och buffertgnistgap - OBO Bettermann

catalog.obo.bettermann.com

och buffertgnistgap - OBO Bettermann

Planeringshjälp allmänt

Liten orsak, stor effekt: Skador orsakade av överspänning

Vårt beroende av elektriska och

elektroniska apparater ökar alltmer,

både yrkesmässigt och privat.

Datanät hos bl.a företag,

sjukhus och räddningstjänst är

livsnödvändiga beståndsdelar för

det oundvikliga informationsutbytet

i realtid. Känsliga datauppgifter

t.ex. från banker eller mediaföretag

behöver säkra och fungerade

överföringsvägar. Det är inte bara

blixtnedslag som är ett latent hot

för dessa anläggningar. Mycket

vanligare är att dagens

elektroniska hjälpmedel skadas av

överspänning, som orsakas av avlägsna

åskurladdningar eller kopplingsförlopp

i stora elektriska anläggningar.

Vid åska frigörs stora

energimängder kortfristigt. Dessa

spänningstoppar kan ta sig in i en

byggnad via alla typer av elektriska

ledningar och orsaka enorma

skador.

6 OBO TBS

02 TBS-Katalog_2010_Länderkatalog_SV / sv / 12/04/2011 (LLExport_01213)

More magazines by this user
Similar magazines