Nr 2 - Adapt Media

adaptmedia.se

Nr 2 - Adapt Media

BYGGDAGS

Det är härligt med vår!

Råd och tips för

HUSET UTE

Nr 2 - 2009

NYHET!

Fler vårerbjudanden från E.W. Paulsson Bygg- och Trävaror!


MÅLARTIPS!

När du ska montera ny träpanel på huset – måla så mycket

som möjligt före monteringen. Såga till brädorna, stryk allt

ändträ med grundolja. När den torkat målar du Utegrund

på brädornas alla sidor. Måla en gång med färdigfärgen,

utom på baksidorna. Nu kan du spika upp panelen. Måla

över alla spikskallar. Sist gör du en helmålning till av ytan.

För bästa resultat och hållbarhet

- välj Nordica Eko Husfärg!

2 Byggdags | HUSET UTE 2009

WOODEX TRÄOLJA AQUA

Lättstruken olja för tryckimpregnerat

trä. Utan lacknafta. Mjölkaktigt utseende

när du målar, visar tydligt om du målar för

tjockt eller för tunt. Helt färglös när den

torkat.

149:-/ 2,7 liter

MÅLARTIPS!

Har din golvtrall blivit grå och tråkig, tvätta med tralltvätt

innan du oljar, så blir resultatet ljusare och snyggare. Hyvlade

ytor, t.ex. utemöbler av teak, slipas ned till friskt trä

med fi nt sandpapper. Torka av allt slipdamm. När oljar på

nytt – lägg på fl ödigt, låt oljan dra in i träet, men torka av

överfl ödig olja efter en halvtimme. Tyg eller papper med

oljerester kan självantända – bränn upp dem eller lägg

dem i soppåse med vatten i.

TRANEMO RÖDFÄRG

Klassiker med den ”rätta” röda färgen.

Nytt grovsågat virke målas 2 gånger 1:a stryk med 10 % förtunnad

färg. Ytor som tidigare varit rödfärgsmålade, tvättas rena, får torka

och strykes en gång.

199:-/ 10 liter

NORDICA EKO HUSFÄRG

Elastisk, snabbtorkande färg för trähusfasader.

Håller kulör och glans i många år. Ytan gör det

svårare för smuts och alger att få fäste. Utan lacknafta.

Kan också strykas på rengjorda, matta ytor

där det fi nns oljefärg.

1 295:-/ 9 liter, vit


MÅLARTIPS!

KIRJO

ROSTSKYDDSFÄRG

Halvblank lackfärg som är grund-

och färdigfärg i samma burk. För

alla järnkonstruktioner ute, ståldörrar,

maskiner, plåttak. Fäster också

på rengjord vädersliten galv.

139:-

/ 0,9 liter, svart

FÖNSTERFÄRG

Lättstruken oljefärg speciellt

för alla hyvlade trädetaljer

utomhus.

113:-

/ 0,9 liter, vit

Nyputsade ytor skall helst torka ut 6-8 veckor

så de är helt torra före målning. Tidigare målad

fasad i bra kondition, kan målas med Siloksan

oavsett färgtyp (ej kalkfärg). På omålad puts

ökas impregneringen om man tillsätter Siloksan

Gel i första strykningen. Finns det kalkfärg skall

ytan borstas ned helt och därefter målas med

ett Silikatfärg-system i 3 steg.

Undvik tvättmedel på smutsiga, omålade ytor

- använd hellre ånga eller hetvatten.

MÅLARTIPS!

Glansigare lack- och oljefärger kan få ett

matt resultat om de utsätts för regn eller

dagg under torktiden. Viktigt vid målning

av plåttak, utemöbler men även fasader.

Måla heller inte i direkt sol – det ger blåsbildning

i färgen.

Planera arbetet och kolla vädret innan du

börjar.

SILOKSAN FASADFÄRG

Lättmålad färg för puts- och betong-ytor ute eller

inne. Släpper ut fukt från underlaget men håller regnet

ute. Kan användas på alla tidigare målade ytor som inte

smular eller kritar. Ej på kalkfärg. Kan övermålas efter några

timmar. Etsar inte på glas eller metall.

1 295:-/ 9 liter, vit

HUSET UTE 2009 | Byggdags 3


6

TEGELRÖD 0200 24

SE TILL ATT HA BRA

TAK ÖVER HUVUDET...

Det naturliga valet

Prisex.

Ytbehandlad Palema, tegelröd

Vid 375 mm läktavstånd.

Frakt och pall tillkommer.

55:-/kvm

4 Byggdags | HUSET UTE 2009

Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt

utseende som passar de fl esta tak. Den tvåkupiga

takpannan är den mest sålda pannan i Sverige

sedan 60-talet. Bender Palema är det mest lättlagda

taket för dig!

BENDER PALEMA

BENDER PALEMA

YTBEHANDLAD

BENDER PALEMA YTBEHANDLAD

Benders ytbehandlade takpanna är i grunden en helt

genomfärgad takpanna med Benderit ytbehandling för att

FÄRG

FORM

ytterligare framhäva Benders ytbehandlade färgen takpanna är på i grunden taket. en helt genomfärgad Ytbehandlingen tak- Bender Palema är är en tvåkupig takpanna m

FÄRG

panna med Benderit ytbehandling för FORM att ytterligare framhäva färgen passar alla tak.

Benders speciellt ytbehandlade framtagen takpanna är på i grunden taket. en Ytbehandlingen helt för genomfärgad att är tak- appliceras speciellt Bender framtagen Palema för är på en att tvåkupig betongpannor appliceras takpanna på med klassiskt Den utseende och tvåkupiga som takpannan är den mest

panna med Benderit ytbehandling

betongtakpannor

för att ytterligare framhäva

och har

färgen

en mycket

passar

lång

alla

livslängd.

tak.

60-talet. Benders Palema är det mest lättl

på har taket. Ytbehandlingen mycket är speciellt lång framtagen livslängd. för att appliceras på Benderit Den tvåkupiga takpannan är en är den egenutvecklad

mest sålda pannan i Sverige sedan

Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer

betongtakpannor och har en mycket lång livslängd.

60-talet. Benders Palema är det mest lättlagda taket för dig!

och högsta kvalité. Alla produkter ytbehandlas 2 gånger.

Benderit producerad är en egenutvecklad och producerad färg färg vilket vilket säkerställer säkerställer högsta kvalité. Alla

högsta kvalité. Alla produkter ytbehandlas 2 gånger.

produkter ytbehandlas två gånger.

BENDER PALEMA OBEHANDLAD

Svart 0200 20 Brun 0200 22 Grön 0200 23 Teg

Svart 0200 20 Brun 0200 22 Grön 0200 23 Tegelröd 0200 24

Gul 0200 25 Röd 0200 26 Grå 0200 27 Fla

Gul 0200 25 Röd 0200 26 Grå 0200 27 Flash Tegelröd/brun 0200 29

Blå 0200 30 Blå Vinröd 0200 30 0200 31 Ljusgrå Vinröd 0200 0200 37 31 Flash Grön/svart Ljusgrå 0200 0200 43 37 Fla

För bästa resultat vid läggning

av flash takpannor - plocka från

olika buntar och pallar.


av

ol


nga fördelar.

tisk livslängd.

aftig mot

d allt större

BENDER

PALEMA

CANDOR

FORM

Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som

passar de flesta tak.

Den tvåkupiga takpannan är den mest sålda pannan i Sverige sedan

60-talet. Och Bender Palema är det mest lättlagda taket för dig!

BENDER PALEMA CANDOR

FÄRG

FORM

Bender Candor är en högblank ytbehandling vilket ger många fördelar. Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som

Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk livslängd. passar de flesta tak.

Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot Den tvåkupiga takpannan är den mest sålda pannan i Sverige sedan

FÄRG alg- och mosspåväxt. En beprövad produkt sedan 15 år med allt större FORM 60-talet. Och Bender Palema är det mest lättlagda taket för dig!

Bender efterfrågan! Candor är en högblank ytbehandling vilket ger många fördelar. Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som

Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk livslängd. passar de flesta tak.

Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot Den tvåkupiga takpannan är den mest sålda pannan i Sverige sedan

Olivgrön 0200 83 Terracottaröd 0200 86

alg- och mosspåväxt. En beprövad produkt sedan 15 år med allt större

efterfrågan!

60-talet. Och Bender Palema är det mest lättlagda taket för dig!

WakeupTak1.pdf 09-04-03 13.45.09

Svart 0200 80 Kastanjebrun 0200 82 Olivgrön 0200 83 Terracottaröd 0200 86

Bender Candor är en högblank ytbehandling vilket ger

många fördelar. Candor är mer slitstark och får tack

vare detta en längre estetisk livslängd. Den har hårdare

yta och därmed mer motståndskraft mot alg- och

mosspåväxt. En beprövad produkt sedan 15 år med allt

större efterfrågan.

Svart 0200 80 Kastanjebrun 0200 82 Olivgrön 0200 83 Terracottaröd 0200 86

Wake Up!

11

Före

Dags för renovering. ROT–avdraget gäller

för byte av tak. Spar 15 000 - 25 000:utan

att lyfta ett finger.

Dags för renovering. ROT–avdraget gäller för byte

av tak. Spar 15 000 - 25 000:- utan att lyfta ett

finger. Reglerna för ROT-avdraget kan du läsa om

på bl.a www.skatteverket.se.

Dessutom får du:

Värdeökning. Säker investering som ökar

värdet på ditt hus, oftast mer än kostnaden för

takbytet. Fråga din mäklare eller bank!

Trygghet. Tätt tak säkrar huset mot skador

från vind, vatten, snö och sol

Utseendemässigt lyft, taket är

fasaden

ROT-avdraget gäller, vilket innebär att du kan spara

många tusenlappar om du anlitar hantverkare med Fskattsedel

som gör jobbet. Men det gäller att passa på.

Ingen vet hur länge avdragsmöjligheten kommer gälla.

Lika plötsligt som avdraget infördes den 8:e december

2008, kan det försvinna. Passa därför på att planera och

boka hantverkare i tid om du vill ha jobbet gjort inom

den närmsta framtiden. Reglerna för ROT-avdraget kan

du läsa om på bl.a www.regeringen.se.

10

TERRACOTTARÖD 0200 86

TID FÖR TAKBYTE?!

WakeupTak2.pdf 09-04-03 13.54.25

11

Make Up!

11

Exempel på beräkningar

Vi bad en professionell takläggare,

Tomas Johansson som driver

TJ Takservice och har 25 års

erfarenhet av branchen hjälpa oss

med några typexempel på takrenoveringar.

Dessa beräkningar

kan du använda som fingervisning

för vad du kommer spara på ROTavdraget.

Efter

Typhus 1

Ett vanligt 50-60-talshus med ca. 100 kvadratmeter tak utan vinkel.

Om 30 000:- i materialkostnad totalt och 30 000:- i arbetskostnad.

Då spar du 15 000:- med ROT-avdraget!

HUSET UTE 2009 | Byggdags 5

Typhus 2

Ett vanligt 70-talshus med ca. 150 kvadratmeter tak med vinkel.

Om 40 000:- i materialkostnad totalt och 40 000:- i arbetskostnad.

Då spar du 20 000:- med ROT-avdraget!


Förrådsdörr EKO

9-20, 10°, obehandlad

995:-

SKÖN TRÄKÄNSLA

I UTERUMMET!

6 Byggdags | HUSET UTE 2009

Nyhet!

Elit Complete.

Det första kompletta

fönstret.

Sibirisk lärk

28 x 120 mm

36:-/lpm

Kom in så berättar vi mer!


HÄRLIGA SOMMARKVÄLLAR!

Elektrisk grilltändare

1,5 m kabel

Fin och miljövänlig

glöd på 10-15 min. 85:-

Bordsfl äkt

Vit, tre hastigheter

135:-

Trädgårsbelysning

4 st lampor 5 W

10 m sladd, 35 W.

Transformator IP-44. 219:-

2 - pack

349:-

Terrassvärmare

3 efffektläge

900 W Carbonfi berrör, IP23.

Tippskydd, vridbar horisontellt

eller lodrätt läge.

Jordad kabel

RDO, 20 meter

Godkänd för

utomhusbruk.

IP-44. 229:-

Bordslampa

Rostfritt stål

199:-

HUSET UTE 2009 | Byggdags 7


Mura mera.

Murad stomme med Finja Ergothermblock ger många fördelar: Allergisäkert, Miljövänligt, Ljudisolerande,

Brandsäkert, Frostsäkert, Välisolerat, Naturligt, Bra putsbärare, Låg vikt, Snabb murmetod, Flexibelt och

Underhållssnålt. Läs mer på www.finja.se.w

Använd

ROT-avdraget!

Dra av upptill

100 000 kr

per hushåll.

Använd

ROT-avdraget!

Dra av 50% av

renoveringskostnaden

upptill 100 000 kr.

ROT 210x128mm Muramera.indd 1 2009-04-08 14:12:33

59:-

Fågelpiggar

34 cm lång, rostfria piggar

Torkvinda Spinn

Linlängd 55 m

599:-

8 Byggdags | HUSET UTE 2009

NYHET!

Ventilgaller

Mössäker

Prisex.

150 x 150 mm 22:-

ASSA Kodlås

För invändig låsning av

altandörr och fönster

Låsmekanismen manöveras med inbyggd

knappsats. Drivs med batteri.

Klarar ca 100.000 operationer.

995:-

Hushållsstege WIBE

Finns i olika stegantal

Prisex.

tresteg

348:-


PASSA PÅ JUST NU

KAMPANJPRIS!

GLASKLAR MÖJLIGHET!

Ta möjligheten att investera i nya fönster och få hjälp

av staten i form av ROT-avdrag. Det gäller arbetskostnaden

för byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden.

Med nya ROT-avdraget halverar du arbetskostnaden

om du anlitar företag som har F-skattsedel.

Läs mer på www.skatteverket.se om du känner

dig osäker om denna förmån gäller just dig och ditt

boende.

Innan du startar bör du fundera på vilka krav dina nya

fönster bör uppfylla. Bor du i ett fuktigt kustklimat

där trä far illa, bör låsningsmekanismen kunna stå

emot små pillande barnfi ngrar, behöver du bullerisolering

eller kanske extra mycket ljusinsläpp?

Oavsett dina krav och behov kan Traryd alltid hjälpa

dig. Våra fönster fi nns i två grundmaterial - de nya,

svanmärkta och aluminiumbeklädda Traryd Optimal

och Traryd Träfönster, med ram av norrländsk furu.

Även rutan kan vara av glas som specialbehandlats för

att spara energi, som skyddar mot insyn, brand eller

buller. Välj det som passar er bäst!

De fönster du sätter in bör harmoniera med övriga husets

profi l och förstärka dess stil. Bor du i en sekelskiftesvilla

med snickarglädje är spröjsar på fönstren helt

naturligt. Bor du däremot i ett 70-tals hus passar nog

panoramafönster bättre. Vill du ha runda, trekantiga

eller andra specialfönster? Inga problem. Tänk bara

igenom vilket uttryck dina fönster bör ha för att göra

huset så vackert som möjligt.

HUSET UTE 2009 | Byggdags 9


NYHET!

Mataki Shingel

Lättlagt och elegant

• Enkelt underhåll

• Lång livslängd

• Två mönster, fyra färger

NORDIC RUSTIC

www.trelleborg.com/waterproofing

10 Byggdags | HUSET UTE 2009

Distansbildande fuktskydd

för källarväggar

Fukt i källarväggen är ett vanligt problem. Det vanligaste

tecknet på fukt är att väggytan blir porös

och att färgen fl agnar. Fuktproblemet orsakar även

ofta dålig luft och i värsta fall mögel.

Fukten är källaren

Tenogrund st

Med Mataki Tenogrund distansbildande matta och

en fungerade dränering får man ett bestående

skydd mot fukt. Den täta fuktskyddsmattan hindrar

Fuktiga källarväggar är ett gissel för många husägare. utanför väggen och rinna ned mot dräneringen. Resultatet

Det vanligaste tecknet på fuktskador är att väggytan blir en varmare och torrare källare.

markfukten att nå källarväggen och tar samtidigt

blir porös och färgen flagnar. Men fukten ger inte

Kontrollera dräneringen

bara synliga skador utan orsakar ofta också dålig lukt

hand och i värsta om fall mögel. fukten som kommer inifrån väggen med

Den enklaste metoden att lösa problemet är att

den luftspalt som bildas av mast väggen. mattans Skydda dräneringsledningen ”noppmön-

mot igensättning

montera ett fuktskydd på källarväggens utsida. På så

sätt stänger du fukten ute.

ster”. Den 7 mm höga luftspalten gör att fukten

Bestående fuktskydd

till Anl AMA.

kan Med Tenogrund kondensera och en fungerande dränering utanför får du ett väggen och rinna ner mot

bestående skydd mot fukt.

Fuktspärr på insidan

Den täta fuktskyddsmattan hindrar markfukten från att nå Om du av någon anledning inte kan komma åt källarens

dräneringen. källarväggen och tar samtidigt Resultatet hand om fukten som kommer blir en varmare och torrare

utsida kan Tenogrund i vissa fall placeras på insidan av

inifrån väggen med den luftspalt som bildas av mattans källarväggen. Även denna metod kräver en fungerande

källare!

noppmönster. Luftspalten gör att fukten kan kondensera dränering. Kontakta Mataki för mer information.

H

A

B

E

C

G

F

För att fuktskyddsmattan ska ge ett effektivt skydd måste du

ha en korrekt utförd dränering. Se också till att ha ett minst

20 cm brett lager av genomsläppligt återfyllnadsmaterial när-

med Mataki Fiberduk. Återfyller du med inköpt material bör du

ha en fiberduk hela vägen upp för att skydda det dränerande

lagret från föroreningar. För utförligaredräneringsanvisningar hänvisar

vi till Plast-ochKemibranschernas läggningsanvisningar och

Mataki Grundmursmembran finns i två varianter: självhäftande på rulle

och vattenbaserad bestrykningsmassa. Vi rekommenderar att du i första

hand använder självhäftande membran på rulle, eftersom det är den

säkraste metoden.

D

A. Mataki Primer Kallasfalt

B. Mataki Grundmursmembran

C. Tenogrund

D. Mataki Sockellist

Lättarbetad takpapp

I

E. Dräneringsledning

F. Kringfyllnad, t ex singel eller makadam

G. Mataki Fiberduk

H. Hålkäl av cementbruk

I. Återfyllnad med genomsläppligt material

För gör-det-självaren eller byggentreprenören.

Mataki Självtäck 5000 använder

du för både täckning av nya tak

och för omtäckning av gamla papptak.

Den går bra att lägga på tak med låg

taklutning.


Lindabrännorna.pdf 09-04-03 09.49.28

Ge ditt hus en

Vid köp av

Lindab Garageportar

bjuder vi på monteringen

ansiktslyftning

25 % RABATT på

Lindab Takavvattning

Viktiga

detaljer

Lindabs takavvattningssystem

finns i flera olika kulörer, som

du kan blanda och matcha hur

du vill. Välj en kulör som komp-

letterar husets nyans eller en

som blir en spännande accent.

Varför inte mörkröda stuprör

till en vitrappad fasad? Eller

exklusiv kopparmetallic till en

grå stenvägg. Eller tegelröda

hängrännor och antikvita stuprör

som matchar färgen på

både taket och träpanelen.

Låt dig inspireras mer på

www.takavvattning.se

Prisex.

Ränna 125 mm, svart

49:-/lpm

HUSET UTE 2009 | Byggdags 11


Golv till

”sommarvardagsrummet”!

12 Byggdags | HUSET UTE 2009

Det fi na vädret är på ingång. Varför inte

lägga ett trädäck på altanen, uteplatsen

eller balkongen?

Fräscha upp ditt ”sommarvardagsrum”

och njut än mer av sommarens soliga dagar.


Vi använder ett miljöanpassat impregneringsmedel till vårt

tryckimpregnerade trä. Godkänt i kvalitetsklasserna A och AB

av Nordiska Träskyddsrådet (NTR). Med en överlägsen hållbarhet

och motståndskraft mot röta och skadeinsekter och som garanterar

dig en produkt med lång livslängd och resistens mot

regnvatten och solljus.

Impregnerat trä bör underhållas med en träskyddsolja för att få

en fräscht utseende som varar längre. Oljan ger även ett visst

skydd mot solens ultravioletta strålning som gör träet grått.

Tryckimpregnerat trä går utmärkt att lasera eller täckmåla, men

vänta minst ett år.


TYCKE & SMAK

IStockphoto

FÄRGSTARKT.

Ytterdörr

Jungfrun 955G

10-21, vit.

4 650:-

PLATS FÖR ÅF

Visa din

personlighet!

Välj mellan 78

dörrar och 1 750

kulörer.

Ytterdörr

Jungfrun 955

10-21, vit.

3 985:-

www.bordorren.se

Skall man ju egentligen inte diskutera. Var och en av oss

har sitt eget tycke och smak. Men visst skall valet av dörr,

utförande och kulör harmonisera med resten av huset. Det är

därför vi tycker att det är viktigt att ha ett så brett sortiment

som möjligt så att ni kan göra ett så personligt anpassat val

som möjligt. Tänk på att hus från olika stil- och tidsepoker

har ett eget formspråk. Ni skall ju leva med er nya ytterdörr i

många år.

Ytterdörren är, förutom de uppenbara egenskaperna, en spegling

av husägarens preferenser när det gäller färg, stil, ekonomi

och funktionalitet. Det första intrycket brukar vara det man

minns längst så därför är valet av dörr minst lika viktigt som

tapet eller golv. Med spegeldörrar ger man hemmet en romantisk

inramning. Den släta dörren ger ett modernare intryck.

Luft och rymd uppnås med fönsterdörrar. Därför gäller det att

vara noga när ni väljer dörr till ert hem.

Ytterdörr

Stenbocken 871

10-21, vit.

3 895:-

NYHET!

“Kvalitetsdörr”

Förrådsdörr

OFD 271 med stålplåt

9-20, 18°, obehandlad.

2 995:-

HUSET UTE 2009 | Byggdags 13


TÄVLING DEL 2!

UTGIVNINGSPLAN

BYGGDAGS 2009

Nr 1 30 mars

Nr 2 27 april

Nr 3 31 augusti

Skicka in dina bidrag till Byggdagsredaktionen på följande adress:

Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet med “Byggdags-tävling E.W. Paulsson” och skicka

också med ditt namn, din adress och ett telefonnummer där vi kan nå dig.

14 Byggdags | TRÄDGÅRD 2009

TÄVLA MED E.W. Paulsson

Dags för del 2 i Byggdags egen tävling

Du svarade väl på frågorna i Byggdags 1-09 och sparade sparade talongen på

något bra ställe? Nu är det dags för tre nya frågor. Precis som förra

gången så klipper du ut och sparar talongen. När Byggdags 3-09 kommer

den 31 augusti så svarar du på frågorna även där och skickar då in

ett kuvert med de tre talonger du samlat på dig under året. De tre som

levererar fl est korrekta svar vinner i höst varsitt presentkort på 3 000,

1 500 respektive 500 kronor i butiken.

Vi vill ha dina svar (talong 1-09, 2-09 och 3-09)

senast den 15 september 2009.

Skicka in dina bidrag till Byggdagsredaktionen på följande adress:

Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

Vinnarna kommer att meddelas personligen samt presenteras vid kassan i butiken.

Märk kuvertet med

“Byggdags-tävling E.W. Paulsson”

och skicka också med ditt namn, din adress och ett telefon-

nummer där där vi kan kan nå dig.

Lycka till!

önskar vi på

E.W. Paulsson

Frågor: Byggdags 2-09

1. Vilken färg har den jordade kabeln som syns på sidan 7?

TIPS!

* Spara talongen i

ett kuvert som du

fäster på kylskåpet

eller anslagstavlan

därhemma.

SVAR:................................................................................................................................................................

2. Hur många människor fi nns på bilderna i Lindabs annons?

SVAR:................................................................................................................................................................

3. Hur länge gäller garantin på Elite Completes fönster?

SVAR:................................................................................................................................................................

NAMN:.......................................................................TEL:......................................................................

ADRESS:.......................................................................................................................................................

POSTNUMMER & ORT:.......................................................................................................................

Klipp ut och spara!


Fiberduk

25 x 1 m

198:-/rulle

Bra verktyg och rätt

material gör jobbet lättare!

Rätskiva

RSW 300

I aluminium

3 m lång.

339:-

32:-

Utefog

Vit, 300 ml

Oljebaserad tätningsmassa.

66:-

Fogskum

750 ml

Polyuretanskum för värme

och ljudisolering.

Fiberduk som passar bra till

trädgården, gångar med

marksten, dränering m.m.

Vattenpass

600 GDS

149:-

Plafondpensel

70 mm, vinklad

47:-

Plafondpensel

100 mm, vinklad

56:-

HUSET UTE 2009 | Byggdags 15


- våra duktiga hantverkare! HANTVERKSSERVICE

Välkommen till oss!

www.cbrbygg.com

Tel. 070-63 98 940

Byggvaror

BROOMÉN BYGGSERVICE

Allt inom snickeri, även glas och aluminium.

Mobil: 070 - 17 05 467

Hem/Fax: 042 - 32 11 82

Rosenlundsvägen 197, 260 34 Mörarp

E-mail: mikael.broomen@bredband.net

Mats Assarsson Bygg

070-65 18 827

E.W E PAULSSON

Mörarp

ÖPPET: Mån - fre 7.30 - 17.30 • Lunch 12 - 13 • Lör 9 - 12

Rosenlundsvägen 14 i Mörarp • Tel: 042 - 710 36 • Fax: 042 - 711 36

Specialpriser gäller så långt lagret räcker, dock längst till den 00 maj 2009. Kontant och hämtpriser.

En del varor i denna tidning är beställningsvaror. Reservation för tryckfel.

Producerad av Adapt Media 2009 (www.adaptmedia.se)

More magazines by this user
Similar magazines