Programmet i .pdf-format

bcpwkultur.se

Programmet i .pdf-format

Flen Daily Tribune

flicka efterlyser mamma och pappa!

annie

PRIS: 20 kronor


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

FR FRÅN FR N TECKNAT TECKNAT TILL TILL BROADWAY

BROADWAY

Det hela började1924 med Harold

Grays svart-vita seriestrip ”Little

Orphan Annie”. Serien blev snabbt

en populär radioföljetong som

upphörde i början av 40-talet. Serien

trycktes i bokform för första gången

1932 och kom så småningom att

sättas upp som musikal och

filmatiserades redan 1932.

Musikalen i sig utspelas under den

stora depressionen i New York på

1930-talet och som inleddes med den

stora börskraschen i USA 24 oktober

1929. Men denna depression var inte

som andra, som orsakats av de statliga

manipulationerna av penningväsendet.

En anledning till att just den här

depressionen blev så långvarig och

allvarig som den blev berodde på att

man för första gången försökte med

politiska medel att stoppa denna,

vilket inte lyckades och man förlängde

den istället till nära på ett decennium.

Men hur skulle man nu ta sig till för

att stoppa depressionen? Svaret blev

The New Deal (Den nya given) dvs.

En samling regler, lagar och förslag

som Franklin D. Roosevelt, en av de få

optimisterna under depressionen, lade

fram i folkets begäran till Amerikanska

regeringen. Med hjälp av dessa regler

och lagar lyckades man till sist minska

arbetslösheten och så småningom råda

bot på depressionen.

New Deal (eng., ’(den) nya given’),

samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes

in för att häva den ekonomiska depressionen

i USA under främst 1930-talet. Uttrycket

myntades av Franklin D. Roosevelt när

denne i ett tal inför konventet 1932

accepterade nomineringen till demokratisk

presidentkandidat. N:s resultat är

fortfarande omstridda; prisfallet bröts 1933,

liksom fallet i realinkomst, men det skulle

dröja ända till krigsutbrottet innan

massarbetslösheten försvann.

Källa: NE.se

Kända Musikal-Anniesar

Allison Smith

Sarah Jessica Parker 1976

Pernilla Wahlgren 1979


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

ETT ETT FANTASTISKT FANTASTISKT SAMARBETE

SAMARBETE

MELLAN

MELLAN

GRUNDSKOLAN, GRUNDSKOLAN, MUSIKSKOLAN MUSIKSKOLAN OCH OCH GYMNASIET

GYMNASIET

I början av 90-talet föddes tanken

om ett bildningscentrum i Flen.

En vision växte fram om en dynamisk

smältdegel, där barn, ungdomar och vuxna

tillsammans skulle skapa förutsättningar för

”en skola att längta till”. Bildningscentrum

Prins Wilhelm skulle dessutom vara en öppen

mötesplats för kommunens invånare och

regionala arrangemang.

Idag, snart fem år efter invigningen, kan vi

konstatera att BCPW blev den

mångfacetterade arena som vi alla hoppades

och trodde på.

Musikalen Annie är ett utmärkt exempel på

detta!

Kommunstyrelsen vill tacka alla er som på

olika sätt har gjort uppsättningen av Annie

möjlig. Genom stor kunskap, engagemang,

glädje och mod sätter ni nu Flensbygden på

den musikaliska kartan!

Så, bästa publik, sätt er bekvämt tillrätta och

njut av Flens kommuns framtid – våra

ungdomar!

Lotta Finstorp

Kommunstyrelsens ordförande

Hur är det möjligt att uppföra

en musikal på en skola? Svaret är

egentligen väldigt enkelt:

Musikalen Annie är ett vanligt

skolarbete.

Skolarbetet har pågått över ett år och

innehåller många läxor och tjugo slutprov i

form av tjugo musikalföreställningar.

Det ovanliga är att lektionerna tagit form på

scengolvet. Ovanligt är också att vi

samarbetat över åldersgränser och

verksamheter. Våra yngsta musik-klasselever

i skolår 6 har i Annie fått stå på scenen

tillsammans med gymnasieelever till toner

från Flens blåsorkester.

Det ovanliga är också att alla våra 156 elever

i grundskolans musikklasser aktivt deltagit i

samma musikal. Det som tyvärr är mest

ovanliga är att vi i arbetet med musikalen

Annie låtit det som oftast betraktas som

enstaka kulturinslag i skolan – musik, sång,

teater och dans – få bli till ett slags centrum

i hela skolarbetet.

Jag är en mycket lyckligt lottad rektor som

haft förmånen att få se arbetet med Annie

inifrån. Vi som stått eller rullat in på scenen

har tagit steg vi inte trodde var möjliga, lärt

oss toner vi inte visste vi kunde nå och lärt

oss repliker som vi inte förstått innebörden

av förrän vi plötsligt lärt oss samspela.

Yngre har lärt av äldre och äldre har, precis

som i musikalens handling, lärt av de allra

yngsta. Jag vet nu att den som en gång har

övervunnit sin rädsla för att stå på scenen

alltid kommer att veta att modet man har

inom sig är större än tveksamhet och

fruktan.

Den som en gång fått applåder kommer

länge, länge att bära med sig upplevelsen av

att ha lyckats. Och den som en gång fått

gestalta sina kunskaper på en riktig scen

kommer aldrig att glömma lusten och

glädjen i att lära tillsammans.

Frank Stoor

Rektor, Stenhammarskolan

En av tankarna bakom

Bildningscentrum Prins Wilhelm

är att det ska vara en samlingsplats

där olika åldrar möts, samverkar

och lär av varandra.

Tanken är också att det ska vara ett

”levande” hus med aktiviteter från morgon

till kväll. Projektet Annie är verkligen ett

bevis på att detta är möjligt.

I föreställningen samarbetar grundskola,

gymnasium, musikskola och Flens

blåsorkester.

Åldrarna på de medverkande varierar från 12

år till 75. Här finns inga gränser!

Repetitionerna pågår från morgon till kväll

och även under skollov har elever och lärare

funnits på plats för att arbeta med scenografi,

ljussättning, kostymer mm.

Bildningscentrum Prins Wilhelm har även som

mål att vara en plats som erbjuder

möjligheter och en plats där man vågar

spänna bågen högt och möta nya utmaningar.

Om man vågar satsa når man också långt. I

projektet Annie har man verkligen spänt

bågen och bevisat att allt är möjligt om man

bara vill och vågar tro på förmågan hos både

vuxna och barn.

Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit till

att göra detta möjligt och hoppas att vi även i

fortsättningen ska våga satsa och möta

utmaningar tillsammans, vuxna och barn!

Birgitta Larsson

Rektor, Prins Wilhelmgymnasiet


Annie -ett gränsöverskridande

projekt.

Flen Daily Tribune

Tanken föddes för snart tre år sedan.

Vi ville göra en musikföreställning där musikskolan,

musikklasserna, gymnasiet och Flens blåsorkester sambetar.

Det skulle vara en jätteuppsättning där vi med samlade

krafter skulle få spänna bågen så hårt vi orkade.

Visst var det en härlig tanke, vi tände alla på idén.

Men vad skulle vi göra?

Det skulle vara en föreställning med både barn, ungdomar

och vuxna på scen och i orkestern. Det skulle vara bra

musik, lite humor och en spännande och rolig historia.

Annie, givetvis ska vi göra Annie!

Annie en klassiker som fyller teatrar runt om i världen,

visst skulle den passa bra i Flen.

Sagt och gjort. Ansökan om rättigheterna att få uppföra

musikalen skickades till förlaget, bidrag söktes från

kommunstyrelsen och sakta men säkert började bitarna

började falla på plats.

Efter audition våren 2003 kunde vi presentera en rollista

med de blivande stjärnorna.

Repetitionsarbetet startade i augusti och sedan dess har

minst 15 timmar i veckan har gått till repetitioner.

Det blev ett stort pussel av delar som vi med stor omsorg

lagt ihop till en färgsprakande, varm och härlig

föreställning om framtidstro, kärlek och vänskap.

Vi, över tvåhundra elever, tjugoåtta orkestermusiker, tolv

lärare önskar er välkomna till den hittills största

musiksatsningen i BildningsCentrum.

Så luta er tillbaka och låt er förflyttas in i teaterns, sången,

musiken och dansens underbara värld.

Mats Widelund, musikledare

1-22 Maj 2004

A A N N N N I I E E - - EN EN PRESENTATION

PRESENTATION

Tänk dessa ögonblick på scenen när allt bara

stämmer.

När det gnistrar till i ögonen på ungdomarna. När rörelser, tankar,

repliker är så ärliga och sanna att det de säger övertygar mig långt in

i hjärteroten. Eller när jag plötsligt blir totalt nerslagen i salongen av

trettio dansare och sångare som bara sprutar ur sig glädje från scenen

med sån energi att mina rysningar får betraktas som simpla. Jag får

höra att de inte vill sluta repa, de vill aldrig gå av scenen.

Ja, när jag märker att det är lusten och viljan att uttrycka sig som

är deras drivkraft, då inser jag åter att teater är ett sätt att våga ta

för sig av livet.

En enormt fin gåva har det varit att få se dessa ungdomar

växa med och i sina uppgifter, upptäcka sig själva, finna

självförtroende och styrka i det arbete de gör. De har fått

upptäcka hur viktigt det är att respektera varandra, lära

känna varandra, hur tungt och viktigt ansvaret för sitt

arbete är och känns när väl premiären närmar sig.

Hur viktigt det är att vi har upptäckt saker tillsammans,

gråtit, skrattat, varit arga på varandra tillsammans, svettats

tillsammans. Att vi har varit oss själva tillsammans, vågat

tänja våra innersta gränser och bara låtit fantasin fått styra.

Annie har naturligtvis varit ett år av hårt arbete och

träning. Jag tycker det är viktigt att eleverna tar med sig så

mycket av sig själva som möjligt upp på scenen, för det är

alltid så att rollen växer fram ur deras egna personligheter.

Spelet måste någonstans bygga på äkthet för att nå ut. Det

ska inte vara lätt att gå upp där på scenen och gestalta alla

dessa roller. Det krävs många portioner mod, styrka och

envishet för att träna upp sina sinnen, lära känna sina egna

känslor och därigenom göra rollfigurerna trovärdiga.

Jag kan känna en villkorslös passion och kärlek till teatern

och hela den skapande processen, för den är så oslagbar

och så total när den bygger på möten och mötet mellan

människor. Den förändrar oss, kanske ger oss en möjlighet

att se livet ur lite andra vinklar. Teaterarbetet har fått

många ungdomar att vakna. Ur vad vet jag inte. Vad de har

vaknat till vet jag. Det är bara att sätta sig lugnt ner och

följa med på Annies resa så kommer ni förstå vad jag

menar… Jag hoppas innerligt att dessa underbara

ungdomar förblir vakna…

Elisabeth Bergkvist, regissör


Akt 1

Flen Daily Tribune

Det är april 1933 och Amerika är mitt i den stora depressionen. På ett

barnhem har den 11 – åriga Annie bott i hela sitt liv. Hon blev, två

månader gammal, lämnad på trappan till barnhemmet med ett brev;

”Snälla, ta väl hand om vår lilla flicka. Hennes namn är Annie… Vi

har lämnat en halv silverberlock runt hennes hals och behållit den

andra halvan själva, så vi känner igen henne när vi kommer tillbaka”.

Tidigt en kylig morgon ligger Annie vaken och undrar hur hennes

föräldrar är. Senare samma morgon lyckas hon rymma från

barnhemmet genom att gömma sig i en tvättkorg. Hon tänker att om

inte mina föräldrar hämtar mig, så ska jag hitta dom.

Annie hamnar i ett slumområde där hon frågar om någon har

lämnat en liten flicka på ett barnhem. Det hade ingen gjort, men dom

erbjuder Annie att stanna på en tallrik gryta. Polisen gör ett tillslag i

området och Annie blir arresterad. Konstapel Ward lämnar Annie på

barnhemmet igen.

Miss Hannigan, som äger barnhemmet, tänker precis ge Annie stryk

när Grace Farrell, Oliver Warbucks duktiga privatsekreterare, kommer

in.

Warbucks har beslutat sig för att bjuda hem ett barnhemsbarn till sig

över påskhelgen och till Miss Hannigans fasa blir Annie vald och

ivägkörd i limousin.

Warbucks kommer hem från en affärsresa och blir besviken över att

barnhemsbarnet inte är en pojke, men dom fattar snabbt tycke för

varandra. En vecka senare åker Grace tillbaka till barnhemmet och

berättar att Warbucks har bestämt sig för att adoptera Annie.

Annie berättar för Warbucks om sina föräldrar och han lovar Annie

att han ska försöka hitta dem.

Akt 2

På ”Rockefeller Center” i ett radioprogram erbjuder Warbucks en

check på 50 000 dollar till dom som kan bevisa att de är Annies

föräldrar. Senare den kvällen får Miss Hannigan ett besök av Ralph

och Shirley Mudge, ett par från Kanada, som påstår sig vara Annies

föräldrar. Miss Hannigan blir förvånad när paret Mudge visar sig vara

Rooster och Lily, förklädda. Rooster erbjuder sin syster, Miss

Hannigan, att få vara med och dela på belöningen om hon ger honom

och Lily information som bevisar att de är Annies föräldrar.

Annie får följa med Warbucks till Vita Huset och träffa presidenten,

och där kommer det ett telegram som berättar att utanför Warbucks

hem står hundratals människor som hävdar att de är Annies föräldrar.

Warbucks och Annie skyndar hem och när de är hemma berättar

Grace sorgset att inget av paren var Annies riktiga föräldrar.

Eftersom att de nu hade förlorat hoppet om att hitta Annies

föräldrar så säger Warbucks till Annie att han vill adoptera henne och

hon blir överlycklig!

När de hade fest för att fira adoptionen dyker de förklädda Rooster

och Lily upp och säger att Annie är deras dotter. Dom har med sig ett

falskt födelsebevis och även den andra halvan av silverberlocken.

Warbucks blir misstänksam och ber dom att komma tillbaka nästa dag

för att hämta Annie och checken. Warbucks vänder sig till Presidenten

för att få hjälp från FBI för att ta reda på om Mudge´s verkligen är

Annies riktiga föräldrar.

Morgonen efter hade Warbucks och Grace varit uppe hela natten

och haft telefonkontakt med FBI, de hade fått reda på att Annies

föräldrar var döda. Men vem mer än Annies föräldrar visste om

berlocken? Jo, Miss Hannigan, förstås!

1-22 Maj 2004

Barnhemsbarnen och Miss Hannigan fick komma till Warbucks på

påskmiddag och när Rooster och Lily kom dit så grips dom och Miss

Hannigan av FBI.

Det hela slutar lyckligt när Annie, Warbucks, Grace och alla andra

kommer överens om att den här påsken är början på ett underbart liv,

inte bara för dom, utan för hela Amerika!

Fakta om personer som nämns i musikalen:

Franklin Delano Roosevelt.

Roosevelt levde under tiden 1882-1945.

1910- 1913 var han medlem av delstaten New

Yorks senat, och 1913-1920 var han

biträdande sjöminister i Woodrow Wilsons

administration.

År 1928 valdes Roosevelt till guvernör i staten

New York, och blev omvald 1930.

1932 nominerades han som demokraternas

presidentkandidat, och vann valet mot

Herbert Hoover. Roosevelt var president mellan

1933-1945.

John D Rockefeller.

Rockefeller levde under tiden 1874-1960.

Rockefeller skapade tillsammans med sin far en

rad mycket betydande institutioner och stiftelser

för allmännyttiga ändamål, som bär familjens

namn.

Åren 1931-1940 uppfördes Rockefeller Center,

och efter kriget skänkte han mark på

Manhattan, vilket möjliggjorde FN: s

lokalisering till New York.

Lou Gehrig.

Gehrig levde mellan 1903-1941.

Han var en amerikansk basebollspelare, som var

lagkapten och förste basman i New York

Yankees. Gehrig spelade 2130 matcher i följd,

vilket fortfarande är rekord i professionell

nordamerikansk baseboll.

John Dillinger.

Dillinger levde under tiden 1904-1934.

Han var en amerikanske gangster som på grund av

många begångna brott fick namnet Samhällets

fiende nr 1. År 1934 bröt han sig ut ur ett fängelse

och gav sig ut på en brottsturné genom stora delar

av USA. Efter en omfattande förbrytarjakt sköts

han ned utanför en biograf i Chicago.


Julia Hermans Askelöf

Julia går på Stenhammarskolan i klass

7B1. Hon tycker att det känns bra att

ha huvudrollen i musikalen och att det

är kul och en bra erfarenhet. Allting med

musikalen är roligt men hon tycker mest

om att få sjunga. I framtiden vill hon

gärna bli musikalartist eller sångerska.

Erika Hansen

Lamprecht

Mikaela

Holegård

Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

SaraLi

Vestberg

I I ROLLERNA

ROLLERNA

Evelina

Lundström

ANNIE

Patricia

Svensson

Johannes

Lundström

Sara Ahlström

Sara tycker att det är en

jättehäftig känsla att ha

huvudrollen. Hon går i klass

7B2 på Stenhammarskolan.

Det bästa med att vara med i

Annie är att få stå på scen och

Sara vill arbeta inom musik och

teater även i framtiden.

DUFFY JULY KEITH KATE

MOLLY PEPPER TERRY

Linnéa

Gustafsson

Sara

Pierre

Vanessa

Palm

Erik

Gustavsson

Emma

Dahl

Christoffer

Arancibia


Emil Svedling

Sofie Norström

Grace Farrel spelas av Sofie i

ESMU3. Om Annie säger Sofie att

det är kul att prova på något nytt och

eftersom att hon tycker om drama så

blir det ännu roligare. I framtiden vill

hon hålla på med musik och hon ska

kanske söka till musikhögskola i

Göteborg till hösten.

Marlene Lindström,

ESMU3, spelar Ms Hannigan.

Marlene tycker att allting i

produktionen är kul, men särskilt

roligt är att hon har fått sätta sig in i

en roll så mycket, säger hon. Hon

tycker även att det är kul att få jobba

med så mycket människor. Marlene

har sökt till folkhögskola, med

inriktning teater, och efter det planerar

hon att söka till teaterhögskola.

Flen Daily Tribune

Emil går det andra året på det estetiska

programmet med musikinriktning. Det

som han tycker är roligast med att göra

musikalen är att få spela en rik person

och att få ha kostym på sig. Rollen som

Oliver Warbucks innebär lite stress men

ändå bra erfarenhet eftersom Emil

skulle vilja blir musikalartist eller

musiklärare i framtiden.

1-22 Maj 2004

I I ROLLERNA

ROLLERNA

OLIVER WARBUCKS

GRACE FARREL

ms HANNIGAN

Caroline Ohlsson

Caroline går sista året på gymnasiets

estetiska program. Hon vill arbeta inom

musiken, gärna på scenen för det är där

hon älskar att vara!

Det bästa med showen är att få ge något

på scenen och att få känna det sköna

pirret i magen och energin som spritter i

hela kroppen. Då känner Caroline att

hon lever.

Johanna Hermans Askelöf

i ESMU3 spelar även hon Ms

Hannigan. Hon tycker det är kul att

man får göra många saker, som dans och

sång, det hör liksom ihop, säger hon.

Om framtiden säger hon att hon inte har

några klara vägar, men hon tycker det är

kul med sång och teater och vill gärna

jobba med det.


LILY

Jennie Ericsson

Jenny går i ESMU3 och har rollen som Lily. Hon

gillar gemenskapen bland de som är med i musikalen

mest. Ett arbete inom teater, TV eller media i en

stor produktion är det hon önskar av framtiden.

Håkan Borg

Håkan arbetar som musik- och

historialärare på grundskolan men han har

även rollen som president Roosevelt. Han

tycker att musikalen är en bra chans att

göra någonting så stort tillsammans med

så många elever.

Alpha Bobo Diallo

Bobo går i klass 7b1. Det han tycker är

roligast med musikalen är att få dansa,

sjunga och att spela upp det för alla

människor. I framtiden vill han plugga

naturteknik på gymnasiet för att sedan

bli civilingenjör i byggbranschen.

Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

I I ROLLERNA

ROLLERNA

DRAKE

ROOSTEr hannigan

Axel Berggren

Axel spelar Rooster Hannigan på egen hand. Han går

för nuvarande i klass 9B2 och vill arbeta inom musik

när han är äldre. Axel tycker att musikalen ger en bra

erfarenhet och att det är roligt.

ROOSEVELT

SANDY

LILY

Cecilia Andersson

Förutom rollen som Lily spelar Cecilia i ESMU3

två andra roller. I framtiden hoppas hon på en plats

på bland annat musikal-högskolan i Göteborg. Hon

tycker att det som är bra med Annie är att man får

lära sig att arbeta med olika människor.

Frank Stoor

Frank arbetar vanligtvis som rektor

men spelar President Roosevelt i Annie.

Han tycker att det är kul att han får

arbeta med alla elever som medverkar.

Hans mål inför framtiden är att fortsätta

vara en bra rektor på alla plan.

Goldmasters Mario

Mario är en Golden Retriever

som är endast sex år gammal

och är född i Skebokvarn.

Hans intressen består av att

softa och jaga tikar. Gratis och

lättförtjänt korv är det som är

roligast med att medverka i

musikalen.


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

REPETITIONER

REPETITIONER

Vi byggde ut scenen:

Om-, Till- och Nybyggnationer.

0150-662119

070-3316789

vadsbro.bygg@telia.com


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

I I ROLLERNA

ROLLERNA

NEWYORK-BOR RADIOSTUDION

VITA HUSET

FBI

KABINETTET

hundfÅngare


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

WARBUCKS hem

I I ROLLERNA

ROLLERNA

Hooverville

POLISER, MARINSOLDAT & TVÄTTMANNEN


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

I I ROLLERNA

ROLLERNA

DANSARE

6B1

7B1 7B2


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

8B1

I I ROLLERNA

ROLLERNA

DANSARE

9B1 9B2

8B2


Flöjt

Cecilia Bingmark

Jessica Olsson

Fiol

Claes Ekedahl

Frida Persson

Cello

Jonny Björk

Klarinett

Linnea Bolang-Jonsson

Gunnar Linnskog

Claes Lindén

Christer Andersson

Mats Hasselkvist

Åsa Lind

Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

ORKESTER

ORKESTER

Saxofon

Sofia Larsson

Johanna Hermans-Askelöf

Bengt Carlsson

Håkan Borg

Trumpet

Magnus Henriksson

José Ramos

Arne Lindén

Trombon

Erik Johansson

Baryton

Anders Edlund

Horn

Sven-Erik Blomkvist

Tuba

Mats Steberg

Kontrabas

Steven Mason

Trummor

Leif Sjölund

Slagverk

Alice Mason

Gitarr

Robin Olsson

Johan Lidvall

Piano

Gustav Andersson

Dirigent

Mats Widelund


Susanne Carlsson-Ström

koreografi

Susanne tycker Annie har varit en utmaning

som heter duga! Hon tycker det är jättekul

med så många elever som vill dansa. Det

finns en lust bland alla elever och lusten är en

förutsättning för ett så stort projekt som

Annie.

Jonas Axelsson

projektsamordning,

marknadsföring, sponsring och

repetitör

Jonas jobbar till vardags som musiklärare. I

Annieprojektet har han jobbat med marknadsföring

och projektledning. Han har också

gjort avtal med sponsorer och varit repetititör.

Jonas trivs allra bäst när han märker att alla

elever gör sitt allra bästa, som i den här

föreställningen.

Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING

Mats Widelund

dirigent och producent

Mats arbetar som musikledare på musikskolan

när han inte dirigerar musikalorkester.

Han tycker om att arbeta med musik i alla

former och att skapa förutsättningar för att

förverkliga möjliga och omöjliga idéer.

Fritidsintressen; segla och renovera hus.

Marie Andersson

scenograf, rekvisita, fotograf och

trycksaker

Marie arbetar som foto- och medielärare på

gymnasiet. Scenografi är ett nytt och

spännande område, tycker hon. Gillar att

hålla på med allt hela tiden. Dricker alldeles

för mycket kaffe. Fotograferar mycket, gärna

på någon resa. Vill gärna se alla världens hav.

Är en hejare på att hantera en vedklyv.

”Utan tvivel är man inte klok.”

Tage Danielsson

Elisabeth Bergkvist

regi, mask och kostym

Elisabeth är dramapedagog och skådespelare.

Hon har två guppys i köksfönstret som nu

fått yngel. Skogar är bra för själen, och

Bettan saknar en stor trädgård och vill ha ett

orangeri. Gillar kalla, mörka kolhus på

sommaren. Drömmer konstiga drömmar och

är enormt fnittrig emellanåt.

Lars Halvarsson

ljus, marknadsföring, sponsring

och trycksaker

Lars jobbar till vardags som media- och

musiklärare. Runt Annie har han designat

ljuset och jobbat med projektledning och

marknadsföring. Att jobba runt stora

uppsättningar är bland det bästa han vet,

speciellt nerven i luften innan föreställning.

Den där känslan man nästan kan ta på…


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

REPETITIONERNA

REPETITIONERNA


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

VI VI HAR HAR ARBETAT ARBETAT MED MED PRODUKTIONEN

PRODUKTIONEN

Ingrid Sundström är

körinstuderare för 7b1

och 7b2. Hon är

förväntansfull över att få

se det färdiga resultatet.

Det hon tycker har varit

roligast att se är de små

ljuspunkterna när de har

kommit över trösklar och

tagit sig vidare från något

de övat på länge.

Mask & HÅR

Sarah Englund

Sarah är fotograf och skådespelare.

Hon har bott och arbetat många år i

Stockholm men har nu hittat tillbaks

Till rötterna- back in Flen alltså.

Drömmer om hus och trädgård och

lugn men är ständigt rastlös och på

språng. Sambo med katt-Boris som

inte har någon päls samt grodorna

och fiskarna som ständigt förökar sig.

Kuriosa: ”Annie” sattes upp på denna

scen för femton år sedan.

Vem som spelade Annie?

Sarah Englund 9 b såklart!

SÅngInstudering

Ing-Marie Janzon

jobbar som sånglärare. I

Annie produktionen är

hon sånginstuderare för

esteterna. Det Ing-Marie

tycker är roligast med

produktionen är att se hur

alla utvecklas och växer

under tiden man håller på

med föreställningen. Det

får hon en kick av.

Christina

Bergenheim är sångoch

körinstuderare. Hon

tycker att det är jätteroligt

att jobba med röster och se

hur de utvecklas, både när

det gäller solister och

körer. Från att de är

tveksamma och inte vågar

ge allt, till att det

verkligen strålar om dem

när de uppträder.

Johanna Eriksson

regiassistent

Går just nu i ESMU3, är

regiassistent och scenmästare. Hon

tycker att kombinationen av det

mesta är kul. Gemenskapen och att

man är med överallt är härligt, säger

Johanna.

Hennes framtidsplaner är att hitta

ett jobb hon trivs med, ett annat mål

är att någon gång plugga vidare, men

det orkar hon inte just nu.

SCENARBETare


1-22 Maj 2004

VI VI HAR HAR ARBETAT ARBETAT MED MED PRODUKTIONEN

PRODUKTIONEN

LJUD

Pär Jägerstedt, Jesper Fahlqvist,

Johan Sternéus, Jimmy Fredriksson

HEMSIDAN

http://pwmusikal.tk

Gonzalo Vitale

LJUS

Jonathan Andersson, Johan Sternéus

MEDIA

Affisch, Programblad & Scenografi, med mera

Sofia Johansson, Emma Wahlström, Alexandra Mehtomaa, Matilda

Andersson, Martin Andersson, Alexander Ström, Niklas Jonsson, Marcus

Väyrynen, Sofie Wahl, Emelie Tammelin.-Korhonen, Eric Perdjaks, Jane

Banh, Caroline Lindström, Emelie Franzén, Josefin Johansson-Vaara.

Fredrik Hagström & Victor Skoog syns inte, men finns ändå.


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

SAMARBETSPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS


Flen Daily Tribune

1-22 Maj 2004

SAMARBETSPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS


AKT I

Scen 1. BARNHUSET

KANSKE

HELA DAN ÄR SLIT OCH SLÄP

Scen 2. GATAN

I MORGON

Scen 3. HOOVERVILLE

TACK SKA DU HA, HERBERT HOOVER

Scen 4. HANNIGANS KONTOR

FLICKOR SMÅ

Scen 5. WARBUCKS HEM

JAG KOMMER NOG ATT TRIVAS HÄR

Scen 6. NEW YORK mot biografen

N.Y.C

Scen 7. HANNIGANS KONTOR

EASY STREET

Scen 8 WARBUCKS KONTOR

AKT II

OM HAN BEHÖVER FBI

Scen 1. NBC RADIOSTUDIO

KANSKE

PRICKEN ÖVER I-et

Scen 2 HANNIGANS KONTOR

PRICKEN ÖVER I-et

EASY STREET

Scen 3. VITA HUSET

I MORGON

Scen 4. WARBUCKS HEM

DET ÄR NÅ’T SOM FATTAS

Scen 5 WARBUCKS HEM

TILLSAMMANS TILL SLUT

ANNIE

Scen 6 WARBUCKS HEM

GRÅTA ÄR DUMT (Kanske)

ANNIE

Barnhemsbarn

Lag A Lag B

Molly 6 Linnea Gustavsson 6B Michaela Holegård 7B1

Pepper 12 Sara Pierre 7B2 Vanessa Palm 9B2

Duffy 13 Erika Lamprecht 9B2 Sara Li Westberg 9B1

July 13 Evelina Lundström 9B2 Patricia Svensson 7B1

Terry 10 Erik Gustavsson7B1 Christoffer Arancibia 7B2

Kate/Keith 7 Johannes Lundström 7B2 Emma Dah l8B1

Annie 11 Sara Ahlström 7B2 Julia H. Askelöf 7B2

MadeleineLundin 6B

Elin Hamstedt 6B

Sara Westermark 6B

Linnea Andersson6B

Emma Dolk 9B1

Moa Askinger 6B

Carl Göransson 6B

Linnea Mason 9B2

Frida Flodin 6B

Rasmus Brännman 7B1

SCENER, SCENER, MUSIK

MUSIK

Ms Hannigan Marlene Lindström, est3/ Johanna H Askelöf est3

Rooster Hannigan Axel Berggren 9B2

Lily Cecilia Andersson est3, ers- Jennie Eriksson est3

Sundles Mc Closkey,

tvättmannen Johan Rhenström 8B2

Hundfångarna Sara Karlsson 8B1, Ulrika Nälsen 9b1

Sandy Mario

Poliser Sandra Strömberg 9B1, Robin Lindén 9B1,

Matilda Rogstedt9B1

Äppelförsäljaren Emma Posse 9B1

Warbucks

Oliver Warbucks Emil Svedling est2

Grace Farrel Carro Ohlsson est3 /Sofie Norström est 3

Drake Bobo Diallo 7B1

Mrs Pugh Sofie Waldemar est 2

Mrs Greer Josefine Johansson est 2

Cecille Jennie Kvarnström est 2

Anette Johanna H Askelöf est 3

Tjänstefolket hos Warbucks

Sofie Ek est2, Jennie Eriksson est3, Sofia W est3,

Sofia E 8b1, Janni Ekström 9b1, Elin Bjurevall 9b2,

Sandra Strömberg 9b1

Morgondagens stjärnor Sofie Waldemar est2, Johanna H.Askelöf est3,

Josefin Johansson est2

Bioflicka Jennie Eriksson est3


OCH OCH ROLLER:

ROLLER:

Radiostudion

Bert Healy, programledare Josefin Johansson est 2

Fred Mc Cracken, buktalare Johanna H.Askelöf, est3

Veronika Aspebring est 3

Jimmy Johnsson, ljudeffekt Jenni Kvarnström est 2

Bonnie Boylan Sofie Ek est 2

Connie Boylan Sofie Waldemar est 2

Ronnie Boylan Sofia Westerlund est 3

NBC – hallåmannen Steven Mason est 2

Vita Huset

Franklin D Roosevelt Frank Stoor / Håkan Borg

Louis Howe, rådgivare Veronika Aspebring est 2

Harold Ickes, inrikesminister Johanna H Askelöf

Morgentahu, finansminister Sofia Westerlund

Cordell Hull, departemchef Jennie Kvarnström

Francis Perkins, arbetsminister Jennie Eriksson est 3

Marinsoldat Per Doveson 8B1,

Johan Rhenström 8b2

Domare Mats Widelund 5b

Hooverville:

Artie Johan Rhenström 8b2

Sophie Sofia Westerlund

Mary Jennie Kvarnström

Fred Axel Berggren 9b2

Peggy Janni Ekström 9b1

Ira Sara Karlsson 8b1

Jane Elin Bjurevall 9b2

Hoovervilles: Cecilia Anderson est 3,

Ulrika Nälsen 9b1,

Jennie Eriksson est 3

VI VI VILL VILL TACKA:

TACKA:

Flens Kommun

Kolhusteatern

Vaktmästeriet; BCPW

Städpersonalen, BCPW

Köket, BCPW

Skolledare, Stenhammarskolan & PW

Kansliet, Stenhammarskolan & PW

Stenhammarskolans Lag B plus alla andra

förstående lärare.

Mats Skillsäter & grabbarna

Goldmasters Kennel

Marie Brännman

Glace-Bolaget

Föräldraföreningen Prins Wilhelms Päron

Kalle i Kostymförrådet på Östgötateatern

Arbis, Norrköping

Solviken

Flens Hembygdsförening

Mildred Sjökvist

Biblioteket, Flen

Gunnar Andersson

PADAB, Norrköping

Musikbörsen, Västerås

Catherine Dolk

Katrineholms Kuriren / Eskilstuna-Kuriren

Repris, Flen

BP’s, Flen


Tryck.

Similar magazines