04.09.2013 Views

Pysseltips 1220 Rudolf med röda mulen - Lekolar

Pysseltips 1220 Rudolf med röda mulen - Lekolar

Pysseltips 1220 Rudolf med röda mulen - Lekolar

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Pysseltips</strong> <strong>1220</strong><br />

<strong>Rudolf</strong> <strong>med</strong> <strong>röda</strong> <strong>mulen</strong><br />

Så här gjorde vi:<br />

• Måla en kruka <strong>med</strong> brun glansfärg Shine och låt torka.<br />

• Böj bruna piprensare till horn och stick ner dem i krukans hål.<br />

• Limma fast en glitterpuffypom på huvudet, ögon, en<br />

ituklippt röd träpärla till näsa och en rosett som dekoration.


Kundnummer<br />

Namn<br />

Er referens<br />

Leveransadress<br />

Postnummer<br />

Ort<br />

Telefon<br />

<strong>Pysseltips</strong> <strong>1220</strong><br />

<strong>Rudolf</strong> <strong>med</strong> <strong>röda</strong> <strong>mulen</strong><br />

Artikelnr Varubenämning Enhet Antal Pris Totalpris<br />

46175 Krukor 5 cm 10 st/fp Fp<br />

78178-48 Glansfärg Shine brun 500 ml St<br />

77976 Piprensare 6 mm bruna 80 st/fp Fp<br />

46419 Plastögon m frans 3 storl. 140 st/fp Fp<br />

48271-12 Träpärlor <strong>röda</strong> 100 mm 200 st/fp Fp<br />

78265 Puffy poms glittriga 100 st/fp Fp<br />

45411 Tygdekorationer 800 st/fp Fp<br />

49443 Limpistol St<br />

49438 Limstavar 18 st/fp St<br />

46269 Art<strong>med</strong>iumlim 1 liter St<br />

Beställ på vår webshop<br />

eller skicka din beställning via fax / e-post eller ring vår kundtjänst.<br />

Fax 0479-199 99 E-post kundtjanst@lekolar.se Telefon 0479-199 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!