MAGASIN - Städkedjan

stadkedjan.se

MAGASIN - Städkedjan

Rent spel

med Casinot som arbetsplats

Goda GRannaR

n Lantmännens tips

gav ny kund.

vaGabond i hjäRtat

n maria ser Städkedjan tiLL att

förverkLiga sina drömmar.

magasin

jobb med ansvaR

n när banken har stängt

startar jobbet för aLex.


i detta nummer

RED

Städkedjan grundadeS 1979 av

glenn älveblad Som även är

vd för företaget.

Städkedjan är ett

fullServicebolag inom

StädService och är verkSamt

i StockholmSregionen,

väStSverige och Skåne.

e-poSt: info@Stadkedjan.Se

hemSida: www.Stadkedjan.Se

anSvarig utgivare:

glenn älveblad

glenn.alveblad@Stadkedjan.Se

produktion: riviSta ab

tel: 031-708 66 80

redaktör, riviSta:

petra hanSSon

formgivare: thomaS glanS,

daniel högberg

omSlagSfoto:

niklaS maupoix

tryck: billeS

n Jobb med ansvar – när banken har stängt startar jobbet för Alex.

n Se upp för fusk – saker du måste tänka på när du gör upphandling.

n Vagabond i hjärtat – Maria ser till att förverkliga sina drömmar.

n Rent spel – med casinot som arbetsplats.

n Friskast i Sverige – Därför placerar sig Städkedjan i topp bland städföretagen.

n Goda grannar – lantmännens tips gav ny kund.

"Jag vill att Städkedjan ska vara

världens bästa städföretag"

Städkedjan växer så det knakar. Ofta beror

det på att en kund rekommenderar oss till

en annan. Det är vi väldigt glada för. Att

kunderna är nöjda beror förstås helt och

hållet på att vi har en fantastisk personal.

Det är de som är ansiktet utåt och de som

utför själva jobbet, vilket kan vara både

kämpigt och ensamt.

Även om min friidrottskarriär ligger långt

tillbaka i tiden (klämde som bäst till med

2,14 i höjd) finns tävlingsinstinkten kvar.

Jag vill att vi ska vara världens bästa städföretag.

För mig finns då ingen viktigare

uppgift än att se till att personalen trivs

och får förutsättningar att göra jobbet på

bästa sätt. Så har det varit ända sedan

starten 1979.

4 6 7

8 12

Städkedjan

14

Även om vi växer ska våra kunder känna

att vi har det lilla företagets engagemang,

öppenhet och platta organisation. Samtidigt

har vi det stora företagets förmåga att

ta oss an stora utmaningar. Och vi försöker

kontinuerligt vässa oss och utveckla vårt

utbud.

Om vi är världens

bästa städföretag

eller ej är upp till dig

att avgöra, men jag

vet att mitt jobb är

världens roligaste och

för det vill jag rikta

ett stort tack till alla

våra medarbetare och

kunder!

Glenn älveblad

vd, Städkedjan


Visste du att...

...Städkedjan även erbjuder

• Golvvård • Fönsterputs

• Vaktmästeri • Entrémattor

• Fruktkorgar • Kaffemaskiner

• Förbrukningsmaterial

Hallå där …

...jan broberg, ansvarig

för kvalitetsuppföljning!

vad går ditt

jobb ut på?

– Jag kontrollerar hur Städkedjans

uppdrag utförs,

rapporterar till Martin

Sivertsson som är ytterst

ansvarig för kvalitén, kommer

med åtgärdsförslag

och följer upp åtgärderna.

Dels har jag ett formulär

att följa, men jag talar

också med alla inblandade

– kunden, arbetsledaren

och städaren. Åtgärderna

behöver inte bero på att

vi fått in något klagomål.

Helst ska en kund aldrig

behöva upptäcka och

påpeka en brist.

Behövs din roll när det finns

arbetsledare?

– Ja, jag har en slags neutral

roll, kontakt med alla.

Jag undersöker också hur

kunderna tycker att samarbetet

med arbetsledaren

fungerar och hur städpersonalen

trivs med sin

arbetssituation. Vid behov

kan jag avlasta arbetsledare

och städare.

Blir det inte ett gnälljobb?

– Nej, jag tycker inte det.

Jag försöker framföra kritik

på ett konstruktivt sätt.

Och det är ett kul jobb –

det känns bra att kvalitén

är så prioriterad att mitt

jobb finns. Det uppfattas

väldigt positiv av våra

kunder också.

Är du själv bra på att

städa?

– Jag har jobbat som städare

i 20 år innan jag blev

arbetsledare och därefter

ansvarig för kvalitetsuppföljning,

så jag tycker jag

har rätt bra koll.

CO2- C E R T I F I K A T

2011:100

Härmed intygas att

STÄDKEDJAN STÄDKEDJAN STÄDKEDJAN STÄDKEDJAN SVERIGE SVERIGE SVERIGE SVERIGE AB

bidragit till minskade koldioxidutsläpp med:

55 680 Kg

genom att under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 köpt klimatsmarta säckar av

AB Tingstad Papper tillverkade av Miljösäck AB motsvarande totalt:

27 840 Kg återvunnen LDPE-polyeten

Produkterna har tillverkats av 100 % kretsloppsråvara i form av polyeten som återvunnits vid

företagets återvinningsavdelning i Norrköping. Kretsloppsråvaran har samlats in i Sverige.

* Enligt tre oberoende livscykelanalyser medför materialåtervinning av polyeten minskade

utsläpp av koldioxid med ca två ton per återvunnet ton polyeten.

Miljösäck AB återvinner årligen mer än 8000 ton polyeten från kretsloppsråvara vilket innebär

ca 16000 ton minskade utsläpp av koldioxid.

Detta certifikat är utfärdat av Miljösäck AB och utgör en delmängd av AB Tingstad Pappers

samlade koldioxidbesparing för 2011.

Miljösäck registrerar internt årsvis samtliga certifikat som utfärdas till våra kunder.

Norrköping den 3 januari 2012

…………………………………………………………………………………

Jan Darinos, AO Ansvarig AB Tingstad Papper / Mathias Nilsson, VD Miljösäck AB

Webshopen har allt till kontoret

n Numera kan Städkedjans kunder välja att

köpa allt material till kontoret från en och samma

webshop. På Städkedjans hemsida klickar

man på ”webshop”. En kontakt, en faktura, en

leverans – hur enkelt som helst.

Webshopen är ett samarbete med Tingstad,

som sedan länge varit leverantör till Städkedjan.

Nyheten är att även Städkedjans kunder

numera kan handla direkt från Städkedjans

hemsida, antingen själva, eller genom sin kontakt

Städkedjan.

– Vi är en av branschens mest kompletta

n Städkedjan har stöttat Bris under ett flertal

år. Det har, enligt Glenn Älveblad, flera orsaker.

Med tre egna döttrar är det kanske extra

angeläget att engagera sig för att alla barn ska

få ha det bra.

Glenn blev också tipsad av höjdhoppskollegan,

Patrik Sjöberg, om en innebandyturnering

som anordnades av brottaren Mikael Ljung-

Städkedjan

kort

56

n Så många ton utsläpp av koldioxid har

Städkedjan minskat med per år genom att

använda sopsäckar av returplast. Sopsäckarna

är till 100 procent tillverkade av

mjukplast som fungerat som sträckfilm eller

annat skyddsemballage tidigare.

grossister, berättar Andreas Andersson som

är försäljningsansvarig för Städ och Industri på

Tingstad.

Toapapper, tvål, handdukar, kaffemuggar,

ljus, maskindiskmedel, kontorsmaterial, toners,

papptallrikar är bara några exempel på vad

som kan beställas.

Webshopen finns också som mobilsajt. Man

kan alltså göra beställningar via sin smartphone,

vilket är en fördel för rörlig personal,

exempelvis Städkedjans egna städare, som ska

lägga in en beställning.

Städkedjan värnar om miljön

n Städkedjan är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.

I företagets policy ska miljöhänsyn ingå som en naturlig

del i det dagliga arbetet och innefatta alla led i

verksamheten. Detta uppnår man genom att använda

moderna metoder, lågbelastande kemikalier och redskap

och maskiner med vedertagna miljömärkningar

och som är återvinningsbara.

Städkedjan arbetar också för att få sina kunder att

se över sin pappershantering och att använda lågbelastande

kemikalier.

Personalen utbildas fortlöpande inom nya kemikalier

och städmetoder för att använda dessa korrekt,

lära sig rätt dosering och använda torra rengöringsmetoder.

Företaget planerar sina transporter för att undvika

onödiga kostnader i form av tid, driftmedel och

miljöpåverkan.

Städkedjan stöttar Bris och Barncancerfonden

bergs fond till förmån för just Bris.

Därutöver skänker Städkedjan pengar till

Barncancerfonden. Detta startade när en av de

anställdas barn gick bort i cancer.

– Såväl jag som våra medarbetare tycker att

det känns bra att kunna göra en skillnad, säger

Glenn Älveblad.

3


uppdrag Swedbank

4

städa

med rätt att

Städkedjan


Innan personalen anländer och banken

slår upp portarna för dagen är Städkedjans

Amphrai Boyle på plats och gör

rent och snyggt. Även lokaler som kan

handhålla känsliga papper och beröras

av viss sekretess måste ju städas, och för

det krävs pålitliga medarbetare.

text: chriStian egefur Foto: niklaS maupoix

amphrai Boyle, eller ”Alex” som hon kallas

efter en ordlek med hennes namn

och det thailändska ordet för ”liten”,

har bott i Sverige i sju år. Ungefär hälften

av den tiden har hon jobbat för Städkedjan.

Hon, hennes man (som ursprungligen

är engelsman) och deras lilla dotter bor i

Landvetter strax utanför Göteborg. Faktiskt

bara ett hundratal meter från Städkedjans

arbetsledare, Jan Andersson, som hon fick

jobbet genom.

– Vi har en del kunder där det kan vara lite

känsligare. Det kan vara som här på en bank

eller andra företag. Kunderna har rätt att ställa

vissa krav, kräva utdrag ur polisregister, och

den anställde som städar får alltid skriva på ett

sekretessavtal för säkerhetens skull. Vi synar

ju också kanske lite extra i fogarna vid sådana

jobb. Alex kände jag väldigt väl, och det var

aldrig ens någon fråga om tillit utan jag gick i

god för henne direkt, berättar Jan Andersson.

a l ex sj ä l v tänker inte så mycket på att

hon rör sig fritt i lokaler som skulle kunna

gömma hemligheter. Hon är van.

– Jag tittar aldrig på några papper eller

så, men jag tror inte banken skulle låta

något viktigt ligga framme. Däremot så känner

jag mycket stort ansvar för nycklar och

koder som absolut inte får komma bort.

Alex städar Swedbank i Mölnlycke fem

dagar i veckan. Nu har hon förvisso inte en

endaste sjukdag, och när dottern fått stanna

hemma har det löst sig ändå då hennes

make arbetar senare än henne på dagen.

Men skulle det ändå ske att hon behöver en

vikarie så blir det inte vem som helst som får

överta ansvaret.

– Vi har en annan kille som är intrimmad

på stället och har vikarierat för Alex på hennes

semester. Och skulle det sig riktigt illa så

får jag väl själv hoppa i skorna, berättar Jan,

som började som just städare innan han gick

vidare till att bli arbetsledare.

Städkedjan

Fakta

Namn: amphrai

boyle, men kallas

”alex”

Ålder: 36 år

Familj: man och

dotter på sex år

Gör: Städar Swedbank

i mölnlycke för

Städkedjans räkning

Bakgrund: född

i thailand, kom

till Sverige för sju

år sedan då hon

träffade sin man.

han är egenrligen

engelsman men

bosatt i Sverige. hon

har tidigare jobbat

bland annat på

restaurang och bott

ett år i japan där

hon jobbade på en

matfabrik.

5


uppHandling

torgdagen

Städning är en bransch som då och då före-

kommer i negativa sammanhang. oseriösa

företag som behandlar sina anställda illa eller

fifflar med ekonomin fläckar även ner den

köpande aktören. men du kan undvika fällorna

genom att agera rätt redan vid upphandling.

text: chriStian egefur

– n ä r ma n up p h a n d l a r privat bör man se till att företaget man

köper av är auktoriserad serviceentreprenör eller på annat sätt

kan visa att de uppfyller samma kriterier. Det säkerställer att

6

Städkedjan

Se upp för

fusk

en auktoriSerad Städfirma

• Har F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.

• Har inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.

• Är registrerad hos Bolagsverket (endast aktiebolag kan ansöka om auktorisation).

• Har tillstyrkt revisionsberättelse.

• Är medlem i organisation för tjänstesektorn och har därigenom kollektivavtal

för sina medarbetare.

• Följer branschens Allmänna kontraktsvillkor eller motsvarande.

• Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal.

• Har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren

anger (120 prisbasbelopp).

• Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

• Har synliga namnbrickor eller företagskort på alla medarbetare för att

kunden ska veta vem som utför service hos dem samt kan legitimera sig med

giltig ID-handling vid förfrågan.

• Förpliktar sig att följa gällande lag och avtal.

• Ett företag som har två eller fler bolag med olika organisationsnummer, men

som marknadsförs under samma namn, ska ha auktoriserat samtliga bolag.

• Har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierad.

Källa: Almega Serviceentreprenörerna

Saker du måste tänka på när du gör upphandling

kollektivavtal och utbildning för de anställda, inbetalning av

skatt och moms med mera följs, säger Johan Huldt, förhandlare

och branschanalytiker på Almega Serviceentreprenörerna.

Är städningen för billig ska man vara väldigt försiktig säger

Huldt. Följer man lagar och regler så är det omöjligt att komma

ner allt för mycket i pris.

– Förutom det moraliska ansvaret är det lätt hänt att ett

oseriöst företag smittar av sig på ditt egna. Exempelvis riskerar

kundföretaget att blir sammankopplat med svart städning om

vi ska tala klarspråk, vilket ju har hänt i några stora skandaler.

En varningsklocka bör ringa om städföretaget använder

mycket underleverantörer. Då ska förstås de också vara godkända,

vilket kan vara svårt att ha koll på som uppköpare.


» Resorna är det jag

kämpar för hela tiden.

Så fort jag får ihop

pengar så sticker jag

Maria kan förverkliga drömmarna på Städkedjan

omkring två månader per år spenderar maria balogh på

resande fot. resterande tid jobbar hon för Städkedjan, och

planerar sitt nästa äventyr. en perfekt tillvaro enligt maria själv.

text: chriStian egefur Foto: niklaS maupoix

d e t r u n t k u s ka n d e livet för Maria började med en

tripp till TUR, den svenska resemässan. Där blev

hon nyfiken på något som kallas ”De rosa bussarna”,

ett semesteräventyr där man tillbringar

månader ihop med andra resenärer, rullandes fram

i valfri världsdel.

– Jag tyckte det verkade perfekt för mig som

ensamstående och det var det verkligen visade

det sig. Vi åkte runt två månader i Sydamerika och

det var det mest fantastiska jag varit med om. Jag

fick nya vänner redan på flygplatsen, och många

har jag fortfarande kontakt med, säger Maria och

skiner upp vid minnet av den där första långresan

för fyra år sen nu.

e f t e r de n ha r det blivit turer i både Europa och

Afrika samt en resa med vänner från första Sydamerikaäventyret

till Asien. Som om det inte vore

nog tar Maria en långhelg per år och reser hem till

Ungern, som hon ursprungligen kommer ifrån.

– Resorna är det jag kämpar för hela tiden. Så

fort jag får ihop pengar så sticker jag.

Att vara iväg så länge varje år kan tyckas lite problematiskt

både ekonomiskt och med arbetstider.

– Men det brukar gå bra att komma överens med

Städkedjan. Jag säger till i mycket god tid innan

och sparar all semester just till de här resorna.

m a r i a tr i v s yp p e r l i g t bra på jobbet och värdesätter

friheten yrket ger henne. Hon har 10 – 12 kunder

per vecka men syr själv ihop sitt schema. Det finns

viss marginal i tider och hur hon lägger upp det,

vilket gör att det övriga livet blir så mycket enklare.

Nästa resmål har Maria redan bestämt. Då blir

det Nya Zeeland, återigen med samma bussbolag.

Exakt när kan hon inte säga riktigt än för hon har

precis börjat spara.

– Men jag längtar redan. Och jag vill resa runt

i USA, Mexiko och Kanada också. Det finns så

mycket att se och, ja, jag vill verkligen se allt!

Städkedjan

proFilen

3

MariaS

dröMreSor

1) Simma med

delfiner.

– Jag har försökt,

både i Sydamerika

och Afrika, men

delfinerna har tyvärr

simmat iväg. Men

jag tänker fortsätta

försöka.

2) Hoppa fallskärm.

– Den punkten har

jag redan uppfyllt.

Jag hoppade i Namibia

och det är min

bästa upplevelse

någonsin. Just där

var det en fantastisk

utsikt och man såg

både havet, öknen

och bergen.

3) Flyga helikopter

över Grand Canyon

– Det är en grej jag

alltid velat göra. Någon

gång skall jag

resa i Nordamerika

och då får jag se till

att uppfylla det.

maria balogh

Född: 1955, Budapest,

Ungern

Bor: Bellevue, Göteborg

Arbetar: På Städ kedjan

sedan 90-talet.

Favoritresa: Sydamerika.

Kanske för att det var den

första långresan. Men

det var helt fantastiskt.

7


8

Städkedjan


Ett casino är inte som vilken arbetsplats som helst.

Självklart ställs höga krav på personalens integritet.

Men det är också en miljö där kundens upplevelse

är i centrum och där ett gott samarbetsklimat är

A och O. Casino Cosmopol har valt Städkedjan

bland annat på grund av just dessa faktorer.

de färgglada spelmaskinerna blippar

och blinkar fastän ingen spelar.

Rouletterna är stilla och spelborden

tomma. Bortsett från brummande

dammsugare är det så tyst att man hör

fläktarna susa. Några timmar innan Casino

Cosmopol öppnar för dagen är det redan

skinande rent.

– Det är klart att det måste vara fräscht

och allt som är blankt ska verkligen blänka,

säger Gunilla Alvegård som städar på

Casino Cosmopol varje vardagmorgon

mellan kvart i sex och elva.

Städkedjan

intervjun

sÄKRA

kORt

när caSinot väljer Städhjälp

text: petra hanSSon Foto: niklaS maupoix

Hon städar bland annat restaurangen

på övervåningen, med den vackra utsikten

mot hamnen, Masthuggskyrkan och statyn

Fiskarhustrun.

Gunilla trivs utmärkt med jobbet här.

– Det är väldigt trevlig personal här, både

på golvet och i serveringen.

Och uppskattningen är ömsesidig.

– Det fungerar utmärkt med Städkedjans

personal. De är som kollegor till oss, säger

Joel Arvidsson, Food & Beverage Manager.

Joel har också en nära dialog med Glenn

Älveblad, som är vd för Städkedjan.

9


10

intervjun

– Det engagemanget tycker jag är jättepositivt

och vi kan prata om stort och

smått, inte bara avtal, säger Joel Arvidsson.

Självklart är det lite annorlunda att städa

på ett casino, inte minst för att säkerhetstänkande

är så viktigt. Men övervakningskameror

och säkerhetspersonal är självklart

och inte något man reflekterar över, tycker

Gunilla.

f ö r h å l l n i n g s r e g l e r n a är kl a r a och tydliga.

Den som till äventyrs tror att man kan få

med sig något spännande man hittat på

golvet misstar sig. Allt man hittar lämnas in

till kassan.

– Här finns det inget som heter ”städpengar”,

säger Gunilla och skrattar.

Och nog tappas det en del saker, en del

riktigt udda. Det märkligaste Gunilla har

hittat är förmodligen en burk kattmat.

Just kamerorna kan faktiskt vara till hjälp

när det gäller att hitta den som tappat

bort något.

En annan regel, som kanske är rätt

självklar när man tänker på det, är att de

som jobbar på casinot inte får komma hit

och spela på fritiden. Och det gäller även

städpersonalen. Det hade blivit en konstig

situation om man hade mött sina kollegor

som värdar vid spelbordet.

– Lite synd är det, för jag kan tycka det

är rätt trevligt med lite spel ibland. Men

det gör inte så mycket, säger Gunilla.

Hon har också ansvar för personalens

kaffeautomater – en tjänst som också ingår

i Städkedjans tjänsteutbud.

– Det är annars lätt att det jobbet

hamnar mellan stolarna och det är ju inte

populärt om kaffet är slut på jobbet, konstaterar

Gunilla, som passar på att damma

av Elvis Presley innan hon skyndar vidare

på sitt städpass.

ViVa LaS VegaS. Elvis får en kunglig behandling av Städkedjans Gunilla Alvegård.

’’

Här finns det

inget som heter

städpengar,

säger Gunilla

och skrattar

Städkedjan


En ren

känsLa

viktigt när man säljer badrum

för Lindströms Bad & Kakel är det en sak som är viktigast

när det gäller städning – resultatet. med en utställning på

3 000 kvadratmeter gäller det att städa både fort och effektivt.

– Som kund vill du inte provsitta i ett badkar om det är

dammigt och helst ska allt vara skinande rent, säger jan

holubec, företagets vd.

text: olle råde Foto: alexander lagergren

Lindströms Bad & Kakel i Lomma

är ett av Sveriges största bad- och

kakelvaruhus. Lokalerna rymmer

både kontor, utställning och lager. Med

välkända varumärken som Svedbergs,

Vedum och Ballingslöv har man en

köpstark målgrupp och lägger vikt vid att

både personal och lokaler ser välstädade

ut.

- Det finns två aspekter som är viktiga

när det gäller städningen, förklarar Jan

Holubec. Dels får det inte vara dammråttor

på golvet och dels så är de som arbetar i

våra lokaler indirekt representanter för oss

som företag. Om det går runt en kille i nättröja

i varuhuset och småstädar ser det inte

bra ut, utan det ska vara profilkläder och ett

professionellt uppträdande.

i d a g är helena we i r u m från Städkedjan

ansvarig för städningen. Hon rör sig vant

mellan de inredda badrummen med allt

från duschkabiner till sittbadkar. Helena

berättar att utställningsytan på 3 000

kvadratmeter till en början kändes snudd

på skrämmande.

- Först undrade jag hur jag skulle

hinna med att städa allt detta på en dag.

Men så var det som tur var inte och nu

har jag delat upp utställningsytan i olika

delar och tar en i taget. På så sätt har jag

att göra hela veckan innan det börjar om

igen på måndagar.

o c h nä r helena Weirum inte är där händer

det att personalen får rycka in själva.

- Utställningen är såpass stor och vi har

kunder i butiken varje dag, så det är klart

att vi får småstäda ibland. Får man till

exempel in en barnfamilj och bjuder på

kaffe och pepparkakor kan det bli lite att

städa, men det är såklart inga problem,

säger Jan Holubec.

Hur föll valet på Städkedjan?

- De hade en bra offert och har en bra

arbetsledning. De är också snabba på att

vara lyhörda när någonting inte fungerar.

Vi säljer våra produkter på att folk får en

känsla av dem genom att se och känna

på dem. Då måste utställningen vara i

toppskick och välstädad. Och det är den.

Städkedjan

det är viktigt att

städpersonalen

uppträder

professionellt,

säger jan

holubec.

Fakta

reportage

Sedan 1975 har Lindströms levererat

badrumsprodukter med Malmö,

Lomma och Lund som huvudsakligt

upptagningsområde. Idag är

Lindströms Bad & Kakel ett begrepp

i området och ett starkt alternativ

för kunder som bygger nytt eller

renoverar. De har två butiker i Skåne:

i Lomma utanför Lund och på Lundavägen

vid infarten till Malmö.

I höst öppnar även en tredje butik vid

Berga i Helsingborg. Självklart lika

välstädad som de tidigare två.

11


perSonalvård

Därför placerar sig Städkedjan i topp bland städföretagen

Städkedjan stoltserar med lägst

sjukfrånvaro bland städföretag i

Sverige. framgångsreceptet ligger

i aktiva åtgärder inom både

arbetsmetoder och trivsel.

12

fRiskast

i sveRige

ÅtGärdEr För Att miNSkA BElAStNiNGSSkAdor

• Mer varierade arbetsuppgifter.

• Moderna städmetoder. Svabbning och

våtmoppning är direkt olämpliga och bör

användas endast i undantagsfall.

• Bra städredskap, anpassade till arbetsuppgiften.

• En organisation som inte överbelastar

text: chriStian egefur

s p o n s r a d e tr ä n i n g s k o r t åt personalen

och massagebänkar på kontoret är bara

några av de medel Städkedjan använder

städare och som fördelar tunga arbetsuppgifter

på flera.

• Utbildning i, och tillämpning av god arbetsteknik.

• Städvänlig utformning av lokalerna.

• Att städare och deras arbetsledare och

för att uppnå sin fina sjukfrånvarostatistik.

I en bransch där många får förslitningsskador

med lång sjukskrivning som följd

gäller det att ligga i framkant.

– Vi arbetar mycket med ergonomi. Vi

lägger en hel del på att ha de bästa produkterna

och verktygen. Det är lite dyrare

men i gengäld mycket skonsammare att

arbeta med, förklarar Martin Sivertsson,

ekonomiansvarig på Städkedjan.

Ett par gånger per år har man utbildningar

och genomgångar, och man har

Städkedjan

chefer uppmärksammar när någon börjar

få ont och vidtar tidiga åtgärder för att

minska belastningen.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

även tagit fram ett eget utbildningshäfte

som gås igenom med all ny personal.

Det finns en rad fördelar med att vara

ett friskt och sunt företag enligt Martin

Sivertsson.

– Framförallt så uppskattar kunderna

en ordinarie personal som kommer och

städar. Rent ekonomiskt och administrativt

för våra arbetsledare så är det också

väldigt positivt.


en stor mängd oseriösa aktörer inom städbranschen kan

solka ner ryktet även för andra skötsamma företag.

men studier visar att det är företagen med ordning och reda

som lönar sig och har de nöjdaste kunderna.

ärlighet lönar sig

e

nligt en rapport av nationalekonomen

Johan Kreicberg

uppgår svartstädningen i Sve-

Hon ger några konkreta exempel från

sin forskning om livsmedelhandlaren

som köpte extra billig städhjälp men

rige till en volym om två miljarder per resultatet blev att kvalitén sjönk, kun-

år. Det motsvarar tio procent av branderna började klaga på att affären var

schens omsättning, eller 5 800 heltids- ofräsch och omsättningen gick ner. Ett

anställda. Men trots att man kan lockas annat exempel är städföretaget med

av de billiga ingångspriserna förlorar väldigt billiga priser, men outbildad

både företag och kunder på det i det personal. De städade bland annat en

långa loppet slår forskare fast.

kunds parkettgolv med vatten och fel

– Det man kan konstatera är att oseri- rengöringsmedel så det förstördes.

ösa företag är väldigt negativa för hela – Städning är också ett hantverk. Ut-

branschen. Kvalitén för kunderna går förs det fel och utan utbildning så sliter

ner och det kan bli rena fel i utförandet, man ut sin personal. Även det får natur-

säger Ann-Beth Antonsson, professor i ligtvis konsekvenser för både företag

ergonomi som forskat inom arbetsmiljö

vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

och kunder, säger Ann-Beth Antonsson.

utdrag från rapporten

”Städföretag Som ligger före och tjänar på det”

• De allra flesta av de goda

exempel-företagen har en god,

eller mycket god lönsamhet

jämfört med genomsnittet för

svenska städföretag*.

• Låga kostnader för sjukfrånvaro

bidrar till den goda ekonomin i

flera av företagen.

• Kontakten med kunderna är god

och kundenkäter visar för flera av

företagen att kunderna är mycket

nöjda. Kundkontakterna innehåller

relativt lite av klagomål och

missnöje.

• Jämfört med andra städare känner

sig personalen mer nöjd med sitt

arbete och trivs bättre.

• Cheferna arbetar sannolikt mer

med utveckling av verksamhetenoch mindre med problemoch

krishantering än i andra

städföretag.

Personalomsättningen är låg

och det är lätt att rekrytera ny

personal. Många av företagen har

så gott rykte att det alltid finns en

kö av sökande.

Antalet rehabiliteringsfall är

relativt få i de flesta av företagen,

vilket innebär att arbetet med

rehabilitering kan sättas in

tidigare, blir effektivare och ge

bättre resultat.

*Ann-Beth Antonssons och Lisa

Schmidts rapport har fokuserat på åtta

företag som författarna har ansett vara

goda exempel och förebilder i de här

avseendena.

branScHnytt

Städkedjan • 2012 13


14

kunden i FokuS

» Vi är jättenöjda

Nöjda kunder

ger nya jobb

Lantmännen tipsade grannen om Städkedjan

känslan som slår emot en när man kommer in i entrén på lantmännen i Stockholm

är att det är riktigt fräscht. lokalen är stor och ljus med en bred spiraltrappa

i centrum. en frukostbuffé står uppdukad för personalen och i soffgrupper eller

vid långa bord sitter folk och fikar, pratar och trivs.

text: malin Ståhl hefvelin Foto: alexander lagergren

m a r i e ös t l u n d som är servicechef på Lantmännen

tar emot i dörren. Hon berättar att de tidigare

hade en annan lokalvårdare, men att de inte var

helt nöjda. Sommaren 2010 fick istället Städkedjan

uppdraget. Uppdraget var från början inte så

stort, men Marie och hennes kollegor valde att öka

omfattningen ganska snart.

– Vi ville ha en heltäckande service och Städkedjan

kunde leverera, berättar Marie. Vi vill också

känna att de som städar har en rimlig arbetsbelastning.

De är en del av kontoret och de ska trivas på

jobbet precis som alla andra.

själva och då

tipsar jag gärna

Viktigast för Marie är givetvis

ett rent kontor.

– Nummer två är att man

ska kunna lita på leverantören

och inte behöva gå efter och

kontrollera eller påpeka saker

som ska göras.

s e b a s t i a n kr o l är arbetsledare på Städkedjan och

ansvarig för servicen hos Lantmännen. Han är på

plats minst en gång i veckan för att kontrollera att

allt löper som det ska. Marie och Sebastian gör

också regelbundna kvalitetskontroller, där de går

igenom uppdraget och tittar på saker man kan

förbättra.

Emellanåt träffar Marie andra som jobbar med

service i företagsområdet för att utbyta information

och erfarenheter.

– Vi är några som brukar äta lunch och prata om

olika lösningar. Electrolux i grannhuset berättade

att de hade problem med sin lokalvård.

Marie tipsade om Städkedjan som strax därefter

kontaktades av Electrolux.

Städkedjan

– Vi är jättenöjda själva och då tipsar jag gärna,

säger Marie. Det är alltid roligt när någon lyssnar.

Det verkar de ha gjort, för i sommar tar Sebastian

och Städkedjan över lokalvården på Electrolux.

Uppdraget blir då den hittills största utmaningen

för Sebastian med hela 38 000 kvm som ska städas

dagligen.

– Det blir antagligen några av vikarierna på

Lantmännen som får fasta uppdrag på Electrolux.

Så nu måste vi lära upp nya vikarier både här och

på Electrolux, säger Sebastian glatt.

p å fr å g a n om vilka framtidsplaner de har säger

båda två i kör att de ska arbeta för att behålla den

befintliga nivån. Till hösten får Lantmännen också

en ny hyresgäst när dotterbolaget LRF Media flyttar

in i en angränsande lokal.

– Förhoppningsvis kan vi då utöka samarbetet

tillsammans med Städkedjan, säger Marie. Med ett

större uppdrag kommer en större arbetsgrupp. Då

blir man också mer flexibel och mindre sårbar när

det gäller till exempel sjukfrånvaro.

Uppdraget hos Lantmännen

• Städyta: ca 8 000 kvm

• Omfattning: Daglig städning 16 h/dag

• Utmaning: Att bibehålla den höga servicenivån -

varje dag

• Lantmännen är en av Nordens största koncerner

inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk.

Koncernen ägs av svenska lantbrukare och

har varumärken som Axa, Kungsörnen, Start,

Korvbrödsbagarn, Schulstad och Kronfågel i

portföljen. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen

i Stockholm.


Städkedjan

Städkedjan • 1/2011 15 #


16

StädtipS För arbetSplatSen

Stoppa smutsen

vid entrédörren

✔90%

av all smuts kan stoppas i entrén. Ha en

ordentlig entrématta eller galler utanför.

✔Underhåll

era golv. Oljebehandling av trägolv

eller polish av plastgolv med jämna mellanrum

gör att smuts inte fastnar, golvet håller längre

och det blir en fräschare miljö.

✔Ha

inte en för ambitiös arbetsbeskrivning på

städningen. Vi rekommenderar fokus på toaletter

och lunchrum medan kontorsrum som regel

räcker att städa en gång per vecka.

✔Använd

torra metoder. Idag är mopparna så bra

att det krävs väldigt lite kemikalier och vatten.

✔Använd

moppar av microfibrer. Smutsen fastnar

kring de små fibrerna.

✔Låt

städerskan sköta beställningar av toapapper,

pappershanddukar, tvål mm så slipper ni den

hanteringen.

✔Städning

dagtid. Vissa verksamheter är undantag

men oftast går det bra att städa dagtid.

Det blir cirka 10% billigare dagtid då det

inte utgår ob-ersättning.

✔Om

man använder kemikalier så är det

viktigt att de får verka i 10-15 minuter.

✔Inför

vår och höststädning då alla röjer på sina

skrivbord och rensar i sina pärmar.

Ditt val av papper, dispenser och

tillbehör är viktigare än du tror.

Våra produkter presterar optimalt när de

används för rätt ändamål i rätt miljö.

Ditt val påverkar därmed förbrukning,

mängden avfall och antalet transporter

– faktorer som alla påverkar miljön.

+46 501 27 50 00

katrin@metsagroup.com

www.katrin.com

Städkedjan

Katrin. At Hand.

Similar magazines