Himmelsk Musik på Söders höjder (PDF - Information och ...

himmelochjord.nu

Himmelsk Musik på Söders höjder (PDF - Information och ...

att fira jul är en svår konst

Vi önskar uppriktigt varandra och oss själva en god jul. Men vi stökar och

städar, köper och äter, och när juldagen är över, sitter vi där med tunnare plånböcker

och kanske vidare midjor och säger dåsigt: »Skönt att det hela är över.«

Hur ska julen i verklig mening bli god och glad? Kanske genom att vi övar

oss i att ta fram vårt barnasinne. Kanske inte så dumt inför Jesusbarnets högtid.

Bli som ett barn. Det betyder glad förväntan. Bli som ett barn. Det betyder

upptäckariver.

Bli som ett barn. Det betyder vilja att ta emot. Att ta emot – utan att ge

– det är en konst. En som visat mig den konsten är Nalle Puh. Han som i

livets alla skiften sjunger så lustiga visor. En gång tillfrågas han var han får alla

sina glada sånger ifrån. Han svarar att det inte är han själv, som hittar sångerna

– utan det är sångerna som hittar honom. Det gäller bara att gå dit där

sångerna hittar en. Det är inte du och jag som behöver uppfinna glädjen, men

vi kan gå dit där den finns. Många hittar den i våra kyrkor nu i Advent och jul.

Kom du också till rummen där sångerna finns.

HAnS ULfvEbRAnD

kyrkoherde i Sofia och kontraktSproSt i SödermalmS kontrakt

gudstjänster första advent, söndag 27/11

09.30 familjegudstjänst, Olle Ideström, präst. Gunnel Nilsson, körledare.

Plats: Katarina kyrka.

11.00 Högmässa, Anna-Lena Björk, Jonas Persson, präster, Högalids motettkör,

Högalids hornblåsaer, Nils Larsson, organist, Göte Widlund, dirigent.

Kyrkkaffe. Plats: Högalidskyrkan.

11.00 Högmässa, Olle Carlsson, präst. Sångare ur Katarinakörerna,

Hans Vainikainen, dirigent. Lars Andersson, orgel. Brunch efter mässan i

församlingssalen, Högbergsgatan 15 A. Soppa med bröd och lägg samt

kaffe och kaka, 50:– Plats: Katarina kyrka.

11.00 adventshögmässa. Gunnar Olofsgård, Maria Jacobs, Elisabeth Jonsson,

Veronica Hammar, präster. Kammarkören, Mats Nilsson, dirigent.

Brassensemble. Ralph Gustafsson, orgel. Kaffe och basar till förmån för UKV

i församlingssalarna, Ragvaldsg 10, efter högmässan.

Plats: s:ta maria magdalena kyrka.

11.00 Högtidsgudstjänst, Hans Ulfvebrand, Anette Westergren Järnkrantz,

Rubinen, Kristallen, Flickkören, Jubilate och vuxenkörer. Barnens hörna,

kyrkkaffe. Plats: sofia kyrka.

18.00 allhelgonamässa. Plats: allhelgonakyrkan.

Biljettinformation

Högalid – gratisbiljetter till advents- och luciakonserterna

Våra konserter första advent och lucia är gratis – men vi hoppas generösa

bidrag i kollekten, som går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Eventuellt överblivna adventskonsertbiljetter delas ut i samband med konserterna.

Luciakonsertbiljetter kan hämtas sön 4/12 kl 12–16 i Högalidskyrkan,

samt mån 5/12 kl 16–19 församlingsexpeditionen. Max 4 bilj/pers.

Katarina – information om biljettförsäljning

Katarina församling säljer biljetter till sina konserter via www.ticnet.se,

0771-70 70 70 eller i Katarina kyrka, öppet tis–sön 11–17.

maria magdalena – information om biljettförsäljning

Biljetter säljes fr o m måndagen innan konsert i S:ta Maria Magdalena kyrka

kl 11–17 alla dagar om inget annat anges.

sofia – information om biljettförsäljning

Biljetter säljs i Aulos musikaffär, Folkungagatan 67 samt Sofias församlingsexpedition,

Bondegatan 66.

Högalids församling

Box 9048, 102 71 stockholm

Besöksadress: Högalids kyrkväg 11,

T-Hornstull

Tel 08-616 88 00, fax 08-616 88 80

www.hogalid.se

www.facebook.com/hogalidsforsamling

maria magdalena församling

Box 15010, 104 65 stockholm

Besöksadress: s:t Paulsgatan 10

Tel 08-462 29 40

fax 08-462 29 51

www.mariamagdalena.se

www.facebook.com/mariamagdalenaforsamling

Foto: Joanna Holmgren

Vinjetter: Tove Hennix

Illustrationer: Susanne Engman/IKON

PÅ SÖDERMALM

Foto: Magnus Aronson/IKoN

Nu tändas

tusen juleljus

Ge en julgåva!

mer om vad som händer i söderförsamlingarna:

www.himmelochjord.nu. appstore: HoJ.

SMS:a ”Hopp” till 72950

och bidra med 50 kr

KaTarina församling

Box 4015, 102 61 stockholm

Besöksadress: Högbergsgatan 15

Tel 08-743 68 00

fax 08-643 96 25

www.svenskakyrkan.se/katarina

www.facebook.com/katarinaforsamling

sofia församling

Box 11037, 100 61 stockholm

Besöksadress: Bondegatan 66, 1 tr

Tel 08-555 913 00

fax 08-555 913 01

www.svenskakyrkan.se/sofia

www.facebook.com/sofiaforsamling

Redaktör: Kikki Hatt

Form/produktion: Formalix

Tryck: Alloffset AB

Himmelsk

musik


Söders

höjder

konserter i advent och jul 2011

i svenska kyrkan södermalm


lördag 26 november

15.00 sjung in advent! Katarinakörernas traditionella adventskonsert.

Plats: Katarina kyrka. Entré 80–150:–

18.00 sjung in advent! Katarinakörernas traditionella adventskonsert.

Plats: Katarina kyrka. Entré 80–150:–

första advent, söndag 27 november

14.00 adventskonsert med traditionella och nya favoriter samt

allsång. Katarina Vokalensemble, solister, Gregory Lloyd,

dirigent. Plats: allhelgonakyrkan. Entré 100:– 2 betalar för 1!

14.00 sjukhuskyrkans adventskonsert, Högalids motettkör.

Plats: södersjukhusets entréhall.

15.00 sjung in advent! Katarinakörernas traditionella

adventskonsert. Plats: Katarina kyrka. Entré 80–150:–

16.00 Vi sjunger in advent, Högalids barnkör, Högalids diskantkör,

Högalids kammarkör, Stockholms saxofonkvartett, Nils Larsson, orgel,

Ewa Lena Kansbod, dirigent. Plats: Högalidskyrkan. Utdelning av

gratisbiljetter. Konsertlängd ca 40 minuter.

16.00 adventskonsert, Maria Magdalenas barnkörer, Youth Alive, Maria

Magdalena Gospel, solist, Ted Hector piano. Plats: s:ta maria magdalena

kyrka. Fri entre! Kollekt till Projektet Maria Panabaj.

18.00 Vi sjunger in advent, Högalids barnkör, Högalids diskantkör,

Högalids kammarkör, Stockholms saxofonkvartett, Nils Larsson, orgel,

Ewa Lena Kansbod, dirigent. Plats: Högalidskyrkan. Utdelning av

gratisbiljetter. Konsertlängd ca 60 minuter.

18.00 sjung in advent! Katarinakörernas traditionella adventskonsert.

Plats: Katarina kyrka. Entré 80–150:–

18.00 otto olsson-konsert. Te Deum, Latinska hymner, Advent m m framförs

av församlingen körer, Sofia kammarorkester, Henrik Arlestrand, orgel,

Arne Johansson, dirigent. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

Torsdag 1 december

18.00 eldsken – Jazz, pop och visa, Mattias Windemo, gitarr och Frida

Augustsson, sång. Plats: s:t ansgarskapellet, Högalidskyrkan. Fri entré.

lördag 3 december

15.00 Julkonsert med KfUm-kören. Plats: s:ta maria magdalena kyrka.

Entré.

15.00 adventskonsert. Kören Chorus Nouveau sjunger under ledning

av Magnus Erikson. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

18.00 Konsert med Ulrica murray. Plats: allhelgonakyrkan. Entré.

18.00 Julkonsert med KfUm-kören. Plats: s:ta maria magdalena kyrka. Entré.

andra advent, söndag 4 december

15.00 orgelkonsert med lars andersson.

Musik av Bach, Franck, Reger, samt improvisation.

Plats: Katarina kyrka. Fri entré.

18.00 adventskonsert. Sofia vokalensemble sjunger under

ledning av Bengt Ollén. Plats: sofia kyrka. Entré.

måndag 5 december

19.00 4 x stenhammar, del 4. Stråkkvartett nr 2. Sonat för violin och piano, m m.

Anne Sofie von Otter, mezzosopran. Karl-Magnus Fredriksson, baryton.

Bengt Forsberg, piano. Stenhammarkvartetten.

Plats: allhelgonakyrkan. Entré 150:–. KVAH-medlem 120:– Stud 50:–

Tisdag 6 december

19.00 Julkonsert med sångelever från Kulturama.

Plats: sjöstadskapellet. Fri entré.

fredag 9 december

19.30 i statens blommiga nattlinne. Dikter av kvinnliga fångar reciteras av

Barbro Printz och Birgitta Johnsson. Musik av Kajsa Grytt och Sibille Attar.

Medverkar gör även Lo Kauppi. Plats: allhelgonakyrkan. Entré 100:–

lördag 10 december

15.00 adventsmusik orgel, Arne Johansson. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

Tredje advent, söndag 11 december

16.00 Händel messias del i och Hallelujakören, Högalids

motettkör, Högalids kammarorkester, Marie Alexis,

sopran, Mikael Bellini, countertenor, Mikael Stenbaek,

tenor, Patrik Sandin, bas, Göte Widlund, dirigent.

Plats: Högalidskyrkan. Fri entré.

lucia, tisdag 13 december

18.00 luciakonsert, Högalids projektkör, Högalids kyrkokör,

Högalids Chorus, sångsolister, Nils Larsson, orgel,

instrumentalister. Anna-Lena Engström, dirigent. Plats: Högalidskyrkan.

Utdelning av gratisbiljetter. Konsertlängd ca 40 minuter.

18.00 luciakonsert med traditionellt luciatåg, Gunnel Nilsson, körledare.

Plats: Katarina kyrka. Entré 80:–

19.00 Jul- och luciaspel framförs av församlingens barn och ungdomar.

Plats: sofia kyrka. Fri entré.

19.30 luciakonsert med traditionellt luciatåg, Gunnel Nilsson, körledare.

Plats: Katarina kyrka. Entré 80:–

20.00 luciakonsert, Högalids projektkör, Högalids kyrkokör, Högalids Chorus,

sångsolister, Nils Larsson, orgel, instrumentalister. Anna-Lena Engström,

dirigent. Plats: Högalidskyrkan. Utdelning av gratisbiljetter.

Konsertlängd ca 60 minuter.

lördag 17 december

15.00 Vi sjunger in julen. Alla församlingens körer och musiker.

Plats: sofia kyrka. Entré 100:–

16.00 Julkonsert, Barn sjunger in julen med Högalids projektkör, Högalids Chorus,

katolska barnkören, Kista, Svenska järnvägars musikkår, Anna-Lena Engström

och Michael Lagerström, dirigenter. Plats: Högalidskyrkan. Fri entré.

16.00 nine lessons and Carols, Sjung in julen engelska och svenska!

O Come all ye faithful; Hark the Herald Angels sing; Gabriel’s message m fl.

Katarina Vokalensemble, Lars Andersson, orgel, Gregory Lloyd, dirigent.

Plats: Katarina kyrka. Fri entré.

18.00 Vi sjunger in julen. Alla församlingens körer och musiker. Plats: sofia kyrka.

Entré 100:–

fjärde advent, söndag 18 december

15.00 Vi sjunger in julen. Alla församlingens körer och

musiker. Plats: sofia kyrka. Entré 100:–

16.00 gosskörens julkonsert, L-E Nilsson, dirigent.

Plats: Katarina kyrka. Entré 100:–

16.00 Julkonsert, Maria Magdalena Kammarkör. Jakob

Högström, baryton. Kungl. Musikhögskolans stora brass.

Mathias Kjellgren, orgel, Mats Nilsson och Michael Lind, dirigenter.

Plats: s:ta maria magdalena kyrka. Entré 150:–

18.00 Julkonsert, Högalids kyrkokör, Högalids projektkör Högalids Chorus,

gästande körer, Svenska järnvägars musikkår, Michael Lagerström, dirigent.

Plats: Högalidskyrkan. Entré 100:–

18.00 Vi sjunger in julen. Alla församlingens körer och musiker.

Plats: sofia kyrka. Entré 100:–

måndag 19 december

19.00 Julallsång, kom och sjung in julen med den nyttiga och roliga allsången!

Katarina vokalensemble, Mette af Klint, sopran, Fredik af Klint, tenor,

Gregory Lloyd, dirigent/ackompanjemang. Plats: allhelgonakyrkan. Fri entré.

Tisdag 20 december

18.00 Julmusik. Kungliga Musikhögskolans Sångarensemble. Dirigentstudenter

från KMH. Plats: s:ta maria magdalena kyrka. Fri entré.

19.00 Julkonsert med Helga gospel. Plats: allhelgonakyrkan.

onsdag 21 december

19.00 skymning över Vita bergen – en liten konsert i juletid

Romeo Stodart, Jörgen Kjellgren, Sidechild och Af Scherp.

Plats: sofia kyrka. Entré. Förköp Il Café, Södermannagatan.

Torsdag 22 december

19.00 novas Julkonsert, Kammarkören Katarina Novas traditionella julkonsert.

Lars Andersson, dirigent. Anna Larsdotter Persson, sopran.

Plats: Katarina kyrka. Entré 100:–

Julafton, lördag 24 december

16.30 Julmusik orgel, Mathias Kjellgren. Plats: s:ta maria magdalena kyrka.

Fri entré.

17.00 öhrwalls gaudete, Julbön med ensemble ur Kammarkören, Maria Jacobs,

präst. Mats Nilsson, dirigent, Plats: s:ta maria magdalena kyrka. Fri entré

Juldagen, söndag 25 december

15.00 Juloratoriet del i–iii, Julberättelsen enligt J S Bach, Katarinakörerna,

Barockorkester, solister, Hans Vainikainen, dirigent. Plats: Katarina kyrka.

Entré: 80–150:–

annandag jul, måndag 26 december

15.00 Julmusik orgel, Högalids vokalensemble, Nils Larsson, orgel.

Plats: Högalidskyrkan. Ewa Lena Kansbod, dirigent. Fri entré.

15.00 Julens sånger och psalmer, solister, ungdomskör, Arne Johansson, orgel.

Plats: sofia kyrka. Fri entré.

nyårsafton, lördag 31 december

15.00 Juloratoriet del iV–Vi, Julberättelsen enligt J S Bach, Katarinakörerna,

Barockorkester, solister, Hans Vainikainen, dirigent. Plats: Katarina kyrka.

Entré: 80–150:–

17.00 stjärnenatt, nyårsbön med vacker musik inför tolvslaget. Eva Maria Hux,

cello, Metta af Klint, sopran, Gregory Lloyd, ackompanjemang. Erik Holmberg.

Plats: allhelgonakyrkan. Fri entré.

22.00 orgelfyrverkeri inför tolvslaget, Dvorak ur »Den nya världen»,

Elgar: Pomp and circumstance, Sibelius: Finlandia m.fl. samt musik från

filmvärlden. Gregory Lloyd, orgel. Plats: Katarina kyrka. Fri entré.

nyårsdagen, söndag 1 januari

15.00 musik med diipak och band. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

Trettondedag jul, fredag 6 januari

18.00 Julkonsert med maria magdalena gospel. Körens egna solister,

Daniel Stenbaek, piano, Magnus Ahlgren bas.

Plats: s:ta maria magdalena kyrka. Fri entré.

18.00 Julkonsert. Sofia kyrkokör och Sofia kammarorkester, Arne Johansson,

dirigent. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

lördag 7 januari

15.00 Julmusik orgel, Henrik Arlestrand. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

söndag 8 januari

16.00 Herdarnas musik, samt julkantat. Operasångerskorna Margareta Hallin,

Elisabeth Wärnfeldt och Anna Lena Engström, Göran Blomberg, orgel och

cembalo. Plats: Högalidskyrkan. Fri entré.

18.00 duon Vox silentii, finland – Johanna Korhonen och Hilkka-Liisa Vuori –

sjunger gregoriansk musik. Plats: sofia kyrka. Fri entré.

gudstjänster under advents- och jultiden

Alla gudstjänster och andakter finns respektive församlings hemsida.

More magazines by this user
Similar magazines