Views
4 years ago

Sinteza si investigarea unor noi polimeri biodegradabili pe baza de ...

Sinteza si investigarea unor noi polimeri biodegradabili pe baza de ...

Sinteza si investigarea unor noi polimeri biodegradabili pe baza de

72152/2008 Sinteza si investigarea unor noi polimeri biodegradabili pe baza de acid polilactic cu aplicatii in medicina, BIOPLAST Universitatea BABES-BOLYAI Cluj-Napoca Conf. Dr. Cornelia MAJDIK

Cercetari privind sinteza, caracterizarea fizico-chimica si testarea
tehnologie avansata, pe baza de microorganisme
Page 1 LISTA SINTEZA a cheltuielilor de investitii pe anul 2011 ...
Cuantificarea efectelor unor noi factori reglatori celulari si moleculari
Noi combinatii complexe ale unor metale tranzitionale cu liganzi
biosenzori pe baza de enzime imobilizate covalent pe
Dezvoltarea unor metode si tehnici inovative de imbinare a
Biomarkeri si agenti de chimiopreventie in ... - Prezentare
Metode de investigare a metabolismului glucidic si lipidic - PIM Copy
Vehiculul de acces orbital si reintrare exo-atmosferica
Cercetari privind pierderile de elemente nutritive si sol in zonele
Algoritmi avansati de decizie multicriteriala si conducerea inteligenta a
SINTEZA DE SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURATI PE BAZA ...
SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA UNOR NOI MEMBRANE ...
Dezvoltarea si modernizarea foliilor alimentare pe baza de ...
Sinteza si evaluarea farmacologica a noi compusi, pentru
Noi tipuri de celule solare flexibile pe baza de compuşi CIS ... - IMNR
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si ...
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si ...
Obtinerea unor structuri supramoleculare pe baza de polimer ... - ITIM
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si ...
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si ...
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si ...
Sinteza tezei (ro) - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina ...
SINTEZA SI CARACTERIZAREA NANOCRISTALELOR DE TiO ...
Produse prietenoase mediului pe baza de acoperiri ... - Prezentare
Sistem pe baza de microfire magnetice pentru neutralizarea activarii
Tehnologii de baza pentru SD bazate pe Web
Aplicatii si servicii de baza pentru monitorizarea utilizarii terenului ...
GLET PE BAZA DE CIMENT ALB - Deccons