1 Introduktion

tifab.eu

1 Introduktion

Manual: Templog Kapitel: Templog Dokumentnr: 3000

Utfärdad av: AL Godkänt av: Gäller från Utgåva:

2 Användning

Detta kapitel beskriver hur temperatur, larm och registrerings systemet Templog används. Systemet

styrs normalt helt från PC, men en del inställningar kan även göras från centralenheten. Detta kapitel

börjar med att förklara hur Templog används för att sedan fortsätta med en beskrivning av hur

systemet sköts med PC

2.1 Templog

2.1.1 Lysdiodindikeringar på frontpanelen

Indikeringar vid uppstart:

• Alla lysdioder lyser ett kort ögonblick – normal start.

• Led1, led5, led6 och led7 fast sken, därefter omstart – fel på SD-kortet.

• Led1, led6 och led7 fast sken, därefter omstart – minnesfel.

Indikeringar under normal drift:

• Led1 Power ● – Strömförsörjning ok.

• Led2 System ● – Fast sken när System ok.

– Blinkar när inställningar bearbetas.

• Led3 GSM/GPRS ● – GSM status.

• Led4 USB/RS232 ● – USB/RS232 status.

• Led5 Alarm 1 ● – Temperaturlarm.

• Led6 Alarm 2 ● – Annat larm.

• Led7 Error ● – Fast sken vid Systemfel.

– Blinkar när inställningar saknas.

– Kort blink när radiodata tas emot.

6

More magazines by this user
Similar magazines