Views
5 years ago

SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE 2008 - Vägen ut!

SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE 2008 - Vägen ut!

Detta häfte är

Detta häfte är utgiven av projektet ”Självständighet, oberoende och samarbetet för sociala arbetskooperativ”. Projektet genomförs av SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation – i samarbete med NTG Socialt företagande med stöd av Allmänna Arvsfonden och Europeiska socialfonden. SKOOPI E-post: info@skoopi.coop Hemsida: www.skoopi.coop © Copyright författarna och SKOOPI Grafisk form/layout, Pernilla Ulvblom Tryckt av Joma Grafisk Produktion i Ljungby, 2007 Första upplagan, 2007.

Förord Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. Många får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut, trots att de både kan och vill arbeta. De sociala arbetskooperativen och andra typer av sociala företag är exempel på möjligheterna att skapa nya företag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. De utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen, vidgar arbetsmarknaden och ökar arbetskraftsutbudet. De bidrar till tillväxt, genom sin affärsverksamhet, men också genom att de minskar samhällets kostnader för välfärdstjänster och därmed frigör resurser som kan användas i andra verksamheter. Trots ett ökande intresse är de sociala företagen ännu inte så många i Sverige. Men det finns mycket att lära om och av dem som har erfarenhet av start och drift av dessa företag. I denna publikation presenteras cirka 150 sociala företag, av dessa presenteras 4 företag varav tre sociala arbetskooperativ, djupare i fyra reportage. De 150 sociala företagen vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och bidra till att sprida kunskap och inspirera fler att starta nya företag. Självklart vill de också göra affärer. Dessa företag sysselsätter totalt cirka 4 500 personer och är mycket olika i storlek och verksamhet. De minsta sysselsätter endast några få personer och omsätter kanske 30-40 000 kronor per år medan de största sysselsätter 100-talet personer med omsättningar på närmare 30 miljoner kronor per år. Exempel på affärsverksamheter som bedrivs i sociala företag är: transport, städning, friskvård, trädgårdsarbete, personalutveckling, servering, utbildning, hantverk i alla former, fastighetsskötsel, skogsarbete, hunddagis, fordonsverkstad, mattransporter, äventyrspedagogik, bageri, kontorsservice, konferensverksamhet, handelsträdgård, jordbruk, vaktmästartjänster, camping och fiskecentrum, data/kommunikation, tidningsförsäljning, Bed & Breakfast, återvinning, klottersanering, med mera. Klas Sundström Eva Arvidsson Ordförande SKOOPI Ordförande NTG Socialt företagande – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation 3

Sociala företag behövs! - Vägen ut!
Social Franchising: Handbok - Vägen ut!
Socialt företagande – en bransch i tillväxt - Vägen ut!
Arbetsintegrerande sociala företag och immigranter – en ... - Sofisam
Småföretagen Sveriges största skattebetalare - Företagarna
Strukturomvandling-och-social-integrering
Omsorgsföretagande i Sverige – en möjlighet för finländska företag
Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? - Sofisam
Hållbara affärsval inom socialt företagande - Sofisam
Handbok i Sociala medier - Sveriges Radio
Samarbetet utvärderat – är vi på väg åt rätt håll? - Interreg Sverige ...
Vägen till ett cyklande samhälle - Webbutik - Sveriges Kommuner ...
Läs vad 44 av Sveriges ledande IT-företag ser som 2012 ... - IDG.se
Social urbanist Ljud bygger rum ”Vår idé håller” - Sveriges Arkitekter
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
avtal för väg & ban 2010 - Publikationer - Sveriges Byggindustrier
framtidsutveckling vägar för - KFUK-KFUM Scout - KFUM Sverige
2008 - Örebrobostäder AB
Domkretsen nr 2 2008 - Sveriges Domstolar
Nummer 8/2008 - Sveriges Schackförbund
Den sociala tryggheten i Finland - Tela
Rapport 2008-23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till ar 2007
2008:06 Slaggrus för sammansatta obundna material i - Avfall Sverige
miljömärkning sverige ab hållbarhetsredovisning 2011 - Svanen