10.09.2013 Views

Lida - Temahallen

Lida - Temahallen

Lida - Temahallen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lida</strong>


Industriportar. En viktig del i logistikkedjan. Som öppnar för in- och<br />

utleveranser, håller obehöriga ute och skyddar dem som finns innanför.<br />

Vad mer kan man egentligen begära?<br />

Mycket mer om vi får bestämma.<br />

Över 35 års erfarenhet och en god förmåga att lyssna på såväl<br />

beställares som användares krav, har hjälpt oss att bygga en<br />

effektiv produktionsapparat samtidigt som vi lärt oss att en byggnad och dess portar<br />

inte bara ska fungera smidigt utan också stärka kundens varumärke.<br />

En industriportslösning av idag ger inte bara hög funktionalitet, utan bidrar också<br />

till ett attraktivt och genomtänkt yttre på hela fastigheten.<br />

Krister Andero | VD Prido AB


<strong>Lida</strong> – rambyggd och robust<br />

En port måste ibland tåla extra tuffa tag. Vid dessa tillfällen är en rambyggd port typ <strong>Lida</strong><br />

ett bra alternativ. En robust och slitstark portkonstruktion som fungerar lika bra till nybyggnation<br />

som renovering.<br />

Några av argumenten för varför du ska<br />

köpa <strong>Lida</strong>porten:<br />

– Robust och beprövad konstruktion<br />

– Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet<br />

– Långtidstestad för 1 miljon öppningscykler<br />

– Minst vindlastklass 3, orkanstyrka<br />

– Enkel och snabb att montera och demontera via<br />

justerbarheten i gångjärnen och skruvinfästningarna<br />

– Erfordrar minimala sido- och överutrymmen<br />

– Robusta och lättmanövrerade automatiska<br />

uppställningsbeslag<br />

– Helt förberedd för motordrift<br />

– Alla klämrisker är konstruktionsmässigt eliminerade,<br />

gäller även manuella portar<br />

Karmgångjärn<br />

Garageregel för cylinderlåsning,<br />

ut- och insida.<br />

Draghandtag, garageregel och<br />

fönsterinfattning<br />

– Låga underhållskostnader<br />

– Utvecklad och tillverkad i Sverige<br />

– CE-märkt enligt Europastandarden för portar<br />

EN13241-1<br />

– Tillverkas helt måttbeställd i en mängd olika utföranden<br />

– 5 års garanti<br />

– Egen montageorganisation för att säkerställa kvalitén<br />

Uppställningsbeslag utåtgående portar<br />

<strong>Lida</strong><br />

l i d a | 1


2 | l i d a – r e f e r e n s e r<br />

Karlstads universitet. Helglasad 4-delad <strong>Lida</strong> med specialkulör.<br />

Industrihotell i Halmstad. Fem <strong>Lida</strong> rambyggda, tredelade vikportar, 3000x3000 mm med en glasrad. Blå 558.<br />

Folkets park i Hunnebostrand. Hall för redskap och<br />

scenutrustning. Två <strong>Lida</strong> rambyggda, fyrdelade vikportar,<br />

5850x4380 mm. Ljusgul 189.<br />

Okvista Brandövningsplats i Vallentuna. 4-delad <strong>Lida</strong> med<br />

infälld gångdörr och luftventil.


<strong>Lida</strong> – tekniska fakta<br />

CE-Märkning<br />

Alla <strong>Lida</strong>portar CE-märks mot<br />

byggproduktdirektivet enligt gällande<br />

standard EN13241-1. Motordrivna<br />

CE-märks också mot maskindirektivet,<br />

lågspänningsdirektivet och EMCdirektivet.<br />

Isolervärde<br />

U-värde 2,1W/(m 2 /K) beräknat<br />

enligt EN12428 på en heltäckt<br />

4x4 m port.<br />

Lufttäthet<br />

Klass 3, 3.6 m 3 /h,m 2 , enligt<br />

EN12426.<br />

Mekanisk hållbarhet<br />

Dimensionerad och testad för<br />

en miljon öppningscykler enligt<br />

EN12605.<br />

Vattentäthet<br />

Klass 3 enligt EN12425.<br />

Vindlastkapacitet<br />

Klass 5 vid en 4x4 m port. Testat<br />

och klassificerat enligt EN12444<br />

och EN12424.<br />

Beslag monterade på portbladen<br />

Av stål, svetsade och varmförzinkade.<br />

Fönster<br />

Isolerglasrutor D4-12. Max höjd<br />

1500 mm, alltid fullbredd i portbladet.<br />

Standard brösthöjd ca 1070<br />

mm och standard fönsterhöjd 860<br />

mm. 5 års garanti mot kondens<br />

mellan glasskikten. Fönsterkarmar av<br />

naturanodiserade aluminiumprofiler<br />

med brutna köldbryggor.<br />

Infälld gångdörr<br />

Kan erhållas i samtliga varianter.<br />

Alltid utåtgående. Placeringen styrs<br />

av portalternativet, se projekteringsvägledningen.<br />

Min. porthöjd 2240<br />

mm vid släplist och 2185 mm vid<br />

anslag för att gångdörr ska kunna<br />

monteras. Dörrens bredd alltid fullbredd<br />

i portbladet Låshus ASSA Evo<br />

410. Slutbleck ASSA 1487.<br />

Draghandtag<br />

Naturanodiserad aluminium handtag.<br />

Isolering<br />

50 mm expanderad polystyrencellplast.<br />

Karmgångjärn<br />

Av stål. Flerdimensionellt justerbara.<br />

Smörjfria teflonbussningar. Skruvas i<br />

portomfattning.<br />

Lås<br />

Garagereglar för invändig häng-.<br />

låsning. Cylinderlåsning på in- och<br />

utsida finns som tillval. Passar<br />

Eurocylinder.<br />

Mellangångjärn<br />

Av stål. Svetsade och varmgalvade.<br />

Portblad<br />

Svetsad och varmgalvad ramkonstruktion<br />

av stålrör 50x50x2 eller<br />

50x50x3 beroende på storlek.<br />

Portomfattningar<br />

Av stål eller trä. Max 18 m2 port<br />

för träinfästning. Minst 6 mm stål<br />

om enskilt portblad > 6 m2 . Annars<br />

minst 4 mm stål. 3 olika skruvsatser<br />

beroende på typ av omfattning.<br />

l i d a – t e k n i s k a f a k t a | 3<br />

Styrskenor och konsoler<br />

Av stål. Varmgalvade och justerbara.<br />

Skruvas i portomfattningen.<br />

Säkerhet<br />

Gummilister utformade så att klämrisker<br />

elimineras mellan portblad/portblad<br />

och portblad/vägg. Optiska<br />

klämskyddslister i stängningskant<br />

på motordrivna portar. Samtliga<br />

motordrivna med en extra fotocell<br />

på vikningssidan. Minst 3 bärande<br />

beslag per blad för att förhindra<br />

nedstörtning.<br />

Tätningar<br />

Av åldersbeständigt EPDM-gummi.<br />

Utformningen klarar kraven i<br />

EN12453 utan extra skydd.<br />

Fastsatta i profil av naturanodiserad<br />

aluminium.<br />

Uppställningsbeslag<br />

Automatisk låsning i öppet läge<br />

på både inåt- och utåtgående.<br />

Ytbeklädnad<br />

In- och utsida av varmgalvaniserad<br />

0,6 mm stålplåt. Lackerade med<br />

25 µm polyesterlack.<br />

5 års garanti<br />

Se separat dokument med våra<br />

garantivillkor.


4 | l i d a<br />

Portbladsbredd<br />

+ 100<br />

Projekteringsvägledning <strong>Lida</strong><br />

Öppningsalternativ – <strong>Lida</strong> (* Mått inom parantes gäller vid en del som gångdörr.)<br />

Slagport 3-delad vikport 4-delad vikport (max storlek 35,5 kvm)<br />

Inåtgående<br />

Utåtgående<br />

1200–2590 mm<br />

(1165–2500 mm)*<br />

6-delad vikport (max storlek 46 kvm)<br />

Inåtgående<br />

Utåtgående<br />

5255–9000 mm<br />

Inåtgående<br />

Utåtgående<br />

1800–3915 mm<br />

(1772–3750 mm)*<br />

Inbyggnadsmått – <strong>Lida</strong> (* Portomfattning ingår ej som standard i portleverans.)<br />

Infästning samt anslutning i porthålet<br />

<strong>Lida</strong>porten tillverkas med överlappsmontage<br />

för anslag eller släplist.<br />

Max höjd 4 & 6-delade 3-delade Slagportar<br />

Släplist 7023 mm 6023 mm 4600 mm<br />

Anslag 6968 mm 5968 mm 4600 mm<br />

Del som gångdörr går ej 3200 mm 3200 mm<br />

Horisontalsektion, överlappsmontage<br />

min.<br />

100<br />

Rörelseområde<br />

Planhet ± 10 mm. utmed portens bredd<br />

samt inom portens rörelseområde<br />

Portomfattning* Portomfattning*<br />

min.<br />

100<br />

200 Dagbredd<br />

200<br />

min. 100<br />

Daghöjd (H)<br />

Vertikalsektioner<br />

Släplist – Ut<br />

min. 5°<br />

75 ± 10 mm.<br />

Inåtgående<br />

Utåtgående<br />

2400–6500 mm<br />

Portomfattning<br />

min. = 4 mm.<br />

Släplist<br />

30<br />

min. 100<br />

Daghöjd (H)<br />

Släplist – In<br />

Portomfattning<br />

min. = 4 mm.<br />

min. 5°<br />

0 till 10 mm.<br />

Släplist<br />

30<br />

Anslag – Ut<br />

25<br />

Portomfattning<br />

min. = 4 mm.<br />

Anslagslist<br />

50<br />

min. 100<br />

Daghöjd (H)


Fönster – <strong>Lida</strong><br />

<strong>Lida</strong>porten kan förses med tvåglas isolerfönster.<br />

Nedanstående är exempel på utformning och<br />

placering av fönster.<br />

Exempel 1<br />

Fönsterutformning enligt standard<br />

med en rad glas.<br />

Tätningar – <strong>Lida</strong><br />

Mittätning – 4-delade<br />

Mittätning – 3-, 5-, 6-delade<br />

Mellantätning<br />

Exempel 2<br />

Fönsterutformning enligt standard<br />

med två rader glas och gångdörr.<br />

Standard brösthöjd = 1070 mm.<br />

Standard fönsterhöjd = 860 mm.<br />

Karmtätning<br />

Släplist<br />

30<br />

Exempel 3<br />

Exempel på specialutformning på glas<br />

och bröstningshöjd.<br />

l i d a | 5


6 | m o t o r d r i f t l i d a<br />

Motordrift <strong>Lida</strong><br />

Kommer ni öppna er port mer än 10 gånger om dagen? Gör en bra investering och montera<br />

motordrift på er vikport. Genom minskat värmeläckage, högre produktivitet, bättre arbetsmiljö<br />

för användare och truckförare samt en förlängd livslängd på porten räknar man hem investeringen<br />

redan vid ett fåtal öppningar per dag.<br />

Motorer och styrningar för nordiska förutsättningar<br />

Motorer och styrningar är svensktillverkade och därmed<br />

dimensionerade för det bistra klimat som emellanåt råder<br />

med hård vind och snö samt utomhustemperaturer ned till<br />

–40 °C. Portar och motorer dimensioneras alltid för att<br />

klara minst vindlastklass 3, d.v.s. orkanstyrka, 33 m/s.<br />

Öppningsalternativ<br />

Fyrdelade vikportar och tvådelade (halv fyrdelad) kan förses<br />

med motordrift i två alternativa utföranden, övermontage<br />

och sidomontage:<br />

– Vid övermontage placeras en motor över portens mitt<br />

och via länkarmar, fästa i de yttre portbladen, öppnar<br />

och stänger den porten.<br />

– Vid sidomontage placeras en motor vid vardera sidan<br />

av de yttre portbladen och via länkarmar drar respektive<br />

trycker motorn porten till öppet respektive stängt<br />

läge.<br />

Styrningsalternativ<br />

För att manövrera porten finns ett antal styrningsalternativ.<br />

Allt från tryckknappslådor med öppna, stopp och stäng till<br />

mer sofistikerade lösningar med radiostyrning, radar, automatisk<br />

stängning, kodlås, kortläsare, dragsnöre, markslinga<br />

och slussfunktioner. Som standard levereras styrskåpet med<br />

impulsstyrning via integrerad tryckknappssats. Styrningen<br />

innehåller därutöver en rad funktioner som underlättar för<br />

både användare, installatörer och servicetekniker t.ex.<br />

öppningscykelräknare.<br />

Port från utsidan Inåtgående öppning med motordrift<br />

Övermontage<br />

Sidomontage<br />

Utåtgående öppning med motordrift


Säkerhet<br />

Våra motordrivna portar uppfyller givetvis alla gällande<br />

säkerhetskrav och standarder. Alla klämrisker är bortkonstruerade<br />

redan från start på portarna och de är därigenom<br />

fullt konverterbara till motordrift utan extra skydd. Optiska<br />

klämskydd integrerade i portens mittätningar och extra<br />

Tekniska data och tillbehör<br />

Vindlastklasser och storlekar<br />

Min vindlastklass 3, enligt<br />

EN12424. Max storlek övermontage<br />

18 m2 och sidomontage<br />

22 m2 . Min porthöjd 2700 mm.<br />

Sidoutrymmen<br />

Övermontage min 700 mm.<br />

Sidomontage min 800 mm.<br />

Överhöjder<br />

Övermontage min 455 mm.<br />

Sidomontage min 100 mm.<br />

Öppningshastighet<br />

Cirka 17 sekunder.<br />

Frikoppling<br />

Manuell via frikopplingsstång.<br />

Driftspänning, nätanslutning<br />

3-fas 400V, T10A med standardansluten<br />

CEE-kontakt.<br />

Motor, skyddsklass<br />

3-fas elmotor, 0,37 kW, 50 Hz.<br />

Skyddsklass IP54.<br />

säkerhetsfotocell för placering i portöppningen är standard.<br />

Utöver dessa funktioner för personsäkerhet finns i motor/styrning<br />

en belastningsvakt som maskinskydd. Motordrivna<br />

portar är CE-märkta och testade mot byggproduktdirektivet,<br />

maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.<br />

Kablage<br />

Komplett kablage mellan motor och<br />

styrning. Kompletta kabelöverföringar<br />

och kablage till optiska klämskydd<br />

och gångdörrskontakter.<br />

Extra fotocell<br />

Ingår inklusive kablage.<br />

Länkarmar och fästen<br />

Justerbara länkarmar och motorarmar<br />

Länkarmsfästen monterade på port.<br />

Radio med fjärrkontroll Radar<br />

Tryckknappslåda och nyckelmanöverlåda<br />

Kodlås och kortläsare<br />

Markslinga Dragsnöresöppning<br />

m o t o r d r i f t l i d a | 7


8 | k u l ö r e r<br />

Kulörer<br />

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden.<br />

Därför erbjuder Prido ett antal standard kulörer. För porttypen <strong>Lida</strong> finns<br />

även möjligheten att vid specifika önskemål välja färg ur NCS-skalan.<br />

För aktuella standardkulörer se www.prido.se


Vit 010<br />

Närmaste NCS: S 0502-G<br />

Närmaste RAL: 9010<br />

Grafit 044<br />

Närmaste NCS: S 6000-N<br />

Närmaste RAL: 7037<br />

Röd 758<br />

Närmaste NCS: S 5040-Y80R<br />

Närmaste RAL: 3009<br />

Gråvit 022<br />

Närmaste NCS: S 2005-G60Y<br />

Närmaste RAL: 7044<br />

Blyertsgrå 036<br />

Närmaste NCS: S7502-B<br />

Närmaste RAL: 7024<br />

Svart 015<br />

Närmaste NCS: S 9000-N<br />

Närmaste RAL: 9005<br />

Silver 045<br />

Närmaste NCS: saknas<br />

Närmaste RAL: 9006<br />

Blå 558<br />

Närmaste NCS: S 5030-R90B<br />

Närmaste RAL: 5009<br />

Koppar 778<br />

Närmaste NCS: S4030-Y60R<br />

Närmaste RAL: 8003


Professional Industrial Doors<br />

Prido har över 35 års gedigen erfarenhet och är en av de ledande aktörerna i sin bransch.<br />

Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar<br />

till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa. Målet är att erbjuda det<br />

mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.<br />

www.prido.se<br />

Prido AB | Industrigatan 3 | SE-534 92 Tråvad | Telefon 0512 - 295 90 | Fax 0512 - 200 30 | www.prido.se<br />

Formagera Reklambyrå 1010 | Foto: Nils-Olof Sjödén | Tryck: Svärd & Söner | SE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!