fibo-trespo våtrumsskivor

woody.se

fibo-trespo våtrumsskivor

Våtrumsskivor

Sedan 1952

Bygg ett kvalitetsbadrum

INSPIRATION

B-109-01.08


Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor

från Fibo-Trespo.

Aqualock

Den

idealiska

monteringslösningen!

Ett badrum är inte bara ett rum

för personlig hygien, utan även

ett rum för personligt välbefinnande!

Våra nyheter gör att

våtrumsskivor inte längre är

något bara för badrummet, utan

också spännande möjligheter

för flera av bostadens rum.

Självfallet går inte designen ut

över kvaliteten. Skivorna är

precis lika gedigna och

garanterade för våtrum som

tidigare.

AQUALOCK

Fibo-Trespo våtrumsskivor levereras nu med

Aqualock foglås i alla dekorer.

En revolutionerande nyhet som gör monteringsarbetet

mycket lättare och snabbare och ger ett

ännu bättre slutresultat och utseende. Samtidigt

behålls de goda egenskaperna som gör Fibo-

Trespo våtrumsskiva till det idealiska valet för

badrummet.

Enklare kan det inte göras!

1 2 3

Typgodkänd som vattentätt ytskikt på

vägg i våtutrymmen.

Fibo-Trespo våtrumsskiva är godkänd

enligt Byggbranschens Våtrumsnorm.

Fibo-Trespo våtrumsskiva rekommenderas

av Norges Astma- och Allergiförbund.

Fibo-Trespo våtrumsskiva är godkänd

av NBI.

Fibo-Trespo våtrumsskiva levereras

med Aqualock foglås.

Fibo-Trespo våtrumsskiva är CE-märkd.


Design:

2091-F02 S White Tile

2091-F08 S White Tile

3290-F03 SL Dark Slate


Design:

2091-F02 S White Tile

2091-F08 S White Tile

3290-F03 SL Dark Slate

3290-F01 SL Dark Slate


FIBO-TRESPO VÅTRUMSSKIVOR

FORTISSIMO ochCRESCENDO kollektionene

Design F01 Design F03 Design F04

Kakel storlek 60x40 cm

Fortissimo:

3290 SL Dark Slate

2091 S White Tile

4501 SL Limousine Slate

3492 SL Norwegian Slate

3463 S Pure Concrete

3448 S Dark Concrete

3457 S Granito Boticello

3438 SG Marabel

4405 S Lys Ek

4408 S Dark Silver Oak

4407 S Svart Ek

4406 S Serengeti

4393 S Stonewood

Design F08 Design F22 Design F23

Kakel storlek

15x20 cm

Fortissimo:

2091 S White Tile

2116 S Arizona Tile

2056 S Green Sparkle

Kakel storlek

30x5 cm

Fortissimo:

3290 SL Dark Slate

2091 S White Tile

2101 HG Red Tile

Kakel storlek

30x40 cm

Fortissimo:

2586 HG Santiago Tile

2566 HG Granite Tile

2101 HG Red Tile

Kakel storlek

20x5 cm

Fortissimo:

2091 S White Tile

Kakel storlek

20x30 cm

Fortissimo:

2506 G Toscana Tile

2520 G Ivory Tile

Design F05 Design F06 Design F07

Kakel storlek

60x20 cm

Fortissimo:

3492 SL Norwegian

Slate

2091 S White Tile

Kakel storlek

15x20 cm

m/bård

Fortissimo:

2091 S White Tile

Design F24 Design F25

Kakel storlek

60x15 cm

Fortissimo:

3091 HG White

Tile

Kakel storlek

15x15 cm

Fortissimo:

3091 HG White Tile

Kakel storlek

40x60 cm

3 fält 40x60 cm

+1 fält 5x30 cm

+2 fält 40x60

Fortissimo:

2091 S White Tile

Design F26

Kakel storlek

15x40 cm

stående i förband

Fortissimo:

3492 SL Norwegian

Slate

Mosaik effekskivor

Skivorna är 1200cm x 2400cm

527 S Blå mosaik är printad

mönster

5102 G Vit mosaik har pressad

mönster

5071 G Svart mosaik har pressad

mönster

Crescendo

Kakel storlek

20x30 cm

m/dekorbård

Crescendo:

1525 Casablanca Azurro

1526 Casablanca Grigio


Design:

2091-F03 S White Tile

2091-F07 S White Tile

2101-F03 HG Red Tile

2101-F22 HG Red Tile


Design:

2091-F02 S White Tile

2091-F08 S White Tile

3290-F03 SL Dark Slate


Design:

2091-F03 S White Tile

2091-F08 S White Tile

4407-F01 S Svart Ek


Design:

2091-F07 S White Tile


Design:

2091-F01 S White Tile

4406-F01 S Serengeti


Design:

2091-F08 S White Tile

527 S Blå Mosaik effektpanel


Design:

2091-F03 S White Tile

4393-F01 S Stonewood


Design:

3463-F01 S Pure Concrete


Design:

2091-F04 S White Tile

3457-F01 S Granito Boticello


Design:

2091-F04 S White Tile

3290-F03 SL Dark Slate


Design:

1526 Casablanca Grigio


600mm

800mm

Underlaget ska vara plant och ge tillräckligt fäste för spik/

skruv under skruvsponten. Skivorna monteras på lodrätta

reglar cc 600 mm och horisontella reglar cc 800 mm, eller

på befintlig torr vägg. OBS! Om tunga föremål ska hängas

upp, t ex handfat, måste kortlingar monteras.

Våtrumsskivor kan monteras på befintlig torr vägg eller på reglar.

1 2 3

5 6 7 8

Sockellisten fästs genom skruvning i ett spår.

9

Casco SuperSet läggs i båda spåren i den invändiga hörnlisten

och träs på den ena skivan.

Membran

I badrummet används en sockellist för att kraven i

våtrumsnormerna skall uppfyllas. Sockellisten monteras

vågrätt innan skivan sätts på plats. Mellan sockellisten och

väggen läggs Casco SuperSet.

Minsta fogavstånd mellan sockellist och klinkersockel bör

vara 4 -5 mm. (Om klinkersockel saknas bör avståndet

från droppnäsan till golvet vara 60 – 80 mm.) Öppningen

mellan sockellist och klinker tätas med Casco SuperSet

fogmassa.

Den invändiga hörnlisten monteras på skivan. Därefter

svängs skivan och list in i hörnet.

Sockellisten snedskärs i det invändiga hörnet.

Hörnlisten beskärs nedtill så att den inte bygger för

mycket utåt.

När skivorna skall sågas, använd om möjligt cirkelsåg.

Såga mot skivans baksida.

10 11 12

13 14 15

Renskär nästa skiva så att den passar mot nästa regel, och

skjut in den i hörnlisten. Listerna har gjorts trånga för att

ge maximal täthet. Om det är svårt att trycka in skivorna

kan de filas eller skråhyvlas i bakkant.

17 18

Enklast är att lägga på fogmassan genom att snedställa

nästa skiva in mot fogen och lägga på fogmassa innan den

skjuts på plats.

21

Därefter monteras skivorna på samma sätt.

Fibo-Trespo våtrumsskivor med Aqualock fästes dolt i ett

fräst spår, med 200 mm skruvavstånd. De nedersta skruvarna

får inte sitta mer än 20 mm från skivans nederkant.

Därefter sätts skivan snett in mot den föregående och

svängs in i spåret.

Uttag i skivan förborras med största möjliga borr före

håltagning.

I badrum måste alla genomföringar vara vattentäta. Normalt

har genomföringarna en packning som garanterar

tätheten

Skivorna fästes lodrätt genom skruvning upptill så att

skruvarna döljs av taklisten.

Lämna en spalt på minst 5 mm från taket, som täcks av

taklisten.

Använd specialskruv (Würth Assy 3,0x35 mm) som

levereras av oss i påsar om 200 st inkl. bits. Krampor och

kamspik för gips 2,3x35 mm kan också användas.

19 20

Fogmassan ska tränga ut längs hela fogen när skivorna

trycks samman. När fogen är klar är den i det närmaste

osynlig. Skivorna hindras från att röra sig i förhållande till

varandra.

22 23 24

Casco

SuperSet

fogmassa

Skivorna på väggen med dörröppning skärs till vid hörnprofilerna

så att sista skivan kan placeras symmetriskt

ovanför dörren. Den sista skivan fasas längs ena kanten

så att fogen blir snygg och spikas upptill och nedtill så att

spikarna täcks av taklist och dörrfoder.

OBS! Låt skivorna ligga i rumstemperatur under 3 dagar

innan du monterar dem. Börja montering med att passa

in den sista skivan symmetriskt ovanför dörren (se bild

23). För att detta ska stämma skär man till de båda

hörnskivorna på väggen med dörr. All längdjustering av

skivorna görs upptill.

Fäst den invändiga hörnlisten vid regeln med 200 mm

avstånd mellan skruvarna.

Fibo-Trespo våtrumsskivor med Aqualock skall fogas

med Casco SuperSet. Det är viktigt att tillräckligt mycket

fogmassa appliceras.

Överflödig fogmassa tas bort omedelbart med en

fogkloss. Tvätta fogen med lacknafta/rödsprit och torka

av med fuktig trasa. Då blir ingen synlig fogmassa kvar i

fogen.

Till sist läggs Casco SuperSet fogmassa mellan listen och

skivan runt hela rummet. Överflödig fogmassa tas bort

omedelbart. Tvätta med lacknafta/rödsprit och torka av

med fuktig trasa. Då blir ingen synlig fogmassa kvar.

I våtzoner ska plast användas på yttervägg över marknivå.

4

Sockellisten måste fästas vågrätt. Vi förutsätter att det

finns fuktmembran under golv och att klinkerkanten är

lagd enligt våtrumsnormerna, dvs. att fuktmembranet har

dragits upp minst 25 mm ovanför klinkerkanten.

16


Försäljningskontor i Sverige:

Byggma Group / Huntonit AB

Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige

Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18

www.byggmagroup.se, E-mail: info@byggma.se

ÅF :

Byggma - for better living

Producent:

Fibo-Trespo AS

Industriveien 2, N - 4580 Lyngdal

Tlf.: + 47 38 13 71 00

Fax.: + 47 38 13 70 51

www.byggma.no

E-post: byggma@byggma.no

09/07, 1000x, Trykk: Printografen ab

Foto

Peder Austrud

More magazines by this user
Similar magazines