<br />

munnstykke i rustfritt stål.<br />

92432689503017<br />

196,-<br />

DYPPEFLASKE 300 ML<br />

Skrånet overdel for<br />

å lette dyppingen.<br />

92432696500381<br />

172,-<br />

PRØVEKOPP<br />

Slagfast plast. Romslig beholder med svart<br />

kontrollplate som gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

92432696502280<br />

76,-<br />

PRØVEMELKINGSKOPP<br />

Med svart kontrollplate som<br />

gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

Kopp med krok til å henge i<br />

lomme eller belte. Praktisk<br />

holder til beltet finnes som<br />

tilbehør.Rommer 300 ml. Lett<br />

å tømme. Hindrer søl under<br />

melkingen. Mønsterbeskyttet.<br />

92432696502285<br />

236,-<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!