Inkasso (pdf) - Alektum Inkasso

alektuminkasso.se

Inkasso (pdf) - Alektum Inkasso

Inkasso

Vår fi losofi är att man inte får något gratis. Det är bara genom hårt, kvalitativt och

långsiktigt arbete som resultat uppstår. Därför inkasserar vi dina fordringar genom

gedigen branscherfarenhet, effektiva arbetsrutiner och stenhårt arbetande personal.

Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att kvalitativt kunna arbeta med och

lösa varje enskilt ärende.

Rätt åtgärd i rätt tid

När din kund inte betalar lämnar du över ärendet till oss för

inkassohantering. Samma dag som vi får ärendet skickar vi

ut inkassokrav enligt inkassolagen till kunden. När vi erhåller

betalning redovisar vi pengarna till dig.

Om kunden trots inkassokravet inte betalar, så hanterar

och värderar vi ärendet enligt våra välutvecklade rutiner. Så

fort inkassokravet är utsänt värderas och scoras varje ärende

med hjälp av all tillgänglig information i form av t ex status

hos Kronofogdemyndigheten och uppgifter ur kreditupplysningsregister.

Kort sagt tar vi fram så mycket information

som behövs för att kunna bestämma vilken åtgärd som passar

bäst i varje enskilt ärende.

Marknadsledande system

Vi driver in dina fordringar med hjälp av branschens mest

effektiva och moderna inkassosystem. Ett system är dock

inte bättre än sina användare, varför vi är stolta över att

ha välutbildade medarbetare som till fullo behärskar både

inkassobranschen och systemets alla möjligheter.

Bra dialog

Inkasso handlar inte bara om att skicka kravbrev. Det handlar

också om att skapa en dialog med din kund så att vi kan

hitta en fungerande betalningslösning.

Vi uppnår enastående resultat genom att ha bransch-

ens i särklass mest professionella och effektiva telefoninkassoavdelning.

Våra medarbetare på telefoninkassoavdelningen

arbetar naturligtvis inte bara ordinarie kontorstimmar, utan

handlägger även dina ärenden på kvällstid. Små eller stora

uppdrag spelar ingen roll, vi handlägger dem när kunden är

anträffbar för att så snabbt som möjligt driva in dina fordringar.

Mervärden hela vägen

Det kan verka svårt att välja vilket inkassobolag man skall

anlita, och i ärlighetens namn kan nästan vem som helst

skicka ut ett kravbrev. Det som gör att du ska anlita Alektum

Inkasso är att vi kan garantera en av marknadens högsta

lyckandegrader. Kort sagt ger vi dig mer pengar tillbaka än

majoriteten av Sveriges inkassobolag.

Vi vet också vikten av bibehållna kundrelationer, och ser

därför till att du får en möjlighet att behålla din kund även

efter ett lyckat inkassoförfarande. Vi kan till och med bistå

med kundens senaste adress så att du på nytt kan ta kontakt

i försäljningssyfte.

Att vi dessutom är experter på att – tillsammans med

dig – hitta skräddarsydda lösningar för just ditt företag gör

knappast saken sämre.

Fakturering Påminnelseservice Inkasso Långtidsbevakning Köp av fordringar Delgivning Kreditupplysning Utlandsinkasso

u


Full kontroll - via webben

Även om du anlitar Alektum Inkasso för att få avlastning så

vill du säkert fortfarande ha full kontroll över dina ärenden.

Genom några enkla knapptryckningar kan du via vår webbplats

följa varje enskilt ärende eller hämta ut detaljerade

rapporter och statistik dygnet runt. Ett oumbärligt hjälpmedel

för till exempel din kundtjänst – och för dig.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av våra tjänster eller vill veta mer om vad

vi kan göra för just ditt företag? Hör av dig till oss så

berättar vi mer!

Alektum Inkasso

Drottninggatan 56, Box 11108, 404 23 Göteborg

Tel: 031 - 348 01 00 Fax: 031 - 15 00 30

info@alektum.se

Danmark | Finland | Holland | Norge | Polen | Sverige | Tyskland | Österrike | www.alektum.com

Similar magazines