Klicka här för att ladda hem katalogen som pdf.

nilssonssten.com

Klicka här för att ladda hem katalogen som pdf.

Sten som minne

Pris: 35:- 2012


Ett personligt minne…

Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de

personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men

även relationerna i vardag och helg, på arbetet, skolan, föreningen eller klubben

finns och många där upplever också sorg och saknad och har behov att minnas.

Behovet att bearbeta sorg, saknad och minnen efter den bortgångne är viktigt.

Gravplats och gravvård utgör en viktig del i detta.

I alla tider och kulturer har gravplatsen betytt mycket. För kommande

generationer är deras ursprung, livsgärning och historia viktig. Att vara en kugge

i släktkedjan är en bekräftelse och ett bevis på sin egen identitet. Den stora

folkrörelse som släktforskningen har utvecklats till är ett uttryck av detta.

Att fysiskt och praktiskt vårda minnet, är ett mänskligt behov att komma vidare,

efter det trauma vi drabbas av när någon kär anförvant eller vän oväntat rycks bort.

Vid utformning av en gravplats och gravvård bör hänsyn tas till den miljö

som finns på begravningsplatsen och i kvarteret som omger gravplatsen. Det kan

också vara skäl att beakta den tradition som präglar begravningsplatsen samt de

intentioner som upplåtaren av gravplatsen har. Oftast finns dessa tecknade som

policy eller föreskrifter för gravplatsen för att skapa en god gravvårdskultur.

Viktigt vid utformning av gravvård och gravplats är att samspelet mellan vårdens

form, färg, bearbetning, text, dekor och utsmyckning får balans och ”harmoni”.

Välkommen att titta på de idéer och förslag som broschyren visar och besök

gärna vår utställning samt diskutera dina frågor och önskemål.

Förutsättningar och förtydligande om broschyren:

Måtten för stående vårdar anges med Bredd (textplattan) x Höjd (höjd över mark).

Hällar anges med Bredd x Djup (från främre till bakre kant) x Tjocklek alt Lutning.

Normal tjocklek ca 10 cm.

Graniten är ett naturmaterial som kan avvika från bildunderlaget i nyans och struktur.

Tillgången på ett material kan med anledning av fyndigheten utgå och bytas ut till ett

likvärdigt material där vi försöker hitta närliggande i färg och struktur.

S

T T

B

H

L

H

H = Höjd över mark

T = Textsten

S = Eventuell synlig sockelbedd är

ca 10 cm bredare än textstenen

B = Hällens bredd

L = Hällens djup (längd)


01 A Hallandia

Polerad framsida. Stil 13 försänkt förgylld. Dekor 287 förgyllda

konturspår. Efterhugget konturspår runt topp och kanter.

Storlek 80 x 60 cm.

03 C Röd Vångagranit

Polerad framsida. Stil 9 försänkt förgylld.

Dekor 093 upphöjd polerad.

Storlek 80 x 60 cm.

05 B Labrador

Polerad framsida. Stil 21 försänkt gråvitmålad. Dekor 123 försänkt

gråvitmålad. Efterhugget konturspår runt topp och kanter.

Storlek 80 x 60 cm.

3

02 A Ljusgrå granit

Polerad framsida. Stil 15 försänkt gråvitmålad.

Dekor 061 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

04 B Mörkgrå granit

Polerad framsida. Stil nr 7 försänkt gråvitmålad.

Dekor 070 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

06 B Rödgrå granit

Polerad framsida. Stil 5 upphöjd polerad i band. Dekor 062

försänkt efterhuggen. Efterhugget konturspår runt topp och kanter.

Storlek 80 x 60 cm.


07 B Svart Diabas

Polerad framsida. Stil 13 försänkt förgylld. Dekor 092 försänkt

förgylld. Blästrat konturspår runt topp och kanter.

Storlek 80 x 60 cm.

09 C Röd Vångagranit

Polerad framsida med grovslipade faser. Stil 13 försänkt

gråvitmålad. Dekor 047 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

11 C Labrador

Polerad framsida. Stil 13 försänkt gråvitmålad.

Dekor 025 och 032, försänkt gråvitmålade.

Storlek 80 x 65 cm.

4

08 B Mörkgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag.

Stil 9 försänkt gråvitmålad. Dekor 022 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

10 C Hallandia

Polerad framsida. Stil 13 försänkt gråvitmålad.

Dekor 037 upphöjd polerad i efterhuggen oval.

Storlek 80 x 60 cm.

12 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Stil 7 försänkt gråvitmålad. Dekor 097 försänkt

gråvitmålad. Efterhugget konturspår runt topp och kanter.

Storlek 80 x 60 cm.


13 C Svart Diabas

Polerad framsida. Stil 23 försänkt gråvitmålad.

Dekor 038 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

17 B Ljusgrå granit

Flammad framsida. Råhuggna kanter. Stil 21 djupblästrad.

Dekor 007 djupblästrad.

Storlek 80 x 60 cm.

19 B Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag.

Stil 9 försänkt förgylld. Dekor 045 försänkt förgylld.

Storlek 80 x 60 cm.

5

14 D Röd Vångagranit

Polerad framsida. Stil 23 försänkt gråvitmålad.

Dekor 098 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

18 B Labrador

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 26 försänkt gråvitmålad.

Dekor 100 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

20 B Svart Diabas

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 7 upphöjd polerad i

mattade fält. Dekor 007 upphöjd polerad.

Storlek 80 x 60 cm.


21 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 13 försänkt

svartmålad. Dekor 075 försänkt svartmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

22 B Mörkgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag.

Stil 5 försänkt gråvitmålad. Dekor 051 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

24 B Hallandia

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 2 försänkt gråvitmålad.

Dekor 423 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

6

21 B Ljusgrå granit

Gradhuggen framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 13

djupblästrad. Tillval dekor 075 skulpterad.

Storlek 80 x 60 cm.

23 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil nr 13 försänkt

gråvitmålad. Dekor 056 försänkt gråvitmålad.

Storlek 65 x 60 cm.

25 B Mörkgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag.

Stil 5 försänkt gråvitmålad. Dekor 074 försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 60 cm.


26 B Rödgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 7 försänkt förgylld.

Dekor 103 försänkt förgylld.

Storlek 80 x 60 cm.

28 B Hallandia

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 5 försänkt

gråvitmålad. Dekor 291 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

30 B Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 13 försänkt förgylld.

Dekor 116 försänkt förgylld. Tillval vit duva.

Storlek 70 x 65 cm.

7

27 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 25 försänkt svartmålad.

Dekor 460 försänkt svartmålad.

Storlek 80 x 60 cm.

29 B Ljusgrå granit

Flammad framsida. Råhuggna kanter. Stil 7 djupblästrad.

Dekor 427 djupblästrade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

66 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 10 försänkt

gråvitmålad. Dekor 073 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.


69 B Hallandia

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 23 försänkt

gråvitmålad. Dekor 470 försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 80 x 60 cm.

73 B Ljusgrå granit

Flammad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 2 djupblästrad. Dekor 087 djupblästrad.

Storlek 70 x 65 cm.

84 C Ljusgrå granit

Polerad framsida på textsten och toppstycke. Stil 9 försänkt

gråvitmålad. Dekor 063 utan strålar, försänkt gråvitmålad.

Storlek 80 x 65 cm.

8

72 B Rödgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag. Stil 7 försänkt

förgylld. Dekor 276 försänkt förgylld.

Storlek 60 x 70 cm.

79 C Hallandia

Polerad framsida. Stil 7 försänkt förgylld.

Dekor 013 försänkt förgyllda konturspår.

Storlek 80 x 65 cm.

97 C Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och kantslag.

Stil 1 upphöjd polerad i tavla.

Storlek 80 x 60 cm.


31 A Ljusgrå granit

Polerad framsida.

Egen namnteckning.

Försänkt svartmålad.

Storlek 50 x 65 cm.

34 B Ljusgrå granit

Polerad framsida. Stil 13 försänkt

gråvitmålad. Dekor 026 försänkt

gråvitmålad. Efterhugget konturspår runt

topp och kanter. Storlek 60 x 80 cm.

37 B Röd Vångagranit

Polerad framsida.

Stil 1 försänkt förgylld.

Dekor 468 försänkt förgyllda konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.

32 B Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 23 försänkt förgylld. Dekor 036

försänkt förgylld.

Storlek 50 x 70 cm.

35 B Svart Diabas

Polerad framsida.

Stil 9 försänkt gråvitmålad.

Dekor 063 försänkt gråvitmålad.

Storlek 50 x 70 cm.

38 D Mörkgrå granit

Polerad framsida. Stil 13 försänkt

gråvitmålad. Dekor 257 försänkt

gråvitmålade konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.

9

33 B Röd Vångagranit

Polerad framsida.

Stil 25 försänkt förgylld.

Dekor 448 försänkt förgylld.

Storlek 50 x 70 cm.

36 B Labrador

Polerad framsida. Stil 13 försänkt

gråvitmålad. Dekor 048 försänkt

gråvitmålade konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.

39 C Rödgrå granit

Polerad framsida. Stil 1 upphöjd polerad i

band. Tillval dekor 440 S skulpterad.

Storlek 50 x 70 cm.


40 C Mörkgrå granit

Polerad framsida med grovslipade faser.

Stil 13 försänkt gråvitmålad.

Dekor 442 försänkt gråvitmålad.

Storlek 50 x 70 cm.

42 B Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter och

kantslag. Stil 7 försänkt gråvitmålad.

Dekor 151 försänkt gråvitmålad.

Storlek 50 x 65 cm.

45 B Mörkgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 8 försänkt efterhuggen.

Dekor 122 upphöjd polerad i tavla.

Storlek 50 x 65 cm.

41 C Röd Vångagranit

Polerad framsida.

Stil 13 försänkt förgylld.

Dekor 264 försänkt förgyllda konturspår.

Storlek 60 x 65 cm.

43 B Ljusgrå granit

Flammad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 21 djupblästrad.

Dekor 288 djupblästrade konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.

46 B Ljusgrå granit

Gradhuggen framsida. Råhuggna kanter

och kantslag. Stil 13 djupblästrad.

Dekor 039 djupblästrad.

Storlek 50 x 70 cm.

10

Dekor 264 S skulpterad.

44 B Ljusgrå granit.

Polerad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 9 djupblästrad i mattade band.

Storlek 60 x 80 cm.

47 B Röd Vångagranit

Flammad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 5 djupblästrad.

Dekor 121 djupblästrade konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.


48 B Hallandia

Polerad framsida. Råhuggna kanter och

kantslag. Stil 13 försänkt gråvitmålad.

Dekor 046 försänkt gråvitmålad. Tillval

duva i brons. Storlek 50 x 70 cm.

78 C Ljusgrå granit

Rå framsida med nerfälld gradhuggen

textyta. Råhuggna kanter. Stil 2

djupblästrad. Dekor 511 djupblästrad.

Storlek 60 x 100 cm.

76 B Rödgrå granit

Polerad framsida. Råhuggna kanter. Stil 21

försänkt gråvitmålad. Dekor 182 försänkt

grå vitmålade konturspår.

Storlek 50 x 70 cm.

82 B Svart Diabas

Polerad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 10 försänkt blästrad.

Dekor 526 försänkt blästrad.

Storlek 50 x 80 cm.

11

77 B Ljusgrå granit

Rå framsida. Råhuggna kanter.

Stil 7 djupblästrad. Dekor ankare 435

och fåglar 510, djupblästrade.

Storlek 50 x 85 cm.

494 S 038 S 030 S 265 S

Skulpterade dekorer: Några av våra standarddekorer kan även utföras skulpterade i likhet med

ovanstående (tillägg med S). Begär offert för detta utförande.

83 C Röd Vångagranit

Polerad framsida. Råhuggna kanter.

Stil 23 försänkt förgylld. Dekor 065

försänkt förgylld.

Storlek 60 x 75 cm.


81 E Svart Diabas

Helpolerad. Stil 7 försänkt förgylld. Dekor 061 försänkt förgylld.

Storlek 110 x 70 cm.

64 E Hallandia

Polerad framsida med grovslipade faser. Stil 13 försänkt förgylld.

Dekor g-klav 084, gitarr 298 samt not 476, försänkt förgyllda.

Storlek 65 x 100 cm.

12

65 E Svart Diabas

Polerad framsida. Skulpterade och polerade kanter.

Sockelns översida polerad. Stil 13 försänkt förgylld.

Storlek 80 x 100 cm.


16 E Röd Vångagranit

Textplattan helpolerad. Kanter med rundad polerad profil mot

framsidan. Stil 13 försänkt förgylld. Dekor 066 försänkt förgylld.

Storlek 70 x 65 cm.

15 D Röd Vångagranit

Polerad framsida. Stil 7 försänkt förgylld.

Valv för vas, grovslipat.

Storlek 85 x 65 cm.

04 B Svart Diabas

Polerad framsida. Bronstext, stil nr 70008 Karund.

Dekor i brons, fjäril nr 20366, Ros nr 20214.

Storlek 80 x 60 cm.

13

63 E Röd Vångagranit

Textplattan helpolerad med grovslipad fas. Kanter med rundad

polerad profil mot framsidan. Stil 23 försänkt förgylld.

Dekor 551 försänkt förgylld. Storlek 60 x 75 cm.

85 C Mörkgrå granit

Polerad framsida med tillval infälld ljuslykta.

Stil 13 försänkt förgylld.

Storlek 80 x 60 cm.

49 AL Mörkgrå granit

Polerad översida. Bronstext, stil nr 70480 Kontur.

Dekor i brons, eklöv nr 13300.

Storlek 50 x 40 cm.


49 AL Mörkgrå granit

Polerad översida.

Stil 2 försänkt efterhuggen.

Efterhugget konturspår.

Storlek 50 x 40 cm.

52 BL Ljusgrå granit

Polerad översida. Råhuggna kanter och

kantslag. Stil 7 upphöjd polerad i tavla.

Dekor 027 försänkt efterhuggen.

Storlek 60 x 50 cm.

55 DL Ljusgrå granit

Gradhuggen översida och kanter.

Stil 7 djupblästrad.

Storlek 60 x 50 cm.

58 BL Ljusgrå granit

Flammad översida. Råhuggna kanter.

Stil 9 djupblästrad.

Dekor 032 djupblästrad.

Storlek 50 x 40 cm.

50 AL Svart Diabas

Polerad översida.

Stil 22 försänkt blästrad.

Försänkt blästrad inramning.

Storlek 50 x 40 cm.

53 BL Svart Diabas

Polerad översida. Råhuggna kanter.

Stil 7 försänkt gråvitmålad.

Dekor 097 försänkt gråvitmålad.

Storlek 60 x 50 cm.

56 BL Röd Vångagranit

Flammad översida och kanter.

Stil 21 djupblästrad.

Dekor 033 djupblästrad.

Storlek 50 x 40 cm.

59 BL Röd Vångagranit

Polerad översida. Råhuggna kanter. Stil 13

försänkt gråvitmålad. Dekor 457 försänkt

gråvitmålade konturspår.

Storlek 45 x 45 cm.

14

51 AL Ljusgrå granit

Upphöjd polerad text och dekor på

efterhuggen botten. Polerad inramning.

Stil nr 1. Dekor nr 004.

Storlek 50 x 40 cm.

54 BL Röd Vångagranit

Polerad översida. Råhuggna kanter.

Stil 13 försänkt gråvitmålad.

Dekor 067 försänkt gråvitmålad.

Storlek 50 x 40 cm.

57 BL Ljusgrå granit

Gradhuggen översida. Råhuggna kanter

och kantslag. Stil 5 djupblästrad.

Dekor 326 djupblästrade konturspår.

Storlek 50 x 40 cm.

60 CL Röd Vångagranit

Polerad översida.

Grovslipat vinkelhak.

Stil 7 försänkt gråvitmålad.

Storlek 60 x 40 cm.


61 CL Ljusgrå granit

Polerad översida. Grovslipat hålkäl.

Stil 7 försänkt gråvitmålad. Dekor 278

försänkt gråvitmålade konturspår.

Storlek 40 x 50 cm.

68 BL Rödgrå granit

Polerad översida. Stil 22 försänkt gråvitmålad.

Dekor 431 försänkt gråvitmålade

konturspår. Efterhugget konturspår.

Storlek 50 x 40 cm.

62 DL Svart Diabas

Polerad översida. Grovslipade kanter.

Stil 13 försänkt silvermålad.

Storlek 65 x 45 cm.

74 BL Hallandia

Upphöjt polerat hjärta och ros på

gradhuggen botten. Råhuggna kanter.

Stil 23 försänkt gråvitmålad. Dekor 446

upphöjd polerad. Storlek 60 x 50 cm.

Rabatt i sockelbredd Vasplatta i sockelbredd Heltäckande häll med

rabatt i sockelns längd

Rabatt i gravplatsens bredd

15

67 BL Röd Vångagranit

Polerad översida. Råhuggna kanter. Stil 3

försänkt svartmålad. Dekor 128 försänkt

svartmålade konturspår.

Storlek 50 x 40 cm.

75 BL Ljusgrå granit

Flammad översida och kanter.

Stil 25 djupblästrad.

Tillval sparvar i brons.

Storlek 45 x 35 cm.

Rabatt med vasplatta Rabatt med vasplatta


Utsmyckning

Här visar vi några exempel på tillbehör

som kan höja utseende och funktion på

gravvård och gravplats. Detta är bara

ett urval av vad som kan

erbjudas och vi står till

tjänst med ytterligare idéer

och förslag. Vi lyssnar

gärna på dina tankar

och intentioner och vill

tillsammans med dig

Vit duva och sparv i ”marmorit”. Fåglar och duvor i brons finns i många olika utförande.

försöka förverkliga dem. Dekorer i brons, som blommor, kors, ax mm, kan erbjudas i ett brett sortiment.

Vaser utförda i vald stensort och bearbetning kan erbjudas. Ovanstående vaser utgör vår standard, alternativ finns.

Beställningsnummer från vänster 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Ljuslyktor i brons,

fristående på en stenplatta

eller på en förlängning

av vårdens sockel, finns i

många olika modeller och

utförande.

Textplatta i brons kan erhållas i olika utförande och storlekar.

Lämplig att montera när det inte finns plats att utföra texten

graverad i stenen.

16

Självvattnande planteringslådor (tillverkade i aluminium).

Vattenlådans djup 25 cm, planteringslådan djup 12 cm.

Finns i standard 30 x 40, 50, 60 och upp till 100 cm.


Dekorer och symboler

En symbol eller bild säger ofta mer än ord - det är ett

igenkännings tecken och en identitet. Symbolspråket är utan

språkliga barriärer, överbrygger tidsåldrar och är en sammanfattning

av människors tänkande och drömmar.

Här följer några idéer och förslag att välja mellan. Det går

även att komma med ett eget förslag.

001 003 004 005 006 007 009

010 011

012 013 105

182

541

017 018 019 020 001/501 219

021 022 023 025 026 027

287 288

448 133 291

17


038 039 041 042 092 108

393 446 494 496 497 498

500 142 259 294 490 481 501

043 044 045 046 047 048

049 050 051 052 502 053 054

055 056 057 058 059 098

524

18


135 264 520 384 530 531

074 093 075 532 460

073 452 533 267

442 461 462 509

061 062 063 064 065 066

097 116 151 272 511

505 525 526 527 077

19


028 029 030 031 032 033 510

034 035 036 037 103

278 381 440 512 550

551

328 454 456 457 326

271 458 459 308 468

067 068 069 070 071 072 539

20


100 122 123 431 513

514

506 435 436 276 085 086 087

091 517 518 519 467 128 427

121 423 545 546

084 476 126

298 471 474

081 082 257 293 470 515

21


Textstil

Textens stil och bokstävernas utformning skall med övrig utformning

skapa en stilfull helhet. Välj något av följande typsnitt, som vi kallar vår

standard, eller låt oss tillsammans välja något som är personligt för er

exempelvis en namnteckning eller en handskriven text.

1

2

3

5

7

8

9

22


10

13

15

21

22

23

25

26

23


E22 från Krisianstad

Sölvevägen

Industrivägen

Här!

E22 från Karlskrona

Nogersund

Mjällby

Industrivägen 17, 294 39 Sölvesborg, Telefon 0456-155 55, Telefax 0456-100 55

Medlem i Sveriges Stenindustriförbund – Gravvårdssektionen GRO

www.nilssonssten.se – info@nilssonssten.se 12-0054 Knoester Reklam © Nilssons Stenhuggeri

Similar magazines