Bilder från EU-rollspelet (pdf) - Folkuniversitetet

folkuniversitetet.se

Bilder från EU-rollspelet (pdf) - Folkuniversitetet

EU-rollspel

Ett rollspel som Ministerrådet

Kungstensgymnasiet 1 februari 2013


Fredag 1 februari 2013 hade elever i årskurs 1 på SA-programmet EU-rollspel hela dagen.

Klasserna hade i Naturkunskap och Samhällskunskap under en månads tid förberett sig inför

denna dag.

Rollspelet handlade om Hållbart samhälle med fokus på jordbruks- och fiskepolitik (till

exempel utfiskning kontra fiskdumpning). Eleverna var indelade i grupper om 5 elever/grupp.

Varje grupp representerade ett land. 14 av EU:s 27 medlemsländer fanns representerade:

Estland, Finland, Grekland, Irland, Polen, tyskland, Spanien, Danmark, Litauen, Cypern,

Italien, Portugal, Lettland och Frankrike.

Dagen inleddes med registrering innan varje land höll ett inledningsanförande, ibland till och

med på sitt ”modersmål” med tolkning. Därefter följde Allmän debatt om hållbar utveckling

följt at Sakdebatt om just de förslag respektive land presenterat.

Viss frustration fanns när flera förslag nedröstades vid votering. Att samarbeta i ett

gemensamt EU-mål är svårt. Desto större var lyckan när andra beslutsförslag gick igenom.

Inledningsanförande.


Överläggningar i respektive land.


Allmän debatt och frågestund.

Internt samtal i Frankrike.


Interna samtal inom länderna.


Ordförande och sekretariat


Informella samtal mellan landsrepresentanter.

Votering.


Fotograf: Natalie Rönn Nyberg ES11B

More magazines by this user
Similar magazines