22.09.2013 Views

Ladda ned skriften i PDF-format - UKV | Unga kvinnors värn

Ladda ned skriften i PDF-format - UKV | Unga kvinnors värn

Ladda ned skriften i PDF-format - UKV | Unga kvinnors värn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Skyddat boende<br />

– och sen?<br />

Erfarenheter i mötet med unga kvinnor utsatta för sexuell människohandel<br />

B


Denna dokumentation finansieras av projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län.<br />

Produktion Stiftelsen <strong>Unga</strong> Kvinnors Värn och Kommunikaform (www.kommunikaform.se)<br />

Foto Fredrik Welander – sidan 1, 4, 10, 14, 17, 21, 22, 25, 26-27, 29, 35 och 39.<br />

Kari Kohvakka – sidan 43 och 44.<br />

Tryck Alloffset, Stockholm september 2010<br />

A


Innehåll<br />

Inledning<br />

“Allt är kaos. Vad ska hända nu?”<br />

Så säger lagen<br />

Samlade kunskaper om människohandel<br />

Möten med kvinnor utsatta för sexuell människohandel<br />

Mirakeldagen<br />

Nedslag i en ung kvinnas verklighet<br />

Samarbetspartner: Polisen<br />

Intervju med poliserna Cajsa Ojakangas och Karin Svedlund<br />

Samarbetspartner: Prostitutionsenheten<br />

Intervju med socialsekreterare Jonas Flinck<br />

Samarbetspartner: Socialtjänsten<br />

Intervju med socialsekreterare Katja Eriksson<br />

Intervju med socialsekreterarna Linda Östman och Ewa Nillgård<br />

Att återvända hem<br />

Till sist<br />

Om Stiftelsen <strong>Unga</strong> Kvinnors Värn, <strong>UKV</strong><br />

5<br />

6<br />

10<br />

12<br />

14<br />

26<br />

28<br />

30<br />

33<br />

34<br />

38<br />

43<br />

46


Stiftelsen <strong>Unga</strong> Kvinnors Värn, <strong>UKV</strong>, har sedan början av 2000-talet tagit<br />

emot ett femtiotal kvinnor utsatta för sexuell människohandel. Kvinnorna<br />

har kommit till stiftelsens skyddade boende i det akuta läget då polisen<br />

sprängt en miss tänkt bordellverksamhet, hittat kvinnorna och bedömt dem vara i<br />

behov av skydd. De har varit i åldrarna 17 till 32 år.<br />

Att ge en fullständig bild av mötet med kvinnorna skulle kräva femtio personliga<br />

berättelser. Varje kvinna har sin egen historia. Vi vill beskriva hur <strong>UKV</strong> upplevt<br />

dessa möten och vad arbetet med att möta människor utsatta för sexuell människohandel<br />

inne burit. Vi vill också ge en bild av samarbetet med andra aktörer i det<br />

här arbetet.<br />

<strong>UKV</strong> har i detta material inte ambitionen att presentera någon metod för att arbeta<br />

med dessa kvinnor. Vi vill istället lyfta fram det komplexa, det svåra och det vi lärt<br />

oss. Syftet med beskrivningen är helt enkelt att dela med oss av våra erfarenheter.<br />

Det är många i samhället som på olika sätt kommer i kontakt med unga kvinnor<br />

utsatta för människohandel: socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, frivilligorganisationer<br />

med flera. Genom att dra lärdom av varandras kunskaper och<br />

erfarenheter kan vi tillsammans bli bättre på att möta de här kvinnorna och stötta<br />

dem i allt från placering på skyddat boende till återvändande till hemlandet.<br />

5


A<br />

“Allt är kaos.<br />

Vad ska hända nu?!”<br />

Klockan är en bit efter ett på natten när Nadja plötsligt hör oväsen utanför sitt lilla<br />

kala och opersonliga rum i lägenheten i förorten söder om Stockholm. Nadja har<br />

precis släppt iväg en kund, den femte sedan förmiddagen. Ytterligare en kund återstår,<br />

men Nadja har några minuter på sig att samla kraft innan han ska dyka upp. Hon<br />

känner sig sliten och trött och längtar efter att få använda den smala, hårda sängen i<br />

rummet till annat än jobb.<br />

Men vad är det som låter därute? Upprörda röster på svenska. Språket som hon<br />

fortfarande inte förstår många ord av trots att hon varit här i drygt ett år nu. Nadja<br />

känner hur rädslan griper tag i henne när hon försiktigt öppnar sin dörr och kikar ut<br />

i den mörka, smala hallen utanför. Flera poliser tränger sig in lägenheten och två av<br />

dem håller på att sätta handfängsel på en skrikande och svärande Vladi.<br />

Vladimir som på samma gång representerar fara och trygghet – slavdrivare och<br />

beskyddare. Det var Vladi som tog henne hit. De har växt upp i samma kvarter i<br />

slummen utanför huvudstaden i hemlandet. Han hamnade tidigt i kriminella kretsar<br />

och det dröjde några år då hon inte såg honom alls, förrän han plötsligt kom tillbaka.<br />

Han visade upp en fin bil, en tjusig klocka och löften om guld och gröna skogar bara<br />

hon följde med honom och jobbade i hans ”firma” i landet norröver som hon aldrig<br />

hade hört talas om. Nadja var desperat. Hon kunde inte försörja sina två små flickor.<br />

Deras pappa hade dött i en överdos och hennes egen familj hade aldrig tagit sig ur den<br />

slum där hon växt upp bland droger, övergrepp, fattigdom och, trots allt, också en viss<br />

sammanhållning.<br />

Så hon valde att tro på Vladi, även om han inte kunde precisera vad hennes arbete<br />

skulle gå ut på. Vad hade hon annars för val? Hur skulle hon kunna ge sina älskade<br />

små tjejer en framtid? Det slet hjärtat ur kroppen på henne att lämna dem hos mormodern,<br />

men hon gjorde det för deras skull. Deras framtid.<br />

***<br />

Det tog inte lång tid i Sverige förrän hon insåg att Vladi fört henne bakom ljuset. Hon<br />

hade varit oerhört naiv, insåg hon. Redan efter någon dag i den sjabbiga lägenheten<br />

– som hon inte bara delade med Vladi utan också med en eller ibland ett par andra


unga tjejer – beordrades hon att ha sex med sin första kund. Vladi var som förbytt<br />

och hotade med att överlämna henne till polisen om hon inte gjorde som hon blev<br />

tillsagd. ”I Sverige är det förbjudet att sälja sex”, förklarade Vladi ”och de svenska<br />

poliserna är om möjligt ännu värre än de där hemma”.<br />

Nadjas erfarenhet av poliser är allt annat än god. Som tonåring våldtogs hon brutalt<br />

av en av lagens väktare när han kom för att leta efter hennes efterlyste bror och fann<br />

henne ensam i kyffet som de bodde i. När hon senare, chockad och skamsen, såg sin<br />

bror misshandlas av samme polis i gränden utanför hade hon redan förlorat tron på<br />

statsmakten.<br />

Nästan allt Nadja vet om Sverige har hon fått veta av Vladi. Lite har hon också lyckats<br />

snappa upp genom sina kunder och när hon går för att handla mat i livsmedelsaffären<br />

i närheten. Några av hennes medsystrar i lägenheten har också berättat ett och<br />

annat, men bilden av Sverige är fortfarande väldigt vag.<br />

Visst har det funnits dagar då Nadja funderat på att bara gå därifrån. Att försöka ta<br />

sig hem till sina barn. Men hon är rädd och maktlös. Hur gör man när man inte vet<br />

var man är? Inte vet vem man kan be om hjälp eller vem man kan lita på? När man<br />

inte kan göra sig förstådd på något språk och absolut inte vågar gå till polisen. När<br />

man inte har några pengar eller något pass? När man är livrädd för att de där hemma<br />

ska få reda på varifrån man fått de få slantar man lyckats skicka över.<br />

En gång har en av tjejerna faktiskt stuckit, men Vladis vänner letade snabbt upp<br />

henne och gav henne så mycket stryk att hon blev sängliggande i en hel vecka. Och<br />

inte slapp hon kunderna för det. Vladi fortsatte att skicka in dem till henne, trots att<br />

hon var blå slagen och hade ont överallt.<br />

Nadja känner sig slut. Utpumpad. I sin vildaste fantasi hade hon aldrig trott att det<br />

skulle bli så här. Att ta emot mellan tre och sju kunder om dagen, sju dagar i veckan<br />

sliter på både kropp och själ. Och längtan efter barnen är nästan outhärdlig.<br />

***<br />

Poliserna har börjat leta runt i lägenheten nu och öppnat dörren till Lenas rum.<br />

Hennes kund är fortfarande kvar och har skyndat sig att få på sig sina kläder när han<br />

hört oväsendet i hallen. Mannen ser skräckslagen ut. Som om han hellre vill dö än bli<br />

upptäckt här.<br />

Nadja ser att Lena får ett utbrott, skriker hysteriskt och slår mot en polis som<br />

försöker lugna henne och faktiskt talar till henne med vänlig ton. Själv reagerar Nadja<br />

istället med tyst och förtvivlad gråt. Vladi skriker fortfarande åt poliserna medan de<br />

för ut honom ur lägenheten. Allt är kaos. Vad ska hända nu?<br />

B


A<br />

Nu säger en kvinnlig polis något till Nadja. Hon förstår inte. Önskar att hon hade fått<br />

lära sig mer än ja, nej, hej, tack och en rad ord om sex eller pengar. Nadja förstår bara<br />

att poliserna har bråttom att få dem med därifrån och när hon vänder sig om för att<br />

hämta sina viktigaste ägodelar i rummet – fotot på barnen, mobiltelefonen, de få slantarna<br />

som hon lyckats spara – hindras hon av poliserna som snabbt för henne och Lena<br />

med sig ut ut lägenheten.<br />

I några av fönstren i lägenheterna runt omkring tittar grannarna nyfiket ut. De<br />

måste ha väckts av oväsendet i trapphuset. Nadja försöker gömma sig och går snabbt<br />

in i den polisbil hon blir visad till för att slippa blickarna. Lena däremot gör ett desperat<br />

försök att fly. Snabbt vrider hon sig ur polis mannens grepp och hinner springa<br />

några meter innan hon övermannas och förs in i bilens baksäte bredvid Nadja.<br />

***<br />

I tjugo minuter kör poliserna genom Stockholmsnatten. Det är sommar och ganska<br />

ljust ute. Mitt i chocken över nattens händelser konstaterar Nadja att hon får se mer<br />

av Stockholm än hon gjort sedan hon kom hit, full av förhoppningar, förra våren.<br />

Bredvid Nadja och Lena i baksätet, sitter ytterligare en kvinna som Nadja också såg i<br />

lägenheten tillsammans med poliserna. Hon har ingen uniform på sig, men ser ut att<br />

jobba tillsammans med poliserna. Nadja har ingen aning om vem hon är, men hon<br />

pratar hela tiden engagerat med poliserna. Nadja förstår inte någonting av vad de<br />

säger. Hon sitter i egna oroliga tankar. Vart för de dem? Ska de bli utsatta för misshandel?<br />

Vad händer i Sverige med sådana som hon? Fängelse? Hon tänker på barnen<br />

och på sin gamla mamma därhemma. Hur ska det gå för dem nu om de inte får<br />

hennes få men viktiga slantar? Hon tänker på sakerna som är kvar i rummet. Och<br />

hon tänker på sitt pass som Vladi lagt beslag på sedan länge.<br />

Mitt i alltihop tänker hon också på kunden som skulle komma om en liten stund.<br />

En stammis är han. Kommer någon gång i veckan. Alltid sent på natten. På senare<br />

tid har han blivit allt mer dominerande och våldsam. Hon har pratat med Vladi om<br />

det, men han har sagt att de inte kan avvara en sådan regelbunden kund. Hon får stå<br />

ut. Och det har hon gjort, men med allt större obehag och rädsla. Trots allt är det en<br />

lättnad att hon slapp honom i natt.<br />

Bilen stannar framför en oansenlig port i en fastighet som ser ut att vara ett vanligt<br />

bostadshus. Det verkar inte vara ett polishus, noterar Nadja. Hon kan inte bestämma<br />

sig för om det är ett gott tecken eller inte. Känner sig bara mer förvirrad.<br />

Den ena polisen och kvinnan som Najda inte vet vem det är tecknar till dem att<br />

följa med. Paniken stiger plötsligt inom Nadja och hon vill bara springa därifrån, men


följer ändå med in i porten och uppför en trappa. Där knackar polisen försiktigt på<br />

en dörr som genast öppnas av en kvinna i fyrtioårsåldern. Hon är klädd i jeans och<br />

t­shirt, verkar vara beredd på att de ska komma och ler vänligt mot Nadja och de<br />

andra. Hon sträcker fram handen, ser dem i ögonen och säger ”välkommen”, ett ord<br />

som Nadja faktiskt förstår. Kvinnan tecknar åt gruppen att följa med längre in i det<br />

som ser ut att vara en ganska rymlig, men vanlig lägenhet. De passerar några stängda<br />

dörrar. Kvinnan pekar på dem och lägger ihop sina båda händer mot kinden som ett<br />

sov tecken. Det ligger alltså folk och sover därinne. Vad är det här för ett ställe? Ett<br />

väldigt konstigt fängelse? Eller en ny bordell?<br />

När de kommit in i ett större rum, liknande ett kontor, får alla sätta sig ner i en soffgrupp.<br />

Ytterligare en person finns i rummet. Hon presenterar sig, på Nadjas eget språk,<br />

som tolk. Kvinnan som tagit emot i lägenheten försöker förklara vart de kommit, men<br />

Nadja förstår inte mycket av det, trots tolkningen. Efter en stund lämnas Nadja och<br />

Lena, en i taget, ensamma med poliserna och tolken. Nadja försöker, trots att hon är<br />

livrädd, att svara på polisernas frågor om vem hon är och var hon kommer ifrån. De<br />

frågar om Vladi också, men då vågar hon inte säga ett ord. Hon har sett vad han är<br />

kapabel att göra mot dem som sviker honom.<br />

Nadja känner sig utpumpad när lägenhetskvinnan äntligen kommer tillbaka. Hon<br />

vill bara sova. Orkar inte ens vara rädd längre. Hon vet inte ännu att hon och Lena<br />

kommit till ett skyddat boende för kvinnor som dem, för brottsoffer av olika slag.<br />

Kvinnan visar dem till ett fint badrum som luktar rent och till varsitt sovrum med<br />

en nybäddad säng i. ”Sleep now, you are safe here”, försöker kvinnan på engelska.<br />

”Talk tomorrow”.<br />

Berättelsen om Nadja är påhittad. Samtidigt är den helt sann. Varje del i berättelsen har<br />

upp l evts av någon av de unga kvinnor som <strong>UKV</strong> mött. Ungefär så här kan det gå till när<br />

kvinnorna kommer till oss, ledsagade av polisen och Prostitutionsenheten. De kommer direkt<br />

från en traumatisk upplevelse och ett kaos som de inte förstår mycket av. Och med en felaktig<br />

uppfattning av hur det går till i Sverige och vad som ska hända dem nu.<br />

Det är då <strong>UKV</strong> kommer in i bilden. Vår uppgift och vårt mål är att finnas där just i den svåra<br />

situationen och ge konkret skydd, förmedla trygghet och omtanke. Vi vill vara med och bidra<br />

till att det kaos som kvinnorna kommer direkt ur också kan bli en vändpunkt och första steget<br />

på en resa tillbaka. Ibland tillbaka rent fysiskt till det egna landet – ibland tillbaka till frihet<br />

och insikt om rättigheter och möjlighet till egna val.<br />

B


Så säger lagen<br />

§<br />

§<br />

SEXKÖP<br />

Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse<br />

mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till<br />

böter eller fängelse i högst sex månader.<br />

Brottsbalken 6:11<br />

Lagen har nyligen utvärderats på uppdrag av regeringen.<br />

Utredningens slutsats är att förbudet mot köp av sexuell<br />

tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument<br />

för att förebygga och bekämpa prostitution och<br />

människo handel för sexuella ändamål.<br />

Läs mer Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering<br />

1999–2008 (SOU 2010:49), www.regeringen.se<br />

§<br />

KOPPLERI<br />

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt<br />

utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella<br />

förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till<br />

fängelse i högst fyra år.<br />

Brottsbalken 6:12<br />

Erfarenheter visar att om en gärning åtalas som koppleri<br />

eller grovt koppleri istället för människohandel har det i<br />

en del fall lett till att de brottstutsatta hanterats som vittnen<br />

istället för målsägande, vilket bl.a. medfört att de inte<br />

kan yrka ersättning inom ramen för brottmåls processen<br />

eller få biträdas av målsägandebiträde.<br />

Läs mer Människohandel och prostitution ur ett svenskt<br />

perspektiv (Länsstyrelsen i Stockholms län 2009),<br />

www.ab.lst.se<br />

§<br />

MÄNNISKOHANDEL<br />

Den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande<br />

av någons utsatta belägenhet eller med annat<br />

sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar,<br />

överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att<br />

han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål,<br />

avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångs arbete eller<br />

annan verksamhet i en situation som innebär nödläge<br />

för den utsatte, döms för människohandel till fängelse<br />

i lägst två och högst tio år.<br />

Brottsbalken 4:1a.<br />

Definitionen av människohandelsbrottet är ny sedan den<br />

1 juli 2010. Den tidigare bestämmelsen var otydlig och svår<br />

att tillämpa. Ändringarna innebär bl.a. att kravet på att<br />

gärnings mannen ska ta kontroll över offret har tagits bort.<br />

Läs mer Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel<br />

(Prop. 2009/10:52), www.regeringen.se<br />

§<br />

UPPEHÅLLSTILLSTÅND<br />

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan beviljas för en<br />

utlänning som medverkar vid förundersökning eller<br />

huvudförhandling i brottmål.<br />

Utlänningslagen (2005:716)<br />

Den 1 juli 2007 infördes även en möjlighet för bevispersoner<br />

(vittnen i en brottsutredning) att få betänketid<br />

för att ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med<br />

de brottsutredande myndigheterna. Vill bevispersonen ha<br />

betänketid ska, på ansökan av förundersökningsledaren, ett<br />

särskilt tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas.<br />

Det tillfälliga uppehållstillståndet ger bevispersonen<br />

möjlighet att få bistånd från de sociala myndigheterna.<br />

11


12<br />

Samlade kunskaper om<br />

människohandel<br />

Mellan 600 000 och 800 000 människor faller årligen offer för<br />

människohandel 1 . Av denna handel utgörs cirka 79 procent<br />

av människohandel för sexuella ändamål och cirka 18 procent<br />

av människohandel gällande tvångsarbete. Människohandeln<br />

är en miljardindustri som involverar människor i de<br />

flesta av världens länder och den utgör ofta en del av finansieringen<br />

av organiserad brottslighet. Det har beräknats att<br />

människohandel är den mest lönsamma i världen efter illegal<br />

drog­ och vapenhandel 2 . Av de personer som är i tvångsarbete<br />

i sexindustrin är 98 procent flickor och kvinnor 3 .<br />

Det saknas säkra uppgifter om hur många kvinnor och<br />

barn som faller offer för människohandel för sexuella<br />

ändamål i Sverige, men en siffra som nämns är att det kan<br />

handla om cirka 400­600 personer varje år. Antalet personer<br />

som identifieras i Sverige som utsatts för människohandel är,<br />

enligt Rikskriminalpolisen, till stor del avhängigt de resurser<br />

som de olika polismyndigheterna lägger ner på att upptäcka<br />

denna brottslighet.<br />

I Europa är det främst centrala och sydöstra Europa som<br />

rapporteras vara ursprungsländer för människohandel. Offer<br />

från denna region rapporteras ofta hamna i Västeuropa, men<br />

även inom den egna regionen. Centrala och sydöstra Europa<br />

uppges också vara en huvudsaklig transitregion. Till Västeuropa<br />

kommer också människohandelsoffer från Vitryssland,<br />

Moldavien, Ryssland och Ukraina 4 .<br />

1 U.S. Department of State<br />

2 Förenta Nationernas organ för kampen mot droger och brott,<br />

UNODC:s globala rapport om människohandel från 2008<br />

3 International Labour Organization (ILO), 2005<br />

4 Människohandel för sexuella ändamål, Polisens Lägesrapport<br />

2008 och 2009.<br />

Sverige utgör såväl destinationsland som transitland för människohandel.<br />

De brottsutsatta har haft sin hemvist i Albanien,<br />

Estland, Polen, Bulgarien, Ryssland, Rumänien, Serbien, Slovakien,<br />

Kosovo och Montenegro 5 . Andra länder som nämns<br />

är Nigeria, Thailand, Lettland, Tjeckien och Ukraina 6 .<br />

Flickornas och kvinnornas åldrar har varit mellan 13 och<br />

36 år. Flertalet tillhör minoritetsgrupper i sina hemländer<br />

eller kommer från en hemmiljö där det förekommit missförhållanden<br />

såsom misshandel, sexuella övergrepp och<br />

social utslagning. Polisen beskriver i sin lägesrapport 7 att<br />

av domar framgår att flera av dessa kvinnor aldrig tidigare<br />

har rest utanför sina hemländer innan de utsatts för människohandel<br />

för sexuella ändamål. De har därför helt saknat<br />

kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om<br />

möjligheterna till att söka hjälp och skydd från polis, sociala<br />

myndigheter och frivilligorganisationer. Endast ett fåtal av<br />

kvinnorna och flickorna har förstått eller talat svenska och<br />

bara ett fåtal har behärskat det engelska språket.<br />

Andra möjliga stressmoment för de brottsutsatta kan vara<br />

det faktum att de vistas i landet illegalt. I vissa fall tror de<br />

brottsutsatta dessutom att det är olagligt att sälja sexuella<br />

tjänster. Därutöver kan de vara rädda för att släkt och grannar<br />

i hemlandet ska få reda på att de har varit i prostitution.<br />

Det kan hända att den brottsutsatte inte uppfattar sig själv<br />

som brottsutsatt och inte har någon kunskap om människo­<br />

5 Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv,<br />

Länsstyrelsen i Stockholms län 2009<br />

6 Människohandel för sexuella ändamål, Polisens Lägesrapport<br />

2008 och 2009.<br />

7 Människohandel för sexuella ändamål, Polisens Lägesrapport<br />

2008 och 2009.


handel utan kanske till och med uppfattar sin situation som<br />

en konsekvens av egna dåliga beslut och känner sig tvungen<br />

att fullfölja det avtal som han/hon ingått 8 .<br />

De nätverk som finns inom människohandeln består av<br />

både män och kvinnor med olika etniska ursprung. De män<br />

och de fåtal kvinnor som har legat bakom den verksamhet<br />

som upptäcktes under 2006 i Sverige har varit från Estland,<br />

Ryssland, Bosnien­Hercegovina, Serbien och Montenegro,<br />

forna Jugoslavien, Syrien, Rumänien, Slovakien, Makedonien<br />

och Sverige. Flertalet av de kvinnor som är involverade har<br />

tidigare varit i prostitution eller varit utsatta för människohandel.<br />

Kvinnorna används som rekryterare och ”platschefer”<br />

då de antas ha lättare att få andra <strong>kvinnors</strong> förtroende 9 .<br />

Nästan samtliga som åtalats eller dömts för människohandel<br />

för sexuella ändamål, eller människohandelsliknande<br />

brott som koppleri och grovt koppleri, har haft en stark<br />

anknytning till det land som brottsoffren kommit ifrån eller<br />

där de varit bosatta. Detta innebär att gärningspersonerna<br />

bör ha haft goda kunskaper om brottsoffrens levnadsförhållanden<br />

och deras ekonomiska och sociala förutsättningar i<br />

ursprungslandet, och denna kunskap har utnyttjats för att rekrytera<br />

och kontrollera kvinnorna. Majoriteten av gärningspersonerna<br />

har vistats under längre tid i Sverige, eller haft sin<br />

hemvist här. De behärskar svenska, och ibland även engelska,<br />

samt besitter kunskaper om det svenska samhället 10 .<br />

8 Rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009<br />

9 Rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009<br />

10 Människohandel för sexuella ändamål, Polisens Lägesrapport<br />

2008 och 2009.<br />

Offer riskerar att bli bestulna<br />

på sin brottsskadeersättning<br />

Brottsoffermyndigheten, BRÅ, har på upp drag<br />

av regeringen genomfört en studie av rutiner för<br />

utbetalning av brottsskadeersättning till personer<br />

i andra länder utsatta för människo handel<br />

i Sverige. BRÅ konstaterar att brottsskadeersättning<br />

som utbetalats till personer i utlandet<br />

som utsatts för människo handel för sexuella<br />

ändamål i Sverige med något undantag kommit<br />

offren tillhanda. De utesluter dock inte att<br />

offer som återvänder till sina hemländer riskerar<br />

att utsättas för ny kriminalitet i samband med<br />

utbetalningen av brottsskade ersättning. Myndigheten<br />

anser därför att det i viss utsträckning<br />

finns skäl att ändra rutinerna när det gäller<br />

dessa utbetalningar. BRÅ anser även att offer för<br />

människohandel bör kunna få målsäganderätt<br />

och rätt till kränkningsersättning oavsett vilken<br />

brottsrubricering rätten väljer och att det är<br />

omständigheterna i det enskilda fallet som ska<br />

fälla avgörandet 1 .<br />

1 Utbetalning av brottsskadeersättning till offer för<br />

människo handel, Brottsoffermyndigheten 2010<br />

13


Möten med kvinnor<br />

utsatta för sexuell<br />

människohandel<br />

På <strong>Unga</strong> Kvinnors Värn, <strong>UKV</strong>, arbetar tio kvinnor. Tillsammans har vi och våra<br />

tidigare kollegor genom åren tagit emot tusentals unga kvinnor som varit i akut<br />

behov av skydd och stöd. För cirka tio år sedan fick vi vårt första möte med en<br />

kvinna som varit utsatt för människohandel. Ett möte som följts av många fler.<br />

Femtio kvinnor är en väldigt liten del av alla de kvinnor som<br />

fallit offer för människohandel i Sverige. Men vi har lärt oss<br />

mycket av dem och vi har skaffat oss kunskaper som vi vill<br />

dela med oss av till andra.<br />

Det är många enskilda tjänstemän på myndigheter och<br />

organisationer som bara möter någon eller några få kvinnor<br />

utsatta för människohandel i sitt yrkesliv. Tjänstemannen kastas,<br />

ofta utan förvarning, rakt in i ett akut skede som kräver<br />

snabba beslut. Kunskaper om andras tidigare erfarenheter<br />

skulle underlätta besluten och förbättra förutsättningarna för<br />

den utsatta kvinnan att få den hjälp hon behöver. Hjälpen och<br />

stödet för de unga kvinnorna kan förbättras. Vi tycker att alla<br />

vi som möter dem är skyldiga att göra vårt bästa för att lära<br />

av varandra och dela med oss av våra kunskaper.<br />

<strong>UKV</strong> har tagit emot de flesta av de här femtio kvinnorna i<br />

direkt anslutning till att polisen sprängt en misstänkt bordell.<br />

Några har också kommit mer planerat för att de ska vittna i en<br />

rättegång och därför är i behov av skyddat boende. Kvinnornas<br />

åldrar har varierat mellan 17 och 32 år och deras ur­<br />

All röd text i artikeln<br />

är direkta citat från<br />

personalen på <strong>UKV</strong>.<br />

sprungsländer har varit Ungern, Polen, Ryssland, Vitryssland,<br />

Estland, Litauen, Rumänien, Venezuela, Angola och Nigeria.<br />

Kvinnorna som vi mött är ingen homogen grupp, men<br />

vi kan se vissa gemensamma nämnare, som vi vill försöka<br />

beskriva. Gemensamt för många är deras förhoppning att<br />

kunna förbättra sin levnadsstandard, en önskan om att<br />

kunna leva ett bättre liv. Fattigdom och ansvar för försörjning<br />

är ofta anledningar till att dessa kvinnor inte ser något annat<br />

val än att göra det de gör.<br />

<strong>UKV</strong>:s hållning är att se på alla kvinnor som utsatts<br />

för människohandel som brottsoffer oavsett vilka deras<br />

omständigheter är och hur rekryteringen har gått till.<br />

Det förhållningssättet är nödvändigt för att vi ska kunna<br />

bemöta och arbeta med dem på ett professionellt sätt.<br />

Samtidigt är individperspektivet viktigt att ha med i mötet<br />

med varje kvinna. Oftast upplever de sig inte själva som en<br />

grupp brottsoffer, utsatta för människohandel.<br />

Hur kvinnorna har kommit i kontakt med hallickarna har<br />

sett olika ut, liksom synen på vad de varit med om. Många<br />

15


16<br />

kvinnor har lurats till Sverige i tron att de skulle arbeta som<br />

exempelvis servitriser, dansare eller i privata hushåll. När det<br />

väl har uppdagats vad det egentliga syftet är, så har kvinnorna<br />

inte haft någon möjlighet att fly. Ytterligare andra har<br />

tvingats in i prostitution genom att ha blivit kidnappade, inlåsta<br />

och våldtagna innan de ansetts ”redo” att prostituera sig.<br />

<strong>UKV</strong> har också mött kvinnor som själva ”valt” att komma<br />

till Sverige för att sälja sexuella tjänster. ”Valt” står inom citationstecken<br />

då kvinnornas berättelser visar att de inte anser<br />

sig haft något annat val. De kommer ofta från mycket fattiga<br />

förhållanden utan någon känsla av att de har någon framtid i<br />

sitt hemland och med ett stort försörjningsansvar.<br />

”Jag blev provocerad av att hon skulle sälja sex för<br />

att hon skulle finansiera sina studier. Det var svårt<br />

att hantera. Hur hjälper man?”<br />

Svåra uppväxtförhållanden<br />

Många av kvinnorna som vi mött berättar om svåra uppväxtförhållanden<br />

i familjer med stora problem. Det kan handla<br />

om fattigdom, alkoholism och andra former av missbruk.<br />

Det är inte ovanligt att kvinnorna berättar om någon farmor<br />

eller mormor som de bott mycket hos och som har varit<br />

extra viktig för dem. I för övrigt trasiga uppväxtförhållanden<br />

fanns där en mormor eller en storasyster som kvinnan kunde<br />

prata om och hålla fast vid.<br />

”De kvinnor som tycktes kunna se ljust på framtiden<br />

hade någon person i hemlandet som funnits<br />

där som en trygghet under uppväxten.”<br />

Det är vanligt att kvinnornas familjer inte vet vad de gör i<br />

Sverige. Kontakterna med familj och släkt i hemlandet har<br />

oftast verkat vara distanserad.<br />

”De känner skamkänslor och vill nog skydda både<br />

sig själva och sin familj genom att inte berätta. De<br />

har inte sagt hur illa det är”.<br />

En del av kvinnorna som kommer till boendet har barn som<br />

finns kvar i hemlandet hos familj eller nära släkt. En 20­årig<br />

kvinna berättade att hon dragits in i människohandel på<br />

grund av att hon måste tjäna pengar för att kunna ”köpa”<br />

tillbaka vårdnaden om sitt tvååriga barn. Fadern till barnet,<br />

som kvinnan ansåg olämplig som förälder på grund av<br />

alkohol missbruk, hade fått vårdnaden om barnet genom att<br />

muta en advokat. Kvinnan fick inte överhuvudtaget träffa sitt<br />

barn, bara tala med henne i telefon, via farmor.<br />

”Det var en sådan tung och sorglig historia. Det<br />

var ju dottern som var orsaken till att hon kom till<br />

Sverige och hon talade mycket om henne. Hon var<br />

så uppfylld av sitt barn, det var svårt för henne att<br />

tala om något annat”.<br />

Liten kunskap om Sverige<br />

De flesta av kvinnorna har varit en kort tid i Sverige och talar<br />

inte svenska. Under den tid de vistats i Sverige har de levt<br />

relativt isolerade och har ingen eller väldigt liten kunskap<br />

om det svenska samhället. Det enda lilla nätverk de har i<br />

Sverige är deras hallickar, kunder och de andra kvinnorna.<br />

Två systrar som bodde på <strong>UKV</strong> beskrev hur utbredd korruptionen<br />

är i deras hemland och att de inte litar på polisen<br />

där. Vi fick en känsla av att kvinnorna inte vågade berätta vad<br />

de utsatts för, dels på grund av skamkänslor, men också på<br />

grund av brist på förtroende, både för oss på <strong>UKV</strong> och för<br />

polisen. Systrarna verkade vilja tona <strong>ned</strong> vad som hänt dem.<br />

Den krock som uppstår mellan olika länders syn på brott och<br />

lagstiftning blev väldigt tydlig.<br />

Ett annat exempel är en 20­årig kvinna som fick in<strong>format</strong>ion<br />

om sina rättigheter till skadestånd för det brott hon varit<br />

utsatt för. Först då berättade hon att hon blivit misshandlad<br />

av hallickarna och inte kunnat neka till att ta emot kunder.<br />

Skydd, mat och sömn<br />

Det basbehov som dessa kvinnor har när de kommer till<br />

oss är skydd. <strong>UKV</strong> har ett bra skydd med tydliga säkerhets­


– Hon var så uppfylld av sitt barn. Det var<br />

svårt för henne att tala om något annat.<br />

17


18<br />

rutiner och handlingsplaner. I det första skedet när kvinnorna<br />

kommer, de flesta i något slags kristillstånd, är det mycket<br />

viktigt att ta hand om deras grundläggande behov – mat,<br />

sömn, trygghet, möjlighet att få samtala, få svar på frågor osv.<br />

”Hon satt vid köksbordet första gången jag träffade<br />

henne. Hon visade inga känslor alls, ingen mimik”<br />

Många av kvinnorna vet inte vart de har kommit och vad<br />

som väntar dem. Polisens tillslag har oftast varit en chockartad<br />

upplevelse för dem. De har blivit fråntagna sina<br />

mobiltelefoner och ibland en del av sina kläder. Tillslaget<br />

har naturligtvis skett helt oförberett. Deras ägodelar och den<br />

bostad som de vistats i står givetvis för en slags trygghet i ett<br />

främmande land. Fokus vid ankomsten blir därför mycket på<br />

polistillslaget och frågor kring vad som hände och vad som<br />

ska hända, praktiska frågor om deras tillhörigheter osv.<br />

”Jag minns särskilt en kvinna som var mycket upprörd<br />

över att polisen tagit hennes pengar. Hon ville<br />

ha nya kläder och kunde inte tänka sig att tvätta.”<br />

Vår erfarenhet är att det är otroligt viktigt med tydlig in<strong>format</strong>ion<br />

i det akuta läget, vilket försvåras av att kvinnorna<br />

befinner sig i chock och även av språksvårigheterna. Det är<br />

mycket sällan som vi har möjlighet att få fram en tolk till<br />

kvinnorna i det akuta skedet.<br />

”En 25­årig kvinna berättade för oss att hon upplever<br />

att hon behandlas av polisen som om hon<br />

begått ett brott i Sverige. Hon tror att hon inte får<br />

lämna boendet utan personal, hennes bild är att<br />

hon kommit till något slags fängelse. Vi hade trott<br />

att hon inte vågade gå ut utan personal.”<br />

Den in<strong>format</strong>ion som personalen på <strong>UKV</strong> kan ge i det akuta<br />

läget räcker oftast inte till för att svara på deras outtalade<br />

frågor. I ljuset av denna bakgrund är det inte möjligt för<br />

kvinnorna att berätta om vad de varit med om. Tilliten,<br />

förtroendet och kunskapen är något man bygger upp över tid<br />

och dessa placeringar är oftast relativt korta.<br />

Tydlig struktur<br />

På <strong>UKV</strong> finns en miljö med tydliga ramar och ett strukturerat<br />

innehåll i vardagen. Vi väcker på morgonen, vi har gemensamma<br />

måltider, det finns program med gemensamma<br />

aktiviteter som t ex motion, skapande verksamhet m.m. Vår<br />

erfarenhet är att rutinerna är till hjälp i en kris.<br />

Alla kvinnor som kommer till <strong>UKV</strong> får två kontaktpersoner<br />

ur personalen som fungerar som extra stöd, även<br />

om kvinnan kan ta hjälp av hela personalgruppen.<br />

Kvinnan, kontaktpersonerna och placerande socialsekreterare<br />

arbetar tillsammans fram en genomförandeplan<br />

med kort­ och långsiktiga mål utifrån kvinnans resurser,<br />

behov och förutsättningar. <strong>UKV</strong> har utarbetat tio olika<br />

behovs områden som det fokuseras på. Kvinnan förväntas så<br />

långt som möjligt själv ta ansvar för att nå de uppsatta målen.<br />

Hur omfattande och detaljerad genomförandeplanen är<br />

beror naturligtvis på boendetidens längd.<br />

<strong>UKV</strong> ger mycket praktisk hjälp. Vi följer t ex med som ledsagare<br />

och stöd i kontakten med myndigheter såsom socialtjänst,<br />

polis och hälso/sjukvård. Vi finns med i rättsprocesser<br />

och hjälper till med intyg. Det är också viktigt att finnas med<br />

som stöd när det gäller att hitta en fungerande sysselsättning<br />

och ett eget boende för kvinnorna.<br />

Den boende och kontakt personerna har regelbundna<br />

samtal där kvinnan stärks att formulera sin egen vilja och<br />

arbeta mot en fungerande vardag och framtid.<br />

Alla kvinnor som kommer till <strong>UKV</strong> erbjuds samtalsstöd.<br />

<strong>UKV</strong> kan också hjälpa till att etablera externa samtalskontakter.<br />

Vår erfarenhet är att dessa kvinnor generellt<br />

kommer från så tuffa förhållanden och samhällen, att de inte<br />

är vana att samtala om svåra saker.<br />

”När det har blivit längre boendetider så har det<br />

blivit fler samtal, förtroendet har vuxit och kvinnorna<br />

har ’använt’ <strong>UKV</strong> mera”.<br />

De kvinnor som bott på <strong>UKV</strong> under en längre tid har fått<br />

mer ”med sig”. Boendetiden är väldigt avgörande för vilka<br />

slags samtal det blir. De flesta samtal handlar mest om ”här


och nu”, kvinnorna vet oftast inte hur länge de ska stanna. En<br />

konsekvens av det blir att vi anpassar frågorna som vi ställer i<br />

samtalen. Att få förtroende och skapa en relation tar lång tid.<br />

De skilda språken skapar också svårigheter, eftersom vi oftast<br />

inte har tillgång till någon tolk.<br />

”De kvinnor som stannat en kortare tid har inte<br />

hunnit landa och då har det oftast inte funnits så<br />

mycket utrymme för samtalsstöd”.<br />

”De här kvinnorna är ju ofta svikna och har så<br />

trasiga bakgrunder, man vill inte gå in för mycket –<br />

göra mer skada än nytta. Plötsligt ska de flytta och<br />

man kan inte fortsätta kontakten”.<br />

Mötet med en 28­årig kvinna som bodde på <strong>UKV</strong> några<br />

dagar under 2009 medförde många känslor och frågor hos<br />

personalen. <strong>UKV</strong> hade mycket lite in<strong>format</strong>ion om hennes<br />

situation, vi visste i princip att hon ville återvända till sitt<br />

hemland.<br />

”Hon var så rädd, som ’ett djur i bur’ när hon<br />

kikade ut genom dörren till sitt rum. Det tar tid att<br />

bygga upp förtroende hos en människa. Vilka blir<br />

vi för henne?”<br />

Olika slags utsatthet<br />

<strong>UKV</strong> får ibland frågan om det finns nackdelar med att ha<br />

kvinnor med olika slags utsatthet i sin bakgrund boende<br />

tillsammans. På <strong>UKV</strong> har vi beslutat att inte ha fler än två<br />

kvinnor som blivit utsatta för människohandel boende hos<br />

oss samtidigt. Beslutet grundar sig på ett säkerhetstänkande,<br />

men även utifrån gruppdynamiken på boendet. Vi för alltid<br />

ett samtal om orsaken till behovet att bo på <strong>UKV</strong> och avväger<br />

den mot aspekten av hur den totala boendegruppen påverkas.<br />

Vår erfarenhet är att majoriteten av kvinnorna utsatta för<br />

sexuell människohandel har mycket svårt att berätta vad de<br />

varit med om. Intrycket är att dessa kvinnor befinner sig<br />

EXEMPEL PÅ PRAKTISKA BEHOV<br />

SOM <strong>UKV</strong> HJÄLPT TILL MED<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Tolk<br />

Kontakt med anhöriga i hemlandet<br />

Sjukvård<br />

Tandvård<br />

Ekonomi, t ex fickpengar, klädbidrag<br />

Förmedla fondmedel, t ex till barnkläder<br />

Kontakt med Migrationsverket om<br />

tillfälligt uppehållstillstånd<br />

Ansökan om fyra sista siffror i<br />

person nummer<br />

Sammankalla och delta i möten med<br />

det professionella nätverket<br />

Externa samtalskontakter, t ex<br />

traumabearbetning<br />

Delta vid förhör<br />

Delta i möten med målsägarbiträden<br />

Delta vid rättegång<br />

Påtala brister i handläggningen<br />

Olika slags intyg<br />

Ansökan till skola<br />

Anordna volontärhjälp t ex språkträning<br />

Förmedla bostad via kontakt i <strong>UKV</strong>:s<br />

nätverk<br />

Förmedla kontakt med andra<br />

organisationer<br />

Ledsagning till hemlandet<br />

19


20<br />

långt <strong>ned</strong> i en hierarki. Andra kvinnor utsatta för hot och<br />

våld, som också bor på <strong>UKV</strong>, pratar ibland med de andra<br />

på boendet om vad de varit med om. Där skiljer sig den här<br />

gruppen åt. De talar inte om sina erfarenheter med varandra,<br />

åtminstone inte öppet.<br />

Vi upplever dock att de andra i boendegruppen oftast<br />

förstår anledningen till att dessa kvinnor bor på <strong>UKV</strong>, även<br />

om det inte talas öppet om det. Vissa kvinnor signalerar vad<br />

de varit utsatta för genom sitt sätt att fråga om pojkvänner,<br />

sex m.m. De kan också ha svårt med gränssättning.<br />

Vid ett tillfälle satt några boende och en av oss i personalen<br />

i soffan och som av en händelse visades ett program om<br />

människohandel på TV. Det blev en ganska ingående diskussion<br />

bland de boende där de också frågade om det verkligen<br />

är möjligt att något sådant hemskt kan hända. De hade ingen<br />

aning om att det samtidigt fanns en kvinna placerad på<br />

boendet som just var utsatt för människohandel.<br />

”Då det oftast blir så korta boendetider känns det<br />

som att de inte ingår i <strong>UKV</strong>:s ’vanliga’ boende. Det<br />

kan bli lite känslan av ett hotellboende. Vad kan vi<br />

egentligen göra för dem, har jag tänkt ibland”.<br />

Det har funnits diskussioner i personalgruppen om vad<br />

det innebär för <strong>UKV</strong> att ta emot kvinnor som utsatts för<br />

människo handel. Vissa har känt oro för att det skulle kunna<br />

påverka de andra som bor där negativt. Att de här kvinnorna<br />

skulle kunna ”dra med sig de andra.” En gång inträffade just<br />

det, att en kvinna som var på boendet påverkade två andra<br />

kvinnor som var hos oss att ”ställa upp” och sälja sex. Vår<br />

främsta erfarenhet är dock den motsatta, att många kvinnor<br />

har varit till hjälp och stöd för varandra.<br />

”Det väcker skuld att inte kunna skydda resten av<br />

boendegruppen, man vill skydda de andra”.<br />

Rättegångarna<br />

Många av de femtio kvinnorna som vi arbetat med bor hos<br />

oss i väntan på och under pågående rättegångar. De har<br />

fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige eftersom polisen<br />

behöver dem som bevispersoner.<br />

För många av kvinnorna är det svårt att under rättegångsprocessen<br />

behöva återuppleva och berätta i detalj vad de<br />

utsatts för. <strong>UKV</strong> fungerar som stöd under den här tiden.<br />

Kvinnorna kan känna sig pressade och väldigt rädda för att<br />

vittna. De skäms för att vittna och undrar vad som ska hända<br />

dem när de har vittnat, samtidigt som de vill att den som<br />

utsatt dem för brott ska dömas.<br />

En del av kvinnorna ville ha med sin kontaktperson från<br />

<strong>UKV</strong> under rättegången.<br />

”Hon tyckte att det var skönt att jag var med. Jag<br />

fick en större förståelse för hennes situation och vad<br />

som hade hänt henne. Det var bra att få en mer detaljerad<br />

bild och veta var det inträffade geografiskt.<br />

Jag tror att det hände något positivt i kontakten<br />

med kvinnan efteråt, hon visste att jag visste. Hon<br />

sa vid ett tillfälle: ’du är min mamma’. Samtidigt var<br />

det jobbigt att få ett ansikte på förövaren”.<br />

En annan medarbetare beskriver hur jobbigt det var med<br />

en kvinna som inte ville ha med sin kontaktperson under<br />

rättegången. Kvinnan stod på hallickarnas sida och följde<br />

rättegången med oro för hur det skulle gå för dem.<br />

”Det väckte mycket känslor att hon valde att gå<br />

på rättegången, fast hon inte behövde, istället för<br />

att gå till kris­ och traumaenheten och träffa en<br />

psykolog. Men man måste dra en gräns för sin roll<br />

och funktion, polisrollen är inte min.”<br />

”Jag promenerade tillsammans med en kvinna från<br />

tingsrätten till boendet och det var ju oroligt med<br />

tanke på att det var grovt kriminella typer. Jag kan<br />

fundera på säkerheten”.<br />

På senare år är <strong>UKV</strong> dock inte längre med på förhör och<br />

rättegångar. (Läs mer om detta i intervjun med poliserna<br />

Cajsa Ojakangas och Karin Svedlund på sidan 30).


VÄRDEGRUND<br />

Vi vill erbjuda kvinnor utsatta för olika former av våld och förtryck en plats för skydd och<br />

stöd. <strong>UKV</strong> ska arbeta för att stärka <strong>kvinnors</strong> känsla av makt så att de kan erövra/återerövra<br />

arenor i sitt liv, alltifrån sin egen kropp till arbetsliv och samhällsinflytande.<br />

Människan har ett okränkbart värde oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet<br />

samt oavsett vad hon gör eller vad andra gör mot henne. Varje person är unik och<br />

bör mötas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Var och en har rätt och<br />

möjlighet till handling och förändring och bör därför uppmuntras att fatta egna beslut<br />

och ta ansvar för sina livsval. Människor är relationella och förändras i mötet med andra<br />

men var och en äger sin livsberättelse. På <strong>UKV</strong> vill vi stärka <strong>kvinnors</strong> makt över sina egna<br />

villkor och rätten till sina egna liv.<br />

21


22<br />

Riskmedvetande och ökad trygghet<br />

<strong>UKV</strong>:s skyddade boende ligger på en hemlig adress i Stockholm<br />

dit endast de boende kvinnorna och deras professionella<br />

nätverk är välkomna. Vi arbetar ständigt med att öka säkerheten<br />

för de boende på olika sätt. Alla som bor på <strong>UKV</strong> får<br />

en säkerhetsutbildning som handlar om hur man bör agera<br />

för att öka säkerheten på boendet. Samtal förs kring riskmedvetenhet<br />

och vad man kan göra för att öka sin trygghet.<br />

<strong>UKV</strong> har beredskapsplaner för olika nivåer av externt hot.<br />

Vi har även en krisledningsgrupp med representanter från<br />

personal och styrelse som sammankallas vid behov.<br />

”Jag har varit orolig för säkerheten, både när det<br />

gäller de enskilda kvinnorna och att vår hemliga<br />

adress ska röjas. Finns det en risk att hallickarna<br />

letar aktivt och hittar kvinnorna på <strong>UKV</strong>?”<br />

<strong>UKV</strong> har fått frågan om det bör finnas särskilda rutiner<br />

och regler på boendet för kvinnor utsatta för sexuell människohandel.<br />

Vi har inte olika regler för olika boende. Av<br />

sekretesskäl kan ingen särskild grupp av kvinnor skiljas ut<br />

gentemot andra. Däremot har en del generella regler på<br />

boendet diskuterats och förändrats i och med att denna<br />

grupp av kvinnor började tas emot hos oss. Vi har infört<br />

begränsningar i möjligheten att surfa på Internet. Detta på<br />

grund av att <strong>UKV</strong> inte vill medverka till att någon råkar illa<br />

ut under boendetiden genom kontakter som tagits på nätet.<br />

Några kvinnor har också sålt sex under tiden på <strong>UKV</strong> och vi<br />

vill inte möjligöra att kvinnorna ska få sådana kontakter via<br />

<strong>UKV</strong>: s internetuppkoppling. Den dator som de boende använder<br />

är placerad i ett öppet rum så att personal kan se den.<br />

<strong>UKV</strong> rekommenderar alltid kvinnor utsatta för hot, våld<br />

och trakasserier att byta telefonnummer till sin mobil.<br />

Frivilligt boende<br />

Boendet på <strong>UKV</strong> är alltid frivilligt. Vi har ingen rätt att hindra<br />

en kvinna från att gå ut om hon önskar, även om det finns<br />

en stark hotbild emot henne. Däremot finns det en del rutiner<br />

kring när en kvinna går ut. Vi ser alltid till att ha kvinnans<br />

mobilnummer i de fall det är möjligt. Samtal kring att tänka<br />

utifrån ett säkerhetsperspektiv även när kvinnan inte vistas<br />

på boendet, förs regelbundet. Då det gäller kvinnor utsatta för<br />

sexuell människohandel rådgör personalen med polisen om


huruvida det är lämpligt att kvinnan går ut ensam eller sover<br />

borta under boendetiden. Ibland avråder polisen en kvinna<br />

från att gå ut själv eller från att sova borta. Detta brukar vara<br />

särskilt angeläget under själva rättegångsperioden.<br />

”Jag kommer ihåg två tjejer som kom till oss direkt<br />

efter tillslaget vid en misstänkt bordell. När de<br />

fick klart för sig att det var ett frivilligt boende så<br />

lämnade de <strong>UKV</strong>. Den ena sa: ’Vad ska vi göra här,<br />

när vi kan bo på Grand Hotel?’ Jag tror att de gick<br />

tillbaka till lägenheten. Det var så sorgligt, och det<br />

är extra sorgligt att de visste vad de gav sig in i. De<br />

gjorde ett medvetet val att gå tillbaka. En av kvinnorna<br />

hade berättat att hon hade en mormor att<br />

försörja och ville även bekosta sin egen utbildning”.<br />

Att sätta ord på det som hänt<br />

För oss på <strong>UKV</strong> har det efterhand blivit alltmer viktigt att<br />

sätta ord på vad det handlar om, att kvinnorna vet om att vi<br />

vet att de sålt sex.<br />

SAMVERKAN<br />

”I början var det lite ’halvdant’ när det gällde att<br />

verbalisera vad dessa kvinnor gjort. Vi är alla kvinnor,<br />

vi ville kanske hålla det lite på avstånd”.<br />

Det är viktigt att ha en beredskap för vad som kan uppstå när<br />

det tydliggörs, både hos personalen och hos kvinnorna. <strong>UKV</strong><br />

har alltid välkomnat dessa kvinnor på boendet, men samtidigt<br />

har det emellanåt varit svårt att vara tydliga inför oss själva<br />

och inför dem. När kvinnorna flyttar in på <strong>UKV</strong> informeras<br />

de om att det inte är tillåtet att sälja sex under boendetiden.<br />

I början uttalades detta inte så tydligt, men senare började vi<br />

formulera oss på det sättet, vilket visade sig vara positivt.<br />

”Vi hade ibland svårt för att sätta ord på saker som<br />

för dem var vardagsmat. Det var svårt att vara rak<br />

och hitta det rätta kommunikationssättet. Jag hade<br />

velat tala mer med dem om deras verklighet, men<br />

det var svårt att veta vilket som var det bästa sättet<br />

att kommunicera på och nå fram.”<br />

I mötet med kvinnorna upplever man ibland sorg över vad<br />

de fått gå igenom, men samtidigt en känsla av kraft och<br />

<strong>UKV</strong>:s roll är till stora delar att vara samordnare mellan kvinnan och de aktörer som har olika ansvar för henne i egenskap av brottsoffer.<br />

På det lokala och regionala planet har <strong>UKV</strong> ett nära samarbete med Socialtjänsten, Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten,<br />

sjukvården, målsägandebiträden, m fl. Läs intervjuer med Polisen, Prostitutionsenheten och Socialtjänstens på sidorna 30­37 .<br />

<strong>UKV</strong> ingick under åren 2005–2007 i det nationella partnerskapet Samverkan mot Trafficking. Ett 20­tal organisationer och myndigheter<br />

arbetade mot ett och samma mål; att aktivt bekämpa människohandel. Samverkan mot Trafficking är ett av de största initiativen på operativ<br />

nivå i Sverige och hade också ett europeiskt utbyte. Inom partnerskapet gjordes en resursinventering inom frivilligorganisationerna.<br />

Detta resulterade i resursteam som kan bistå dessa kvinnor med stöd och praktisk hjälp. Organisationen Insamling mot trafficking kan ge<br />

direkt stöd till utsatta i de fall där samhällets resurser inte räcker. <strong>UKV</strong> har samarbete med dessa nätverk. <strong>UKV</strong> fyller även en kunskapsinhämtande<br />

funktion på området och har deltagit i intervjuer, kartläggning, forskning m.m.<br />

<strong>UKV</strong> har internationella kontakter med länderna Lettland, Grekland, Italien, Vitryssland, Förenade Arabemiraten, Togo, Giorgien och<br />

Litauen. Samverkan med dessa länder har skett i form av studiebesök, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.<br />

23


24<br />

förhoppningar om att någon insats ska kunna leda till någon<br />

sorts förbättring.<br />

”Trots svårigheter så ingjuts jag av känslan att det<br />

finns hopp för många utsatta. Med individuellt<br />

stöd kan mer göras och det finns möjlighet till<br />

förändring”.<br />

Färre placeringar och kortare boendetider<br />

Under drygt första halvan av 2000­talet ökade antalet kvinnor<br />

utsatta för människohandel som placerades på <strong>UKV</strong> för<br />

varje år. År 2006 var antalet 13 kvinnor, men året efter var<br />

siffran betydligt lägre och den har fortsatt att sjunka. Detta<br />

har troligtvis flera orsaker.<br />

På senare tid rekryteras allt fler kvinnor bland de som sedan<br />

tidigare arbetar med prostitution. Hot och våld används<br />

därför inte i samma utsträckning och en konsekvens av det<br />

är att allt färre betraktas som bevispersoner, som kan ges det<br />

tillfälliga uppehållstillståndet, och allt färre får därför bistånd<br />

i form av skyddat boende. (Läs mer om funderingar kring<br />

varför färre placeras i skyddat boende i intervjun med Jonas<br />

Flinck från Prostitutionsenheten på sidan 33).<br />

Förutom att färre kvinnor utsatta för människohandel<br />

över huvud taget placeras på skyddat boende, har också<br />

boendetiden blivit kortare och kortare för dem som ändå<br />

kommer till <strong>UKV</strong>. I början kunde en del av kvinnorna bo<br />

några månader, ibland upp till ett år. Under de senaste åren<br />

har kvinnorna oftast bara bott några dygn eller någon vecka.<br />

Det medför bland annat att personalen inte känner till lika<br />

mycket om kvinnornas livssituationer och inte har tagit del<br />

av deras berättelser i samma utsträckning som tidigare.<br />

<strong>UKV</strong>: s roll gentemot kvinnorna har med andra ord förändrats<br />

mycket under det tiotal år som vi tagit emot dem på vårt<br />

skyddade boende.<br />

Återvändandet<br />

De allra flesta av de kvinnor <strong>UKV</strong> mött vill återvända till sina<br />

hemländer, och gör också det. I början, när kvinnorna oftare<br />

bodde hos oss under längre perioder, återvände de hem när<br />

rättegångsprocessen var över. På senare år återvänder de flesta<br />

hem efter en relativt kort tid på boendet. Vi vet sällan vad<br />

som händer med dem efter hemresan. Flera har uttryckt rädsla<br />

för vad som ska hända och de flesta väljer att inte berätta<br />

vad de varit med om när de kommer hem. Känslor av skam<br />

och skuld gör att de inte talar om vad som hänt i Sverige.<br />

Många gånger är det mycket farligt för kvinnorna att återvända<br />

till sina hemländer. Att ställa upp som vittne är ofta<br />

förenat med stor risk för den egna säkerheten. Hallickarna<br />

kommer ofta från kvinnornas ursprungsländer och inte sällan<br />

finns en risk att kvinnorna fångas upp av de kriminella<br />

nätverken när de kommer hem.<br />

”Jag tycker att dessa kvinnor är utsatta på flera sätt<br />

och de återvänder oftast till fortsatt utsatthet.”<br />

En sak som skiljer sig i arbetet med de här kvinnorna jämfört<br />

med andra kvinnor på boendet är kontakterna med organisationer<br />

och boenden i andra länder. <strong>UKV</strong> var med och<br />

förberedde ett återvändande för en kvinna genom att söka<br />

efter ett skyddat boende i hennes hemland. <strong>UKV</strong> var också<br />

delaktiga i planeringen av hur hennes skadestånd skulle kunna<br />

betalas ut på ett säkert sätt till hennes konto i hemlandet.<br />

(Läs mer om detta i artikeln Att återvända hem på sidan 38.)<br />

Efter att en 23­årig kvinna från Ryssland bott på <strong>UKV</strong> under<br />

drygt en månad väcktes frågan om hon ville ha kontakt<br />

med en kvinnojour i hemlandet, vilket hon kunde tänka sig.<br />

Hon ville dock inte bo för nära sina föräldrar, men ändå i<br />

närheten. Kvinnan berättade att hon trodde att mamman visste<br />

”hur läget var”, men de hade inte talat om det. Hon hade<br />

ringt till mamman vid ett tillfälle sedan hon flyttat till oss på<br />

<strong>UKV</strong>, men de hade aldrig talat om vad hon gjorde i Sverige.<br />

<strong>UKV</strong> har förstås även mött kvinnor som velat stanna kvar i<br />

Sverige. En del har haft möjlighet att göra det, andra har tvingats<br />

åka hem. Det är också vår erfarenhet att de kvinnor som<br />

varit i Sverige under en längre tid, i högre grad har funderat<br />

på att stanna här. Några av dem har också kunnat göra det<br />

tack vare att de varit medborgare i ett EU­land.


”Uppfattningen att kvinnorna vill åka<br />

hem, kan lätt bli en ’sanning’ som inte<br />

visar hela bilden”<br />

Vi lär oss<br />

Vårt perspektiv i mötet med dessa unga kvinnor<br />

är främst individperspektivet. Det är utifrån det vi<br />

lär oss. Vi betraktar dem alla som brottsoffer med<br />

rättigheter och egna styrkor och resurser. Vi ser<br />

också behovet av ökat samarbete och erfarenhetsutbyte<br />

över landsgränser. Vi har tydligt upplevt att<br />

det svåraste för oss att arbeta med, men framför<br />

allt för kvinnan, är den skam hon upplever.<br />

Återigen är in<strong>format</strong>ion ytterst viktigt för dessa<br />

kvinnor och ett gott samarbete mellan de olika<br />

aktörerna är avgörande.<br />

25


A<br />

Mirakel<br />

“<br />

Hur ser din mirakeldag ut?<br />

Suraya och Wera är två unga kvinnor som fått skyddat boende på <strong>UKV</strong>.<br />

Där fick de frågan om hur deras önskedag skulle se ut.<br />

Solen skiner. Jag öppnar ögonen och det känns att det hänt<br />

något, det känns bra i kroppen. Min bästa vän skulle se att det<br />

‘lyser i ögonen’.<br />

Jag bor i en lägenhet med stora fönster och utsikt mot havet. Det finns persienner<br />

som man kan öppna mot havet. Det är en stor lägenhet, man kan<br />

flytta på möblerna och få mycket plats. Det är ljusa färger.<br />

Förhoppningsvis bor jag med en man och har minst ett barn, gärna två –<br />

en pojke och en flicka. Jag kanske arbetar som vd, har något eget där man<br />

är mer fri att välja sina tider och inte har för många uppgifter. Det ska inte<br />

vara någon stängd verksamhet, inte nån slags byrå. Något där man får<br />

utlopp för känslolivet.<br />

Jag väljer hellre att ha lägre lön där jag får bestämma själv. Att bestämma<br />

själv kan handla om hur man själv vill städa, hur man själv vill klä sig, hur<br />

man själv vill röra sig och hur man själv vill sitta.<br />

Suraya, 24 år


dagen<br />

“<br />

En dag då allt är precis som du önskar.<br />

Mina föräldrar är här. Allt är bra. Det är som en riktig familj.<br />

Lugnt och skönt och mamma är där. Det är mörkt i mitt rum,<br />

ett rött ljus.<br />

“<br />

Jag går i skolan i min gamla klass. Glad. Jag skulle vara förändrad inuti och<br />

det skulle märkas på utsidan. Jag går ut med mina klasskompisar, vi går på ett<br />

torg vid ett slott. Det är jättevackert. Det är tjejprat med mina klasskamrater.<br />

Jag går hem och gör min hemuppgift i musik. Jag tittar på rysk tv. Pappa sitter<br />

i köket, mamma springer omkring och farmor bor bredvid. Det är vinter och<br />

jag åker skridskor. Farmor promenerade och är redan hemma. Hemma äter jag<br />

farmors piroger. Jag går och lägger mig vid klockan 22.<br />

Tänker på ingenting, somnar.<br />

Wera, 18 år<br />

B


28<br />

Nedslag i en ung<br />

kvinnas verklighet<br />

Många gånger är <strong>UKV</strong>:s möten med unga<br />

kvinnor bara ett kort <strong>ned</strong>slag i deras verklighet.<br />

Några få dagar, veckor eller månader i en<br />

tillvaro som har varit svår i många år. Maria<br />

från Polen är en av dem.<br />

När Maria är 15 år lämnar hon föräldrahemmet i Polen där<br />

hon vuxit upp upp med sin mamma, pappa och tre yngre<br />

syskon. Den första tiden hemifrån mår hon mycket dåligt<br />

och har svårt att få tag på mat. Hon har slutat skolan och tar<br />

arbete som sällskapskvinna på en bordell.<br />

Efter en kort tid börjar Maria prostituera sig under helgerna.<br />

På veckorna reser hon hem till sin familj för att dela<br />

med sig av sina inkomster och se till sina yngre syskon. Hon<br />

beskriver det som att hon aldrig haft någon mamma eller<br />

pappa ”som brytt sig”. Pappan är alkoholist och det händer<br />

att han blir mycket våldsam och misshandlar både Maria<br />

och hennes mamma. Mamman har problem med spelmissbruk,<br />

vilket har försatt familjen i mycket svåra ekonomiska<br />

situationer. Tidvis under uppväxten har Maria bott hos sin<br />

mormor. De står varandra mycket nära.<br />

Skuld att betala<br />

När Maria är 18 år fyllda kommer hon till Sverige och<br />

arbetar under en kvinnlig hallick. Maria har fått in<strong>format</strong>ion<br />

om att hon ska arbeta som sällskapskvinna i Sverige, men det<br />

visar sig att hon ska sälja sex till kunder. Hon beskriver att<br />

hon inte har något val, eftersom hon är skyldig för biljetten<br />

de har ordnat till Sverige. Hon är också skyldig att betala en<br />

skuld för sina föräldrars räkning.<br />

Redan första dagen i Stockholm börjar Maria ta emot<br />

kunder och har två till sex kunder per dag. Maria hotas och<br />

låses in i lägenheter i väntan på kunder som hallicken ordnar.<br />

Hon beskriver att det är värre att arbeta under en kvinnlig<br />

hallick. Maria blir också våldtagen av en medhjälpare till<br />

hallicken. När polisen gör ett tillslag mot den misstänkta<br />

lägenhetsbordellen påträffas Maria där och hon kommer till<br />

det skyddade boendet i mars 2005.<br />

Saknar mormor<br />

Trots alla svåra upplevelser säger Maria till personalen på<br />

<strong>UKV</strong> att hon inte har behov av att prata med någon om hur<br />

hon mår. Under en period handlar samtalen med kontaktpersonerna<br />

enbart om praktiska saker och om de regler som<br />

finns på boendet. Regler som Maria har svårt att hålla sig till.<br />

Kontaktpersonerna får lägga <strong>ned</strong> mycket tid på att ordna det<br />

som Maria har behov av rent fysiskt, eftersom det inte finns<br />

några upparbetade rutiner kring sjukvård och tandvård för<br />

en kvinna i Marias situation. Kontaktpersonerna upplever<br />

det som att de tilldelas en föräldraroll av Maria. Maria känner<br />

sig ensam och längtar efter sin mormor och sina syskon.<br />

Det är mycket viktigt för Maria att tjäna sina egna pengar,<br />

hon ordnar ett extrajobb och börjar också läsa svenska. Marias<br />

tillfälliga uppehållstillstånd ger henne samma rättigheter som<br />

en medborgare i Sverige. För Maria blir det dock ett dilemma


hur hon ska kunna få tillgång till det hon har rätt till, utan att<br />

berätta för mycket om sig själv och sin bakgrund.<br />

Polisen uppfattar det som att Maria känner sympati för sina<br />

hallickar och inte förstår vad hon blivit utsatt för. Hon får träffa<br />

en läkare som är specialist på Norrmalmstorgsfenomenet 1 ,<br />

d.v.s. att offret får en känslomässig bindning till sin förövare.<br />

Maria reflekterar då kring att hon känner sig ambivalent gentemot<br />

sina hallickar, hon börjar gråta under samtalet.<br />

En förrädare<br />

När det är dags för rättegången vill Maria ha med sig sina<br />

kontaktpersoner på <strong>UKV</strong>. Hon beskriver att hon med sitt<br />

förstånd kan förstå att hallickarna har utnyttjat henne, men<br />

att hon känner sig som en förrädare under rättegången. Hon<br />

tycker synd om de åtalade och vill inte att de ska hamna i<br />

fängelse. Hon säger till hallickarna under rättegången att hon<br />

ångrar att hon berättat för polisen. Efteråt tycker hon att det<br />

känns skönt att de hört henne säga det. Maria ses också på<br />

stan med en av de åtalade under rättegångsperioden. I slutet<br />

av rättegångsprocessen behöver inte Maria vara med längre,<br />

men väljer ändå att vara det, ”för att stödja de åtalade”.<br />

När det tillfälliga uppehållstillståndet i Sverige upphör<br />

uppstår frågan hur Maria kan få fortsatt stöd och hjälp. På<br />

grund av att hon kommer ifrån ett EU­land kan hon stanna<br />

i Sverige om hon ordnar sin egen försörjning via ett arbete.<br />

Maria söker också asyl, men vet att hon i princip inte har<br />

några möjligheter att få det. Maria ordnar ett arbete<br />

och flyttar till ett rum som inneboende.<br />

1 Norrmalstorgsfenomenet, eller Stockholmssyndromet, är ett<br />

psykologiskt fenomen där en person i en hotsituation börjar<br />

sympatisera med gärnings mannen och försvarar dennes agerande.<br />

Det har fått sitt namn efter en aspekt av gisslans upplevelser under<br />

Norrmalmstorgsdramat, ett gisslandrama som ägde rum den<br />

23­28 augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg<br />

i Stockholm.<br />

29


30<br />

Poliserna Cajsa Ojakangas<br />

och Karin Svedlund:<br />

– Människohandel<br />

prioriterades inte<br />

i polisarbetet<br />

De två poliserna Cajsa Ojakangas och Karin Svedlund har<br />

under de senaste tiotal åren samlat på sig mycket erfarenhet<br />

av arbete med sexuell människohandel. De har gjort tillslag<br />

mot lägenhetsbordeller efter långa perioder av spaning och<br />

mött många unga kvinnor med olika bakgrund som tagits till<br />

Sverige för att arbeta på dessa bordeller.<br />

Inom polisen har arbetet med dessa kvinnor utvecklats<br />

under åren. När de första tillslagen gjordes fanns förstås inte<br />

den erfarenhet och kunskap som finns idag.<br />

I början gick polisen in aktivt i att leta efter skyddat<br />

boende för dessa kvinnor.<br />

– Vi fick ringa runt för att hitta boenden som ville ta emot<br />

kvinnorna, men det var svårt att få plats för dem. Vid den<br />

tiden var <strong>UKV</strong> de enda som tog emot de här kvinnorna. På<br />

andra boenden menade de till exempel att det fanns en risk<br />

att dessa kvinnor skulle förleda de andra kvinnorna som<br />

bodde hos dem, till prostitution.<br />

På grund av att polisen till en början var inblandad i att<br />

ordna boende så användes det emot dem vid rättegångar.<br />

Hallickarnas försvarsadvokater anklagade dem för att ha<br />

gjort vittnena partiska. Försvaret hävdade att polisen ordnat<br />

lyxboenden och lovat uppehållstillstånd för kvinnorna i<br />

utbyte mot deras vittnesmål.<br />

Samarbetspartner:<br />

POLISEN<br />

Det är efter polisens tillslag mot<br />

en bordell eller liknande som<br />

kvinnorna placeras hos <strong>UKV</strong>.<br />

Polisen behöver också vittneshjälp<br />

från kvinnorna i den rättsprocess<br />

som följer efter tillslaget.<br />

– Ur vårt perspektiv är det bäst om vi kan hållas helt utanför<br />

boendet, säger poliserna Cajsa och Karin.<br />

Numera är det inte heller polisen som ansvarar för detta,<br />

utan socialtjänsten.<br />

Många diskussioner<br />

Samarbetet med socialtjänsten kring de här situationerna var<br />

inte helt lätt till en början. Poliserna upplevde att det fanns<br />

mycket liten kunskap hos socialtjänsten om kvinnorna och<br />

vad socialtjänsten skulle bistå med. Det ledde till många<br />

diskussioner mellan de olika parterna, bland annat kring<br />

ekonomi. ”Om vi betalar för den kvinnan så kanske vi måste<br />

prioritera så att en femåring inte får den hjälp som han eller<br />

hon behöver”, är exempel på en kommentar de fått höra.<br />

Under tiden som kvinnorna bor på <strong>UKV</strong> har de beviljats<br />

ett tillfälligt uppehållstillstånd för att de är vittnespersoner<br />

i en rättsprocess. Polisen har därför också mycket kontakt<br />

med Migrationsverket. Ofta kan det handla om att polisen<br />

behöver mer tid för att hinna förhöra kvinnorna innan de ska<br />

skickas tillbaka till sina hemländer.<br />

– Tidigare hände det att vi tryckte på för att vissa ärenden<br />

skulle hamna längst ner i högen på handläggarnas skrivbord<br />

på Migrationsverket, för att vinna tid.


Även om polisen inte längre har ansvar för att ordna ett skyddat<br />

boende för kvinnorna, så är boendet viktigt för dem.<br />

– Det är oerhört angeläget att kvinnorna har det så bra<br />

som möjligt på det skyddade boendet och att de kan känna<br />

sig trygga. Ur vårt perspektiv är det viktigt att det skapas bra<br />

förutsättningar inför förhören. Det blir lättare att hålla förhör<br />

om kvinnorna har det bra och mår okej när vi kommer för<br />

att träffa dem.<br />

I början var personal från <strong>UKV</strong> ofta med vid polisförhör.<br />

Polisen såg det som en fördel att personalen kunde följa med<br />

i processen på ett annat sätt, då de var med på förhören. När<br />

kvinnorna senare fick målsägarbiträden var det inte längre<br />

aktuellt att personal från <strong>UKV</strong> skulle närvara vid förhör.<br />

Felaktiga föreställningar<br />

Förhören med kvinnorna beskriver Karin och Cajsa som<br />

mycket svåra, svårare än många andra sorters förhör. Tidigare<br />

fanns det en föreställning inom polisen att kvinnor i<br />

prostitution alltid skulle förhöras av män, inte av kvinnliga<br />

poliser. Föreställningen handlade om att kvinnorna skulle<br />

kunna provoceras av att utredas av till synes ”lyckade” kvinnor,<br />

eftersom kvinnorna själva hade ”misslyckats”. Detta<br />

skulle alltså kunna försvåra en förhörssituation. Karin och<br />

Cajsas erfarenhet visar att det inte stämde, de uppfattade att<br />

kvinnorna upplevde det tryggare med kvinnliga poliser.<br />

– Jag klär mig medvetet på ett ”ofarligt” sätt inför de här<br />

förhören, berättar Karin. Jag väljer att till exempel sätta på<br />

mig en säckig ylletröja och inga strikta tjänstemannakläder<br />

för att underlätta mötet och tona ner de olika rollerna.<br />

Det visade sig snarare vara så att kvinnorna var duktiga på<br />

att manipulera män.<br />

– Man skulle nästan kunna säga att de var ”präglade” på att<br />

läsa av män. Kvinnorna hade varit tvungna att lära sig att läsa<br />

av de kunder de mött och hade ungefär fem sekunder på sig<br />

att skaffa sig en uppfattning om den människa de har framför<br />

sig. Är denna person farlig eller inte? Vad vill han ha?<br />

Om kvinnan upplevde mannen som farlig hade hon lärt<br />

sig att klara sig ur situationen genom manipulation. Om hon<br />

reagerade direkt och instinktivt kunde situationen bli än farligare,<br />

t ex om hon visade sig rädd, skrek eller sprang sin väg.<br />

Hon måste därför vara oerhört påhittig och uppfinningsrik i<br />

att hitta andra sätt att klara sig undan faror.<br />

– De här förhören skiljde sig från andra förhör i och med<br />

att de blev mer terapeutiska i sin karaktär, berättar Karin och<br />

Cajsa. Kvinnorna verkade bära på mycket skuld och skam, de<br />

skämdes och hade svårt att tala om vad de varit med om.<br />

Karin utvecklade en metod att rulla sin kontorsstol snett<br />

bakom kvinnan, så att deras blickar inte behövde mötas, hon<br />

märkte att det underlättade för kvinnorna att kunna berätta.<br />

Förhören blev ofta mycket detaljrika, bland annat för att<br />

åklagaren behövde ha många detaljer för att underlätta en<br />

fällande dom. Det saknades ofta teknisk bevisning och då<br />

blev kvinnornas berättelser extra viktiga. Karin beskriver att<br />

de kvinnor som verkligen hade varit utsatta för människohandel<br />

ofta gav mycket detaljrika berättelser.<br />

– Det är lätt att skilja på när någon hittar på eller talar sanning.<br />

Icke trovärdiga berättelser saknar detaljer.<br />

“Får skylla sig själva”<br />

Förhören krävde mycket av de poliser som höll i dem. I<br />

efterhand kan de se att de hade behövt avlastningssamtal<br />

efteråt, men det var aldrig aktuellt. I och med att förhören<br />

blev så detaljrika så kunde också varje förhör ta väldigt lång<br />

tid och pågå under en lång tidsperiod, vilket Karin och Cajsa<br />

inte fick någon förståelse för av sin chef. Överlag så upplevde<br />

de inte att de hade stöd av sin chef i att de prioriterade dessa<br />

ärenden. Vid den tidpunkten då Karin och Cajsa började<br />

arbeta med människohandel var denna kriminalitet relativt<br />

ny, det vill säga att den inte var uppmärksammad i samhället<br />

och inte inom polisen.<br />

– Vår teori är att det finns många hierarkiska strukturer<br />

inom polisen och att man inom dessa har svårt för att anamma<br />

ny brottslighet, säger Cajsa och Karin. En konsekvens<br />

av detta blir att det tar lång tid för organisationen att ta till<br />

sig nya fenomen och förändra sig utifrån det. Dessa kvinnor<br />

prioriterades inte i det totala polisarbetet.<br />

31


Vid ett tillfälle möttes Karin av sin chefs kommentar när<br />

hon kom ut efter ett långt förhör; ”Ska det ta så lång tid att<br />

förhöra en jävla hora?”. ”De får väl skylla sig själva” var<br />

andra omdömen som fälldes gällande kvinnor utsatta för<br />

sexuell människohandel.<br />

Karin och Cajsa kan se det etiska dilemmat med att polisen<br />

spanar på en misstänkt bordell under flera månader, medan<br />

kvinnorna fortsätter att utnyttjas mitt framför ögonen på<br />

dem. Det finns också ett etiskt dilemma med att kvinnorna<br />

”behövs” som vittnen i en rättegång och när de har vittnat<br />

och gjort sin del, så är det som återstår att återvända till en<br />

oftast fortsatt destruktiv miljö.<br />

“<br />

Dubbla offer<br />

Karin och Cajsa menar att det finns oerhört många olika<br />

föreställningar om dessa kvinnor, men i verkligheten finns<br />

det inga typiska brottsoffer. Det som skiljer denna grupp från<br />

andra brottsoffer är att de är dubbla offer. De tillhör ofta en<br />

minoritetsgrupp och har redan en svår situation i sitt hemland.<br />

Gemensamma nämnare är att de ofta har ett bristfälligt<br />

<strong>UKV</strong>:s reflektioner<br />

Under de första åren då vi kom i kontakt med den här<br />

problematiken hade vi ett betydligt tätare samarbete med<br />

polisen än vi har idag. Det var mer fokus på rättegångarna<br />

då och personalen på <strong>UKV</strong> var mer inblandade i dem. Vi<br />

satt ofta med på förhören, vilket var positivt, eftersom det<br />

alltid är bra att ha så mycket in<strong>format</strong>ion om kvinnans<br />

situation som möjligt. Det är förutsättningen för att vi ska<br />

kunna ge det stöd som behövs. Vi håller förstås fortfarande<br />

kontakt med polisen, men numera ges inte så mycket<br />

in<strong>format</strong>ion från deras sida.<br />

Ibland uppstod situationer av “utpressningskaraktär”<br />

eftersom polisen hade kvinnornas pass. Kvinnorna var kluvna<br />

till att lämna vittnesuppgifter, samtidigt som de helst<br />

32<br />

socialt nätverk, att de sällan har haft någon som tagit hand<br />

om dem när de växte upp. Många har varit gatubarn.<br />

– Jag kommer ihåg en kvinna som knappt kunde skriva sitt<br />

eget namn, säger Karin.<br />

Denna ursprungssituation ligger ofta till grund för att de<br />

blir ett ”lättare byte” inom människohandeln. Ofta har de<br />

varit utsatta redan innan de ”rekryterats” av hallickarna.<br />

I förhören som poliserna gjort med hallickarna, kallade de<br />

vissa kvinnor för ”smutsig flicka”. Det var kvinnor som redan<br />

innan de fångades upp av hallickarna hade varit utsatta för<br />

övergrepp. En kvinna som de kallade ”smutsig flicka” hade<br />

tidigt blivit sexuellt utnyttjad av sin styvfar och sedan av flera<br />

män i hennes hemkvarter. Den man som lurade henne till<br />

Sverige hade vuxit upp i samma kvarter.<br />

De flesta människohandelsoffer vill, trots en svår bak grund,<br />

tillbaka till sina hemländer. För dem är inte Sverige förknippat<br />

med något positivt, och därför vill de återvända hem.<br />

– Dessa kvinnor är inga ”gulliga”, ”rosiga” brottsoffer. De är<br />

överlevare, betonar Cajsa och Karin.<br />

av allt ville återvända hem. Polisen å sin sida var i behov av så<br />

omfattande vittnesmål som möjligt. Vi har funderat mycket<br />

på hur vi ska förhålla oss till detta. Vår upp gift är att ställa oss<br />

på kvinnornas sida, men det är inte lätt att ifrågasätta polisens<br />

arbetssätt och vi kunde säkert ha varit mer pådrivande i det.<br />

Två etiska dilemman nämns i artikeln. Dels att använda<br />

dessa kvinnor som vittnen i en rättegång och ge dem mycket<br />

stöd och hjälp så länge det pågår, för att sedan “strypa” resurserna<br />

och möjligheten att stanna när rättegången är över. Dels<br />

polisens vetskap om hur unga kvinnor far illa under tiden<br />

som de spanar på en misstänkt bordell utan att ingripa. Det<br />

är dilemman som bör diskuteras – även om det inte är lätt att<br />

hitta lösningar för att undvika dem.


Jonas Flinck, Prostitutionsenheten:<br />

– Behovet av skyddat<br />

boende för de här<br />

kvinnorna har minskat<br />

Jonas Flinck arbetar som socialsekreterare på Prostitutionsenheten<br />

i Stockholm. Det är en unik enhet. som under ett<br />

och samma tak erbjuder rådgivning, samtals behandling och<br />

medicinsk rådgivning bland annat till personer som har utsatts<br />

för människohandel för sexuella ändamål. Det är sedan<br />

några år tillbaka Jonas och hans kollegors uppgift att ordna<br />

skyddat boende för dessa kvinnor efter ett polistillslag.<br />

Enligt polisen är det ungefär samma antal kvinnor som<br />

de kommit i kontakt med gällande sexuell människohandel<br />

under de senaste åren som tidigare. Trots detta är det färre<br />

kvinnor som placeras på skyddat boende nu.<br />

– En av anledningarna är att hotbilden mot kvinnorna<br />

generellt minskat och att man av den anledningen inte är i<br />

behov av skyddat boende. En annan anledning är att polisen<br />

på senare tid haft fler ärenden med svenska kvinnor/flickor<br />

och i denna grupp finns inte samma behov av skyddat<br />

boende, eftersom det finns ett större skyddsnät, säger Jonas.<br />

Hem så snabbt som möjligt<br />

Boendetiderna har också minskat och polisens erfarenhet<br />

är att kvinnorna själva väljer att åka tillbaka till sina hemländer<br />

så snabbt som möjligt. Polisen har också utvecklat sitt<br />

utredningsarbete under åren, vilket kan tänkas innebära att<br />

behovet från polisens sida att kvinnorna stannar under en<br />

längre tid i Sverige, har minskat.<br />

Samarbetspartner:<br />

PROSTITUTIONS ENHETEN<br />

Prostitutionsenheten finns med när<br />

polisen gör tillslag mot en misstänkt<br />

bordell, ordnar med det skyddade<br />

boendet och erbjuder stöd till de<br />

drabbade kvinnorna.<br />

– Min bild är att det är ganska tydligt att hallickarna idag<br />

använder sig av mindre våld och hot om våld, säger Jonas. I<br />

större utsträckning ges kvinnorna ett förslag eller erbjudande<br />

om att åka till Sverige för att prostituera sig. De får själva<br />

organisera sin resa och sitt boende för att ett mindre juridiskt<br />

ansvar ska läggas på hallicken.<br />

Jonas tror inte det skett någon förändring med kvinnorna<br />

om man tittar på dem psykosocialt. Han tror att det är<br />

samma kvinnor som tidigare, med upplevelser av traumatiserande<br />

händelser som har <strong>format</strong> deras liv.<br />

– Men hallickarna lägger större ansvar på kvinnorna. Det<br />

är en tydligare delaktighet från kvinnornas sida.<br />

Boendet ska stå för det goda<br />

När det gäller samarbetet med det skyddade boendet tycker<br />

Jonas att det är viktigt med kontinuerliga möten mellan<br />

inblandade parter.<br />

– Det ska finns ett samarbete med tydlighet i fördelning av<br />

arbetsuppgifter och ansvar. Vad dessa består i kan se olika ut<br />

mellan olika ärenden, men det är viktigt att man pratar om<br />

det varje gång.<br />

Jonas menar att den viktigaste rollen ett skyddat boende<br />

har är att skapa en känsla av trygghet och säkerhet och att<br />

försöka bygga upp en relation med varje kvinna.<br />

– Boendet måste få stå för det goda och inte belastas<br />

med negativa aktiviteter.<br />

33


34<br />

Socialsekreterare Katja Eriksson:<br />

– Vi måste bli bättre på att<br />

involvera kvinnorna i det<br />

som händer omkring dem<br />

När de första fallen av sexuell människohandel dök upp<br />

i Sverige, saknades det helt rutiner för hur socialtjänsten<br />

skulle arbeta med de utsatta kvinnorna.<br />

– Det fanns ingen erfarenhet och samlad bild att utgå<br />

ifrån. Oklarheterna var stora och det ledde till många<br />

frågor: Vad skulle socialtjänsten göra? Vilka föreställningar<br />

finns och vem ska göra vad?<br />

Det menar Katja Eriksson, socialsekreterare som samarbetat<br />

med <strong>UKV</strong> i ett fall av sexuell människohandel.<br />

Erfarenheterna som Katja fick med sig har gett henne en<br />

ny inblick i samarbetet med polisen och Migrationsverket.<br />

Nästa gång kommer hon att ha en helt annan kunskap om<br />

hur det går till i de här fallen. Erfarenheterna är viktiga<br />

att ha med sig för att hela tiden förbättra socialtjänstens<br />

insatser för de här kvinnorna.<br />

Lugn och ro<br />

Det som först och främst låg på Katjas ansvar när det gällde<br />

den här utsatta kvinnan var boendet. Den unga kvinnan<br />

måste fort få lugn och ro. Under boendetiden kom det sedan<br />

upp behov hos kvinnan som gällde hennes hälsa och att få<br />

bearbeta det hon varit med om.<br />

Samarbetspartner:<br />

SOCIALTJÄNSTEN<br />

Det är socialtjänsten i den kommun<br />

eller stadsdel där kvinnan påträffas<br />

som ansvarar för att ge henne ekonomiskt<br />

bistånd till skyddat boende.<br />

– Hon var så ung, så utsatt och hade så lite kunskap om den<br />

situation hon befann sig i, minns Katja. Det väckte många<br />

frågor hos mig: Vad var hennes egen tolkning av händelserna?<br />

Hur såg hennes liv och hennes berättelse ut? I slutet när hon<br />

åkte iväg till ett annat land blev frågorna ännu fler. Hon hade<br />

blivit så utnyttjad av män, blivit fråntagen sitt värde. Vad<br />

skulle hända nu?<br />

När Katja ser tillbaka på tiden då kvinnan bodde på <strong>UKV</strong><br />

önskar hon att hon hade kunnat ge kvinnan mer löpande och<br />

tydlig in<strong>format</strong>ion om vad som skedde, eftersom kvinnan befann<br />

sig i kris. Troligtvis hade det gett Katja en bättre kontakt<br />

med kvinnan.<br />

– Jag önskar också att vi hade talat mer om återvändandet<br />

till hemlandet under boendetiden, säger Katja. Det hade nog<br />

kunnat förberedas bättre tillsammans med kvinnan.<br />

Hallicken ger bilden av Sverige<br />

Katja ser en dubbel utsatthet hos dessa kvinnor – att vara<br />

prostituerad och att vara från ett annat land. Den kunskap<br />

som man har om ett nytt land får man oftast genom sina<br />

närmaste och den wblir till sanning. De här kvinnorna får<br />

sin bild av det svenska samhället av sina hallickar.


– Har man varit ett tag i en situation så lär man sig att<br />

bemästra den, nästan oavsett hur svår den är, tror Katja. Det<br />

är därför det kan uppstå bindningar mellan hallickarna och<br />

kvinnan.<br />

Avstånd<br />

En lärdom som Katja vill dela med sig av för att förbättra<br />

för kvinnorna i den här situationen framöver är att sträva<br />

efter att ta med kvinnan själv i processen på ett helt annat<br />

sätt. Hon menar att det tydligare borde ha klargjorts för<br />

kvinnan vem som gör vad, de olika rollerna i det professionella<br />

nätverket.<br />

– Det handlade om kvinnans liv, men hon befann sig ofta på<br />

avstånd från allt arbete som pågick. Det var svårigheter för<br />

henne både på grund av språket och på grund av att det inte<br />

är enkelt att tala med myndighetspersoner, det är säkert extra<br />

svårt i ett främmande land.<br />

35


36<br />

Socialsekreterare Linda Östman och Ewa Nillgård:<br />

– Det är frustrerande att inte<br />

kunna hjälpa till på längre sikt<br />

Linda Östman och Ewa Nillgård arbetar båda som socialsekreterare.<br />

De har varit handläggare för några kvinnor<br />

utsatta för sexuell människohandel. De arbetsuppgifter som<br />

det inneburit har varit att ordna skyddat boende samt besluta<br />

om ekonomiskt bistånd.<br />

– Denna grupp av kvinnor är oerhört utsatta, beskriver<br />

Linda. De har ofta inte någon annan länk till samhället än<br />

genom sina egna kontakter. De vet inte vart de kan vända sig,<br />

de vet inte sina rättigheter, kan ofta inte språket, etc. När de<br />

dessutom riskerar att få återvända till sitt hemland (under<br />

förutsättning att de inte är EU­medborgare) för att de inte<br />

kan få uppehållstillstånd, kan man förstå att de inte alltid<br />

ställer sig öppna till att lämna in<strong>format</strong>ion om sin situation.<br />

Snabba beslut<br />

Både Linda och Ewa har upplevt känslor av ilska och frustration<br />

när de jobbat med dessa kvinnor. Ilska över hur kvinnorna<br />

utnyttjas för vidriga syften och frustration över att det<br />

inte funnits möjlighet att hjälpa till på längre sikt.<br />

Det som skiljer arbetet med dessa kvinnor jämfört med andra<br />

grupper är att det blir ett mer akut och direkt ingripande,<br />

menar Linda, lite som arbetet med våld i nära relationer.<br />

Kvinnorna har behov av snabba och täta kontakter med det<br />

professionella nätverket.<br />

– Det kändes på sätt och vis inte som något direkt ”arbete”<br />

eftersom jag aldrig träffade kvinnorna, säger Ewa.<br />

Det är tyvärr inget ovanligt. Akuta ingripanden och snabba<br />

beslut innebär ofta att socialtjänsten inte möter kvinnorna<br />

personligen. Socialtjänsten riskerar att bli ytterligare en i<br />

raden av personer och myndigheter som beslutar över kvinnornas<br />

huvuden. Även om det är i gott syfte.<br />

– Det kan vara svårt att förklara hur systemet i Sverige<br />

fungerar om de inte har någon skolbakgrund eller kunskap<br />

eller inte litar på vad ”byråkrater” säger.<br />

Samordningen måste fungera<br />

När det gäller samarbetet med <strong>UKV</strong> eller andra skyddade<br />

boenden poängterar Linda och Ewa att det är viktigt ur socialtjänstens<br />

perspektiv att in<strong>format</strong>ionen gällande kvinnan<br />

blir tydlig för alla inblandade parter, både för boendet och<br />

socialtjänsten.<br />

– Samordningen måste fungera innan in<strong>format</strong>ion lämnas<br />

till den person som det rör. Det behövs för att undvika missförstånd,<br />

för högt ställda förväntningar etc. Att socialtjänsten<br />

kontaktas så snart något av vikt inträffar som rör personen<br />

eller boendet är också viktigt.<br />

De andra aktörer som Linda hade kontakt med i de här<br />

fallen var handläggande polis, socialtjänstens samordnare<br />

hos Prostitutionsenheten och Migrationsverket.<br />

– Samarbetet flöt på bra eftersom alla visste sina arbetsuppgifter.<br />

Dessutom hade de personer som jag hade kontakt<br />

med erfarenhet av denna typ av ärenden sedan tidigare, vilket<br />

gjorde att jag fick inhämta in<strong>format</strong>ion från dem. Det var bra<br />

eftersom jag saknade den erfarenheten själv, säger Linda.


<strong>UKV</strong>:s reflektioner<br />

“Våra erfarenheterna bekräftar bilden som socialsekreteraren Katja Eriksson ger av att det<br />

funnits stora oklarheter i vad som är socialtjänstens roll i arbetet med kvinnor utsatta för<br />

sexuell människohandel.<br />

Ett konkret exempel på detta är när en 18­årig kvinna kom till <strong>UKV</strong> efter att ha vittnat<br />

i en rätte gång och därefter inte vågade återvända till sitt hemland. Det uppstod stora<br />

oklarheter om vilken stadsdel eller kommun som var ansvarig för att ge henne bistånd i<br />

form av skyddat boende. Hon bollades mellan det område som <strong>UKV</strong> låg i, det område där<br />

bordellen låg och det område där hon blivit utsatt för en våldtäkt. <strong>UKV</strong> ville då få veta vem<br />

som var ansvarig och socialtjänsten fick vända sig till en jurist på Länsstyrelsen för att få<br />

veta vad som gällde. I detta fall blev det den social tjänst som geografiskt fanns där <strong>UKV</strong><br />

låg, som bedömdes som ansvarig.<br />

Det var mycket arbete med att ringa och söka socialtjänsten i början, när de första fallen<br />

dök upp. Det konkreta samarbetet skedde med polisen och det kom mycket sällan socialsekreterare<br />

på besök för att träffa kvinnorna. Intrycket blev att de inte hade så stort intresse<br />

för kvinnan. Socialsekreterarna var oftast väldigt osynliga och det kändes ibland som att de<br />

motvilligt stod för notan, att detta inte var något som skulle hamna på ”deras bord”.<br />

De korta boendetiderna kan också vara en förklaring till att socialtjänsten inte blev så<br />

inblandade, något som också berörs i intervjun med socialsekreterarna Linda Östman och<br />

Ewa Nillgård. Det kanske också var ovissheten gällande hur många dygn det skulle bli, var<br />

det någon idé alls att träffa kvinnorna? I praktiken blev det mer som att <strong>UKV</strong> jobbade på<br />

uppdrag av polisen. När uppdragen inte är tydliga kan konsekvensen lätt bli att boendet<br />

”uppfinner” sina egna uppdrag, behoven är så stora och det är svårt att inte gå in i dem.<br />

Det hade varit önskvärt att socialtjänsten hade träffat kvinnorna mera, lyssnat på dem och<br />

givit <strong>UKV</strong> ett uppdrag utifrån det. Socialtjänsten och boendet skulle ha samarbetat mera,<br />

<strong>UKV</strong> tog på sig rollen av att vara både boende och socialtjänst.<br />

<strong>UKV</strong> instämmer också i Katja Erikssons tankar kring att börja tala om återvändandet<br />

mycket tidigare under boendetiden. Svårigheten är att kvinnan ofta är i en akut krissituation<br />

och befinner sig mest här och nu. Dock är vår erfarenhet att tankar på återvändandet<br />

hela tiden är närvarande hos kvinnan, naturligtvis mer eller mindre beroende på<br />

hennes situation.<br />

Under de senaste åren har socialtjänstens handläggarfunktion för dessa kvinnor, alltmer<br />

lagts över på en socialsekreterare på Prostitutionsenheten. Den personen fungerar i praktiken<br />

som kvinnans handläggare och den ansvariga stadsdelen eller kommunen står endast<br />

för det ekonomiska biståndet i form av skyddat boende.<br />

37


38<br />

Att återvända hem<br />

Sveriges ansvar för kvinnor som fallit offer för<br />

människohandel sträcker sig längre än enbart<br />

för den tid kvinnan vistas i Sverige. När kvinnan<br />

väljer, eller tvingas, att återvända till sitt hemland<br />

behöver hon hjälp med förberedelser och hon<br />

behöver också stöd på plats. Annars finns det risk<br />

att hon råkar illa ut igen.<br />

En av de kvinnor som <strong>UKV</strong> stöttat i återvändandet<br />

är Anna, som reste hem efter ett och ett halvt<br />

år på <strong>UKV</strong>:s skyddade boende.<br />

När Anna flyttade till <strong>UKV</strong> i början av 2002 var hon bara<br />

18 år gammal. Hon befann sig i en lägenhetsbordell i<br />

Stockholm när den sprängdes av polisen och nu var hon,<br />

som offer för människohandel och tvingad in i prostitution,<br />

ett viktigt vittne i den kommande rättegången.<br />

Direkt efter att bordellen sprängts hamnade Anna på en<br />

flyktingsluss där hon vantrivdes och mådde väldigt dåligt.<br />

Polisen insåg att Anna behövde få bo någonstans där hon<br />

kunde få mer stöd inför och under den kommande rättegången,<br />

så de valde att bekosta boendet på <strong>UKV</strong> eftersom<br />

de sociala myndigheterna inte ville betala.<br />

Anna blev kvar längre än planerat på <strong>UKV</strong> eftersom<br />

rätte gångarna – som ledde till flera fällande domar – blev<br />

flera och drog ut på tiden. För att ha rätt att vistas i Sverige<br />

under den här tiden uppmanades Anna att söka asyl hos<br />

Migrationsverket. Handläggaren på Migrationsverket<br />

lovade att inget beslut skulle fattas i ärendet förrän rättegångarna<br />

var avslutade, det låg ”fryst” på begäran av<br />

polisen. Med hjälp av Migrationsverket fick Anna möjlighet<br />

att studera svenska under den här tiden och hon fick<br />

också praktikplats i en butik. Svenskundervisningen och<br />

praktiken betydde mycket för Anna. Hon mådde bra av att<br />

ha något betydelsefullt att göra på dagarna.<br />

Anna funderade mycket på om hon skulle fullfölja sin<br />

asylansökan. Från olika håll fick hon höra att möjligheten<br />

för henne att få asyl i Sverige var mycket liten eftersom hon<br />

kom från ett baltiskt land. Hennes största chans att få stanna<br />

i Sverige skulle vara grundad på humanitära skäl. Hon skulle<br />

då bli ett pilotfall eftersom ingen tydlig lagstiftning om<br />

möjlighet till uppehållstillstånd för kvinnor i hennes situation<br />

fanns. När rättegångarna var över bekostade polisen<br />

boendet på <strong>UKV</strong> i ytterligare fem veckor.<br />

Anna var sedan hänvisad till en flyktingförläggning,<br />

efter som det är det enda slags boende Migrationsverket kan<br />

erbjuda en asylsökande. Annas negativa minnen från vistelsen<br />

på flyktingslussen och hennes hemlängtan till sina anhöriga<br />

bidrog till att hon till slut bestämde sig för att resa tillbaka<br />

hem sommaren 2003, efter ett och ett halvt år på <strong>UKV</strong>.<br />

Många praktiska förberedelser<br />

Nu började förberedelserna för att göra återvändandet hem<br />

möjligt. <strong>UKV</strong> fanns där för Anna som behövde mycket praktiskt<br />

och mentalt stöd för att ordna pass, pengar, boende osv.<br />

Liksom många andra i hennes situation hade Anna blivit<br />

berövad sitt pass av de män som kontrollerade henne. För att<br />

kunna resa hem måste hon via sin ambassad få ett tillfälligt<br />

pass. Kontakten med ambassaden upplevde hon som svår.<br />

Frågorna var många. Bland annat undrade de hur hon kunnat<br />

vistas i Sverige så lång tid utan uppehålls tillstånd och vad<br />

hon gjort här. Anna ville inte berätta sin historia för ambassadpersonalen,<br />

så situationen blev väldigt jobbig för henne.<br />

Till slut blev hon i alla fall beviljad ett tillfälligt pass så att<br />

hon kunde resa tillbaka hem.


– Mannen på ambassaden som intervjuade henne var<br />

inte så trevlig, berättar Annas kontaktperson på <strong>UKV</strong>,<br />

som var djupt engagerad i alla förberedelser inför Annas<br />

hemresa. Han ställde många misstänksamma frågor till<br />

Anna. Situationen blev knepig, eftersom hon av säkerhets-<br />

och integritetsskäl inte skulle och ville berätta vad hon<br />

varit med om och gjort i Sverige. De pratade på Annas<br />

språk, vilket gjorde att jag hade svårt att förstå riktigt<br />

vad som hände. Ett tag trodde jag nästan inte att hon<br />

skulle få något pass. Jag skulle önska att polisen med sina<br />

kontakter kunde ordna ett pass på ett smidigare sätt.<br />

Anna vågade inte flytta till landets huvudstad. Hon var rädd<br />

för att vänner till de dömda brottslingarna skulle hitta henne<br />

och hämnas. Den egna familjen var inte heller ett alternativ<br />

att flytta till, eftersom Anna kommer från väldigt trasiga<br />

hemförhållanden. Genom en organisation i Annas hemland,<br />

som stödjer offer för människohandel, fick Anna numret till<br />

ett stödcenter i en mindre stad. Där skulle hon få bo, med<br />

tillgång till stöttande personal. Migrations verket lovade att<br />

betala för resan för Anna och även för två ur personalen på<br />

<strong>UKV</strong> som skulle följa med och hjälpa Anna till rätta. Det<br />

gjorde att den kommande resan kändes lättare för Anna och<br />

från <strong>UKV</strong>:s sida kändes det bra att Anna inte skulle behöva<br />

åka ensam och att få göra en ordentlig överlämning till det<br />

nya stödboendet.<br />

– Vi ville vara två som åkte med. Det kändes tryggare<br />

eftersom resan innehöll många praktiska arrangemang.<br />

Vi upplevde också att det fanns en hotbild mot Anna<br />

även om den inte hade uttalats från polisen. Dessutom<br />

kändes det bra att vara fyra ögon och öron i mötet med<br />

personal på det nya boendet.<br />

Innan resan behövde också ekonomin ordnas för Anna.<br />

Enligt uppgift på telefon med personal på stödboendet skulle<br />

detta vara gratis de två första veckorna och sedan kosta cirka<br />

100 kronor per dag. Anna väntade i det läget besked från<br />

Brottsoffermyndigheten om det skadestånd som hon hade<br />

blivit tilldömd, men hon visste varken hur mycket pengar det<br />

handlade om eller när hon skulle få tillgång till dem. Några<br />

andra pengar hade inte Anna, men stödboendet gick med på<br />

att få betalt i efterskott.<br />

<strong>UKV</strong> ansåg att det var orimligt att Anna skulle behöva<br />

betala för sitt stödboende själv. Hon borde få använda<br />

pengarna från sitt skadestånd till att investera i sin framtid.<br />

De vände sig därför till sin kontaktperson på Regeringskansliet.<br />

Handläggaren kontaktade myndig heterna i Annas<br />

hemland. Det visade sig att stödboendet redan fått pengar<br />

för att täcka kostnaderna för deras verksamhet och att hela<br />

vistelsen där skulle vara gratis.<br />

– Sedan ringde de från boendet och lät upprörda och<br />

undrade vad vi hade fått det ifrån att det skulle kosta<br />

något. Jag antar att de kanske blivit kontaktade av<br />

myndigheterna där. Jag nämnde mitt samtal med en av<br />

personalen och den uppgift jag fått av henne. Det kändes<br />

som om de inte riktigt trodde mig. Så här i efterhand<br />

undrar jag om kvinnan som sade till mig på telefon att<br />

det skulle kosta försökte lura till sig pengar. Jag har ingen<br />

aning, men rörigt och tråkigt blev det.<br />

Anna hade inga fickpengar inför hemresan. Det saknas tydliga<br />

riktlinjer kring detta i Sverige. Enligt stödboendet som<br />

Anna var på väg till finns ingen socialtjänst eller liknande i<br />

hemlandet, så Anna hade ingen möjlighet att få ekonomiskt<br />

bistånd där för boende eller mat. Det slutade med att Annas<br />

39


40<br />

ena kontaktperson startade en privat insamling bland sina<br />

vänner för att ge Anna lite egna fickpengar i början.<br />

Annas skadestånd blev så småningom klart att betalas<br />

ut. Eftersom Anna saknade de fyra sista siffrorna i sitt<br />

personnummer hade hon inte rätt att öppna ett bankkonto<br />

i Sverige. Anna blev varnad av polis och advokat för att åka<br />

hem med så mycket pengar på fickan. För att hitta en snabb<br />

lösning innan Anna reste iväg öppnade <strong>UKV</strong> ett konto,<br />

med en fullmakt från Anna till Brottsoffermyndigheten om<br />

att skadeståndet skulle sättas in på det kontot. Pengar har<br />

sedan, på Annas begäran, förts över från <strong>UKV</strong>:s konto<br />

i Sverige till ett konto som Anna öppnat i sitt hemland.<br />

Resan hem<br />

Till slut var alla förberedelser klara och resan hem kunde<br />

börja för Anna. Resan började i god stämning och Anna<br />

var på gott humör. Precis som livet på <strong>UKV</strong> hade <strong>ned</strong>resan<br />

en positiv känsla av ”här och nu”. Båten – som snarare var<br />

en fraktbåt än en passagerarbåt – var ganska sjabbig, men<br />

Anna och hennes medföljare fick båtens finaste hytt.<br />

– Jag kände mig som en slags vakt på båten, minns en<br />

av kontaktpersonerna. Inte för Annas säkerhet, för jag<br />

var inte rädd alls under resan, men för att hon hade<br />

så lätt att få kontakt med män. Hela båten var full av<br />

män och jag ville skydda henne från alla deras blickar.<br />

Alla Annas erfarenheter av män handlade om utnyttjande<br />

och utsatthet. Hennes perspektiv på vad man kan förvänta<br />

sig i en bra, jämlik relation var helt förvridet. Personalen på<br />

<strong>UKV</strong> reflekterar över att även de kan ha påverkats av hennes<br />

tidigare historia. I ljuset av hur Anna utnyttjats av hallickar,<br />

sexköpare och ett flertal män som hon kallade sina pojkvänner,<br />

kan de i efterhand se att de tyckte att det var ganska<br />

okej att Anna hade en svensk pojkvän, som var gift och<br />

hade barn, ”han var i alla fall bättre än alla de andra”.<br />

– Vi bortsåg omedvetet från att han hade familj. Vi<br />

ville se att Anna var på väg åt rätt håll och hade blivit<br />

hjälpt av oss på <strong>UKV</strong>. Ville så gärna se det positiva.<br />

Bilden av sexköparen kan så lätt bli stereotyp. Den svenske<br />

pojkvännen passade inte in i den bilden.<br />

Om själva resan hade skett i positiv stämning, så blev känslorna<br />

desto jobbigare när de kom fram. De hade kommit till<br />

ett uppenbart mycket fattigare land än Sverige och standarden<br />

på stödboendet var betydligt sämre än på <strong>UKV</strong>.<br />

–Vi blev mötta av personalen på boendet. De verkade<br />

snälla, men dämpade. Det var något jag reflekterade<br />

över hela dagen som vi var där, att de var så lågmälda.<br />

De verkade nästan blyga och inte särskilt varma och<br />

glada, men däremot var de ju vänliga. Anna blev också<br />

mer dämpad när vi kom dit, vilket förstås påverkade oss<br />

också. Kanske blev det först då verkligt för henne att vi<br />

snart skulle åka därifrån och hon skulle vara kvar.<br />

<strong>UKV</strong>:s personal följde med Anna in på hennes nya rum och<br />

hjälpte henne att installera sig. En av kontaktpersonerna hade<br />

med sig ett hjärta i trä som hon ställde på nattduks bordet.<br />

Anna var <strong>ned</strong>stämd och tyst. Huset var tomt och kändes öde.<br />

På nätterna fanns ingen personal på boendet. <strong>UKV</strong>:s personal<br />

uppfattade boendet som okej, om än inte fantastiskt.<br />

Förmodligen var det det bästa de hade att erbjuda. Personalen<br />

som tog emot talade varmt om sin arbetsmetod som<br />

handlade om att återförena flickor och unga kvinnor med<br />

sina familjer. I Annas fall kändes det inte helt bra med tanke<br />

på hennes hemsituation.<br />

– När vi väl skulle åka blev Anna väldigt ledsen. Hon<br />

grät på ett sätt som jag inte sett henne göra under hela<br />

tiden på <strong>UKV</strong>. Där kunde jag ibland uppleva henne som<br />

känslomässigt avstängd, men nu kom många känslor på<br />

en gång. Det var förstås väldigt jobbigt för oss med. Det<br />

kändes som om vi övergav henne.<br />

Rätt beslut<br />

Personalen som reste med Anna till hemlandet är glada över<br />

<strong>UKV</strong>:s beslut att skicka med dem dit. Särskilt med tanke


på hur länge Anna bott på <strong>UKV</strong>, så hade det känts fel att<br />

skicka iväg henne ensam till en ny plats i landet och ett nytt<br />

stödboende. En förberedd överlämning är positivt och det<br />

är också oerhört lärorikt att få se hur andra jobbar och vad<br />

som finns utanför Sverige för de här kvinnorna eftersom<br />

återvändande till hemlandet är en viktig del i arbetet med de<br />

här kvinnorna.<br />

– En av sakerna vi funderat på efteråt är om det faktum<br />

att vi var två som reste med från <strong>UKV</strong> gjorde att Anna<br />

fick för lite utrymme. Vi var ute och åt på stan under<br />

dagen med tre ur personalen på det nya stället och på<br />

det sättet blev det mycket prat mellan <strong>UKV</strong> och dem.<br />

Vi funderar runt maktfaktorer här. Å andra sidan är<br />

vi helt överens om att det är bra att vara två utifrån<br />

<strong>UKV</strong>:s perspektiv.<br />

Efter en tid på stödboendet valde Anna att flytta hem till sin<br />

familj. Det visade sig inte vara någon bra lösning för henne.<br />

Efter ett tag fick hon dela lägenhet med en kompis. Hon<br />

började studera för att kunna arbeta på fabrik.<br />

SAKER ATT TÄNKA PÅ DÅ EN KVINNA VÄLJER ATT ÅTERVÄNDA HEM<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Annas skadeståndspengar har orsakat en del uppståndelse,<br />

enligt stödcentret. Brodern har troligtvis använt en del av<br />

pengarna till alkohol. Detta trots att Anna inte velat berätta<br />

att hon har pengar.<br />

För en tid sedan blev personalen på <strong>UKV</strong> mycket oroliga<br />

för Anna. Hon hade kontaktat stödcentret i hemlandet, sagt<br />

att hon hade problem och frågat om hon kunde flytta tillbaka<br />

dit igen. Det är oklart vilken sorts problem Anna hade, men<br />

den första in<strong>format</strong>ionen <strong>UKV</strong> fick från stödcentret var att<br />

några män som varit med och sålt Anna till Sverige skulle ha<br />

kontaktat henne igen. Annas mobiltelefon var ur funktion.<br />

Ett brev skickades till Annas familj om att hon skulle höra av<br />

sig till <strong>UKV</strong>, men Anna hördes inte av. <strong>UKV</strong> fick av svensk<br />

polis in<strong>format</strong>ion om att en polisanmälan endast kunde<br />

göras till polis i Annas hemland. Detta framfördes till stödcentret<br />

som kontaktade polisen i den stad där Anna bodde.<br />

De lovade att söka efter Anna. Efter några dagar kom besked<br />

om att de hade hittat henne och att hon mådde bra.<br />

Fickpengar<br />

Ett tydligt utrett betalningsansvar om kvinnan ska bo på ett stödboende eller liknande i hemlandet<br />

Möjlighet till skyddad identitet i hemlandet<br />

Polisskydd (många kvinnor är livrädda för vedergällning om de återvänder)<br />

Passhantering (finns det något enklare sätt att lösa inresetillstånd på?)<br />

Möjlighet att öppna ett konto i Sverige för att sätta in pengar från ett eventuellt skadestånd<br />

(kvinnans säkerhet kan äventyras om hon upptäcks ha ett konto med en stor summa pengar i hemlandet)<br />

Arbete eller annan sysselsättning vid ett återvändande<br />

41


Till sist<br />

<strong>UKV</strong> har på nära håll och på ett konkret<br />

sätt kommit i kontakt med området sexuell<br />

människo handel under ett tiotal år. Vi har följt<br />

förändringarna som skett och de konsekvenser<br />

det får för kvinnorna som är utsatta.<br />

En tydlig konsekvens av att boendetiderna på <strong>UKV</strong> under<br />

senare år blivit betydligt kortare är att det primära i vårt<br />

bemötande numera är att ta hand om krisens uttryck. Vår<br />

erfarenhet är att <strong>UKV</strong>:s rutiner och struktur fyller en viktig<br />

funktion när det gäller att möta kvinnor i kris. Kvinnan har<br />

tillgång till personal dygnet runt, vilket är ett viktigt stöd i<br />

krisen. Hon lämnas inte helt ensam med sina tankar och sin<br />

oro som hon annars skulle kunna vara i ett enskilt boende.<br />

Att föra samtal om och få stöd i att kunna upprätthålla<br />

rutiner kring mat, sömn och aktivitet, är oerhört viktigt i<br />

det kaos som kvinnan befinner sig i. Att någon vid sidan<br />

om kvinnan signalerar trygghet och möjlighet till samtal är<br />

en viktig faktor för hur hon kommer att kunna hantera sitt<br />

mående i nuet, men också i framtiden.<br />

Behov av ökad kommunikation<br />

Kvinnan behöver få tydlig in<strong>format</strong>ion om vad som händer<br />

omkring henne, något som kan bidra till att skapa begriplighet<br />

mitt i krisen. Dock är språket ett stort hinder som försvårar<br />

detta. Eftersom <strong>UKV</strong>:s medverkan vid möten, förhör<br />

och rättegångar har minskat blir konsekvensen att vi sällan<br />

möter kvinnan i samtal med hjälp av tolk. Tolk ingår inte i<br />

boende kostnaden och det blir därför en fråga för socialtjänsten<br />

att bevilja det. Här finns behov av en ökad kommunika­<br />

tion mellan de olika aktörerna omkring kvinnan i syfte att<br />

få en samlad bild av hur hennes situation ser ut och vilka<br />

hennes behov är. <strong>UKV</strong> är den plats där kvinnan bor, även om<br />

det är under en kort tid, och vi behöver därför kunskap om<br />

hennes situation via polis och socialtjänst. Viktigast är dock<br />

att kvinnan, med hjälp av tolk, får in<strong>format</strong>ion och möjlighet<br />

till samtal. I avsnittet Samlade kunskaper om människohandel<br />

på sidorna 12­13 citeras polisens lägesrapport (not 7)<br />

som beskriver att flera av dessa kvinnor aldrig tidigare rest<br />

utanför sina hemländer. De saknar därför kunskap om det<br />

svenska samhället och bara ett fåtal av dem kan engelska.<br />

Brottsoffer oavsett<br />

<strong>UKV</strong>:s hållning att se på dessa kvinnor som brotts offer oavsett<br />

deras omständigheter och hur rekryteringen gått till, har<br />

blivit en viktig del i det professionella förhållningssättet. Det<br />

betyder inte att vi inom personal gruppen undvikit att sätta<br />

ord på det svåra, det problematiska och det som provocerat<br />

oss. Vår erfarenhet är att det är nödvändigt att samtala om<br />

och få handledning kring vad det väcker för tankar och<br />

känslor hos personalen att möta kvinnor utsatta för sexuell<br />

människohandel. Ett professionellt förhåll ningssätt innebär<br />

att vara uppmärksam på vad mötet med en kvinna och<br />

hennes berättelse väcker och att därefter kunna sätta ord på<br />

det i personalgruppen och i handledning.<br />

De korta boendetiderna har medfört att <strong>UKV</strong> lärt sig att<br />

ha realistiska förväntningar på vad vi kan utföra och i vilken<br />

grad kvinnorna kan ta emot det stöd som er bjuds. Vetskapen<br />

om kvinnornas bakgrund med olika slags utsatt het innebär<br />

att deras förmåga att relatera och knyta an är utgångspunkten<br />

för mötet med dem. Polisens lägesrapport visar även att kvin­<br />

43


44<br />

norna ofta tillhör minoritetsgrupper i sina hemländer eller<br />

kommer från en hemmiljö där det förekommit misshandel,<br />

övergrepp och social utslagning. I vårt bemötande har vi med<br />

oss aspekten att de troligtvis kommer att flytta relativt snart<br />

och fokus blir då mest på situationen här och nu. <strong>UKV</strong> har<br />

lång erfarenhet av att möta kvinnor i akuta situationer och<br />

med korta boendetider, så det är förutsättningar och villkor<br />

som vi är vana att arbeta under.<br />

Etiska dilemman<br />

<strong>UKV</strong> har ställts inför etiska dilemman när vi mött kvinnor<br />

utsatta för sexuell människohandel. <strong>UKV</strong>:s perspektiv är den<br />

enskilda kvinnans och hur hon påverkas av det sammanhang<br />

hon befinner sig i. Kvinnor som vittnat i en rättegång fråntas<br />

all rätt till bistånd från socialtjänsten när det tillfälliga uppehållstillståndet<br />

upphör. Om kvinnan inte är medborgare i ett<br />

EU­land har hon mycket små möjligheter att stanna i Sverige,<br />

om hon önskar det. Ett annat dilemma är polisens vetskap<br />

om att kvinnor far illa under tiden de spanar på en misstänkt<br />

bordell utan att ingripa. Det finns en risk att kvinnan i båda<br />

dessa exempel blir ett redskap för att kunna åtala och lagföra<br />

de skyldiga. Vem tar ansvar för hur en sådan process kan<br />

drabba en enskild kvinna?<br />

Att återvända till hemlandet<br />

Det är viktigt att fundera vidare kring i vilket skede och på<br />

vilket sätt samtalen kring att återvända till kvinnornas hemländer<br />

uppstår. <strong>UKV</strong> har mött många kvinnor som velat återvända<br />

till sina hemländer, vi har mött kvinnor som stannat<br />

i Sverige och vi har mött kvinnor som velat stanna i Sverige,<br />

men tvingats åka hem. Vår erfarenhet är att de kvinnor som<br />

varit i Sverige under en längre tid, i högre grad funderat på<br />

att stanna här. Här behövs en ökad kunskap om hur samtal<br />

kring återvändande ska genomföras.<br />

En del kvinnor vill betrakta tiden i Sverige som en ”parentes”,<br />

det är alldeles för svårt att kunna se och bearbeta det de<br />

utsatts för. Risken kan då finnas att de i krisen ”flyr” till baka<br />

till sitt hemland, utan att få tid och möjlighet att i samtal fundera<br />

kring i vilken riktning de vill att deras liv ska gå.<br />

Skuld och skam<br />

Länsstyrelsen skriver i sin rapport 2009 (sid 13, not 8) att<br />

kvinnorna till och med kan uppfatta sin situation som en<br />

konsekvens av egna dåliga beslut. Känslor av skuld och skam<br />

är starkt närvarande hos kvinnorna och det genomsyrar deras<br />

agerande och sätt att hantera det de utsatts för. De har mycket<br />

svårt att sätta ord på det de varit med om och de talar inte öppet<br />

om sina erfarenheter med andra kvinnor på boendet. Under<br />

rättegångarna har vi sett att de själva vill ta på sig skulden<br />

och istället skona sina hallickar. Att berätta för sina familjer<br />

vad de utsatts för i Sverige verkar vara uteslutet. Att bearbeta<br />

känslor av skuld och skam tar tid. Frågan är när och hur kvinnor<br />

utsatta för sexuell människohandel ges den möjligheten?<br />

Skyldiga att samarbeta<br />

För <strong>UKV</strong> har mötet med dessa kvinnor inneburit kontakter<br />

med organisationer och boenden i andra länder. Vår<br />

erfarenhet är att en direkt kontakt med samarbetspartners i<br />

det aktuella landet är mycket viktig. <strong>UKV</strong> har i vissa fall varit<br />

länken mellan kvinnan och den nya kontakt hon önskat få i<br />

sitt hemland. Det bästa är naturligtvis att kvinnan får en egen<br />

kontakt med boendet eller organisationen redan medan hon<br />

vistas i Sverige. <strong>UKV</strong> ser samarbetet med de aktuella aktörerna<br />

i Sverige och i andra länder som en förutsättning för att<br />

kunna stödja kvinnan i ett återvändande till hemlandet.<br />

Behovet av samarbete mellan alla oss organisationer och<br />

myndigheter som möter kvinnor utsatta för människo handel<br />

gäller förstås inte bara kring ett eventuellt återvändande<br />

till hemlandet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna<br />

förbättra arbetet med kvinnor som kommit till Sverige och<br />

utnyttjats som handelsvaror. Vi anser att vi är skyldiga dem<br />

den hjälpen och vi är skyldiga att tillsammans göra vårt bästa<br />

för att återupprätta deras tro på människor och på livet.


46<br />

Stiftelsen <strong>Unga</strong> Kvinnors Värn driver ett kris- och<br />

motivations hem på en skyddad adress i Stockholm<br />

och har plats för nio kvinnor mellan 18 och 30 år.<br />

<strong>UKV</strong> finns för kvinnor som är utsatta för våld, övergrepp<br />

eller kränk ningar och som behöver ett skyddat<br />

boende. <strong>UKV</strong> är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) vilket innebär att de står under<br />

tillsyn av Länsstyrelsen och har tillstånd att bedriva verksamhet som riktar sig till våldsutsatta<br />

kvinnor och kvinnor med psykosociala problem. <strong>UKV</strong> tar också emot kvinnor som befinner sig<br />

i en kris och behöver bo hemifrån ett tag. Kvinnorna kommer till <strong>UKV</strong> via socialtjänsten.<br />

<strong>UKV</strong> har ett tiotal kvinnor anställda. De flesta har socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig<br />

utbildning. Flera har också vidareutbildningar såsom steg 1-kompetens, utbildning<br />

i krishantering, samtalsmetodik, religionspsykologi, muslimsk familjerätt, mänskliga<br />

rättigheter m.m. Det finns även en kökspedagog och en hantverkspedagog som arbetar<br />

med skapande verksamhet.<br />

<strong>UKV</strong> är en fristående ideell stiftelse med anknytning till Svenska kyrkan och grundades 1914<br />

av Jakobs församling tillsammans med Ersta Diakonisällskap. <strong>UKV</strong> har bedrivit arbete med<br />

kvinnor i utsatta situationer i snart 100 år, vilket gör dem till Stockholms äldsta kvinnohus.<br />

Jakobs församling såg behovet av stöd hos många av de unga flickor som kom till huvudstaden<br />

från landsbygden för att söka ett arbete och kunna tjäna pengar för att skicka hem till<br />

sina familjer. Många av dessa flickor riskerade att hamna i utnyttjande och prostitution och<br />

många gjorde också det. En röd tråd genom <strong>UKV</strong>:s historia är fokus på den enskilda kvinnan<br />

och hennes behov.


A<br />

Läs mer om vårt arbete med<br />

utsatta kvinnor på www.ukv.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!