Här spelas SM för H 45 nästa år. - Ljungbyheds Golfklubb

ljungbyhedsgk.se

Här spelas SM för H 45 nästa år. - Ljungbyheds Golfklubb

LjhGK

1.2013

TIDNING FÖR MEDLEMMAR, PARTNERS OCH ÖVRIGA INTRESSENTER

REK PRIS: 29 KR

Här spelas

SM för H 45

nästa år.

KLUBBHUS

TÄVLINGSPROGRAMMET

SK60 - ANVÄNDS VID PILOTUTBILDNINGEN

SÖDERÅSEN

1:ANS GREEN

LjhGK 1


2 LjhGK

Innehåll.

2 Från kansliet

3 Ordföranden har ordet

4 Signerat Nord

5 Ljungbyhed Golfcenter

6-7 Teddy Melén

8 Golfgymnasiet

Från kansliet.

10-11 Mixen

12-13 Kommittéer

14 Kupolen

15 Tävlingsprogram

16 Samarbetspartners

Äntligen är det ljust på morgonen och ända fram till kvällningen!

Alla har inte spelat Vintertouren och vi som inte gjort det längtar efter att få spela på

ordinarie greener, vilket idag den 9 april ser ut att dröja något p.g.a. den envisa nattkylan.

Information om förestående säsong:

KANSLIET OCH RECEPTIONEN

Dessa kommer att vara obemannade en stor del av säsongen. Du kan dock alltid nå

klubben på mobiltelefonen nedanstående tider. Vi är några medlemmar som turas om att

passa den.

SERVERINGEN

Den öppnar samtidigt som de ordinarie greenerna och då på helger och när vi har tävlingar

fram till skolornas sommarlov börjar. Vi har fått löfte om att det kommer automater med

kaffe och tillbehör. Detta för att erbjuda service när serveringen är stängd.

GREENFEE

Vi har samma pris alla dagar - 350 kronor. Kom ihåg att gäst till medlem bara betalar halv

greenfee! Vi är också med i Sydpoolen - se på hemsidan och anslag i klubbhuset.

För dom som brukar resa runt och spela på andra banor så kan Golfhäftet vara en bra

affär- med det så spelar du för halv greenfee på mer än 200 banor i Sverige och dessutom

på flera banor i Danmark, Norge, Tyskland och Spanien! Häftet kostar 495 kr och köper du

flera blir det ännu billigare. Vill du köpa så slå en signal!

SCOREKORT M.M.

På terminalen, som installerades i fjol, kan du boka tider justera hcp, skriva scorekort och

anmäla ankomst. Läs mer om det i Golfchefen ”Svalles” artikel.

DIVERSE

Kolla avtalet med Perstorp för fullbetalande medlemmar .

Utnyttja gärna rabatten på rangebollar genom att köpa en magnetknapp av Svalle.

Vi kommer att göra vårt bästa för att aktuell info skall finnas både på hemsidan och på

anslag i klubbhuset.

Vi ses på banan

Thomas

KONTAKT

Mellan kl. 08.00 och 14.00

E-post klubben@ljungbyhedsgk.se

Hemsida www.ljungbyhedsgk.se

Telefon 0435 - 44 00 44

Mobil 0733 - 98 27 55

PERSONAL

Klubbchef Peter Svallin

Pro Teddy Melén

Banan Daniel Nord, head greenkeeper

Erik Helle

Tommy Sjöstedt

Conny Herbst

Torben Holmberg

LjhGK

LJUNGBYHEDS GK’S

MEDLEMSTIDNING GES UT AV:

Ljungbyheds GK

Monumentvägen 2

264 51 Ljungbyhed

Tel: 0435-44 00 44

ansvarig utgivare

Thomas Anderberg

redaktion

Thomas Anderberg

Sven Johansson

Ann-Eva Åberg

Jochum Johansson

Kenneth Hjelm

fotografer

Thomas Anderberg m.fl.

grafisk form

Mickael Tannus

Tannus Photography // Graphic Design

hej@tannus.se, www.tannus.se

frilansmaterial

Du är välkommen att skicka in text

och bilder, men kom ihåg att vi inte

ansvarar för icke beställt material.

Ring gärna innan du skickar något.

annonsförsäljning

Thomas Anderberg

Tel: 0704-66 32 29

th.anderberg@telia.com

tryck

Ljungbergs Tryckeri, Klippan

www.ljungbergs.se

1:ans green, SK 60 och Söderåsen.

Foto: Mickael Tannus


O R D F Ö R A N D E N H A R O R D E T

Hej och välkommen

till ett nytt nummer av

klubbtidningen!

I SKRIVANDE STUND har vi nyss fått veta att Golfgymnasiet

kommer att vara kvar i Ljungbyhed ytterligare ett läsår och

fl ytta till Helsingborg först nästa höst. Det är nog ingen som

riktigt kan förklara varför turerna blivit så många och beskeden

så olika dag för dag.

Oavsett detta så kommer klubben att fortsätta sin

verksamhet som tidigare och vi ser fram mot en ny säsong

med åtskilliga tävlingar, såväl inom klubben som nationella.

Vi arbetar också för ett utökat och fördjupat samarbete med

andra klubbar. Allt för att ge våra medlemmar ett mervärde

för årsavgift en.

Hela vinterhalvåret har alla medlemmar kunnat träna

gratis i inomhushallen varje söndag mellan kl.13 och 15. Det

förvånar mig att det inte var fl er som utnyttjade detta. Under

sportlovsveckan kom det närmare 20 ungar till hallen de två

sista dagarna. Dom tycktes ha roligt och grillkorvarna hade

strykande åtgång. Ett tack till Juniorkommitténs Marcus och

Magnus, som ansvarade för träningen. Vår Pro Teddy kunde

dessvärre bara vara med på lördagen och då var det tunt med

besökare.

Årsmöte Vår är avklarat och vi kan glädja oss åt att klubbens

ekonomi är i balans och att alla kommittéer har kompetenta

och motiverade ledare. Ekonomin för banägarna ser inte

lika bra ut som för klubben. För att försöka komma till rätta

med detta har man bestämt sig för att lägga ut banskötseln

på extern entreprenör från den 1 oktober. Vi har blivit lovade

att banans kvalité skall bibehållas trots att Daniel och hans

medarbetare är uppsagda per den sista september. Det vi i

klubben kan bidra med är att försöka få fl er gäster och nya

medlemmar. Allt är av gemensamt intresse för att kunna hålla

banan i gott skick och slippa markanta höjningar av våra

avgift er.

Serveringen öppnar så snart vi öppnat ordinarie greener och

vi hälsar med glädje Kia välkommen åter. Bemanningen av

receptionen är fortfarande olöst även om automaten kan klara

det mesta.

Inför nästa år kan vi vara glada och stolta över att vara en

av de klubbar som får arrangera Svenska Mästerskap. Vi får

spelare från hela landet, totalt 156 herrar 45+!

Vi ses på banan och tänk på att Du sparar fl est slag med ett

bra närspel! Så öva chip- och puttning hälsar

/ Thomas

P.S.

Har du tänkt på hur det är att

vara förtroendevald och att

arbeta ideellt i en styrelse eller

kommitté? Om inte så kan

jag berätta att det är både

roligt, inspirerande och vad

glad man blir när någon visar

uppskattning. Varför inte

börja som medlem i någon av

våra kommittéer eller ställa

upp som fadder till någon av

våra nya medlemmar?

Hör av dig!

www.colorama.se • mån-fre 7-18, Lör 9-13 • Karossvägen 1

LjhGK 3


Signerat

Nord

4 LjhGK

H E A D G R E E N K E E P E R

Vad händer?

JA, VAD HÄNDER HOS OSS NERE I VERKSTADEN PÅ VINTRARNA? VET INTE HUR

MÅNGA GÅNGER JAG HAR FÅTT FRÅGAN. DET FINNS JU INGET GRÄS ATT KLIPPA!

MEN ATT KLIPPA GRÄS ÄR JU BARA EN LITEN DEL AV DET VI GÖR. UNDER DEN

MÖRKA OCH KALLA TIDEN SKALL ALLTING PLANERAS, BESTÄLLAS, REPARERAS,

SERVAS, MÅLAS, RÖJAS, SÅGAS M.M. SÅ ATT ALLT ÄR SÅ BRA SOM DET BARA

GÅR NÄR VI ÖPPNAR TILL VÅREN.

et skall också planeras

och beställas alla

preparat och produkter

som skall användas

under säsongen,

och för att kunna göra

detta måste vi ha ett

skötselprogram som sträcker

sig från mars t.o.m. november.

Själva säsongsplaneringen görs veckovis.

Under säsongen bryter vi ner denna plan och

övergår till ett 2-veckors schema, så att alla

vet vad som ska göras varje dag. Innan säsongen

sätter igång på riktigt brukar vi samlas och

gå igenom vad som kommer att hända under

året. Större tävlingar, golfveckan och KM mm,

och vad det är för speciellt som skall göras.

Vi planerar också in semestrarna så tidigt som

möjligt för att bättre kunna fördela arbetet

under säsongen.

Allt detta för att det ska fl yta på så smidigt

som möjligt. Sen kommer man ju aldrig

ifrån att det händer saker som man inte har

räknat med, men det brukar vi kunna lösa tillsammans.

Ja, och vad händer för övrigt?

Som säkert många har läst om i tidningen, så

har Naturbruksgymnasiet köpts upp av externa

fi nansiärer. I och med detta kommer all undervisning

att bedrivas i Östra Ljungby, också Greenkeeperutbildningen.

Om det nu blir så att vi får

in tillräckligt med elever till höstterminen 2013.

För min egen del känns framtiden lite oviss. När

detta skrivs har jag precis fått en uppsägning. Jag

kommer att avsluta min anställning på Klippans

Kommun den 30/9. Helst av allt skulle jag vilja

fortsätta mitt arbete på banan. Känner att det

fi nns så mycket mer att jobba med. Trivs otroligt

bra med arbetet och arbetskamraterna, så

just nu känns det lite tungt. Men jag får ta nya

tag. Allt står och faller inte med detta. Jag brukar

tänka att det fi nns ju en mening med allt, och

det är kanske tid för detta nu.

Nu hoppas vi på ett fantastiskt bra golfår för alla.

Så ses vi säkert ute på banan en dag.

golf på en bra bana.

Daniel Nord

Head Greenkeeper


Välkomna till

ännu en säsong!

Snön yr utanför fönstret men våren är

nu äntligen på gång!

Jag vill ge lite information om vad

som sker under året samt puff a för lite

saker jag upplever kan vara bra och

nyttigt för er som spelar på Ljungbyhed.

Vi kommer som tidigare år att fortsätta

att utveckla och försöka höja kvaliteten

på golfb anan. Skälet är enkelt.

Vi behöver fl er medlemmar, gäster och

andra som kommer till vår bana. Att

hålla hög kvalitet på vår bana är därför

prioriterat.

Vår Nordea Tour tävling som vi haft

i två är blir inte av i år. Vi har i stället

en mängd andra trevliga event och arrangemang

som ni hittar en länk till på

hemsidan ”Sker på Ljungbyhed 2013”

Det blir enklare och bättre att

boka tider. Speltider kan bokas mellan

07.00 fram till 19.00 varje dag. Därefter

är det bollränna som gäller. När du

bokar tider loggar du in på ”Min Golf”

antingen via golf.se eller klubbens

hemsida eller via en app i din smartphone

samt i golft erminalen i klubbhuset.

Scorekort fi nns nu i tre olika varianter.

Vanliga gamla scorekort, i

golft erminalen samt som en app i din

smartphone om du vill. Jag har satt upp

SKÄRALIDS

RESTAURANG

SÖDERÅSENS

NATIONALPARK

0435-44 23 32, info@skaralidsrestaurang.se

www.skaralidsrestaurang.se

golft erminalen så att det går att skriva

ut ett personligt scorekort utan att ha

en bokad starttid i GIT. Dra ditt medlemskort

i golft erminalen och få ditt

personliga scorekort utskrivet. Enkelt

och bra Se mer info i klubbhuset samt

på golft erminalen.

Se till att ditt medlemskort fungerar.

Det hjälper dig att logga in i golfterminalen

och på så sätt kunna boka

tider, anmäla dig till tävlingar, få personligt

scorekort utskrivet etc. Nytt

kort beställer du själv via ”Min Golf”

Vår greenfee ligger kvar på samma

nivå som tidigare. Vi utökar samtidigt

olika samarbeten med andra klubbar

samt att vi är nu även med i ”Golfh äftet”.

Som tidigare har kvar ”Gäst till

Medlem” vilket innebär att du har rätt

att varje dag ta med dig en gäst att

spela till halvgreenfee, en medlem – en

gäst.

Om ni vill spela roligare golf föreslår

jag att ni slår lite mer bollar på

rangen samt tar lite träning för vår Pro

Teddy M. Vi kommer att fortsätta sälja

in den ”Gröna knappen” som ger stora

och bra rabatter att kunna träna på övningsfältet.

Hör av er till mig.

Mer info om hur året blir fi nns anslaget

i klubbhuset. Jag ser gärna att ni

bokar era tider så mycket som möjligt

i GIT. Vi får då bättre möjlighet till att

se hur mycket spel och när det spelas

på Ljungbyhed.

Kontakta mig gärna om ni har frågor

eller vill få en demonstration om

hur golft erminalen fungerar.

Med bästa varma golfh älsningar

Peter Svallin

Golfchef Ljungbyhed

LjhGK 5


6 LjhGK

Pro / Vikarierande

idrottslärare / Florida resenär

/ Pappa!?

TEDDY PRO HÄR!?

I skrivande stund sitter jag på mitt provisoriska

kontor på Strövelstorps skola, där

jag just nu vikarierar som idrotts lärare.

Den vanligaste frågan en PRO får är:

”Men vad gör du på vintern?”

Här kommer svaret som innefattar de

senaste 5 åren: Det jag har gjort är

följande ...

Jobbat med: att sätta upp köksluckor,

som rivning och röjnings hjälp,

som idrottslärare, som skolvikarie i

andra ämne, som reseledare och pro på

”världens trevligaste” resor världen över,

jobbat som truckförare, jobbat i kök och

hjälpt kocken med diverse tillredning

av mat, och även haft marktjänsten i en

familj med tre barn dvs. tvätta, städa, laga

mat, skjutsa till och från – ja ni vet allt

det där som bara ska göras (men det är ju

inget jobb!). Sen försöker jag att få ihop

en semester-trip på vinter halvåret med

familjen, och nu senast gick denna till

Florida vilket var helt fantastiskt.

Självklart ger jag också en hel del golfl

ektioner som fl ertalet personer uppskattar,

både på hemma plan och utomlands.

Allt eft er kundens önskemål!

Det som också bör göras på vintern är

att schemalägga alla kurser, juniorträning,

nybörjar golf, läger m.m. så att detta är

klart när väl säsongen startar.

Detta gör Teddy-PRO på vintern.

Senast i går (18/3) hade jag en lektion

och det kändes som det var -20 grader,

men det gick bra!

Jag liksom ni längtar ju till när vårvärmen

kommer, golfb anorna öppnar, och

det börjar komma folk så det blir liv och

rörelse på klubben.

P G A P R O – T E D D Y M E L É N

DET JAG SKULLE VILJA HA PÅ MITT VISITKORT ÄR ”LEVNADS KONSTNÄR”,

JAG JOBBAR FÖR ATT LEVA, LEVER INTE FÖR ATT JOBBA.

För det jag gillar att göra mest är att

hjälpa andra att bli bättre på golf – jag

verkligen älskar det!

Det fi nns inget som ger mig en större

energi kick än att se ett leende och höra

ett WOW!! – Tack så mycket.

”That! Makes my day”

FLORIDA

Jag hade nöjet att få åka till Florida i tre

veckor och uppleva fantastiska saker.

Förutom en del trevliga nöjes parker fi ck

vi se och mata vilda delfi ner, träff a alligatorer,

se asgamar, sköldpaddor, strutsar,

antiloper, tvättbjörnar m.m. Och även en

runda golf blev det!!

Men absoluta höjdpunkten var NASA,

Kennedy Space Center. Vi fi ck hälsa på

två riktiga astronauter, se och röra en

massa rymdskepp, röra en sten från

månen och uppleva månlandningen. Och

dagen eft er vårt besök fi ck vi bevittna

uppskjutningen av en raket till rymden då

vi stod på stranden i Florida.

–WOW! Vi var med om en massa

andra roliga saker och jag berättar gärna

mer!!

NÄR ÄR TEDDY TILLGÄNGLIG

PÅ KLUBBEN?

Jag är tillgänglig 24/7 dvs. 7 dagar i

veckan och 24 timmar per dygn. Lite

skämt ...

Faktum är att jag är tillgänglig när du

vill ha mig där. Ring och boka tid när du

vill på 0708-259825 så ses vi eft er överenskommelse.

Det händer att jag ger lektioner

06.00 på morgonen och även sena

söndag kväll. Jag försöker vara tillgänglig

när du vill. Jag har inga fasta tider på klubbarna

varken på Ljungbyhed eller Lydinge,

jag försöker att vara där kunden vill ha min

hjälp. Ni kan ringa när som helst och fråga

vad som helst. Jag säger på min svarare att

jag återkommer inom 24 timmar och det

håller jag för det mesta ...


Pron´s tips: Järnklubbor: Klubbhuvudet

ska vara på väg neråt när klubbhuvudet

träff ar bollen.

Pron´s tips: Träna mycket wedgar från

10, 20, 30, 40 meter. Testa oregelbundet,

dvs 10, 40, 10, 30 osv.

Pron´s tips: Håll löst i klubban så att

releasen kommer till sin rätt.

Pron´s tips: Gör det till en vana att titta

på klubbens hemsida och anslagstavlan

i klubbhuset. Kanske i år kommer den

kursen du väntat på, den som kommer att

göra denna säsong till din bästa någonsin.

Bättre slag, bättre score, roligare resultat,

och hole in one – vem vet?

Pron´s tips: Ta en lektion.

Vi ses på klubben!

Med vänlig hälsning

Teddy Melén

0708-259825

Glöm inte att anmäla

din junior till träning,

och att få en eller flera

av dina vänner att gå

nybörjarkurs.

P G A P R O – T E D D Y M E L É N

FAMILJEN MELÉN

MED ASTRONAUT.

LjhGK 7


8 LjhGK

GOLFGYMNASIET

I LJUNGBYHED.

VÅR GRUNDTRÄNINGSPE-

RIOD DRAR IGÅNG SÅ FORT

TÄVLINGARNA PÅ HEMMA-

PLAN SLUTAT I OKTOBER.

DÄREFTER STARTAR DET

HÅRDA ARBETET MED ATT

GÖRA TEKNISKA FÖRÄND-

RINGAR OCH EN STABIL

FYSIK INFÖR KOMMANDE

SÄSONG.

När nästan tre månader har passerat och

då brukar vi lägga in ett träningsläger för

att stämma av hur vi ligger till i träningsprocessen,

få känna på gräset och hämta

motivation inför fortsatt inomhusarbete.

Vi har nu under sex år åkt till Arcos

som ligger en bit från Sevilla i sydöstra

Spanien. Det är som bekant även vinter

där men vanligtvis brukar vädret ändå

vara bra. Det var det dock inte i år. Regn

större delen av veckan gjorde att eleverna

blev tränade i att hantera regnets

påverkan på dem själva och deras utrustning.

Detta år hade eleverna dessutom en

möjlighet att spela en 72 håls slagtävling

denna vecka då Norges golfförbund

anordnade en sådan. Av våra 24 elever

valde 9 stycken att spela tävlingen och

bäst av våra elever blev Oscar Bergvist

på en 7:e plats.

Oavsett om eleverna valde att spela

tävlingen eller enbart genomföra veckan

som ett träningsläger följde vi samma

upplägg i övrigt. Det innebar gemensam

väckning och morgonfys 06.30 varje dag

i kolsvart mörker, följt av frukost och

samling inför träning 08.15 på rangen.

Ca 08.30 blir det ljust så det går att

sätta igång träningen. Träning bedrevs

mellan 08.30 – 12 och därefter spel 18

hål. Efter spel hade grupper antingen

matlagning eller fyspass på schemat.

Kvällarna avslutades med gemensamt

möte och sammanställning/info inför

kommande dag.

Alla 24 eleverna var indelade i 4 lag

om 6 personer. Varje dag genomförde

vi olika golftester och spel på bana som

allt räknades in i varje lag. Alla resultat

mynnade ut i ett Ryder Cup i sista dagens

spel. Det är alltid mycket prestige i

detta upplägg och vinnarna erhåller den

sedvanliga efterrätten på Lördagskvällen

innan hemfärd.

Veckans golftester bestod av:

• Test av puttning 1 – 5 meters ocks

kallad 50-boll putt

• Test av olika närspelslag (chip, pitch,

bunker, lobb ) också kallad 8-boll

• Test av distanswedgar från 5 olika

avstånd in mot hål på greener

• Test av upp och ner, dvs förmågan att

lösa svåra lägen utanför green och

putt i hål

• Test av driver, 20 drives där hälften

inte får missas på ” fel ” sida( fairway

2p, miss hö 1, miss vä 0 p)

• Test av puttningens start och hastighetsförmåga

också kallad visa-test

Dessa golftester gör vi regelbundet för

att dels skapa extra fokus i träning och

dels för att mäta av om utvecklingen går

i rätt riktning över tid.

Denna vecka ger mycket i många

avseenden. Vi som tränare bor och lever

tillsammans med eleverna vilket gör att

vi får en tydlig bild av hur elevens vanor/

rutiner fungerar, hur gruppen fungerar

tillsammans, vart varje elev står i sin

utvecklingsprocess och inte minst så

fungerar veckan som en stor motivator

inför den kommande träningsperioden

innan tävlingarna startar.

Alla eleverna gör nu en tävlingsplan

som för några startar redan v.8 för

killarna i Portugal och v.9 för tjejerna i

Spanien. Det är tävlingar med mkt bra

startfält och landslagen åker på dessa

varje år. Dessutom kan en spelare själv

välja att åka och spela om han/hon kommer

in i tävlingen.

Första tävlingen i Sverige spelas i

regel första veckan i april. Då är vi redo!

/ Hans Larsson


Sälj & TeleMarketing

GOLFPAKET

675:-

Från

/natt/pers. i dubbelrum,

inkl. frukost och

greenfee

Golf i absolut

toppklass vid

foten av

Söderåsen!

I Ljungbyhed spelar ni på vår egen

18-håls tourbana. Samla ihop golfgänget,

boka vårt golfpaket och spela

på en bana i toppklass. Övernattar

gör ni alldeles intill golfbanan på

Hotel Ljungbyhed.

Eva Nilsson

Besöksbokningar

Säljuppdrag

Marknadsundersökningar

Tel: 0431 - 41 20 60 Mobil 0731 - 80 24 93

e-mail: eva.stm@swipnet.se

www.hotelljungbyhed.se

Läs även om våra golfpaket

i Ängelholm och

Nordvästra Skåne på;

www.hotelvalhallpark.se

Thulinvägen 7, 260 70 Ljungbyhed. Tel 0435-44 00 00, Fax 0435-77 82 56

ENGMANS IDÉ & DESIGN Foto: Beatrice Engman

Klippan | Storgatan 32, 264 33 Klippan,

Tel: 0435-130 50 | Fax: 0435-130 75,

camilla.asp@lansfast.se

Salong

Storgatan 7 LJUNGBYHED

Lär känna våra

fastighetsmäklare

och få ut lite mer

av din bostadsaffär.

Här på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

värdesätter vi det personliga

mötet och vill att du ska kunna prata

med oss om allt mellan himmel och jord.

Det nns inga dumma frågor när man

ska göra en av sitt livs viktigaste affärer.

KLIPPAN, 0435-130 50

Hej! Det är vi som arbetar på kontoret i

Klippan. Välkommen att slå oss en signal

om det är något du undrar över.

Varmt välkommen till oss önskar

Martin och Camilla.

Bokning

0435-44 00 33

LjhGK 9


10 LjhGK

Mixen.

NATURENS NYCK.

Vi trodde vintern lämnat oss ett par gånger i år men den kom

tillbaka snabbt och hårt igen. Se bilderna nedan där det skiljer

endast en dag.

1 FEB, 2013

2 FEB, 2013

VINTERTOUREN

2012-2013

Avslutningen av Vintertouren den

24 mars spelades i hyfsat väder.

De 35 omgångar som spelats har

haft mellan 4 och 50 deltagare.

Endast 5 omgångar har behövt

ställas in p.g.a. vädret. Eft er varje

omgång har man umgåtts under

en fi ka eller grillad korv.

Överlägsen vinnare av hela

touren blev Göran Sjöblom med

690 poäng. En hedrande andraplats

togs av Göran Svensson

med 425 poäng och Jonas

Mårtensson klarade tredjeplatsen

med sina 395.

Värt att notera är att 42 av

deltagarna någon gång kom på

prispallen.

Vinnare av Vintertouren:

GÖRAN SJÖBLOM

SPARE A THOUGHT

FOR MICHAEL O’LEARY,

CEO OF RYAN AIR.

Arriving in a hotel in Dublin, he went to the bar and asked for a

pint of draught Guinness.

The barman nodded and said, “That will be € 1, please.”

Somewhat taken aback, O´Leary replied, “That was cheap”,

and handed over the money.

“Well, we try to stay ahead of the competition” said the

barman, “We have the cheapest beer in Ireland”.

“This is remarkable value” Michael comments.

“I see you don´t seem to have brought a glass, so you will

probably need one of ours. That will be € 3, please.”

O´Leary scowled, but paid up. He took his beer and walked

towards a seat.

“Ah, you want to sit down?” said the barman. That will be an

extra € 2 – You could have pre-booked the seat , and it would

have only cost you € 1”

O´Leary swore to himself, but paid up.

“I see that you have brought your laptop with you” added

the barman. “And since that wasn¨t pre-booked either, that will

be another € 3.”.

O´Leary was so annoyed that he walked back to the bar,

slammed his beer on the counter and yelled, “This is ridiculous, I

want to speak to the manager”.

“Here is his email address, or if you wish, you can call him

between 9 and 9.10 am Monday to Tuesday. Calls are free, until

they are answered, then there is a talking charge of only € 0.10

per second.”

“I will never use this bar again.” O´Leary shouted.

“OK sir, but remember, we are the only hotel in Ireland

selling pints for € 1.”

EN ”SANN” HISTORIA.

Det var en skåning och en stockholmare som var

ute på en golfrunda. Stockholmaren slår bollen

ut i skogen och går eft er den. Skåningen står

fairway och hör det rasslar till i skogen varpå han

skriker – ”Har du slått?” Då svarar Stockholmaren

– ”Näh, jag bor i en trea på Östermalm.”


HJÄRT- OCH

LUNGRÄDDNINGS-

KURS.

Den 13 februari träff ades 21

damer på Brandstationen för

att få information om hjärt- och

lungräddning. Informationen

hölls av Thomas Johansson.

Vi fi ck en docka att träna på

vilket var jättebra. Alla fi ck då

träning på hur man ska hantera

en sådan situation. Mycket

nyttigt och man kan aldrig träna

detta för mycket, det bör sitta i

ryggraden.

Tack Gun för att du ordnade

detta arrangemang för

oss damer.

Naturbruksgymnasiet var med i en

artikel i Svensk Golf under 2011.

FOTO: MICKAEL TANNUS

Välkommen till

Stigs Auto-Shop!

Hos oss hittar du ett brett sortiment av originalmärkesdelar och

tillbehör med hög kvalitet till bra pris – och mängder av bilvårdsprodukter.

I vår välfyllda butik finns kunnig personal som gärna

hjälper dig att ta hand om din bil på bästa sätt.

Storgatan 64 | Klippan | Telefon 0435–147 00 | www.bds.se

Öppet: måndag–fredag 8–18 | lördag 9–12

Gratis

Du får ett 5-pack

tvättsvampar.

Skriv namn och adress på

baksidan. Tag med kupongen.

1/2 priset

Du får halva priset på

startkablar. Värde 169:-.

Skriv namn och adress på

baksidan. Tag med kupongen.

SÅ HÄR GÖR DU “HLR”

1. Placera din ena handlov mitt på

bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera

din andra hand ovanför den andra. Tryck

ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än

6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/

min. Tryck 30 gånger

2. Öppna luftvägen: håll en hand på

pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp

hakan med andra handens pek- och

långfi nger. Knip om personens näsa,

placera din mun tätt intill den drabbades

och blås in luft tills bröstkorgen höjer

sig. Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt att göra 30 kompressioner och

ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer

eller att personen andas med normala

andetag.

100:-

Du får 100:- rabatt vid

köp för minst 500:-.

Skriv namn och adress på

baksidan. Tag med kupongen.

Storgatan 64, Klippan Storgatan 64, Klippan Storgatan 64, Klippan

LjhGK 11


12 LjhGK

Kommittéer.

Ingegerd Jansson, ordf.

Marianne Backlund-Nilsson,

Kenneth Bergvall, Eva Ellemark

Luigi Lombardi, Sven-Harald

Nilsson, Bodil Olsson, Joacim

Pettersson, Hans Viebke,

Ann-Eva Åberg

TÄVLINGS-

KOMMITTÉN

Tävlingskommittén har i år utökats

till 10 ledamöter, vilket känns

fantastiskt skönt för mig som

sammankallande. Detta minskar

arbetsbördan för de enskilda

ledamöterna.

TK har under årets första

månader arbetat med att få till en

bra tävlingskalender för klubben.

Utbudet är ganska likt fjolårets,

men ny tävling för i år är Golfhäftet

Trophy 2013, en partävling den

6 juni. Innehavare av Golfhäftet får

reducerad startavgift. Golfhäftet

finns att köpa på klubben.

En nyhet för året är att det

blir en D-klass på våra tävlingar.

Denna klass är öppen för alla med

handicap 37-54. Jag vill verkligen

uppmana alla att ta vara på den

möjligheten att få vara med och

tävla, och jag är övertygad om att

flera kommer att få ”blodad tand”.

Startavgiften höjs till 80 kr/person

på både singel- och partävlingar.

I år införs en Tävlingsbarometer.

Denna är tänkt som en

uppmuntran att få fler medlemmar

att komma ut och tävla, både

på hemmaklubben och på andra

klubbar. Barometerpoäng kan

erhållas för alla singeltävlingar.

Spelare som vill tillgodoräkna

sig poäng ska fylla i en blankett

som kommer att tillhandahållas i

klubbhuset. Barometern kommer

att finnas på anslagstavlan och

uppdateras en gång i veckan,

så att man kan följa resultaten

löpande under säsongen. Segraren

koras i samband med höstens

årsmöte.

Ni glömmer väl inte att kryssa

i almanackan för vecka 29, då

Ljungbyhedsveckan går av stapeln.

Med anledning av Golfförbundets

Supercamp inleds golfveckan

tisdagen den 16 juli med Flaggtävling,

och avslutningstävlingen med

fest blir lördagen den 20 juli. Som

vanligt har vår Pro Teddy en massa

aktiviteter på lut hela veckan.

Årets Klubbmästerskap blir

i likhet med fjolårets, alltså en

endagstävling, med styrelsen som

tävlingsansvarig.

I september är klubben

värd för både Skandia Tour Riks

omgång 6 och SKISM (Skånskt

Individuellt Senior Mästerskap),

åldersklasserna H35, H45 och H55.

Det blir ett stort startfält på båda

dessa tävlingar, och klubben behöver

många frivilliga funktionärer.

Ni glömmer väl inte att

uppdatera era uppgifter på golf.

se. Det är viktigt bl a med rätt

e-postadress för den som anmäler

till tävling, om man vill få bekräftelse

via e-post.

Ingegerd Jansson

Avslutningsvis vill jag önska

alla en trevlig golfsäsong och

hoppas få se riktigt många av er på

våra tävlingar!

Ingegerd Jansson

Marcus Losell, ordf

Magnus Jönsson,

Teddy Melén, adj.

JUNIOR-

KOMMITTÉN

Då var det dax att ta tag i 2013års

juniorverksamhet som även i

år kommer att avslutas med en

Lisebergsutflykt V.34 samt ett

litet övernattningsläger i mitten på

säsongen.

Annars blir träningstiderna

kortfattat som nedan:

Träning tisdagar från v.19 t o m

v.38 med vissa undantag. Blir även

en del torsdagsträningar under

ledning av golfgymnasiet, Marcus

och Magnus som mest blir spel

på banan för dom som är intresserade.

Mer utförliga tränningstider

finns på hemsidan under vår PRO

Teddys flik.

I övrigt hade vi precis som ifjol

lite aktiviteter under sportlovsveckan

där vi fick se både bekant

och nya ansikten,trevligt!!

Vi ses på banan!

Marcus Losell

Från vänster:

Ingegerd Jansson, Marcus Losell,

Cart-Olof Lööw, Ann Christensson

Karl-Olof Lööw, ordf., Göran

Nilsson, Jonas Mårtensson,

Leif Thoft, Håkan Svensson,

Teddy Melén, adj.

HERR-

KOMMITTÉN

VAD HÄNDER 2013

När tidningen trycks har vintergolfen

som spelats på lördagar-söndagar

slutspelats man startade

den 27 oktober 2012 och slutar

den 24 mars 2013. Man har under

denna tid bara behövt ställa in

vid tre tillfällen pga. snö & kyla.

Många medlemmar har deltagit

på vintertouren 2012-2013 och

man har vid varje speldag ordnat

till fika efter spelet som har

uppskattas av deltagarna. Den

som vann på lördagen ansvarade

för fikan nästkommande lördag

och samma för söndagen och

man fick även då prova på att

vara tävlingsledare för denna dag.

Man kan, fast det återstår några

helger till av touren se en suverän

segrare i Göran Sjöblom som har

varit på prispallen flest gånger

under denna tid.

VAD HÄNDER DÅ 2013

Tisdagsgolfen H 55+ & kvällsgolfen

startar den 9 april, veteran

touren onsdagen den 10 april.

Seriegolfen för herrar har klubben

åtta lag med i Skånes GDF, allt

från åldersgruppen H35 till H 75.

Seriegolfen startar under april

månad för de flesta lagen och

pågår till september.

Utflykter på våren och hösten

till andra klubbar och vår vänort

Nivå i Danmark planeras det som

vanligt för klubbens medlemmar.

Fortlöpande information kommer

att läggas in på klubbens hemsida

under fliken herrkommittén om

aktiviteter som berör medlem-

marna.

Carl-Olof Lööw


Christel Persson,

Carina Davidsson

MEDLEMS-

KOMMITTÉN

Nu är vi framme vid säsongstart

2013. Detta ser vi fram emot och

hoppas på bra golfväder.

Det som är planerat är avslutningsfesten

under golfveckan och

en ”Pubaft on”, som kommer att

ligga på onsdagen, i golfveckan,

eft er den dagens tävling. Mer

information om dessa evenemang

kommer när vi närmar oss dessa

datum.

Under våren har vi inget

planerat, men det kan dyka upp

spontana tillställningar.

Medlemskommittén önskar

alla medlemmar ett bra golfsäsong.

Christel och Carina

Ann Christensson ordf.

Agneta Robertsson, Berith

Svensson, Gun Johansson, Birgitta

Söderlund, Evie Andersson

DAM-

KOMMITTÉN

Damgolfen startade sin säsong med

att träff as på Spångens Gästgivaregård

den 6 mars. 41 pigga och

glada damer som längtar eft er att få

komma ut på golfb ananmötte upp.

När vi var mätta och belåtna eft er

en god middag och ett glas gott

vin var det dags för information om

golfsäsongen som startar tisdagen

den 2 april.

Bl.a. kommer detta att hända:

Vi spelar tisdagar på förmiddagen

och onsdagar på kvällen.

Resultaten från tis- och onsdags-

Fredrik Gabrielsson och hans

sju medarbetare erbjuder all

service man kan begära av

en riktig bank.

Välkommen in.

Josefi ne, Örjan, Ulf, Barbro, Lis-Britt, Martin, David (trainee)

www.handelsbanken.se/ljungbyhed

www.handelsbanken.se/klippan

Handelsbanken

golfen kommer att ligga på LjhGK:s

hemsida på Damkommitténs sida

Vi kommer att delta i seriespel

Skåneserien och Foursome med hcp.

En av Klubbtävlingarna är en

Nationell Damdag den 15 juni.

En höstutfl ykt är planerad till

fredagen den 23 augusti, endast för

damerna.

KOMMITTÉER

Mer kan dyka upp så var uppmärksam

på Hemsidan och kolla

där med jämna mellanrum. Har du

frågor och funderingar så kontakta

någon av oss i Damkommittén.

Vi i Damkommitten önskar alla

Trevlig Golfsäsong!

Ann Christensson

Vi hyr ut,

industri-, kontors-

och affärslokaler

samt lägenheter i

Klippan, Ljungbyhed,

Östra-Ljungby och

Perstorp.

Tel. 0435 - 71 94 11

www.dahlfastighetsab.se

LjhGK 13


14 LjhGK

Kupolen

HEJ ALLA GLADA GOLFARE.

SOM SJUKGYMNAST ÄR

DET EN GLÄDJE NÄR VI HÖR

ATT MÄNNISKOR TAR AN-

SVAR FÖR SIN HÄLSA.

Golfen är ett instrument för att må bättre.

Promenad, glädje, frustration och allt som vi

känner till händer på golfb anan. Det vi hoppas

är att golfaren är förberedd på allt detta.

Förberedd på att det kan bli en duff , att

golfb agshanteringen sker på ett ryggvänligt

sätt osv.

Tänk på vad du har på fötterna. Skorna är

mycket viktiga och se till at de ger det stöd

och den komfort som de ska. Är du osäker

fi nns det alltid möjligheter till fot- och

gånganalys för bästa resultat. Ryggen är

oft a drabbad hos golfare. Det är vanligt att

vi får behandla och sedan göra en analys

tillsammans med tränaren. Detta för att

skona exempelvis ryggen då tekniken kan

vara orsaken till att du får besvär.

Frågan är hur har du förberett kroppen? Det

är bra om du tränar musklerna. Vi vet att det

är musklerna som skyddar lederna. Det är i

princip aldrig fel att träna. Dessutom har det

en positiv inverkan på själva spelet.

På Hälso- och sjukvårdscentrum Kupolen

samarbetar sjukgymnaster, kiropraktor och

massör för att ge dig optimal hjälp. På vårt

friskvårdscentrum ger vi dig råd så du förebygger

besvär.

Så när du kommer ut på golfb anan en härlig

vårdag så vet du att du gjort vad du kan för

att kunna må bra och njuta av spelet.

Och du, - om du undrar något så är du alltid

välkommen att höra av dig.

Jan Nilsson

HÄR FÅR VI NÅGRA RADER FRÅN EN SOM KÖRT FLERA VASALOPP OCH DE SENASTE ÅREN HJÄLPT

GOLFGYMNASISTERNA MED FYSIOTERAPI. HAN VET M.A.O. VAD HAN TALAR OM!

Gör ett besök

på kupolen.se


2013

TÄVLINGSPROGRAM

Ljungbyheds GK

2013.04.11 Torsdag

MÖTE

Skånedistriktets seriegolf med

kanonstart.

2013.04.15 – 17

TÄVLING

Inspel och tävling mellan de tre regionala

golfgymnasierna

2013.04.27 Lördag

BÄDD & BAD

Partävling. Fyrboll bästboll. Slaggolf

Sponsor: Bädd och Bad, Helsingborg

2013.05.03 Fredag

AHLBERGS NATTGOLF

Singeltävling, 9 hål, poängbogey max 36

deltagare. Kanonstart. Förhöjd startavgift

inkl mat.

Sponsor: Ahlbergs Guld & Ur

2013.05.12 Söndag

FORE GOLF 2013

Fyrboll Bästboll

Förhöjd startavgift 160 kr/person

Sponsor: Maria Rehn Fore Golf

2013.05.14 Tisdag

TRIANGELMATCH

Ljungbyhed /Perstorp/ Bosjökloster

Max 24 spelare/klubb

Kanonstart 09.00

2013.05.17 – 19

SGFS STÖRSTA TJEJLÄGER

2013.05.24 Fredag

TRIVSELGOLF MIXEN

Fyrboll Slaggolf (höjd startavgift)

2013.06.06 Torsdag

GOLFHÄFTET

TROPHY 2013

Greensome, Förhöjd startavgift:

125 kr/person för den som har

Golfhäftet. 200 kr/person för övriga.

Kanonstart 09.30

2013.06.09 Söndag

PARKRUNDAN

Singeltävling. Klass A slagtävling, klass B

och C slaggolf, klass D poängbogey

Sponsor: Ljungbyhed Park AB

2013.06.15 Lördag

NATIONELL DAMDAG

Singeltävling. Slaggolf, två lika stora klasser

A och B

Sponsor: Silversmedjan, Maria Rehn, Brohällans

blommor

2013.07.07 Söndag

DIAMONDBRITE’S

SHOOT OUT

Singeltävling. Klass A, B, C, D

poängbogey.

De två bästa i varje klass går en Shoot

Out efter avslutad grund-omgång.

Sponsor: Diamondbrite

2013.07.11 – 15

SKANDIA /

SGFS SUPERCAMP

LJUNGBYHEDSVECKAN

Golfvecka med tävlingar varje dag

16 – 20 juli

2013.07.16 Tisdag

YLLEFABRIKENS

FLAGGTÄVLING

Singeltävling. Slagtävling.

Klass A, B, C, D

Sponsor: Klippans Yllefabrik

2013.07.17 Onsdag

COLORAMAS

PARTÄVLING

6+6+6 / Bästboll + greensome +

foursome. Poängbogey

Sponsor: Colorama Klippan

2013.07.18 Torsdag

ÖGONFRÖJD

Singeltävling. Klass A slagtävling, klass B

och C slaggolf, klass D poängbogey

Sponsor: Glasögonhuset, Klippan

2013.07.19 Fredag

SWEDBANKS PARTÄVLING

Partävling, greensome slaggolf

Sponsor: Swedbank Klippan

2013.07.20 Lördag

AVSLUTNINGSTÄVLING

Lagtävling. Lag om fyra personer,

varav minst en kvinna.

Fest med prisutdelning på kvällen.

Slut på Ljungbyhedsveckan

2013.08.31 Lördag

KLUBBMÄSTERSKAP

Damer, Herrar, Åldersklasser,

Handicapklass

2013.09.08 Söndag

RÄDDA BARNEN

Partävling. Dubbel greensome.

Slaggolf. En klass. Startavgifterna skänks

till Rädda Barnen

Sponsor: Rädda Barnen, Klippan

2013.09.14 – 15

SKANDIA TOUR RIKS

omgång 6

2013.09.28 Lördag

SKISM H35 + H45 + H55

Anmälningsavgift 200 kr

2013.10.05 Lördag

KLUBB-S-LAGET

Lagtävling mellan klubbens serielag

Sponsor: Ljungbyheds Golfklubb

2013.10.12 Lördag

GÅSAGOLF

Singeltävling, max 3 klubbor.

Klass A, B, C, D Poängbogey

Sponsor: Ljungbyheds Golfklubb

*) Med reservation för ändringar

i programmet

LjhGK 15


ARTNERS

Föreningsbrev

Ljungbyheds Golfklubb

Monumentvägen 2

264 51 Ljungbyhed

16 LjhGK AMARBETS

Gynna våra

samarbetspartners!

Dom* gynnar oss.

Eurolink

Golfhäftet

Handelsbanken

EMVE

Klippans kommun

Rörmontage

Kvidinge Plåtslageri

IGRAB

Ljungbergs Tryckeri

PEAB

Ljungbyheds Lantmän

Treklöverns Bostads AB

Stigs Autoshop

Swerock AB/Cliffton

Glasögonhuset

ICA Kvantum

IBL Bildbyrå

LR System

SEB Klippan

Lilla Kloster Service AB

Klippan Yllefabrik

Colorama Klippan

Er Byggare

Herners El

STM Sälj-och Marketing

Kupolen

Ahlbergs Guld & Ur

Silversmedjan

Bädd & Bad

Brohällans Blommor

Maria Rehn 4 Golf

Ljungbyhed Park

Länshem

Hairport

Skäralids Restaurang

Åke Dahl

Swedbank

Diamond Brite

Valhall

* Med reservation för att det tillkommit fler.

Rädda Barnen

Produktion: Tannus Photography // Graphic Design, www.tannus.se

Similar magazines