Måla puts och betong - Caparol Sverige AB

caparol.se

Måla puts och betong - Caparol Sverige AB

Måla puts & betong

exteriör exteriör


Måla puts och betong

I Caparols sortiment finns målningssystem för de flesta

förekommande mineraliska underlag som puts, betong,

cementfiberskivor mm. Att välja rätt system för det

aktuella underlaget kan i många fall vara svårt. Det är

viktigt att ta reda på vad ytan varit behandlad med tidigare

och hur fast underlaget är.

Caparols färgsystem för mineraliska underlag

Capamur-Plus är en vattenspädbar akrylhartsfärg

lämplig för målning av betong, cementfiberskivor, väl

förankrad KC- eller cementputs. Skall inte användas

på reverterade träfasader. Särskilt lämplig på socklar,

fasadplattor av cementmaterial samt väl bundna putser

med bra vidhäftning mot underlaget.

AmphiSilan är ett färgsystem som är uppbyggt på silikonharts.

Detta gör färgen unik genom att den är mycket

diffusionsöppen, dvs att den har god genomsläpplighet

av inifrån kommande fukt, och är tät för utifrån kommande

fukt. Färgen är särskilt lämpad att användas på såväl

ny som tidigare målad puts. För målning med Amphi-

Silan se separat broschyr.

Sylitol är en högvärdig silikatfärg för målning av ny puts

eller på ytor som tidigare varit behandlade med kalk- eller

KC-färg. Genom att silikatfärgen förenar sig kemiskt

med underlaget är det viktigt att det inte finns rester av

andra färgtyper än silikat eller kalk. Silikatfärg skall inte

användas vid temperaturer under +10°C. För målning

med Sylitol se separat broschyr.

MÅLA PUTS & BETONG


Måla ny puts och betong

Innan du börjar måla

Ta reda på underlagets hållfasthet.

Cementputs, betong,

cementskivor är lämpliga

underlag för Capamur-Plus.

Att måla på kalkade ytor, kalkputs

och andra dåligt bundna

underlag avråds från.

Ett knep för att ta reda på vilken typ av puts det rör sig

om är att ta en kraftig spik och dra i putsen. Om det är

cementputs påverkas ytan inte mycket av spikdraget,

det blir som regel bara en ljus rand efter spiken. Medan

en KC-puts ger en v-formad rits i putsen. En kalkputs är

oftast löst bunden och här ger spiken en kraftig åverkan

putsskiktet.

Skydda fönster, buskar, plattor

och andra ytor som du

inte vill skall stänkas ner.

MÅLA PUTS & BETONG


Förbehandling

• Borsta ren ytan från löst sittande grus och korn.

Betong kan ha en tunn sk cementhud på ytan,

denna måste slipas bort före målning.

Målning

Måla två gånger

med Capamur-Plus

i önskad kulör. Vid

första stykningen

kan färgen tunnas

med max 10% vatten.

Måla på tidigare målade ytor

Innan du börjar måla

Ta reda på vilken färgtyp som använts vid tidigare målning.

Ett enkelt knep för att se om det tidigare målats

med latexfärg är att ta lite

T-röd och gnugga på ytan.

Om färgen löser upp sig

är det målat med latexfärg.

Är du fortfarande osäker

på underlaget, fråga i din

Caparolbutik, får du råd av

personalen.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du

inte vill skall stänkas ner.

MÅLA PUTS & BETONG


Förbehandling

• Borsta och skrapa bort all

löst sittande färg.

• Tvätta med Capaclean

Fasad & Algtvätt som

avsköljs noga.

• Bättra bara putsfläckar

med Capamur-Plus spädd

med 5-10% vatten.

• Starkt sugande underlag

grundas med AmphiSilan

Djupgrund LF.

Målning

Måla en eller två

gånger med Capamur-

Plus. Är ytan som

skall målas om i gott

skick räcker det med

en strykning. Är den

tidigare målningen

nedbruten eller om

du skall byta kulör

skall du måla två gånger. Färgen kan spädas

5-10% med vatten för rätt rullkonsistens.

MÅLA PUTS & BETONG


Det här behöver du

Capaclean Fasad & Algtvätt

Cementbaserat lagningsbruk

Stålborste

Skyddspapper

Skyddsplast

Tejp

Skrapor

Skyddsglasögon

Handskar

AmphiSilan Djupgrund LF

Capamur-Plus

Caparol Sverige AB

Box 36115, SE-400 13 Göteborg, Sweden

Tel +46 (0)31 - 750 52 00

Fax +46 (0)31 - 46 11 06

www.caparol.se Art nr: 405840

Tryck: Palmeblads Tryckeri AB Order 47097

More magazines by this user
Similar magazines