16.11.2012 Views

Asigură-ţi valorile cu RPG.

Asigură-ţi valorile cu RPG.

Asigură-ţi valorile cu RPG.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Revista <strong>RPG</strong><br />

Numărul 1/2009<br />

Bodyguard<br />

de buzunar<br />

Câteva <strong>cu</strong>vinte despre<br />

ce înseamnă protecție<br />

la purtător.<br />

Mutarea noastră<br />

Cele mai bune servicii de protecție,<br />

în ringul de criză!<br />

<strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

O pasiune<br />

O inițiativă de afaceri<br />

transformată în<br />

pasiune!


SERVICII PROFESIONALE DE SECURITATE :<br />

- Servicii de urmărire prin GPS<br />

- Management flote auto<br />

- Dispecerizare<br />

- Monitorizare-intervenţie rapidă<br />

- Pază evenimente, pază magazine, reşedinte,<br />

ambasade etc.<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro<br />

- Sisteme monitorizare<br />

- Localizare auto şi persoane<br />

- Instalare sisteme antiefracţie<br />

- Patrule auto şi moto<br />

- Consultanţă de specialitate, evaluări<br />

grad de risc


CUPRINS pag 02 De ce <strong>RPG</strong>?<br />

O abordare complet diferită<br />

Bodyguard de buzunar<br />

pag. 09<br />

Standul <strong>RPG</strong><br />

Strategii şi antrenamente<br />

pag. 06<br />

Una din locațiile de top<br />

a�ate sub protecția <strong>RPG</strong><br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

pag<br />

03 <strong>RPG</strong> - O Pasiune<br />

Ştefan Crizboi - Directorul General <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

08 Cariera mea se numeşte <strong>RPG</strong><br />

Cătălin Cheteleş - Director Marketing <strong>RPG</strong><br />

1 1 GPS Tracking<br />

Revoluționarul, �delul şi mi<strong>cu</strong>l ,,Bodyguard de Buzunar”<br />

1 4 Generaţia de mâine<br />

<strong>RPG</strong> şi tinerii<br />

1 5 Abia a<strong>cu</strong>m apreciez firma la care lucrez<br />

[...]<br />

Livia Jianu – Director Resurse Umane <strong>RPG</strong><br />

1 7 <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity... în direct!<br />

Demonstrație în direct a serviciilor de se<strong>cu</strong>ritate<br />

1 9 Testimoniale<br />

Câteva din recomandările clienților noştri<br />

25 <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity – ca datorie<br />

Gilda Coadă – Contabil Șef <strong>RPG</strong><br />

27 Noi suntem inima <strong>RPG</strong><br />

Alo, bună ziua, dispeceratul <strong>RPG</strong>, Parola vă rog...<br />

29 <strong>RPG</strong> şi Steaua<br />

George Mihalovici - Director exe<strong>cu</strong>tiv <strong>RPG</strong><br />

33 Căsătorie din dragoste<br />

Dan Cristu – Director Pază și Misiuni Speciale <strong>RPG</strong><br />

36 Am creat, după ce ...<br />

Emilian Pet<strong>cu</strong> - Șeful Intervențiilor <strong>RPG</strong><br />

Cuprins<br />

1


Cuprins<br />

2<br />

entru că facem tot posibilul ca dumneavoastră să nu<br />

încetați să credeți în valori pre<strong>cu</strong>m respect, onoare,<br />

bun-simț. Să vă simțiți în siguranță oriunde vă a�ați,<br />

uitând de existența acelei părți mai puțin bune a lumii în care<br />

trăim. De această parte ne o<strong>cu</strong>păm noi, prin e�ciență, rapiditate<br />

şi responsabilitate.<br />

Am învățat în timp că abordarea pozitivă a situațiilor aduce<br />

întodeauna reuşita. Aşa că vrem să demonstrăm că se poate şi<br />

“altfel” atunci când protejăm <strong>valorile</strong> inestimabile: viața! Tratăm<br />

în mod personalizat nevoile clienților noştri, oferindu-le cele<br />

mai bune şi inovatoare soluții de se<strong>cu</strong>ritate. Suntem orientați<br />

către rezultate şi investim în training şi dezvoltare profesională.<br />

De aceea angajații noştri au o bază solidă de <strong>cu</strong>noştințe şi tehnici<br />

ce garantează protecția dumneavoastră în orice condiții.<br />

Şi pentru că ştim că atunci când căutați un partener de încredere,<br />

doriți să aveți cel mai corect raport calitate-preț, vă oferim şi<br />

acest lucru.<br />

Credem <strong>cu</strong> tărie că, deşi activăm într-un domeniu dur, nu trebuie<br />

să facem abstracție de principii şi etică. De aceea, acționăm <strong>cu</strong><br />

simț de răspundere şi ne respectăm partenerii, �e clienți �e<br />

angajați.<br />

DE CE <strong>RPG</strong>?<br />

Ştefan Crizboi-Directorul General <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity


<strong>RPG</strong> SECURITY - O PASIUNE<br />

Ştefan Crizboi-Directorul General <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

Întrucât segmentul de piaţă”Tomfe şi pumni”era<br />

foarte o<strong>cu</strong>pat în branşă, am considerat ca fiind o<br />

adevărată provocare folosirea unei reţete<br />

diferite. O reţetă de succes dupa <strong>cu</strong>m se pare,<br />

deoarece am ajuns printre primele firme<br />

din domeniu alegând totuşi alt drum.<br />

Da, este greu de crezut că o afacere se poate tranforma într-o pasiune, dar acest<br />

lucru se întâmplă treptat, fără să-ți dai seama. Totul a început în ‘90, când de<br />

fapt au început toate pentru cei din generația mea. În 1997 am avut inițiativa<br />

să pornesc afacerea <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity.<br />

3


O pasiune<br />

ÎNCERCĂM SCHIMBAREA PERCEPŢIEI<br />

PUBLICE ASUPRA FIRMELOR DE SECURITATE<br />

Prin tot ceea ce facem încă din prima zi a<br />

<strong>RPG</strong>-ului, vrem să schimbăm percepția publică<br />

față de necesitatea serviciilor oferite de �rmele<br />

de pro�l. Din păcate, încă din anii ‘90, publi<strong>cu</strong>l<br />

nu a avut percepția corectă asupra acestor �rme<br />

de pază. Ba au fost confundate <strong>cu</strong> vechea<br />

se<strong>cu</strong>ritate mascată sub o noua formă, ba au fost<br />

implicate în diverse scandaluri, mai mult sau<br />

mai puțin publice. Încercăm să schimbăm<br />

percepția publică chiar prin intermediul acestei<br />

publicații, astfel încât publi<strong>cu</strong>l să ne <strong>cu</strong>noască şi<br />

să vadă că succesul se poate atinge rămânând în<br />

continuare “om”, păstrându-ți echilibrul. Cei<br />

din <strong>RPG</strong>, care contribuie la succesul nostru de<br />

piață, nu sunt decât nişte oameni normali, <strong>cu</strong><br />

plusuri şi minusuri. Încercăm să eliminăm<br />

minusurile şi să creştem plusurile. N-am spus<br />

niciodată că suntem fără <strong>cu</strong>sur, n-am spus că noi<br />

le ştim pe toate, chiar mai devreme am<br />

menționat faptul că învățam în �ecare zi, din<br />

experiențe din ce în ce mai variate, iar<br />

con<strong>cu</strong>rența ne impulsionează. Asta cred că ar<br />

trebui să �e abordarea noastră pentru a continuă<br />

dezvoltarea, căci auto mulțumirea este primul<br />

pas către eşec.<br />

Cine încetează să se dezvolte, încetează să mai<br />

�e bun. Facem analize de se<strong>cu</strong>ritate mai<br />

complexe de la an la an, propunem soluții de<br />

se<strong>cu</strong>ritate pentru clienții noştri mai evoluate,<br />

totodată ne punem “in pielea” clientului,<br />

încecând să menținem balanța între calitate şi preț.<br />

VREM SĂ DEMONSTRĂM<br />

CĂ SE POATE ŞI ALTFEL<br />

Da, motorul principal pentru care am în�ințat<br />

<strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity a fost dorința de a demonstra că<br />

4<br />

se poate ajunge aici, folosind nu o rețetă <strong>cu</strong><br />

scandaluri şi pumni, ci folosind… creierul!<br />

Întrucât segmentul “pumni” este destul de<br />

o<strong>cu</strong>pat în branşă, am considerat ca �ind o<br />

adevărată provocare folosirea unei rețete<br />

diferite. O rețetă de succes, după <strong>cu</strong>m se pare,<br />

întrucât am ajuns printre primele �rme din<br />

domeniu, alegând totuşi un alt drum.<br />

Din sport am învățat principiul folosit de<br />

samurai – “dacă scoți sabia, taie, căci dacă o<br />

�uturi prin aer oboseşti, ba chiar ajungi să te tai<br />

singur” -, iar din experiență va spun că în 80%<br />

dintre cazuri, rezolvi o situație con�ictuală <strong>cu</strong><br />

mintea şi nu <strong>cu</strong> pumnul. Faptul că am ajuns aici,<br />

urmând astfel de norme, arată ca principiile<br />

veri�cate de alții se veri�că şi în cazul nostru.<br />

Nu spun <strong>cu</strong> asta că meseria noastră este de<br />

balerină, dar…<br />

În fa<strong>cu</strong>ltate mi-a plă<strong>cu</strong>t un vechi principiu de<br />

drept care spune aşa : “cine poate mai mult,<br />

poate şi mai puțin”. În drept, acest principiu se<br />

interpretează în sensul de a crea in conştiința<br />

celui care judecă şi posibilitatea de a pedepsi<br />

mai puțin, chiar dacă el are dreptul să dea<br />

pedeapsa cea mai grea. Noi nu pedepsim, nu<br />

judecăm, dar suntem zi de zi confruntați <strong>cu</strong> decizii<br />

şi încercăm mereu să alegem calea cea bună. Dacă<br />

reuşim sau nu, clienții noştri vor judeca.


ABORDARE POZITIVĂ<br />

Atunci când văd o �rmă care deține un sistem<br />

de pază umană sau electronică, mă bu<strong>cu</strong>r şi<br />

gândesc aşa: faptul că <strong>RPG</strong> nu asigură acel<br />

client a<strong>cu</strong>m, este doar o chestie de timp; vom �<br />

acolo mâine.<br />

<strong>RPG</strong> - O NOUA ETAPĂ ÎN EVOLUŢIE<br />

Nu vă spun tot, dar venim <strong>cu</strong> o mulțime de<br />

noutăți pe piață în viitorul apropiat. Sisteme de<br />

localizare auto şi/sau persoane, noi sisteme de<br />

avertizare, mergând până la avertizare seismică,<br />

un sistem de reducere a cheltuielilor pentru<br />

sistemele de pază umană, captarea imaginilor din<br />

teren în dispecerat în timp real, monitorizarea<br />

paralelă, sunt doar câteva din planurile noastre pe<br />

care le vom pune în practică pe termen mediu.<br />

Deja am început planul investițional, iar la ora<br />

actuală peste 60 de maşini <strong>RPG</strong> au instalate<br />

sisteme de urmărire prin GPS. Până a<strong>cu</strong>m,<br />

avem 80 de clienți <strong>cu</strong> �otele lor, monitorizați<br />

permanent de <strong>RPG</strong> - trasee, consumuri de<br />

carburanți -, <strong>cu</strong> rezultate clare în e�cientizarea<br />

par<strong>cu</strong>rilor auto. Peste 50 de clienți au<br />

achiziționat deja noul sistem de localizare GPS<br />

Tracking Device, astfel că părinții ştiu în<br />

permanență unde le sunt copiii. Orice ieşire din<br />

zonă delimitată (grădiniță, şcoală) este<br />

semnalizată imediat în dispeceratul nostru.<br />

Echipajele se pot deplasa la lo<strong>cu</strong>l indicat de<br />

dispecerat, <strong>cu</strong> o precizie de 3 metri, în<br />

maximum 6 minute. Sistemul are o<br />

aplicabilitate nelimitată: poate � folosit în cazul<br />

bătrânilor <strong>cu</strong> diverse afecțiuni medicale, de către<br />

alpinişti, sportivi, ambarcațiuni sportive etc.<br />

Sistemul are avantajul că poate � interogat din<br />

Dispecerat la intervale prestabilite de timp sau<br />

poate � alarmat de către proprietar.<br />

Este un fel de gardă de corp la purtător, iar<br />

dimensiunile dispozitivului sunt mici, de<br />

mărimea unei brichete. Poate � folosit în<br />

localizarea genților <strong>cu</strong> bani, a diverselor obiecte<br />

de valoare etc.<br />

Toate acestea pe fondul continuării investițiilor<br />

în logistică, dotări şi echipamente, pentru a ține<br />

pasul <strong>cu</strong> nevoile crescânde ale clienților noştri,<br />

actuali şi viitori.<br />

VIITORUL STĂ ÎN<br />

SECURITATEA ELECTRONICĂ<br />

Asta credem noi, judecând după jurisprudența<br />

occidentală a domeniului în care activăm.<br />

5


O Pasiune<br />

Am preluat o mulțime de proceduri din afară şi<br />

consider că în această logică s-a demonstrat,<br />

chiar dacă mai târziu, că se<strong>cu</strong>ritatea electronică<br />

îşi cere drepturile, aşa <strong>cu</strong>m s-a întâmplat şi în<br />

celelalte țări. Numarul agenților de pază este<br />

din ce în ce mai redus, pe fondul crizei<br />

mondiale, aceştia �ind dublați de sisteme. Dar<br />

chiar şi aşa, se observă un număr tot mai mare<br />

de solicitări din partea �rmelor pentru<br />

instalarea unor sisteme electronice de se<strong>cu</strong>ritate.<br />

O altă tendința vine din partea persoanelor<br />

�zice. Românii au înțeles că se pot proteja, la<br />

costuri acceptabile. Avem peste 2.000 de clienți<br />

persoane �zice, care s-au abonat la serviciile de<br />

monitorizare a sistemelor anti-efracție prin<br />

Dispeceratul <strong>RPG</strong>. Da! Românii au înțeles să se<br />

protejeze şi vor continua să o facă, mai ales pe<br />

fondul scăderii costurilor acestor sisteme,<br />

deopotrivă <strong>cu</strong> abonamentele pentru servicii<br />

conexe, în speță abonamentele de<br />

monitorizare-intervenții. Avem chiar oferte sub<br />

80 lei/luna pentru apartamente, ceea ce,<br />

comparând <strong>cu</strong> anii ‘98-‘99, când serviciile se<br />

plăteau <strong>cu</strong> 100 de dolari lunar, reprezintă o<br />

sumă semni�cativ mai mică. Percepția publică<br />

începe să se schimbe şi la noi. Sistemul de<br />

alarmă trebuie privit ca o investiție într-un bun<br />

casnic, dar mult mai important pe scara de<br />

valori a familiei.<br />

<strong>RPG</strong> nu este o altă afacere, <strong>RPG</strong> este<br />

o reţetă de succes şi, în primul rând,<br />

o pasiune.<br />

Ştefan Crizboi-Director General <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

6


PRIMUL PAS CĂTRE<br />

O VIAŢĂ MAI SIGURĂ<br />

w w w . r p g s e c u r i t y . r o


Cariera mea se numeşte <strong>RPG</strong><br />

Cariera mea se numeşte <strong>RPG</strong><br />

Cătălin Cheteleş, Director Marketing <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

Dacă m-aş a�a de un in�nit de ori la răscruce de drumuri, dintre care unul<br />

să �e <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity, de tot atâtea ori nu aş ezita în a-l par<strong>cu</strong>rge. Vă întrebați<br />

De ce ? Pentru că <strong>RPG</strong> este tot ceea ce un tânăr ambițios îşi doreşte: munca<br />

într-o echipă de oameni simpli şi mai ales loiali pentru semenii lor.<br />

M<br />

i-am dorit să �u de partea aceasta a<br />

baricadei, încă de când eram copil.<br />

M-am încadrat în Poliție, chiar în anii '90, şi<br />

visam <strong>cu</strong>m o să aplic eu legea, <strong>cu</strong>m o să impun<br />

eu dreptatea la nivel „planetar„. Timp de 8 ani<br />

în Poliție, am crezut şi am sperat... Din păcate,<br />

am intrat într-un sistem în plină stare de blocaj,<br />

chiar dacă se dorea reformarea totală a acestuia.<br />

Grea sarcină, mai ales pentru anii aceia.<br />

02 8<br />

Din păcate, am văzut <strong>cu</strong>m adevărați<br />

profesionişti erau eliminați din sistem, pentru<br />

că trebuia raportată împrospătarea cadrelor. Noi<br />

parcă eram căzuți din cer... Căutam modele de<br />

polițişti şi chiar dacă uneori găseam şi<br />

profesionişti, eram pe altă lungime de undă. Noi<br />

doream să aplicăm totul azi, ei, bătrânii,<br />

adevărații profesioniști, ne calmau,<br />

spunându-ne că totul se învăța pas <strong>cu</strong> pas.<br />

Mi-am dat seama mult mai târziu că ceea ce<br />

doream eu nu se putea obține în acei ani - nu<br />

era încă timpul. Doar sistemul privat îmi putea<br />

oferi şansa de a mă a�rma. Mi-a fost teamă de<br />

această decizie, dar am luat-o. Şi nu-mi pare rău!<br />

În 1998 am luat contact <strong>cu</strong> <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity şi<br />

m-a frapat diferența între ceea ce văzusem eu la<br />

stat şi modul <strong>cu</strong>m nişte tineri ca mine avuseseră<br />

<strong>cu</strong>rajul să lucreze pe cont propriu. Erau poate<br />

puțin inconştienți, dar ştiți <strong>cu</strong>m e - lumea e<br />

condusă înainte de oamenii „nebuni” (în sensul<br />

bun). În <strong>RPG</strong> am găsit acei nebuni şi am vrut să<br />

�u şi eu unul dintre ei...<br />

M-am angrenat rapid la acest drum şi s-a<br />

dovedit că am luat decizia corectă. E-adevărat,<br />

atunci nu bănuiam unde voi ajunge, dar am<br />

luptat, am muncit şi am reuşit. Dădeam teste în<br />

�ecare zi, dar altfel de teste decât cele <strong>cu</strong> care<br />

eram obişnuit. O simplă întrebare pusă într-un<br />

moment de relaxare, şi...


NIMIC NU E CEEA CE PARE<br />

Aveam să-mi dau seama, mult mai târziu, că<br />

toate dialogurile pe care le susțineam <strong>cu</strong> Şeful<br />

erau practic teste, parte dintr-un proces de<br />

<strong>cu</strong>noaştere, de aceea spun a<strong>cu</strong>m, gândind<br />

retrospectiv, că nimic nu era ceea ce părea.<br />

Trebuie să ştiți că toate aceste evaluări la care<br />

eram supus au fost practic examenul pentru un<br />

post pe care urma să-l o<strong>cu</strong>p, căci n-am fost din<br />

prima zi Director. În țara asta sunt 5 milioane<br />

de directori şi cineva din <strong>RPG</strong> n-a vrut să um�u<br />

rândul directorilor doar de dragul titulaturii.<br />

AM CUNOSCUT SUTE DE OAMENI,<br />

AM CÂŞTIGAT MII DE CLIENŢI.<br />

După 2 ani în <strong>RPG</strong>, în care am fă<strong>cu</strong>t de toate,<br />

bazându-mă în principal pe �erul meu şi pe<br />

experiența din Poliție, mi s-a propus postul de<br />

vânzări. Tre<strong>cu</strong>sem aşadar testele...<br />

Am luat-o ca o provocare. A fost pe cât de greu,<br />

pe atât de incitant. Mergeam la clienți, băteam<br />

la uşi, în sistem „door to door”, am fă<strong>cu</strong>t cam<br />

toți paşii cronologici în acest job. Am avut şi<br />

momente de des<strong>cu</strong>mpănire, dar le-am depăşit.<br />

Am fost <strong>cu</strong>cerit de oamenii pe care i-am<br />

<strong>cu</strong>nos<strong>cu</strong>t, dar în acelaşi timp am şi <strong>cu</strong>cerit<br />

oameni care au devenit clienții <strong>RPG</strong>.<br />

În toți aceşti ani am avut sute şi mii de întâlniri<br />

<strong>cu</strong> persoane disperate, care tre<strong>cu</strong>seră prin<br />

momente neplă<strong>cu</strong>te, iar a<strong>cu</strong>m aceştia sunt<br />

clienții noștri!<br />

După atâția ani de experiență simt că ceva este<br />

împlinit - eu sunt împlinit, iar a<strong>cu</strong>m eu formez<br />

oameni de vânzări. Este o altă provocare... Voi<br />

reuşi, <strong>cu</strong> siguranță, dar îmi doresc mai mult şi<br />

tot mai mult... În puținele momente de respiro,<br />

uitându-mă în urmă se văd rezultatele: am fost<br />

Echipa noastră de vanzari<br />

ajutat de <strong>RPG</strong> şi ajut <strong>RPG</strong>-ul prin tot ceea ce<br />

fac. Mi se re<strong>cu</strong>noaşte munca, sunt apreciat, iar<br />

acestea sunt lucruri foarte importante în cariera<br />

oricărui om. Aceasta este echipa <strong>RPG</strong>, echipa<br />

din care fac parte.<br />

Mă s<strong>cu</strong>zați a<strong>cu</strong>m, am avut un moment de<br />

respiro... Un telefon sună, gata <strong>cu</strong> relaxarea!<br />

Cineva are un moment neplă<strong>cu</strong>t sau doreşte să<br />

prevină un astfel de moment. Sunt oameni care<br />

au nevoie de noi, la muncă aşadar! A munci este<br />

o virtute, dar a munci în colectivul <strong>RPG</strong> este o<br />

permanentă provocare.<br />

Unul din sutele de puncte<br />

de staționare al echipelor <strong>RPG</strong><br />

Cariera mea se numeşte <strong>RPG</strong><br />

9


1 0<br />

«În contextul crizei actuale, reducerea pierderilor este o prioritate. Pentru<br />

asta, un serviciu de pază profesional este o condiție obligatorie de<br />

îndeplinit. Acesta a fost şi motivul contractării <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity Center. Aşa<br />

<strong>cu</strong>m declaram la primul contact, “noi ne pricepem să vindem mobilă, paza<br />

e treaba voastră”.<br />

Ne-au convins că se pricep să ne păzeasca foarte bine. Sistemul lor unic<br />

de “radiogra�ere” a �uxurilor de clienți şi mărfuri a identi�cat<br />

vulnerabilitățile şi le-au pus într-o lumină nouă. Mai departe au<br />

identi�cat modurile de operare care generau aceste vulnerabilități si ne-au<br />

propus măsuri speci�ce pentru �ecare zonă de activitate. O dată<br />

implementate aceste măsuri, putem spune că magazinul IKEA<br />

bene�ciază a<strong>cu</strong>m de un sistem de se<strong>cu</strong>ritate performant.<br />

Contăm pe o colaborare de lungă durată <strong>cu</strong> <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity Center.»<br />

George Ştefan,<br />

Director Service Operations<br />

IKEA Romania


Revoluționarul , �delul şi mi<strong>cu</strong>l<br />

Bodyguard De Buzunar<br />

Da, ați citit bine! Privit în ansamblu, corespunde tuturor celor scrise în titlu. La o privire<br />

mai amănunțită, este însă mult mai complex. Să vă facem <strong>cu</strong>noştință <strong>cu</strong> el! Se numeşte GPS<br />

TRACKING DEVICE şi vă poate scăpa din situații care mai de care mai neplă<strong>cu</strong>te<br />

pentru dumneavoastră sau pentru membrii familiei. Este un aparat de mărimea unei<br />

brichete, în permanentă legătură <strong>cu</strong> dispeceratul <strong>RPG</strong>, indicându-i acestuia lo<strong>cu</strong>l în care se<br />

a�ă, <strong>cu</strong> o precizie aproape de neimaginat. Este util atât pentru noi, cât şi pentru obiectele<br />

noastre de valoare.<br />

1 1


GPS TRACKING DEVICE<br />

S<br />

ă vă prezint câteva situații în care GPS<br />

Tracking Device v-ar putea � de folos.<br />

Dacă sunteți părinte, sunteți de acord că este<br />

important să ştiți unde vă este copilul atunci<br />

când întârzie de la şcoală, de la meditații sau<br />

din parc. Cu GPS Tracking Device puteți<br />

a�a, la orice oră, lo<strong>cu</strong>l în care se a�ă copilul<br />

dumneavoastră, <strong>cu</strong> o precizie de 3 metri.<br />

,,Cu ajutorul acestei jucării m-au găsit.”<br />

Să vă povestesc o întâmplare recentă...Cred că<br />

este de ajuns să auziți spusele mi<strong>cu</strong>ței Ana din<br />

poză: ,,Cu ajutorul acestei jucării m-au găsit,<br />

mami mi-a pus aparatul în ghiozdan şi mi-a<br />

spus să nu-l scot de acolo orice ar �.”<br />

Fetiță se întorcea de la şcoală. A<strong>cu</strong>m ştiți şi voi<br />

<strong>cu</strong>m sunt copiii, <strong>cu</strong> capul în nori, se uită pe cer<br />

să vadă ce formă au norii, fredonează melodii în<br />

gând şi se gândesc <strong>cu</strong>m se vor juca <strong>cu</strong> păpuşile<br />

sau maşinuțele când vor ajunge acasă. Ana, <strong>cu</strong><br />

gândurile la toate acestea, n-a mai fost atentă<br />

unde o duceau paşii. A tot mers până şi-a dat<br />

seamă că a ajuns într-o zonă pe care nu o<br />

<strong>cu</strong>noştea.<br />

,,Mami mi-a zis că dacă mă rătăcesc vreodată şi<br />

nu mai ştiu să ajung acasă să apăs pe butonul<br />

jucăriei şi să aştept acolo.” Copil as<strong>cu</strong>ltător <strong>cu</strong>m<br />

este, aşa a fă<strong>cu</strong>t. A fost într-adevăr puțin<br />

dezamăgită văzând că acea jucărie nici nu cântă<br />

nici nu îşi schimbă <strong>cu</strong>loarea. Dar când a apăsat<br />

butonul, aparatul a început să transmită un<br />

semnal către dispeceratul <strong>RPG</strong>. În câteva<br />

minute un echipaj de intervenție a ajuns în lo<strong>cu</strong>l<br />

ne<strong>cu</strong>nos<strong>cu</strong>t Anei şi a dus-o acasă.<br />

O investiție nu foarte costisitoare şi extrem de<br />

folositoare<br />

1 2<br />

Sunt destule motive pentru care ar trebui să<br />

considerați mi<strong>cu</strong>țul GPS o investiție extrem de<br />

folositoare. Sunt oameni de afaceri care îşi<br />

consideră cel mai bun prieten servieta în care<br />

țin do<strong>cu</strong>mente importante, obiecte de valoare,<br />

telefoane sau bani. Cel mai bun prieten al lor<br />

este “bodyguardul de buzunar”. Fără acesta,<br />

servieta te poate trăda şi poate deveni cel mai<br />

bun prieten al unui hoț. GPS-ul nu te trădează,<br />

căci este în permanentă legătură <strong>cu</strong> dispeceratul<br />

<strong>RPG</strong>.


Mi-am amintit că ai mei, când mi-au dat maşina,<br />

mi-au luat şi un GPS. Dar nu credeam că voi folosi<br />

vreodată acest dispozitiv ca să-mi salvez viaţa.<br />

Un furt te costă mai mult decât un dispozitiv<br />

antifurt! Mai mult de 80% dintre clienții noştri<br />

au apelat la serviciile <strong>RPG</strong> după ce au fost<br />

prădați de hoți. Iar noi vrem să schimbăm<br />

procentul.<br />

Din păcate, nu doar hoții sunt cei care ne pot da<br />

târcoale.În anumite cazuri chiar şi propria<br />

minte ne poate deruta... Cunos<strong>cu</strong>ta boală<br />

Alzheimer este întâlnită în special la bătrâni.<br />

Aceştia se pot rătăci fără să îşi amintească<br />

drumul pe care au venit. Pot ajunge într-o<br />

pădure sau într-un câmp, lipsiți de ajutor.<br />

În acest caz GPS Tracking Device le poate � la<br />

îndemână. Presupun că anticipați scenariul.<br />

Unul dintre bunicii sau părinții voştri a ieşit la<br />

<strong>cu</strong>mpărături. În drum spre casă are o criză<br />

speci�că acestei boli şi se îndreaptă spre pădurea<br />

din vecinătate. Nu îşi aminteşte <strong>cu</strong>m a ajuns<br />

acolo, nu ştie unde este, nu are la cine să apeleze.<br />

Noroc că dumneavoastră ați fost precaut şi l-ați<br />

dotat <strong>cu</strong> acest obiect, explicându-i <strong>cu</strong>m se<br />

foloseşte. Simplu: apasă butonul, echipa de<br />

intervenție ajunge la el, se urcă în maşină şi este<br />

transportat acasă. Un �nal fericit pentru orice<br />

scenariu, dacă eşti preventiv.<br />

Un alt caz <strong>cu</strong> care ne-am confruntat<br />

<strong>cu</strong>rând a implicat şi o maşină.<br />

Tânără Maria din imagine, studentă în anul<br />

întâi, s-a oprit la un magazin în drum spre<br />

fa<strong>cu</strong>ltate.<br />

Când a ieşit însă din maşină, şi-a uitat cheile în<br />

contact. Hoții sunt mai vigilenți decât par şi<br />

decât ne putem imagina. Nu le-au trebuit mai<br />

mult de 20 se<strong>cu</strong>nde să pornească maşina.<br />

Maria ne povesteşte întreagă întâmplare: “Am<br />

maşina de câteva luni, sunt foarte mulțumită de<br />

ea, o îndrăgesc mai ales pentru că reprezintă o<br />

necesitate pentru mine. Când am ieşit din<br />

magazin, am constatat <strong>cu</strong> uimire că maşina nu<br />

mai este! Am rămas blocată preț de câteva<br />

se<strong>cu</strong>nde. Nu ştiam <strong>cu</strong>m să reacționez. Mi-am<br />

zis că e imposibil! Nu am lipsit nici jumătate de<br />

minut şi a dispărut că prin magie. Deja mă<br />

gândeam ce le voi spune alor mei, <strong>cu</strong>m o să mă<br />

s<strong>cu</strong>z... Şi atunci s-a aprins be<strong>cu</strong>lețul! Mi-am<br />

amintit că ai mei, când mi-au dat maşină, mi-au<br />

luat şi un GPS, iar în portofel aveam numărul<br />

dispeceratului <strong>RPG</strong>. Am sunat repede şi le-am<br />

explicat situația. Mi-au spus să stau liniştită şi<br />

după numai o jumătate de oră, m-au şi sunat să<br />

mă întrebe unde sunt, căci îmi găsiseră maşină.<br />

Nu credeam că acel dispozitiv mă va salva<br />

vreodată şi îmi va aduce maşina înapoi.”<br />

Maşina a fost găsită abandonată la periferia<br />

Bu<strong>cu</strong>reştiului, după ce hoții au văzut că sunt<br />

urmăriți de maşinile <strong>RPG</strong>. Maşina avea în<br />

torpedou toate actele şi hoții se îndreptau spre<br />

vamă, gândindu-se că nu vor avea nicio<br />

di�<strong>cu</strong>ltate la ieşirea din țară. Noro<strong>cu</strong>l Mariei a<br />

fost că sub actele maşinii din torpedou se a�ă şi<br />

GPS TRACKING DEVICE!<br />

1 3


Generația de mâine<br />

Suntem preo<strong>cu</strong>pați să investim în tineri, pentru că vedem că <strong>RPG</strong> a devenit un " target " în<br />

cariera tinerilor. Işi doresc o perspectivă în acest domeniu, deacea investim în training-ul celor<br />

selecționați să facă parte din viitorii noştri reprezentanți pe diferite paliere : sales, exe<strong>cu</strong>tive,<br />

marketing, service, operative etc. Astfel, ne selectăm permanent viitoarea generație, iar<br />

pentru tineri este important că <strong>RPG</strong> este o soluție


Livia Jianu<br />

Livia Jianu - stânga, în dreapta Carmen Soare.<br />

La petrecerea de 12 ani <strong>RPG</strong>, împreună<br />

<strong>cu</strong> Ştefan Crizboi.<br />

Abia a<strong>cu</strong>m apreciez firma la care lucrez<br />

LIVIA JIANU – Director Resurse Umane<br />

Spun asta <strong>cu</strong> multă convingere, întrucât am avut<br />

ocazia să lucrez în �rme de se<strong>cu</strong>ritate și înainte<br />

de <strong>RPG</strong>, iar șansa de a lucra aici, o apreciez abia<br />

a<strong>cu</strong>m. Sunt deja 4 ani de când lucrez aici și ceea<br />

ce spun se bazează pe experiența acestor ani,<br />

timp în care am putut compara lucrurile.<br />

Aici mă simt într-adevăr în siguranță și nu mă<br />

refer la se<strong>cu</strong>ritatea proprie, ci la siguranța unui<br />

loc de muncă, la care vin în �ecare zi <strong>cu</strong> plăcere.<br />

Iar asta contează cel mai mult. Este un colectiv<br />

adevărat, așa <strong>cu</strong>m multe companii doresc să<br />

creeze. La <strong>RPG</strong> exista deja o echipă unită,<br />

închegată și o parte din această unitate, simt că<br />

am creat-o și eu. Fiind Director de Resurse<br />

Umane, am șansa să <strong>cu</strong>nosc toți oamenii<br />

<strong>RPG</strong>-ului, încă de la angajare… Si, credeți-mă,<br />

nu sunt puțini… Am fost ajutată să învăț să<br />

lucrez <strong>cu</strong> oamenii, <strong>cu</strong> toate că eu credeam că le<br />

știu pe toate. Am învățat din mers, fără orgolii,<br />

fără mândrie, căci a învăța în �ecare zi, te<br />

încarcă fără să-ți dai seama. Am ajuns a<strong>cu</strong>m să<br />

pot evalua o persoană de când se așază în fața<br />

biroului meu și nu e puțin lucru.<br />

Fac apel la ce am învățat, începând <strong>cu</strong> tehnicile<br />

de evaluare a limbajului trupului, a modului în<br />

care o persoană completează un formular, a<br />

modului de scriere, a modului <strong>cu</strong>m răspunde<br />

persoana intervievată, în condiții normale sau în<br />

condiții de stres, mergând până la întrebări de<br />

<strong>cu</strong>noaștere a gradului de motivație la un anumit<br />

moment. Dacă eu mă înșel asupra unui<br />

candidat, consecințele pot � <strong>cu</strong> adevărat grave,<br />

întrucât noi păzim bunurile clienților noștri, iar<br />

omul potrivit pe o funcție de răspundere poate<br />

însemna enorm în cadrul activității noastre. De<br />

aici vin rezultatele, aici este motorul �rmei<br />

noastre. Cel mai important aspect în <strong>RPG</strong> este<br />

faptul că facem totul “by the book “ și până<br />

a<strong>cu</strong>m toate provocările prin care am tre<strong>cu</strong>t s-au<br />

�nalizat <strong>cu</strong> bine. Lucrez legal, așa <strong>cu</strong>m scrie la<br />

carte, iar asta îmi dă o siguranță pe care o caut<br />

de ani de zile. Împreună <strong>cu</strong> asistenta mea, care<br />

este în același timp colega și prietena mea,<br />

Carmen Soare, conducem acest compartiment<br />

și reușim în �ecare zi să facem față provocărilor<br />

<strong>cu</strong> care ne confruntăm. Fiecare om care vine la<br />

<strong>RPG</strong> are așteptări, aspirații și asta contează cel<br />

mai mult pentru noi. Încercăm să nu-i<br />

dezamăgim, dar trebuie în același timp să ne<br />

asigurăm că nici noi nu vom � dezamăgiți.<br />

Creăm așadar o relație în ambele sensuri, așa<br />

<strong>cu</strong>m este și normal.<br />

Cel mai important aspect în <strong>RPG</strong> este<br />

faptul că facem totul “by the book “<br />

Aici la <strong>RPG</strong> am găsit echipa pe care mi-am<br />

dorit-o. Îmi place când văd clienții mulțumiți,<br />

când simt că asta mi se datorează și mie,<br />

întrucât eu “furnizez” acei oameni – agenți, șe�<br />

pe diferite structuri și chiar directori de<br />

Compartimente. Toți au tre<strong>cu</strong>t în ultimii ani pe<br />

la mine, atunci când s-au îndreptat către <strong>RPG</strong>.<br />

Îmi place că mi s-a acordat încrederea necesară.<br />

1 5


Totul merge bine atunci când eşti în<br />

siguranţă<br />

021.9534 www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro


„Atac” la Clubul Diplomatic<br />

U<br />

nul dintre cele mai recente proiecte <strong>RPG</strong><br />

Se<strong>cu</strong>rity a fost susținerea în calitate de<br />

partener a primei ediții a Conferinței<br />

Internaționale „Marketing în Direct” din 21<br />

Octombrie 2009, eveniment la care partenerii<br />

au avut parte de momente speciale dedicate<br />

promovării... în direct!<br />

Astfel în prima parte a Conferinței, peste 250<br />

de participanți top şi middle management din<br />

domeniile Marketing-Comunicare au asistat<br />

la „ata<strong>cu</strong>l” asupra lui John Gri�ths din partea<br />

unui participant scandalagiu. Dacă în primele momente speakerul britanic şi audiența au fost<br />

surprinşi, echipa de protecție <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity a intervenit rapid, imobilizându-l pe „atacator”. John<br />

Gri�ths i-a asigurat pe cei din sală că totul e sub control, iar organizatorii au intervenit la<br />

nedumerirea unui singur participant speriat, liniştindu-l şi spunându-i că totul a fost regizat pentru<br />

a le oferi o altfel de promovare a sponsorului... live şi nu printr-o simplă menționare de siglă pe un<br />

banner.<br />

Zâmbetele complice ale celor prezenți l-au în<strong>cu</strong>rajat să continue prezentarea şi să explice de ce<br />

Marketingul Direct este mai e�cient decât alte forme de publicitate. Iar promovarea directă de la<br />

fața lo<strong>cu</strong>lui au „simțit-o” <strong>cu</strong> toții.<br />

Temele dezbătute în cadrul Conferinței „Marketing în Direct” au demonstrat că marketingul este<br />

un domeniu al inovației, iar marketerii trebuie să găsească soluții creative pentru a ajunge la<br />

publi<strong>cu</strong>l-țintă. Momentele speciale dedicate partenerilor au fost special concepute de către<br />

organizatori, astfel încât să completeze unitar tematica şi conceptul evenimentului, printr-o<br />

modalitate e�cientă şi de impact.<br />

Astfel, <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity a ales această formă de promovare atipică, urmărind să obțină reacții rapide şi<br />

răspunsuri directe din partea audienței.<br />

1 7


În calitatea mea de şef al se<strong>cu</strong>rității ING Bank<br />

Retail Romania, fenomenul infracțional şi<br />

protecția clienților şi angajaților ING sunt<br />

principala mea preo<strong>cu</strong>pare. Ata<strong>cu</strong>rile asupra<br />

bpncilor, bancomatelor şi transporturilor de<br />

valori, m.o-urile “de import” pe care românii le<br />

vedeau până a<strong>cu</strong>m un an doar în �lme, au<br />

devenit îngrijorarea mea #1 şi de aceea m-am<br />

gândit la cea mai buna soluție pentru a înlătura<br />

aceste pericole.<br />

Am lucrat <strong>cu</strong> o echipă <strong>RPG</strong> pentru o<br />

misiune de protecție a unor importanți membri<br />

ai board-ului ING Europa. Misiunea a fost un<br />

succes şi profesionalismul lor m-a determinat să<br />

le fac o cerere de ofertă extinsă pentru întreaga<br />

rețea ING O�ce-uri din Capitală.<br />

Am fă<strong>cu</strong>t un studiu de piață comparativ.<br />

Sunt la rândul meu un profesionist şi nu mă<br />

impresionează aparența publicitară.<br />

<strong>RPG</strong> are unul dintre cele mai moderne şi<br />

mai performante dispecerate şi o rețea de<br />

echipaje de intervenție foarte consistentă, care<br />

s-a mulat perfect pe una dintre cele mai extinse<br />

rețele bancare din Bu<strong>cu</strong>reşti – 60 de obiective<br />

ING. Timpii lor de intervenție răspund<br />

standardului de se<strong>cu</strong>ritate bancară pe care eu îl<br />

impun <strong>cu</strong> exigență.<br />

Bogdan Olteanu<br />

Manager IRM & Se<strong>cu</strong>rity<br />

ING Bank Romania - Retail Banking<br />

1 8<br />

Firma Porsche România colaborează <strong>cu</strong> bune<br />

rezultate <strong>cu</strong> �rma <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity Center.<br />

De-a lungul anilor, profesionalismul agenților<br />

de pază ne-a ajutat sa preîntâmpinăm acte de<br />

indisciplină şi vandalism.<br />

Paza obiectivelor a fost asigurată <strong>cu</strong> personal<br />

competent, responsabil, în mod e�cient, care a<br />

răspuns solicitarilor noastre. Firma <strong>RPG</strong><br />

Se<strong>cu</strong>rity ne-a însoțit într-o serie de evenimente :<br />

• SIAB( Salonul Internaţional de Automobile<br />

Bu<strong>cu</strong>reşti);<br />

• Vizita familiei Porsche din anii 2004, 2006;<br />

• Evenimente lansare autoturisme,<br />

evenimente la a căror reusită a contribuit prin<br />

ținuta agenților săi, profesionalismul serviciilor<br />

acordate.<br />

Suntem convinşi că aceste servicii se pot şi mai<br />

mult îmbunătăți.<br />

Contăm în viitor pe sprijinul dumneavoastră.<br />

S.C.Porsche Romania S.R.L


Avem relații de colaborare <strong>cu</strong> <strong>RPG</strong> SECURITY<br />

din anul 2004, compania furnizându-ne în<br />

totalitate servicii de pază și monitorizare, pre<strong>cu</strong>m<br />

și consultanță privind modul de amplasare a<br />

camerelor de supraveghere, a amplasării posturilor<br />

de pază, asistență de specialitate în relația <strong>cu</strong><br />

organele de poliție abilitate în aprobarea și<br />

avizarea dosarului de pază.<br />

De calitatea colectivului de la <strong>RPG</strong> SECURITY<br />

ne-am convins încă de la începutul colaborării<br />

noastre; având angajați bine pregătiți profesional,<br />

<strong>cu</strong> o vastă experiență, venind în întâmpinarea<br />

dorințelor și nevoilor noastre <strong>cu</strong> soluții tehnice și<br />

propuneri care au dus la rezultatele scontate.<br />

În anul 2007 am deschis un punct de lucru în<br />

Popești Leordeni și pentru asigurarea pazei și<br />

monitorizarea locației am apelat tot la <strong>RPG</strong><br />

SECURITY.<br />

Considerăm că <strong>RPG</strong> SECURITY reprezintă un<br />

partener de afaceri corect, pe care te poți baza și <strong>cu</strong><br />

care poți stabili relații de afaceri bene�ce pentru<br />

ambele părți.<br />

Alexandru Pițigoi Mihuț<br />

Director General<br />

Certi�căm calitatea ireproșabilă a serviciilor de<br />

monitorizare și intervenție rapidă pe care <strong>RPG</strong><br />

SECURITY ni le asigură de aproape 3 ani.<br />

Le mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-au<br />

acordat în desfășurarea în maximă siguranță a<br />

activităților noastre și sperăm să colaborăm și pe<br />

viitor în aceiași parametri de profesionalism.<br />

Liviu Cristea<br />

Director Exe<strong>cu</strong>tiv<br />

Testimoniale<br />

Din august 2009 <strong>RPG</strong> SECURITY ne oferă<br />

servicii de monitorizare și intervenție rapidă<br />

pentru siguranța sediului nostru. Încă de la<br />

începutul colaborării noastre și până în prezent,<br />

<strong>RPG</strong> SECURITY a dat dovadă de<br />

profesionalism, competență și operativitate,<br />

onorându-și <strong>cu</strong> succes toate obligațiile<br />

contractuale. Totodată compania a răspuns de<br />

�ecare dată prompt la toate solicitările noastre.<br />

Pe baza colaborării de până a<strong>cu</strong>m, recomandăm<br />

compania <strong>RPG</strong> SECURITY în calitate de<br />

furnizor speci�c.<br />

Cristian Prăjitura<br />

Director Operațiuni<br />

Cele mai solide parteneriate sunt cele care au fost<br />

veri�cate în timp și au rezistat. Între noi și <strong>RPG</strong><br />

SECURITY s-au stabilit de a<strong>cu</strong>m legături<br />

puternice. Împreună am realizat lucruri de care<br />

suntem mândri – SIV’TEL este un nume de<br />

succes, iubit și respectat, dovadă �ind cei 11.500<br />

de clienți pe care îi avem în acest moment.<br />

Vrem să mulțumim <strong>RPG</strong> SECURITY pentru<br />

loialitatea și încrederea pe care o arată companiei<br />

noastre, pentru serviciile de calitate pe care ni le-a<br />

oferit și continuă să ni le ofere, pentru<br />

profesionalismul și promptitudinea de care<br />

Compartimentul Monitorizare-Intervenție a dat<br />

dovadă pe par<strong>cu</strong>rsul întregii perioade de<br />

colaborare.<br />

În <strong>cu</strong>rând parteneriatul nostru aniversează 2 ani.<br />

Sperăm într-o colaborare pe termen lung la fel de<br />

bună ca până a<strong>cu</strong>m.<br />

Eugen Bîrsan<br />

19


Societatea de pază și protecție <strong>RPG</strong><br />

SECURITY asigură paza, monitorizarea,<br />

intervenția, transporturile de valori sau, după<br />

caz, însoțirea acestora în deplină se<strong>cu</strong>ritate, la<br />

toate obiectivele băncii noastre, atât în<br />

Bu<strong>cu</strong>rești, cât și în Constanța, Timișoara și Iași.<br />

În de<strong>cu</strong>rsul acestui an, datorită politicii băncii<br />

noastre de a-și extinde activitatea în mai multe<br />

orașe ale țării, <strong>RPG</strong> SECURITY are toate<br />

șansele să-și dubleze volumul de activitate în<br />

colaborarea <strong>cu</strong> Emporiki Bank. <strong>RPG</strong><br />

SECURITY proiectează și exe<strong>cu</strong>tă sisteme de<br />

supraveghere și antiefracție <strong>cu</strong> echipamente și<br />

furnituri de calitate.<br />

Datorită profesionalismului <strong>cu</strong> care își<br />

desfășoară activitatea în asigurarea se<strong>cu</strong>rității la<br />

toate sediile băncii noastre, ne permitem să<br />

recomandăm compania ca pe un bun și serios<br />

colaborator.<br />

�eodor Stănes<strong>cu</strong><br />

Dir. General Adjunct<br />

Colaborăm <strong>cu</strong> <strong>RPG</strong> SECURITY din anul<br />

2001 și în tot acest interval compania s-a<br />

prezentat ca �ind extrem de serioasă, <strong>cu</strong> o<br />

echipă de agenți de pază de înalt<br />

profesionalism. Pe par<strong>cu</strong>rsul colaborării NU am<br />

avut probleme <strong>cu</strong> personalul <strong>RPG</strong>.<br />

Totodată mulțumim conducerii <strong>RPG</strong><br />

SECURITY pentru promptitudinea de care a<br />

dat dovadă, pre<strong>cu</strong>m și cadrelor didactice care au<br />

fa<strong>cu</strong>t posibil ca personalul �rmei să aibă<br />

<strong>cu</strong>noștințele necesare unui agent de pază la<br />

nivelul standardelor occidentale.<br />

Claudiu Iones<strong>cu</strong><br />

Director Stage Expert<br />

2 0<br />

Suntem foarte mulțumiți de serviciile <strong>RPG</strong><br />

SECURITY, în special de promptitudinea <strong>cu</strong><br />

care au acționat în momentul în care a fost spart<br />

unul dintre magazinele noastre, fapt ce a condus<br />

la lipsa unui posibil prejudiciu, pre<strong>cu</strong>m și la<br />

prinderea infractorilor.<br />

Considerăm că incidentul descris mai sus<br />

demonstrează pe deplin profesionalismul<br />

echipei și suntem convinși că am fă<strong>cu</strong>t o alegere<br />

excelentă în momentul în care am ales ca<br />

societatea <strong>RPG</strong> SECURITY să ne asigure<br />

servicii de monitorizare și intervenție.<br />

Sperăm ca în viitor <strong>RPG</strong> să ne ofere aceleași<br />

servicii pe care le putem numi, fără exagerare,<br />

ireproșabile.<br />

Crișan Cristian<br />

Director<br />

TECHNIC SHOP.RO<br />

Mulțumim �rmei <strong>RPG</strong> SECURITY atât<br />

pentru serviciile de pază oferite în timpul Galei<br />

Wella, cât și pentru serviciile de monitorizare și<br />

intervenții în de<strong>cu</strong>rsul a 2 ani de colaborare.<br />

Ne dorim în continuare un parteneriat la fel de<br />

fructuos ca și până a<strong>cu</strong>m.<br />

Dana Dincă<br />

Director Friseur Service<br />

Wella România


“Entertainment” înseamnă pentru noi<br />

muzică bună, atmosferă destinsă şi<br />

servicii de calitate. Toate astea dar , cel<br />

mai important pentru noi, este clientul<br />

,care se simte ca intre vechi prieteni,<br />

chiar dacă vine pentru prima oară. Iar<br />

între vechi prieteni te simți totdeauna<br />

în siguranță.<br />

Iar pentru asta avem nevoie de<br />

bounceri profesionişti, nu de bătăuşi.<br />

Acestia sunt baieții noştri de la” <strong>RPG</strong>”.<br />

Îi numim a<strong>cu</strong>m “baieții noştrii” pentru<br />

cş ne-au devenit prieteni în compania<br />

cărora ne simțim întotdeauna în<br />

siguranță.<br />

Elena Nicodim<br />

Manager Coyote Cafe<br />

În 2005 am vrut sistemul tehnic „best<br />

money can buy” pentru că am înțeles că<br />

de el depinde siguranța clienților noștri.<br />

Voiam detecție anti-incendiu, CCTV,<br />

anti-efracție, butoane de panică, toate<br />

integrate într-un produs top class,<br />

caracteristic brandului nostru.<br />

Știam că valoarea unui sistem atât de<br />

complex nu constă doar în suma sutelor<br />

de componente, ci în primul rând<br />

într-un knowhow tehnic superior.<br />

Am găsit inginerii de sistem capabili să<br />

proiecteze un astfel de sistem la<br />

Serviciul Tehnic <strong>RPG</strong> SECURITY<br />

Center. L-au proiectat, l-au instalat,<br />

l-au pus în funcțiune și l-au conectat la<br />

dispeceratul <strong>RPG</strong>.<br />

Sistemul și-a demonstrat �abilitatea și<br />

versatilitatea trecând testul dur al<br />

deselor recon�gurări interioare care fac<br />

deliciul clienților noștri �deli. De câte<br />

ori vrem să „schimbăm decorul”, o<br />

echipă tehnică operativă <strong>RPG</strong> vine<br />

imediat, demontează si montează totul<br />

în noua con�gurație. Sistemul continuă<br />

să funcționeze perfect de �ecare dată.<br />

Cosmin Dascălu<br />

General Manager<br />

2 1


Un consultant spune...<br />

Cătălin Săndules<strong>cu</strong> - Consultant Monitorizare şi Intervenții<br />

Da! Eu sunt Cătălin Săndules<strong>cu</strong>, iar prietenii îmi spun Cătă.<br />

Istoria mea în <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity este strâns legată de prietenia mea <strong>cu</strong> Ştefan<br />

Crizboi, încă din anii 90. Ne leagă amintiri puternice de când am început<br />

să lucrăm împreună.<br />

oi nu avem Sărbători, pentru că nici hoții<br />

nu îşi iau liber. Dar îmi place, îmi place<br />

chiar mult şi îmi dau seamă că m-am infestat <strong>cu</strong><br />

“microbul” <strong>RPG</strong> - şi acasă mă gândesc <strong>cu</strong>m şi ce<br />

să fac a două zi pentru a obține rezultate bune<br />

alături de <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity. Sper să am puterea să<br />

lupt într-un sistem complex, din ce în ce mai<br />

puternic şi mai versatil.<br />

Dar nu sunt singur, căci am alături de mine<br />

poate cea mai bună echipă de oameni şi am<br />

încredere că voi reuşi!<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro<br />

202 2


O mică parte din clienţii <strong>RPG</strong><br />

PORSCHE ROMANIA,<br />

PORSCHE BANK ROMANIA,<br />

EMPORIKI BANK ROMANIA,<br />

MARFIN BANK ROMANIA,<br />

ING BANK ROMANIA,<br />

IKEA ROMANIA,<br />

KAUFLAND ROMANIA<br />

REHAU ROMANIA,<br />

LINDAB ROMANIA,<br />

COLINA MOTORS – repr.FORD,<br />

FARMACIILE FILDAS<br />

WELLA ROMANIA,<br />

IRIS COMPUTERS,<br />

BON MARRIAGE<br />

UNGER STEEL<br />

GALERIILE ZAMBACCIAN<br />

TECHNIC SHOP – RANEXIM<br />

ALSTOM GENERAL TURBO<br />

AGENTIA FLASH MODELS<br />

IRIDEX GROUP<br />

ISTYLE – repr. APPLE<br />

GENERAL BUSSINES - repr. SAMSONITE<br />

SECPRAL PRO INSTALATII<br />

HERITAGE S.A.<br />

CLUB BAMBOO<br />

RETEA MEGA EXCHANGE<br />

RETEA SELECT EXCHANGE<br />

RETEA CAPITAL EXCHANGE<br />

S&T ROMANIA<br />

BAYER ROMANIA<br />

EVO BUS ROMANIA<br />

ROKURA<br />

CAUTIS JB<br />

AVIA MOTORS – repr.SKODA,<br />

MT&T PROPERTY MANAGEMENT<br />

GALERIILE MONA VISA,<br />

GALERIILE ZAMBACCIAN<br />

STAGE EXPERT ,<br />

MAGAZINELE DOMO<br />

TEO TRANDAFIR PRODUCTION<br />

TURBO TUB<br />

GRANITUL S.A.<br />

RETEA AMANET IFN 2BGROUP<br />

DHOLLANDIA ROMANIA<br />

PRODUCTON<br />

UNIV.NICOLAE TITULESCU<br />

BRISTOL MYERS SQIBB<br />

GENERAL SECURITY SYSTEMS<br />

Peste 4.500 clienţi abonaţi la serviciile<br />

de monitorizare şi intervenţie rapidă.


Servicii de escortă<br />

Îţi protejăm viaţa!<br />

Agenți special instruiți pentru deplasări în<br />

maximă siguranță. Dotări şi armament<br />

adecvate gradului de risc al operatiunii!<br />

Asiguram : personal cali�cat, autoturisme de<br />

lux, microbuze 8+1, proiectare traseu,<br />

translatori.<br />

Airport pick-up service - Regim VIP<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro


<strong>RPG</strong> SECURITY - CA DATORIE<br />

Gilda Coadă, Contabil Șef <strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity<br />

Ei bine, şe�i m-au rugat să aştern câteva gânduri într-un articol despre<br />

mine şi rolul meu în <strong>RPG</strong>. Nu mi-e uşor, în primul rând pentru că eu sunt<br />

mai mult omul cifrelor şi nu al <strong>cu</strong>vintelor. Dar voi încerca – I’ll do my best.<br />

D<br />

e ce <strong>RPG</strong> ca datorie? Pentru că<br />

într-adevăr asta cred. Ferindu-mă de<br />

<strong>cu</strong>vinte mari, trebuie să spun totuşi că <strong>RPG</strong> a<br />

însemnat pentru mine şansa mea în viață. Ştiți<br />

<strong>cu</strong>m se spune: �ecare om<br />

are un “tren” în viață,<br />

singurele condiții �ind să<br />

se a�e în gară la<br />

momentul sosirii acestuia<br />

şi să re<strong>cu</strong>noască acel tren<br />

ca �ind al lui. Cine<br />

ratează această şansă<br />

ajunge să aştepte o viață<br />

întreagă propriul tren,<br />

fără să-şi dea seama că<br />

sansa a tre<strong>cu</strong>t pe lângă el.<br />

Pentru mine aşa a fost…<br />

Momentul a coincis <strong>cu</strong><br />

nevoia <strong>RPG</strong> de a avea un<br />

contabil, iar eu eram… aproape contabil (nu-mi<br />

terminasem încă studiile). Dar cei de la <strong>RPG</strong><br />

m-au înțeles şi m-au susținut să-mi �nalizez<br />

studiile. A<strong>cu</strong>m îmi dau seamă că atunci eram în<br />

perioada de probă, �ind vioara a doua pentru<br />

contabila de atunci, doamna Dragomir, o<br />

adevărată “doamnă a cifrelor”. Dumneaei a fost,<br />

de fapt, prima mea fa<strong>cu</strong>ltate, oferindu-mi<br />

exemple practice în domeniu. Îi mulțumesc şi<br />

a<strong>cu</strong>m pentru că a ştiut să-mi arate diferența<br />

dintre teorie şi practică. Îmi dau seama a<strong>cu</strong>m,<br />

uitând-mă înapoi, de viziunea şe�lor mei,<br />

pentru că ei pregăteau, odată <strong>cu</strong> mine,<br />

trecerea de la o generație la alta (doamna<br />

Dragomir urma să se pensioneze şi eu eram cea<br />

care îi urma în cadrul Departamentului de<br />

Contabilitate). Pe moment nu realizam asta şi<br />

apreciam chiar şi şansa de<br />

a � vioara a doua. Nu mă<br />

vedeam atunci făcând tot<br />

ce făcea titularul acestui post.<br />

Lucrurile s-au derulat de<br />

la sine. Pe atunci �rma se<br />

a�a în plin proces de<br />

dezvoltare. Gândiți-vă că<br />

în 1998 aveam 25-30 de<br />

clienți. A<strong>cu</strong>m avem peste<br />

3.000. Toată această etapă<br />

de creştere am traversat-o<br />

�ind vioară a doua, iar la<br />

un moment dat, fără<br />

să-mi dau seama, am<br />

devenit vioară întâi. Aşa am reuşit să nu mă<br />

sperii de creşterea responsabilităților. Totul se<br />

întâmpla în mod natural, nu era nimic forțat. <strong>RPG</strong><br />

a deschis primul parc auto, mic dar valoros pentru<br />

noi la acel moment.<br />

“Ştiţi <strong>cu</strong>m se spune:<br />

fiecare om are un ‘tren’ în viaţă”<br />

Cine îşi lua 3 maşini de-odată în anii ‘99, era<br />

cineva! A<strong>cu</strong>m ne gândim <strong>cu</strong>m să achiziționam<br />

un parc auto de 25-30 de Jeep-uri, în condițiile<br />

cele mai avantajase pentru noi.<br />

2 5


Încerc să nu uit totuşi că trebuie să trăiască şi cel<br />

care vinde acele maşini, astfel că atunci când am<br />

luat decizia să prezint şe�lor proiectul de<br />

achiziție, mă gândisem deja la toate acestea, spre<br />

binele <strong>RPG</strong>-ului. <strong>RPG</strong> a însemnat pentru<br />

mine, pe plan personal, îmbinarea fericită între<br />

job şi familie. Pentru că am avut în această<br />

perioadă bu<strong>cu</strong>rii peste care nicio mamă nu<br />

poate să treacă fără a le aminti- Arriana este cel<br />

de-al doilea copil al meu şi, alături de frățiorul ei<br />

mai mare, Adrian, reprezintă fericirea mea. Ei<br />

doi sunt împlinirea mea ca mamă şi soție. Soțul<br />

meu lucrează tot la <strong>RPG</strong> şi deseori ne certăm,<br />

pentru că el trebuie să strângă banii după care<br />

eu “țip” în �ecare zi. Nu ştiu dacă asta trebuie să<br />

�e o mândrie sau un aspect pe care să-l trecem<br />

<strong>cu</strong> vederea. Pentru noi este o realitate. <strong>RPG</strong> este<br />

un contribuabil demn de luat drept exemplu,<br />

pentru că niciodată, în cei 13 ani de activitate,<br />

nu a întârziat plata datoriilor către buget. Deşi<br />

alte �rme din piață au considerat că imprumtul<br />

de la stat este cel mai avantajos, având cele mai<br />

mici dobânzi, noi nu am gândit aşa. Am<br />

încercat să ne achităm toate datoriile, atât către<br />

stat, cât şi către angajații noştri.Nu am întârziat<br />

salariile niciodată. E mare lucru, în primul rând<br />

pentru oamenii noştri!<br />

Toţi angajaţi <strong>cu</strong> cărţi de muncă.<br />

Încă din prima zi de muncă, tuturor angajaților<br />

le-am fă<strong>cu</strong>t cărți de muncă şi toți se bu<strong>cu</strong>ră,<br />

după <strong>cu</strong>m e normal, de toate drepturile legale.<br />

Am avut şi cazuri când angajatul a demisionat<br />

2 6<br />

“<br />

Cine îşi lua 3 maşini de-odata în anii ‘99,<br />

era cineva! A<strong>cu</strong>m ne gândim <strong>cu</strong>m sa achiziţionam<br />

un parc auto de 25-30 de Jeep-uri, în condiţiile cele<br />

mai avantajase pentru noi.<br />

după nici 3 zile. Asta e, unii nu rezistă în ritmul<br />

<strong>RPG</strong>-ului! Când ai sute de angajați, se poate<br />

întâmpla şi aşa ceva; ori<strong>cu</strong>m la noi astfel de<br />

cazuri sunt rare. Dimpotrivă, de vreo doi ani,<br />

oamenii vin la noi fără să mai dăm anunțuri de<br />

angajare, căci seriozitatea, stabilitatea, achitarea<br />

la timp a salariilor, angajarea în condiții legale,<br />

instruirea angajaților au început să dea roade.<br />

Oamenii vorbesc şi pe piață meritele <strong>RPG</strong> sunt<br />

re<strong>cu</strong>nos<strong>cu</strong>te. Mulți ştiu deja că <strong>RPG</strong>-ul este o<br />

�rmă serioasă şi stabilă. Îmi face plăcere să aud<br />

asta, căci ştiu că şi eu am avut un rol în crearea<br />

acestei imagini de companie “sănătoasă”. Un rol<br />

care pentru mine a însemnat DATORIE, un rol<br />

pe care-l fac în �ecare zi <strong>cu</strong> pasiune şi dăruire.<br />

În schimb ştiu că <strong>RPG</strong> mă răsplăteşte <strong>cu</strong> aceeaşi<br />

monedă şi-mi re<strong>cu</strong>noaşte meritele.<br />

Mă văd ieşind la pensie de aici!<br />

Căci aşa e �rea mea - stabilă. Nu mi-a plă<strong>cu</strong>t să<br />

schimb lo<strong>cu</strong>rile de muncă. Eu chiar mă văd<br />

ieşind la pensie din <strong>RPG</strong>. Mai e mult până<br />

atunci, dar pentru mine <strong>RPG</strong>-ul a ajuns un<br />

adevărat “drog”: mă ține în priză şi crează mereu<br />

provocări, mă ambiționează (uneori îmi vine să<br />

plâng când nu mă simt în stare să realizez ceva,<br />

dar mă trezesc repede la realitate, căci funcția<br />

nu-mi permite să cad, mai ales pe plan<br />

emoțional). <strong>RPG</strong>-ul ştie <strong>cu</strong>m să ne țină aproape<br />

şi să ne motiveze. Suntem o echipă: mergem<br />

împreună la munte, organizăm petreceri când<br />

mai împlinim încă un an de activitate…


NOI SUNTEM INIMA <strong>RPG</strong><br />

Alo, bună ziua, dispeceratul <strong>RPG</strong><br />

Parola vă rog...<br />

Mariana - Veterana dispeceratului<br />

Lucrează de 12 ani în cadrul <strong>RPG</strong>.<br />

Încă din prima zi de în�ințare a Dispeceratului<br />

<strong>RPG</strong>, Mariana s-a confruntat <strong>cu</strong> primele<br />

situații de alarmă. Cu timpul a format o<br />

generație de Dispecere, trecând prin toate<br />

etapele dezvoltării acestui Dispecerat. Este cea<br />

mai veche, dar și cea mai “sperioasă” din rândul<br />

lor și pune su�et în tot ce face. Trăiește �ecare<br />

situație ca și când ar � acolo, în teren, împreună<br />

<strong>cu</strong> echipajele noastre. Nu putem decât să-i<br />

mulțumim, atât noi, cât și clienții alături de care<br />

este în �ecare tură.<br />

Mihaela - Lucrează de 12 ani în cadrul <strong>RPG</strong>.<br />

Spiritul ei este al unei tinere de 20 ani, dar<br />

maturitatea este mult peste vârsta din buletin.<br />

Permanent în vervă, dezinvoltă, are un simț al<br />

umorului care o ajută să treacă peste toate<br />

situațiile delicate <strong>cu</strong> care se confruntă, alături de<br />

colegele ei.<br />

Elena - Lucrează de 11 ani în cadrul <strong>RPG</strong>.<br />

“Turcoaica noastră” este cea care are mereu<br />

sânge rece, întâmpinând situațiile <strong>cu</strong> detașarea<br />

profesională necesară. Acesta este poate secretul<br />

care a determinat-o să reziste situațiilor de zi <strong>cu</strong><br />

zi. Elena este totodată și “vedeta” noastră ,<br />

reprezentând compania <strong>RPG</strong> în cadrul unui<br />

reportaj pe website-ul corporate.<br />

Elena jr. - Lucrează de 9 ani în Dispecerat.<br />

La început s-a speriat puțin, în momentul în<br />

care a realizat răspunderea postului, dar s-a<br />

adaptat ușor cerințelor, anterior lucrând în<br />

Departamentul de Se<strong>cu</strong>ritate al unei ambasade.<br />

Este o adevărată luptătoare, <strong>cu</strong> o minte<br />

sclipitoare și o �re pragmatică, dar în același<br />

timp veselă. Cei doi copii ai săi o întreabă<br />

mereu “câți hoți ai mai prins la serviciu”. Elena<br />

încearcă să le explice faptul că nu ea, ci colegii ei<br />

sunt răspunzători de prinderea răufăcătorilor,<br />

dar cei mici continuă s-o întrebe în �ecare zi.<br />

Probabil ca știu ei ceva…<br />

Cristina - Lucrează de 3 ani în Dispecerat.<br />

Cu un <strong>cu</strong>raj ieșit din comun, a înțeles foarte<br />

repede principiile de lucru. Ambițioasă și<br />

hotărâtă, face parte din generația de mâine.<br />

Vocea ei puternică este un plus în muncă, dar nu<br />

este singura ei calitate. Îndrăzneala și <strong>cu</strong>rajul o<br />

caracterizează zi de zi. Cei 3 ani petre<strong>cu</strong>ți în<br />

echipa <strong>RPG</strong> o demonstrează din plin.<br />

“Ne aducem aminte ce ne-a spus șeful în prima<br />

zi în dispecerat : . Și a avut<br />

dreptate. Pentru toată experiența a<strong>cu</strong>mulată,<br />

pentru șansa de a face parte dintr-o echipă<br />

puternică, pentru tot ce am învățat, le<br />

mulțumim la rândul nostru colegilor din <strong>RPG</strong>.<br />

Le mulțumim și clienților care ne-au investit <strong>cu</strong><br />

încredere. Nu-i vom dezamăgi.”<br />

27


Nu risca! Asigură-ți <strong>valorile</strong> <strong>cu</strong> <strong>RPG</strong>.<br />

Apelează la profesionişti!<br />

- Servicii de transport valori<br />

- Armament<br />

- Maşini blindate<br />

- Poliţă de asigurare<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro


<strong>RPG</strong> şi Steaua<br />

George Mihalovici - Director exe<strong>cu</strong>tiv <strong>RPG</strong><br />

<strong>RPG</strong> este Patimă, nu Pasiune.<br />

<strong>RPG</strong> este ca și copilul meu. Am fost acolo când<br />

s-a nas<strong>cu</strong>t, și eu i-am îndrumat la rândul meu<br />

primii pași. Am fă<strong>cu</strong>t de toate și fac de toate în<br />

continuare. Când ai un copil, va rămâne copilul<br />

tău toată viața. O sa am grijă de el toată viața.<br />

Cred că a tre<strong>cu</strong>t un an de când n-am mai<br />

îmbrăcat uniforma. Din funcția de Director<br />

Exe<strong>cu</strong>tiv mă o<strong>cu</strong>p și răspund de tot ce înseamnă<br />

<strong>RPG</strong>. Nici nu s-ar putea altfel. De <strong>RPG</strong> poate<br />

uit puțin doar atunci când joacă Steaua…<br />

Sau poate când mă joc <strong>cu</strong> fetița mea sau <strong>cu</strong><br />

Nero, rotweilerul meu. Soția mea mă știe <strong>cu</strong><br />

puțin timp înainte de angajarea la <strong>RPG</strong> –<br />

ori<strong>cu</strong>m nu o pun la socoteală pentru că și ea face<br />

parte din <strong>RPG</strong>, din mine.<br />

După atâtea nopți petre<strong>cu</strong>te la birou și pe teren,<br />

mă înțelege, mă iartă și mă iubește.<br />

29


3 0<br />

<strong>RPG</strong><br />

Arad<br />

<strong>RPG</strong><br />

Timişoara<br />

<strong>RPG</strong><br />

Oradea<br />

<strong>RPG</strong> în teritoriu<br />

<strong>RPG</strong><br />

Hunedoara<br />

<strong>RPG</strong><br />

Alba- Iulia<br />

<strong>RPG</strong><br />

Craiova<br />

Prin domeniul de activitate speci�c, <strong>RPG</strong> poate prelua orice tip de solicitare<br />

(pază obiective, instalare sisteme de se<strong>cu</strong>ritate, monitorizare-intervenții,<br />

dispecerizare, transport valori, etc.) în următoarele oraşe:<br />

<strong>RPG</strong><br />

Sibiu<br />

<strong>RPG</strong><br />

Piteşti


<strong>RPG</strong><br />

Braşov<br />

BUCURESTI<br />

PLOIESTI<br />

BRASOV<br />

SIBIU<br />

<strong>RPG</strong><br />

Ploieşti<br />

<strong>RPG</strong><br />

Piteşti<br />

<strong>RPG</strong><br />

Brăila<br />

<strong>RPG</strong><br />

Buzău<br />

<strong>RPG</strong><br />

Slobozia<br />

BUZAU<br />

PITESTI<br />

MIOVENI<br />

GALATI<br />

<strong>RPG</strong><br />

Bacău<br />

ALBA IULIA<br />

HUNEDOARA<br />

CRAIOVA<br />

GALATI<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro<br />

<strong>RPG</strong><br />

Constanţa<br />

BACAU<br />

TIMISOARA<br />

ORADEA<br />

ARAD<br />

SLOBOZIA<br />

CONSTANTA<br />

3 1


Pază: ambasade, resedinţe, sedii de firmă, centre comerciale, evenimente, manifestări.<br />

3 2<br />

Antrenaţi să-ţi protejăm<br />

afacerea<br />

021.9534 www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro


Căsătorie din dragoste<br />

Dan Cristu – Director Pază și Misiuni Speciale<br />

Practic meseria asta de aproape 17 ani, mai exact<br />

din decembie 1992. Am început ca Agent Pază,<br />

a<strong>cu</strong>m sunt Director Pază și Misiuni Speciale în<br />

<strong>RPG</strong> Se<strong>cu</strong>rity.<br />

C<br />

olegii m-au îndemnat să-mi continui<br />

povestea punând accentul pe importanța<br />

momentului actual, când nu mai sunt un simplu<br />

exe<strong>cu</strong>tant, sunt altceva net superior, un şef, un<br />

formator. Amuzat, mi-a venit în minte o lege a<br />

lui Murphy : „cel care nu poate să facă îi învață<br />

pe alții”. Dar este şi asta o provocare…<br />

Ei conduc 500 de oameni<br />

PROVOCAREA<br />

Într-adevăr, provocarea pentru mine a început<br />

atunci când am primit propunerea de a o<strong>cu</strong>pa<br />

postul de Director al Compartimentului Pază<br />

din <strong>RPG</strong>. Până la acea dată eram „pompierul de<br />

serviciu”, adică rezolvam toate situațiile delicate<br />

din Compartiment. Cineva „de sus” mi-a văzut<br />

potențialul şi mi-a fă<strong>cu</strong>t propunerea.<br />

O provocare, pentru ca s-a dovedit necesar<br />

să-mi schimb modul de abordare a situațiilor :<br />

dacă înainte eram un „samurai”, gândind doar<br />

pentru mine şi persoana protejată, acceptând<br />

această provocare mi s-a lărgit considerabil<br />

perspectiva. A<strong>cu</strong>m gândesc pentru toți oamenii<br />

mei : condițiile în care lucrează, atribuțiile pe<br />

care le au de îndeplinit, modul <strong>cu</strong>m contextul<br />

general le in�uențează activitatea etc.<br />

Din punct de vedere profesional, este un punct<br />

<strong>cu</strong>lminant al carierei mele ; după 17 ani de<br />

experiență, trecerea la un alt nivel este absolut<br />

�rească : a<strong>cu</strong>m analizez situațiile în mod global,<br />

încercând să văd „the big picture”, ținând cont<br />

în acelaşi timp de termene şi obiective. Asta am<br />

înțeles lucrând la <strong>RPG</strong> – că în �ecare zi înveți<br />

ceva nou şi niciodată nu te plictiseşti.<br />

3 3


Căsătorie din dragoste<br />

“Din punct de vedere profesional, este un punct <strong>cu</strong>lminant al carierei mele;<br />

după 17 ani de experienţă, trecerea la un alt nivel este absolut firească”<br />

Dan Cristu are 500 de oameni în subordine, pe<br />

o întindere națională acoperind 20 de județe.<br />

Paza formează baza <strong>RPG</strong>. Pe această structură<br />

s-a clădit totul.<br />

Dan Cristu a părăsit Institutul de Fizică<br />

Atomică (I.F.A.) în 1992 şi a început un drum<br />

greu, uneori chiar foarte greu, în această<br />

meserie. Între ce îşi imaginase şi ceea ce a ajuns<br />

a<strong>cu</strong>m este o discrepanță uriaşă. Aceasta a fost<br />

depăşită <strong>cu</strong> mult talent, foarte multă muncă şi<br />

numeroase <strong>cu</strong>rsuri, cărți de specialitate,<br />

instruire continuă şi antrenament.<br />

3 4<br />

România are un speci�c aparte : „Se<strong>cu</strong>rity” –<br />

termenul care se foloseşte tot mai des pentru a<br />

desemna Paza şi Protecția – are o acoperire din<br />

ce în ce mai mare şi mai diversi�cată.<br />

Tocmai pentru a permite �rmei să facă față<br />

exigențelor crescânde ale pieței, aici în <strong>RPG</strong>,<br />

rolul lui Dan Cristu este de a implementa<br />

tehnici de lucru occidentale. A implementa nu<br />

înseamnă pur şi simplu a transcrie şi a pune în<br />

pagină, ci a îi învăța pe oamenii din subordine să<br />

acționeze ca nişte adevărați profesionişti.


Puterea de a forma oameni<br />

Emilian Pet<strong>cu</strong> - Șeful Intervențiilor <strong>RPG</strong><br />

E<br />

xact așa a fost! Întâi eu am fost “creat” ca<br />

personaj în <strong>RPG</strong>, iar apoi am creat<br />

Compartimentul Monitorizare-Intervenții.<br />

În 1999 am fost unul dintre membrii acestui<br />

Compartiment (nou creat<br />

la acea dată). Lucrasem<br />

înainte într-o �rma de<br />

se<strong>cu</strong>ritate, dar nu era nici<br />

pe departe ceea ce-mi<br />

doream. Poate atunci nu<br />

era momentul De aceea<br />

cred că eu am fost cel creat<br />

în <strong>RPG</strong>, pentru că aici a<br />

fost cineva care a crezut în<br />

mine și care a vazut în<br />

mine un posibil lider, un<br />

om <strong>cu</strong> potențial. Prima<br />

dată când mi s-a propus<br />

acest post, am fost luat<br />

prin surprindere, dar am considerat situația ca o<br />

provocare pe care o așteptam, căci mă săturasem<br />

să nu vad nicăieri “luminița de la capătul<br />

tunelului”. Așa am început să construiesc, să<br />

formez și să �u format la rândul meu. Am avut<br />

parte de tot sprijinul de care aveam nevoie. Nu<br />

pot să mă plâng, întrucât mi s-a dat toată<br />

atenția. Compartimentul însuși avea nevoie de<br />

toată atenția. S-a dovedit a � o provocare<br />

extraordinară pentru întreaga �rmă.<br />

Am văzut aproape tot.<br />

Spargeri, jafuri, victime...<br />

În 2000 am tre<strong>cu</strong>t prin toate fazele dezvoltării<br />

acestei activități, pe vremea când oamenii nu<br />

Puterea de a forma oameni<br />

prea știau ce înseamnă activitatea de<br />

monitorizare-intervenții. Din cauza acestei<br />

denumiri – monitorizare – oamenii credeau că<br />

vor � supravegheați, ceea ce intr-un fel ne-a<br />

dăunat, întrucât lumea era<br />

sătula să �e“monitorizata”,<br />

gândindu-se la vremurile<br />

ante-decembriste.Teama<br />

a rămas, iar acest termen<br />

nu făcea decât să păstreze<br />

confuzia de semni�cații.<br />

Treptat, confuzia s-a<br />

dispersat și rezultatele nu<br />

au întârziat să apară –<br />

clienții au început să vină<br />

spre noi, pe fondul unui<br />

efort continuu al <strong>RPG</strong> de<br />

pregătire asiduă și<br />

dezvoltare. Am fost în<br />

mijlo<strong>cu</strong>l acestei dezvoltări și am fost prezent la<br />

toate eforturile <strong>RPG</strong> de impunere a unei<br />

activități noi în România. Se<strong>cu</strong>ritatea de la<br />

distanță a început să �e apreciată de clienții din<br />

piață, costurile �ind mult mai reduse<br />

comparativ <strong>cu</strong> cele de pază umană, practicată pe<br />

scară largă încă din anii ‘90. Am predat Poliției<br />

sute de spărgători, prinși în �agrant de către<br />

echipajele noastre. Am prevenit peste 1500 de<br />

spargeri de-a lungul activității mele in <strong>RPG</strong>,<br />

ajungând la obiectivele noastre înainte de<br />

�nalizarea unei activități infracționale. Am<br />

ținut <strong>cu</strong>rsuri de pregătire pentru sute de oameni,<br />

am avut peste 1000 de interviuri, am fă<strong>cu</strong>t de<br />

toate și nu mă opresc din învățat pentru că, aici,<br />

în Compartiment, înveți<br />

3 5


Puterea de a forma oameni<br />

în �ecare zi - este un proces continuu de<br />

pregătire; �ecare zi reprezintă o altă poveste.<br />

Am ajuns să ne specializăm, și încercăm să dăm<br />

valoare acestei noi activități: avem echipaje<br />

dotate <strong>cu</strong> sisteme de urmărire prin GPS, știm în<br />

permanență unde se a�ă acestea și care sunt<br />

direcțiile spre care echipajele sunt dirijate sau<br />

alarmate de către Dispecerat. În �ecare zi - este<br />

un proces continuu de pregătire; �ecare zi<br />

reprezintă o altă poveste. Am ajuns să ne<br />

specializăm, și încercăm să dăm valoare acestei<br />

noi activități: avem echipaje dotate <strong>cu</strong> sisteme<br />

3 6<br />

de urmărire prin GPS, știm în permanență unde<br />

se a�ă acestea și care sunt direcțiile spre care<br />

echipajele sunt dirijate sau alarmate de către<br />

Dispecerat.<br />

Am ţinut <strong>cu</strong>rsuri de pregătire<br />

pentru sute de oameni, am avut<br />

peste 1000 de interviuri, am<br />

fă<strong>cu</strong>t de toate şi nu mă opresc<br />

din învăţat<br />

Emilian Pet<strong>cu</strong> - Șeful Intervențiilor <strong>RPG</strong>


Pregătiţi pentru orice!<br />

021.9534<br />

www.rpgse<strong>cu</strong>rity.ro


021.9534<br />

NOI NE FORMĂM OAMENII. . . DE MICI !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!