Rigitone BIG™ system Monteringsanvisning - Gyptone

gyptone.se

Rigitone BIG™ system Monteringsanvisning - Gyptone

Rigitone BIG kant A1 på GK-system i 2 nivåer

Montering av bärverk och undertaksskivor

Vi rekommenderar att man läser hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

A

Mät upp rummet. Planera placeringen

av skivor och ev friser. Märk ut placeringen

av de justerbara upphängarna på

underlaget.

Bärprofiler max c-avstånd 1000 mm.

Upphängare max c 900 mm.

D

Tvärprofilerna lyfts upp och klickas fast i

bärprofilerna med kopplingsok GK 22.

Max c-avstånd 320 mm. Tvärprofilerna

vid skivskarvar monteras så att kortkanterna

är helt understödda. Justera

hela stålsystemet så det är vågrätt och

avstyva med hålband eller fasta upphängare.

Notera: det ska vara 3 mm luft mellan

GK-systemet och angränsande vägg/

byggnadsdel.

Nästa skivas kanter slipas på samma sätt

som första skivan. Nu ska de två skivkanterna,

som placeras mot varandra, strykas

med en något fuktad, urvriden trasa/

svamp. Notera att skivans kantstämpel

ska vändas åt samma håll i rummet.

B

Bärprofil GK 1. Bärprofilerna lyfts upp

och upphängningsbeslaget vrids på

plats (max c-avstånd 1000 mm).

E

När monteringen påbörjas ska man

alltid starta med skivan i rummets

mitt. Märk ut första skivan. Nästa skiva

monteras i skivans längdriktning och

med kortkanten understödd som visas i

bilden ovan. Placera övriga skivor enligt

illustrationen.

G H I

Till limning används Rigitone lim.

Hölster med Rigitone lim placeras i en

tätningspistol och appliceras på plattan

kant, med hjälp av den medföljande

speciella dubbar. Limmet appliceras på

baksidan av plattan och skal kunna fylla

hela skivans tjocklek nar de skjuts ihop.

Torktid på limmet är max 10 min efter

påföring.

C

Bärprofil/tvärprofil GK 1 klipps till så

det är min 3 mm luft mot angränsande

vägg.

F

Slipa framkanten med fint sandpapper.

Lyft skivan upp på skivhissen av två

personer. Skivan justeras (följ markering

på underlaget) och skruva fast med skruv

Gyproc QSTR 25 Quick på max c-avstånd

170 mm.

Notera: Tryck fast skivan mot underlaget

vid skruvning för att motverka nivåskillnad

mellan skivorna.

Andra skivan lyfts upp på skivhissen

av två personer. Skivan hissas upp och

placeras 5-10 mm från första skivan.

Skivan skjuts nu mot första skivan av två

personer. Säkerställ att skivans mönster

är i linje med första skivans mönster och

att skivan är tryckt mot bärverket.

Rigitone BIG Monteringsanvisning 2

More magazines by this user
Similar magazines