Creto-avisa September

AllsidigDesign
  • No tags were found...

NÆRINGSMEGLING, ØKONOMI/REGNSKAP, FORVALTNING, ADVOKAT

Stav Lagerseksjoner - 16 isolerte selveier lagerseksjoner byggetrinn 1

FOR

SALG

Adresse: Vuluvegen

• Seksjonene er på ca. 70 kvm og har ca. 5 meter takhøyde.

Størrelsen er fleksibel og kjøper kan slå sammen flere seksjoner.

• Fleksible, isolerte og frostfrie lagerseksjoner.

• Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil og

lagerplass for bedrifter.

• Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

• Lagerseksjonene har blant annet elektriske leddheiseporter med

vinduer og fjernkontroll.

• Seksjonene leveres med opplegg for vann, avløp og fiber.

• Planlagt byggestart vår 2022 og ferdigstillelse høst 2022.

https://studio.vev.site/snart-kommer-disse-smarte-lagerlsningene/

Creto går videre

I denne utgaven av Cretoavisa lanserer vi vår nye logo.

Samtidig har vi også lansert en ny nettside www.creto.no, der

forsideteksten er “Helhetlig forvaltning av din eiendom.

Vi bistår deg i alle ledd”.

Cretogruppens mål er å skape verdier for eiere og brukere

av fast eiendom. God forvaltning forutsetter helhetlige

løsninger, og vi i Creto hjelper deg med alt innen

eiendomsforvaltning, næringsmegling, og drift. Vi tilbyr

også juridiske tjenester, regnskapstjenester og økonomisk

rådgivning.

Creto Næringsmegling søker en ny næringsmegler.

Vil du være med på laget ? Se side 9.

Creto Forvaltning kan nå også tilby

en utvidet pakke med individuelt

tilpasset gartnertjenester, se

nærmere om dette på side 6.

I denne avisen har vi flere nye

lagerareal fra ca. 70 kvm BTA til ca.

2000 kvm BTA fra Melhus til Sveberg.

På Sveberg er det nå bare 2 tomter tilbake for salg. Området

er snart fylt med nye, pene bygg. Vi har også flere lagerareal

for utleie i Sveberg Handel og Næringspark.

Creto har hatt stor aktivitet i første halvår og ser frem mot

en spennende høst.

MÅNEDENS UTVALGTE EIENDOMMER - SEPTEMBER 2021

TIL

LEIE

TIL

LEIE

TIL

LEIE

Nedre Bakklandet 58 Varmbuvegen 10 - Melhus

Vuluvegen 347

Intet oppdrag for lite, intet for stort.

Ta kontakt for en Ring uformell oss i dag prat for en på uforpliktende telefon 982 samtale 39 625 | / Salg 917 | Kjøp 33 464 | Utleie • Creto | Forvaltning Næringsmegling | www.creto.no AS • www.creto.no1


LEDER:

Oddvar Rakstang

Daglig leder

Mob: 917 33 464

or@creto.no

Næringsmegling

Hjemmekontor kommet for å bli ?

Mange mener at hjemmekontor blir den

nye normalen, men Creto Næringsmegling

opplever imidlertid at mange føler seg

isolert savner sine kollegaer. Vi tror behovet

for fleksibilitet er noe som utleiere må tenke

på i tiden fremover og må påregne å tilpasse

lokaler etter dette. Kanskje må bruken av

åpne kontorlandskap reduseres og bygges

om til arealer som gir mere skjerming.

To av tre vil fortsette med hjemmekontor

etter koronakrisen viser en ny undersøkelse

utført av Respons Analyse for Akademikerne.

Hjemmekontor er kommet for å bli og det

ser ut som om det må legges til rette for en

økt fleksibilitet hvor ansatte veksler mellom

hjemmekontor og fast arbeidsplass. Det blir

også spennende å følge om hjemmekontor

medfølger at noen velger bort bylivet og

ønsker en mer landlig tilværelse.

Mange har sittet på kjøkkenbordet under

pandemien, noe som har gitt utfordringer

på ergonomi. Bedrifter har gitt ansatte

tilskudd til innkjøp av kontorutstyr og det

blir viktig at arbeidsgiver forsikrer seg om at

arbeidsforholdene er forsvarlige.

Creto Næringsmegling vil følge nøye med

denne utviklingen fremover og gi råd /

anbefalinger til våre kunder.

TIL

LEIE

Sveberg - Næringsbygg med verkstedkontor

Adresse: Vuluvegen 347

• Lagerhall 40x50 meter

• 2 stk Traverskraner – løftehøyde 7,5 meter – løftekapasitet 6,4

tonn

• Lasteområde innenfor porten er i støpt betong m/langsgående

slukrenne.

• Lasteområdet har oppvarming med vannbåren varme.

• Ferdig installert WIFI + kablet nett 100mBit

• 400 Volt spenning

• Hallen er å beregne som kaldt lager/produksjonshall, men

det er montert et varmeanlegg i tilknytning til en arbeidssone.

(Varmepumpe)

• 2 stk El-bil ladestasjoner

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Melhus - Lager og kontor

Adresse: Varmbuvegen 10 – MELHUS

• Lager: Ca. 1012 kvm BTA.

• Kjøreporter ca. 3 x 3 m.

• Innkjøring på baksiden av bygget.

• Takhøyde midt i lageret er ca. 5 m og ca. 2,6 m ved yttervegger på

siden.

• Kontor: Ca. 127 kvm BTA.

• 5 kontor med internt gangareal/ sosialt rom.

• Felles lyst og pent spiserom. Det er en annen leietaker i bygget.

• Gode parkeringsmuligheter. Mulighet for leie av uteareal på

baksiden av bygget.

• Eiendommen ligger nært Melhus sentrum på andre siden av Gaula

( Varmbu).

• Bygget er på ca. 2 400 kvm BTA og er et lager-/ produksjonsbygg

med tilhørende kontorer.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

2 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no


TIL

LEIE

Heimdal - Kontor i 2. etasje og lager i 1. etasje

Adresse: Industriveien 13

• Fleksible kontor og lager med god beliggenhet på Heimdal.

• Kontor og lager leies ut sammen. Utleier kan tilpasse lokalene

etter behov.

• Kort avstand til Heggstadmoen, Heimdal sentrum med alle

servicetilbud, tog og andre kommunikasjonstilbud.

• Eiendommen har god profilering til Industriveien.

• Lagerene har felles kjøreport og felles kjøregate. Takhøyde ca. 3 m.

• Større kontorareal kan leies.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Sentrum / Bakklandet – cellekontor / åpent landskap

Nedre Bakklandet 58A

• Ca. 147 kvm BTA

• Lokalet består av cellekontor / åpent landskap / møterom / kjøkken / WC med dusj.

• Sentral beliggenhet mot kanalen / Nidelven.

• Lyse lokaler med god standard.

• Kort vei til kollektivtransport, cafeer og butikker.

• Parkeringshus like ved lokalet.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Leangen - Kontorareal

Adresse: Falkenborgveien 35 C

• Kontor nært sentrum ved E6 / parkering / fleksibelt areal

• Ca. 600 kvm BTA i 3. etasje og består av noen kontor, mindre åpne landskap og sosial sone ved inngangsparti.

• Lokalene er pent pusset opp. Kan leies ut til flere leietakere.

• I 2. etasje er det et stort åpen landskap på ca. 150 kvm BT med kjøkken. Dette arealet kan leies ut separat.

• Bygget er et kontorbygg med leietakere fra mange bransjer

• Eiendommen ligger inntil E6 øst for sentrum og området er under utvikling til bystruktur.

• Unik profilering mot hovedtrafikkvei inn mot Trondheim sentrum

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale | Creto Næringsmegling | www.creto.no

3


TIL

LEIE

Sveberg - Energieffektivt bygg under oppføring

Adresse: Vuluvegen 337

• Ledig areal er lager ca. 310 kvm BTA og kontor ca. 25 kvm BTA

• Takhøyde lager ca. 7 m, sluk og oljeutskiller.

• Totalt areal bygg er ca. 2 052 kvm BTA. Bulls leier stort lager og

kontor i 3. etasje.

• Uteareal ca. 78 kvm BTA. Utvendig areal utenom parkering er

mulig, men noe begrenset.

• Det er innkjøring til lagerareal både på fremsiden og baksiden av

bygget.

• Områdesikring med elektriske kjøreporter med styring via telefon.

• Utvendig dekke på tomten er i belegningsstein industrikvalitet

med drenering ned i grunn.

• God eksponering mot E6.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Torgård - Kontor og lager

Adresse: Torgårdstrøa 16

Hjørnelokale i 1. etasje ved innkjøring:

• Ca. 89 kvm BTA åpent areal med indre lagerrom og kjøkken.

Arealet har kundeinngang og personalinngang.

Kontor i 2. etasje og lager i 1. etasje:

• Ca. 246 kvm BTA kontor. 5 cellekontor + stort kontor/ møterom,

spiserom og garderobe og ca xx kvm BTA åpent areal med 2

cellekontor. Det er ønskelig med en leietaker. (Kan deles til 2)

• Ca. 250 kvm BTA høytlager m/kjøreport ca 4,5x4,5 m og egen dør.

Varme i gulv ledigstilles 01.01.2021.

• Lager leies sammen med kontorene i 2. etasje.

• Sentral beliggenhet på Torgård som er det nye lager-, logistikk og

industriområdet for Trondheim

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Østre Rosten - Butikklokale og verksted

Adresse: Kvenildmyra 6

• 1. etasje: ca. 2 429 kvm BTA stort åpent butikklokale og

slangeverksted med kjøreport.

• Åpent søylebærende areal som kan tilpasses nye leietakere.

• Arealet er brukt som butikkareal.

• Arealet ledigstilles 31.12.2021

• Eiendommen ligger inntil Østre Rosten med utmerket profilering

til trafikkert hovedfartsveg.

• Lett tilgjengelighet til E6 Syd ved Sandmoen.

• Busstopp utenfor bygget.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

4 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no


TIL

LEIE

PIR-Senteret - Kontor

Adresse: Havnegata 9 ( PIR-Senteret )

• 4. etasje: Ca. 419 kvm BTA eksklusivt areal.

• Lyse areal, god takhøyde, store vindusflater og god ventilasjon.

• Åpent areal med romslige møterom og 22 cellekontor.

• Det er også mulig å leie eksterne møterom av ulik størrelse ved

behov.

• PIR-Senteret har eget treningsrom samt sykkelparkering med

vaskemuligheter og felles verktøy.

• Man kan leie el-sykkel om man har ærend utenfor senteret.

• Du finner dessuten dagligvarebutikk, bokhandel, IT-leverandør,

postrom, felles kantine og kaffebar i 1. etasje.

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas | Mob: 98 Kirsten 23 96 25 Setsaas | ks@creto.no | 98 23 96 | Oddvar 25 | ks@creto.no Rakstang | Mob: Oddvar 917 Rakstang 33 464 | or@creto.no

| 917 33 464 | or@creto.no

Sentrum - Nyrenoverte kontor med parkering

Adresse: Vestre Kanalkai 19

• Nyrenoverte kontor i sentrum med parkering.

• Ca. 92 kvm BTA med utsikt til kanalen og sentrum.

• Ca 258 kvm BTA åpent kontorlandskap på ca. 202

kvm BTA og 3 cellekontor.

• Totalt ledig areal i 2. etasje er ca 387 kvm BTA.

• Arealene kan leies samlet eller hver for seg.

• Felles møterom/ spiserom, sanitære

rom med dusj.

• Nærhet til Sentralbanestasjonen, flybuss, båter til

Fosen og Møre, hotell, restauranter og gangavstand

inn til sentrum.

• Parkering kan leies langs bygget for kr. 500,- eks

mva pr mnd. for p-plass ( oblat ).Mul. for elbil lading.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

FOR

SALG

Sveberg - Tomt

Adressse: Vuluvegen 339

• Tomt ca. 5080 kvm

• Tomten er grovplanert, ca. 0,3 meter under nivåer

som vist i tomteplanen.

• Tomten selges gjennom salg av aksjeselskap.

• Området skal benyttes til kontor og industri samt

plasskrevende handels- og tjenestevirksomhet.

• Sveberg Handels- og Næringspark har

en attraktiv og strategisk beliggenhet

ca 20 km øst for Trondheim og ca 15 km vest for

Stjørdal. Området har gode eksponeringsmuligheter

mot E6.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

FOR

SALG

Fossegrenda – Kombinasjonslokale

Adresse: Nordslettveien 4 B/C

• Totalt areal hovedbygg ca.1440 kvm BTA. Totalt areal

plasthall ca. 389 kvm BTA

• Eiendomstomt: Ca.3733 kvm.

• Fleksibelt bygg med blanding av kontor, verksted og

lager.

• Eiendommen har ca. 20 parkeringsplasser.

• Eiendommen ligger i næringsområdet

Fossegrenda. Området har en meget

sentral beliggenhet i indre randsone med god tilgjengelighet

til Trondheim sentrum, Sluppen, E6 øst

og E6 syd og hovedfartsåren Omkjøringsveien.

• Eiendommen eies av NV4BC EIENDOM AS og det er

100 % av aksjene i eierselskapet som selges.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

FOR

SALG

Melhus – Verksted/Lager – byggeår 2015

Adresse: Hofstadveien 17, Melhus

• Verkstedbygning fra 2015 med 4 mål tomt. Totalt

ca. 716 kvm BTA verksted / kontor og 176 kvm BTA

mesanin.

• Fremstår i svært god stand.

• Består av en kontordel med resepsjon / kontor,

kjøkken med spiseplass, bad med toalett, dusj og

opplegg for vaskemaskin. HC-toalett.

• Vekstedhall med 2 store leddporter,

en på gavlvegg og en på byggets

langside, som gir gode inn- og utkjøringsmuligheter.

• I verkstedhallen er det messanin, fungerer som lager.

• Beliggende i Hofstad næringsområde ca 2 km syd

for Melhus Sentrum.

• Et attraktivt næringsområde som fortsatt utvikles.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale | Creto Næringsmegling | www.creto.no

5


Tid for å tenke på vår i hagen

Vi skriver september, og med tanke på

at det etter hvert går mot vintere og

kaldere dager kan det være fristende å

tenke at nå er sesongen for arbeid og

stell av hagen snart over. Men ifølge

Cretos mangeårige medarbeider Arild

Tørstad – som har bakgrunn som

både gartner og skogtekniker – er

det snarere slik at det er nå en viktig

jobb skal gjøres for å sikre at hage og

grøntarealer er flotte og presentable

når vi igjen går mot lysere tider.

Creto har allerede et tilbud som først

og fremst oppfatter plenklipping og lett

luking.

– Men vi har oppdager at det er et økt

behov for mer skjøtsel hos sameiene,

blant annet for det ikke lenger et så

lett å få seksjonseiere etc. til å stille

på dugnad, sier Tørstad, som vi møter

sammen med Anders Wold Grut. Det

er disse to som i stor grad står for slike

tjenester gjennom Creto Forvaltning.

TILBYR MER

De to forteller at de etter hvert har sett

et behov for å tilby mer

– Derfor blir det nå mulig å inngå

mer omfattende avtale, som ukentlig

oppfølging og skjøtsel generelt.

Det kan for eksempel være skjøtsel

generelt, beskjæring av busker og trær,

beplantning, fjerning av busker og hekk,

og til og med trefelling, sier de.

– Og ikke minst felling av trær er en

krevende jobb ikke uten risiko, som

absolutt må gjøres a fagfolk som har

kompetanse og alle sertifikater i orden,

tilføyer Tørstad.

Han er for øvrig allerede i gang med

utvalgte prosjekt, og det har fått god

mottakelse. Mange som har valgt dagens

«standardtilbud, opplever kanskje at

de har større forventninger enn det

man har avtalt, og da kan det være på

sin plass å vurdere om man skal utvide

avtalen

MÅ SE PENT UT

– For det er viktig t det ser pent ut, ikke

bare fordi det gir trivsel, men også for

det vil gjøre sameiet mer attraktivt,

også rent markedsmessig. En velstelt

tun i en eiendom kontra noe som ikke

ser ut i det hele tatt er to forskjellige

ting. I en lengre sammenheng tror jeg

også at dette gjør noe med verdien

på leilighetene også. Førsteinntrykket

kan være ganske avgjørende, sier

Arild Tørstad – som har bakgrunn som både gartner og skogtekniker

Arild Tørstad. Og selv om Creto i dag

først og fremst henvender seg til

næringslivskunder, har han allerede

opplevd at det er interesse for lignende

tjenester også fra privatpersoner:

– For eksempel for folk som bor i

eneboliger og jobber mye, kan det være

begrenset med både tid og interesse

for hagearbeid. Derfor kan nok mange

tenke seg å sette bort dette, både for

hagen hjemme og kanskje også for

fritidseiendommer.

Hva passer for deg?

Vi tilbyr to pakker for skjøtsel av grøntanlegg.

• «Luking Lett» er den enkleste pakken,

og omfatter en større runde hver

vår, og deretter noe luking gjennom

sesongen i kombinasjon med klipping.

• «Creto grønn» er et nytt tilbud som

inneholder en utvidet pakke med

ukentlig oppfølging av skjøtsel, det

være seg beskjæring av busker og trær,

beplantning og fjerning av busker

og kratt. Pakken kan også inkludere

trefelling etter nærmere avtale. I

denne pakken får du kontinuerlig

vedlikehold gjennom sesongen med

egen gartner-kontakt som følger opp

og gir råd.

• Pris avtales etter befaring.

UTVIDER TILBUD

Creto Grønt er et konsept som selskapet

ser for seg kan vokse, så å si. Som et

Facility Management-selskap ønsker

man å kunne tilby alle nødvendige

tjenester til kundene, både når det

gjelder håndverkere, juridisk hjelp og

annet som kan være nødvendig, og her

vil man i stor grad basere seg på bruk av

samarbeidspartnere.

Innenfor den grønne sfæren har man

tanker videre, og allerede i løpet av

høsten kan det komme et tilbud om

hjelp innen energisparing.

6 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no


Ny logo og nye nettsider

Gjennom sommeren har Creto gått gjennom en solid

visuell oppgradering, noe som har resultert i en ny logo

og nye nettsider. Bak det nye står selskapet Allsidig

design, med kontor på Orkanger.

Vi møtte to av dem som har stått for jobben, Kajsa Selnes,

daglig leder i Allsidig design, og Ingvild G. Engvik. Begge

beskriver det som en kjempeartig jobb for en spennende

kunde man ikke har jobbet med tidligere.

God dialog

– En artig kunde å bli kjent med, og vi fikk straks god kontakt

og dialog. Samtidig møtte jeg sterke fagfolk som visste hva

de ville ha, og totalt sett ga det et flott resultat, sier Kajsa.

Jobben startet naturlig nok med å lage den nye logoen, der

målet først og fremst var å skape et mer moderne uttrykk

som samtidig skulle fortelle mest mulig om selskapet:

– Og her synes jeg vi klarte å «fange» selskapet og vise det

frem slik det ønsker å fremstå i markedet, sier hun. Kajsa

med grafisk bakgrunn og erfaring fra 2000 har hatt sitt eget

selskap i syv år, og etter hvert er det blitt spisset nettopp

mot profilutvikling for bedrifter. Et besøk på Allsidig Designs

egne nettsider viser mange eksempler på at man har lykts

med det.

Den nye logoen tar sitt uttrykk blant annet fra «C» i Creto,

men med velvilje mener Ingvild at man også kan få et blikk

av en elefant i den:

– Og det er absolutt noe som passer med Creto, slik vi

oppfattet dem: Sterk, robust, men også klok, sier hun.

Ingvild G. Engvik (t.v.) og Kajsa Selnes i Allsidig design har stått bak den

nye logoen og visuelle profilen til Creto.

Nettsidene

De nydesignede nettsidene er for øvrig blitt åpne, lyse og

imøtekommende, og enkelt både å navigere i og å finne

den nødvendige informasjonen. Samtidig gir den enkel

tilgang til de ulike områdene der Creto tilbyr sine tjenester

– som et Facility Management-selskap som skal gi hjelp

innen eiendomsforvaltning, juss, næringsmegling, drift og

økonomitjenester.

I utviklingen har det også være et mål at de skal være enkle

å vedlikeholde og oppdatere for Creto, med tanke på at

brukerne til en hever tid skal finne den

nødvendige og oppdaterte informasjonen.

– Og fra vår side er vi også godt fornøyd

med resultatet, sier styreleder Ole Jørgen

Schei. Som lover spennende nyheter både

på nettsiden og blant tjenestene man vil

tilby i tiden fremover.

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale | Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no

7


TIL

LEIE

Moholt - Butikk og lager

Adresse: Brøsetveien 177

• Bohus Trondheim på Moholt nært Omkjøringsveien.

• Ca. 600 kvm BTA i 2. plan/ 3. etasje ledigstilles.

• I tillegg kan 4 reollengder av høytlager i nabobygg leies ut. Her kan en ny leietaker leie lagertjenester fra Bohus.

• Eiendommen har en meget sentral plassering inntil Omkjøringsveien i indre randsone av Trondheim.

• Bygget er et møbelvarehus med en REMA1000 butikk, cafè og frisør ved inngangsparti i sokkel.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Moholt - Kontor med parkering

Adresse: Jonsvannsveien 140

• Arealeffektive kontor med parkering sentralt på Moholt.

• 4. etasje: Ca. 250 kvm BTA.

• 1 til 6 cellekontor med felles møterom, kjøkken og toalett.

• Lyse areal, god takhøyde, takvindu og god ventilasjon.

• Åpent areal med 2 møterom, stillekontor og cellekontor.

• Arealet renoveres og tilpasses leietaker.

• Lunchkantine i 1. etasje. Kantinen er en del av fellesarealet og kan

brukes til møterom etter lunchtid.

• 50 P-plasser fordelt på 3 seksjoner kan leies.

• Enkel adkomst og nært Omkjøringsveien.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Midtbyen - Kontor

Adresse: Prinsens gate 32

• 2. og 3. etasje ca. 182 kvm BTA kontor har inngang fra Prinsens gate.

• Pent. lyst og delvis åpent kontorareal i 2. etasje.

• I 3. etasje er det spiserom og møterom.

• Meget sentralt i Midtbyen. Eiendommen ligger nært

Prinsenkrysset som er et kommunikasjonsknutepunkt.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

8 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no


CRETO NÆRINGSMEGLING AS vokser og vi søker nå etter NÆRINGSMEGLER

Creto Næringsmegling er en uavhengig megler med solid kompetanse innen næringseiendom, jus og finans. Vår

oppgave er å skape merverdi for våre kunder og vi tar hånd om salg og utleie av næringseiendommer, salg av single

purpose eiendomsselskaper og leietakerrådgivning. Vi har bistått det midt-norske næringsmarkedet siden 1997 og

vi kjenner derfor markedet meget godt. Vi opplever stor tillit i markedet og kan referere til en rekke større prosjekter

både innen utleie og salg.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

• Utleie av næringseiendom

• Salg av single purpose-selskaper

• Leietakerrådgivning/søk

• Utarbeidelse av prospekter med underliggende informasjon samt utarbeidelse og kvalitetssikring av avtaleverk.

• Forestå due dill prosess ved kjøp/salg av selskaper/næringseiendom.

Hva leter vi etter? Du har sterk interesse for markedsføring

og salg. Du er initiativrik og vil trives med å bygge gode

relasjoner både internt og eksternt mot kunder og

samarbeidspartnere. Relevant produkterfaring vil bli

vektlagt. Det er viktig at du er engasjert, nysgjerrig og sulten

på å skape resultater. Du er utadvendt, har kremmerånd

og er svært god til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig.

Kanskje kommer du fra meglerbransjen, kanskje fra en

annen bransje. Du er eiendomsmegler eller jurist. Det er

viktig for oss er at du er riktig person som vil være med oss

å bygge selskapet videre.

Vi tilbyr deg en selvstendig rolle i et støttende

arbeidsmiljø. Vi består av et meget erfarent og faglig

sterkt team som samarbeider i hverdagen og har felles

mål. Mulighet for partnerskap på sikt. Du finner mer

informasjon om oss på creto.no.

Vil du bli en av oss? Da håper vi å høre fra deg. Ta gjerne kontakt med Hanne Haug Fremo i AVANTAS på hanne@avantas.no

eller tlf 982 12 455 for mer informasjon. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søknadsfrist innen den 13.09.2021

Du kan også kontakte Creto Næringsmegling ved daglig leder Oddvar Rakstang på tlf 917 33 464

eller adv. Ole Jørgen Schei på tlf 928 06 437

TIL

LEIE

Sentrum - Lokale for restaurant

Adresse: Gjelvangveita 2

• Totalt areal ca 260 kvm BTA hvorav ca 140 kvm

BTA i 1 etg som består av åpent areal, kjøkken og 3

toaletter, kjeller ca 120 kvm BTA for varelagring.

• Meget attraktiv beliggenhet mellom Olav Tryggvasonsgt

og Carl Johnansgt bak 2 Rom og Kjøkken /

Husfliden.

• Carl Johans gate er Trondheims utelivs

gate med; 2 Rom og Kjøkken, Lille

London, Diskoteket, Raus og Kos bar.

• Det har vært restaurant virksomhet helt tilbake til

tidlig 90 tallet.

• Beliggenheten er velkjent hos Trondheims befolkning.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Stjørdal - Kombinasjonsbygg - verksted/vaskehall/kontorer

Adresse: Pottemakergata 4 Stjørdal

• Ca. 480 kvm BTA kombinasjonsbygg med verksted,

vaskehall og kontorer.

• 1. etasje inngangsparti med toalett, kontor/

møterom/ spiserom med kjøkken og 1 kontor. Den

resterende delen av 1. etasje er en gjennomgående

vaskehall med takhøyde ca 5/5.8 m.

• 2. etasje: 3 kontor, spiserom og toaletter med garderobe.

Eiendommen er godt vedlikeholdt

• Ca 3,0 daa asfaltert uteareal som

er inngjerdet ved innkjøring kan

benyttes til utelager, oppstillings-plasser o.l

• Lett adkomst til E6.

• Arealet ledigstilles 01.04.2021.

• Eiendommen ligger sentralt i Sutterøya industriområde

i Stjørdal. Stjørdal er et knutepunkt med havn,

E6, Værnes flyplass og E 14 til Sverige.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Tunga - Attraktive kontorlokaler i næringsbygg

Adresse: Tungaveien 38

1. etasje:

• Ca. 143 kvm BTA åpent landskap med 2 cellekontor.

• Møterom/ spiserom.

• Egen inngang og god standard

2. etasje:

• Ca. 536 kvm BTA kontorareal

• Åpent landskap, 14 cellekontor og 2

møterom

• 10 p-plasser i garasjekjeller og parkering utenfor

bygget.

• Arealet er ledigstilt.

• Sentralt plassert nært Omkjøringsveien

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale | Creto Næringsmegling | www.creto.no

9


TIL

LEIE

Moholt - Kontor/showroom/trening

Adresse: Brøsetveien 186 A

• Ca 325 kvm BTA pent lokale med sentral plassering på Moholt.

• Arealet er åpnet opp og kan deles inn for ny leietaker.

• Nytt ventilasjonsanlegg. Lyst lokale med store vindusflater.

• Egen inngang.

• Rolige lokaler.

• Parkering.

• Lett adkomst til Omkjøringsveien. Mulighet for god profilering

mot Omkjøringsveien etter avtale med gårdeier. Umiddelbar

nærhet til Kiwi, bensinstasjon og Bohus med bla. frisør, cafe og

Rema.

• Ledigstilt

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Stjørdal - Sentral eiendom på industriområdet Tangen

Adresse: Wessels vei 95 (Stjørdal)

• 2. etg. kontorbygg: Ca 300 kvm BTA etasje med 13 kontor, stort

møterom og resepsjon

• 4. etg. kontorbygg: Ca 80 kvm BTA med 4 kontorer og åpent rom.

• Messanin mot fjorden Ca. 230 kvm BTA kontor med sjøutsikt

mot sør og vest. Nytt inngangsparti mot sjøen med trapp og heis.

Innredes etter leietakers ønsker.

• Tilgang til kantine og møterom.

• Eiendommer på Tangen industriområde er bl.a.: Statoil, Tangen

Industripark, Sjøsiden, Plantasjen,

• Stjørdal ligger i krysset ved E6 nord og E 14 til Sverige og Storlien,

nært Værnes Flyplass og tog.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Sveberg Handels- og Næringspark

Adresse: Vuluveien 325

GODE SALGSLOKALER

• Sveberg Handels- og Næringspark har en attraktiv og strategisk

beliggenhet ca 20 km øst for Trondheim og ca 15 km vest for

Stjørdal

• Ca. 1 594 kvm BTA energieffektivt bygg med store vindusflater.

• God eksponering mot E6.

• Jordvarme som gir bærekraftig energibruk til vannbåren varme.

• Akrylbelegg i gulv med slitestyrke for bil og lastebil med piggdekk.

• Oljeutskiller med nivåovervåkning. Sluk og slukrenner i gulv på

verksted.

• God parkering rundt bygget.

Kirsten Setsaas | Mob: 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | Mob: 917 33 464 | or@creto.no

10 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no


TIL

LEIE

Fossegrenda - Kontor og lager

Adresse: Hornebergveien 5

• Ca 189 kvm BTA. Nye kontor i 2. etasje.

• Ca. 101 kvm BTA lager, salgsareal i 1. etasje med

kjøreport.

• Lager må leies sammen med kontor.

• Lett adkomst til E6, Omkjøringsveien og sentrum.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Skovgård / Odd Fellowgården – Kontorlokaler

Adresse: Hørløcks veg 66

• 2 kontor og 1 undervisningsrom. Det er vegger

opp til tak og lydtette rom. Lydplater i tak gir god

lyddemping.

• Kjøkken, lager, møterom, personalinngang og 2

toaletter.

• I tillegg er det anledning til å leie møterom og stort

selskapslokale (60 pers) med eget kjøkken.

• Bygget ble utvendig rehabilitert i

2017. Nye vinduer fra samme år.

• Nytt ventilasjonsanlegg for 4 år siden.

• Utmerket profilering med god synlighet fra E6.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Sutterø/Stjørdal - Butikk/verksted/lager/sentralt

Adresse: Industriveien 4 A, Stjørdal

1. etasje

• Ca. 350 kvm BTA butikk, verksted og lagerareal.

• 15 p-plasser

• Ledigstilt.

• Industriveien og Sutterøa Industriområde

er et meget attraktivt handelsområde

med mange kjente bilmerker og annen

næringsvirksomhet.

• Stjørdal er et knutepunkt langs E6 med flyplass og

hovedvei til Sverige.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Sentrum - Kontor og lager

Adresse: Vestre Kanalkai 23 og 24

Vestre Kanalkai 24

• Ca. 82 kvm BTA pene kontorlokaler ledigstilt.

• Meget god parkeringsdekning.

• Felles kantine.

Vestre Kanalkai 23

• Vestre Kanalkai 23 den eldste delen med rimelige

lokaler

• 4. etasje med fantastisk utsikt over byen, fjorden og

Fosenalpene.

• Mindre kontor og lagerareal i 2. etasje er ledig.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Sentrum – Kontorlokaler i Midtbyen

Adresse: Kjøpmannsgata 5

• 5. etasje: Kontor med kjøkken ca 59 kvm BTA. inkl

fellesareal.

• 4. etasje: Kontor ca 78 kvm BTA inkl fellesareal med

2 cellekontor og liten kjøkkenkrok.

• 6. etasje: Kontor ca 165 kvm BTA inkl

fellesareal. Heisen går direkte inn i

lokalet.

• Kontorene har tilgang til heis

• 5. etasje: Kontor ca 137 kvm BTA inkl fellesareal med

luftebalkong.

• Eiendommen ligger sentralt til med kort avstand til

sentrum og nærliggende servicetilbud

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Tiller - Cellekontor og butikklokaler

Adresse: Ivar Lykkes vei 10

• 3. etasje:

• Single kontor kan leies.

• Felles kjøkken, møterom og toalett.

• 2. etasje: Ca. 300 kvm BTA butikkareal.

• Heis fra garasjekjeller og inngangsparti 1. etasje.

• Treningssenter og Cafè i bygget.

• Beliggenhet rett over gaten for Coop

OBS Bygg,

• Coop Extra, XXL og nabo til elektrokjeden Lefdal.

• Eiendommen er lett tilgjengelig både fra E6 og

Østre Rosten/Tiller.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale | Creto Næringsmegling | www.creto.no

11


TIL

LEIE

Lade - Butikklokale og lager

Adresse: Ladeveien 13

• Unik profilering og lett adkomst til trafikkert hovedfartsvei

nært handelsenteret Lade.

• Eiendommen ligger i krysset Jarleveien og Ladeveien.

• Ca. 230 kvm BTA areal i 1. etasje og ca 100 kvm BTA i

2 etasje. Arealet består av butikklokale og lagerrom i

kjeller.

• Gode parkeringsmuligheter.

• Kun 5 minutter med bil fra sentrum og Brattøra.

• Kollektivnett med både buss og tog i umiddelbar

nærhet. Det er stor tilflytting til området.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Heimdal - Forretningslokaler m/parkering

Adresse: Ringvålveien 4, 1. etasje

• Nylander har flyttet opp til 2. etg.

• Ca 265 kvm BTA lokale med attraktiv og sentral

beliggenhet i Heimdal sentrum.

• Åpne, lyse og fleksible forretningslokaler i høy 1.

etasje med heis.

• Lokalet består av et åpent areal, 2 møterom, 1 spise/

møterom, garderobe, wc og ”bakrom”

med garderobe og egen inngang.

• Store vindusflater mot Ringvålveien, som gir gode

profileringsmuligheter, med meget god synlighet.

• Det følger 2 parkeringsplasser med leieforholdet på

baksiden av bygget.

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

TIL

LEIE

Tiller - Lager og kontor

Adresse: Kvenildmyra 6

• Eiendommen ligger inntil Østre Rosten med utmerket

profilering. Lett tilgjengelighet til E6 Syd ved

Sandmoen. Busstopp utenfor bygget.

• 2. etasje ledig lager ca. 144 og ca. 268 kvm BTA.

• Vareheis med lasterampe og personheis

samt løftebord for bil.

• Gode parkeringsmuligheter.

Rimelige lagerareal

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

Adressse: Løksmyrveien 62

• Eiendommen ligger mellom Tanem i

Klæbu og Ler.

• Totalt areal ca. 300 kvm BTA åpent

lagerareal med en leddport.

• Arealet er godt isolert og kan benyttes

til lagerareal eller produksjon.

• Takhøyde ca. 2,7 m

• Det er avtrekksvifter i tak og det er

montert brannvarslingsanlegg.

• Det er pt. ingen oppvarming i bygget.

Ved Sirkus Shopping - Cellekontor

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

Leangen - Kontor, cellekontor

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

Kirsten Setsaas | 98 23 96 25 | ks@creto.no | Oddvar Rakstang | 917 33 464 | or@creto.no

Adresse: Peder Falcks veg 2

• 1 til 3 cellekontor leies ut sentralt

plassert ved Sirkus Shopping.

• God ventilasjon.

• Kan leies ut til mange bransjer og

trenger ikke å være helserelatert.

• Mulighet for fast parkering i p-kjeller.

• Kundeparkering i omliggende gater,

Sirkus Shopping som har 2 timers

gratis parkering og i byggets p-kjeller.

Adresse: Travbaneveien 3

• Totalt ca 896 kvm BTA.

• 1. etg: Ca 448 kvm BTA nyrenoverte

lyse lokaler.

• 14 (2 store) kontor og resepsjon, stort

spiserom m/kjk og stort møterom.

• 2. etasje er i dag delt i 2 leieareal.

• Areal mot E6: Ca. 225 kvm BTA med 7

(8) kontor, stort møterom.

• Areal mot Travbaneveien: Ca. 208 kvm

BTA m/2 store kontor og 5 cellekontor,

møterom, kjøkken i gangen.

Lånke/Stjørdal - Stormyra

TIL

LEIE/

SALG

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

12 Salg | Kjøp | Utleie | Forvaltning | www.creto.no

Stormyra Næringsområde

• Ca. 150 daa næringsareal er ferdig

planert. Totalt ca. 825 daa er regulert

til industri.

• Stormyra Næringsområde er et etab.

industriområde ca. 9 km fra Stjørdal

sentrum mot Selbu langs RV 705.

• 7 km fra Værnes Lufthavn.

• Enkel tilgang til hovedveinett og kort

avstand til markedet i Stjørdal, Malvik

og Trondheim.

Midtbyen – Lyse fine kontorlokaler

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

Adresse: Schultz gt 2-4

• Beliggende sentralt i Midtbyen, ligger

rett bak Vår Frue kirke.

• 9 cellekontorer, 1 stort møterom,

romslig foaje med sittegruppe og

kaffemaskin, to toaletter.

• Det er felles kjøkken/spiserom i 1. etg.

• Flere av cellekontorene har god plass

til 2 arbeidsplasser.

• Kan leies ut delvis møblert.

Fossegrenda - Lager med kontor og parkering

TIL

LEIE

Kirsten Setsaas - Mob: 98 23 96 25

Oddvar Rakstang -Mob: 917 33 464

Adresse: Leirfossvegen 71

• God beliggenhet i næringsområde

• Lager og kontorareal, ca. 576 kvm BTA

• Rimelige lokaler, som tilpasses etter

behov

• Parkering på området

• Området har en meget sentral beliggenhet

i indre randsone med god

tilgjengelighet til Trondheim sentrum,

Sluppen, E6 øst og E6 syd og hovedfartsåren

Omkjøringsveien.

More magazines by this user