11.01.2013 Views

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAZOS<br />

CASTELOS / TORRES<br />

PONTES<br />

IGREXAS<br />

CONXUNTO HISTÓRICO<br />

DOLMENS<br />

PETROGLIFOS<br />

CASTROS<br />

PRAIAS<br />

PAISAXE<br />

EMBALSES<br />

FAROS<br />

Rutas<br />

RUTA MEGALITICA R1<br />

A ruta do megalitismo comeza nas Torres do Allo (Baio) e remata<br />

en Berdoias, transcorre polos concellos de Cabana, Zas e Vimianzo.<br />

Este percorrido invítanos a facer unha viaxe ó pasado, onde<br />

descubriremos os vestixios dunha cultura ancestral que honraba<br />

ós seus mortos, como testemuñan os “dolmens”, monumentos<br />

megalíticos funerarios construídos no neolítico polos antigos<br />

moradores destas terras. Ó longo desta ruta visitaremos os<br />

dolmens de Dombate (3800 ac.), o de Pedra Cuberta, Pedra <strong>da</strong><br />

Moura, Pedra <strong>da</strong> Lebre, Arca <strong>da</strong> Piosa, Pedra <strong>da</strong> Arca (3000 ac.),<br />

e a Casota de Freáns.<br />

Neste traxecto podemos aproveitar para visitar o Castro de<br />

Borneiro e o Castro de Regoelle, exemplos <strong>da</strong> cultura castrexa<br />

que nos ofrece a posibili<strong>da</strong>de de descubrir como vivían os celtas.<br />

RUTA FÁBRICA DA LUZ R3<br />

Galicia, a “terra <strong>da</strong> auga” tan xenerosa no líquido elemento,<br />

surca<strong>da</strong> por incontables ríos, aproveita esta riqueza natural<br />

almacenandoa nos encoros.<br />

A ruta de ”a Fábrica <strong>da</strong> luz” faranos seguir o curso do río Xallas,<br />

partindo de Brandomil iniciaremos unha ruta percorrendo estos<br />

encoros, pasando por lugares pintorescos dominados polos<br />

sons <strong>da</strong> auga e rodeados dunha paisaxe acolledora e<br />

exuberante.<br />

Neste traxecto tamén podemos admirar alguha xoia <strong>da</strong><br />

arquitectura como a igrexa de San Pedro de Buxantes e a ponte<br />

de Ponte Olveira, ou transportarnos a tempos pasados visitando<br />

os restos que persisten doutras culturas ancestrais como os<br />

petroglifos de Pedra Ancha, o dolmen de Pedra <strong>da</strong> Arca, ou os<br />

castros de Regoelle e Teixoeiras.<br />

Ó fin <strong>da</strong> ruta, no Ézaro, morre o río Xallas precipitándose en<br />

fervenza directamente ó océano Atlántico.<br />

Cabo <strong>da</strong> Nave<br />

Cabo Touriñán<br />

Faro Touriñán<br />

Praia de<br />

Nemiña<br />

Praia do Rostro<br />

Punta de las Par<strong>da</strong>s<br />

Punta Arnela<br />

Praia Mar<br />

de Fora<br />

Nemiña<br />

Ría de Lires<br />

Duio<br />

(San Vicente)<br />

Duio<br />

(San Martiño)<br />

R6<br />

Cabo Fisterra<br />

Punta de Buitra<br />

Igr.ª de<br />

Sta. María<br />

<strong>da</strong>s Areas<br />

Castro<br />

Miñán<br />

Monte Facho<br />

Faro de<br />

Fisterra<br />

Viseo<br />

Igr.ª de San<br />

Cristobal<br />

de Nemiña<br />

Lires<br />

Santuario<br />

<strong>da</strong> Nosa<br />

Señora <strong>da</strong>Barca<br />

Praia<br />

Langosteira<br />

R5<br />

FISTERRA<br />

Castelo de<br />

San Carlos<br />

R7<br />

Punta <strong>da</strong> Barca<br />

Sardiñeiro<br />

R6<br />

Praia de<br />

Lourido<br />

Lourido<br />

Estorde<br />

Cabo Vilán<br />

Frixe<br />

Faro Punta<br />

<strong>da</strong> Barca<br />

Faro Vilán<br />

Igr.ª de Sta. Mª<br />

de Morquintián<br />

Morquintián<br />

Bardullas<br />

Ensena<strong>da</strong> de<br />

Sardiñeiro<br />

Igr.ª de<br />

Santa<br />

Leocadia<br />

Buiturón<br />

MUXÍA<br />

Igr.ª de<br />

San Adrián<br />

de Toba<br />

CORCUBIÓN<br />

Cabo de la Nasa<br />

Punta Pedrosa<br />

Igr.ª de<br />

San Pedro<br />

de Redon<strong>da</strong><br />

Cemiterio<br />

dos Ingleses<br />

Ría de Camariñas<br />

Igr.ª de San<br />

Xulián de<br />

Moraime<br />

RUTA DA PAISAXE R2<br />

Pereiriña<br />

Igr.ª de Sta. Mª<br />

de Xaviña<br />

R5<br />

Praia de<br />

Leis<br />

Praia de<br />

Lago<br />

Praia de<br />

Muiños<br />

Couceiro<br />

Salgueiros<br />

Toba<br />

Moraime<br />

Castro<br />

de Quenxe<br />

Redon<strong>da</strong><br />

Ruta de carácter marítimo que comeza nas Torres do Allo<br />

(Baio), levándonos ó longo <strong>da</strong> costa <strong>da</strong> morte para rematar en<br />

Lariño (Carnota). A ruta <strong>da</strong> paisaxe é unha viaxe iniciática , un<br />

encontro do home cá natureza que nos fará descubrir a esencia<br />

<strong>da</strong> <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong>.<br />

Mergullarémonos nas augas virxes de praias de extraordinaria<br />

beleza; atoparemos esculturas pétreas labra<strong>da</strong>s a forza de vento<br />

e auga, transitaremos por sen<strong>da</strong>s que nos achegarán a furnas,<br />

ensea<strong>da</strong>s, ínsuas, cabos e montes, veremos faros, igrexas e<br />

castelos, lugares máxicos que nos farán evocar as len<strong>da</strong>s<br />

populares.<br />

As vilas polas que pasamos revelaránnos a identi<strong>da</strong>de dos<br />

pobos de mar, <strong>da</strong>s súas xentes, e teremos a ocasión de degustar<br />

as exquisiteces <strong>da</strong> gastronomía galega.<br />

RUTA DA LUZ R4<br />

A ruta <strong>da</strong> Luz é un percorrido costeiro que nos achega ós faros<br />

máis emblemáticos <strong>da</strong> <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong>, o punto de parti<strong>da</strong> é<br />

Malpica e remata en Lariño (Carnota), pasando por todos os<br />

concellos <strong>da</strong> costa <strong>da</strong> morte que teñen saí<strong>da</strong> ó mar. Ca<strong>da</strong> un dos<br />

nove faros érguese orgulloso sinalando coa súa presenza a<br />

beleza que o envolve, unha natureza única onde o mar se lanza<br />

furioso contra as oscuras rochas dos acantilados, evocando as<br />

len<strong>da</strong>s mariñeiras que circulan por estos lugares e os fatídicos<br />

naufraxios.<br />

RUTA DO ROMÁNICO R5<br />

Esta ruta comeza en Camariñas e remata en Fisterra, nesta viaxe<br />

descubriremos a arquitectura e o arte románico <strong>da</strong> costa <strong>da</strong><br />

morte, estes templos sorprenderannos con elementos<br />

singulares dentro <strong>da</strong> sinxileza e o equilibrio <strong>da</strong>s súas formas.<br />

Agár<strong>da</strong>nos un itinerario que será un agasallo para os sentidos,<br />

onde se mestura a arte con vilas mariñeiras e fermosas paisaxes.<br />

Cabo Tosto<br />

CEE<br />

Ría de Corcubión<br />

Praia de<br />

Quenxe<br />

Faro C<br />

Praia do<br />

Trece<br />

Praia de<br />

Ariño<br />

Igr.ª de S.<br />

Martiño<br />

de Ozón<br />

Villastose<br />

Senande<br />

Leis<br />

Mirador<br />

de Gures<br />

Praia de<br />

Gures<br />

Xaviña<br />

CAMARIÑAS<br />

Os Muiños<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

Castillo<br />

del Cardenal<br />

Cabo C<br />

Pazo de<br />

Quintáns<br />

Cabo Veo<br />

Ozón<br />

Igr.ª de San<br />

Pedro de Leis<br />

Igr.ª Nosa<br />

Señora <strong>da</strong> O<br />

Río do Castro<br />

Bustelo<br />

AC-550<br />

a Muros<br />

Ameixen<strong>da</strong><br />

Castelo<br />

do Príncipe<br />

Praia do<br />

Pindo<br />

Praia de<br />

Ézaro<br />

Punta Fornelo<br />

Punta de Quilmas<br />

Punta Capelo<br />

Quintáns<br />

Pazo de<br />

Senande<br />

Miñarzo<br />

Punta Insua<br />

Faro de Lariño<br />

Praia de Lariño<br />

Igr.ª de Santa<br />

Mariña de Tosto<br />

Cereixo<br />

AC-2302<br />

Ézaro<br />

Quilmas<br />

Santa<br />

Mariña<br />

Torres de<br />

Cereixo<br />

R3<br />

O Pindo<br />

Punta de Caldebarcos<br />

Igr.ª de<br />

San Pedro<br />

de Buxantes<br />

Monte Pindo<br />

Hórreo<br />

de Lira<br />

Arou<br />

Igr.ª de Santiago<br />

de Cereixo<br />

Petroglifos de<br />

Pedra Ancha<br />

Mirador<br />

de Ézaro<br />

Desembocadura<br />

del Río Xallas<br />

Praia de Carnota<br />

Punta de Lens<br />

Praia de Arou<br />

DUMBRÍA<br />

Buxantes<br />

Covas<br />

AC-2308<br />

AC-550<br />

a Muros<br />

Santa Uxía<br />

Carnés<br />

Boallo<br />

Caldebarcos<br />

Berdeogas<br />

R2 R4<br />

Lariño<br />

Camelle<br />

Museo do<br />

Alemán<br />

Carantoña<br />

Ponte do Porto<br />

AC-441<br />

Santiago-Muxía<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

Castro <strong>da</strong>s<br />

Teixoeiras<br />

RUTA XACOBEA R6<br />

Dolmen Casota<br />

de Freáns<br />

Xestosa<br />

Fervenza<br />

de Santa Uxía<br />

Arcos<br />

Berdoias<br />

R1<br />

AC-3404<br />

a Dumbría<br />

Brazal<br />

Noveira<br />

Fervenza<br />

de Noveira<br />

O camiño xacobeo de Fisterra – Muxía sae de<br />

Santiago de Compostela, pasando por Negreira e<br />

entra polo concello de Mazaricos onde comenza a<br />

nosa ruta, que continúa polo concello de Dumbría<br />

ata chegar a Hospital, onde se bifurca para dirixirse a<br />

Muxía ou ben a Fisterra e dende alí a Muxía.<br />

A ruta discorre por sen<strong>da</strong>s do antigo Camiño Real a<br />

Fisterra, por costas, entre bosques e grandes pistas<br />

de terra chá, con algúns tramos por estra<strong>da</strong>.<br />

O camiño tamén nos conducirá a través de vilas<br />

mariñeiras como Corcubión (declara<strong>da</strong> Conxunto<br />

Histórico Artístico); achegaranos a igrexas románicas,<br />

capelas, e mosteiros (como o de Moraime,<br />

vencellado ós Templarios); e chegaremos ata o “fin<br />

do Mundo” Finisterre que dende a I<strong>da</strong>de Media foi un<br />

punto clave de peregrinación e onde podemos<br />

visitar o faro e a igrexa de Sta. Mª <strong>da</strong>s Areas<br />

(declara<strong>da</strong> Conxunto Histórico Artístico), esta<br />

peregrinaxe remata no santuario <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong> Barca<br />

(Muxía) de forte tradición xacobea.<br />

Hospital<br />

Río Xallas<br />

Dehesa de<br />

Anllares<br />

CARNOTA<br />

Hórreo de<br />

Carnota<br />

Praia de Traba<br />

Os Castros<br />

R8<br />

Igr.ª de<br />

Santiago<br />

O Canle<br />

R2 R4<br />

R8<br />

Fervenza<br />

de Castrelo<br />

Calo<br />

Castillo de<br />

Vimianzo<br />

Pazo de<br />

Trasariz<br />

Cambe<strong>da</strong><br />

Castrelo<br />

Igr.ª de<br />

San Maritño<br />

de Olveira<br />

R1<br />

Regoelle<br />

Castro de<br />

Regoelle<br />

Olveira<br />

Colúns<br />

Boaño<br />

Traba<br />

Castro de<br />

As Barreiras<br />

Nande<br />

Río Grande<br />

VIMIANZO<br />

Baíñas<br />

Olveiroa<br />

Capela <strong>da</strong><br />

Virxe do Monte<br />

Alto de<br />

Paxareiras<br />

Soesto<br />

Serramo<br />

Dolmen Pedra<br />

<strong>da</strong> Arca<br />

Ponte<br />

Olveira<br />

Fervenza<br />

de Ponte Olveira<br />

Beba<br />

Suevos<br />

Orbellido<br />

Batáns do<br />

Mosquetín<br />

Dolmen Pedra<br />

<strong>da</strong> Lebre<br />

Dolmen de<br />

Pedra Cuberta<br />

Dolmen de<br />

Pedra <strong>da</strong> Moura<br />

Encoro<br />

<strong>da</strong> Fervenza<br />

A Picota<br />

Coiro<br />

Ría de Muros<br />

e Noia<br />

RUTA<br />

VIRXE DA BARCA<br />

Pazo de<br />

Leis<br />

Salto<br />

CP-3404<br />

a Baio<br />

Dolmen de<br />

Dombate<br />

San Cristovo<br />

Igr.ª de<br />

San Xulián<br />

de Beba<br />

Fornelos<br />

Dolmen<br />

Arca <strong>da</strong> Piosa<br />

Baos<br />

MAZARICOS<br />

Igr.ª de<br />

Santa María<br />

de Coiro<br />

R7<br />

Esta ruta configurouse a partir do itinerario que<br />

seguían as xentes de Zas para chegar á famosa<br />

romaría do santuario <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong> Barca (Muxía).<br />

Partindo de Zas ata Vimianzo e de aquí a Quintáns<br />

alternaremos sendeiros con pistas e tramos de<br />

estra<strong>da</strong>, colleremos atallos que nos guiarán a través<br />

de montes por lugares pouco transitados.<br />

De Quintáns a Muxía a ruta coincide co Camiño<br />

Xacobeo, que nos achegará a importantes<br />

monumentos do románico e a zonas costeiras con<br />

fermosas praias.<br />

AC-430<br />

a Ponteceso<br />

Baio<br />

Bamiro<br />

Tines Vilar<br />

Treos<br />

Castro de<br />

Borneiro<br />

(A Cibdá)<br />

Borneiro<br />

Roma<br />

Brandoñas<br />

Torres do<br />

Allo<br />

O Allo<br />

Alborés<br />

<strong>GDR</strong><br />

TERRITORIO<br />

R1 R2<br />

Muiño<br />

Lamas<br />

Brandomil<br />

Chacín<br />

Pazo de<br />

Daneiro<br />

ZAS<br />

Loroño<br />

O Castro<br />

R3<br />

Maroñas<br />

Corveira<br />

Dolmen de Mina<br />

de Parxubeira<br />

Dehesa<br />

de Chacín<br />

Meanos<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

R7<br />

Pazo de<br />

Romelle<br />

San Cremenzo<br />

de Pazos<br />

Antes<br />

Mira<br />

Igr.ª de<br />

San Andrés<br />

de Zas<br />

Gán<strong>da</strong>ra<br />

Pazo de<br />

Follente<br />

AC-441<br />

Santiago-Muxía<br />

Mámoas<br />

de Eirón<br />

RUTA<br />

DOS PENEDOS<br />

Carreira<br />

R8<br />

R6<br />

Entre Vimianzo e Traba de Laxe hai un lugar onde a<br />

natureza móstrase caprichosa, un lugar máxico con<br />

mans de auga e vento, que modelaron as<br />

impresionantes rochas graníticas para facer delas<br />

esculturas.<br />

Partindo de Pasarela (Vimianzo) comezamos a<br />

ascensión por pistas de terra e sendeiros que nos<br />

levan ós cumios dos “penedos”, un mundo de pedra<br />

onde nos agar<strong>da</strong>n os grandes Titanes como a “Pedra<br />

<strong>da</strong> Barca”, “A pena dos Mouros”, “Pena forca<strong>da</strong>”,<br />

“O castelo” ou “A torre <strong>da</strong> moa”. Dende este enclave<br />

privilexiado poderemos contemplar unhas<br />

panorámicas <strong>da</strong> costa de Laxe.<br />

Para continuar a nosa ruta dirixímonos cara Traba de<br />

Laxe, pasando por pequenas aldeas do entorno <strong>da</strong><br />

lagoa de Traba, onde remata o noso percorrido.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!