02.09.2013 Views

KV. SPANTRUTAN - varvsholmen.se

KV. SPANTRUTAN - varvsholmen.se

KV. SPANTRUTAN - varvsholmen.se

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>KV</strong>. <strong>SPANTRUTAN</strong><br />

46 bostadsrättslägenheter på fantastiska Varvsholmen<br />

1


2<br />

<strong>KV</strong>ÄLLSSOL<br />

Du stiger upp ur sängen, intar en lång frukost på din vidsträckta balkong och<br />

funderar kanske på ett litet morgondopp eller en tur med båten som ligger förtöjd några våningar<br />

nedanför. Eller så njuter du helt enkelt bara av den enorma frihetskänslan. Att kunna bo<br />

som du alltid har önskat, med öppna vyer som ständigt förändras efter vädrets makter. Denna<br />

smått hisnande känsla är inte begränsad till enbart sommartid, samma inlevel<strong>se</strong> biter sig kvar<br />

oav<strong>se</strong>tt vilken tid på året det än må vara. För som boende på Varvsholmen kan du följa årstidernas<br />

växlingar, antingen det gäller spegelblankt vatten, ett hav som protesterar mot höstens<br />

första vindar eller som lugnt och stilla lägger sig till ro under vinterns tjocka istäcke.<br />

Varvsholmen, som för länge <strong>se</strong>dan ståtade med ett riktigt skeppsvarv har idag omvandlats<br />

till en central plats för bekvämt och exklusivt boende.<br />

Placerat på Varvsholmens västra del med kvällssol och utsikt över Ängö och centrala Kalmar<br />

står kvarteret Spantrutan i begrepp att uppföras. Nu har du möjlighet att skapa dina drömmars<br />

boende!<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.


<strong>KV</strong>ALITÉ<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

3


4<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

ÄNGÖ<br />

Ängö<br />

VARVSHOLMEN<br />

KALMAR CENTRUM<br />

<strong>KV</strong>ARNHOLMEN


PLAN 0–2,<br />

OMSORGSBOENDE<br />

PLAN 3–5,<br />

TRYGGHETSBOENDE<br />

VINDSVÅNING<br />

PLAN 0,<br />

GARAGE MM<br />

PLAN 1–6,<br />

HYRESRÄTTER<br />

PLAN 0, OMSORGSBOENDE<br />

PLAN 3–4, TRYGGHETSBOENDE<br />

PLAN 0, GARAGE<br />

PLAN 1, GÅRD<br />

VINDSVÅNING<br />

PLAN 0, GARAGE MM<br />

PLAN 1–6, BOSTADSRÄTTER<br />

PLAN 0, GARAGE<br />

PLAN 1–2, OMSORGSBOENDE<br />

VARVSHOLMENS<br />

LÄGE ÄR UNIKT!<br />

samtiDigt som Du meD en tio minuters promenaD<br />

når kalmars centrum, har du naturens<br />

underverk i form av oöverträffad utsikt och vidsträckt<br />

vatten alldeles utanför fönstren. Du väljer såklart helt<br />

själv om du bara vill betrakta naturens skådespel, eller<br />

om du vill delta aktivt, med båt, kanot eller helt enkelt<br />

bara strosa omkring på de lugna gångstråken.<br />

När man tänker efter, kan det egentligen bli mycket<br />

bättre? Den där drömmen uppfylls och du kan skapa<br />

dina drömmars boende. Man blir rätt och slätt - och<br />

snabbt - förälskad i den fantastiska miljön som Varvsholmen<br />

erbjuder.<br />

Välkommen till Varvsholmen!<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

5


6<br />

<strong>KV</strong>. <strong>SPANTRUTAN</strong><br />

Det nya BostaDsområDet kV. spantrutan kommer att ligga på Varvsholmens västra kaj.<br />

Storslagna vyer varierar från Kalmars stads siluett till småbåtshamn, Ängö, Ölandsbron eller Kalmarsund.<br />

46 bostadsrättslägenheter kommer att uppföras, fördelade på <strong>se</strong>x våningsplan samt en vindsvåning.<br />

Merparten av bostadsrätterna har två balkonger så att du kan njuta av solen när helst du själv vill.<br />

Alla bostadsrätter kommer att förberedas för inbyggt ljud- och bildsystem. Känner du för att få den<br />

där extra ljud- och bildupplevel<strong>se</strong>n i din nya bostadsrätt, kontaktar du den av oss anvisade leverantören.<br />

Tillsammans bygger ni det system som passar dina behov. Garageplat<strong>se</strong>r och förrådsutrymmen kommer<br />

att finnas i byggnadens bottenplan. His<strong>se</strong>n från garaget leder upp till bostadsrätterna och i vissa<br />

fall, på vindsvåningen, direkt in i bostadsrätten.<br />

Möjlighet finns till en egen båtplats.<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.


HAVSNÄRA<br />

CENTRALT<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

7


8<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.


INTRESSERAD?<br />

DET ÄR VI SOM FÖRMEDLAR<br />

BOSTADSRÄTTERNA<br />

I <strong>KV</strong>. <strong>SPANTRUTAN</strong>.<br />

Pontuz Löfgren AB<br />

Västra Sjögatan 33 | 391 23 KALMAR<br />

Tel 0480-420 200 | Fax 0480-420 260<br />

info@pontuzlofgren.<strong>se</strong> | www.pontuzlofgren.<strong>se</strong><br />

Vita ByggnaDer<br />

= planeraD<br />

Byggnation<br />

ÄNGÖ<br />

<strong>SPANTRUTAN</strong><br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

Ängö<br />

FAKTA <strong>KV</strong>. <strong>SPANTRUTAN</strong><br />

ByggHerre: Varvsholmens Fastighets AB.<br />

BostaDstyp: Bostadsrätter.<br />

antal: 46 st.<br />

Våningsplan: 6 st samt vindsvåning.<br />

garage: I bottenplan.<br />

Båtplats: Ansöks via Kalmar kommun.<br />

fÖrråD: Finns i byggnaden.<br />

storlek: 54–164 kvm, 2–5 r.o.k.<br />

BreDBanD/tele/tV: Telia.<br />

ÖVernattningslägenHet: 1 st.<br />

inflyttning: Kvartal fyra, 2014.<br />

aVstånD: Kalmar centrum ca 500 m<br />

mäklare: Pontuz Löfgren AB<br />

<strong>se</strong> mer: www.<strong>varvsholmen</strong>.<strong>se</strong>/spantrutan<br />

www.pontuzlofgren.<strong>se</strong><br />

9


10<br />

lägenHet 2 rok | 72 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g016<br />

VÅN. 1 B101 | VÅN. 2 B104 | VÅN. 3 B107 | VÅN. 4 B110 | VÅN. 5 B113 | VÅN. 6 B116<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 4 rok | 115 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g016<br />

VÅN. 1 B102 | VÅN. 2 B105 | VÅN. 3 B108 | VÅN. 4 B111 | VÅN. 5 B114 | VÅN. 6 B117<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

11


12<br />

lägenHet 2 rok | 63 m 2 | Våning 1-5 | trappHus g016<br />

VÅN. 1 B103 | VÅN. 2 B106 | VÅN. 3 B109 | VÅN. 4 B112 | VÅN. 5 B115<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 2 rok | 54 m 2 | Våning 6 | trappHus g016<br />

VÅN. 6 B118<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

13


14<br />

lägenHet 3 rok | 84 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g021<br />

VÅN. 1 B120 | VÅN. 2 B122 | VÅN. 3 B124 | VÅN. 4 B126 | VÅN. 5 B128 | VÅN. 6 B130<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 4 rok | 95 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g021<br />

VÅN. 1 B121 | VÅN. 2 B123 | VÅN. 3 B125 | VÅN. 4 B127 | VÅN. 5 B129 | VÅN. 6 B131<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

15


16<br />

lägenHet 2,5 rok | 71 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g026<br />

VÅN. 1 B134 | VÅN. 2 B136 | VÅN. 3 B138 | VÅN. 4 B140 | VÅN. 5 B142 | VÅN. 6 B144<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 3 rok | 87 m 2 | Våning 1-6 | trappHus g026<br />

VÅN. 1 B135 | VÅN. 2 B137 | VÅN. 3 B139 | VÅN. 4 B141 | VÅN. 5 B143 | VÅN. 6 B145<br />

Planritningen visar vån. 1<br />

som har uteplats. Vån. 2-6<br />

har balkong vars storlek<br />

varierar.<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

17


18<br />

lägenHet 5 rok | 164 m 2 | VinDsVåning | trappHus g016<br />

VINDSVÅNING B119<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 4 rok | 105 m 2 | VinDsVåning | trappHus g021<br />

VINDSVÅNING B132<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

19


20<br />

lägenHet 4 rok | 93 m 2 | VinDsVåning | trappHus g021<br />

VINDSVÅNING B133<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.


lägenHet 3 rok | 108 m 2 | VinDsVåning | trappHus g026<br />

VINDSVÅNING B146<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

För mer detaljerad information, <strong>se</strong> <strong>se</strong>parat rumsbeskrivning.<br />

21


22<br />

TA EN RUNDTUR I DIN<br />

DRÖMLÄGENHET REDAN IDAG!<br />

gå på runDVanDring Hemma Hos<br />

Dig sJälV! Med vår virtuella visning behöver<br />

du inte vänta eller fanti<strong>se</strong>ra om hur<br />

din nya bostad kommer <strong>se</strong> ut. Gå in på<br />

www.<strong>varvsholmen</strong>.<strong>se</strong>, välj Spantrutan<br />

och titta runt redan idag.<br />

Vi har valt ut fem lägenheter på olika<br />

plat<strong>se</strong>r i hu<strong>se</strong>t i varierande storlek. Klicka<br />

på någon av dessa och du kommer in i<br />

visningsverktyget och kan <strong>se</strong> dig omkring<br />

som om du var på plats hemma<br />

hos dig själv.<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.


VIRTUELL VISNING AV EXTERIÖR OCH INTERIÖR<br />

www.<strong>varvsholmen</strong>.<strong>se</strong>/spantrutan<br />

Du kan dra bilden åt alla håll, titta upp i<br />

taket, snurra runt, zooma och få en unik<br />

chans att skapa dig en uppfattning om<br />

lägenheten och dess proportioner. Ser<br />

du ut genom fönster så får du en uppfattning<br />

om lägenhetens utsikt.<br />

Du kan även förflytta dig runt hu<strong>se</strong>ts<br />

exteriör och <strong>se</strong> solens läge under olika<br />

årstider. Välj t.ex ”kväll i juli” och du kan<br />

<strong>se</strong> precis hur solen kommer att påverka<br />

din lägenhet från olika väderstreck. Titta<br />

på dina drömmars boende redan idag!<br />

Byggherren re<strong>se</strong>rverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.<br />

23


VI SOM BYGGER<br />

Varvsholmens Fastighets AB<br />

Box 716 | 391 27 KALMAR<br />

Strömgatan 15<br />

Tel. 0480-574 00 | Fax 0480-202 79<br />

post@cafastigheter.<strong>se</strong> | www.cafastigheter.<strong>se</strong><br />

VI SOM FÖRMEDLAR<br />

Pontuz Löfgren AB<br />

Västra Sjögatan 33 | 391 23 KALMAR<br />

Tel. 0480-420 200 | Fax 0480-420 260<br />

info@pontuzlofgren.<strong>se</strong> | www.pontuzlofgren.<strong>se</strong><br />

GÅ PÅ VIRTUELL VISNING<br />

www.<strong>varvsholmen</strong>.<strong>se</strong>/spantrutan<br />

12 208 level<strong>se</strong>ven.<strong>se</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!