08.03.2019 Views

2019_FKRA_Landbrukskatalogen

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

132 sider med husdyrrekvisita<br />

og landbruksutstyr.<br />

LANDBRUKS<br />

KATALOGEN<br />

<strong>2019</strong>


Økt lønnsomhet<br />

for bonden i 120 år!<br />

Vårt Felleskjøp ble etablert av<br />

framsynte bønder i Stavangerområdet<br />

og av like framsynte bønder i Lister<br />

og Mandals Amt, begge<br />

"fellesindkjøbsforeninger" fra 1899.<br />

Virksomhetene ble utviklet, og flere<br />

enheter slo seg etterhvert sammen<br />

til samvirkeforetaket som i dag heter<br />

Felleskjøpet Rogaland Agder (<strong>FKRA</strong>).<br />

FK butikkene våre strekker seg fra<br />

Sunnhordland til og med Aust-Agder.<br />

Her er vi opptatt av å være det beste<br />

innkjøpsstedet for driftsmidler til<br />

gården. Hos oss finner du et bredt<br />

utvalg av husdyrrekvisita og annet<br />

utstyr til landbruket.<br />

Her er årets landbrukskatalog fra<br />

FK butikken. Vi har som mål å være<br />

den foretrukne samarbeidspartner<br />

med det beste utvalget av driftsmidler.<br />

Derfor håper vi at <strong>Landbrukskatalogen</strong><br />

<strong>2019</strong> skal være et nyttig hjelpemiddel<br />

enten du driver melkeproduksjon,<br />

kjøttproduksjon eller når du skal<br />

planlegge inngjerding, grøfting<br />

eller andre oppgaver på gården.<br />

Velkommen til en hyggelig handel!<br />

Forsidebilde av Inger Lise og Anders Schanche<br />

Rettedal fra Klostergarden.<br />

En del varer lagerføres ikke alle steder, og må derfor<br />

bestilles. Prisene i denne katalogen gjelder i perioden<br />

1. mars til 31. juli <strong>2019</strong>. Alle priser er eks. mva. Vi tar<br />

forbehold om feil i katalogen.<br />

2 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Gjerde<br />

Netting og stolper 4<br />

Beitegrinder 8<br />

Elektrisk gjerde 10<br />

Storfé<br />

Grinder og fangbokser 22<br />

Forhekker 26<br />

Rekvisita kalv 28<br />

Drikkekar og bindsel 34<br />

Rekvisita fjøs 38<br />

Småfé<br />

Grinder og fôring 50<br />

Utstyr for lamming 56<br />

Rekvisita sau 60<br />

Gris<br />

Varmelamper og ovner 64<br />

Rekvisita gris 66<br />

Utstyr fjøs<br />

Fluebekjempelse 69<br />

Vask og pleie 72<br />

Fôrutsyr og vekter 74<br />

Overvåkingskamera 76<br />

Gjødseltilsetting 77<br />

Vask og desinfeksjon<br />

Rengjøring 78<br />

Høytrykksspylere 82<br />

Støvsugere 85<br />

Slanger, rør og koblinger 86<br />

Slått og beite<br />

Sprøyter 88<br />

Fugleskremmere 89<br />

Ryddesager 90<br />

Slåmaskiner og<br />

gressklippere 91<br />

Ensileringsutstyr 92<br />

Gaffel og ljå 93<br />

Hest<br />

Fôr 116<br />

Hestehenger 116<br />

Fôringsutstyr og tilbehør 117<br />

Spon 118<br />

Tilskuddsfôr 118<br />

Verksted<br />

Olje 94<br />

Fett og smøremiddel 96<br />

Utstyr og rustbehandling 98<br />

Strømaggregat 100<br />

Kompressor og sveis 101<br />

El-verktøy 102<br />

Håndverktøy og arb. lys 104<br />

Bilhengere 106<br />

Last og surring 107<br />

Tilskuddsfôr<br />

Melkeerstatning 119<br />

Tilskuddsfôr 120<br />

Bygg og vedlikehold<br />

Mur og støp 108<br />

Lameller og lysarmatur 109<br />

Stillas og stige 110<br />

Håndredskap 112<br />

Drensrør og kummer 114<br />

Klær, sko og vern<br />

Verneutstyr 122<br />

Beskyttelse og<br />

brannsikring 124<br />

Hansker 126<br />

Sko og støvler 127<br />

Barn og fritid 129<br />

Arbeidsklær 130<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

3


GJERDE | Flettverk og smånettig<br />

Gjerde<br />

FLETTVERK PLASTBELAGT<br />

1CPC3106050A1500/1CPC3106050A2000/1CPC3108050A1500/<br />

1CPC3108050A2000/1CPC3110050A1500/1CPC3110050A2000/<br />

1CPC3112050A1500/1CPC3112050A2000/1CPC3115050A2000/<br />

1CPC3120050A2000<br />

Solid flettverk m/2,24 mm tykk tråd. Grunnbehandlet<br />

m/alusink, og belagt m/grønn plast for lang levetid.<br />

H: 0,6 M L:1 0 M 252,-<br />

H: 0,6 M L: 25 M 636,-<br />

H: 0,8 M L: 10 M Før 340,- 312,-<br />

H: 0,8 M L: 25 M Før 852,- 712,-<br />

H: 1,0 M L: 10 M Før 420,- 392,-<br />

H: 1,0 M L: 25 M Før 1 060,- 952,-<br />

H: 1,2 M L: 10 500,-<br />

H: 1,2 M L: 25 M 1 252,-<br />

H: 1 ,5 M L: 25 M 1 580,-<br />

H: 2,0 M L: 25 M 2 084,-<br />

SYTRÅD/TRÅD PLASTBELAGT<br />

1WPS0200140B5000/1WPS0475355B3000<br />

2,00/1,40 MM 175 M 116,-<br />

4,75/3,55 MM 56 M 172,-<br />

4 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


KYLLING-/HØNSENETTING 6-KANT<br />

9800140001/9800140002/9800140003/9800140004/<br />

9800140007/ 9800140008/9800140005/9800140006<br />

VZ900 X 13 X 0,7 MM 10 M 188,-<br />

VZ900 X 13 X 0,7 MM 46 M 796,-<br />

VZ900 X 19 X 0,7 MM 10 M 132,-<br />

VZ900 X 19 X 0,7 MM 46 M 636,-<br />

VZ900 X 25 X 0,7 MM 10 M 108,-<br />

VZ900 X 25 X 0,9 MM 10 M 156,-<br />

VZ900 X 25 X 0,9 MM 46 M 660,-<br />

VZ900 X 50 X 1,0 MM 46 M 476,-<br />

NETTING VZ 1000<br />

9800140011/9800140010/9800140012<br />

Netting egnet for kaninbur.<br />

1000 X 12,7 X 12,7 X 1,05 MM 5 M 188,-<br />

1000 X 12,7 X 12,7 X 1,05 MM 25 M 876,-<br />

1000 X 19,5 X 19,5 X 1,05 MM 5 M 140,-<br />

NETTING 1000<br />

9800140016/9800140017<br />

1000 X 25,4 X2 5,4 X 1,75 MM 5 M 292,-<br />

1000 X 25,4 X 25,4 X 1,75 MM 25 M 1 436,-<br />

Netting og tråd | GJERDE<br />

GJERDETRÅD I BUNT<br />

PFF218620C4/PFF218637C4/PFF218668C4/PFF218675C4/ PFF218729C4/<br />

PFF218736C4/PFF218743C4/PFF218750C4<br />

Tråd med Crapal 4 (legering av aluminium og zink)<br />

galvanisering for fire ganger lengre levetid som<br />

varmgalvanisert tråd.<br />

1,5 MM CA 360 M 5 KG C4 128,-<br />

2,0 MM CA 202 M 5 KG C4 128,-<br />

3,0 MM CA 90 M 5 KG C4 128,-<br />

4,0 MM CA 50 M 5 KG C4 128,-<br />

1,5 MM CA 1800 M 25 KG C4 556,-<br />

2,0 MM CA 1010 M 25 KG C4 556,-<br />

3,0 MM CA 450 M 25 KG C4 556,-<br />

4,0 MM CA 254 M 25 KG C4 556,-<br />

NETTING MED<br />

6 HORISONTALE TRÅDER<br />

PFG212154C2/PFG218576C4/PFG218583C4<br />

90-6-15 3,0 MM 100 M C2 Før 932,-<br />

90-6-15 3,0 MM 100 M C4 Før 972,-<br />

NETTING MED<br />

15 HORISONTALE TRÅDER<br />

PFG212444C2/PFG218606C4/PFG212161C2<br />

100-15-15 3/2 MM 50 M C2 Før 796,-<br />

100-15-15 3/2 MM 100 M C2 Før 1 592,-<br />

90-6-15 3,4 MM 100 M C4 Før 1 372,-<br />

792,-<br />

852,-<br />

1 192,-<br />

100-15-15 3/2 MM 50 M C4 Før 836,-<br />

672,-<br />

1 392,-<br />

732,-<br />

DIVERSE NETTING<br />

PFGRNO2545016626780/PFG166426C2<br />

120-10-15 3/2 MM 50 M C2 932,-<br />

VILTNETTING<br />

200-22-15 2,4/1,9 MM 50 M C2 1 180,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

5


GJERDE | Verktøy<br />

TRÅDSTRAMMER 796,-<br />

441269<br />

KRAMPEPISTOL FS-40<br />

100837<br />

Gassdrevet. For montering<br />

av sauenett/flettverk/streng.<br />

Enkel å ta med. 1100 skudd<br />

pr. gasspatron. 5200 skudd<br />

pr. opplading. Plastkoffert.<br />

2 stk. batterier 1,65Ah.<br />

Batterilader.<br />

7 000,-<br />

GJERDETANG 116,-<br />

98767209<br />

Robust tang av høy kvalitet.<br />

Til god hjelp under gjerding.<br />

HOVTANG TACTIX 76,-<br />

KNIPEX SB<br />

460316<br />

Kraftig knipetang i høykvalitetsstål.<br />

Stor kjeft med avrundede hjørner for<br />

uttrekking av spiker og kramper.<br />

GRIPPLE<br />

Gripple-tang er et kraftfullt<br />

verktøy, gir et trekk på over<br />

300 kg. Brukes med<br />

Gripple trådbindere og til<br />

å stramme opp netting,<br />

glatte tråder og el. gjerde.<br />

Ideell ved reparasjoner og<br />

vedlikehold.<br />

PÅLEDRIVER 24 950,-<br />

EASY PETROL<br />

MT1013822<br />

Bærbar pålebanker som er lett å ta med seg.<br />

Kan brukes til både trepåler, stenger og vinkeljern.<br />

Fra 10-107 mm tykkelse. Ideelt for arbeid i ulendt<br />

terreng, og steder med begrenset tilgjengelighet.<br />

Vekt 15,5 kg. Honda 4-takt motor. Leveres<br />

standard med 78 mm hylse.<br />

GRIPPLE TRÅDBINDER<br />

9794104170/72/73<br />

Fester raskt og enkelt to ståltråder<br />

sammen, uten bruk av verktøy.<br />

1,4-2,2 MM 20 PK 236,-<br />

2,0-3,25 MM 20 PK 260,-<br />

3,25-4,2 MM 10 PK 236,-<br />

ADAPTER 1 810,-<br />

107 MM<br />

MT1013823107<br />

Adapter for 107 mm hylse.<br />

Overgang kamjern.<br />

GRIPPLE TANG TORQ 1 436,-<br />

9794109144<br />

6 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


IMPREGNERT GJERDESTOLPE<br />

GJKL08175CC/GJKL10175CC/GJ06175CC/GJ07175CC<br />

/GJ07200CC/GJ08175CC<br />

Tilbudspris gjelder ved kjøp av hel bunt.<br />

1/2 KL. 8 X 175 CM Før 25,-<br />

300 stk pr bunt<br />

1/2 KL. 10 X 175 CM Før 33,-<br />

200 stk pr bunt<br />

6 X 175 CM Før 26,-<br />

264 stk pr bunt<br />

7 X 175 CM Før 28,50<br />

203 stk pr bunt<br />

7 X 200 CM Før 41,-<br />

203 stk pr bunt<br />

8 X 175 CM Før 41,-<br />

150 stk pr bunt<br />

STOLPEDRIVER 660,-<br />

F017210104<br />

Unikt hjelpemiddel for<br />

å slå ned gjerdestolper<br />

i jorden. Unngår at<br />

stolpen sprekker.<br />

Ø11 cm/Ø13 cm.<br />

26,40<br />

21,60<br />

25,60<br />

33,60<br />

20,-<br />

32,-<br />

IMPREGNERT SPESIALSTOLPE<br />

GJ06250CC/GJ08250CC/GJ10200CC/GJ10250CC<br />

/GJ12250CC/GJ14250CC<br />

6 X 250 CM 51,-<br />

264 stk pr bunt<br />

8 X 250 CM 78,-<br />

81 stk pr bunt<br />

10 X 200 CM 96,-<br />

48 stk pr bunt<br />

10 X 250 CM 100,-<br />

48 stk pr bunt<br />

12 X 250 CM 156,-<br />

38 stk pr bunt<br />

14 X 250 CM 227,-<br />

26 stk pr bunt<br />

GJERDESPETT 796,-<br />

8,5 KG DOVRE<br />

6102499999<br />

Et unikt redskap når<br />

du skal lage hull til<br />

gjerdestolper.<br />

Nyhet!<br />

Stolper | GJERDE<br />

NORSKPRODUSERTE<br />

GJERDESTOLPER AV<br />

MEGET HØY KVALITET<br />

Våre stolper tilfredsstiller de<br />

kravene som stilles i henhold<br />

til NS-EN 351-1 klasse P8.<br />

Tette årringer og små kvister<br />

kjennetegner norsk furu. Dette<br />

gir en meget høy bruddstyrke,<br />

sammenlignet med importert<br />

hurtigvokst furu. Det er og viktig<br />

å være sikker på at stolpene har<br />

riktig impregnering.<br />

Tradisjonelt har vi solgt mye<br />

stolper med diameter på 6 cm og 8<br />

cm. Etter at vi fikk laget en stolpe<br />

på 7 cm, har denne blitt svært<br />

populær. Egenskaper som styrke,<br />

vekt og riktig pris er nok mye av<br />

årsaken til at mange velger denne.<br />

GJERDEKRAMPE<br />

PFP097225C4/PFP218767C4/PFP218774C4/PFP218781C4<br />

/PFP218798C4/PFP077012C4/PFP095009C4<br />

2,5 X 25 MM 1 KG C4 48,-<br />

3,0 X 30 MM 2,5 KG C4 76,-<br />

3,5 X 35 MM 2,5 KG C4 76,-<br />

4,0 X 40 MM 2,5 KG C4 76,-<br />

5,0 X 50 MM 2,5 KG C4 76,-<br />

3,0 X 30 MM 5 KG C4 156,-<br />

4,0 X 40 MM 5 KG C4 156,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

7


GJERDE | Beitegrinder<br />

BEITEGRINDER<br />

Solide og populære beitegrinder<br />

som holder i mange år.<br />

Gunstig pris gjør at det blir<br />

mindre lønnsomt å lage grinder<br />

selv. Monteres på vegg eller<br />

ferdiglaget stolpe med kroker.<br />

Et annet meget godt alternativ<br />

er å bruke impregnert trestolpe<br />

14 x 250 cm og montere på<br />

flattjern med kroker.<br />

BEITEGRIND<br />

F000212209/10/11/12/13/14/16<br />

Kraftige beitegrinder med høyde på 114cm. Leveres i flere lengder med en fjærbelastet låsebolt<br />

og to justerbare øyebolter for oppheng på kroker eller stolpe (kroker/stolpe følger ikke med).<br />

274,5 CM 1 280,-<br />

305 CM 1 380,-<br />

335,5 CM 1 480,-<br />

366 CM 1 580,-<br />

396,5 CM 1 680,-<br />

427 CM 1 780,-<br />

488 CM 1 980,-<br />

LÅSEPINNE 360,-<br />

F016200202<br />

For beitegrind.<br />

STØTTEHJUL 780,-<br />

F016200601<br />

For beitegrind.<br />

SKJØTEKLAFF 540,-<br />

F016200102<br />

For beitegrind, kraftig.<br />

8 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


veshovda GJERDE<br />

Grinder | GJERDE<br />

Nyhet!<br />

PORT KISSING GATE<br />

F010021603<br />

Et godt alternativ til gjerdeklyver.<br />

Monteres inn i gjerde.<br />

Lengde 170cm høyde 110/120cm.<br />

Porten lukkes og låses automatisk.<br />

4 980,-<br />

KROK FOR BEITEGRIND<br />

2 STK 4 HULL PLATE<br />

F016031120<br />

Kroker for oppheng<br />

av beite grind. 2 stk.<br />

240,-<br />

LÅSEBOLT HOLDER<br />

F016200302<br />

Plate med spor for låsebolt.<br />

76,-<br />

SMEKKLÅS<br />

B106006000<br />

Smekklås på plate,<br />

for lukking av beitegrind.<br />

140,-<br />

KROKER FOR BEITEGRIND<br />

PÅ FLATTJERN<br />

F016001220<br />

Kroker for oppheng av beitegrind,<br />

på flattjern. 1 stk.<br />

420,-<br />

KROK FOR BEITEGRIND MED BOLT<br />

B107032010/12<br />

Krok på bolt for oppheng av beitegrind. 1 stk.<br />

200 MM STK 100,-<br />

250 MM STK 148,-<br />

ØYEBOLT<br />

B104122043<br />

22 mm øye, 15 cm til senter. 1 stk.<br />

48,-<br />

FJÆRBELASTET LÅSEBOLT<br />

F016200401<br />

Låsebolt fjærbelastet for grind. 1 stk.<br />

92,-<br />

STOLPE MED KROKER<br />

FOR BEITEGRIND<br />

F017200310<br />

Grindstolpe for oppheng av<br />

beitegrind. L: 2m, Ø11,4cm<br />

660,-<br />

STOLPE MED HULL<br />

FOR BEITEGRINDLÅS<br />

F017200320<br />

Grindstolpe m/hull for låsebolt<br />

for lukking av beitegrind.<br />

L: 2m, Ø11,4cm<br />

596,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

9


ELEKTRISK GJERDE | Apparat<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

GJERDEAPPARAT 10M<br />

92198080<br />

Nettdrevet apparat til korte gjerder (hest).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

1,5/1,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

7.850 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 2,5 km.<br />

896,-<br />

GJERDEAPPARAT 30M<br />

94300010<br />

Nettdrevet apparat til korte og middels<br />

lange gjerder. Viser spenningsnivå med lys.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

3,0/2,0 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 9.000 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 5 km.<br />

1 596-<br />

GJERDEAPPARAT E250M<br />

86167601<br />

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig<br />

undervegetasjon. Det kraftigste som er tillatt.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

25,0/14,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

10.600 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 40 km.<br />

5 996,-<br />

GJERDEAPPARAT E60M<br />

85488720<br />

Nettdrevet apparat til lange gjerder med<br />

kraftig undervegetasjon. To utganger for<br />

strøm (for to gjerder eller stripebeiting).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

6,0/4,5 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 9.500 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 16 km.<br />

2 396,-<br />

GJERDEAPPARAT E120M<br />

85488740<br />

Nettdrevet apparat til lange gjerder med<br />

kraftig undervegetasjon. To utganger for<br />

strøm. Viser spenningsnivå med lys.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

12,0/8,5 Joule, kjører kun full styrke ved<br />

høy belastning (mye vegetasjon). Max<br />

spenning uten belastning 9.500 Volt.<br />

Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 15 km.<br />

4 296,-<br />

10 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Apparat | ELEKTRISK GJERDE<br />

GJERDEAPPARAT E8BM<br />

87881601<br />

Batteri og nettdrevet apparat til korte<br />

gjerder (hest).<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

0,8/0,45 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 7.850 Volt. Max lengde ved<br />

normal motstand/vegetasjon 2 km.<br />

1 096,-<br />

B<br />

A<br />

C<br />

A<br />

GJERDEAPPARAT ESE25BM<br />

87881201<br />

Batteriapparat, som også kan kobles til nettet.<br />

Ekstra sikkerhet om strømmen blir borte.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

2,5/2,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

12.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4,5 km.<br />

2 696,-<br />

A B C<br />

Du får en optimal<br />

kobling med<br />

DeLaval koblingskabler.<br />

Montèr apparatet<br />

slik at du kan se<br />

til det hver dag,<br />

og i henhold til<br />

anvisninger<br />

fra forsikringsselskapet.<br />

Det bør være<br />

minimum 3<br />

jordspyd med<br />

minst 3 meters<br />

mellom rom<br />

uansett gjerdetype.<br />

SIKRERE GJERDER<br />

MED TIDSFORSINKEDE<br />

APPARATER<br />

GJERDEAPPARAT ESE7BS<br />

88859401<br />

Solcelledrevet apparat med integrert<br />

solcellepanel og integrert batteri.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

0,65/0,5 Joule. Max spenning uten belastning<br />

11.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 4,2 km.<br />

3 196,-<br />

DeLaval gjerdeapparater<br />

samsvarer med EU sin sikkerhetsstandard<br />

for elektriske gjerder som<br />

trådte i kraft i oktober 2010. Ifølge<br />

normen må standardenheter i<br />

jouleområdet 5-15 være utstyrt<br />

med effektjustering og forsinkelse<br />

for endrede belastninger, og må<br />

ha en alarmfunksjon. Denne<br />

tidsforsinkelsen sikrer at det er nok<br />

tid til å bevege seg trygt bort<br />

fra gjerdet. Imidlertid, hvis<br />

det er kontakt med gjerdet<br />

over en lengre tidsperiode, vil<br />

pulsfrekvensen<br />

bremses og alarmer utløses.<br />

GJERDEAPPARAT ESE120BM<br />

86673601<br />

Batteri og nettdrevet apparat til middels<br />

lange og lange gjerder.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

12,0/8,0 Joule. Max spenning uten belastning<br />

9.700 Volt. Max lengde ved normal motstand/<br />

vegetasjon 21 km.<br />

4 996,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

11


ELEKTRISK GJERDE | Apparat<br />

D<br />

B<br />

A<br />

C<br />

1 m<br />

SOLCELLEPANEL<br />

10W TIL ESE20BM<br />

64163801<br />

1 656,-<br />

FESTE FOR<br />

SOLCELLEPANEL<br />

10W/20W<br />

86675001<br />

236,-<br />

A<br />

Lag en optimal tilkobling,<br />

med DeLaval tilkoblingskabler.<br />

C<br />

Det bør være minimum<br />

3 jordspyd med minst<br />

3 meters mellomrom<br />

uansett gjerdetype.<br />

SOLCELLEPANEL<br />

2W KIT<br />

94247000<br />

B<br />

Montèr apparatet slik at noen<br />

kan se til det hver dag, eller som<br />

angitt av forsikringsselskapet.<br />

D<br />

Et solcellepanel vedlikeholder<br />

og øker levetiden til batteriet.<br />

Beskytt enheten med en<br />

batterikasse.<br />

SOLCELLEPANEL<br />

20W TIL ESE16BM,<br />

ESE25BM OG ESE50B<br />

86674902<br />

2 296,-<br />

Bestående av et 2W solcelle-panel, et feste for<br />

panelet og et kabelsett. Det er et “klart til bruk”<br />

- sett for å forlenge batteriets levetid.<br />

Passer til både E2B/ESE4B/ESE7BM.<br />

976,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE7BM<br />

88342901<br />

Batteri og nettdrevet apparat. Regulerer<br />

strømforbruk etter behov. Kan kobles til<br />

nett eller solcellepanel.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

0,77/0,60 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 10.000 Volt. Max lengde<br />

ved normal motstand/vegetasjon 5 km.<br />

2 296,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE4B<br />

88859301<br />

Batteridrevet apparat. Regulerer strømforbruk<br />

etter behov. Max ladeenergi/max utgående<br />

energi 0,35/0,25 Joule. Max spenning uten<br />

belastning 9.500 Volt. Max lengde ved normal<br />

motstand/vegetasjon 4 km.<br />

1 496,-<br />

BATTERI ALKALIE<br />

9V 75AH/9V 175AH<br />

90598880/88029101<br />

Alkalisk tørrbatteri meget godt egnet for<br />

elektriske gjerder. 9 Volt, 75 Ahm, 600/1200 Wh.<br />

196,-/336,-<br />

GJERDEAPPARAT ESE20BM<br />

89492401<br />

Batteri og nettdrevet apparat.<br />

Regulerer strømforbruk etter behov.<br />

Max ladeenergi/max utgående energi<br />

2,3/1,8Joule. Max spenning uten belastning<br />

14.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon<br />

4 Km.<br />

2 996,-<br />

BATTERI OPPLADBART<br />

12V 12AH<br />

90632090<br />

Oppladbart batteri for el-gjerde, 12V, 12 Ah.<br />

580,-<br />

12 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


JORD- OG VEGGKABEL<br />

DOBBELTISOLERT<br />

86675501/98767235/88859601<br />

1,6 MM 10 M 72,<br />

1,6 MM 25 M 176,-<br />

2,5 MM 100 M 900,-<br />

JORDSPYD<br />

115 CM<br />

98882440<br />

Vinklet profil gir stor<br />

kontaktflate mot jord,<br />

sikrer jording og gir et<br />

pålitelig gjerdesystem.<br />

76,-<br />

Målere og tilkobling | ELEKTRISK GJERDE<br />

SIGNALLAMPE<br />

FOR ELGJERDE<br />

441223011<br />

Blinker ved hver strømimpuls. Kommer<br />

strømmen under 3000V, slutter den å blinke<br />

og viser at gjerdet ikke lenger er sikkert.<br />

Monter gjerne signallamper på flere steder<br />

på gjerdet, for bedre kontroll. Lampen er<br />

synlig i dagslys. Krever ikke batterier.<br />

196,-<br />

GJERDETESTER<br />

MULTI<br />

85030001<br />

Et supert apparat som viser både spenning<br />

(Volt) og strøm (Ampere). Det viser også<br />

i hvilken retning strømmen går og indikerer<br />

i hvilken retning det er en feil eller kortslutning.<br />

Nyhet!<br />

Legges på gjerdet uten bruk av jordings-pinne.<br />

1 196,-<br />

GJERDETESTER<br />

NØKKELRING<br />

91960701<br />

For rask kontroll av ditt<br />

el-gjerde.Den piper ved god<br />

spenning på gjerdet.<br />

76,-<br />

GJERDETESTER<br />

UTEN JORDINGSPINNE<br />

88343601<br />

Enkel å bruke ved å legge på gjerdetråden.<br />

Viser gjerdets voltstyrke i<br />

6 nivåer, opptil 10.000 Volt.<br />

9 Volts batteri inkludert.<br />

196,-<br />

GJERDETESTER<br />

VOLTMETER DIGITALT<br />

64164301<br />

Viser nøyaktig spenning og<br />

er velegnet for måling av<br />

hvor god jordingen er.<br />

396,-<br />

TILSLUTNING<br />

UNIVERSAL<br />

94247025<br />

84,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

APPARAT TIL TAU 1,5 M<br />

90632014<br />

60,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

BAND TIL BAND 1,5 M<br />

90632016<br />

96,-<br />

TILSLUTNINGSKABEL<br />

APPARAT TIL BAND 1,5 M<br />

90632015<br />

68,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

13


ELEKTRISK GJERDE | Tråd og band<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

GJERDETRÅD<br />

400 M 6TC TOPLINE<br />

449594<br />

6 x 0,25 mm trippelgalvaniserte<br />

ledere<br />

(TriCOND), motstand<br />

0,43 ohm.<br />

236,-<br />

POLYTRÅD<br />

W2 250 M<br />

88153801<br />

Standard tråd, hvit 1CU/2SS. Diameter 1,15 mm,<br />

motstand 0,3 ohm.<br />

132,-<br />

STANDARD<br />

GJERDETRÅD<br />

POLY BWP4<br />

90599610/90599609<br />

Premium flettet tråd, sort/hvit<br />

3CU/1SS. Diameter 3,5 mm,<br />

motstand 0,15 ohm.<br />

200M 408,-<br />

500M 900,-<br />

PREMIUM<br />

TRÅD OG BAND<br />

Hvilke type man skal velge<br />

avhenger av hva en skal bruke<br />

dette til, og hvilke krav en stiller<br />

til kvalitet og levetid.<br />

Jo lenger et el-gjerde skal være<br />

og jo mer undervegitasjon det<br />

er, jo viktigere er det å gå opp på<br />

kvalitet.<br />

Det er to ting som er viktig å<br />

huske på;<br />

Motstand: Jo lavere motstand, jo<br />

bedre leder tråden strømmen, og<br />

jo lenger varer gjerdet.<br />

NETTINGGJERDE<br />

PREMIUM ELEKTRISK<br />

90 CM X 50 M<br />

90601680<br />

Elektrisk nettingjerde for sikker inngjerding av småfe, geit og gris.<br />

Består av 9 horisontale tråder, de 8 øverste strømførende, og vertikale<br />

plastholdere c/c 31cm.<br />

Antall ledere er 3, og motstand 1,0 ohm/m. Nettet er montert på 14 stk<br />

PVC stolper, med en kraftig stålspiss. Vertikale plastpiler for ekstra støtte.<br />

1 096,-<br />

PREMIUM<br />

Type leder: Kobber (CU) er det som<br />

leder strømmen best, men som<br />

tåler minst i forhold til brudd.<br />

Rustfritt stål (SS) er sterkest og<br />

mest holdbar, men ikke like god<br />

strømleder som kobber.<br />

Trippelgalvanisert tråd (TC) er sterkere<br />

enn kobber, og leder strømmen<br />

bedre enn rustfritt,<br />

og er billigere å produsere.<br />

Antall ledere har også betydning<br />

for pris, kvalitet og levetid.<br />

14 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Tråd og band | ELEKTRISK GJERDE<br />

POLYBAND<br />

W10 200 M<br />

88154001<br />

Standard band, hvit 1CU/4SS. Bredde 10 mm,<br />

motstand 0,35 ohm.<br />

Standard tau hvit.<br />

1CU/2SS. Diameter<br />

5 mm, motstand<br />

0,3 ohm.<br />

388,-<br />

192,-<br />

STANDARD<br />

POLYBAND<br />

W20 200 M<br />

88154101<br />

Standard band, hvit 1CU/5SS. Bredde 20 mm,<br />

motstand 0,34 ohm.<br />

264,-<br />

STANDARD<br />

POLYBAND<br />

BWR9<br />

2150004313/2150004314<br />

Premium band, sort/hvit 2CU/7SS.<br />

Bredde 9 mm, motstand 0,06 ohm.<br />

200 M 300,-<br />

400 M 476,-<br />

GJERDEBAND<br />

10 MM 200 M 4TC TOPLINE<br />

449590<br />

4 x 0,25 mm trippelgalvaniserte<br />

ledere<br />

(TriCOND), motstand<br />

0,64 ohm.<br />

136,-<br />

PREMIUM<br />

POLYTAU<br />

BW6 300 M<br />

2150004311<br />

Premium tau, sort/<br />

hvit 2CU/4SS.<br />

Diameter 6 mm,<br />

motstand 0,06 ohm.<br />

732,-<br />

PREMIUM<br />

POLYTAU<br />

W5 300 M<br />

88154501<br />

STANDARD<br />

GJERDETAU<br />

Ø 6 MM 200 M 6TC TOPLINE<br />

449593<br />

6 x 0,25 mm trippelgalvaniserte<br />

ledere<br />

(TriCOND), motstand<br />

0,43 ohm.<br />

316,-<br />

NETTINGGJERDE<br />

ELEKTRISK TOPLINE<br />

90 CM X 50 M<br />

27325<br />

TopLine Plus nettet er spesielt egnet for ujevnt<br />

underlag. Horisontale plast-stivere i stedet for tråd,<br />

for hver 30 cm, sikrer stabilitet i kupert og ujevnt<br />

terreng.<br />

Høyde 90 cm (7 horisontale tråder) og lengde 50<br />

meter. Forsterket streng øverst, økt ledningsevne<br />

takket være bruken av 5 rustfrie tråder og en<br />

tinnbelagt kobbertråd.<br />

880,-<br />

GJERDEWIRE<br />

1,5 MM 300 M<br />

98800802<br />

252,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

15


ELEKTRISK GJERDE | Stolper<br />

STOLPER<br />

Hvilken stolpe man skal velge avhenger av grunnforholdene,<br />

hvor ofte gjerdet skal flyttes og type dyr som skal inngjerdes.<br />

FJÆRSTÅLSTOLPER<br />

Fjærstålstolper brukes<br />

til flyttbare gjerder og er<br />

enklere å bruke enn de<br />

andre stolpene dersom<br />

bakken er hard.<br />

GLASSFIBERSTOLPER<br />

Glassfiber er et moderne<br />

stolpemateriale. De er<br />

enkle å tråkke ned<br />

i bakken. Har lav vekt<br />

og synes godt.<br />

PLASTSTOLPER<br />

Produsert i holdbart<br />

materiale med flere faste<br />

isolatorer. Foten har en<br />

metallspiss som<br />

effektivt kan tråkkes ned<br />

i bakken.<br />

PR STK!<br />

PR STK!<br />

PAKKE<br />

à 5 STK!<br />

FJÆRSTÅLSTOLPE 30,-<br />

105 CM M/TOPPISOLATOR<br />

94247060<br />

Fjærstolper benyttes til flyttbart<br />

gjerde, også der hvor bakken er<br />

hard. Kan lett monteres på ekstra<br />

isolatorer, dersom en ønsker å<br />

bruke flere tråder.<br />

EKSTRA ISOLATOR 112,-<br />

FOR FJÆRSTÅLSTOLPE 25 PK<br />

94247061<br />

GLASSFIBERSTOLPE 34,-<br />

110 CM BWP110<br />

97270462<br />

150 CM BWP150 52,-<br />

97270463<br />

EKSTRA ISOLATOR 96,-<br />

TIL GLASSFIBERSTOLPE 25 PK<br />

97270480<br />

PLASTSTOLPE<br />

88600301/94247040/87896404/05<br />

105 CM STANDARD 20,-<br />

140 CM STANDARD 26,-<br />

115 CM PREMIUM 28,-<br />

145 CM PREMIUM 42,-<br />

GJERDEKLUBBE<br />

MED TRESKAFT<br />

97270441/42<br />

3 KG 356,-<br />

5 KG 436,-<br />

PLASTSTOLPE 5 PK<br />

44491/443493<br />

105 CM DOBBEL FOT 80,-<br />

156 CM DOBBEL FOT 112,-<br />

16 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Isolatorer | ELEKTRISK GJERDE<br />

RINGISOLATOR 184,-<br />

100 STK<br />

443141003E<br />

Galvanisert gjennomgående<br />

skrue for ekstra styrke.<br />

Følger med universaltrekker.<br />

Storfé<br />

ANBEFALT HØYDE<br />

OG ANTALL TRÅDER<br />

PÅ ELEKTRISK GJERDE<br />

TIL STORFE, HEST<br />

OG SMÅFE<br />

RINGISOLATOR<br />

91960704/94247050<br />

For tråd og tau opptil 4 mm.<br />

STANDARD 120 STK 188,-<br />

STANDARD 25 STK 44,-<br />

ISOLATORTREKKER 84,-<br />

UNIVERSAL<br />

87896601<br />

Hest<br />

Sau<br />

DISTANSEISOLATOR 84,-<br />

10 STK<br />

87896001<br />

For montering av elektrisk tråd på toppen<br />

av netting gjerde for bedre avstand mellom<br />

disse. Tau/tråd opp til 6mm. L: 20cm.<br />

RINGISOLATOR 184,-<br />

KRAFTIG 25 STK<br />

94247051<br />

Supersterk ringisolator i polykarbonat. Med<br />

gjennomgående skrue. For band opp til 10 mm,<br />

ståltråd opp til 2 mm.<br />

RINGISOLATOR 464,-<br />

PREMIUM 180 STK<br />

88248803<br />

Sterk ringisolator med god<br />

isoleringsevne. For ståltråd, tau<br />

og band opp til 12 mm bredde.<br />

ISOLATOR U/SPIKER 96,-<br />

100 STK<br />

97270517<br />

ISOLATORKNOPP 60,-<br />

50 STK<br />

98882433<br />

HJØRNE/SLUTTISOLATOR 176,-<br />

PRO F/BAND 5 STK<br />

90632031<br />

Sterk isolator som låser<br />

gjerdebandet.<br />

Maks. band 40 mm.<br />

Grindplater i 5 pk<br />

kan kjøpes i tillegg.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

17


ELEKTRISK GJERDE | Tilbehør<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

TRÅD- OG TAUSKJØT<br />

4 MM 5 STK 40,-<br />

87050701<br />

6 MM 5 STK 52,-<br />

87050702<br />

BRYTER F/ELEKTRISK GJERDE<br />

AKO<br />

44607011<br />

Praktisk på/av og omkoblingsbryter med<br />

fire innstillinger. Gir enkelt bytte mellom<br />

to separate gjerdesystemer, eller begge<br />

på samtidig. Enkelt<br />

å skru av strømmen<br />

for vedlikehold<br />

når en har lange<br />

avstander.<br />

96,-<br />

TRÅDKOBLING 72,-<br />

5 STK<br />

97271719<br />

En skrukobling som sikrer meget god og sikker<br />

strømforbindelse mellom jord- og veggkabel,<br />

ståltråd, gjerdewire og annen tråd.<br />

TORDENVÆRBESKYTTELSE<br />

98872010<br />

Overspenningsvern reduserer<br />

risikoen for at lyn ødelegger<br />

gjerdeapparatet. Monteres mellom<br />

+ på apparat og gjerdetråd, og<br />

forankres i det ene jordspydet.<br />

136,-<br />

TAUSKJØT 100,-<br />

5 STK<br />

90601982<br />

For tau opp til Ø 6 mm.<br />

BANDSKJØT 72,-<br />

OPPTIL 20 MM 10 STK<br />

88338601<br />

Sikrer god kontakt med<br />

ledere ved skjøting.<br />

KOMBIVINDE STOR<br />

Stor vinde spesielt tilpasset til å rulle inn og ut<br />

polytråd og band. Ulik kapasitet i forhold til type,<br />

opptil 1500 m band og 4000 m tråd. Vinden<br />

er utstyrt med brems.<br />

SPOLE 240,-<br />

85030005<br />

HOLDER 196,-<br />

85030006<br />

KOMBIVINDE LITEN<br />

En lettvektsvinde som forenkler opprulling og<br />

uttrekking av poly-tråd og band. Den rommer ca<br />

2000 m tråd (2 mm) eller ca. 600 m band (12 mm).<br />

SPOLE 152,-<br />

94247005<br />

HOLDER 168,-<br />

94247006<br />

TVINNET TRÅDSTRAMMER 48,-<br />

2 STK<br />

88339201<br />

Passer for polytråd/-tau opp til 6 mm<br />

og band opptil 20 mm.<br />

TRÅDSTRAMMER 68,-<br />

STAR 2 STK<br />

94247022<br />

Forenkler arbeidet med å stramme galvanisert<br />

ståltråd. For tråd og tau opptil 6 mm og band<br />

opptil 12 mm.<br />

HÅNDTAK 136,-<br />

FOR TRÅDSTRAMMER STAR<br />

98882441<br />

Gir ekstra kraft ved stramming og kan hektes på<br />

ståltråden for enklere å låse fast strammeren.<br />

18 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


HJØRNEISOLATOR 80,-<br />

10 STK<br />

98882430<br />

Sterk og holdbar hjørneisolator for ståltråd.<br />

ISOLATORRØR 236,-<br />

25 M<br />

91960708<br />

For ståltråd.<br />

Tilbehør | ELEKTRISK GJERDE<br />

EL-GJERDESKOLEN<br />

På denne nettsiden<br />

finner du mye informasjon<br />

om el-gjerde. Hvordan et<br />

el-gjerde fungerer og hvilke<br />

produkter en bør velge.<br />

Her finner du også mange<br />

gode og nyttige tips.<br />

EL-GJERDESKOLEN:<br />

delaval.no/el-gjerdeskolen<br />

ELEKTRISK FLEXIGRIND 280,-<br />

7,5 M 6 MM TAU<br />

441299011<br />

Automatisk opprulling ved åpning.<br />

Festes til trestolpe med to medfølgende<br />

treskruer.<br />

GRIND ELASTISK 180,-<br />

STANDARD<br />

97271433<br />

Sikker og dyrevennlig grind. Elastisk,<br />

strømførende tau. Til grinder opptil 4.9 m.<br />

FJÆRGRIND 68,-<br />

97271430<br />

Tilpasser seg etter åpningens bredde. Maks. 4,5 m.<br />

GRINDHÅNDTAK 20,-<br />

STANDARD<br />

90632055<br />

GRINDHÅNDTAK FOR BAND 36,-<br />

88343201<br />

Beregnet for bruk av gjerdeband.<br />

GRINDHÅNDTAK 24,-<br />

STANDARD ROSA/GUL<br />

86674601/02<br />

DeLaval standard grindhåndtak, rosa, gul.<br />

Gjerdetilbehør som gir god funksjon.<br />

GRINDHÅNDTAK 36,-<br />

BLÅ MED TRYKKFJÆR<br />

94247069<br />

Ekstra solid grindhåndtak av polykarbonat.<br />

Gjennomsiktig for enkel kontroll. Slitesterk<br />

og holdbar trykkfjær.<br />

GRINDISOLATOR 40,-<br />

KRAFTIG 4 STK<br />

90632051<br />

HURTIGKOBLING 56,-<br />

FOR BAND/WIRE<br />

441209041<br />

GRINDPLATE BAND 104,-<br />

10-40 MM 5 STK<br />

90632013<br />

Platen hindrer slitasje på bandet ved åpning og<br />

lukking av grind. Platen sørger for at bandet hele<br />

tiden sitter stramt og at det har god forbindelse.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

19


ELEKTRISK GJERDE<br />

VINDE 1 420,-<br />

FOR GALVANISERT TRÅD<br />

98964680<br />

Spesialutviklet vinde for uttrekking av forstrekt<br />

gjerdetråd. Innebygget brems gjør at tråden<br />

ikke ruller ut av seg selv. Gjør det mye enklere<br />

å håndtere tråden.<br />

FJÆR 100,-<br />

TIL STREKKING AV STÅLTRÅD<br />

90601980<br />

Til spenningsregulering av galvanisert tråd.<br />

STÅLTRÅD<br />

Normalgalvanisert ståltråd. En tradisjonell, myk<br />

ståltråd beregnet på permanente el-gjerder.<br />

Ca. 60 gr zink/m². Finnes i to forskjellige diametre<br />

og leveres i kveiler på ca. 5 kg.<br />

1,4 MM 410 M<br />

98800912<br />

192,-<br />

1,8 MM 250 M<br />

85488710<br />

188,-<br />

GJERDETRÅD<br />

Forstrukket ståltråd, trippelgalvanisert, til<br />

permanente gjerder. Er brukt på gjerder<br />

som har stått i mer enn 20 år.<br />

2,0 MM 1025 M 25 KG<br />

98800902<br />

836,-<br />

2,5 MM 650 M 25 KG<br />

98800903<br />

836,-<br />

VARSELSKILT 96,-<br />

4 STK<br />

85488701<br />

20 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


GJERDEPÅLE 84,-<br />

KOMPOSITT 25 MM 1,5 M<br />

150700<br />

ELEKTRISK GJERDE<br />

En lett gjerdepåle, veier kun 1 kg. laget for<br />

norske forhold. Bunter på 20 stk.<br />

Nyhet!<br />

MINI ISOLATOR 24,-<br />

VESHOVDA PR STK<br />

150675<br />

MAXI ISOLATOR 60,-<br />

VESHOVDA PR STK<br />

150685<br />

STRAMMEVERKTØY 300,-<br />

VESHOVDA<br />

150692<br />

KAMSTÅL<br />

VESHOVDA<br />

150600/01/02<br />

1,5 M 64,-<br />

2 M 80,-<br />

2,5 M 100,-<br />

PROFFSKRÅSTAG GALV 188,-<br />

VESHOVDA<br />

150694<br />

SKRUER 200,-<br />

6X60 A2 TX25 100 STK<br />

100110<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

21


STORFÉ | Grinder og fangbokser<br />

Storfé<br />

GRIND FOR FIKSERING AV<br />

STORFE UNDER KALVING<br />

305 CM LANG<br />

F040201320<br />

Nyhet!<br />

Med denne grinden kan kua bli fiksert<br />

ved behov for hjelp under kalving. Tre<br />

avtakbare rør slik at kalven kan drikke,<br />

eller dersom behov for keisersnitt.<br />

Fjernbetjent åpning av fanglås for økt<br />

sikkerhet.<br />

6 980,-<br />

22 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Grinder og fangbokser | STORFÉ<br />

GRIND STORFÉ MED DØR<br />

F040200410<br />

Lengde 305 cm. 105 cm bred og 190 cm høy døråpning.<br />

3 640,-<br />

GRINDER<br />

FOR STORFE<br />

Ved handtering av storfe er<br />

sikkerhet viktig. Solide og stabile<br />

grinder og fang-garder er en god<br />

investering.<br />

En solid fanggarde forenkler<br />

arbeidet med å fange og handtere<br />

store dyr, og øker sikkerheten både<br />

for dyr og mennesker.<br />

KOBLINGSBOLT/<br />

JORDSPYD<br />

F040201501<br />

For storfégrind.<br />

140 cm.<br />

140,-<br />

GRIND FOR STORFÉ<br />

F040200208/210<br />

244 CM 1 540,- 305 CM 1 740,-<br />

STOLPE<br />

FOR STORFÉGRIND<br />

F040202008<br />

Stolpe for permanent montering.<br />

Koblingsører på to sider.<br />

10x10x198 cm.<br />

1 080,-<br />

AVSTANDSHOLDER<br />

UTEN PORT<br />

BREDDE 81,5 CM<br />

F040200601<br />

Sikrer at grindene<br />

i drivgangen<br />

står stabilt.<br />

B: 81,5cm<br />

H: 190,5cm<br />

1 280,-<br />

VEGGFESTE<br />

FOR STORFÉGRIND<br />

F016001223<br />

Veggfeste med tre festehull,<br />

og koblingsører. 128 cm.<br />

320,-<br />

HANDTERINGSSYSTEM<br />

FOR STORFÉ, KOMPLETT<br />

F040202501<br />

19 980,-<br />

SETTET BESTÅR AV:<br />

10 stk grinder for storfe 305 cm<br />

15 stk koblingsbolter<br />

1 stk avstandsholder 84 cm<br />

1 stk avstandsholder m/port 84 cm<br />

1 stk avstandsholder m/port 157,5 cm<br />

AVSTANDSHOLDER<br />

MED PORT<br />

HØYDE 190,5 CM<br />

Sikrer at grindene<br />

i drivgangen står<br />

stabilt. H: 190,5cm<br />

BREDDE 84 CM<br />

F040200602<br />

2 640,-<br />

BREDDE 157,5 CM<br />

F040200702<br />

3 220,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

23


STORFÉ | Fangbokser<br />

FANGBOKSER<br />

Det blir mer og mer aktuelt<br />

med fangbokser til storfe.<br />

Gjelder både for de som har<br />

løsdriftsfjøs, og for de som driver med<br />

ammeku. Dette er en sikker måte å<br />

holde dyret fiksert på, ved undersøkelse<br />

eller behandling. Kan påmonteres vekt<br />

og klauvskjæringsutstyr. Sammen med<br />

en fang-garde, blir dette et komplett<br />

system.<br />

HENGSLESETT<br />

FOR FANGBOKS 4 STK<br />

F040201505<br />

496,-<br />

HODELØFTER<br />

FOR FANGBOKS CHIEFTAIN<br />

F045220018<br />

Monteres på Chieftain fangboks.<br />

Løfter og fikserer hodet ved kontroll,<br />

behandling og merking. Gir økt sikkerhet.<br />

6 480,-<br />

FANGBOKS STORFÈ<br />

CRUSADER PLUS CRUS<br />

F045201203<br />

En solid og prisgunstig boks. Fire avtagbare<br />

skinner på sidene, som gir god tilkomst til<br />

dyret. Kan påmonteres klauvskjæringsutstyr.<br />

Braketter i overkant for flytting med pallegaffel.<br />

L: 262cm B: 84cm H: 190cm.<br />

Før 25 980,-<br />

21 980,-<br />

FANGBOKS STORFÉ<br />

CHIEFTAIN<br />

F045200615<br />

Premium-modell med flatt gulv. To sidedører på<br />

hver side, i full høyde. Ekstra avtagbar skinne,<br />

slik at dyret ikke svinger ut når dørene er åpne.<br />

Kan påmonteres klauvskjæringsutstyr. Braketter<br />

i toppen for enkel flytting av boksen med pallegaffel.<br />

L: 274cm B: 84cm H: 190cm.<br />

Før 35 980,-<br />

29 980,-<br />

FANGBOKS<br />

FORLENGER<br />

MED SKYVEPORT<br />

F045202002<br />

12 980,-<br />

SKYVEPORT<br />

FOR STORFE<br />

F040200801<br />

6 980,-<br />

24 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


FLYTTBAR GRIND<br />

240 X 160/172 CM<br />

442591<br />

1 196,-<br />

300 X 160/172 CM<br />

442592<br />

1 396,-<br />

10% RABATT<br />

ved kjøp av 9 stk.<br />

Flyttbare grinder| STORFÉ<br />

FLYTTBARE GRINDER<br />

Perfekt for bygging av<br />

inngjerdning for storfe og hest.<br />

Høyden på øvre rør er 1,6 m<br />

Total høyde er 1,7 m<br />

Avstand mellom rør er 20 cm<br />

Vekt grind 240 cm: 27 kg<br />

Vekt grind 300 cm: 35 kg<br />

Vekt grind m/port 240 cm: 43 kg<br />

Vekt grind m/port 300 cm: 47 kg<br />

Grindene festes sammen med<br />

kjettinger, og hurtigfestet gjør det<br />

raskt og enkelt å koble sammen.<br />

Buede føtter sikrer god stabilitet.<br />

Sikkerhetsbuer på toppen forhindrer at<br />

dyr sklir mellom grindene, om de prøver<br />

å komme over. Galvaniserte rør.<br />

Det er en fordel at en fang-garde har et<br />

eller helst flere faste fester i bakken eller<br />

i vegg, slik at den ikke flytter seg når<br />

dyrene presser på eller blir skremt. Aller<br />

best er det om en får til en løsning med<br />

en permanent fastmontert garde.<br />

FLYTTBAR GRIND<br />

MED PORT<br />

240 X 221/160 CM<br />

442594<br />

1 956,-<br />

300 X 221/160 CM<br />

442595<br />

2 256,-<br />

FLYTTBAR GRIND<br />

MED KALVEGJØMME 300 X 172 CM<br />

442624<br />

1 896,-<br />

Nyhet!<br />

KLAUVSKJÆRINGSUTSTYR<br />

TIL FANGBOKS<br />

F045210001<br />

Komplett pakke med det<br />

som trengs til praktisk og<br />

forvarlig klauvskjæring.<br />

9 980,-<br />

VEKT FOR FANGBOKS<br />

ELEKTRONISK<br />

F047200230<br />

17 980,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

25


STORFÉ | Fôrhekker<br />

KRAFTFÔRAUTOMAT FOR KALV<br />

F030202507<br />

Ny kraftig modell, som har tatt med det beste fra gammel modell, og blitt tilført noen endringer og<br />

forbedringer. Beholderen er integrert i enheten på en måte som gir ytterligere stivhet og styrke.<br />

Beholder på hele 725 liter. Lokket løftes og skyves forover, som gir god tilgang til påfyll av kraftfor.<br />

Sikker lås. Mange innstillingsmuligheter på inngang for kalv. 3 høyde innstillinger og 2 bredde innstillinger,<br />

enkel og sikker låsing. Leveres med trepunktsfeste, og ører for pallegaffel, for transport på korte avstander<br />

(når den er tom). Høyde 135,5 cm, bredde 250,0 cm, dybde 187,5 cm.<br />

Før 15 980,-<br />

14 980,-<br />

FÒRHEKKER<br />

FOR STORFÈ<br />

Ulike typer til ulike bruksområder.<br />

Har en dyr med horn<br />

bør en bruke forhekk uten toppring.<br />

Ønsker en å bruke forhekk til hest,<br />

må en være obs på at hester lett<br />

blir skremt av lyder, og det er en viss<br />

fare for at det kan oppstå skade ved<br />

bruk av forhekk. Hest skal ha forhekk<br />

uten toppring. Pass på å sette<br />

forhekken på en tørr plass, gjerne litt<br />

høyt i terrenget.<br />

FÔRHEKK STORFÉ<br />

MED TOPPRING<br />

F030200001<br />

213,5 cm diameter. H: 129,5 cm.<br />

20 spiseplasser.<br />

3 396,-<br />

FÔRHEKK STORFÉ<br />

MED TOPPRING<br />

KRAFTIG UTFØRELSE<br />

F030200003<br />

FÔRHEKK STORFÉ<br />

UTEN TOPPRING KRAFTIG<br />

F030200024<br />

Kraftig utførelse.<br />

12 spiseplasser.<br />

5 996,-<br />

231,5 cm diameter H: 145 cm.<br />

4 196,-<br />

FÔRKORG STORFÉ<br />

MED FANGHEKK OG TAK<br />

291294<br />

Galvanisert forkorg med tak og<br />

fanghekk for storfè uten horn.<br />

12 spiseplasser. To sider kan<br />

åpnes for innlegging av fôr.<br />

Innvendig ca. 1,9x1,9 meter.<br />

Leveres som byggesett.<br />

19 980,-<br />

FÔRKORG STORFÉ<br />

291289<br />

Galvanisert forkorg med tak,<br />

12 spiseplasser. To sider kan<br />

åpnes for innlegging av<br />

fôr. Justerbar høyde.<br />

Innvendig ca. 2x2 meter.<br />

Leveres som byggesett.<br />

13 980,-<br />

26 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Drikkekar ute | STORFÉ<br />

SLANGE<br />

FOR IBC CONTAINER<br />

221980<br />

Fleksibel armert slange for å koble<br />

drikkeutstyr til IBC container. 70 cm.<br />

396,-<br />

BASISFEEDER<br />

FOR SAU/STORFÉ<br />

2504913<br />

Til sau og storfe på beite. Gummiplate på toppen<br />

beskytter mot avføring og regn, dyrene løfter<br />

denne opp med hodet.<br />

1 896,-<br />

NIVÅREGULATOR<br />

UNIVERSAL 12 L/MIN<br />

98908280<br />

288,-<br />

FLOTTØR<br />

UNIVERSAL<br />

222905<br />

260,-<br />

DRIKKEKAR P400<br />

400 L PLAST UTEN VENTIL<br />

90561115<br />

UV-bestandig plastmateriale. Enkel<br />

å rengjøre m/store dreneringshull. Flottør<br />

for automatisk etterfylling kan monteres.<br />

2 996,-<br />

FLOTTØRVENTIL<br />

TIL DRIKKEKAR P400<br />

4781143504<br />

272,-<br />

VANN- OG FÔRBØTTE 45 L<br />

323539<br />

Laget av stabil og støtsikker plast.<br />

Mange bruksområder.<br />

132,-<br />

DRIKKEKAR<br />

223518<br />

102x73x36 cm. 150 liter.<br />

1 096,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

27


STORFÉ | Kalving<br />

KALVEUTTREKKER 2020<br />

MED PLASTIKKHODE<br />

10121<br />

Robust plastikkhode. Svært enkel å betjene.<br />

Hurtig utløser for optimal sikkerhet.<br />

2 480,-<br />

KALVEUTTREKKER<br />

160 CM VING RUSTFRI<br />

1045<br />

Rustfri kalveuttrekker som er solid og varig.<br />

Trekkraft kan utløses umiddelbart ved behov.<br />

3 680,-<br />

FREMFALLSELE KU<br />

1031<br />

Sele laget av nylon og skinn.<br />

580,-<br />

HÅNDTAK FOR KALVINGHJELP<br />

PR STK RUSTFRI<br />

180265<br />

196,-<br />

BELTE FOR KALVINGHJELP<br />

MED KROKER<br />

180203<br />

340,-<br />

KJETTING FOR KALVINGHJELP<br />

1,5 M A2 STD RUSTFRI<br />

180225<br />

380,-<br />

FØDSELSKJETTING<br />

180227<br />

Kjetting med to håndtak. 1,3 meter, forniklet.<br />

660,-<br />

ENGANGSHANSKER<br />

MED KRAGE 50 STK SMALL/LARGE<br />

260726/27<br />

Hansken er utstyrt med halskrage<br />

slik at den er selvholdende, og<br />

skulderen er dekket av hansken.<br />

168,-<br />

GLIDEMIDDEL VETGEL 1 L<br />

180525<br />

Glidemiddel til bruk ved<br />

fødselshjelp og inseminasjon.<br />

68,-<br />

TAU 130 CM<br />

FOR FØDSELSHJELP<br />

10259<br />

Mykt vevd tau, med<br />

løkke i begge ender.<br />

96,-<br />

ELEKTRISK HEIS<br />

125/250 KG<br />

37123<br />

Elektrisk vinsj for løfting av<br />

varer. Konsoll i pulverlakkert<br />

stålplate. 3 gir for nøyaktig<br />

styring av løftehøyden.<br />

Automatisk brems for sikker<br />

låsing av last. Inklusiv feste<br />

for elektrisk heis.<br />

1 036,-<br />

Nyhet!<br />

Elektrisk heis montert på en svingarm,<br />

sammen med en vekt og veiebøyle, gir et<br />

enkelt system for å veie nyfødte kalver.<br />

SVINGARM FOR<br />

ELEKTRISK HEIS<br />

37122<br />

Svingarm for festing til runde rør<br />

(max 50mm). Avstand fra vegg<br />

750-1100mm. Belastning 250-600<br />

kg avhengig av avstand fra rørfeste.<br />

Dreieområde +/- 45 grader.<br />

436,-<br />

28 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Kalvehytte | STORFÉ<br />

KALVETEPPE<br />

DELAVAL<br />

88267302/01<br />

Trelags vannavstøtende<br />

kalveteppe. Kan vaskes i maskin.<br />

Passer til kalver.<br />

20-35 KG 340,-<br />

30-60 KG 388,-<br />

KALVEHYTTE PE UV+<br />

UTEN FORGÅRD<br />

14565<br />

Kalvehytten er laget av høykvalitets,<br />

støtsikker HDPE plast<br />

med integrert UV-stabilisatorer.<br />

Dette gir høy stabilitet og holdbarhet.<br />

Bøtter, fôrautomat og innvendig<br />

høyhekk er ikke inkludert.<br />

Lengde 205 cm. Bredde 115 cm.<br />

Høyde 135 cm.<br />

3 996,-<br />

KALVETEPPE<br />

70/80 CM<br />

14148/14149<br />

296,-<br />

TIPS<br />

Det er viktig å gi kalven en<br />

god start. En kalv skal ha det<br />

lunt, tørt og ikke fryse.<br />

Lune kalvehytter og mye tørr<br />

halm er et godt utgangspunkt.<br />

Plastgardin gir en ekstra<br />

beskyttelse mot regn og kulde.<br />

Det kan være en god investering<br />

å bruke kalveteppe de første ukene,<br />

spesielt når det er kaldt, eller mye<br />

vind og regn.<br />

FORGÅRD<br />

TIL KALVEHYTTE<br />

145620<br />

Bøtter og fôrautomat<br />

er ikke inkludert.<br />

Lengde 150 cm.<br />

Bredde 110 cm.<br />

Høyde 96 cm.<br />

1 980,-<br />

HØYHEKK<br />

TIL KALVEHYTTE PE<br />

3269<br />

Beskytter mot regn og kulde. Monteresi hytten,<br />

adkomst fra lufteluke bak. Mål: 50 x 35 x 22 cm.<br />

220,-<br />

DØR OG HJULSETT<br />

TIL KALVEHYTTE PE<br />

14568<br />

Et alternativ når en ikke<br />

velger tilhørende forgård.<br />

1 260,-<br />

PLASTGARDING<br />

TIL KALVEHYTTE PE<br />

14396<br />

Beskytter mot regn og kulde.<br />

Henges opp i ventilasjonsåpningene.<br />

560,-<br />

FÒRAUTOMAT<br />

FOR KALVEHYTTE<br />

14435<br />

636,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

29


STORFÉ | Rekvisita kalv – fôring<br />

STARTSETT RÅMELK<br />

10 POSER, EN SMOKK OG EN SONDE<br />

14640<br />

Optimal måte å handtere råmelk på. Aluminium poser<br />

(4 liter) er lett å fylle, og kan pasteurisert (valgfritt),<br />

fryses og varmes opp uten problemer. Når en skal fore<br />

kalven, er det bare å skru på smokk eller sonde, direkte<br />

på posene.<br />

236,-<br />

BAG<br />

FOR RÅMELKPOSER<br />

14646<br />

Bagen holder melken varm<br />

lenger og gjør fôringen<br />

enklere.<br />

236,-<br />

HOLDER<br />

FOR RÅMELKPOSER<br />

14647<br />

156,-<br />

STARTFÔRING<br />

AV KALV<br />

Råmelk har en høyere prosentandel<br />

av immunglobuliner og<br />

næringsstoffer, enn normal kumelk.<br />

Derfor er fôring med råmelk i løpet<br />

av de første dagene av livet, fra<br />

umiddelbart etter fødselen, avgjørende<br />

for videre utvikling. Kvaliteten på<br />

råmelken varierer, og det er viktig at<br />

den nyfødte kalven får i seg større<br />

mengder av høykvalitets råmelk straks.<br />

KALVEFLASKE MED SONDE<br />

For nødfôring av nyfødte kalver<br />

som ikke vil drikke.<br />

SPEEDY DRE 2,5 L<br />

86703101<br />

360,-<br />

SPEEDY DRE 4,0 L<br />

86703102<br />

480,-<br />

RESERVESONDE<br />

86703103<br />

148,-<br />

EKSTRA RÅMELKSPOSER<br />

5 STK<br />

14642<br />

108,-<br />

KALVEFLASKE<br />

SPEEDY FEEDER 2,5 L<br />

86703201<br />

260,-<br />

SPEEDY FEEDER 4,0 L<br />

86703202<br />

396,-<br />

RESERVESMOKK<br />

MED KORK<br />

86703203<br />

140,-<br />

SMOKK<br />

FOR RÅMELKPOSER<br />

14644<br />

44,-<br />

SONDE<br />

FOR RÅMELKPOSER<br />

14648<br />

76,-<br />

KOLOSTROMETER<br />

RÅMELKSTESTER SETT<br />

290855<br />

Brukes til måling av<br />

immunglobulin G innhold i<br />

råmelk. Viktig at temperaturen<br />

på melka er 20 grader ved<br />

avlesing på denne type<br />

råmelktester.<br />

180,-<br />

REFRAKTOMETER<br />

DIGITAL<br />

290015<br />

Digital refraktometer gir en meget<br />

rask og pålitelig måling av kvaliteten<br />

på råmelk, og dermed en god<br />

indikasjon på hva som er god nok<br />

melk for kalven.<br />

1 996,-<br />

Nyhet!<br />

Vurdering av resultat:<br />

Refraktometer måler den totale<br />

immunoglobulin-konsentrasjon<br />

i råmelk. Kvaliteten av colostrum<br />

måles i prosent med en «cut-offverdi»<br />

på 22%. En IgG konsentrasjon<br />

på 22% eller over betraktes som en<br />

colostrum av god kvalitet og svarer<br />

til en IgG på 50g/l.<br />

REFRAKTOMETER<br />

RÅMELK BRIX SKALA<br />

290017<br />

Håndholdt refraktometer til vurdering av kvaliteten<br />

på råmelk. Refraktometeret er enkelt i bruk. Plaser<br />

1-2 dråper råmelk på platen, lukk dekselet<br />

og avles deretter IgG konsentrasjonen.<br />

596,-<br />

30 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


MELKEBAR<br />

1 SMOKK N1 4 L<br />

87180101<br />

236,-<br />

MELKEBAR<br />

3 SMOKKER DELT CN3 16 L<br />

87180201<br />

864,-<br />

Rekvisita kalv – fôring | STORFÉ<br />

KALVEBØTTE 8 L<br />

97107580<br />

Produsert i kraftig<br />

blå plast m/smokk.<br />

120-<br />

Det å la kalven få suge fra<br />

smokk stimulerer spyttproduksjonen.<br />

Enkel tilgang<br />

til melka, og en veldig naturtro<br />

sugeopplevelse – takket være<br />

de rosa smokkene som er<br />

utformet som spener.<br />

SMOKKKER<br />

(PEACH TEAT) 10 STK<br />

87188201<br />

Smokk til kalvemelkebar<br />

N1, N3, N5.<br />

384,-<br />

MELKEBAR<br />

5 SMOKKER N5 30 L<br />

89093401<br />

1 032,-<br />

KALVESMOKK<br />

FOR BAMBI-FEED<br />

97105501<br />

24,-<br />

PAKNING<br />

BLÅ FOR DRIKKEBØTTE<br />

4 MM 5 PK<br />

14805<br />

20-<br />

KRAFTFÔRFLASKE<br />

1428<br />

Komplett m/smokk og plastikkbrakett.<br />

Kapasitet 4 L. Beregnet for kalver fra<br />

2. dag opp til 3 mnd.<br />

180,-<br />

LOKK TIL KRAFTFÔRFLASKE<br />

14280<br />

20,-<br />

METALLHOLDER<br />

FOR KRAFTÔRFLASKE<br />

1437<br />

100,-<br />

KALVESMOKK<br />

FOR BØTTE 3 PK<br />

14533<br />

HVIT 36,-<br />

1473<br />

RØD 40,-<br />

SMOKK<br />

FOR KRAFTFÔRFLASKE<br />

1429<br />

32,-<br />

FLASKE<br />

MED SMOKK<br />

FOR KALV<br />

97105702<br />

76,-<br />

SMOKK FOR MELK<br />

TIL KRAFTFÔRFLASKE<br />

1432<br />

28,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

31


STORFÉ | Rekvisita kalv<br />

TERMOMETER<br />

FOR MÅLING AV VÆSKER<br />

86922401<br />

Tåler koking (opptil 110 gr. c).<br />

Med opphengsøye.<br />

Uten kvikksølv.<br />

116,-<br />

KALVEDRIKKEVARMER<br />

DIGITAL CMHD1700<br />

64097401<br />

Kalvedrikkevarmer med digitalt<br />

display, noe som gjør det enklere<br />

å stille inn ønsket<br />

temperatur<br />

(35-45 grader).<br />

Gir et lydsignal når<br />

innstilt temperatur er<br />

nådd. Kolben har et<br />

"non-stick" belegg som gjør<br />

den enkel å holde ren.<br />

2 396,-<br />

Nyhet!<br />

KALVESKÅL<br />

4 L RUSTFRI<br />

97105008<br />

Rustfritt kar, 4 liter, med mange bruksområder,<br />

for eksempel fôring av kalver. Hygienisk og enkel<br />

å rengjøre. Spesielt feste for montering på<br />

kalvebokser kan leveres.<br />

132,-<br />

HOLDER<br />

TIL KALVESKÅL<br />

97105292<br />

140,-<br />

HOLDER<br />

FOR KALVEBØTTE<br />

97105280<br />

104,-<br />

PLASTBØTTE<br />

MED STÅLHANK PE BLÅ<br />

Ekstra kraftige plastbøtter,<br />

som tåler mye.<br />

12 L<br />

64284402<br />

88,-<br />

17 L<br />

64284403<br />

96,-<br />

KALVEBØTTE<br />

7 L BLÅ GRADERT<br />

64284401<br />

56,-<br />

RUSTFRI BØTTE<br />

EKSTRA KRAFTIG DELAVAL<br />

7 L<br />

97105007<br />

324,-<br />

12 L<br />

97105012<br />

496,-<br />

RUSTFRI BØTTE<br />

RIMELIG MODELL<br />

5,7 L<br />

29375<br />

96,-<br />

8,5 L<br />

29376<br />

136,-<br />

12,3 L<br />

29377<br />

212,-<br />

VISP<br />

RUSTFRI<br />

70000398<br />

Kraftig visp som<br />

er enkel å rengjøre.<br />

96,-<br />

BØTTEHOLDER<br />

12/14 L<br />

224814<br />

116,-<br />

20 L<br />

224820<br />

128,-<br />

32 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Kalv/ku | STORFÉ<br />

PATTEBØYLE<br />

QUIETWEAN FOR AVVENNING<br />

129370<br />

Gunstig og lønnsom måte å avvenne ammekalver<br />

på. Patteplaten er uten pigger, og er enkel å<br />

montere. Settes på kalven 4-7 dager før avvenning.<br />

Gir en smidigere overgang, mer fôropptak og<br />

opptil 95% mindre rauting. QuietWean kan brukes<br />

om igjen flere ganger.<br />

56,-<br />

http://quietwean.com<br />

KRYBBE FOR KRAFTFÔR<br />

KU/HEST SOLO FEED<br />

97284702<br />

Kraftig, helstøpt krybbe i slitesterk plast.<br />

Volum 12 liter.<br />

204,-<br />

FÔRTRO<br />

FOR KALV OG SAU<br />

3257<br />

Liten fôrtro på ca 6 liter. Bredde 23 cm,<br />

dybde 22 cm og høyde 12/21 cm.<br />

96,-<br />

FÔRTRO<br />

UTEN SPILLKANT<br />

3258<br />

Rektangulær fôrtro på ca 15 liter, i solid plast.<br />

Bredde 42 cm, dybde 32 cm og høyde 30 cm<br />

180,-<br />

FÔRTRO 42 L<br />

100 X 35/28 X 24 CM<br />

3268<br />

560,-<br />

FLOTTØR<br />

TIL FÔRTRO<br />

223110<br />

476,-<br />

Nyhet!<br />

HØYKURV FOR VEGG<br />

70 X 50 X 45 CM<br />

3270<br />

520,-<br />

HØYHEKK<br />

61,5 X 51 X 48 CM<br />

32702<br />

476,-<br />

HØYHEKK FOR VEGG<br />

70 X 40 CM<br />

143370<br />

236,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

33


STORFÉ | Drikkekar<br />

VANNKVALITET<br />

Kravene til drikkevann<br />

for dyr må i prinsippet<br />

stilles like høyt som for<br />

mennesker.<br />

VANNTILGANG<br />

Storfé skal ha fri tilgang til<br />

friskt vann døgnet rundt i<br />

en slik nærhet at spesielt<br />

melkeproduksjonen ikke kan bli<br />

skadelidende på grunn av for lavt<br />

vanninntak. Sistenevnte er en<br />

problemstilling som en bør være<br />

oppmerksom på i løsdrift og ved<br />

beitedrift.<br />

VANNBEHOV<br />

100-150 liter per døgn.<br />

Kyr drikker med en hastighet<br />

på ca. 20 l/min.<br />

DRIKKEKAR<br />

C5 MED VENTIL<br />

90576485<br />

Drikkekar C5 spesielt laget for kalv. Ventilen er lett<br />

å påvirke og enkel å bruke. Gjennomstrømningen<br />

er tilpasset for kalver og ventilen gir 5 l/min. Laget<br />

av emaljert støpejern for god hygiene.<br />

Vanntilkopling ovenfra eller under.<br />

496,-<br />

DRIKKEKAR<br />

C10 MED VENTIL<br />

92632980<br />

DeLaval drikkekar C10 produsert i solid emaljert<br />

støpejern. Sikrer melkekyr stor vannmengde.<br />

Gir opptil 20 liter/min.<br />

596,-<br />

DRIKKEKAR<br />

C20 MED VENTIL MED 1/2" KOPL<br />

98932783<br />

C20 har et stort drikkeareale slik at dyrene lett<br />

skal kunne drikke. Den skålformede bunnen gjør<br />

at koppen holder seg ren. Leveres med volumventil<br />

som gir opp til 20 liter/min. Laget av støpejern<br />

belagt med syrefast emalje.<br />

896,-<br />

DRIKKEKAR<br />

S22 RUSTFRITT<br />

90602883<br />

DRIKKEKAR<br />

CF7<br />

97282490<br />

Meget hygienisk drikkekar i rustfritt stål.<br />

Vanntilførsel er på hele 22 l/min.<br />

Innebygget spillkant.<br />

896,-<br />

Solid drikkekar som tåler mye.<br />

Lett å gjøre rent.<br />

496,-<br />

FESTEKLEMME<br />

FOR DOBBEL DRIKKEKAR<br />

97274580<br />

Feste for 1 1/4" og 1 1/2" rør. M10x50 bolter.<br />

196,-<br />

VEGGFESTE<br />

1/2"X 1/2"<br />

97281088<br />

116,-<br />

1/2"X 3/4"<br />

97281085<br />

120,-<br />

34 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Drikkekar | STORFÉ<br />

FLOTTØRKAR<br />

S30 PLAST<br />

222070<br />

Flottørkar av solid plast. Vannmengde ca 6,5 l/min<br />

(2-3 bar). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum<br />

5 liter.<br />

476,-<br />

MONTERINGSSLANGE<br />

102306/08/10/26<br />

Med EPDM gummislange og fletting av rustfritt<br />

stål. Tåler opptil 100 grader celsius.<br />

30 CM 1/2" A4 44,-<br />

45 CM 1/2" A4 52,-<br />

65 CM 1/2" A4 60,-<br />

30 CM 1/2" 90 GR A4 68,-<br />

FESTEBRAKETT<br />

FOR DRIKKEKAR<br />

22<strong>2019</strong><br />

196,-<br />

DRIKKEKAR FOR HEST<br />

K75 PLAST<br />

221875<br />

DRIKKEKAR I PLAST<br />

Drikkekar i plast egner<br />

seg best til hest og småfe.<br />

Fleksibel monteringsslange<br />

forenkler tilkoblingen.<br />

Modeller med integrert varmekabel,<br />

holder vannet seg frostfritt i uisolerte<br />

hus. Brukes sammen med transformator<br />

(24 volt). I tillegg må tilførselsrøret<br />

frostsikres, f.eks. med varmekabel<br />

og rørisolasjon.<br />

Drikkekar av solid plast. Kontrollerbar vannmengde<br />

(max 11 liter/minutt). Plugg i bunn for enkel rengjøring.<br />

Volum 2,8 liter.<br />

420,-<br />

FLOTTØRKAR<br />

SH30 PLAST OPPVARMET 24V<br />

222063<br />

Flottørkar av solid plast, med integrert varmekabel<br />

(ca 31W). Må ha transformator i tillegg (24V).<br />

Frostsikkert ned til ca -15 ° C. Vannmengde ca 6,5<br />

l/min (2-3 bar). Plugg i bunn for enkel rengjøring.<br />

Volum 5 liter.<br />

1 196,-<br />

DRIKKEKAR MED VARME<br />

HP20<br />

222045<br />

Drikkekar av solid plast, med integrert varmekabel (ca<br />

31W). Må ha transformator i tillegg (24V). Integrert<br />

termostat. Kontrollerbar vannmengde (max 11 liter/<br />

minutt). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 2,8<br />

liter.<br />

980,-<br />

BITENIPPEL<br />

DeLaval biteventiler produseres i rustfritt stål.<br />

Dyrene biter rundt ventilen og trykker på en klaff.<br />

1/2" FOR KU OG UNGDYR<br />

92632950<br />

340,-<br />

3/4" FOR KU OG UNGDYR<br />

92632951<br />

360,-<br />

BESKYTTELSE FOR RØR<br />

1000X132X80MM<br />

221975<br />

224,-<br />

TRANSFORMATOR<br />

24V 100VA<br />

222796<br />

Passer til drikkekar/flottørkar med varme (24V)<br />

Kortslutning og overbelastningssikring. Også sikret<br />

mot overoppheting (tilbakestiller etter nedkjøling)<br />

IP 65.<br />

620,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

35


STORFÉ | Bindsel<br />

DELAVAL<br />

POLYBELT BINDSEL<br />

Er produsert i et meget<br />

slitesterkt polyestermateriale.<br />

Bindslene har halsreimer med<br />

ekstra polyester-forsterkning og<br />

sikre beltelåser. Polybelt bindsel er<br />

produsert i en frisk, lyseblå farge<br />

med hvite og lysegrå detaljer.<br />

Bindslene skal alltid monteres i ring<br />

eller sjakkel. Aldri rett på innredning.<br />

Dette for å unngå slitasje!<br />

RING FOR NYLONDBINDSEL<br />

7 X 50 MM<br />

87284901<br />

Bindselring 7x50 mm.<br />

20,-<br />

HALSBAND POLYBELT 72,-<br />

FOR KALV NYLON<br />

87284704<br />

Lengde 52-70 cm. Bredde 3,5 cm.<br />

HALSBAND POLYBELT 80,-<br />

FOR UNGDYR<br />

87284702<br />

Lengde 53-95 cm. Bredde 4,5 cm.<br />

HALSBAND POLYBELT 84,-<br />

FOR KU<br />

87284701<br />

Lengde 78-110 cm. Bredde 4,5 cm.<br />

SPENNE<br />

FOR KRAFTIG NYLONBAND<br />

87651401<br />

20,-<br />

HALSBAND POLYBELT 88,-<br />

FOR STORE DYR XL<br />

87284703<br />

Lengde 108-138 cm. Bredde 4,5 cm.<br />

HALSBAND POLYBELT 120,-<br />

FOR OKSE<br />

MED DOBBEL SPENNE<br />

88948901<br />

Lengde 78-139. Bredde 5,0 cm.<br />

KRYBBEENDE POLYBELT<br />

DOBBEL MED SVIVEL<br />

87284601<br />

76,-<br />

KRYBBEENDE POLYBELT<br />

MED KARABINKROK<br />

87284801<br />

For kyr og kviger, dobbel med<br />

karabinkrok. 2 x 650 mm.<br />

84,-<br />

KRYBBEENDE POLYBELT<br />

MED PLATELÅS<br />

87651601<br />

DeLaval Krybbeende med platelås<br />

for ku i kraftig materiale.<br />

84,-<br />

36 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


GRIME I POLYESTER<br />

DELAVAL<br />

87651101/87651201/87651301<br />

TIL KALV<br />

116,-<br />

TIL UNGDYR<br />

120,-<br />

TIL KU<br />

124,-<br />

Bindsel | STORFÉ<br />

KRYBBEENDE<br />

KJETTING ENKEL<br />

87886901<br />

70 cm.<br />

124,-<br />

KARABINKROK<br />

TIL BINDSEL<br />

87285101<br />

Åpnes utover.<br />

40,-<br />

KRYBBEENDE<br />

MED KARABINKROK DOBBEL<br />

97285405<br />

Krybbeende kjetting dobbel<br />

m/karabinkrok. 2 x 65 cm.<br />

176,-<br />

PLATELÅS<br />

MED 8 MM RING<br />

87651701<br />

Platelås for bindsel med 8 mm ring.<br />

56,-<br />

SVIVEL<br />

TIL POLYBAND/BELT 7 X 35 MM RING<br />

87285001<br />

48,-<br />

TAU FOR DYRETRANSPORT<br />

1 STK<br />

2954<br />

Ferdigkappet tau for transport. 100% polypropylene.<br />

Lengde 320 cm, tykkelse 12mm.<br />

16,-<br />

TAU TIL STORFÉ<br />

16 MM X 500 CM<br />

29540<br />

5 meter m/løkke. Ekstra langt tau for sikker<br />

handtering. 16mm tykkelse gir godt grep.<br />

64,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

37


STORFÉ | Ankelbånd & patteplate<br />

ANTIPATTEPLATE<br />

QDINGS LITEN/MEDIUM/STOR<br />

1011/1012/1013<br />

Antipatteplate QDINGS® er et helt nyutviklet og<br />

patentert produkt for å stoppe/hindre patting, og<br />

god til avvenning. Mer effektiv mot patting enn<br />

tradisjonelle antisugeringer. Ingen pigger som kan<br />

gjøre skade/smerte. 100% utviklet og produsert<br />

lokalt på Jæren, i Rogaland. Medium er produsert,<br />

stor og liten kommer i løpet av våren.<br />

104,-<br />

Nyhet!<br />

ANTISUGERING MULLER U/P 2 PK<br />

LITEN/MEDIUM/STOR<br />

12140/2–13141/2– 13142/2<br />

Ny og innovativ antisugering. Uten pigger som kan<br />

irritere andre dyr. Forlengelsene som går inn i nesen,<br />

gir en impuls ved suging som forstyrrer dyret som<br />

suger. Sikrer langsiktig læringseffekt, selv etter<br />

bare noen uker. Enkel montering, monteres med<br />

forlengelsene oppover.<br />

RØKTERBØRSTE<br />

TRE MED NYLONHÅR<br />

1819<br />

48,-<br />

120,-<br />

Nyhet!<br />

UTGLIDNINGSBÅND<br />

MED LÆRREIM<br />

87651501<br />

Utglidningsband Split Stop som sikrer at kua ikke<br />

forskrever seg. En billig livforsikring for kua. Det brukes<br />

dels som et forebyggende tiltak mot strekkskader og<br />

ved kalving, også til å lege lettere strekkskader.<br />

92,-<br />

ANTISUGERING 2 PK<br />

LITEN/MEDIUM/STOR<br />

131502/12/22<br />

92,-<br />

BØRSTE FOR<br />

VEGG/HJØRNE<br />

50 X 23 CM<br />

293100<br />

496,-<br />

KLØMATTE<br />

32678/32689<br />

40 X 30 CM 196,-<br />

60 X 40 CM 356,-<br />

BENSKRAPE<br />

BLÅ<br />

85555402<br />

64,-<br />

Nyhet!<br />

RØKTESKRAPE<br />

85555401<br />

64,-<br />

38 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


KLAUVSLIPER<br />

125 X 22 MM K24 SEMIFLEX<br />

6606122101<br />

Enkel skive for sliping og rengjøring av klauver.<br />

47,-<br />

KLAUVSKO<br />

DEMOTEC FUTURA PAD 10 STK<br />

220551<br />

5 høyre + 5 venstre.<br />

1 596,-<br />

BANDASJE<br />

10 CM SELVHEFTENDE<br />

164220<br />

Klauvpleie | STORFÉ<br />

Grønn robust bandasje. Utmerket resistens<br />

mot fuktighet. Fleksibel og lett å legge på,<br />

også på vanskelige steder.<br />

20,-<br />

SKIVE FOR KLAUVSKJÆRING<br />

16340/16344<br />

Korning 30. Lav tetthet medfører lenger<br />

rengjøringsintervall.<br />

115MM 30 460,-<br />

125MM 30 540,-<br />

KLAUVSKIVE<br />

MED 6 FASTE KNIVER<br />

16358<br />

Profesjonell og effektiv klauvskive 125mm.<br />

980,-<br />

KLAUVGEL MED SALISYLSYRE<br />

0,5 L KRUUSE<br />

220402<br />

Inneholder salisylsyre 38% og Aloe Vera.<br />

Vaske først klauven grundig med såpevann<br />

eller hydrogenperoksid og tørk deretter.<br />

Påfør gelen på hoven etterfulgt av en bandasje<br />

som tåler vann og fuktighet. Bandasjen må<br />

fjernes etter maks. 48 timer.<br />

196,-<br />

KLAUVBANDASJE<br />

10 PK L/XL<br />

220411/12<br />

296,-<br />

VÆSKE TIL KLAUVKAR<br />

DESINFEKS 20 L 4HOOVES ADR<br />

741007831<br />

Miljøvennlig klauvbehandling.<br />

2 liter blandes med 200 liter<br />

vann i et klauvkar, effektivt<br />

for 200 kyr.<br />

1 996,-<br />

FOTBAD<br />

SUPERKOMBI<br />

16600<br />

Fotbad for desinfeksjon og klauvpleie. Kan kobles<br />

sammen på langs og på tvers. Slitesterk polyetylen,<br />

kapasitet 200 liter. 203x80x18,5 cm.<br />

2 280,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

39


STORFÉ | Klippemaskin<br />

KLIPPING AV KU<br />

I mange tilfeller kan det være<br />

smart å bruke saueklipper med<br />

shattle-kam til storfe.<br />

Spesielt om dyrene er skitne, fuktige,<br />

eller har vanskelig pels/hår<br />

(ikke utstillingsdyr).<br />

Mindre problem med varmgang på<br />

knivene, som ofte medfører dårligere<br />

klippeegenskaper<br />

(bl.a. hår mellom knivene).<br />

KNIVSETT<br />

FOR C2, CC320, R200, CC3-18, HCP65, R2<br />

31/15 KU/HEST STANDARD 396,-<br />

85695902<br />

Hårlengde 2-4mm.<br />

31F/15 HEST FIN 620,-<br />

85695903<br />

Standard. Kortere klipping, ku/hest.<br />

CS1 GROV KU/HEST<br />

21/23 STANDARD 396,-<br />

85695901<br />

All-Round standard. Hårlengde 3-4mm.<br />

For elklipper.<br />

CS5 EKSTRA GROV<br />

KU/HEST 18/23 452,-<br />

97107178<br />

Standard. Knivsett for skitne kyr.<br />

OLJE<br />

FOR KLIPPEMASKIN 0,1 L<br />

97106540<br />

Spesialolje for klippemaskiner forlenger levetiden<br />

på knivene og holder smuss borte. Smør alltid før<br />

klipping, og hvert 10. minutt under klippingen<br />

(oftere om motstanden øker). En batteridrevet<br />

maskin, vil også ha lengre klippetid dersom knivene<br />

holdes godt smurte.<br />

64,-<br />

FOR KLIPPEMASKIN 500 ML REFILL<br />

92525830<br />

196,-<br />

KLIPPEMASKIN<br />

C2 FOR KU/HEST<br />

86581201<br />

DeLaval El-klipper C2 for ku. Med denne klippemaskinen<br />

klipper du raskt og enkelt. En stillegående<br />

maskin – 65 dB, motoren er utstyrt med<br />

innebygget overbelastningsvern. Leveres med<br />

knivsett 21/23. God å holde i. Kraftfull magnet<br />

motor som gir god effekt!<br />

3 596,-<br />

BATTERIKLIPPER<br />

R2<br />

87439601<br />

R2 - en lett, stillegående batteriklipper med god<br />

balanse som gjør at den ligger godt i hånden.<br />

Ergonomisk design, lav vekt og god balanse gjør<br />

klippingen enklere og smidigere. 2,6 Ah Li-Ion<br />

batteri muliggjør opptil 120 minutters klippetid<br />

på en lading!<br />

4 296,-<br />

KLIPPEMASKIN<br />

CB35 BATTERI<br />

94247100<br />

Spesialmaskin for klipping av jur og figurklipping<br />

av hest m. m. Stillegående og lett<br />

spesialmaskin, 420 g.<br />

3 296,-<br />

KNIVSETT<br />

FOR CB35<br />

STANDARD 1,5 MM 504,-<br />

94247115<br />

Standard knivsett som passer til å klippe jur, hest<br />

eller kjæledyr! Passer til batteriklipper CB35.<br />

CB35 GROVT 2,3 MM 788,-<br />

86479501<br />

Grovt knivsett. Passer til batteriklipper CB35.<br />

KLIPPEMASKIN<br />

S2 FOR SAU<br />

86581301<br />

Ny og lettere modell. Motoren er utstyrt<br />

med innebygget overbelastningsvern.<br />

Leveres med 3” kniver.<br />

3 996,-<br />

KAM<br />

SHATTLE FOR STORFÉ<br />

97106455<br />

DeLaval Shattle kam for storfe. Klippebredde 78 mm.<br />

Kam til bruk på saueklippemaskin.<br />

360,-<br />

40 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


KLORTABLETTER<br />

300 STK<br />

92086300<br />

For desinfeksjon av melkeutstyr,<br />

gårdstanker, vegger, gulv<br />

mm. Nøytral pH.<br />

Jurkluter: 3 tabl/10 l vann.<br />

Generell desinfeksjon:<br />

2 tabl/10 l vann.<br />

Oppbevares utilgjengelig<br />

for barn.<br />

256,-<br />

BØTTE<br />

DOBBEL 10 L<br />

97105002<br />

Bøtte med to rom, praktisk ved jurvask. Et rom til<br />

rene jurkluter - det andre til skitne, brukte kluter.<br />

Hvert rom tar 12 liter.<br />

260,-<br />

Jurvask | STORFÉ<br />

JURKLUTER<br />

OG TILBEHØR<br />

For å produsere kvalitetsmelk<br />

må juret rengjøres før<br />

spenekoppene settes på.<br />

Bruk allitd en ny jurklut til hver ku!<br />

Flergangskluter kan maskinvaskes<br />

i 95˚ C. Sterk kloroppløsning over lang<br />

tid forkorter bomullsfibrenes levetid.<br />

JURKLUTER 136,-<br />

LITEN 10 STK<br />

97312180<br />

Tekstilklut, rutemønstret, tynn og smidig som gir<br />

god følelse og kontakt ved avtørkingen. 80 % bomull<br />

og 20 % syntetisk materiale. Krymper ved vask, men<br />

kan strekkes i fuktig tilstand.<br />

JURKLUTER 224,-<br />

STOR 10 STK<br />

97312182<br />

En tykk og kraftig vaffelvevd klut som rengjør meget<br />

effektivt under avtørkingen. 80 % bomull og 20%<br />

syntetisk materiale. Krymper ved vask, men kan<br />

strekkes i fuktig tilstand.<br />

DISPENSER 80,-<br />

FOR JURKLUTER<br />

97105050<br />

Bruk og oppbevar BIOCELL/DRYCEL<br />

i den praktiske dispenseren.<br />

JURKLUTER 152,-<br />

I BOMULL 10 STK<br />

97312183<br />

Stor, strikket tekstilklut - meget myk og behagelig<br />

å arbeide med. 100 % bomull. Krymper ved vask,<br />

men kan strekkes i fuktig tilstand. Størrelse 30 x 52<br />

cm, 10 pk.<br />

JURKLUTER 284,-<br />

SUPER 50 STK<br />

4784481091<br />

Myk og slitesterk jurklut i syntetisk materiale,<br />

80% viskose og 20 % polypropylen. Tåler maskinvask<br />

100°C.<br />

JURPAPIR 444,-<br />

FUKTET JURPAPIR BIOCELL (2 RULLER)<br />

741006806<br />

Fuktet jurklut er laget av kraftig papir som er meget<br />

våtsterkt. Papiret er fuktet med en unik, patentert<br />

rengjøringsvæske som er både effektivt rengjørende<br />

og hudlegende.<br />

JURKLUTER 296,-<br />

MIRCOFIBER 30 X 30 CM 12 PK<br />

92065151<br />

En premium jurklut med dobbel holdbarhet og<br />

oppsugingsevne sammenlignet med en bomullsjurklut.<br />

Vaskes etter hver melking i 90°C.<br />

Myk, fin kvalitet som ikke loer.<br />

JURKLUTER 144,-<br />

UT507 25 PK<br />

92065150<br />

Myk, syntetisk klut som tørker raskt og holder<br />

formen. Absorberer 10 ganger sin egen vekt og<br />

tørker raskt. Kan maskinvaskes i 95 °C. Holdbar<br />

i ca. 15 vask. Velegnet både i melkerom og huset.<br />

JURPAPIR 1 500,-<br />

DRYCEL 600 8 RULLER<br />

98826380<br />

Drycel er et våtsterkt papir for deg som selv vil fukte<br />

jurklutene. Tilsett 3 liter rent vann pluss Hamra jursåpe<br />

pr rull. Bruk og oppbevar Drycel<br />

i den praktiske dispenseren.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

41


STORFÉ | Jurhygiene<br />

VIKTIGHETEN AV<br />

SPENEDYPP<br />

Spenedypp eller spenespray kan<br />

redusere antall tilfeller av mastitt<br />

og holder spenehuden myk og<br />

smidig. Dypp eller spray direkte etter<br />

avsluttet melking mens spenekanalen<br />

er åpen. Sørg for at minst den nedre<br />

tredjedelen av spenen er helt dekket<br />

av spenedypp/-spray. Ikke slipp kyrne<br />

ut i kaldt vær før spenene er tørre etter<br />

dypping/spraying.<br />

SPENEDYPP<br />

Det hindrer mastitt og smitte mellom dyr og fra<br />

miljø. Det er et jodbasert produkt til desinfisering<br />

av spenene etter melking.<br />

10 L IODOFENCE 1 444,-<br />

741006650<br />

20 L IODOFENCE 2 584,-<br />

741006651<br />

60 L IODOFENCE 6 532,-<br />

741006652<br />

JURSÅPE<br />

HAMRA 10 L<br />

741006707<br />

Skånsom rengjørende og hudpleiende jursåpe<br />

til fukting/bløtlegging<br />

av jurkluter før vasking<br />

av juret før melking.<br />

564,-<br />

SPENEDYPP<br />

TriFender er et jodbasert premuim spenedypp -<br />

meget velegnet til bruk i VMS! Spenedypp med<br />

unik god sprayevne!<br />

10 L TRI-FENDER 1 152,-<br />

741006620<br />

20 L TRI-FENDER 2 124,-<br />

741006621<br />

60 L TRI-FENDER 5 220,-<br />

741006622<br />

SPENEDYPP/SPRAY<br />

Blandes ut med vann 1+ 4. Basert på jod, som er<br />

effektivt bakteriedrepende. Holder spenene myke<br />

og smidige. Jodinnh. er 1500 ppm i ferdig blandet<br />

oppløsning.<br />

5 L DIPAL<br />

KONS 1+4<br />

741006482<br />

612,-<br />

10 L DIPAL<br />

KONS 1+4<br />

741006489<br />

1 032,-<br />

DYPPEFLASKE<br />

300 ML<br />

96500381<br />

Skrånet overdel for<br />

å lette dyppingen.<br />

132,-<br />

SPRAYFLASKE<br />

600 ML<br />

98795820<br />

Sprayflaske med fast<br />

sprutemunnstykke<br />

i rustfritt stål.<br />

Sprayer på skrå og<br />

oppover. Står støtt<br />

på gulvet.<br />

180,-<br />

SPRAYFLASKE<br />

550 ML<br />

89503017<br />

Sprayflaske med<br />

oppoverrettet stråle,<br />

munnstykke i rustfritt stål.<br />

156,-<br />

42 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Jurhygiene | STORFÉ<br />

SPENEFETT<br />

SMOOTH 1 L<br />

92065200<br />

Hudvennlig og drøyt spenefett. Inneholder ikke<br />

vann. God hudpleie for dyr, også fin for hundepoter.<br />

For god beskyttelse i et tøft klima. Vaselinbasert,<br />

inneholder ikke løsningsmidler eller alkohol Luktfri,<br />

inneholder kun farmasøytiske ingredienser. Myk<br />

struktur som gjør at den er enkel å smøre på.<br />

Drøy og meget hensiktsmessig ved beiteslipp og<br />

kald løsdrift.<br />

120,-<br />

SPENESALVE<br />

CREAM 500 ML<br />

92065202<br />

Spenesalve med god<br />

gjenfettende og mykgjørende<br />

effekt. Bruk<br />

Cream om spenene har<br />

blitt tørre. Også en meget<br />

god håndkrem.<br />

164,-<br />

MINTCREAM<br />

CREAM MINT 500 ML<br />

92065205<br />

Liniment – for økt blodsirkulasjon.<br />

Salve med<br />

35 % japansk peppermynteolje.<br />

Massêr<br />

harde og svulne jur<br />

regelmessig.<br />

400,-<br />

SPENE-/HUDKREM<br />

SUNCREAM SPF 12<br />

92065208<br />

God gjenfettende og mykgjørende<br />

effekt med solfaktor<br />

12. En god solkrem spesielt ved<br />

beiteslipp for å unngå solbrente<br />

jur/spener. Utmerket også som<br />

solkrem for mennesker.<br />

196,-<br />

SPENEFETT<br />

CREAM 2,5 L<br />

KOMPLETT<br />

92065204<br />

520,-<br />

PRØVEKOPP<br />

96502280<br />

Slagfast plast. Romslig beholder med svart<br />

kontrollplate som gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

60,-<br />

CREAM MINT<br />

2,5 L<br />

92065207<br />

712,-<br />

PRØVEMELKINGSKOPP<br />

96502285<br />

Med svart kontrollplate<br />

gjør det lett å oppdage<br />

forandringer i melken.<br />

Krok til å henge i lomme<br />

eller belte. Praktisk holder<br />

til beltet finnes som tilbehør.<br />

Rommer 300 ml. Lett å tømme.<br />

Hindrer søl under melkingen.<br />

Mønsterbeskyttet.<br />

184,-<br />

MASTITT TEST<br />

CMT KOMPLETT SETT<br />

92065113<br />

264,-<br />

CMT TESTPLATE<br />

HVIT<br />

4000620<br />

40,-<br />

MASTITT TEST<br />

CMT 1L REFILL<br />

92065114<br />

100,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

43


STORFÉ | Melkeutstyr<br />

MELKEKRAKK<br />

MED<br />

GASSDEMPER<br />

60-80/75-100KG<br />

89489580/89489780<br />

1 292,-<br />

SPARKEVERN<br />

NON-KICK STANDARD<br />

92735802<br />

Sparkevern er en billig og enkel måte å forhindre<br />

personskader på, i forbindelse med melking,<br />

veterinærbehandling,<br />

inseminering osv.<br />

116,-<br />

JURBESKYTTER<br />

M/L/XL/XXL<br />

88439501/02/03/04<br />

596,-<br />

INDIKATORPAPIR<br />

25 STK<br />

1535<br />

For rask indikasjon på begynnende betennelse.<br />

48,-<br />

SPARKEBØYLE<br />

KICK-STOP<br />

113<br />

Sparkevernet plasseres over ryggen på kua og<br />

strammes med sveiva. Endepropper av gummi<br />

gjør at sparkevernet er skånsomt mot dyret.<br />

1 096,-<br />

MELKEFILTER<br />

320 X 60 HVITT 200 STK 312,-<br />

90577610<br />

620 X 60 HVITT 200 STK 610,-<br />

90577611<br />

320 X 60 HVITT 70G SYDDE 366,-<br />

90577670<br />

620 X 60 HVITT 70G SYDDE 640,-<br />

90577671<br />

320 X 60 BLÅTT 200 STK 426,-<br />

90577730<br />

620 X 60 BLÅTT 200 STK 744,-<br />

90577731<br />

570 X 44 BLÅTT SYDD VMS 440,-<br />

98079632<br />

TØMMINGSPROPPER<br />

40/34 46,5/40 52/46 10 PK<br />

95921540/46/52<br />

SILFILTER<br />

200/240/320 MM 200 PK<br />

98502080/2480/3280<br />

80,-/88,-/92,-<br />

220,-/280,-/496,-<br />

44 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


VASKEMIDDEL<br />

PULVER ALKALI 30 10 KG ADR<br />

741001705<br />

Lavdosert, fosfatfritt, alkalisk vaskemiddel for<br />

vekselvask av melkeanlegg. Alcali 30 desinfiserer,<br />

løser opp fett, protein og er lavtskummende.<br />

636,-<br />

VASKEMIDDEL<br />

Et fosfatfritt syrevaskemiddel for melkeanlegg<br />

som effektivt fjerner mineraler (melkestein)<br />

og hindrer dannelser av mineralbelegg. Anbefales i<br />

vekselvask med Alkali Non P.<br />

CID NON P ADR 10 L<br />

741007343<br />

448,-<br />

CID NON P ADR 25 L<br />

741007345<br />

964,-<br />

VASKEMIDDEL<br />

PULVER ACID50 10 KG ADR<br />

741001505<br />

Pulvervaskemiddel. Brukes i vekselvask<br />

med vekselvask med Alkali 30 (kombi kveld),<br />

alkalisk vaskemiddel.<br />

636,-<br />

VASKEMIDDEL<br />

Et fosfatfritt alkalisk vaskemiddel for melkeanlegg<br />

som desinfiserer og effektivt fjerner fett og<br />

proteinrester. Anbefales i vekselvask med DeLaval<br />

Cid Non P.<br />

ALKALI NON P ADR 10 L<br />

741007103<br />

448,-<br />

ALKALI NON P ADR 25 L<br />

741007105<br />

964,-<br />

GRØNNSÅPE<br />

5 L DELAVAL<br />

92065111<br />

Skånsomt alkalisk<br />

rengjøringsmiddel<br />

for daglig/hyppig<br />

rengjøring.<br />

92,-<br />

UNIVERSALDISPENSER<br />

25 ML<br />

96891180<br />

160,-<br />

Vaskemiddel | STORFÉ<br />

DISPENSER<br />

0,5 DL FOR 10/25 L KANNE<br />

98509980<br />

DeLaval doserings-/sikkerhetspumpe for flytende<br />

vaskemiddel. Passer til 25 og 60 liters dunker,<br />

samt 200 l fat. Inkl. doseringsflaske.<br />

556,-<br />

MIM KOMBI<br />

MICRO FLYTENDE 10 L ADR<br />

5299<br />

Vask av melkeanlegg.<br />

Vekselvis med M.I.-<br />

Syre. Godkjent av<br />

Tine. Til fjerning av<br />

proteiner og fett<br />

i melkeanlegg.<br />

452,-<br />

MI SYRE<br />

5300/6092<br />

FLYTENDE 10 L<br />

320,-<br />

STD FLYTENDE<br />

24 L ADR<br />

716,-<br />

MIM KOMBI<br />

5301/6093<br />

FLYTENDE 10 L<br />

ADR<br />

320,-<br />

STD FLYTENDE<br />

24 L ADR<br />

716,-<br />

MI SYRE<br />

MICRO FLYTENDE 10 L ADR<br />

5298<br />

Rengjøringsmiddel<br />

for vask av melkeanlegg.<br />

Vekselvis<br />

med M.I.M.-Kombi.<br />

Godkjent av Tine.<br />

452,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

45


STORFÉ | Rengjøring - børster<br />

OPPVASKKOST<br />

HVIT/ORANGE<br />

97203505/98880117<br />

Busten i en DeLaval børste består av slitesterke<br />

polyesterfiber som ikke trekker til seg vann eller<br />

blir myke. Børstene kan med fordel rengjøres<br />

i oppvaskmaskin eller i kokende vann (opptil<br />

120 grader C) for best mulig hygiene.<br />

71-<br />

TOPP<br />

KVALITET!<br />

KVALITETSBØRSTER<br />

FRA DELAVAL<br />

DeLavals vaskebørster er viden<br />

kjent for sin kvalitet. Nesten uslitelig,<br />

og har derfor tusenvis av fornøyde<br />

kunder. Hvis man ønsker en real børste<br />

som varer, er valget enkelt. Børsten er<br />

produsert for å være et hygieneverktøy<br />

i et melkerom. Tåler kokende vann og<br />

sterke kjemikalier.<br />

SPANNBØRSTE<br />

KORT SKAFT<br />

64186301<br />

136,-<br />

SKUREBØRSTE<br />

64186401<br />

Skurebørste, tradisjonell skurebørste<br />

av høy kvalitet.<br />

164,-<br />

SPANNBØRSTE<br />

LANGT SKAFT<br />

64186201<br />

188,-<br />

SPANNBØRSTE<br />

RUND 130 MM<br />

64186501<br />

204-<br />

UNIVERSALBØRSTE<br />

490 MM<br />

98880101<br />

Universalbørste for bl.a. pulsatorer,<br />

sentralen og gummislanger.<br />

164,-<br />

RØRRENSER<br />

500 MM<br />

98880103<br />

104,-<br />

46 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rengjøring - børster | STORFÉ<br />

BØRSTE HANDHYGIENE<br />

HVIT<br />

64145902<br />

En stor og kraftig neglebørste for effektiv rengjøring<br />

av hendene. Utmerket som potetbørste.<br />

56,-<br />

SKRUBBESVAMP<br />

KRAFTIG 5 PK<br />

97321550<br />

Håndgrepssvamp, 70x50 mm. Grov overflate,<br />

utmerket mekanisk rengjøring. Kraftig svamp – stor<br />

oppsugingsevne. Håndtak verner fingre og negler.<br />

40,-<br />

SVABER<br />

Svaber med utskiftbart gummiblad.<br />

40 CM SVART GUMMI<br />

UTEN SKAFT<br />

92060110<br />

248,-<br />

GUMMI FOR SVABER<br />

Ekstra gummiblad til svaber, svart.<br />

40 CM<br />

92060115<br />

180,-<br />

60 CM<br />

92060114<br />

200,-<br />

60 CM SVART GUMMI<br />

UTEN SKAFT<br />

92060111<br />

264,-<br />

SVABER VRIDBAR<br />

60 CM HVIT GUMMI<br />

UTEN SKAFT<br />

92060112<br />

428-<br />

ERGONOMISK<br />

SKAFT<br />

UTEN BØRSTE<br />

Ergoskaft, et lett og<br />

solid aluminiumskaft<br />

med gjenger.<br />

150 CM<br />

98880129<br />

232,-<br />

170 CM<br />

98880139<br />

252,-<br />

TELESKOPSKAFT<br />

GLASSFIBER MED<br />

GJENGER<br />

97270485<br />

232,-<br />

SPYLEPISTOL<br />

2010<br />

92735813<br />

Stabil og brukervennlig<br />

med et solid håndtak.<br />

Vannstrålen reguleres<br />

etter hvor mye pistolgrepet<br />

trykkes inn.<br />

Den kan også låses i<br />

fast stilling. Leveres<br />

med hurtigkopling av<br />

standard- type (han).<br />

Tåler opptil 72 °C.<br />

232,-<br />

VASKEBØRSTE FOR GULV<br />

VIKAN<br />

288190<br />

207,-<br />

TANKBØRSTE<br />

UTEN SKAFT<br />

98880115<br />

Bred tankbørste,<br />

rund og tett børste.<br />

216,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

47


STORFÉ | Koster<br />

SKUREKOST<br />

6901000289<br />

23,-<br />

GULVKOST<br />

28/31/48 CM<br />

97311482/480/481<br />

64,-/84,-/108,-<br />

Effektive koster av svært høy<br />

kvalitet. Børstefibre av PVC.<br />

Det kan leveres egen hylse<br />

med gjenger for påskruing slik<br />

at kosten passer ERGO skaft.<br />

GATE-/SKOLEKOST<br />

MYK 50 CM<br />

6901002704<br />

63,-<br />

TOPP<br />

KVALITET!<br />

KOST<br />

RØD/SORT BUST 30 CM<br />

6901007224<br />

23,-<br />

FEIEKOST<br />

40 CM VIKAN<br />

281735<br />

127,-<br />

TRESKAFT<br />

Solid treskaft i kvistfritt materiale.<br />

24 X 1350 MM<br />

97311302<br />

52,-<br />

28 X 1700 MM<br />

97310202<br />

80,-<br />

28 X 1900 MM<br />

97310203<br />

84,-<br />

25 X 1700 MM MED GJENGER<br />

282196<br />

71,-<br />

28 X 1700 MM MED GJENGER<br />

97310204<br />

92,-<br />

30 X 1650 MM<br />

29612<br />

68,-<br />

35 X 1700 MM<br />

70000433<br />

108,-<br />

KOST 40 CM MED SKAFT<br />

150 CM GRØNN<br />

29435<br />

Solid kost med skaft.<br />

104,-<br />

FEIEKOST<br />

RØD BØRSTE 50/80 CM<br />

2944/46<br />

Solid kost.<br />

80,-/156,-<br />

48 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Skraper | STORFÉ<br />

BÅSMATTE<br />

RM21S KPL<br />

91775682/91775684<br />

120 X 170 CM 1 464,-<br />

120 X 200 CM 1 600,-<br />

TREKANTSKRAPE M/GJENGER<br />

98882410<br />

Trekantformen gjør det lett å komme inn under kyr/<br />

hester som ligger. Produsert i plastmateriale av høy<br />

klasse. Tilpasset ERGO-skaft med gjenger.<br />

56,-<br />

TREKANTSKRAPE U/GJENGER<br />

97310115<br />

40,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

PLAST<br />

97310105<br />

Gjødselskraper av plast er lette og enkle å arbeide<br />

med. Produsert i plastmateriale av høy klasse.<br />

Tilpasset ERGO-skaft med gjenger.<br />

64,-<br />

RISTESKRAPE<br />

PLAST<br />

97310110<br />

Risteskrape/gjødselskrape av plast. Lett og enkel<br />

å arbeide med. Produsert i plastmateriale av høy<br />

klasse. Tilpasset både treskaft og ERGO-skaft med<br />

gjenger.<br />

64,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

ALUMINIUM 33/47/60 CM<br />

1897309480/81/82<br />

Stabil og lett skrape. Er utstyrt med en stålkant for enkelt å kunne løsne<br />

fasttørket gjødsel, betong, asfalt, olje, snø, is og mange ande bruksområder.<br />

Skrapen brukes bl.annet av bønder og entreprenører.<br />

340,-/368,-/408,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

33 CM ALUMINIUM VINKEL<br />

1897309580<br />

388,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

RUND 55/75 CM<br />

88503801/88503802<br />

260,-/296,-<br />

GJØDSELSKRAPE<br />

30/40 CM<br />

291285/291267<br />

84,-/96,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

49


SMÅFÈ | Håndteringssystem<br />

Småfé<br />

LETTGRIND SPESIAL MED ØRER<br />

F052204114/11/10/18/22<br />

Meget prisgunstig skillegrind for oppdeling i lammegarder. Nå med<br />

8 rør, tettere nederst, for å unngå at lammene kommer gjennom.<br />

L: 94,5/103,5 CM 400,-<br />

L: 109/118 CM 440,-<br />

L: 149/158 CM 520,-<br />

L: 189/198 CM 560,-<br />

L: 229/238 CM 640,-<br />

TOPP<br />

GRIND TIL<br />

LAMMING!<br />

LAMMEPORT SPESIAL MED ØRER<br />

61 CM<br />

F052200102<br />

696,-<br />

HENGSLE VEGG<br />

FOR SPESIALGRIND<br />

F055203002<br />

Flattjern m/ører som festes til vegg<br />

og kobles til grind ved hjelp av<br />

koblingsbolt.<br />

120,-<br />

KOBLINGSBOLT<br />

FOR SPESIALGRIND<br />

F035200003<br />

Koblingsbolt 10 mm for spesialgrind.<br />

40,-<br />

LÅSEBOLT 12 MM<br />

FOR LETTGRINDER<br />

F052204101<br />

Kan brukes for å låse lettgrinder fast i gulv<br />

(strekkmetall). Settes i firkantrøret på grindene.<br />

108,-<br />

50 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Grinder | SMÅFÈ<br />

LETTGRIND HØY<br />

8 RØR<br />

F052206006/008<br />

L: 183 CM 680,-<br />

L: 244 CM 860,-<br />

LETTGRIND PROFF IAE<br />

F052200301/02/03/04/05<br />

50 CM 380,-<br />

100 CM 460,-<br />

150 CM 590,-<br />

200 CM 680,-<br />

250 CM 810,-<br />

LETTGRINDER<br />

FOR SMÅFÉ<br />

LETTGRIND SPESIAL finnes<br />

i fem lengder, og er laget med to<br />

ører i hver ende, for feste med<br />

koblingsbolt. Høyde på øverste rør er<br />

ca 97 cm, og nederste rør er ekstra lavt<br />

for å unngå at nyfødte lam glir under.<br />

Disse grindene er spesiallaget for å<br />

bruke inne i sauefjøs, for deling av<br />

sauegarder på 2,0 meter og 2,4 meter.<br />

Sammen med hengsle for vegg, blir<br />

dette en stabil løsning. De to korteste<br />

grindene passer godt til bygging av<br />

lemmegarder.<br />

LETTGRIND HØY finnes i to lengder<br />

og er 129,6 cm høy. Passer for alpakka,<br />

lama og villsauer.<br />

LETTGRIND PROFF IAE er en helt ny<br />

serie med grinder. Meget prisgunstige.<br />

Passer sammen med mange andre<br />

grinder som er på markedet.<br />

Høyde 105 cm.<br />

PORT LETTGRIND PROFF<br />

100 CM<br />

F052200402<br />

1 696,-<br />

SKILLEGRIND<br />

MED SKYVEPORT<br />

238 CM<br />

F051280223<br />

1 820,-<br />

LÅS TIL<br />

SKYVEPORT<br />

974196<br />

176,-<br />

GLIDEPORT<br />

FOR RENNE<br />

F051281410<br />

1 996,-<br />

KOBLINGSBOLT 16 MM<br />

FOR PROFF LETTGRIND<br />

F051201804<br />

76,-<br />

FESTEBRAKETT<br />

FOR LETTGRIND PROFF<br />

F051282104<br />

30,-<br />

SELVFANGERPORT<br />

FOR DRIVRENNE<br />

F051281610<br />

3 980,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

51


SMÅFÈ | Håndteringssystem<br />

FÔRTRAU<br />

MED GJENNOMGANG<br />

F035202011<br />

244 x 68,5. H: 96,5<br />

2 980,-<br />

STREKKMETALRIST<br />

LØS PLATE<br />

1932/1931/1930/1933<br />

1,2 X 2,0 M 863,-<br />

1,2 X 2,4 M 1 004,-<br />

1,0 X 2,0 M 719,-<br />

1,0 X 2,4 M 863,-<br />

ENDEGRIND TIL FÔRTRAU<br />

SELVLUKKENDE<br />

F035202030<br />

1 180,-<br />

ENDEPLATE TIL FÔRTRAU<br />

HØY<br />

F035202015<br />

560,-<br />

STREKKMETALRIST<br />

MED RAMME<br />

1923/1922/1920/1924<br />

1,2 X 2,0 M 3 161,-<br />

1,2 X 2,4 M 3 803,-<br />

1,0 X 2,0 M 2 634,-<br />

1,0 X 2,4 M 3 161,-<br />

SNURAMPE FOR SAU<br />

F051230001<br />

Anvendelig utstyr til<br />

klauvbehandling og jursjekk.<br />

Før 16 980,-<br />

14 980,-<br />

HÅNDTAK OG HJUL<br />

F051230003<br />

Tilleggsutstyr.<br />

680,-<br />

VEKT FOR LAM, 100 KG<br />

F047200410<br />

Før 8 980,-<br />

7 980,-<br />

TELLEAPPARAT<br />

247135<br />

136,-<br />

52 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Fôring | SMÅFÈ<br />

KRAFTFÔRAUTOMAT LAM<br />

Dobbelsidig kraftfôrautomat.<br />

122 CM 12 PLASSER 3 980,-<br />

F035200108<br />

H: 65 cm.<br />

244 CM 24 PLASSER 5 580,-<br />

F035200107<br />

H: 65 cm.<br />

FÔRHEKK FOR SAU<br />

Viktig: Sørg for at dyrene ikke<br />

har hodet gjennom når<br />

fôr/rundballe legges i hekken.<br />

Jevn ut fôret, slik at det ikke kan falle<br />

over hodet på dyrene når de eter,<br />

gjenta dette om nødvendig. Vær<br />

ekstra varsom ved bruk av fôrhekk<br />

til sauer med horn på grunn av stor<br />

fare for å bli sittende fast.<br />

FÔRHEKK SAU DIAGONAL 2 980,-<br />

180 CM 26 PLASSER<br />

F035200034<br />

Med diagonale stag. H: 90,5 cm.<br />

FÔRHEKK SAU VERTIKAL 2 280,-<br />

160 CM 24 PLASSER<br />

F035200033<br />

Med vertikale stag. H: 90,5 cm.<br />

FÔRHEKK SAU 2 280,-<br />

HORISONTAL 160 CM<br />

F035200032<br />

Med horisontale ringer. Den sikreste modellen<br />

for sauer med horn.<br />

TAK TIL FÔRHEKK<br />

FOR SAU<br />

111398<br />

Tak til å montere på fôrhekk. Forhindrer regn i<br />

fôret og at dyrene hopper inn i fôrhekken. Kan<br />

festes med kraftige strips, skruer eller u-bolter.<br />

Festemateriell følger ikke med.<br />

2 480,-<br />

LØFTEFESTE<br />

TIL TAK FOR FÔRHEKK<br />

111399<br />

Monteres i toppen på taket.<br />

Er taket solid festet til fôrhekken,<br />

kan en løfte og flytte hele<br />

fôrhekken med frontlaster.<br />

380,-<br />

Nyhet!<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

53


SMÅFÈ | Fôrkorger & fôring<br />

TRAU FOR SAU/LAM<br />

L: 275 CM<br />

F035200524<br />

For fôring ute eller inne.<br />

B: 32 cm H: 20 cm.<br />

596,-<br />

TRAU FOR SAU/LAM<br />

L: 92 CM<br />

F035200521<br />

For fôring ute eller inne.<br />

B: 32 cm H: 20cm<br />

346,-<br />

HØYKURV DOBBELTSIDIG<br />

B107017020<br />

Dobbeltsidig for bingeskille.<br />

340,-<br />

FÔRTRO 42 L<br />

100 X 35/28 X 24 CM<br />

3268<br />

560,-<br />

FLOTTØR TIL FORTRO<br />

223110<br />

476,-<br />

FÔRTRO 13 L<br />

HANG-ON<br />

323480<br />

Krybbe 13 liter for å henge på innredning<br />

(max 40mm). Bredde 28 cm, dybde 31/37 cm<br />

og høyde 28/32 cm.<br />

140,-<br />

FÔRTRO 8 L<br />

HANG-ON<br />

323481<br />

Krybbe 8 liter for å henge<br />

på innredning (max 40mm).<br />

96,-<br />

BØTTE KRAFTIG<br />

OLIVENGRØNN<br />

29881/29882<br />

Solid bøtte med håndtak i stål.<br />

12 L 52,-<br />

20 L 88,-<br />

KJØP 3<br />

BETAL<br />

FOR 2!<br />

KJØP 3<br />

BETAL<br />

FOR 2!<br />

KJØP 3<br />

BETAL<br />

FOR 2!<br />

54 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Fôrkorger & fôring | SMÅFÈ<br />

SALTSLIKKESTEINHOLDER<br />

2 KG<br />

98076194<br />

For 2 kg saltsteiner.<br />

40,-<br />

SALTSLIKKESTEINHOLDER<br />

10 KG<br />

97284708<br />

For 10 kg saltsteiner.<br />

52,-<br />

FLOTTØRKAR CF7 STØPEJERN<br />

97282490<br />

Solid drikkekar som tåler mye.<br />

Lett å gjøre rent.<br />

496,-<br />

FLOTTØRKAR PLAST<br />

22522<br />

I polypropylene. Vanninngang 1/2” fra høyre<br />

eller venstre. Max 3 liter.<br />

220,-<br />

FLOTTØRKAR S30 PLAST<br />

222070<br />

FLOTTØRVENTIL<br />

F/22522<br />

22523<br />

148,-<br />

TØMMEPLUGG<br />

F/22522<br />

22524<br />

4,-<br />

DRIKKEKAR<br />

SUEVIA MOD 370<br />

22370<br />

For sauer og kalver. Justerbar vannhastighet.<br />

1/2‘’ vanninntak. Messingventil.<br />

Solid plast. Vannmengde ca 6,5 l/min (2-3 bar).<br />

Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 5 liter.<br />

476,-<br />

740,-<br />

MONTERINGSBØYLE<br />

F/S10P 2 STK<br />

22365<br />

44,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

55


SMÅFÈ | Lamming<br />

LAMMING<br />

Sjekk at alt utstyret er på<br />

plass, når lammingen starter.<br />

Fremfallsele er smart å ha<br />

liggende, klar til bruk om nødvendig.<br />

FREMFALLSELE<br />

10303<br />

Sele for å stoppe/<br />

hindre skjedeframfall.<br />

196,-<br />

Engangshansker, glidemiddel, jodspray<br />

og tau er et must. Bruk gjerne<br />

en Fortro «Hang On» til å bære<br />

utstyret i, henges på gardeskille.<br />

JODAPAX RTU JODSPRAY<br />

500 ML<br />

24058<br />

Praktisk sprayflaske. Beskytter<br />

mot infeksjoner. Effektivt middel<br />

til å desinfisere øremerker ved<br />

påsetting.<br />

119,-<br />

JODOPAX VET<br />

500 ML<br />

24059<br />

Konsentrat av jod som skal<br />

fortynnes før bruk. Svir ikke<br />

når den er fortynnet. Kraftig<br />

og hurtigvirkende effekt på<br />

bakterier, sopp, sporer og virus.<br />

Drøy i bruk.<br />

183,-<br />

ENGANGSHANSKE<br />

ESKE MED 100 STK<br />

1536<br />

Lange engangshansker.<br />

168,-<br />

LAMMEUTTREKKER<br />

2725<br />

Lammeuttrekker for fødselshjelp.<br />

56,-<br />

TAU FOR FØDSELSHJELP<br />

180577<br />

150 cm, Ø 5mm, med løkke i begge ender.<br />

60,-<br />

GLIDEMIDDEL<br />

180520/25/28<br />

Glidemiddel til bruk ved fødselshjelp<br />

og inseminasjon.<br />

BOVIVET 0,5 L 40,-<br />

BOVIVET 1 L 68,-<br />

BOVIVET 5 L 280,-<br />

56 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rekvisita | SMÅFÈ<br />

MELKEPUMPE FOR SAU<br />

UDDERLY<br />

27602<br />

Før 1 896,-<br />

1 696,-<br />

MELKEPUMPE<br />

FOR SAU<br />

Et svært godt hjelpemiddel, som<br />

mange har anskaffet seg. Rask og<br />

effektiv melking av sauer, for å sikre<br />

at nyfødte lam får råmelk.<br />

Den første råmelken inneholder mest<br />

antistoffer, som er avgjørende for å<br />

få gode og friske lam. Svake lam, og<br />

lam som ikke suger selv, fôres med<br />

fôringsflaske eller sprøyte.<br />

FLASKE FOR MELKEPUMPE<br />

0,2 L 4 STK<br />

27607<br />

160,-<br />

0,47 L 2 STK<br />

27606<br />

160,-<br />

0,95 L 2 STK<br />

27605<br />

188,-<br />

SMOKK FOR FLASKE<br />

FOR MELKEPUMPE<br />

27608<br />

64,-<br />

FÔRINGSFLASKE<br />

FOR LAM, MED SLANGE<br />

2754<br />

Fôringsflaske til fôring<br />

av svake lam.<br />

MÅ BRUKES FORSIKTIG!<br />

96,-<br />

FÔRINGSSPRØYTE<br />

FOR LAM, MED SONDE<br />

247540<br />

Fôringssprøyte til fôring<br />

av svake lam.<br />

MÅ BRUKES FORSIKTIG!<br />

60,-<br />

REPSETT FOR MELKEPUMPE<br />

27603<br />

380,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

57


SMÅFÈ | Rekvisita<br />

LAMMEMOR FOR 6 LAM<br />

10 L<br />

271<br />

Lammemor med opphengsbrakett<br />

og 6 smokker. Lokk ikke inkludert.<br />

140,-<br />

FLASKE<br />

MED MYK SMOKK<br />

278<br />

Flaske med meget myk smokk<br />

og anti-vakuum funksjon.<br />

60,-<br />

LOKK<br />

FOR MULTI FEEDER<br />

14214<br />

108,-<br />

MYK SMOKK<br />

FOR FLASKE 278, 2 PK<br />

2792<br />

Til flaske.<br />

28,-<br />

FLASKEHOLDER<br />

FOR FLASKE 278<br />

27110<br />

For inntil fem flasker. Henges på skille/gjerde.<br />

260,-<br />

LAMMEMOR 7 SMOKKER<br />

30 L<br />

27600<br />

Henges på skiller, rør eller lignende (rør max 61 mm). Hurtiglås for rør,<br />

slik at lammene ikke kan løfte denne av. L 70cm, B 35,4cm, H 27,8cm.<br />

780,-<br />

VENTIL FOR LANG LATEX SMOKK<br />

6 STK<br />

2756<br />

44,-<br />

SMOKK LANG LATEX<br />

6 STK<br />

2746<br />

Smokk lang latex for lammemor.<br />

44,-<br />

58 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rekvisita | SMÅFÈ<br />

SMOKK MED SKRUKORK<br />

5 PK<br />

27835<br />

Smokk til å skru på flaske.<br />

76,-<br />

MELKEFÔRING<br />

Det er viktig å se over utstyret<br />

før lammene kommer, slik at en<br />

er klar når det først setter i gang.<br />

Sjekk ventiler og pakninger.<br />

Smokker er ferskvare, og blir harde<br />

når de ligger for lenge.<br />

Et sett med smokker til brus/vannflaske<br />

kan være lurt å ha i reserve.<br />

LAMMEMOR<br />

5 SMOKKER MED VENTIL<br />

276<br />

Lammemor med opphengsbrakett<br />

og 5 smokker. Lokk ikke inkludert<br />

180,-<br />

PAKNING FOR LAMMEMOR<br />

5 PK<br />

1485<br />

3 mm pakning til ventil.<br />

20,-<br />

LOKK FOR LAMMEMOR<br />

1441<br />

24,-<br />

SMOKK FOR LAMMEMOR<br />

5 STK<br />

2775/271115<br />

Rød eller natur.<br />

48,-<br />

VENTIL FOR DRIKKEBØTTE<br />

2 PK<br />

1492<br />

44,-<br />

FESTEBRAKETT FOR LAMMEMOR<br />

1410<br />

16,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

59


SMÅFÈ | Rekvisita<br />

TIPS:<br />

Et lite tips for å rengjøre<br />

skitne og mer eller mindre<br />

uleselige øremerker,<br />

er å brukemikrofiberklut.<br />

Bruk lunket vann og gjerne litt såpe.<br />

GJETERSTAV<br />

HALS OG BEINKROK<br />

2721<br />

240,-<br />

MERKEPENN SVART<br />

TYNN/TYKK<br />

20143/2014<br />

Merkepenn til bruk på øremerker.<br />

28,-/44,-<br />

VEIEBØYLE SAU OG LAM<br />

4100<br />

656,-<br />

KLAVE KVIKK FOR SMÅFÉ<br />

GUL/GRØNN/ORANGE/RØD/BLÅ<br />

2401/02/03/05/06<br />

42,-<br />

BJELLE FOR SAU<br />

MED BJELLEFESTE<br />

2612/20/30/40<br />

5,5 CM 52,-<br />

6,5 CM 54,-<br />

7,5 CM 56,-<br />

8,0 CM 66,-<br />

BJELLEFESTE<br />

KLAVE KVIKK<br />

2410<br />

2,40<br />

BJELLE FOR STORFÈ<br />

2650/2660/2670<br />

9 CM 82,-<br />

10 CM 96,-<br />

12 CM 112,-<br />

KLAVE KVIKK FOR<br />

UNGDYR OG STORFÈ<br />

GUL/GRØNN<br />

2701/2702/2801/2802<br />

84,-<br />

60 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rekvisita | SMÅFÈ<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

70 ML<br />

23610<br />

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.<br />

Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.<br />

276,-<br />

DOSERINGSSPRØYTE<br />

200 ML<br />

23612<br />

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.<br />

Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.<br />

296,-<br />

DOSERINGSPISTOL KOMPLETT HENKE<br />

2740<br />

Doseringspistol med kanne. Selvfyllende<br />

og regulerbar mengdeinnstilling.<br />

996,-<br />

BEHANDLING<br />

MOT SNYLTERE<br />

Sjekk at doseringspistolen gir<br />

riktig dose, sprøyt gjerne i en<br />

engangssprøyte for å kontrollere.<br />

REPARASJONSSETT<br />

TIL DOSERINGSPISTOL<br />

2333<br />

80,-<br />

RESERVEKANNE<br />

TIL DOSERINGSPISTOL<br />

27400<br />

220,-<br />

For å sikre tilstrekkelig dose, bør en veie<br />

dyrene, eller dosere etter de tyngste<br />

dyrene (på grunn av fare for utvikling<br />

av resistente parasitter).<br />

Fikser sauen godt slik at middelet<br />

kommer ned i vomma, hold en<br />

hand under haka og legg kula på<br />

doseringspistolen bak tunga.<br />

Har du en eller flere ekstra/<br />

reservekanner, så kan du bruke ulike<br />

kanner til ulike midler. Følger med<br />

tett kork, slik at en slipper å helle<br />

overskytende middel tilbake.<br />

Husk å merke kannene godt.<br />

MERKESTIFT FOR KU/SAU/GRIS<br />

GRØNN, BLÅ, RØD, ORANSJE, SVART 55GR<br />

20620/21/22/24/26<br />

Merkestift for merking<br />

av sau og gris.<br />

Lett å bruke.<br />

12,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

61


SMÅFÈ | Rekvisita<br />

KLAUVTANG F/SMÅFÉ<br />

TAGGET<br />

1639<br />

Klauvtang for småfé, tagget.<br />

116,-<br />

KLAUVTANG FELCO<br />

STANDARD<br />

2758<br />

Klauvtang Felco 51.<br />

760,-<br />

KLAUVPLEIE<br />

Det er viktig å se over klauvene<br />

med jevne mellomrom.<br />

Det blir mer og mer vanlig med<br />

plastrister, noe som medfører liten<br />

slitasje på klauvene, når dyrene står<br />

inne.<br />

Dette fører til at mange sauer får<br />

lange klauver, ofte vokser de skjevt,<br />

og de får problemer med å gå.<br />

Spesielt viktig er det å passe på dette<br />

før lamming, når sauene er tunge.<br />

Lange klauver samler også ofte<br />

småstein/grus, som igjen medfører<br />

smerte, sår og i verste fall infeksjon.<br />

En snurampe er et unikt hjelpemiddel<br />

når en har store flokker som skal<br />

sjekkes og klippes.<br />

Godt klauvstell er viktig for å ha<br />

friskere dyr og god dyrevelferd.<br />

HOVKNIV<br />

STANDARD HØYRE<br />

220052<br />

56,-<br />

HALSREIM<br />

GRØNN/GUL<br />

27189/27181<br />

For sau og geit.<br />

44,-<br />

HOVKNIV<br />

STANDARD DBL<br />

220054<br />

60,-<br />

GRIME FOR VÆR/SAU<br />

NYLON<br />

27131<br />

76,-<br />

FORKLEDE FOR VÆR<br />

2741<br />

Forklede for å hindre uønsket paring. 44/33x60cm.<br />

156,-<br />

SPRINGSELE NYLON<br />

2736<br />

Springsele for identifikasjon ved paring.<br />

Leveres uten fargekritt.<br />

140,-<br />

FARGEKRITT<br />

FOR SPRINGSELE<br />

2737/39/38<br />

Fargekritt for springsele. Rød, grønn og blå.<br />

40,-<br />

62 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Klippemaskin | SMÅFÈ<br />

KLIPPEMASKIN S2 FOR SAU<br />

86581301<br />

Ny og lettere modell. Motoren er utstyrt<br />

med innebygget overbelastningsvern.<br />

Leveres med 3” kniver.<br />

3 996,-<br />

SAUESAKS<br />

188<br />

KLIPPEMASKIN FOR SAU<br />

BATTERI AESCULAP<br />

GT824<br />

Oppladbar klippemaskin av høy kvalitet til sau og<br />

storfè. Ideell til å klippe enkeltsauer, haler på sauer,<br />

eller storfè med mye hår (evt. med Shattlekam).<br />

Kraftig motor og høy klippehastighet. Elektronisk<br />

kontroll optimaliserer strømforbruk og kraft til klipping.<br />

Børsteløs likestrømsmotor gir mindre varmeutvikling<br />

og lenger levetid.<br />

6 980,-<br />

ULLSEKK<br />

39020<br />

Sauesaks av høy kvalitet,<br />

ca 27 cm.<br />

96,-<br />

9,-<br />

BATTERI<br />

F/KLIPPEMASKIN GT824<br />

GT821<br />

1 980,-<br />

KAM OVINA<br />

STD FOR EL-KLIPPER 3"<br />

97106454<br />

KAM RAPIER<br />

FOR EL-KLIPPER 3"<br />

97106453<br />

KAM PRO<br />

FOR EL-KLIPPER 3"<br />

97106451<br />

KAM SHATTLE<br />

FOR STORFE<br />

97106455<br />

KNIV XP4<br />

FOR EL KLIPPER 3" 3 STK<br />

97106450<br />

En allsidig konveks kam for<br />

alle typer ull. 76 mm.<br />

264 ,-<br />

Spesielt utformet for tett,<br />

fet og skitten ull. 85 mm.<br />

304,-.<br />

En konkav kam for den<br />

profesjonelle. 93 mm.<br />

284,-<br />

Storfekam til bruk<br />

i saueklipper (3"). 78 mm.<br />

360,-<br />

Kniv i spesialherdet stål for<br />

3" klippemaskiner. 3 pk.<br />

280,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

63


GRIS | Varmelamper<br />

Gris<br />

VARMELAMPER<br />

Det finnes ulike armaturer på<br />

markedet. Uansett hvilken type<br />

en velger, er det viktig å tenke<br />

brannsikkerhet. Sjekk jevnlig at<br />

kablene er hele, at skjermene henger<br />

forsvarlig og sørg for at skjermer og<br />

pærer blir rengjort jevnlig.<br />

Brannvesenet anbefaler tette lamper<br />

(venglampe med glass).<br />

HUSDYRARMATUR 250W<br />

2229NA<br />

Armatur for varmepære, aluminiumskjerm<br />

Ø21 cm, 5 meter kabel.<br />

168,-<br />

VARMEPÆRE<br />

150/250W RØD PHILIPS<br />

9808348560/9808348561<br />

Sprutsikkert herdet glass. Økt varmespredning<br />

gjennom dobbel reflektor. Solid støpning mellom<br />

glass og skrudel.<br />

HUSDYRARMATUR 250W<br />

MED SPAREBRYTER<br />

22291NA<br />

196,-<br />

52,-<br />

VARMEPÆRE<br />

150W KLAR EURO FARM<br />

22243<br />

56,-<br />

64 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Tannsliping | GRIS<br />

STRÅLEOVN FOR SMÅGRIS<br />

Stor komfortsone og jevnere varme, gjør den ideell for hele kullet. Dette medfører mindre stress<br />

for smågrisene, og gir positiv effekt både for dyrene og for økonomien. Monteres av elektriker.<br />

Rask og enkel rengjøring er mulig med en høytrykksspyler (kapsling IPX7).<br />

Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid og trenger ikke å erstatte defekte infrarøde<br />

lamper. Laget av rustfritt stål. Inkluderer rødt lys.<br />

100W IPX7 996,-<br />

22258<br />

150W IPX7 1 096,-<br />

22259<br />

TANNSLIPING AV<br />

SMÅGRIS<br />

BRYTER FOR STRÅLEOVN<br />

22260<br />

Av, på og halv styrke.<br />

780,-<br />

Dersom det er mye slåssing og<br />

grisungene får bittsår, eller de biter<br />

moren slik at den kvier seg for å gi ned<br />

melka, er det aktuelt med tannsliping.<br />

Unngå å slipe så mye at dyret<br />

begynner å blø. Ved riktig tannsliping<br />

er risikoen smerte og infeksjon<br />

redusert betydelig.<br />

VARMELAMPE VE 150<br />

VE150105/109<br />

Varmelampe for fastmontering<br />

og økt sikkerhet.<br />

2 METER KABEL 240,-<br />

2,5/3,0 METER KABEL 260,-<br />

TANNSLIPER TRÅDLØS KOMPLETT<br />

226680<br />

Premium trådløs tannsliper. Leveres med slipestein,<br />

med dobbelt lag med diamantpartikler, for lang<br />

levetid. Mulighet for å regulere hastigheten.<br />

En opplading holder normalt til 8-10 kull.<br />

2 696,-<br />

SPESIALGLASS<br />

MED GUMMIRING VE 150<br />

VE150106<br />

Montering av glass forhindrer at støv<br />

legger seg på pæren.<br />

52,-<br />

ALLTID<br />

MONTER<br />

GLASS<br />

- ØKT BRANN<br />

SIKKERHET!<br />

MONTERINGSRING<br />

Ø 210 X 36 MM<br />

VE150110<br />

Monteringsring for glass.<br />

32,-<br />

SLIPESTEIN<br />

Ø 7 MM FOR TANNSLIPER<br />

22914<br />

260,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

65


GRIS | Vann- og drikkeutstyr<br />

VANN- OG<br />

DRIKKEUTSTYR<br />

Vann er livsviktig for dyr og<br />

mennesker. Med biteventiler får<br />

dyrene alltid tilgang til friskt,<br />

hygienisk vann.<br />

RØR F/BITENIPPEL<br />

221248/50/40<br />

100 CM TO UT RUSTFRITT 172,-<br />

65 CM T-RØR RUSTFRITT 192,-<br />

65 CM FORLENGER RUSTFRITT 112,-<br />

DRIKKENIPPEL<br />

222550/222851<br />

1/2" - 1/2" TYKK 36,-<br />

1/2" - 1/2" TYNN 32,-<br />

HURTIGFESTE<br />

GALVANISERT<br />

98882461/6<br />

1" X 1/2" 128,-<br />

1 1/4" X 1/2" 136,-<br />

VEGGFESTE<br />

30GR SS<br />

22835<br />

1/2" X 1/2" 44,-<br />

66 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Diverse utstyr | GRIS<br />

Nyhet!<br />

GRISELEKE<br />

NATURMATERIALE<br />

MED KJETTING<br />

22645<br />

96,-<br />

LEKETAU FOR GRIS<br />

10 MM 250 M<br />

22682<br />

1 196,-<br />

GRISELEKE<br />

NATURMATERIALE<br />

UTEN KJETTING<br />

22646<br />

76,-<br />

GRISELEKETØY BITE-RITE<br />

RØD/BLÅ<br />

109930/35<br />

280,-/360,-<br />

LØSE HALER TIL BITE-RITE<br />

RØD/BLÅ PR STK<br />

10993001/501<br />

40,-/48-<br />

GRISELEKE<br />

MED KJETTING<br />

22605<br />

Solid bitering med 75 cm<br />

kjetting. Ø 18 cm.<br />

80,-<br />

ANTISTRESSBALL FOR GRIS<br />

22120<br />

Plastikkball, Ø30 cm, kan åpnes og fylles med<br />

«deler» som lager lyd.<br />

180,-<br />

ANTI BIT 400 ML<br />

MED HJORTETAKKOLJE<br />

161073<br />

Lukten er effektiv mot<br />

slåssing og halebiting.<br />

176,-<br />

ANTI KANNIBALISME SPRAY<br />

NULL BIT<br />

161072<br />

Lukten er effektiv mot<br />

slåssing og halebiting.<br />

48,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

67


GRIS | Leker & anti-biting<br />

MERKESPRAY F/KU/GRIS<br />

RØD/GRØNN/BLÅ 400 ML<br />

240393/94/95<br />

48,-<br />

RÅNESPRAY<br />

PORCIVET 250 ML<br />

241124<br />

Spray for å stimulere suggene,<br />

spray max 2 sek. nær dyret.<br />

72,-<br />

KADAVERLOKK<br />

KOMPLETT M/BESLAG<br />

109975<br />

Lokk til å legge over døde dyr. Produsert i UV<br />

stabilt kunststoff. L 205 cm B 124 cm H 57 cm.<br />

Vekt ca. 30 kg.<br />

Før 3 980,-<br />

3 480,-<br />

BANDMÅL 2,5 M<br />

FOR STORFE OG GRIS<br />

219<br />

96,-<br />

SKULDERKAPPE FOR SVIN<br />

PORCIVET 10 STK<br />

241013<br />

Utviklet for å forhindre skuldersår hos purker.<br />

Festes direkte på utsatt område.<br />

660,-<br />

DRIVPLATE FOR GRIS<br />

22122/221230<br />

Kraftig plate som ikke<br />

brekker, og veier lite.<br />

SMEKK FOR DRIVING AV GRIS<br />

22124<br />

152,-<br />

RØD 94 X 76 CM<br />

396,-<br />

GRØNN 126 X 76 CM<br />

472,-<br />

68 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Fluebekjempelse | UTSTYR FJØS<br />

Utstyr fjøs<br />

PERMETRIN PLUS<br />

500 ML<br />

79923414<br />

Hurtigvirkende. Virker i opptil<br />

6 uker. Repellerende virkning.<br />

119,-<br />

DRYMAXX<br />

STRØMIDDEL 22 KG<br />

92067004<br />

Har ammoniakknøytraliserende egenskaper og høy<br />

absorberingskapasitet på inntil 140 % av sin egen<br />

vekt. DruMaxx bidrar til tørrere overflater, bedre<br />

jur- og klauvhelse og komfort.<br />

Kontroll av fuktighet, lukt og dermed også insektsnivå.<br />

Bidrar til å holde dyr sunne og økt produktivitet,<br />

som følge av mindre stress og sykdom.<br />

388,-<br />

NEPOREX 1 KG<br />

163101<br />

Forebyggende og<br />

langtids- virkende<br />

middel som bekjemper<br />

flueformeringen<br />

allerede på larvestadiet.<br />

Kan brukes overalt hvor<br />

det finnes fluelarver,<br />

som feks. i større staller,<br />

i flytende naturgjødning<br />

og på gjødselsdynger.<br />

324,-<br />

AGITA<br />

FLUEMIDDEL 400 G<br />

16310400<br />

Tiltrekker og dreper fluene gjennom sukkerbasert<br />

agn som simulerer feromonene til fluer og sender<br />

signaler om å samles. Meget god mot fluer som er<br />

resistente for andre midler. Kan blandes i vann og<br />

smøres eller sprayes.<br />

488,-<br />

AQUAPY<br />

FLUEMIDDEL 1 L<br />

80481314<br />

Effektivt middel for<br />

bekjempelse av bl.a.fluer i fjøs<br />

og stall. Bekjemper flygende og<br />

krypende insekter. Kan brukes<br />

med dyr i rommet.<br />

1 080,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

69


UTSTYR FJØS | Fluebekjempelse<br />

FLUEFELLE VINDU<br />

8 PK<br />

96809341<br />

Gjennomsiktig plastfilm<br />

med lim til å feste på vinduet<br />

der fluene finnes. Giftfri.<br />

40,-<br />

FLUESPRAY APTAOR PYR<br />

750 ML<br />

92062702<br />

Insektmiddel som effektivt fjerner<br />

fluer og andre insekter. Spray, klar til<br />

bruk, hurtigvirkende. Inneholder ikke<br />

farlige løsemidler, lite innvirkning på<br />

miljøet.<br />

172,-<br />

FLUEPAPIR<br />

Nye farger og mønstre utnyttes<br />

bedre til å lokke til seg fluene.<br />

Forsøk har vist bedre effektivitet,<br />

spesielt når fluene er mest aktive.<br />

De klare fargene tar lyset bedre opp.<br />

Giftfritt og vannbasert, slik at det kan<br />

kastes i vanlig husholdningsavfall.<br />

For fjøs og melkerom og andre rom<br />

hvor det er flueplager.<br />

FLUEGARDIN C60<br />

10 X 600 CM<br />

96809304<br />

Fluepapir/limfelle gardin – liten rull som passer<br />

utmerket for små rom. En fargeglad og effektiv<br />

erstatning for fluespiralen i hjemmet.<br />

72,-<br />

FLUEGARDIN C210<br />

30 X 700 CM<br />

96809301<br />

Fluepapir/limfelle gardin som rulles ut etter<br />

behov. Giftfri. Kan henges opp på flere måter.<br />

176,-<br />

FLUEPOSE<br />

3 STK<br />

96809330<br />

Flueposen er en effektiv giftfri fluefanger for<br />

utendørs bruk. Henges opp utenfor fjøset etter<br />

å ha blitt blandet med 0,5 l lunkent vann. Fluene<br />

tiltrekkes av åten<br />

takket være en<br />

sterk duft.<br />

Flueposen virker<br />

i 4 - 6 uker.<br />

240,-<br />

FLUEPAPIR S35<br />

30 X 12 CM 6 ARK/PK<br />

96809303<br />

Fluepapir/limfelle. Giftfri.<br />

Plasseres i små rom og der<br />

det er trangt. For et fluefritt<br />

miljø - bytt feller regelmessig.<br />

40,-<br />

FLUEPAPIR S180<br />

30 X 60 CM 8 ARK/PK<br />

96809302<br />

Fluepapir/limfelle. Giftfri. Kan henges opp på flere<br />

måter. Plasser flere feller med 5-8 m mellomrom<br />

for økt effektivitet. For et fluefritt miljø - bytt feller<br />

regelmessig (1 gang i måneden).<br />

148,-<br />

FLUEBAND<br />

PÅ RULL MED HOLDER<br />

96809340<br />

Flueband på rull, en meget effektiv<br />

og samtidig diskrèt metode for<br />

fluebekjemping. Det hvite bandet<br />

lokker fluene til seg og de setter seg<br />

fast i det kraftige limet.<br />

416,-<br />

FLUEBAND<br />

REFILL 500 M<br />

96809345<br />

Flueband refill, 500 m.<br />

352,-<br />

70 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Fluebekjempelse | UTSTYR FJØS<br />

FLUEFELLE M300 + ELEKTRISK<br />

92062030<br />

Fluefanger lokker til seg<br />

fluer ved hjelp av UV-lys,<br />

og dreper dem med et<br />

kraftig, elektrisk støt når<br />

de berører det indre gitteret.<br />

Produsert i rustfritt stål<br />

for å tåle miljøet i fjøs og<br />

husdyrrom.<br />

5 596,-<br />

FLUEFANGER EL 2<br />

HALLEY 2138<br />

299804<br />

Elektrisk fluefanger med to rør på 15W.<br />

Dekker opp til 150 m². 5000V. B: 51 cm<br />

H: 31 cm D: 12 cm. IP44.<br />

2 280,-<br />

LYSRØR 15W<br />

299811<br />

100,-<br />

ELEKTRISKE<br />

FLUEFELLER<br />

For å være virkelig effektiv er<br />

det viktig at fluefangeren er riktig<br />

plassert. Monter fluefangeren<br />

der fluene pleier å samle seg slik<br />

at de trekkes mot fluefangerens<br />

ultrafiolette lys.<br />

Ta hensyn til følgende:<br />

• Formen av rommet.<br />

• Plassering over dører og vinduer.<br />

• Luftstrømmer fra luftinntak, dører<br />

og vinduer.<br />

• Kalvebokser o.l. hvor fluer samles<br />

UV-lysrøret som sitter i insektfella bør<br />

skiftes ut etter ca. 8.000 driftstimer.<br />

Lysrøret lyser etter dette, men fangeffekten<br />

blir sterkt svekket. Lysrør som<br />

står på døgnet rundt skiftes årlig.<br />

Generell virkeradius er 15-18 meter,<br />

og størst i lysretningen. I en lang<br />

fjøsgang bør den plasseres på tvers av<br />

lengderetning. Da har den effekt på<br />

15-18 meter framover og bakover.<br />

FLUEFANGER EL<br />

HALLEY 2214<br />

299807<br />

Elektrisk fluefanger med to rør på 20W.<br />

Dekker opp til 200m². 5000V. B: 66cm<br />

H: 31cm D: 12cm. IP44.<br />

2 980,-<br />

LYSRØR 18W<br />

299819<br />

148,-<br />

FLUEFELLE EL<br />

4000V IPX4<br />

228391<br />

996,-<br />

INSEKTFELLE<br />

FOR KLEGG TAONX<br />

323520<br />

En felle som reduserer nærvær av klegg/brems med<br />

opp til 95% i umiddelbar nærhet, og har en maksimal<br />

effektiv rekkevidde på ca. 10.000 m². Helt giftfri<br />

og miljøvennlig. Lett å montere og svært solid. 2-års<br />

garanti for mekaniske deler. Høyde over bakke 2,20 m.<br />

Vekt 20 kg. Paraply diameter ca. 91 cm.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

Fellen fungerer slik at ballen varmes opp, og simulerer<br />

et mål som kleggen/bremsen tiltrekkes av. Når insektet<br />

ikke finner blod, flyr det oppover, og går i oppsamlingsfellen<br />

på toppen. Kan brukes overalt hvor klegg/brems<br />

er en plage.<br />

1 596,-<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

71


UTSTYR FJØS | Vask og pleie<br />

HÅNDHYGIENE<br />

HÅNDSÅPE DIXIN 92,-<br />

6916<br />

Uten farge og parafyme, pH ca 5.<br />

HÅNDKREM DIXIN 156,-<br />

6918<br />

Fuktighetsbevarende, ikke klebrig.<br />

Uten farge og parafyme, pH ca 5.<br />

HÅNDDESINFEKSJON DIXIN 136,-<br />

6917<br />

DISPENSER DIXIN<br />

5732<br />

Hygienisk tråddispenser<br />

i rustfritt stål.<br />

236,-<br />

Ikke klebrig, pH ca 7.<br />

AGRYSAN SALVE<br />

125605/10/20<br />

100 ML 36,-<br />

500 ML 103,-<br />

500 ML M/SOLFAKTOR 183,-<br />

AGRYSAN LOTION MED ALOE VERA<br />

200 ML<br />

125630<br />

63,-<br />

OPTIMA<br />

Optima produktene<br />

inneholder organiske syrer.<br />

Dette er syrer som finnes<br />

i naturen og i mange matvarer.<br />

Disse har hemmende effekt<br />

på skadelige bakterier og sopp.<br />

Det fine med disse syrene er at de<br />

ikke skader de nyttige bakteriene.<br />

OPTIMA PH HUDVASK<br />

FOR DYR<br />

35/36/37<br />

500 ML 135,-<br />

1 L 157,-<br />

5 L 415,-<br />

OPTIMA PH HUDSPRAY<br />

FOR DYR<br />

31/32/33<br />

500 ML 131,-<br />

1 L 152,-<br />

5 L 378,-<br />

OPTIMA PH GEL<br />

FOR DYR<br />

40/41/42<br />

200 ML 108,-<br />

1 L 191,-<br />

5 L 585,-<br />

Aktuelt til lamminga<br />

• Optima pH gel ved overflatesår<br />

på jur og spener<br />

• Optima pH gel ved fødselhjelp<br />

• Optima hudvask og hudspray<br />

for dyr ved lammebytte (adopsjon)<br />

• Optima pH ved munnskurv<br />

72 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


INNGIVER F/MAGNET<br />

RUSTFRI<br />

2129<br />

256,-<br />

MAGNET F/STORFÈ<br />

35 X 100 MM<br />

2115<br />

28,-<br />

Vask og pleie | UTSTYR FJØS<br />

SÅRBEHANDLING<br />

Riktige produkter til riktig<br />

behandling er viktig. Blue Spray<br />

brukes til desinfisering av små sår<br />

og rifter, og er et nyttig hjelpemiddel<br />

dersom en får munnskurv på sau/lam.<br />

Plaster på sprayboks beskytter mot<br />

sårbetennelse og danner en vannavstøtende<br />

klar film. Holder også fluer<br />

borte fra såret. Zinksalve er meget<br />

hudmild, og danner raskt en oljehinne<br />

som beskytter huden mot vann og urin.<br />

SÅRRENS BLUESPRAY<br />

MED SPRAYHODE 250 ML<br />

161060<br />

Rengjør og desinfiserer<br />

sår på husdyr.<br />

72,-<br />

REFILL 250 ML<br />

161070<br />

60,-<br />

SÅRRENS BLUESPRAY<br />

DELAVAL 250 ML<br />

97311510<br />

Rengjør og desinfiserer<br />

sår på husdyr.<br />

96,-<br />

REFILL 1 L DELAVAL<br />

97311511<br />

272,-<br />

BANDASJE<br />

4,5 M<br />

98679401<br />

En fantastisk selvheftende bandasje som “puster”.<br />

Egner seg meget godt for bruk på dyr. Bredde 6 cm.<br />

92,-<br />

PLASTER M/TJÆRE<br />

PÅ SPRAYBOKS 200 ML<br />

161020<br />

Plaster på boks. Transparent<br />

og sterilt. Danner en vannbeskyttende<br />

film. Inneholder<br />

tjære som er flueavstøtende.<br />

56,-<br />

PLASTER<br />

PÅ SPRAYBOKS 200 ML<br />

161010<br />

Plaster på boks. Transparent<br />

og sterilt. Danner en vannbeskyttende<br />

film.<br />

64,-<br />

ZINKSALVE KRUSAN<br />

200 ML<br />

325076<br />

96,-<br />

DIGITALT TERMOMETER<br />

VANNTETT MED ALARM<br />

291103<br />

Vanntett m/alarm. For måling<br />

av kroppstemperatur.<br />

44,-<br />

DIGITALT TERMOMETER<br />

FOR STORE DYR<br />

291102<br />

For store dyr. For måling<br />

av kroppstemperatur.<br />

156,-<br />

POSE MED BOMULL<br />

100 G<br />

161110<br />

20,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

73


UTSTYR FJØS | Fôrutstyr<br />

FÔRØSE<br />

1 KG/2 KG PLAST<br />

223161/62<br />

28,-/40,-<br />

FÔRØSE<br />

1 KG/2 KG GLASSFIBER<br />

223121/223122<br />

120,-/132,-<br />

FÔRØSE<br />

PLAST 2,5 L<br />

97284220<br />

Fôrøse i kraftig plast. En spesiallaget fôrøse med<br />

mange bruksområder. Gradert i bunnen.<br />

68,-<br />

FÔRØSE<br />

ERGO 3 L<br />

98982990<br />

Produsert i kraftig plastmateriale og har en<br />

ergonomisk utforming. Fôrøsen er gradert.<br />

80,-<br />

MÅLEBEGER<br />

291194/95/96<br />

0,5 L 23,-<br />

1,0 L 31,-<br />

2,0 L 39,-<br />

FÔRTRALLE<br />

160 L TO HJUL PLASTKASSE<br />

401035<br />

Solid grønn plastkasse.<br />

Galvanisert understell. 2 stk 4-lags<br />

luftgummihjul. Leveres umontert.<br />

2 496,-<br />

FÔRMÅL JUSTERBAR<br />

FK TRYKK<br />

2169000601<br />

Bunnen kan justeres/<br />

skrus opp.<br />

63,20<br />

FÔRTRALLE<br />

250 L TO HJUL PLASTKASSE<br />

401040<br />

Solid grønn plastkasse. Varmgalvanisert<br />

understell. 2 stk 4-lags luftgummihjul<br />

med kraftige plastfelger. L: 175 cm. H: 85<br />

cm. Bredde 90 cm. Leveres umontert.<br />

2 996,-<br />

BØTTE<br />

FK TRYKK<br />

2164000601<br />

Plast. 10 L m/hank.<br />

Tåler det meste!<br />

87,20<br />

LOKK<br />

2163000500<br />

26,40<br />

74 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


SEKKETRALLE<br />

ALLROUND<br />

230693<br />

Sekketralle med luftgummihjul, behagelig<br />

kjørehåndtak, fast lasteplate og nedfellbar<br />

lastegitter. Kapasitet 250 kg. Stålrør 28 mm.<br />

Nedfellbar lastegitter: 505x348mm.<br />

Fast lasteplate:415x160mm. Vekt: 12,1kg<br />

524,-<br />

SEKKETRALLE<br />

JONEX SPRINTER<br />

532869<br />

Jonex Sprinter er utviklet med hensyn<br />

til god ergonomi og stabilitet. Høy styrke.<br />

250 kg kapasitet.<br />

1 500,-<br />

Vekter og utstyr | UTSTYR FJØS<br />

JEKKETRALLE<br />

1150 MM BOGGIE PU HT<br />

53128<br />

Enkel jekketralle for lettere bruk.<br />

Med doble PU-hjul. Kapasitet: 2500 kg.<br />

3 596,-<br />

OPPBEVARINGSTØNNE<br />

MED LOKK<br />

6510066370/80<br />

30 L 268,-<br />

60 L 372,-<br />

INNHØSTINGKORG<br />

MED HANK, GRØNN<br />

2862000500<br />

151,-<br />

FJÆRVEKT AV HØY KVALITET<br />

MED PLEXIGLASS<br />

29951/29952/29953/29954/2994<br />

10 KG 220,-<br />

Måler pr 50 gr.<br />

25 KG 220,-<br />

Måler pr 100 gr.<br />

50 KG 220,-<br />

Måler pr 200 gr.<br />

100 KG 220,-<br />

Måler pr 500 gr.<br />

250 KG 580,-<br />

Måler pr 500 gr.<br />

VEKT DIGITAL<br />

RYOM 40 KG<br />

223264<br />

40 KG 119,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

RYOM 100 KG<br />

223271<br />

396,-<br />

TERMOMETER<br />

291222<br />

24,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

300 KG<br />

223273<br />

476,-<br />

VEKT DIGITAL<br />

1000 KG<br />

223275<br />

1 996,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

75


UTSTYR FJØS | Overvåkingskamera<br />

OVERVÅKINGS-<br />

KAMERA<br />

Et overvåkingskamera erstatter<br />

ikke fysisk tilstedeværelse.<br />

Det er et godt hjelpemiddel for å ha<br />

oversikt og kontroll i rolige perioder, og<br />

når en ikke kan være tilstede i fjøset.<br />

Det er ofte lønnsomt å følge med<br />

under fødsler, både hos ku, sau og gris.<br />

Lover og regler om bruk av<br />

kameraovervåking finner du på<br />

datatilsynets nettsider.<br />

OVERVÅKINGSKAMERA 3 996,-<br />

FMC IP1 DELAVAL<br />

87472701<br />

Gårdskamera FMC-IP1 Gir deg unike muligheter for overvåking. DeLaval gårdskamera FMC-IP1<br />

er et kamerasystem i HD beregnet for fjøs/staller eller områder utendørs, FMC-IP1 er utviklet<br />

spesiellt for vanskelige fjøsforhold. Med programmet til kameraet, kan du bruke flere kameraer,<br />

og se ett eller flere områder samtidig.<br />

FORDELER<br />

• Oversikt i fjøset/stallen – gir trygghet.<br />

• Overvåke automatiske systemer for å se at de går som de skal.<br />

• Kalving: Ved å se når kalvingen skjer, kan du ved behov raskt gripe inn.<br />

Du kan se om kalven reiser seg opp og begynner å spise.<br />

• Overvåke besetningen uten å forstyrre.<br />

• Enkelt å flytte kameraet dit hvor det trengs mest for øyeblikket.<br />

F.eks. ved korntørken under innhøstningen.<br />

IPCAMS<br />

Enkel installasjon takket være "plug<br />

& view": bare koble kameraet til<br />

nettverket, skanne QR-koden med<br />

en smarttelefon eller et nettbrett, og<br />

slå på kameraet på smarttelefonen,<br />

nettbrettet eller PC. Egnet for bruk i<br />

nettverk eller på Internett. Internetttilgang<br />

via kabel eller trådløst er viktig!<br />

Dette betyr at du kan nyte levende<br />

bilder på under ett minutt.<br />

• Tilgang via forskjellige enheter<br />

(smarttelefon, PC, nettbrett)<br />

• Opptil 4 brukere kan få tilgang<br />

til kameraet samtidig<br />

• Robust kamera med IP 65, sertifisert<br />

for sikker bruk i stallen eller ute<br />

• Gratis App (www.eyecloud.so)<br />

for iOS eller Androidtilgjengelig<br />

i AppStore og fra Google Play<br />

• Omfattende programvare inkl.,<br />

se flere kameraer på skjermen,<br />

skjermbilder, opptak funksjon,<br />

bevegelsesdeteksjon, etc.<br />

• Night vision funksjon<br />

OVERVÅKINGSKAMERA 2 496,--<br />

IPCAM 360˚ RC/HD<br />

10811<br />

Internett kamera for fjernkontroll med digital<br />

zoom-funksjon! PTZ-kameraer (Pan-Tilt-Zoom) kan<br />

fjernstyres ved hjelp av spesiell programvare fra din<br />

PC, nettbrett eller smarttelefon og justert med en<br />

visningsvinkel på 355 ° horisontalt og 85 ° vertikalt.<br />

OVERVÅKINGSKAMERA 1 496,-<br />

IPCAM 2.0 HD<br />

10810<br />

Internett-kameraet for alle! Fjernkontroll og<br />

tilgang over hele verden via app eller nettleser,<br />

umiddelbar tilkobling ved hjelp av appen via en<br />

QR-kode.<br />

76 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Gjødseltilsetting | UTSTYR FJØS<br />

GJØDSELTILSETTING OPPSTART<br />

PENERGETIC G 2,5 L<br />

2010M025K/2210M025K<br />

For raskere og bedre oppstart.<br />

STORFE/SVIN<br />

1 040,-<br />

GJØDSELTILSETTING CC<br />

PENERGETIC G 3,0 KG<br />

2010C030E/2010C030E<br />

Mengde Penergetic må beregnes<br />

ut fra antall dyr.<br />

STORFE/SVIN<br />

940,-<br />

PENERGETIC<br />

gjødseltilsetting endrer<br />

nedbrytningsprosessen i<br />

gjødselkjelleren fra forråtnelse<br />

til kompostering. Med<br />

god kompostering brytes<br />

bindestoffene i gjødsla, som strå,<br />

strø, osv. mye raskere ned, enn ved<br />

forråtnelse, og vi får mindre tørrstoff<br />

og mer bløtere og homogen gjødsel.<br />

Endringene vil vises etter<br />

2-3 måneder. Det begynner å komme<br />

bobler til overflata i gjødsellageret,<br />

og det foregår en sirkulasjon som er<br />

med på å bryte ned skorper, flytelag og<br />

faste partier. En klimasmart måte<br />

å behandle gjødsla på.<br />

Virkning:<br />

• Mer homogen og flytende gjødsel<br />

• Enklere omrøring<br />

• Enklere og bedre tømming av kjellere<br />

• Reduserer problemer i renner,<br />

kanaler og nedslipp<br />

• Mindre motstand fra gjødsla<br />

ved bruk av slangespreder<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

77


VASK OG DESINFEKSJON | Rengjøring<br />

Vask og desinfeksjon<br />

FK TAKVASK<br />

GRØNSKE/MOSEFJERNER 2,5 L<br />

9300100401<br />

Mot mose og grønske<br />

på takpanner, terrasser,<br />

gårdsplasser, murer,<br />

kledning mm.<br />

Kobles direkte<br />

på hageslangen.<br />

239,-<br />

FK STEINVASK<br />

5 L<br />

9300100301<br />

Fjerner grønske<br />

og algevekster<br />

på teglstein, skifer,<br />

belegningsstein, mur,<br />

kledning, drivhus,<br />

takpanner mm.<br />

Spray på - ingen<br />

etterspyling!<br />

119,-<br />

FK GRØNSKEKVERKER<br />

5 L<br />

6500004255<br />

Mot mose og grønske<br />

på terrasser,<br />

gårdsplasser,<br />

murer, kledning,<br />

takpanner mm.<br />

Klar til bruk.<br />

63,-<br />

FK KRAFTVASK<br />

UNIVERSAL 5 L<br />

9300100101<br />

Til rengjøring av<br />

utvendige flater<br />

som skal males<br />

eller beises.<br />

Matter maling og beis.<br />

119,-<br />

FK HUSVASK<br />

MED SOPPDREPER 5 L<br />

9300100201<br />

Til rengjøring av flater<br />

som ikke skal overflatebehandles,<br />

innvendig<br />

og utvendig. Fjerner<br />

effektivt sot, fett,<br />

smuss, alger, mose.<br />

119,-<br />

FK BILVASK<br />

MED SKUM OG POLISH 5 L<br />

9300200610<br />

Nyhet!<br />

VASKESETT<br />

FOR BIL<br />

400287<br />

Alkalisk shampo for vask av personbil og annet kjøretøy. Produktet<br />

inneholder voks som gir kjøretøyet en glansfull og blank overflate.<br />

Fjerner fett, olje, sot, smuss og leire/grus. Høytrykk i forkant<br />

ved svært skitten bil. Påføres manuelt, med lavtrykk eller skumlanse.<br />

La det virke i 2-5 minutter. La ikke produktet tørke inn på overflaten,<br />

spyl derfor grundig av. Høytrykkvask øker effekten.<br />

199,-<br />

223,-<br />

78 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rengjøring | VASK OG DESINFEKSJON<br />

FK FJØSVASK<br />

5 L KRAFTIG MED SKUM<br />

9300200501<br />

Nyhet!<br />

FK MASKINVASK<br />

5 L MED SKUM<br />

9300200601<br />

Nyhet!<br />

Et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel<br />

til bruk innen landbruk/fjøs og<br />

næringsmiddelindustrien. Effektiv til rengjøring<br />

av gulv, vegger, tak, maskiner og utstyr for<br />

fjerning av fett og organisk materiale. Dosering,<br />

vanntemperatur og virkningstid avhenger av<br />

skittenhetsnivå. Påføres manuelt, med lavtrykk<br />

eller skumlanse.<br />

196,-<br />

En kraftig vaskemiddel til rengjøring av traktor,<br />

maskiner og redskap. Fungerer på alle typer<br />

kjøretøy. Meget effektiv til fjerning av asfalt<br />

og tjære, samt generell smuss. Skader ikke<br />

lakk, krom eller aluminium. Påføres manuelt,<br />

med lavtrykk eller skumlanse. La ikke<br />

produktet tørke inn på overflaten, spyl derfor<br />

grundig av.<br />

236,-<br />

BIOSAFE VASKEMIDDEL<br />

20 L<br />

676021<br />

Miljøvennlig vaskemiddel, behagelig å<br />

bruke, høytskummende og konsentrert.<br />

De svært gode skumegenskapene gir<br />

forlenget holdetid. Forlenget holdetid<br />

gir bedre oppløsning = kortere vasketid.<br />

Bruksområder: Husdyrrom, bil, traktor og<br />

redskap.<br />

616,-<br />

BIOGEL<br />

25 L ADR<br />

676023<br />

Ny generasjon vaskemiddel, mer effektiv,<br />

tøffere mot møkk, mer miljøvennlig.<br />

Forlenget holdetid, gir bedre oppløsning.<br />

Bedre oppløsing gir kortere vasketid.<br />

Kan skade aluminium.Bruksområde:<br />

Husdyrrom.<br />

728,-<br />

SKUMSPRØYTE<br />

AGRONOR<br />

659556<br />

Skumsprøyte som kobles direkte på vannslangen,<br />

legger på et jevnt lag med skum. Leveres med<br />

forskjellige dyser. Sprøyte som vist ved vask av<br />

melkerobot i bondevennen.<br />

1 332,-<br />

TRYKKSPRØYTE<br />

1,25 L VITON<br />

51020000<br />

Med Viton<br />

fluorelastomerpakninger.<br />

TUV godkjent flaske for<br />

holdbarhet og høyt<br />

trykk. 2 års garanti.<br />

287,-<br />

AVFETTING SELACLEAN<br />

9634/9840<br />

1 L 71,-<br />

4 L 238,-<br />

IDEALVASK SELACLEAN<br />

31001/31000<br />

1 L 76,-<br />

5 L 236,-<br />

TRYKKSPRØYTE<br />

5 L VITON<br />

55070000<br />

Med Viton<br />

fluorelastomerpakninger.<br />

TUV godkjent flaske for<br />

holdbarhet og høyt trykk.<br />

2 års garanti.<br />

615,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

79


VASK OG DESINFEKSJON | Rengjøring<br />

VIRKON S<br />

2,5 KG<br />

6303<br />

Bredspektret desinfeksjonsmiddel.<br />

Skånsomt, kan brukes på alle overflater<br />

som tåler vann. Til fotbad benyttes en<br />

løsning på 2%. Løsningen byttes når den<br />

rosa fargen er blitt borte eller minimum 1<br />

gang/uke.<br />

842,-<br />

VIROCID 10 L<br />

68127<br />

Anbefales for desinfeksjon i husdyrrom,<br />

på redskap, biler, båter og utstyr.<br />

1 250,-<br />

STALOSAN SEKK<br />

15 KG<br />

68142<br />

Sørger for effektiv senkning av smittepresset<br />

og forbedrer klimaet i husdyrrom. Hindrer<br />

fremvekst av bakterier, sopp, virus, fluelarver,<br />

coccidier og egg fra spolorm. Fjerner<br />

ammoniakk- og svovelgasser.<br />

160,-<br />

VIRKON S PULVER<br />

POSE 50 G<br />

7595<br />

52,-<br />

CID 2000 10 L<br />

68123<br />

Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikkevann,<br />

samt for å fjerne organisk/uorganisk materiale<br />

fra drikkevannsystemer<br />

– vannrør, nippelrekker,<br />

drikkekopper,<br />

vannrenner,<br />

reservoarer osv.<br />

675,-<br />

MATTE RINGMATTE<br />

GUMMI SORT<br />

79285/6510079280<br />

Skåne/avlastningsmatte i meget kraftig<br />

vulkanisert gummi. Ideell ved inngangspartier.<br />

Tåler all form for rengjøring. Tykkelse 23 mm.<br />

40 X 60 CM 68,-<br />

80 X 120 CM 356,-<br />

UNIVERSALMATTE<br />

BRETT 90 X 100 X 4 CM<br />

6510080444<br />

Materiale: Polypropylene.<br />

135,-<br />

SKOBRETT I PLAST<br />

75 X 38 CM ZLINE<br />

6510080456<br />

Praktisk skobrett som samler smuss fra<br />

uteskoene på et sted.<br />

31,-<br />

DØRMATTE GALV<br />

80 X 40 X 3,5 CM<br />

6510073515<br />

220,-<br />

SKOBØRSTE<br />

MED STØTTEHÅNDTAK<br />

507950<br />

316,-<br />

STØVELVASKER<br />

29320<br />

1 796,-<br />

80 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Tørkepapir | VASK OG DESINFEKSJON<br />

HÅNDRENGJØRING BØTTE<br />

TORK PREMIUM<br />

190592<br />

Premium<br />

våtservietter.<br />

Mild mot huden,<br />

tøff mot smuss og<br />

fett. Praktisk å ha<br />

tilgjengelig i bil,<br />

traktor, garasje og<br />

husdyrrom.<br />

112,-<br />

DISPENSER<br />

SENTERRULL HVIT TORK<br />

558000/559000<br />

156,-<br />

GULVSTATIV<br />

F/TØRKEPAPIR R/S W1<br />

652008<br />

796,-<br />

TØRKEPAPIR MINI<br />

0,51 KG RESIRKULERT<br />

140001<br />

24,-<br />

21,5 CM Ø 14 CM 120 M/NYFIBER<br />

100130<br />

Allsidig – håndtørk og tørking av overflater.<br />

God absorberingsevne olje og vann. Våtsterk.<br />

52,-<br />

TØRKEPAPIR<br />

7,1 KG BASIC (PR RULL)<br />

127103<br />

Kan brukes til både håndavtørring og enklere<br />

avtørring av vann, olje og lett tilsmussede<br />

overflater.<br />

156,-<br />

TØRKEPAPIR<br />

1,45 KG RESIRKULERT<br />

900137<br />

48,-<br />

1,72 KG NYFIBER STD<br />

100134<br />

Allsidig – håndtørk og tørking av overflater.<br />

God absorberingsevne olje og vann. Våtsterk.<br />

100,-<br />

GULVSTATIV<br />

TIL SOFTCEL TØRKEPAPIR<br />

98740680<br />

612,-<br />

PAPIR SOFTCEL 500 R<br />

1 RULL<br />

92065091<br />

Fint, mykt papir med god oppsugingsevne.<br />

96,-<br />

PAPIR SOFTCEL 1000 R<br />

2 RULLER<br />

92065106<br />

364,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

81


VASK OG DESINFEKSJON | Høytrykk<br />

VASKER 150 BAR, 540 L. KALDTVANN.<br />

FOMA PW-C25P I 1509 P M P 1X230V<br />

146085<br />

Maskinen slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Forlenger motorpumpens<br />

liv og gjør at maskinen starter automatisk ved å aktivere høytrykkpistolen.<br />

Stempel pumpe med messing pumpetopp. To-polet (2800 rpm): Elektrisk motor<br />

i S1 klasse. Takket være<br />

kjemidoseringskranen er det<br />

mulig å tilpasse mengden<br />

vaskemiddel som skal leveres.<br />

Deksel som beskytter maskinen<br />

mot vær, vind og vannsprut<br />

Leveres med: Slangetrommel,<br />

12 m høytrykkslange med<br />

skrukobling, høytrykkspistol<br />

med startlanse, spylelanse med<br />

multiregdyse, og turbolanse.<br />

Veil. 9 650,-<br />

7 650,-<br />

VASKER 180 BAR, 660 L. BENSIN.<br />

FOMA PW-BENZ-C H1811 PIP 6,5 HK<br />

142181<br />

Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler. Bensinmotorer,<br />

Honda GX-serie, luftkjølt firetakts overliggende ventiler, manuell start og sensor for<br />

lavt oljenivå. Termostatventil. Kjørehåndtaket og støtfanger i rundstål med støtte til<br />

lanse eller høytrykkspistol. Solid stålramme med gummiføtter som er designet for<br />

å oppta motorens vibrasjoner. Trykkjustering. Lavtrykks vaskemiddelpåføring med<br />

betjening på lansen. Hjul, 280 mm i diameter.<br />

Veil. 18 370,-<br />

14 370,-<br />

VASKER 200 BAR, 1260 L. KALDTVANN.<br />

FOMA PW-C85 2021P4T 3X400V<br />

146099<br />

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i<br />

industriklassen. PW-C85 har en saktegående<br />

stempelpumpe med keramiske stempler<br />

og messing pumpetopp som sørger for<br />

maksimal effekt i lang tid. På grunn av<br />

pumpekonstruksjonen og lavt turtall på<br />

pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt<br />

støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann.<br />

Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst<br />

på den doble<br />

spylelansen. Dette<br />

er den perfekte<br />

høytrykksvasker<br />

for større<br />

gårdsbruk,<br />

entreprenører og<br />

industribedrifter<br />

som ønsker en<br />

maskin med<br />

kraftig trykk og<br />

høy vannmengde.<br />

Veil. 24 490,-<br />

18 490,- PERFEKT<br />

FOR STØRRE<br />

SLANGETROMMELSETT<br />

FOMA, FOR PW-C85<br />

KTRI40399<br />

Veil. 2 580,-<br />

GÅRDSBRUK!<br />

2 050,- 1 495,-<br />

VASKER 190 BAR, 900 L. KALDTVANN.<br />

FOMA PW-C45 1915P4T 3X400V<br />

121391<br />

PW-C45 er en kaldtvannsvasker i mellomklassen med høy kvalitet og<br />

mange sikkerhetsfunksjoner. Høytrykkspumpen leveres med pakninger<br />

med lang varighet, inntaksventiler i rustfritt stål, keramiske stempler og<br />

overdimensjonerte lager<br />

for lang w–varighet.<br />

PW-C45 har intelligent<br />

automatisk start/stopp<br />

funksjon, med forsinkelse<br />

på stopp funksjonen. Med<br />

PW-C45 får du reduserte<br />

vedlikeholdkostnader takket<br />

være den smart designen,<br />

som gjør at alle komponenter<br />

er lett å komme til, som igjen gjør<br />

at servicetiden blir kortere. PW-<br />

C45 egner seg til bruk i jordbruket,<br />

autobransjen og anleggsbransjen.<br />

Leveres med: 10 m høytrykkslange<br />

med skrukobling, høytrykkspistol<br />

med startlanse og dyse i rustfritt stål.<br />

Slangetrommel medfølger ikke.<br />

11 950,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

FOMA PW-C45 OG PW-C55<br />

KTRI40505<br />

Veil. 2 260,-<br />

82 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Høytrykk | VASK OG DESINFEKSJON<br />

SKUMPÅLEGGER<br />

FOMA 1 L. M/M 22<br />

LCPR40040<br />

319,-<br />

RENGJØRING<br />

Landbruket stiller store<br />

krav tilutstyr. Vi har den<br />

rette løsningen til alle typer<br />

rengjøringsoppgaver.<br />

Vi hjelper deg å finne<br />

rett produkt til ditt behov.<br />

RØRRENSESLANGE<br />

FOMA 10 MTR. M 22<br />

BAP23853<br />

Veil. 2 510,-<br />

GULVVASKER<br />

FOMA 210 BAR 2X055 DYSER<br />

LCLC49494<br />

Veil. 1 920,-<br />

1 395,-<br />

TERRASSEVASKER<br />

FOMA C20X/C23 Ø 300 MM<br />

148267<br />

33 cm vaskebredde, stor børste og skjøtelanse,<br />

Vanntemperatur 60 C, Maks. 8 liter/min.<br />

690,-<br />

ROTERENDE<br />

FOMA VASKEBØRSTE 700 MM<br />

SPID24911<br />

Veil. 930,-<br />

1 495,-<br />

711,-<br />

IPC-FOMA<br />

IPC Foma produserer høytrykkspylere<br />

i meget høy kvalitet beregnet for det<br />

profesjonelle markedet.<br />

Foma Norge som ble etablert<br />

i 1965 og er den eldste aktøren<br />

i det norske markedet.<br />

Ved å levere god kvalitet til fornuftige<br />

priser gjennom mange år har gjort<br />

Foma i dag til en av markedslederne i<br />

rengjøringsmarkedet.<br />

Ved å investere i en IPC Foma<br />

høytrykkspyler fra FELLESKJØPET<br />

ROGALAND AGDER er du alltid sikret<br />

et produkt til en fornuftig pris.<br />

I tillegg så får du et produkt hvor det<br />

finnes reservedeler på lager<br />

i Norge, slik at du slipper lange stopp i<br />

tilfelle uhellet er ute.<br />

For å sikre deg som kunde den beste<br />

opplevelsen, så har FELLESKJØPET<br />

ROGALAND AGDER gjennomført et<br />

opplæringskurs på maskinene.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

83


VASK OG DESINFEKSJON | Høytrykk<br />

VASKER 130 BAR, 540 L. VARMTVANN.<br />

FOMA PW-H28/4 D 1309D P M 1X230V<br />

132185<br />

15 950,-<br />

LEVERES<br />

MED 20 M<br />

SLANGE!<br />

VASKER 130 BAR, 600 L. VARMTVANN.<br />

FOMA PW-H50/4 D 1310 P4 M 1X230V<br />

143078<br />

Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H50/4<br />

D1310 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler<br />

og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid.<br />

Pumpekonstruksjonen gir PW-H50/4 D1310 P T et meget lavt støynivå.<br />

Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en<br />

vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Standardutstyr:<br />

20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel spylelanse M22. Spenning 230<br />

volt / 16 amp. / 1 fas. Arbeidstrykk 130 bar. Vannmengde 600 liter/time.<br />

Veil. 21 950,-<br />

17 950,-<br />

SLANGETROMME<br />

FOMA PW-H28+H28/4<br />

KTRI40303<br />

Veil. 2 445,-<br />

1 490,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

FOMA PW-H35/4+H50/4<br />

KTRI40235<br />

Veil. 2 445,-<br />

1 450,-<br />

VASKER 190 BAR, 900 L. VARMTVANN.<br />

FOMA PW-H35/4 D 1915 P4 T 3X400V<br />

131104<br />

PW-H35/4S D1915 P4 T varmtvannsvasker er en prisgunstig maskin med<br />

meget høy rengjøringseffekt. Maskinen er utrustet med en kraftig<br />

saktegående IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing<br />

pumpetopp. PW-H35/4S D1915 P4 T har et rustfritt stående brennkammer<br />

som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av<br />

drivstoff og kjemikalier. Standardutstyr: 20 meter h.t.slange, spylepistol,<br />

dobbel spylelanse og turbodyse. 131103 er 3x230V versjon.<br />

Veil. 25 950,-<br />

20 950,-<br />

SKUMKIT<br />

FOMA 10 METER M/H.T.PIST+LA<br />

KAM15<br />

Høytrykksvasker kaldt-/varmtvann. Vaskemiddelpåføring<br />

på lav-/ høytrykk gjennom høytrykkspistol. Skumpålegging<br />

gjennom egen 10 meter h.t. slange, skumpistol<br />

og skumlanse.<br />

Veil. 10 640,-<br />

5 655,-<br />

+<br />

HØYTRYKKSVASKER<br />

VASKEMIDDELPÅLEGGING<br />

+<br />

SKUMPÅLEGGING<br />

STORSELGER<br />

I MARKEDET!<br />

NORDIC KIT<br />

SKUMSP.H.KOBLING<br />

KAM17<br />

Veil. 1 990,-<br />

PW-H28/4S D1309 P M er en liten, mobil, kompakt og effektiv enfaset<br />

varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med<br />

keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H25/4S D1309 P M har et<br />

rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.<br />

Den har utvendig påfylling av drivstoff. Energiforbruk 2,8KW. 130 bar – 540<br />

lt. Vekt: 80kg. Medfølger: 20 meter høytrykksslange, spylepistol, dobbel<br />

spylelanse og turbodyse.<br />

Veil. 19 950,-<br />

880,-<br />

84 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Høytrykk og støvsugere | VASK OG DESINFEKSJON<br />

TELESKOPLANSE<br />

FOMA 274 - 732 CM<br />

LCLC40012<br />

Solid teleskoplanse med lav vekt.<br />

Veil. 3 125,-<br />

1 650,-<br />

SLANGETROMMEL<br />

FOMA H.T.18 METER LAKKERT<br />

82218<br />

Maks trykk: 200 bar. Maks temp: 150c.<br />

Svingbart veggfeste. Automatisk opptrekk.<br />

Veil. 7 505,-<br />

4 985,-<br />

FEIEMASKIN<br />

FOMA 750 BAT<br />

121299<br />

Stor avfallsbeholder. Stor feiebredde. Hovedbørste med<br />

”V” design. Mikrofiltrering av støv. Lett å manøvrere<br />

grunnet optimal vektfordeling. Svært god sikt. Enkel å<br />

transportere. Kontrollpanelet er beskyttet mot fuktighet.<br />

Batteri indikator. Lett tilgang til alle maskindeler. Chassis<br />

i pulverlakkert stål. Standardutstyr. Levert med børster<br />

og batteri.<br />

Veil. 13 950,-<br />

8 950,-<br />

SPYLELANSE<br />

FOMA KEW DOB. 1200 MM SS<br />

180012<br />

Dobbel rustfri spylelanse med KEW<br />

hurtigkobling mot høytrykkspistol<br />

som har mulighet for trinnløs regulering<br />

av spyletrykket. Derved kan f.eks.<br />

vaskemiddel utlegges uten å skifte<br />

arbeidsgrep. Spylelansen utstyres<br />

med dyser som har 1/4” utv. gjenger<br />

etter behov.<br />

Veil. 2 580,-<br />

1 295,-<br />

RUSTFRI GULVVASKER<br />

FOMA RC301VA<br />

121680<br />

Solid rustfri gulvvasker.<br />

Ø 300 mm. Max. arbeidstrykk<br />

250 bar. Max.<br />

temperatur 90°C. 3 stk<br />

dreibare hjul. Leveres uten<br />

1/4” h.t.dyser.<br />

Veil. 3 770,-<br />

2 495,-<br />

STØV/VÅTSUGER<br />

FOMA NRG 1/30 W&D P TC SL<br />

132072<br />

En lett, kompakt og hendig støv-/vannsuger som<br />

leveres med plast tank. YP 1/20 W&D støv-/vannsuger<br />

er designet for at du skal bruke mindre tid og<br />

effektivisere rengjøringen. Passer for alle oppgaver<br />

der husholdnings-støvsugeren ikke kan benyttes.<br />

1 996,-<br />

STØV/VÅTSUGER<br />

FOMA 440/12M W&D<br />

174410<br />

YS 3/62M W&D (440/12 M) er en støv- og vannsuger<br />

med stor beholder og kjørevogn. Kjørevognen har<br />

2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er<br />

utrustet med tre kraftige to-trinns sugeturbiner med<br />

by-pass kjøling på 1500 watt hver og et effektivt<br />

filtersystem. Syklon-separering i tanken før filteret<br />

gjør YS 3/62M W&D (440/12 M) ekstra effektiv.<br />

4,5 mete4r Ø38 sugeslange, sugehåndtak, 2x0,5<br />

mtr sugerør, 2xgulvmunnstykker, rundbørste,<br />

fugemunnstykke Høy kvalitet – storselger innen<br />

landbruket<br />

Veil. 6 390,-<br />

4 390,-<br />

HØY<br />

KVALITET<br />

STORSELGER INNEN<br />

LANDBRUKET<br />

FEIEMASKIN<br />

FOMA TK510M<br />

120297<br />

510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs<br />

bruk. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved<br />

rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best<br />

effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter,<br />

og kommer enkelt gjennom smale dører. Maskinen<br />

passer godt for feiing av lagergulv, bensinstasjoner,<br />

fortau, parkeringshus, husdyrrom m.m.<br />

Veil. 6 850,-<br />

3 850,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

85


VASK OG DESINFEKSJON | Slanger, rør & koblinger<br />

RØR PEM RULL<br />

3004003042/62/72<br />

20 MM X 2,0 MM 10 M 120,-<br />

25 MM X 2,3 MM 10 M 172,-<br />

32 MM X 2,9 MM 10 M 240,-<br />

TRYKKRØR PE PR/M<br />

2391791/92/93<br />

80/11 20 MM 25 M PR/M 10,40<br />

80/11 25 MM 25 M PR/M 14,40<br />

80/11 32 MM 25 M PR/M 22,40<br />

KOBLING PEM<br />

3004080122/222/302/402/482/562/742/842<br />

RETT 20 MM X 20 MM PLAST 52,-<br />

RETT 20 MM X 3/4 UTV GJ PL 36,-<br />

RETT 20 MM X 1/2 UTV GJ PL 36,-<br />

RETT 20 MM X 3/4 INV GJ PL 36,-<br />

RETT 20 MM X 1/2 INV GJ PL 36,-<br />

VINKEL 20 MM X 20 MM PLAST 56,-<br />

VINKEL 20 MM X 1/2 UTV GJ 44,-<br />

T-RØR 20 MM X 20 MM X 20 MM PL 68,-<br />

KULVENTIL<br />

3007027042/62/82<br />

3010036142/52<br />

1/2 INV GJ METALL 112,-<br />

3/4 INV GJ METALL 160,-<br />

1 INV GJ METALL 228,-<br />

1/2 M/SLANGE TILK METALL 76,-<br />

3/4 M/SLANGE TILK METALL 80,-<br />

86 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Slanger, rør & koblinger | VASK OG DESINFEKSJON<br />

SLANGEVOGN METALL<br />

30 M KOMPLETT MONTERT<br />

24360000<br />

799,-<br />

SLANGETROMMEL METALL<br />

FOR 90 M<br />

24600000<br />

991,-<br />

VANNINGSPISTOL ULTRA<br />

26960000<br />

10-3 VANNMØNSTER 319,-<br />

26980000<br />

14-7 VANNMØNSTER 383,-<br />

HAGESLANGE TRICOFLEX<br />

116761/116787/139142/139155<br />

Robust, lett og fleksibel.<br />

1/2" 25 M 439,-<br />

1/2" 50 M 879,-<br />

3/4" 25 M 743,-<br />

3/4" 50 M 1 516,-<br />

KOBLING METALL<br />

HUN 12,5 MM<br />

20300000<br />

95,-<br />

HUN 19 MM<br />

20400000<br />

103,-<br />

KRAN BSP 19 MM<br />

20410000<br />

79,-<br />

HAN DOBBEL<br />

20440000<br />

79,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

87


SLÅTT OG BEITE | Sprøyter<br />

Slått og beite<br />

TRYKKSPRØYTE<br />

BERTHOUD 5 L PLANTEVERN<br />

101451<br />

Trykksprøyte, profesjonell, for plantevern.<br />

Stor påfyllings åpning og doseringsmål<br />

i lokket. Aluminiums lanse, justerbar dyse<br />

og nitril pakninger. Kapasitet 7,2/5,0 liter.<br />

655,-<br />

RYGGSPRØYTE<br />

BERTHOUD 16 L PROFF<br />

102022<br />

Ryggsprøyte, profesjonell, for store hager og<br />

profesjonell bruk. Ergonomisk og komfortabel<br />

på ryggen. Kompositt teleskoplanse 40-100cm.<br />

Tre justerbare dyser, kon, smal flat og bred flat.<br />

16 liters tank.<br />

2 396,-<br />

RYGGSPRØYTE<br />

BERTHOUD 16 L PROFF ELEKTRISK<br />

102139<br />

Ryggsprøyte, proff elektrisk, for store hager og<br />

profesjonell bruk. Ergonomisk og komfortabel<br />

på ryggen. Kompositt teleskoplanse 60-120cm.<br />

Tre justerbare dyser, kon, smal flat og bred flat.<br />

Tre elektroniske trykkinnstillinger, selvkalibrerende.<br />

16 liters tank.<br />

5 596,-<br />

RYGGSPRØYTE SOLO 425<br />

COMFORT 16 L<br />

820003<br />

Solid ryggsprøyte. Utstyrt<br />

med stempelpumpe<br />

som gir arbeidstrykk<br />

fra 1-6 bar. Brede, myke<br />

skulderstropper med<br />

hurtigjustering.<br />

Vekt: 4,3 kg.<br />

1 596,-<br />

RYGGTÅKESPRØYTE<br />

SR450<br />

42440112641<br />

Sprøyteaggregat med mange<br />

muligheter, høy komfort og lang<br />

rekkevidde. Innebygd granulat-system.<br />

Veldig enkelt å bruke og starte.<br />

Stor tank med stor åpning.<br />

Maskinen gjøres klar til<br />

granulatspredning<br />

i en håndvending.<br />

7 996,-<br />

88 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


ROVFUGL<br />

SITTENDE<br />

228371<br />

159,-<br />

UGLE<br />

40CM<br />

228357<br />

199,-<br />

Fugleskremmere | SLÅTT OG BEITE<br />

ROVFUGL<br />

FLYVENDE<br />

228370<br />

159,-<br />

UGLE<br />

MED SENSOR<br />

OG LYD<br />

228355<br />

208,-<br />

Nyhet!<br />

UGLE<br />

MED SOLAR/LYS<br />

2283505<br />

236,-<br />

Nyhet!<br />

FUGLE/DUE PIGGER<br />

25 CM 10PK RYOM<br />

228410<br />

236,-<br />

FUGLESKREMSEL<br />

228360/228359/228362<br />

Teleskopisk glassfiberstang som kan<br />

trekkes ut. På avstand ser dragen ut<br />

som, og flyr som en rovfugl.<br />

1 DRAGE + 4 M FIBERSTANG 436,-<br />

2 DRAGER + 7 M FIBERSTANG 996,-<br />

2 DRAGER + 10 M FIBERSTANG 1 436,-<br />

LØS DRAGE 240,-<br />

22835905<br />

LØS DRAGE MED HALE 220,-<br />

22835906<br />

VEGGFESTE<br />

TIL FUGLESKREMSEL<br />

22835907<br />

476,-<br />

DREIEFOT<br />

TIL FIBERSTANG<br />

4 M FUGLESK<br />

22835908<br />

396,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

89


SLÅTT OG BEITE | Ryddesager<br />

VELG RIKTIG GRESS-<br />

OG RYDDESAG<br />

I vårt store utvalg av gress- og<br />

ryddesager fra Stihl finner du<br />

riktig produkt enten det er grovere<br />

ryddearbeider eller klipping av<br />

store flater.<br />

GRESS- & RYDDESAG<br />

STIHL FS 131<br />

41802000679<br />

Effektsterk trimmer med<br />

miljøvennlig 4-MIX motor.<br />

Tankes med oljeblandet<br />

bensin. Lett å starte og lett<br />

å bære. Ergonomisk tohåndsstyre.<br />

Veldig bra dreiemoment,<br />

tradisjonell 2-taktsmotor med<br />

lavt lydnivå. Maskinen er utrustet<br />

med bådekrattkniv, gresskniv<br />

og trådhode som standard,<br />

samt en<br />

behagelig<br />

bæresele.<br />

Effekt kW/hk 1,4/1,9.<br />

Vekt 5,8 kg.<br />

4 392,-<br />

LEVERES MED:<br />

AutoCut C 25-2<br />

Sirkelsagblad 200/25<br />

Krattkniv 250 mm/25<br />

GRESS- & RYDDESAG<br />

STIHL FS 410 C-EM<br />

41472000272<br />

Robust, sterk og lettstartet<br />

profesjonell ryddesag med<br />

lang levetid. Med effektivt<br />

antivibrasjonssystem og<br />

stor tank passer den perfekt<br />

til lange arbeidsintervaller.<br />

Vernedeksel med integrerte<br />

skruer gjør at det er raskt<br />

og smidig å bytte skjæreverktøy<br />

for<br />

ulike arbeidsoppgaver.<br />

Effekt kW/hk 2/2,7.<br />

Vekt 8,5kg.<br />

Før 7 032,-<br />

5 992,-<br />

LEVERES MED:<br />

AutoCut 46-2<br />

Sirkelsagblad 200/20<br />

Krattkniv 300 mm/20<br />

DUROCUT<br />

STIHL<br />

40027102182/40057102114<br />

Trimmehode med 2 eller 4 tråder. Enkelt å fylle<br />

på tråd. Kan brukes med trimmetråder med<br />

forskjellige størrelser og former. Passer til<br />

FS 38 – FS 560 C-EM (ikke K-modeller).<br />

20-2 504,-<br />

40-4 636,-<br />

BÆRESELE DOBBEL<br />

STIHL<br />

41197109001<br />

520,-<br />

GRESSRYDDER<br />

FS 460 C-EM M/X-TREEM S<br />

41472000317<br />

Robust, lettstartet og svært<br />

sterk ryddesag. Med STIHL<br />

2-MIX motor, STIHL M-Tronic<br />

og Easy2Start som standard<br />

får du maksimal effekt i alle<br />

situasjoner. Lavt forbruk av<br />

drivstoff og en alltid like enkel<br />

start. Effektivt<br />

antivibrasjonssystem,<br />

tohåndsstyre,<br />

langt skaft og<br />

optimert drev gjør<br />

FS 460 C-EM optimalt<br />

tilpasset for profesjonelt<br />

arbeid med gress og kratt.<br />

Leveres med ADVANCE<br />

X-TREEm ryddesagsele.<br />

Før 7 436,-<br />

6 792,-<br />

RYDDESAGSELE<br />

STIHL ADVANCE<br />

X-TREEM<br />

70018710005<br />

1 320,-<br />

90 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Slåmaskiner og gressklippere | SLÅTT OG BEITE<br />

SLÅMASKIN<br />

ARIENS BSM 70<br />

04098<br />

Lett og anvendelig slåmaskin. 71 cm klippebredde<br />

og Briggs & Stratton motor. Egner seg godt til<br />

klipping på små arealer som ikke slåes ofte, som for<br />

eksempel langs veier, jordekanter og rundt hytta.<br />

Ytelse 3,5hk. Vekt 48kg.<br />

10 792,-<br />

SLÅMASKIN<br />

VARI HURRICANE F-550<br />

04179<br />

En lett og effektiv mulchklipper. Takler enkelt kraftige<br />

gressarter. Maskinen leveres med gator mulch kniv på<br />

58cm. Åpen front med høydejusteringsguide som slipper<br />

gresset lett inn i klippepannen og styrer maskinen perfekt<br />

selv i vanskelig terreng.<br />

Ytelse 6,5 hk. Arbeidsbredde<br />

58cm. Kutthøyde 4-9cm.<br />

Vekt 56kg.<br />

13 192,-<br />

TRAKTORKLIPPER<br />

STIGA TORNADO 2098 H<br />

2T0630481ST1<br />

Den nye STIGA Tornado 2098 H traktorklipper<br />

er den perfekte løsningen for klipping av gress<br />

med sideutkastfunksjonen eller STIGA Multiclip-systemet<br />

for jorddekking. Klipperen drives<br />

av en STIGA-bensinmotor med en netto effekt<br />

på 8,4 kW ved 2800 o/min og har pedalstyrt<br />

hydrostatisk kraftoverføring. Klippeaggregatet<br />

med 2 kniver måler 98 cm og kan justeres med<br />

7 innstillinger fra 25 til 80 mm. Inkluderer<br />

batterilader, støtfanger foran og plugg for<br />

jorddekking.<br />

17 592,-<br />

TRAKTORKLIPPER INKL KLIPPEPANNE<br />

STIGA VILLA 14 HST<br />

2F2720421S16/2D2709511S16<br />

STIGA Villa 14 HST traktorklipper er ideell for å stelle hager og grøntområder med mye trær og planter<br />

og har utmerket manøvrerbarhet. Briggs & Stratton PowerBuilt-bensinmotoren med en netto effekt<br />

på 7,4 kW ved 3200 o/min gir konstant effekt, mens den hydrostatiske girkassen sikrer full kontroll over<br />

maskinen. Den nye EasyStart-teknologien muliggjør enkel kaldstart. Valget mellom to klippeaggregater,<br />

85 eller 95 cm, begge utstyrt med STIGAs multiclip-system med jorddekking, garanterer perfekt klipping<br />

og maksimal allsidighet. Et stort utvalg av STIGA-deler og -tilbehør gjør at du kan forvandle Villa 14 HST<br />

fra en traktorklipper til en flerbruksmaskin som kan brukes hele året.<br />

21 592,-<br />

TRAKTORKLIPPER<br />

STIGA VILLA 14 HST<br />

2F2720421S16<br />

17 032,-<br />

KLIPPEPANNE<br />

STIGA VILLA 95 COMBI<br />

2D2709511S16<br />

4 560,-<br />

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

91


SLÅTT OG BEITE | Ensileringsutstyr<br />

SILOKNIV<br />

TF 2000 ELEKTRISK<br />

29190<br />

For kutting av høy og<br />

silo. 230V, 1 400W, 13,4kg.<br />

Kuttebredde 25cm.<br />

9 980,-<br />

TØMMINGSVENTIL<br />

STORSEKK/VIDBAG<br />

950409900<br />

Tømmeventil for storsekk.<br />

Plasseres på et stabilt og plant<br />

underlag. Sekken tres sakte<br />

nedpå ventilen, uten å krenge<br />

ventilen. Ikke bruk ventilen<br />

dersom det er klumper<br />

i sekken.<br />

1 396,-<br />

RUNDBALLEKNIV<br />

MULTIVERKTØY M/SKAFT<br />

86904901<br />

Kniv til effektiv fjerning<br />

av plast på rundballer.<br />

284,-<br />

TØMMINGSVENTIL<br />

KOMPLETT RAIMO<br />

29389<br />

Med spjeld for tømming<br />

av storsekk.<br />

1 096,-<br />

DYKKPUMPE 15 000<br />

INOX COMFORT AL-KO<br />

6500112828<br />

FOLIE FOR PLANSILO/TÅRNSILO<br />

Vi tilbyr folie til plan/tårnsilo i alle størrelser. Leveres fra 4-16 m bredde og 25 m, 50 m og 400 m<br />

lengde. Til bruk i plansilo anbefales også den tynnere vakuum filmen under overplasten for beste<br />

resultat. Vakuumfilmen er 40 my og leveres fra 6-16 m bredde og 50 m lengde. Den nye kombifilmen<br />

er et svært godt alternativ dersom man kun vil legge en plast. På dette produktet sitter vakuumfilmen<br />

integrert i overplasten.<br />

FUGLENETT 540,-<br />

8 X 30 M<br />

301259<br />

Bruk fuglenett for å beskytte rundballer og<br />

plansilo fra skader. Et nett som vi har testet,<br />

og som fungerer meget bra. En effektiv og<br />

billig forsikring.<br />

Nedsenkbar, til blant annet silosaft. Støtbeskyttelse<br />

og flottørbryter.<br />

Motor: 230V/50Hz.<br />

Ytelse: 1 100 watt.<br />

Maks transporthøyde: 11 m.<br />

Maks kap.: 15 000 l/t.<br />

Maks nedsenkningsdybde:<br />

7 m. Sugetrykktilslutning<br />

Ø: 1¼”. 8,2 kg.<br />

1 196,-<br />

PRESSAFTPUMPE<br />

PS 18000 SN<br />

251800000<br />

2 599,-<br />

RUNDBALLETAP 116,-<br />

100 MM X 20M, 2 PK<br />

79930020<br />

92 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Gaffel & ljå | SLÅTT OG BEITE<br />

GAFFEL SILO<br />

4 TINDER<br />

29103T<br />

GAFFEL SILO<br />

3 TINDER T-SKAFT<br />

293915T<br />

HØYGAFFEL<br />

T-GREP<br />

1005025<br />

GAFFEL SILO<br />

0310<br />

1020746<br />

Silogaffel med T-handtak og<br />

fire tinder. Spesielt egnet for<br />

finkuttet silo.<br />

356,-<br />

Silogaffel med T-handtak<br />

og tre tinder. Bred gaffel for<br />

lemping av silo.<br />

356,-<br />

Høygaffel med T-handtak<br />

og tre tinder. Smal gaffel<br />

for lemping av høy.<br />

479,-<br />

Silogaffel med plasthandtak<br />

og tre tinder. Egnet for både<br />

høy, silo og finkuttet silo.<br />

463,-<br />

LJÅFESTE M/NØKKEL<br />

F/LJÅORV HAMRE<br />

4580101503<br />

89,-<br />

BRYNE GROV/FIN<br />

ØYO<br />

612430<br />

64,-<br />

LJÅBLAD<br />

VALDRES/VESTLAND<br />

4580400100/0209<br />

52 X 4 CM HAMRE 376,-<br />

58 X 4 CM HAMRE 388,-<br />

LJÅORV<br />

TRE SLÅTTE<br />

PROFIL HAMRE<br />

4580404037<br />

660,-<br />

LJÅORV<br />

TRE RETT<br />

PROFIL HAMRE<br />

4580404060<br />

532,-<br />

MARKERINGSSTOKK<br />

MED BÅND<br />

408210<br />

Hvit fleksibel plaststokk med<br />

gult pvc bånd. Brukes til å<br />

markere steiner og kummer der<br />

det skal slås gress. Kan påkjøres<br />

uten at den knekker. Tykkelse 12<br />

mm, lengde 170 cm.<br />

28,-<br />

HÅNDSÅMASKIN<br />

SOLO 421 9 L<br />

820008<br />

Til frø, gjødsel, salt, sand etc.<br />

Sprederen er hånddrevet.<br />

Du kan selv enkelt<br />

justere sprederetning<br />

og leveringshastighet.<br />

1 116,-<br />

LJÅBLAD 082<br />

F/KORTLJÅ HAMRE<br />

4580402007<br />

232,-<br />

LJÅ HAGE TRESK<br />

090 75 CM HAMRE<br />

4580100090<br />

375,-<br />

SIGD DIAMANT<br />

JÆRMODELL HAMRE<br />

4580404607<br />

432,-<br />

LJÅBLAD F/HAGELJÅ<br />

NR110 HAMRE<br />

4580402700<br />

224,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

93


VERKSTED | Olje<br />

Verksted<br />

FK MOTOROLJE<br />

SS 10W-40<br />

601186714/601186707<br />

FK Motorolje SS 10W-40 anbefales til bensin- og<br />

dieselmotorer, med eller uten turbo. Er en veldig<br />

bra olje for nyere og eldre biler der man ønsker å<br />

benytte en mineraloljebasert motorolje.<br />

ACEA A3/B3-08, API CF, API SL.<br />

4 L 192,-<br />

20 L 920,-<br />

FK SUPER TURBO<br />

PLUSS 15W-40<br />

601188473/601188466<br />

FK Super Turbo Pluss 15W-40 er en mineralsk<br />

dieselmotorolje. Denne oljen er først og fremst<br />

beregnet på kjøretøyer i tungtrafikk samt anleggs-,<br />

skogs- og landbruksmaskiner, med og uten turbo.<br />

Formelen gjør at oljen også egner seg til alle typer<br />

personbiler samt lette laste- og distribusjonskjøretøyer.<br />

ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SJ.<br />

4 L 200,-<br />

20 L 896,-<br />

FK SUPER SYNTHETIC<br />

C3 5W-40<br />

601189845/601189852<br />

FK Super Synthetic C 5W-40 er en helsyntetisk<br />

motorolje. Produktet anbefales til de fleste typer<br />

bensin- eller dieselmotorer i personbiler eller<br />

lette lastebiler, der man ønsker å oppnå lavere<br />

drivstofforbruk kombinert med lang motorlevetid.<br />

Oljens fremragende smøreegenskaper opprettholdes<br />

ved alle driftstemperaturer. Denne<br />

oljen er spesielt sammensatt for å beskytte<br />

dieselpartikkelfilter og katalysatorer.<br />

ACEA C3/A3/B3, A3/B4 , API SM/CF.<br />

4 L 276,-<br />

20 L 1 260,-<br />

94 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Olje | VERKSTED<br />

FK SUPER TURBO<br />

E9 10W-30<br />

601189869/601189906<br />

FK Super Turbo E9 10W-30 er en delsyntetisk<br />

dieselmotorolje av SHPD-kvalitet (Super High<br />

Performance Diesel), til landbruk-, skogbrukog<br />

anleggsmaskiner samt lastebiler og busser.<br />

Anbefales til hardt belastede dieselmotorer<br />

med eller uten turbo. Oljen har meget gode<br />

lavtemperatur egenskaper, noe som sikrer lett start<br />

ved lave temperaturer. ACEA E9-10, API CJ-4/SM/SN.<br />

4 L 236,-<br />

20 L 1 036,-<br />

FK KOMBIOLJE<br />

10W-30<br />

601185939<br />

Universalolje for jordbruks- og anleggsmaskiner.<br />

FK Kombiolje 10W-30 kan benyttes som motorolje<br />

til bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo<br />

og til de fleste girkasser, bakaksler og kombinerte<br />

transmisjoner med bremser i oljebad, såkalte våte<br />

bremser. Som transmisjonsolje tilsvarer oljen SAE<br />

80W. API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4.<br />

20 L 876,-<br />

FK SPESIAL S<br />

601188008<br />

Delsyntetisk hydraulikk- og transmisjonsolje.<br />

FK Spesial S er en transmisjonsolje av HTF-typen<br />

(Hydraulikk-Transmisjon) som egner seg til<br />

arbeidsmaskiner med bremser som arbeider<br />

i oljebad, såkalte våte bremser. FK Spesial S<br />

anbefales til hardt belastede arbeidsmaskiner<br />

og traktorer med hydraulikk/transmisjonssystemer<br />

i kombinasjon med våte bremser. API GL-4.<br />

20 L 896,-<br />

FK HYDRAULIKKOLJE<br />

ISO VG 32<br />

601185274<br />

FK Hydraulikkolje 32 er utviklet for bruk i hydraulikk<br />

som arbeider under krevende forhold. Oljen har et<br />

bredt arbeidstemperaturområde. FK Hydraulikkolje<br />

32 er basert på høyraffinerte mineraloljer. Oljen<br />

forebygger slamdannelse i det hydrauliske systemet<br />

og har meget gode luft- og vannutskillende<br />

egenskaper. Den beskytter også effektivt mot<br />

korrosjon. Produktet er blandbart med de fleste<br />

hydraulikkoljer på markedet.<br />

SS 155434 AV32, DIN 51524 HVLP.<br />

20 L 756,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

FK HYPOGEAROLJE<br />

80W-90<br />

601185809/601185793<br />

FK Hypogearolje 80W-90 er en transmisjonsolje<br />

med et bredt bruksområde som er beregnet på<br />

kjøretøytransmisjoner, gearkasser, bakaksler m.m.,<br />

der det foreskrives en hypoidolje eller en olje<br />

som oppfyller spesifikasjonen API GL-5. Meget<br />

oksidasjonsstabil olje, som gjør det mulig å forlenge<br />

oljeskift-intervaller. Produktet gir smidig girskift<br />

og bedre arbeidsmiljø, og sørger for at det oppnås<br />

god funksjon selv under hard belastning. Oljen<br />

reduserer risikoen for oljelekkasje og gir bedre<br />

drivstofføkonomi. API GL-5.<br />

4 L 260,-<br />

20 L 1 172,-<br />

FK HYPOGEAROLJE<br />

LS<br />

601185786<br />

FK Hypogearolje LS anbefales til alle typer<br />

kjøretøyer, biler, arbeidsmaskiner m.m., som har<br />

hjulaksler med differensialbrems. Oljen brukes<br />

der produsenten har foreskrevet en oljetype med<br />

LS-egenskaper som oppfyller spesifikasjonen<br />

API GL-5. Kan også brukes i hypoiddrev uten<br />

differensialbrems. FK Hypogearoile LS er<br />

utviklet for å motvirke støy fra og slitasje på<br />

hjulaksler med differensialbrems. Oljen gir<br />

god oksidasjonsbeskyttelse selv ved høye<br />

driftstemperaturer, og beskytter mot korrosjon.<br />

API GL-5.<br />

4 L 268,-<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

95


VERKSTED | Olje og fett<br />

OLJE<br />

JD HY-GARD 20 L<br />

1005689<br />

Den eksklusive Hy-Gard oljen er formulert for bruk i<br />

John Deere utstyr, men kan også brukes i mange andre<br />

maskiners transmisjons- og hydraulikksystemer. Anbefalt<br />

for utstyr med felles oljereservoarer eller separat transmisjons-<br />

og hydraulikksystemer, inkludert de med våte<br />

bremser og kløtsjer.<br />

1 270,-<br />

OLJE<br />

JD PLUS 50 II 15W-40 20 L<br />

1006252<br />

Utviklet for å møte kravene til John Deere motorer, både<br />

moderne og eldre. De anbefales for firetakts dieselmotorer<br />

med Dieselpartikkelfilter (DPF), Selektiv Katalytisk<br />

Reduksjon (SCR), Dieseloksydasjonskatalysator (DOC) og<br />

Eksosgass-resirkulering (EGR) – med eller uten turbolader.<br />

1 173,-<br />

OLJE<br />

JD HYDRAU-GARD PLUS 46 20 L<br />

1005750<br />

En ren hydraulikkolje som er perfekt for adskilte<br />

hydraulikk systemer, inklusive hydrostatiske driftssystemer,<br />

som finnes på de fleste innhøstingsmaskiner.<br />

En helårsolje som kan brukes i alle temperaturområder.<br />

1 038,-<br />

FETT UNIWAY<br />

LI62 400 GR PATRON<br />

800265869<br />

Universal EP2 fett for<br />

smøring av de aller<br />

fleste typer glide-,<br />

kule- og rullelagre.<br />

Produktet er anbefalt i<br />

temperaturområdet -30 °C<br />

til +120 °C.<br />

48,-<br />

FETT MOLYWAY<br />

LI 732 400 GR PATRON<br />

800267269<br />

Universal EP2 fett med 3%<br />

molybdendisulfid, for<br />

smøring av tungt belastede<br />

glidelagre, bolter og ledd i<br />

anleggsmaskiner og større<br />

kjøretøy hvor det foreskrives<br />

fett som inneholder<br />

molybdendisulfid. Produktet<br />

anbefales i temperaturområdet<br />

-30 °C til +120 °C.<br />

48,-<br />

GREASE GARD<br />

JD PREMIUM PLUS 0,4 KG<br />

1005701<br />

400 gram patron til fettpresse.<br />

52,-<br />

FETT UNIWAY<br />

LIX 625 400 GR<br />

800263056<br />

Høykvalitet litiumkompleks<br />

hjullagerfett. Kan med fordel<br />

benyttes som universalfett for<br />

alle typer kule og rullelager.<br />

NLGI 2,5. Produktet er anbefalt<br />

i temperaturområdet -30 °C<br />

til +150 °C. (Kan også håndtere<br />

temperaturer opp mot +200 °C<br />

i kortere perioder).<br />

68,-<br />

FETT GREASEWAY<br />

CAH92 400 GR PATRON<br />

800264664<br />

Høykvalitets kalsiumfortykket<br />

smørefett med svært god<br />

vedheft og vannbestandighet.<br />

Anbefales til chassissmøring<br />

i entreprenør-, jordbruks- og<br />

skogsmaskiner, men fungerer<br />

også svært godt til marin bruk.<br />

Produktet anbefales<br />

i temperaturområdet -20 °C til<br />

+ 120 °C.<br />

68,-<br />

FETTPRESSE EN-HÅNDS<br />

CM3 12250<br />

1156012250<br />

316,-<br />

96 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Smøremiddel | VERKSTED<br />

VERKTØYKASSE<br />

PÅ BOKS<br />

CRC 500 ML CR 5-56<br />

6410032734<br />

Universal spray. Løsner<br />

rustne deler. Fortrenger<br />

fuktighet og hindrer<br />

elektrisk feil. Smører,<br />

beskytter mot fuktighet<br />

og hindrer rust.<br />

108,-<br />

SUPER HEFTEFETT<br />

CRC 500 ML<br />

6410032721<br />

191,-<br />

BRAKLEEN<br />

CRC 500 ML<br />

6410032694<br />

Kraftig og hurtigtørkende<br />

rensemiddel. Renser<br />

og avfetter bremser<br />

og clutcher.Fjerner olje,<br />

bremsevæske, fett og<br />

harde avleiringer. Etterlater<br />

ingen rester.<br />

96,-<br />

SMØREMIDDEL<br />

MULTILUBE<br />

CRC 500 ML PRO<br />

6410032697<br />

127,-<br />

OLJE PENETRERENDE<br />

OWATROL 1 L<br />

6500000733<br />

Strykes direkte på rust.<br />

Stopper videre<br />

rustdannelse.<br />

Maling blandet med<br />

Owatrol sprekker ikke,<br />

flasser ikke, hverken<br />

på jern, stål eller treverk.<br />

204,-<br />

UNIVERSALSPRAY<br />

WD40 450 ML SMART STR<br />

9965547009<br />

WD-40 Smart Straw har et unikt<br />

system med både spraydyse og<br />

sprayrør på samme boks. Smører,<br />

driver ut fuktighet, renser og<br />

beskytter, løsner fastlåste eller<br />

fastrustede deler.<br />

92,-<br />

ZINKSPRAY<br />

500 ML CRC<br />

6410930563<br />

Korrosjonsbeskyttelse.<br />

Danner et hurtigtørrende,<br />

hardt, fleksibelt sinkbelegg.<br />

Gir utmerket korrosjonsbeskyttelse<br />

til jernholdige<br />

metaller. Muliggjør punktsveising.<br />

196,-<br />

MUNNSTYKKE<br />

FOR FETTPRESSE<br />

1156012731<br />

28,-<br />

PANSERSLANGE<br />

30 CM<br />

1156012755<br />

56,-<br />

VAKUMPUMPEOLJE<br />

88606804/20<br />

Spesialolje for smøring av<br />

vakuumpumper. Egenskapene<br />

hos DeLaval vakuumpumpeolje<br />

sørger for god smøring av<br />

pumpen uavhengig av høye<br />

eller lave temperaturer.<br />

4 L 296,-<br />

20 L 1 220,-<br />

KOMPRIMATOLJE<br />

20 L<br />

88607020<br />

Spesialolje for hydrauliske<br />

gjødselanlegg. Beskytter<br />

anlegget mot slitasje<br />

og rust og holder en<br />

jevn og stabil viskositet<br />

innenfor det nødvendige<br />

temperaturområdet.<br />

1 088,-<br />

FETTPRESSE HEVARM<br />

MED SLANGE<br />

1156012698<br />

372,-<br />

SILIKONSPRAY<br />

400 ML<br />

98836703<br />

Spesialsmøremiddel for melkekraner<br />

og treveis-kraner på melkeanlegg.<br />

Fukt- og vannavvisende.<br />

128,-<br />

PULSATOROLJE<br />

0,1 L<br />

95661882<br />

DeLaval Pulsatorolje 0,1 liter.<br />

68,-<br />

HYDRAULIKKOLJE BIO<br />

VMS 10 L<br />

95662030<br />

Spesialolje til VMS<br />

haydraulikkarm.<br />

1 368,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

97


VERKSTED | Oljeutstyr<br />

TAPPEKRAN OLJEKANNE<br />

DIN 61<br />

940052121<br />

64,-<br />

OLJEKANNE 0,25 L<br />

PRESSOL<br />

1156005113<br />

64,-<br />

HELLETUT FLEXI<br />

DIN61<br />

940052091<br />

48,-<br />

TRAKT PLAST<br />

11156002366/72<br />

160 MM 47,-<br />

200 MM 40,-<br />

OLJEKANNE 0,5 L<br />

PRESSOL MED FLEX STÅLTUT<br />

1156005135<br />

74,-<br />

FLEXITUT<br />

2 L/5 L PRESSOL<br />

1156000328/1156238820<br />

160 MM 23,-<br />

330 MM 23,-<br />

TRAKT PLAST<br />

1156002363/64/65<br />

100 MM 12,-<br />

120 MM 14,-<br />

150 MM 19,-<br />

FATPUMPE SRL980<br />

SVEIV PRESSOL<br />

1156130055<br />

448,-<br />

MÅLEBEGER<br />

1156007502/05<br />

2 L 74,-<br />

5 L 111,-<br />

98 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Rustbehandling | VERKSTED<br />

ALU RENS<br />

FERRO-BET 1 L FLASKE<br />

260020<br />

Fjerner oksidering og<br />

urenheter på aluminium,<br />

«svettende» metaller og<br />

polert stål. Gir bedre heft for<br />

etterbehandling. Produktet<br />

er også en fantastisk felgklargjører<br />

til både stål- og<br />

aluminiumsfelger, og fjerner<br />

innbrent bremsestøv.<br />

143,-<br />

RUSTFJERNER<br />

FERRO-BET 1 L FLASKE<br />

261002<br />

Fjerner overflaterust, pore/<br />

gravrust og flakrust, og<br />

preparerer ståloverflaten<br />

før maling. Omdanner aktiv<br />

rust til passiv jernfosfat<br />

(magnetitt), og hindrer videre<br />

rustutvikling/korrosjon.<br />

Legger igjen et beskyttende<br />

lag med sink. Skader ikke<br />

metallet ved normal bruk.<br />

143,-<br />

RUST BORT<br />

FERRO-BET 1 L FLASKE<br />

260010<br />

Fjerner overflaterust som<br />

rustflekker, rustpartikler og<br />

rustrender på behandlet eller<br />

ubehandlet overflate, også på<br />

syrefast og galvanisert metall,<br />

betong, fliser og skifer. Fjerner<br />

metallstøv fra kapping og<br />

skjæring, og flyverust på<br />

karosseri/bil. Fjerner også<br />

kalk. Gir overflaten økt motstandsdyktighet<br />

mot rust.<br />

143,-<br />

ANTIRUST & LUBRITECH<br />

FERRO-BET 150 ML<br />

260096<br />

Spray som gir 100%<br />

beskyttelse mot fukt og rust<br />

i minimum 1 år. Smører opp<br />

rustne bolter, og beskytter<br />

alle typer metall med<br />

langtidsvirkning. Løser opp<br />

rust, fortrenger fuktighet og<br />

fjerner oksidering og rust.<br />

Smører låser og alt metall<br />

med ekstrem langtidsvirkning.<br />

Forlenger levetiden<br />

på instrumenter, materiell og<br />

utstyr.<br />

135,-<br />

SUPER EL-ISOLERING<br />

FERRO-BET 150 ML<br />

260098<br />

Flytende elektrisk isolering<br />

som fortrenger fukt 100%, og<br />

gir fullstendig fukt beskyttelse<br />

i minimum 1 år, til og med<br />

under vann! Elektriske<br />

apparater som er ødelagt<br />

av fukt får nytt liv, i tillegg<br />

hindres strømlekkasje og<br />

kortslutning. Øker levetiden<br />

apparater og elektrisk utstyr<br />

betydelig.<br />

135,-<br />

RUSTKILLER<br />

FERRO-BET 200 ML<br />

21200<br />

Rustomvandler og metallprimer i ett.<br />

Sprayes direkte på rust. Stopper og<br />

omdanner rust til organisk masse -<br />

jernoksid/magnetitt og fortrenger<br />

fuktighet. Etterlater en overflate med<br />

en struktur klargjort for maling eller<br />

lakk.<br />

119,-<br />

RUSTOMVANDLER/PRIMER<br />

FERRO-BET 750 ML<br />

21500<br />

Rustomvandler og metallprimer i ett. Påføres<br />

direkte på rust. Stopper og omdanner rust<br />

til organisk masse – jernoksid/magnetitt og<br />

fortrenger fuktighet. Etterlater en overflate med<br />

en struktur klargjort for maling eller lakk. Brukes<br />

når rusten har penetrert metallet, metallet er<br />

gjennomrustet alle kraftig flakrust<br />

276,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

99


VERKSTED | Strømaggregat<br />

STRØMAGGREGAT<br />

PM 2500 GL GEBE<br />

570730<br />

3 560,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

PM 5500 GL/ES<br />

570738<br />

Lettstartet og stillegående strømaggregat med<br />

elektrisk start. 13HK. Automatisk spennings regulering,<br />

batteri, oljevakt, snorstart og 3 strømuttak.<br />

7 592,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

6500 DC3 230V GEBE<br />

570760<br />

11 500,-<br />

HJULSETT<br />

FOR GEBE PM 5500<br />

570741<br />

400,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

6500 DC3 400V GEBE<br />

570763<br />

12 500,-<br />

Aggregat som er bygget med moderne inverterteknologi. Disse gir jevnere<br />

og bedre strøm enn tradisjonelle aggregater. Dette medfører at det kan<br />

brukes til følsomt elektronisk utstyr som PC, TV, batteriladere etc. Lav vekt<br />

gjør aggregatene lett å flytte. Lavt støynivå gjør de svært godt egnet til<br />

bruk ved hytte, camping og båt (til havn/i opplag).<br />

STRØMAGGREGAT<br />

PM 3000I GEBE<br />

570817<br />

7 996,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

TRAKTORDREVET<br />

190057/58/67/68<br />

Velg mellom 230V og 400V , 1 og 3 fas strømuttak.<br />

Max ytelse fra 19,5 kW til 45 kW.<br />

F45 36 KW 49 000,-<br />

F60 45 KW 56 000,-<br />

F45 400V 36 KW 49 000,-<br />

F60 400V 45 KW 65 000,-<br />

STRØMAGGREGAT<br />

PM 3500I GEBE<br />

570820<br />

10 396,-<br />

100 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Kompressor og sveis | VERKSTED<br />

KOMPRESSOR<br />

POWERAIR 100/2SB<br />

110374<br />

Remdriftsdreven stempelkompressor,<br />

med kraftig 1-faset el.motor og 100<br />

liters tank, noe som gjør denne<br />

kompressormodellen meget<br />

anvendelig for de som kun har<br />

tilgang til 1-faset uttak.<br />

Leveres komplett med 3 hjul,<br />

reduksjonsventil med<br />

manometer, pressostat,<br />

sikkerhetsventil og kondensavtappingsplugg.<br />

5 856,-<br />

KOMPRESSOR<br />

POWERAIR 50/2SN<br />

110472<br />

Lettstartet og stillegående 1-faset.<br />

Oljesmurt kompressor med manometer,<br />

reduksjonsventil, sikkerhetsventil,<br />

returventil og dreneringsventil.<br />

Effekt motor 2,0 HK/1,5 kW.<br />

Trykk maks 8 bar.<br />

Vekt: 36 kg.<br />

Tank: 50 ltr.<br />

1 788,-<br />

BLÅSEPISTOL<br />

PLAST GEBE<br />

160304<br />

68,-<br />

LUFTFYLLER M/MANOMETER<br />

63 MM GEBE<br />

160310<br />

116,-<br />

SVEISEMASKE<br />

AUTODARK MED EKSTRA<br />

BESKYTTELSESGLASS<br />

250421<br />

Beskytter ansikt, hals og ører.<br />

Hjelmen er svært lett, og<br />

fronten kan løftes opp<br />

for god sikt etter sveising.<br />

Leveres med DIN11<br />

sveiseglass i størrelse<br />

50x110 mm.<br />

540,-<br />

LUFTSLANGE<br />

GEBE GUMMI/PVC 10 M<br />

160370<br />

Armert trykkluftsslange av gummi/PVC. Holder seg<br />

fleksibel ned til - 25°C. Leveres med universal hurtigkobling,<br />

2 luftnipler (N+S). Maks trykk 300 PSI/20 bar.<br />

216,-<br />

SVEISETRÅD STÅL<br />

0,6/0,8 MM 5 KG<br />

250712/22<br />

340,-<br />

SVEISEELEKTRODE<br />

RUTIL SUPER<br />

250033/34<br />

2,5 MM 400,-<br />

3,25 MM 376,-<br />

SLANGEBOKS<br />

GEBE<br />

160578<br />

752,-<br />

Praktisk slangeboks, leveres med 15m PU slange, festebrakett<br />

for vegg og automatisk opprulling av slangen. Holder<br />

slangen unna gulvet og tar liten plass. Aktuell i verksted<br />

eller garasje. Arbeidstrykk 8 bar. Maks arbeidstrykk 24 bar.<br />

Tilkobling 1/4".<br />

INVERTER FORCE<br />

165ACX TELWIN<br />

280081<br />

1- faset viftekjølt og bærbart apparat med ny inverterteknologi.<br />

Kan brukes til elektrode-sveising. Med denne<br />

inverteren kan man sveise med både basiske og rutile<br />

elektroder, samt rustfritt<br />

stål og støpejern.<br />

Leveres med komplett<br />

sveiseutstyr og koffert.<br />

2 600,-<br />

SVEISEAPPARAT<br />

MIG TELMIG 180/2T<br />

280035<br />

Viftekjølt, hjulgående 1-fase<br />

mig-apparat, velegnet<br />

for tynnplatesveising<br />

i bilverksteder, i landbruk o.l.<br />

Leveres komplett med<br />

slangepakke, jordingsklemme,<br />

sveisetråd og<br />

gassventil for stor flaske.<br />

6 800,-<br />

Sveisegass<br />

I FK butikken kan du få<br />

tak i følgende sveisegass:<br />

CO2, acetylen, argon<br />

og argon.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

101


VERKSTED | EL-verktøy<br />

BOR-/SKRUTREKKER<br />

R18DD3-220S<br />

5133003348<br />

Kompakt 18 V Bor/<br />

-Skrutrekker.<br />

2 stk Lithium<br />

+ Ion batteri, 2,0 Ah.<br />

Hurtiglader.<br />

Dreiemoment 50 Nm. 2 gir,<br />

turtall 0-440/ 1600 o/min.<br />

Heavy-Duty chuck, 13 mm.<br />

LED-arbeidslys.<br />

Leveres i bag.<br />

1 519,-<br />

MUTTERTREKKER<br />

R18IW3-0<br />

5133002436<br />

959,-<br />

SPIKERPISTOL<br />

R18N18G-120S<br />

5133003860<br />

2 548,-<br />

VINKELSLIPER<br />

R18AG-0<br />

5133001903<br />

655,-<br />

ARBEIDSBELYSNING<br />

R18ALH-0<br />

5133002339<br />

791,-<br />

STIKKSAG<br />

R18JS-0<br />

5133002158<br />

Stikksag med 4-trinns pendelfunksjon. Justerbar<br />

hastighet 1100-3000 slag/min. Skjæredybde 25 mm.<br />

631,-<br />

BATTERI<br />

OG<br />

STRØM<br />

BAJONETSAG<br />

R18RS-0<br />

5133002637<br />

879,-<br />

BATTERI 18V<br />

2X5,0 AH RB18LL50<br />

5133003370<br />

1 436,-<br />

LADER<br />

18V RC18150<br />

5133002638<br />

511,-<br />

BATTERILADER<br />

18V RC18627<br />

5133002630<br />

Lader 6 stk. samtidig.<br />

959,-<br />

BATTERI 18V<br />

9 AH RB18L90<br />

5133002865<br />

1 516,-<br />

Nyhet!<br />

BATTERI 18V<br />

3 AH RB18L30<br />

5133002867<br />

756,-<br />

Nyhet!<br />

102 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


EL-verktøy | VERKSTED<br />

VINKELSLIPER<br />

METABO W 9-125 QUICK 900W<br />

600374000<br />

Ø 125 mm. “Quick” skiveskift uten nøkkel. Girhus i<br />

alu. Metabo S-automatic sikkerhetskobling.<br />

Dreiemoment 2,5 Nm. 2,1 kg<br />

943,-<br />

VINKELSLIPER<br />

WX 2000-230<br />

606421000<br />

Robust motor. Elektronisk overbelastningsvern og<br />

gjenstartsperre ved strømbrudd. Ekstrahåndtaket<br />

kan monteres i tre posisjoner.<br />

1 196,-<br />

HANDSIRKELSAG<br />

KS55-1200W<br />

600855000<br />

1 159,-<br />

MULTIHAMMER<br />

UHEV 2860-2 QUICK<br />

600713500<br />

Før 2 079,-<br />

1 996,-<br />

KAPP-/GJÆRINGSSAG KGS 216 + BORD<br />

690966000<br />

LED arbeidslys. Effektivt sponavsug. Laser for nøyaktig snitt. 2 bordutvidelser. Robust<br />

i aluminium. Ø 216 x 30 mm. Lett og robust arbeidsbord på hjul for mobil bruk også<br />

med påmontert sag.Raskt klart til bruk med låsbare klappbein; mulighet for justering<br />

gir stødig plassering. Uttrekkbare materialunderlag med ruller og sammenleggbart<br />

anlegg gir nøyaktig gjentakelse av snittene.<br />

Før 3 276,-<br />

2 559,-<br />

BATTERIDRILL<br />

BS 18 LT BL 2X3,5AH LI<br />

602325820<br />

Metabo børsteløs motor<br />

for hurtig arbeid<br />

og topp<br />

effektivitet<br />

når du borer og skrur.<br />

Integrert arbeidslys for<br />

optimal belysning av<br />

arbeidet. Med praktisk<br />

beltekrok og bitsholder,<br />

kan festes på høyre eller<br />

venstre side.<br />

2 319,-<br />

BITS SETT<br />

71 DELER<br />

626704000<br />

316,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

103


VERKSTED | Håndverktøy<br />

BITSSETT<br />

TACTIX 56 DELER<br />

471094<br />

Bitssett i 56 deler i S2 kvalitet med fargekodete bits.<br />

Inkludert bitsholder med hurtigchuck.<br />

196,-<br />

BITSSETT<br />

TACTIX 32 DELER<br />

471092<br />

132,-<br />

SKRUTREKKERSETT<br />

TACTIX PH/PZ 6D<br />

460282<br />

175,-<br />

PRESISJONS-<br />

SKRUTREKKERSETT<br />

TACTIX 6D<br />

460292<br />

76,-<br />

SKRALLESKRUTREKKERSETT<br />

TACTIX 43D<br />

460294<br />

Skralleskrutrekkersett med<br />

40 bits av kromvanadiumstål<br />

og magnetisk bitsholder.<br />

Inkludert skralleskrutrekker,<br />

bits-/pipeadapter og 215mm<br />

fleksibel forlenger.<br />

372,-<br />

NEBBTANG RETT<br />

TACTIX 160 MM<br />

460300<br />

76,-<br />

SIDEAVBITERTANG<br />

TACTIX 160 MM<br />

460302<br />

76,-<br />

KOMBINASJONSTANG<br />

TACTIX 190 MM<br />

460306<br />

92,-<br />

SNEKKER-<br />

HAMMER<br />

TACTIX<br />

STÅLSKAFT<br />

160Z<br />

460602<br />

100,-<br />

SEKSKANTNØKKELSETT<br />

TACTIX 8D<br />

460404<br />

TORXNØKKELSETT<br />

TACTIX 8D<br />

460406<br />

SEKSKANTNØKKELSETT<br />

TACTIX 9D<br />

460400<br />

TORXNØKKELSETT<br />

TACTIX 9D<br />

460402<br />

Utført i krom vanadium. Foldbare<br />

nøkler med kulehode i ene enden.<br />

Settet inneholder nøkler fra 2 til 8 mm.<br />

100,-<br />

Utført i krom vanadium. Foldbare nøkler<br />

med senterhull i ene enden. Settet<br />

inneholder nøkler fra Torx 9 til 40.<br />

100,-<br />

100,-<br />

100,-<br />

104 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Håndverktøy og arbeidslamper | VERKSTED<br />

SKRUTREKKERSETT<br />

PH/PZ/FLAT 6 DELER<br />

460281<br />

148,-<br />

BORSETT<br />

TACTIX<br />

470290/0492/0792<br />

HSS-METALL 5D 4-10 MM 132,-<br />

HCS-MUR 8D 3-10 MM 60,-<br />

HSS-TRE 8D 3-10 MM 92,-<br />

PIPENØKKELSETT<br />

TACTIX 1/2" 18D<br />

462444<br />

500,-<br />

PIPENØKKELSETT<br />

TACTIX 1/4-1/2" 113D<br />

462446<br />

1 316,-<br />

PIPENØKKELSETT<br />

TACTIX 1/4" 43D<br />

462450<br />

260,-<br />

ARBEIDSLAMPE LED<br />

30W M/STATIV NOR-T<br />

70058<br />

271,-<br />

ARBEIDSLAMPE LED<br />

10W M/STATIV NOR-T<br />

70056<br />

159,-<br />

LED LAMPE<br />

OPPLADBAR<br />

34735<br />

316,-<br />

ARBEIDSLAMPE LED<br />

50W M/STATIV NOR-T<br />

70059<br />

359,-<br />

ARBEIDSLAMPE LED<br />

10W OPPLADBAR NOR<br />

70072<br />

239,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

105


VERKSTED | Bilhengere<br />

GAUPEN BILHENGER<br />

A1325<br />

10270<br />

12 396,-<br />

Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 1040 kg. Med<br />

brems. Kassemål 144 x 242 x 35 cm, 14” hjul.<br />

Leveres med støttehjul.<br />

GAUPEN BILHENGER<br />

A1325T 1200 KG<br />

10280<br />

Som A1325, men med tipp.<br />

13 196,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

GAUPEN BILHENGER<br />

D1425N<br />

10251<br />

16 556,-<br />

Høye rammevanger og solid chassis. 15 mm bunnplate og kraftige<br />

avtakbare hjørnestolper. Nedfelte surrekroker. 35 cm zink legerte<br />

stållemmer m/tett profil i bunn og topp for enklere renhold og<br />

bedre styrke. Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 940 kg. Brems. Kassemål<br />

144 x 258 x 35 cm. 13” hjul. Boggi. Leveres m/støttehjul.<br />

GAUPEN MASKINHENGER<br />

M2530<br />

19200<br />

Kraftige maskinhengere med solide ramper som<br />

enkelt kan justeres sideveis. Integrerte støttebein<br />

på kjørerampene og solide stålskjermer som tåler at<br />

man tråkker på dem. 18 mm vannfast finér i bunn.<br />

Kassemål 145 x 300 cm. Nyttelast 1970 kg. Totalvekt<br />

2500 kg.<br />

27 036,-<br />

M3535<br />

19250<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

TREDAL VAREHENGER<br />

T-85-BRH GRÅ MED FORLENGBART DRAG<br />

906122<br />

Kassemål 170 x 350cm. Nyttelast 2830 kg.<br />

Totalvekt 3500 kg.<br />

30 556,-<br />

Allsidig henger med 13” hjul.<br />

Forlengbart drag ved f.eks. transport<br />

av material. Innvendig surrefester.<br />

Alle karmer er hengslet. 40 cm karm.<br />

Brems. Totalvekt 850 kg.<br />

Nyttelast 645 kg.<br />

Før 15 300,-<br />

13 596,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

TREDAL VAREHENGER<br />

T-15-BBK GRÅ<br />

907103<br />

Boggihenger med god vektfordeling<br />

og stabilitet. Praktisk henger for<br />

mellom- tung transport. Alle karmer<br />

er hengslet. Planmål 153 x 247 cm.<br />

Nyttelast 1160 kg..<br />

Før 29 600,-<br />

TREDAL BILHENGER<br />

T-15-BBL GRÅ<br />

907104<br />

25 195,- 27 192,-<br />

Den mest populære Tredal-hengeren<br />

med to akslinger. Populær blant<br />

yrkesbrukere, tåler røff behandling.<br />

Alle karmer hengslet. Solid og stabil<br />

rammekonstruksjon. 8 surreringer<br />

innvendig i kassen. Kan også fås med<br />

langt drag. Kassemål 153 x 297 cm.<br />

Nyttelast 1105 kg.<br />

Før 32 400,-<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

Reg. kr. 240,- eks. mva.<br />

106 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


PRESENNINGBUE<br />

140 - 210CM<br />

55152040U36<br />

200,-<br />

PRESENNING<br />

6510011685/11686/11687/11689/11688/11690/11691/11693/<br />

11694/11695<br />

1,7 X 2,0 M 130 G 28,-<br />

2,0 X 3,0 M 130 G 50,-<br />

2,5 X 3,6 M 130 G 62,-<br />

4,0 X 6,0 M 130 G 190,-<br />

3,0 X 5,0 M 130 G 120,-<br />

5,0 X 8,0 M 130 G 303,-<br />

6,0 X 10,0 M 130 G 440,-<br />

8,0 X 10,0 M 130 G 590,-<br />

10,0 X 12,0 M 130 G 950,-<br />

12,0 X 15,0 M 130 G 1 552,-<br />

Last og surring | VERKSTED<br />

LASTESTROPP<br />

37180/81/85/86<br />

25 MM X 1,8 M 300/600 KG 112,-<br />

25 MM X 3,0 M 300/600 KG 128-<br />

50 MM X 1,8 M 750/1500 KG 168,-<br />

50 MM X 3,0 M 750/1500 KG 200,-<br />

TAU MEGA KVEIL<br />

40297200/7400/7600/7800/8000/8200<br />

4 MM 30 M 20,-<br />

6 MM 30 M 36,-<br />

8 MM 30 M 56,-<br />

10 MM 30 M 76,-<br />

12 MM 30 M 104,-<br />

14 MM 30 M 148,-<br />

RUNDSLING<br />

1913253/19706103/19706593/19706613/19710203/<br />

19720203/19720403/19720603/19732603<br />

1 TONN Ø 1,0 M ARB L 0,5 M 36,-<br />

1 TONN Ø 2,4 M ARB L 1,2 M 76,-<br />

1 TONN Ø 3,2 M ARB L 1,6 M 96,-<br />

1 TONN Ø 2,0 M ARB L 1,0 M 68,-<br />

2 TONN Ø 2,0 M ARB L 1,0 M 95,-<br />

SIKKERHETSNETT<br />

37259/60/62/70<br />

2,5 X 1,6 M Ø 30 1,8 MM 159,-<br />

2,5 X 2,0 M Ø 30 1,8 MM 199,-<br />

3,0 X 2,5 M Ø 30 1,8 MM 279,-<br />

2 TONN Ø 4,0 M ARB L 2,0 M 128,-<br />

2 TONN Ø 6,0 M ARB L 3,0 M 180,-<br />

3 TONN Ø 6,0 M ARB L 3,0 M 196,-<br />

KROK FOR SIKKERHETSNETT 6 PK 47,-<br />

LASTSURRING<br />

19803000/19803300/19803700/19800800/19804000/<br />

19801000/19801001<br />

0,5 TONN 5 M M/KROKER 52,-<br />

1 TONN 5 M M/KROKER 72,-<br />

2 TONN 6 M M/KROKER 140,-<br />

2 TONN 8 M M/KROKER 156,-<br />

4 TONN 8 M M/KROKER 156,-<br />

4 TONN 10 M M/KROKER 168,-<br />

5 TONN 10 M M/KROKER 132,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

107


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Mur & støp<br />

Bygg og<br />

vedlikehold<br />

MURMØRTEL KL B 25 KG<br />

MURMØRTELKLB<br />

56,-<br />

TØRRBETONG B20/B30 25 KG<br />

TØRRBETONGB20/TØRRBETONGB30<br />

56,-<br />

ASFALT REPARASJONSMASSE<br />

20 KG<br />

10<br />

236,-<br />

MØRTEL REPARASJON 25 KG<br />

25225<br />

Til reparasjon av betong og liming<br />

av natur- og<br />

kantstein.<br />

Med fiber.<br />

SPRENGKRAFT SNIGAMIT<br />

5515100004/5515100010<br />

4 KG 396,-<br />

10 KG 956,-<br />

MØRTEL/MALINGSRØRER<br />

M1600 1600W DOV<br />

6757022205<br />

1 224,-<br />

148,- STEINSPLITTER<br />

5515200000/5515200005/5515200015<br />

Redskap for deling av stein.<br />

20 X 145 MM 316,-<br />

28 X 200 MM 516,-<br />

34 X 280 MM 628,-<br />

108 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Lameller og lysrør | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

LAMELL-DØR<br />

3 MM PVC 5 STK<br />

291162<br />

Ferdig pakke som består av 5 lameller 30 x 225 cm<br />

med opphengsbeslag og skinne på 1,3m.<br />

1 496,-<br />

LAMELLER<br />

PVC 25 M<br />

291150/56<br />

3 MM 30 CM<br />

1 448,-<br />

2 MM 20 CM<br />

696,-<br />

OPPHENGSBESLAG<br />

RUSTFRITT 100 CM<br />

291157<br />

196,-<br />

LAMELLBESLAG<br />

RUSTFRITT<br />

291154/61<br />

30 CM 36,-<br />

20 CM 28,-<br />

MURBØTTE SORT<br />

6711054983/6711054984<br />

12 L 14,-<br />

20 L 28,-<br />

MURBALJE RUND SORT<br />

6711054968/6711054985/6711054986<br />

40 L 60,-<br />

65 L 76,-<br />

90 L 92,-<br />

MURBALJE FIRKANT SORT<br />

6711054977/6711054957/6711054982<br />

40 L 60,-<br />

65 L 76,-<br />

90 L 92,-<br />

TAKLAMPE LYSSTOFFRØR IP65<br />

2 X 36W<br />

9805103236<br />

Rustfrie klips inkl. lysrør.<br />

296,-<br />

TAKLAMPE LED<br />

25W 2000LM 120 CM IP65<br />

34558<br />

Perfekt for fjøs, stall, industri og lagerbygg. Integrert høy ytelse LED chips.<br />

Blendfritt lys på grunn av frostet glass. Klips av rustfritt stål.<br />

460,-<br />

LYSRØR<br />

9801619544/20124<br />

MASTER TL-D 36W 830/840 34,-<br />

LYSRØR LED<br />

34541/34557/34544/34556<br />

18W 120 CM 4000K 1600LM 120,-<br />

18W 120 CM 6500K 1600LM 120,-<br />

22W 150 CM 4000K 2000LM 152,-<br />

LED 22W 150 CM 6500K 2000LM 152,-<br />

TAKLAMPE LED<br />

40W 5000LM 120CM/55W 6500LM 150CM IP67<br />

34546/47<br />

Vanntett og støvtett. Polykarbonat. Opphengsklammer i rustfritt stål. Perfekt for bruk<br />

i fuktige eller støvete rom, som fjøs, staller, verksteder, lager eller på låve. 5 års garanti.<br />

Innebygde LED pærer som ikke kan skiftes.*<br />

760,-/920,-<br />

TAKLAMPE F/LED IP65<br />

34561/34562<br />

120 CM 312,-<br />

150 CM 336,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

109


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Stillas & stiger<br />

PAKKESTROPP<br />

25 MM 400 KG<br />

732121/22/23/24/25<br />

1 M HVIT 28,-<br />

1,5 M GUL 28,-<br />

2 M BLÅ 32,-<br />

2,5 M RØD 32,-<br />

3,5 M SORT 36,-<br />

MAX ALUBOX<br />

535259/535266/535273<br />

26 L 556,-<br />

53 L 788,-<br />

94 L 996,-<br />

STILLAS Z 200 MODUL KLAPP<br />

MED HJUL<br />

48399<br />

Lett, sammenleggbart stillas i aluminium,<br />

leveres komplett med hjul. Mål: 150x70x171 cm.<br />

29 kg. Kan bygges på i høyden med opptil 8 m.<br />

Før 6 236,-<br />

5 436,-<br />

FALLSIKRING<br />

TAKPAKKE<br />

700001<br />

2 236,-<br />

110 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Stillas & stiger | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

STIGE ENKEL<br />

EUROSTAR<br />

49107/49111/49115<br />

En lett og solid enkelstige<br />

med lukket vangeprofil.<br />

9 TRINN 2,0 M<br />

516,-<br />

11 TRINN 3,1 M<br />

756,-<br />

15 TRINN 4,2 M<br />

1 116,-<br />

STIGE SKYVE<br />

49229/49232/49235/49847<br />

Solid 2-delt skyvestige med lukket vangeprofil.<br />

Stigedelene kan tas fra hverandre og brukes<br />

hver for seg. Veier lite, er meget stabil<br />

og veldig god å jobbe fra.<br />

2 X 9 TRINN 4,0 M (2,5 M)<br />

Før 1 276,-<br />

2 X 12 TRINN 6,0 M (3,3 M)<br />

Før 1 516,-<br />

2 X 15 TRINN 7,3 M (4,2 M)<br />

Før 2 076,-<br />

2 X 17 TRINN 8,5 M (5,0 M)<br />

Før 3 356,-<br />

1 116,-<br />

1 356,-<br />

1 836,-<br />

3 036,-<br />

GARDINTRAPP<br />

Z-200 ZARGES<br />

44153/55/57<br />

Typegodkjent profftrapp med<br />

verktøybrett og svertefrie sidevanger.<br />

3 TRINN 956,-<br />

5 TRINN 1 252,-<br />

7 TRINN 1 796,-<br />

STIGE SUPERKOMBI<br />

EUROSTAR<br />

49308/49309/49321<br />

Praktisk stigeløsning som fungerer godt<br />

til mange oppgaver. Ideell til hagearbeid,<br />

beskjæring, høsting, maling, vedlikehold<br />

og vindusvask.<br />

Stabil, lett og tar liten plass.<br />

Stødig, pga. bred støttefot nederst.<br />

3 X 8 TRINN 5,0 M 1 676,-<br />

3 X 9 TRINN 6,0 M 2 156,-<br />

3 X 11 TRINN 7,6 M 2 636,-<br />

BUKK MAX<br />

ALUMINIUM<br />

472424/48<br />

2 TRINN 332,-<br />

3 TRINN 420,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

111


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Håndredskap<br />

SLEGGE MED<br />

KOMPOSITT SKAFT<br />

1020219<br />

639,-<br />

VEISALT<br />

16100/VEISALT<br />

MG-KOMBI 1000 KG 3 196,-<br />

MG-KOMBI 25 KG 127,-<br />

SLEGGE MED<br />

KOMPOSITT SKAFT<br />

1023518/1023519/1023540<br />

3 KG<br />

607,-<br />

4 KG<br />

639,-<br />

5 KG<br />

695,-<br />

GREV POTET<br />

1003709<br />

359,-<br />

GJØDSELGREIP<br />

CLASSIC<br />

1005023<br />

543,-<br />

SPADE<br />

ANLEGG 0001<br />

1014776<br />

463,-<br />

SPADE<br />

ANLEGG SVEISET 0003<br />

1014775<br />

511,-<br />

112 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Håndredskap | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

SPETT<br />

1027234/1027235/1027236<br />

5 KG 120 CM<br />

519,-<br />

6 KG 135 CM<br />

599,-<br />

7 KG 150 CM<br />

639,-<br />

KRAFSE<br />

MED SKAFT<br />

1020747<br />

415,-<br />

TRILLEBÅR<br />

ALLROUND 012G<br />

1024543<br />

1 359,-<br />

ALUMINIUM SKAFT<br />

TIL ASFALTRIVE<br />

1005037<br />

319,-<br />

BLAD TIL ASFALTRIVE<br />

1005039/1005040<br />

TRE<br />

103,-<br />

ALUMINIUM<br />

95,-<br />

KRAFSE<br />

MED LANGT SKAFT<br />

1014793<br />

439,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

113


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Drensrør og kummer<br />

For mye eller for lite vann er<br />

like ille, for å sikre god vekst<br />

hos plantene er en avhengig<br />

av riktig mengde. Rør er et<br />

hjelpemiddel for å kontrollere<br />

vann – om det er i bekker, som<br />

grunnvann, som regnvann eller for<br />

jordvanning.<br />

DRENSRØR<br />

Drensrør fjerner uønsket vann fra<br />

grunnen via spalteåpninger i rørveggen<br />

og ut via røret til et egnet utløp, eller til<br />

et større overvannsrør.<br />

Drenseffekten er først og fremst<br />

avhengig av jordas evne til å føre vann<br />

frem til røret. I jord som ikke leder vann<br />

så godt bør derfor avstanden mellom<br />

rørstrengene være mindre enn i jord<br />

som har god transportevne.<br />

Rørdimensjonen er avhengig av<br />

mengden vann som skal transporteres<br />

– og kan være vanskelig å anslå.<br />

Takvann og overflatevann skal føres<br />

i overvannsrør.<br />

OVERVANNSRØR<br />

Overvannsrør benyttes for å<br />

transportere vannet fra drensrør,<br />

taknedløp eller gårdssluk frem til<br />

et egnet sted for utslipp.<br />

DRENSGREN 0-90GR<br />

PRAGMA 110/110 MM<br />

3123054<br />

128,-<br />

DRENSBEND 0-90GR<br />

PRAGMA 110 MM<br />

3123035<br />

79,-<br />

De benyttes også for bekkelukking<br />

eller som stikkrenner gjennom veier.<br />

DRENSRØR<br />

3122528/322525/3070805/3070802/3070803/3070809<br />

/3070813<br />

Pris hel kveil/rull.<br />

KORR 83/100 MM 25 M PR/M Før 19,-<br />

KORR 83/100 MM 100 M PR/M Før 22,-<br />

PRAGMA 75 MM 3 M PR/M Før 19,-<br />

PRAGMA 75 MM 6 M PR/M Før 19,-<br />

PRAGMA 110 MM 3 M PR/M Før 25,-<br />

PRAGMA 110 MM 6 M PR/M Før 25,- 23,-<br />

PRAGMA 160 MM 6 M PR/M 64,- 919/800MM 6M PR/M 2 212,-<br />

1143/1000MM 6M/L M/MUF 3 496,-<br />

18,-<br />

18,-<br />

16,-<br />

16,-<br />

23,-<br />

OVERVANNSRØR<br />

3074509/3074524/3074534/3074539/3074544/<br />

3074548/3074552/3074554/3074975/3074559<br />

110/97 MM 6 M PR/M 32,-<br />

160/139 MM 6 M PR/M 72,-<br />

200/147 MM 6 M PR/M 116,-<br />

250/218 MM 6 M PR/M 162,-<br />

315/276 MM 6 M PR/M 236,-<br />

400/348 MM 6 M PR/M 400,-<br />

500/434 MM 6 M PR/M 670,-<br />

630/548 MM 6 M PR/M 870,-<br />

114 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Drensrør og kummer | BYGG OG VEDLIKEHOLD<br />

Felleskjøpet fører et bredt utvalg kvalitetsvarer, og gjennom mer enn 100 års<br />

erfaring fra det norske landbruket har vi bygget opp unike kunnskaper om de<br />

produktene vi selger – en kunnskap vi gjerne deler med våre kunder.<br />

Vi har et komplett utvalg<br />

av tilbehør og deler.<br />

KOM INNOM OSS OM DU HAR SPØRSMÅL<br />

ELLER TRENGER ASSISTANSE!<br />

BEDRE PRIS<br />

PÅ STØRRE<br />

KVANTA!<br />

SORTIMENT SELVBYGG<br />

3358431/3358433/3358473/3358475/3358477/3227311/3227313/<br />

3227314/3074906/3074909/3074912/2257405<br />

BUNN F/400 MM PRAGMA RØR 284,-<br />

BUNN F/630 MM PRAGMA RØR 472,-<br />

SANDF. GJ.F. PK 110/121 MM 292,-<br />

SANDF. GJ.F. PK 160/177 MM 424,-<br />

SANDF. GJE.F. PK 200/210 MM 472,-<br />

SANDFANG DYKKER 110 MM 404,-<br />

SANDFANG DYKKER 160 MM 1 136,-<br />

SANDFANG DYKKER 200 MM 1 284,-<br />

OVERGANG GLATT RØR 110 MM 28,-<br />

OVERGANG GLATT RØR 160 MM 40,-<br />

OVERGANG GLATT RØR 200 MM 68,-<br />

GLIDEMIDDEL DRENSRØR 400 ML 84,-<br />

SANDFANG 400 MM<br />

3227307/08<br />

70 L M110 DYKKER 2 324,-<br />

35 L M/110 DYKKER 2 324,-<br />

KUPPELRIST<br />

3302738/3358429<br />

FOR 400 SANDFANG 1 500,-<br />

630 MM FOR SANDFANG 2 900,-<br />

KLOAKKRENSER<br />

6510059633/6510059634/6510059833/6510059835<br />

200 CM Ø 20 956,-<br />

250 CM Ø 20 996,-<br />

150 CM Ø 13 764,-<br />

200 CM Ø 13 916,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

115


HEST | Fôr<br />

Hest<br />

CHAMPION KOMPLETT<br />

25 KG<br />

14015<br />

Til voksne hester.<br />

Norges mest solgte<br />

kraftfôr.<br />

137,-<br />

CHAMPION ENERGI<br />

25 KG<br />

14022<br />

Til voksne hester,<br />

brukes alene eller<br />

kombineres med havre<br />

i ønsket mengde,<br />

avhengig av hestens<br />

energibehov.<br />

147,-<br />

CHAMPION BETFIBER<br />

25 KG<br />

14081<br />

Inneholder svært<br />

lettfordøyelige og<br />

energirike fibre som er<br />

gunstig for hestens<br />

fordøyelse.<br />

Skal bløtlegges før foring,<br />

og egner seg godt til<br />

hester som trenger<br />

tilførsel av væske.<br />

174,-<br />

CHAMPION FØLL<br />

25 KG<br />

14083<br />

Muslifôr tilpasset føllets<br />

første leveår.<br />

Høyt innhold av<br />

lettfordøyelige energiog<br />

proteinråvarer som<br />

bidrar til rask og skånsom<br />

utvikling av føllets<br />

fordøyelsessystem.<br />

238,-<br />

CHAMPION OPPDRETT<br />

25 KG<br />

14017<br />

Til avlshopper og<br />

unghester. Brukes i siste<br />

del av drektigheten, og<br />

i laktasjonen. Kan brukes<br />

i første leveår og frem<br />

til 3 års alder.<br />

149,-<br />

FÔRTRO HJØRNE<br />

MED SPILLKANT<br />

32592<br />

For hjørne, ca 31 liter. Leveres med umontert spillkant.<br />

Bredde 69 cm, dybde 45 cm, høyde 30cm.<br />

296,-<br />

HESTEHENGER<br />

GAUPEN NG-2000<br />

13350<br />

Romslig med råtefritt gulv som sikrer lang levetid og lite<br />

vedlikehold. Luftevinduer med 5 posisjoner. Lufteventil i<br />

front. Forbedret plassutnyttelse og gode løsninger. Praktisk<br />

ekstrautstyr som salkammer med utvendig dør. Utsvingbart<br />

salheng.<br />

44 476,-<br />

Reg. kr. 240,- Frakt fra fabrikk kommer i tillegg.<br />

116 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


DRIKKEKAR<br />

SUEVIA 10P<br />

221000<br />

496,-<br />

FORTRO FOR HEST<br />

60 X 47 X 53 CM GALV<br />

32706<br />

860,-<br />

Nyhet!<br />

Fôringsutsyr og tilbehør | HEST<br />

HØYNETT NYLON<br />

SMÅ MASKER STR S/L<br />

400076/77<br />

HESTESKO<br />

Priser fra kr. 46,-<br />

175,-<br />

MONTERINGSBØYLE<br />

F/S10P 2 STK<br />

22365<br />

44,-<br />

DEKKEN HEIMER<br />

KEEPUDRY 125/135/145/155 CM<br />

3110125/135/145/155<br />

Fantastisk regndekken som er forsynt<br />

med mulitfunksjons 50 gr polyesterfylling<br />

for isolasjon og mellomlagring<br />

av fuktighet hesten gir fra seg under<br />

aktivitet.<br />

719,-<br />

SØM E3<br />

250 STK LIBERTY<br />

653003<br />

152,-<br />

ABSORBINE SHOWSHEEN<br />

946 ML<br />

222006<br />

Absorbine Showsheen<br />

har en unike formel<br />

som gir hesten en utrolig<br />

glans og frembringer<br />

konturene og hestens<br />

farge til det maksimale.<br />

Holder man og hale<br />

flokefri, og er elsket<br />

av hestefolk over<br />

hele verden.<br />

236,-<br />

ABSORBINE ULTRASHIELD<br />

946 ML<br />

222020<br />

Høyeffektivt<br />

insektmiddel.<br />

Mot bitende og<br />

stikkende insekter.<br />

Virker opptil 14 dager.<br />

Registrert med<br />

sikkerhetsdatablad<br />

383,-<br />

HOVKLINGE DIAMOND<br />

280 MM<br />

610190<br />

127,-<br />

RASP MERCURY<br />

610071<br />

271,-<br />

INSEKTSMIDDEL<br />

DITCH THE ITCH 1 L<br />

220033<br />

Sprayen er laget av<br />

naturlige ingredienser<br />

for å være perfekt for<br />

hester som sliter med<br />

allergi o.l. Beskytter mot<br />

knott, klegg og andre<br />

irriterende insekter.<br />

236,-<br />

GREIPHODE V-PLAST<br />

400405/06/17/21<br />

Blå, grønn, lilla, rosa.<br />

151,-<br />

SKAFT TIL GREIP<br />

V-PLAST<br />

400410/12<br />

109,-<br />

HELOSAN<br />

300 GR<br />

210006<br />

143,-<br />

HIPPOSAN<br />

500 GR<br />

210000<br />

127,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

117


HEST | Spon og tilskuddsfôr<br />

SALTSTEIN HIMALAYA<br />

2,5 KG<br />

240500<br />

248,-<br />

52-<br />

KUTTERSPON<br />

28/2016<br />

30 KG ÅMLI 82,40<br />

21 KG ÅMLI FIN 82,40<br />

CHAMPION SALTSLIKKESTEIN HEST<br />

2 KG/10 KG<br />

36501/0<br />

21,60/77,60<br />

KUTTERSPON<br />

25 KG YES BOX STANDARD<br />

101V<br />

82,-<br />

CHAMPION MULTITILSKUDD<br />

HEST<br />

PELLETS 10 KG/25 KG 290,4/504<br />

31028/9<br />

MJØL/PULVER 20 KG 338,4<br />

31020<br />

CHAMPION VM BLOKK<br />

22,5 KG<br />

38908<br />

468,-<br />

CHAMPION TEMPO<br />

20 KG<br />

13582<br />

Smakelig muslifôr<br />

spesialutviklet til<br />

sportshester med høyt<br />

prestasjonsnivå eller<br />

som en appetittvekker<br />

for matleie hester.<br />

Saltstein av 250 millioner år gammelt salt.<br />

Inneholder 84 forskjellige mineraler.<br />

Ca. 2,5 kilos blokk med tau for oppheng.<br />

Før 71,-<br />

118 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Melkeerstatning | TILSKUDDSFÔR<br />

Tilskuddsfôr<br />

MELKE-<br />

ERSTATNING<br />

LAM!<br />

PLUSS ULLA<br />

25 KG<br />

33413<br />

Melkeerstatning til lam og kje med norsk<br />

mysepulver produsert i England, hos samme<br />

produsent som tidligere Pluss Pontus.<br />

PLUSS LAMBERT<br />

25 KG<br />

39050<br />

Melkeerstatning til lam og kje produsert<br />

i Norge. 100 % av melkeråvaren er norsk.<br />

Mer protein og energirik en FK Maia.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

119


TILSKUDDSFÔR |<br />

PLUSS VM BLOKK SAU<br />

22,5 KG<br />

38906<br />

PLUSS SAU MINERALSTEIN<br />

15 KG<br />

39035<br />

PLUSS SALTSLIKKESTEIN SAU<br />

36510/12<br />

Saltslikkestein til sau. Ikke tilsatt kobber.<br />

10 KG HVIT<br />

Saltslikkestein til sau i områder med kobbermangel.<br />

Tilsatt kobber.<br />

10 KG RØD<br />

PLUSS VM BLOKK STORFÈ OG GEIT<br />

22,5 KG<br />

38905<br />

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til storfe i bøtte.<br />

PLUSS STORFÈ MINERALSTEIN<br />

15 KG<br />

39034<br />

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til storfe<br />

i "slikkesteinform".<br />

PLUSS SALTSLIKKESTEIN STORFÈ<br />

10 KG GRÅ<br />

36514<br />

Saltslikkestein til storfe og vilt. Tilsatt kobber<br />

i mengder som ikke anbefales sau.<br />

PLUSS SAU APPETITT<br />

25 KG<br />

13064<br />

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til sau.<br />

Pulver beregnet til appetittfôring.<br />

PLUSS STORFÈ APPETITT PULVER<br />

25 KG<br />

13065<br />

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til storfe.<br />

Pulver beregnet til appetittfôring.<br />

PLUSS BOLUS SAU<br />

20 STK<br />

33419<br />

Langtidsvirkende tilskudd av mikromineraler<br />

og vitaminer til sau.<br />

PLUSS BOLUS STORFÈ<br />

10 STK<br />

33414<br />

Langtidsvirkende tilskudd av mikromineraler<br />

og vitaminer til storfe.<br />

PLUSS APPLIKATOR BOLUS<br />

SAU 512 970<br />

33420<br />

PLUSS APPLIKATOR BOLUS<br />

MED PISTOLGREP<br />

33421<br />

120 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


| TILSKUDDSFÔR<br />

PLUSS FRISKUS<br />

5 KG<br />

39046<br />

Tilskudd til melk<br />

for god tarmhelse.<br />

PLUSS HELMAKS<br />

10 KG<br />

39047<br />

Mineral og vitamintilskudd til helmelk.<br />

PLUSS DIAKUR<br />

3 KG<br />

35108<br />

Diettfôr for forebygging og behandling av diare.<br />

PLUSS UNIKUR<br />

320 ML<br />

34121<br />

Diettfôr for forebygging og<br />

behandling av diare.<br />

PLUSS STJERNA<br />

25 KG<br />

39045<br />

Proteinrik melkeerstatning til kalv for høy<br />

tilvekst.<br />

PLUSS ROSA<br />

25 KG<br />

39044<br />

Melkeerstatning til kalv.<br />

Gode utblandingsegenskaper.<br />

PLUSS ALMA<br />

25 KG<br />

33418<br />

Melkeerstatning til kalv basert på norsk<br />

melkeråvare.<br />

MELKE-<br />

ERSTATNING<br />

KALV!<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

121


KLÆR, SKO OG VERN | Verneutstyr<br />

Klær, sko og vern<br />

HUSK Å BRUKE<br />

VERNEUTSTYR<br />

Riktig verneutstyr er en viktig<br />

del av en trygg arbeidsdag i landbruket.<br />

For å verne om liv og helse er det viktig<br />

at personlig verneutstyr alltid brukes<br />

når det foreligger risiko for farlige<br />

påvirkninger.<br />

ØREPLUGG<br />

9910310020/9910001110<br />

3M 1100 ENGANGS (PR PAR)<br />

3M MED SNOR (PR PAR)<br />

5,60<br />

ØREKLOKKE BARN<br />

PELTOR NEON GRØNN/ROSA SV<br />

9910010289/9910010292<br />

175,-<br />

ØREKLOKKE PELTOR<br />

OPTIME 2<br />

9910000507<br />

Utviklet for miljøer med<br />

betydelig støybelastning.<br />

Demper selv de lave<br />

frekvensene maksimalt.<br />

Optimaltetning og lite<br />

kontaktbelastning<br />

ved langvarig bruk.<br />

199,-<br />

ØREKLOKKE<br />

DAB+ FM SAFER<br />

6710042550<br />

Her kan du få inn alle de nye<br />

DAB+ og DAB kanalene og de<br />

originale FM-kanalene mens<br />

du jobber. Hørselvernet har et<br />

godt mottak og er behagelig<br />

å ha på seg. Batteriet holder<br />

i 12 til 14 timer, altså en god<br />

arbeidsdag før enkel oppladning<br />

via micro-USB om<br />

natten.<br />

796,-<br />

ØREKLOKKE<br />

DAB+/FM/BT/LIS<br />

TACTIX<br />

387010%<br />

Med listening mode.<br />

Lar deg høre tale med<br />

hørselvernet på. 12+<br />

timer batteritid.<br />

1 199,-<br />

BLUETOOTH<br />

122 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


VERNEBRILLE<br />

KLAR/MØRK UV TACTIX<br />

387101/387102<br />

79,-<br />

VERNEBRILLE<br />

KLAR TACTIX<br />

387103<br />

39,-<br />

Verneutstyr | KLÆR, SKO OG VERN<br />

STØVMASKE 3M<br />

9332PT FFP3 10 PK<br />

9910043686<br />

3M Støvmasker til bruk ved blant annet feie-, pusse-,<br />

slipe- og isoleringsarbeide. Vedlikeholdsfrie masker,<br />

både med og uten utåndingsventil, med elastiske<br />

stropper og formbar nesebøyle. Forsikre deg<br />

alltid om at filteret er det korrekte til det tiltenkte<br />

bruksområdet.<br />

719,-<br />

10 PK<br />

STØVMASKE 3M<br />

8822PT FFP2 10 PK<br />

9910046235<br />

Beskytter mot fint støv.<br />

Elastiske stropper,<br />

formbar nesebøyle.<br />

Ny-patentert<br />

utåndingsventil for<br />

lavere pustemotstand.<br />

Lett i vekt, komfortabel<br />

i bruk.<br />

383,-<br />

10 PK<br />

POWERCAP ACTIVE<br />

8T KOMPL. MED FILTER<br />

TT18691<br />

Gir brukeren frisk luft i klasse P2, beregnet på<br />

arbeid med støv og partikler. «Bump cap» for ekstra<br />

hodebeskyttelse og bedre passform. Egner seg godt<br />

i landbruket, f.eks i gris- og fjørfeproduksjon. Svært<br />

godt alternativ til engangsmasker. Med batteri,<br />

filter, forfilter, ladestasjon, kalibrator og lufttett<br />

oppbevarings-boks. Brukstid ca. 8 timer pr. lading.<br />

3 992,- FILTER<br />

P2 UNIVERSAL POWERCAP 2 STK<br />

TT15784<br />

279,-<br />

STØVMASKE 3M<br />

8810PT FFP2 UTEN VENTIL 20 PK<br />

9910008810<br />

Lett og komfortabelt åndedrettsvern, effektivt<br />

og pålitelig ved støv og tåke. Engangsmaske,<br />

klassisk form med<br />

nesebånd og to<br />

stropper. Indre<br />

slitesterkt skall,<br />

knusesterk. Effektiv 20 PK<br />

og pålitelig maske<br />

mot fine partikler.<br />

439,-<br />

MASKESETT 3M<br />

650 AGRI MED FILTER<br />

9910000650<br />

Smart startpakke for alle som trenger å<br />

beskytte seg mot gasser, damper og støv.<br />

Maske og filtre er pakket i en tett boks<br />

som masken og filtrene oppbevares i når<br />

de ikke er i bruk. Settet inneholder 1 stk<br />

halvmaske, 1 par filtre mot løsemidler,<br />

sure/uorganiske gasser og ammoniakk,<br />

samt 2 par støvfiltre.<br />

639,-<br />

HELMASKESETT<br />

GASS/SPRØYTEMASKE<br />

TT19428<br />

Helmasken har behagelig 6-punkts hodesele,<br />

overlegent visir, ripe og duggfri, integrert<br />

taleforsterker som sikrer at stemmebruk når<br />

omgivelsene, filter med vann og oljeavvisende<br />

egenskaper. Pakken inneholder gassfilter<br />

CA-ABEK1, støvfilter P3R og P3RC.<br />

1 032,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

123


KLÆR, SKO OG VERN | Beskyttelse og brannsikring<br />

HJELM<br />

G3000 HVIT<br />

9910103000<br />

Med UV Indikator<br />

199,-<br />

MUNNBIND<br />

MED STRIKK 50 STK<br />

260059<br />

196,-<br />

OVERTREKKSSTØVLER<br />

40 X 50 CM 50 PAR<br />

15375<br />

236,-<br />

SKOOVERTREKK LAV<br />

BLÅ 100 STK<br />

05961<br />

55,-<br />

ENGANGSLUE<br />

100 STK<br />

15378<br />

60,-<br />

ENGANGSDRESS<br />

BLÅ, STR. M-3XL<br />

7785<br />

Blå engangsdress, beregnet<br />

for besøk i fjørfehus.<br />

24,-<br />

ENGANGSDRESS<br />

3M, HVIT, STR. M-2XL<br />

991000452%<br />

Vernedress i pustende materiale.<br />

Godkjent i type 5/6 mot støv<br />

og begrenset sprut fra<br />

kjemikalier. Oppfyller<br />

kravene i kategori III for<br />

vernetøy. Farge: Hvit<br />

m/grønn trekant i ryggen.<br />

63,-<br />

OVERTREKKSFRAKK<br />

20 STK<br />

3427<br />

316,-<br />

BRANNSLUKKER PULVER<br />

6 KG 43A 233B TMPD6S<br />

83275<br />

Fylt med ett av markedets beste<br />

høyeffekt pulver og slukker branner<br />

i fiberholdige materialer, plast,<br />

brennbare væsker og gasser samt<br />

i elektrisk utstyr.<br />

For bruk i villaer, fritidshus, industri,<br />

verksteder, lagerlokaler, byggeplasser,<br />

garasjer etc. Klassifisering:<br />

ABC 40% 43A - 233B TMPD6S<br />

319,-<br />

BRANNSLUKKER PULVER<br />

2 KG TMPD2S ABC<br />

83272<br />

Pulverslokkere gir en effektiv<br />

beskyttelse ved alle typer<br />

branntilløp. Beregnet for bl.a.<br />

personbiler, traktor, trucker etc.<br />

2 kg pulver. Dim.: 40 x 10 cm.<br />

Klassifisering: ABC 40% 13A-89B-C<br />

191,-<br />

124 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Beskyttelse | KLÆR, SKO OG VERN<br />

HOLDER FOR ENGANGSHANSKER<br />

15339<br />

Veggbrakett for engangshansker<br />

i rustfritt stål. Kan monteres<br />

vertikalt eller horisontalt.<br />

128,-<br />

Vi har et stort utvalg av<br />

hansker i våre butikker.<br />

Vi hjelper deg med rett hanske<br />

til arbeid og fritid.<br />

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier<br />

uten å beskytte hendene dine, utsetter<br />

du deg ikke bare for hudskader, men<br />

også for skader på nervesystem og<br />

indre organer. Du kan også pådra deg<br />

hudirritasjoner, overfølsomhet eller<br />

etseskader..<br />

ENGANGSHANSKE<br />

LATEX, PUDDERFRI 50 PAR<br />

833%<br />

Engans og/eller kjemikaliebeskyttende hanske.<br />

Cat.III. En allround hanske. Godkjent for medisinsk<br />

bruk AQL 1,5. Tykkelse: 0,10 mm. Lengde 24 cm. Hvit.<br />

Str. 7-10.<br />

119,-<br />

ENGANGSHANSKE<br />

VINYL, PUDDERFRI 50 PAR<br />

825%<br />

Pudderfri vinylhanske som er godkjent til medisinsk<br />

bruk AQL 1,5. Egnet for kontakt med mat, med<br />

unntak av fete matvarer. Tykkelse 0,10 mm. Lengde<br />

24 cm. Farge: transparent. Str. 7-10.<br />

103,-<br />

ENGANGSHANSKE<br />

NITRIL, PUDDERFRI 50 PAR<br />

84501%<br />

Engangs og/eller kjemikaliebeskyttende hanske.<br />

Cat.III. Godkjent til medisinsk bruk AQL 1,5.<br />

Granulerte fingerspisser for ekstra fingertuppgrep.<br />

Lengde: 24,5 cm. Tykkelse: 0,10 mm. Blå. Str.7-11<br />

127,-<br />

OPPVASKHANSKER<br />

NITRIL, STR. S-XXL<br />

8687930%<br />

Slitesterk og behagelig gummihanske i topp<br />

kvalitet. DeLaval gummihanske/vaskehanske<br />

i slitesterk nitril med flosset innside.<br />

60,-<br />

ARBEIDSHANSKER<br />

NITRIL, STR. 7-12<br />

186%<br />

For håndtering av alkali og syrer. 45 cm lange.<br />

Slokade innside for bedre komfort.<br />

39,-<br />

KJEMIKALIEHANSKER<br />

VINYL, 45 CM, STR. 8, 10, 11<br />

12945%<br />

Kjemikaliesbekyttende hanske, PVC, Vinyl, Sømløs,<br />

Nylon, Granulert, Cat. III, blå, svart, ekstra lang, for<br />

grovarbeid. EN-samsvar: EN 374-3:2003, AKL EN 388,<br />

4131.<br />

87,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

125


KLÆR, SKO OG VERN | Hansker<br />

MONTERINGSHANSKE<br />

FK SORT, STR. 9, 11<br />

400295/400303<br />

Monteringshanske med godt grep og god følelse<br />

for det du holder på med. Slitesterk.<br />

28,-<br />

12 PAR<br />

FOR<br />

239,-<br />

MONTERINGSHANSKE<br />

MAXIFLEX, ULTIMATE, STR. 7-12<br />

42874%<br />

Lett hanske belagt med tynn polyuretan. Til<br />

presisjonsarbeid innen mekanisk og teknologisk<br />

industri. God fingerfølsomhet. Hudvennlig i<br />

pustende materialer.<br />

44,-<br />

MONTERINGHANSKE BØFFEL<br />

BS HALVFORET, STR. 8-12<br />

14240%<br />

Monteringshanske i bøffelskinn. Med elastikk i håndbak<br />

og borrelåslukking rundt håndledd. Bruksområde: For<br />

allsidig arbeid der stor grad av fingerfølsomhet kreves.<br />

47,-<br />

MONTERINGSHANSKE<br />

NITRIL/NYLON, STR. 7-11<br />

882%<br />

Monteringshanske i uforet<br />

nylon med super komfort.<br />

Nitrilfoam i håndflate.<br />

Vann og oljeavvisende<br />

hanske for presisjonsarbeid.<br />

Kat.2: EN388:4121.<br />

47,-<br />

ARBEIDSHANSKE<br />

STIHL MS ERGO, STR. S-XL<br />

008861102%<br />

Profesjonall arbeidshanske i skinn. Med tekstil oppe på<br />

hanskens overside. Tynne refleksbånd og dempningselementer<br />

i håndflatan. Med borrelås.<br />

191,-<br />

STRIKKET FINGERHANSKE<br />

POLYESTER/AKRYL, STR. 8, 10<br />

4635%<br />

Strikket hanske med gummiknotter som gir godt<br />

grep. Passer til arbeid og fritid.<br />

23,-<br />

HANSKE BØFFEL<br />

BS HALVFORET, STR. 6, 10<br />

14211%<br />

Halvfôret bøffelskinn med mansjett. Bomullsfôret.<br />

Bruksområde: allsidig arbeid, bygg/anlegg, jordbruk<br />

og mekanisk industri.<br />

47,-<br />

HANSKE OKSE<br />

BS HALVFORET, STR. 7-13<br />

54231%<br />

Halvfôret kromfri okselær med gummiert mansjett.<br />

Bruksområde: håndtering av trelast, profiler og<br />

mekanisk industri Meget slitesterk og myk.<br />

55,-<br />

126 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


MYK SKO<br />

UTEN VERNETÅ, STR. 35-47<br />

1133406%<br />

Sko i ventilerende kvalitetslær belagt med PU for<br />

høyere slitestyrke. Farge: sort.<br />

479,-<br />

MYK VERNESKO<br />

MED HÆLREIM, STR. 35-47<br />

114507%<br />

Myk og behagelig vernesko med hæl i ventilerende<br />

kvalitetslær belagt med PU for høyere slitestyrke.<br />

God demping. Vernetå EN 345 SB E. Farge: sort.<br />

559,-<br />

Vernesko | KLÆR, SKO OG VERN<br />

VERNESKO<br />

ANKEL HØY, STR. 36-48<br />

5077%<br />

All round støvel med vernetå. Elastikk i sidene,<br />

ut- og innside i svart skinn. Svart PU yttersåle.<br />

EN20345:2011 Cat S3 SRC.<br />

479,-<br />

VERNESKO S3<br />

ALBA&N, GAUSTA, STR. 36-48<br />

15109%<br />

Vernesko i lær og tekstil med 3D funksjons fôr som gir god<br />

ventilasjon. Vernetå i stål og spikertrampsåle. Anatomisk<br />

og antistatisk innersåle. Oljebestandig yttersåle i tokomponent<br />

PU/PU med ekstra tå-forsterker. Sertifisering:<br />

ISO 20345:2011 S3 SRC. Farge: Sort med hvite detaljer.<br />

399,-<br />

VERNESKO S3<br />

SIXTON LAND, STR. 38-48<br />

8115318%<br />

Fullnarvet kvalitetslær. Vernetå i kompositt og<br />

spikertrampsåle i tekstil. 3D-innerfòr for ekstra<br />

god ventilasjon og fukttransport. Mellom- og<br />

yttersåle i to-komponent PU for god demping<br />

og slitestyrke. Sort med Gul/Grå.<br />

799,-<br />

VERNESKO S3<br />

ATLAS SL9625 MED BOALÅS, STR. 36-49<br />

15162%<br />

VERNESTØVEL<br />

PVC/NITRIL, STR. 36-50<br />

5771%<br />

Med vernetå. For landbruk, tåler de fleste syrer.<br />

God passform. EN345 S4. Farge: grønn.<br />

383,-<br />

LETTVEKTSTØVEL<br />

DELAVAL, STR. 37-48<br />

852086%<br />

Kvalitetstøvelen, med vernetå og spikesåle.<br />

Varmeisolerende, tåler olje og gjødsel,<br />

støtdempende og sklisikker.<br />

780,-<br />

VERNESTØVEL<br />

BEKINA STEPLITEX, STR. 36-49<br />

98007034%<br />

Lett og slitesterk PU-vernestøvel med bra<br />

sklimotstand og høy bestandighet mot gjødsel,<br />

oljer, bensin, fett, alkali og syre. Ståltåhette og<br />

spikerbeskyttelse. God varme- og kuldeisolasjon<br />

ned til -30 ° C. Fotseng med uttagbar innersåle.<br />

Støtdempende hæl. Meget romslig lest. EN ISO<br />

20345:2011. S5, SRC.<br />

I oljet vannavisende høykvalitetslær med BOA lås.<br />

Vernetå i aluminium og XP spikertrampsåle i tekstil.<br />

CLIMA-STREAM funksjonsfôr gir bedre ventilasjon<br />

og transporterer fuktighet. Ekstra myk og fleksibel<br />

yttersåle i MPU. S3 ESD SRC.<br />

1 519,-<br />

716,-<br />

Nyhet!<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

127


KLÆR, SKO OG VERN | Støvler<br />

GUMMISTØVEL FARM PVC<br />

STR. 37-48<br />

5751%<br />

PVC- støvel for hage-og fjøsbruk. En prisgunstig<br />

støvel med god komfort. Meget populær<br />

i landbruket. Grønn.<br />

295,-<br />

MUCKBOOT<br />

EXURSION PRO LOW/MID, STR. 39-48<br />

15802%/15844%<br />

Meget lett «all-round» sko/støvel i neopren.<br />

100% vanntett. XPRESS COOL materiale regulerer<br />

innvendig temperatur mot uteklima. Redusert<br />

friksjon og ekstra god ventilasjon. Mellomsåle i<br />

EVA for ekstra god stabilitet. Yttersåle i EVA, lav<br />

vekt meget gode på glatt underlag. Temp. fra<br />

+35° til -18° C. Farge: Sort med grå detaljer.<br />

SKO/PRO LOW<br />

639,-<br />

MUCKBOOT STØVEL<br />

EXCURSION LACE MID, STR. 39-49<br />

15933%<br />

Meget lett og fleksibel støvel. FLEECE innerfôr.<br />

SOCKLINER minsker friksjon og øker komfort.<br />

Slitesterk. Meget god demping, støtte og grep.<br />

959,-<br />

MUCKBOOT STØVEL<br />

DERWENT II, STR. 37-48<br />

15864%<br />

All-round støvel i 4mm Neopren. Innvendig<br />

foret med PK-Mesh. Forsterket tå- og hælparti.<br />

Såle olje og syrefast og tåler de vanligste<br />

landbrukssyret. Farge: Sort. Temp.: 0 - +18.<br />

719,-<br />

ANKELSTØVEL/PRO MID.<br />

719,-<br />

128 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Barn og fritid | KLÆR, SKO OG VERN<br />

REGNTØYSETT BARN<br />

GUL/GRØNN, STR. 2-7 ÅR<br />

VIND20019%<br />

239,-<br />

KJELEDRESS BARN<br />

FK GRØNN STR. 2-14 ÅR<br />

87852%<br />

Klassikeren til barn.<br />

Slitesterk kjeledress.<br />

287,-<br />

SKALLDRESS BARN<br />

HEIA, STR. 2-8 ÅR<br />

VIND20039%<br />

479,-<br />

SYDVEST BARN<br />

GUL, STR. 50-52/54-56<br />

VIND20016%<br />

63,-<br />

Nyhet!<br />

NEOPREN STØVEL VOKSEN<br />

VIND MID SORT, STR. 36-46<br />

VI30002%<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

Vandtett neopren støvel som er lett å ta på<br />

seg. Neopren fôr tørker raskt og isolerer godt.<br />

Gummiering på nedre del av støvelen - det perfekte<br />

fottøy i regn og slaps/snø.<br />

NEOPREN STØVEL BARN<br />

VIND GUL,GRØNN/ROSA, STR. 22-35<br />

VI30001%/VIND20064%<br />

239,-<br />

319,-<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

129


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær<br />

FK T-SKJORTE<br />

MED TRYKK, GRØNN<br />

DAME, STR. XS-XL Før 119,-<br />

350581040222%<br />

HERRE, STR. S-5L Før 119,-<br />

350571040222%<br />

Klassikeren til voksen. Slitesterk kjeledress.<br />

399,-<br />

79,-<br />

79,-<br />

FK KJELEDRESS<br />

GRØNN, STR. S-XXL<br />

89855%<br />

FLANELLSKJORTE<br />

RØD-/SORT-/BLÅRUTET<br />

STR. S-3XL<br />

036032110%/036032180%/036032150%<br />

Meget behagelig flanellskjorte<br />

i 100% bomull.<br />

To brystlommer.<br />

159,-<br />

BUKSE<br />

P/B 245GR SORT,<br />

STR. 44-64<br />

11000180%<br />

Rimelig og god arbeidsbukse<br />

med legg i liv,<br />

elastikk bak i linning,<br />

stikklommer, lårlomme,<br />

baklommer, mobillomme<br />

og tommestokklomme.<br />

65% polyester,<br />

35% bomull.<br />

239,-<br />

HÅNDVERKER<br />

BUKSE<br />

MED STRETCH<br />

GRÅ/SORT<br />

STR. 46-60 Nyhet!<br />

411750998%<br />

Myk og behagelig<br />

håndverkerbukse med<br />

stretch. Mange lommer.<br />

Feste for hammerholder.<br />

Kvalitet: 46% bomull/16%<br />

polyester/38% Lycra, 295<br />

g/m².<br />

719,-<br />

130 <strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong> Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>.


Arbeidsklær | KLÆR, SKO OG VERN<br />

JAKKE SOFTSHELL<br />

BERGSET, VARSEL KL. 2, STR. XS-4XL<br />

236504638%<br />

Softshelljakke med to stikklommer,<br />

brystlommer, to innvendige lommer og<br />

avtagbar hette og ermer. Glidelås med klaff<br />

i front. Refleks på ermer og mage. Vannsøyle<br />

5 000 mm, pustende 2 000 mvp. EN 471 kl 2.<br />

100% polyester m/TPU coating.<br />

639,-<br />

HETTEJAKKE<br />

BERGSET, VARSEL KL. 3, STR. S-4XL<br />

182533038%<br />

BUKSE VARSEL<br />

VARSEL KL. 1, STR. 46-64<br />

311430738%<br />

Bukse med knelommer, elastikk bak i linning,<br />

mobillomme, to stikklommer, baklommer,<br />

tommestokklomme og lårlomme. EN 471 kl 1.<br />

479,-<br />

T-SKJORTE<br />

VARSEL KL. 2, STR. S-5XL<br />

182653038%<br />

Fluoriserende t-skjorte<br />

med refleks på mage<br />

og ermer. EN 471 kl. 2.<br />

EN 20471.<br />

Størrelse S er<br />

kl 2.<br />

479,-<br />

299,-<br />

REGNJAKKE<br />

VARSEL KL. 3, STR. S-3XL<br />

262605338%<br />

PU/PVC regnjakke med to frontlommer med klaff.<br />

Hette med snor, dobbel stormklaff med glidelås<br />

og knapper. ID-kort lomme. Trykkknapper i ermer.<br />

Refleks på ermer og mage. EN 343, EN 471, EN<br />

14116 kl 3. Antiflame.<br />

543,-<br />

REGNSETT<br />

ORANGE PVC<br />

67205220%<br />

To-delt arbeidsregntøy i PVC, jakke med glidelås<br />

i front, hette og lommer, overall med seler,<br />

vendbar, høy i livet.<br />

399,-<br />

REGNBUKSE<br />

VARSEL KL. 2, STR. S-3XL<br />

264605338%<br />

PU/PVC regnbukse med seler. Tommestokklomme<br />

høyre side, trykknapper i siden og nederst i<br />

bein. Refleks på bein. Åpninger for tilgang til<br />

hengelommer. EN 343, EN 471, EN 14116 kl 2.<br />

359,-<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

<strong>Landbrukskatalogen</strong> <strong>2019</strong><br />

131


fkra.no/fkbutikken<br />

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.07.<strong>2019</strong>. Tilbudene gjelder i kampanjeperioden<br />

eller så langt beholdningen rekker. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.<br />

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.<br />

Velkommen til en hyggelig handel!<br />

ROGALAND<br />

Bryne Tlf. 48 01 08 78<br />

Haugesund Tlf. 52 70 54 70<br />

Sandnes Tlf. 47 80 11 80<br />

Stavanger Tlf. 90 29 50 54<br />

Varhaug Tlf. 51 77 14 70<br />

Vikeså Tlf. 51 45 12 12<br />

Årdal Tlf. 51 75 42 30<br />

Egersund Tlf. 48 02 29 00<br />

Klepp Tlf. 47 62 55 00<br />

Randaberg Nyåpnet april <strong>2019</strong><br />

VEST-AGDER<br />

Flekkefjord Tlf. 38 32 68 40<br />

Kristiansand Tlf. 38 05 67 20<br />

Lyngdal Tlf. 38 33 10 70<br />

Mandal Tlf. 38 27 29 70<br />

Sørlandsparken Tlf. 90 94 70 00<br />

AUST-AGDER<br />

Evje Tlf. 99 33 36 33<br />

Grimstad Tlf. 47 61 04 00<br />

Tvedestrand Tlf. 37 16 69 25<br />

HORDALAND<br />

Etne Tlf. 53 77 11 30<br />

Kvinnherad Tlf. 99 38 48 70<br />

Stord Tlf. 53 40 09 00<br />

Ikke kast varer som går på strøm eller batterier<br />

(EE- avfall) sammen med annet avfall. Vi tar imot<br />

EE-avfall av samme type som butikkene våre<br />

selger, helt gratis!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!