GPP-områdesbroschyr_v3_se_LR - Perimeter Protection Group

perimeterprotection.net

GPP-områdesbroschyr_v3_se_LR - Perimeter Protection Group

GPP Perimeter Protection

- Områdesskydd

www.perimeter.se


“Min kompetens

garanterar att

Gunnebo-

stängslet

håller högsta

kvalitet”

Lars Svensson,

svetsare av speciallösningar

i GPPs stängselfabrik

i Dalsland.

“Jag tillverkar

världens bästa

stängseltråd”

Gunnar Antonsson,

- stolt och skicklig sintrings-

tekniker vid GPPs

stängselfabrik i Dalsland.

“Jag och

Gunnebo-

stängsel står

för bästa

svenska kvalitet”

Said Antonsson,

Specialiserad Nätvävare i

GPPs stängselfabrik

i Dalsland.

Tradition och

innovativ utveckling.

– Vi är bra på det vi gör.

Stängselsystem

Gunnebostängsel — nät 5-7

Secure — svetsade mattor 8

Giant stolpe 9

Palissadstängsel 9

Mobilt stängsel 9

Grind- & Bomsystem

Snabbgrindar 10

Skjutgrindar 11

Slaggrindar 12

Rotationsgrindar 12

Bommar & Pollare 13

Högsäkerhetsskydd

Pollare 14

Vägspärrar och TyreKillers 14

Övervakning, larm och passersystem

Mark- och stängsellarm 15

Nummerplåtsläsare 16

Slumpkodsgenerator 16

Service & Kundsupport 17

Referensbilder 18-19


Du kan din verksamhet.

Vi kan säkerhet

GPP Perimeter Protection (f.d. Gunnebo) är en

ledande leverantör av säkerhetslösningar på den

nordiska marknaden. Gunnebostängsel har blivit

ett vedertaget begrepp för kvalitet, vilket är ett arv

vi med stolthet förvaltar och utvecklar inom våra

samtliga säkerhetssystem.

Hotet mot företag, industrier och

högsäkerhetsområden är idag större än

tidigare. Stöld, sabotage, skada och spionage

är en del av vardagen för såväl näringsidkare

som försäkringsbolag. Stängsel och grindar är

viktiga pusselbitar för ett effektivt områdesskydd.

Genom att integrera elektronisk säkerhet såsom

övervakningskameror, passersystem och olika

larmlösningar med grindar och stängsel ligger du

steget före inkräktaren.

Ett bra områdesskydd ska förstärka det första

intryck du önskar ge såväl inkräktaren såsom

besökaren. Säkerhet & estetik förenat.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 1

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 3

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

Bas nivå: Säkerhetsklass 1

Områdesskydd GPP säkerhetsklass 1 används för att avgränsa ett område

och för att markera ett tillträdesförbud. Områdesskyddet har en

effektiv förebyggande effekt och utgör ett hinder för obehöriga.

Medelhög säkerhet: Säkerhetsklass 2

Områdesskydd GPP säkerhetsklass 2 innebär ett effektivt

områdesskydd som omfattar reglering och kontroll av fotgängare och

fordonstrafik men där ständig bevakning inte är nödvändig. Normalt

är anläggningen baserad på fysiska skyddsåtgärder som kompletteras

med larmsystem i anslutning till områdesskyddet.

Våra kunder finns inom olika verksamhetsområden

med olika behov av säkerhetslösningar.

Från grundläggande säkerhetsbehov till

högsäkerhetsskydd. Industrier, kontorskomplex,

logistikcenter, flygplatser, hamnar, kärnkraftverk,

fängelser och ambassader.

Välkommen till GPP Perimeter Protection

– Din leverantör av kompletta säkerhetslösningar.

GPPs säkerhetsklassificering

av

områdesskydd

Hög säkerhet: Säkerhetsklass 3

Områdesskydd GPP säkerhetsklass 3 innebär ett effektivt områdesskydd

där fysiskt områdesskydd, larmfunktioner och annan teknisk övervakning

integreras till ett system. För att forcera områdesskyddet krävs betydande

planering och tillgång till kraftigare forcerings utrustning. Områdesskyddet

kan också kompletteras med andra skyddsåtgärder som t ex. undergrävnings-

och underkrypningsskydd.

Extra Hög säkerhet: Säkerhetsklass 4

Vid utformning av en säkerhetslösning på högsta nivå eftersträvas att

åstadkomma ett totalskydd. Här är säkerheten av vital betydelse 24

timmar om dygnet. Ett intrång skulle få allvarliga konsekvenser.

Områdesskyddet består av kompletta integrerade lösningar exempelvis

dubbla tillträdesskydd, underkrypningsskydd, slussfunktion, elektronisk

övervakning och larm.

www.perimeter.se

GPPs säkerhetslösningar är indelade i fyra

säkerhetsklasser, 1, 2, 3 och 4. Denna klassificering

underlättar för dig som kund att bedöma vilken

skyddsnivå din anläggning är i behov av.

3


4

Valet av säkerhetslösning

GPP Perimeter Protections säkerhetsklassificering 1, 2, 3 och 4 ger en tydlig uppdelning av säkerhetsnivåer,

vilket underlättar projektering och konstruktion av säkerhetssystem hos företag,

energisektorn eller publika högsäkerhetsmiljöer såsom flygplatser.

Ett säkerhetsprojekt initieras med att se över:

vad som ska skyddas

tillträdeskontroll- flödesbehov av individer och fordon

utrymningsmöjligheter

Ett effektivt skalskydd innebär ofta att en säkerhetslösning kan kompletteras med ytterligare lösning

och i och med dubbla säkerhetsparametrar förstärks säkerheten. En grind av medelhög säkerhet som

kompletteras med larm, magnetlås och övervakning uppnår därmed en högre säkerhetsklassificering.

Högsta säkerhetsnivå är alltid ett kundanpassat säkerhetssystem, där områdesskyddet är kompletterat

med larm och övervakningssystem. Varje inpasserande individ eller fordon ska kontrolleras rigoröst

genom dubbla verifieringsstationer.

Samarbetet med Dig som kund är en förutsättning för rätt säkerhetsnivå. Kombinerat med GPPs långa

erfarenhet inom säkerhetsbranschen, skapas ett positivt utgångsläge för ett effektivt områdesskydd,

oavsett vilken säkerhetsklassificering just Er verksamhet behöver.


Stängselsystem – introduktion

Hindra och avskräcka

obehöriga från tillträde!

Gunnebostängsel har blivit ett vedertaget begrepp för kvalitet, vilket är ett arv som vi med stolthet förvaltar och

utvecklar. Samtliga komponenter i ett stängsel behandlas för att ge en lång livslängd.

Den stålförstärkta kärnan i tråden, avancerade profilstolpar och ytbehandlade komponenter ger ett tåligt och

säkert stängsel som fungerar underhållsfritt under många år. Våra stängsel förmedlar det synintryck du önskar,

såväl säkerhet och estetik i en lösning.

Gunnebostängsel

Vårt industristängsel är ett tåligt stängsel för

många användningsområden. Stängslet är tillverkat

av flätad ståltråd och finns tillgängligt i två olika

utföranden, förzinkat eller förzinkat och plastbelagt.

Plastbeläggningen finns i mörk-, oliv-grön, svart och

kamouflage (“Kamou”) som standard. Höjd enligt

önskemål och behov. Plastbeläggningen är sintrad på

den redan förzinkade nättråden. Sintring av stängsel

ger än betydligt högre tålighet och längre livslängd än

den på kontinenten använda extruderingsmetoden.

För mer information om “Giant” stolpen,

se sid 9.

Användningsområden: Villor, skolor, industrier och

idrottsanläggningar, se exempel på nästa uppslag.

Primer

Galvaniserad

Stålkärna

Giant-stolpe

För mer information se sid 9

www.perimeter.se

GPPs stängselsystem finns i flera

dimensioner och material. För

anpassade höjder eller övriga

önskemål, kontakta oss. Stängsel

kan förses med larmanordning

och sammankopplas med större

övervakningscentraler.

Plastbeläggning

Flätverksnätet spänns upp och najas i spänntråden, där varje

maska i nätets överkant viks runt spänntråden, vilket är GPPstandard.

5


6

Stängselsystem – användningsområden

Gunnebostängsel - Industri

Tåligt och säkert stängsel för industrier eller andra områden i behov av områdesskydd som håller över tiden.

Förzinkad eller plastbelagd och förzinkat i olika kulörer (se föregående sida).

Säkerhetsklass Industristängsel

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 1

Säkerhetsklass 1

2 m högt industristängsel med 3 rader

överliggande taggtråd.

Tråddimension: minimum 3 mm

Stolpar: Giant 67 mm

(se sid 9)

Gunnebostängsel - Villa

Vårt villastängsel ger ett underhållsfritt stängsel

i trädgården under många år. Flätverksnätet är

plastbelagt i klassiskt grönt eller elegant svart. Finns i

fyra höjder för grönt 600/800/1000/1200mm och två

höjder för svart 800/1000mm. Stabil Giantstolpe för

nedgjutning.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

Säkerhetsklass 2

2 m högt industristängsel med 16

rader Powerfence staketlarm.

Tråddimension: minimum 3 mm

Stolpar: Giant 67 mm

(se sid 9)

Säljes via återförsäljare som finns angivet på

www.gunnebostangsel.se

För detaljerad information, se broschyr:

”Stängselguiden”


Stängselsystem – användningsområden

Gunnebostängsel - Idrottsplatser

Idrottsstängsel ska uppfylla högsta kvalitetskrav hela

kedjan från tillverkningen till monteringen. Detaljerna

gör helheten. Skyddsplankor och skyddsfästen är

exempel på små men viktiga detaljer som bidrar

till en hållbar lösning och som är standard för en

Gunnebostängsel-lösning.

Gunnebostängsel - Förskola

Maskstorlek förhindrar att barnen klättrar i

stängselnätet och stolpars och näts hållfasthet är

dimensionerade för påfrestningar från lekande barn.

Förzinkat och plastbelagt stängselnät ger ett mjukt

intryck och förhindrar att barnen river sig eller att

kläder skadas.

GPP-standard för förskolestängsel innebär små maskor

www.perimeter.se

Flätverk i olika höjder för idrottsplatsers olika behov

(1000/2000/3000 mm). Plastat alternativt förzinkat.

Giant stolpe i aluzink eller förzinkat och pulverlackerat

för hög hållfasthet. Fordons och gånggrindar finns

tillgängliga.

För detaljerad information, se broschyr: Gunnebostängsel

& Grindar- för idrottsplatser och bollplaner”

40x40 och montering av stolpar och slag på utsidan

som förhindrar klättring. Korrosionsskydd för lång

livslängd. Barnsäkert lås. 1200 mm höjd som standard.

Stolpar 67x67mm och rekommenderad överliggare ger

stabilitet.

För detaljerad information, se broschyr: ”Säkra barn

med GPPs områdesskydd till förskolor” 7


8

Stängselsystem.

Secure

Secure är ett stängsel anpassat för anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd.

Utformningen med grov tråd i nätsektioner som har svetsats i varje

punkt ger en stabil och estetiskt tilltalande lösning. Secure tillverkas i förzinkat

eller förzinkat och lackerat utförande och finns tillgängligt i tre versioner

med olika tråddimensioner.

Användningsområden: Industrier, försvarsanläggningar, flygplatser, ambassader,

fängelser och andra platser som kräver hög säkerhet.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 1

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 3

Säkerhetsklass 1

Secure, 2,0 m högt med 3 rader överliggande taggtråd.

Tråddimension: Minst 5 mm vertikalt och 6 mm dubbla horisontella

ihopsvetsade trådar.

Säkerhetsklass 2

Secure GZ-K, 2,4 m högt med 3 rader överliggande taggtråd samt

säkerhetslist.

Tråddimension: Minst 6 mm vertikalt och 8 mm dubbla horisontella

sammansvetsade trådar.

Säkerhetsklass 3

Secure 2.4 m högt med Powerfence staketlarm och säkerhetslist.

Tråddimension: Minst 6 mm vertikalt och 8 mm dubbla horisontella

sammansvetsade trådar.

Modell GZ/GZ-K GZL-K

Nätsektioner

ø 8 mm

ø 6 mm

50 mm

200 mm

ø 5 mm

ø 5 mm

50 mm

200 mm


Stängselsystem.

Stängselsystem.

Palissadstängsel

GPPs palissadstängsel är ett estetiskt tilltalande stängsel som effektivt

stänger inkräktare ute. Ett flexibelt stängsel som kan anpassas efter olika

miljöer, mark- och säkerhetsnivåer.

Palissadstängslet är utformat av fyrkantiga RHS-profiler och/eller runda rör

som svetsats i sektioner. Justerbara fästdetaljer gör att stängslet även kan

monteras i kuperad, svårtillgänglig terräng. Stängslet kan kompletteras med

piggar eller taggtrådsfästen för extra hög säkerhet.

Användningsområden: Industri och företag samt vid kraftverk, oljeraffinaderier,

militäranläggningar, flygplatser, fängelser och ambassader med behov av

extra hög säkerhet.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 3

Stolpe — Giant

Säkerhetsklass 3

GPPs Pallisad, minimum 5 mm. 2.4 m högt med

överklättringsskydd. För intrång krävs verktyg med skärförmåga

eller att området forceras med kraft. Områdesskyddet skall

kompletteras med annan teknisk larmfunktion.

Datoroptimerad profil och fästdetaljer i rostfritt stål. Utvecklad

för att klara hårda påfrestningar under många år. Lätt vikt

och lång livslängd. Ytbehandling i aluzink (AZ 185) eller

varmförzinkad och plastbelagd med polyester ca 70µM.

Finns i dimensionerna 50x50 mm och 67x67 mm.

Mobilt stängsel

Avskärma byggplatser etc. med ett mobilt stängsel. Enkelt att montera

med en tydlig tillträdesgräns för obehöriga. Ytbehandlat för lång

hållbarhet. Sektionerna har en standarddimension på 3,5x1,8 meter.

Fundament kan levereras i betong eller återvinningsmaterial.

Inte säkerhetsklassificerat av GPP Perimeter Protection.

För fler produkter gällande mobila säkerhetslösningar för

byggarbetsplatser, fråga efter vårt broschyrmaterial.

www.perimeter.se

9


10

Grind & Bomsystem

Stoppa obehöriga fordon

och gående från tillträde!

Våra grindsystem förhindrar effektivt otillåten passage

för både gående och fordon. Olika modeller för

olika behov. Slag-, skjut- eller rotationsgrindar.

Kompletterat med passagekontroll- och övervakningssystem

skapas ett komplett anläggningsskydd. Vi

erbjuder serviceavtal för samtliga av våra grindar.

Snabbgrind – EntraQuick QFG 1 & 2

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

Säkerhetsklass 2

EntraQuick är en snabb och användarvänlig

högsäkerhetsgrind för effektiv tillträdeskontroll,

lämpad för infarter med stort trafikflöde.

Fördelen i jämförelse med traditionella grindar

och bommar är en öppnings- och stängningstid

på endast ett fåtal sekunder (ca

1m/s). Flexibla dimensioner gör den lämplig

Användningsområden – Industrier och företag samt

vid högriskanläggningar såsom kraftverk, flygplatser,

fängelser, ambassader och logistikcenter.

Styrsystem – Grindarna styrs via befintligt eller

integrerat passersystem.

för begränsade utrymmen. Stor vikt har lagts på

användarsäkerhet.

Användningsområden: Hamnar, logistikcenter,

polisstationer, militär, fängelser, garage mfl.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 3

Säkerhetsklass 3

EntraQuick QFG med integrerad

larmfunktion och magnetlås.

PERIMETER

PROTECTION

BY

TECKNA SERVICEAVTAL GRIND


Grind & Bomsystem

Skjutgrind – Fribärande, motoriserad

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 3

Säkerhetsklass 2

En fribärande skjutgrind kontrollerar och

reglerar in- och utpassering av fordonstrafik.

Säkrare än slaggrinden och lämpad för det

nordiska klimatet då funktionaliteten inte

begränsas av snö eller is. Optimal för begränsade

utrymmen där stora öppningar är nödvändiga. I

och med den frihängande funktionen blir refuger

Säkerhetsklass 3

EntraSec med integrerad larmfunktion och

magnetlås.

Skjutgrind – Fribärande, manuell

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 1

Säkerhetsklass 1

EntraLight är en fribärande manuell skjutgrind

med möjlighet för inpasseringsbredd upp till åtta

meter. Grindram levereras i aluminium (naturell)

med varmförzinkade stolpar. Som tillval kan

grinden levereras eloxerad eller i valfri RAL-kulör.

Grindblad i aluminium gör EntraLight till en

lättviktsgrind med alla dess fördelar utan att

kompromissa gällande säkerheten. EntraLight

ger Dig en lättviktsgrind i en estetiskt tilltalande

design som ger ett tryggt områdesskydd för din

verksamhet. I automatiserat utförande finns

www.perimeter.se

och kantstenar inget problem för denna effektiva

grind. Skjutgrindarna kan levereras i ett flertal

olika modeller, manuella eller motordrivna och

utföranden i stål eller aluminium. Stor vikt har

lagts vid användarsäkerhet. Grindarna styrs via

befintligt eller nytt passersystem.

Modell EntraSec Wego stålport

Öppningsbredd Max 20 m (2x10 m) Max 32 m (2x16 m)

Drift Motordriven eller Motordriven eller

manuell manuell

möjligheter att integrera olika kontrollanordningar

såsom tillträdeskontroll via radiostyrning,

roterande varningsljus etc. EntraLight är

tystgående, robust och stabil och är prefabricerad

för smidig installation.

Modell EntraLight

Öppningsbredd 3-8 m

Drift Manuell som standard, finns även

i automatiserat utförande med

testad kvalitetsmotor 11


12

Grind & Bomsystem

Slaggrindar

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 1

Säkerhetsklass 1

Säker och enkel funktionalitet. Stort urval av

enkla och dubbla gång- och körgrindar som

kan anpassas efter behov.

Certifierad enligt EN 13241.

Rotationsgrindar

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 2

Säkerhetsklass 2

Moduluppbyggd rotationsgrind ger en

säker passagekontroll. I kombination med

passersystem uppnås ett effektivt skydd

vid obevakade entréer. Samtliga modeller är

ytbehandlade för att uppnå en lång livslängd.

Slaggrindar finns i modellerna Profilfylld

(moduluppbyggd av RHS profiler) och Nätfylld.

Manuell- eller motordrift. Bredden kan

anpassas enligt önskemål.

Användningsområde: Industrier, kraftverk,

militära anläggningar, idrottsanläggningar mfl.

Modell ROG 574 (enkel eller dubbel grind) ROG 644 PolarBike (cykel+individ)

Inpasseringbredd (mm) 574 644 450(cykel)/590(individ)

Funktionsbeskrivning Vid aktivering via passersystem är passage möjlig


Grind & Bomsystem

Bommar & Pollare

GPP Perimeter Protections bommar och pollare reglerar effektivt stora flöden av fordonstrafik.

I kombination med grindar kan en slussfunktion skapas, som ger ökad kontrollmöjlighet av

in- och utpasserande. Bommarna finns i ett flertal olika utföranden anpassade till önskad säkerhetsnivå.

Bommen är en lämplig lösning för infarter till industrier, parkeringsplatser

och vägbanor. För högsäkerhetsbommen HSD90 och BLS se avsnittet “Högsäkerhetsskydd”.

Där finner Ni även säkerhetsklassade pollare.

Maskindrivna bommar

Maskindrivna bommar i vänster eller högerutförande. Stor vikt har lagts vid säkerhetsaspekten

vid konstruktion av drivmekanismen. Bommen kan stoppas manuellt under pågående rörelse

då inga mekaniska klämkrafter överförs till bommen. Bomlängder på upp till 10 meter och

öppningstider på 0,8 till 9 sekunder. Styrs via lämpligt passersystem.

Användningsområden – Industrier, parkeringsplatser, hamnar, vägtullar m.fl.

Ej säkerhetsklassificerad.

www.perimeter.se

PERIMETER

PROTECTION

BY

TECKNA SERVICEAVTAL GRIND

13


14

Högsäkerhetsskydd

Kontrollera och stoppa obehöriga fordon

Pollare och vägspärrar förhindrar obehörig trafik

medan gående kan passera obehindrat. Fungerar

fristående eller som ett komplement och ytterligare

förstärkning till grindar och bommar.

Såväl pollare och vägspärrar krocktestas enligt

högsta säkerhetsstandarder. Vägspärrarna är även

fullt funktionsdugliga efter en kraftig kollision.

För optimerad säkerhet kan integrering med

övervakningssystem ske.

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

PERIMETER

PROTECTION

BY

GPP - SÄKERHETSKLASS 4

Användningsområden – Avgränsning vid

högsäkerhetsanläggningar (flygplatser, ambassader,

fängelser, militäranläggningar etc.) samt vid

parkeringar, köpcentra eller gator.

Integrering – För optimerad säkerhet kan integrering

med övervakningssystem ske.

Styrsystem – Via passersystem.

Pollare

Säkerhetsklass 4

Hydraulisk drift som reglerar fordonstrafik medan gående kan passera

fritt. Pollarna kan levereras i olika dimensioner och utföranden.

Förzinkad och lackerad som standard.

Roadblocker

Säkerhetsklass 4

Snabb öppningstid och motståndskraftig konstruktion som ger en

fungerande spärr även efter påkörning. Förzinkad och lackerad enligt

RAL. Tillverkas i olika dimensioner och utföranden.

Wedge Barrier

Säkerhetsklass 4

Elektro-hydraulisk roadblocker med en öppningsbredd mellan 2 till 4

meter. Reaktionstid på mindre än 1 sek vid installation av high-speed

kit. Lågt installationsdjup (400mm).

Tracked Gate M50

Säkerhetsklass 4

Spårburen certifierad skjutgrind för högriskområden. Certifierad enligt

både PAS68 och ASTM 2656. Upp till 7000mm bredd och 3000mm

höjd. Lågt installationsdjup (500mm).

TyreKillers

Säkerhetsklass 4

Effektivt preventivt och aktivt skydd. Spärrspetsarna förstör däck,

hjulaxel och motorupphängning vid forceringsförsök.

Enkel installation genom den grunda konstruktionen.


Övervakning, larm och passersystem

Larm — effektiv förstärkning

av områdets säkerhet!

Genom att komplettera grind- och stängselsystem med ett områdeslarm får man en effektiv uppgradering av den

fysiska säkerheten. Ett installerat områdeslarm ”köper dig värdefull tid” som begränsar den skadeeffekt som en

inkräktare kan åstadkomma.

GPP erbjuder ett brett urval olika lösningar av stängsel och marklarm. Vi kan erbjuda såväl små standalone-enheter

för den lilla anläggningen som stora nätverksbaserade system med möjlighet till fjärrstyrning för stora och delade

områden. Våra områdeslarm går att integrera med passage, inbrottslarm och CCTV-system för högre säkerhet och

anpassning till övrig verksamhet.

Stängsellarm

• Elstängsellarm, PowerFence, ger ett effektivt skydd

med såväl en preventiv som aktiv funktion.

• Vid intrångsförsök utsätts inkräktaren för en

smärtsam men ofarlig stöt.

Marklarm

• Dolt larmsystem nedgrävt i marken för en synnerligt

effektiv lösning.

• Hydrauliska, elektromagnetiska eller

kombinerade system

Övriga

www.perimeter.se

PERIMETER

PROTECTION

BY

TECKNA SERVICEAVTAL LARM

• Fiberlarm för långa sträckor, upp till 50 km per enhet

• Mikrofonkabel för enklare anläggningar

• Vibrationsdetektorer

• Marklarm används vid högsäkerhetsanläggningar

där inga kompromisser tillåts. Det är också effektivt

som ett säkerhetshöjande redundant andra system

GPP kan även erbjuda olika lösningar som barriär- och volymlarm. Exempel på dessa är radar och IR-barriärer.

Detektorer finns även som fristående enheter för montage på exempelvis väggar för att skydda kritiska ytor eller

fasader.

15


16

Övervakning, larm och passersystem

Systemlösningar -

för inpassering av fordonstrafik

Med en engångskod

som identifikation

Genom att använda en

unik kod med en begränsad

giltighetstid skapas en säker

identifieringsmetod. Koden har

en förutbestämd giltighetstid

och kan inte återanvändas.

En 4-siffrig kod genereras av en

slumpkodsgenerator. Metoden

är lämpad för byggvaruhus och

mindre parkeringssystem där

kunden har en viss tid på sig

att lasta varor eller hämta upp

bilen. Inom utsatt tid måste

kunden passera varuhusets- eller

parkeringens bommar/grindar.

• Slumpkodsgenerator (RCD-

Rolling Code Display)

• Knappsats för

slumpkodsgenerator (RCCK,

Rolling Code Controller

Keypad)

• Skrivare (tillval)

Identifikation via

mobiltelefon

SMS Transceiver V3 är utvecklad

för att användas som ett GSMbaserat

driftlarm eller som

larmsändare för befintliga

larmanläggningar. Enheten går

fort att installera och är enkel

att använda. SMS Transceivern

har ett flertal funktioner och

inställningsmöjligheter som gör

att den kan anpassas till olika

applikationer och specifika behov

såsom grindstyrning, larmsändning

m.m.

Vid påverkan av ingångarna

sänder SMS Transceivern larm via

SMS. Ingångarna kan också larma

genom att ringa röstsamtal, som

komplement till SMS meddelanden.

En accesskontroll kan begränsa

vilka användare som har behörighet

att fjärrstyra enheten.

Identifikation via

registreringsskylt

LPR (License Plate Recognition)

är ett system som integrerar

förmågan att identifiera fordonets

registreringsplåtnummer

(alfanumeriskt fält) och CCTV

kameraövervakning.

• Stöder analoga kameror och

IP-kameror

• Flexibla sökparametrar

• Enkel gruppering av tillträde

• Valbara funktioner

• Flera LPR kameror kan

användas samtidigt

• Alarm på fordon utan tillträde

• Beräkning av tid mellan in- och

utkörning

• Alarm på överskriden tid


Service & Kundsupport

Allt från installation

till underhåll och kundsupport

GPP Perimeter Protection ABs serviceorganisation

erbjuder ett heltäckande serviceflöde på den nordiska

marknaden – allt från installation till underhåll och

kundsupport. Samtidigt erbjudes bästa möjliga

tillgänglighet och servicenivå.

Vår serviceorganisation med erfarna tekniker

och samarbetspartners kan erbjuda en

säker och kontinuerlig drift av det kompletta

produktsortimentet. Våra tekniker installerar,

driftsätter, ger utbildning och tar hand om din

produkt i den omfattning du själv önskar.

www.perimeter.se

För att säkerställa driften av installerade

säkerhetssystem,kan du som kund teckna ett

fullserviceavtal som ger dig både regelbunden

service och korta inställelsetider.

17


www.perimeter.se

19


Säkerhet -

mycket mer än bara teknik

GPP Perimeter Protections avancerade

systemlösningar är halva lösningen för att uppnå

säkerhet – den andra halvan står Ni för. Genom

information, utbildning, noggrannhet och rutiner

hos samtliga inom verksamheten skapas ett säkert

företag. Vår erfarenhet kan hjälpa Dig till bättre

säkerhetsrutiner.

Organisationen

GPP Perimeter Protection ingår i säkerhetskoncernen

The Perimeter Protection Group.

I Perimeter Protection Group erbjudande ingår

krasch-testade grindar, wedge barriers, pollare,

roadblockers och stängselsystem samt bommar,

vändkors, vik-, skjut-och slaggrindar i aluminium och

stål. Perimeter Protection Group är ett av Europas

ledande leverantörer av yttre områdesskydd. Våra

målgrupper är ambassader, militära anläggningar

och andra anläggningar där säkerheten är i fokus.

info@perimeter.se

www.perimeter.se

För mer information

kontakta oss!

GPP Perimeter Protection AB

Besöksadress:

Askims verkstadsväg 4

Box 9065, 400 92 GÖTEBORG

Tel: 010-209 4800

Fax: 010-209 4835

V. Drottninggatan 33

696 33 KUMLA

Tel: 010-209 4860

Kumla gårdsväg 33F

Box 500, 145 63 NORSBORG

Tel: 010-209 4810

Granitvägen 11

553 03 JÖNKÖPING

Tel: 010-209 4840

Hamnvägen 3K

860 35 SÖRÅKER

Tel: 010-209 4865

Björnvägen 15

906 40 UMEÅ

Tel: 010-209 4863

Företags.v.29, Hus 6

Box 225, 232 23 ARLÖV

Tel: 010-209 4850

Bruksvägen 3

590 93 GUNNEBO

Tel: 010-209 4870

Fax: 010-209 4879

Lager/ Distribution

Tegelbacksvägen 8

458 40 ÖDEBORG

Tel: 010-209 4880

Fax: 010-209 4889

More magazines by this user
Similar magazines