Februari till maj 2013 EFS Hörbykrets

efshorbykrets.se

Februari till maj 2013 EFS Hörbykrets

EFS Hörbykrets

Februari till maj 2013

Foto: Gunnel H Johansson


EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Nytt år med nya möjligheter, framför allt får vi lägga allt det

bakom oss som blev fel och kändes dumt förra året. Vi får be

om förlåtelse och lyssna till Mästaren som säger:

Se, jag gör allting nytt!

Dags för nytt programblad och även här vill vi gärna tänka

lite nytt.

Påskens båda gudstjänster kommer därför att vara för hela

kretsen i Svensköp och Hörby. Vi har tänkt oss sånggudstjänster,

och mer om detta kan du läsa i rutan intill.

En annan nyhet är att Jona Albertsson, Ängelholm, anställts

som ungdomsledare i kretsen. Han ska under våren jobba 25 %

och hjälpa till där det behövs. Han presenterar sig här:

Hej!

Mitt namn är Jona Albertsson,

jag är en 23-åring från Ängelholm

som nu har fått den fantastiska

möjligheten att vara ungdomsledare

i Hörbykretsen!

Till vardags jobbar jag även som

brevbärare i Åstorp.

Jag är uppvuxen i EFS-kyrkan i

Ängelholm och har nyligen spenderat två år där som

ungdomsledare, då jag var så kallad "teamare".

Idag är jag en av ledarna på ungdomsgruppen och engagerar

mig en del med cellgrupper för ungdomar.


Jag går med en längtan att få vandra nära Jesus tillsammans

med ungdomar och söka Guds rike, just där vi är på Livets väg.

Jag ser med tacksamhet och förväntan på det äventyr som Gud

har för församlingarna i Hörby, Pärup, Svensköp och Tollarp!

Med önskan om Guds Välsignelse.

//Jona

Gunnel H Johansson

Ordförande i Kretsrådet

På långfredagen och påskdagen samlas vi till

musikgudstjänst i Svensköp och Hörby.

Alla som vill vara med och sjunga

är välkomna till våra tre inplanerade övningar.

Det blir både körsång, solo och duetter.

Är det något särskilt du vill vi ska sjunga,

så hör av dig så snabbt så möjligt.

De som vill vara med och läsa en text,

men inte vill vara med och sjunga,

är också välkomna att höra av sig.

Kontakta: Gunnel Johansson 070-9944118 eller

Maria Grahn 070-7310442

Övningar

Tisdag 5 februari kl 19.00 i Svensköp

Onsdag 6 mars kl 19.00 i Pärup

Tisdag 19 mars kl 19.00 i Hörby


Februari

3 Sönd 17.00 Hörby Gudstjänst, Richard Svensson

18.00 Svensköp Årsmöte

5 Tisd 19.00 Svensköp Sångövning inför påsken

för info, se ruta s 3

7 Torsd 19.00 Tollarp Veckomässa

Bibeldagar i Pärup

8 Fred 19.00 Rigmor Holst

Sång: Ida Nilsson-Johansson,

Rebecca Åsman,

Nelly Wämmerfors

9 Lörd 19.00 Rigmor Holst

Sång: Elin Andersson,

Jonas Ek

10 Sönd 13.30 Rigmor Holst

Sång: Kajsa & Anders Köllerfors

10 Sönd 17.00 Hörby Förbönsgudstjänst

12 Tisd 14.00 Hörby Tisdagsträff:

”Om frälsarkransen - en livboj

för själen” Kristina Tyrberg

16 Lörd 19.00 Hörby Gudstjänst, ungdomarna leder


17 Sönd 10.00 Svensköp Gudstjänst, Bo Olsson

17.00 Hörby Gudstjänst med mässa,

Torgny Carlsson

20 Onsd 14.30 Hörby Andakt på källhaga

22 Fred 19.30 Tollarp Andhämtning

23 Lörd 19.00 Svensköp Gemenskapskväll:

Besök i Vitryssland

24 Sönd 10.00 Pärup Gudstjänst, Richard Svensson

11.00 Hörby ”Festen II” Familjegudstjänst

26 Tisd 19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Evy Olsson

Mars

3 Sönd 10.00 Svensköp Gudstjänst, Carl-Axel Ohlin

10.00 Tollarp Gudstjänst, Peter Hallengren

17.00 Hörby Gudstjänst, Richard Svensson

6 Onsd 19.00 Pärup Sångövning inför påsken

7 Torsd 19.00 Tollarp Veckomässa

10 Sönd 11.00 Hörby Sånggudstjänst, Erika Möller

19.00 Pärup Gudstjänst, Tomas Andersson,

Helsingborg


12 Tisd 14.00 Hörby Tisdagsträff: ”Pilgrim i Israel”

Inge Hallabro

19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Maria och Daniel Grahn

13 Onsd 19.00 Svensköp Kretsens årsmöte

Bibelhelg i Svensköp

Mats Gunnarsson

Lördag 16 mars

kl 16.30 och 19.00

Söndag 17 mars

kl 10.00

17 Sönd 17.00 Hörby Gudstjänst med mässa, Torgny

Carlsson och Rose-Marie Klang

19 Tisd 19.00 Hörby Sångövning inför påsken

22 Fred 19.30 Tollarp Andhämtning

23 Lörd 19.00 Hörby Gudstjänst, ungdomarna leder

24 Sönd 14.00 Pärup Gudstjänst med mässa,

Evalotta Kjellberg


25 Månd 19.30 Hörby Korsvägsandakt, Per Anevik

26 Tisd 19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Gunnel och Anders Johansson

19.30 Hörby Korsvägsandakt, Per Anevik

27 Onsd 19.30 Hörby Korsvägsandakt, Per Anevik

28 Torsd 18.00 Hörby Nattvardsgudstjänst i Hörby kyrka

Påskens budskap

i ord och ton

Långfredag 29 mars

kl 10.00 i Svensköp

Från skärtorsdag till påsknatt

Påskdagen 31 mars

kl 19.00 i Hörby

Från påsknatt till annandag

Körsångare och solister

från kretsen medverkar


April

7 Sön 11.00 Hörby Gudstjänst och föreningsmöte

13 Lörd 19.00 Hörby Gudstjänst, ungdomarna leder

19.00 Svensköp Gemenskapskväll:

”Lukas, liknelsernas mästare”

Magnus Evertsson

14 Sönd 17.00 Hörby Gudstjänst med mässa,

Torgny Carlsson

17 Onsd 14.30 Hörby Andakt på Källhaga

20 Lörd Åhusgården Distriktets årsmöte

21 Sönd 11.00 Hörby ”Festen III” familjegudstjänst

18.00 Tollarp Gudstjänst, Niclas Wikström

23 Tisd 19.00 Hörby ”Mellanöstern i profetians ljus”,

Dan Johansson, Israels vänner

19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Agneta och Anders Thorsén

26 Fred 19.30 Tollarp Andhämtning

27-

28

Lörd-

Sönd

19.00 Pärup Gudstjänst, Richard Svensson

9 Tisd 14.00 Hörby Tisdagsträff: ”Min berättelse”

Kurt Götesson, ÅhusGården

19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Ruth Isaksson

11 Torsd 19.00 Tollarp Veckomässa

Hörby Församlingshelg på Bosarpsgården.

Utförligt program kommer


28 Sönd 10.00 Svensköp Gudstjänst med Patrik Ljung

30 Tisd 19.00 Pärup Valborgsfirande, Richard Svensson,

sång Gunnel H Johansson

och Maria Grahn

Maj

2 Torsd 19.00 Tollarp Veckomässa

5 Sönd 11.00 Hörby Gudstjänst, Anne Collén

19.00 Pärup Gudstjänst, Richard Svensson

7 Tisd 19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Evy Olsson

12 Sönd 10.00 Svensköp Gudstjänst, Anders Olsson

Engberg

17.00 Hörby Gudstjänst, Richard Svensson

14 Tisd 14.00 Hörby Tisdagsträff: ”Minns du sången”,

Torgny Carlsson

17 Fred 18.30 Hörby Ungdomens spårbana

(terminsavslutning)


19 Sönd 19.00 Tollarp Kretsens Pingstgudstjänst och

Tollarps EFS 160-års jubileum,

Jona Albertsson

21 Tisd 19.00 Tollarp Bibelläsning och bön hos

Maria och Daniel Grahn

24 Fred 19.30 Tollarp Andhämtning

26 Sönd 10.00 Svensköp Gudstjänst, Bo Olsson

Juni

11.00 Hörby ”Festen IV” familjegudstjänst

19.00 Pärup Gudstjänst med mässa,

Evalotta Kjellberg

2 Sönd 14.00 Svensköp Skåningsboda möte,

Carl-Axel Ohlin

EFS Hörbykrets

Själavårdsgrupp

Ibland bär vi på saker som vi inte känner att vi kan dela

med våra vänner. Det kan handla om tron eller om livet i stort.

Känner du att du skulle vilja samtala med någon

under tystnadspliktens skydd, så tag kontakt med

någon av oss i gruppen.

Du är välkommen att ringa och bestämma tid för samtal.

Kerstin Albin, Linderöd 070 - 142 10 55

Torgny Carlsson, Hörby 070 - 228 81 82

Inger Göstasson, Pärup 070 - 356 32 77

Marta Nilsson, Svensköp 073 - 448 57 82

Gunnel Åkesson, Hörby 0415 - 125 22


Återkommande aktiviteter varje vecka:

Kretsen:

Från årskurs 7 och uppåt:

Sport i Hörbyhallen Fredagar kl 19.00-20.30

Fika & häng i Hörby EFS Fredagar kl 21.00

Vid frågor kontakta Andreas Göstason 070-2949906

Hörby Kungsgatan 18:

Kvällsbön Vardagar kl 18.15-18.45

Öppen kyrka Onsdagar kl 10.00-11.30

T-church, tonårsgrupp Torsdagar kl 18.30-20.30

Draget, för dig som är 7-13 år Fredagar kl 18.00-19.30

King Street Gospel Söndagar kl 19.00-20.30

Pärup:

För dig som är från 7år:

FG-PG Torsdagar kl 18.30-20.00

Svensköp:

För dig som fyllt 10 år:

Scout Fredagar kl 19.00-20.30

Från årskurs 7 är du välkommen att stanna kvar på eftersnack

till kl 22.30

Tollarp Polgatan 1:

Bön för allt Guds folk Torsdagar kl 19.00-19.30

Alphakurser och bönegrupper finns i flera av föreningarna.

Hör av er till respektive förening för mer info


Ordförande Pärup

Per Bertilsson 0413-30021

Ordförande Hörby

Tomas Åkesson 0415-10202

Kretsens Pastor:

Håkan Lindberg 073-3383861

(är fortsatt sjukskriven

vid programmets tryckning)

Ordförande i EFS Hörbykrets:

Gunnel H Johansson

Sönnarslövsvägen 9

298 91 Tollarp

tfn 044-320013

mobil: 070-9944118

Kretsens bg 384-8017

www.efshorbykrets.se

Foto: Maria Grahn

Ordförande Svensköp

Lena Nilsson 0415-70088

Ordförande Tollarp

Gunnel H Johansson 044-320013

Similar magazines