Bosch Plena högtalarsystem och talat utrymningslarm

resource.boschsecurity.com

Bosch Plena högtalarsystem och talat utrymningslarm

Bosch Plena högtalarsystem och

talat utrymningslarm


Plena talat utrymningslarm

u IEC60849-certifierat

u För små till medelstora tillämpningar

med upp till 60 högtalarområden

u Inbyggd meddelandehantering

u Plug-and-play-installation och datorkonfiguration

u Anslutning via CAT5-kabel

Uppnå EVAC-kompatibilitet

Plena-systemet för talat utrymningslarm är det

snabba sättet att få ett EVAC-godkänt system för

evakuering i skolor, på hotell, i shoppingcentrum,

stormarknader, fritidsanläggningar, fabriker, kontor

och på andra ställen där allmänhetens säkerhet är

av största vikt.

IEC60849-överensstämmelse

Plena-systemet för talat utrymningslarm

är certifierat av TÜV enligt IEC60849, den

internationella standarden för system för talat

utrymningslarm. Det uppfyller de stränga

kraven i den här standarden (och de nationella

motsvarigheterna). Plena-systemet för talat

utrymningslarm är utrustat med all väsentlig

funktionalitet, inklusive systemövervakning,

växling till reservförstärkare, övervakning av

högtalarsystem, inbyggd meddelandehantering

och har omfattande reglage och indikatorer på

framsidan.

Plug-and-play gör det enkelt

Plena-systemet för talat utrymningslarm är ett

plug-and-play- system som är uppbyggt kring en

styrenhet med en nödmikrofon, inbyggd 240 Wförstärkare

och meddelandehantering för upp till

6 högtalarområden.

Styrenheten kan antingen användas enkelt i en

fristående lösning för mindre tillämpningar eller

i ett utökat system med upp till 60 högtalarområden

med hjälp av expansionsenhet. Upp till

8 anropsstationer och 32 knappsatser som är fritt

programmerbara, kan anslutas för dirigering av

meddelanden. Anslutningarna görs med

standardiserade RJ45-kontakter och CAT5-kablar.

Extra Plena-förstärkare ansluts för att skapa ett

tvåkanaligt system eller om mer uteffekt behövs.


Externa enheter

Externa enheter som duplicerar

användargränssnittet för Plena-systemet för

talat utrymningslarm fi nns som tillbehör

och gör att systemet kan placeras i källaren

eller i ett brandsäkert skåp samtidigt som

systemet kan styras från en annan plats i

eller utanför byggnaden. Ett tillbehörspaket

för att integrera en anpassad

brandförsvarstablå fi nns också.

Funktionalitet som kan konfi gureras

Systemet är enkelt att installera för

specifika tillämpningar med DIP-kontakter

för inställning av grundläggande

funktionalitet och en dator för avancerad

systemkonfi guration. Den inbyggda

meddelandehanteringen är fullständigt

övervakad och har kapacitet för upp till

255 talade meddelanden. Meddelandena

kan sammanfogas vilket ger ännu mer

fl exibel användning av förinspelade

aviseringar och utrymningsmeddelanden.

En säkrare värld

Med installationer av grundläggande

säkerhetslösningar runt om i hela världen är

Bosch synonymt med kvalitet och

innovation för högtalarutropssystem för

offentlig användning, kongresser,

personsökning, inbyggda byggnads- och

larmsystem, brand- och inbrottslarmsystem

samt övervakningssystem. Med den här

omfattande erfarenheten som grund har vi

tagit fram det EVAC-kompatibla Plenasystemet

för talat utrymningslarm för att

uppfylla de krav du ställer och för att bidra

till en säkrare värld för den breda

allmänheten.


Tradition av kvalitet och innovation

I mer än 100 år har namnet Bosch borgat för kvalitet

och pålitlighet. Bosch Security Systems är glada

att kunna erbjuda en serie säkerhetssystem för

brand, intrång, trygghetslarm, CCTV, hantering och

kommunikation, samt komponenter som hjälper dig

att hitta en lösning för varje tillämpning. Vi är det

självklara valet som global leverantör av innovativ

teknik, och erbjuder den högsta nivån på service och

support. Välj Bosch när du behöver en partner du

kan lita på.

Bosch Security Systems

För mer information var vänlig

titta in på

www.boschsecurity.se

Tryckt i Nederländerna

Med reservation för ändringar

PA-EH-sv-06_F01U517755_01

More magazines by this user
Similar magazines