Ergonomiska sadlar - Stall Rustorp

stallrustorp.se

Ergonomiska sadlar - Stall Rustorp

Ergonomiska sadlar

Speciellt utformade för kvinnor

Byter namn till

FÖREBYGGER SKADOR PÅ

HÄST OCH RYTTARE

Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom

0709-948 304 , www.stallrustorp.se


Förebygger skador på häst och ryttare

Har din häst problem med sadel(gjords)tvång

Svårt att trampa under sig, svårt att svänga åt ena hållet

Har den formen av sadeln kvar på ryggen fast sadeln är avtagen, djupa

hålor bakom skulderbladet

Svårt att gå i form, knäpper av , svårt att fatta en galopp, 4-taktsgalopp

Snubblar

Är inte arbetsvillig, vill inte gå fram

Slår med svansen, slår bakut, vägrar, har ofta frambensfel på hinder

Har du ont i höft eller rygg, skav fram eller annat obehag

Se till att det inte är din sadeln som skapar dessa problem!

Saddlefit 4 life:s filosofi

Sadeln får inte skada hästen. För att undvika detta måste sadeln ligga

innanför den sadelbärande ytan då den lämnar både bogarna och de

negativa reflexpunkterna fria. Hästen slipper därmed många rygg- och

hältproblem och orkar mer då den inte behöver spänna sig för att lindra

smärta och obehag.

Med en JES/Schleese får du en sadel efter

dina och hästens mått. Sedan passar jag in

sadeln i bredd, vinkel och stoppar den

efter din häst. Jag kommer ut till dig och

justerar sadeln efterhand hästen växer /

musklar sig eller om du byter häst.


Speciellt utformade för kvinnor

Det skiljer sig mycket anatomiskt på en man och en kvinna.

En man har tätt mellan sina sittben och har en lång svanskota medan en kvinna har

långt mellan sina sittben och en kort svanskota som inte ger något stöd. Kvinnan har

sina rumpuskler högre upp än mannen viket gör att hon behöver rulla bak längre

innan hon får stöd av dom och detta gör att hon behöver mer stoppning bak i sadeln.

Sedan har hon oftast längre avstånd från höft till knä än knä till häl och mannen

tvärtom vilket betyder att hon behöver ha stigläderkrampan längre bak än mannen

för att inte hamna i stolsits. Kvinnan har också mer muskler på insidan låret vilket gör

att tårna pekar utåt då lårmuskeln inte får plats i sadeln.

1. Ett bredare säte ger stöd åt det bredare

kvinnliga bäckenet.

2. En liten ficka och sicksackad söm tar bort

tryckpunkter under låret där sätet övergår

till kåpa.

3. En smal midja tillåter benen att naturligt

falla i rätt position.

4. Bredare mellan sömmar för att förhindra

”troskantsskav”.

5. Stoppning stöttar den kortare kvinnliga

svanskotan.

6. Uttag ur bommen och mjuk stoppning

förhindrar skav mot kvinnans lägre

blygdben.

7. Högre bakvalv ger stöttning och säkerställer

rätt position för att undvika stolssits.

En man kan alltså lätt balansera på

liten yta utan speciellt mycket stöd

från sadeln medan kvinnan behöver

ett brett säte, balanspunkten längre

fram, mer stoppning bak i sätet, plats

för lårmuskeln och stigläderkrampan

längre bak.

Schleese sadel för kvinnor vs. traditionell sadel


Personlig sadelutprovning

Följer Saddlefit 4 Life:s principer

Sadelutvärderingen tar ca 1.5- 2 timmar. Först mäts ryttare och häst och

sedan görs en statiskt utvärdering av hur nuvarande sadel passar. Därefter

rider du i sadeln ca 5-10 min sedan kontrolleras och utvärderas det

dammönstret som blivit. Vill du prova en sadel så har jag demosadlar med

mig.

Personlig 36-punkters sadelutvärdering

och analys på plats

Diagnosverktyg , statisk och dynamiks

sadelutvärdering

Analys av sadelbärande yta

Prova våra kvinnligt resp. manligt

utformade demosadlar justerade till din

häst

Sadeljustering och sadelstoppning av

JES-sadlar görs på plats


Koppjärnets vinkel

Hur ofta har du inte hört sadelförsäljare säga att det är bara att byta till ett

koppjärn med vidare vinkel när hästen växer. Tyvärr funkar det inte så!

3 år gammal

5 år gammal

8 år gammal

Efterhand hästen växer blir vinkeln på bogbladet mindre/smalare och inte vidare.

Däremot blir hästen bredare. På bilderna visas skulderbladens utveckling.

3 år gammal

5 år gammal

8 år gammal

På bilderna här visas muskelutvecklingen precis bakom bogbladet.

JES/Schleese har ett U-format koppjärn som går att justera både i bredd och

vinkel. Det går också att justera koppjärnet så att de blir osymmetriskt då alla

hästar är mer eller mindre osymmetriska. Oftast är vänster skuldra mer utvecklad,

då hästen oftast hänger på vänster ben när den äter. Ett symetriskt koppjärn

riskerar att hindra rörelsen av vänster bogblad alternativt att det inte ger det stöd

som krävs på höger sida vilket gör att det inte går att träna den liksidig.


Flamenco — fd HK

Heike Kemmer vann lagguld och individuellt brons

i en Flamencosadel OS 2008.

Säte —Djupt , 10,5cm bakvalv. Mjukt säte. Balans-

punkten extra långt fram ger ryttaren mkt stöd och

komfort.

Midja — Smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Kvinnlig design — Förlängda stigläderfästen för kor-

rekt sits. Uttag i bom och mjuk vaddering mot pu-

bisbenet. Ett brett säte för att passa det kvinnliga

bäckenet.

Paneler — 3/4 vertikal panel. Panelen utskuren för

bogbladet för att ge hästen rörelsefrihet. Individu-

ella paneler tillåter ryggraden att vrida, böja och

lyfta sig under samling. Svettkåpa och paneler är

avkortade vid skulderbladet.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Sitter med kardborre och kan lätt juste-

ras till önskad position eller bytas till annan storlek.

Storlek — 16,5-18"

Färg— Svart eller brun


Bolero— fd Wave

Säte —Djupt , 10,5cm bakvalv. Mjukt säte. Balans-

punkten extra långt fram ger ryttaren mkt stöd och

komfort.

Midja — Smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Kvinnlig design — Förlängda stigläderfästen för kor-

rekt sits. Uttag i bom och mjuk vaddering mot pu-

bisbenet. Ett brett säte för att passa det kvinnliga

bäckenet.

Paneler — 1/2 vertikal panel. Ger bogfrihet och är

bra för hästar med djupa skulderhålor, kort rygg

eller stora Triceps. Individuella paneler tillåter

ryggraden att vrida, böja och lyfta sig under sam-

ling. Svettkåpa och paneler är avkortade vid skul-

derbladet.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Sitter med kardborre och kan lätt juste-

ras till önskad position eller bytas till annan storlek.

Storlek — 16,5-18"

Färg— Svart eller brun


Tango—fd Triumph

Säte —Djupt , 11 cm bakvalv. Mjukt säte. Centrerad

balanspunkt.

Midja — Extra smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Kvinnlig design — Förlängda stigläderfästen för kor-

rekt sits. Uttag i bom och mjuk vaddering mot pu-

bisbenet. Ett brett säte för att passa det kvinnliga

bäckenet.

Paneler — 3/4 vertikal panel. Panelen utskuren för

bogbladet för att ge hästen rörelsefrihet. Individu-

ella paneler tillåter ryggraden att vrida, böja och

lyfta sig under samling.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Sitter med kardborre och kan lätt juste-

ras till önskad position eller bytas till annan storlek.

Storlek — 17”-18.5"

Färg— Svart eller brun

Triumph är byggd på en kortare bom och därför ide-

alisk för korta hästar.


Salsa– fd Link II

Säte —Djupt , 11 cm bakvalv. Mjukt säte. Centrerad

balanspunkt.

Midja — Extra smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Kvinnlig design — Förlängda stigläderfästen för kor-

rekt sits. Uttag i bom och mjuk vaddering mot pu-

bisbenet. Ett brett säte för att passa det kvinnliga

bäckenet.

Paneler — 3/4 vertikal panel. Panelen utskuren för

bogbladet för att ge hästen rörelsefrihet. Individu-

ella paneler tillåter ryggraden att vrida, böja och

lyfta sig under samling.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Stora fasta knästöd utanpå kåpan ger

maximalt stöd.

Storlek — 17”-18.5"

Färg— Svart eller brun

Link II är byggd på en kortare bom och därför idea-

lisk för korta hästar.

Enkelkåpa


Mambo—fd Infinity

Säte —Djupt , 11cm bakvalv. Mjukt säte. Balans-

punkten långt fram men inte lika mkt som i Fla-

menco och Bolero.

Midja — Smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Kvinnlig design — Förlängda stigläderfästen för kor-

rekt sits. Uttag i bom och mjuk vaddering mot pu-

bisbenet. Ett brett säte för att passa det kvinnliga

bäckenet.

Paneler — 3/4 vertikal panel. Panelen utskuren för

bogbladet för att ge hästen rörelsefrihet. Individu-

ella paneler tillåter ryggraden att vrida, böja och

lyfta sig under samling. Svettkåpa och paneler är

avkortade vid skulderbladet.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Sitter med kardborre och kan lätt juste-

ras till önskad position eller bytas till annan storlek.

Storlek — 16,5-18"

Färg— Svart eller brun


Rumba—fd Victory

Säte —Djupt , 11cm bakvalv. Centrerad balanspunkt

och ett smalare säte passar ryttare med tätt mellan

sittbenen och som gillar att rida med raka ben/långa

läder. Sadeln har en längre planare yta innan

bakvalvet börjar.

Midja — Smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Paneler — 3/4 vertikal panel. Panelen utskuren för

bogbladet för att ge hästen rörelsefrihet. Individu-

ella paneler tillåter ryggraden att vrida, böja och

lyfta sig under samling.

Sadelgjordsstroppar — Ett V-system fördelar

kraften och gör stropparnas läge justerbart för att

hamna korrekt i sadelgjordsläget.

Knästöd — Sitter med kardborre och kan lätt juste-

ras till önskad position eller bytas till annan storlek.

Storlek — 16,5-18"

Färg— Svart eller brun

Herrmodell


Jive—fd Eagle

Säte — Välbalanserat djupare och vidare säte för

”close contact”

Midja — Smal midja gör att ryttarens ben kan

hänga ner naturligt och ger en nära kontakt.

Paneler — Kort vertikal panel för att inte störa

Tricepsmuskeln. Kombinationen av integrerad och

icke integrerad panel håller sadeln kvar bakom bog-

bladet och ger rörelsefrihet

Sadelgjordsstroppar — Tre stroppar under kåpan

för vanlig/lång sadelgjord.

Knästöd — Knä- och vadstöd sitter med kardborre

och kan lätt justeras till önskad position.

Storlek — 17-18.5"

Färg— Svart eller brun


Tillval

Svart eller brun

Buffelskinn eller blankt läder (extra kostnad)

Längd på horisontell och vertikal panel

Extra förlängd stigläderkrampa

Längd och vinkel på kåpa

Specialutformat säte (extra kostnad)

Storlek på knästöd


Stigläder

Samma läder som sadlarna original och med nylonförstärkning i för att förhindra

töjning.

Dressyrstigläder– svart eller brun

Längd—130cm, 140cm, 150cm, 160cm (120cm och 170cm specialbeställs)

Bredd—2.8cm

Hoppstigläder—svart eller brun

Längd—130cm, 140cm, 150cm (120cm och 160cm specialbeställs)

Bredd—2.2cm


Dressyrgjordar

Finns i tre olika utföranden alla med stark resår i båda ändar för att främja and-

ningen och är anatomiskt utformade utan sömmar.

Lite större platta med D-ring. Hjälper till att hålla sadeln på plats.

Längd— Svart: 60cm, 70cm, 80cm och 90cm

Brun: 60cm, 70cm och 80cm

Lite mindre platta utan D-ring för maximal tryckfördelning.

Längd— Svart: 60cm, 70cm, 80cm och 90cm

Brun: 60cm, 70cm och 80cm

50cm specialbeställning i båda färgerna

Utan platta.

Längd— Svart: 60cm, 70cm, 80cm och 90cm

Brun: 60cm, 70cm och 80cm

50cm specialbeställning i båda färgerna


För friskare hästar och ryttare

Jeanette Karlsson

Sadelergonom & Hästfysioterapeut

+46 (0)709-948304

jeanette@stallrustorp.se

Stall Rustorp

Rustorp 5

46192 Trollhättan

www.stallrustorp.se

Similar magazines