02.09.2013 Views

Gotviks sångbok (pdf)

Gotviks sångbok (pdf)

Gotviks sångbok (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GOTVIKS

VÄNA VISOR

OCH

BRUTALA BALLADER

A.S XXXV

SAMMANSTÄLLNING AV

IDUN I. ROLFSDOTTER


In Taberna

Ur Carmina Burana 1200-tal

Sitta på en krog och dricka

och vår ande vederkvicka

Så vårt anlete månd skina

det är bot mot död och pina

Här får alla jävlar sjunga

och ta svärord på sin tunga

Sången har vi en moral i

Den som dricker han blir salig.

Synd och nöd vi aldrig frukta

om vi blott vår aska fukta

En vill halsa en vill smutta

en vill rapa en vill prutta

En vill gärna spela kort han

spelar säkert av sig skjortan

En vill kelas en vill grälas

en vill spy han kan bes(t)jälas.

Drick för makan drick för maken

drick för ryssen och slovaken

Drick för ditt och drick för datten

drick för da´n och drick för natten.

Drick för snälla och för dumma

drick för eldiga och ljumma

Drick för mästare och dårar

drick för höstar och för vårar.

Drick för feta drick för magra

drick för hiskliga och fagra

Drick för krassliga och klena

drick för armarna och bena

Skål för alla fat och bunkar

drick för fan för fulla munkar

Drick för loppan, drick för lusen

drick för hundra, drick för tusen.

Om var människa skall bli full, då

räcker ej all världens gull, så

krögarn tjänar på vår fylla

upp på honom vill vi skylla

den misär och all den vånda

drinkarn måste genomstånda

I Gehenna må han brinna

och sin svåra synd besinna.

Några spelar, några super

Några fruktar för sitt liv.

Några räds för graven djuper

Andra söker split och tjiv.

SKÅL för er perversa bröder

SKÅL för er vars hjärta blöder

SKÅL för flinka skål för lata

SKÅL för alla desperata!

Haralds konstiga vanor

M. Ahlman

I bland alla män finns en man

ingen kan väl dricka som han?

Harald blir rätt törstig ibland

för Harald har konstiga vanor.

I bland alla kämpar finns en kämpe

ingen kan väl strida som han?

Harald slåss och supa kan

för Harald har konstiga vanor.

Ibland alla karlar finns en karl,

Jungfrun står med barmen bar

men svärdet är det styvaste han har

för Harald har konstiga vanor.

Bonden går på åkern och sår

när han hör hur ryktena går.

Det är dags att låsa in sitt får

för Harald har konstiga vanor.

Pase el agua

1500-tal

Pase el agua, ma Julieta Dama

Pase l’agua venite vous a moy

II: Ju me’n anay en un vergel :II

Tres rosetas fui culler

Ma Julioleta Dama

Pase l’agua venite vous a moy

1


A Grazing Maze

Filk

A Grazing Maze, how sweet the sound

As it flattens a wretch like thee

Your head is flat

That once was round

Done in by my mace - and me!

A grazing mace, how sweet the sound

That smites a foe like thee!

Your lying there

upon the ground

You´ve left the field to me

Länge leve livet

Silvermåne, stjärnekrans, länge leve livet!

Vackrare än någonstans, länge leve livet!

En jord där vi bor, längtar och tror,

Länge leve livet!

Där ett frö slår rot och gror

Länge leve kärleken och lusten till livet!

Svärd skall smidas om till plog, länge...

Våldet härskat länge nog, länge…

Den kommer vår dag, stark skall bli svag.

Länge leve livet!

Kärlek vara världens lag

Länge leve kärleken och lusten till livet!

Alltid vill vi sjunga så, länge…

Fred och framtid tror vi på, länge…

När allt tycks dö ut, tiden ta slut,

Länge leve livet!

Sjunger vi som aldrig förut,

Länge leve kärleken och lusten till livet!

(Extravers av Jean Pierre & Röde)

Gudars nektar, gyllengul, länge leve

mjödet!

Drick, var glad och ha så kul, länge...

Ett kärl där vi tar, inget blir kvar

Länge leve mjödet!

Först man sk(r)ålar sedan man far

Länge leve fyllan och ruset av mjödet!

Ridom

Sigvaldi Kaldalóns

Ridom, ridom, ridom över sanden,

Solen sjunker bortom arnarfjäll.

Mörkret breder skuggor över sanden,

Spöken kommer fram när det blir kväll.

II: Herren leder gångaren min,

Ännu är det långt till gård och grind :II

Räven tjuter, tjuter bakom kullen,

Fåren flyr i fruktan för hans klo.

Men vem ropar, ropar ut ur mullen?

Bergakungen stiger ur sitt bo,

II: Fredlös han i lönndom går,

Jagar liksom räven vilsna får : II

Älvadrottningen dansar över sanden,

Rid, ja rid om livet är dig kärt!

Fly den fagra älvadrottningen handen,

Ryttarens själ till fånge hon begär.

II: Bästa häst jag offra vill,

Om jag kommer fram till Kidagil :II

Á Sprengisandi

S. Kaldalóns text Grimur Thomsen

Riðum, riðum, rekum yfir sandinn,

rennur sól á bak við Arnarfell,

hér á reikíer margur óhreinn andinn,

úr þvi fer að skyggja á jökulsvell

II: Drottinn leiði drösulinn minn,

drjúgur verður siðasti áfanginn : II

Þei, þei, þei, þei, þaut í holti tófa,

þurran vill hún blóði væta góm,

eða líka einhver var að hóa

underlega digrum karlaróm.

II: Útilegumenn í Ódáðahraun

eru kannski að smala fé á laun :II

Riðum, riðum, rekum yfir sandinn,

rökkrið er að síga á Herðubreið.

Álfadrottning er að beisla gandinn

ekki er gott að verða á hennar leið.

II: Vænsta klárinn vildi ég gefa til

að vera kominn ofan í Kiðagil :II

2


Höstvisa

Colin Muset tidigt 1200-tal

I dag när jag ser mot vintern det bär

ett skydd mot kölden jag söker här.

En frikostig värd, som bjuder mig

att äta dricka söker jag.

Som bjuder på höns och får och svin

Stekt anka, kapun och mycket vin.

På biff och fasan och kalvrulad

och runda ostar som gör magen glad.

Men tiden den går och vinter blir vår

Mitt hjärta åter till vägarna trår.

Jag drack som ett svin av mjöd och av vin

och pigan fick jag, så rund och fin.

Hon bjöd mig på skinka lår och bröst

och aldrig jag blitt så mycket kösst.

Farväl Rosalind, din mage blir trind

Jag drar min kosa och ger dig en vind.

Vargsången

B. Isfält

Vargen ylar i nattens skog,

han vill men kan inte sova

hungern river i vargabuk

och det är kallt i hans stova

Du varg, du varg, kom inte hit

ungen min får du aldrig

Vargen ylar i nattens skog,

ylar av hunger och klagan

men jag ska ge´n en grisasvans,

sånt passar i vargamagar

Du varg, du varg, kom inte hit

ungen min får du aldrig

Vargen ylar i nattens skog,

och hittar sig inget byte.

Men jag ska gén en tuppakam,

att stoppa ner i sitt knyte.

Du varg, du varg, kom inte hit,

ungen min får du aldrig.

Sov, mitt barn, i bädden hos mor,

låt vargen yla om natten.

Men jag ska ge´n en hönsaskank,

om ingen annan har tatt´en

Du varg, du varg, kom inte hit,

ungen min får du aldrig.

Maids, when you're young...

An old man came courting me,

hey ding dorum day,

an old man came courting me,

me being young

An old man came courting me,

said he would marry me,

maids, when you’re young, never wed an

old man

Chorus: For he’s got no fallorum,

hey diddle hey dorum

he’s got no fallorum,

hey diddel o’day,

He’s got no fallorum,

he’s lost his ding-dorum-day

Maids, when you’re young, never wed an

old man

And when we went to church,

hey ding dorum day,

when we went to church,

me being young

when we went to church,

he left me in the lurch,

maids, when you’re young, never wed an

old man

Chorus: For he’s got no fallorum…

And when we went to bed,

hey ding dorum day,

when we went to bed,

me being young

when we went to bed,

he lay as he was dead,

maids, when you’re young, never wed an

old man

Chorus: For he’s got no fallorum…

But when he went to sleep,

hey ding dorum day,

3


when he went to sleep,

me being young

when he went to sleep,

out of bed I did creep,

into the arms of a handsome young man

For he’s got his fallorum,

hey diddle hey dorum

he’s got his fallorum,

hey diddel o’day,

He’s got his fallorum,

he’s got his ding-dorum-day

Maids, when you’re young, never wed an

old man

Tourdion

II: Quand je bois du vin claret

ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,

Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois

:II

II: Chantons et buvons,

á ce flacon faisons la guerre

chantons et buvons, mes amis, buvons

donc! :II

1. II: Fyll pokalen upp till brädden

hela världen gungar med oss natten lång

När vi dricker fin Bordeaux, Anjou och

Margaux:II

II: Leve vin och sång!

låt flaskans blod i glaset rinna

Leve vin och sång!

bägarklang natten lång :II

2. II: Dricka vill jag natt och dag

för alla fagra löften som du givit mig

Dricka vill jag natt och dag

för din kärleks skull :II

II: Kärlek, skål, gutår

jag höger bägaren och dricker ur

Kärlek, skål, gutår min vän

skål, gutår :II

3. II: När jag höjer glaset käresta,

så svindlar det för mina ögon

För den blicken som du ger,

lovar evig glöd :II

II: Skål en sista gång,

jag tömmer bägarn helt i botten

Skål för dig min vän,

och för vår kärleks glöd :II

Balladen om Riddaren Rangvald

av Alf Älgahuvud från Juneborg

Riddaren Rangvald,

han red på sin häst

Han red ifrån sin borg,

ty där härjade pest.

Och Riddaren Rangvald,

han dräpte sin fru

Ja, Riddaren Rangvald,

han dräpte sin FRU

Riddaren Rangvald

hans sköld den var blå.

Och skorna de var svarta

och manteln likaså.

Och Riddaren Rangvald

han dräpte sin häst

Ja, Riddaren Rangvald

han dräpte sin HÄST

Riddaren Rangvald

han mötte en man

Hans hud ja den var knottrig

ty pesten hade han

Och Riddaren Rangvald

han dräpte denna man.

Ja, Riddaren Rangvald

han dräpte denna MAN

Riddaren Rangvald

han såg uppå sin hud.

Ty huden den var knottrig,

oh, den milde GUD

Och Riddaren Rangvald

han dräpte sig själv.

Ja, Riddaren Rangvald

4


han dräpte sig själv...

Balladen om Torsten

Melodi: Monty Python Text Ulvberget dec

1992, sista versen 15/95 av Martin

Modige herr Torsten

Red ut ifrån sitt slott

Han var inte rädd att dö!

Modige Torsten!

Han var inte rädd för

rövare och pack

Starke, modige herr Torsten.

Han var inte det minsta rädd

för att dö på hemska sätt

för att ätas av ett troll

Modige Torsten!

För att tuggas sönder

och malas till en klump

Sturske, stilige herr Torsten.

Hans huvud av

och hans öron ut

och hans skinn itu

och hans ben rakt av

och hans armar krossade till ett mos

och hans inälvor upphängda i ett träd

och hans rustning väldigt bucklig,

stackars herr Torsten!

Han var inte särskilt rädd

för fogdens morske män

för att skjuta falk och hök,

modige Torsten!

För att klubba sälar

och slakta skogens hjort

eller slita älg i bitar,

duktige Torsten.

Han var inte rädd för mat

som stått i några dar

Nej, han var inte rädd för mat!

Modige Torsten!

Han var inte rädd för

grönt och mögligt bröd

eller kall, stekt gröt

Modige Torsten!

Han dricker gott

och han äter väl

och han slår ihjäl får

och han biter säl

och han dricker mer

och han fyller på

och han fyllnar till

och han spyr sig blå

Men, men, men har är ju Torsten!!!

Han var inte rädd för kor,

för harar eller kor

Bävrar eller stora kor

Modige Torsten!

Han var inte rädd för

den minsta lilla ko

eller horder utav kor!

Modige Torsten!

Han var inte rädd för

Harald Hårdhänt eller Sven,

Örnklo eller Morgans män,

Modige Torsten!

Han var inte rädd för

Philippe eller Padraig.

Nej, inte ens för Torsten,

modige Torsten!

Han krossar ägg

och han tämjer träd

och han slår alla kämpar

som står i hans väg

och han piskar höns

och han äter spik

och han misshandlar sill

och han stryper sik

och han fruktar ingen fisk,

Modige Torsten!

Torsten kunde riva både

borgar, slott och hus

och han kunde välta kor!

Modige Torsten!

Han drog sig inte ens

för att göra träd till grus

och han gjorde sten till brädor,

5


Fyndige Torsten!

En gång blev han smutsig

Då tog han sig ett bad

Vattnet det var lite kallt

Modige Torsten!

Han var inte rädd

för vatten eller tvål

eller stora gula ankor

Modige Torsten!

Han röjer skog

och han bränner ved

och han river upp

och han trampar ned

Han sparkar på sten

och han rensar fisk

och han tömmer sjöar

och krossar disk

och han skär och tärnar gurka,

Modige Torsten!

Modige herr Torsten

red ut för att få slåss

och han mötte hundra man!

Modige Torsten!

När han hade segrat

måste han gå hem

Men han somnade på vägen,

trötte herr Torsten.

Sen så kom en tjuv och stal

hans rustning och hans häst

och hans lilla struthätta

Stackars herr Torsten!

Stal hans stora hosor

och hans lilla kniv och till sist hans ...

Modige Torsten!

Han hade somnat

på allmän väg

Medan tjuven

på hästen red bort så feg

Och hans häst den kuta

så fort han hann

Men tjuven blev krossad

och lagd i en spann

Av starke , modige herr Torsten!

La la la la

Drunken Viking

Av Evan the Mad Wanderer

What shall we do

with the drunken viking

What shall we do

with the drunken viking

What shall we do

with the drunken viking

Erlie in the morning

Way, hey and down he drinks it

Way, hey and down he drinks it

Way, hey and down he drinks it

Erlie in the morning

Put him in a longship and row him over

(x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Shave his belly with a rusty broadsword

(x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Put him in bed with a welsh lord´s

daughter (x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Dress him up in a hurny helmet (x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Give him an axe and send him to battle

(x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Whatever you do don’t let him get sober

(x3)

Erlie in the morning

Way, hey and…

Colorful Bruise

Filk

6


My legs have felt the pounding

of a hundred thousand blows

The times my sword has broken

only god in heaven knows

Each blow upon my helmet

jolts me dear down my toes

and I aint gonna fight no more

Chorus: Glory glory what a colourful

bruise I got (x3)

And I ain´t gonna fight no more

The morning of the torney

I stepped bravely on the field

But when I saw my foe man

and my senses they did reel.

He was 6ft. 8, 300 pounds

and all forged out of steel,

And I aint gonna fight no more.

Chorus: Glory glory…

He Cracked my shield and broke my helm

and beat me to the ground

My armour laid in tatterns

all the tourney field around

They gathered it together

Though one boot they never found

And I ain`t gonna fight no more

Chorus: Glory glory…

And when the melee teams where picked

my heart was filled with fear

they put me in the foremost line

although I craved the rear!

The blows I took disabeld me

for almost half a year

And I ain´t gonna fight no more

Chorus: Glory glory…

So now when the torneys come around

I watch them from the side

The blood and gore upon the field

my body cant abide

so with the lovely ladies

on the sidelines I reside

And I aint gonna fight no more

Chorus : Glory glory…

Liten Karin

Trad.

Ack liten Karin tjänte

på den unga kungens gård

hon lyste som en stjärna

allt bland de tärnor små

Hon lyste som en stjärna

allt bland de tärnor små,

och unga kungen talte

och sade Karin så

Ack hör du liten Karin

säg vill du bliva min?

Grå hästen och Gullsadelen

dem vill jag giva dig.

Grå hästen och Gullsadelen

jag passar inte på,

giv dem din unga drottning,

låt mig med äran gå

Ack hör du liten Karin

säg vill du bliva min?

Min rödaste Gullkrona

den vill jag giva dig.

Din rödaste Gullkrona

jag passar inte på

Giv den din unga drottning

låt mig med äran gå.

Ack hör du liten Karin

säg vill du bliva min?

Mitt halva kungarike

vill jag giva dig.

Ditt halva kungarike

jag passar inte på,

giv det din unga drottning,

7


låt mig med äran gå.

Ack hör du liten Karin,

vill du ej bliva min?

Då skall jag låta sätta dig

i spiketunnan in.

Och vill du låta sätta mig

i spiketunnan in,

så skall guds änglar se

att jag är oskyldig därtill.

De satte liten Karin i spiketunnan in,

och konungens små svenner

de rulla henne kring

Och strax från himlen

kom det två vita duvor ner,

de togo liten Karin

och strax så blev de tre.

Så kom två svarta korpar

dit upp från helvete,

de togo unga konungen,

och strax så blev de tre.

Varulven

Text trad. musik Garmarna

Jungfrun hon skulle åt stugan gå

Linden darrar i lunden

Så tog hon den vägen åt skogen blå

Ty hon var vid älskogen bunden

Och när som hon kom till skogen blå

Linden darrar i lunden

Där mötte henne en ulv så grå

Ty hon var vid älskogen bunden

Kära ulver du bit inte mig

Dig vill jag giva min silversärk

Silversärk jag passar ej på

Ditt unga liv och blod måst gå

Kära du ulver bit inte mig

Linden darrar i lunden

Dig vill jag giva min silversko

Ty hon var vid älskogen bunden

Silversko jag passar ej på

Linden darrar i lunden

Ditt unga liv och blod måst gå

Ty hon var vid älskogen bunden

Kära ulver du bit inte mig

Dig vill jag giva min guldkrona

Guldkrona jag passar ej på

Ditt unga liv och blod måst gå

Jungfrun hon steg sig så högt i ek

Linden darrar i lunden

Och ulven han gick ner på backen

och skrek

Ty hon var vid älskogen bunden

Ulven han grafte den ek till rot

Linden darrar i lunden

Jungfrun gav upp ett så hiskeligt rop

Ty hon var vid älskogen bunden

Och ungersven han sadlar

sin gångare grå

Linden darrar i lunden

Han red litet fortare än fågeln flög

Ty hon var vid älskogen bunden

Och när som han kom till platsen fram

Linden darrar i lunden

Så fann han ej mer än en blodiger arm

Ty hon var vid älskogen bunden

Gud trösta Gud bättra mig ungersven

Linden darrar i lunden

Min jungfru är borta

min häst är förränd

Ty hon var vid älskogen bunden

Sigurdskvädet

Trad.

Hört har jag från fordom tid

att örnen far kring; värld

Nu ska jag kväda om Sigurd den unge,

om hans första färd

Omkväde: Gullet från heden bar Grane,

gullet från hed bar Grane, Sigurds svärd

8


var drakens bane,

seger han över draken vann,

gullet från heden bar Grane

Örnen är det snabbaste djur,

flyger så långan led

Nu ska jag kväda om Sigurd den unge,

när först till strids han red

Skölden skiner i gyllene sal

han är icke kommen till dans

Sigurd den unge, Sigmunds son,

så nämner jag namnet hans

Sigurd gångar i salen fram

och djärvt till orda tager

Nu lyster mig rida till dvärgaskog

och de vilda djuren jaga

Hjalprek konung talar så

och lägger Sigurd på sinne

dvärgamål och trollefröjd

bor i berget inne

Sigurd sig svingar på Granes rygg

han tarvar ingen töm

så lätt och snabbt han rider fram

som båten far i ström

Sigurd rider första dagen

tills det lider mot kvällen

Ritten bär mot mörkan skog

fjärran hans faders välden

Sigurd red genom skogen fram

i dagar och nätter tre

men varken kristen eller troll

kunde han för sig se

Sigurd red genom skogen fram

det bär över sten och stock

då står det framför honom med ens

en myllrande människoflock

Sigurd sitter på Granes rygg

med både sköld och svärd

här skall jag rida längre fram

för att skönja eder färd

Sigurd rider sig längre fram

den ritten var ingen dans

han ser det knyta framför sig

av dvärg vid dvärg en krans

En av dvärgarna gick fram

det är ryktat vida

är du kommen att leka här

eller är du kommen att strida

Sigurd sitter på Granes rygg

han var icke blid i hågen

blyg var Sigurd för dvärgarna

tordes ej svara på frågan

En av dvärgarna steg fram

het var han i håg

höjde upp sin högra hand

Sigurd i anlet slog

Sigurd svärdet ur slidan drog

det stålet klingade gott

Detta är det första sår

som jag i striden fått

Sigurd svärdet ur slidan drog

höjde den klingan blå

så den dolske dvärg han slog

klöv i stycken två..

Herr Mannerlig

Trad.

Bittida en morgon, innan solen upprann

innan fåglarna började sjunga

Bergatrollet friade till fager ungersven

och hon hade en falskeliger tunga

Ref: Herr Mannerlig, herr Mannerlig,

troloven i mig, för det jag bjuder så gärna

i kunnen väl svara endast ja eller nej

om i viljen eller ej

Eder vill jag giva de gångare tolv

som går uti rosendelunden

aldrig har det varit någon sadel uppå dem

ej heller betsel uti munnen

Ref: Herr Mannerlig, herr…

9


Eder vill jag giva de kvarnarna tolv

som stå mellan Tildö och Tärnö

stenarna de äro av rödaste guld

och hjulen silverbeslagna

Ref: Herr Mannerlig, herr…

Eder vill jag giva ett förgyllande svärd

som klingar utav femton guldringar

och strida huru ni strida vill,

stridsplatsen skolen i väl vinna

Ref: Herr Mannerlig, herr…

Eder vill jag giva en skjorta så vit

den bästa i lysten att slita

inte är den sömmad av nål eller tråd,

nej virkad av silket det vita

Ref: Herr Mannerlig, herr…

Sådana gåvor jag toge väl emot

om du vore en kristelig kvinna

men nu så är du det värsta bergatroll

av näckens och djävulens stämma

Ref: Herr Mannerlig, herr…

Bergatrollet ut på dörren sprang

och hon rister och jämrar sig svåra

Hade jag fått den fager ungersven

så hade jag mistat min plåga

Ref: Herr Mannerlig, herr…

Liten Kersti

Trad.

Det bodde en bonde på Östervalla hed

och den lilla

Döttrar, det hade han och rara voro de

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Han hade fälla fyra, han hade fälla fem

och den lilla

Liten Kersti, hon var allra rarast utav

dem

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Liten Kersti hon går sig åt skräddareby

och den lilla

Och låter sig skära de riddarkläder ny

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Liten Kersti hon går sig åt skomakareby

och den lilla

Och låter sig göra de riddarstövlar ny

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Om dagen så rider hon de fålar

på grön äng

och den lilla

Om natten så sover hon i hertigens säng

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Om dagen så rider hon de fålarna till vann

och den lilla

Om natten så sover hon på hertigens arm

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Vår stalledräng har blivit

så underliger tjock

och den lilla

Så han kan inte stiga i sadelen opp

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Vår stalledräng har blivit så underliger fet

Och den lilla

Så han kan inte rida när solen lyser het

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

När drottningen in genom stalldörren steg

Och den lilla

Liten Kersti hon bort under stallkrubban

smög

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Hertigen han breder ut kappan så blå

Och den lilla

Däruppå föder hon de sönerna två

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Frökner och prinsessor, de gräto uti harm

Och den lilla

Liten Kersti hon sover uppå unge kungens

arm

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Frökner och prinsessor, de gräto uti flod

Och den lilla

För det att han sig en bondedoter tog

I vånn stall har hon tjänt uti lönndom

Smedsvisan

10


En gång i min ungdom älskade jag

en flicka med ljuva och rena behag

hon lova' mig tro i lust och i nöd

allt in till den blekaste död

Hej hopp fadderi å fadderallade rej

hej hopp fadderi å fadderallade rej

hon lova' mig tro i lust och i nöd

allt in till den blekaste död

Hon va' som en lilja vit uti hyn

den vackraste flicka som skådats i byn

ett lockande skratt en lustiger sång

vi älskade sommaren lång

Hej hopp fadderi…

ett lockande skratt en lustiger sång

vi älskade sommaren lång

Men kärleken vissna' kärleken dog

vid Mikaels mässa hon hade fått nog

hon fann sig en riker högfärdig man

sa' tack och adjö och försvann

Hej hopp fadderi…

Hon fann sig en riker högfärdig man

sa' tack och adjö och försvann

Nu står jag vid städet sliten och grå

å hammaren bultar å hjärtat också

nej aldrig den flickan kommer igen

hon är hos en nyfunnen vän

Hej hopp fadderi…

Nej aldrig den flickan kommer igen

men sången den trallar jag än...

Tra la la…

Vårvindar friska

Musik trad. text J. Nyberg

Vårvindar friska, leka och viska

lunderna kring likt älskande par.

Strömmarna ila, finna ej vila,

förrän i havet störtvågen far.

Klappa mitt hjärta, klaga och hör.

Vallhornens klang bland klipporna dör.

Strömkarlen spelar, sorgerna delar

vakan kring berg och dal.

Hjärtan vill brista,

ack när den sista gången

jag hörde kärlekens röst.

Ögonens låga, avskedets plåga,

mun emot mun och klapprande bröst.

Fjälldalen stod i grönskande skrud,

trasten slog drill på drill för sin brud.

Strömkarlen spelar, sorgerna delar

vakan kring berg och dal.

Visa vid midsommartid

Musik H. Norlén text R. Lindström

Du lindar av olvon en midsommarkrans

och hänger den om ditt hår.

Du skrattar åt mångubbens benvita glans

som högt över tallen står.

I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn

i långdans, i språngdans på glödande järn.

I natt är du bjuden av dimman till dans

där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Nu tager du månen från Blåbergets kam

att ge dig en glorias sken.

Och ynglen som avlas i gölarnas slam

blir fålar på flygande ben.

Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor

där Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina bor.

Inatt skall du somna vid Svartrama damm

där natten och mossan är len.

Vänner och fränder

Trad.

11


Vänner och fränder lade om råd

hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Uti rosen

Lade om råd

Hur de skulle gifta bort sin fränka i år.

Dig vill vi giva en kungason till man

som haver mera guld än

lille Roland haver land

Uti rosen

kungason till man

som haver mera guld än

lille Roland haver land

Om lördan och söndan budet utgick

Om måndan och tisdan

skull skådas vad hon fick

Uti rosen

Budet utgick

Om måndan och tisdan skull

skådas vad hon fick

Om onsdan och torsdan blandades vin

Om fredan och lördan

dracks hedersdagen in

Uti rosen

Blandades vin

Om fredan och lördan

dracks hedersdagen in

De drucko i dagar, de drucko i två

men inte ville bruden åt sängarne gå

Uti rosen

Drucko i två

men inte ville bruden åt sängarne gå

De drucko i dagar, de drucko i tre

men inte ville bruden åt sängarne se

Uti rosen

Drucko i tre

men inte ville bruden åt sängarne se

Då kom där in en liten sjödräng

och han var allt klädd i blå kjortelen

Uti rosen

Liten sjödräng

och han var allt klädd i blå kjortelen

Han ställde sig vid bordet och talade så:

Jag ser endast masterna som där gå

Uti rosen

Talade så

Jag ser endast masterna som där gå

Så lyster det jungfrun åt höganloftet gå

så springer hon den vägen

åt sjöastranden låg

Uti rosen

Höganloftet gå

så springer hon den vägen

åt sjöastranden låg

Hon sprang uppå stenar,

hon sprang uppå tå

men aktade sig väl för böljorna de blå

Uti rosen

Sprang uppå tå

men aktade sig väl för böljorna de blå

Så bjödo de henne i skeppet in

och bjöd henne dricka både

mjöd och vin

Uti rosen

Skeppet in

och bjöd henne dricka både mjöd och vin

Jag ser, jag ser på dina vita fingrar små

att vigselring ej suttit på dem förrän igår

Uti rosen

Vita fingrar små

att vigselring ej suttit på dem förrän igår

Jag ser, jag ser på dina guldgula hår

att brudekrans ej suttit på dem

förrän igår

Uti rosen

Guldgula hår

att brudekrans ej suttit på dem förrän igår

Jag ser, jag ser på dina snövita bröst

att de ej har varit någon småbarnatröst

Uti rosen

Snövita bröst

att de ej har varit någon småbarnatröst

Och jungfrun hon lägger sig vid lille

Rolands sida

Hon känner sig varken sorgsen eller kvida

12


Uti rosen

Lille Rolands sida…

Six Ribbons

J. English

If I were a minstrel

I'd sing you six love songs

To tell the whole world

of the love that we share

If I were a merchant

I'd bring you six islands

With six blood red roses

for my love to wear

But I am a simple man,

a poor common farmer

So take my six ribbons

to tie back your hair

(Yellow and brown,

blue as the sky

Red as my love,

green as your eyes)

If I were a nobleman

I'd bring you six carriages

With six snow white horses

to take you anywhere

If I were the emperor

I'd build you six palaces

With six hundred servants

for comforting fare

But I am a simple man,

a poor common farmer

So take my six ribbons

to tie back your hair

If I were a minstrel

I'd sing you six love songs

To tell the whole world

of the love that we share

So be not afraid my love,

you're never alone love

While you wear my ribbons

tyin' back your hair

Once I was a simple man,

a poor common farmer

I gave you six ribbons

to tie back your hair

Too-ra-lee, too-ra-lie,

all I can share

Is only six ribbons,

tyin' back your hair

(Too-ra-lee, too-ra-lie,

all I can share

Is only six ribbons

to tie-ie back your hair)

Mot alla vindar

J, English

Om jag vore spelman

då skrev jag tre låtar

de skönsta man hörde

att spela för dig.

Om jag vore köpman

jag köpte tre stenar

som stjärnor på himlen

i smycke från mig.

Men jag är en enkel man

och enkel i min gåva,

blott tre band av sammet

att smycka ditt hår.

Om jag vore adelsman

så höll jag tre vagnar

med tre ädla hästar

att föra dig till mig.

Om jag vore kejsare

stod 300 tjänare

i tre slott i tre land

och väntade på dig.

Men jag är en enkel man…

Om jag vore spelman,

en köpman, en adelsman

så gav jag dig annat

men dock inte mer.

Jag gav blott att höra,

att skåda, att njuta

men enkelmans hjärta

13


ger mer än man ser.

Men jag är en enkel man…

Utanom, inanom allting du får

i tre band av sammet till ditt vackra hår.

Utanom, inamom allting jag får

i tre band av sammet att pryda mitt hår.

Ut i vår hage

Trad.

Ut i vår hage där växa blåbär

Kom hjärtans fröjd!

Vill du mig något så träffas vi där.

Kom liljor och akvileja!

Kom rosor och salivia!

Kom ljuva krusmynta,

kom hjärtans fröjd.

Fagra små blommor där bjuda till dans.

Kom hjärtans fröjd!

Vill du så binder jag åt dig en krans.

Kom liljor och akvileja!…

Kransen den sätter jag sen i ditt hår

Kom hjärtans fröjd!

Solen den dalar men hoppet uppgår.

Kom liljor och akvileja!…

Uti vår hage, finns blommor och bär.

Kom hjärtans fröjd!

Men utav alla du kärast mig är.

Kom liljor och akvileja!…

Ulven och räven

II: Jag såg en ulv en räv en hare

såg att de dansade alla tre :II

Och jag dansade också med

Dansade med ulven och räven och haren

Och jag dansade också med

Dansade med dem alla tre

Bläck

Trad.

Ge mig hit lite bläck och en penna

Jag vill rekommendera ett brev

Du skall alltid få se och besinna

Att jag håller ingen kärare än dig

Förr skall hälleberget rämna såsom is

Förr skall solen borttappa sitt sken

Förr skall skogen bli förvandlad till en duva

Innan jag dig min vän överger

Förr så spelade jag på guldtärning

Förr så spelade jag på klaver

I det samma så övergav mig sorgen

Jag skall aldrig borttappa dig mer

Förr skall hälleberget rämna såsom is

Förr skall solen borttappa sitt sken

Förr skall skogen bli förvandlad till en duva

Innan jag dig min vän överger

Ack, ack!

II: Ack, ack om det vore dag

och alla gossar stod uppå en rad :II

II: Å jag finge välja den som mig behagar

Ack, ack om det vore dag :II

II: Ack, ack om det vore kväll

och alla gossar hungo i ett spjäll :II

II: Å jag skulle tända å det skulle bränna

ack, ack om det vore kväll :II

II: Ack, ack om det vore natt

och alla gossarna på fällen satt :II

II:Å jag låg där bredvid och mig ingen såge

ack, ack om det vore natt :II

II: Ack, ack om det ville gry

skicka gossen skaffa mig en ny :II

II: Å jag finge bruka honom som jag ville

ack, ack om det ville gry :II

14


Bonden

Det står en knekt uppå vår gård,

sade bonden

Släpp en in, och sätt en ner, kanhända är

det vännen min, svarade bondens hustru

Vad ska den knekten äta då, sade bonden

Äggamat på silverfat, för han har stått i

krigsparad, svarade bondens hustru

Vart ska den knekten sova då,

sade bonden

I min säng, uppå min arm, och gänga mig

tills jag blir varm, svarade bondens hustru

Var ska jag själver sova då, sade bonden

I svinstian, bredvid svina, svarade bondens

hustru

Jag tror att lusen biter mig, sade bonden

Biter han dig, så bit emot, om du kan, så slå

ihjäl, svarade bondens hustru

Jag tror att satan rider dig, sade bonden

Rider han mig, så bor han i dig, för du så

lite gängar mig, svarade bondens hustru

Greensleeves sv.

Musik trad.

Och gav dig våren sitt största fång

Utav blommors doft och av fåglars sång

Förslog det ej till att säga dig

Hur oändligen kär du är mig

År kommer och år förgår

Men min kärlek kära till dig består

Långt, långt bortom höst och vår

Ska jag älska dig än må du veta

Visst är det ljuvligt bland rosensnår

När näktergal sina drillar slår

Ändå kan han ej säga dig

Hur oändligen kär du är mig

År kommer….

Och skänkte hösten dig famnen full

Av sin rikedom och sitt röda gull

Det räcker ej för att säga dig

Hur oändligen kär du är mig

År kommer….

Greensleeves eng.

Musik trad. text Henry VIII

Alas, my love, you do me wrong

To cast me off discourteously

For I have loved you so long

Delighting in your company

Greensleeves was all my joy

And greensleeves was my delight

Greensleeves was my heart of gold

And who but my lady greensleeves

Your vows you've broken, like my heart

Oh, why did you so enrapture me?

Now I remain in a world apart

But my heart remains in captivity

Greensleeves was all….

I have been ready at your hand

To grant whatever you would crave

I have both wagered life and land

Your love and good-will for to have

Greensleeves was all….

If you intend to thus disdain

It does the more enrapture me

And even so, I still remain

A lover in captivity

Greensleeves was all….

My men were clothed all in green

And they did ever wait on thee

All this was gallant to be seen

And yet thou wouldst not love me

Greensleeves was all….

15


Thou couldst desire no earthly thing

but still thou hadst it readily

Thy music still to play and sing

And yet thou wouldst not love me

Greensleeves was all….

Well, I pray to God on high

That thou my constancy mayst see

And that yet once before I die

Thou wilt vouchsafe to love me

Greensleeves was all….

Ah, Greensleeves, now farewell, adieu

To God I pray to prosper thee

For I am still thy lover true

Come once again and love me

Greensleeves was all….

Scarborough Fair

Trad.

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there

For once she was a true love of mine

Tell her to make me a cambric shirt

Parsley, sage, rosemary and thyme

Without no seam nor fine needle work

And then she'll be a true love of mine

Tell her to weave it in a sycamore wood

lane

Parsley, sage, rosemary and thyme

And gather it all with a basket of flowers

And then she'll be a true love of mine

Have her wash it in yonder dry well

Parsley, sage, rosemary and thyme

where water ne'er sprung nor drop of rain

fell

And then she'll be a true love of mine

Have her find me an acre of land

Parsley, sage, rosemary and thyme

Between the sea foam and over the sand

And then she'll be a true love of mine

Plow the land with the horn of a lamb

Parsley, sage, rosemary and thyme

Then sow some seeds from north of the

dam

And then she'll be a true love of mine

Tell her to reap it with a sickle of leather

Parsley, sage, rosemary and thyme

And gather it all in a bunch of heather

And then she'll be a true love of mine

If she tells me she can't, I'll reply

Parsley, sage, rosemary and thyme

Let me know that at least she will try

And then she'll be a true love of mine

Love imposes impossible tasks

Parsley, sage, rosemary and thyme

Though not more than any heart asks

And I must know she's a true love of mine

Dear, when thou has finished thy task

Parsley, sage, rosemary and thyme

Come to me, my hand for to ask

For thou then art a true love of mine

Min man

II: Känner du den som dansa med mig

Gula skinnbyxor hade han på sig

Men min man han hade gröna :II

II: Känner du den som följde mig hem

Svarta skinnstövlar hade han på sig

Men min man han hade bruna :II

II: Känner du barnet uti min famn

Maja på Berget är hennes namn

Men min mans hon heter Stina :II

II: Känner du den som gladde mig så

Nu är han gammal nu är han grå

Men min man han lever ännu :II

16


La, la, la je ne l’ose a dire

P.Certon, text anon ca 1530

La, la, la je ne lo, je ne lo

je ne l’ose a dire

La, la, la je le vous diray

Et la, la, la je le vous diray

Il est un homme en nos ville

Qui de sa femme est jaloux.

Il n’est pas jaloux sans cause.

Mais il est cocu du tout.

Et la, la, la je ne lo, je ne…

Il n’est pas jaloux sans cause.

Mais il est cocu du tout.

Il apreste et si la maine.

Au marché s’en va a tout.

Et la, la, la je ne lo, je ne…

Pastime

Henry VIII ca 1520

Pastime with good company

I love and shall until I die

Grudge who lust, but none deny,

So God be pleased this life will I

For my pastance,

Hunt, sing and dance,

My heart is set,

All goodly sport

To my comfort

Who shall me let?

Youth will needs have dalliance,

Of good or ill some pastance,

Company me thinketh best

All thought and fancies to digest,

For idleness

Is chief mistress

Of vices all,

Then who can say

But mirth and play

Is best of all?

Company with honesty

Is virtue – and vice to flee,

Company is good or ill

But every man hath his free will.

The best I sue,

The worst eschew,

My mind shall be

Virtue to use,

Vice to refuse

I shall use me.

Falalalan, falalalera

Ur Cancionero d’Upsala 1556

II: Falalalan, falalalera

falalalan de la guarda riera :II

Quando yo me vengo de guardar ganado

todos me lo Dizen pedro el desposado

A la he si soy con la hija de nostramo

questa sorti Iuela II: ella me la diera :II

II: Falalalan, falalalera

falalalan de la guarda riera :II

Alla rriba rriba En vall de reconcales

Tengo yo mi esca y mis pedernales

Y mi curroncito De ciervos cevales

Hago yo mi lumbre II: Siento me do

quira :II

II: Falalalan, falalalera

falalalan de la guarda riera :II

The Noble Cockerel

1300-talet England

I have a noble cockerel,

Whose crowing starts my day

He makes me rise up early,

My morning prayer to say.

Kickeriki, kickeriki, kickeriki, aki, aki

Kickeriki, kickeriki, kickeriki, akia

I have a noble cockerel,

Of lofty pedigree

His comb is of red coral,

His tail-jack black to see.

17


Ref: Kickeriki …

His legs they are all of azure,

Graceful soft and slim

His spurs are silver white

Deep to the root of him

Ref: Kickeriki …

His eyes they are of crystal

Sweetly set in amber

And every night he perches

In my ladys chamber.

Ref: Kickeriki …

La Marmotte

Text: Goethe/Friedwandel, Musik: Beethoven

Ich komme schon durch manches Land

avec que la marmotte

und überall zu essen ich fand

avec que la marmotte

II: avec que si avec que la

avec que la marmotte :II

Die Reichen lachenden Gesichts

avec que la marmotte

die geben einem Armen nichts

avec que la marmotte …

II: avec que si avec que la

avec que la marmotte :II

So nehme ich mir meinen Teil

avec que la marmotte

was wächst ist auch dem Armen feil

avec que la marmotte …

II: avec que si avec que la

avec que la marmotte :II

Drum lasst uns nicht so ziehen ihr Herm

avec que la marmotte

Die Burschen essen und trinken gern

avec que la marmotte …

II: avec que si avec que la

avec que la marmotte :II

Index: En salig blandning av gammalt och

nytt - något för alla smaker…

A Grazing Maze - 2

Á Sprengisandi - 2

Ack, ack! – 14

Balladen om Riddaren Ragnvald - 4

Balladen om Torsten - 5

Bläck – 14

Bonden - 15

Colorful Bruise - 7

Drunken Viking - 6

Falalalan, falalalera – 17

Greensleeves eng. - 15

Greensleeves sv. - 15

Haralds konstiga vanor - 1

Herr Mannerlig - 9

Höstvisa - 3

In Taberna - 1

La Marmotte – 18

La, la, la je ne l’ose a dire – 17

Liten Karin - 7

Liten Kersti - 10

Länge leve livet - 2

Maids, when you’re young… - 3

Min man – 16

Mot alla vindar - 13

Pase el agua - 2

Pastime - 17

Ridom – 2

Scarborough Fair - 16

Sigurdskvädet - 8

Six Ribbons - 13

Smedsvisan - 11

The Noble Cockerel – 17

Tourdion - 4

Ulven och räven – 14

Uti vår hage - 14

Vargsången - 3

Varulven - 8

Visa i midsommartid - 11

Vårvindar friska – 11

Vänner och fränder – 12

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!